HYTTENYT Februar 2018

Page 1

F A L K E N B E

Blad no. 28

R

Februar 2018 Frederikssund

GRUPPE G - 1 -


Redaktionens spalte Gruppebestyrelse— a’ hva’ for noget?

som vi holder sommerfesten med og Frederikssund kirke som vi deler kirkeblade ud

Falkenberg Gruppe står

for, deltager i deres i jule-

overfor et valg til Gruppebe- marked og går Lucia ved destyrelsen og det er måske res Julematiné. Gruppebeikke alle der ved hvor vigtigt styrelen afholder også jubiet valg det er. En spejderlæumsfester, sommerafslutgruppe som er medlem af

ning og juleafslutning.

De grønne pigespejdere er

På et mere personligt plan

forpligtet til at have en

tænker jeg, at det at være

Gruppebestyrelse. Uden

med i Gruppebestyrelsen Gruppebestyrelsen lukkes en betyder et bedre indblik i spejdergruppe faktisk ned. den aktivitet dit barn er tilMen ser vi bort fra denne

meldt og indflydelse på de

forpligtelse, så er Gruppebe- ting du måske synes kunne styrelsen faktisk også rigtig gøres bedre eller anderle-

vigtig for gruppens virke.

des. Og spejder er jo ikke

Det er i Gruppebestyrelsen,

som de fleste andre fritids-

alle vigtige beslutninger ta-

aktiviteter, vi tager på lejre

ges: Kontingentet størrelse,

og ture hvor vi er sammen

tilskud til ture og lejre fast-

med børnene 24/døgnet og

sættes, Gruppebestyrelsen

spejderaktiviteter er ikke en

har indflydelse på den linje

fast størrelse, så indflydelse

som lederne følger i deres

og indblik er muligvis endnu

arbejde, Gruppebestyrelsen

vigtigere hos os end i fod-

står i spidsen for diverse

klubben eller hvad barnet

samarbejde f.eks. Samarbej- ellers går til (?) det med Fjordbyens Sønner - 2 -


Program i februar Flokken (6–10 år): Alle ugentlige møder er kl. 17.15–18.45 04. Fastelavn (tilmelding krævet se side 14) 06. Valentinsdag

20. Spaghettigudstjeneste (se side 5) 27. Tænkedag (se side 6) 02. Gruppeweekend (se side 11)

03. Gruppeweekend 04. Gruppeweekend 06. Løb

Troppen (11-15 år): Alle ugentlige møder er kl. 19-21 04. Fastelavn (tilmelding krævet se side 14) 06. Morse

20. Spaghettigudstjeneste (se side 5) 27. Sjov og ballade (I får nærmere besked fra Heidi) 02. Gruppeweekend (se side 11)

03. Gruppeweekend 04. Gruppeweekend 06. Morse

- 3 -


Www.pigespejder.dk Ungdomsaktivist:

spørgsmålet. Ungdomsbureauets mission er at få en-

Pigespejder er en

gageret flere unge i samfun-

god kur mod kon-

det og lade dem komme til

kurrencestats-

orde, og en af dem, der står

soldater

i spidsen for den mission, er en af Ungdomsbureauets

Er man ung i dag, skal man konstant tænke strategisk

frontmænd, Olav Hesseldahl. - Vi har opdaget nogle ting, der går igen, når vi arbejder

og være i konkurrence, og

det giver unge med ondt i

med unge. Og det er kon-

ungdomsaktivist Olav Hes-

ste og bedste og være i kon-

livet – pigespejdernes værdi- kurrencestaten. Man skal er kan det modsatte, mener hele tiden være den dygtigseldahl, der arbejder for at

kurrence med hinanden, si-

På Roskilde Festival for et

’konkurrencestats-soldater’,

skabe sunde unge, som del- ger han. Han kalder unge i konkurrencestaten for tager i samfundet.

som i værste fald resulterer i

par år siden blev unge

spurgt ind til deres drømme. unge med ondt i livet.

En af de unge svarede: Jeg drømmer om en tid, hvor de ting, jeg godt kan lide at lave, ikke tæller som overspringshandlinger. Det var organisationen Ung-

Fortsættes side 18 og 19

domsbureauet, som stillede

- 4 -


Spaghettigudstjeneste

- 5 -


Tænkedag Flokken holder

turligvis altid gør hvad vi kan

tænkedag for deres

for at pigerne ikke går hjem med den følelse).

veninder Tirsdag d. 27. februar 2018 holder flokken Tænkedag og

inviterer deres veninder med til at holde fødselsdag for Lord Baden-Powell og hans kone, Olave Baden-Powell. Allerede d. 6. februar laver vi invitationer som pigerne skal

aflevere til deres veninder og selve fødselsdagen foregår som et almindeligt spejdermøde (tid og sted) men mad fødselsdag-spejdertema.

Spejdere skal med-

Det er vigtigt for indholdet

bringe 2 kr./ påbe-

på dagen at ALLE medlemmerne i flokken har EN ven-

gyndt spejderår

inde med, og derfor beder vi Alle pigespejdere skal i forbindelse med tænkedag Jer, forældre, om at være behjælpelig med at sikre det medbring 2 kr./ påbegyndt sker. Har din datter ikke en spejderår. Beløbet skænkes veninde med kan hun let føle til Tænkedagsfonden.

sig udenfor (selvom vi na- 6 -


Langtidsplanlægning Trop Marts 2018

Maj 2018

02. Gruppeweekend

01. Tropmøde

03. Gruppeweekend

08. Tropmøde

04. Gruppeweekend

15. Sjov og ballade

06. Tropmøde

22. Tropmøde

10. Regionsdyst

26. Jubilæumsfest

11. Regionsdyst

29. Spaghettigudstjeneste

13. Tropmøde 20. Spaghettigudstjeneste

24. Først til mølle April 2018 03. Tropmøde 10. Tropmøde 17. Sjov og ballade 24. Oprykning

Juni 2018

12. Sjov og ballade 19. Tropmøde 23. Regionsarrangement i Frederikssund Juli 2018 Sommerlejr - dato følger Maj 2019 04. 100 års fødselsdag

- 7 -


Langtidsplanlægning Flok Marts 2018

Juni 2018

02. Gruppeweekend

01. Sommerlejr: MUST

03. Gruppeweekend

02. Sommerlejr: MUST

04. Gruppeweekend

03. Sommerlejr: MUST

06. Flokmøde

12. Flokmøde

10. Regionsdyst

19. Flokmøde

13. Flokmøde 20. Spaghettigudstjeneste 24. Først til mølle

Maj 2019 04. 100 års fødselsdag

April 2018 03. Flokmøde 10. Flokmøde 17. Flokmøde 24. Oprykning Maj 2018

01. Flokmøde 08. Flokmøde 15. Flokmøde 19. Vind i håret 20. Vind i håret 22. Flokmøde 26. Jubilæumsfest

29. Spaghettigudstjeneste - 8 -


Langtidsplanlægning Forældre Februar 2018 04. Forældremøde April 2018 24. Oprykning Maj 2018

26. Jubilæumsfest

- 9 -


Det sker i korpset 23/02/2018 11/02/2018 kl.09:00 Intro til Medlemsservice og regnskab - København På dette kursus kan du lære mere om regnskabsdelen i Medlemsservice. 23/02/2018 Instruktørkursus 2. del 2. del af Instruktørkurset finder sted i denne weekend 03/03/2018 kl.11:00 Demokratidag - Vejle Hvad skal der blive af De grønne pigespejdere i fremtiden? Vær med til at bestemme det, når der er demokrati-dage i Viborg, København og Vejle. 04/03/2018 kl.11:00 Demokratidag - København Hvad skal der blive af De grønne pigespejdere i fremtiden? Vær med til at bestemme det, når der er demokrati-dage i Viborg, København og Vejle. 10/03/2018 kl.11:00 Udvikling af aktivitetsmaterialet - 2. lørdag Vi mangler DIT input - kom og vær' med til at udvikle vores aktivitetmateriale 11/03/2018 kl.11:00 Demokratidag - Houlkær kirke Hvad skal der blive af De grønne pigespejdere i fremtiden? Vær med til at bestemme det, når der er demokrati-dage i Viborg, København og Vejle. 25/03/2018 Ungleder 1 - påsken 2018 Kom med på Ungleder 1 - et lederkursus for dig, der er grøn pigespejder og mellem 13 og 17 år. 06/04/2018 kl.18:00 12 års kursus Er du klar til at ta’ på dit første kursus og møde andre pigespejdere på samme alder? - 10 -


Gruppeweekend

HURRA! Så er det igen tid for den traditionelle Gruppeweekend men som noget nyt skal vi I år være I vores egen hytte. Vi starter fredag kl. 19.00 og slutter søndag kl. 11.30 (husk at spise aftensmad hjemmefra fredag) Se program og hvordan du tilmelder dig side 12 - 11 -


Tilmelding til gruppeweekenden Som noget nyt skal man nu tilmelde sig vores aktiviteter på https://medlem.pigespejder.dk - derved undgår vi de efterhånden dyre gebyrer som billetto har fået! Sådan gør du:

1. Gå til side https://medlem.pigespejder.dk/event/id/48/register 2. Udfyld Spejderens navn og klik på ”Fortsæt”

3. Udfyld dit navn, din email og dit telefonnummer samt vælg betalingsmetode 4. Accepter betalingsbetingelserne og klik ”Betal” 5. Udfyld dine kortoplysninger og klik ”Gennemfør beta-

ling” Tilmeldingen lukker 14. februar kl. 20.00 af hensyn til ind-

køb af materialer! Program for Gruppeweekenden Denne weekend er en fast tradition hos Falkenberg gruppe, hvor både trop og flok er med. Vi overnatter sammen og har forskellige aktiviteter lørdag således at alle får lov at prøve alle aktiviteter. Fast aktivitet er at vi laver en festmiddag og at der laves bordpynt, men derud over skifter

de resterende aktiviteter fra år til år. Der er også altid en eller anden form for underholdning lørdag aften. Pakkeliste kommer i næste blad! - 12 -


Kirkeblade

Kirkeblade Så er det igen tid for uddeling af kirkeblade, en gerning som giver gruppen 9000 kr. årlig og som er blevet en fast del af vores samarbejde med Frederikssund kirke. Bladene udleveres til pigerne ved mødet tirsdag d. 30. januar og derefter har I en uge til at gøre arbejdet i. Vi bestræber os på, at I får den samme rute hver gang idet ruterne bliver lettere at gennemføre, når man kender dem. Hver rute tager cirka 1 - 1,5 time for en person og vi skal alle huske følgende:

Alle adresser på rutebeskrivelsen skal have et blad, dette er hverken en avis eller en reklame!

Kassen i får udleveret bladene i vil vi gerne genbruge næste gang, så den skal retur,

Alle overskydende blade skal retur til spejderhytten den efterfølgende tirsdag, da det er kirkens blade. Lederne returnere dem til kirken for Jer.

Vi håber I vil nyde turen og den friske luft :-) - 13 -


Fastelavn og forældremøde D. 4. februar 2018 fra klokken 13.00 er der forældremøde. Dette fungere også som generalforsamling så ud over de spændende sommerlejr-informationer byder vi blandt andet også på godkendelse af regnskaber og valg til bestyrelsen. Dagsordenen for mødet sendes ud på email. Da vi også påtænker at servere en lille fastelavnsbolle eller andet godt bedes I tilmelde Jer til formanden, mailadressen findes bagerst i bladet. TILMELDING SKAL SKE SENEST D 1. FEBRUAR 2018!

HUSK at vi holder fastelavn d. 4. februar 2018 fra klokken 13.00 Der er gevinst til bedste udklædte samt naturligvis kåring af kattekonge og kattedronning. OBS! Tøndeslagning foregår ude. - 14 -


Goddag og farvel Tak for indsatsen til Emilie og velkom-

og tid til at hjælpe med afviklingen af flokkens program. Derfor et stort vel-

men til Amalie

kommen til hende, vi glæder

Emilie har ud over sit medlemskab i troppen været

os til mange timer i dit selskab.

flokassistent siden sommerferien 2017, men træder nu tilbage idet hun har fået arbejde som falder sammen med flokkens mødetidspunkt. Emilie fortsætter som tropsspejder og vi ønsker

hende tillykke med arbejdet samt takker for hendes store indsats. Dermed kan vi nu byde velkommen til Amalie Mikkelsen, som tiltræder som flok-

assistent. Amalie fylder 12 år og har været spejder i knapt 2 år. Hun har allerede nu vist fantastiske evner som instruktør, blandt andet Amalie Mikkelsen og Emilie ved flokkens seneste åbent- Sandstrøm sammen på hus arrangement, hvor hun

stod på post og vi er super glade for at Amalie har lyst

Mandøbussen ved sommerlejren 2016

- 15 -


Husk nu

Tilmelding til forÌldremødet - 16 -


Bestyrelsesarbejder jf. korpset

Vil du vide mere findes der en hĂĽndbog til gruppebestyre-

- 17 -


Www.pigespejder.dk -fortsat - Jeg ser flere unge, der le-

værdier møder konkurrence-

ver efter deres ’super-jeg’,

stats-soldaterne?

hvor de hele tiden har en

- Hos pigespejderne er der

rolle som den perfekte stu-

et formål, men det er ikke

derende, en arbejdsmaskine

målstyret. Man fjerner fokus

og er perfekte i sociale sam- fra sig selv og er en del af at menhænge.

hold, der giver et solidt fun-

Men de ender med at blive

dament og en tro på sig

fremmede for sig selv. Man

selv. Han tilføjer, at en af

skal hele tiden være strate-

pigespejdernes styrker des-

gisk i forhold til sine valg, så uden er ærlige ledere, der man ender det ’rigtige’ sted

tør vise, at de også nogen

senere i livet.

gange laver fejl.

Ifølge Olav Hesseldahl er

- Det gør pigespejdermiljøet

konkurrencestaten kommet

til et sted, hvor der er pause

for at blive. I stedet handler

fra den dårlige samvittighed

det om at finde ud af, hvor-

- og hvor rejsen er pointen,

dan man som ung håndterer, og ikke destinationen, siger at konkurrencestaten er her. Olav Hesseldahl. Et af de steder, Olav Hesseldahl ser eksempler på, at det bliver håndteret godt, er blandt spejdere. For hvad sker der, når pigespejder-

- 18 -


Www.pigespejder.dk -fortsat

Bla bog: Olav Hesseldahl • •

- Cand. mag. i filosofi og engagementsdirektør i Ungdomsbureauet. - Medstifter af Ungdommens Folkemøde.

Fakta: Hvad er en konkurrencestat? I den oprindelige definition er konkurrencestaten et begreb for stater, der konkurrerer mod hinanden. Derfor skal mennesker yde deres bedste, sa den stat, de bor i, klarer sig godt i konkurrencen. Læs Ove Kaj Pedersens bog - 19 -


Hvem var Lord BadenPowell? Lord Robert Stephenson

bevægelsen for at tage sig af

Smyth Baden-Powell blev

pigerne, og det førte til op-

født d. 22. februar 1857 og

rettelsen af pigespejderne.

var en engelsk nationalhelt,

der bl.a. startede spejderbevægelsen efter at have afsluttet en lang militærkarrie-

re, der førte ham til flere

I 1912 mødte han en ung pige, Olave Soames, født 22. fabruar 1889, på en sørejse. De faldt hurtigt i snak og

fandt ud af, at de havde

lande. En god ven gav Baden-Powell lov til at holde en lejr med nogle udvalgte

drenge på Brownsea Island i 1907 for at ideen om en større bevægelse kunne af-

prøves. Allerede ved et af de første store stævner stødte Baden-Powell på en lille flok piger, der havde taget Scou-

ting for Boys til sig. Det var nyt for Baden-Powell, der ikke havde tænkt den tanke,

at det kunne være interessant for piger. Efter nogle diskussioner gik hans søster Agnes i 1910 ind i spejder-

mange ting til fælles, og de giftede sig 30. oktober 1912 Med tiden fattede Olave Baden-Powell dybere interesse for pigespejderne og overtog pigespejderkorpset fra

Agnes. Deres fælles fødselsdag 22. februar kaldes blandt spejdere Tænkedag

og fejres verden over. De to frabad sig på et tidligt tidspunkt fødselsdagshilsener, men bad spejderne om at give det påtænkte beløb til bedre formål og tænke venligt på spejderbevægelsen.

- 20 -


Først til mølle For 3. år afholder vi Først til mølle. Det er en helt unik tur som tilbyde både trop og flok, MEN der er begrænsede pladser så det gælder om at komme først!

Indholdet er hemmeligt lidt endnu, men måske kan du gætte det med denne ledetråd...

Du kan tilmelde dig allerede nu: Brug vejledningen på side 12, men brug i stedet denne adresse: https://medlem.pigespejder.dk/event/id/49/register Tilmeldingen lukker 7. marts kl. 20.00

Prisen gælder arrangementet, aftensmad og transport! - 21 -


Værd at vide Flokken er de yngste medlemmer (5-10 år), troppen er de ældste (10+). Der er oprykning i februar og det er medlemmets alder samt en vurdering fra lederne der er afgørende for hvornår man rykker op. Ved indmeldelse skal man betale 175 kr. på vores konto (se telefontavlen) samt indtaste sine oplysninger på en elektronisk indmeldelsesblanket. Link udleveres af lederen. For de 175 kr. får man en velkomstpakke der bl.a. indeholder tørklæde og sangbog. Kontingentet er på 500 kr. hvert halve år og der kommer en email fra kasseren når det er tid til betaling. Derud over

skal man betale for ture, her afhænger prisen af hvilken tur det er. Vi bruger ofte www.billetto.dk når vi arrangere ture, således at I som forældre slipper for at skulle hæve penge. I så fald vil det fremgå af invitationen, der vil være link på hjemmesiden og

på facebookgruppen. Ønsker man en uniform eller andre logovarer skal man selv købe dette på www.55nord.dk. Her kan man også finde udstyr uden logo på., men man kan med fordel også benytte sig af Spejdersport (den nærmeste ligge i Hillerød, men de har også en hjemmeside) eller www.eventyrsport.dk. Ved henvendelse til din leder kan du får et rabatkort til Spejdersport. Falkenberg Gruppe har en hjemmeside: www.pigespejder.dk/frederikssund. Her kan du finde de fleste

oplysninger, men er der noget du mangler skal du bare spørge vi vil altid gerne hjælpe og det er rart at vide hvad I mangler af information på hjemmesiden. Vi bruger også Facebook rigtig meget til hurtige beskeder, ændringer og påmindelser om diver-

- 22 -


Værd at vide se ting. Gruppen er lukket så det kun er medlemmer og deres familier der ser hvad der sker, fordi vi også deler billeder med medlemmer og forældre på side, Du kan finde den ved at søge

på ”Falkenberg Gruppe - De grønne pigespejdere i Frederikssund”. Vi laver halvårsplaner som sendes ud i sommerferien og i juleferien, så I har en chance for at blokere datoer til de mange spændende arrangementer. Det blad du sidder med i hånden hedder HYTTENYT og det udkommer hver tirsdag inden månedsskifte. Her kan du finde rigtig mange informationer om de kommende arrangementer, læse sjove historier, se billeder, finde kontaktinformationer mm. De grønne pigespejdere er em ambitiøs og moderne spejderorganisation. Vi arbejder ud fra en mission og en vision om at ska-

be livsduelige piger og kvinder. Vi udfordrer og udvikler vores medlemmer, så de er godt klædt på og vores spejderarbejde bygger på det pædagogiske princip 'learning by doing'. En del af Leraning by doing princippet er også at børn til tider sendes på løb uden voksne. Men de er aldrig helt overladt til dem selv. Vi gør gerne brug af elektronikken hvis det er det der giver mening i den aktuelle aktivitet, men ellers holder vi øje med at alle hold kommer igennem posterne, der patruljere voksne rundt (måske forklædt som en del af fortællingen) etc. For en - 23 -


Værd at vide ting er helt sikkert: Vi passer lige så godt på Jeres piger som var de vore egne! Vi er meget bevidste om, at det ikke altid er hele historien der komme med hjem. Derfor vil vi gerne opfordre Jer til at kontakte lederne, hvis der er noget som bekymrer Jer. I kan finde ledernes kontaktinformationer her i bladet. Lige som de fleste andre fritidsaktiviteter vores børn tilmeldes er der også hos Falkenberg Gruppe et ønske og behov for et tæt samarbejde med forældrene. En gang om året indkaldes der til forældremøde, hvor der tages forskellige emner op, informeres om sommerlejr og vælges forældrerepræsentanter til gruppebestyrelsen. Gruppebestyrelsen er valgt af forældrene til gruppens medlemmer og har blandt andet det overordnede ansvar for gruppens økonomi og sørger for, at gruppen overholder korpsets vedtægter. Det lyder lidt tungt, men det er faktisk rigtig hyggeli-

ge møder. Men derud over er det vigtigt med opbakning til diverse aktivite-

ter. Det kan være kørsel til og fra et arrangement, kagebagning, maling af hytten, oprydning efter loppemarkeder, at påtage sig en arbejdsopgave ved sommerfesten etc.

Hos Falkenberg Gruppe er der egentlig ikke faste opgaver (med mindre man melder sig som forældrerepræsentant eller hyttefar), men det er til gengæld vigtigt at man melder sig når vi efterlyser

hjælp. Spejderarbejdet bygger på frivillighed - ikke kun ledernes, - 24 -


Værd at vide men faktisk hele lokalsamfundets. Bemærk at man ved tilmelding af sit barn forpligter sig til at deltage i de indtjeningsaktiviteter som foregår i gruppen, det drejer sig om cirka 4-6 gange årligt. Aktiviteterne har til formål at sikre gruppens aktiviteter økonomisk og kommer alle medlemmer til gode i form af aktiviteter, ture og lejre. Når det er sagt så er opbakning for os ikke bare at bidrage med et stykke arbejde. Det er også at familien, så vidt det er

muligt, deltager i de arrangementer hvor I inviteres med. Det er bl.a. den årlige sommerfest, den traditionelle juleafslutning og forældremødet. Og slutteligt er det vigtigt for os ledere, at vi

har en tæt dialog med familierne. Vi vil rigtig gerne snakke med Jer (når der er tid til det, for eksempel ved juleafslutningen) og I er altid velkommen til at ringe eller skrive til os. Så

har I spørgsmål, gode ideer, bekymringer eller andet, kan I finde telefonnummer og email her i bladet på siderne der hedder telefontavlen.

- 25 -


Telefontavlen Bestyrelsesformand

Ann-Marie Jensen

2174 7916

Samsa@webspeed.dk Gruppeleder

Heidi Lyngbøg

2733 4405

lyngboeg@hotmail.com Kasserer

Gudrun Jensen

2515 6630

gjensen1107@gmail.com Hyttefar

Lars Sørensen

2214 9815

Forældrerepræsentanter

Mette Jørgensen

20427904

mettediekelmann@yahoo.dk Tanya Jonski

60163542

Tanya_jonski@hotmail.com Suppleant

Mette Benzon

2855 7389

mub@benzon.biz Sct. Georgsgilde repr.

Bente Christensen

4731 4121

dragen@newmail.dk Flokleder

Bettina Pedersen

2857 6946

Bettin@pigespejder.dk Tropleder

Heidi Lyngbøg lyngboeg@hotmail.com

- 26 -

2733 4405


Telefontavlen Assistent

Josephine Lyngbøg Amalie Mikkelsen

Webmaster

Bettina Pedersen

2857 6946

Bettin@pigespejder.dk Bladredaktør

Bettina Pedersen

2857 6946

Bettin@pigespejder.dk Hjemmeside:

www.pigespejder.dk/frederikssund

Facebookside:

”Falkenberg gruppe - de grønne pigespejdere i Frederikssund”

Adresse:

Klintevej 8D; 3600 Frederikssund

CVR:

13096791

Konto nr.

Nordea - 2670 0405815902

Spejderfødselsdage i februar

- 27 -


HYTTENYT’s sponsorer

CATERING - ALT I SELSKABER www.frubonde.dk

Telefon 4731 1010

Gudrun Jensen, Blødevej 7, 3600 Frederikssund

Tlf.: 2515 6630 emmident.gudrun@gmail.com https://gudrun.emmi-club.de/en/

Fødselsdage

i februar Alberte Frederiksen fylder 9 år d. 9.

- 28 -


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.