PBE lehti EKO 022021 sv

Page 22

TEXT: MAARIT GABRIELSSON || BILD: ELLA KAASINEN

Det bästa är när man ser någon lära sig något nytt.

Pedagogiken varit till hjälp

I KUNDBETJÄNINGEN Emilia Valasti, som studerar till klass- och gymnastiklärare, har jobbat på Borgå Energi sedan år 2014. – Jag började som 15-åring och har från första början hört till kundbetjäningsteamet med olika arbetsuppgifter, allt från postning till konkret kundbetjäning. Att börja med var Emilia sommaranställd och senare också inhoppare under julferierna. – Numera jobbar jag vid sidan av studierna ett par dagar i veckan på distans med kundbetjäningsuppgifter i mitt eget lilla hemkontor. Emilia säger sig trivas med kundbetjäningsarbetet. Energibranschen, som är stadd i ständig utveckling, finner hon intressant. Som försäljningsförhandlare tar hon emot samtal och svarar på mejl. – Till mina arbetsuppgifter hör att hjälpa kunder i elavtalsärenden och också i prisförhandlingar. Hon poängterar hur mycket hon lärt sig under sina Borgå Energi -år, bland annat om elförbrukning, förhandlingar och om hur man skall bemöta människor av olika slag.

22 Eko 2/2021

– Allt det här har jag haft nytta av också i min egen vardag. Jag har till exempel redan gjort mitt eget elavtal, säger hon med ett skratt. Det bästa i jobbet har varit att få bli bekant med nya människor och arbetskamrater och framförallt att få betjäna kunder. Emilia vill nämna den trevliga arbetsgemenskapen. – Arbetskamraterna är fina och jag har alltid fått hjälp när jag behövt det. Stressiga arbetsdagar är enligt henne det mest krävande. – Vi har alltid mycket mera att göra i månadsskiftet än i genomsnitt och då kan dagarna ibland vara stressiga. – Man vänjer sig nog, lär sig en egen arbetsrytm och får arbetsdagen att gå rätt bra. Arbetsuppgiftsskalan är förstås ganska bred, vilket också det kan vara krävande ibland. Minnen har hon också fått. Emilia minns till exempel ett kraftigt åskväder, som drog fram över Borgå för ett par år sedan. – Vi hade kunder i kundbetjäningskontoret och plötsligt slog blixten ner någonstans så hårt att strömmen gick, det blev kolmörkt och ingenting fungerade. – Det var på något sätt komiskt att ett elbolags kontor mörklades totalt. Kunderna var förvånade. – Nå, strömmen kom ju snabbt tillbaka. För en ung kvinna som Emilia är motion viktig, vilket också syns i hennes val att utöver klasslärarstudierna också studera till gymnastiklärare. Emilia simmar, joggar, går på gym, fotvandrar och skidar. – De fysiska aktiviteterna har varit en del av mitt liv alltsedan barnsben. Vi har alltid i

VEM? EMILIA VALASTI FÖDD: 1998 i Borgå TILLBRINGAT BARN- OCH UNGDOMEN: i Borgå, gått grundskola och gymnasium i Borgå BOR: för närvarande i Vasa FAMILJ: far, mor och lillasyster STUDERAR: i Vasa, till klass- och gymnastiklärare vid Åbo Akademi, examen om ett par år

familjen skidat och åkt skridsko tillsammans. Jag tycker också om att prova nya grenar. För att allt inte skulle vara bara fysiska aktiviteter ägnar hon sig också åt att spela piano. Och på det musikaliska området säger hon sig vara allätare, men med förkärlek för popmusik. På frågan hurudan hon är som människa, svarar Emilia, vänlig, trevlig och positiv. – Mitt motto i livet är att alla borde ha det bra att vara. Dit strävar jag. – Det försöker jag ha i tankarna varje dag och därför har jag valt läraryrket, för i det kan man hjälpa människor och lära dem nya saker. – Det bästa är när man ser någon lära sig något nytt och också lyckas med det. Hon vill också satsa allt mer på en hållbar utveckling. – Enligt min mening har vi en ren och vacker natur i Finland och jag hoppas att den också kunde förbli sådan. Emilia har gått ett par kurser i hållbar utveckling. Det har hon haft nytta av också i sitt arbete på Borgå Energi, som redan länge satsat på ekologi i sin verksamhet. I sina pedagogiska studier försöker hon också tänka på hur hon kunde utnyttja sitt kommande yrke även i kundbetjäningsarbetet. – I lärarens arbete är det viktigt att differentiera undervisningen så att varje person säkert förstår vad jag menar. – På det sättet försöker jag ha med lärdomarna från mitt kommande yrke också i det här kundbetjäningsarbetet.