__MAIN_TEXT__

Page 1

program december 2016


Poľský inštitút v Bratislave Námestie SNP 27, Bratislava Hlavná stanica

Bratislavský hrad

Hlavné námestie

Dunaj

výstavy koncerty prednášky kurzy poľštiny filmy divadlo

knižnica čitáreň noviny časopisy informačné centrum podpora akcií


December sa v Poľsku azda všetkým spája s vianočnými prípravami. Žijeme v neustálom zhone, trpíme na nedostatok času a robíme vianočné nákupy na to, aby sme v pokoji zasadli 24. decembra s rodinou k štedrovečernému stolu. →


December je však aj časom rekapitulácie a Poľský inštitút v Bratislave rovnako pri tejto príležitosti rekapituluje. Sme hrdí na to, čo sa nám podarilo Slovensku predstaviť v roku 2016. Fantastické poľské kino, divadlo, hudbu, maľbu a fotografiu svetového formátu nielen v Bratislave, ale aj v Nitre, Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici a v mnohých ďalších slovenských mestách. Tunajšia verejnosť so záujmom sleduje počínanie poľských dizajnérov a architektov. Stále veľkej popularite sa tešia podujatia venované poľskej a poľsko-slovenskej histórii. V predvianočnom zhone však odporúčam sa aspoň na chvíľu pozastaviť a dopriať si dúšok oddychu. Už v decembri si určite všimnete okrem našej novej, zreštaurovanej galérie práve netuctovú vianočnú výzdobu. 12. decembra zas všetkých pozývame na vianočno-novoročný koncert fantastickej džezovej speváčky Izy Zając a na tradičného poľského sleďa (ktorý je v Poľsku neoddeliteľnou súčasťou predvianočných stretnutí v kruhu priateľov).


Na Námestí SNP 27 sa tiež bude konať krsť dvoch poľských publikácií – poézie Wisławy Szymborskej a Máp manželov Mizielińských. V slovenských divadlách a kinách nájdete bohatý výber podujatí s aktívnou účasťou Poľska. Tých, ktorí radi oddychujú pri nakupovaní, pozývame na Dobrý trh, ktorého partnerom bude Poľský inštitút po prvýkrát. Všetkým ubehaným a zaneprázdneným priateľom – starým aj novým – želám veselé Vianoce a šťastný Nový rok!

Monika Krzepkowska


Súťaž Svet Sienkiewicza


SÚŤAŽ SVET SIENKIEWICZA 2016, ktorá sa koná v rámci 170. výročia narodenia a 100. výročia smrti nositeľa Nobelovej ceny, je určená pre slovenských čitateľov, pričom sa jej môžu zúčastniť osoby všetkých vekových kategórií, bez ohľadu na členstvo v literárnych spoločenstvách a zväzoch. Cieľom súťaže je napísať poviedku, ktorá bude inšpirovaná jednou z troch noviel poľského nositeľa Nobelovej ceny: Za chlebom (1880), Strážca majáka (1881), Sachem (1889). Texty a príloha k pravidlám súťaže sú dostupné na stiahnutie na stránke www.polinst.sk. Všetci účastníci zapojení do súťaže môžu vyhrať atraktívne vecné ceny, pričom špeciálnou cenou Poľského inštitútu je pobyt na Letnej škole poľského jazyka a kultúry Sliezskej univerzity v Cieszyne. Skrátené pravidlá: - maximálny rozsah 5 400 znakov - pokračovanie jednej z troch poviedok Sienkiewicza - text v slovenskom jazyku - termín odovzdania 10. 12. 2016 - práce je potrebné poslať na adresu: teresa.lukacova@instytutpolski.org Viac informácií a pravidlá súťaže: www.polinst.sk

Kazimierz Mordasewicz, Portrét Henryka Sienkiewicza, 1899, Národné múzeum vo Varšave


Poviedka sa musí začínať poslednými slovami z vybraného textu Henryka Sienkiewicza:

Trvalo to zo dva mesiace. Ale ktorési ráno do prístavu neprišla a už ju nik nevidel. Len policajné noviny priniesli na druhý deň zvesť, že na samom konci prístavu sa našlo telo mŕtveho dievčaťa neznámeho mena a pôvodu... (Za chlebom) Starec sa za tých niekoľko dní ešte väčšmi zhrbil a opadol, len mu oči svietili. Na novú cestu životom si vzal so sebou aj svoju knihu, ktorú si kedy-tedy pritískal k prsiam, akoby sa bál, žeby neprišiel aj o tú... (Strážca majáka) Hľa, tu priam vychádza znova, zadychčaný, ustatý, strašný. V ruke nesie plechovú misku, naťahuje ju k divákom a pokorne vraví: – Dajte, prosím, podľa možnosti niečo poslednému z Čiernych Hadov! (Sachem)


Nitra

Pápež slobody

do 31. 1. 2017 Bratislava

Miłosz Waligórski, Adam Miklasz

1. – 2. 12.

Novotvar 2016

Slovensko

Červený pavúk

1. – 14. 12. ie v priest at

j

Zo súkromného archívu

och or

1. 12. – 8. 01.

Internovaní Podu

Bratislava

Józefa Żuka-Olszewského Bratislava

Spojené štáty lásky

4. 12. / 8. 12. / 11. 12. Bratislava 5. – 7. 12. Bratislava 6. 12. / 19:00 Bratislava

A. Kołodziej-Adamczuk Shakespeare v dialógu Veselica Sławomir Mrożek Žabie veštby

7. 12. / 16:00 ie v priest at

j

Podu

7. 12. / 17:00

Klub XXII

och or

Bratislava


Bratislava 9. 12. / 17:00 Bratislava

Cheers to Human Rights! Winstar Wars Vianoce v srdciach hrajú

10. 12. / 17:00

v Košiciach Dobrú chuť, vlk! Marta Guśniowska

Bratislava

Iza Zając

12. 12. / 18:00

Jarosław Małys Strip-Tease Sławomir Mrożek

Bratislava

Trochu o duši

14. 12. / 17:00

ie v priest at

och or

Bratislava 12. 12. / 19:00

ie v priest at

och or

11. 12. / 16:00

j

Banská Bystrica

Vianočné koncerty

Podu

10. – 11. 12.

Andrzej Saramonowicz

j

Košice

Testosterón

Podu

Nitra 10. 12. / 18:30


Bratislava

Poľský inštitút

17. 12.

na Dobrom trhu

Nitra

Povolanie pápež

ie v priest at

j

Sławomir Mrożek

Podu

Láska na Kryme

16. 12. / 19:00

17. 12. / 18:30 20. 12. / 18:30 21. 12. / 18:30 22. 12. / 18:30 27. 12. / 18:30 29. 12. / 18:30 Košice 18. 12. / 19:00 Spišská Nová Ves 20. 12. / 9:30, 11:00 22. 12. / 9:00, 11:00

Na skle maľované Ernst Bryll, Katarzyna Gärtner Pán Tragáčik a templári Zbigniew Nienacki

och or

Bratislava


Pápež slobody Nitra do 31. 1. 2017

Divadlo Andreja Bagara Svätoplukovo nám. 4 www.dab.sk

Návštevníci nitrianskeho divadla, ktorí sa vyberú na nedávno uvedené predstavenie Povolanie pápež, si môžu v priestoroch divadla pozrieť aj expozíciu Pápež slobody pripravenú v spolupráci s Centrom myšlienok Jána Pavla II. vo Varšave. Výstava prezentuje Karola Wojtyłu ako veľkého štátnika, ktorému Poľsko a krajiny strednej Európy vďačia za získanie vlastnej suverenity. Výstava rovnako pripomína rozhodujúcu úlohu, ktorú zohralo Poľsko v oslobodzujúcich procesoch na konci 20. storočia. Práve v Poľsku zazneli v roku 1979 na vtedajšom Námestí víťazstva vo Varšave pamätné slová Jána Pavla II., ktorými pontifik vyzýval k „obnoveniu tejto zeme“. Jeho slová ohlasovali zmeny, ktoré onedlho mali nastať – vznik hnutia Solidarita, voľby v roku 1989, získanie nezávislosti v krajinách strednej Európy a nakoniec zbúranie Berlínskeho múru.


Miłosz Waligórski Adam Miklasz Novotvar 2016 Bratislava 1. – 2. 12.

A4 – priestor súčasnej kultúry Karpatská 2 www.vlna.sk

Medzinárodný literárny festival Novotvar 2016 organizovaný v rámci platformy Dni slovenskej literatúry Bratislava prináša priestor na stretnutia s autormi a vydavateľmi kvalitných kníh prostredníctvom besied, autorských čítaní, výstav či workshopov. Privíta významných zahraničných hostí – z Poľska pricestuje Adam Miklasz, prozaik, novinár a scenárista, a Miłosz Waligórski, slavista, hungarista a laureát literárnej Ceny Adama Włodka. Obaja literáti sa zúčastnia Literárneho maratónu – A. Miklasz 1.  12. / 19:00; a M. Waligórski 2. 12. / 19:00 a stretnutia so študentmi polonistiky 1. 12. / 11:00 (Filozofická fakulta UK, Gondova 2, miestnosť G 212).


NOVOTVAR 2016 MEDZINÁRODNÝ LITERÁRNY FESTIVAL PLATFORMA DNI SLOVENSKEJ LITERATÚRY BRATISLAVA

1.12. | A4 | Karpatská 2 17.00 | Diskusia | Angažovaná poézia | včera | dnes | Katarína Kucbelová | Peter Šulej |

Adam Borzič

19.00 | Literárny maratón | Petr Borkovec (CZ) | Peter Cibo | Mária Ferenčuhová | Zuzana Husárová | Katarína Kucbelová | Agda Bavi Pain | Marek Šindelka (CZ) | Ivan Štrpka | Eva Tomkuliaková | Miłosz Waligórski (PL) | Michele Zaffarano (I) 21.00 | Richard Imrich | One | Gitarová báseň Richarda Imricha z dnes už kultovej skupiny Nylon Union

22.00 | White Box | Divadlo hudby | Edison |

Hudba Jana Spáleného na slová Vítězslava Nezvala z vinylovej platne z roku 1978

1.12. | Kníhkupectvo LIC | SNP 12 18.00 | Literatúra bodka sk | O novej antológii súčasnej prózy debatujú jej editori Peter Balko a Peter Prokopec s prozaikom Jánom Púčekom

2.12. | A4 | Karpatská 2 17.00 | Diskusia | Prekladať | prekladať | prekladať | Vladimír Janček | Mária Ferenčuhová | Petr Borkovec | Miroslava Vallová

18.00 | White Box | Divadlo hudby | Signál času | Hudba Jana Spáleného na slová Vítězslava

Nezvala z vinylovej platne z roku 1979

19.00 | Literárny maratón | Adam Borzič (CZ) | Kamil Bouška (CZ) | Michal Habaj | Monika Kompaníková | Petr Maděra (CZ) | Adam Miklasz (PL) | Petra Szőcs (HU) | Ondrej Štefánik | Michal Tallo | Soňa Uriková | Katarína Vargová | Darja Žilić (HR) Afterparty | Nada El

Sprievodný program 1. 12. | 19.00 | Kino KLAP, Svoradova 2 Filmový profil Petry Szőcs | Pásmo krátkych

filmov maďarskej režisérky a poetky uvedených na viacerých prestížnych festivaloch (Cannes, Palm Springs a iné). S osobnou účasťou autorky

1. 12. | 14.00 | Univerzitná knižnica v Bratislave Workshop kreatívneho písania | próza | so Zuzanou Mojžišovou

2. 12. | 14.00 | Univerzitná knižnica v Bratislave Workshop kreatívneho písania | poézia | s Katarínou Kucbelovou

1.– 2. 12. | Ex Libris, SNG, Námestie Ľudovíta Štúra 4 Caput Mortuum | Zvuková intervencia do verejného priestoru básnika Michala Habaja

1. – 2. 12. | Foajé, Štefánikova 16 Čit-Čet | Audiovizuálna inštalácia Lizy Gennart. Porozprávajme sa cez Facebook Messenger, napíšem ti čosi poetické

Organizátor | oz vlna | www.vlna.sk | fcb | novotvar Festival Novotvar je realizovaný s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja.


Internovaní Zo súkromného archívu Józefa Żuka-Olszewského Bratislava 1. 12. – 8. 01.

Poľský inštitút Neformálna galéria Klobučnícka ul. www.polinst.sk

Fotografie autorstva Józefa Żuka-Olszewského zachytávajú život poľských vojakov internovaných v septembri 1939 v Maďarsku a zadržiavaných na území dnešného Slovenska. Jedinečné historické fotografie zvečňujú manuálne práce vojakov v tábore a činnosti pri regulácii riek a výkopových či poľných prácach. Súčasťou výstavy je aj rukopis spomienok Józefa Żuka-Olszewského na vtedajšie obdobie zverejnený na internetovej stránke Poľského inštitútu.

ti duja e v pr i

Po

inštitút ho u ké

och Po tor ľs es


Červený pavúk Czerwony pająk rež. Marcin Koszałka, PL, SK, CZE, 2015, 98 min. Karol je typický tínedžer – je mladý, vyšportovaný, na prahu života. Všetko sa náhle zmení, keď sa nič netušiac stane svedkom vraždy. Poháňaný zvedavosťou začne vraha sledovať. Postupne zisťuje, že má svoje skryté túžby a potreby, o ktorých doteraz nejasne tušil, nikdy však nemal odvahu a už vôbec nie príležitosť ich pomenovať. Film je inšpirovaný skutočným príbehom Karola Kota, sériového vraha z Krakova z 60. rokov 20. storočia. Snímka bola nominovaná na cenu Poľskej filmovej akadémie Orly a Krištáľový glóbus v rámci MFF v Karlových Varoch.


1. 12. Nitra, Mlyny Cinemas

2. 12. Dudince, Slovthermae Kúpele Diamant

3. 12. Nitra, Mlyny Cinemas

5. 12. Martin, Kino Mestská scéna

6. 12. Bratislava, Lumiére Krupina, Kultúra

7. 12. Snina, Kino Centrum

12. 12. Považská Bystrica, Mier

13. 12. Bratislava, Lumiére

14. 12. Levice, FK Otáznik


Spojené štáty lásky Bratislava 4. 12. 8. 12. 11. 12.

Kino Lumiére Špitálska 4 www.kino-lumiere.sk

Zjednoczone Stany Miłości rež. Tomasz Wasilewski, 2016, 104 min. Poľsko v roku 1990: prvý euforický rok slobody, ale tiež neistá budúcnosť. Štyri, na prvý pohľad šťastné ženy, v rôznom veku sa rozhodnú, že je čas zmeniť život a splniť si sny. Agata je mladá matka, nešťastne vydatá, ktorej útekom je ďalší, nezmyselný, vzťah. Renata je staršia učiteľka fascinovaná jej susedkou Marzenou – osamelou miestnou „kráľovnou krásy“, ktorej manžel pracuje v Nemecku. Marzenina sestra Iza je riaditeľkou školy, zaľúbenou do otca jednej z jej študentiek. Snímka vyhrala Strieborného medveďa za scenár na tohtoročnom Berlinale a v slovenských kinách sa premieta v rámci Projektu 100.


A. Kołodziej-Adamczuk Shakespeare v dialógu Bratislava 5. – 7. 12.

Kino Lumiére Špitálska 4 www.kadu.sk

Pri príležitosti 400. výročia úmrtia Williama Shakespeara organizuje Kabinet audiovizuálnych divadelných umení (KADU) 3. ročník divadelného seminára Shakespeare v dialógu. V priebehu troch dní bude počas prednášok, master classov a premietaní Shakespearova tvorba pod drobnohľadom, pričom nebudú chýbať ani interpretácie jeho diel v kontexte krajín Vyšehradskej štvorky. Z archívu poľského Národného audiovizuálneho inštitútu (NInA) návštevníci semináru uvidia 6. 12. / 13:30 divadelné predstavenie Macbeth (rež. Grzegorz Jarzyna), ktorého spoluproducentom je Teatr Rozmaitości Warszawa. Z Centra poľskej scénografie Sliezskeho múzea navštívi o deň neskôr 7. 12. / 14:00 seminár Agnieszka Kołodziej-Adamczuk, ktorá bude v rámci interaktívnej kriticko-prehľadovej prednášky interpretovať Shakespearovo dielo v kontexte poľského divadla posledných desiatich rokov.


Veselica

Sławomir Mrożek Bratislava 6. 12. / 19:00

Divadlo Lab Beánia STU, Kotolňa www.divadlolab.sk

Hra Sławomira Mrożeka bola po prvýkrát uvedená v Divadelnom štúdiu VŠMU v roku 1963 pod režijnou taktovkou Petra Mikulíka, v obsadení Pavla Mikulíka, Stana Dančiaka a Mariána Labudu. Dnes sa hra opäť vracia na dosky VŠMU pod režijným vedením Petra Mikulíka. Do doby, v ktorej nadčasová téma Veselice ponúka nové kontextové otázky a presahy do súčasného spoločenského diania. Buďte súčasťou absurdnej burlesky, rozšantenej a na prvý pohľad cynickej trojice mládencov, hľadajúcich bezuzdnú zábavu. Podarí sa im ju nájsť?


Žabie veštby Bratislava 7. 12. / 16:00

Kino Mladosť Hviezdoslavovo nám. 18

Wróżby kumaka, rež. Robert Gliński, 2005, 90 min. Pri príležitosti 25. výročia podpísania poľsko-nemeckého traktátu o dobrých susedských vzťahoch a priateľskej spolupráci uvádzame premietanie filmu Žabie veštby v spolupráci s Goethe-Institutom. Gdansk, 1989. V Poľsku sa končí obdobie komunizmu, v Nemecku padá Berlínsky múr. Na jednej z gdanských ulíc sa náhodou stretávajú Aleksandra (Krystyna Janda) a Alexander (Matthias Habich). Poľku a Nemca spoja v novej politickej situácii spomienky, láska a kritika stereotypov v myslení o zmierení poľského a nemeckého národa. Na základe románu Güntera Grassa natočil film poľský režisér Robert Gliński. V roku 2006 získal film spolu 4 nominácie na prestížne poľské ocenenie Orly.


Klub XXII Bratislava 7. 12. / 17:00

Poľský inštitút Nám. SNP 27 www.polonia.sk

22 fotografií dokumentujúcich 22-ročnú históriu fungovania združenia Klub Polski zoskupujúceho Poliakov žijúcich na Slovensku. Výstava Klub XXII z cyklu Umenie z našich radov predstaví tvorbu umelcov poľského pôvodu a pripomenie najdôležitejšie aktivity celej organizácie, ktorá bola zaregistrovaná v januári 1994 v Bratislave a od roku 1995 vydáva mesačník Monitor Polonijny. Klub Polski je vôbec prvou poľskou organizáciou, ktorá vznikla v samostatnom Slovensku a jej predstavitelia boli poľskou vládou vyznamenaní vysokými štátnymi vyznamenaniami za šírenie a propagovanie poľskej kultúry na Slovensku. Vernisáž výstavy trvajúcej do 3. januára 2017 doplní džezovo-bluesová kapela Jablco s poľskou vokalistkou Ewou Šipoš.

ti duja e v pr i

Po

inštitút ho u ké

och Po tor ľs es


Cheers to Human Rights! Winstar Wars Bratislava 9. 12. / 16:00

KC Dunaj Nedbalova 3 www.kcdunaj.sk

rež. Krzysztof Miękus, 2015, 24 min. Ľudské práva sú neoddeliteľnou súčasťou dôstojného života, no aj napriek tomu sú mnohým ľuďom vo svete tieto základné práva odopierané. Medzinárodný deň ľudských práv si tento rok pripomenieme prostredníctvom akcie Cheers to Human Rights! v spolupráci s Veľvyslanectvom Holandského kráľovstva v podobe premietania dokumentárnych filmov. V bratislavskom Klube Dole si tak budete môcť pozrieť aj film poľského režiséra Krzysztofa Miękusa Winstar Wars. Pred necelými 40 rokmi boli na juhu Tuniska natáčané zábery k Hviezdnym vojnám G. Lucasa. Ako dnes vyzerá miesto, ktoré v skutočnosti bojuje s islamským radikalizmom a agresívnym konaním zahraničných ťažobných koncernov, sa dozviete priamo na projekcii. Program dňa doplní holandská snímka Tuk-Tuk (rež. Romany Saad, 2015, 78 min.).


Vianoce v srdciach hrajú Bratislava 10. 12. / 17:00

Dom kultúry Vajnorská 21 www.polonia.sk

Klub Polski pozýva na vianočný večierok, počas ktorého Divadelný krúžok základnej školy v Żędowiciach predstaví príbeh o Ježiškovom narodení. Hercov bude počas divadelného predstavenia sprevádzať chór a hudobníci. Okrem toho s programom poľských a zahraničných kolied vystúpi Miešaný spevácky zbor Združenia Metanoya z poľského mesta Zawadzkie.


Testosterón

Andrzej Saramonowicz Nitra 10. 12. / 18:30

Divadlo A. Bagara Svätoplukovo nám. 4 www.dab.sk

Divadelná komédia o tom, čo si muži myslia o ženách. Svadobná oslava, na ktorej chýba nevesta! Ale prečo? Záhada, ktorá čaká na vaše rozlúštenie. Hrdinovia, ktorí odhalia podstatu „mužského všehomíru“. Komédia z pera súčasného poľského autora Andrzeja Saramonowicza, ktorá dáva priestor pre brilantné herecké štúdie a strhujúce komediálne výkony.


Vianočné koncerty v Košiciach Košice 10. – 11. 12.

Historická radnica Hlavná 59

Počas XIX. Večera národných menšín (10. 12. / 17:30) a Národnosti pod stromčekom (11. 12. / 17:00) sa predstavia zoskupenia, kapely, spevokoly a tanečné skupiny jednotlivých národností žijúcich na Slovensku, aby predstavili svoje koledy, vinše a zvyky. Sviatočná prezentácia poľskej kultúry v podaní poľskej menšiny bude zastúpená hudobným sláčikovým kvartetom – hudobníkmi poľského pôvodu hrajúcimi v košickej filharmónii – ktorí naštudujú poľský vianočný repertoár.


Dobrú chuť, vlk! Marta Guśniowska Banská Bystrica 11. 12. / 16:00

Bábkové divadlo na rázcestí Skuteckého 14 www.bdnr.sk

Niekedy sa v rozprávkach stane aj čosi celkom nezvyčajné. Čo sa však musí stať, aby sa stal z vlka vegetarián a zajačik zavýjal na mesiac? Rozprávka, ktorá odhalí, ako to dopadne, keď sa výchovy malého zajačika ujme starnúci uhundraný vlk.


Iza Zając Jarosław Małys Bratislava 12. 12. / 18:00

Poľský inštitút Nám. SNP 27 www.polinst.sk

Vynikajúca džezová vokalistka Izabela Zając príde na špeciálny vianočno-novoročný koncert do Bratislavy spolu s klaviristom Jarosławom Małysom. Umelkyňa, ktorá svoj džezový spev formovala pod vplyvom Elly Fitzgerald, Sary Vaughan či Betty Carter, začínala kariéru v polovici 80. rokov. Už dlhé roky patrí k čelným predstaviteľkám poľských džezových speváčok. Je vynikajúca improvizátorka a majsterka ellingtonovských štandardov a balád. Jej album Piesne pre Armstronga bol nominovaný na cenu Fryderyk v kategórii Džezový album roka. V Bratislave sa predstaví s výnimočným vianočným programom poľských a svetových kolied.

ti duja e v pr i

Po

inštitút ho u ké

och Po tor ľs es


Strip-Tease Sławomir Mrożek Bratislava 12. 12. / 19:00

Divadlo Astorka Nám. SNP 33 www.astorka.sk

Ruka vychádzajúca z dverí a manipulujúca dvoch rovnako vyzerajúcich mužov, ktorí sa však nepoznajú, a ktorí sa v dokonalej neistote a dezorientovanosti spolu ocitli v neznámej miestnosti po neznámych udalostiach, je situácia naozaj nekonvenčná a v istom zmysle absurdná. Tento zvláštny striptíz, pri ktorom si muži pod taktovkou neznámej Ruky vyzliekajú jednotlivé kusy oblečenia je metafora o tom, ako sa ľudia dokážu správať v hraničnej situácii, ako pomaly vyzliekajú svoje masky a odhaľujú svoje zbabelé vnútro, svoju názorovú nestálosť. Hrajú: Dominika Kavaschová, Matúš Kvietik, Braňo Mosný.


Trochu o duši Bratislava 14. 12. / 17:00

Poľský inštitút Nám. SNP 27 www.polinst.sk

Počas literárneho večera v Poľskom inštitúte predstaví OZ POLSKA najnovší slovenský výber básní prvej dámy poľskej poézie Wisławy Szymborskej v preklade Sylvie Galajda. Wisława Szymborska debutovala v roku 1952 básnickou zbierkou Dlatego żyjemy. Za svoju tvorbu získala niekoľko významných poľských a medzinárodných literárnych ocenení. V roku 1996 jej bola udelená Nobelova cena za literatúru. Do slovenčiny boli preložené jej básnické zbierky Neprítomnosť, Chvíľa, 49 básní a najnovšie aj Trochu o duši.

ti duja e v pr i

Po

inštitút ho u ké

och Po tor ľs es


Láska na Kryme Sławomir Mrożek Bratislava 16. 12. / 19:00 Divadlo Astorka Nám. SNP 33 www.astorka.sk

Hra plná nenapodobiteľného zmyslu pre humor nie je len o láske, ale aj o vtipných a paradoxných situáciách. Ľúbostné príbehy v troch časových rovinách (1910, 1928, súčasnosť) nám predstavia rovnaké postavy, ktoré akoby nestarnú a prežijú takmer celé 20. storočie. Hru v preklade Jozefa Marušiaka režíruje Marián Amsler.


Poľský inštitút na Dobrom trhu Bratislava 17. 12.

Poľský inštitút Nám. SNP 27 www.dobrytrh.sk

Presne týždeň pred Vianocami zažije Stará tržnica a okolie vrátane Poľského inštitútu kúzelný deň plný svetiel a vianočnej atmosféry. Konať sa tu bude špeciálne vydanie Dobrého trhu, ktoré okrem kvalitných produktov, krásnych darčekov a skvelého jedla prinesie mnoho neopakovateľných zážitkov a najmä dobrosrdečnosti. Poľský inštitút v Bratislave sa premiérovo aktívne zapája do projektu, pričom prispeje aj do špeciálneho vianočného balíčka s prekvapením Mačka vo vreci.

ti duja e v pr i

Po

inštitút ho u ké

och Po tor ľs es


Počas Dobrého trh určite neobíďte stánok vydavateľstva Slovart, ktoré prinesie svoju najnovšiu publikáciu Aleksandry a Daniela Mizielińských Mapy. V knihe obrazových máp pre malých aj veľkých nájdete 46 krajín, 6 kontinentov a množstvo zaujímavých faktov zo všetkých kútov sveta. Dozviete sa nielen to, ako vyzerá život ľudí v Poľsku a čo jedia ľudia v Ekvádore, ale aj to, aké zvieratá žijú v Číne, v Japonsku alebo v Afrike. Zoznámite sa s gejzírmi na Islande, objavíte obydlia starých Mayov v Mexiku, vo Fínsku vás čaká polárna noc, na Madagaskare si oddýchnete v tieni obrovského baobabu. Pre potreby slovenského vydania kniha obsahuje tiež špeciálnu mapu Slovenska. Na každej dvojstránke nájdete obrázky historických pamiatok, významných osobností a zaujímavosti o histórii a kultúre danej krajiny či kontinentu. Prezentácia Máp sa uskutoční 17. 12. / 11:00 v galérii Poľského inštitútu.


V rámci projektu Svetlo mesta príde na Dobrý trh nórsky umelec, ktorý pripravil umelecké intervencie prepájajúce svetlo a ľudí v pohybe. Tanečník Martin Slaatto chystá spolu s dobrovoľníkmi v uličkách okolo Starej tržnice improvizovanú performance Transportation Dance, počas ktorej zoberú náhodných okoloidúcich do galérie Poľského inštitútu. Kľúčovými slovami sú migrácia, pohyb, túžba po spolunažívaní na jednom mieste a dialógu.


Povolanie pápež Nitra 17. 12. / 18:30 20. 12. / 18:30 21. 12. / 18:30 22. 12. / 18:30 27. 12. / 18:30 29. 12. / 18:30

Divadlo Andreja Bagara Svätoplukovo nám. 4 www.dab.sk

Divadelná jeseň patrí výpravnému muzikálu so symbolickým názvom Povolanie pápež, ktorý v príťažlivom spracovaní priblíži verejnosti sv. Jána Pavla II. ako jednu z najvýznamnejších osobností, ktorá reálne zmenila politickú, spoločenskú a duchovnú situáciu sveta 20. storočia. Režisérom muzikálu je Jerzy Jan Poloński z Poľska, ktorý má na konte množstvo úspešných muzikálových produkcií. Kompletný herecký súbor nitrianskeho divadla (s Jánom Gallovičom ako Jánom Pavlom II.) obohatený o množstvo tanečníkov a externistov, melodicky dojímavá a veľkolepá hudba Gaba Dušíka, polyfónne libreto a metaforicky nasýtené texty piesní Daniela Heviera, mrazivo strhujúce choreografie Jarosława Stanieka, monumentálna scéna Damiana Styrnu, bohatá kostýmová výprava Doroty Cigánkovej a javiskovo pôsobivá réžia Jerzyho Jana Polońského – to všetko sú predpoklady na silný a emočne nasýtený divácky zážitok v hľadisku Divadla Andreja Bagara v Nitre.


Na skle maľované

Ernst Bryll, Katarzyna Gärtner Košice 18. 12. / 19:00

Štátne divadlo Hlavná 58 www.sdke.sk

Ernest Bryll a Katarzyna Gärtnerová zvolili pre hru o „statočnom“ zbojníkovi Jánošíkovi formu scénickej balady, v ktorej narodenie Jánošíka, lásku a smrť zobrazili epicko-lyricky. V celej hre sú vystihnuté črty ľudovej filozofie, text a hudba sú syntézou jemnej lyriky a rustikálnej naivity. Hra ma od prvého uvedenia vo Vroclave 17. marca 1970 veľký úspech. Je to jedna z najhranejších hier aj na Slovensku.


Pán Tragáčik a templári Zbigniew Nienacki Spišská Nová Ves 20. 12. / 9:30, 11:00 22. 12. / 9:00, 11:00

Spišské divadlo Radničné nám. 4 www.spisskedivadlo.sk

Kultový príbeh, ktorý každý pozná najmä vďaka knižnej edícii Stopy, teraz predkladá divákom na svojich doskách Spišské divadlo. Vychutnajte si tak dobrodružnú výpravu plnú prekážok Pána Tragáčika a jeho troch kamarátov, ktorí budú spoločne hľadať legendárny poklad templárov.


Vroclav Európske hlavné mesto kultúry 2016

25. Vroclavský veľtrh dobrých kníh 1. – 4. 12.

Wrocławskie Centrum Kongresowe Hali Stulecia www.wpdk.pl

Jedno z troch (okrem Knižného veľtrhu v Krakove a Varšavského knižného veľtrhu) najvýznamnejších a vysoko hodnotených knižných podujatí v Poľsku. Vroclavský veľtrh dobrých kníh propaguje knihy s vysokými literárnymi, umeleckými a typografickými hodnotami prostredníctvom stretnutí so spisovateľmi, diskusií, prednášok, výstav a workshopov pre deti a mládež.


Galavečer európskej filmovej ceny 10. 12.

Narodowe Forum Muzyki www.europeanfilmawards.eu

Európska filmová cena – najprestížnejšie vyznamenanie, ktoré od roku 1988 udeľuje Európska filmová akadémia európskym filmom. Každý druhý rok prebieha udeľovanie cien v Berlíne a v párnych rokoch sa ceremoniál koná vo veľkých európskych mestách. 29. galavečer udeľovania cien sa uskutoční práve v Európskom hlavom meste 2016 – vo Vroclave.

Architektúra Vroclavu v 20. storočí 16. 12. – 5. 3. 2017

Muzeum Architektury we Wrocławiu www.ma.wrocl.pl

Výstava komplexne predstaví vroclavskú architektúru 20. storočia. Mesto vynikne ako dynamický umelecký palimpsest analyzovaný a interpretovaný na viacerých úrovniach bez stavania hranice medzi nemeckým Breslau a poľským Vroclavom. Kurátori výstavy: Jerzy Ilkosz, Jolanta Gromadzka, Michał Duda.


Nebo Záverečný ceremoniál 16. – 17. 12.

Hala Stulecia

Záverečný ceremoniál ukončí sviatok Európskeho hlavného mesta Vroclav 2016, ktorého sa môže zúčastniť 18 tisíc osôb. Veľkolepého predstavenia Nebo Kvartetu Flow sa zúčastnia umelci z Nemecka, Francúzska, Izraela, Česka, Švédska a Veľkej Británie. Je to jediné podujatie Kvarteta Flow, ktoré sa uskutoční v uzatvorenom priestore – v prestížnej budove Hali Stulecia. Tak ako vo všetkých kvartetách, aj v tomto prípade je to dielo pre štyri nástroje alebo hlasy, ktoré sa spájajú v harmonickej rovnováhe. V poslednej časti umelecký súbor zoskupí všetky motívy, ktorým sa hudobníci venovali v predchádzajúcich častiach. Všetkých pozývame do Vroclavu na veľkolepý Záverečný ceremoniál!


Poľské vianočné tradície


Vianoce majú pre Poliakov veľmi veľký význam, keďže sú považované za najrodinnejšie a najvznešenejšie sviatky roka. Všetky rodiny sa cez ne snažia byť spolu. 24. december je dňom vzájomnej dobroprajnosti, kedy ľudia zabúdajú na všetky spory. Napriek regionálnym rozdielom Poliakov spája množstvo spoločných zvykov. Kým sa Poliaci usadia k štedrovečernému stolu, musia ozdobiť vianočný stromček, zavesiť naň žiarovky, vianočné gule a farebné reťaze, musia tiež stihnúť dokončiť upratovanie či nákup darčekov a všetky ostatné prípravy.


Štedrý deň, a predovšetkým štedrá večera je pre Po24. liakov výnimočným časom. Začína sa presne vtedy, keď sa na nebi objaví prvá hviezda, čo symbolicky odkazuje na betlehemskú hviezdu. Na štedrovečernom stole, ktorý zdobí slama, musí byť pripravené aj jedno miesto pre neočakávaného hosťa. Večera sa začína lámaním posvätenej oblátky – bieleho krehkého pečiva pripraveného len z múky a vody – počas ktorého si členovia rodiny prajú šťastie na ďalší rok. Na vianočnom stole sa postupne objaví dvanásť jedál, ktoré symbolizujú plody zeme. Niektorí však hovoria o nepárnom počte jedál – deviatich, jedenástich či dokonca trinástich. Ďalší si myslia, že všetky ryby treba považovať len za jedno jedlo. Všetky jedlá by mali byť pôstne – teda bezmäsité a pripravené bez živočíšnych tukov. Prevažujú ryby, huby, kyslá kapusta a mak. Štedrá večera sa začína rybacím predjedlom, ktorým je najčastejšie sleď v oleji, kapor v želatíne či plnená ryba. Potom je na rade polievka – buď barszcz czerwony z uszkami, teda vývar z červenej repy s tortellinami a kapustou, alebo hubová polievka či żur biały, teda biela kyslá polievka. Po krátkej prestávke nasledujú teplé jedlá – vyprážaná ryba, najčastejšie kapor, pirohy s hríbmi a kapustou, kapusta s hrachom či kulebiak, teda veľký pečený piroh plnený rybami, zeleninou a kapustou. Napokon sú na rade sladké jedlá – kaša s makom, medom a orechmi či rezance alebo opekance s makom a medom. Napriek pôstnemu charakteru dokáže byť štedrá večera chutná a... sýta!


Kľúčovým momentom štedrej večere sú darčeky, ktoré všetkým, nielen deťom, prináša v Poľsku osobne sv. Mikuláš. Pod stromčekom ich však necháva len niekedy. Štedrý večer je zároveň časom spoločného spievania kolied a zúčastnenia sa pasterky, teda polnočnej omše. Niektorí sa o polnoci snažia zistiť – no len na vlastné nebezpečenstvo – či povera o zvieratách hovoriacich ľudským hlasom je skutočná. Odložená šupina či najväčšia kosť z kapra sa má postarať o bohatstvo v nastávajúcom roku.

25.

26.

1. sviatok vianočný má tiež slávnostný charakter, pričom sa ľudia už nepostia. Je to deň, počas ktorého sa rodiny navštevujú, stretávajú a chodia na prechádzky. Tam, kde je to možné, sa organizuje jazda na sánkach ťahaných koňmi. 2. sviatok vianočný je tiež v Poľsku dňom pracovného pokoja a spomienkou na sv. Štefana, prvého mučeníka za kresťanskú vieru.

Poliaci sa snažia zachovať tradičný, výnimočný, magický charakter Vianoc. Žiaľ, ako väčšina z nás, už nemajú vplyv na jednu vec – počasie. Sneh a mráz dodávajú Vianociam ten jedinečný a neopakovateľný pocit, pretože sú ich neoddeliteľnou súčasťou. Veď nie je nič lepšie, ako si postaviť vianočného snehuliaka.


Jasnowidze Keďže prvý ročník súťaže zaznamenal veľký úspech vzhľadom na veľký záujem (viac ako 500 poslaných prác), poľské vydavateľstvo Dwie Siostry pripravilo pre všetkých záujemcov druhý ročník medzinárodnej súťaže na projekt ilustrovanej knižky pre deti. Odborná porota bude posudzovať umeleckú kvalitu projektu, originálnosť, formu, ktorá podnecuje detskú predstavivosť a obsah zohľadňujúci detskú vnímavosť. Ak máte viac ako 18 rokov, aj vy sa môžete svojou prácou uchádzať o hlavnú cenu vo výške 2500  €. Stačí v čase od 15. novembra do 15. decembra poslať návrh ilustrovanej knihy v poľskom alebo anglickom jazyku – scenár, storyboard, 3 hotové stredové listy a obálku – na adresu Wydawnictwo Dwie Siostry, al. 3 Maja 2 m. 183, 00-391 Warszawa. Výsledky súťaže budú zverejnené 15. marca 2017 na internetovej stránke www.wydawnictwodwiesiostry.pl/jasnowidze_2016.


Poľský inštitút v Bratislave Nám. SNP 27 | P. O. Box 153 814 99 Bratislava +421 2 544 32 013 +421 2 544 32 030 Fax: +421 2 544 32 016 program.bratislava@instytutpolski.org

fb: PolskyInstitutBratislava tw: @PLInstitutBrat

www.polinst.sk Poľský inštitút v Bratislave je pre verejnosť otvorený nasledovne: pon.-štv. 9:30 – 17:00 | piat. 9:00 – 15:00 Všetky zmeny vyhradené. Na všetky podujatia v Poľskom inštitúte je vstup voľný, ak nie je uvedené inak.


www.polinst.sk szopka krakowska

Profile for Poľský inštitút v Bratislave

Program december 2016  

Program december 2016  

Advertisement