Katarzyna Michałowska

Katarzyna Michałowska

Gdansk, Poland

Magazyn jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim rozdawany na uczelniach i w akademikach. Najbardziej jest znany z wydawania raz w roku numeru specjalnego o nazwie STARTER skierowanego pod potrzeby studentów pierwszego roku.

Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie.

www.podprad.pl