Hirmul on suured silmad

Page 1

Kaisa Lattu

HI R M UL on suu r e d silmad

Pildid joonistanud Merle Laht

Hirmul on suured
Pildid joonistanud Merle Laht

Ühes viltuses puidust punases majakeses elab väike ja armas karvane pimedus.

Silmad suured ja nina kui nööp, saba taga nagu tuustisel puudlil.

Väike pimedus istub terve päeva mänguasjakastis, voodi all või riidekapis ja ootab, et sa tule juba kustu paneksid ning

kardinad ette tõmbaksid. Nimelt on lugu selline, et vaene väike pimedus kardab üle kõige siin maailmas valgust.

Kas sa teadsid, et pimedus näeb alati hästi naljakas välja? Sest ta ju riietub kottpimedas. Kammib ennast kottpimedas ja peseb hambaid pimedas.

Kõik riided on tal enamasti tagurpidi seljas. Ja vahepeal on püksid pluusi asemel. Sokke kannab ta tihti kinnastena ja mütsi varba otsas.

Ma vannun, et ükskord päriselt olid tal aluspüksid peas.

Öösitionpimedusel päris igav, sest mitte kuimidagieinäeteh a .

Ükskord proovis pimedus minna kelgutama, aga nii pime oli, et ta sõitis otsejoones põõsasse.

Kuidas aidata last, kes kardab pimedust?

“Hirmul on suured silmad” on südantsoojendav lasteraamat väikesest ja armsast karvasest pimedusest.

Vaatamata sellele, et see väike pimedus kardab valgust, on tal palju lemmikloomi, talle meeldib šokolaadikook ja tal on omapärane huumorimeel.

Aga mis saab siis, kui saabub öö ja kõik lähevad magama? Siis ärkab armas pimedus ellu ja asub oma totakaid asju tegema.

See raamat aitab nii lastel kui ka vanematel paremini

mõista hirmu pimeduse ees. Hea lugemine neile, kes soovivad aidata oma lapsel sellest levinud hirmust üle saada ja seda mõista.

9 789916 680490

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.