__MAIN_TEXT__

Page 1

(Ne)Zábavný park / Joanna Zemanek , Grzegorz Sztwiertnia

Program marec 2018

POĽSKO STÉ VÝROČIE ZNOVUZÍSKANIA NEZÁVISLOSTI


Poľský inštitút v Bratislave Námestie SNP 27, Bratislava Hlavná stanica

Bratislavský hrad

Hlavné námestie

Dunaj

→ výstavy → koncerty → prednášky → kurzy poľštiny → filmy → divadlo

→ knižnica → čitáreň → noviny → časopisy → informačné centrum → podpora akcií


Poľsko – aby ste videli viac! Víkend za polovičnú cenu 9. – 11. 3. www.polskazobaczwiecej.pl

V druhý marcový víkend odporúčame výlet do Poľska. V ten víkend sa totiž uskutoční akcia Poľsko – aby ste videli viac! Víkend za polovičnú cenu – presne 661 partnerov pripravilo jedinečné cenové ponuky, vďaka ktorým sa pricestovať do Poľska skutočne oplatí. V ponuke nájdete hotely, múzeá a galérie, rezervačné portály, prepravcu PLL LOT, mnoho múzeí a iných turistických atrakcií. Minulý rok akciu využilo až 110 tisíc turistov. Najviac partnerov podujatia nájdete v malopoľskom (100), dolnosliezskom (72) a pomorskom (70) vojvodstve, u ktorých môžete využiť 50-percentnú zľavu na poskytované služby. Vybrané miesta a partnerov podujatia nájdete pomocou mapy alebo vyhľadávača na internetovej stránke www.polskazobaczwiecej.pl, kde sa dozviete viac o aktuálnej ponuke zahŕňajúcej aj poľsko-slovenské pohraničie. Podujatie je spoločnou iniciatívou Ministerstva športu a cestovného ruchu a Poľskej turistickej organizácie.


Bratislava 1. 3. / 17:00

Inka 1946

Bratislava 2. 3. / 19:00

Vroclavské saxofónové sexteto: Poľské saxofónové impresie

Bratislava FK Nostalgia 3. 3., 24. 3.

S láskou Vincent, rež. D. Kobielska, H.Welchman Kino Lumiére 4. 3., 5. 3., 7. 3., 8. 3., 9. 3., 10. 3., 11. 3., 13. 3

Bratislava 5. 3. – 6. 4.

Ženy nezávislosti

Bratislava 6. 3. / 17:30

Poľsko – nestály člen Bezpečnostnej rady OSN

Bratislava 8. 3. / 19:00

Koncert z Populárneho cyklu: Jacek Rogala

Košice 8. 3. / 9:00 13. 3. / 9:00, 10:30, 14:00 14. 3. / 9:00, 10:30

M. Guśniowska: O rytierovi bez koňa Bábkové divadlo, www.bdke.sk

Košice 11. 3. / 19:00 22. 3. / 19:00

E. Bryll, K. Gärtner: Maľované na skle Štátne divadlo, www.sdke.sk

Banská Bystrica 13. 3. / 17:00

Prof. Czesław Brzoza: Poľská otázka počas prvej svetovej vojny

Bratislava 13. 3. / 16:00

Poľská knižnica blízko nás


Bratislava 14. 3. / 15:00

Prof. Czesław Brzoza: Poľská otázka počas prvej svetovej vojny

Bratislava 15. 3. / 16:00

Jerzy Kawalerowicz. Maliar X. múzy

Bratislava 15. – 21. 3.

Febiofest 2018

Nitra 16. 3. / 18:30 17. 3. / 18:30 19. 3. / 18:30

Povolanie pápež Divadlo Andreja Bagara, www.dab.sk

Žilina 16. 3. / 18:00 PREMIÉRA

Marta Guśniowska: Trafená hus 18. 3. / 16:00 | 20. 3. / 9:00, 10:30 21. 3. / 9:00, 10:30 | 22. 3. / 9:00, 10:30 23. 3. / 9:00, 10:30 | 25. 3. / 16:00

Sereď 20. 3. / 17:30

Pamätný deň Poliakov zachraňujúcich Židov

Bratislava 22. 3. / 17:00

Diskusný večer ÚPN: Sviečková manifestácia 1988

Bratislava 23. 3. / 17:30

Hory a mesto: Redyk Karpacki

Bratislava 24. - 25. 3.

Ochutnaj a vypi svet: Poľsko


Inka 1946 Bratislava 1. 3. / 17:00

Kino Mladosť Hviezdoslavovo nám. 18 www.kinomladost.sk

Pri príležitosti Pamätného dňa Neoblomných vojakov v Poľsku, ktorý pripadá na 1. marca, sa uskutoční projekcia televízneho predstavenia Inka 1946 (rež. Wojciech Tomczyk, 2006, 84 min.). Film podáva príbeh o justičnej vražde ani nie 18-ročnej Danuty Siedzikównej (pseudonym Inka), sanitárky a spojky v 5. Wileńskej brigáde Armie Krajowej. Jedným z obvinení, ktoré bolo voči nej vznesené, boli vraždy ranených zajatcov zo Štátnej bezpečnosti – ľudí, ktorým v skutočnosti zachraňovala život.


Vroclavské saxofónové sexteto: ti duja e v pr i

Poľský inštitút Nám. SNP 27 www.polinst.sk

Vroclavské saxofónové sexteto zahrá v Bratislave koncert s názvom Poľské saxofónové impresie, na ktorom predstaví vybrané klasické skladby, ako aj vlastné kompozície. Akademické sexteto tvoria prof. Ryszard Żołędziewski (soprán, alt saxofón) a jeho študenti: Adrian Masseli (soprán, alt, tenor saxofón), Dominika Szczepanik (alt saxofón), Aleksander Frąszczak (alt saxofón), Sławomir Koniak (tenor saxofón) a Łukasz Salamon (alt, barytón saxofón). Skupina vystúpi v Poľskom inštitúte pri príležitosti svojej účasti na medzinárodnom festivale Saxophobia v Bratislave.

inštitút ho u ké

Bratislava 2. 3. / 19:00

och Po tor ľs es

Po

Poľské saxofónové impresie


ti duja e v pr i

Poľský inštitút Neformálna galéria Klobučnícka ul. www.polinst.sk

inštitút ho u ké

Bratislava od 7.3.

och Po tor ľs es

Po

Ženy nezávislosti

V marci v oknách knižnice Poľského inštitútu nájdete malú výstavu Ženy nezávislosti a dokumentárny film venovaný téme prosperujúceho a demokratického Poľska, ktoré by dnes neexistovalo bez angažovania sa generácií Poliek, ktoré sa museli vysporiadať nielen s ťažkým každodenným životom tvárou v tvár rozdeleného Poľska, vojny a útlaku, ale aj sa dávali v rovnakej miere ako muži na boj za slobodu.


Poľsko – nestály člen Bezpečnostnej rady OSN ti duja e v pr i

Po

Poľský inštitút Nám. SNP 27 www.polinst.sk

inštitút ho u ké

Bratislava 6. 3. / 17:30

och Po tor ľs es

Začiatkom marca sa uskutoční moderovaná diskusia s účasťou expertov Poľského inštitútu medzinárodných záležitostí (PISM) a Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky venovaná poľskému členstvu v Bezpečnostnej rade OSN v rokoch 20182019, víziám OSN a spolupráci a medzinárodnej bezpečnosti. Z Poľska sa diskusie zúčastní Rafał Tarnogórski, analytik a hlavný špecialista PISM. Diskusiu bude moderovať slovenský publicista Andrej Matišák.


Koncert z Populárneho cyklu:

Jacek Rogala

Bratislava 8. 3. / 19:00

Slovenská filharmónia Medená 3 www.filharmonia.sk

Na pódiu Slovenskej filharmónie sa predstaví vynikajúci poľský dirigent Jacek Rogala, ktorý spoločne so Slovenskou filharmóniou a huslistom Miroslavom Ambrošom uvedie diela Stanisława Moniuszka, Éduarda Lala a Gabriela Faurého. Stanisław Moniuszko je považovaný za zakladateľskú osobnosť poľskej národnej opery. Na koncerte zaznie predohra k Moniuszkovej opere Paria. Paria je jeho posledné dielo, ktoré nadväzuje z hudobného hľadiska na štýl veľkej francúzskej opery a talianskych opier. Predohra k opere je považovaná za skladateľovo najlepšie orchestrálne dielo.


Poľská otázka počas prvej svetovej vojny

ti duja e v pr i

Poľský inštitút Nám. SNP 27 www.polinst.sk

och Po tor ľs es

inštitút ho u ké

Bratislava 14. 3. / 17:00

Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela Tajovského 40 www.umb.sk

Po

Banská Bystrica 13. 3. / 15:00

V marci sa začne cyklus populárno-náučných prednášok vedeckých pracovníkov Inštitútu histórie Jagelovskej univerzity v Krakove o najvýznamnejších osobnostiach, udalostiach a jednotlivých procesoch histórie Poľska v 20. storočí. Prvé prednášky bude viesť prof. Czesław Brzoza, ktorý sa bude venovať tematike poľskej otázky v období prvej svetovej vojny a ceste Poľska k znovuzískaniu nezávislosti v roku 1918. Poľsko totiž od roku 1795 neexistovalo na mape Európy a bolo rozdelené medzi európske mocnosti Rusko, Prusko a Rakúsko-Uhorsko. Prednášky budú doplnené ukážkami krátkych filmov prezentujúcich dôležité osobnosti poľského boja za nezávislosť.


Poľská knižnica blízko nás Bratislava 13. 3. / 16:00

Poľský inštitút / knižnica Nám. SNP 27 www.polinst.sk

Od augusta 2017 bola knižnica a čitáreň Poľského inštitútu z dôvodu rekonštrukcie zatvorená. Po obnovení priestorov sa v polovici marca uskutoční slávnostné otvorenie knižnice a čitárne. Pozývame teda všetkých záujemcov o poľskú literatúru a preklady – študentov, čitateľov a lektorov na slávnostné otvorenie a diskusiu s názvom Poľská knižnica blízko nás o poľskej literatúre. Zároveň sa účastníci stretnutia dozvedia viac o knižnej zbierke Poľského inštitútu v Bratislave – knihách poľských autorov v origináli ale aj v slovenskom preklade.

ti duja e v pr i

Po

inštitút ho u ké

och Po tor ľs es


Po

ti duja e v pr i

och Po tor ľs es

Bratislava 15. 3. / 16:00

inštitút ho u ké

Jerzy Kawalerowicz Maliar X. múzy Poľský inštitút Nám. SNP 27 www.febiofest.sk

Výstavu Jerzy Kawalerowicz. Maliar X. múzy pripravilo v roku 2012 Múzeum kinematografie v Lodži pri príležitosti 90. výročia narodenia Jerzyho Kawalerowicza, jedného z najlepších poľských filmových tvorcov a autora snímok ako Vlak, Faraón, Austeria, Matka Johana od Anjelov či Quo Vadis. Bol laureátom prestížnych filmových cien z Cannes, Benátok, Berlína a ďalších festivalov. Výstava, ktorá má biograficko-retrospektívny charakter, je sprievodným podujatím Febiofestu 2018. Po prvýkrát je prezentovaný bohatý ikonografický materiál J. Kawalerowicza vrátane osobných dokumentov a zbierky filmových plagátov k jeho filmom vydaných po celom svete, čo svedčí o veľkej popularite poľského režiséra a jeho filmov. Výstava tiež mapuje filmovú tvorbu – od prvého do posledného filmu – pričom súčasťou popisu expozície sú aj autorské myšlienky režiséra, ktorý sa vďaka tomu stáva pomyselným sprievodcom po výstave. Výstava potrvá do 6. apríla.


Febiofest 2018 Bratislava 15. – 21. 3.

www.febiofest.sk

25. ročník Medzinárodného filmového festivalu klubov Febiofest 2018 prinesie aj tento rok na plátna vyše stovky celovečerných a krátkych filmov v niekoľkých sekciách – väčšina z nich zavíta k slovenským divákom v exkluzívnych predpremiérach priamo z prestížnych zahraničných prehliadok, a publikum bude môcť v premiérach spoznať aj domáce novinky či nahliadnuť do zlatého fondu svetovej kinematografie. V rámci celovečerných filmov sa do programovej ponuky festivalu Febiofest 2018 dostalo to najlepšie, čo za posledný rok vzniklo aj na poľskej filmovej scéne. Dôležitou programovou sekciou zostáva aj tento rok súťaž krátkych filmov s názvom V strede Európy rovnako s poľskou účasťou (krátke filmy: Prach, Spitsbergen, Otvor mi, Eufória). V programe festivalu môžete uvidieť nasledujúce poľské filmy. Presné dátumy projekcií nájdete v priebehu marca na internetovej stránke festivalu. Tichá noc Cicha noc, rež. Piotr Domalewski, 2017, 97 min. Adam, ktorý pracuje v zahraničí, sa nečkane vráti domov na Vianoce. Nikto z blízkych ani netuší, aký veľký vplyv na ich život budú mať ďalšie udalosti tejto štedrej noci. Trpká a univerzálna dráma


o problémoch zárobkovej emigrácie a jej vplyve na rodinné vzťahy. Na festivale poľských filmov v Gdyni v roku 2017 film vyhral Zlatého leva v kategórii najlepší film a získal cenu za najlepšiu mužskú hlavnú rolu. Vtáky spievajú v Kigali Ptaki śpiewają w Kigali, rež. Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze, 2017, 113 min. Spoločenská dráma prináša príbeh poľskej ornitologičky Anny Keller, ktorá pracovala v Rwande, kde sa zaoberala výskumom supov. V tom čase dôjde ku konfliktu dvoch miestnych kmeňov Tutsi a Hutu, ktorý sa prerodí do genocídy členov kmeňa Tutsi. Hlavná hrdinka zachraňuje mladé dievča z tohto kmeňa a berie si ju so sebou do Poľska. Je to snímka o sile prírody, priateľstve a odpustení. Rukopis nájdený v Zaragoze Rękopis znaleziony w Saragossie, rež. Wojciech Jerzy Has, 1964, 177 min.


Film na základe rovnomenného románu Jana Potockého prináša príbeh mladého dôstojníka Alfonsa van Wordena (Zbigniew Cybulski), ktorý sa vydáva na cestu do Madridu, aby zaujal stanovisko kapitána valónskej gardy. Výber najkratšej cesty má za následok sériu zvláštnych, priam paranormálnych udalostí. Film považujú mnohí svetoví filmári vrátane takých mien ako M. Scorsese, D. Lynch či L. von Trier za dokonca jeden z najlepších filmov svetového kina. V súťaži krátkych filmov budú prezentované: Prach Proch, rež. Jakub Radej, 2017, 24 min. Film spracúva príbeh o tom, čo sa deje s telom a majetkom samotnej osoby po smrti. Film v surovej forme kladie otázky o zmysle existencie, význame jednotlivca a hodnotách materiálnych dobier. V roku 2017 získal film vyznamenanie na Krakovskom filmovom festivale. Spitsbergen rež. Michał Szcześniak, 2017, 24 min. Príbeh Magdy, lekárskej záchranárky, ktorá prežíva ťažké obdobie


po samovražde najbližšej osoby. Vďaka priateľstvu s Jackom, svojím spolupracovníkom, si uvedomuje, že svet sa predsa len neskončil. Krátky film získal špeciálnu cenu poroty na filmovom festivale v meste Opole v roku 2017. Otvor mi Otwórz mi, rež. Dominika Gnatek, 2017, 16 min. Olga býva sama v byte. Z času na čas sa stará o staršiu susedu, ktorá tvrdí, že niekto pred dverami ju stále vyrušuje. Olga to ignoruje až ju jedného dňa nájde mŕtvu. S výčitkami svedomia sa jej začína zmocňovať tá istá paranoja. Eufória Euforia, rež. Natalia Pietsch, 2017, 16 min. Skúsená chovateľka zvierat vovádza mladé dievča do sveta výstav čistokrvných plemien psov. Ženy sa pokúšajú spriateliť, napriek tomu, že v tomto prostredí panuje bezohľadná rivalita.


Marta Guśniowska: Trafená hus Žilina 16. 3. / 18:00 PREMIÉRA 18. 3. / 16:00 20. 3. / 9:00, 10:30 21. 3. / 9:00, 10:30 22. 3. / 9:00, 10:30 23. 3. / 9:00, 10:30 25. 3. / 16:00

Bábkové divadlo Kuzmányho 6 www.bdz.sk

Premýšľali ste niekedy, ako sa asi cíti hus? O čom premýšľa, sníva? Trafená hus je samá kosť a koža, nemá priateľov a navyše je ešte aj nešťastná. Áno, je v depresii. A tak sa jedného dňa rozhodne, že najlepšie bude, keď skončí svoj nezmyselný husací život a nechá sa zožrať. Nebude to však také jednoduché. Inscenácia Trafená hus, ktorá vznikla podľa bábkovej hry Bodaj to hus kopla! úspešnej poľskej dramatičky Marty Guśniowskej, sa s veľkou dávkou humoru dotýka tém ako hľadanie zmyslu života či šťastia, ktoré nás môže stretnúť, keď to najmenej čakáme. Prvýkrát na slovenskom javisku v réžii Šimona Spišáka.


Pamätný deň Poliakov zachraňujúcich Židov Sereď 20. 3. / 17:30

Múzeum holokaustu Kasárenská 1005 www.snm.sk

V súvislosti so zachovaním pamiatky na Poliakov zachraňujúcich Židov počas druhej svetovej vojny a ustanovením pamätného dňa v Poľsku bude v Múzeu holokaustu v Seredi otvorená výstava o histórii, funkcii, úlohe a ďalších súvislostiach Rady pomoci Židom Żegota, jedinej štruktúry tohto typu v okupovanej Európe počas druhej svetovej vojny. Súčasťou otvorenia bude prednáška riaditeľa Múzea holokaustu Dr. Martina Korčoka o Poliakoch a Slovákoch, ktorí sú nositeľmi titulu Spravodlivý medzi národmi udeľovaného izraelským pamätníkom obetí a hrdinov holokaustu Jad vašem. Po prednáške bude nasledovať projekcia drámy natočenej podľa skutočnej udalosti Úkryt v ZOO (Azyl, rež. Niki Caro, 2017, 127 min.) o záchrane poľských Židov v zoologickej záhrade vo Varšave počas nemeckej okupácie.


Diskusný večer ÚPN:

Sviečková manifestácia 1988 Bratislava 22. 3. / 17:00

Poľský inštitút Nám. SNP 27 www.upn.gov.sk

Marcový Diskusný večer ÚPN prinesie tému Sviečkovej manifestácie: protestu občanov za náboženské a občianske práva a slobody v socialistickom Česko-Slovensku (25. 3. 1988) na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, ktorá sa považuje za jedno z najdôležitejších vystúpení občanov a veriacich proti komunistickému režimu. O poľských reakciách na tieto udalosti a stave opozície v roku 1988 v Poľsku bude hovoriť Michał Przeperski (autor knihy Neznesiteľná ťažoba bratstva o poľsko-československých konfliktoch v 20. storočí) z Inštitútu národnej pamäti z oddelenia v Gdansku.

ti duja e v pr i

Po

inštitút ho u ké

och Po tor ľs es


Hory a mesto: Redyk Karpacki Bratislava 23. 3. / 17:30

Bory Mall Lamač www.horyamesto.sk

Najväčší cestovateľský festival na Slovensku Hory a mesto (21. – 25. 3.) prinesie aj poľský film autorov Piotr Kohut, Józef Michałek a Ewa Kocój s názvom Redyk Karpacki (tradičná pastva oviec charakteristická pre celý karpatský región). V máji 2013 sa v Rotbave v Rumunsku – v brašovskom regióne v Transylvánii začala pastierska púť cez Karpaty. Po stopách predkov putovali pastieri so svojimi ovcami historickou cestou, ktorá dala počiatok valašskej kultúre aj dnešnému životu ostatných pastierov v horách. Nie je to iba obyčajné putovanie s ovcami, ale predovšetkým možnosť reflexie o živote v horách, peknej prírode a pastierskej existencii.


Ochutnaj a vypi svet: Poľsko Bratislava 24. – 25. 3.

Fresh Market Rožňavská 1a www. freshmarket.sk

Gastronomicko-cestovateľský festival Ochutnaj a vypi svet (24. – 25. 3.) ponúkne návštevníkom možnosť oboznámiť sa s turistickými a kulinárskymi atrakciami z rôznych zákutí sveta. Svoje informačné miesta budú mať jednotlivé zahraničné misie na Slovensku vrátane Poľska. Poľský inštitút pozýva k poľskému stánku, kde sa návštevníci môžu oboznámiť s málo známymi turistickými atrakciami a možnosťami aktívneho oddychu v Poľsku. Budú mať tiež možnosť ochutnať vybrané poľské špecialitky. Pozornosť chceme upriamiť aj na prezentáciu venovanú turistickým zaujímavostiam, poľskému paraglajdingu či kitesurfingu.


POĽSKO – STÉ VÝROČIE ZNOVUZÍSKANIA NEZÁVISLOSTI V roku 2018 uplynie sto rokov od znovuzískania nezávislosti Poľska. Po 123 rokoch rozdelenia krajiny a neslobody sa Poľsko v novembri 1918 opätovne objavilo na mape sveta. Pri tejto príležitosti sa v Poľsku, ale aj na svete realizujú mnohé udalosti, ktorých cieľom je si pripomenúť toto výročie. Sú naplánované na celý rok, nielen na november, v ktorom na 11. deň tohto mesiaca pripadá Sviatok nezávislosti.


Poľský inštitút v Bratislave plánuje vlastný program osláv stého výročia znovuzískania nezávislosti – o týchto akciách budeme informovať priebežne v našom programe, na našej internetovej stránke (www.polinst.sk) alebo aj na sociálnych médiách Facebooku a Twitteri. Poľská vláda spustila špeciálny program Niepodległa (v preklade: Nezávislé Poľsko), v rámci ktorého sú organizované a koordinované oslavy stého výročia znovuzískania nezávislosti. Aktuálne informácie o všetkých iniciatívach a projektoch súvisiacich s týmito oslavami nájdete na stránke Programového oddelenia projektu Niepodległa: https://niepodlegla.gov.pl Niektoré podujatia súvisiace so stým výročím znovuzískania nezávislosti už trvajú a Poľský inštitút v Bratislave chce upriamiť na ne pozornosť. Krakovské národné múzeum pripravilo výstavu Wyspiański, venovanú tvorbe Stanisława Wyspiańského, najvýznamnejšieho a najvšestrannejšieho poľského umelca z prelomu 19. a 20. storočia. Múzeum prezentuje viac ako 500 prác umelca – obrazy, pastely, akvarely, kresby, ilustrácie, nábytky, vitráže a ich návrhy, scénografie a divadelné kostýmy. Expozíciu sprevádza bohatá fotografická dokumentácia, predovšetkým budov, napr. kostolov a divadiel, pre ktoré S. Wyspiański tvoril výzdobu a zariadenie. Výstava potrvá do 20. januára 2019. http://mnk.pl/wystawy/wyspianski


Tatranské múzeum v Zakopanom pripravilo zaujímavú plenérnu prezentáciu. Výstava Niepodległa Poddębskiego (Poddębského nezávislé Poľsko) je zbierkou unikátnych fotografií sprístupnených vo fotoplastikone – historickom stereoskope nainštalovanom na Kultúrnom námestí nezávislosti v Zakopanom. Vďaka fotografiám autorstva H. Poddębského sa presunieme do Poľska z obdobia medzivojnových 20. rokov a uvidíme, ako vtedy Poliaci začínali zimu. Výstava a fotoplastikon budú dostupné do 15. marca. http://muzeumtatrzanskie.pl/fotoplastykon-na-kulturalnym-placu-niepodleglosci-wirtualna-podroz-w-czasie/ Zaujímavú výstavu môžete tiež uvidieť v Národnom múzeu vo Varšave. Paderewski je expozícia venovaná Ignacymu Janovi Paderewskému, geniálnemu poľskému klaviristovi a skladateľovi, ale aj politikovi – bol premiérom a parlamentným poslancom – a spoločenskému aktivistovi. I. J. Paderewski sa stal jedným z otcov poľskej nezávislosti. Práve vďaka jeho snahe podporil prezident USA Woodrow Wilson vo svojom slávnom prejave vytvorenie nezávislého poľského štátu. Špeciálnu pozornosť si zaslúži unikátna, súkromná zbierka východného umenia, ktorú získal I. J. Paderewski. Expozícia potrvá do 20. mája 2018. http://www.mnw.art.pl/wystawy/paderewski,211.html


Vo varšavskej Zachęte – Národnej galérii umenia môžete navštíviť výstavu Budúcnosť bude iná. Vízie a prax spoločenských modernizácií po roku 1918. Pripomína modernizačné spoločenské idey formujúce sa v Poľsku po prvej svetovej vojne alebo zavedené do života pomocou inštitúcií a organizácií, ktoré vznikli vnezávislomPoľsku.Súprezentované pomocou vizuálnej kultúry – architektúry, dizajnu, divadla, fotografie či filmu. Výstavu, ktorá potrvá do 27. mája, sprevádza bohatý program sprievodných podujatí. https://zacheta.art.pl/pl/wystawy/przyszlosc-bedzie-inna Vyššie uvedené výstavy sú súčasťou projektov realizovaných v rámci stého výročia znovuzískania nezávislosti. 9. marca tohto roka v Múzeu Armie Krajowej gen. Emila Fieldorfa „Nila“ v Krakove bude otvorená výstava Piękna Niepodległa (Krásne nezávislé Poľsko). Prezentovať bude osudy poľských žien v prospech znovuzískania nezávislosti Poľska počas prvej svetovej vojny. Mnoho z nich sa zúčastnilo v odboji za nezávislosť počas druhej svetovej vojny. Expozíciu môžete navštíviť do konca roku 2018. http://www.muzeum-ak.pl/aktualnosci,piekna-niepodlegla-nowa-wystawa-od-9-marca,919.html Srdečne pozývame!


Poľský inštitút v Bratislave Nám. SNP 27 | P. O. Box 153 814 99 Bratislava +421 2 544 32 013 +421 2 544 32 030 program.bratislava@instytutpolski.org

fb: PolskyInstitutBratislava tw: @PLInstitutBrat

www.polinst.sk Poľský inštitút v Bratislave je pre verejnosť otvorený nasledovne: pon.-štv. 9:30 – 17:00 | piat. 9:00 – 15:00 Všetky zmeny vyhradené. Na všetky podujatia v Poľskom inštitúte je vstup voľný, ak nie je uvedené inak.


Profile for Poľský inštitút v Bratislave

Marec_2018  

Marec_2018  

Advertisement