Page 1

s a v i a t n i a V a n a j ra ssa

jala r a K s i o Pohj

joish o P n o Joensuu s s. 3 u k s e k u kasv n a l a j r a K

aika: i s u u n a Metsäal us s. 4 o l a t o i b metsä

suurin . 4 n e m n Suo o u u s n e Jo i s. 10 k n u p u -ka tax free

e s. 6

-ihm T C I n ä Id

16

1

Pohjois-Karjala Senaatintorilla 13.–15.6.2013


KORKEALLE JA KOVAA J

oensuussa on tarjota yritysten arkeen toimiva yhtälö, jossa yliopisto, ammattikorkeakoulu ja ammatillinen koulutus luovat pohjan uusille ideoille. Niitä jalostetaan yrityksiksi Joensuun tiedepuiston ja seudun kehittämisyhtiö Josekin avulla. Ideoiden lisäksi oppilaitoksissa koulutetaan sitoutuneita ammattilaisia, jotka saavat yritykset menestymään. Kaupunki helpottaa yritysten arkea tasoittamalla kuoppia muun muassa tonttien ja yrityspalvelujen avulla. Tähän rinkiin voi hypätä mukaan missä kohtaa tahansa. Yhteistyön ja verkostojen hedelmiä kypsyy kaikilla oksilla – ja ne odottavat poimijaansa. Meidän tavoitteenamme on olla kokoluokassamme Suomen yrittäjäystävällisin kaupunki. Se ei ole pelkkää sanahelinää. Se on määrätietoinen suunnitelma. Kannattaa kokeilla, mitä se on käytännössä. Joensuussa osataan metsäbiotalous, metalli, tietotekniikka, nanoteknologia, elämysteollisuus ja talouden ja hallinnon palvelut - muutamia mainitakseni. Tietoa ja taitoa on aina tutkimuksesta käytännön tuotteiksi saakka. Uusia ideoita ja yrityksiä syntyy koko ajan, ja mukaan mahtuu.

POHJOIS-KARJALASSA VAIN TAIVAS ON RAJANA Pohjois-Karjala on erinomainen vaihtoehto yritykselle, jonka tavoitteet ovat korkealla ja katse kohti itää. Pohjois-Karjalan sijainti on hyvä idänkaupan tarpeisiin. Joensuu on Suomen toiseksi suurin Venäjään liittyvä koulutuksen ja tutkimuksen osaamiskeskittymä. Pohjois-Karjalan kasvun moottoreita ovat mm. yrittäjyys, teknologia, biotalous, kaivannaisteollisuus ja matkailu, johon Venäjän läheisyys ja jatkuvasti lisääntyvä matkustaminen avaavat huikeita mahdollisuuksia. Bioenergiassa ja kehittyvässä metsäteollisuudessa PohjoisKarjala on edelläkävijä Suomessa. Uusin aluevaltaus on ICT-ala. Pohjois-Karjalan tietotekniikkaklusteri kasvaa ja kansainvälistyy vauhdilla. ICT-osaajille avautuu Joensuussa koko ajan uusia työmahdollisuuksia.

Joensuu kasvaa kohisten. Joukkoomme liittyy vuosittain noin 400 uutta joensuulaista. Rakentamisessa on meneillään 400 miljoonan euron hankkeet. Mukana on niin asuntoja, liikehuoneistoja, toimitiloja kuin siltoja. Ja lisää on suunnitteilla, sillä tulevina vuosikymmeninä Joensuu laajenee kaupunkia halkovan Pielisjoen itärannalle. Kaavailtujen hankkeiden kokonaisarvo tulee olemaan miljardi euroa. Erityisen piristysruiskeen katukuvaamme ja yrityksillemme tuo Venäjän läheisyys. Venäläisten matkailijoiden määrän kasvu on meillä suhteellisesti suurinta koko maassa. Viime vuonna venäläiset käyttivät Joensuussa rahaa 50 miljoonaa euroa – ja kasvu jatkuu. Joensuu tähtää korkealle ja vauhti on kova – kannattaa hypätä kyytiin!

Kari Karjalainen Joensuun kaupunginjohtaja

• Asukkaita noin 166 000 • 13 kuntaa, joista viisi kaupunkia • 2 200 järveä Monipuolinen elinkeinorakenne: • Kansainvälisiä yrityksiä • Kaupan alan pääkonttoreita

JOENSUU

• Kärkiyrityksiä mm. Abloy Oy, John Deere, Stora Enso, Tulikivi Oyj, Tokmanni

Kestävästi kasvava ja älykkäästi uudistuva

JOENSUU ON POHJOIS-KARJALAN KASVUKESKUS

Pohjois-Karjala on vireä, elinkeinotoiminnaltaan, osaamiseltaan ja koulutustarjonnaltaan monipuolinen maakunta. Kolmen strategisesti keskeisen alan innovaatio- ja toimintaympäristöä kehitetään elinkeinoelämän eri toimijoiden ennakkoluulottomalla yhteistyöllä. Metsäbiotalous, teknologia ja materiaalit sekä luovan alan teollisuus tarjoavat paljon mahdollisuuksia yrittäjille, osaajille ja sijoitustoiminnalle maakunnassa ja sen kasvukeskuksessa Joensuussa.

Kattava ja monipuolinen koulutusjärjestelmä: HELSINKI TUKHOLMA

PIETARI

Maailman johtava metsäbiotalouden keskittymä Joensuulla on vahva imago Euroopan metsäpääkaupunkina. Metsäalan uusi aika Joensuussa ja itäisessä Suomessa on metsäbiotalous. Biomassojen jalostuksessa yhdistetään osaaminen ja teknologia – puun siemenestä korkean jalostusasteen biopolttoaineiksi. Joensuu on omilla erikoistumisaloillaan maailman johtava metsäbiotalouden osaamiskeskittymä.

Suomen johtava fotoniikan huippuosaajien kouluttaja Joensuu seudulla on vahva metalli- ja muovituotejärjestelmien sekä koneenrakennuksen valmistusverkosto. Huippuosaamisen ytimen muodostavat fotoniikka, luonnon komposiitit, korkean jalostusarvon metalli- ja muovituotteet sekä ICT-ohjelmistotuotanto. Joensuun seu-

Osaajia ja verkostoja luovien alojen yrityksille Joensuun seudulla osataan viestin, kuvan, äänen ja elämyksen yhdistäminen ja tuotteistaminen. Vahva elämysteollisuus tarjoaa hyvät edellytykset luovien alojen yrittäjyydelle. Laaja-alaisen koulutuksen, tutkimuksen ja esimerkiksi Outokummussa sijaitsevan pelialan koulutus- ja pelitalo Content Minen kautta seudulla on paljon luovien alojen erikoisosaamista. Esimerkkinä monimediaosaaminen, 3D-tekniikan soveltaminen ja animointi, motion capture, mobiilitekniikka ja peliliiketoiminnan kehittäminen.

• Itä-Suomen yliopisto • Karelia-ammattikorkeakoulu Oy • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Suomen toiseksi suurin Venäjään liittyvä koulutuksen ja tutkimuksen osaamiskeskittymä

VIHREÄN KASVUN KEIDAS

16

Joensuun kaupunki kehittyy tulevaisuudessa kansainvälisesti merkittäväksi vihreän kasvun keskittymäksi. Vihreä kasvu on esimerkiksi uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvan, resurssitehokkaan sekä uusiutumattomia luonnonvaroja korvaavien ratkaisujen pohjalle syntyvää uutta liiketoimintaa.

• Tax free -myynti Joensuussa 13 milj. €/2012 (+36 %) • Värtsilä-Niiralassa 1,5 milj. rajan ylitystä/2012 (+17 %)

2

tu on kansallisesti Suomen johtava ja kansainvälisesti korkeatasoinen fotoniikan kouluttaja: Joensuussa koulutetaan noin 40 % optiikan alan huippuosaajista Suomessa.

3

Pohjois-Karjala Senaatintorilla 13.–15.6.2013.


METSÄALAN UUSI AIKA: METSÄBIOTALOUS

POHJOIS-KARJALA KASVAA METSÄALAN TIETOKESKUKSEKSI

Maailma siirtyy vauhdilla kohti

Joensuun kampukselle syntyy Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden,

biotalouden aikaa ja uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvien ratkaisujen kysyntä kasvaa jatkuvasti. Pohjois-Karjala vastaa kysyntään ainutlaatuisen vahvalla metsäosaamisella. Tutkimuksen, koulutuksen ja yrityselämän ennakkoluulottomalla yhteistyöllä syntyy uusia vihreitä menestystarinoita.

Pohjoiskarjalainen tutkimus ja metsäosaaminen ovat maailman eturivissä kun puhutaan metsien hyödyntämisestä, puun hankinnan teknologiasta, uusista biotalouden tuotteista tai vaikkapa ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja metsien monikäytöstä. Alueella toimii yhteensä lähes 600 metsäbiotalouden asiantuntijaa; alan tutkijoita, hallintoa, kehitystoimintaa, koulutusta, metsätalousosaajia, ympäristölainsäädännön osaajia, ilmastotutkijoita, metsien yhteiskunnallisten vaikutusten asiantuntijoita ja riistantutkijoita. Metsäbiotalous rajapinta-aloineen työllistää Pohjois-Karjalassa yhteensä yli 6 000 ihmistä. Alan yritysten liikevaihto on yhteensä yli 1,7 miljardia euroa.

Metsäntutkimuslaitoksen ja Euroopan metsäinstituutin yhteistyöllä ainutlaatuinen metsäalan tietokeskus. Metsäinstituutti on laajentunut voimakkaasti viime vuosina. Kasvu on keskittynyt aluetoimistoihin eri puolilla Eurooppaa. Nyt vahvistetaan Joensuun tutkimuskapasiteettia yhteistyökumppanien kanssa. Joensuussa 20 vuotta päämajaansa pitänyt Euroopan metsäinstituutti EFI on kansainvälinen järjestö ja kattava verkosto Euroopan metsäntutkimuksen osaajista. EFIssä työskentelee kaikkiaan noin 140 henkilöä eri puolilla Eurooppaa, joista noin 60 toimii Joensuussa. EFIllä, Itä-Suomen yliopistolla ja Metlalla on erinomaiset mahdollisuudet luoda kansainväliset mitat täyttävä osaamiskeskus esimerkiksi Venäjä-teeman tai bioenergian ympärille.

EUROOPAN METSÄPÄÄKAUPUNKI JOENSUU Joensuulla on metsäalalla vahva kansainvälinen brändi. Euroopan metsäpääkaupungin imago perustuu poikkeuksellisen laajaan ja monipuoliseen osaamisklusteriin:

1. Keskeinen metsäalan tutkimusorgani-

Osaavaa työvoimaa metsäalan yrityksille

Suomen ensimmäinen biohiiltämö kohoaa Nurmekseen

Itä-Suomen yliopiston Metsätieteiden osasto on kansainvälinen tutkimus- ja koulutusyksikkö, joka tarjoaa korkeat ammatilliset valmiudet metsä- ja ympäristöalojen asiantuntijatehtäviin sekä kotimaassa että ulkomailla. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo on perinteinen metsäkonekoulu. Koulu on toiminut jo 40 vuotta Valtimolla ja kouluttaa sekä suomalaisia että ulkomaalaisia opiskelijoita metsä- ja metsäkonealan ammattilaisiksi.

Nurmekseen on syntymässä merkittävä biohiilen ja puuöljyn tuotantokeskittymä. Suurtuotannon aloittamista valmisteleva keskikokoinen laitos, ensimmäinen Suomessa, aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa. Feedstock Optimum Oy:n biohiiltämöhankkeeseen investoidaan yli 20 miljoonaa euroa. Puuta laitos käyttäisi vuosittain jopa 800 000 kiintokuutiota.

saatioiden keskittymä Euroopassa

2. Ainoa kaikki metsäalan koulutus-

tasot kattava metsäopetuksen keskittymä Suomessa 3. Maailman johtava metsäkoneiden valmistuksen yritysklusteri

Joensuulla on potentiaalia kasvaa metsäalan tietokeskukseksi ja toimia Euroopan unionin ja Venäjän välisenä siltana. EFI:n uusi varajohtaja Marc Palahí

Metla-talo oli valmistuessaan 2004 ensimmäinen suuri puusta valmistettu kolmikerroksinen puurunkoinen toimistotalo Suomessa.

16

4

5

Pohjois-Karjala Senaatintorilla 13.–15.6.2013


IDÄN ICT-MENESTYJÄT

Photo © Jussi Ratilainen

a l a T IC ä s s ä d i a a v s ka

Blancco Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto. Vuoden yritys. Suomen paras terveydenhuollon sähköinen ratkaisu. Suomen paras Photo © Matti Immonen

kasvuyrittäjä. Vuoden nuori yrittäjä. Nopeasti kasvavia teknologiayrityksiä suhteellisesti enemmän kuin Espoossa tai Oulussa. Nämä ovat vain esimerkkejä Joensuun ICT-alan viimeaikaisista saavutuksista. Ja niitä tulee lisää, sillä Pohjois-Karjalan tietotekniikkaklusteri kasvaa ja kansainvälistyy vauhdilla. ICT-osaajille avautuu Joensuussa koko ajan uusia työmahdollisuuksia. Aito osaaminen. Alueen ICT-yritykset saavat Itä-Suomen yliopistosta, Karelia-ammattikorkeakoulusta ja muista alueen oppilaitoksista vahvan tutkimus- ja kehittämisyhteistyön kautta osaamista ja ammattitaitoisia työntekijöitä. Paikallista osaamista täydentävät alueelle muuttaneet tietotekniikka-ammattilaiset kotimaasta ja ulkomailta. Lisäksi Joensuun Tiedepuisto tarjoaa yrityksille sekä tila- että asiantuntijapalveluita liiketoiminnan kehittämiseen.

+

Sitoutunut henkilöstö. Joensuun seudun ICT-yritykset panostavat työntekijöiden hyvinvointiin. Työntekijät ovat siten sitoutuneita ja vaihtuvuus on vähäistä – etenkin Etelä-Suomeen verrattuna. Ei ole sattumaa, että Suomen parhaiden työpaikkojen listalle ensimmäisenä noussut pohjoiskarjalaisyritys on ICT-alalta**. Hyvä elämä. Kymmenen minuutin työmatka ei ole harvinaisuus Joensuussa. Omakotitalo maksaa reilun kolmasosan siitä, mitä Espoossa*. Monet joensuulaiset ICT-yritykset kieltäytyvät edes harkitse-

+

=

masta muuttoa muualle. Asiakaskäynnit hoituvat hyvillä liikenneyhteyksillä, ja bitit liikkuvat maailmalle ketterästi. Menestys. Kun tyytyväiset, koulutetut ja kokeneet osaajat keskittyvät oleelliseen, syntyy tuloksia – ratkaisuja, jotka tuovat asiakkaille konkreettisia hyötyjä. Joensuun ICT-yritykset ovat saavuttaneet lukuisia markkinajohtajuuksia ja tunnustuksia korkealuokkaisesta osaamisestaan.

Tiedonhävitysohjelmistoihin erikoistunut Blancco osoittaa, että kansainvälisessä liiketoiminnassa voi menestyä mainiosti Joensuusta käsin. Yhtiö on tiedonhävityksen globaali markkinajohtaja. Blancco vietti viime vuonna 15-vuotisjuhliaan erityisen menestyksellisissä merkeissä. Yhtiö sai Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnon lisäksi lukuisia muita tunnustuksia ja palkintoja, osti maailman suurimman tiedonhävityksen ilmaisohjelmiston sekä nousi 18 sijaa Tietoviikon keräämällä Suomen suurimpien ICT-yritysten listalla. Blanccon tuotteilla voi hävittää tietoa kaikenlaisilta it-laitteilta älypuhelimista aina järeisiin konesalijärjestelmiin. Viisi maailman kymmenestä suurimmasta yrityksestä käyttää Blanccon ohjelmistoja. Yhtiön asiakkaita ovat muun muassa Nato, Nasa ja Euroopan komissio. Noin 16 30 prosenttia vuosittain kannattavasti kasvavalla Blanccolla on 16 toimipistettä eri puolilla maailmaa. Yhtiön ratkaisuilla on miljoonia käyttäjiä eri puolilla maailmaa.

Liikevaihto 13,3 MEUR Henkilöstö 110

Arcusys

Yksikin työntekijä totesi, että enää ei mene työmatkaan tuntia aamulla ja toista illalla kun vie lapsia harrastuksiin. Ja grillata voi kotipihalla”, Maarit Häkkinen, markkinointipäällikkö Arcusys

Joensuuhun muutetaan monesti siinä vaiheessa, kun perhe kasvaa. PohjoisKarjalassa saa samalla rahalla enemmän asuinneliöitä kuin etelässä. Ympäristö on rauhallista ja puhdas luonto vieressä.

Avoimen lähdekoodin johtava järjestelmätoimittaja Arcusys paitsi kasvaa ripeästi, myös huolehtii työntekijöistään. Deloitten nopeasti kasvavien teknologiayritysten listalla hyvin sijoittunut Arcusys pääsi ensimmäisenä pohjoiskarjalaisena yrityksenä Suomen 50 parhaan työpaikan listalle. Great Place to Work -instituutin tutkimuksen mukaan peräti 98 prosenttia työntekijöistä pitää yrityksen yhteishenkeä vahvana, mikä on enemmän kuin missään muussa tutkimukseen osallistuneessa yrityksessä. Arcusys hakee jatkuvasti uusia osaajia. Yhtiö tukee muualta muuttavia työntekijöitään asettumaan Joensuuhun auttamalla esimerkiksi asunnon hankinnassa ja muissa käytännön asioissa. Arcusys voitti Vuoden nuori yrittäjä -palkinnon viime vuonna. Yhtiön asiakkaina on Suomen suurimpia yrityksiä, kuntia ja oppilaitoksia. Avoimen lähdekoodin soveltamisen ansiosta Arcusysin asiakkaat välttyvät ohjelmistoalalle tyypillisiltä lisenssimaksuilta.

Liikevaihto 4,0 MEUR Henkilöstö 72

Tutustu menestyjiin: www.ict-menestyjat.fi

*Ylen verkkouutinen Maamittauslaitoksen hintatilastoista, 20. maaliskuuta 2013. **Great Place to Work Finland, http://www.greatplacetowork.fi best-companies

6

7

Pohjois-Karjala Senaatintorilla 13.–15.6.2013


JOENSUUN TIEDEPUISTO KASVUYRITYSTEN TUKENA Joensuun Tiedepuisto tarjoaa sekä liiketoiminnan kehittämisen asiantuntijapalvelut että korkeatasoiset toimitilapalvelut yhden luukun periaatteella. Liiketoiminnan kehittämisen palveluita löytyy esimerkiksi kansainvälistymiseen, liiketoiminnan suunnitteluun sekä

Photo © Jussi Ratilainen

myynnin tehostamiseen.

FastROI

Olapcon

Solenovo

FastROI tarjoaa toiminnanohjausratkaisut kaikkeen liikkuvaan työhön – aina kotihoidosta tienhoitoon. Yhtiö on hoiva-alan toiminnanohjausjärjestelmällään Suomen markkinajohtaja yksityissektorilla asumispalvelujen asiakastiedon hallinnassa. Järjestelmän kotihoidon mobiiliversio on vuoden 2012 paras terveydenhuollon ratkaisu Suomessa. FastROI on myös Suomen suurin tiekunnossapidon järjestelmätoimittaja, sillä yli 80 prosenttia Suomen maanteistä pidetään kunnossa FastROIn avulla. Lisäksi monet kunnat ja kaupungit käyttävät FastROIn ratkaisua katu- sekä latuverkostojen ylläpidossa. Kannattavasti ja nopeasti kasvava yhtiö on suuntaamassa vientiin, mikä tarjoaa työmahdollisuuksia erityisesti kansainvälisen liiketoiminnan osaajille. FastROI etsiikin jatkuvasti uusia lahjakkuuksia joukkoonsa. Henkilöstön hyvinvointi kuuluu yhtiön arvoihin ja työntekijöiden vaihtuvuus on hyvin vähäistä. FastROIn johtamisjärjestelmä täyttää ISO 9001:2008- ja ISO 14001:2004-laatu- ja ympäristöstandardit. FastROIn asiakkaisiin kuuluvat muun muassa Destia, YIT ja Kuntien Tiera sekä monet Suomen suurimmista kaupungeista.

Liiketoiminnan analytiikan ratkaisuja tarjoava Olapcon tehostaa organisaatioiden toimintaa ja päätöksentekoa jalostamalla liiketoimintatietoa. Yrityksen kasvun moottori on sen liiketoiminta- ja lisäarvolähtöinen työskentelytapa. Yhtiön ratkaisuilla voi paitsi analysoida historiaa, myös ennakoida tulevaa. Liiketoimintatiedon visualisointi ja strategialähtöinen mittarointi antaa todenmukaisen kuvan siitä, onko liiketoiminta menossa oikeaan suuntaan. Ennakoivalla analytiikalla voi reagoida muutoksiin nopeasti. Se hyödyntää entistä useammin ulkoisten lähteiden tietoja – vaikkapa sitä, mitä sosiaalisessa mediassa niiden tuotteista puhutaan. Olapconin osaaminen ja kumppanuudet ovat maailmanluokkaa. Sen pääyhteistyökumppani on IBM. Yhteistyö on laajamittaista: Olapcon vastaa muun muassa IBM Cognos -koulutuksista Suomessa ja Englannissa. Olapcon on Suomen suurimpia teleyhtiöiden liiketoiminnan analytiikan toimittajia. Asiakkaisiin kuuluvat myös muun muassa Liikennevirasto ja Finavia. Voitollisen yhtiön liikevaihto kasvoi viime vuonna yli 40 prosenttia.

Toiminnanohjauksen ja resurssienhallinnan ratkaisuja tekevä joensuulainen Solenovo on oppilaitosten toiminnanohjausjärjestelmien markkinajohtaja Suomessa. Ymmärrys asiakkaiden prosesseista ja kustannusten kohdistamisesta on Solenovon yksi erityisosaamisalue. Yhtiön selainkäyttöisillä, palveluina hankittavilla tuotteilla voidaan esimerkiksi selvittää, mitkä ovat oppilaitoksen tuottaman yksittäisen opintopisteen todelliset kustannukset ja mistä ne koostuvat. Solenovo uskoo kustannustietoisuuden kehittämisen kiinnostavan myös pk-yrityksiä ja kansainvälisiä markkinoita, joista yritys hakee kasvua seuraavaksi. Tällä hetkellä Solenovon asiakkaita ovat oppilaitosten lisäksi muut julkishallinnon toimijat. Yhtiö hakee jatkuvasti uusia osaajia joukkoonsa, jossa jokaisen työpanos on merkityksellinen. Työntekijät pääsevät vaikuttamaan yrityk16 sen toimintaan strategian suunnittelusta alkaen. Tällä hetkellä työpaikkoja on avoinna etenkin myynnin ammattilaisille.

Jos joku miettii Joensuuhun muuttamista, aina kannattaa soittaa ja kysyä töitä. Haemme hyviä tyyppejä koko ajan” Mika Hurskainen, perustaja, Olapcon

Japanilainen optiikan ja kuvantamisen suuryritys Olympus saattaa perustaa ensimmäisen Euroopantutkimuskeskuksensa Joensuuhun.

Tiedepuiston virkeän innovaatioympäristön tiloissa toimii yli 120 yritystä, ja sen asiantuntijapalveluita käyttää noin 500 kasvua ja kansainvälistymistä tavoittelevaa yritystä. Tiedepuistossa toimii myös yrityshautomo, jonka palveluja esimerkiksi ICT-menestyjät Arcusys, FastROI ja Olapcon ovat alkuvaiheissaan käyttäneet. Yksi Tiedepuiston erikoisuus on pelistudio, jossa pelialan opiskelijat voivat toteuttaa yrityslähtöisiä peliprojekteja ja näin hyödyntää koulutuksessa oppimiaan asioita käytännössä. Joensuun seudulla on pelialan koulutusta kaikilla kolmella opetusasteella, mikä on ainutlaatuista Suomessa.

Joensuun Tiedepuisto Oy:n asiantuntijat ovat yrityksesi tukena! Kuvassa Anna-Maija Kivi, Jouko Rautasalo, Taru Härkönen, Anu Halonen ja Timo Rapatti.

Liikevaihto 2,0 MEUR Henkilöstö 27

Liikevaihto 2,2 MEUR Henkilöstö 25

Liikevaihto 2,9 MEUR Henkilöstö 35

M A K E S S T R AT E G I E S M E A S U R A B L E

8

9

Joensuuhun odotetaan lisää kansainvälisiä tutkimuskeskuksia.


POHJOIS-KARJALASSA VENÄJÄN KAUPPA KASVAA

n e t s i ä näl e v n o i Suom a a m u l kai t a m n i omessa. ee Itä-Su suositu il a r ie v ista atkailijo

Noin tunnin ajomatkan päässä Joensuusta Värtsilä–Niiralarajanylityspaikassa tehtiin viime vuonna jo yli 1,5 miljoonaa rajanylitystä. Samalla Joensuu nousi Suomen neljänneksi suurimmaksi tax free -kaupan kaupungiksi. Ja vauhti sen kuin kiihtyy: venäläisturistit ovat Suomen matkailutarjontaan erittäin tyytyväisiä ja kysyntä kasvaa jatkuvasti.

isistä m

venälä ulevista t n e e m 61 % Suo

VENÄJÄYHTEISTYÖN TYÖLLISTÄVÄ VAIKUTUS POHJOIS-KARJALASSA 2010 OLI NOIN 800 TYÖPAIKKAA. VENÄLÄISET MATKAILIJAT JÄTTIVÄT JOENSUUHUN NOIN 60 MILJOONAA EUROA MATKAILUTULOA 2012.

VUONNA 2020 TYÖLLISTÄVÄN VAIKUTUKSEN ARVIOIDAAN OLEVAN 2 500 TYÖPAIKKAA.

2020 VENÄLÄISTEN OSTOVOIMAN JOENSUUSSA ARVIOIDAAN OLEVAN 150 MILJOONAA EUROA.

2012 VÄRTSILÄNIIRALA -RAJANYLITYSPAIKASSA OLI YLI 1,5 MILJOONAA RAJANYLITYSTÄ. 2020 RAJANYLITYKSIÄ ENNAKOIDAAN OLEVAN 4,4 MILJOONAA.

Kilpailuetuina luotettavuus, laadukkuus, puhtaus ja palvelu Venäläiset ovat suurin ulkomainen matkailijaryhmä Suomessa, ja jopa 40% kaikista vierailijoista saapuu Suomeen itänaapurista. Suosion suurin syy on ympäristön, tuotteiden ja palvelujen luotettavuus ja turvallisuus. Myös luontoa, puhtautta ja rauhallisuutta pidetään suuressa arvossa. Pohjois-Karjalan kirkkaat vesistöt, puhtaat metsät ja lumivarma talvi tarjoavat täydelliset puitteet venäläisten suosimiin lajeihin kuten

Birgitta Väisänen Projektipäällikko, KETI Oy 040 120 6787 birgitta.vaisanen@keti.fi

10

Ostoksilla eniten rahaa palaa ruokaan ja juomaan, vaatteisiin ja asusteisiin sekä käyttö- ja sisustustavaroihin. Ostosten jälkeen panostetaan ravintoloihin ja kahviloihin, joissa tavataan nautiskella usein ja pitkän kaavan mukaan. Myös kylpylä- ja muihin huvittelupalveluihin satsataan.

Ostovoimaa ja shoppailuintoa

Pohjois-Karjalassa kunnat ja yrittäjät ovat käärineet hihansa ja ryhtyneet toimiin parantaakseen tarjontaa ja vastatakseen kasvavaan kysyntään. 9-tien varrelle suunnitellaan parhaillaan kauppakeskuksen rakentamista KeskiKarjalan kehitysyhtiö KETI Oy:n johdolla. Joensuun seudulla käynnistetty Kaupaks-hanke puolestaan kartoittaa kaupan ja palvelusektorin kasvumahdollisuuksia, vahvistaa yrittäjäverkostoja sekä suunnittelee ja pilotoi uusia vetovoimakohteita. Hyvä niin – jos vireillä oleva viisumivapaus toteutuu, venäläisten matkailijoiden määrän arvioidaan jopa viisinkertaistuvan.

Venäläisturistit paitsi käyvät Suomessa ahkerasti myös käyttävät päivää kohti ylivoimaisesti eniten rahaa. Verovapaat ostokset lisääntyvät ja alv:n palautus on tärkeä kilpailuetu. Jo nyt yli puolet venäläisten Suomen visiiteistä on luokiteltavissa ostosmatkoiksi ja valtaosa reissuista kestää ainoastaan päivän. Matkaan lähdetään tyypillisesti perheen kanssa omalla tai vuokra-autolla. Olipa matkan luonne millainen tahansa, jokainen Suomeen saapuva venäläinen käyttää kauppojen ja kauppakeskuksien palveluja.

MENESTYSTÄ KESKI-KARJALASTA? 9-tien varrelle, Niiralan raja-asemalta 6-tielle vievän väylän tuntumaan, kaavaillaan upouutta kauppakeskusta. 9-tie-hankkeen pääasialliset kohderyhmät ovat kauppa, hyvinvointipalvelut ja matkailu. Kauppakeskushankkeeseen haetaan nyt sijoittajia ja yrityksiä, joten jos haluat hyödyntää kas16 vavat kävijävirrat liiketoimintasi eduksi, ota yhteyttä!

JOENSUU ON SUOMEN NELJÄNNEKSI SUURIN TAX FREE -KAUPAN KAUPUNKI.

lasketteluun, kalastukseen, marjastukseen ja sienestykseen. Venäjään liittyvässä koulutuksessa ja tutkimuksessa Joensuu on pääkaupunkiseudun jälkeen Suomen toiseksi suurin osaamiskeskittymä, ja venäjänkielen opiskelu lisääntyy. Kahdessa eri koulussa voi aloittaa venäjän opinnot jo peruskoulun ensimmäisellä luokalla. Ystävällinen venäjänkielinen palvelu onkin pohjoiskarjalaista vieraanvaraisuutta parhaimmillaan.

KOLIIN INVESTOIDAAN MONIPUOLISESTI Koli palkittiin juuri Vuoden retkeilykohde 2013 ja Vuoden hiihtokeskus 2013 -pysteillä, ja investoinnit lupaavat lisää tunnustusta. Pohjois-Karjalan Osuuskauppa on panostanut mittavasti Kolin rinteisiin, mm. laajentamalla palveluja, uusimalla lumetusjärjestelmän ja parantamalla rinnetekniikkaa Loma-Kolin alueella. Koli Relax Spa hemmottelu- ja maisemakylpylä taas on Suomessa ainutlaatuinen kylpyläelämys, joka tarjoaa omaa rauhaa henkeäsalpaavissa puitteissa. Kolin uusin tulokas on Zander Port Oy:n kesäkuussa aukeava Koli Spa Lotus -kylpylä, jonka suunnittelussa ja palveluissa on tunnelman lisäksi kiinnitetty erityishuomiota lapsiperheiden ja liikuntarajoitteisten tarpeisiin. Lisäksi Kolin alueen majoituskapasiteettiin satsataan lähivuosina runsaasti. Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES on aktiivisesti mukana Kolin kehittämishankkeissa.

11

Pohjois-Karjala Senaatintorilla 13.–15.6.2013


ILOINEN KOKOUS POHJOISKARJALASSA!

KOKOUSPAKETTEJA JA OHEISOHJELMAA

Upeita maisemia, hyvää ruokaa,

Toivonlahti

tasokkaita kokouspalveluita ja sa. Karelia Expertin kautta saat täyden palvelun kokousjärjeste-

Sis. mm. majoituksen, ruokailut, koskenlaskuretken, savusaunan, paljun käytön ja Stand Down -ohjelman. Jokaiselle osallistujalle firman logolla tai henkilön nimellä tuunatut lieksalaiset Reinotossut! Hinta voimassa kun ryhmässä 10 henkilöä. Kysy tarjousta myös isommalle ryhmälle.

KIVIEN AARREAITTA: Kivinäyttelyssämme tutustut erilaisiin kiviin ja mineraaleihin ympäri Suomea. KUPARIMALMIN RIKASTAMINEN: Tutustu rikastusprosessin eri vaiheisiin. VALTO KOKKO: Valon ja lasin muotoilija.

Outokummun Vanha kaivos

329 € /hlö

Golfpaketit Hyvärilässä Nurmeksessa

lyt: tapahtuman suunnittelu ja budjetointi, markkinointi, rekisteröinti, maksuliikenne, majoitus,

Pohjois-Karjalassa riittää nähtävää ja koettavaa jokaiselle. Koli on ainutlaatuinen kokonaisuus, jossa kansallismaisema retkeily- ja ulkoilumahdollisuuksineen yhdistyy monipuolisiin ja laadukkaisiin matkailupalveluihin. Kolin matkailukeskuksesta löydät kaiken tarvittavan onnistuneen kokouksen järjestämiseen: isot kokoustilat, majoitusvaihtoehtoja, kylpylöitä, ravintoloita ja oheisohjelmia. Pohjois-Karjalassa on myös mm. Bomban karjalainen kylä Nurmeksessa, Suomen Kivikeskus Juuassa, Outokummun kaivosmuseo, Taitokortteli Joensuussa sekä lukuisia luontonähtävyyksiä: luonnonpuistoja, kalastusvesiä, kanoottireittejä, yli tuhat kilometriä vaellusreittejä sekä talvella 1 800 kilometriä moottorikelkkareitistöä. Karelia Expert räätälöi asiakkaan toivomusten mukaan kokous-, virkistyspäivä-, teema- tai aktiviteettipaketteja sekä pienille että suuremmille ryhmille. Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä ainutlaatuinen kokousmatka vieraanvaraisuudestaan tunnettuun Pohjois-Karjalaan!

Löydä itsesi Outokumpuun!

Myyntipalvelu sales@visitkarelia.fi puh. 050 307 5556

omaleimaisia elämyksiä luonnos-

oheisohjelmat ja retket.

Kokousta koskien kuohuissa Ruunaalla

Kosken kuohuissa Ruunaalla

Hyvärilän matkailu- ja nuorisokeskus golfkenttineen

Sis. majoituksen Kartanohotellissa 2hh, aamiaiset, iltasaunan sekä 2 kpl greenfee Pielis-Golfin 9-reikäiselle kentälle. Voimassa kesän 2013.

Sokos Hotel Bomba

Kesäpäivä Huhmarissa

Outokummun Vanha kaivos O U T O K U M P U

139 € 2 henkilöä/vrk

Kokous Bomballa

Koe luonnon rentouttava vaikutus henkilöstösi kanssa.

Katso valmiit tyhy -pakettimme www.linklife.fi

Uusi hemmottelukylpylä Sokos Hotel Kolilla, uusitut ravintola- ja kokoustilat (2–200 hlö) ja ulkoilumahdollisuudet Kolin kansallispuistossa takaavat parhaat kokoukset ryhmällesi.

Sokos Hotel Koli Ylä-Kolintie 39, 83960 Koli Kysy puh. 020 1234 662 tarjous sales.koli@sok.fi myyntiwww.kolirelaxspa.fi palvelustamme www.sokoshotels.fi

12

135 €

Työhyvinvointia Ilomantsissa

Kokouspäivän paras päätös uudessa Koli Relax Spa maisemakylpylässä

Kolin kansallismaisema

Sateella tai auringonpaisteella. Yhteisiä hetkiä tallennettaPerhevaksi perhemuistojen kirpaketti alkaen jaan. Sis. majoituksen, aamiaisen, Vesimaailmakylpylän käytön. /perhe/vrk Lomakeskus Huhmari 83700 Polvijärvi puh. 020 769 1230 myynti@huhmarisvaaranloma.fi

Hyvinvointikeskus Toivonlahti, Henrikintie 4, 82900 ILOMANTSI puh. 0400 357 200 | www.linklife.fi

Kysy lisää Karelia Expertiltä!

Kesäpäivä Huhmarissa

Varaukset: Hyvärilän matkailu-ja nuorisokeskus puh. 040 104 5960 | www.hyvarila.fi

16 sales@visitkarelia.fi p. 050 307 5556 www.visitkarelia.fi

Vanha Kaivos ja Kaivosmuseo puh. 044 755 9223 matkailu@outokummunkaupunki.fi www.aarrekaupunki.fi

Sokos Hotel Bomba Tuulentie 10 75500 NURMES puh. 020 1234 908 fax (013) 687 2401

Pyydä tarjous osoitteesta www.s-kokous.fi

Sokos Hotels Kimmel ja Vaakuna Sokos Hotel Kimmel on tasokas hotelli kauniissa Sirkkalapuistossa Pielisjoen rannalla, kävelymatkan päässä Joensuun Kauppatorilta. Hotellissa on 11 hyvin varusteltua kokoustilaa 10–230 hengelle. Parvekkeellinen, Pielisjoelle avautuva Sirkkala-sali soveltuu hyvin sekä kokous- että juhlatilaisuuksiin. Joensuu-kabinetissa on mahdollisuus järjestää ikimuistoisia kokouksia tai illallisia. Sokos Hotel Vaakuna Joensuun keskustassa tarjoaa kokousvieraille tasokasta majoitusta kaikkien palvelujen äärellä. Joensuun Sokos Hotellien myyntipalvelu puh. 020 1234 660 sales.kimmel@sokoshotels.fi

Koli Relax Spa

13

Pohjois-Karjala Senaatintorilla 13.–15.6.2013


LIEKSA ON IDEAALI KOTI YRITYKSELLE

KESÄTAPAHTUMIA

2013

Pohjois-Karjala on Suomen itäisin maakunta ja sen keskuskaupunki on Joensuu. Maakunnan muita kaupunkeja ovat Kitee, Lieksa, Nurmes ja Outokumpu. Näiden lisäksi Pohjois-Karjalaan kuuluvat Ilomantsin, Juuan, Kontiolahden, Liperin, Polvijärven, Rääkkylän, Tohmajärven ja Valtimon ”Teollisuuskylä on ollut hyvä paikka sekä meidän tohveli- että rengastehtaalle. Yhteistyö Lieksan kaupungin kanssa on ollut sujuvaa ja joustavaa. Erityisesti arvostan Lieksan Teollisuuskylä Oy:n osaamista ja panosta myös vaikeina aikoina. Sijaintipaikkana Lieksa on ollut myös erinomainen – työvoimaa, koulutusta ja asuntoja on järjestynyt aina tarvittaessa. Lieksassa on hyvä yrittää!”

”Voin ehdottomasti suositella Lieksaa yrityksen sijaintipaikaksi. Yrityksemme pystyy keskittymään liiketoiminnan edistämiseen, kun Lieksan Teollisuuskylä Oy hoitaa kiinteistön asiat sovitulla ja suunnitellulla tavalla. Asuinpaikkanakin Lieksa on mainio, sillä täältä löytyy kauniin ja puhtaan luonnon rauha ja toisaalta vilkas kaupunkikeskusta, joka takaa tarvittavat kaupat ym. palvelut.”

Omistajayrittäjä Arto Huhtinen, Reino ja Aino

”Voin lämpimästi suositella Lieksaa yrityksen sijaintipaikaksi. Olemme vuokranneet hyvät nykyaikaiset tilat kilpailukyisellä hinnalla. Lisätiloja saa nopealla aikataululla ja tilapäiseenkin tarpeeseen. Erityisesti haluan korostaa työntekijöiden hyvää saatavuutta ja sitä että työntekijät ovat todella sitoutuneita. Lieksassa on mahdollisuus käydä työssä lähellä kotia, lentokenttä on vain tunnin päässä ja pääkaupunkiseudulle pääsee lentäen parissa tunnissa.”

Toimitusjohtaja Annukka Tiainen,

Kotikenkä Oy sekä Suomen Rengastehdas Oy

Toimitusjohtaja Aku Lampola,

A & R Sveholm Perhekokki Omistaja

kunnat. Tapahtumia järjestetään kautta seudun festareista urheilukisoihin.

JOENSUUN SEUTU:

12.–14.7. Valtimon kesäpäivät

7.–8.6.

Silva2013 Metsänäyttely ”Hyvä mieli metsästä” Joensuun keskustassa, vapaa pääsy

9.6.

Eliittikisat

15.6.

Osuuskaupparock

29.6.–7.7. Kolin Retkiviikko 29.6.–7.7. Nurmeksen Nuori Musiikki 26.7.–3.8. Lieksan Vaskiviikko

Joptek Oy Composites LIEKSAN TEOLLISUUSKYLÄ OY LIEKSA DEVELOPMENT AGENCY LTD

KESKI-KARJALA:

www.lieksada.fi

29.–30.6. Muikkumarkkinat Puruveden Lohikuningas – Suomen suurin soutu-uistelukisa Kesälahdella

ELINVOIMAA POHJOISKARJALAISESTA JUUSTOSTA! Valion Joensuun tehtaalla ja juustolla on oma erityinen asemansa pohjoiskarjalaisessa elinkeinoelämässä. Noin 70 prosenttia maatalouden tuloista tulee maidosta (Valion kautta), ja ”valiolaisia” maidontuottajia on alueella noin 650. Joensuun tehtaan vuosiliikevaihto on noin 150 miljoonaa euroa.

PIELISEN KARJALA:

Työntekijät ja valiolaisten maitotilojen työlliset yhteenlaskettuna Valion työllistävyys on 2000 henkeä, noin kolme prosenttia maakunnan työssäkäyvistä. Siitäkin huolimatta, että moni alueen maitotila on laittanut pillit pussiin, ovat monet maitotilat myös kasvattaneet tuottavuuttaan.

8.–13.7. Rokkiviikko 12.–14.7. Ilosaarirock

29.–30.6. Potsipäivät Tohmajärvellä 5.–6.7.

Kansanmusiikkifestivaali Kihaus Folk Rääkkylässä

13.–14.7. Puhoksen Perinnepäivät

Yhteistyössä: M A K E S S T R AT E G I E S M E A S U R A B L E

LIEKSAN TEOLLISUUSKYLÄ OY LIEKSA DEVELOPMENT AGENCY LTD

16

SKANSKA

Julkaisutiedot Julkaisija: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan ja Joensuun vetovoimaohjelma 2011–2013 Valokuvat: Joensuun kaupunki, Mainostoimisto Fabrik Oy, John Deere Forestry Oy, Shutterstock, MineStudios Oy, Rami Saarikorpi, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Niko Nyrhinen, Arcusys: Jussi Ratilainen, Matti Immonen, Blancco Oy, Joensuun Tiedepuisto Oy, Johanna Kokkola, KareliaExpert Matkailupalvelu Oy, Mikko Tirkkonen, Transtech Oy, Lieksan Teollisuuskylä Oy, Valio Oy, Martti Rosendahl, Josek Oy, Keti Oy, Pikes Oy, PKKY. Paino: Punamusta Oy

15

JL-RAKENTAJAT


Pohjois-Karjala Senaatintorilla 13.–15.6.2013

16

Vain taivas rajana Pohjois-Karjalassa  

Julkaistu Talouselämä-lehden liitteenä 24.5.2013

Vain taivas rajana Pohjois-Karjalassa  

Julkaistu Talouselämä-lehden liitteenä 24.5.2013

Advertisement