HYTTENYT Oktober 2017

Page 1

Blad no. 24

Oktober 2017 Frederikssund - 1 -


Redaktionens spalte Vision og mission på landsplan.

ned til 16 års alderen har stemmeret. Dog er der nogle regler for gruppens stem-

De grønne pigespejdere har

mer: En spejdergruppe på

på landsplan en Vision og en mindst 15 medlemmer har mission som blev vedtager en stemme, derefter udløser til delegeretmødet i maj

hvert 15. medlem yderligere

2016. I maj 2018 skal der

en stemme. Men gruppen er

atter være delegeretmøde,

velkommen til at deltage

og hvad hovedbestyrelsen så med flere medlemmer, der har med i hatten til os bliver så ikke har stemmeret men spændende at se. Du kan

kan deltage i debatten og læse vores mission og vision støtte gruppens deltagere nedenfor. som har stemmeret. Vi glæDelegeretmødet er hos De

der os meget til næste års

grønne pigespejdere en stor

demokrati-fest.

begivenhed, hvor ledere helt Mission Vores mission hos De grønne pigespejdere er at gøre piger og kvinder i stand til at udvikle og udnytte deres fulde potentiale.

Vision Vi giver piger mod, og vi sætter verden i bevægelse, fordi: - pigespejdere flytter sig - ledere går nye veje - grupper udvikler fællesskaber - spejderbevægelsen gør børn og unge til ansvarlige verdensborgere

- 2 -


Program i oktober Flokken (6–10 år): Alle ugentlige møder er kl. 17.15–18.45 Egernene

Schæferne

01. Flokweekend

01. Flokweekend

03. Medlemskampagne

03. Medlemskampagne

10. Medlemskampagne

10. Medlemskampagne

17. Åbenthus (se side 18)

17. Åbenthus (se side 18)

24. Her bor vi

24. Showtime

29. BUSK (se side 5)

29. BUSK (se side 5)

31. Halloween (se side 6)

31. Halloween (se side 6)

07. Her bor vi

07. Showtime

Troppen (11-15 år): Alle ugentlige møder er kl. 19-21 03. Bål 10. Bål 14. - 19. Ungleder 1,2 + 3 24. Me, myself and I 29. BUSK (se side 5) 31. Halloween (se side 6) 07. Udfordringsmærke

- 3 -


Www.pigespejder.dk Formanden kigger

spejdere og alle de andre

tilbage på Spejder-

spejdere, der var med på lejren. Nu har indtrykkene fra

nes Lejr 2017: ”Jeg

lejren efterhånden bundfæl-

lagde især mærke

det sig, og jeg sidder tilbage

til gruppernes

med glæden over at være en del af et stærkt fællesskab. I

stærke fællesska-

løbet af Spejdernes Lejr

ber”

godt og vel 40 grønne pige-

2017 nåede jeg at besøge

spejdergrupper ud af de 100

De grønne pigespejderes

grupper, der var med. Gid

formand, Christina Palmstrøm, kaster et blik tilbage

jeg havde haft flere dage, så

tilbage med glæden over at

mærke i under mine besøg,

på oplevelserne fra Spejder- jeg kunne have nået hele vejen rundt. Det jeg især bed nes Lejr 2017 - og sidder være en del af et stærkt fæl- var gruppernes enormt stærke fællesskaber. Hver lesskab. ”Det er nu engang

sjovest at være pigespejder- enkelt deltager fik oplevelformand, når man kan være sen af at have en betydning.

sammen med pigespejdere i

Der var både forståelse for

alle afskygninger. Derfor var hinanden – men også forventninger til hinanden.” Spejdernes Lejr 2017 årets højdepunkt for mig som formand, og det var vidunderligt at bruge dagevis sammen med både grønne pige-

Læs hele historien på www.pigespejder.dk

- 4 -


BUSK

Vi mødes foran kirken kl. 9.45, hvor vi sammen går ind og finder pladser. Mor og far og andre interesserede er også velkommen, men skal selv finde en plads. Det er efterhånden en god tradition, at vi deltager i kirkens BUSK-gudstjeneste og tit har vi fået en lille rolle således at vi kan vise vores opbakning til arrangementet og vise uniformen frem. Vi glæder os til en hyggelig formiddag sammen med Jer og sognepræst Thomas Munk Rønberg.

- 5 -


Halloween

INVITATION

Tirsdag d. 31. oktober 2017 afholder vi Halloween for både trop og flok. Vi mødes ved bålpladsen kl. 17.30 og slutter samme sted kl. 19.30. Kom udklædt, men husk at vi skal være ude hele aftenen. Sammen spiser vi en uhyggelig middag kogt i heksegryde

og med tilhørende heksedrik. Derefter er fest i skoven, men pas på… til Halloween kan alt jo ske!

Tilmelding er ikke nødvendigt, men ligesom til alle andre tirsdage skal man melde afbud hvis man ikke kommer.

- 6 -


Langtidsplanlægning Trop November 2017 01. Tropmøde 14. Tropmøde 17. Novemberfejden 18. Novemberfejden 19. Novemberfejden 21. Lucia 28. Lucia December 2017 01. Decemberfejden 02. Decemberfejden 03. Decemberfejden 05. Lucia

12. Juleafslutning 19. Julematiné Marts 2018

10. Regionsdyst 11. Regionsdyst Juni 2018 23. Regionsarrangement i Frederikssund

- 7 -


Langtidsplanlægning Flok November 2017 01. Flokmøde 14. Flokmøde 21. Lucia 28. Lucia

December 2017 02. Bageweekend 03. Julemarked 05. Lucia 12. Juleafslutning 19. Julematiné

Marts 2018

10. Regionsdyst 11. Regionsdyst

- 8 -


Det sker i korpset 06/10/2017 Iværksætteri Giver Værdi: Oplevelseskursus del 2 Vil du gerne vide mere om iværksætteri og samtidig få en masse nye venner? Så kan du tage med på oplevelseskursus. 14/10/2017 Ungleder 1,2,3 Unglederkurserne er lederuddannelse for spejderpiger mellem 13 og 17 år. Vil du have en fed oplevelse i efterårsferien og lære noget mere om dig selv og skabe venskaber på tværs, så meld dig til Ungleder i uge 42. 10/11/2017 kl.19:00 12 års kursus Vi glæder os til at give dig din første kursusoplevelse! På 12 års

kursus er der trygge rammer. Her møder du jævnaldrende pigspejdere fra andre steder i Danmark og sammen skal vi lege, vokse og overraskes af regnbuens hemmeligheder og flotte farver 25/11/2017 Nyborg Strand Kursus Årets lederkursus på hotel Nyborg Strand 23/02/2018 Instruktørkursus 2. del 2. del af Instruktørkurset finder sted i denne weekend

- 9 -


Mmm… det dufter!

Glas OG forældre

Denne lørdag bliver der travlt i køkkenet i spejder-

efterlyses!

hytten og vi får brug for Lørdag d. 2. december 2017 hjælp. De forædlre som har skal flokken bage til julelyst til at give en hånd med markedet i kirken. Derfor

bedes derfor sende en email

har vi brug for så mange

til Bettin@pigespejder.dk. Vi

sylteglas som muligt. Alle

skal ikke kun bage, der skal

bedes derfor samle alt hvad

også klippes pynte-låg til

de kan at glas, og vaske dem glassene, så meld dig også så de er klar til brug. gerne selvom du ikke er den store bagermester.

- 10 -


Månedens sang Det kniber rigtig meget med at huske sangbogen, derfor har vi ikke rigtig lært nogle sange endnu. Vi prøver igen, og fortsætter derfor med samme sang som sidste måned!

Sang nr. 228 Hvis dit liv går helt i fisk,

Træk en gammel sweater på,

så tag fri en uge.

og lad bare skægget stå.

Sig farvel til bord og disk

Det en go idé at starte på en frisk.

og den lumre stue.

Sæt madding på krogen og tag med ud

Smid det over bord.

å fisk.

Vi starter på en frisk.

Er man en forelsket en

tag ud og fang lykken.

danser man på roser.

Tag med ud å fisk.

Men hvis der så spændes ben,

Træk en gammel sweater på,

si’r man grimme gloser.

og lad bare skægget stå.

Gør det ikke.

Det en go idé at starte på en frisk.

Prøv at starte på en frisk.

Sæt madding på krogen og tag

Tag med ud og fang lykken.

med ud å fisk.

Tag med ud å fisk.

Penge ud til bil og skat.

Træk en gammel sweater på,

Penge, penge, penge.

og lad bare skægget stå.

Nye kjoler, pels og hat.

Det en go idé at starte på en frisk.

Julen varer længe.

Sæt madding på krogen og tag med ud

Prøv og glem det.

å fisk.

prøv at starte på en frisk. Tag med ud og fang lykken. Tag med ud å fisk.

- 11 -


Nyt køkken - del 1

- 12 -


Husk nu

Medbring sylteglas… Rene!

Husk at komme til BUSK - det tæller med i SUPERSPEJ-

DER mærket

Halloween er

med spisning i år.

- 13 -


Flokweekenden

Vi skal have en dejlig weekend sammen, hvor vi

lørdag tager i teateret for at se ”Juhuu Det er regnvejr!” og søndag tager vi en tur i skoven for at finde ting der bruges til dekorationer ved Kirkens julemarked. Vi er tilbage i hytten kl. 14.00 hvor vi skal hentes.

Fredag aften står den på fredags-hygge og god mad. Vi mødes kl. 19.30 i spejderhytten.

Så skynd dig at tilmelde dig på biletto, se link på facebook. Tilmelding skal ske senest d. 5. august kl. 20.

- 14 -


Nyt køkken - del 2

- 15 -


Novemberfejden (trop)

- 16 -


Decemberfejden (trop)

- 17 -


Medlemskampagne Flokken holder

mudder. Når arrangementet slutter

åbenthus d. 17.

(kl. 15.00) og gæsterne er

oktober 2017

taget hjem hjælper vi hinanden med at rydde op. Det vil

Spejderi er super sjovt

og det bliver kun sjovere jo flere vi er. Derfor holder flokken åbenthus tirsdag d. 17. oktober 2017 og der bliver lagt mange kræfter i arrangementet som bl.a. ind-

går i kommunens katalog om ferieaktiviteter og vi køber annonceplads i lokalavi-

sen. På selve dagen skal alle som allerede er spejder mødes til Pizza kl. 12, hvorefter vi

sammen gør klar til at modtage vores gæster. Sammen med gæsterne skal vi lave

nogle spændende aktiviteter, blandt andet hugge diamanter fri til et armbånd, opleve naturkatastrofer og dykke i

sige at flokkens medlemmer er færdige kl. 16.00. Det er vigtigt at der er mange nuværende medlemmer ved arrangementet så vores

gæster kan se vores fine uniform og opleve den gode spejder-stemning, derfor

siger vi også at der er mødepligt. Men spejder er fritidsaktivitet og vi har fuld forståelse for at nogle af Jer allerede har andre planer. Vi beder Jer dog om, at være ekstra gode til at give afbud

ved dette arrangement så vi under alle omstændigheder kan lave et godt åbenthus arrangement for gæsterne og så vi ikke drukner i pizza.

- 18 -


Nyt køkken - del 3

- 19 -


Hvor skal mærket sidde? Her er et par grundregler: - Mærker som er knyttet til et årstal bør fjernes når året er omme. - Mærker man har fået som flokmedlem skal tages af uniformen når man rykker op i troppen. - Udfordringsmærker må sidde hvor som helst på uniformen, ideen er at man

kan danne et mønster med dem. - Sommerlejrmærker sidder på den ene lomme. - se billedet nedenfor for at se hvor standardmærker (by etc.) og årsstjerner skal være.

- 20 -


Husk at betale kontingent Kontingent skal be-

815902

tales 1. oktober

Medlemskab under Eftersko-

leophold: Gruppen tilbyder Som medlem af De grønne

økonomisk støtte til med-

pigespejdere i Frederiks-

lemmer der tager på Efter-

sund, Falkenberg gruppe er

skole. Det vil sige at man

det tid at betale sit kontin-

hos Falkenberg Gruppe kan

gent. Et medlemskab hos os

være medlem selvom man

koster 1.000 kr. årligt, som

tager på Efterskole, men

betales over to omgange (1.

med nedsat kontingent. I

april og 1. oktober). Kontin- følge reglerne for tipsmidgentet opkræves af gruplerne skal man minimum bepens kasserer, via informati- tale 75 kr. selv og derfor har on der kommer sammen

Falkenberg Gruppe besluttet

med månedsbladet eller på

at medlemmer på Efterskole

email. Kontingent indbetales kan nøjes med at betale de på følgende Nordea konto: 75 kr. under deres EfterskoReg. 2670 konto 0405

leophold.

- 21 -


EFTERLYSNING Filmskaber - GENOPSLAG Bettina søger en troppige med adgang til computer og interesse for at at skabe fede film af gruppens billeder til gruppens hjemmeside. Du vil blive undervist i hvordan og får billederne udleveret. Der er ingen deadline for hver film, da du stadig skal have tid til skole, fritidsaktiviteter mm. Dato: Snarest muligt. Kontakt: Bettina på Bettin@pigespejder.dk Rengøring af terrassetag - GENOPSLAG Som konsekvens af de den aflyste Familiedag skal vi bruge en som vil rengøre taget over terrassen, så sollyset igen kan komme ned. Dato: Snarest muligt Kontakt: Bettina på Bettin@pigespejder.dk

- 22 -


Værd at vide Flokken er de yngste medlemmer (5-10 år), troppen er de ældste (10+). Der er oprykning i februar og det er medlemmets alder samt en vurdering fra lederne der er afgørende for hvornår man rykker op. Ved indmeldelse skal man betale 175 kr. på vores konto (se telefontavlen) samt indtaste sine oplysninger på en elektronisk indmeldelsesblanket. Link udleveres af lederen. For de 175 kr. får man en velkomstpakke der bl.a. indeholder tørklæde og sangbog. Kontingentet er på 500 kr. hvert halve år og der kommer en email fra kasseren når det er tid til betaling. Derud over skal man betale for ture, her afhænger prisen af hvilken tur det er. Vi bru-

ger ofte www.billetto.dk når vi arrangere ture, således at I som forældre slipper for at skulle hæve penge. I så fald vil det fremgå af invitationen, der vil være link på hjemmesiden og på facebookgruppen. Ønsker man en uniform eller andre logovarer skal man selv købe dette på www.55nord.dk. Her kan man også finde udstyr uden logo på., men man kan med fordel også benytte sig af Spejdersport (den nærmeste ligge i Hillerød, men de har også en hjemmeside) eller www.eventyrsport.dk. Ved henvendelse til din leder kan du får et rabatkort til Spejdersport. Falkenberg Gruppe har en hjemmeside: www.pigespejder.dk/frederikssund. Her kan du finde de fleste oplysninger, men er der noget du mangler skal du bare spørge -

vi vil altid gerne hjælpe og det er rart at vide hvad I mangler af information på hjemmesiden. Vi bruger også Facebook rigtig meget til hurtige beskeder, ændringer og påmindelser om diverse ting. Gruppen er lukket så det kun er medlemmer og deres

- 23 -


Værd at vide familier der ser hvad der sker, fordi vi også deler billeder med medlemmer og forældre på side, Du kan finde den ved at søge på ”Falkenberg Gruppe - De grønne pigespejdere i Frederikssund”. Vi laver halvårsplaner som sendes ud i sommerferien og i juleferien, så I har en chance for at blokere datoer til de mange spæn-

dende arrangementer. Det blad du sidder med i hånden hedder HYTTENYT og det udkommer hver tirsdag inden månedsskifte. Her kan du finde rigtig mange informationer om de kommende

arrangementer, læse sjove historier, se billeder, finde kontaktinformationer mm. De grønne pigespejdere er em ambitiøs og moderne spejderorganisation. Vi arbejder ud fra en mission og en vision om at skabe livsduelige piger og kvinder. Vi udfordrer og udvikler vores medlemmer, så de er godt klædt på og vores spejderarbejde bygger på det pædagogiske princip 'learning by doing'.

En del af Leraning by doing princippet er også at børn til tider sendes på løb uden voksne. Men de er aldrig helt overladt til dem selv. Vi gør gerne brug af elektronikken hvis det er det der

giver mening i den aktuelle aktivitet, men ellers holder vi øje med at alle hold kommer igennem posterne, der patruljere voksne rundt (måske forklædt som en del af fortællingen) etc. For en

- 24 -


Værd at vide ting er helt sikkert: Vi passer lige så godt på Jeres piger som var de vore egne!

Vi er meget bevidste om, at det ikke altid er hele historien der komme med hjem. Derfor vil vi gerne opfordre Jer til at kontakte lederne, hvis der er noget som bekymrer Jer. I kan finde lederenes kontaktinformationer her i bladet.

Lige som de fleste andre fritidsaktiviteter vores børn tilmeldes er der også hos Falkenberg Gruppe et ønske og behov for et tæt samarbejde med forældrene. En gang om året indkaldes der til forældremøde, hvor der tages forskellige emner op, informeres om sommerlejr og vælges forældrerepræsentanter til gruppebestyrelsen. Gruppebestyrelsen er valgt af forældrene til gruppens medlemmer og har blandt andet det overordnede ansvar for gruppens økonomi og sørger for, at gruppen overholder korpsets vedtægter. Det lyder lidt tungt, men det er faktisk rigtig hyggelige møder.

Men derud over er det vigtigt med opbakning til diverse aktiviteter. Det kan være kørsel til og fra et arrangement, kagebagning,

maling af hytten, oprydning efter loppemarkeder, at påtage sig en arbejdsopgave ved sommerfesten etc.

- 25 -


Telefontavlen Bestyrelsesformand

Ann-Marie Jensen

2174 7916

Samsa@webspeed.dk Gruppeleder

Heidi Lyngbøg

2733 4405

lyngboeg@hotmail.com Kasserer

Gudrun Jensen

2515 6630

gjensen1107@gmail.com Hyttefar

Forældrerepræsentanter

Lars Sørensen

2214 9815

Mikael Benzon

2845 7389

Mette Jørgensen

20427904

mettediekelmann@yahoo.dk Tanya Jonski

60163542

Tanya_jonski@hotmail.com Suppleant

Mette Benzon

2855 7389

mub@benzon.biz Sct. Georgsgilde repr.

Bente Christensen

4731 4121

dragen@newmail.dk Flokleder

Bettina Pedersen

2857 6946

Bettin@pigespejder.dk Flokleder

Stinne Voldum

2094 3576

Stinnevoldum@gmail.com Tropleder

Heidi Lyngbøg lyngboeg@hotmail.com

- 26 -

2733 4405


Telefontavlen Assistent

Emilie Sandstrøm Josephine lyngbøg

Webmaster

Bettina Pedersen

2857 6946

Bettin@pigespejder.dk Bladredaktør

Bettina Pedersen

2857 6946

Bettin@pigespejder.dk Hjemmeside:

www.pigespejder.dk/frederikssund

Facebookside:

”Falkenberg gruppe - de grønne pigespejdere i Frederikssund”

Adresse:

Klintevej 8D; 3600 Frederikssund

CVR:

13096791

Konto nr.

Nordea - 2670 0405815902

Spejderfødselsdage i oktober Emilie Sandstrøm har været spejder i 4 år

Josephine Petersen har været spejder i 9 år Sofie Andersen har været spejder i 4 år

- 27 -


HYTTENYT’s sponsorer

CATERING - ALT I SELSKABER www.frubonde.dk

Telefon 4731 1010

Gudrun Jensen, Blødevej 7, 3600 Frederikssund

Tlf.: 2515 6630 emmident.gudrun@gmail.com https://gudrun.emmi-club.de/en/

Fødselsdage

i oktober Lulu Qvist fylder 9 år d. 5. oktober

- 28 -


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.