İrem Tok / Close Up (06.09-13.10.2019)

Page 1

İREM TOK Close Up

İREM TOK Close Up

Metin / Text

Azra Tüzünoğlu

PİLOT Galeri Yayınları / Publishing


Ä°REM TOK Close Up


PİLOT Galeri Yayınları/Publishing İREM TOK CLOSE UP Metin / Text by Azra Tüzünoğlu Desenler / Drawings by İrem Tok Editör / Edited by Halil Altındere Çeviri / Translation by Gülce Özkara Bu kitap İrem Tok’un 06.09-13.10.2019 tarihleri arasında gerçekleşen “Close Up” sergisi vesilesiyle basılmıştır. This book is published for “Close Up” exhibition by İrem Tok at Pilot Gallery, between Sept.6 to October 13, 2019. İstanbul, Eylül / September, 2019 PİLOT Sıraselviler Cad. No:85/A 34433 Beyoğlu - Istanbul Türkiye 00 90 212 245 55 05 www.pilotgaleri.com info@pilotgaleri.com

İREM TOK Close Up 06.09.-13.10.2019 Azra Tüzünoğlu


İrem Tok Close Up Azra Tüzünoğlu

İrem Tok, yeni sergisinde, bilimsel bilgi ile öznel deneyim arasındaki çatışmalara yoğunlaşarak, doğaya ve insana ilişkin bilgiyi, mikroorganizmala5


rın ve küçük habitatların dünyasında arıyor. Sanatçı, evrene daha yakından bakmayı ve küçük şeylerin bilgisini üretmeyi öneriyor. 6

Sanatçının çoklukla bir malzeme olarak kullanmayı seçtiği ansiklopediler, aydınlanma çağı düşüncesinin en ikonik temsilleridir. 7


Ansiklopediler, bilim sanat ve zanaatlere dair sistematik bilgiler ve onu temsil eden görseller içerir. Tok, ansiklopedileri aşındırarak, 8

silerek, kesip biçerek, doğaya hükmetmek, onu araçsallaştırmak isteyen modern düşünce yerine, kesin ve net bilgiyi reddeden, yaşamın kendisinin 9


duyumsandığı bir “yakından bakış” öneriyor. Ansiklopedilerin yoğun varlığı, verili bilginin ağırlığına işaret ederken, içerisindeki 10

minik figürler yaklaşmaya ve öznel bir hikaye yazımına davet ediyor. Bachelard’ın dediği gibi; “kişi neyin küçük neyin büyük olduğunu 11


deneyimlemek için mantığın ötesine geçmelidir. ”(1994: 150). Bu düşünce Tok’un sergisine yayılıyor. Silinen Şiirler Defteri yerleştirmesi, 12

13


izleyicinin sanatçının eskiz defterinde gezinmesine bir şans tanıyor. Ansiklopedik içerikleri bağlamlarından kopararak yeniden 14

tasnif eden ve kendi yorumlarıyla harmanlayan sanatçı, defterini galerinin duvarlarına taşıyor. Sanatçının üretim süreci, 15


araştırma, yorumlama, bulma, keşfetme, toplama, biriktirme, düşünme, notlar alma, çizme ve birleştirme süreçlerini 16

kapsıyor. İrem Tok’un bizzat deneyler yaptığı ve bir laboratuvarı andıran atölyesi galeriye taşınıyor; mikroskop, robot kol, akvaryum, araştırma 17


nesnesine dönüşen bitkiler, kesilip biçilen harfler ilk kez izleyicilerle buluşuyor. Sergide doğanın en ilkel ve yaşlı organizmaları ile 18

19


20

21


insani bilginin ve iletişimin en temel sembolleri olan harfler bir araya geliyor. İnsanın en dayanıklı üretimi kocaman taş heykeller midir? Doğanın yıkıcılığı

ve aşındırıcı gücü karşısında ne durabilir? Sözcükler taştan güçlü olabilir mi? Sanatçının heykelleri liken ve yosunla kaplanıp kum ve

22

23


toprağa dönerken, kelimeler harflerine, harfler ise tuhaf şekillere dönüşüyor. Kayıp medeniyetler ve kayıp kelimeler, silinme, aşınma, eksilme, 24

parçalanma, ufalanma, yokolma eylemleri; hayata tutunabilmiş geçici uygarlıklara atfen bir bütünsel enstalasyona dönüşüyor. 25


26

27


İrem Tok, dünyaya dair olana, mikrouygarlıklara yakından bakmayı öneriyor. Harflerin, sözün, sanatın ve bilimin günümüzde ne 28

ifade ettiğini sorguluyor. Sergi, 13 Ekim’e dek Pilot Galeri’de görülebilir.

29


İrem Tok (1982) İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Tok’un sanat pratiğinin temelini kırılganlık, geçicilik, öğrenilmiş çaresizlik gibi 30

31


32

33


kavramlar oluşturur. Tok, insan, doğa ve kültür arasındaki sınırlarla oynar. Sanatçı heykel, resim, animasyon, seramik gibi çeşitli medyumları

kullanır ve ince detaylara sahip atmosferler yaratır. Tok’un üretim süreci; araştırma, yorumlama, keşif, toplama, biriktirme,

34

35


düşünme, not alma, çizim ve birleştirmeyi içerir. Sanatçının son dönem sergileri arasında Heian No Mori, Kamiyama, Japonya, Buch

Welten, Book World, Sinclair Museum, Frankfurt, Almanya, Desire: Borusan Contemporary Art Collection Exhibition,

36

37


Istanbul, Türkiye, Stay with me, Apartment Projesi, Berlin, Signs Taken in Wonder, MAK, Viyana, Blur, WELTRAUM, Münih,

Encounters: Contemporary Art from Turkey in Korea, Seul, Etats d’Ames, une génération hors d’elle, ENSBA, Paris bulunmaktadır.

38

39


İrem Tok Close Up Azra Tüzünoğlu

In her new exhibition, İrem Tok focuses on the conflicts between scientific knowledge and subjective experience and seeks knowledge 41


42

43


of nature and human beings in the world of microorganisms and small habitats. Artist proposes to take a closer look at the universe and to produce 44

knowledge of tiny things. The encyclopedias are the most iconic representations of the Enlightenment. They contain 45


46

47


systematic information and visuals representing science, arts and crafts. Artist rejects precise and clear information by eroding, 48

erasing, cutting and cutting encyclopedias and offers a “closeup�, an image where life itself is sensed rather than a modern thinking that 49


50

51


wants to govern nature. While the intense presence of encyclopedias implies the weight of the constructed knowledge, the tiny figures draw near and urge 52

the viewer to create a subjective narrative. As Bachelard said; “One has to go beyond logic to experience what is small and what is big.� (1994: 53


150). This idea spreads to the entire exhibition. The installation “Erased Poetry Notebook” gives the audience a chance to navigate through Tok’s 54

55


sketchbook. Artist, who takes the encyclopedic contents out of their contexts, re-classifies them and blends them with his own interpretations, 56

57


carries her notebook to the walls of the gallery. Irem Tok’s production process includes research, interpretation, discovery,

exploration, collection, accumulation, thinking, taking notes, drawing and merging. İrem Tok’s studio, which resembles to a

58

59


laboratory, where she conducts experiments and, is transported to the gallery; microscope, robot arm, aquarium, plants that turned into a research 60

61


object and the blustered letters meet the audience for the first time. In the exhibition, nature’s oldest and primitve organisms meets with the 62

63


fundaments of the human knowledge and communication; the letters. Is huge stone statues are the most durable human production? What 64

can stand against the destructive and corrosive power of nature? Can words be stronger than stone? While the lichen and moss covered statues turn to 65


sand and soil, the words turn into letters and letters turn into strange shapes. Lost civilizations and lost words; erasure, erosion, diminution, 66

67


disruption, crumbling, extinction becomes a holistic installation referring to temporary civilizations that can hold onto life.

Irem Tok proposes a “close up� at the world, at microcivilizations. It questions what letters, words, art, and science mean today. The

68

69


exhibition can be seen at Pilot Gallery until October 13th.

70

Irem Tok (b. 1982) lives and works in Istanbul. The concepts such as fragility, temporariness, helplessness lies at the core of Irem 71


Tok’s practice. Tok plays with the boundaries between human, nature and culture. The artist uses different mediums such as sculpture, 72

painting, animation, ceramics and scenes, and create atmospheres with fine details. Tok’s production process includes research, 73


interpretation, discovery, collection, accumulation, thinking, note taking, drawing and combining. Artist’s most recent exhibitions 74

75


include; Heian No Mori, Kamiyama, Japan, Buch Welten, Book World, Sinclair Museum, Frankfurt, Germany, Desire: Borusan 76

Contemporary Art Collection Exhibition, Istanbul, Turkey, Stay with me, Apartment Project, Berlin, Signs Taken in Wonder, MAK, 77


Vienna, Blur, WELTRAUM, Munich, Encounters: Contemporary Art from Turkey in Korea, Seoul, Etats d’Ames, une génération hors 78

d’elle, ENSBA, Paris.

79


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.