__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 26

SAMARBETSPARTNERS

Energiintresserad journalist

INGENTING ÄR OMÖJLIGT, DET OMÖJLIGA TAR BARA LITE LÄNGRE TID.

Borgå Energis redaktionella medarbetare Rolf Gabrielsson är för många Borgåbor en bekant journalist och tidigare chefredaktör på flera tidningar. För honom är energifrågorna ett outtömligt intresseobjekt.

BILD: NIKO LAURILA

– Energibranschen utvecklas så snabbt att det kräver aktiv och regelbunden uppföljning för att kunna hänga med. De förnybara bränslena har kommit för att stanna och de utvecklas hela tiden.

Från renstigar till energi Vår redaktionella medarbetare, journalisten Maarit Gabrielsson bor i Borgå och tillbringar fritiden i sina rötters Kuusamo tillsammans med maken, chefredaktöremeritus Rolf Gabrielsson. Våra kunder har kunnat bekanta sig med Maarits texter i vår kundtidning samt till exempel via artikelserien Vi på Borgå Energi. – Mina rötter sitter stadigt i fjällen i norr och i ödemarkerna i Kajanaland och Kuusamo, berättar journalist Maarit Gabrielsson om sin bakgrund. – Jag upplever mig som mest äkta på renstigar och vid strida strömmar och

26 Eko 1/2020

skummande forsar. De är mina värderesemål i naturen! Löprundorna till Svinö i Borgå kompenserar min ödemarkssaknad. – Jag tror att den nya generationen i framtiden kommer att sätta allt större värde på natur och motion. Till de ungas värderingar hör att lämna ett så litet koldioxidavtryck som möjligt. Det är glädjande! – Vandrarnas led i min egen åldersgrupp börjar glesna och i stället ser man fler och fler unga i toppmoderna tekniska klädesplagg, särskilt kvinnogrupper. Ovanligt är inte heller att stöta på ensamma mödrar med barn. – Förvisso är det med en viss oro man frågar sig hur Finlands unika natur skall tåla de utländska turisternas ankomst. Vet de hur man skall bära sig åt i en ställvis känslig miljö? För Maarit har arbetet en stor betydelse i hennes vardag. – Att jag fått medverka i Borgå Energis publikationer har gett vidgade vyer och varit givande. När Maarit skrivit om bolagets perso-

nal på dess hemsidor har hon funnit att många har en koppling till skärgården. – Jag förstår bra vad skärgården och skärgårdslivet betyder för i synnerhet infödda Borgåbor. Hon berättar att hon via intervjuerna fått träffa intressanta personer och personligheter. Maarit har jobbat som journalist i Borgå i 25 år och konstaterar att arbetet berikat hennes livsuppfattning. För Maarit med hennes skönhetsbranschutbildning hör kännedomen om mode- och kosmetikvärlden till hennes styrkor, och hon har också skrivit om den världen. – Det räcker inte att du är moderiktigt klädd och omsorgsfullt sminkad om innehållet är ihåligt, då bleknar också ett vackert skal. – Skönhetsvården börjar med god kost och motion. Allt annat är extra. Men visst måste det konstateras att en välvårdad människa är en glädje för ögat, säger Maarit med ett lätt skratt.

Profile for PBE

PBE lehti Eko 012020 sv  

PBE lehti Eko 012020 sv  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded