HYTTENYT Maj 2018

Page 1

F A L K E N B E

Blad no. 31

R

Maj 2018 Frederikssund

GRUPPE G - 1 -


Redaktionens spalte Demokratifest i

de valg til regionsledelsen.

korpset

Med andre ord er sker der

D. 5. - 6. maj 2018 afholder super meget spændende i korpset og vi glæder os til at korpset en kæmpe demokratifest, når ledere fra hele

fortælle mere om det i næste

landet samles i Nyborg til

udgave af HYTTENYT.

delegeretmøde. Her skal le-

derne stemme om ændringer MEN… vidste du at De grøntil korpsets vedtægter samt ne pigespejdere giver med-

hvem der skal indgå i korp-

lemmer fra 16 år mulighed

samme sted hver gang

siden, at vi stemte om al-

sets hovedbestyrelse. Stedet for at stemme? kender vi godt, for det er det Det er efterhånden flere år dersgrænsen for stemmeret

(delegeretmødet afholdes

og da vi er en børne og ung-

hver 2. år) og det er også

domsorganisation var det

her vi hvert år i november

samler alle ledere til NYS.

vigtigt for rigtig mange at

hjem og det er ret praktisk,

så mange unge som delta-

Derfor føles det næsten som stemmeretten også tilfaldt unge. Desværre er der ikke at komme en lille smule for vi kan finde rundt, hvad hvilke faciliteter der er osv.

ger. Jeg tror det kræver en ekstra indsats at få de unge

Og vi glæder os hver gang til engageret i processen da det er ret tungt stof. Med andre at vende tilbage… ord: Her er en udfordring

Efterfølgende afholdes små

som vi bør gribe fat i :-)

demokratifester rundt i hele landet, når regionerne afhol- 2 -


Program i maj Flokken (6–10 år): Alle ugentlige møder er kl. 17.15–18.45 01. Skovtrolde 08. Skovtrolde

15. Skovtrolde 19. Vind i håret 20. Vind i håret

22. Lejrforberedelser - ALLE medbringer sovepose og liggeunderlag 26. Jubilæumsfest 29. Spaghettigudstjeneste 01. MUST 02. MUST 03. MUST

12. Demokrati

Troppen (11-15 år): Alle ugentlige møder er kl. 19-21 01. Bålopbygning 08. Pionering

12, Lalandia 15. Sjov og ballade 22. ?

26. Jubilæumsfest 29. Spaghettigudstjeneste 12. Sjov og ballade

- 3 -


Www.pigespejder.dk Tema om pigespejdernes strategi:

serne for at lære om at lave kurser i fremtiden, lave undervisningsmateriale, vide

”Unge skal lære så

noget om ledelse og kunne

meget om sig selv

arrangere events. Men jeg

som muligt”

gør det også, fordi jeg har brug for at lære noget om

Et af målene i De grønne pi- mig selv. Og noget jeg kan bruge på den uddannelse, gespejderes strategi er, at jeg gerne vil ind på som

alle ledere skal deltage i

mindst en uddannelsesaktivitet om året. Ellen Egholm Jørgensen kan slet ikke lade

eventmanager, siger Ellen. De grønne pigespejdere har en strategi, som gælder

være med at deltage i endnu fra 2016 til 2020. flere. Ellen Egholm Jørgensen fra Sct. Clemens gruppe har netop været

på sit første trænerkursus. Anden weekend foregår i august, og tredje

weekend foregår i januar næste år. Inden trænerkurset var Ellen på instruktørkursus. Når hun har gennemført det hele, bliver hun udnævnt som træner.

- Jeg tager både på kur- 4 -


Spaghettigudstjeneste

- 5 -


MUST

DET ER TID TIL AT SIG ARETS FLOKLEJR: MUST

TILMELDE

Det er helt sikkert et MUST at komme med pa lejren. Sidste ar havde vi en helt fantastisk lejr med Tarzan, i ar er temaet den kendte Disney Film Zootropolis! Priser for denne weekend er 300 kr. (1. - 3. juni). Tilmeldingen findes her: https://medlem.pigespejder.dk/event/id/58/ register Det ved vi: -Vi skal sove i telt -Der serveres mad til os -Vi skal på masser af sjove aktiviteter i et gennemgående tema -Arrangørerne er super dygtige -Bettina og Elias tager med -En super sød og dygtig spejder, Annastasia Velin, og hendes veninde tager også med. De kommer og hilser på forud for lejren -DET BLIVER SJOVT! - 6 -


Langtidsplanlægning Trop Juni 2018 12. Sjov og ballade

19. Tropmøde 23. Regionsarrangement i Frederikssund 30. Sommerlejr Juli 2018 01. Sommerlejr

02. Sommerlejr 03. Sommerlejr 04. Sommerlejr 05. Sommerlejr

06. Sommerlejr August 2018 25. Sommerfest 26. Sommerfest Maj 2019

04. 100 års fødselsdag

- 7 -


Langtidsplanlægning Flok Juni 2018 01. Sommerlejr: MUST 02. Sommerlejr: MUST

03. Sommerlejr: MUST 12. Flokmøde 19. Flokmøde

August 2018 25. Sommerfest 26. Sommerfest Maj 2019 04. 100 års fødselsdag

- 8 -


Langtidsplanlægning Forældre Maj 2018 26. Jubilæumsfest 29. Kirkeblade udleveres August 2018 15. Stormøde 25. Sommerfest

26. Sommerfest September 2018 25. Kirkeblade udleveres Januar 2019 29. Kirkeblade udleveres Maj 2019 Kirkeblade udleveres

September 2019 Kirkeblade udleveres

- 9 -


Det sker i korpset 02/06/2018 kl.09:00 Gruppeledelseskonference For alle gruppeledelser samt distrikts-, regions- og divisions-ledelser. 19/07/2018 Roverway 2018 Roverway er organiseret af WAGGGS og WOSM Europa. Lejren er for unge mellem 16-22 års alderen og vil blive holdt i Holland af Scouting Nederland. 30/07/2018 Sommerlejr: Denmark-Ireland Friendship Camp 2018 Kom med på sommerlejr-kursus med en flok pigespejdere fra Irland. 24/08/2018 Trænerkursus - weekend 2 Har du gennemført vores instruktørkursus så har du også adgang til at komme på trænerkursus. 18/01/2019 Trænerkursus - weekend 3 Har du gennemført vores instruktørkursus så har du også adgang til at komme på trænerkursus. 03/08/2019 Ungleder X 2019 Ungleder X kurset - for dig med ledererfaring og som gerne vil prøve kræfter med kommunikation og ledelse sammen med andre over 17 år.

- 10 -


Troppens sommerlejr

- 11 -


Den nye bestyrelse Gruppebestyrelsen har afholdt sit før-

ste møde - og det var en fantastisk godt og produktivt møde.

Bestyrelsen har fordelt opgaverne imellem sig således:

Det daglige lederarbejde

Hyttefar: Peter Blæsbjerg

Gruppeleder: Heidi Lyngbøg

Revisor: Jens Christensen

Tropleder: Heidi Lyngbøg

Medlemsopdatering: Bettina Pedersen

Flokleder: Bettina Pedersen

Seniorleder: Bettina Pedersen

Andet arbejde i gruppen Gruppebestyrelsesformand: Rikke Herløv Sekretær: Bente Christensen

Sponsor-søgning : Bettina Pedersen Flygtningeansvarlig: Bettina Pedersen Kirke-kontakt: Bettina Pedersen

Udvalgsarbejde

Webmaster: Bettina Pedersen

Sommerfestudvalg: Heidi Lyngbøg, Michael Herløv og Bente Christensen

Rengøringsansvarlig: Peter Blæsbjerg

BUS-medlem: Bente Christensen og Heidi Lyngbøg

Kasserer: Gudrun Jensen

Juleafslutning: Bettina Pedersen Grundudvalg: Heidi Lyngbøg og Bente Christensen Julemarkedet: Bettina PederRegionskontakt: Heidi Lyngbøg sen og Bettina Pedersen Bladproduktion: Bettina Pedersen Kontakt til korpset: Heidi Lyngbøg og Bettina Pedersen

- 12 -


Troppen skal til Lalandia

- 13 -


Husk nu

- 14 -


Vind i hĂĽret

- 15 -


Din arbejdsplads i HYTTENYT Fra augustbladet har din arbejdsplads mulighed for at støtte op om vores månedsblad. Læs her hvordan…. I september 2015 udviklede vi vores eget månedsblad. Bladet indeholder alle vigtige informationer, invitationer/tilmeldinger, program, fødselsdage, små sjove historier, billeder fra vores aktiviteter og rigtig meget mere. Bladet fylder mellem 15 og 25 sider alt efter behov og udkommer hele året rundt, dog med undtagelse af juli måned. Det bliver til 11 udgivelser af bladet, som vi kalder HYTTENYT. Bladet deles ud til alle medlemmer. Derudover deles den ud til andre interesserede såsom medlemmer af Sct. Georg gilderne, Frederikssund kirke mfl. I august 2018 giver vi flere forretninger/virksomheder muligheden for at sponsorere udgivelsen af dette blad, som tilrettelægges af en frivillig leder og printes/foldes af gruppens ledere. Sponsoratet skal dække udgifter til papir og printer (og ved et eventuelt overskud vil dette indgå i gruppens aktiviteter til gavn for medlemmerne). Sponsoratet koster 750 kr. for et år (august 2018-juni 2019 = 11 udgivelser). Er din arbejdsgiver interesseret i et sådanne sponsorat? Så kontakt Bettina, så laver hun et officielt sponsorbrev og

aftaler hvordan logo udleveres/pengene overføres.

- 16 -


Sommerfesten 2018 Sommerfesten nærmer sig og som I alle ved er det en af de vigtigste weekender på året…

Vi skal bruge ALLE mand/kvinder i den weekend. Men husk også: - andre familiemedlemmer må også gerne hjælpe til med at stå boder etc. - Pigerne skal være med begge dage i hele tidsrummet. - Der er også opgaver der skal laves både før og efter festen, så hold øje med HYTTENYT og vær søde at melde tilbage så meget i nu kan. Derved slipper I for vores tigger-emails og hundeøjne :-)

Vi holder STOREMØDE d. 15. August, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål og få informationer, men der skal også udføres praktiske gøremål: 17:00 - 19:00 Teltopsætning 19:00 - 19:30 Spisning - Øl/Vand & Hotdogs 19:30 - 21:00 STORMØDE for alle i pigernes hytte

- 17 -


Kirkeblade

- 18 -


Udstyr

Sommerlejr betyder udstyr—men hvor?

Andet udstyr, såsom soveposer, liggeunderlag, sandaler etc. Kan med fordel

Skal du have nyt udstyr til

handles her hvor I kan få

årets sommerlejr? Der er to

spejderrabat med det lille

steder vi her vil fremhæve…

orange kort I fik ved indmel-

Logo-varer forhandles KUN

delse. Er det blevet væk skal

hos:

I bare sige til.

- 19 -


Først til mølle -

- 20 -


en dejlig dag i zoo!

- 21 -


Værd at vide Flokken er de yngste medlemmer (5-10 år), troppen er de ældste (10+). Der er oprykning i februar og det er medlemmets alder samt en vurdering fra lederne der er afgørende for hvornår man rykker op. Ved indmeldelse skal man betale 175 kr. på vores konto (se telefontavlen) samt indtaste sine oplysninger på en elektronisk indmeldelsesblanket. Link udleveres af lederen. For de 175 kr. får man en velkomstpakke der bl.a. indeholder tørklæde og sangbog. Kontingentet er på 500 kr. hvert halve år og der kommer en email fra kasseren når det er tid til betaling. Derud over

skal man betale for ture, her afhænger prisen af hvilken tur det er. Ønsker man en uniform eller andre logovarer skal man selv købe

dette på www.55nord.dk. Her kan man også finde udstyr uden logo på., men man kan med fordel også benytte sig af Spejdersport (den nærmeste ligge i Hillerød, men de har også en hjemmeside) eller www.eventyrsport.dk. Ved henvendelse til din leder kan du får et rabatkort til Spejdersport. Falkenberg Gruppe har en hjemmeside: www.pigespejder.dk/frederikssund. Her kan du finde de fleste oplysninger, men er der noget du mangler skal du bare spørge vi vil altid gerne hjælpe og det er rart at vide hvad I mangler af information på hjemmesiden. Vi bruger også Facebook rigtig

meget til hurtige beskeder, ændringer og påmindelser om diverse ting. Gruppen er lukket så det kun er medlemmer og deres familier der ser hvad der sker, fordi vi også deler billeder med medlemmer og forældre på side, Du kan finde den ved at søge

- 22 -


Værd at vide på ”Falkenberg Gruppe - De grønne pigespejdere i Frederikssund”.

Vi laver halvårsplaner som sendes ud i sommerferien og i juleferien, så I har en chance for at blokere datoer til de mange spændende arrangementer. Det blad du sidder med i hånden hedder

HYTTENYT og det udkommer hver tirsdag inden månedsskifte. Her kan du finde rigtig mange informationer om de kommende arrangementer, læse sjove historier, se billeder, finde kontaktinformationer mm. De grønne pigespejdere er em ambitiøs og moderne spejderorganisation. Vi arbejder ud fra en mission og en vision om at skabe livsduelige piger og kvinder. Vi udfordrer og udvikler vores medlemmer, så de er godt klædt på og vores spejderarbejde bygger på det pædagogiske princip 'learning by doing'. En del af Leraning by doing princippet er også at børn til tider sendes på løb uden voksne. Men de er aldrig helt overladt til dem selv. Vi gør gerne brug af elektronikken hvis det er det der giver mening i den aktuelle aktivitet, men ellers holder vi øje med at alle hold kommer igennem posterne, der patruljere voks-

ne rundt (måske forklædt som en del af fortællingen) etc. For en ting er helt sikkert: Vi passer lige så godt på Jeres piger som var de vore egne!

- 23 -


Værd at vide Vi er meget bevidste om, at det ikke altid er hele historien der komme med hjem. Derfor vil vi gerne opfordre Jer til at kontakte lederne, hvis der er noget som bekymrer Jer. I kan finde ledernes

kontaktinformationer her i bladet. Lige som de fleste andre fritidsaktiviteter vores børn tilmeldes er der også hos Falkenberg Gruppe et ønske og behov for et tæt samarbejde med forældrene. En gang om året indkaldes der til forældremøde, hvor der tages forskellige emner op, informeres om sommerlejr og vælges forældrerepræsentanter til gruppebe-

styrelsen. Gruppebestyrelsen er valgt af forældrene til gruppens medlemmer og har blandt andet det overordnede ansvar for gruppens økonomi og sørger for, at gruppen overholder korpsets

vedtægter. Det lyder lidt tungt, men det er faktisk rigtig hyggelige møder. Men derud over er det vigtigt med opbakning til diverse aktiviteter. Det kan være kørsel til og fra et arrangement, kagebagning, maling af hytten, oprydning efter loppemarkeder, at påtage sig en arbejdsopgave ved sommerfesten etc. Hos Falkenberg Gruppe er der egentlig ikke faste opgaver (med mindre man melder sig som forældrerepræsentant eller hyttefar), men det er til gengæld vigtigt at man melder sig når vi efterlyser hjælp. Spejderarbejdet bygger på frivillighed - ikke kun ledernes, men faktisk hele lokalsamfundets. Bemærk at man ved tilmelding af sit barn forpligter sig til at deltage i de indtjeningsaktiviteter - 24 -


Værd at vide som foregår i gruppen, det drejer sig om cirka 4-6 gange årligt. Aktiviteterne har til formål at sikre gruppens aktiviteter økonomisk og kommer alle medlemmer til gode i form af aktiviteter, ture og lejre. Når det er sagt så er opbakning for os ikke bare at bidrage med et stykke arbejde. Det er også at familien, så vidt det er muligt, deltager i de arrangementer hvor I inviteres med. Det er bl.a. den årlige sommerfest, den traditionelle juleafslutning og

forældremødet. Og slutteligt er det vigtigt for os ledere, at vi har en tæt dialog med familierne. Vi vil rigtig gerne snakke med Jer (når der er tid til det, for eksempel ved juleafslutnin-

gen) og I er altid velkommen til at ringe eller skrive til os. Så har I spørgsmål, gode ideer, bekymringer eller andet, kan I finde telefonnummer og email her i bladet på siderne der hedder

telefontavlen.

- 25 -


Telefontavlen Bestyrelsesformand

Rikke Herløv

2180 4454

rikkeherlov@gmail.com Gruppeleder

Heidi Lyngbøg

2733 4405

lyngboeg@hotmail.com Kasserer

Gudrun Jensen

2515 6630

gjensen1107@gmail.com Hyttefar

Peter Blæsbjerg

2073 0623

p.blaesbjerg@gmail.com

Forældrerepræsentanter

Michael Herleøv

4249 5000

michaelherlov@gmail.com Peter Blæsbjerg

2073 0623

p.blaesbjerg@gmail.com

Sct. Georgsgilde repr.

Bente Christensen

4731 4121

dragen@newmail.dk Flokleder

Bettina Pedersen

2857 6946

Bettin@pigespejder.dk Tropleder

Heidi Lyngbøg lyngboeg@hotmail.com

- 26 -

2733 4405


Telefontavlen Assistent

Josephine Lyngbøg Amalie Mikkelsen

Webmaster

Bettina Pedersen

2857 6946

Bettin@pigespejder.dk Bladredaktør

Bettina Pedersen

2857 6946

Bettin@pigespejder.dk Hjemmeside:

www.pigespejder.dk/frederikssund

Facebookside:

”Falkenberg gruppe - de grønne pigespejdere i Frederikssund”

Adresse:

Klintevej 8D; 3600 Frederikssund

CVR:

13096791

Konto nr.

Nordea - 2670 0405815902

Spejderfødselsdage i maj Rosa har været spejder i 1 år Amalie har været spejder i 2 år Ida har været spejder i 2 år Hanne har været spejder i 52 år

- 27 -


HYTTENYT’s sponsorer

CATERING - ALT I SELSKABER www.frubonde.dk

Telefon 4731 1010

Gudrun Jensen, Blødevej 7, 3600 Frederikssund

Tlf.: 2515 6630 emmident.gudrun@gmail.com https://gudrun.emmi-club.de/en/

Fødselsdage

i maj Cecilie Petersen fylder 17 år d. 13.

- 28 -


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.