__MAIN_TEXT__

Page 1

Program máj 2018

Večnosť a chvíľa. 1918 – 1939: Architektúra ako nástroj budovania poľskej národnej identity


Poľský inštitút v Bratislave Námestie SNP 27, Bratislava Hlavná stanica

Bratislavský hrad

Hlavné námestie

Dunaj

» výstavy » koncerty » prednášky » kurzy poľštiny » filmy » divadlo

» knižnica » čitáreň » noviny » časopisy » informačné centrum » podpora akcií


Bratislava 2. 5. / 17:30

Koncert vážnej hudby: Ziemowit Świtalski

Levice 2. – 13. 5.

Jazyk esperanto a jeho tvorca

Žilina do 4. 5. Martin 8. - 25. 5. Čadca od 29. 5.

Apokalypsa 20. storočia

Bratislava 6. 5. / 10:30

Organové koncerty pod pyramídou 2018: Wacław Golonka

Bratislava 7. 5. / 8:30

Inšpirácie apoštolskej exhortácie Gaudete et exsultatea pastorálne sprevádzanie v sociálnej práci

Bratislava 9. 5. / 10:00

Deň Európy

Bratislava 10. 5. / 9:00

Nezávislí / Poľskí grafici zo zbierky SNG Kurátorská prehliadka

Nitra 10. 5. / 18:30 11. 5. / 18:30 12. 5. / 18:30

Povolanie pápež Divadlo Andreja Bagara, www.dab.sk

Levice 11. 5. / 16:30

Dni fotografie v Leviciach: Ewelina Gmerek

B. Bystrica 13. 5. / 16:00

M. Guśniowska: Dobrú chuť, vlk! Bábkové divadlo na rázcestí, www.bdnr.sk


Košice 13. 5. / 19:00 24. 5. / 19:00

K. Gärtner, E. Bryll: Maľované na skle Štátne divadlo, www.sdke.sk

Bratislava 15. 5. / 17:00

Prof. Czesław Brzoza: Svetlé a tienisté stránky II. Poľskej republiky a koncert husľového dua

B. Bystrica 16. 5. / 17:00

Prof. Czesław Brzoza: Svetlé a tienisté stránky II. Poľskej republiky a koncert husľového dua

Bratislava 16. 5. 18:00 – 22:00

Noc literatúry 2018: A. F. Ossendowski: Krajinou ľudí, zvierat a bohov

Bratislava 21. 5. – 10. 6.

Večnosť a chvíľa

Bratislava 22. 5. / 17:00

Zastaviť čas

Bratislava 24. 5. / 17:00

Diskusný večer ÚPN: gen. Štefan Jurech

Stupava 25. – 27. 5.

Cirkul‘art 2018: Klinika Lalek

Bratislava 26. 5. / 9:00

Deti o nezávislom Poľsku Kreatívne workshopy pre deti

Bratislava 28. 5. – 3. 6.

Dni Architektúry a dizajnu (DAAD)


VÝTVARNÁ SÚŤAŽ PRE DETI A MLÁDEŽ! Poľský inštitút v Bratislave a redakcia periodika Monitor Polonijny pozývajú deti a mládež, aby sa zúčastnili výtvarnej súťaže s názvom Nezávislá očami detí. Tento rok Poliaci a Poľsko oslavujú 100. výročie znovuzískania nezávislosti. Na jeseň 1918 sa Poľsko po 123 rokoch neslobody vrátilo na mapu Európy a sveta. Deň 11. november je v Poľsku Národným sviatkom nezávislosti. Spomíname si na našich predkov, ktorí bojovaním a prácou znovuzískali pre Poľsko nezávislosť. Spomienka na nezávislosť nemá len podobu oficiálnych osláv – kladenia vencov, vypočutia si hymny či zapálenia sviečok. Patria k tomu aj súťaže, koncerty a radostné udalosti. Chceli by sme sa dozvedieť, ako si dnes predstavujete nezávislosť, nezávislé Poľsko a slobodných Poliakov. Čo to pre vás znamená? Spája sa vám to skôr s postavami, symbolmi alebo udalosťami? Čo je pre vás dôležitejšie – fakty, legendy alebo anekdoty? Čo má väčší význam – boj, výstavba, práca, alebo veda, vynálezy či kultúra alebo umenie? Ako sa dá predstaviť nezávislosť a sloboda na papieri alebo s použitím plastelíny, farby, lepidla alebo farebného papiera či počítačovej grafiky? Pozývame vás, aby ste sa zúčastnili výtvarnej súťaže s názvom Nezávislé Poľsko očami detí. Vytvorte svoju víziu nezávislosti, nezávislého Poľska a slobodných Poliakov! Súťažné práce môžete pripraviť ľubovoľnou technikou – môže to byť kresba, grafika, koláž, komiks či socha alebo priestorová


konštrukcia. Vodové či temperové farby, ceruzky, farebný papier, plastelína – výber materiálu je na vás. Ak sa rozhodnete pre kresbu alebo obraz, pripravte ho vo formáte A3 alebo A4. Čakáme na vaše práce do 8. júna 2018. Môžete ich zasielať poštou na adresu Poľský inštitút, Námestie SNP 27, 814 99, Bratislava. Môžete ich priniesť tiež osobne a nechať v knižnici u p. Teresy Lukáčovej alebo zaslať elektronicky na adresu teresa.lukacova@instytutpolski.org. Mená výhercov a najlepšie práce budú vyhlásené na špeciálnom stretnutí – o jeho mieste a termíne vás budeme informovať. Najlepšie práce budú vystavené verejne v júni v Neformálnej galérii Poľského inštitútu (okná od Klobučníckej ul.) Výsledky súťaže budú tiež vyhlásené na internetovej stránke Poľského inštitútu (www.polinst.sk) a v mesačníku Monitor Polonijny (www.polonia.sk), ktorý tiež predstaví víťazné práce v letnom čísle. Na autorov ocenených prác čakajú atraktívne ceny, ktoré zabezpečil Poľský inštitút a Monitor Polonijny, ako aj špeciálna cena, ktorú do súťaže venoval honorárny konzul v Liptovskom Mikuláši Tadeusz Frąckowiak – vstup do Tatralandie pre štvorčlennú rodinu. Veríme, že sa zapojíte do účasti v súťaži Nezávislé Poľsko očami detí!


Bratislava 2. 5. / 17:30

atie v pr duj i Po

Ziemowit Świtalski

och Poľ tor s es

inštitút ho u ké

Koncert vážnej hudby:

Poľský inštitút Nám. SNP 27 www.polinst.sk

Na koncerte vážnej hudby sa predstaví mladý a talentovaný klavirista Ziemowit Świtalski, ktorý je laureátom Ceny riaditeľa Poľského inštitútu v Bratislave na minuloročnom prestížnom Medzinárodnom klavírnom fóre Bieszczady bez hraníc v Sanoku. Z. Światlski je žiakom prof. W. Świtału v Štátnej hudobnej škole Karola Szymanowského v Katoviciach. Na koncerte v Bratislave zahrá poľský umelec, ktorý napriek mladému veku dosiahol významné úspechy na poľských klavírnych súťažiach a festivaloch, skladby poľského hudobného skladateľa Fryderyka Chopina (Mazúrky op. 24, Scherzo b mol, Andante spianato a Veľkú polonézu Es dur).


Jazyk esperanto a jeho tvorca Levice 2. – 13. 5.

Dituria Sv. Michala 5 www.esperanto.sk

Esperanto je najznámejší plánový jazyk na svete. Od jeho vzniku v roku 1887 – vydania prvej učebnice uplynulo minulý rok presne 130 rokov. Ludwik Zamenhof bol poľský očný lekár, ale okrem toho bol iniciátorom a tvorcom esperanta, za čo bol v roku 2017 pri príležitosti 100. výročia úmrtia zaradený na zoznam svetových osobností UNESCO. Výstava predstavuje v skratke jeho život a dielo – späté najmä s jazykom esperanto.


Apokalypsa 20. storočia Žilina do 4. 5.

Úrad ŽSK Komenského 48 www.bratyslawa.msz.gov.pl/sk/

Martin 8. - 25. 5.

Turčianska knižnica Divadelná 4619/5 www.turcianskakniznica.sk

Čadca od 29. 5.

Kysucká knižnica 17. novembra 1258 www.kniznica-cadca.sk

Veľvyslanectvo Poľskej republiky s Poľským inštitútom a Žilinským samosprávnym krajom v spolupráci s Turčianskou knižnicou v Martine a Kysuckou knižnicou v Čadci organizujú výstavu prác Mariana Kołodzieja, väzňa č. 432 koncentračného tábora Auschwitz, s názvom Apokalypsa 20. storočia. Výstava je umeleckým stvárnením absolútneho utrpenia zachyteného očami svedka.


Organové koncerty pod pyramídou 2018:

Wacław Golonka Bratislava 6. 5. / 10:30

Veľká koncertná sála Slovenský rozhlas www.rtvs.sk

Od januára do júna Slovenský rozhlas pripravuje raz do mesiaca pre nadšencov organovej hudby jedno predpoludnie priameho prenosu nedeľného organového koncertu. V máji v rámci tohto cyklu vystúpi poľský organista a vysokoškolský pedagóg Wacław Golonka, ktorý pôsobí na Hudobnej akadémii v Krakove. Hudobné vzdelanie nadobudol v Krakove a vo Viedni, pričom je laureátom mnohých medzinárodných organových súťaží. V programe koncertu sa nachádzajú skladby Feliksa Nowowiejského, Johanna Sebastiana Bacha, Mariana Sawu a Marcela Duprého.


Inšpirácie apoštolskej exhortácie Gaudete et exsultate a pastorálne sprevádzanie v sociálnej práci Bratislava 7. 5. / 8:30

Aula Teologickej fakulty Trnavskej univerzity Kostolná 1 www.tftu.sk

V máji sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia Inšpirácie apoštolskej exhortácie Gaudete et exsultate a pastorálne sprevádzanie v sociálnej práci, ktorej organizátorom je Katedra náuky o rodine Teologickej fakulty Trnavskej univerzity a Fakulta štúdia o rodine Univerzity kardinála Stefana Wyszyńského z Varšavy. Členom vedeckého výboru konferencie je aj Dr. Józef Młyński z poľskej univerzity.


Deň Európy Bratislava 9. 5. / 10:00

(program na scéne do 22:00)

Hlavné námestie www.ec.europa.eu/slovensko

Deň Európy spoluorganizovaný Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, Európskym parlamentom – Kanceláriou na Slovensku a bratislavským zoskupením zahraničných kultúrnych a diplomatických inštitúcií EUNIC je oslavou založenia Európskej únie. V rámci kultúrno-vzdelávacieho programu na Hlavnom námestí v Bratislave vystúpia základné umelecké školy a súbory. Tešiť sa môžete aj na interaktívne hry a súťaže o zaujímavé ceny. Návštevníci budú mať možnosť stretnúť sa s občianskymi mimovládnymi organizáciami a zahraničnými inštitúciami, v rámci ktorých bude mať Veľvyslanectvo Poľskej republiky na Slovensku a Poľský inštitút v Bratislave spoločný stánok s vedomostným kvízom a množstvom propagačných materiálov o Poľsku, poľskej kultúre a najvýznamnejších historických pamiatkach. Deň Európy otvorí o 10:00 stretnutie a rozhovor s veľvyslancami štátov EÚ.


Nezávislí / Poľskí grafici zo zbierky

výstava potrvá do 18. 5.

Poľský inštitút Nám. SNP 27 www.polinst.sk

atie v pr duj i Po

Bratislava 10. 5. / 9:00

och Poľ tor s es

inštitút ho u ké

SNG / Kurátorská prehliadka

Výstavou Nezávislí si Poľský inštitút v Bratislave pripomína 100. výročie znovuzískania nezávislosti Poľska a prezentuje diela zakladateľa poľskej grafickej školy drevorytu Władysława Skoczylasa (1883 – 1934) a jeho dvoch žiakov Pawła Stellera (1895 – 1974) a Tadeusza Cieślewského (1895 – 1944) zo zbierok Slovenskej národnej galérie. Obdobie pôsobenia dnes známych poľských grafikov a maliarov sa viaže k dejinám medzivojnového Poľska a dokazuje tak vplyv politickej nezávislosti na umenie. Začiatkom mája sa ešte uskutoční kurátorská prehliadka – výstavou prevedie všetkých záujemcov kurátorka Ivana Moncoľová 10. 5. o 9:00 hod. Výstava je súčasťou osláv znovuzískania nezávislosti Poľska a programu: niepodlegla.gov.pl.

POĽSKO STÉ VÝROČIE ZNOVUZÍSKANIA NEZÁVISLOSTI


Dni fotografie v Leviciach: Ewelina Gmerek Levice 11. 5. / 16:30

Synagóga Ul. Kalmána Kittenbergera www.roslevice.sk

Tento rok sa bude konať už 11. ročník Dní fotografie organizovaných Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach. Ide o projekt spolupráce fotografov mladšej generácie, v rámci ktorého sú pripravené profesionálne, amatérske, autorské, ale aj kolektívne výstavy, a divadelné a filmové predstavenia. Jedným z vystavovateľov je aj poľská umelkyňa a absolventka Fakulty multimediálnej komunikácie v Poznani Ewelina Gmerek, ktorá predstaví svoju fotografickú tvorbu. Jej výstava potrvá do 3. júna. Okrem toho bude ďalším poľským zástupcom aj umelecká skupina Fotoklub Słubice, ktorá v Leviciach ponúkne fotografickú tvorbu poloamatérskych a profesionálnych fotografov (12. 5. / 14:00, Dituria SC, Sv. Michala 5; výstava potrvá do 30. júna).


Poľský inštitút Nám. SNP 27 www.polinst.sk

inštitút ho u ké

Bratislava 15. 5. / 17:00

och Poľ tor s es

atie v pr duj i Po

Svetlé a tienisté stránky II. Poľskej republiky a koncert husľového dua

Aj v máji bude pokračovať cyklus populárno-náučných prednášok o najvýznamnejších osobnostiach, udalostiach a jednotlivých procesoch histórie Poľska v 20. storočí. Prof. Czesław Brzoza z Inštitútu histórie Jagelovskej univerzity v Krakove sa bude tentoraz venovať tematike medzivojnového obdobia II. Poľskej republiky, pričom priblíži svetlé a tienisté stránky poľského štátu z tohto obdobia. Prednášku doplní pri príležitosti poľského štátneho sviatku Ústavy 3. mája hudobný koncert skladieb a aranžmánov pre dvoje huslí poľských hudobných skladateľov v podaní husľového duetu Poľské husle 1918 – 2018 Anny a Pawła Wójtowiczovcov. Tento hudobný projekt vznikol pri príležitosti 100. výročia znovuzískania nezávislosti Poľska.

POĽSKO STÉ VÝROČIE ZNOVUZÍSKANIA NEZÁVISLOSTI


Svetlé a tienisté stránky II. Poľskej republiky a koncert husľového dua Banská Bystrica 16. 5. / 17:00

Štátna vedecká knižnica Lazovná 9 www.svkbb.eu

Aj prednášku o medzivojnovom období II. Poľskej republiky a svetlých a tienistých stránkach poľského štátu z tohto obdobia bude v Banskej Bystrici viesť prof. Czesław Brzoza. Prednášku doplní pri príležitosti poľského štátneho sviatku Ústavy 3. mája hudobný koncert skladieb a aranžmánov pre dvoje huslí poľských hudobných skladateľov v podaní husľového duetu Poľské husle 1918 – 2018 Anny a Pawła Wójtowiczovcov. Tento hudobný projekt vznikol pri príležitosti 100. výročia znovuzískania nezávislosti Poľska.


Od 16. 5. bude v Štátnej vedeckej knižnici otvorená aj výstava Józef Piłsudski. Štátnik Poľska a Európy o spolutvorcovi nezávislého Poľska a povojnového európskeho usporiadania v rokoch 1918 – 1922. Od roku 1914 bol veliteľom poľských légií. Nakoniec sa stal hlavou obnoveného štátu a vrchným veliteľom poľskej armády. Ako vojak doviedol Poľsko v roku 1918 k nezávislosti a o dva roky neskôr ho ubránil pred náporom boľševického Ruska. Výstava bude otvorená do 31. mája.

POĽSKO STÉ VÝROČIE ZNOVUZÍSKANIA NEZÁVISLOSTI


Noc literatúry 2018: A. F. Ossendowski: Krajinou ľudí, zvierat a bohov Bratislava 16. 5. / 18:00 – 22:00

Bon Bon Jazz Bar Štefánikova 31 www.nocliteratury.sk

Noc literatúry organizovaná Českým centrom v spolupráci s EUNICom je obľúbené každoročné celoslovenské podujatie, na ktorom si návštevníci vypočujú úryvky prekladov súčasnej európskej literatúry do slovenčiny v podaní známych slovenských osobností. Poľskú literatúru zastupuje toho roku najslávnejšie dielo poľského spisovateľa Antoniho Ferdynanda Ossendowského s názvom Krajinou ľudí, zvierat a bohov. Je to akýsi denník zážitkov, ktoré boli autorovým údelom, keď ako niekdajší tajomník admirála Kolčaka utekal počas občianskej vojny v Rusku pred boľševikmi cez Sibír, Mongolsko a Čínu. Kniha bola v dvadsiatych rokoch preložená až do sedemnástich jazykov sveta. V Bratislave číta úryvok z knihy herec Richard Stanke. Slovenský preklad pripravil Karol Chmel a knihu vydalo vydavateľstvo F. R. & G. nedávno zosnulého Olega Pastiera.


Večnosť a chvíľa Bratislava 21. 5. – 10. 6. POĽSKO STÉ VÝROČIE ZNOVUZÍSKANIA NEZÁVISLOSTI

Poľský inštitút Neformálna galéria Klobučnícka ul. www.polinst.sk

Výstava Večnosť a chvíľa. 1918 – 1939: Architektúra ako nástroj budovania poľskej národnej identity prezentuje poľskú architektúru z obdobia od roku 1918 keď Poľsko znovuzískalo nezávislosť a práve architektúru možno považovať za nástroj budovania poľskej národnej identity. Názov expozície je inšpirovaný príhovorom slávneho poľského architekta a význačného bádateľa poľskej architektúry Lecha Niemojewského. Výstava je sprievodným podujatím festivalu DAAD 2018.

atie v pr duj i Po

inštitút ho u ké

och Poľ tor s es


Zastaviť čas

atie v pr duj i Po

Poľský inštitút Nám. SNP 27 www.polinst.sk

inštitút ho u ké

Bratislava 22. 5. / 17:00

och Poľ tor s es

Iniciátorom výstavy malieb a grafiky inšpirovanej železničnou tematikou je Múzeum železničnej dopravy – Stanica múzeum vo Varšave. Expozícia vznikla po realizácii plenéru a prezentuje práce umelcov, ktorí si vo svojich prácach vybrali ako ústredný motív železnicu. Obrazy, sochy a fotografie sú výsledkom plenéru, ktorý organizovala Stanica múzeum a Múzeum úzkorozchodnej železnice v Sochaczewe v júni 2017. Umelcov inšpirovali legendárne stroje a krásna krajinka, očarujúca príroda a architektonické perly miestneho koloritu. Výstava potrvá do 12. júna.


Diskusný večer ÚPN: gen. Štefan Jurech Bratislava 24. 5. / 17:00

Poľský inštitút Nám. SNP 27 www.polinst.sk

Témou májového Diskusného večeru organizovaného Ústavom pamäti národa bude osobnosť generála II. stupňa Štefana Jurecha, veliteľa Rýchlej divízie na východnom fronte a vojenského diplomata. Na prelome rokov 1942 a 1943 sa pokúsil prostredníctvom svojich emisárov dohodnúť prechod celej divízie na stranu Červenej armády. Tieto prípravy však boli odhalené a gen. Jurech bol zatknutý, a v roku 1945 popravený v likvidačnom tábore Flossenbürg. Mená diskutujúcich expertov budú potvrdené v priebehu mája na stránke Ústavu pamäti národa.

atie v pr duj i Po

inštitút ho u ké

och Poľ tor s es


Cirkul‘art 2018: Klinika Lalek Stupava 25. - 27. 5.

Kaštieľsky Park Hlavná 13 www.cirkulart.sk www.klinikalalek.art.pl

Festival cirkusového umenia Cirkul‘art 2018 privíta pouličné divadlá a cirkusové skupiny z celého sveta. Aktuálny ročník uvedenie aj poľské divadlo Klinika Lalek z mesta Wolimierz, ktoré vzniklo na Bábkovej fakulte divadelnej vroclavskej školy v roku 1988, a odvtedy úspešne spája herecké a bábkové divadlo, ako aj klasické a putovné predstavenia. Na festivale v Stupave sa poľskí divadelníci predstavia s vystúpeniami Najväčší cirkus bábok na svete a Puppet Zoo hneď niekoľkokrát: 25. 5. / 16:00, 17:00, 18:30 26. 5. / 11:00, 13:30, 14:00, 17:30, 18:00 27. 5. / 11:00, 13:30, 14:00, 17:30, 18:00


Kreatívne workshopy Deti o nezávislom Poľsku

och Poľ tor s es

atie v pr duj i Po

Poľský inštitút Nám. SNP 27 www.polinst.sk

inštitút ho u ké

Bratislava 26. 5. 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Koncom mája sa v galérii Poľského inštitútu uskutočnia 4 zaujímavé workshopy pre deti rozličných vekových kategórií, ktoré budú zamerané na výrobu bábok (9:00 – 12:00, autorka: Beáta Zázrivcová) a tvorbu animovaného filmu (13:00 – 17:00, autori: Joanna Kożuch, Boris Šima) z detských prác inšpirovaných básňou obľúbeného detského spisovateľa Jana Brzechwu (Tańcowała igła z nitką), ktorá vznikla v medzivojnovom období. Ďalšie workshopy budú zamerané na maľbu na skle inšpirovanú vitrážou Symbol obrodeného Poľska Mieczysława Jurgielewicza (13:00 – 16:00), a napokon na vedu, fyziku a pokusy (9:00 – 12:00, workshop vedie Veda nás baví, n.o.), ktoré budú inšpirované postavou Stefana Pieńkowského, tvorcu Inštitútu experimentálnej fyziku Varšavskej univerzity. Premiéra animovaného filmu, ktorý vznikne na workshopoch a výsledky výtvarnej súťaže spolu s odovzdaním cien sa uskutočnia v júni v Kine Lumiére.


Dni Architektúry a dizajnu Bratislava 28. 5. – 3. 6.

www.daad.sk www.polinst.sk

Festival Dni Architektúry a dizajnu (28. 5. – 3. 6.) už po deviaty raz otvorí množstvo pozoruhodných pohľadov na súčasnú architektonickú a dizajnérsku tvorbu špičkových zahraničných a domácich autorov. Aktuálny ročník sa zameriava na verejný priestor a architektúru, ktorej prioritou je sociálny a verejný záujem. V rámci DAAD Poľsko predstaví návrh a realizáciu Katynského múzea vo Varšave – finalistu súťaže o prestížnu architektonickú cenu Miesa van der Rohe v roku 2017. Programu DAAD sa zúčastnia autori návrhu Konrad Grabowiecki z architektonického ateliéru BBGK Architekci, poľský maliar, sochár a scénograf Jerzy Kalina, ako aj zástupcovia múzea. Súčasťou festivalu bude aj premietanie poľského dokumentárneho filmu 1. 6. Neón (Neon, rež. Eric Bednarski, 2014, 52 min.) o histórii varšavských neónov od predvojnových čias až po súčasnosť, ktoré sa bude konať na STU (Nám. slobody 19).


Súťaž o najlepšie publikácie propagujúce históriu Poľska a poľskej diplomacie Minister zahraničných vecí Poľskej republiky vyhlasuje súťaž o najlepšiu cudzojazyčnú publikáciu propagujúcu históriu Poľska a o najlepšiu publikáciu v poľskom jazyku zameranú na históriu poľskej diplomacie, ktoré boli vydané v roku 2017. Historici môžu prihlasovať svoje práce do 15. mája 2018. Do súťaže je možné prihlásiť knižné publikácie, vedecké monografie, populárno-náučné publikácie a bibliografie – na ktorých sa autorsky podieľali najviac 3 autori. Pre víťaza súťaže v kategórii najlepšia cudzojazyčná publikácia propagujúca históriu Poľska je určená peňažná odmena vo výške 10 tisíc eur, pre víťaza v kategórii najlepšia publikácia zameraná na históriu poľskej diplomacie – 20 tisíc eur. Ceny v súťaži udelí minister zahraničných vecí Poľskej republiky na návrh Rady historickej diplomacie. Pravidlá prihlasovania publikácií: - Podmienkou účasti v súťaži je zaslanie prác v termíne do 15. mája 2018 (rozhoduje dátum prijatia zásielky na Ministerstve zahraničných vecí Poľskej republiky). - Práce do súťaže je potrebné prihlásiť v podobe 3 exemplárov, pričom – pokiaľ je to možné – je potrebné priložiť publikované


recenzie, posudky a vydavateľské recenzie. - Do aktuálneho ročníka súťaže je možné prihlásiť iba práce vydané v roku 2017. - Publikácie je potrebné poslať na adresu: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa na obálke je potrebné uviesť: Konkurs Historyczny Ministra SZ alebo podať v podateľni Ministerstva zahraničných vecí, vchod od ul. Litewskej, v pracovnej dobe 8:15 – 16:15 od pondelka do piatka. - Ministerstvo zahraničných vecí PR spätne neposiela exempláre publikácií prihlásených do súťaže. - Otázky súvisiace so súťažou je potrebné zasielať na adresu sekretariátu Poľského inštitútu v Bratislave: bratyslawa.ip. sekretariat@msz.gov.pl s názvom Historická súťaž ministra zahraničných vecí PR - Základným kritériom posúdenia prác bude meritórna hodnota publikácie z pohľadu realizácie poľskej zahraničnej politiky. - Podrobné pravidlá súťaži sú uvedené vo Výnose č. 24 Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky zo dňa 18. júla 2017 o Historickej súťaže ministra zahraničných vecí (spolu s prílohami) na našej internetovej stránke.


Poľský inštitút v Bratislave Nám. SNP 27 | P. O. Box 153 814 99 Bratislava +421 2 544 32 013 +421 2 544 32 030 program.bratislava@instytutpolski.org

fb: PolskyInstitutBratislava tw: @PLInstitutBrat

www.polinst.sk Poľský inštitút v Bratislave je pre verejnosť otvorený nasledovne: pon.-štv. 9:30 – 17:00 | piat. 9:00 – 15:00 Všetky zmeny vyhradené. Na všetky podujatia v Poľskom inštitúte je vstup voľný, ak nie je uvedené inak.


Z kníh európskych autorov

čítajú slovenskí herci

na 14 zaujímavých miestach v Starom Meste.

N O C

L I T E R A T Ú R Y streda

16 . m á

18 00 – 22 00

Bratislav

j

Nájdite si ná na fejsbúku Noc literatúry

Vstup voľný

Profile for Poľský inštitút v Bratislave

Program maj issuu  

Program maj issuu  

Advertisement