__MAIN_TEXT__

Page 1

(Ne)Zábavný park / Joanna Zemanek , Grzegorz Sztwiertnia

Biela noc 2018 / Matylda Sałajawska

Program september 2018


Poľský inštitút v Bratislave Námestie SNP 27, Bratislava Hlavná stanica

Bratislavský hrad

Hlavné námestie

Dunaj

→ výstavy → koncerty → prednášky → kurzy poľštiny → filmy → divadlo

→ knižnica → čitáreň → noviny → časopisy → informačné centrum → podpora akcií


Bratislava 3. – 16. 9.

Gdyňa

Nitra Od 4. 9.

Sławik a Antall. Hrdinovia troch národov

Nitra 5. 9., 6. 9. / 18:30

Povolanie pápež Divadlo Andreja Bagara, www.dab.sk

Bratislava 6. – 28. 9 Vernisáž: 12. 9. / 17:00

Poľské legendy na Trienále plagátu Trnava

Humenné 7. – 9. 9.

Pamätné dni mesta Humenné: Prezentácia partnerského mesta Przemyśl

Bratislava 8. 9. / 10:00 – 12:00

Národné čítanie Stefan Żeromski: Predjarie

Bratislava 8. 9. / 16:00

Textile art of Today 2018/2019

Bratislava 12. 9. / 17:00

Polslovo: Jan Rajlich

Žilina 13. 9. / 19:00

Otvárací koncert 45. sezóny Štátny komorný orchester Žilina

Trnava 13. 9. – 25. 11.

Trienále plagátu Trnava Master‘s Eye Award 2018: Lech Majewski

Košice 14. 9. / 19:00

Srdce továrne


Trstená 16. 9. / 16:00

Trstenská organová jeseň: Maria a Roman Peruckí

Bratislava 17. – 30. 9.

Varmia a Mazury, zázraky prírody a kultúrne dedičstvo

Košice 20. 9. / 8:30 – 20:00

Európsky deň jazykov

Bratislava 21. 9. / 19:00

Polish Jazz 1918 - 2018

Košice 22. 9. / 19:00

Sound City Days Košice 2018: prof. Marek Chołoniewski

Bratislava 25. 9. / 17:00 Banská Bystrica 26. 9. / 11:00

Prof. Czesław Brzoza: Hranice II. Poľskej republiky

Bratislava 27. 9. / 17:00

Diskusný večer ÚPN: Invázia vojsk Varšavskej zmluvy do Československa

Bratislava 27. 9. / 19:00

Koncert Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala

Bratislava 27. 9. – 30. 10.

Biela noc : Karina Smigla-Bobinski: ADA


Nitra 28. 9. / 18:00

Divadelná Nitra TR Warszawa: Môj boj

Prešov 28. 9. / 19:00

New Inspirations: Joachim Mencel Artisena projekt

Bratislava 29. 9. / 19:00 – 24:00

Biela noc: Matylda Sałajewska: Coma Custos

Oznam

Ročné (dvojsemestrálne) kurzy poľštiny 2018/2019 „Bezwzględny Grzegorz Brzęczyszczykiewicz wyruszył ze Szczebrzeszyna przez Szymankowszczyznę do Pszczyny. I choć nieraz zalewała go żółć, niepomny następstw znalazł ostatecznie szczęście w źdźble trawy.“


Aj vy chcete vedieť vysloviť tento zábavný jazykolam plynulou poľštinou? Tak neváhajte, a prihláste sa na ročné kurzy poľského jazyka v Poľskom inštitúte v Bratislave! Poľský inštitút už tradične organizuje ročné – dvojsemestrálne kurzy poľského jazyka pre Slovákov. Kurz pre každú skupinu sa skladá z 30 vyučovacích hodín za semester, lekcie sa konajú raz do týždňa (po dve hodiny). Cena kurzu je 85 € za semester a platí sa pred prvou hodinou. Pri zápise do pokročilej skupiny budú uprednostnení uchádzači, ktorí majú záujem zvýšiť svoju úroveň jazykovej kompetencie. Harmonogram semestrálnych kurzov 2018/2019: Prvá hodina sa bude konať v utorok 2. októbra a v stredu 3. októbra 2018 podľa nasledujúceho rozvrhu: skupina A1 (začiatočníci) – utorok 17:00 skupina A1 (začiatočníci) – streda 17:00 skupina A2/B1 (mierne pokročilí) – utorok 17:00 skupina B2 (pokročilí) – streda 17:00 Záujemcovia sa môžu hlásiť na telefónnom čísle 02 544 320 15 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy teresa.lukacova@ instytutpolski.org.


Gdyňa Bratislava 3. – 16. 9.

Poľský inštitút Neformálna galéria Klobučnícka ul. www.polinst.sk

Výstava prezentuje Gdyňu, výnimočné prístavné mesto s unikátnou polohou, ktoré patrí vôbec k najmladším v celom Poľsku. Keď Poľsko získalo späť po prvej svetovej vojne prístup k moru, tu – v malej rybárskej dedinke – sa rozhodlo o postavení moderného prístavu a mesta, ktoré sa stalo poľským oknom do sveta. Dnes je Gdyňa štvrťmiliónové mesto plné zelene, pieskových pláží a vysokých útesov, bukových lesov s desiatkami peších a cyklistických ciest, a napokon kopcov, ktoré ponúkajú nevšedný výhľad. Inšpiruje modernizmom, originálnym architektonickým štýlom nadväzujúcim na podobizne lodí. Gdyňa uchvacuje prírodou, vysokou životnou úrovňou a možnosťami profesionálneho rozvoja, pričom tu možno žiť so skutočnou vášňou.

ti duja e v pr i

Po

inštitút ho u ké

och Po tor ľs es


Sławik a Antall. Hrdinovia troch národov Nitra Od 4. 9.

FSŠ UKF Dražovská 4 www.fss.ukf.sk

Výstava Sławik a Antall. Hrdinovia troch národov: poľského, maďarského a židovského prezentuje príbeh poľsko-maďarského priateľstva dvoch hrdinov druhej svetovej vojny – Henryka Sławika a Józefa Antalla st., ktorí sa počas piatich rokov starali o desiatky tisíc utečencov a zachránili niekoľko tisíc Židov. Poliak H. Sławik napokon položil svoj život za túto pomoc a bol zavraždený v nemeckom nacistickom tábore Mauthausen. Ich cesty sa stretli na jeseň roku 1939 v jednom z poľských utečeneckých táborov pri Miskolci.


Večnosť a chvíľa Bratislava 6. 9. – 28. 10.

Východoslovenské múzeum Námestie Maratónu mieru 2 www.vsmuzeum.sk

Výstava Večnosť a chvíľa. 1918 – 1939: Architektúra ako nástroj budovania poľskej národnej identity prezentuje poľskú architektúru z obdobia od roku 1918, keď Poľsko znovuzískalo nezávislosť, a práve architektúru možno považovať za nástroj rozvoja poľskej národnej identity. Názov expozície je inšpirovaný príhovorom slávneho poľského architekta a význačného bádateľa poľskej architektúry Lecha Niemojewského. Iniciátorom výstavy je Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave. Výstava vznikla v rámci osláv 100. výročia znovuzískania nezávislosti Poľska.


Poľské legendy na Trienále plagátu Trnava och Poľ tor s es

atie v pr duj i Po

Poľský inštitút Nám. SNP 27 www.tpt.sk

inštitút ho u ké

Bratislava 6. – 28. 9 Vernisáž: 12. 9. / 17:00

Medzinárodné Trienále plagátu Trnava (TPT) slávi tohto roku tri desaťročia svojej existencie. Poľskí umelci sa od prvého ročníku v roku 1991 úspešne zúčastňujú na tejto svetovej prehliadke a získali na nej viaceré významné ocenenia. Vo svete známa a rešpektovaná „poľská škola plagátu“ predstavuje výnimočný fenomén a jej viacerí predstavitelia sa výrazne zapísali aj do histórie TPT. Výstava, ktorá je sprievodnou akciou X. Trienále plagátu Trnava 2018, vo výbere kurátora Dušana Juneka prezentuje kolekciu 50 plagátov od poľských umelcov-grafikov, predstavujúcich staršiu i strednú generáciu tvorcov. Vystavujúci umelci: Jan Młodożeniec, Roman Cieślewicz, Waldemar Świerzy, Rosław Szaybo, Mieczysław Górowski, Michał Kliś, Jan Sawka, Grzegorz Marszałek, Lech Majewski, Sławomir Iwański, Tadeusz Piechura, Stasys Eidrigevičius, Władysław Pluta, Leszek Żebrowski, Lex Drewiński, Roman Kalarus. Výstava je súčasťou osláv 100. výročia znovuzískania nezávislosti Poľska a programu: niepodlegla.gov.pl. POĽSKO STÉ VÝROČIE ZNOVUZÍSKANIA NEZÁVISLOSTI


Pamätné dni mesta Humenné: Prezentácia partnerského mesta Przemyśl

Humenné 7. – 9. 9.

www.humenne.sk

Mesto Humenné oslávi v septembri 701. výročie od svojej prvej písomnej zmienky, ktorá sa našla v archívoch starodávnych listín. Pri príležitosti tohto výnimočného jubilea sa v meste predstaví mnoho zahraničných hostí z partnerských miest. Poľskými hosťami budú v sobotu členovia súboru Rytiersky rád Ziemi Bieckiej, ktorý predstaví razenie mincí v stredovekej mincovni, stredovekú bombardu z 15. storočia, ako aj ukážky rytierskeho boja, postavenie stredovekého stanu s výzbrojou, hru stredovekého šachu, či streľbu z luku. V nedeľu vystúpi v rámci koncertného bloku folklórna skupina Zespół Pieśni i Tańca Przemyśl. Návštevníci slávností by nemali obísť ani stánok s ručne vyrábanými fajkami Múzea fajok a zvonov v Przemyśli, ako aj niekoľkých dielní, ktoré sú známe v Poľsku a zahraničí, a ktoré preslávili mesto Przemyśl. K tomu sa budú podávať aj poľské gastronomické špeciality, ktoré predstaví združenie Pro carpathia.


Národné čítanie Stefan Żeromski: Predjarie Bratislava 8. 9. / 10:00 – 12:00

Poľský inštitút Nám. SNP 27 www.polinst.sk

Podujatie Národné čítanie organizuje od roku 2012 poľská hlava štátu. Tento rok vybral prezident Poľskej republiky Andrzej Duda s manželkou Agatou Kornhauser-Duda Predjarie Stefana Żeromského. Román, ktorý priniesol o. i. tému spoločnej diskusie o forme a hraniciach II. Poľskej republiky, bol toreraz vydaný v 120 poľských a 10 cudzojazyčných vydaniach spolu s dvomi filmovými spracovaniami. Tento rok bude stretnutie sprevádzať výstava kníh poľského prozaika, dramaturga, publicistu a spoločenského aktivistu, a jedného z najlepších poľských spisovateľov prelomu 19. a 20. storočia, zo zbierky knižnice Poľského inštitútu, pričom bude podujatie spojené s inauguráciou školského roka poľskej víkendovej školy pri Veľvyslanectve PR v Bratislave.

atie v pr duj i Po

inštitút ho u ké

och Poľ tor s es


Textile Art of Today 2018/2019 Bratislava 8. 9. / 16:00

Danubiana Nám. Martina Benku 6 www.textileartoftoday.com

Textile Art of Today je medzinárodný výtvarný projekt, ktorý prezentuje súčasnú textilnú tvorbu. Päť reinštalácií vo významných galériách uvidia návštevníci v štyroch európskych štátoch (Slovensko, Poľsko, Česko, Maďarsko). Výstava prezentuje textil ako modernú, dynamickú disciplínu, ktorá prekračuje hranice klasického vnímania textilného umenia. Piateho ročníka Textile Art of Today sa zúčastnilo 400 umelcov zo 49 krajín a 5 kontinentov. Kurátorská porota vybrala z 1000 prihlásených diel 121 najlepších vrátane 8 účastníkov z Poľska (Barbara Mydlak, Dominika Krogulska-Czekalska, Piotr Pandyra, Dominika Walczak, Joanna Zemanek, Karolina Lizurej, Mirosława Truchta-Nowicka a študent Tomasz Frasoński). Novinkou tohto ročníka je Virtuálny vesmír – návštevník sa ocitá v strede umeleckých diel a stáva sa spolutvorcom tejto hry, keďže môže virtuálne vstúpiť do umeleckého diela a pohybovať sa v ňom. Výstava v Danubiane potrvá do 11. novembra.


Poľský inštitút Nám. SNP 27 www.polinst.sk

inštitút ho u ké

Bratislava 12. 9. / 17:00

och Poľ tor s es

atie v pr duj i Po

Polslovo: Jan Rajlich

V polovici septembra sa uskutoční vernisáž výstavy Poľské legendy na Trienále plagátu Trnava, ktorej súčasťou bude aj zavŕšenie cyklu autorských večerov Polslovo, v rámci ktorého privíta autor Dušan Junek českého grafika, dizajnéra a vysokoškolského pedagóga doc. Ing. arch. Jana Rajlicha z Brna. Český umelec je úzko prepojený na slovenské i poľské kultúrne prostredie ako úspešný autor kultúrnych projektov, organizátor výstav a podujatí, člen porôt a prednášateľ na sympóziách. Je to dlhoročný prezident medzinárodného Sdružení Bienále Brno, 18 rokov viedol odbor priemyselného dizajnu na Vysokém učení technickém v Brne.


Otvárací koncert 45. sezóny Štátny komorný orchester Žilina Žilina 13. 9. / 19:00

ŠKO Dolný val 47 www.skozilina.sk

ŠKO Žilina sa na Otváracom koncerte 45. sezóny predstaví pri príležitosti 100. výročia znovuzískania nezávislosti Poľska a 100. výročia vzniku Československa pod taktovkou renomovaného poľského dirigenta Pawła Przytockého. Na úvod zaznie orchestrálna skladba Orawa slávneho poľského skladateľa Wojciecha Kilara, ktorého hudba k filmom Dracula a Pianista bola ocenená mnohými prestížnymi cenami. Už od prvého uvedenia sa Orawa stala hitom a poslucháčov uchvacuje temperamentom a energiou. Svoje klavírne umenie ukáže klavirista Ivan Gajan v slávnom Mozartovom koncerte A dur KV 488. Na koncerte sa predstaví i popredný srbský violista Saša Mirković v skladbe Behind the Waves slovenského skladateľa Petra Machajdíka. Záver koncertu bude patriť Mozartovej Symfónii D dur č. 35 „Haffner“ zo skladateľovho neskoršieho tvorivého obdobia.


Master‘s Eye Award 2018: Lech Majewski Trnava 13. 9. – 25. 11.

Nové krídlo Kopplovej vily GJK Zelený kríček 3 www.tpt.sk

Medzinárodná cena Master‘s Eye Award je udeľovaná reprezentantmi inštitúcií ICOGRADA, Galérie Jána Koniarka, Slovenského centra dizajnu a Vysokej školy výtvarných umení grafickým dizajnérom, odborníkom v oblasti vizuálnej komunikácie a teoretikom umenia za mimoriadne tvorivé výsledky, organizátorskú aktivitu a propagáciu grafického dizajnu. Za rok 2018 bola udelená poľskému významnému umelcovi, grafikovi a dizajnérovi vydavateľskej a reklamnej grafiky a plagátu Lechowi Majewskému, ktorý je okrem iného autorom loga Poľských inštitútov vo svete. Expozícia predstavuje prierez tvorbou tohto renomovaného poľského grafického dizajnéra. Kurátorom výstavy, ktorá je sprievodným podujatím Trienále plagátu Trnava, je Justyna Czerniakowska.


Srdce továrne Košice 14. 9. / 19:00

Tabačka Gorkého 2 www.tabacka.sk

Srdce továrne je poľsko-slovenský choreografický projekt zameraný na osobnú históriu bývalých pracovníkov tovární a priemyselných centier, ktoré zaznamenali výrazné zmeny v priebehu posledných 100 rokov. Na poľskej strane je inšpirácia príbehmi robotníkov z lodenice v Gdansku na slovenskej príbehmi spojenými s priemyslom v Košiciach a históriou Tabakovej továrne, ktorá je dnes otvorenou zónou pre kreativitu a spoluprácu. Autorom choreografie je Rafał Dziemidok. Projekt je organizovaný v spolupráci s Inštitútom Adama Mickiewicza (Culture.pl) ako súčasť medzinárodného kultúrneho programu POLSKA 100, ktorý sprevádza sté výročie znovuzískania nezávislosti Poľska.

POĽSKO STÉ VÝROČIE ZNOVUZÍSKANIA NEZÁVISLOSTI


Trstenská organová jeseň: Maria a Roman Peruckí Trstená 16. 9. / 16:00

Kostol sv. Martina Bernolákova 10 www.trstena.sk

Milovníci organovej hudby sa môžu na tešiť na predstavenie husľovo-organového dua Marie a Romana Peruckých aj v Trstenej. Roman Perucki je profesorom gdanskej Hudobnej akadémie a prvým organistom Oliwskej katedrály v Gdansku a riaditeľom Poľskej baltickej filharmónie F. Chopina. Je laureátom zlatej medaily za zásluhy pre poľskú kultúru (2005), striebornej medaily Gloria Artis (2007) či najvyššieho pápežského vyznamenania Pro eclessiae et Pontifice či Radu sv. Silvestra. Maria Perucka je absolventkou Hudobnej akadémie v Gdansku ako sólistka vystupovala s Kališským symfonickým orchestrom a je členkou husľového kvartetu 4PM. Ako pedagogička pôsobí na Hudobnej škole 2. stupňa v Gdyni.


Varmia a Mazury, zázraky prírody a kultúrne dedičstvo Bratislava 17. – 30. 9.

Poľský inštitút Neformálna galéria Klobučnícka ul. www.polinst.sk

Výstava venovaná regiónu Varmie a Mazúr prezentuje jediný región svojho druhu, ktorý spája neobyčajnú krásu prírodného prostredia s historickými pamiatkami. Varmia a Mazury sú preslávené najmä vďaka jazerám – v rámci Poľska ich je na tomto území najviac, a preto sa tento región nazýva aj krajinou tisícich jazier. Bohatá vodná sieť, lesy a pralesy, ako aj prírodné enklávy sú domovom mnohých druhov fauny a flóry. Bohatá história Varmie a Mazúr zanechala aj mnoho materiálnych pamiatok – k tým najveľkolepejším patria najmä gotické hrady. Výstava potrvá do konca septembra.

atie v pr duj i Po

inštitút ho u ké

och Poľ tor s es


Európsky deň jazykov Košice 20. 9. / 8:30 – 20:00

Dolná brána www.ec.europa.eu

Koniec septembra je venovaný oslave európskych jazykov. Európska únia disponuje skutočným jazykovým bohatstvom, používa sa v nej 24 úradných jazykov a viac ako 60 regionálnych alebo menšinových jazykov. Pozývame vás do stánkov kultúrnych a jazykových inštitúcií tentoraz do Košíc, kde sa dozviete viac o jazykoch a kultúrach Európy. Rozhodne neobíďte ani stánok Poľského inštitútu! K dispozícii bude aj pásmo krátkych filmov, okrem iného tiež film Joanny Kożuch a Borisa Šímu s názvom Ako odlíšiť poľskú jagodu od slovenskej jahody? Ide o vôbec prvý alternatívny poľsko-slovenský slovník zvláštnych a problematických výrazov. Nie je to však ďalší nudný, hrubánsky zväzok – tento slovník je totiž filmový, pričom všetky heslá sú výsledkom workshopu animácie počas minuloročného Medzinárodného dňa detí v Poľskom inštitúte.


Polish Jazz 1918 Bratislava 21. 9. / 19:00

A4 – priestor súčasnej kultúry POĽSKO STÉ VÝROČIE ZNOVUZÍSKANIA

Karpatská 2 www.a4.eu

NEZÁVISLOSTI

Najlepší poľskí jazzoví experimentátori v spoločnom projekte Polish Jazz 1918 – 2018 si zahrajú s miestnymi improvizátormi. Zaznejú tak interpretácie poľských swingových šlágrov z 30. rokov Jazz Bandu Młynarski-Masecki, ale aj minimalistické kompozície v podaní Wacława Zimpela, klarinetistu, skladateľa a improvizátora. V tento večer sa predstaví hneď dvakrát – aj s domácim hudobníkom Tomášom Prištiakom. Napokon uvedie aj svoj sólový projekt. Zase Jazz Band Młynarski-Masecki vychádza z tradície medzivojnových jazzových ansámblov. Pôvodným skladbám dodávajú spontánne free improvizácie súčasný ráz, ktorému nechýba hráčska virtuozita ani hudobný humor. Koncert je súčasťou osláv 100. výročia znovuzískania nezávislosti Poľska a programu: niepodlegla.gov.pl.


Sound City Days Košice 2018: prof. Marek Chołoniewski Košice 22. 9. / 19:00

Kulturpark Kukučínova 2 www.k13.sk

4. ročník bienále súčasnej práce s transformáciou zvuku v priestore Sound City Days Košice 2018 prinesie medzinárodný festival zvukového a experimentálneho umenia (20. – 22. 9.), ktorý vznikol v roku 2013 v rámci Košíc ako Európskeho hlavného mesta kultúry. Hosťom tohtoročného festivalu bude aj prof. Marek Chołoniewski, poľský skladateľ, hudobník a pedagóg pôsobiaci na Intermediálnej fakulte Akadémie umení v Krakove, ktorý je označovaný za hybnú silu soundartu v Poľsku. V Košiciach predstaví svoju tvorbu, ktorú bude konfrontovať s tým, čo vzniklo v oblasti zvukového umenia a umenia vôbec.


Prof. Czesław Brzoza: Hranice II. Poľskej republiky

Banská Bystrica 26. 9. / 11:00

atie v pr duj i Po

Poľský inštitút Nám. SNP 27 www.polinst.sk

inštitút ho u ké

Bratislava 25. 9. / 17:00

och Poľ tor s es

Univerzita Mateja Bela Filozofická fakulta Tajovského 40 www.polinst.sk

Aj po prázdninách bude pokračovať cyklus populárno-náučných prednášok o najvýznamnejších osobnostiach, udalostiach a jednotlivých procesoch histórie Poľska v 20. storočí. Prednášky v Bratislave a Banskej Bystrici bude viesť prof. Czesław Brzoza z Inštitútu histórie Jagelovskej univerzity v Krakove, ktorý sa bude tentoraz venovať tematike hraníc II. Poľskej republiky. Formovanie územia poľského štátu sa začalo prirodzene po prvej svetovej vojne na konci roku 1918 a trvalo až do roku 1922, keď hranice Poľsku vytýčili víťazné mocnosti. Toto obdobie bolo však poznačené niekoľkými povstaniami vrátane veľkopoľského či troch sliezskych, ako aj väčším ozbrojeným konfliktom – Poľskoboľševickou vojnou.


Diskusný večer ÚPN: Invázia vojsk Varšavskej zmluvy do Československa Bratislava 27. 9. / 17:00

Poľský inštitút Nám. SNP 27 www.upn.gov.sk

Tradičný cyklus diskusných večerov, ktoré organizuje Ústav pamäti národa, predostrie na septembrovom stretnutí tému invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa a potlačenie Pražskej jari pri príležitosti 50. výročia týchto udalostí. Poľským expertom v diskusii bude Grzegorz Majchrzak z Oddelenia historického výskumu Inštitútu národnej pamäti Poľskej republiky, ktorý ponúkne poľský pohľad a ohlas na vpád vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa.

atie v pr duj i Po

inštitút ho u ké

och Poľ tor s es


Koncert Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala Bratislava 27. 9. / 19:00

Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu Mýtna 1 www.filharmonia.sk/ slovensky-komorny-orchester

Koncert Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala pod vedením Ewalda Danela bude venovaný 100. výročiu znovuzískania nezávislosti Poľska. V programe koncertu zaznejú skladby poľských skladateľov: J. I. Paderewského, K. Szymanowského, R. Bergera, H. Kulenty, W. Kilara či Z. Krauzeho. Koncert je súčasťou podujatia S poľskou hudbou v susedných krajinách pod záštitou Inštitútu Adama Mickiewicza, a rovnako je sprievodným podujatím medzinárodnej konferencie s názvom Národné verzus medzinárodné (27. 9. / 9:00 – 17:00, Hotel Falkensteiner, Pilárikova 5) s účasťou poľských muzikológov: prof. Sławomiry Żerańskej-Kominek (Kritický rozbor mýtu poľskosti v hudbe) a Mieczysława Komineka (Eufonie).


Biela noc Karina Smigla-Bobinski: ADA Bratislava 27. 9. – 30. 10.

Kunsthalle Nám. SNP 12 www.bielanoc.sk

Výstava ADA – analógová interaktívna inštalácia poľskej umelkyne Kariny Smigla-Bobinski, ktorá tvorí a žije v Mníchove, je sprievodným podujatím Bielej noci 2018. Vo svojej umeleckej tvorbe sa Karina Smigla-Bobinski zameriava na prácu s analógovými a digitálnymi médiami a tzv. kinetické sochárstvo. Jej práce videli návštevníci individuálnych a kolektívnych výstav v 46 krajinách. V prípade diela ADA vytvorila umelkyňa haptický kresliaci stroj, ktorý pri pohybe zanecháva stopy na stenách, strope a podlahe, vďaka čomu sa stáva nezávislým performerom. Svojmu názvu vďačí Ade Lovelace, ktorá v 19. storočí spolu s Charlesom Babbage vytvorila prvý prototyp počítača.


Divadelná Nitra TR Warszawa: Môj boj Nitra 28. 9. / 18:00

Divadlo Andreja Bagara Svätoplukovo nám. 4 www.nitrafest.sk

Medzinárodný divadelný festival Divadelná Nitra na prelome septembra a októbra prinesie v priebehu šiestich festivalových dní 13 inscenácií v hlavnom programe od tvorcov z ôsmich krajín. Bohatý sprievodný program čaká deti aj dospelých – divadlo, filmy, koncerty, výstavy, čítanie, diskusie, workshopy. Festival otvorí poľské divadlo TR Warszawa, ktoré na doskách festivalu uvedie inscenáciu Môj boj v réžii Michała Borczucha. Strhujúca inscenácia podľa série románov nórskeho spisovateľa Karla Ove Knausgårda o túžbe človeka po normálnosti a obyčajnom živote patrí v Poľsku k najoceňovanejším aj najdiskutovanejším dielam sezóny.


New Inspirations: Joachim Mencel Artisena projekt Prešov 28. 9. / 19:00

Umelecký klub Viola Tkáčska 2 www.newinspirations.sk

Komorný festival New Inspirations (28. – 29. 9.) realizuje Jana Bezek v spolupráci s Klubom Viola v Prešove. Hlavnou myšlienkou festivalu je priniesť mladým ľuďom, deťom, pedagógom a záujemcom nový pohľad na improvizovanú hudbu, obohatiť a inšpirovať ich cez kreatívne workshopy, diskusie a koncerty originálnych hudobníkov z celého sveta. Na festivale vystúpi aj Joachim Mencel so svojím projektom Artisena, ktorý je fúziou poľskej, slovanskej hudby a súčasného jazzu. Hudba vychádza z tradičných tancov, ktoré vytvárajú celkový výraz tohto projektu. Kapela sa predstaví v zložení: Joachim Mencel (klavír, ninera), Weronika Plutecka (husle), Szymon Mika (gitara), Paweł Wszołek (kontrabas) a Szymon Madej (bicie).


Biela noc: Matylda Sałajewska Coma Custos Bratislava 29. 9. / 19:00 – 24:00

Poľský inštitút Nám. SNP 27 www.bielanoc.sk

Biela noc premení ulice Bratislavy už po štvrtý rok na magickú nočnú prechádzku súčasným umením, svetlom a ilumináciami. Súčasťou Bielej noci 2018 bude aj mladá a talentovaná poľská umelkyňa Matylda Sałajewska, ktorá realizuje interaktívne projekty, často späté so sociálnou tematikou, dokumentárne filmy, multimediálne projekty, ako aj práce street art. Pre projekt Biela noc vytvorila site-specific audiovizuálnu inštaláciu Coma Custos. Expozície nadväzuje na vymyslenú, a zároveň známu postavu kustóda, ktorý si kdesi zdriemol v jednej z veľkých múzejných svetových sál a prisnil sa mu zvláštny sen: Z okien budov sa vynorili nekonečne dlhé organické formy, ktoré si postupne podmanili celú architektúru. Spoluorganizátorom prezentácie je Sliezske múzeum v Katoviciach.

atie v pr duj i Po

inštitút ho u ké

och Poľ tor s es


Poľský inštitút v Bratislave Nám. SNP 27 | P. O. Box 153 814 99 Bratislava +421 2 544 32 013 +421 2 544 32 030 program.bratislava@instytutpolski.org

fb: PolskyInstitutBratislava tw: @PLInstitutBrat

www.polinst.sk Poľský inštitút v Bratislave je pre verejnosť otvorený nasledovne: pon.-štv. 9:30 – 17:00 | piat. 9:00 – 15:00 Všetky zmeny vyhradené. Na všetky podujatia v Poľskom inštitúte je vstup voľný, ak nie je uvedené inak.


NEZÁVISLOSTI

ZNOVUZÍSKANIA

STÉ VÝROČIE

POĽSKO

Profile for Poľský inštitút v Bratislave

Program september 2018  

Program september 2018  

Advertisement