HYTTENYT Januar 2018

Page 1

F A L K E N B E

Blad no. 27

R

Januar 2018 Frederikssund

GRUPPE G - 1 -


Redaktionens spalte Når modsætninger mødes

solidaritet hos børn, og derfor tænker jeg at udfordringen ikke opstår af ”ond” vil-

Når man udviser solidaritet,

je, men fordi I ikke er bevid-

giver man afkald på nogle

ste over hvad et afbud gør

(kortsigtede) fordele. Til

ved f.eks. et Luciaoptog. For

spejder kommer det til ud-

det gør noget ved de reste-

tryk ved at vi alle møder op

rende piger og det fælles-

til det hele: at vi løfter i flok

skab som børnene oplever i

når der skal tjenes penge

spejdergruppen. Det skaber

eller udføres et stykke arbej- en uro i gruppen og vi hører de, alle går Lucia til glæde oftere og oftere ”når hun for de ældre etc.

kommer igen ikke” eller

Man kan altså ikke nøjes

”Hvorfor skal jeg blive ved

med at møde op til det man

med at møde op, når alle

selv synes er sjovt, det er

andre bare bliver væk” eller

usolidarisk og afspejler jo

”er det kun os 4 som skal

heller ikke det samfund pi-

tjene penge til resten?”

gerne ellers møder.

Vi siger ikke at spejder er

Den seneste tid har vi i høj

det vigtigste i hele verden, vi

grad mærket en ”mig selv

siger bare at det er vigtigt at

først”-kultur i gruppen, når

I overvejer hvornår I melder

vi hører om, hvorfor man

afbud, fordi det sender nog-

f.eks. ikke bakkede op om

le signaler til Jeres datters

et arrangement. Personligt

veninder, men så sandelig

tror jeg ikke på at nogle

også Jeres datter som jo

voksne mennesker er i mod

spejler sig I Jer.

- 2 -


Program i januar Flokken (6–10 år): Alle ugentlige møder er kl. 17.15–18.45 Egernene

Schæferne

07. Nytårskur

07. Nytårskur

09. Opstart

09. Opstart

16. SPEJDERFRI

16. SPEJDERFRI

23. Eksperimenter

23. Eksperimenter

30. Eksperimenter

30. Eksperimenter

04. Fastelavn

04. Fastelavn

06 Forberedelser til…

06 Forberedelser til...

Troppen (11-15 år): Alle ugentlige møder er kl. 19-21 07. Nytårskur 09. Opstart 16. SPEJDERFRI 23. Grænsebrydere 30. Kend dig selv 04. Fastelavn 06. Morse

- 3 -


Www.pigespejder.dk Didde-Sofie har aldrig været spejder.

man kunne komme ud i naturen og være sammen med børn. Jeg tænkte, det lød

Nu er hun leder i

pisseskægt. Det lød som et

Houlkær

luft, slå hovedet fra og være

sted, hvor jeg kunne få frisk

En annonce der lokkede med til stede og se den umiddelnaturoplevelser og sjovt bare glæde hos børnene,” samvær med børn, kunne

Didde-Sofie Dalsgaard ikke

stå for. I dag er den unge

get på frivilligjob.dk var et

tiltag som organisationskon-

spejdernovice en del af le-

sulent Camilla Rosenkilde

dergruppen i Houlkær. I Didde-Sofie Dalsgaards dna

er det frivillige arbejde. Hun har altid været engageret i forskellige foreninger – se-

nest i Red Barnet Ungdom med fokus på udsatte unge. En flytning betød, at DiddeSofie ikke længere kunne

siger Didde-Sofie. Jobopsla-

satte i værk i forbindelse med Vækstlaboratoriet. Det var en måde at finde frivillige til gruppen, som ikke nødvendigvis havde spejder-

baggrund. Det virkede. Hos Didde-Sofie fylder det ikke noget, at hun ikke har en

fortid som spejder. Tværtivære aktiv i Red Barnet Ung- mod. dom. Så hun søgte på frivilligjob.dk efter et sted at

Læs hele historien på:

lægge sin energi. Og her

www.pigespejder.dk

poppede De grønne pigespejdere op. ”Der stod, at

- 4 -


Nytårshilsen Til alle spejder og deres familier, til

alle i Falkenberg gruppe Ja så er endnu et året gået, 2017 er slut. Og det har været et år, med en masse dej-

lige oplevelser sammen med Jeres børn. Flokkens lejr i år var en MUST lejr, som gik til Næsbycentret, ved Glumsø. Det var en lejr i Tarzan´s tegn med en masse sjov og ballade.

Troppen var i år på SL2017, sammen med 37000 andre

voksne hyggede sig sammen. Alt i alt har I nogen skønne børn der er dejlige at have med ud i den store verden.

Vi har igen i 2017 holdt sommerfest, sammen med KFUM, Fjordbyens sønner, i 2017 fik vi igen et rekordsalg som giver hver gruppe en stor pose penge. Men det

spejder fra hele verden. En uge hvor de lærte en masse andre spejder at kende. Vejret var jo som i nok husker ikke det bedste, men alt i alt

var det en god lejr, og I kan godt være stolte af Jeres piger, der trods udfordringer,

er nogle mega seje piger.

Begge lejre hvor børn og

koster også mange penge at

give pigerne en masse oplevelser, og vi vil derfor gerne videreføre det sammen med

KFUM-spejderne i 2018 og derfor er det også vigtigt at I som forældre støtter op om dette.

- 5 -


Nytårshilsen fortsat Vi har Falkenberg gruppe et

derfor skal der nye kræfter

dejligt samarbejde med Fre- til hvis det skal forsætte. derikssund Kirke, der i 2017 Vores Hytteplaner kom også

blevet udvidet med Julemar- et skridt videre i 2018, vores ked, hvor kirken har været

længe ønskede køkken blev

så søde at tiltænke vores

færdig 2 dage før sommer-

gruppe med en pose penge

festen, syntes jeg brugte

fra overskuddet. Vores

meget af min sommer i hyt-

skønne piger gik Lucia i kir-

ten, men må sige jeg syntes,

ken til julematiné d. 19.

vores nye køkken er blevet

dec., hvor alle jo selvfølgelig super flot. Men vores ønvar velkommen. Derud over

sker og planer for hytten er

har vi været til høst og fami- ikke slut endnu, hytten

lie gudstjeneste hvor vi viste trænger til nye vinduer og vores fine faner frem.

vores toilet forhold skal der

For uden jeres hjælp bliver

også ses på, måske vi ser på

det svært at lede denne

dette i 2018.

gruppe, så derfor vil jeg ger- Vores gruppe vokser stille ne opfordre alle forældre til

og roligt og det er vores ju-

at tænke over hvordan i kan

leønske at det kommer til at

hjælpe gruppen, i 2018, ved forsætte i det nye år så derdiv. arrangementer, julemar- for… Ønsker vi alle Grønne ked i kirken, sommerfest,

pigespejder og deres familie,

mm. Alle hænder er meget

et lykkebringende Nytår!

velkommen, store som små.

På glædelig gensyn i 2018.

Mange af vores hjælpere til

På ledernes vegne

div. ting er ved at nå alderen

hvor de går af på pension og Heidi - 6 -


Langtidsplanlægning Trop

OBS! Der planlægges en troptur, dato kommer i næste blad

Januar 2018 07. Nytårskur

April 2018

09. Opstart

03. Tropmøde

16. SPEJDERFRI

10. Tropmøde

23. Tropmøde

17. Sjov og balla-

30. Tropmøde

de

24. Oprykning

Februar 2018 04. Fastelavn

Maj 2018

06. Tropmøde 20. Spaghetti gudstjeneste 27. Sjov og ballade

Marts 2018 02. Gruppeweekend 03. Gruppeweekend 04. Gruppeweekend 06. Tropmøde 10. Regionsdyst 11. Regionsdyst

13. Tropmøde 20. Spaghettigudstjeneste 24. Først til mølle

01. Tropmøde

OBS! Der planlægges en troptur, dato kommer i næste blad

08. Tropmøde 15. Sjov og ballade 22. Tropmøde 26. Jubilæumsfest 29. Spaghettigudstjeneste

Juni 2018 12. Sjov og ballade 19. Tropmøde 23. Regionsarrangement i Frederikssund Juli 2018

Sommerlejr - dato følger - 7 -


Langtidsplanlægning Flok Januar 2018

April 2018

07. Nytårskur

03. Flokmøde

09. Opstart

10. Flokmøde

16. SPEJDERFRI

17. Flokmøde

23. Flokmøde

24. Oprykning

30. Flokmøde

Maj 2018

Februar 2018

01. Flokmøde

04. Fastelavn

08. Flokmøde

06. Flokmøde

15. Flokmøde

20. Spaghetti gudstjeneste

19. Vind i håret

27. Flokmøde

20. Vind i håret

Marts 2018

02. Gruppeweekend 03. Gruppeweekend

22. Flokmøde 26. Jubilæumsfest 29. Spaghettigudstjeneste

04. Gruppeweekend

Juni 2018

06. Flokmøde

01. Sommerlejr: MUST

10. Regionsdyst

02. Sommerlejr: MUST

13. Flokmøde

03. Sommerlejr: MUST

20. Spaghettigudstjeneste

12. Flokmøde

24. Først til mølle

19. Flokmøde Maj 2019

04. 100 års fødselsdag - 8 -


Langtidsplanlægning Forældre Januar 2018 30. Kirkeblade udleveres Februar 2018 04. Forældremøde April 2018

24. Oprykning Maj 2018 26. Jubilæumsfest

- 9 -


Det sker i korpset 23/02/2018 Instruktørkursus 2. del 2. del af Instruktørkurset finder sted i denne weekend 03/03/2018 kl.11:00 Demokratidag - Vejle Hvad skal der blive af De grønne pigespejdere i fremtiden? Vær med til at bestemme det, når der er demokrati-dage i Viborg, København og Vejle.

04/03/2018 kl.11:00 Demokratidag - København Hvad skal der blive af De grønne pigespejdere i fremtiden? Vær med til at bestemme det, når der er demokrati-dage i Viborg, København og Vejle. 11/03/2018 kl.11:00

Demokratidag - Viborg Hvad skal der blive af De grønne pigespejdere i fremtiden? Vær med til at bestemme det, når der er demokrati-dage i Viborg, København og Vejle. 13/04/2018 Trænerkursus - weekend 1

Har du gennemført vores instruktørkursus så har du også adgang til at komme på trænerkursus.

- 10 -


Nytårskur Kære Spejdere, Smutter og Spirer i Region Furesø

Gentofte-Vangede vil gerne invitere alle piger til at skyde det nye år godt i gang. Det vil derfor glæde os, at se jer til nytårskur i Vangede Kirkes Ungdomsgård (Vangede Bygade 135, 2820 Gentofte) søndag d. 7. Januar kl. 10-12.30. Alle bedes medbringe genbrugsmaterialer som f.eks. plastikposer, stof, pap eller andet godt, til at kreere den vilde nytårskjole. De bedste hilsner
Gentofte-Vangede Gruppe Alle piger skal selv køre til og fra. Brug Facebook-siden til at arrangere samkørsel! Hvis du er forhindret i at deltage denne dag skal du sende

en email senest d. 2. januar 2018 til din leder, se telefontavlen for emailadresse bagerst i bladet. (Vi skal give svar videre d. 5. januar, så deadline er absolut senest!) - 11 -


Fastelavn

HUSK at vi holder fastelavn d. 4. februar 2018 fra klokken 13.00 Der er gevinst til bedste udklædte samt naturligvis kåring af kattekonge og kattedronning. OBS! Tøndeslagning foregår ude da der også er forældremøde den dag.

- 12 -


Forældremøde D. 4. februar 2018 fra klokken 13.00 Er der forældremøde. Dette fungere også som generalforsamling så ud over de spændende sommerlejr-informationer byder vi blandt andet også på godkendelse af regnskaber og valg til bestyrelsen.

I en spejdergruppe er der nogle formaliteter som skal være på plads og derfor er det vigtigt at forældrene i gruppen møder op denne dag. Og grundet de seneste års leder-udfordringer er det særligt vigtigt med forældreopbakning i år. Hvordan det hænger sammen vil vi komme nærmere ind på ved selve mødet. Da vi også påtænker at servere en lille fastelavnsbolle eller andet godt bedes I tilmelde Jer til formanden, mailadressen findes bagerst i bladet.

Dagsordnen for mødes følger. - 13 -


Spejderfri Tirsdag d. 16. januar 2018 holder vi spejderfri! Hvad er det nu for noget? Tænker du måske, og det kan vi

godt forstå. Situationen er den, at vi pt. Kun er to ledere og for første gang nogen sinde kan hverken den ene eller den anden leder denne dag… Heidi er ved at færdiggøre sin uddannelse som fodterapeut og skal aflevere den sidste eksamensopgave onsdag d. 17. januar. Hun skal derfor have ro til at gøre den færdig og

forberede sig til den mundtlige eksamen. Bettina skal til en vigtigt beboermøde i boligforeningen, møder hun ellers plejer at sige nej til da de altid foregår om tirsdagen, men lige denne gang er der nogle ting i gærde i afdelingen, så Bettina er nødsaget til at møde op.

Og det betyder jo så, at der ikke er nogen til at tage sig af spejderne. Det er godt nok trist og vi vil også meget hellere være sammen med Jer, men desværre kan man ikke altid det man har mest lyst til. Vi prioriterer faktisk spejder højere end næsten alt andet her i livet, derfor er det også første gang nogen sinde vi

helt må aflyse et tirsdagsmøde, og vil lover at vi vil bestræbe os på at det også er sidste gang.

- 14 -


Kirkeblade

Kirkeblade Så er det snart tid for næste uddeling af kirkeblade, en gerning som giver gruppen 9000 kr. årlig og som er blevet en fast del af vores samarbejde med Frederikssund kirke. Bladene udleveres til pigerne ved mødet tirsdag d. 30. januar og derefter har I en uge til at gøre arbejdet i. Vi bestræber os på, at I får den samme rute hver gang idet ruterne bliver lettere at gennemføre, når man kender dem. Hver rute tager cirka 1 - 1,5 time for en person og vi skal alle huske følgende:

Alle adresser på rutebeskrivelsen skal have et blad, dette er hverken en avis eller en reklame!

Kassen i får udleveret bladene i vil vi gerne genbruge næste gang, så den skal retur,

Alle overskydende blade skal retur til spejderhytten den efterfølgende tirsdag, da det er kirkens blade. Lederne returnere dem til kirken for Jer.

Vi håber I vil nyde turen og den friske luft :-) - 15 -


Husk nu

Tilmelding til forÌldremødet - 16 -


EFTERLYSNING Rengøring af terrassetag - GENOPSLAG Som konsekvens af de den aflyste Familiedag skal vi bruge en som vil rengøre taget over terrassen, så sollyset igen kan komme ned. Dato: Snarest muligt Kontakt: Bettina på Bettin@pigespejder.dk Retning af tagrende tagrenden på terassen løber den forkerte vej og resultatet er den fyldes i stedet for at benytte nedløbsrøret. Dato: Snarest muligt Kontakt: Bettina på Bettin@pigespejder.dk

- 17 -


Værd at vide Flokken er de yngste medlemmer (5-10 år), troppen er de ældste (10+). Der er oprykning i februar og det er medlemmets alder samt en vurdering fra lederne der er afgørende for hvornår man rykker op. Ved indmeldelse skal man betale 175 kr. på vores konto (se telefontavlen) samt indtaste sine oplysninger på en elektronisk indmeldelsesblanket. Link udleveres af lederen. For de 175 kr. får man en velkomstpakke der bl.a. indeholder tørklæde og sangbog. Kontingentet er på 500 kr. hvert halve år og der kommer en email fra kasseren når det er tid til betaling. Derud over

skal man betale for ture, her afhænger prisen af hvilken tur det er. Vi bruger ofte www.billetto.dk når vi arrangere ture, således at I som forældre slipper for at skulle hæve penge. I så fald vil det fremgå af invitationen, der vil være link på hjemmesiden og

på facebookgruppen. Ønsker man en uniform eller andre logovarer skal man selv købe dette på www.55nord.dk. Her kan man også finde udstyr uden logo på., men man kan med fordel også benytte sig af Spejdersport (den nærmeste ligge i Hillerød, men de har også en hjemmeside) eller www.eventyrsport.dk. Ved henvendelse til din leder kan du får et rabatkort til Spejdersport. Falkenberg Gruppe har en hjemmeside: www.pigespejder.dk/frederikssund. Her kan du finde de fleste

oplysninger, men er der noget du mangler skal du bare spørge vi vil altid gerne hjælpe og det er rart at vide hvad I mangler af information på hjemmesiden. Vi bruger også Facebook rigtig meget til hurtige beskeder, ændringer og påmindelser om diver-

- 18 -


Værd at vide se ting. Gruppen er lukket så det kun er medlemmer og deres familier der ser hvad der sker, fordi vi også deler billeder med medlemmer og forældre på side, Du kan finde den ved at søge

på ”Falkenberg Gruppe - De grønne pigespejdere i Frederikssund”. Vi laver halvårsplaner som sendes ud i sommerferien og i juleferien, så I har en chance for at blokere datoer til de mange spændende arrangementer. Det blad du sidder med i hånden hedder HYTTENYT og det udkommer hver tirsdag inden månedsskifte. Her kan du finde rigtig mange informationer om de kommende arrangementer, læse sjove historier, se billeder, finde kontaktinformationer mm. De grønne pigespejdere er em ambitiøs og moderne spejderorganisation. Vi arbejder ud fra en mission og en vision om at ska-

be livsduelige piger og kvinder. Vi udfordrer og udvikler vores medlemmer, så de er godt klædt på og vores spejderarbejde bygger på det pædagogiske princip 'learning by doing'. En del af Leraning by doing princippet er også at børn til tider sendes på løb uden voksne. Men de er aldrig helt overladt til dem selv. Vi gør gerne brug af elektronikken hvis det er det der giver mening i den aktuelle aktivitet, men ellers holder vi øje med at alle hold kommer igennem posterne, der patruljere voksne rundt (måske forklædt som en del af fortællingen) etc. For en - 19 -


Værd at vide ting er helt sikkert: Vi passer lige så godt på Jeres piger som var de vore egne! Vi er meget bevidste om, at det ikke altid er hele historien der komme med hjem. Derfor vil vi gerne opfordre Jer til at kontakte lederne, hvis der er noget som bekymrer Jer. I kan finde lederenes kontaktinformationer her i bladet. Lige som de fleste andre fritidsaktiviteter vores børn tilmeldes er der også hos Falkenberg Gruppe et ønske og behov for et tæt samarbejde med forældrene. En gang om året indkaldes der til forældremøde, hvor der tages forskellige emner op, informeres om sommerlejr og vælges forældrerepræsentanter til gruppebestyrelsen. Gruppebestyrelsen er valgt af forældrene til gruppens medlemmer og har blandt andet det overordnede ansvar for gruppens økonomi og sørger for, at gruppen overholder korpsets vedtægter. Det lyder lidt tungt, men det er faktisk rigtig hyggeli-

ge møder. Men derud over er det vigtigt med opbakning til diverse aktivite-

ter. Det kan være kørsel til og fra et arrangement, kagebagning, maling af hytten, oprydning efter loppemarkeder, at påtage sig en arbejdsopgave ved sommerfesten etc.

Hos Falkenberg Gruppe er der egentlig ikke faste opgaver (med mindre man melder sig som forældrerepræsentant eller hyttefar), men det er til gengæld vigtigt at man melder sig når vi efterlyser

hjælp. Spejderarbejdet bygger på frivillighed - ikke kun ledernes, - 20 -


Værd at vide men faktisk hele lokalsamfundets. Bemærk at man ved tilmelding af sit barn forpligter sig til at deltage i de indtjeningsaktiviteter som foregår i gruppen, det drejer sig om cirka 4-6 gange årligt. Aktiviteterne har til formål at sikre gruppens aktiviteter økonomisk og kommer alle medlemmer til gode i form af aktiviteter, ture og lejre. Når det er sagt så er opbakning for os ikke bare at bidrage med et stykke arbejde. Det er også at familien, så vidt det er

muligt, deltager i de arrangementer hvor I inviteres med. Det er bl.a. den årlige sommerfest, den traditionelle juleafslutning og forældremødet. Og slutteligt er det vigtigt for os ledere, at vi

har en tæt dialog med familierne. Vi vil rigtig gerne snakke med Jer (når der er tid til det, for eksempel ved juleafslutningen) og I er altid velkommen til at ringe eller skrive til os. Så

har I spørgsmål, gode ideer, bekymringer eller andet, kan I finde telefonnummer og email her i bladet på siderne der hedder telefontavlen.

- 21 -


Telefontavlen Bestyrelsesformand

Ann-Marie Jensen

2174 7916

Samsa@webspeed.dk Gruppeleder

Heidi Lyngbøg

2733 4405

lyngboeg@hotmail.com Kasserer

Gudrun Jensen

2515 6630

gjensen1107@gmail.com Hyttefar

Lars Sørensen

2214 9815

Forældrerepræsentanter

Mette Jørgensen

20427904

mettediekelmann@yahoo.dk Tanya Jonski

60163542

Tanya_jonski@hotmail.com Suppleant

Mette Benzon

2855 7389

mub@benzon.biz Sct. Georgsgilde repr.

Bente Christensen

4731 4121

dragen@newmail.dk Flokleder

Bettina Pedersen

2857 6946

Bettin@pigespejder.dk Flokleder

Stinne Voldum

2094 3576

Stinnevoldum@gmail.com Tropleder

Heidi Lyngbøg lyngboeg@hotmail.com

- 22 -

2733 4405


Telefontavlen Assistent

Emilie Sandstrøm Josephine lyngbøg

Webmaster

Bettina Pedersen

2857 6946

Bettin@pigespejder.dk Bladredaktør

Bettina Pedersen

2857 6946

Bettin@pigespejder.dk Hjemmeside:

www.pigespejder.dk/frederikssund

Facebookside:

”Falkenberg gruppe - de grønne pigespejdere i Frederikssund”

Adresse:

Klintevej 8D; 3600 Frederikssund

CVR:

13096791

Konto nr.

Nordea - 2670 0405815902

Spejderfødselsdage i januar

- 23 -


HYTTENYT’s sponsorer

CATERING - ALT I SELSKABER www.frubonde.dk

Telefon 4731 1010

Gudrun Jensen, Blødevej 7, 3600 Frederikssund

Tlf.: 2515 6630 emmident.gudrun@gmail.com https://gudrun.emmi-club.de/en/

Fødselsdage

i januar Anna Karoline Voldum-Sørensen fylder 10 år d. 3 januar

- 24 -


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.