'Bir Zar Atımı Asla Ortadan Kaldırmayacak Rastlantıyı'

Page 1

‘Bir Zar Atımı Asla Ortadan Kaldırmayacak Rastlantıyı’ ‘A Throw of The Dice Will Never Abolish Chance’ 30.09 - 12.11.2016


İçindekiler / Contents Sergi Metni / Exhibition Text

2

Elmas Deniz - Kasparov & Deep Blue

3-4

Özgür Demirci - Kayıt / Recording

5-6

Özgür Demirci - Gazete Kaplı Kitaplar / Books Covered With Newspaper

7-8

Didem Ark - Alfabeyi Takip Et / Follow The Alphabet

9 -10

Hacer Kıroğlu - Dönüşüm / Die Verwandlung 13- 14 Alican Leblebici - Sanatın Öyküsü / The Story Of Art 15 - 16 Ali Miharbi - Tırmık / Rake 17 - 18 Ceylan Öztürk - Yarım / Half 21- 22 Ceylan Öztürk - Uzun Kitap - Praxis / Long Book - Praxis 23 - 24 İrem Tok - İsimsiz / Untitled 25 - 26 Seda Yıldız - To Be Small And To Stay Small 29 - 30 Şener Özmen - Şizo-Defter / Schizo-Book 31 - 32 Leyla - Kapalı Yapıt / Closed Work 33 - 34 Lee Garcia - Metnin ve başlığın başlığı olarak başlık olarak kitap / The book as the title of the text and of its title 35 - 36 Sergi Planı / Exhibition Plan 37 - 38
Sezonun ilk grup sergisi Bir Zar Atımı Asla Ortadan Kaldırmayacak Rastlantıyı, içlerinde Özgür Demirci, Elmas Deniz, Didem Erk, Lee Garcia, Leyla, Hacer Kıroğlu, Alican Leblebici, Ali Miharbi, Ceylan Öztürk, İrem Tok, Şener Özmen, ve Seda Yıldız'ın olduğu 12 sanatçıyı bir araya getiriyor. Farklı dönemlerde ürettikleri çalışmalar, sanat ve dil arasında gelişen / evrilen ilişkiye dair hem yeni olasılıklar hem de sayısız karmaşıklık üzerine düşünmeyi hedefliyor. Bu sergi katı kurallara bağlı, doğrudan okumalara yol açan bir dilin yerine daha uysal, şekil verilebilir ve belki de öznel bir öneri getiriyor. Yazılı dilin görsel bir anlatıya dönüşme biçimlerinden / olasılıklarından yola çıkan sergi, sözcüklerin, cümlelerin ve işaretlerin okunmanın ötesinde, izlenmesini, deneyimlenmesini ve çözümlenme(me)sini arzuluyor. Sergideki sanatçılar, bir yandan yazıyı ilişkilendirildiği yüzeylerden ve görevlerden koparmak, diğer yandan da hapsolduğu lineer yapının ötesine taşımak için farklı yollara başvuruyorlar. Bazı sanatçılar da kitabı bir nesne olarak sergileyerek dilin maddesel özelliklerini irdelemeyi tercih ediyor. Bu iki açıdan ilerleyen sergi ismini, Fransız şair Stephane Mallarmé’nin 1897 tarihli şiirinden alıyor. Bir Zar Atımı, şairin ölümünden 16 sene sonra, bıraktığı talimatlar doğrultusunda basıldı. 20’den fazla yaprağa yayılan, alışılagemiş sayfa düzenin boşluklarla kırıldığı, dizelerin düzensiz satırlar arasında aktığı şiir, yaklaşık yarım yüzyıl sonra Marcel Broodthaers’ın aynı isimli sanatçı kitabına ilham oldu. The first group exhibition of the year at Pilot, Un Coup de Dés Jamais N'Abolira Le Hasard, brings together the works of 12 artists including Özgür Demirci, Elmas Deniz, Didem Erk, Lee Garcia, Leyla, Hacer Kıroğlu, Alican Leblebici, Ali Miharbi, Ceylan Öztürk, İrem Tok, Şener Özmen, and Seda Yıldız. The exhibition is an attempt to explore new possibilities as well as the complexity inherent in the evolving relationship between art and language. The works on view challenge the idea of a language, full of rules and restrictions, which compels immediate readings; instead, they embrace pliable and even subjective versions. Many works in the exhibition use a range of strategies to free the written word from the conventional surfaces and functions it has been associated with, and to divorce language from a linear narrative. Other artists concentrate on the material qualities of language by displaying text, words and books as objects. The exhibition borrowed its title from the 1897 poem by French poet Stephan Mallarmé. Un Coup de Dés was printed 16 years after the author’s death, following his meticulous instructions. Spread over 11 open-face pages, the poem that flows along irregular lines amidst blank spaces inspired artist Marcel Broodthaers, over half a century later, for his namesake artist’s book.

2


ELMAS DENİZ Kasparov & Deep Blue (Bireysel Dil Projesi / Individual Language Project) 2002 Kumaş üzerine pastel boya / Chalk pastel on fabric 148 x 103 cm

3


Elmas Deniz, ‘Deep Blue & Kasparov’ eserinde Garry Kasparov ve IBM'in Deep Blue bilgisayarı arasında oynanan tarihi satranç müsabakasını cebirsel notasyonla kaydeder. Bireysel Dil Projesi başlıklı serinin parçası olan 2002 tarihli eser, sanatçının erken dönem çalışmalarındandır ve ilk defa bu sergi kapsamında İstanbul'da sergilenmiştir. *** Elmas Deniz's ‘Deep Blue & Kasparov’ describes the historical chess game between Garry Kasparov and the IBM computer in standard algebraic notation. Part of a series entitled Individual Language Project, the piece is one of the earliest works of the artist and was displayed for the first time in Istanbul.

4


ÖZGÜR DEMİRCİ Kayıt / Recording 2016 Full HD video (6’17’)

5


Özgür Demirci'nin 2016 tarihli Kayıt videosu, Türkiye'de konuşulan ve kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya olan 14 dili, kendi alfabelerinde kayda alıyor. Kullandığı uçucu mürekkepli kalemin etkisiyle yaklaşık 10 dakika sonra sayfadan silinen dil isimleri, kurtarma çabalarını sorgulatıyor. *** Özgür Demirci's Recording (2016) documents the native names for 14 endangered languages in Turkey in their own scripts. Because of the invisible ink, the names slowly fade away and disappear in 10 minutes, making the audience question the efficiency of the safe guard projects. 6


ÖZGÜR DEMİRCİ Gazete Kaplı Kitaplar / Books Covered With Newspaper 2015 Yerleştirme, 26 adet kitap / Installation, 26 books

7


Gazete Kaplı Kitaplar işi, bir zamanların yasaklı kitaplarının ürettiği korkunun uzantılarını ve bir tür mahalle baskısını örnekliyor. Okunan politik içerikli kitapları, solculuğu, devrimciliği ve politik görüşü gizleme zorunluluğu hissedilen yılları özetliyor. Sanatçı, ailesiyle birlikte geçirdiği yıllardan aklında kalan bu oto-sansürü ufak bir kitaplıkla galeriye taşıyor. *** In Books Covered with Newspaper, Özgür Demirci tells us of the fear induced by once-forbidden books. He summarizes the years when books with political content were something to hide, along with one’s identity as a leftist or a revolutionary. Through a small bookshelf, he recreates the self-censorship that he remembers from the years spent with his parents. *Elmas Deniz tarafından yazıldı. Written by Elmas Deniz

8


DİDEM ERK Follow The Alphabet / Alfabeyi Takip Et 2011 Video (14’27’’), Sanatçı defteri / Artist’s book

9


‘Alfabeyi Takip Et’ videosu, semafor alfabesinin kullanım amacının değişime uğradığı bir performansın kaydıdır. Semafor alfabesi, özellikle gemiler arasındaki haberleşmeyi bayraklar ile sağlayan bir işaret dilidir. Erk, kısa süre öncesine kadar pazartesi sabahları sınıfa girmeden önce okunan Andımız'ı semafor alfabesinin hareketleriyle aktarır. *** Didem Erk's ‘Follow the Alphabet’ records a performance in which she alters the usual aim of the semaphore alphabet. Semaphore is a sign language based on the waving of a pair of hand-held flags in a particular pattern and it is generally used in maritime world. Erk performs ‘Our Vow’, which was a common practice of every monday morning in Turkish primary schools before entering the classroom.

10
HACER KIROĞLU Die Verwandlung / Dönüşüm 2011 Video (16’44’’) Basılı kitap üzerine elle müdahele / Handwriting on print book

13


Dönüşüm videosunda Hacer Kıroğlu'nu, Kafka'nın Dönüşüm romanını, baştan sona tekrar elle yazarken izleriz. Tekrara dayalı, nerdeyse meditatif bu süreci kaydeden video, yeniden yazılmış kitapla birlikte sergilenmektedir. *** The video "Metamorphosis" shows Hacer Kıroğlu hand-copying Kafka's novella on the actual print book. The artist's book is displayed next to the video that captures the almost meditative performance based on Kıroğlu's hypnotic repetitive gestures.

14


ALİCAN LEBLEBİCİ The Story Of Art / Sanatın Öyküsü 2016 Tual üzerine akrilik ve yağlıboya / Acrylic and oil on canvas 173 x 140 cm 15


Sanat dünyasında önemli bir üne sahip olan ‘Sanatın Öyküsü’ kitabı batılı tarzdaki sunum şekli ile günümüze dek eleştirilen bir kitap olmuştur. Alican Leblebici bu eserinde kitabın ön kapağını buruşuk biçimde fotogerçekçi bir tarzda resmederek sanat dünyasında kimin yazma gücüne sahip olduğunu ve sanat tarihinin bunun bir parçası olup olmadığını sorgulatıyor. *** The Story of Art, one of the most famous and popular books on art ever written, has been a world bestseller for over four decades. But the book has also been the subject of harsh criticism because of its Western-oriented approach. That's why Alican Leblebici depicted the cover crumpled as it was thrown in a dustbin. Who has had the power to write the history in general, and art history as a part of it?

16


ALİ MİHARBİ Tırmık / Rake 2016 Lineer aktüatörler, yay tırmık, elektronik devreler / Linear actuators, rake, electronic circuitory

17


‘Tırmık’, ‘Duvarı Gıdıklayan Makina’ (2013) ve "Duvarı Kırbaçlayan Makina"ları (2013) takip ediyor. Galerinin duvarına yaslı duran lineer aktüatörün ucuna bağlı bir bahçe tırmığı devamlı olarak yüzeyi çizer. Bu hareket, ilkel ve yine de temel bir iletişim biçimini andırır. Eser "Bir Zar Atımı" sergisi için Pilot'a uygun şekilde tasarlandı. *** ‘Machine that tickles the wall’ (2013) and "Machine that whips the wall" (2013) are followed by "Rake". It consists of a linear actuator with a garden rake attached to its tip, leaning against the wall and scratching the surface. It imitates a primitive, yet fundamental form of communication. The piece was conceived for the show "Un Coup de Dés" at Pilot.

18
CEYLAN ÖZTÜRK Yarım / Half 2011, 2016 Lazer kesim eps köpük / Laser cut eps foam Değişebilir boyut / Dimensions variable

21


Ceylan Öztürk'ün ‘Yarım’ yerleştirmesi Pilot'un mekanına uygun olarak tekrar üretildi. Eser, sanatçının sözün görüntüsü üzerine çalıştığı bir serinin parçası. *** Ceylan Öztürk's ‘Half’ was reproduced for Pilot's space. The piece is part of a body of work in which the artist explores the visual representation of expression and how typography goes hand in hand with meaning.

22


CEYLAN ÖZTÜRK Uzun Kitap - Praxis / Long Book - Praxis 2012 Ciltli kitap ve video / Hardcover book and video

23


Ceylan Öztürk ‘Uzun Kitap-Praxis’ eserinde düşünce ve eylem arasındaki bütünlüğe işaret ediyor. İçerisinde praxis kavramı hakkında alıntıların bulunduğu bu kitabı okuyabilmek için kitap boyunca yürümek gerekiyor. Uzun kitaba eşlik eden video ise izleyicileri, sayfaları çevirmeye yönlendiren bir kullanma kılavuzu görevinde. *** Ceylan Öztürk's ‘Long Book-Praxis’ points out the interplay between thought and action. One has to walk all the way along the long book in order to be able to read it. And next to the book is a video manual that guides the viewer to turn the pages.

24


İREM TOK İsimsiz / Untitled 2016 Kitaplar, figürler, kağıt ayna / Books, models, mirror surface paper 56 x 27 x 21 cm

25


İrem Tok'un son kitabı iki farklı zaman dilimini, dolayısıyla iki farklı dili yan yana getiriyor. Beyaz yakalıları mağara resimleriyle buluşturan hikaye, günümüz ve tarih öncesi zamanlar arasında ileri geri gidiyor. *** In her latest book İrem Tok intertwines two separate time lines, and indeed two languages. The story moves back and forth between current day and prehistoric times, both featuring primitive cave paintings and white-collars.

26
SEDA YILDIZ To Be Small And To Stay Small 2013 Sanatçı kitabı (78 Sayfa) / Artist book (78 pages) To Be Small And To Stay Small 2. 2013 Ses / Audio

29


Seda Yıldız'ın ‘To Be Small and To Stay Small’u, şizofreni tanısı konmuş hastaların ve saygın avangard sanatçıların yazılarını, herhangi bir kredi vermeden ve iki dili birbirinden ayırmadan tek bir kitapta bir araya getirir. *** Seda Yıldız's ‘To Be Small and To Stay Small’ involves both writings of mentally ill people diagnosed with schizophrenia and of esteemed avantgarde authors mixed, without any credits for authorship, while not differentiating the language of the two.

30


ŞENER ÖZMEN Şizo-Defter / Schizo-Book 1998 El yapımı kitap (Tıpkıbasım) / Handmade Book (Facsimile) Necla Köse Koleksiyonu / Necla Köse Collection

31


Şener Özmen'in 1998 senesinin yazından sonbaharına kadar üzerinde çalıştığı Şizo-Defter, ‘Bir Zar Atımı’ sergisi için aslına sadık kalınarak yeniden basıldı. Sanatçının ‘plastik-anlatı’ olarak tanımladığı ve plastik gibi şekillendirilebilen şizofren bir dilin arayışını sürdürdüğü çalışmaların ilki olan Şizo-Defter, küratörlüğünü Vasıf Kortun'un yaptığı 1999 tarihli ‘Özel Bir Gün’ sergisine postayla gönderildi ve ilk olarak orada sergilendi. Özmen, Diyarbakır'ın kültürel bir merkeze dönüştüğü ve Batılı sanatçıların akınına uğradığı -o dönem için 'ironik'- bir hikaye anlattığı deftere ‘çizelgeler, rakamlar, listeler, yarım kalmış dizeler, sarsak çizimler, yön işaretleri, kesitler, kesikler ve oyuklar, sözcükler’ ekledi. *** Şener Özmen worked on the Schizo-book from summer till fall 1998 and on view at the show "Un Coup de Dés" was an exact copy of the original hand-written one. First in a series of works named "plastic-narrative" by the artist and that quest for a schizophrenic language -moldable like plastic-, Schizo-book was sent to Istanbul by post for "A Special Day" exhibition curated by Vasıf Kortun where it was first exhibited in 1999. Interrupted by "numbers, lists, unfinished lines, unsteady drawings, direction signs, cuts-outs and words", it tells a story -a quite ironic one at that time- in which Diyarbakır becomes a cultural hub and is flooded by artists from West.

32


LEYLA Kapalı Yapıt: Yeni bir İzlanda Cumhuriyeti Anayasası için bir yasa tasarısı / Closed Work: A Proposal for a new constitution for the Republic Of Iceland 2006, 2016

33


Kapalı Yapıt bir metni okunamayan bir forma getirmenin, dolayısıyla metni sadece bir objeye dönüştürmenin farklı yollarını arayan ve devam etmekte olan bir seridir. 2006’da .-_-. tarafından başlatılan bir projedir. Dileyen herkese projede yer alan eseri .copyleft!_ olarak yeniden üretme ve başka metinleri ‘kapatma’ hakkını verir. Leyla da bu hakkı kullanarak, İzlanda halkının katılımı ile hazırlanan ‘Yeni bir İzlanda Cumhuriyeti Anayasası için bir yasa tasarısı’ metni çıktısını şeffaf bir pleksiglas arasına saplama vida, somun ve pul ile sıkıştırarak kapatmıştır. *** Closed work is an ongoing series that searches different ways to render a text in an unworkable, indeed, unreadable form; transforming it into nothing but a visual object. The project was initiated by .-_-. in 2006. It is important to note that everyone is free and encouraged to appropriate this copyleft work and ‘close’ other works. So Leyla chose to close the print out of ‘A Proposal for a new Constitution for the Republic Of Iceland’ drafted with the participation of the people of Iceland in transparent plexiglass and fixed it with set screw, nuts and washers.

34


Lee Garcia Metnin ve başlığın başlığı olarak başlık olarak kitap / The book as the title of the text and of its title 2016 Başka kitaplar arasında teşhir edilen sanatçı kitabı / Artist’s book displayed among other books

35


Lee Garcia’nın sanatçı kitabı, ‘Bir Zar Atımı Asla Ortadan Kaldırmayacak Rastlantıyı’ sergisi kapsamında, Pilot Galeri’de ve Robinson Crusoe 389 Kitapevlerinde başka kitaplar arasında teşhir edilmiştir. Bu kitap kamusal bilgi alanına ithaf edilmiştir. *** Lee Garcia’s artist’s book was displayed among other books at Pilot Galeri and Robinson Crusoe 389 Bookstore for our ongoing ‘A Throw of the Dice Will Never Abolish Chance’ show. This book is dedicated to public domain.

36


37


38‘’Bir Zar Atımı Asla Ortadan Kaldırmayacak Rastlantıyı’’ ‘’A Throw of The Dice Will Never Abolish Chance’’ PİLOT 30.09 - 12.11.2016 Yayına Hazırlayan / Edited by Azra Tüzünoğlu Tasarım / Design Sedef Akalın Metin / Text Amira Arzık Çeviri / Translation Amira Arzık, Sedef Akalın, Alara Kazak Sergi Görüntüleri / Exhibition View Rıdvan Bayrakoğlu c

2016

Sıraselviler Caddesi No: 85A Beyoğlu, İstanbul 0212 245 55 05 pilotgaleri.comTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.