Constantinos Taliotis / Paradise Productions

Page 1

PARADISE PRODUCTIONS

CONSTANTINOS TALIOTIS . PILOT

SE ONS

ALIOTIS

SEP. 12 2017 OCT. 21 2017


ÖNSÖZ PREFACE 7.............................11

CONSTANTINOS TALIOTIS “PARADISE PRODUCTIONS” ÖZGE YILMAZ 17............................27

BIO BIO 39............................40

ÖNSÖZ 7

PREFACE 11


ÖNSÖZ 7

Pilot Galeri, 12 Eylül ve 21 Ekim tarihleri arasında Türkiye’deki ikinci kişisel sergisi için Constantinos Taliotis’i ağırladı. Sergi, sanatçının özel ilgi alanı olan 80’lerin popüler kültürü ile dönemin teknolojisinin şekillendirdiği estetik arasındaki ilişkiye odaklandı. Constantinos Taliotis’in son üç senedir yürüttüğü VHS Kıbrıs isimli arşiv projesi, Kıbrıs’taki video kaset piyasası tarihini ve yaşanan video furyasını gün yüzüne çıkarmayı, bu malzemeyi korumayı ve insanlarla paylaşmayı amaçlıyor. Sanatçı, formatın eskimesiyle tarihe karışan ve karanlıkta kalan video kaset filmlerine ışık tutuyor. Taliotis’in deyişiyle bu “kayıp imajlar kütüphanesi”, yakın zamanda aralarında yerel bir VHS festivali ve Berlinale’de bir sunumun da bulunduğu bir dizi etkinliğe ve en son olarak da bir grup yeni üretime zemin oluşturdu. Constantinos Taliotis 1983’te doğdu - aynı sene Nintendo, NES isimli 8-bit video oyunu konsolunu piyasaya sürdü. O tarihlerde Atari 2600 Amerikan evlerini istila etmiş, eski atari salonu oyunlarının ev versiyonları televizyon ekranlarını kaplamıştı. Taliotis, işlerine dahil ettiği bit eşlemler, parlak renkler, ve sivri köşeli çokgenler ile içerisinde büyüdüğü görsel kültürü yeniden ziyaret etti. Serginin merkezinde son dönem işlerinden Milano vardı. Memphis tasarım akımından ilham alan bu heykelsi yerleştirme, galerinin kapısından girenleri güçlü bir deja vu hissiyle başbaşa bıraktı. House Magazine dergisinin 1984 tarihli


ÖNSÖZ 8

bir sayısından çıkmış gibi duran sergi, dönemin ev eğlence sistemlerinin nasıl tasavvur edildiğini ve tanıtıldığını anımsattı. Taliotis bize, video kaset döneminin izini süren eğlenceli bir iç mekan sundu.


#1, From Sky Series 2017 Tuval Ăźzerine airbrush / Airbrush on canvas 80 x 160 cmPREFACE 11

Pilot is pleased to welcome back Constantinos Taliotis for his second solo exhibition at the gallery. The exhibition expands on the artist’s interest in the manifestation of 1980s popular culture and its techno-centric aesthetics. Constantinos Taliotis’ versatile VHS Cyprus project over the past three years has been aimed at unearthing, preserving and disseminating the history and buoyancy of the VHS industry in Cyprus, shedding light on the obscured past of straight-to-video movies, which vanished when the format became obsolete. This “library of lost images,” as Taliotis puts it, has led to a series of actions, including a local VHS festival, a presentation at the Berlinale, and eventually a new body of work. The history of the VHS is intertwined with the appearance of several new technologies (such as the VCR, the Teletext, the video game console) and aesthetic trends, which created a new domestic culture. The livingroom was no longer a retreat from the outside world, but rather a space dedicated to entertainment and leisure. Constantinos Taliotis was born in 1983 – the same year Nintendo launched its 8-bit home video game console NES. By that time, the Atari 2600 had invaded American households and newly


PREFACE 12

domesticated ex-arcade games had filled the screens of TVs. In Paradise Productions Taliotis revisits the visual culture he grew up with, by introducing bitmaps, bright colors, and angular polygons into his work. At the center of the exhibition is Milano, a recent, Memphis-inspired sculptural installation that leaves the audience with a powerful feeling of dĂŠja vu. Resembling a page from a 1984 issue of the House Beautiful magazine, the exhibition recalls how domestic technologies of the day were collectively imagined and promoted. Taliotis presents us a playful interior, tracing the trail of the home video era.


The Silence Of The Angels 2017 C-print, รงerรงeve / C-print, frame 56 x 73 cm
CONSTANTINOS TALIOTIS “PARADISE PRODUCTIONS” ÖZGE YILMAZ 17 CONSTANTINOS TALIOTIS “PARADISE PRODUCTIONS” ÖZGE YILMAZ 27


CONSTANTINOS TALIOTIS “PARADISE PRODUCTIONS” ÖZGE YILMAZ 17

Constantinos Taliotis, popüler kültür ikonografisinin farklı segmentlerinden ödünç aldığı imgelerle çalışır. Bu kültüre ait ögelerin tarihî, mimarî ve estetik anlatılarını; bunların zaman ve insanla ilişkilerini araştırır. Mimarî, sinema ve tasarım gibi farklı disiplinlerden beslenirken kimi zaman soyutlamalar, kimi zamansa oluşturduğu pastişlerle kültürü yeniden yaratarak, durup geçmişe bakmanın peşindedir Taliotis. Paradise Productions, Constantinos Taliotis’in farklı iş ve projelerini bir araya getiren bir görsel database olarak okunabilir. Sergideki tüm işlerin odaklandığı ortak zamansa, sanatçının Kıbrıs’taki çocukluğunun da geçtiği 80’li yıllar. Taliotis, duvarlardaki tuvalleri, ortadaki mobilya yerleştirmesi ve köşelerde konuşlandırılmış canlı bitkileriyle galeri mekânını bir ev olarak tanımlarken, ev kavramını serginin ana izleklerinden biri olarak belirlemiş. 80’lerin popüler kültürü ve ev olgusu üzerine konuşurken uğramamız gereken ilk durak, şüphesiz Richard Hamilton’ın 1956 tarihli kolajı Bugünün evlerini bu denli farklı, bu denli cazip kılan nedir? (Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing?). Ana mekânını dönemin önemli dekorasyon dergilerinden Ladies Home Journal’daki bir reklam görseli üzerine kurup, bu evi dönemin popüler kültür imgelerine dair göndermeler ve sinema, televizyon ve eğlence-iletişim sektörüne dair referanslarla doldururken Hamilton, yaşadığı dönemi aynalar.


CONSTANTINOS TALIOTIS “PARADISE PRODUCTIONS” ÖZGE YILMAZ 18

Taliotis’in evinin (galeri mekânının) duvarlarına yerleştirilmiş olan Sky Series başlıklı tuvallere baktığımızda; sanatçının yine 80’lerin renk diliyle, dönemin bir alamet-i farikasından, 1983’te, Taliotis’le aynı yıl doğan ve 80’ler çocuklarının hayatlarında önemli bir yeri olan Nintendo’nun ilk 8-bit oyun konsolu NES’ten yola çıkarak, video oyunlarının estetiğini ödünç aldığını görüyoruz. Dijital kültürün ilk piksellerinden soyutlanan imgeler, kendini geleneksel dil ekseninde gösteriyor: Tuval ve boya. 8-bit estetiğinin günümüz sanatında kullanılması sıklıkla karşımıza çıkan bir durum olsa da, Taliotis’in bakışı salt grafik bir üslup arayışından ötede, daha ruhanî bir perspektifte duruyor. Nitekim, bu seride sanatçı yine kişisel olana, Kıbrıs coğrafyasına bir göndermeyle dağ ve gökyüzü betimlemelerini piksellerle resmederek bir soyutlamaya yöneliyor. Taliotis, kişisel mekân ve hatıraları, zamanın ruhuyla birleştiriyor ve soyutlamalarıyla kolektif bir ara-mekân ve arşiv alanı yaratıyor. Bu tuvallerde Taliotis 80’lere yeniden bakarken, doğanın ara renkleri ve yumuşak geçişlerine adeta zoom yaparak piksellerine ayırıyor, incelterek 8-bit estetiğinin coğrafyasına getiriyor. Sanatçının 2013’ten bu yana yürüttüğü VHS Kıbrıs projesi, 1970’lerin sonunda doğan ve altın çağını 1980’lerde yaşayan bu format ve dönemine vurduğu damga üzerine yoğunlaşıyor. Yeni teknolojilerin doğmasıyla geçerliliğini yitiren, ama fiziki varlığını sürdürmeye devam eden bu analog format, günümüzde bir tür arafta kalma hâlini de temsil ediyor. Taliotis, araştırmalarına#2, From Sky Series 2017 Tuval Ăźzerine airbrush / Airbrush on canvas 80 x 160 cm


CONSTANTINOS TALIOTIS “PARADISE PRODUCTIONS” ÖZGE YILMAZ 21

başladığında, tahmin ettiğinden de geniş bir üretimle karşı karşıya olduğunu anlıyor ve tek tek, her bir filmin peşine düşüyor. Kimi zaman adanın bir ucundan diğer ucuna gitmeyi, kimi zaman film ekiplerindeki isimleri tespit edip bu kişilerin peşine düşmeyi gerektirse de şu ana dek 230 film toplanmış. Kıbrıs’ın söz konusu dönemdeki ekonomik şartları ev nüfusu göz önünde bulundurulduğunda bu sayı daha da dramatik bir hal alıyor. Taliotis bu işiyle, Kıbrıs’taki video kaset piyasası tarihini ve 80’lerde yaşanan video furyasını gün yüzüne çıkarırken, bir yandan da kendi çocukluğunu ve çocukluk ritüellerini sarıp sarmalıyor. Sanatçının “kayıp imajlar kütüphanesi” olarak tanımladığı proje, 2013’ten bu yana kendi kanalında akmaya devam ederken, hem Berlinale gibi platformlarda temsil edilmiş hem de sergide yer alan yeni üretimlerin doğmasına da vesile olmuş. Epipla 2000, Living Rooms, Taliotis’in hareketli görüntüyle olan ilişkisinin örneklerinden biri. Bu iş, sanatçının 80’lerin filmlerinden iç mekân sahnelerini, oyuncuların yüzlerini kadraj dışı bırakarak yeniden oluşturduğu, ölçeğiyle sadece mobilyalar ve bedenler görünecek şekilde birleştirerek yarattığı bir video, hatta video kolaj. Bu durumun, sanatçının 80’lere kendi kadrajını oluşturarak bakışının bir yansıması olduğunu söylemek de mümkün. Epipla 2000, Living Rooms, sergide insan bedeninin yer aldığı tek çalışma, ama yüzün dekadre edilip bedenin anonimleştirilmesiyle;


CONSTANTINOS TALIOTIS “PARADISE PRODUCTIONS” ÖZGE YILMAZ 22

filmlerdeki mobilyaları, kristal vazoları ve devasa desenleri başrole yerleştirip insanı, dönemin modasına uygun giysileriyle sadece bu tasarım öğelerine “yakışan” bir aksesuar olarak konumlandırıyor. Galerinin ortasına yerleşmiş olan Milano ise, Taliotis’in dönemin dekorasyon dergileri, filmleri ve reklamlarının altını çizdiği “ev” temasından esinle yarattığı bir enstalasyon. Şüphesiz evin ve ev dekorasyonunun simgeselleştirildiği ilk dönem 80’li yıllar değildi. Sadece alanın önemli yayınlarından House Beautiful’un 122 yıllık tarihi ve aynı janrdaki tüm yayınların bize evlerimizin nasıl görünmesi gerektiğini işaret edişi düşünülünce bile, medya aracılığıyla dayatılan modernlik tasarımı daha da görünür oluyor. Bu durum, sanatçının Epipla 2000, Living Rooms’da altını çizdiği, bireyin bu inşa edilmiş mekân/ev tasarımında nesneleştirilmiş bir dekora dönüşmesinin kaçınılmazlığını da beraberinde getiriyor. Milano’ya geri dönüp referans noktasına baktığımızda, evin ve domestik olanın kutsanışı ve bıkıp usanmadan kutlanışının kutsal kitaplarından biri çıkıyor karşımıza. Enstalasyonun işaret ettiği 80’lerin kült tasarım firması Memphis Group’u bir din, Memphis’in kurucusu, tasarımcı Ettore Sottsass’ı ise bu dinin yalvacı olarak görüyoruz... Memphis Group, geometrik formları, neon renkleri ve fütüristik tutumuyla 80’lerin tasarım anlayışına yön veren, evi bir lunaparka, bir eğlence alanına, bir ifade


#3, From Sky Series 2017 Tuval Ăźzerine airbrush / Airbrush on canvas 80 x 160 cm


CONSTANTINOS TALIOTIS “PARADISE PRODUCTIONS” ÖZGE YILMAZ 24

biçimine dönüştüren post modernist bir imza. Memphis Group, totalde sadece yedi sene süren ömrüne rağmen Back to the Future II ve Saved By the Bell gibi filmlere esin kaynağı oluşuyla da döneminin görsel diline damgasını vuran ve bugün hâlâ üzerine sergiler hazırlanan, araştırmalar yapılan bir duruş. 1980’lerle birlikte ev artık bizi dış dünyadan ayıran, soyutlayan bir inziva mekânı olmaktan çıkıp, bireyi dışarıya bağlayan bir arayüz hâline geliyor. Oyun konsolları, renkli televizyonlar, elden ele ve evden eve gezen VHS filmler eve girerek evi, evin yaşam alanını dışarıda olmadan dışarıya açılmanın mümkün olduğu saydam bir strüktüre, bir arayüze dönüştürüyor. Baudrillard’ın “iletişim sarhoşluğu” olarak tanımladığı durumun ilk nüveleri ortaya çıkıyor. Bugünün akıllı evlerinden o günlere baktığımızda, evlerin devasa müzik setleri, televizyonlar ve çocukları huşu içinde önünde diz çöktüren atarilerle dolduruluşunun kitlesel heyecanını hâlâ duyumsayabiliyoruz. 80’lerin bu arafta olma hâli, dönemin tam da 60’lar ve 70’lerin sokak vurgulu siyasi atmosferi ve 90’ların kapalı bireyselliği arasında kalışı üzerinden de okunabilir pekala. Kamusal olanla kişisel olanın, politik olanla apolitik olanın, içerisi ile dışarısının, kısacası pek çok dualitenin bir arada yaşandığı bir dönem var karşımızda. Taliotis, yarattığı bu ev üzerinden 80’li yılları ve belki de kendi çocukluğunu hatırlamaya; dönüp onlara yeniden bakmaya çalışıyor ve izleyiciyi de buna davet ediyor. Yoğun ve


CONSTANTINOS TALIOTIS “PARADISE PRODUCTIONS” ÖZGE YILMAZ 25

tekrar eden desenler, sentetik malzemeler, neon renkler ve keskin geometrik formların baştan çıkarıcılığıyla evin ve evde olmanın kutsanması; idealize edilen ve bir pop ürünü olan evin aynı zamanda bir bellek ve arşiv mekânı niteliği taşımasını da işaret ediyor. Paradise Productions, dönemin günlük hayatının sıradan ritüelleriyle kolektif hafızaya davetkâr sinyaller gönderen çok katmanlı bir yapı: Sanatçı, hem bir sergi, hem bir ev, hem de bir görsel arşiv alanı yaratıyor. John Berger’e göre ev, ontolojik açıdan dünyanın merkezidir. Evsiz olma hâli sadece barınacak bir yerden mahrum olmak değil; varoluş dışında, gerçek dışında kayboluş anlamına da gelmektedir. Taliotis de bu sergisiyle 1980’lerin estetik evrenine odaklanıp, kavramsal altyapı, yani “ev” kavramı ile çocukluğunun geçtiği 80’lere ayna tutuyor; ayrıca, Paradise Productions izleyicisinden ev kavramının kognitif ve psikolojik aksları üzerine de düşünmesini istiyor. Salt barınma ihtiyacından “yuva”ya, oradan da popüler kültürün tüketim imgelerinin izdüşümlerinin bulunduğu, bir statü simgesi ve kimlik kartı olarak bugünün “ev”ine ulaşan bu olguyu yine de köklerin ve kişisel tarihin merkezi olmaktan ayıramayız. Antik Yunan’ın hafızayı kişiliğin önemli bir parçası olarak gören ve hatırlamayı bir varoluş biçimi olarak kabul eden anlayışını ve günümüzün zorunlu ya da gönüllü göçmenlerini düşünecek olursak; ev bugün biraz da kişisel geçmişimizin, anılar ve deneyimler bütününün usumuzda kapladığı yerdir diyebiliriz.CONSTANTINOS TALIOTIS “PARADISE PRODUCTIONS” ÖZGE YILMAZ 27

Constantinos Taliotis works with images borrowed from different aspects of popular cultural iconography. He investigates historical, architectural and aesthetic expressions of the elements of this culture by exploring their relations with time and human. While Taliotis feeds on different disciplines such as architecture, cinema and design, he sometimes tries to look back on the past by recreating the culture with abstractions, and sometimes through the pastiches he created. Paradise Productions, can be read as a visual database that brings together different works and projects of Constantinos Taliotis. The common time of all the works that focuses in the exhibition is the 80s of the artist’s childhood in Cyprus. While Taliotis defines the gallery space as a home with his canvases on the walls, the central furniture installation and live plants positioned in the corners, he defines the concept of the house as one of the main points of the exhibition. Speaking of the popular culture of the 80s and the concept of home, the first stop we should stop by is the Richard Hamilton’s Richard Hamilton’s 1956 collage Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing? Hamilton reflects the period which he lived in; building his place on an advertising visual of Ladies Home Journal, which was one of the major decoration magazines of the period, filling this house with references to images of popular culture of the period, to cinema, television and entertainment business.


CONSTANTINOS TALIOTIS “PARADISE PRODUCTIONS” ÖZGE YILMAZ 28

When we look at the canvases called Sky Series which are placed on the walls of Taliotis’s home (gallery space), we see the borrowed aesthetics of video games of the 80s based in Nintendo’s NES. Images isolated from the first pixels of digital culture show itself in the traditional language axis: canvas and paint. Although the using of 8-bit aesthetics is so common, Taliotis adopts a spiritual perspective instead of applying a pure graphic style. As a matter of fact, in this series, the artist turns to abstraction by depicting the pictures of mountains and skies with the pixels with a reference to the personal and to the geography of Cyprus. Taliotis combines personal space and his memories with the Zeitgesit and creates a collective archive space with his abstractions. In these canvases, he separates the intermediate colours and smooth transitions of nature by zooming them into pixels and thinning them to the geography of 8-bit aesthetics. The artist’s VHS Cyprus project, which he has been carrying out since 2013, focuses on the this that came out in the late 1970s and lived its golden age in the 1980s. This analogue format has lost its validity with the emergence of new technologies but still continues to maintain its physical presence. It is a contemporary representation of ‘being in limbo’. When Taliotis begins his research, as he predicted he realizes that he is faced with a wide range of production, and he goes after each one. So far, he collected 230 movies, even though this quest necessitates him


#4, From Sky Series 2017 Tuval Ăźzerine airbrush / Airbrush on canvas 80 x 160 cm


CONSTANTINOS TALIOTIS “PARADISE PRODUCTIONS” ÖZGE YILMAZ 30

to go from island’s one end to the other or to just to identify the names on the film and chase the film crew. This number becomes even more dramatic in view of the economic conditions of Cyprus during this period. With this work, Taliotis unveils the history of the video cassette market in Cyprus and the video fury in the 80s, while embracing his own childhood and childhood rituals. The project, which the artist describes as ‘library of lost images’, has continued to flow in its own channel since 2013, and has been instrumental in the creation of new productions both in Berlinale and in the exhibition. Epipla 2000, Living Rooms is one of the examples of the relationship of Taliotis’s with the moving image.This work is a video -we may even call it a ‘video collage’- in which the artist recreates the interior scenes from the 80s movies, leaving the faces of the actors out of the frame by using only furniture and bodies. It is also possible to say that this is a reflection of the artist’s view of the 80s by creating his own frame. Epipla 2000, Living Rooms the only work in which the human body takes part in the exhibition. However, by putting the faces out of the frame and anonymizing the bodies, he gives the lead role to the furnitures, crystal vases and colossal patterns and places the person in the clothing of the era as an accessory worthy of these design elements.


CONSTANTINOS TALIOTIS “PARADISE PRODUCTIONS” ÖZGE YILMAZ 31

Milano, located at the center of the gallery, is an installation created by Taliotis that inspired by the period’s house themed decoration magazines, films and advertisements. Undoubtedly, ’80s was not the first period of symbolizing the house and home decorations. Even if we consider House Beautiful’s 122-year old history and all publications in the same genre pointing to what our houses should look like, the modern design imposed through the mass media becomes even more visible. This situation brings in the inevitabile that the artist emphasize with Epipla 2000, Living Rooms; the individual is transformed into an objectified decor in these designed spaces/houses. If we turn back to Milano and look at the reference point, we encounter one of the holy books of the sanctity and celebration of the house and the domestic. We see the cult design company of the 80s Memphis Group as a religion and its founder , the designer Ettore Sottsass as the prophet of . The Memphis Group is a post-modernist signture that transforms the house into an amusement park, a playground, a phrase, with its geometric forms, neon colours and a futuristic attitude that shaped the 80s design concept. The Memphis Group, despite its short life lasted only seven years, inspired films such as Back to the Future II and Saved By the Bell. Also, there are ongoing exhibitions and researches on this influential subject.


#5, From Sky Series 2017 Tuval Ăźzerine airbrush / Airbrush on canvas 80 x 160 cm


CONSTANTINOS TALIOTIS “PARADISE PRODUCTIONS” ÖZGE YILMAZ 33

With the 1980s, the house is no longer a place of seclusion that separates us from the outer world, it becomes an interface connecting the individual to the outside. Game consoles, colour TVs, VHS movies circulating hand to hand and one home to another. They transformed the house into a transparent structure, where it is possible to open the living space of the house outside without being outside. The first sign of the situation, as Baudrillard describes, the drunkenness of communication shows itself. When we look at those days from today’s smart homes, we can still feel the mass excitement of houses being filled with huge sets of music, TVs and Ataris that make children kneel in awe. The 80’s own attitude of “being in limbo” can also be read as being in between the street focused political atmosphere of 60s and 70s and individuality of the 90s. This is a period in which the public and the personal, the political and the apolitical, the internal and the outside, in short, many dualities are experienced together. Taliotis created this home through the 80s and perhaps to remember his own childhood; he tries to look back at them and invites the audience to do so. The blessing of being at home and home itself with intense and repetitive patterns, synthetic materials, neon colours and the seduction of sharp geometric forms; the idealized house as a product of pop culture is also a place of memory and archive. Paradise Productions is a multilayered structure that sends signals to collective memory through


CONSTANTINOS TALIOTIS “PARADISE PRODUCTIONS” ÖZGE YILMAZ 34

the ordinary rituals of the contemporary daily life. The artist creates an exhibition, a home and also a visual archive. According to John Berger, ontologically the house is the centre of the world. Being homeless is not simply means not having a shelter; it also means disengaging from reality With this exhibition, Taliotis focuses on the aesthetic universe of the 1980s and mirrors the conceptual infrastructure. Also, he wants Paradise Productions’ audiences to think about the concept of home in a cognitive and psychological way. We cannot separate this phenomenon from being the center of roots and personal history even it carry different meanings; shelter or nest, even it is projected by the images of the consumption of popular culture, and becomes a status symbol and identity card. If we consider the understanding of Ancient Greece as an important part of personality, accept memory as a form of existence and consider today’s forced or voluntary migrants; today it is possible to say that home is our personal history, our memories and past experiences.


Epipla 2000, Living Rooms 2016 Video 10’24’

Milano 2016 Yerleştirme / Installation Metal, ahşap, kumaş, cam / Metal, wood, fabric, glass 270 x 400 x 400 cm
BIO 39

BIO 40


BIO 39

Constantinos Taliotis çalışmalarında popüler ikonografiden beslenen mimari, estetik ve anlatısal yaklaşımlara odaklanır. Daha açık olmak gerekirse mimaride anlatının evrimi, anlatının mimari yapısı, ve popüler kültür imgelerinin tarihçesi ile ilgilenir. Kıbrıs’taki VHS kaset dönemi (1981-1993) ve daha geniş kültürel etkileri üzerine sürdürdüğü araştırması 66. Berlinale’nin Forum Expanded / Visionary Archives bölümüne davet edilmiştir. Taliotis, 2013’te 55. Uluslararası Venedik Bienali’nde Kıbrıs’ı temsil eden sanatçılar arasındaydı. Son dönem grup sergileri arasında So Close Yet So Far Away, Petach Tikva Museum, İsrail (2017); Never Shown on Purpose, Circle1, Berlin (2016); AyeBaDome: Super, Thkio Ppalies (2016) sayılabilir. Çalışmaları ayrıca Künstlerhaus Bethanien, Berlin; Akbank Sanat, İstanbul; Fold Galeri, Londra; Kappatos Galeri, Atina’da solo ve grup sergilerinde yer aldı. Artport, Tel Aviv (2016); Arcus Project, Moriya (2014); ISCP, New York (2014); Künstlerhaus Bethanien, Berlin (2012) misafir sanatçı programlarına katıldı. Under the Fridge’s Light başlıklı kitabı 2011’de yayınlandı. Casting Modernist Architecture (Künstlerhaus Bethanien, Berlin, 2012) kitabının editörüdür.


BIO 40

Constantinos Taliotis (1983, Nicosia, Cyprus) is a transdisciplinary artist living and working in Nicosia. His practice focuses on narratological, aesthetic and architectural modalities deriving from popular iconography. More specifically, he is interested in the evolution of narratives in architecture, the architectural structure of narrative, the interconnected imagery of space and fiction across media and the genealogy of popular culture imagery. Ranging from photographic tableaux vivants to immersive narrative installations, and from videos to books and object-based sculptures, Taliotis examines and appropriates particular genre attributes and fabricates new fictions. More recently Taliotis has been researching the VHS era phenomenon (1981-1993) in Cyprus, its genre specificities and its wider cultural impact. In 2013 Taliotis co-represented the Republic of Cyprus at the 55th Venice Biennale. His work has been exhibited in solo and group exhibitions at Künstlerhaus Bethanien, Berlin; Akbank Sanat, Istanbul; Pilot Gallery, Istanbul; Young Greek Photographers Award, Athens; Kappatos Gallery, Athens; Fold Gallery, London and the Nicosia Municipal Art Center. Taliotis is the author of Under the Fridge’s Light (VDM Publishing House, Germany, 2011) and the editor of Casting Modernist Architecture (Künstlerhaus Bethanien, Berlin, 2012).Yayına Hazırlayanlar Edited by Tasarım Design Metin Text Çeviri Translation Sergi Görüntüleri Exhibition Views

AZRA TÜZÜNOĞLU GÜLCE ÖZKARA CAN KÜÇÜK AMİRA AKBIYIKOĞLU ÖZGE YILMAZ NERGİS FIRTINA RIDVAN BAYRAKOĞLU


Sıraselviler Caddesi No: 85/A Beyoğlu / İstanbul

info@pilotgaleri.com 0212 245 55 05

www.pilotgaleri.com


EYL. 12 2017 EKÍ. 21 2017


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.