HYTTENYT November 2017

Page 1

F A L K E N B E

Blad no. 25

R

November 2017 Frederikssund

GRUPPE G - 1 -


Redaktionens spalte WAGGGS certificeret Instruktør

sociation of girls guides and girls scouts - altså verdensorganisationen for pigespej-

Til februar bliver jeg færdig

dere og som medlem af De

med min påbegyndte in-

grønne pigespejdere er man

struktøruddannelse og kan

automatisk også medlem af

kalde mig WAGGGS certifice- WAGGGS. På deres hjemmeret Instruktør. Som Instruk- side fremgår det, at de suptør arbejdes der med måden porterer pige og unge kvinhvorpå man formidler noget der til at udvikle deres fulde i undervisningsøjemed. På

potentiale som ledere og ak-

den første del af uddannel-

tive verdensborgere og det

sen er jeg ikke så sikker på,

lyder jo umiskendeligt som

at jeg lærte så meget nyt,

noget vi kender herhjemme

bortset fra navnene på det

fra. Det er således WAGGGS

der åbenbart er en teori. For der står bag det mærke vi faktisk viste det sig, at jeg i tog både i trop og flok ”Free kræft af mine mange årige

being me”. Vil I vide mere

medlemskab hos De grønne

kan I finde deres hjemme-

pigespejdere allerede kan i

side på www.wagggs.org

hvert fald de fleste af teorierne. Men jeg tænker også, at jeg nok bliver mere bevidst i mine valg, når jeg er færdig. Men hvad er det for noget med det der WAGGS? WAGGGS står for World as-

I sidste måned kunne du blandt andet læse om De grønne pigespejdere mission som lyder: Vores mission hos De grønne pigespejdere er at gøre piger og kvinder i stand til at udvikle og udnytte deres fulde potentiale.

- 2 -


Program i november Flokken (6–10 år): Alle ugentlige møder er kl. 17.15–18.45 Egernene

Schæferne

07. Her bor vi

07. Showtime

14. Her bor vi

14. Showtime

21. Lucia

21. Lucia

28. Lucia

28. Lucia

02. Bageweekend

02. Bageweekend

03. Julemarked

03. Julemarked

05. Lucia

05. Lucia

12. Juleafslutning

12. Juleafslutning

19. Julematine

19. Julematine

Troppen (11-15 år): Alle ugentlige møder er kl. 19-21 07. Udfordringsmærke

02. Decemberfejden

14. Udfordringsmærke

03. decemberfejden/

17. Tropweekend

Julemarked

18. Tropweekend

05. Lucia

19. Tropweekend

12. Juleafslutning

21. Lucia

19. Julematine

28. Lucia 01. Decemberfejden - 3 -


Www.pigespejder.dk Hvad har P3 vært

Lad derfor Hotel Nyborg Strand være vores grønne væksthus for sara Bovin, tv-vært en weekend! Petra Nagel og ko- Glæd dig til at opleve: Petra Nagel, som ud over at have miker Jakob Svend- datet hele verden har vist, at selv tv-stjerner slås med dårligt selvsen tilfælles? værd og kan have svært ved at De deltager alle 3 i dette års møde deres eget spejlbillede. NYS! Det er en stor fornøjelse at Sara Bovin - radiovært på Tværs byde alle grønne pigespejdere og mester i at tale med unge over 16 år velkommen til Nyborg Strand Kursus 2017. Årets tema er Syng sangbogen tynd, når “Hver vækst. fugl synger med sit næb” Vi vil gerne være flere medlemmer, flere grupper og flere hænder lokalt, regionalt og nationalt. Lad latteren perle, når Jakob Men vækst er meget mere end det. På NYS får du også mulighed Svendsen kobler kirke med komik og nyd en stille stund på stranden, for at opleve personlig udvikling når vi holder andagt i skumringen og få inspiration til din hverdag. Meget bliver som du kender det, og noget bliver nyt og anderledes. Helt sikkert er det, at det bliver godt. Så tag alle dine spejderveninder under armen især de unge og kom til årets skønneste lederplejeweekend. - 4 -


BUSK

D. 29. oktober mødte 5 flokpiger op i kirken til en festlig gudstjeneste

- 5 -


Du er efterspurgt!

Glas OG forældre

Denne lørdag bliver der travlt i køkkenet i spejder-

efterlyses!

hytten og vi får brug for Lørdag d. 2. december 2017 hjælp. De forædler som har skal flokken bage til julelyst til at give en hånd med markedet i kirken. Derfor

bedes derfor sende en e-

har vi brug for så mange

mail til

sylteglas som muligt. Alle

Bettin@pigespejder.dk. Vi

bedes derfor samle alt hvad

skal ikke kun bage, der skal

de kan at glas, og vaske dem også klippes pynte-låg til så de er klar til brug. glassene, så meld dig også Endvidere skal der være

gerne selvom du ikke er den

nogle, som vil lave brunka-

store bagermester.

gedej til fryseren. - 6 -


LangtidsplanlĂŚgning Trop December 2017 01. Decemberfejden 02. Decemberfejden 03. Decemberfejden 05. Lucia 12. Juleafslutning 19. JulematinĂŠ Marts 2018 10. Regionsdyst 11. Regionsdyst Maj 2018 regionsarrangement i Jonstrup Juni 2018 23. Regionsarrangement i Frederikssund

- 7 -


LangtidsplanlĂŚgning Flok December 2017 02. Bageweekend 03. Julemarked 05. Lucia 12. Juleafslutning 19. JulematinĂŠ Maj 2018 26,. Regionsarrangement i Jonstrup Marts 2018 10. Regionsdyst 11. Regionsdyst

- 8 -


Det sker i korpset 10/11/2017 kl.19:00 12 års kursus Vi glæder os til at give dig din første kursusoplevelse! På 12 års kursus er der trygge rammer. Her møder du jævnaldrende pigspejdere fra andre steder i Danmark og sammen skal vi lege, vokse og overraskes af regnbuens hemmeligheder og flotte farver 25/11/2017 Nyborg Strand Kursus Årets lederkursus på hotel Nyborg Strand 23/02/2018 Instruktørkursus 2. del 2. del af Instruktørkurset finder sted i denne weekend 13/04/2018 Trænerkursus - weekend 1 Har du gennemført vores instruktørkursus så har du også adgang til at komme på trænerkursus. 05/05/2018 Delegeretmøde 2018 Korpsets generalforsamling, som afholdes på Hotel Nyborg Strand

- 9 -


Tropweekend

- 10 -


Decemberfejden (trop)

- 11 -


Husk nu Hus

Medbring sylteglas… Rene, tak.

k at mel Jer s de om hjæ lper ved e jule mar kedet. Se s ide 6

den e l ka Xi r. e t t tete i æ s v i t kt ka r se a r Hus e ove v i t d g i å til rs er p ove ren t e n t ivi er e akt e Der nd me m 8 ko og 7 n side

Til troppen: Deltager man ikke i Decemberfejden er der mødepligt i kriken i forbindelse med Julemarkedet!

- 12 -


EFTERLYSNING Filmskaber - GENOPSLAG Bettina søger en troppige med adgang til computer og interesse for at at skabe fede film af gruppens billeder til gruppens hjemmeside. Du vil blive undervist i hvordan og får billederne udleveret. Der er ingen deadline for hver film, da du stadig skal have tid til skole, fritidsaktiviteter mm. Dato: Snarest muligt. Kontakt: Bettina på Bettin@pigespejder.dk Rengøring af terrassetag - GENOPSLAG Som konsekvens af de den aflyste Familiedag skal vi bruge en som vil rengøre taget over terrassen, så sollyset igen kan komme ned. Dato: Snarest muligt Kontakt: Bettina på Bettin@pigespejder.dk

- 13 -


Værd at vide Flokken er de yngste medlemmer (5-10 år), troppen er de ældste (10+). Der er oprykning i februar og det er medlemmets alder samt en vurdering fra lederne der er afgørende for hvornår man rykker op. Ved indmeldelse skal man betale 175 kr. på vores konto (se telefontavlen) samt indtaste sine oplysninger på en elektronisk indmeldelsesblanket. Link udleveres af lederen. For de 175 kr. får man en velkomstpakke der bl.a. indeholder tørklæde og sangbog. Kontingentet er på 500 kr. hvert halve år og der kommer en email fra kasseren når det er tid til betaling. Derud over skal man betale for ture, her afhænger prisen af hvilken tur det er. Vi bruger ofte www.billetto.dk når vi arrangere ture, således at I som forældre slipper for at skulle hæve penge. I så fald vil det fremgå af invitationen, der vil være link på hjemmesiden og på facebookgruppen. Ønsker man en uniform eller andre logovarer skal man selv købe dette på www.55nord.dk. Her kan man også finde udstyr uden logo på., men man kan med fordel også benytte sig af Spejdersport (den nærmeste ligge i Hillerød, men de har også en hjemmeside) eller www.eventyrsport.dk. Ved henvendelse til din leder kan du får et rabatkort til Spejdersport. Falkenberg Gruppe har en hjemmeside: www.pigespejder.dk/frederikssund. Her kan du finde de fleste oplysninger, men er der noget du mangler skal du bare spørge vi vil altid gerne hjælpe og det er rart at vide hvad I mangler af information på hjemmesiden. Vi bruger også Facebook rigtig meget til hurtige beskeder, ændringer og påmindelser om diver-

- 14 -


Værd at vide se ting. Gruppen er lukket så det kun er medlemmer og deres familier der ser hvad der sker, fordi vi også deler billeder med medlemmer og forældre på side, Du kan finde den ved at søge på ”Falkenberg Gruppe - De grønne pigespejdere i Frederikssund”. Vi laver halvårsplaner som sendes ud i sommerferien og i juleferien, så I har en chance for at blokere datoer til de mange spændende arrangementer. Det blad du sidder med i hånden hedder HYTTENYT og det udkommer hver tirsdag inden månedsskifte. Her kan du finde rigtig mange informationer om de kommende arrangementer, læse sjove historier, se billeder, finde kontaktinformationer mm. De grønne pigespejdere er em ambitiøs og moderne spejderorganisation. Vi arbejder ud fra en mission og en vision om at skabe livsduelige piger og kvinder. Vi udfordrer og udvikler vores medlemmer, så de er godt klædt på og vores spejderarbejde bygger på det pædagogiske princip 'learning by doing'. En del af Leraning by doing princippet er også at børn til tider sendes på løb uden voksne. Men de er aldrig helt overladt til dem selv. Vi gør gerne brug af elektronikken hvis det er det der giver mening i den aktuelle aktivitet, men ellers holder vi øje med at alle hold kommer igennem posterne, der patruljere voksne rundt (måske forklædt som en del af fortællingen) etc. For en - 15 -


Værd at vide ting er helt sikkert: Vi passer lige så godt på Jeres piger som var de vore egne! Vi er meget bevidste om, at det ikke altid er hele historien der komme med hjem. Derfor vil vi gerne opfordre Jer til at kontakte lederne, hvis der er noget som bekymrer Jer. I kan finde lederenes kontaktinformationer her i bladet. Lige som de fleste andre fritidsaktiviteter vores børn tilmeldes er der også hos Falkenberg Gruppe et ønske og behov for et tæt samarbejde med forældrene. En gang om året indkaldes der til forældremøde, hvor der tages forskellige emner op, informeres om sommerlejr og vælges forældrerepræsentanter til gruppebestyrelsen. Gruppebestyrelsen er valgt af forældrene til gruppens medlemmer og har blandt andet det overordnede ansvar for gruppens økonomi og sørger for, at gruppen overholder korpsets vedtægter. Det lyder lidt tungt, men det er faktisk rigtig hyggelige møder. Men derud over er det vigtigt med opbakning til diverse aktiviteter. Det kan være kørsel til og fra et arrangement, kagebagning, maling af hytten, oprydning efter loppemarkeder, at påtage sig en arbejdsopgave ved sommerfesten etc. Hos Falkenberg Gruppe er der egentlig ikke faste opgaver (med mindre man melder sig som forældrerepræsentant eller hyttefar), men det er til gengæld vigtigt at man melder sig når vi efterlyser hjælp. Spejderarbejdet bygger på frivillighed - ikke kun ledernes, - 16 -


Værd at vide men faktisk hele lokalsamfundets. Bemærk at man ved tilmelding af sit barn forpligter sig til at deltage i de indtjeningsaktiviteter som foregår i gruppen, det drejer sig om cirka 4-6 gange årligt. Aktiviteterne har til formål at sikre gruppens aktiviteter økonomisk og kommer alle medlemmer til gode i form af aktiviteter, ture og lejre. Når det er sagt så er opbakning for os ikke bare at bidrage med et stykke arbejde. Det er også at familien, så vidt det er muligt, deltager i de arrangementer hvor I inviteres med. Det er bl.a. den årlige sommerfest, den traditionelle juleafslutning og forældremødet. Og slutteligt er det vigtigt for os ledere, at vi har en tæt dialog med familierne. Vi vil rigtig gerne snakke med Jer (når der er tid til det, for eksempel ved juleafslutningen) og I er altid velkommen til at ringe eller skrive til os. Så har I spørgsmål, gode ideer, bekymringer eller andet, kan I finde telefonnummer og email her i bladet på siderne der hedder telefontavlen.

- 17 -


Telefontavlen Bestyrelsesformand

Ann-Marie Jensen

2174 7916

Samsa@webspeed.dk Gruppeleder

Heidi Lyngbøg

2733 4405

lyngboeg@hotmail.com Kasserer

Gudrun Jensen

2515 6630

gjensen1107@gmail.com Hyttefar

Forældrerepræsentanter

Lars Sørensen

2214 9815

Mikael Benzon

2845 7389

Mette Jørgensen

20427904

mettediekelmann@yahoo.dk Tanya Jonski

60163542

Tanya_jonski@hotmail.com Suppleant

Mette Benzon

2855 7389

mub@benzon.biz Sct. Georgsgilde repr.

Bente Christensen

4731 4121

dragen@newmail.dk Flokleder

Bettina Pedersen

2857 6946

Bettin@pigespejder.dk Flokleder

Stinne Voldum

2094 3576

Stinnevoldum@gmail.com Tropleder

Heidi Lyngbøg lyngboeg@hotmail.com

- 18 -

2733 4405


Telefontavlen Assistent

Emilie Sandstrøm Josephine lyngbøg

Webmaster

Bettina Pedersen

2857 6946

Bettin@pigespejder.dk Bladredaktør

Bettina Pedersen

2857 6946

Bettin@pigespejder.dk Hjemmeside:

www.pigespejder.dk/frederikssund

Facebookside:

”Falkenberg gruppe - de grønne pigespejdere i Frederikssund”

Adresse:

Klintevej 8D; 3600 Frederikssund

CVR:

13096791

Konto nr.

Nordea - 2670 0405815902

Spejderfødselsdage i november Caroline Erup Friis har været spejder i 15 år Marianne Marcussen har været spejder i 34 år

- 19 -


HYTTENYT’s sponsorer

CATERING - ALT I SELSKABER www.frubonde.dk Telefon 4731 1010

Gudrun Jensen, Blødevej 7, 3600 Frederikssund Tlf.: 2515 6630 emmident.gudrun@gmail.com https://gudrun.emmi-club.de/en/

Fødselsdage i november Milla Landal fylder 7 år d. 8. Josephine Petersen fylder 15 år d. 13. Dagmar Oddershede fylder 6 år d. 21. - 20 -


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.