HYTTENYT Juni 2018

Page 1

F A L K E N B E

Blad no. 32

R

Juni 2018 Frederikssund

GRUPPE G - 1 -


Redaktionens spalte Det skal gøre ondt før det kan blive

lov til at reklamere en lørdag formiddag foran Sillebroen, hvor forældre til vores nu-

godt

værende skal fungere som

Således lyder en et ordsprog og det kan vist godt siges at

være tilfældet for Falkenberg gruppe. Pt. er vi rekord-få medlemmer og flere arrangementer aflyses pga. For få tilmeldte. Men det er så her det kan konstateres at gruppens ledere må være nært

beslægtet med Dracula - eller noget i den stil, for vi dufter blod! Meget få medlemmer betyder nemlig

ambassadører. For kan vi vende kurven? JA DA! Har vi modet der skal til? Selvfølgelig! Og vi glæder os til at dele vores spejderliv

med endnu flere piger i fremtiden. Inden da kan troppen se frem til en redu-

ceret udgave af en sommerlejr og vi skal alle skrabe en masse penge sammen ved sommerfesten al imens le-

derne arbejder på en overra-

masser af potentiale for fremgang og det har vi bestemt tænkt os at udnytte.

Derfor vil I efter sommerferien opleve et hav af tiltag som skal gøre gruppen mere

synlig og øge gruppens

skelsestur eller to og et killer program for efter-

året/vinteren. Med disse ord ønskes alle en forrygende sommer...

medlemstal massivt. Blandt andet vil flokkens barsle med en ”bedste-veninde” battle og vi arbejder på at få - 2 -


Program i juni Flokken (6–10 år): Alle ugentlige møder er kl. 17.15–18.45 12. Demokrati 19. Sommerafslutning - Vi laver aftensmad sammen og

hygger med det (Slutter først kl. 19.30)

Troppen (11-15 år): Alle ugentlige møder er kl. 19-21 12. Sjov og ballade (Medbring badetøj) 19. Klar til Sommerlejr

- 3 -


Www.pigespejder.dk Veloverstået Delegeretmøde 2018

andre korps. "Pigespejdere vi er vilde med jer," lød det fra spejderchef i Det Danske

16-års valgret, antal stem-

Spejderkorps, Susan Hein

mer til Delegeretmøder og

Eiberg, da hun sendte en

forplejning på kurser var no- hilsen til forsamlingen fra gen af de emner, der var til scenen. Det blev besvaret

diskussion i weekenden i

med en solid klapsalve fra

demokratiets tegn. Alle 16-

salen. Fra scenen sendte Da-

årige pigespejdere kan blive

vid Hansen, også spejder-

valgt til alle poster hos De

chef i Det Danske Spejder-

grønne pigespejdere. Det

korps en særlig tak til De

vedtog deltagerne på Dele-

grønne pigespejderes afgå-

geretmøde 5.-6. maj 2018.

ende formandskab, Christina

De unge får større demokra- Palmstrøm og Marie Borretisk indflydelse. En sal fuld gaard Vinther, for deres indaf grønne skjorter og terne-

sats i den fælleskorpslige

de tørklæder fyldte rummet

forening Spejderne.

med sammenhold og optimisme. Det bemærkede også de fremmødte gæster fra

Læs mere om delegeretmødet på pigespejder.dk

- 4 -


JubilĂŚumsfesten

- 5 -


Velkommen tilbage Annastasia Naldal Velin vender tilbage Efter et år på efterskole og med udsigten til 3 år på gymnasiet med lektielæsning og arbejde i biografen besluttede Annastasia for to år siden at stoppe som spejder, men har nu indset at

Annastasia er 18 år og har

hun ikke kan undværer os

været spejder i 7 inden hun

og vi har også savnet hende. tog på en spejderefterskole. Derfor er det med stor glæde at vi kan byde hende tilbage, nu som flokassistent.

- 6 -


Langtidsplanlægning Trop August 2018 25. Sommerfest

26. Sommerfest Maj 2019 04. 100 års fødselsdag

- 7 -


Langtidsplanlægning Flok August 2018 25. Sommerfest 26. Sommerfest Maj 2019 04. 100 års fødselsdag

- 8 -


Langtidsplanlægning Forældre August 2018 15. Stormøde 25. Sommerfest

26. Sommerfest September 2018 25. Kirkeblade udleveres Januar 2019 29. Kirkeblade udleveres Maj 2019 Kirkeblade udleveres

September 2019 Kirkeblade udleveres

- 9 -


Oprykning En utrolig spæn-

tur for ALLE gruppens med-

dende opryknings-

fest

lemmer til LONDON. Vi håber at turen kan afholdes

allerede til september.

Tak til alle som deltog ved dette års oprykningsfest,

som var første gang vi afholdt på med spisning for alle medlemmer og deres nærmeste familie. Under spisningen fik vi et særligt besøg fra Poul Erik

Bech fonden, der kom for at overrække 10.000 kr. til gruppen med henblik på en særlig oplevelse. Samtidig kunne gruppens ledere afsløre at de arbejder på en

Efter maden blev de to oprykkere udsat for 3 tests: Venskabsknuden, Spejderlov

og løfte og lav en lav kage med bind for øjnene.

- 10 -


Efterlysning Sommerfesten har fået ny gevinstkoordinator og hun har brug for DIN hjælp!

Kristina Isaksen, som er vores nye gevinstkoordinator, har brug for nogle forældre til at samle gevinster ind hos de virksomheder som hun allerede har sendt brev ud til. Som gevinstindsamler får du en liste på cirka 10 virksomheder som du skal besøge. Har du lyst kan du kontakte Kristina på isaksenmikkelsen@gmail.com eller 20492470 asap. - 11 -


Din arbejdsplads i HYTTENYT Fra augustbladet har din arbejdsplads mulighed for at støtte op om vores månedsblad. Læs her hvordan…. I september 2015 udviklede vi vores eget månedsblad. Bladet indeholder alle vigtige informationer, invitationer/tilmeldinger, program, fødselsdage, små sjove historier, billeder fra vores aktiviteter og rigtig meget mere. Bladet fylder mellem 15 og 25 sider alt efter behov og udkommer hele året rundt, dog med undtagelse af juli måned. Det bliver til 11 udgivelser af bladet, som vi kalder HYTTENYT. Bladet deles ud til alle medlemmer. Derudover deles den ud til andre interesserede såsom medlemmer af Sct. Georg gilderne, Frederikssund kirke mfl. I august 2018 giver vi flere forretninger/virksomheder muligheden for at sponsorere udgivelsen af dette blad, som tilrettelægges af en frivillig leder og printes/foldes af gruppens ledere. Sponsoratet skal dække udgifter til papir og printer (og ved et eventuelt overskud vil dette indgå i gruppens aktiviteter til gavn for medlemmerne). Sponsoratet koster 750 kr. for et år (august 2018-juni 2019 = 11 udgivelser). Er din arbejdsgiver interesseret i et sådanne sponsorat? Så kontakt Bettina, så laver hun et officielt sponsorbrev og

aftaler hvordan logo udleveres/pengene overføres.

- 12 -


Sommerfesten 2018 Sommerfesten nærmer sig og som I alle ved er det en af de vigtigste weekender på året…

Vi skal bruge ALLE mand/kvinder i den weekend. Men husk også: - andre familiemedlemmer må også gerne hjælpe til med at stå boder etc. - Pigerne skal være med begge dage i hele tidsrummet. - Der er også opgaver der skal laves både før og efter festen, så hold øje med HYTTENYT og vær søde at melde tilbage så meget i nu kan. Derved slipper I for vores tigger-emails og hundeøjne :-)

Vi holder STOREMØDE d. 15. August, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål og få informationer, men der skal også udføres praktiske gøremål: 17:00 - 19:00 Teltopsætning 19:00 - 19:30 Spisning - Øl/Vand & Hotdogs 19:30 - 21:00 STORMØDE for alle i pigernes hytte

- 13 -


Værd at vide Flokken er de yngste medlemmer (5-10 år), troppen er de ældste (10+). Der er oprykning i februar og det er medlemmets alder samt en vurdering fra lederne der er afgørende for hvornår man rykker op. Ved indmeldelse skal man betale 175 kr. på vores konto (se telefontavlen) samt indtaste sine oplysninger på en elektronisk indmeldelsesblanket. Link udleveres af lederen. For de 175 kr. får man en velkomstpakke der bl.a. indeholder tørklæde og sangbog. Kontingentet er på 500 kr. hvert halve år og der kommer en email fra kasseren når det er tid til betaling. Derud over

skal man betale for ture, her afhænger prisen af hvilken tur det er. Ønsker man en uniform eller andre logovarer skal man selv købe

dette på www.55nord.dk. Her kan man også finde udstyr uden logo på., men man kan med fordel også benytte sig af Spejdersport (den nærmeste ligge i Hillerød, men de har også en hjemmeside) eller www.eventyrsport.dk. Ved henvendelse til din leder kan du får et rabatkort til Spejdersport. Falkenberg Gruppe har en hjemmeside: www.pigespejder.dk/frederikssund. Her kan du finde de fleste oplysninger, men er der noget du mangler skal du bare spørge vi vil altid gerne hjælpe og det er rart at vide hvad I mangler af information på hjemmesiden. Vi bruger også Facebook rigtig

meget til hurtige beskeder, ændringer og påmindelser om diverse ting. Gruppen er lukket så det kun er medlemmer og deres familier der ser hvad der sker, fordi vi også deler billeder med medlemmer og forældre på side, Du kan finde den ved at søge

- 14 -


Værd at vide på ”Falkenberg Gruppe - De grønne pigespejdere i Frederikssund”.

Vi laver halvårsplaner som sendes ud i sommerferien og i juleferien, så I har en chance for at blokere datoer til de mange spændende arrangementer. Det blad du sidder med i hånden hedder

HYTTENYT og det udkommer hver tirsdag inden månedsskifte. Her kan du finde rigtig mange informationer om de kommende arrangementer, læse sjove historier, se billeder, finde kontaktinformationer mm. De grønne pigespejdere er em ambitiøs og moderne spejderorganisation. Vi arbejder ud fra en mission og en vision om at skabe livsduelige piger og kvinder. Vi udfordrer og udvikler vores medlemmer, så de er godt klædt på og vores spejderarbejde bygger på det pædagogiske princip 'learning by doing'. En del af Leraning by doing princippet er også at børn til tider sendes på løb uden voksne. Men de er aldrig helt overladt til dem selv. Vi gør gerne brug af elektronikken hvis det er det der giver mening i den aktuelle aktivitet, men ellers holder vi øje med at alle hold kommer igennem posterne, der patruljere voks-

ne rundt (måske forklædt som en del af fortællingen) etc. For en ting er helt sikkert: Vi passer lige så godt på Jeres piger som var de vore egne!

- 15 -


Værd at vide Vi er meget bevidste om, at det ikke altid er hele historien der komme med hjem. Derfor vil vi gerne opfordre Jer til at kontakte lederne, hvis der er noget som bekymrer Jer. I kan finde ledernes

kontaktinformationer her i bladet. Lige som de fleste andre fritidsaktiviteter vores børn tilmeldes er der også hos Falkenberg Gruppe et ønske og behov for et tæt samarbejde med forældrene. En gang om året indkaldes der til forældremøde, hvor der tages forskellige emner op, informeres om sommerlejr og vælges forældrerepræsentanter til gruppebe-

styrelsen. Gruppebestyrelsen er valgt af forældrene til gruppens medlemmer og har blandt andet det overordnede ansvar for gruppens økonomi og sørger for, at gruppen overholder korpsets

vedtægter. Det lyder lidt tungt, men det er faktisk rigtig hyggelige møder. Men derud over er det vigtigt med opbakning til diverse aktiviteter. Det kan være kørsel til og fra et arrangement, kagebagning, maling af hytten, oprydning efter loppemarkeder, at påtage sig en arbejdsopgave ved sommerfesten etc. Hos Falkenberg Gruppe er der egentlig ikke faste opgaver (med mindre man melder sig som forældrerepræsentant eller hyttefar), men det er til gengæld vigtigt at man melder sig når vi efterlyser hjælp. Spejderarbejdet bygger på frivillighed - ikke kun ledernes, men faktisk hele lokalsamfundets. Bemærk at man ved tilmelding af sit barn forpligter sig til at deltage i de indtjeningsaktiviteter - 16 -


Værd at vide som foregår i gruppen, det drejer sig om cirka 4-6 gange årligt. Aktiviteterne har til formål at sikre gruppens aktiviteter økonomisk og kommer alle medlemmer til gode i form af aktiviteter, ture og lejre. Når det er sagt så er opbakning for os ikke bare at bidrage med et stykke arbejde. Det er også at familien, så vidt det er muligt, deltager i de arrangementer hvor I inviteres med. Det er bl.a. den årlige sommerfest, den traditionelle juleafslutning og

forældremødet. Og slutteligt er det vigtigt for os ledere, at vi har en tæt dialog med familierne. Vi vil rigtig gerne snakke med Jer (når der er tid til det, for eksempel ved juleafslutnin-

gen) og I er altid velkommen til at ringe eller skrive til os. Så har I spørgsmål, gode ideer, bekymringer eller andet, kan I finde telefonnummer og email her i bladet på siderne der hedder

telefontavlen.

- 17 -


Telefontavlen Bestyrelsesformand

Rikke Herløv

2180 4454

rikkeherlov@gmail.com Gruppeleder

Heidi Lyngbøg

2733 4405

lyngboeg@hotmail.com Kasserer

Gudrun Jensen

2515 6630

gjensen1107@gmail.com Hyttefar

Peter Blæsbjerg

2073 0623

p.blaesbjerg@gmail.com

Forældrerepræsentanter

Michael Herleøv

4249 5000

michaelherlov@gmail.com Peter Blæsbjerg

2073 0623

p.blaesbjerg@gmail.com

Sct. Georgsgilde repr.

Bente Christensen

4731 4121

dragen@newmail.dk Flokleder

Bettina Pedersen

2857 6946

Bettin@pigespejder.dk Tropleder

Heidi Lyngbøg lyngboeg@hotmail.com

- 18 -

2733 4405


Telefontavlen Assistent

Josephine Lyngbøg Amalie Mikkelsen

Webmaster

Bettina Pedersen

2857 6946

Bettin@pigespejder.dk Bladredaktør

Bettina Pedersen

2857 6946

Bettin@pigespejder.dk Hjemmeside:

www.pigespejder.dk/frederikssund

Facebookside:

”Falkenberg gruppe - de grønne pigespejdere i Frederikssund”

Adresse:

Klintevej 8D; 3600 Frederikssund

CVR:

13096791

Konto nr.

Nordea - 2670 0405815902

Spejderfødselsdage i juni og juli Alberte Frederiksen har været spejder i 2 år Lilie Blæsbjerg har været spejder i 2 år Lulu Qvist har været spejder i 2 år

- 19 -


HYTTENYT’s sponsorer

CATERING - ALT I SELSKABER www.frubonde.dk

Telefon 4731 1010

Gudrun Jensen, Blødevej 7, 3600 Frederikssund

Tlf.: 2515 6630 emmident.gudrun@gmail.com

Fødselsdage i juni og juli Rosa Herløv fylder 10 år d. 5. juni, Hanne Petersen fylder 64 år d. 11. juni, Emilie Sandstrøm fylder 16 år d. 17. juni, Lilie Blæsbjerg fylder 11 år d. 22 juni Amalie Mikkelsen fylder 12 år d. 5. juli, Heidi Lyngbøg fylder 43 år d. 15. juli, Elham Allahham fylder 15 år d. 19. juli - 20 -


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.