__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Naselje Mukinje


Uprava Nacionalnog parka 1953. donosi odluku o izgradnji naselja Mukinje. Plan je izgraditi srediĹĄnje upravno naselje za potrebe upravljanja nacionalnim parkom, stambene zgrade za potrebe zaposlenika parka kao i zgrade javne namjene


Plan je izgraditi središnje upravno naselje za potrebe upravljanja nacionalnim parkom, stambene zgrade za potrebe zaposlenika parka kao i zgrade javne namjene (pošta, mjesni ured, ambulanta…). Također je u planu gradnja planinarskog doma, gospodarskih objekata (štale, pekara, klaonica, praonica rublja, skladišta), garaže s radionicom i sportski objekti. Zbog gradnje Hotela Plitvice svi objekti na Velikoj Poljani moraju se izmjestiti na Mukinje, a vlasnicima vila osigurat će se zamjenske kuće sa okućnicama na Mukinjama. Prema projektu Lavoslava Horvata 1954. izgrađene su 4 stambene zgrade, mjesni ured, zgrada trgovine s restoranom,

pekara i praonica rublja, mesnica i klaonica sa štalama te garaže. Naselje je infrastrukturno opremljeno vodom i električnom energijom. Stambene zgrade smještaju se na istočnoj strani brda i iznad ostalih gospodarskih i javnih sadržaja kako bi maksimalno bile izložene sunčevoj svjetlosti. Objekti javne namjene (trgovina, restoran, pošta…) smještaju se u središnji dio naselja, a gospodarski objekti u donji dio naselja. Zoniranjem naselja prema namjeni uz poštivanje konfiguracije terena i uzimajući u obzir maksimalnu izloženost sunčevoj svjetlosti, Horvat projektira skladan urbanistički sklop prilagođen ambijentu. Za gradnju se koristi kombinacija suvremenih (beton) i tradicionalnih materijala (drvo, kamen), krovovi su strmi poštivajući tradicijsku gradnju, a za pokrov koristi imitaciju šindre – eternit. Četiri stambene zgrade jednakih su tlocrtnih dimenzija, pravokutnog oblika sa po 4 stana u svakoj zgradi. Dva stana nalaze se u prizemlju, dva u potkrovlju. Dvije zgrade imaju drvarnice u podrumu za potrebe same zgrade kao i susjedne zgrade. Ispred zgrade nalazi se trijem, a stanovima u potkrovlju pristupa se strmim stubištem. Zgrade su trenutno u dosta lošem stanju zbog neriješenih vlasničkih odnosa sa stanovima te nemogućnošću kvalitetnog upravljanja zgradama.


Upisane su u registar kulturnih dobara kao zaštićeno kulturno dobro pod oznakom Z-1861. Još dvije zgrade javne namjene na Mukinjama koje su zaštićeno kulturno dobro projektirao je Lavoslav Horvat. Jedna je zgrada bivše trgovine i restorana koja je 1976. adaptirana u restoran društvene prehrane, a nakon obnove 2011. u njoj su smješteni uredski prostori Javne ustanove NP Plitvička jezera. Radi se o prizemnici izduženog pravokutnog oblika sa strmim četverostrešnim krovištem. Ulaz u potkrovlje je sa zapadne strane preko vanjskog stubišta, a na krovu su istake sa prozorima od ureda u potkrovlju. Zgrada je upisana u registar kulturnih dobara kao zaštićeno kulturno dobro pod oznakom Z-3854. Druga je zgrada uprave nacionalnog parka izgrađena također 1954. godine. Smještena je kao i svi objekti javne namjene u središnjem dijelu naselja, namjena je više puta mijenjana, zadnja namjena je bila poštanski ured i stanovi. Zbog neriješenih vlasničkih odnosa u dosta je lošem stanju i hitno joj treba obnova. Sličnog je oblika, dimenzija i krovišta kao i restoran društvene prehrane, a prilikom gradnje korištena je ista vrsta materijala. Ulaz u prizemlje je uvučen i nalazi se na desnoj polovici glavnog dužeg pročelja. Potkrovlju se pristupa iz unutrašnjosti prizemlja.


Zgrada je upisana u registar kulturnih dobara kao zaštićeno kulturno dobro pod oznakom Z-3855. Osim ovih zgrada koje su zaštićeno kulturno dobro prema projektu Lavoslava Horvata u središnjem dijelu izgrađene su garaže (sadašnja namjena vatrogasne garaže) i kompleks gospodarskih zgrada (mesnica, staje, stolarska radionica) u donjem dijelu naselja koje su djelomično očuvane.


Scan for more info #LikaDestination

Znanstveno-stručni centar ‘Dr. Ivo Pevalek’ 53231 Plitvička Jezera — hr tel +385 (0)53 751 015, +385 (0)53 751 014 e-mail info@np-plitvicka-jezera.hr web www.np-plitvicka-jezera.hr

follow @PlitviceLakesNP

Nacionalni park Plitvička jezera dio je Lika destinacije – destinacije zaštićenih područja i gastro-destinacije koja nudi jedinstven spoj kopna i mora gdje u svega 30 minuta vožnje imate priliku izmijeniti čak tri klime kao malo gdje u svijetu i doživjeti taj jedinstveni fenomen kontrasta.

impresum — izdavač Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera fotografije Arhiva Javne ustanove Nacionalni Park Plitvička jezera tekst Služba zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka

Profile for Plitvice Lakes National Park

Naselje Mukinje  

Naselje Mukinje  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded