HYTTENYT April 2018

Page 1

F A L K E N B E

Blad no. 30

R

April 2018 Frederikssund

GRUPPE G - 1 -


Redaktionens spalte ”Jeg tror måske min mor har læst det”

ne appel til Jer forældre (som vi ved fra pålidelig kilde læser bladet): I må meget ger-

Falkenberg gruppe er sam-

ne støtte op om kampen.

mensat af meget forskellige

Det er faktisk vigtigt for det

piger. Men en ting synes at

der foregår i gruppen, at

gå igen hos dem alle: Det er

børnene selv ved hvad der

deres forældre der ved hvad

foregår/skal foregå. Det er

der foregår i deres spejder-

faktisk også vigtigt for bør-

liv! Det er i hvert fald det

nenes udvikling, at de tager

indtryk man får som spej-

ejerskab for deres fritidsliv -

derleder. Hver tirsdag mødes ved f.eks. at læse HYTTENYT vi med spørgsmål som ”Hvad (med eller uden Jer). Vi giver skal vi lave i dag?” og hvis

gerne eksempler på hvorfor

snakken falder på noget som det er så vigtigt i deres spejstår omtalt her i HYTTENYT derliv, skulle I have lyst til at lyder svaret som oftest ”Det

høre herom, men nu er spal-

har min mor nok læst”. Vi

tepladsen ved at være brugt

prøver ihærdigt at fortælle

for nu. På opfordring vender

vores medlemmer, at det jo

vi altså gerne tilbage til em-

ikke er mor eller far der går

net i næste udgave af HYT-

til spejder, men det virker

TENYT.

ikke rigtigt. Med disse ord håber jeg vi

Men de to spejderledere i

snart kan ny-

gruppen er ikke nogle som

de foråret og

sådan liiige giver op. Vi

ønsker alle en

kæmper videre gør vi! Et

god påske.

redskab i den kamp er den- 2 -


Program i april Flokken (6–10 år): Alle ugentlige møder er kl. 17.15–18.45 03. Sjov med Gnisterne 10. Sjov med Gnisterne

17. Sjov med Gnisterne 24. Oprykning - se side 5

Troppen (11-15 år): Alle ugentlige møder er kl. 19-21 03. Kend din by 10. Pionering

17. Sjov og ballade 24. Oprykning - se side 5 01. Bålopbygning

- 3 -


Www.pigespejder.dk 2017 blev ikke sidste gang, at tør-

fire spejdere, at det er vigtigt, at Spejdernes Lejr afholdes igen. Det signal har

klæder og kitkat-

korpsene fanget.

telte markerede sig

Spejdernes Lejr er et sam-

i fællesskab på

lingspunkt på tværs af korps, men giver også den

enkelte gruppe et nyt skud

Danmarkskortet.

energi: ”For lederne har lej-

Det Danske Spejderkorps,

ren været en anledning til at KFUM-Spejderne i Danmark, kunne vise gruppernes særDe grønne pigespejdere, lige identitet frem for naboDanske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejder-

korps Sydslesvig har i fællesskab besluttet, at alle

grupperne i de andre korps. Når spejderne møder hinanden med en bevidsthed om

den identitet, sår vi frøene til Danmarks spejdere skal mø- nye lokale samarbejder på des på fælles lejre i fremtitværs af korps,” siger forden. Ikke bare en gang, men mand for KFUM-Spejderne, som en fast tilbagevendende Morten Junget. De fem korps begivenhed.

har også truffet beslutninEvalueringen af lejren i 2017 gen, fordi det giver en række viste, at tre ud af fire spejindlysende fordele for plandere mener, at lejren har

lægning og drift af Spejderhaft en positiv indflydelse på nes Lejr at gøre begivenhederes opfattelse af fællesden permanent. skabet spejderne imellem. Ligeledes mener tre ud af

Læs hele historien på www.pigespejder.dk - 4 -


Oprykning Tirsdag d. 24. april 2018 bliver en stor dag for to af gruppens piger. De skal nemlig rykke op i tropen! Derfor inviteres alle gruppens medlemmer, deres forældre og søskende

til spisning, en lille overraskelse til hele gruppen og sluttelig selve oprykningen. Spisningen koster et symbolskbeløb og kan købes her: https://

medlem.pigespejder.dk/event/id/61/ register Tilmeldingen skal ske senest d. 11 april kl. 20.00 Vi starter kl. 17.30 og forventer at væ-

re færdige kl. 20.00

- 5 -


MUST

DET ER SNART TID TIL AT TILMELDE SIG ARETS FLOKLEJR: MUST Det er helt sikkert et MUST at komme med pa lejren. Sidste ar havde vi en helt fantastisk lejr med Tarzan, i ar er temaet den kendte Disney Film Zootropolis! Priser for denne weekend er 300 kr. (1. - 3. juni). Tilmeldingen findes her: https://medlem.pigespejder.dk/event/id/58/ register Det ved vi: -Vi skal sove i telt

-Der serveres mad til os -Vi skal på masser af sjove aktiviteter i et gennemgående tema -Arrangørerne er super dygtige -Bettina og Elias tager med -En super sød og dygtig spejder, Annastasia Velin, og hendes veninde tager også med. De kommer og hilser på forud for lejren

-DET BLIVER SJOVT!

- 6 -


Langtidsplanlægning Trop Maj 2018 01. Tropmøde

08. Tropmøde 15. Sjov og ballade 22. Tropmøde 26. Jubilæumsfest

29. Spaghettigudstjeneste Juni 2018

12. Sjov og ballade 19. Tropmøde 23. Regionsarrangement i Frederikssund Juli 2018 Sommerlejr - dato følger Maj 2019 04. 100 års fødselsdag

- 7 -


Langtidsplanlægning Flok Maj 2018 01. Flokmøde 08. Flokmøde

15. Flokmøde 19. Vind i håret 20. Vind i håret 22. Flokmøde 26. Jubilæumsfest 29. Spaghettigudstjeneste

Juni 2018 01. Sommerlejr: MUST 02. Sommerlejr: MUST 03. Sommerlejr: MUST 12. Flokmøde 19. Flokmøde

Maj 2019 04. 100 års fødselsdag

- 8 -


Langtidsplanlægning Forældre April 2018 24. Oprykning

Maj 2018 26. Jubilæumsfest

- 9 -


Det sker i korpset 06/04/2018 kl.18:00 12 års kursus Er du klar til at ta’ på dit første kursus og møde andre pi-

gespejdere på samme alder? 13/04/2018 Trænerkursus - weekend 1 Har du gennemført vores instruktørkursus så har du også adgang til at komme på trænerkursus.

14/04/2018 kl.09:30 Seminar om udendørsaktiviteter - Øst for Storebælt Går I og drømmer om at bygge en træhytte eller ny shelter? Bliv inspireret til at skabe spændende rammer for spejderaktiviteter. 21/04/2018 kl.11:00

Udvikling af aktivitetsmaterialet - 3. lørdag Vi mangler DIT input - kom og vær' med til at udvikle vores aktivitetmateriale

04/05/2018 Kursus i pigespejder-demokrati Er du i tvivl om, hvad delegeretmøde egentlig går ud på, er

dette kurset for dig!

- 10 -


Regionsdysten i billeder

- 11 -


HURRA! Det lykkedes...

Den nye bestyrelse har i skrivende stund endnu ikke

Tirsdag d. 6. marts 2018 blev dagen, hvor det lykkedes os at få en ny bestyrelse valgt ind i gruppen. Dermed er gruppen sikret i hvert fald

et år mere som den aktive, super sjove og helt igennem skønne gruppe den er, Stort tak til alle som mødte op, men mest af alt til Lilies far samt Rosas mor og far

for at melde sig til bestyrel-

afholdt det første møde og

derfor kan vi ikke berette om hvorledes bestyrelsen har konstitueret sig. Derfor gælder telefontavlen på de sidste sider heller ikke før næste blad.

I kan læse mere om, hvad der foregik på mødet i referatet som er sendt ud til alle på email.

sesarbejdet.

- 12 -


Fritidsprisen Falkenberg Gruppe anerkendes for vo-

res arbejde

arbejdet med flygtninge de seneste år, som gjorde at gruppen fik den fine aner-

kendelse og de 15.000 kr.

Tirsdag d. 27. februar 2018 fik troppens spejdere sig lidt

af en overraskelse da de,

som følger med prisen. Pt. har vi kun et medlem med flygtningebaggrund, men det skyldes ikke at vi

uden at vide hvorfor, blev

har stoppe projektet

sendt til Jægers-

men snarer at vi er

pris. Her deltog de

blevet nogle erfarin-

i et arrangement

ger klogere. Vi ved

hvor flere priser

hvordan vi i fremti-

blev uddelt og på

den vil gribe det an,

vegne af hele gruppen skulle de modtage fritidsprisen, som tildeles

efter følgende kravene i den grønne boks. Det var netop

men må konstaterer at med kun to ledere er det ikke realistisk at gøre med ved det lige nu.

Modtagere kan være en gruppe eller en forening, der er godkendt som folkeoplysende forening i Frederikssund Kommune, og har iværksat initiativer indenfor det folkeoplysende foreningsområde. Initiativerne lever op til et eller flere af følgende krav: - Det har skabt nytænkning og udvikling indenfor foreningsarbejdet - Det kan være til inspiration for andre - Det understøtter kommunens kultur-, fritids- og idrætspolitik - Det medvirker til at fremme folkeoplysningen - Det medvirker til at fremme udbuddet af fritidsaktiviteter for børn og unge - Det er et tværgående initiativ - Det virker integrationsfremmende - Det virker sundhedsfremmende - 13 -


Husk nu

- 14 -


Sjov med Gnisterne Kender du en pige som også skal have muligheden for at have det

sjovt med os? Og som oven i købet skal have tilbudt at komme med os på MUST? Så er det nu du skal tage

fat i hende, for i tre uger holder vi åbent hus for piger i alderen 5-9 år og laver en masse sjovt sammen med Gnisterne:

Tirsdag d. 3. april kl. 17.15 - 18.45 VAND med Gnisterne Tirsdag d. 10. april kl. 17.15 - 18.45

LUFT med Gnisterne Tirsdag d. 17. april kl. 17.15 - 18.45 ILD med Gnisterne

Hjælp os med at sprede budskabet! - 15 -


Din arbejdsplads i HYTTENYT Fra augustbladet har din arbejdsplads mulighed for at støtte op om vores månedsblad. Læs her hvordan…. I september 2015 udviklede vi vores eget månedsblad. Bladet indeholder alle vigtige informationer, invitationer/tilmeldinger, program, fødselsdage, små sjove historier, billeder fra vores aktiviteter og rigtig meget mere. Bladet fylder mellem 15 og 25 sider alt efter behov og udkommer hele året rundt, dog med undtagelse af juli måned. Det bliver til 11 udgivelser af bladet, som vi kalder HYTTENYT. Bladet deles ud til alle medlemmer. Derudover deles den ud til andre interesserede såsom medlemmer af Sct. Georg gilderne, Frederikssund kirke mfl. I august 2018 giver vi flere forretninger/virksomheder muligheden for at sponsorere udgivelsen af dette blad, som tilrettelægges af en frivillig leder og printes/foldes af gruppens ledere. Sponsoratet skal dække udgifter til papir og printer (og ved et eventuelt overskud vil dette indgå i gruppens aktiviteter til gavn for medlemmerne). Sponsoratet koster 750 kr. for et år (august 2018-juni 2019 = 11 udgivelser). Er din arbejdsgiver interesseret i et sådanne sponsorat? Så kontakt Bettina, så laver hun et officielt sponsorbrev og

aftaler hvordan logo udleveres/pengene overføres.

- 16 -


FAQ - OFTEST STILLEDE SPØRGSMÅL

- 17 -


Værd at vide Flokken er de yngste medlemmer (5-10 år), troppen er de ældste (10+). Der er oprykning i februar og det er medlemmets alder samt en vurdering fra lederne der er afgørende for hvornår man rykker op. Ved indmeldelse skal man betale 175 kr. på vores konto (se telefontavlen) samt indtaste sine oplysninger på en elektronisk indmeldelsesblanket. Link udleveres af lederen. For de 175 kr. får man en velkomstpakke der bl.a. indeholder tørklæde og sangbog. Kontingentet er på 500 kr. hvert halve år og der kommer en email fra kasseren når det er tid til betaling. Derud over

skal man betale for ture, her afhænger prisen af hvilken tur det er. Vi bruger ofte www.billetto.dk når vi arrangere ture, således at I som forældre slipper for at skulle hæve penge. I så fald vil det fremgå af invitationen, der vil være link på hjemmesiden og

på facebookgruppen. Ønsker man en uniform eller andre logovarer skal man selv købe dette på www.55nord.dk. Her kan man også finde udstyr uden logo på., men man kan med fordel også benytte sig af Spejdersport (den nærmeste ligge i Hillerød, men de har også en hjemmeside) eller www.eventyrsport.dk. Ved henvendelse til din leder kan du får et rabatkort til Spejdersport. Falkenberg Gruppe har en hjemmeside: www.pigespejder.dk/frederikssund. Her kan du finde de fleste

oplysninger, men er der noget du mangler skal du bare spørge vi vil altid gerne hjælpe og det er rart at vide hvad I mangler af information på hjemmesiden. Vi bruger også Facebook rigtig meget til hurtige beskeder, ændringer og påmindelser om diver-

- 18 -


Værd at vide se ting. Gruppen er lukket så det kun er medlemmer og deres familier der ser hvad der sker, fordi vi også deler billeder med medlemmer og forældre på side, Du kan finde den ved at søge

på ”Falkenberg Gruppe - De grønne pigespejdere i Frederikssund”. Vi laver halvårsplaner som sendes ud i sommerferien og i juleferien, så I har en chance for at blokere datoer til de mange spændende arrangementer. Det blad du sidder med i hånden hedder HYTTENYT og det udkommer hver tirsdag inden månedsskifte. Her kan du finde rigtig mange informationer om de kommende arrangementer, læse sjove historier, se billeder, finde kontaktinformationer mm. De grønne pigespejdere er em ambitiøs og moderne spejderorganisation. Vi arbejder ud fra en mission og en vision om at ska-

be livsduelige piger og kvinder. Vi udfordrer og udvikler vores medlemmer, så de er godt klædt på og vores spejderarbejde bygger på det pædagogiske princip 'learning by doing'. En del af Leraning by doing princippet er også at børn til tider sendes på løb uden voksne. Men de er aldrig helt overladt til dem selv. Vi gør gerne brug af elektronikken hvis det er det der giver mening i den aktuelle aktivitet, men ellers holder vi øje med at alle hold kommer igennem posterne, der patruljere voksne rundt (måske forklædt som en del af fortællingen) etc. For en - 19 -


Værd at vide ting er helt sikkert: Vi passer lige så godt på Jeres piger som var de vore egne! Vi er meget bevidste om, at det ikke altid er hele historien der komme med hjem. Derfor vil vi gerne opfordre Jer til at kontakte lederne, hvis der er noget som bekymrer Jer. I kan finde ledernes kontaktinformationer her i bladet. Lige som de fleste andre fritidsaktiviteter vores børn tilmeldes er der også hos Falkenberg Gruppe et ønske og behov for et tæt samarbejde med forældrene. En gang om året indkaldes der til forældremøde, hvor der tages forskellige emner op, informeres om sommerlejr og vælges forældrerepræsentanter til gruppebestyrelsen. Gruppebestyrelsen er valgt af forældrene til gruppens medlemmer og har blandt andet det overordnede ansvar for gruppens økonomi og sørger for, at gruppen overholder korpsets vedtægter. Det lyder lidt tungt, men det er faktisk rigtig hyggeli-

ge møder. Men derud over er det vigtigt med opbakning til diverse aktivite-

ter. Det kan være kørsel til og fra et arrangement, kagebagning, maling af hytten, oprydning efter loppemarkeder, at påtage sig en arbejdsopgave ved sommerfesten etc.

Hos Falkenberg Gruppe er der egentlig ikke faste opgaver (med mindre man melder sig som forældrerepræsentant eller hyttefar), men det er til gengæld vigtigt at man melder sig når vi efterlyser

hjælp. Spejderarbejdet bygger på frivillighed - ikke kun ledernes, - 20 -


Værd at vide men faktisk hele lokalsamfundets. Bemærk at man ved tilmelding af sit barn forpligter sig til at deltage i de indtjeningsaktiviteter som foregår i gruppen, det drejer sig om cirka 4-6 gange årligt. Aktiviteterne har til formål at sikre gruppens aktiviteter økonomisk og kommer alle medlemmer til gode i form af aktiviteter, ture og lejre. Når det er sagt så er opbakning for os ikke bare at bidrage med et stykke arbejde. Det er også at familien, så vidt det er

muligt, deltager i de arrangementer hvor I inviteres med. Det er bl.a. den årlige sommerfest, den traditionelle juleafslutning og forældremødet. Og slutteligt er det vigtigt for os ledere, at vi

har en tæt dialog med familierne. Vi vil rigtig gerne snakke med Jer (når der er tid til det, for eksempel ved juleafslutningen) og I er altid velkommen til at ringe eller skrive til os. Så

har I spørgsmål, gode ideer, bekymringer eller andet, kan I finde telefonnummer og email her i bladet på siderne der hedder telefontavlen.

- 21 -


Telefontavlen Bestyrelsesformand

Ann-Marie Jensen

2174 7916

Samsa@webspeed.dk Gruppeleder

Heidi Lyngbøg

2733 4405

lyngboeg@hotmail.com Kasserer

Gudrun Jensen

2515 6630

gjensen1107@gmail.com Hyttefar

Lars Sørensen

2214 9815

Forældrerepræsentanter

Mette Jørgensen

20427904

mettediekelmann@yahoo.dk Tanya Jonski

60163542

Tanya_jonski@hotmail.com Suppleant

Mette Benzon

2855 7389

mub@benzon.biz Sct. Georgsgilde repr.

Bente Christensen

4731 4121

dragen@newmail.dk Flokleder

Bettina Pedersen

2857 6946

Bettin@pigespejder.dk Tropleder

Heidi Lyngbøg lyngboeg@hotmail.com

- 22 -

2733 4405


Telefontavlen Assistent

Josephine Lyngbøg Amalie Mikkelsen

Webmaster

Bettina Pedersen

2857 6946

Bettin@pigespejder.dk Bladredaktør

Bettina Pedersen

2857 6946

Bettin@pigespejder.dk Hjemmeside:

www.pigespejder.dk/frederikssund

Facebookside:

”Falkenberg gruppe - de grønne pigespejdere i Frederikssund”

Adresse:

Klintevej 8D; 3600 Frederikssund

CVR:

13096791

Konto nr.

Nordea - 2670 0405815902

Spejderfødselsdage i april

- 23 -


HYTTENYT’s sponsorer

CATERING - ALT I SELSKABER www.frubonde.dk

Telefon 4731 1010

Gudrun Jensen, Blødevej 7, 3600 Frederikssund

Tlf.: 2515 6630 emmident.gudrun@gmail.com https://gudrun.emmi-club.de/en/

Fødselsdage

i april Matilde Larsen fylder 7 år d. 10.

- 24 -


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.