Arsenal katalog

Page 1

JACEK PAPLA


‘51 Jacek PAPLA artysta grafik

Wystawia od 1975 roku. Miał ponad 20 wystaw indywidualnych, uczestniczył w kilkudziesięciu

Zajmuje się grafiką warsztatową i projektową. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych (teraz Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu. Po zakończeniu blisko 20-letniej współpracy z PWSSP, gdzie prowadził pracownię Sitodruku, od 13 lat związany z Uniwersytetem Zielonogórskim. Jest adiunktem w Instytucie Sztuk Wizualnych, prowadzi pracownie Sitodruku i Grafiki Wydawniczej. Jest również prezesem Stowarzyszenia Polskich Artystów Malarzy i Grafików WIELKOPOLSKA oraz właścicielem Studia Graficznego MJM.

najważniejszych ekspozycjach zbiorowych w kraju i za granicą. Spośród otrzymanych nagród

Nagroda - Stypendium Ogólnopolskiego

najbardziej Konkursu Grafiki w Poznaniu, 1978 Prezydenta Łodzi ceni sobie Nagroda na VI Ogólnopolskim Konkursie

przyznaną mu Grafiki w Łodzi, 1979

Wyróżnienie na 7. Pokonkursowej w 1985 roku Wystawie Grafiki, Łódź 1981 Nagroda Artystyczna Młodych Nagrodę Artystyczną im. Stanisława Wyspiańskiego, Warszawa, 1985

Młodych im. Stanisława

Wyspiańskiego.


Wystawy indywidualne: 1975 – Galeria Cicibór Poznań; 1980 – Galeria ON Poznań, Galeria BWA Przemyśl; 1981 – Muzeum Salgotarian, Węgry; 1982 – Galeria BWA Konin; 1985 – Galeria BWA Poznań; 1986 – Galeria BWA Łódź, Galeria 72 Poznań, Galerie Petite Kopenhaga; 1988 – Galeria „Bazart” Poznań, Galeria AVE Berlin; 1991 – Galeria BWA Gniezno; 2002 – Muzeum Regionalne w Krokowej; 2003 – Biblioteka Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego, Prace w toku…, Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu; 2005 – Jacek Papla Grafika, Galeria SPAMiG; Poznań 2007 – Jacek Papla, Grafika, Galeria Chamonix, Jastrowo; 2008 – Jacek Papla Grafika, Galeria Anny Kareńskiej Nekielka, Jacek Papla Grafika, Galeria Na piętrze Koszalin, Jacek Papla Grafika, Galeria SAPIK Szczecinek; 2009 – Grafiki Jacka Papli, Galeria ZPAP, Pro Arte w Zielonej Górze. Wystawy Zbiorowe, wybór: 1978 – Wystawa grafiki, Krajobrazy, Galeria ON Poznań, Ogólnopolska Wystawa Młodej Grafiki, BWA Poznań, Ogólnopolska Wystawa Młodej Grafiki, Zachęta Warszawa, Międzynarodowe Biennale Grafiki, Kraków, Intergrafia, Katowice, Międzynarodwe Triennale Rysunku, Wrocław; 1979 – Wystawa Grafiki Polskiej, Sofia, Czas zatrzymany Łódź, Poznań, Młoda Grafika, Kilonia; 1980 – Poznańscy Laureaci Nagród i konkursów ogólnopolskich, Poznań, Graficy z Poznania, BWA Sopot, 10 mx Grafika, BWA Zielona Góra, Międzynarodowe Biennale Grafiki, Kraków, Intergrafia, Katowice, Przestrzeń w rzeźbie i grafice, Muzeum Gniezno, Sztuka Młodych, Łódź, Graficy z Poznania, Dom Plastyka Warszawa, Ogólnopolska Wystawa Grafiki, Zachęta, Warszawa; 1981 – Graficy z Poznania, Liege (Belgia), Polska Grafika, Praga, Polska Grafika, Piszczany, Polska Grafika, Plovdiv; 1983 – Międzynarodowe Biennale Grafiki, Baden Baden, Międzynarodowe Biennale Grafiki, Spa; 1984 – Biennale Grafiki, Kraków, Pokonkursowa Wystawa Grafiki, Łódź, Intergrafik, Berlin, Kolor w Grafice Polskiej, Toruń; 1985 – Laureaci wystaw Młodej Grafiki, BWA Poznań; 1986 – Biennale Grafiki, Kraków, Intergrafia, Katowice, I Triennale Rysunku, Kalisz, Wystawa Młodej Grafiki Polskiej, Berlin , Statens 99, Oslo; 1988 – I wystawa ZPAMiG, Poznań; 1989 – 2 Międzynarodowy Festiwal Sztuki, Belgia; 1992 – Postawy, Galeria PWSSP Poznań; 1993 – Indywidualność w wielości, Galeria Pałac Kultury Poznań; 1995 – wystawa Grafiki, Łódź; 2000 – Pracownicy Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej, Muzeum w Zielonej Górze; 2006 – ZielonaGrafika.pl, Instytut Sztuk Pięknych UZ w Zielonej Górze; 2009 – Zielona Grafika.pl. Zielona Góra; 2010 – Biennale Sztuki TOŻSAMOŚĆ, Poznań.


Arsenał, Poznań 2011

Jolanta Dąbkowska-Zydroń Podążyć za śladem, Jolanta Dąbkowska-Zydroń zobaczyć więcej, Follow the track, poczuć mocniej... see more, feel harder... Grafiki Jacka Papli Jacek Papla’s graphics


Ślad IV druk cyfrowy, sitodruk, 140 x 90, 2009

“Tracks”, “Marks”, “Runes” and “Votive offerings” – a fascinating journey in time and space offered to us by Jacek Papla, a graphic artist who is able to convince us that it is worth stopping to see more. His attitude contains elements of hedonism, culture, philosophy and cognition. Stopping is not synonymous with the attainment of peace – the artist follows Blaise Pascal’s argument that we never seek things for themselves, but for the search. Hence, the never ending anxiety but also the guarantee that everything is always beyond the horizon. And hence the hunger for and the habit to commit the everyday, ordinary, seemingly unimportant environment to pictures. However, some of the photographs are priceless for the artist, like notes on the margins or on match boxes for Umberto Eco. The priceless photographs are edited – Jacek Papla uses computer technology and screen printing,

„Ślady”, „Znaki”, „Runy” i „Wota” to fascynująca podróż w czasie i przestrzeni, na którą zabiera nas Jacek Papla - grafik obdarzony wielką siłą przekonywania, że zawsze warto zatrzymać się aby zobaczyć więcej. W postawie tej odzywa się nie tylko pierwiastek hedonistyczny, ale i kulturowy, filozoficzny i poznawczy. Zatrzymanie się nie gwarantuje spokoju, artysta pozostaje w zgodzie z myślą Blaise Pascala, że nie szukamy nigdy rzeczy ale szukania rzeczy. A więc nieustanny niepokój ale i gwarancja, że wszystko i że zawsze jeszcze jest za horyzontem. Stąd głód i nawyk rejestracji obrazkowej otoczenia, codziennej, zwykłej i pobieżnej, pozornie nieważnej. Niektóre z fotografii okażą się jednak dla artysty bezcenne niczym notatki na marginesach czy zapiski na pudełkach zapałek dla Umberta Eco. Te wybrane, Jacek Papla poddaje wieloetapowej obróbce warsztatowej, sięgając po możliwości, jakie 5


Runy II druk cyfrowy, sitodruk, 140 x 90, 2011

6


Wota II (str. 4/5) druk cyfrowy, sitodruk, 140 x 90, 2011

traditional canvas, paint, brushes and varnish. A photograph as a starting point – but is it really a starting point? No – it is a stage in a creative process. It is not a fiction of reality replaced with the reality of artistic technique. Let us quote Pascal again: What a strange vanity painting is; it

tkwią w technikach komputerowych ale i w sitodruku. Do tego tradycyjne płótno, farba, pędzle, lakier. Fotografia jako punkt wyjścia, tak naprawdę nim nie jest. Stanowi jedynie etap w procesie twórczym. Nie jest to zatem fikcją rzeczywistości zastąpionej rzeczywistością warsztatu artystycznego. I jeszcze raz warto przywołać Pascala: Jaką próżnością jest sztuka,

attracts admiration by resembling the original, we do not admire. How difficult it is to create

wywołująca podziw przez podobieństwo do rzeczy, których oryginału nie podziwia się wcale, tym sa-

art when its original arouses admiration, terror or feelings of mystery. We do not need vanity but humbleness to face the natural and cultural order of the Earth’s landscape. To face does not mean to subordinate to oneself, seize or unveil the mystery. Quite on the contrary – it means to stop what goes by but at the same time accept what goes by, show more than can be seen, transform the natural picture into an artistic one so that the former becomes a kind of a template of the place. Then everybody can create their own world to the best of their abilities, which at the time when art categories are fuzzy, assumes a new meaning. Conceptualizations are no longer fictions but become pictures that have the same meaning that is ascribed to a painting or a graphic stencil.

mym, jak trudno powstaje sztuka, której oryginał wzbudza zachwyt, przerażenie czy przeczucie tajemnicy. Nie próżności a pokory trzeba, by zmierzyć się z naturalnym i kulturowym porządkiem krajobrazu Ziemi. Zmierzyć się - nie znaczy podporządkować sobie, zagarnąć czy odedrzeć z tajemnicy. Wręcz przeciwnie - zatrzymać przemijalność, jednocześnie godząc się na nią, pokazać więcej niż to, co widzialne, przekształcić obraz naturalny w obraz artystyczny tak, aby ten pierwszy stał się rodzajem matrycy miejsca. Na takiej bazie każdy może wykreować swój świat, tak jak potrafi, co w dobie płynności kategorialnych sztuki nabiera nowego znaczenia. Konceptualizacje przestają być fikcjami a stają się obrazami w znaczeniu takim, jakie przypisuje się malowidłu czy matrycy graficznej.

7
Wota I druk cyfrowy, sitodruk, 140 x 90, 2011

WOTA Niby nic takiego - bułgarskie dróżki i całkiem okazałe trakty, obsadzone drzewami i suchorostami, na gałęziach których powiewają, z reguły, białe i czerwone sznureczki, tasiemki, nitki, kłębuszki wełny - przechodzimy obok, nie zastanawiając się, jakie są ważne. Potrzeba wyostrzonej wrażliwości na linię i kolor, ich zmienność i współzależność, takiej, jaką posiada Jacek Papla aby zatrzymać się i w kadrze wyostrzyć jeden z kolorów, podkreślić linię wzdłuż której układa się w przestrzeni, pozornie zwykła, banalna, zawiązana ot tak, szmatka. Ale wszystko nie jest tak oczywiste czy zwykłe – prace z cyklu „Wota” kierują naszą percepcję od koloru, sygnalnego w zielonym, gorącym tle, ku kulturowemu kontekstowi przedstawienia. Dźwięczność koloru wydobył grafik nadając jej cechy trwałości, w rzeczywistości bowiem w upal-

ne lato kolory blakną. Ich intensywność rozkwita w pełni w marcu - miesiącu przejściowym między zimą a wiosną, znanym z kapryśnej na Bałkanach pogody. „Wota” odsłaniają ślady Martenicy – jednego z najbardziej rozpowszechnionych bułgarskich i rumuńskich świąt a także obyczaju, wywodzącego się jeszcze od starożytnych Traków. W czasie tym, poskręcane białe i czerwone frędzelki przywiązywane są wokół nadgarstka najmłodszego dziecka w rodzinie, a także na drzewach owocowych, ulach - wierzono, że przynoszą one urodzaj a obdarowanej osobie dobre zdrowie i szczęście. Martenice do dzisiaj postrzegane są jako symbole ochrony przed złymi mocami. W Rumunii biała i czerwona wstążeczka symbolizuje słońce roztapiające śniegi.

10


Runy I druk cyfrowy, sitodruk, 140 x 90, 2011

VOTIVE OFFERINGS One might think that it is nothing extraordinary – paths and roads in Bulgaria, with trees and xerophytes on the side, with white and red strings, ribbons, threads, wool balls on the branches. We pass by, without thinking how important they are. We need to have the sharpened sensitivity of Jacek Papla to see their line and colour, see how they change and how they are dependent on each. We need to stop and sharpen one of the colours, highlight the line along which a seemingly ordinary, banal, tied piece of cloth is arranged. And all of this is not so obvious or ordinary – the “Votive offerings” series directs our perception away from the colour, signalled in a green hot background, to the cultural context and representation. The artist highlighted the colour giving it features of permanence because colours fade in a hot

summer. Their intensity is most apparent in March, the transition month between winter and spring, known for very changeable weather in the Balkans. “Votive offerings” disclose traces of Martenitsa, one of most popular Bulgarian and Romanian holidays and a ritual dating back to the ancient Thracians. At that time twisted white and red tassels are tied around the wrists of the youngest child in the family and also on fruit trees and bee hives – it was believed that they foretell a good harvest and bring good health and luck to the person. Even today Martenitsa is perceived as a symbol of protection against evil forces. In Romania a white and red ribbon symbolizes the sun, which melts the snow.

11


12


RUNY Pod koniec IV wieku na terenie Szwecji i Norwegii zaczęto ryć runy, nie tylko na biżuterii i narzędziach ale także w kamieniu. Takie ślady lub pęknięcia kamienia, przywołujące pismo runiczne wyznaczają ścieżkę zapisu odmienną, ale i bliską, konsekwentną w stosunku do naznaczania i wywyższania wizualnego kalejdoskopu Ziemi. Jacek Papla zawiesza pytanie, czy jest to dokładnie odległe pismo czy jego sugestia? Pewne jest bowiem zawsze u artysty miejsce i czas, a także impuls nakazujący zatrzymać się, utrwalić w świadomości i zagarnąć wizualną ekspresję do swojego świata sztuki. Jest to jednak dla Papli zbyt proste ale i nie dające spokoju. Potrzebuje wzmocnienia przekazu. A więc podkreśla rytm kolorem kreski a wprowadzając znaki liternicze ze swojego alfabetu sztuki kwestionuje i jednocześnie utwierdza nas w prawdziwym obcowaniu z krajobrazem. Runy I druk cyfrowy, sitodruk, 140 x 90, 2011

RUNES The beginnings of runes date back to the end of the 4th century. They were written not only on jewellery and tools but also on stone. Traces and cracks in the stone, reminiscent of runic writing, determine a consistent path in the visual landscape of the Earth. Jacek Papla poses a question – is this distant writing or just a hint at it? What is certain about an artist is the place and time and an impulse ordering him to stop, commit to memory and seize the virtual expression and make it his own world of art. But this is too simple and haunting for Papla. He needs some strengthening of the expression. And hence he emphasized the lines with colour and by introducing lettering from his own alphabet of art he questioned and at the same time confirmed a true community with the landscape. 13


Ĺšlad II druk cyfrowy, sitodruk, 140 x 90, 2009

14


TRACKS In Jacek Papla’s graphics tracks are not identical with the detachment from the surface to which they belonged. It is not always like that. It is as if they were coming from outside and were fixed and created a new image, different from what was seen in the first place. Tracks go away but they return by the decision of the artist. They can be fixed with a brush stroke, position, as if in a surrealistic montage, pure form, as if from another reality.

ŚL ADY W grafikach Jacka Papli ślady nie są tożsame z oderwaniem od powierzchni do której należały, a przynajmniej nie zawsze tak jest. To tak, jakby przychodziły z zewnątrz i zostały zafiksowane, tworząc nowy, inny od zastanego obraz. Ślady odchodzą ale powracają decyzją artysty. Może je fiksować wyraźne przetarcie pędzlem, położenie, na zasadzie nieomal surrealistycznego montażu, czystego kształtu, wprowadzonego, jakby z innej realności.

15


Ĺšlad I druk cyfrowy, sitodruk, 140 x 90, 2011

north of Europe, bear the mark of time – the building material has turned grey, the flaking paint has faded, gaps and scratches have appeared, and the past time became apparent. However, Jacek Papla does not go away and does not close the image under the eyes or in the photograph. He comes back to the motive, this

For the artists tracks are not only the remnants of some prior individual existence, they help look for dispersed beings and integrate them into one whole. This apparent detachment from the place strengthens their meaning and material density. Wooden walls, shutters, small windows, existing in abundance in the 16


Ślad III druk cyfrowy, sitodruk, 140 x 90, 2009

Ślady to dla artysty nie tylko pozostałości wcześniejszych egzystencji indywidualnych, to poszukiwanie rozproszonych bytów i scalenie ich w jedno dzieło. Pozorne zatem oderwanie od miejsca potęguje gęstość materialną i znaczeniową. Drewniane ściany, okiennice, maleńkieokienka, jakich wiele na północy

Europy, noszą piętno czasu - budulec jakby posiwiał, straciła atrakcyjność pękająca farba, pojawiają się szpary i rysy, daje znać o sobie czas przeszły. Jacek Papla jednak nie odchodzi i nie zamyka obrazu pod powiekami czy na fotografii. Powraca do 17


Znak II druk cyfrowy, sitodruk, 140 x 90, 2011

motywu już nie jako widz ale współkreator obrazu. Monochromat spopielałych desek znajduje swoją dominantę w ostrym błękicie plecionego sznurka, zapomniane okienko z łuszczącą się farbą „wymienia” na bajkowe, czyste i kolorowe, w tym kontekście inne chociaż tak dobrze znane. ZNAKI Okna stanowią przejście w niewiadome, przepruwając wnętrza łączą dwie przestrzenie, otwierając się, gotowe są na przyjęcie tego, co przed nimi. Okna zamknięte, w równym stopniu co otwarte, przejmują otoczenie. Odbicia w nich kadrowane stanowią opozycję dla otoczenia dachami, jak w cyklu „Znaki”. 18


Znak I druk cyfrowy, sitodruk, 140 x 90, 2011

time not as a viewer but as a co-creator of the image. The monochrome of the bleached boards is most dominant in the sharp blue of the plaited string; the forgotten window with flaking paint gets “replaced” for a clear and colourful, fairy tale like one, different in this context although so well known. MARKS Windows are a passage into the unknown and they connect two spaces. When they open, they are ready to accept what is in front of them. Closed windows, like open windows, conquer the surroundings. Reflections framed in them are an opposition to the surrounding roofs – as is the case in the “Marks” series. 19


Znak III druk cyfrowy, sitodruk, 140 x 90, 2011

Świetliste tafle pełne są nieba o różnych porach dnia, trochę w nich romantyzmu Friedricha, metafizycznego niepokoju Magritte’a czy Delvaux. Intryguje jednak rygor kadru okien, na plan drugi schodzą malarskie odwołania, a podążając za artystą, uwypuklają się znaki a wręcz symbole prostych figur geometrycznych. Świetlisty połysk lakierowanego równoramiennego trójkąta, półkola i kwadratu umyka możliwościom bezpośredniego poznania. Przeczuwamy tajemnicę bytu wiecznego, nieosiągalnego na drodze rozumu.

The bright sheets are full of heaven at different times of the day, they have some of Friedrich’s romanticism, Magritte’s or Delvaux’s anxiety in them. What is intriguing is the rigour of the framed window – references made by the artist disappear in the background and marks or symbols of simple geometrical shapes are emphasized. The bright lustre of a varnished isosceles triangle, semicircle and square escapes the possibility of direct cognition. We feel the mystery of eternal being, unattainable to the mind.

Podążając za artystą powracamy do codzienności bogatsi w doświadczenia artystyczne i emocjonalne. Świat zdaje się piękniejszy i lepszy, jest w nim miejsce na zastanowienie i nadzieję.

Following the artist we come back to our everyday lives, richer with artistic and emotional experiences. The world seems to be more beautiful and better, there is place for reflection and hope.

20


TEKST: Jolanta Dąbkowska-Zydroń TŁUMACZENIE: Zbigniew Nadstoga PROJEKT: Zuzanna Papla-Dimitrić FOTO: Jacek Papla / Vladimir Dimitirć

Galeria Miejska ARSENAŁ Stary Rynek 6, 61-772 Poznań tel. / fax 61 852 95 01 / 02

w w w. a r s e n a l . a r t . p l ISBN 978-83-61886-28-0 21


‘51 Jacek PAPLA graphic artist

He has exhibited since 1975. He had

over 20 individual exhibitions

Graduate of the State School of Fine Arts (presently the Poznań University of Arts). He worked for the State School of Fine Arts for twenty years where he coordinated a screen printing studio. For the past 13 years he has been working for the University of Zielona Góra where he is an assistant professor at the Institute of Visual Arts, coordinating the work of the Screen Printing and Publishing Graphics studio. He is also president of the WIELKOPOLSKA Association of Polish Artist Painters and Graphic Artists and owner of the MJM Graphic Studio.

and took part in the most important group exhibitions in Poland and abroad. In 1985 he was presented with the Stanisław Wyspiański

Scholarship of the National Graphic Art

Young Artists Competition in Poznań, 1978 of the President of Łódź at the 6th Award, which is Award National Graphic Art Competition in Łódź, the most valued 1979

Distinction at the 7th Exhibition of Graphic of the many awards Art, Łódź 1981 Stanisław Wyspiański Young Artists that have been Award, 1985

presented to him. 22


Individual exhibitions: 1975 – Cicibór Gallery, Poznań; 1980 – ON Gallery, Poznań, BWA Gallery Przemyśl; 1981 – Salgotarian Museum, Hungary; 1982 – BWA Gallery, Konin; 1985 – BWA Gallery, Poznań; 1986 – BWA Gallery Łódź, 72 Gallery Poznań; 1986 – Petite Gallery, Copenhagen, 1988 – ”Bazart” Gallery Poznań, AVE Gallery Berlin; 1991 – BWA Gallery, Gniezno; 2002 – Regional Museum in Krokowa; 2003 – Art Library, University of Zielona Góra, Prace w toku…, Arsenał Gallery Poznań; 2005 – Jacek Papla Grafika, SPAMiG Gallery, Poznań; 2007 – Jacek Papla, Grafika, Chamonix Gallery, Jastrowo; 2008 – Jacek Papla Grafika, Anna Kareńska Gallery Nekielka, Jacek Papla Grafika, Na piętrze Gallery Koszalin, Jacek Papla Grafika, SAPIK Gallery Szczecinek; 2009 – Grafiki Jacka Papli, ZPAP Gallery, Pro Arte in Zielona Góra. Group exhibitions, selection: 1978 – Exhibition of graphics, Krajobrazy [Landscapes], ON Gallery Poznań, National Exhibition of Young Graphic Artists, BWA Poznań, National Exhibition of Young Graphic Artists, Zachęta Warszawa, International Biennale of Graphic Art, Kraków, Intergrafia, Katowice, International Triennial of Drawing, Wrocław; 1979 – Exhibition of Polish Graphic Art, Sofia, Czas zatrzymany [Stopped time], Łódź, Poznań, Young Graphic Artists, Kiel; 1980 – Winners of prizes and national competitions from Poznań, Poznań, Graphic Artists from Poznań, BWA Sopot, 10 x Graphic Art, BWA Zielona Góra, International Biennale of Graphic Art, Kraków, Intergrafia, Katowice, Przestrzeń w rzeźbie i grafice [Space in sculpture and graphics art], Museum Gniezno, The Art of the Young, Łódź, Graphic Artists from Poznań, Dom Plastyka Warszawa, National Exhibition of Graphic Art, Zachęta, Warszawa; 1981 – Graphic Artists from Poznań, Liege (Belgium), Polish Graphic Art, Prague, Polish Graphic Art, Piszczany, Polish Graphic Art, Plovdiv; 1983 – International Biennale of Graphic Art, Baden Baden, International Biennale of Graphic Art, Spa; 1984 – Biennale of Graphic Art, Cracow, Exhibition of Graphic Art, Łódź, Intergrafik, Berlin, Colour in Polish Graphic Art, Toruń; 1985 – Winners of Young Graphic Art exhibitions, BWA Poznań; 1986 - Biennale of Graphic Art, Cracow, Intergrafia, Katowice, 1st Triennale of Drawing, Kalisz, Exhibition of Polish Young Graphic Artists, Berlin, Statens 99, Oslo; 1988 – 1st ZPAMiG exhibition, Poznań; 1989 – 2nd International Festival of Art, Belgium; 1992 – Postawy [Attitudes], PWSSP Gallery, Poznań; 1993 - Indywidualność w wielości [Individuality in multitude], Pałac Kultury Gallery, Poznań; 1995 – Exhibition of Graphic Art, Łódź; 2000 – Employees of the Institute of Art and Artistic Culture, Museum in Zielona Góra; 2006 – ZielonaGrafika.pl, Instituteof Fine Arts, University of Zielona Góra; 2009 – Zielona Grafika.pl. Zielona Góra; 2010 – TOŻSAMOŚĆ Biennale of Art, Poznań.

23


24


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.