HYTTENYT September 2017

Page 1

Blad no. 23

September 2017 Frederikssund - 1 -


Redaktionens spalte Når du peger, pe-

get og har mange meninger. Det indrømmer jeg. Jeg hå-

ger der tre fingre

ber jeg en dag også kan sige

tilbage på dig selv

mig fri for nogle af de andre

Det er faktisk en rigtig god sætning at huske på, særligt

i disse tider med facebook

ting hvor sætningen gør sig gældende, og at arbejde på sagen er i hvert fald et skridt i den rigtige retning.

og andre sociale medier,

Fro der er ingen tvivl om, at

hvor der langes ud efter snart den ene og så den anden. Vi gør det alle sammen er jeg sikker på: Peger fingre fra tid til anden. Nogle gan-

ge er det en undren, andre gange er direkte sladder eller kritik, men uanset hvad så kan vi være helt sikre på at andre også gør det den anden vej rundt. Det er også noget vi kan blive enige om,

børn og unge har brug for

gode eksempler på de sociale medier, som i dag bruges til mobning i en grad vi

voksne slet ikke kan begribe og meget lidt af det er synligt for os. Jeg håber og beder til, at vores medlemmer

ved at de har voksne i deres liv som vil lytter til dem hvis de oplever den slags.

ikke er ok - at pege fingre, kritisere (på den negative måde) og sladre. Men vi er jo

bare mennesker… Personligt er jeg ikke særlig god til at huske denne sætning, jeg undres rigtig me- 2 -


Program i september Flokken (6–10 år): Alle ugentlige møder er kl. 17.15–18.45 Egernene

Schæferne

05. Spaghetti gudstjeneste

05. Spaghetti gudstjeneste

12. Naturstier

12. Byggeprojekt

19. Naturstier

19. Byggeprojekt

26. Naturstier

26. Byggeprojekt

29. Flokweekend

29. Flokweekend

30. Flokweekend

30. Flokweekend

01. Flokweekend

01. Flokweekend

03. Medlemskampagne

03. Medlemskampagne

Troppen (11-15 år): Alle ugentlige møder er kl. 19-21 05. Spaghetti gudstjeneste 19. Hikegak 08. Sct. Georgløb

26. Sjov og ballade

09. Sct. Georgløb

29. Shelterhike

10. Sct. Georgløb

30. Shelterhike

12. Gådeløb

01. Shelterhike

15. 12 års kursus

03. Bål

16. 12 års kursus

17. 12 års kursus - 3 -


Www.pigespejder.dk Lejren gjorde flygtningepiger bedre til

dansk

alle tre er 13 og 14 år og flygtninge fra Syrien. Pigerne har været i Danmark i mel-

lem et og fire år og er pigespejdere i Falkenberg gruppe i Frederikssund. Spejdernes Lejr var første

gang, de prøvede at være med på en spejderlejr i Danmark. Reyan synes, det var

fedt at være på lejr, fordi hun fik nye venner. Og Sarah fik øvet sig en helt masse i Tre af de pigespejdere, som

at tale dansk. Et af de nye

Falkenberg gruppe havde

ord, hun lærte på lejren, er

med på Spejdernes Lejr, var

”økse”. ”De har sagt, at en

flygtningepiger fra Syrien.

spejderlejr minder lidt om en

Lejren hjalp pigerne med at

flygtningelejr, bare meget

tale mere dansk og få nye

sjovere – heldigvis,” siger

veninder - og så fandt de ud Bettina Damgaard Pedersen, af, hvor vigtigt det er at have der er med i ledergruppen i Falkenberg gruppe.

regntøj med på en dansk spejderlejr. I et telt på Spejdernes Lejr

har tre piger siddet og øvet sig i at lære dansk. Det er

Læs hele historien på www.pigespejder.dk

Reyan, Elham og Sarah, som

- 4 -


Spejdernes lejr 2017

- 5 -


Sommerfesten 2017 Rekord stor omsætning er resulta-

med at give hinanden et stort skulderklap. I fortjener det. Lederne i Falkenberg

tet af Jeres store

Gruppe er virkelig stolte af

arbejde

Jeres indsats: indhentning af

87.187 kr. er rigtig mange

sponsorgaver, telt opsætning, kørsel af lopper, bod-

penge og i år er der gjort en særlig stor indsats for også at mindske udgifterne såle-

des at langt det meste kan fordeles mellem de to spejdergrupper.

opsætning, bodbemanding og oprydning. Uden Jer kunne sommerfesten ikke afhol-

des og gruppen ville have et stort sort hul i budgettet eller alt vi afholder ville være 5

-7 gange så dyrt.

Pengene skal bruges til den

generelle drift af Falkenberg Gruppe samt tilskud til kontingent, turer mv. Med andre ord kommer pengene alle vores medlemmer til gode og jeg håber I vil hjælpe os- 6 -


Langtidsplanlægning Trop Oktober 2017

12. Juleafslutning

01. Shelterhike

19. Julematiné

03. Tropmøde 10. Tropmøde

Marts 2018

14. Ungleder

10. Regionsdyst

15. Ungleder

11. Regionsdyst

16. Ungleder 17. Ungleder

Juni 2018

18. Ungleder

23. Regionsarrangement i Fre-

19. Ungleder

derikssund

24. Tropmøde 29. BUSK 31. Halloween November 2017

01. Tropmøde 14. Tropmøde 17. Novemberfejden 18. Novemberfejden

19. Novemberfejden 21. Lucia 28. Lucia December 2017 01. Decemberfejden 02. Decemberfejden 03. Decemberfejden 05. Lucia - 7 -


Langtidsplanlægning Flok Oktober 2017

Marts 2018

01. Flokweekend

10. Regionsdyst

03. Flokmøde

11. Regionsdyst

10. Flokmøde 17. Åbenthus 24. Flokmøde 29. BUSK 31. Halloween November 2017 01. Flokmøde 14. Flokmøde 21. Lucia 28. Lucia

December 2017

02. Bageweekend 03. Julemarked 05. Lucia 12. Juleafslutning 19. Julematiné

- 8 -


Det sker i korpset 15/09/2017 12årskursus - en del af Kursusmylder Vi glæder os til at give dig din første kursusoplevelse! På 12 års kursus er der trygge rammer. Her møder du jævnaldrende pigspejdere fra andre steder i Danmark og sammen skal vi lege, vokse og overraskes af regnbuens hemmeligheder og flotte farver

15/09/2017 Instruktørkursus - en del af Kursusmylder Instruktørkursus løber over to weekender. Den første weekend finder sted som en del af Kursusmylder på spejderbakken.

Weekenderne er spækket med alt det, du skal bruge for at blive skarp på at instruere andre og lære din blændende viden fra dig. 15/09/2017 Mangemodul - en del af Kursusmylder På Mange Modul kan du vælge netop de moduler, der er relevante for dig og resten af lederne i den gruppe! 16/09/2017 Projektlederuddannelse - en del af kursusmylder Projektlederkurset strækker sig over et halvt år, men skydes af denne weekend på Spejderbakken. Kurset er til dig, der gerne vil arbejde med projekt-styringsværktøjer og dermed også pigespejdernes projekt-guide. 14/10/2017 Ungleder 1,2,3

Unglederkurserne er lederuddannelse for spejderpiger mellem 13 og 17 år. Vil du have en fed oplevelse i efterårsferien og lære noget mere om dig selv og skabe venskaber på tværs, så meld dig til Ungleder i uge 42. - 9 -


Sommerfestens sponsorer

- 10 -


Månedens sang Denne månedssang kan mor og far helt sikkert også synge med på...

Sang nr. 228 Hvis dit liv går helt i fisk,

Træk en gammel sweater på,

så tag fri en uge.

og lad bare skægget stå.

Sig farvel til bord og disk

Det en go idé at starte på en frisk.

og den lumre stue.

Sæt madding på krogen og tag med ud

Smid det over bord.

å fisk.

Vi starter på en frisk.

Er man en forelsket en

tag ud og fang lykken.

danser man på roser.

Tag med ud å fisk.

Men hvis der så spændes ben,

Træk en gammel sweater på,

si’r man grimme gloser.

og lad bare skægget stå.

Gør det ikke.

Det en go idé at starte på en frisk.

Prøv at starte på en frisk.

Sæt madding på krogen og tag med ud

Tag med ud og fang lykken.

å fisk.

Tag med ud å fisk.

Penge ud til bil og skat.

Træk en gammel sweater på,

Penge, penge, penge.

og lad bare skægget stå.

Nye kjoler, pels og hat.

Det en go idé at starte på en frisk.

Julen varer længe.

Sæt madding på krogen og tag med ud

Prøv og glem det.

å fisk. 9

prøv at starte på en frisk. Tag med ud og fang lykken. Tag med ud å fisk.

- 11 -


Tallene taler for sig selv Vi har kigget lidt i

2. Ved at melde afbud har lederen mulighed or at plan-

protokollen for

lægge mødet så et medlems

flokken de sidste 6

fravær ikke påvirker mødet

måneder.

og indholdet. Måske skal

lem kan i denne omgang

3. Ved de fleste møder skal

enheden deles op i nogle I sidste halvår havde flokken hold eller en leg kan ikke 35 møder, men kun 1 med- gennemføres. modtage et kryds til sin uni- der indkøbes materialer og form. Resten har mellem 6 det giver sig selv, at et afbud og 18 afbud men grundet

reglerne for afbud ved fravær har de mellem 9 og 34 gange fravær fordi et fravær uden afbud tæller dobbelt. Når vi skelner mellem afbud

vil betyde mulighed for at lederen ikke køber ind til

den fraværende. Vi kan altså spare gruppen for nogle udgifter.

og fravær uden afbud skyl-

Med andre ord: Husk at mel-

des det flere ting:

de afbud til din leder - også

1. Til spejder er samvær og

til weekender du ikke kan

sammenhold en vigtig fak-

komme til.

tor. Derfor er det vigtigt at man her der så meget som muligt og det skaber uro når

et medlem udebliver så ofte at hun ikke ved hvad vi er i gang med, ikke har lært det

samme som de andre osv. - 12 -


Husk nu

HUSK tilmelding til Ungleder senest d. 24. september

Troppen skal tilmelde

sig Shelterhike senest d . 1. september

- 13 -


Flokweekenden

Vi skal have en dejlig weekend sammen, hvor vi

lørdag tager i teateret for at se ”Juhuu Det er regnvejr!” og søndag tager vi en tur i skoven for at finde ting der bruges til dekorationer ved Kirkens julemarked. Vi er tilbage i hytten kl. 14.00 hvor vi skal hentes.

Fredag aften står den på fredags-hygge og god mad. Vi mødes kl. 19.30 i spejderhytten.

Så skynd dig at tilmelde dig på biletto, se link på facebook. Tilmelding skal ske senest d. 5. august kl. 20.

Er du ikke allerede tilmeldt så gør det nu!

- 14 -


- 15 -


- 16 -


Decemberfejden (trop)

- 17 -


Medlemskampagne Flokken holder åbnethus d. 17. okto-

ber 2017

mudder. Når arrangementet slutter (kl. 15.00) og gæsterne er

taget hjem hjælper vi hinanden med at rydde op. Det vil

Spejderi er super sjovt

og det bliver kun sjovere jo flere vi er. Derfor holder flokken åbenthus tirsdag d. 17. oktober 2017 og der bliver lagt mange kræfter i arrangementet som bl.a. ind-

går i kommunens katalog om ferieaktiviteter og vi køber annonceplads i lokalavi-

sen. På selve dagen skal alle som allerede er spejder mødes til Pizza kl. 12, hvorefter vi

sammen gør klar til at modtage vores gæster. Sammen med gæsterne skal vi lave

nogle spændende aktiviteter, blandt andet hugge diamanter fri til et armbånd, opleve naturkatastrofer og dykke i

sige at flokkens medlemmer er færdige kl. 16.00. Det er vigtigt at der er mange nuværende medlemmer ved arrangementet så vores

gæster kan se vores fine uniform og opleve den gode spejder-stemning, derfor

siger vi også at der er mødepligt. Men spejder er fritidsaktivitet og vi har fuld forståelse for at nogle af Jer allerede har andre planer. Vi beder Jer dog om, at være ekstra gode til at give afbud

ved dette arrangement så vi under alle omstændigheder kan lave et godt åbenthus arrangement for gæsterne og så vi ikke drukner i pizza.

- 18 -


Spaghetti gudstjeneste

- 19 -


Novemberfejden (trop)

- 20 -


Spejdernes lejr 2017

- 21 -


EFTERLYSNING Filmskaber - GENOPSLAG Bettina søger en troppige med adgang til computer og interesse for at at skabe fede film af gruppens billeder til gruppens hjemmeside. Du vil blive undervist i hvordan og får billederne udleveret. Der er ingen deadline for hver film, da du stadig skal have tid til skole, fritidsaktiviteter mm. Dato: Snarest muligt. Kontakt: Bettina på Bettin@pigespejder.dk Rengøring af terrassetag - GENOPSLAG Som konsekvens af de den aflyste Familiedag skal vi bruge en som vil rengøre taget over terrassen, så sollyset igen kan komme ned. Dato: Snarest muligt Kontakt: Bettina på Bettin@pigespejder.dk

- 22 -


Værd at vide Flokken er de yngste medlemmer (5-10 år), troppen er de ældste (10+). Der er oprykning i februar og det er medlemmets alder samt en vurdering fra lederne der er afgørende for hvornår man rykker op. Ved indmeldelse skal man betale 175 kr. på vores konto (se telefontavlen) samt indtaste sine oplysninger på en elektronisk indmeldelsesblanket. Link udleveres af lederen. For de 175 kr. får man en velkomstpakke der bl.a. indeholder tørklæde og sangbog. Kontingentet er på 500 kr. hvert halve år og der kommer en email fra kasseren når det er tid til betaling. Derud over skal man betale for ture, her afhænger prisen af hvilken tur det er. Vi bru-

ger ofte www.billetto.dk når vi arrangere ture, således at I som forældre slipper for at skulle hæve penge. I så fald vil det fremgå af invitationen, der vil være link på hjemmesiden og på facebookgruppen. Ønsker man en uniform eller andre logovarer skal man selv købe dette på www.55nord.dk. Her kan man også finde udstyr uden logo på., men man kan med fordel også benytte sig af Spejdersport (den nærmeste ligge i Hillerød, men de har også en hjemmeside) eller www.eventyrsport.dk. Ved henvendelse til din leder kan du får et rabatkort til Spejdersport. Falkenberg Gruppe har en hjemmeside: www.pigespejder.dk/frederikssund. Her kan du finde de fleste oplysninger, men er der noget du mangler skal du bare spørge -

vi vil altid gerne hjælpe og det er rart at vide hvad I mangler af information på hjemmesiden. Vi bruger også Facebook rigtig meget til hurtige beskeder, ændringer og påmindelser om diverse ting. Gruppen er lukket så det kun er medlemmer og deres

- 23 -


Værd at vide familier der ser hvad der sker, fordi vi også deler billeder med medlemmer og forældre på side, Du kan finde den ved at søge på ”Falkenberg Gruppe - De grønne pigespejdere i Frederikssund”. Vi laver halvårsplaner som sendes ud i sommerferien og i juleferien, så I har en chance for at blokere datoer til de mange spæn-

dende arrangementer. Det blad du sidder med i hånden hedder HYTTENYT og det udkommer hver tirsdag inden månedsskifte. Her kan du finde rigtig mange informationer om de kommende

arrangementer, læse sjove historier, se billeder, finde kontaktinformationer mm. De grønne pigespejdere er em ambitiøs og moderne spejderorganisation. Vi arbejder ud fra en mission og en vision om at skabe livsduelige piger og kvinder. Vi udfordrer og udvikler vores medlemmer, så de er godt klædt på og vores spejderarbejde bygger på det pædagogiske princip 'learning by doing'.

En del af Leraning by doing princippet er også at børn til tider sendes på løb uden voksne. Men de er aldrig helt overladt til dem selv. Vi gør gerne brug af elektronikken hvis det er det der

giver mening i den aktuelle aktivitet, men ellers holder vi øje med at alle hold kommer igennem posterne, der patruljere voksne rundt (måske forklædt som en del af fortællingen) etc. For en

- 24 -


Værd at vide ting er helt sikkert: Vi passer lige så godt på Jeres piger som var de vore egne!

Vi er meget bevidste om, at det ikke altid er hele historien der komme med hjem. Derfor vil vi gerne opfordre Jer til at kontakte lederne, hvis der er noget som bekymrer Jer. I kan finde lederenes kontaktinformationer her i bladet.

Lige som de fleste andre fritidsaktiviteter vores børn tilmeldes er der også hos Falkenberg Gruppe et ønske og behov for et tæt samarbejde med forældrene. En gang om året indkaldes der til forældremøde, hvor der tages forskellige emner op, informeres om sommerlejr og vælges forældrerepræsentanter til gruppebestyrelsen. Gruppebestyrelsen er valgt af forældrene til gruppens medlemmer og har blandt andet det overordnede ansvar for gruppens økonomi og sørger for, at gruppen overholder korpsets vedtægter. Det lyder lidt tungt, men det er faktisk rigtig hyggelige møder.

Men derud over er det vigtigt med opbakning til diverse aktiviteter. Det kan være kørsel til og fra et arrangement, kagebagning,

maling af hytten, oprydning efter loppemarkeder, at påtage sig en arbejdsopgave ved sommerfesten etc.

- 25 -


Telefontavlen Bestyrelsesformand

Ann-Marie Jensen

2174 7916

Samsa@webspeed.dk Gruppeleder

Heidi Lyngbøg

2733 4405

lyngboeg@hotmail.com Kasserer

Gudrun Jensen

2515 6630

gjensen1107@gmail.com Hyttefar

Forældrerepræsentanter

Lars Sørensen

2214 9815

Mikael Benzon

2845 7389

Mette Jørgensen

20427904

mettediekelmann@yahoo.dk Tanya Jonski

60163542

Tanya_jonski@hotmail.com Suppleant

Mette Benzon

2855 7389

mub@benzon.biz Sct. Georgsgilde repr.

Bente Christensen

4731 4121

dragen@newmail.dk Flokleder

Bettina Pedersen

2857 6946

Bettin@pigespejder.dk Flokleder

Stinne Voldum

2094 3576

Stinnevoldum@gmail.com Tropleder

Heidi Lyngbøg lyngboeg@hotmail.com

- 26 -

2733 4405


Telefontavlen Assistent

Emilie Sandstrøm Josephine lyngbøg

Webmaster

Bettina Pedersen

2857 6946

Bettin@pigespejder.dk Bladredaktør

Bettina Pedersen

2857 6946

Bettin@pigespejder.dk Hjemmeside:

www.pigespejder.dk/frederikssund

Facebookside:

”Falkenberg gruppe - de grønne pigespejdere i Frederikssund”

Adresse:

Klintevej 8D; 3600 Frederikssund

CVR:

13096791

Konto nr.

Nordea - 2670 0405815902

Spejderfødselsdage i september Anna Karoline Voldum-Sørensen har været spejder i 2 år

Cecilie Petersen har været spejder i 7 år Elham Allahham har været spejder i 1 år Isabella Dixon har været spejder i 1 år Sarah Sarkoujak har været spejder i 1 år

- 27 -


HYTTENYT’s sponsorer

CATERING - ALT I SELSKABER www.frubonde.dk

Telefon 4731 1010

Gudrun Jensen, Blødevej 7, 3600 Frederikssund

Tlf.: 2515 6630 emmident.gudrun@gmail.com https://gudrun.emmi-club.de/en/

Fødselsdage

i august

- 28 -


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.