__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

PharmaMedica O

Z D R A V L J U

N A

R A Z U M L J I V

N A Č I N

www.pharmamedica.rs

BROJ 75

GODINA XI

NAR PRIRODNI IZVOR

lepote i zdravlja AKTUELNO

ZAŠTO KAŠLJEMO

KATARAKTA

Tendinitis, zapaljenje tetiva I NSULIN – „centralni“ hormon u regulaciji metaboličkih puteva

KAKO IZBEĆI NAJČEŠĆE GREŠKE prilikom izbora partnera

intervju-Pukovnik prof. dr sc. med. Ranko Raičević

MOŽDANI UDAR P O T R A Ž I T E

S L E D E Ć I

B R O J

P O Č E T K O M

M A J A

2 0 2 0 .


sadr žaj  4.

BROJ 75

6

V  esti

Kratke novosti i zanimljivosti iz sveta zdravlja 6.

Intervju meseca

Pukovnik prof. dr sc. med. Ranko Raičević Moždani udar 10. 

Aktuelno

14.

E ndokrinologija INSULIN, „centralni“ hormon

Zašto kašljemo

32

u regulaciji metaboličkih puteva Uvodna reč

18

Svakodnevno sa svih strana bombardovani smo dobronamernim savetima, upozorenjima, ukazivanjima na opasnosti koje vrebaju, nepredvidivim neželjenim efektima... Ukoliko ne peremo ruke pre jela a zube nakon, smanjimo unos kalorija i povećamo potrošnju, smanjimo sedenje a povećamo kretanje... prilagodimo ambicije, korigujemo želje.

Nar, prirodni izvor lepote i zdravlja 20.

Da budem sasvim iskrena, i nije mi više najjasnija ta „igra”. Ko postavlja pravila, šta je cilj a šta je nagrada za njihovo poštovanje?! Ipak, poštujem ali u razumnim okvirima, bolje rečeno ne baš sve i kad god stignem! Previše je stega i ograda, treba ostaviti prostora za život!

24.

26.

32.

18 22

I z ugla psihologa

Kako izbeći najčešće greške prilikom izbora partnera 36.

O  ftalmologija Katarakta

38.

A  ktuelno

Kako se zaštititi od virusa COVID – 19 40.

V  aš ljubimac i vi

Terapeutski efekti akvarijuma

Dizajn i prelom: Pharma Medica Design Studio

F  itoterapija Lan

Glavni i odgovorni urednik: mr ph. spec. Jasmina Jović Novaković

web: www.pharmamedica.rs

O  rtopedija

Tendinitis, zapaljenje tetiva

41.

www.pharmamedica.rs

M  entalno zdravlje

Psihološka trauma Šta je, koje su posledice i kako se leči

Urednik,  mr ph. spec. Jasmina Jović Novaković

Marketing: Pharma Medica, agencija za marketing

20

Euromedik

Tumori štitaste žlezde

28.

I sve bi to bilo manje više ok da se pravila ne menjaju skoro na godišnjem nivou pa taman se naviknemo na jedna i počnemo ih poštovati kad, iskoče nova kontradiktorna.

Ishrana

 Predstavljamo

Flexitol, prijatelj kože osoba sa dijabetesom

e-mail: office@pharmamedica.rs Štampa: Cicero, Beograd Fotografije: Shutterstock Izdaje: PharmaMedica, agencija za marketing, 11000 Beograd, Arh.Gerasima Zelića 6/17 tel: +381 65 231. 80. 36

CIP Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 613/614

Izdavač ne odgovara za sadržaj oglasnog i zakupljenog prostora.

Pharma Medica : o zdravlju na razumljiv način/ glavni i odgovorni urednik Jasmina Jović Novaković.- God.1 br. 1 (oktobar 2009), - Beograd (Arh. Gerasima Zelića 6/17) : Pharma Medica, 2009- (Beograd : Cicero).-27 cm.

Časopis je besplatan

PharmaMedica ⁄ broj 75 ISSN 1821-2786 COBISS. SR-ID 170077196

3

ON-LINE IZDANJE NA www.pharmamedica.rs


VESTI

Muška pilula za kontracepciju Planiranje trudnoće kao i njena prevencija danas su, prevashodno, obaveza žena. Premda i muškarci doprinose delom toj prevenciji, postojeće metode nisu u potpunosti zadovoljavajuće - kondomi nisu 100% efektivni, a vazektomija kao trajna metoda kontracepcije plaši mnoge muškarce pa je i izbegavaju. Tek poslednjih godina postoji naznaka da će se takvo stanje možda u budućnosti promeniti. Naime, radi se o muškoj piluli za kontracepciju koja sadrži dimetandrolon undekanoat. Ova pilula se uzima jedanput dnevno i dovodi do sniženja nivoa luteinizirajućeg i folikostimulišućeg hormona (FSH i LH), što posledično dovodi do sniženja nivoa testosterona. Trenutno se ispituje da li i u kojoj meri njenom primenom dolazi i do smanjenja stvaranja spermatozoida, i da li je potpuna redukcija uopšte moguća. Takođe, potrebno je istražiti i potencijalna neželjena dejstva kao što su depresija ili oštećenje jetre, bubrega ili drugih organa, kao i da li izaziva povećan rizik od zgrušavanja krvi, što je slučaj kod ženske kontraceptivne pilule. Pilula je prošla prvu fazu kliničkih ispitivanja dajući nadu za prolaznu mušku kontracepciju i njeno uvođenje na tržište značilo bi jednaku odgovornost oba partnera kada je planiranje trudnoće u pitanju. Međutim, ostaje pitanje da li će muškarci uopšte biti voljni da tu vrstu odgovornosti preuzmu.

3

1

MARIHUANA DELOTVORNA KOD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA?

Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) je anksioznost koja se javlja nakon izlaganja stresnom doživljaju, kao što je smrtna opasnost ili ozbiljna fizička povreda sebe ili druge osobe. Ovaj poremećaj može doprineti značajno većim riziku oboljevanja od velike depresije i pojave suicidalnih misli. Studija sprovedena na preko 25 000 ljudi pokazala je da upotreba kanabisa tj. marihuane može smanjiti depresiju i samoubilačke misli kod osoba sa posttraumatskim stresnim poremećajem. Međutim, ovo istraživanje dokazalo je jedino povezanost kanabisa i PTSP, dok uzročno-posledičnu vezu istih treba utvrditi u daljim istraživanjima.

4

PharmaMedica ⁄ broj 75

2

www.pharmamedica.rs


E-CIGARETE IPAK KORISNIJE ZA ODVIKAVANJE OD PUŠENJA OD NIKOTINSKIH ZAMENA Oko e-cigareta bilo je dosta kontroverzi otkada su se pojavile. Nakon par godina upotrebe, u javnosti su se pojavile informacije da e-cigarete nisu bezbedne budući da izazivaju oštećenja ćelija pluća i podstiču zapaljenje, te da ih ne bi trebalo koristiti. Međutim, ono što se izostavilo reći jeste da su i pored toga, one 95% manje štetne od duvana. Razlog je sam sastav duvana koji osim nikotina (koji i nije toliko štetan po ljudski organizam) sadrži oko 70 različitih jedinjenja za koja se smatra da su kancerogena, a kojih ima manje u e-cigaretama ili ih čak nema uopšte. Nedavno je završeno prvo istraživanje (na 866 ljudi) koje se bavilo efikasnošću modernih e-cigareta u odvikavanju od pušenja. Rezultati su pokazali da nakon upotrebe e-cigareta 18% ispitanika nije propušilo u periodu od godinu dana, nasuprot njih 9% koji su koristili tretmane sa nikotinskim zamenama. Osim veće stope odvikavanja, korisnici e-cigareta imali su i veću stopu smanjenja pušenja i mučnine, ali i češće iritacije usta i grla. Usled svega navedenog, u Engleskoj su se pojavili zahtevi za stavljanje e-cigareta na pozitivnu listu, tj. omogućavanje propisivanja e-cigareta na recept.

5

SPORO HODANJE U 45. GODINI ZNAK BRŽEG STARENJA

BEZ RODNE RAVNOPRAVNOSTI U MEDICINSKIM ISTRAŽIVANJIMA?

Studija koja je obuhvatila 1000 ljudi na Novom Zelandu sugeriše da brzina hodanja u 45. godini može imati veze sa brzinom starenja mozga i tela. Ispitanici su praćeni od trenutka njihovog rođenja sve do 45. odine. Osim testa brzine hodanja podvrgnuti su i fizičkim i kognitivnim testovima kao i testovima funkcije mozga. Brzina hodanja kod ispitanika je drastično varirala, sa najvećom brzinom hoda od preko 2 m/s (bez trčanja). Generalno, spori hodači pokazivali su znake ubrzanog starenja pluća, imunog sistema i zuba, u odnosu na osobe sa brzim hodom. Još više iznenađuju rezultati uočeni skeniranjem mozga – spori hodači su imali starije mozgove. S druge strane, istraživači su uočili da na osnovu testova inteligencija, motornih veština i jezičkih testova sprovedenih u 3. godini života mogu da predvide brzinu hoda ispitanika u 45. godini. Deca koja su u budućnosti postala spori hodači imali su u proseku manji IQ za 12 jedinica od brzih hodača. Naravno, uvek postoji mogućnost slučajnosti ovakvih rezultata, ali postoje jasne indikacije da se već u detinjstvu može predvideti ljudsko zdravlje u kasnijem životu. Samim tim, ovo istraživanje može biti jako korisno, budući da sporije hodanje u detinjstvu može biti rani indikator moždanog i telesnog zdravlja, pa ljudi mogu promeniti svoj životni stil dok su još mladi i zdravi.

Sve su glasnije zamerke javnosti na malu zastupljenost žena u kliničkim istraživanjima. Naime, manje od 2,5% svih javno finansiranih medicinskih istraživanja je posvećeno reproduktivnom zdravlju, uprkos činjenici da postoji veliki broj žena sa reproduktivnim problemima. Situaciju dobro oslikava činjenica da postoji 5 puta više istraživanja o erektilnoj disfunkciji (koja pogađa 19% muškaraca) nego o predmenstrualnom (PMS) sindromu (koji pogađa 90% žena). Klasično objašnjenje za ovu situaciju je da su ženska tela previše kompleksna usled čestih promena nivoa hormona, te su ih klinička istraživanja radi izbegavanja komplikacija često isključivala. Jedan od glavnih problema jeste i finansiranje istraživanja – najčešće se fondovi koji donose odluku o finansiranju odlučuju za medicinske oblasti koje se tiču ili i muškaraca i žena, ili samo muškaraca. Naravno, treba uzeti u obzir i moguću nedovoljnu zainteresovanost naučnika za žensko reproduktivno zdravlje. Iako se poslednjih godina loša statistika menja u žensku korist, još uvek žensko zdravlje biva manje zastupljeno u istraživanjima.

4

www.pharmamedica.rs

PharmaMedica ⁄ broj 75

5


INTERVJU

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, što zbog nezdravih životnih navika što zbog činjenice da se životni vek produžava, projekcije su da će do 2040. moždani udar biti vodeći uzrok smrtnosti u svetu. O simptomima, faktorima rizika i prevenciji razgovarali smo sa pukovnikom prof. dr sc. med. Rankom Raičevićem

PUKOVNIK PROF. DR SC. MED. RANKO RAIČEVIĆ Klinika za neurologiju, Vojnomedicinska akademija Predsednik Društva neurologa Srbije

MOŽDANI UDAR M

oždani udar je treći uzrok obolevanja i umiranja u ukupnoj populaciji. Češći je kod muškaraca ali je kod žena oblik ispoljavanja teži i ishod je lošiji. Kod četvrtine pacijenata moždani udar ima smrtni ishod neposredno ili tokom prve godine života, kod četvrtine zaostaje deficit koji zahteva tuđu negu i pomoć (invalidnost), dok se jedna polovina pacijenata oporavi i u većoj meri vraća normalnom životu.

Šta je moždani udar? Moždani udar predstavlja iznenadni neurološki deficit, koji nastaje kada, usled poremećaja moždane cirkulacije, nervne ćelije ne dobijaju hranjive materije i kiseonik koji su neophodni za rad i preživljavanje što uzrokuje njihovo odumiranje.

6

Postoje dve vrste moždanog udara, i to: ishemijski, koji nastaje kada krvni ugrušak (tromb), zapuši moždanu arteriju i hemoragijski, koji nastaje usled pucanja krvnog suda u mozgu. Tako su npr. osobe sa povišenim masnoćama u krvi i aterosklerotičnim krvnim sudovima pod većim rizikom za nastanak ishemijskog moždanog udara, dok su osobe sa povišenim krvnim pritiskom pod većim rizikom za hemoragijski moždani udar. Ishemijski moždani udar je mnogo češći, 85% svih moždanih udara su ishemijski.

Faktori rizika za dobijanje moždanog udara

Najpoznatiji faktori rizika za nastanak moždanog udara su: hipertenzija, poremećaji srčanog ritma, suženje karotidnih arterija, povećan nivo masnoće u krvi, šećerna bolest, gojaznost, pušenje, nedovoljna fizička aktivnost. Neki faktori rizika su direktno povezani sa moždanim udarom dok neki deluju indirektno, povećavajući sklonost ka nastanku bolesti koje dovode do nastanka moždanog udara. Otkrivanjem i uklanjanjem faktora rizika u značajnoj meri se može smanjiti učestalost

Faktori rizika za nastanak moždanog udara su: hipertenzija, poremećaji srčanog ritma, suženje karotidnih arterija, povećan nivo masnoće u krvi, šećerna bolest, gojaznost, pušenje...

PharmaMedica ⁄ broj 75

moždanog udara. Ranije se gojaznost smatrala indirektnim faktorom rizika međutim, dokazano je da gojaznost predstavlja direktni faktor rizika. Ponekad je, naročito kod mlađih bolesnika, teško utvrditi faktor rizika. Na žalost, prvo se oglasi moždani udar pa se shvati da neki poremećaj postoji. Kod takvih bolesnika se obavlja vrlo detaljno kliničko ispitivanje, koje često podrazumeva i genetske analize. One mogu otkriti i različite nasledne poremećaje npr. u faktorima koagulacije (zgrušavanja) krvi koji mogu biti uzrok moždanog udara. Srčani i moždani udar su bolesti koje su vrlo slične i stalno se prepliću pa bi logično bilo da od ovih bolesti oboljevaju i ljudi koji pripadaju istom tipu ličnosti. Utisak je da ipak nije tako i da različiti tipovi ličnosti oboljevaju od srčanog i moždanog udara. Osobe koje oboljevaju od srčanog udara su menadžerskog tipa, ambiciozne i stalno pod stresom, dok su osobe koje oboljevaju od moždanog

www.pharmamedica.rs


Kako prepoznati moždani udar? Najčešći simptomi moždanog udara su oduzetost jedne polovine lica i tela, poremećaji govora (nerazgovetan govor, otežan govor, nemogućnost da se nađe određena reč), naglo gubljenje ili zamućenje vida pogotovu na jednom oku ili delu vidnog polja, duple slike pri gledanju, gubitak ravnoteže i koordinacije, utrnulost, slabost. Moždani udar se može manifestovati i poremećajem stanja svesti, bilo dezorjentisanošću ili preteranom pospanošću. Moždani udar je urgentno stanje pa kada

se jave simptomi koji ukazuju na moždani udar neophodno je u što kraćem roku pozvati službu hitne pomoći koja će se pobrinuti da se pacijent adekvatno zbrine. Po učestalosti moždanog udara mi se nalazimo na vrhu lestvice što se objašnjava neadekvatnim odnosom prema nekim faktorima rizika a važnu ulogu ima i specifičnost naše ishrane u zimskim mesecima kada su brojne slave i druga okupljanja koja podrazumevaju prekomeran unos hrane i pića.

udara zatvorene, društveno neaktivne, slabijeg imovinskog stanja, socijalno deprimirane.

nu ulogu kada su oštećenja koja su ka posle dobijanja terapije ostaje uzrokovana moždanim udarom bez bilo kakvog invaliditeta i vrau pitanju. ća se svom ranijem životu. Što se pre primeni i stepen oštećenja biće Trombolitička terapijaVreme je ključan faktor manji. Veliki procenat bolesniotapanje krvnog ugruška Ishemijski moždani udar nastaka, njih oko 60% reagovaće potpuje kada krvni ugrušak zapuši mož- Trombolitička terapija ishemijnim oporavkom. Ipak, terapija je danu arteriju, usled čega nervne skog moždanog udara je vrlo i agresivna, pa samim tim izvesne ćelije dela mozga, koga ovaj krvefikasna i neophodno je da se pri- grupe bolesnika ovu terapiju ne ni sud ishranjuje, ostaju bez kimeni unutar 4,5 sata od nastansmeju da dobiju. Postoji čitav niz seonika i glukoze i one odumiru. ka moždanog udara. Ona deluje kriterijuma koji moraju da budu Nervne ćelije koje su na rubnim tako da otapa krvni ugrušak, krv- zadovoljeni da bi ova terapija mopodručjima se pritaje tj. umanjuni sud ponovo postaje prohodan gla da se primeni. ju svoju funkciju, „hibernišu se” pa i pritajene ćelije ponovo vraćaMehanička tromboektomija i, ako u određenom roku dobiju svoju funkcionalnost. Ova teraju kiseonik i hranjive materije, ove pija je kod nas uvedena na samom Nova metoda lečenja akutnog ćelije mogu da povrate svoju funk- kraju 20. veka i pokazala se kao moždanog udara je mehaničciju. Upravo zato vreme igra ključ- jako moćna, preko 50% bolesnika tromboektomija. Ova metoda predstavlja endovaskularno uklanjanje ugruška iz zapušenog krvnog suda koji opskrbljuje mozak, pa se cirkulacija ponovo uspostavlja i sprečavaju dalja oštećenja. Postupak je sličan koronarografiji, samo što se umesto u srce endovaskularnim kateterom ulazi u krvne sudove mozga. Postupak je prikladan za pacijente kod kojih postoji zapušenje jednog od velikih krvnih sudova mozga. Ovi bolesnici najčešće imaju teška neurološka oštećenja.

Žene i moždani udar Žene imaju veći ukupan rizik za moždani udar, veću stopu smrtnosti, veću stopu invaliditeta. Tokom svog života žene imaju i dodatne faktore rizika za nastanak moždanog udara koji su povezani sa hormonskim promenama

www.pharmamedica.rs

Učestalost moždanog udara je veća kod muškaraca ali je oblik ispoljavanja moždanog udara kod žena teži i ishod je lošiji. Žene NASTAVAK NA SLEDEĆOJ STRANI

PharmaMedica ⁄ broj 75

SVAKI MINUT JE VAŽAN Za oba postupka postoje vremenska ograničenja. Sistemska tromboliza se može primeniti 4.5 sata od pojave simptoma moždanog udara kod pacijenata mlađih od 80 godina, a kod starijih od 80 godina unutar 3 sata. Mehanička tromboektomija trebalo bi da se sprovede unutar 6 sati od pojave simptoma moždanog udara. Podaci iz literature ukazuju da bi lečenje moglo da bude uspešno i ako se metoda primeni unutar 24h ali uvek treba imati na umu da što se pre ponovo uspostavi cirkulacija, oštećenja tj. posledice će biti manje. Svakog minuta u moždanom udaru propada dva miliona neurona. KAKO SPREČITI PONOVNI MOŽDANI UDAR? Najveći rizik za pojavu drugog moždanog udara postoji odmah nakon prvog dok 3% preživelih pacijenata ima drugi udar u roku od godinu dana a čak 30% pacijenata u toku prve dve godine. Može se reći i da svaki deseti bolesnik u narednih 3-5 godina ponovo dobije moždani udar. Najvažnije je kako sprečiti da do moždanog udara ponovo dođe. Delovanjem na faktore rizika i uvođenjem terapije (antiagregacione i u nekim slučajevima antikoagulantne), koja sprečava stvaranje ugruška i njegovo širenje, učestalost pojave ponovljenog moždanog udara se smanjuje. Bolesnicima koji imaju poremećenu koagulaciju i bolesnicima sa aritmijom absolutom daje se antikoagulantna terapija. U cilju prevencije ponovnog moždanog udara neophodno je promeniti i životne navike. U ishranu treba uvesti nezasićene masti, voće, povrće, ribu. Pušenje cigareta se mora potpuno obustaviti, a veoma je važna i fizička aktivnost, pa se savetuje svakodnevna šetnja u trajanju od najmanje 30 minuta.

7


imaju veći ukupan rizik za možTreba biti svestan da postoji ne tako mali rizik dani udar, veću stopu smrtnood ponovnog moždanog udara i da svaki sti, veću stopu invaliditeta. Tokom novi sa sobom nosi i novo oštećenje kao i novi svog života žene imaju i dodatne faktore rizika za nastanak možklinički entitet a to je razvoj kognitivnog poremećaja danog udara koji su povezani sa po tipu vaskularne demencije što je još veći problem hormonskim promenama. To su: trudnoća i period nakon trudnoće (puerperijum), uzimanje kontraceptivnih pilula, menopauza. Kada je u pitanju prepoznavanje simptoma moždanog udara, razlika između muškaraca i žena nema ali, činjenica je da se žene kasnije javljaju lekaru. Tradicionalno, žene su više okrenute brizi o porodici i ne žele da porodicu izlažu brizi i problemima, čekaju da se simptomi povuku odnosno nadaju se da će pomoći ako se odmore ili uzmu lekove, skrivaju simptome od bližnjih i nastavljaju uobičajene aktivnosti. Ishodi lečenja stepen deficita takav da se osoba pije rizik od ponovnog moždanog su samim tim lošiji i posledice du- može vratiti svom životnom poudara značajno smanjuje. gotrajnije. zivu, nema razloga da to ne učini, naravno uz poštovanje svih stanja Rehabilitacija nakon Život nakon i oboljenja koja su dovela do mož- moždanog udara moždanog udara danog udara. Treba biti svestan Program rehabilitacije nakon možOsoba koja je preživela moždada postoji ne tako mali rizik od danog udara se prilagođava stanju ni udar mora da bude svesna da ponovnog moždanog udara i da svakog pacijenta posebno. Kada leje preživela jedno životno ugrosvaki novi sa sobom nosi i novo kar ustanovi da je bolesnik stabilan žavajuće stanje i da je velika sreća oštećenje kao i novi klinički entitet i sposoban za rehabilitaciju, počida je iz te bitke izašla kao pobeda to je razvoj kognitivnog poreme- nje se sa asistiranim fizičkim vežbanik. U zavisnosti od stepena dećaja po tipu vaskularne demencije ma. Bitno je rehabilitaciju nastaviti i ficita ne treba odustajati od mera što je još veći problem. Međutim, nakon odlaska iz bolnice, u kućnim rehabilitacije bilo fizikalne, moisto tako treba biti svestan da se uz uslovima pa je neophodno o tome torne, socijalne, psihičke. Ako je redovnu primenu propisane tera- edukovati porodicu.

VAŽNO

Brzina oporavka pacijenata zavisi od tipa moždanog udara, od ozbiljnosti oštećenja mozga, od godina starosti pacijenta i od toga koliko se brzo krenulo sa rehabilitacijom. Najčešće rehabilitacija traje 3-6 meseci ali su istraživanja pokazala da pacijenti koji su nastavili rehabilitaciju i nakon tog perioda imaju znatna poboljšanja. Osobe sa blažim oblikom moždanog udara se brzo oporave dok oporavak osoba sa težim moždanim udarom može trajati doživotno. Najveće poboljšanje se primećuje u prvih par meseci, ali kod nekih pacijenata i nakon godinu i dve dana. Bitno je da vežbanje postane svakodnevna rutina.

Depresija nakon moždanog udara Depresija nakon moždanog udara je česta pojava i nastaje usled biohemijskih promena u mozgu. Bolesnik je bezvoljan, zabrinut, plačljiv, ima nesanicu. Depresija značajno usporava oporavak bolesnika. Bitno je da porodica i sam bolesnik budu upoznati sa simptomima kako bi ih blagovremeno prepoznali. Bolesnicma koji imaju depresiju nakon moždanog udara ordinira se terapija lekovima iz grupe inhibitora preuzimanja serotonina i uključuje psihoterapija. l

!

Neurološka zajednica u Srbiji svakodnevno mnogo radi na prevenciji moždanog udara što kroz stručne skupove i stalna usavršavanja lekara što kroz edukaciju opšte javnosti o merama prevencije, prepoznavanju simptoma i postupcima kada do moždanog udara dođe. Neurološka zajednica u svim pogledima ne zaostaje za evropskim neurološkim školama, tako da imamo razvijenu mrežu jedinica za moždani udar kao i napredne jedinice za moždani udar u Kliničkom centru Srbije, Specijalnoj bolnici Sveti Sava, Vojnomedicinskoj akademiji, Kliničkom centru Niš i Kliničkom centru Vojvodina. Očekujemo da će i Klinički centar Kragujevac uskoro imati naprednu jedinicu za moždani udar. Takođe, na putu smo da realizujemo celodnevno (24h) zbrinjavanje moždanog udara neurovaskularnim tehnikama bar na teritoriji Beograda jer imamo kadrovske potencijale i očekujemo rešavanje tehničkih pitanja.

8

PharmaMedica ⁄ broj 75

www.pharmamedica.rs


AKTUELNO

Zašto kašljemo Kašalj je refleksna radnja koja čisti disajne puteve od mukusa i stranih čestica koje izazivaju iritaciju. Svi kašljemo kada s vremena na vreme treba da pročistimo grlo, ali postoje i stanja u kojima je kašalj učestaliji i dugotrajniji. Šta treba da znamo o kašlju? Kašalj koji traje kraće od 3 nedelje je akutni kašalj i većina epizoda akutnog kašlja će proći ili će se ublažiti tokom dve nedelje. Ako kašalj traje između 3 i 8 nedelja i u tom periodu se ne poboljšava govorimo o subakutnom kašlju, dok uporan kašalj koji traje duže od 8 nedelja smatramo hroničnim. U slučaju iskašljavanja krvi ili kašlja koji podseća na pseći lavež obavezno se treba javiti lekaru, kao i ukoliko u roku od nekoliko nedelja nema nikakvog poboljšanja.

Šta izaziva kašalj? Kašalj mogu izazvati različiti, privremeni ili trajni faktori.

Iritansi Kašljanje je standardan način pročišćavanja disajnih puteva. Kada su disajni putevi nadraženi mukusom ili stranim česticama poput dima ili prašine, kašalj je refleksna radnja koja ima za cilj otklanjanje tih čestica i olakšavanje disanja. Najčešće je ovaj tip kašlja povremen i nije čest, i kada izloženost iritansu prestane i kašalj se umiruje.

Virusi i bakterije Najčešći uzrok kašlja su respiratorne infekcije tipa gripa ili prehlade. Infekcije organa za disanje obično izazivaju virusi i one mogu trajati od nekoliko dana do nedelje. U slučaju infekcija kašalj je konstantan, u početku suv a kasnije sa iskašljavanjem. Iskašljani sadržaj može biti proziran što je najčešći slučaj kada je u pitanju virusna infekcija ali može biti i žućkaste do zelenkaste boje što ukazuje na infekciju bakterijama. Kašalj može pratiti zapaljenje grla, teško disanje, zapušen nos i bolovi u grudima. Kašalj u slučaju infekcija uvek treba adekvatno tretirati kako se ne bi i inače nadražena sluznica disajnih puteva još više iritirala. U ovu svrhu mogu se koristiti preparati na bazi lekovitog bilja.

Ako kašalj traje između 3 i 8 nedelja i u tom periodu se ne poboljšava govorimo o subakutnom kašlju, dok uporan kašalj koji traje duže od 8 nedelja smatramo hroničnim

10

PharmaMedica ⁄ broj 75

www.pharmamedica.rs


Pušenje Pušenje je veoma čest uzrok kašlja i ovo je obično hroničan kašalj upečatljivog zvuka. Čestice dima iritiraju odnosno nadražuju sluznicu organa za disanje što uzrokuje kašalj koji je suv. Vremenom dolazi i do razvoja zapaljenja i povećanog lučenja sluzi te kašalj prelazi u produktivni i ima hronični tok. Za pušački kašalj je karakteristično da je posebno izražen u jutarnjim satima i javlja se u napadima: traje dok se ne iskašlje oskudni, gusti sekret koji se u toku noći nakupio u disajnim putevima. Kao posledica dugotrajne konzumacije duvana razvija se hronična opstruktivna bolest pluća. Prvi korak u rešavanju ove vrste kašlja je prestanak pušenja a u cilju ublažavanja intenziteta kašlja i za lakše iskašljavanje od pomoći su i sirupi na bazi bilja.

KADA JE KAŠALJ URGENTNO STANJE?

Ukoliko kašalj dugo traje, ne poboljšava se i javljaju se i neki dodatni simptomi, potrebno je potražiti pomoć lekara. Ti dodatni simptomi su: groznica, bol u grudima, glavobolja, konfuzija. Iskašljavanje krvi ili problemi sa disanjem zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

Astma

Čest uzrok kašlja je astma. Astmatični kašalj je obično nadražajan i suv, pojavljuje se iznenada a uzrok je kontakt sluznice disajnih puteva sa nekom supstancom na koju je osoba osetljiva i koja nadražuje disajne puteve. Kod blažih oblika asmatični kašalj može biti pokrenut smejanjem, udahom hladnog vazduha, dubokim udahom. Nakon što se napad kašlja smiri u plućima se čuje zvuk koji se opisuje kao sviranje u grudima. Kao i kod drugih vrsti opstruktivnog kašlja tako i kada je uzrok astma, osoba oseća da se guši, nedostaje joj vazduh. Može se javiti bez obzira na doba dana a češći je u toku noći. Kod opstruktivog kašlja od pomoći su pumpice koje sadrže bronhodilatatore tj lekove koji šire disajne puteve čime se opstrukcija eliminiše.

Bolest srca

Kašalj koji prati gušenje, otežano disanje, pojačava se prilikom napora ili u ležećem položaju može biti znak srčane slabosti ili odnosno „popuštanja“ srca. U plućima se čuje karakteristično pucketanje. Sekret koji se iskašljava može biti penušav, vodenast. Ovaj tip kašlja rešava se lečenjem osnovne bolesti a od pomoći mogu biti i neke nefarmakološke mere poput spavanja na uzdignutom jastuku, unos većih količina vode.

KAKO SE KAŠALJ TRETIRA?

Zavisno od uzroka kašalj se tretira na različite načine.

Lekovi

Neki lekovi poput inhibitora angiotenzin-konvertujućeg enzima, tzv. ACE-inhibitori, koji se koriste u terapiji visokog krvnog pritiska, mogu da izazovu kašalj. Po prekidu terapije ovim lekovima kašalj prestaje. Ukoliko je kašalj jako izražen i ometa svakodnevne aktivnosti, neophodno je obratiti se kardiologu kako bi korigovao terapiju i propisao ACE inhibitor koji ima manji potencijal da izazove ovaj neželjeni efekat. Kašalj izazvan ovom vrstom lekova je suv i nadražujuć ali ako traje duži vremenski period, dugotrajna nadraženost disajnih puteva može uzrokovati zapaljenje.

Problemi sa organima za varenje Hronični kašalj može da izazove i GERB (gastroezofagealna refluksna bolest), stanje u kojem se sadržaj želuca vraća u jednjak, što stimuliše refleks u trahejama izazivajući kašalj. Lečenjem osnovne bolesti i kašalj nestaje. Kašalj u slučaju GERB-a se najčešće pojavljuje nakon obroka, suv je ali zbog karakterističnog zvuka osoba stiče utisak da se ipak radi o produktivnom kašlju. Izolovana primena preparata za ublažavanje kašlja ne rešava problem već terapija osnovne bolesti i uvođenje odgovarajućeg režima ishrane. Kašalj koji se pojavljuje u napadima tokom uzimanja hrane, najčešće tečnosti, ukazuje na vezu između jednjaka ili sistema za disanje (fistula), što se sreće kod tumora jednjaka i pluća. Kada postoji poremećaj refleksa gutanja (npr kod Parkinsonove bolesti), kašalj se može javiti nakon uzimanja hrane pošto deo hrane dospeva u sistem za disanje. Samomedikacija u ovim slučajevima nije opravdana već je neophodno potražiti pomoć lekara.

www.pharmamedica.rs

POMOĆ KOD KUĆE Kašalj izazvan virusima se ne leči antibioticima. U kućnim uslovima se ovaj kašalj može ublažiti:  Unošenjem velike količine tečnosti  Podizanjem uzglavlja tokom spavanja  Ispiranje grla toplim rastvorom slane vode  Izbegavanjem iritanasa poput prašine i dima  Dodavanjem meda ili đumbira u topao čaj  Upotrebom dekongestivnih sprejeva za nos  Preparatima na bazi bilja (sirupi, tablete, pastille…) koje možete kupiti u apotekama.

Ostali faktori Hronični kašalj može da izazove i GERB koji stimuliše refleks u trahejama izazivajući kašalj

Kašalj mogu da izazovu i stanja kao što su: oštećenje glasnih žica, postnazalni drip, bakterijske infekcije poput upale pluća i velikog kašlja i ozbiljna stanja kao što su plućna embolija, tumor pluća.

PharmaMedica ⁄ broj 75

11

!


Kako u apoteci odabrati preparat za pomoć kod kašlja?

Stručna pomoć Stručna pomoć podrazumeva da će lekar pogledati grlo, poslušati pluća i postaviti neka pitanja u vezi sa drugim simptomima. Ukoliko je kašalj izazvan bakterijama lekar će propisati antibiotike. Lekovi se najčešće uzimaju nedelju dana i u tom periodu kašalj se povuče. U nekim slučajevima će propisati i sredstvo za iskašljavanje ili sirup protiv kašlja. Ukoliko ne može da utvrdi uzrok kašlja lekar može tražiti da uradite i neke dodatne testove, kao što su: • Rendgenski snimak pluća • Testovi krvi i kože • Bris grla Iako se retko javlja kao jedini simptom kod problema sa srcem, lekar može tražiti i EHO srca da bi se uverio da srce radi dobro i nije uzrok kašaljanja. Teži slučajevi kašlja mogu zahtevati dodatne dijagnostičke postupke.

Kašalj nikada ne treba zanemarivati. Dugotrajnim kašaljanjem se oštećuje sluznica disajnih puteva i stvara pogodno tlo za razvoj infekcije zato, kašalj treba tretirati na pravi način. Preparat koji treba da olakša tegobe uzrokovane kašljanjem treba birati na osnovu tipa kašlja, pogodnog farmaceutskog oblika, tipa proizvoda i renomea proizvođača. Tip kašlja. Kod suvog i nadražajnog kašlja cilj je sprečiti kašljanje kako bi se sprečila dalja iritacija disajnjih puteva i oštećenje sluznice dok se kod produktivnog kašlja stimuliše iskašljavanje kako bi se eliminisao nakupljeni sekret i sprečio razvoj infekcije. Dugotrajnim Dakle, prvi korak je da odaberete preparat kašaljanjem se shodno tipu kašlja. Danas postoje i prepraoštećuje sluznica ti koji deluju uspešno na oba tipa kašlja npr. disajnih puteva i oni na bazi bršljana ili preparati koji sadrže stvara pogodno ekstrakte više lekovitih biljaka. tlo za razvoj Farmaceutski oblik. Da li ćete uzeti prepainfekcije rat u obliku sirupa, klasičnih tableta, tableta za sisanje ili šumećih, ili pak kapi, zavisi od starosti osobe kojoj je proizvod namenjen i ličnih preferenci. Deci se preporučuju kapi ili sirup dok su odraslima dostupni svi farmaceutski oblici. Registacija proizvoda. Kada smo odredili tip kašlja i farmaceutski oblik, pacijent nailazi na sledeću ne tako bezazlenu poteškoću oko izbora…više proizvođača prave slične proizvode. Koji je bolji? Uvek prednost dajte onima koji su registrovani kao biljni lekovi, to znači da su takvi proizvodi prošli sve kontrole i ispitivanja efikasnosti i bezbednosti kao bilo koji drugi sintetski lek što ih neosporno čini pouzdanijim u odnosu na preparate sličnog sastava koji su registrovani kao dijetetski suplementi. Renomirani proizvođač. Kupovina preparata renomiranog proizvođača nije pomodarstvo već realna potreba kako bi se osigurao najbolji izbor. Renomirani proizvođači, mnogo novca ulažu u ispitivanja, analize, u inovativne molekule zbog čega su i stekli reputaciju kakvu imaju. l

Šta se dešava ukoliko se kašalj ne tretira? U većini slučajeva kašalj će proći u roku od 1-2 nedelje i neće izazvati nikakve dugotrajne posledice. U nekim slučajevima ozbiljan kašalj može izazvati privremene komplikacije, kao što su: umor, vrtoglavica, glavobolja... Do povlačenja ovih tegoba dolazi sa otklanjanjaem primarnog uzroka kašlja. Kašalj koji je simptom nekog ozbiljnijeg stanja neće proći sam od sebe. Ukoliko se ne tretira, osnovno stanje će se pogoršati i izazvati druge simptome.

12

PharmaMedica ⁄ broj 75

www.pharmamedica.rs


godina originala

Pobedite kašalj snagom prirode godina originala

Za celu porodicu

Biljni lek protiv kašlja za decu i odrasle

Četvorostruka snaga bršljana Razređuje sekret Olakšava iskašljavanje

Ublažava simptome zapaljenja Smiruje produktivni kašalj

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo! O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.


ENDOKRINOLOGIJA

Glukoza, koja se unese putem hrane ili se sintetiše u samom organizmu, u zavisnosti od trenutnih potreba, može se uključiti u nekoliko metaboličkih puteva.

INSULIN „centralni“ hormon u regulaciji metaboličkih puteva

autor: mr ph. Mirjana Balać specijalista medicinske biohemije

U

normalnim uslovima glukoza predstavlja glavni izvor energije. Ukoliko je organizmu potrebna energija, glukoza se oksiduje a višak se skladišti u obliku glikogena u jetri, mišićima i drugim tkivima. Kada se kapacitet skladištenja glikogena u tkivima prevaziđe, višak glukoze se transformiše u masne kiseline i skladišti u masnom tkivu u obliku triglicerida. Male količine se prevode u druge ugljene hidrate ili se iz glukoze, tačnije njenih metabolita, sintetišu neesencijalne aminokiseline. Regulacija metabolizma ugljenih hidrata i održavanje stalne koncentracije glukoze postiže se koordinisanim dejstvom nekoliko hormona. Insulin snižava koncentraciju glukoze, a njegovi antagonisti (glukagon, kortizol, adrenalin i hormon rasta) povećavaju nivo

glukoze u krvi.

Insulin - sinteza, oslobađanje, razgradnja Insulin je polipeptidni hormon koji nastaje u beta ćelijama pankreasa – gušterače. Pankreas je organ složene strukture sa razdvojenom endokrinom i egzokrinom funkcijom. Endokrini deo predstavljaju Langerhansova ostrvca a u centralnom delu ostrvca su beta ćelije. Tu nastaje tzv. pre-proinsulin, koji zatim prelazi u proinsulin. U sledećem koraku proinsulin sa tek 5% insulinske aktivnosti prelazi u slobodni insulin. Insulin je upakovan u sekretorne granule koje složenim mehanizmom migriraju do membrane beta ćelija i

Najvažnija insulin-zavisna tkiva su skeletni mišići, masno tkivo i jetra

procesom egzocitoze insulin se oslobađa u cirkulaciju. Do oslobađanja insulina iz sekretornih granula dolazi nakon povećanja koncentracije glukoze u krvi oko beta ćelija. Tačnije, povišena koncentracija glukoze je glavni stimulus za oslobađanje već sintetisanog insulina i to se dešava nekoliko sekundi od stimulusa a traje oko 10 minuta. Nakon toga nastupa druga faza (postepen porast insulina) u kojoj se sintetiše novi insulin i dalje oslobađa u cirkulaciju. Ova faza obuhvata vremenski period od nekoliko minuta do nekoliko sati.

Uticaj insulina na metabolizam Najvažniji efekti insulina na metabolizam ugljenih hidrata, lipida i proteina svode se na stimulaciju korišćenja glukoze i stimulaciju sinteze proteina.

14

PharmaMedica ⁄ broj 75

Insulin olakšava transport glukoze kroz ćelijsku membranu, ubrzava sintezu glikogena, stimuliše katabolizam (razgradnju glukoze), inhibira sintezu glukoze, stimuliše skladištenje triglicerida u masnom tkivu, inhibira ketogenezu i stimuliše sintezu proteina. U metabolizmu glukoze najvažniju ulogu imaju jetra, mišićno i masno tkivo. Mišići i masno tkivo apsorbuju glukozu iz krvi i zatim je skladište u vidu glikogena odnosno triglicerida. Jetra kontroliše glikolizu (proces razgradnje glukoze) i glukoneogenezu (proces sinteze glukoze). Svi ovi procesi su zavisni od insulina koji, kao glavni anabolički hormon u organizmu, učestvuje u održavanju ravnoteže između metabolizma proteina, masti i ugljenih hidrata. Za normalan metabolizam glukoze i održavanje homeostaze u organizmu najvažnija su dva procesa: 1) Insulinska senzitivnost: predstavlja sposobnost insulina da smanji nivo glukoze u krvi (stimuliše insulin-osetljiva tkiva da preuzmu glukozu i istovremeno zaustavlja oslobađanje glukoze iz glikogena preko zaustavljanja sinteze glukoze i razgradnje glikogena iz jetre); 2) Normalna funkcija beta ćelija pankreasa: predstavlja sposobnost ovih ćelija da oslobađaju adekvatnu količinu insulina u cilju održavanja normalne koncentracije glukoze u krvi. Ova dva procesa su tesno povezana: ako dođe do smanjenja insulinske senzitivnosti, tj. do porasta rezistencije na dejstvo insulina,

www.pharmamedica.rs


Hemsko gvožđe sa snagom I.V. gvožđa1

GlobiFer® forte

Dodatak ishrani namenjen svim stanjima povećanih potreba za unosom gvožđa, kao i nadoknadi njegovih smanjenih rezervi u organizmu

za žensko zdravlje

pacijenti sa hroničnom srčanom insuficijencijom

nefrološki pacijenti

onkološki pacijenti

perioperativna korekcija anemije

gastroenterološki pacijenti

Jedinstvena formulacija hemskog i nehemskog gvožđa Preparat dobijen iz prirodnih izvora Brzo i efikasno koriguje nivo hemoglobina1 Odlična podnošljivost2 Visoka efikasnost Globifer®-a se može uporediti sa efikasnošću I.V. Fe1 Reference: 1. Shankar P Nagaraju, Adam Cohn, Ayub Akbari, Janet L Davis and Deborah L. Zimmerman Heme iron polypeptide for the treatment of iron deficiency anemia in non-dialysis chronic kidney. Nagaraju et al. BMC Nephrology 2013, 14:64 2. Frykman, E, et al, Side effects of iron supplements in blood donors: Superior tolerance of heme iron, J Lab Clin Med 1994; 123(4):561-4. Samo za stručnu javnost. Nosilac upisa u registar Ministarstva zdravlja: PharmaSwiss d.o.o. Batajnički drum 5a, Beograd, tel. +381(11) 2050-200 Broj rešenja: 14539/2019 od 01.07.2019.


zdrave beta ćelije pankreasa odgovaraju povećanjem lučenja insulina da bi sprečile povišen šećer u krvi. Ako beta ćelije izgube ovu funkciju doći će do patološkog stanja. Insulin je najznačajniji hormon koji učestvuje u regulaciji metaboličkih puteva. Povećava sadržaj glikogena u jetri, u mišićima njegovo dejstvo se ispoljava na sličan način, ako se glukoza koja uđe u mišićne ćelije ne potroši za energetske potrebe rada mišića, ona se skladišti u obliku glikogena, ali u manjim količinama nego u jetri. Uticaj insulina na metabolizam lipida je sporiji i manje izražen u poređenju sa efektom ovog hormona na metabolizam ugljenih hidrata. Dugoročno, ovaj uticaj je fiziološki vrlo značajan, što najbolje dokazuju teški poremećaji metabolizma lipida koji se javljaju u dijabetesu. Insulin stimuliše sintezu masnih kiselina i

Referentne vrednosti zavise od metode i same laboratorije, okvirno se kreću od 6 do 27 µU/ml

ferentne vrednosti zavise od metode i same laboratorije, okvirno se kreću od 6 do 27µU/ml. Insulin se određuje nakon 12-satnog gladovanja, dva sata nakon jela ili u toku oralnog testa opterećenja glukozom (na svakih 30 minuta u toku 2h).

Povećane vrednosti insulina Za normalan metabolizam glukoze i održavanje homeostaze u organizmu najvažnija su dva procesa: insulinska senzitivnost i normalna funkcija beta ćelija pankreasa skladištenje triglicerida u masnom tkivu. Zbog svog uticaja na sintezu proteina, insulin je potreban za normalan rast, na koji deluje sinergistički sa hormonom rasta.

je insulinskih receptora. Vezivanje za insulinske receptore dovodi do promena unutar ćelija čiji je krajnji rezultat anabolizam – sinteza složenih jedinjenja iz prostih.

Mehanizam dejstva

Određivanje nivoa insulina

Da bi ispoljio svoja dejstva na nivou ćelije, insulin mora da se veže za specifične receptore koji se nalaze na membrani ćelija osetljivih na insulin. Najvažnija insulin-zavisna tkiva su skeletni mišići, masno tkivo i jetra. Transport glukoze kroz membranu ćelija perifernih tkiva odvija se preko posebnih kanala koji se otvaraju tek nakon aktivaci-

Insulin je prvi proteinski hormon kome je određena sekvenca, prva supstanca čija je koncentracija određena pomoću radioimunoanalize i prvo jedinjenje proizvedeno rekombinantnom DNK tehnologijom za široku upotrebu. Insulin se određuje u laboratorijama imunohemijskim metodama (RIA, CLIA, ECLIA i druge). Re-

UCESTALO MOKRENJE

8 najčešćih simptoma

POJACANA GLAD

UMOR

tipa2

www.pharmamedica.rs

Šećerna bolest predstavlja veliki i rastući ne samo zdravstveni i medicinski SPORO ZARASTANJE nego i socijalni i ekonomski problem. ˇ CESTE INFEKCIJE

Povišene vrednosti insulina u plazmi našte mogu se naći kod pacijenata sa insulinomom (tumori endokrinog pankreasa), a da je pri tome prisutna hipoglikemija. Povećane vrednosti insulina mogu biti povezane sa insulinskom rezistencijom koja nastaje kao rezultat smanjenog broja receptora na ćelijama insulin zavisnih tkiva ili usled poremećaja u prenosu signala nakon vezivanja insulina za receptore. U ovom slučaju prisutna je povišena koncentracija glukoze jer insulin ne ostvaruje svoje dejstvo. Smanjena vrednost insulina u plazmi javlja se kod dijabetes melitusa tipa 1. Takođe insulin pospešuje ulazak glukoze u ćelije srčanog mišića i ćelije masnog tkiva, a nema uticaj na moždane ćelije koje su propustljive za glukozu i bez posredovanja ovog hormona. l

Dijabetes tip 2 je ranije bila bolest pre svega vezana za stariju životnu dob, ali danas je sve više mladih POVECANA pacijenata ŽEÐ kao posledica nezdravih navika u ishrani, prekomerne telesne težine i sedenternog načina ZAMAGLJEN života. VID

TAMNA KOŽA

Oblasti zatamnjene kože, obično pazuha i vrata


AKTIVNA FOLNA

1mg 5-MTHF .......

EXTRAFOLATE-S®

5-MTHF EXTRAFOLATE-S® je aktivni oblik folne kiseline koji direktno ulazi u cirkulaciju i njegova bioraspoloživost je potpuna.

Folat (kalcijum-L-metilfolat)

1 mg

Veoma je važan u procesu razvoja ćelija (DNK, RNK) naročito u prvim nedeljama razvoja ploda, neurotransmitera i u mnogim metaboličkim procesima u organizmu. Značajan je u planiranju trudnoće i prva tri meseca trudnoće pošto nedostatak nepovoljno utiče na razvoj ploda, dovodi do razvojnih defekata (nesrastanje neuralne cevi, spine bi de, rascep usne i gornjeg nepca) Važan je za sintezu neurotransmitera u mozgu (serotonina, dopamina, melatonina, epinefrina, norepinefrina) utičući pozitivno na raspoloženje, san, pamćenje, ponašanje. Nedostatak folne kiseline:

UPOTREBA: 1 kapsula dnevno

utiče na javljanje anemije- megaloblastne anemije. u trudnoći - dovodi do razvojnih defekata može dovesti do problema sa pamćenjem i raspoloženjem Zajedno sa vitaminom B12 pretvara homocistein u cistein. Na taj način snižava nivo homocisteina u organizmu i smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti.

5-MTHF

folna kiselina dihidrofolat (DHF) tetrahidrofolat (THF) 5,10 metilen THF

MTHFR

5-metiltetrahidrofolat Generalni uvoznik i distributer za jugoistočnu Evropu

3/5 populacije nema enzim 5-mthf reduktazu (najčešće zbog genetske predispozicije) organizam nema sposobnost da folnu kiselinu pretvori u aktivan oblik koji može da koristi. Stoga se preporučuje dodatna suplementacija aktivnim oblikom, 5-MTHF. Folat koji se nalazi u hrani je jako nestabilan i osetljiv na toplotu i svetlost tako da se ne zna koliko se iskorišćava iz hrane. Suplementacija aktivnim 5-MTHF oblikom folne kiseline je neophodna. Vidapharm d.o.o. Nebojšina 53, 11000 Beograd tel./fax: 011/2430 553; mob.: 063/880 7270 office@vidapharm.rs www.vidapharm.rs


NAR ISHRANA

PRIRODNI IZVOR LEPOTE I ZDRAVLJA autor: Teodora Arsić

Nar (lat. Punica granatum) predstavlja jedno od najstarijih vrsta voća poznatih čovečanstvu. Stoga i ne čudi njegova prisutnost u mnogim kulturama i religijama sveta. Plodovi, semena i kora nara bogati su brojnim bioaktivnim jedinjenjima za koja je, poslednjih nekoliko godina, interesovanje naučnika u porastu.

P

lod nara obiluje polifenolnim jedinjenjima u koje ubrajamo antocijane, flavonoide i elagne tanine. Svi nabrojeni imaju izuzetna antioksidativna svojstva. Antioksidativni efekat ovih jedinjenja prvenstveno se zasniva na uklanjanju slobodnih radikala, koji u organizmu nastaju tokom patoloških ali i velikog broja fizioloških procesa, čime se sprečava oštećenje ćelija koje je u osnovi velikog broja oboljenja. Dodatna nutritivna vrednost jeste i značajna količina vitamina B5 (pantotenske kiseline), vitamina B9 (folne kisele), vitamina C, vitamina A i vitamina E koji nar čini izuzetkom, obzirom da se retko nalazi u drugim vrstama voća sem jezgrastog. Takođe je dobar izvor minerala poput kalijuma a sadrži i magnezijum, kalcijum i gvožđe. Glavni nosioci protivupalnih osobina nara jesu flavonoidi i elagni tanini, među kojima je najispitivaniji punikalagin. Mehanizam dejstva ovih sastojaka jeste inhibicija enzima čijom aktivnošću nastaju određeni molekuli odgovorni za pojavu bola, crvenila, otoka i temperature. Ovi simptomi se javljaju u stanjima akutne inflamacije, poput prehlade i gripa protiv kojih ovi antiinflamatori mogu biti dobri saveznici organizma. O stanjima koje karakteriše hronična inflamacija, kao što je to slučaj u reumatoidnom artritisu, vršena su brojna istraživanja, koja su poka-

18

zala smanjenje zapaljenja zglobova eksperimentalnih životinja usled primene ekstrakta nara. Kako bi se dokazali terapeutski potencijali ovih jedinjenja i ona bila indikovana za određeno oboljenje, potrebno je uraditi dodatna ispitivanja.

Antioksidansi protiv malignih ćelija Antocijanidini, materije koje naru obezbeđuju crvenu boju, pokazale su u pretkliničkim istraživanjima pored antioksidativnih i pozitivne efekte u sprečavanju angiogeneze. Naime, ćelije raka se kao i zdrave ćelije orga-

Nar sadrži značajne količine vitamina B5 (pantotenske kiseline), vitamina B9 (folne kisele), vitamina C, vitamina A i vitamina E

PharmaMedica ⁄ broj 75

nizma, hranljivim materijama snabdevaju iz krvi koju do njih dopremaju krvni sudovi. U početnim fazama bolesti, pomenuti krvni sudovi uspevaju da zadovolje potrebe i zdravih ćelija i ćelija raka. Vremenom, obzirom da maligno izmenjene ćelije karakteriše nekontrolisan rast i razvoj, mnogo brži u odnosu na zdrave ćelije, njihove energetske potrebe rastu i postojeći krvni sudovi više nisu u stanju da ih snabdevaju odgovarajućom količinom nutrijenata. Kako organizam izmenjene ćelije ne prepoznaje kao strane, on teži da zadovolji njihove potrebe i obezbedi im neometano

Antioksidativnim efektom punicinska kiselina iz nara obezbeđuje „antiage“ efekat i kožu štiti od nepovoljnog delovanja UV zračenja dok se, zahvaljujući antiinflamatornim svojstvima preporučuje u nezi suve i osetljive kože

www.pharmamedica.rs


Oprez prilikom upotrebe svežeg voća kao i preparata nara

Kora nara je, zbog visokog sadržaja galotanske kiseline koja deluje kao adstrigens, u tradicionalnoj medicini široko primenjivana u lečenju dijareje i nekih crevnih parazita. funkcionisanje te otpočinje proces angiogeneze, tj. formiranja novih krvnih sudova koji će ishranjivati isključivo maligno tkivo. Iz prethodno navedenog, jasno je da je angiogeneza ključna je za opstanak ćelija raka te njenim sprečavanjem antocijanidini umnogome mogu doprineti lečenju kancera. Takođe, još jedan od navedenih antikancerskih mehanizama antocijanina jeste i pokretanje procesa apoptoze. Apoptoza predstavlja programiranu ćelijsku smrt i način kojim se stare ili izmenjenje ćelije uklanjaju iz organizma. Ovaj proces nije svojstven ćelijama raka što predstavlja razlog njihovog opstanka u organizmu. Ipak, kako bi se rezultati pretkliničkih istraživanja o antiangiogenetskim i proapoptotskim mehanizmima smatrali validnim, neophodno je da budu potvđeni u kliničkim istraživanjima.

Danas se, izuzev svežih plodova nara, na tržištu se mogu naći i preparati tipa ekstakata ploda nara i ulja semena nara.

zijom, povećava rizik od srčanog i moždanog udara.

Zdrava koža i dobar metabolizam

Kora nara je, zbog visokog sadržaja galotanske kiseline koja deluje kao adstrigens, u tradicionalnoj medicini široko primenjivana u lečenju dijareje i nekih crevnih parazita. Na posletku, ono što je specifično za seme nara jeste činjenica da ono predstavlja jedini prirodni izvor punicinske kiseline. Ova retka omega 5 masna kiselina smatra se veoma moćnim antioksidansom i antiinflamatorom te je pronašla svoje mesto i u velikom broju kozmetičkih preparata. Antioksidativnim efektom punicinska kiselina iz nara obezbeđuje „anti-age“ efeRegulacija hipertenzije kat i kožu štiti od nepovoljnog delovanja UV U terapiji hipertenzije, vodećeg zdravstvenog zračenja dok se, zahvaljujući antiinflamatorproblema današnjice, koristi se veliki broj le- nim svojstvima preporučuje u nezi suve i osetkova različitih mehanizama delovanja. Za ljive kože. Potvrđeno je da oralnom primenom nastanak hipertenzije značajna je povećana punicinska kiselina ostvaruje povoljni efekat aktivnost angiotenzin konvertujućeg enzima u metabolizmu ugljenih hidrata i lipida što bi koji formira molekul izrazito potentan da po- moglo naći primenu u terapiji gojaznosti i diveća krvni pritisak. Poznavajući ovaj patofijabetesa melitusa tipa 2. Dijabetes melitus tip ziološki mehanizam, sintetisani su lekovi koji 2 karakteriše povećana koncentracija glukose svrstavaju u farmakoterapijsku grupu inze u krvi zbog rezistencije tkiva na insulin, hibitora angiotenzin konvertujućeg enzima i hormona čija je uloga da omogući preuzimakoji su, zbog svoje efikasnosti, na tržištu prinje glukoze u ćelije. Vezivanjem za određene sutni dugi niz godina. Ono što je interesanreceptore u ćelijskom jedru i nizom kaskadtno jeste da su naučnici u kliničim studijama nih reakcija koje će potom uslediti, punicindokazali identičan mehanizam dejstva polife- ska kiselina dovodi do povećanja osetljivosti nola nara na tretman hipertenzije. Dodatno, tkiva na insulin, ulaska glukoze iz krvi u ta tkipomenuta sposobnost polifenolnih jedinjenja va, njenog korišćenja a time i normalizacinara da neutrališu slobodne kiseonične radi- ji koncentracije glukoze u krvi. Na navedenom kale sprečava oksidaciju lošeg, LDL holestemehanizmu delovanja bazira se i efekat tiazorola, u krvi. Oksidovan LDL holesterol ima lidindiona, lekova koji se koriste u terapiji dijapovećanu težnju da adherira na zidove krvbetesa melitusa tipa 2. Takođe, u semenkama nih sudova i stvara aterosklerotski plak. To nara nalaze se i fitoestrogeni, često primenjidovodi do suženja krvnih sudova i smanjuje vani u cilju olakšanja simptoma menopauze se protok kroz njih, što udruženo sa hiperten- kod žena. l

www.pharmamedica.rs

PharmaMedica ⁄ broj 75

Obavljena su mnoga ispitivanja o različitim komponentama dobijenim iz ploda nara ali nuspojave kao i upozoravajući markeri u krvi i urinu po oralnoj primeni kod ljudi nisu zabeležena. Ipak, ono što treba napomenuti jeste da nar može inhibirati enzim CYP2CP zadužen za eliminaciju pojedinih lekova poput varfarina, tolbutamida i karbamazepina. Na ovaj način, može doći do povećanja njihove koncentracije u krvi i potencijalno toksičnosti izazvane ovim lekovima. Stoga se svim osobama na hroničnoj terapiji preporučuje konsultacija sa lekarom ili farmaceutom u vezi potrebnog vremenskog razdvajanja uzimanja navedenih lekova od konzumiranja nara.

19


EUROMEDIK

Tumori štitaste žlezde autor: dr Ivan Marković, zdravstveni sistem Euromedik

Štitasta žlezda (štitnjača, latinski tireoidea) je žlezda sa unutrašnjim lučenjem i pripada endokrinom sistemu. Njeni hormoni regulišu metabolizam i kontrolišu kalcijum u organizmu.

Papilarni karcinom štitaste žlezde čini 80-85% karcinoma štitnjače. Najčešće raste veoma sporo, a obično ga karakteriše postojanje više tumora.

20

I

zrasline u štitastoj žlezdi su česte, u medicini se nazivaju nodusi (čvorovi) ili tumori. Većina su benigni tumori, ali neki su maligni, što znači da se mogu širiti u obližnja tkiva, limfne čvorove i druge organe u telu. I benigni i maligni tumori štitaste žlezde se operišu, a odluku o tome donose endokrinolog i hirurg. Karcinom – maligni tumor štitaste žlezde je najčešći karcinom endokrinog sistema i predstavlja oko 2% svih karcinoma kod ljudi. Broj obolelih je u stalnom porastu širom sveta u poslednje tri decenije. Žene višestruko češće obolevaju nego muškarci, ali nije utvrđeno iz kog razloga.

Karcinom – maligni tumor štitaste žlezde je najčešći karcinom endokrinog sistema i predstavlja oko 2% svih karcinoma kod ljudi. Žene višestruko češće obolevaju nego muškarci, ali nije utvrđeno iz kog razloga. Znaci i simptomi raka štitaste žlezde

!

Rak štitaste žlezde može dati različite znakove ili simptome: izraslina u vratu, koja ponekad raste Karcinom štitaste žlezde brzo, oticanje u vratu, opipljiPostoji nekoliko tipova karcino- vi čvorići i bol u prednjem delu ma štitaste žlezde, a najčešći su vrata, koji se ponekad širi do ušipapilarni i folikularni. ju, promuklost ili promene u glasu Papilarni karcinom štitaste žlez- koje ne prolaze, otežano gutanje, de čini 80-85% karcinoma štitproblemi sa disanjem, stalni kašalj njače. Najčešće raste veoma sporo, koji nije uzrokovan prehladom. a obično ga karakteriše postojanje Međutim, najčešće nijedan od više tumora. Često se šire (metaovih znakova i simptoma nije pristaziraju) na limfne čvorove u vra- sutan kada je bolest u početnom tu (i do 80%). stadijumu. Pravovremenom i adekvatnom Takođe, može se otkriti pri ruoperacijom mogu biti potpuno tinskim pregledima ili na snimaizlečeni. njima, najčešće ultrazvukom ili Folikularni karcinom štitaste žlez- drugim metodama, zbog drugih de čini do 10% karcinoma štitzdravstvenih problema. njače. Obično je u pitanju samo Detaljni pregled podrazumeva: jedan tumor, retko se širi na fizikalni pregled lekara, ultrazvučlimfne čvorove, ali je u 10-30% ni pregled štitaste žlezde i celog slučajeva raširen u udaljene orvrata, uzimanje krvi za određegane, kao što su pluća ili kosti, ne testove, biopsija tumora i druveć u vreme dijagnoze. Lečenje ge preglede: scintigrafija štitaste je uglavnom hirurško, a progno- žlezde, rendgenski snimak pluza veoma dobra. ća, kompjuterizovana tomogra-

Karcinom štitaste žlezde se može otkriti pri rutinskim pregledima ili na snimanjima, najčešće ultrazvukom ili drugim metodama, zbog drugih zdravstvenih problema

PharmaMedica ⁄ broj 75

www.pharmamedica.rs


Postoje trenuci kada svoj život stavljate u tuđe ruke i najvažnije je da one budu sigurne.

EUROMEDIK HIRURGIJA

Euromedik bolnica i stacionar Bulevar umetnosti 29, Novi Beograd Pregled možete zakazati na: 011/7359-159, 062/800-7197 062/185-4725

NAŠ TIM D EO IN Č I VIŠ

30

ZLIČITIH A IZ RA HIRURG TI HIRURGIJE OBLAS


fija (CT), magnetna rezonancija (MRI), pozitronska emisiona tomografija (PET), pregled glasnih žica, ultrazvuk trbuha, kardiološki pregled. Odluku o izboru dijagnostičkih procedura, daljem lečenju ili praćenju donosi iskusan dijagnostičko-terapijski tim lekara: endokrinolog, hirurg, radiolog, specijalista nuklearne medicine i patolog. Posle operacije uključuju se medikalni onkolog i radioterapeut.

Kako se leči rak štitaste žlezde? Lečenje raka štitaste žlezde zavisi od proširenosti (stadijuma) bolesti i faktora rizika koji se procenjuju tokom dijagnostičkih pregleda. Koriste se: hirurgija, terapija hormonima štitaste žlezde, terapija

Pacijenti koji su operisani uglavnom imaju uredan postoperativni tok i mogu da napuste bolnicu posle 2-3 dana. radioaktivnim jodom, spoljašnje zračenje, hemioterapija, posebni lekovi. Najbolji pristup je primena dve ili više metoda. Većina karcinoma štitaste žlezde se može izlečiti, pogotovo ako se nisu proširili (metastazirali) na udaljene delove tela.

Hirurgija Hirurgija je glavni oblik lečenja za skoro sve slučajeve karcinoma štitaste žlezde, sem uznapredovalih

ili neoperabilnih. Štitasta žlezda i limfne žlezde se operišu čak i kada su prisutne udaljene metastaze. • Lobektomija je operacija u kojoj se uklanja jedan režanj štitaste žlezde, u kome se nalazi karcinom. Najčešće se uklanja i tkivni most ispred dušnika, koji povezuje dva režnja. Veoma retko se operativno lečenje završava samo lobektomijom, i to kod mikroskopskih karcinoma, kada postoji samo jedan fokus. Najčešće se na ovaj način samo postavlja definitivna dijagnoza raka, a zatim uradi totalna tiroidektomija. • Totalna tiroidektomija je operacija kojom se uklanja cela štitasta žlezda. Preporučuje se kod svih karcinoma i ima za cilj uklanjanje svih fokusa karcinoma, jer su posebno papilarni često multifokalni i u oba režnja. Takođe, na ovaj način se omogućava efikasna primena radioaktivnog joda u lečenju. Tokom operacije se najveća pažnja poklanja čuvanju nerava za glasne žice i paraštitastih žlezda. • Operacija limfnih čvorova podrazumeva uklanjanje okolnih limfnih čvorova u vratu. Pacijenti koji su operisani uglavnom imaju uredan postoperativni tok i mogu da napuste bolnicu posle 2-3 dana. Ukoliko operaciju izvodi iskusan i dobro obučen hirurg i njegov hirurški tim, navedene komplikacije su izuzetno retke, i javljaju se kod manje od 1% pacijenata. l

Nehirurški vidovi lečenja Posle uklanjanja štitaste žlezde, organizam ne može više da proizvodi tiroidni hormon, pa je neophodno da se on uzima u obliku pilula (tableta). Time se obezbeđuje regulisanje metabolizama, odnosno utroška energije u telu i sprečavanje rasta eventualno zaostalog tkiva štitaste žlezde i mogući razvoj novog karcinoma. Terapija radioaktivnim jodom ( J131) ubija ćelije i štitne žlezde i karcinoma i primenjuje se prema određenim protokolima, a najčešće kada postoji ostatak tkiva štitaste žlezde, metastaze u limfnim čvorovima ili drugim organima. Spoljašnje zračenje se koristi kod karcinoma

22

koji ne reaguju na terapiju radioaktivnim jodom ili kada je operacija nemoguća. Hemioterapija predstavlja upotrebu antikancerskih lekova koji se daju preko vene ili u obliku tableta. Hemioterapija nije naročito efikasna kod karcinoma štitaste žlezde, ali srećom najčešće nije ni potrebna. Ponekad se koristi kod uznapredovalih karcinoma, kada drugi oblici lečenja nemaju efekta. Poslednjih godina ispituju se i koriste drugi tipovi lekova, koji se nazivaju ciljana terapija, a deluju na posebne delove ćelija raka. Uspešnost lečenja je različita i najčešće se primenjuju u sklopu kliničkih studija.

PharmaMedica ⁄ broj 75

RECIDIV BOLESTI

Karcinom, koji se ponovo pojavi posle lečenja, zovemo recidiv ili relaps bolesti. Obično se promene javljaju u vratu, ređe na mestu ležišta štitaste žlezde, ako je uklonjena u celosti, a češće u limfnim čvorovima, posebno ako nisu uklonjeni tokom prve operacije. Ukoliko se dopunskom dijagnostikom proceni da je operacija moguća, radi se takozvana reoperacija.

KONTROLE I PRAĆENJE POSLE LEČENJA

Posle završenog lečenja vaš lekar će vam savetovati česte kontrole. Kontrole obuhvataju razgovor o subjektivnom stanju i simptomima, fizikalni pregled, uzimanje krvi za testiranje hormonskog statusa radi određivanja optimalne doze leka. Povremeno se može predložiti ultrazvučni pregled ili scintigrafija celog tela sa radioaktivnim jodom. Sve ovo je neophodno da bi se pratilo stanje zdravlja ili ustanovilo da li se rak vratio. Većina pacijenata sa karcinomom štitaste žlezde ima dobru prognozu, ali su kontrole obavezne do kraja života.

www.pharmamedica.rs


NAJBOLJI IZBOR ZA SNAŽAN IMUNITET

Nedostatak sunca i sezonskog voća i povrća može uticati na nedostatak važnih nutrijenata u telu. Kako biste i u hladnim mesecima bili u punoj formi, NATURAL WEALTH® nudi široku paletu ciljanih proizvoda koji će vam pomoći u očuvanju dobrog imuniteta, vitalnosti i energije.

www.naturalwealth.rs

Vitamini C, D i Cink doprinose normalnoj funkciji imunog sistema. Vitamin C doprinosi normalnom metabolizmu stvaranja energije, zaštiti ćelija od oksidativnog stresa i smanjenju umora i iscrpljenosti.


MENTALNO ZDRAVLJE

PSIHOLOŠKA TRAUMA

Šta je, koje su posledice i kako se leči autor: dr Tijana Mirović, Psihološko savetovalište Mozaik

T

rauma i stres su termini koji se često koriste kao sinonimi. Ipak, između ova dva pojma postoji značajna razlika. Dok stres predstavlja proces koji obuhvata dešavanja u spoljašnjoj sredini ili u nama i podstiče psihološke i fiziološke odgovore koji imaju za cilj da se

situacija prevlada, trauma predstavlja psihološku ranu nastalu delovanjem jednog ili više jakih

stresnih događaja, ali i hronično prisutnih stresnih događaja manjeg intenziteta. Ipak, većina stre-

Traumatski događaji, za razliku od uobičajenih stresnih događaja, uglavnom ugrožavaju život, telesni ili psihički integritet, ili pak predstavljaju blizak susret sa nasiljem ili smrću.

snih događaja koje proživljavamo nisu takve prirode da ostavljaju dugoročne psihološke posledice, već dugoročne posledice ostavljaju samo izuzetni događaji. Dakle, u osnovi svake traume je stres, dok nije svaki stres psihološka trauma. Traumatski događaji, za razliku

KOJE SU POSLEDICE PSIHOLOŠKE TRAUME?

Tokom proživljavanja traumtskog iskustva, ljudsko telo i psiha prolaze kroz velike promene kako bi posledice ovih događaja bile što manje. Žrtva traume može se osetiti„zaleđeno“, odnosno može nepomično doživljavati traumatski događaj. Ovakva reakcija predstavlja stanje šoka i dešava se zato što nervni sistem i telo procenjuju da će stanje ukočenosti doneti najmanje štete. Telo i um tada kao da čekaju da traumatski događaj prođe. Telo se parališe i ne oseća fizičku bol. Psihički, osoba je odsutna, ponekada do te mere da ima utisak da ceo događaj posmatra sa strane. Neposredno nakon što se traumatizujući događaj završi, mogu se javiti i snažne emocionalne reakcije. Najčešće, posle nekoliko dana ili nedelja, ove emocionalne reakcije se stišaju. Ipak, kod pojedinih osoba ovakve emocionalne reakcije ostaju i nakon dužeg vremena, a u pojedinim slučajevima njihov intenzitet se može povećati. Kada se to dogodi, govorimo o Post traumatskom stresnom poremećaju (skraćeno PTSP-u). Osobe koje pate od posledica psihološke traume i PTSP-a doživljavaju niz telesnih, psiholoških, ponašajnih i emocionalnih simptoma poput intruzivnih misli, flešbekova (iznenadna kratka nenamerna sećanja koja deluju kao da se ponovo proživljava traumatski događaj), noćnih mora, promena raspoloženja, konfuznosti, socijalne izolacije, izbegavanja mesta koja podsećaju na traumu, uznemirenosti i povišene reaktivnosti na različite stimulacije, nesanice, problema u seksualnom funkcionisanju, povišenog osećanja straha i anksioznosti, depresivnosti, iritabilnosti i besa... Gotovo uvek, bez obzira na prirodu traumatskog iskustva, žrtve osećaju krivicu i sramotu zato što se smatraju odgovornim za proživljeno. Kako bi izašli na kraj sa svim ovim simptomima, traumatizovane osobe neretko pribegavaju preteranoj konzumaciji alkohola i narkotika, povlače se iz društvenih odnosa, izbegavaju bliske veze, ne razgovaraju o tome kako se osećaju niti pominju traumatska iskustva, ponašaju se neprijateljski i agresivno čak i prema bliskim osobama. Upravo zbog ovih neadaptivnih ponašanja trauma ne pogađa samo pojedinca, već i njegovu porodicu, užu i širu okolinu.

24

PharmaMedica ⁄ broj 75

www.pharmamedica.rs


od uobičajenih stresnih događaja, uglavnom ugrožavaju život, telesni ili psihički integritet, ili pak predstavljaju blizak susret sa nasiljem ili smrću. Ovi događaji su najčešće izolovani, dešavaju se jednom ili nekoliko puta u relativno kratkom periodu. Dovoljan je jedan ovakav događaj da ostavi dugotrajne posledice na osobu i stvori psihološku ranu (traumu). Primeri ovakvih traumatskih događaja su saobraćajne nesreće, fizičko, psihičko i seksualno nasilje, svedočenje nečijoj nasilnoj smrti, iskustvo rata, iskustvo zatočeništva i slično. U poslednjih nekoliko godina, stručnjaci prepoznaju još jedan vid psihološke traume koji se naziva kompleksna trauma. Kompleksna trauma predstavlja psihološku ranu nastalu delovanjem stalno prisutnih štetnih događaja koji najčešće nastaju u odnosima sa važnim drugim osobama. Iskustva poput zanemarivanja deteta, učestalog seksualnog ili fizičkog nasilja u porodici, stalno prisutnih haotičnih nestabilnih odnosa između roditelja kao i roditelja i dece, alkoholizma ili narkoma-

Cilj lečenja nije samo prestanak simptoma, već može biti i post traumatski rast i nalaženje novog smisla i svrhe u životu preživele osobe nije članova porodice, zlostavljanje od strane bliskih osoba i slično. Posledice ovih traumatskih događaja su komplikovanije, dublje integrisane u ličnost pojedinca, a osobe koje su preživele ovakva iskustva neretko dobijaju dijagnozu poremećaja ličnosti.

Gotovo uvek, bez obzira na prirodu traumatskog iskustva, žrtve osećaju krivicu i sramotu zato što se smatraju odgovornim za proživljeno. Neretko se povlače iz društvenih odnosa, izbegavaju bliske veze, ne razgovaraju o tome kako se osećaju niti pominju traumatska iskustva...

www.pharmamedica.rs

Kako se trauma leči?

Zahvaljujući modernim tehnologijama snimanja mozga i funkcionisanja nervnog i endokrinog sistema, otkriveni su kompleksni mehanizmi koji stoje u osnovi psihološke traume. Ovi nalazi poslužili su za unapređenje postojećih i osmišljavanje brojnih novih pristupa namenjenih lečenju. Poređenjem terapijskih pristupa može se ustanoviti da većina njih poseduje nekoliko zajedničkih odlika. n PRVA je da je deo svih ovih pristupa psihoedukacija, odnosno obezbeđivanje informacija klijentu o prirodi poremećaja i mehanizmima njegovog održavanja. n DRUGA zajednička odlika je imaginativno izlaganje koje predstavlja živo prisećanje na traumatska iskustva i ponovno proživljavanje istih u sigurnom terapijskom kontekstu sa ciljem smanjenja simptoma i otklanjajna posledica traume. n TREĆA odlika je bavljenje procesima pamćenja traumatskog iskustva. Traumatska iskustva su, zbog svog snažnog emocionalnog naboja, zapamćena drugačije nego uobičajena

iskustva. Najčešće su zapamćena u nepovezanim fragmentima pa je potrebno stvoriti neku vrstu hronološkog sleda kako bi se smestila u odgovarajući vremenski okvir u životu osobe koja je preživela traumu. n Kogntivno restrukturiranje je ČETVRTA zajednička odlika i podrazumeva bavljenje iracionalnim uverenjima koja su nastala kao posledica traume, poput uverenja o krivici. Važno je da ova netačna i štetna uverenja budu zamenjena nekim racionalnijim, korisnim i adaptivnijim uverenjima. n PETA zajednička stavka jeste doživljavanje snažnih emocionalnih iskustava. Bavljenje snažnim emocionalnim iskustvima je neophodno jer ona predstavljaju sastavni deo nastanka psihološke traume. n Poslednja, ŠESTA zajednička stavka jeste i razvijanje strategija emocionalne regulacije i prevladavanja kako bi klijenti naučili da izađu na kraj sa snažnim emocijama koje su prisutne kao posledica traume. Veštine poput „uzemljavanja“ ili vežbe pune svesnosti se često koriste u ove svrhe. Psihološka trauma ostavlja kompleksne posledice ne samo na psihu pojedinca, već i po njegovo telo, ali i okruženje u kom pojedinac živi. Za tretman psihološke traume je od presudnog značaja pravovremena reakcija što ne znači nužno rana reakcija, već reakcija koja je u skladu sa psihološkim kapacitetima i potrebama traumatizovane osobe. Lečenje posledica psihološke traume je delikatan zadatak koji može biti iscrpljujuć kako za terapeuta tako i za klijenta, pa ga upravo iz tih razloga treba prepustiti stručnjacima koji su adekvatno edukovani za rad sa ovom vrstom problema. Cilj lečenja nije samo prestanak simptoma, već može biti i post traumatski rast i nalaženje novog smisla i svrhe u životu preživele osobe. l

PharmaMedica ⁄ broj 75

25


ORTOPEDIJA

TENDINITIS, zapaljenje tetiva

T

endinitis je zapaljenje unutar ili oko tetive. Tetive su vezivne trake koje spajaju mišić za kost i učestvuju u prenosu sile i pokreta. Tetive su građene tako da mogu da se savijaju, rastežu ili uvrću. Većina ljudi razvije zapaljenje tetive zato što njihov posao ili hobi uključuje ponavljajuće pokrete koji opterećuju tetivu. Takođe, zapaljenje može nastati i usled preopterećenosti, bolesti ili povrede koja cepa tetivna vlakna. Iako može zahvatiti bilo koju tetivu u telu najčešće se javlja u ramenom zglobu, laktu, ručnom zglobu i na peti. Najpoznatija su zapaljenja tetive sa spoljašnje strane lakta, lateralni epikondilitis ili teniski lakat, i tetive na peti, Ahilove tetive.

Upala tetive zbog preopterećenja Do zapaljenja tetiva dolazi zbog preopterećenja bilo kojom vrstm aktivnosti. Iako je najčešća kod sportista može nastati kod raznih profesija i aktivnosti. Zajedničko svim uzrocima je ponavljano naprezanje odnosno korišćnje istih pokreta iznova i iznova. Osoba koja obavlja poslove koji uključuju ponavljane pokrete, ne-

26

uobičajene pozicije, često podizanje ruku iznad Odmor je najvažniji u lečenju zapaljenja tetive. glave, vibraciju ili velike napore ima veći rizik Podizanje ekstremiteta ukoliko je zglob noge da razvije tendinitis. kao i kompresija elastičnim zavojem ili trakama smanjiće oticanje i ubrzati oporavak. Upala tetiva kod sportista Primena leda na zahvaćeni predeo 2 do 3 puta Sportovi kod kojih je učestalije javljanje upadnevno smanjuje bol, spazam mišića i oticanje. la tetiva su: košarka, kuglanje, golf, trčanje, pli- Ukoliko pošteda, mirovanje i primena leda ne vanje i tenis, naročito ako tehnika vežbanja nije pomognu neophodno je obratiti se lekaru. pravilna. Farmakoterapija   Češće je kod osoba koje vežbaju povremeno nego kod redovnih umerenih vežbača. Če- Na raspolaganju su injekcije kortikosteroida šće je i u starijoj životnoj dobi jer tetive i mišići u predeo tetive koje smanjuju bol i zapaljenje. gube elastičnost tokom vremena kao i kod Ukoliko se često primenjuju mogu dovesti do osoba koje su i male povrede tetiva i zgloboslabljenja tetive, čak i njenog pucanja i neophova, dijabetičara kao i obolelih od reumatoiddan je oprez kod korišćenja. nog artritisa. Lekovi protiv bolova smanjuju, takođe, bol i zapaljenje. Mogu se uzimati kao tablete ili u Bol je najizraženiji obliku masti lokalno. simptom upale tetiva Procedure fizikalne medicine (laser, ultrazvuk...) Znaci i simptomi tendinitisa se javljaju na meznačajno doprinose bržem oporavku. stu pripoja tetive za kost. Bol koji se pojačaKod pucanja tetive i u nekim slučajevima hroničva prilikom pokretanja zgloba je najizraženiji nog tendinitisa primenjuje se i hirurško lečenje. l simptom. Može biti praćen osetljivošću i oticanjem cele regije. Zahvaćena tetiva je tvrda, koža SAVETI ZA PREVENCIJU iznad nje crvena i topla kod jačeg zapaljenja.  Budite u dobroj fizičkoj formi Bol može biti izražen i pogoršavati se s vreme Pre vežbanja obavezno se nom zbog napredovanja oštećenja tetive ukozagrejte liko se zglob i dalje koristi. Većina tendinitisa prolazi za dve do četiri nedelje. Hronični ten Izbegavajte prekomerne i dinitis traje šest i više nedelja. Najčeći razlog je ponavljajuće pokrete nedovoljna pošteda zahvaćenog zgloba.  Obratite pažnju na držanje U hroničnim slučajevima može se javiti i ogratela, posebno kada sedite ili ničenje pokreta u zglobu zbog stvaranja ožiljstojite nog tkiva, ali i povećati šansa za pucanje tetive  Nemojte dugo biti u istom koje mora operativno da se leči. položaju. Ukoliko dugo sedite, Za dijagnozu tendinitisa uglavnom je dovonapravite pauzu i prošetajte ljan samo fizikalni pregled. Dalja dijagnostika bar par koraka. je neophodna samo ukoliko postoji sumnja na  Opremu sa kojom radite kao neko oboljenje ili stanje koje bi moglo dodatno i onu u teretanama koristite doprineti razvoju tendinitisa. pravilno.

Lečenjem se eliminiše bol i zapaljenje

Cilj lečenja tendinitisa je da se smanji bol i zapaljenje. Neophodna je pošteda zahvaćenog mišića/ zgloba. Treba izbegavati svaki posao ili sport preko granice bola.

PharmaMedica ⁄ broj 75

 Ukoliko osetite bilo kakvu nelagodnost u predelu tetiva ili bol, prekinite fizičku aktivnost i odmorite se. Od pomoći je i hlađenje bolne regije.

www.pharmamedica.rs


FITOTERAPIJA

Lan autor: mr ph. Nikola Kitanović

L

an je jedna od prvih biljnih vrsta koje je čovek počeo da uzgaja. Prevod njegovog latinskog imena – najviše koristan – ukazuje na nutritivnu vrednost i svestranu primenu.

Lan u ishrani Postoje 2 tipa lanenih semena – braon i žute (zlatne) boje i oba tipa imaju slična nutritivna svojstva i jednake količine omega-3 masnih kiselina. U lanenom ulju ima više od 50% omega-3 masnih kiselina. Najzastupljenija je esencijalna alfa-linoleinska kiselina koju ljudski organizam ne može sam da sintetiše, već je mora unositi hranom. Lan je odličan izvor ove kiseline za vegetarijance koji ne konzumiraju ribu. Osim omega-3 kiselina, seme lana sadrži i omega-6 (linolna) i omega-9 (oleinska) masne kiseline, visok procenat proteina, dijetetskih vlakana, vitamina B grupe (folna kiselina, niacin, tiamin, pantotenska kiselina). Takođe, seme je izuzetno bogato mineralima kao što su magnezijum, fosfor, cink i gvožđe. Lan se može koristiti tj. konzumirati kao celo seme, mleveno seme, ulje ili čaj. Za ishranu, preporučuje se mleveno seme lana jer se, u poređenju sa celim semenom, lakše vari i u većem se procentu iskorišćavaju njegovi hranljivi sastojci. Međutim, celo seme je stabilnije u odnosu na mlevenu formu, koja može usled oksidacije da užegne nakon ne-

28

delju dana stajanja na sobnoj temperaturi i izloženosti vazduhu. Kako bi se produžilo trajanje, preporučuje se čuvanje u frižideru i zatvorenim posudama. Drugo rešenje je kupovina celih semena koje neposredno pre upotrebe treba samleti (npr. u mlinu za kafu). Mleveno seme lana, koje ima orašasti ukus, može se ubaciti u jogurt, med ili ovsene pahuljice ili posuti na kolače i peciva. Seme lana se ne mora kuvati, a ulje lana se nikada ne kuva. Na tržištu postoje hlebovi sa dodatkom lana koji sadrže prirodne fenolne glikozide. Bitno je napomenuti da se celo seme lana uvek treba konzumirati sa dovoljnom količinom vode.

U apoteci se može pronaći čaj sa lanenim brašnom (mlevenim semenom). Ovaj čaj može se napraviti i kod kuće sa celim semenom lana, tako što se 2 ravne supene kašike semena preliju sa 300 ml vode, a zatim nakon sat vremena stajanja i oslobađanja sluzi iz semena, čaj se procedi.

Mršavljenje

Semenke lana su bogate vlaknima, koja povećavaju sitost i smanjuju glad. Kako bi se smanjila potreba za unosom hrane preporučuje se konzumiranje lana pre obroka. Budući da ovih vlakana ima u semenu ali ne i u ulju lana, jedino se seme može koristiti za skidanje kilograma. Istraživanja su pokazala da konMedicinska primena lana zumiranje više od 30 g lanenog semena dnevOsim polinezasićenih masnih kiselina, laneno no duže od 12 nedelja pomaže u smanjenju seme poseduje i druge aktivne supstance kao telesne težine kod osoba sa indeksom telesne što su prekursori lignana (sekoizolaricirezinol mase većim od 27. Još jedan benefit lana utvrdiglukozid – SDG), ciklični peptidi, cijanoge- đen kod gojaznih osoba sa indeksom telesne ni glikozidi, proteini i rastvorljiva i nerastvor- mase većim od 30 jeste i smanjenje nivoa Cljiva dijetetska vlakna. reaktivnog proteina (CRP) – jednog značajnog markera zapaljenja.

U lanenom ulju ima više od 50% omega-3 masnih kiselina. Najzastupljenija je esencijalna alfa-linoleinska kiselina koju ljudski organizam ne može sam da sintetiše, već je mora unositi hranom

PharmaMedica ⁄ broj 75

Kardiovaskularni sistem Seme lana dovodi do sniženja LDL (lošeg) holesterola i ovaj efekat je izraženiji kod žena nego kod muškaraca. Lan ne interaguje sa lekovima za sniženje holesterola (statini) i mogu se zajedno koristiti. Dodatno, lan stabilizuje i smanjuje već postojeće aterosklerotske

www.pharmamedica.rs


ploče u krvnim sudovima, smanjujući tako mogućnost moždanog ili srčanog udara, što je eksperimentalno potvrđeno na životinjama. U snižavanju holesterola celo seme lana pokazalo se efektivnijim od ulja lana. Lan takođe snižava krvni pritisak zahvaljujući alfa-linoleinskoj kiselini koja smanjuje koncentracije oksilipina u krvi. U nekim slučajevima pritisak se snižava i za više od 10 mm živinog stuba. Osim omega-3 kiselina, sniženju krvnog pritiska doprinosi i antioksidans SDG, kao i vlakna i proteini lana koji su bogati argininom i dovode do širenja krvnih sudova. Antihipertenzivno dejstvo pokazali su i celo seme i ulje lana i bilo je izraženije kod osoba sa većim krvnim pritiskom. Studije na životinjama pokazuju da seme lana takođe smanjuje zgrušavanje krvi i incidencu artimija, međutim takvi efekti kod ljudi nisu potvrđeni.

Dijabetes Oksidativni stres je jedan od faktora koji dovode do razvoja dijabetesa, a lan sadrži supstance, među kojima je najznačajniji antioksidans SDG, koje taj stres mogu otkloniti. Istraživanjem je dokazano da lan poboljšava kontrolu glikemije (stabilizovanje nivoa šećera u krvi) i da SDG u

Za ishranu, preporučuje se mleveno seme lana jer se, u poređenju sa celim semenom, lakše vari i u većem se procentu iskorišćavaju njegovi hranljivi sastojci.

Lan takođe snižava krvni pritisak zahvaljujući alfa-linoleinskoj kiselini koja smanjuje koncentracije oksilipina u krvi. U nekim slučajevima pritisak se snižava i za više od 10 mm živinog stuba

lanu može smanjiti incidencu dijabetesa tipa 1 i usporiti razvoj dijabetesa tipa 2, ukoliko se primenjuje bar 12 nedelja. Osim SDG i cijanogeni glikozidi doprinose održavanju nivoa glukoze u krvi. Ovi glikozidi mogu biti otrovni, međutim kod lana nema razloga za bojazan – tek konzumiranje više od 1 kg lanenih semena dnevno dovelo bi do toksičnih efekata. NASTAVAK NA SLEDEĆOJ STRANI


Opstipacija (zatvor) Osušeno seme lana može se koristiti kod opstipacije i za omekšavanje stolice. Lan deluje tako što u crevima bubri i formira gustu supstancu nalik na žele koja omekšava stolicu i olakšava njen prolazak kroz creva. Pritom, samo bubrenje semena širi crevo što dodatno doprinosi lakšem pražnjenju. Ukoliko se opstipacija ne razreši 3 dana nakon početka primene lana, treba posetiti lekara (preporuka Evropske agencije za lekove).

Gastrointestinalne smetnje Lan se može koristiti i za ublaženje gastrointestinalnog diskomfora, budući da sluzi iz lanenog semena oblažu sluznicu želuca i creva čime smanjuju iritaciju. Nerastvorljiva vlakna lana dodatno doprinose rešavanju digestivnih poremećaja. Prema preporukama, ukoliko stomačne smetnje potraju 7 dana nakon početka primene lana, treba otići lekaru.

Sindrom suvog oka Laneno ulje, sadrži značajnu količinu omega-3 masnih kiselina, te se može koristiti u prevenciji i tretmanu sindroma suvog oka, gde pomaže

Nerastvorljiva vlakna lana dodatno doprinose rešavanju digestivnih poremećaja. Prema preporukama, ukoliko stomačne smetnje potraju 7 dana nakon početka primene lana, treba otići lekaru kod peckanja i crvenila u oku. Budući da lan dodatno sadrži i lutein i zeaksantin, antioksidanse koji doprinose zdravlju oka, oftalmolozi sve češće preporučuju suplemente sa lanenim (ili ribljim) uljem kod ovog problema.

Suvi kašalj Mada na prvi pogled nije očigledan izbor, lan se može koristiti za suzbijanje suvog iritirajućeg kašlja. Po ovom receptu iz naroda, 2 kašike lana treba kuvati u 250 ml vode dok tečnost ne postane gusta i sirupasta, nakon čega je treba procediti i u nju dodati 2 kašike meda. Kašiku ovako pripremljene smeše po potrebi treba uzimati do prestanka kašlja. Lan se kod suvog kašlja može kombinovati i sa crnim slezom i slatkim korenom. l

RAK DOJKE

Seme lana, pored susama, predstavlja najbogatiji izvor prekursora lignana – supstanci koje se nakon unosa u organizmu pretvaraju u lignane. Lignani - enterodiol i enterolakton sprečavaju dejstvo mnogo jačih humanih estrogena u organizmu te poseduju antiestrogeno dejstvo, što može biti izuzetno korisno kod tumora čija aktivnost zavisi od nivoa estrogena, kakvi su najčešće tumori dojke. Rezultati istraživanja pokazali su da lan ima antiproliferativno dejstvo (usporava rast ćelija kancera dojke) i da je povezan sa smanjenim rizikom oboljevanja od kancera dojke (zahvaljujući prisustvu lignana), a moguć je i smanjeni rizik od smrti kod već obolelih osoba. Na kraju treba spomenuti da dejstva lignana treba još uvek proučavati i da ih nikako ne treba koristiti kao zamenu za već postojeće terapije u lečenu raka.

30

PharmaMedica ⁄ broj 75

Oprez i ograničenja u primeni

Laneno seme i laneno ulje su se pokazali netoksičnim u mnogim situacijama i smatraju se bezbednim za primenu kod ljudi. Laneno seme mora biti osušeno i zrelo i, ukoliko se unosi celo (nesamleveno), mora se uneti i dovoljna količina tečnosti. Lan mogu upotrebljavati odrasli i deca starija od 12 godina, međutim ne i trudnice i dojilje. Najčešće neželjeno dejstvo koje se javlja jeste nadutost stomaka, dok se veoma retko mogu javiti alergijske reakcije. Dnevnu dozu od 50 g lanenog semena ne treba prekoračiti usled mogućih pojava učestalih stolica i proliva. Treba napomenuti da lan sadrži i antagonist vitamina B6, pa se preporučuje suplementacija ovog vitamina pri dužoj upotrebi lana. Lan se ne sme koristiti kod pacijenata koji imaju problema sa gutanjem. Takođe, lan ne treba koristiti kod iznenadne opstipacije koja traje duže od 2 nedelje i kod nedijagnostifikovanog krvarenja iz anusa, a trebalo bi ga izbegavati i kod blokada digestivnog trakta, paralize creva, bolesti jednjaka, sindroma iritabilnog kolona (osetljivih creva). Postoji i zabrinutost oko upotrebe lana kod hipotireodizma (smanjene funkcije štitne žlezde) zbog fitoestrogena i nezasićenih masnih kiselina koje sadrži, te ga je za sada najbolje u tom stanju izbegavati. Hipotireodizam može da izazove i opstipaciju i nju takođe ne treba tretirati lanom. www.pharmamedica.rs


POSEBNO PREPORUČLJIV za otpornost organizma u sezonama kada je imunitet izložen brojnim izazovima za povećanje broja dobrih* laktobacila i bifidobakterija u crevnoj mikroflori kod povećanih psihičkih i fizičkih napora prilikom uključivanja deteta u školu ili vrtić

12 vrednih vitamina

a ji ral zvo tiju ne i ra os mi itivn ijih k na gn eč až ko oj d 3 vmalani razv r t no ras Za ilan v pra

www.biorela.rs

Vr h

u

JEDINSTVENA FORMULA

HO HOWnsk WA AR e k RU ® U ® ult Rh Bifid ure am o no su s

Za zdrav imunitet, apetit i energiju dece

savet@milsing.rs

Vitamin D doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema dece i odraslih. Kalcijum je potreban za normalan rast i razvoj dečijih kostiju. Jod je potreban za normalan rast, a gvožđe za normalni kognitivni razvoj dece. Vitamin B6 doprinosi normalnom metabolizmu stvaranja energije. *nepatogene bakterije prirodno prisutne u probavnom sistemu


IZ UGLA PSIHOLOGA

Kako izbeći najčešće greške prilikom izbora partnera po eme pokaže da birate jete maksimalno a vr

Verujete u ljubav, da

P

grešne. Zašto?

autor: Jasna Bulajić-Stepanović, jasnab@mensa.rs, psiholog Mense Srbije, Mense Crne Gore i supervizor Mense BiH

arafraziraću scene popularne serije kad lik Keri Bredšo upoznaje lika kog glumi Bon Džovi tako što su se sretali u čekaonici kod istog psihoterapeuta. Počeli su da se viđaju, pa ga nakon intimno provedene noći Keri, dok leže, pita: „Koji je tvoj glavni problem, zašto ideš na terapiju? U tom momentu on se okreće od nje i kaže „Zato što gubim interesovanje za devojku čim spavam sa njom“, pa onda onako usput pita nju: „A ti?“, a ona će na to „Zato što uvek biram pogrešnog“.

32

# 1. Greška: „Više pričate nego što slušate“

ZAŠTO: Jer ste iskreni (želite da odmah kažete kakvi ste, šta ne volite, da vas ne bi povredio) ili ste anksiozni (imate tremu, želite da ostavite utisak). KOJE SU POSLEDICE: Dajete putokaz do svog srca bez saznanja da li je takav kakvim se predstavlja. Ako kažete npr. da ne verujete da ima prijateljstva posle ljubavi, da ko jednom prevari ne može nikad biti veran i sl., ne čudite se ako vam prećuti da se prijateljski druži sa bivšom, da je bio u paralelnoj vezi i sl..  KAKO TREBA: ne držite monolog, tako ostavljate pogrešan utisak a i ne možete saznati kako zaista razmišlja. Dajte vremena oboma da se upoznate, ne zaboravite da oboje na početku pokazujete najbolji deo sebe (ako ste komunikativni, a ako niste onda je bolje kada se zagrebe po površini).

PharmaMedica ⁄ broj 75

www.pharmamedica.rs


Ako kažete npr. da ne verujete da ima prijateljstva posle ljubavi, da ko jednom prevari ne može nikad biti veran i sl., ne čudite se ako vam prećuti da se prijateljski druži sa bivšom, da je bio u paralelnoj vezi i sl.

# 2. Greška: „Potencijalnom partneru ne postavljate ključno pitanje iz prošlosti: šta mu nije odgovaralo u ranijim vezama i koji su razlozi raskida“

ZAŠTO: Smatrate da svako ima pravo na greške u prošlosti (što je ok), ne pitate da vas ne bi pitali ili ne pokazujete interesovanje da ne biste delovali posesivno. KOJE SU POSLEDICE: Čim počnete vezu subjektivni ste, pa i ako saznate nešto loše, smatrate da vam se to neće desiti. “Upecaćete” se npr. na njegovo flertovanje okolo kao da je stvarno, reći će da ga gušite, nećete uvideti da je to njegova neurotična igra kojom pokušava da sebi diže cenu. Sa druge strane, ako su mu se sve veze završile čim nestane zaljubljenost, razmislite ima li uopšte kapacitet za ljubav.  KAKO TREBA: O svemu bitnom je važno da porazgovarate pre veze, bez osude. Ako su mu se veze npr. završavale zbog ljubomore bivših, ne treba da se “pecate” na njegove pokušaje privlačenja pažnje suprotnog pola zbog sopstvene nesigurnosti.

# 3. Greška: „Odmah intuitivno znate da li je pravi za vas“

ZAŠTO: pre nekoga pogrešno procenite nego što priznate sebi grešku. U psihologiji je poznat tzv. halo-efekat, kognitivna distorzija kad se na osnovu prvog utiska (nekad na osnovu jedne osobine; fizičkog izgleda npr.) zaključuje kakva je osoba. KOJE SU POSLEDICE: Možete otpisati potencijalno pravog partnera za vas na osnovu pogrešnog utiska ili pogrešiti u izboru, videti povezanost tamo gde je nema.  KAKO TREBA: Idealnog nema, treba prihvatiti nekog sa svim manama i vrlinama, za to je potrebno vreme. Lepo je što verujete u intuiciju, možda vas uglavnom dobro služi, ali nikad procena nije tačna 100%. Možda se intuicija pokaže tačnom jer se bolje ponašate prema onom ko vam je intuitivno simpatičan nego onom ko nije.

Idealnog nema, treba prihvatiti nekog sa svim manama i vrlinama, za to je potrebno vreme.

# 5. Greška: „Ne menjate početne kriterijume bez obzira na iskustvo“

ZAŠTO: Kriterijume pretrage bazirate na željama a ne realnoj proceni, ne preispitujete se niti korigujete prema iskustvu. Svi imaju implicitnu teoriju o partnerskim odnosima koje se čvrsto drže, vide ono što žele. KOJE SU POSLEDICE: Zagledani u pogrešne kriterijume ne dajete šansu nekome ko „nije vaš tip“ pri čemu ste često kontradiktorni, pa ostajete sami i nezadovoljni.  KAKO TREBA: Uz pomoć psihoterapeuta treba preispitati kriterijume, a ne slepo ih pratiti pa se razočarati. Fokus na fizičkom izgledu je opravdan u dvadesetim, ali u zrelijem dobu kriterijumi bi trebalo da budu više okrenuti osobinama ličnosti.

www.pharmamedica.rs

# 6. Greška: „Prerano (na samom početku veze) ulazite u seksualne odnose“

ZAŠTO: Iz želje za bliskošću prerano se uvodi seksualnost u vezu, čime se postiže suprotan efekat: udaljava se od bliskosti jer se komunikacija svodi na jedan aspekt. KOJE SU POSLEDICE: Mnogi se verbalno istroše o tome ko šta voli u seksualnom smislu pre susreta, naročito ako je reč o internet vezi, pa ne čudi što se veza ne razvije, već ostane na nivou „kombinacije“. U takvim vezama je veća ljubomora.  KAKO TREBA: Ne žurite sa aspektima veze koji će prirodno doći, da se ne istroši romantika. Komunicirajte sa partnerom na više nivoa, ne samo seksualnom. Seksualni terapeuti preporučuju da, ako dođe do seksualnog zastoja u vezi, parovi strast obnove tako što se jedno vreme obnaženi istražuju uz zabranu seksualnog čina, što na kraju sami „prekrše“ nakon izvesnog vremena (što je bio cilj).

# 4. Greška: „Procenjujete na osnovu nečije priče a ne dela“

ZAŠTO: želite pravu ljubav, iz te želje ne sačekate da vidite da li iza reči stoje dela. KOJE SU POSLEDICE: Gledate nečiju ulogu, a ne kakav je zaista. Čest mehanizam odbrane je reaktivna formacija, kad se neko ponaša suprotno od svoje prirode. Mnogi agresivci npr. svesno to prikrivaju, pretvaraju se da su tolerantni i blagi.  KAKO TREBA: Ne zaključujte na osnovu priče, posmatrajte ga u što više situacija. Kako se sad ponaša prema drugima, sutra će prema vama. Preterano isticanje neke osobine je znak za uzbunu. Pošten čovek nema potrebu da to ističe, on to jeste. NASTAVAK NA SLEDEĆOJ STRANI

PharmaMedica ⁄ broj 75

33


# 7. Greška: „Birate partnere koji su vaša sušta suprotnost“

ZAŠTO: Smatrate da ćete se dopunjavati. KOJE SU POSLEDICE: Bilo koji šablon nije dobar. Kad prođe zaljubljenost sve počinje da vam smeta jer se razlikujete. Ako volite izlaske smeta vam jer on to ne želi. Situacija se dodatno komplikuje kad dođu deca, zbog različitih stilova vaspitanja i načina provođenja slobodnog vremena. Ipak mnogi ne opstaju uprkos suprotnosti, kod njih je to rezultat volje za kompromisom verovatno viđen u primarnoj porodici. Može biti i toksična veza koja opstaje na štetu oboje.  KAKO TREBA: Za ozbiljniju vezu/brak nije dovoljna samo međusobna privlačnost, već i sličan sistem vrednosti, poreklo i interesovanja.

8 načina da ubrzate

metabolizam Nauka je pokazala da zdrave navike u ishrani, redovna fizička aktivnost i uravnoteženost mogu da pomognu ljudima da ostvare i održe dobro zdravlje i smanje rizik od hroničnih bolesti tokom svog života.

IZBEGAVAJTE BRZE DIJETE

PIJTE ZELENI CAJ

PIJTE MALO CRNE KAFE JEDITE PROTEINE

Za ozbiljniju vezu/brak nije dovoljna samo međusobna privlačnost, već i sličan sistem vrednosti, poreklo i interesovanja

VEŽBAJTE GRICKAJTE ZDRAVU HRANU

# 8. Greška: „Niste svesni da rana iskustva u porodici utiču na izbor partnera”

ZAŠTO: Birate poznato ali nesvesno očekujete da će ovaj put biti srećan ishod. KOJE SU POSLEDICE: Odigravate konflikte iz svoje prošlosti, vremenom se oboje pretvarate u svoje roditelje, sa nakupljenom ljutnjom i nerealnim očekivanjima.  KAKO TREBA: Neophodno je osvestiti svoje neurotične izbore na psihoterapiji. Samo na takav način npr. ona neće birati muža koji je alkoholičar kao njen otac, niti će on očekivati da mu ona sve toleriše kao njegova majka. Samo ličnom integracijom i radom na sebi moguće je napraviti pravi izbor partnera.

34

ZALJUTITE OBROKE

PIJTE DOSTA VODE

Zdrava ishrana nije krut, rigidan plan. Obrazac zdrave ishrane može se posmatrati kao način ili stil u kome osoba ima zdrave izbore koje treba i može održavati tokom vremena. Počnite sa malim promenama kako bi kreirali svoje zdrave navike za dug period.

PharmaMedica ⁄ broj 75

www.pharmamedica.rs


OFTALMOLOGIJA

Katarakta ili siva mrena je vodeći uzrok slepila u svetu. Ona predstavlja zamućenje prirodnog sočiva oka. Očno sočivo je providna struktura koja se nalazi iza zenice, odgovorna je za prelamanje i fokusiranje svetlosnih zraka na mrežnjači, omogućavajući time jasan vid. Ukoliko sočivo postane zamućeno i vid postaje nejasan.

KATARAKTA autor: dr Biljana Trajković, oftalmolog

Z

a većinu ljudi (oko 90% pacijenata) katarakta je prirodna posledica starenja. Starenjem dolazi do smanjenja procenta vode u sočivu, zamućenja sočiva i smanjenja njegove providnosti. Iz tog razloga svetlosni zraci teže prolaze kroz sočivo i pacijenti polako primećuju da slabije vide. Kako katarakta napreduje tako se i vid pogoršava. U jako uznapredovalim slučajevima, kod kojih je katarakta prisutna više godina, dolazi do kompletnog zamućenja sočiva i potpunog pada vida. Praktično sve osobe u toku svog života dobiju manje ili više izraženu kataraktu, ali u zavisnosti od stepena zamućenja sočiva nekima će uticati na kvalitet vida, a nekima ne. Zato potrebu za operacijom nemaju sve osobe, već one kod kojih je katarakta više izražena. Pored starenja, katarakte mogu da se jave i kod dece kao urođene, kongenitalne katarakte. Mogu se javiti i u sklopu nekih bolesti

36

kao što su dijabetes, hronične upale oka, visoka kratkovidost i slično. Mogu se javiti i kod dugotrajne primene određenih lekova (kortikosteroida). Često mogu biti posledica traume i udarca u oko.

Simptomi i subjektivne smetnje Najvažniji simptom katarakte je smanjenje oštrine vida. Često pacijenti odu na oftalmološki pregled zbog lošijeg vida misleći da im je porasla dioptrija, da bi im se na pregledu utvdilo da je problem u nastanku katarakte a ne dioptriji. Ostale značajne tegobe su:  problemi sa vidom noću  osetljivost na svetlost i bljesak  česte promene dioptrije odnosno naočara i kontaktnih sočiva  dupla slika  nejasne boje sa povećanjem žutila.

Smanjena vidna oštrina otežava vožnju i čitanje, dovodi do pada kontrastnog vida i osećaja za boje. Veoma je značajno da nastaju i teškoće pri kretanju, posebno niz stepenice, što je često uzrok padova i teških povreda.

Kada je pravo vreme za operaciju? Do pre dvadesetak godina, dok nije postojalo ultrazvučno uklanjanje katarakte, čekalo se da katarakta potpuno sazri, jer je jedino tada bilo moguće uklanjanje zamućenog sočiva. Danas, fakoemulzifikacija, ili ultrazvučno uklanjanje katarakte se radi čim pacijent primeti da mu je pao vid i da mu to smeta u svakodnevnim aktivnostima. Kad će katarakta zasmetati pacijentu i kad će se on odlučiti na

Praktično sve osobe u toku svog života dobiju manje ili više izraženu kataraktu, ali u zavisnosti od stepena zamućenja sočiva nekima će uticati na kvalitet vida, a nekima ne

PharmaMedica ⁄ broj 75

operaciju je prilično individulana stvar. Ono što treba znati je da nikako ne treba čekati da katarakta potpuno sazri i da pacijentu potpuno padne vid, zato što je u tom slučaju znatno teže odrediti dioptriju sočiva koje se ugrađuje u toku operacije. Takođe su i komplikacije u toku operacije katarakte, iako veoma retke, ipak češće kod uznapredovalih i zrelih katarakti. Važno je znati da je jedini način za lečenje katarakte, hirurško uklanjanje zamućenog sočiva i ugradnja veštačkog sočiva na njegovo mesto. Ne postoje kapi ili drugi lekovi koji mogu da izleče i uklone kataraktu.

Izbor tipa sočiva Pre same operacije potrebno je odrediti jačinu sočiva koje se ugrađuje. Obično se u toku operacije pacijentima ugrađuje sočivo koji će im omogućiti dobar vid na daljinu bez nošenja naočara. U tom slučaju, pacijenti posle operacije vide dobro na daljinu bez naočara (pod daljinom se podrazumeva

www.pharmamedica.rs


sve dalje od jednog metra), dok za čitanje i rad na blizu nose naočare. Kod pacijenata koji su ceo život bili kratkovidi i koji su navikli da vide na blizinu bez nošenja naočara, obično se ugrađuje sočivo koje im to omogućuje i posle operacije katarakte, dok za gledanje na daljinu i posle operacije nose naočare. Sve ovo se radi u dogovoru sa pacijentom i da li će pacijentu biti ugrađeno sočivo koje će mu omogućiti da dobro vidi na daljinu ili na blizinu bez nošenja naočara, zavisi od njegove želje i svakodnevnih aktivnosti koje upražnjava. Pored ovih sočiva, kod nekih pacijenata je moguće ugraditi i specijalna multifokalna sočiva, koja omogućavaju pacijentima dobar vid na svim udaljenostima bez nošenja naočara.

ŠTA OČEKIVATI NAKON OPERACIJE?

Neposredno nakon operacije, pacijentu je zatvoreno operisano oko i savetuje se mirovanje. Pacijent nije sposoban da upravlja motornim vozilom pa pre operacije treba organizovati povratak kući. Povez preko oka se sklanja sutradan posle prve kontrole. Pacijent operisano oko ne sme da kvasi u narednih nekoliko nedelja, ne sme da češe ili dodiruje oko koje je operisao. Kako bi se sprečile povrede tokom spavanja, oko se može prekriti tuferom ili flasterom. Nedelju dana nakon operacije treba izbegavati savijanje, podizanje tereta i druge fizičke napore, ne savetuje se gledanje televizuje kao ni čitanje, posebno sa mobinih telefona, tableta ili kompjutera. Najpoželjnije je da osoba miruje u zamračenoj prostoriji. Napolju je obavezno nošenje naočara sa zaštitnim staklima od UV zračenja. obavezna je primena masti u operisano oko, koju kao i kapi, propisuje oftalmolog. Druga kontrola je nakon mesec dana tj. 4 nedelje. Posle ove kontrole najčešće se ne nastavlja terapija kapima i mašću. Pacijenti se obično žale na osećaj suvoće oka pa se preporučuje upotreba veštačkih suza, što češće u toku dana.

Preoperativna priprema Operacija katarakte je najčešća intervencija koja se obavlja na ljudskom telu. Uspešnost operacije je čak 99%. Savremene ultrazvučne operacije katarakte su izuzetno bezbedne procedure, sa učestalošću komplikacija manjom od 1%. Kako bi se osigurala visoka bezbednost operacija neophodno je uraditi detaljan preoperativni pregled za operaciju katarakte. Taj pregled podrazumeva pre svega detaljan oftalmološki pregled sa širenjem zenica. Svakom pacijentu se pre operacije uradi internistički pregled, kompletna biohemijska analiza krvi i urina, EKG i po potrebi dodatne analize.

Kada se očekuje poboljšanje vida?

Koliko traje operacija i da li je bolna? Operacija katarakte traje desetak minuta, radi se u lokalnoj, kapljičnoj anesteziji i potpuno je bezbolna. Protokoli kojima se propisuje boravak u bolnici su različiti pa u nekim bolnicama pacijent odmah Zamućeno sočivo katarakta

Zdravo sočivo

Oštro fokusirana svetlost

Rasuta ili blokirana svetlost

Operacija katarakte traje desetak minuta, radi se u lokalnoj, kapljičnoj anesteziji i potpuno je bezbolna

www.pharmamedica.rs

Značajno poboljšanje vida je kod većine pacijenata primetno već prvog dana posle operacije. Ono što je uobičajeno posle operacije je zamućen vid, pojava haloa oko izvoposle operacije ide kući i dolazi su- ra svetlosti a takođe, oko može biti tradan na kontrolu dok se u drublago crveno. Kada dođe do stabigim, iz bolnice otpušta sutradan, lizacije vida, određuje se dioptrija nakon prve kontrole. i propisuju naočare (mesec do dva nakon intervencije). Upotreba lekova Sočiva koja se ugrađuju su Nakon operacije svaki pacijent do- inertna, to jest ne izazivaju nikabija uputstvo o terapiji koju treba kvu reakciju oka, ne mogu biti da sprovodi kod kuće. Ova terapi- odbačena i ostaju u oku do kraja ja podrazumeva upotrebu kapi i života. Obzirom da se radi o jamasti za oči. Nakon operacije, tekom malom rezu ne stavljaju se rapija se nastavlja primenom dve nikakvi konci. vrste kapi: jedne sadrže kombiOperacija katarakte predstavlja naciju antibiotika i kortikosterojednu od najčešćih hirurških proida dok druge kapi sadrže samo cedura koje se danas izvode na antibiotik. U prvoj nedelji nakon ljudskom telu. S obzirom na dug operacije kombinovane kapi se životni vek sve je veći broj pacistavljaju 8 puta u toku dana a anti- jenata koji će u nekom momenbiotske 4 puta. Svake naredne ne- tu imati potrebu za ovom vrstom delje se učestalost stavljanja kapi intervencije. U rukama iskusnog smanjuje po šemi koju je lekar hirurga ova procedura postaje rupropisao i koju je pacijent dobio tinski zahvat sa gotovo zanemarprilikom otpusta iz bolnice. ljivim procentom komplikacija u Uveče tokom prvih mesec dana najvećem broju slučajeva. l

Operacija katarakte je je najčešća intervencija koja se obavlja na ljudskom telu. Uspešnost operacije je čak 99%

PharmaMedica ⁄ broj 75

37


AKTUELNO

Kako se zaštititi od virusa COVID – 19

TVENE ORGANIZACIJE PREPORUKE SVETSKE ZDRAVS www.who.int

IZBEGAVAJTE DODIRIVANJE OČIJU, NOSA I USTA

ZAŠTO? Virus se sa ruku lako prenosi na oči, u nos ili usta. Odatle virus može dospeti u organizam i izazvati infekciju.

ODRŽAVAJTE RESPIRATORNU HIGIJENU Obavezno se pridržavajte dobre respiratorne higijene i vi i ljudi oko vas. To znači da pokrivate usta i nos laktom ili maramicom, kada kašljete ili kijate, a maramicu odmah bacite u otpad. ZAŠTO? Kapljice šire virus. Pridržavajući se dobre respiratorne higijene, zaštitite ljude oko sebe od virusa kao što su prehlada, grip i COVID-19.

ČESTO PERITE RUKE

Redovno i temeljno čistite ruke rastvorima i gelovima na bazi alkohola ili ih perite sapunom i vodom. ZAŠTO? Pranje ruku sapunom ili upotreba preparata na bazi alkohola ubija viruse koji mogu biti na vašim rukama.

ODRŽAVAJTE SOCIJALNU DISTANCU Održavajte najmanje 1 metar udaljenosti između sebe i svakoga ko kašlje ili kija. ZAŠTO? Kada netko kašlje ili kine, iz nosa ili usta prskaju male kapljice tečnosti koje mogu sadržavati virus. Ako ste preblizu, možete udahnuti kapljice, uključujući virus COVID-19, ako je osoba koja kašlje, zaražena.

38

PharmaMedica ⁄ broj 75

www.pharmamedica.rs


foto: Freepik.com

KADA TREBA KORISTITI MASKU 1. Ako ste zdravi, koristite masku jedino ako imate kontakt sa osobom za koju je moguće da je zaražena Korona virusom.

AKO IMATE TEMPERATURU, KAŠALJ I WEAROTEŽANO A FACE MASK DIŠETE, POTRAŽITE MEDICINSKU NEGU NA VREME

2. Nosite masku ako kašljete ili kijate.

AVOID CONTACT WITH SICK PEOPLE

3. Nošenje maske je efikasno samo kada se kombinuje sa čestim pranjem ruku sredstvom na ALWAYS COVER YOUR bazi alkohola ili vodom i sapunom. COUGH OR SNEEZE 4. Maska ima efekta samo ako je pravilno upotrebljavate i odlažete

KAKO SE PRAVILNO STAVLJA, KORISTI I ODLAŽE MASKA

Ostanite kod kuće ako vam nije dobro. Ako imate temperaturu, kašalj i otežano disanje, potražite lekarsku pomoć. Pridržavajte se uputstava svog lokalnog zdravstvenog organa. Normalno je da se osećate zbunjeno, uplašeno, konfuzno. Najbolje je da porazgovarate sa ljudima kojima verujete i dobijete prave informacije. Trudite se da vodite zdrav način života, da se pravilno hranite, unosite dovoljno tečnosti i dovoljno spavate. Preporučuje se i određena vitaminska suplementacija u cilju podizanja imuniteta.

1. Pre stavljanja maske, operite ruke sredstvom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.

2. Maskom prekrijte usta i nos, tako da nema slobodnog prostora između lica i maske. 3. Izbegavajte da dodirujete masku dok je nosite. Ako je dodirujete, ruke operite sredstvom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.

4. Čim osetite da je maska vlažna, zamenite je novom. Nikada ne koristite ponovo već korišćenu masku. 5. Masku skidajte od pozadi, ne dodirujući prednji deo.

6. Upotrebljenu masku odmah bacite u kantu sa poklopcem, a zatim operite ruke sredstvom na bazi alkohola ili sapunom i vodom. WASH YOUR HANDS OFTEN

WEAR A FACE MASK

AVOID CONTACT WITH SICK PEOPLE

PharmaMedica ⁄ broj 75

www.pharmamedica.rs

AIR BY COUGH OR SNEEZE

PERSONAL CONTACT

CONTAMINATED OBJECTS

ALWAYS COVER YOUR COUGH OR SNEEZE

39 ANIMAL CONTACT

WASH YOUR HANDS OFTEN


VAŠ LJUBIMAC I VI

Terapeutski efekti

AKVARIJUMA Č

oveku je potreban kontakt sa prirodom jer je ona je sklad i postojanost. Kontakt sa prirodom omogućava nam da budemo više u sadašnjem trenutku, manje brinemo o svemu što može da pođe naopako. Akvarijum i briga o njegovim stanovnicima može biti baš ono što je doktor propisao. Danas su akvarijumske ribe, morske ili slatkovodne treće na listi najpopularnijuh kućnih ljubimaca u svetu. Akvarijumom unosimo deo prirode u dom, a sve češće

40

i u prostor za rad. To nam daje osećaj da smo deo prirode i da pripadamo nečem mnogo većem od nas samih i onoga što vidimo kroz prozor.

Benefiti za decu i porodicu Akvarijumi u kući mesto su okupljanja i pružaju zabavu za čitavu porodicu. U dečijoj spavaćoj

sobi pomoći će deci da lakše zaspu. Posmatranje akvarijuma je odlična alternativa igranju video igrica ili gledanju televizije. Razne studije pokazale su da ova aktivnost smiruje decu koja pate od hiperaktivnosti i poremećaja pažnje. Akvarijumi u kabinetima za biologiju u školama uče decu o prirodi, a briga o ribicama poma-

Istraživanja su pokazala da je pacijentima potrebno manje lekova protiv bolova nakon što su posmatrali ribice u stomatološkoj ordinaciji

PharmaMedica ⁄ broj 75

Puno obaveza, stresan posao, visok krvni pritisak, nesanica? Užurbani ritam života i saobraćajne gužve, nezdrava ishrana, problemi koji se međusobno prepliću, izazovi napredne tehnologije – kako se izboriti i ostati u ravnoteži fizički i mentalno? že im da nauče da budu pažljiva i odgovorna. U tom procesu učenici takođe uče da rade zajedno, vode evidenciju i društveno komuniciraju. Deca postaju samouverenija i uspešnija kasnije u životu.

Uticaj na fiziološke procese, osećaj bola i stres Studije rađene još u kasnim 80tim, pokazale su da posmatranje akvarijumske flore i faune smanjuje stres i snižava krvni pritisak. Istraživanje, sprovedeno u

www.pharmamedica.rs


„Ribe zmajevi“ odnosno azijske arovane najskuplje su akvarijumske ribe na svetu. U Singapuru prosečna cena mladih arovana iznosi oko 300 dolara. Retke vrste, prepoznatljive po crvenoj boji, dostižu cenu od 1.500 dolara. Odrasli albino primerci prodaju se po astronomskoj ceni od čak 70.000 dolara. Nacionalnom morskom akvarijumu u Plimutu u Engleskoj, je pratilo krvni pritisak, broj otkucaja srca i kao i subjektivni osećaj opuštenosti i dobrog raspoloženja 112 učesnika. Oni su proveli 10tak minuta posmatrajući akvarijume različitih veličina i vrsta. Krvni pritisak je značajno opao tokom prvih pet minuta kod svih grupa učesnika, dok su najpozitivnije promene u srčanim otkucajima, relaksaciji i raspoloženju pronađeni kod onih koji su gledali u akvarijume sa najraznovrsnijim živim bićima. Istraživači fakulteta stomatologije i veterinarske medicine pri Univerzitetu u Pensilvaniji, u potrazi za načinom da smanje uznemirenost i stres pacijenata pred hirurški zahvat, poredili su efekte koje ima hipnoza i efekte koje ima posmatranje akvarijuma, posebno onih u kojima živi veliki broj ribljih vrsta. Gledanje u akvarijum se pokazalo nemerljivo boljim i, čak i uz pomoć hipnoze, ovo iskustvo nije moglo biti obogaćeno većom smirenošću od one koja je proizilazila iz posmatranja akvarijuma. Druga istraživanja pokazala su da je pacijentima potrebno manje lekova protiv bo-

Posmatranje akvarijuma je odlična alternativa igranju video igara ili gledanju televizije

PREPORUKE ZA PREVENCIJU INFEKCIJA OBUHVATAJU:

Ako se odlučite da postavite akvarijum u svoj životni prostor, detaljno se raspitajte o različitim vrstama i uskladite veličinu rezervoara sa prostorom koji je dostupan u vašem domu i količini vremena koja vam je potrebna za održavanje. Kod veterinara potražite savete o pravilnom uređenju vašeg akvarijuma, vrstama riba koje biste trebali da držite, kao i potrebama hrane, nege i ekološkim zahtevima takvog ekosistema. Gotovo svaki akvarijum, od velikog do malog, ima potencijalne zdravstvene koristi. Veliki akvarijum je sjajan ali, ako je prostor ograničen, mini akvarijum će poslužiti. Mali akvarijumi pored prednosti kada je yauyimanje prostora u pitanju, obično se isporučuju u kompletu sa svim što je potrebnom za početak. Iako ribice i voda iz akvarijuma mogu potencijalno da budu izvor bakterija i parazita, bolesti su retke. Redovna briga o ribicama, kvalitetu vode i čistoći samog akvarijuma, kao i pridržavanje nekih jednostavnih koraka, smanjuje verovatnoću da ćete se razboleti na minimum.

 Pranje ruku pre i posle rada sa akvarijumima ili rukovanjem ribama: uvek temeljno operite ruke sapunom i tekućom vodom kako bi se umanjio rizik da se razbolite od bolesti koje mogu preneti ribice.  Dobro isperite ruke od sapuna pre nego što dodirnete neki deo akvarijuma ili ribicu, da ne biste preneli ostatke sapuna u vodu.  Koristite sredstva za dezinfekciju. Obezbedite lako dostupno sredstvo za čišćenje u blizini akvarijuma za decu ili posetioce i upozorite ih da očiste ruke nakon što nahrane ribice ili dodirnu akvarijum.  Ne dozvolite deci mlađoj od 5 godina da rukuju ili dodiruju akvarijume, akvarijumsku vodu ili hranu za ribe bez nadzora. Deca mlađa od 5 godina imaju veću verovatnoću da se inficiraju nekom od bakterija, npr. salmonelom.

lova nakon što su posmatrali ribice u stomatološkoj ordinaciji. Nije čudno da lekarske ordinacije, stomatološke klinike, pa čak i savetovališta tradicionalno drže akvarijum u čekaonici.

vards, specijalista zdravstvene nege, pratila 60 pojedinaca koji su boravili u specijalizovanim jedinicama u tri staračka doma u Indiani. Otkrila je da su pacijenti, koji su bili uključeni u studiju, bili opušteniji i brži i imali su znatDelovanje akvarijuma no bolji apetit, 21% više hrane su na Alchajmerovu bolest konzumirali u toku testiranja. Studije su pokazale da starije oso- Efekti samo 10-minutnog posmabe, obolele od Alchajmerove bo- tranja života u akvarijumu svakolesti, imaju mnogo zdravstvenih ga dana, terapija je sa produženim benefita ako provode vreme uz dejstvom koja pomaže u smirenju akvarijume. Izveštaj agencije Uni- anksioznosti, smanjivanju rizika verziteta Purdue iz avgusta 1999. od infarkta miokarda i nekih vrgodine kaže da je prof. Nanci Ed- sta čira, kao i ukupnom stabilizo-

www.pharmamedica.rs

TREBA ZNATI…

vanju psihološke slike različitih profila pacijenata, kao i povećanju produktivnosti, kreativnosti i timskom radu kod zdravih osoba. Južna Koreja i Japan, pokrenule su, pre desetak godina, inicijativu za opremanje kancelarija i prostorija u kojima rade zaposleni izloženi stalnom stresu. Bolnice, policijske stanice, brokerske firme i slične ustanove opremljene su u okviru tog projekta, velikim akvarijumima za zajedničke prostorije, kao i malim akvarijumima na radnom stolu svakog zaposlenog. l

PharmaMedica ⁄ broj 75

41


PREDSTAVLJAMO

FLEXITOL, prijatelj kože osoba sa dijabetesom Dijabetes je hronični poremećaj metabolizma koga odlikuje trajno povećan nivo šećera u krvi.

D

ijabetes se razvija postepeno i ukoliko je dugo neprepoznat ili se ne drži pod kontrolom adekvatnom terapijom i životnim stilom, koji podrazumeva umerenu fizičku aktivnost i zdravu ishranu, može izazvati ozbiljna oštećenja. Komplikacije dijabetesa mogu biti opasnije i kompleksnije od same osnovne bolesti. Jedna od najčešćih komplikacija je dijabetesno stopalo i nastaje usled oštećenja krvnih sudova stopala izazvanih dugotrajno neregulisanim nivoom šećera u krvi. Javlja se kao rana za čije zarastanje je neophodno više vremena nego kod zdravih osoba a situaciju dodatno komplikuje povećana sklonost infekcijama. U dužem vremenskom periodu, dolazi do ozbiljnih komplikacija koje zahvataju stopalo. Posledično, može do-

42

n Flexitol Heel Balm je medicinski dokazan tretman za isušenu i oštećenu kožu stopala, kao i žuljeve, koji pruža intenzivnu hidrataciju. Efikasnu formulu Flexitol Heel Balzama čine hranljivi sastojci za kožu – antioksidans vitamin E, šea buter i parafin koji stvaraju zaštitni sloj i duboko prodiru u U ponudi postoje dva balzama sa kožu čineći je hidrantnom, a natom namenom. ročito u kombinaciji sa 25% uree. n Felxitol Hand Balm pruža brzu, Urea u visokom procentu ima dugotrajnu i efikasnu hidrataciju dvostruku ulogu: da hidrira kožu koja ublažava simptome blagog der- i otklanja mrtve ćelije sa površimatitisa, ekcema i psorijaze na ruka- ne kože, „piling kože“. Preporuma. Pošto sadrži efikasnu formulu ka je da se balzam nanosi dva puta mešavine uree i emolijenata nema- dnevno, ujutru i uveče na čistu sna je i lako upija. kožu stopala i nežno utrljati, a reZa nedostatak vlažnosti kože često zultati su vidljivi već nakon prvog su „krivi“ loša ishrana i dehidrata- dana korišćenja. cija, ali i vruće kupke i grubi sapu- Ukoliko nakon 14 dana efekat nije ni, koji dovode do ispucalosti kože primetan potrebno je obratiti se leoko noktiju. karu ili farmaceutu. Proizvod je pogodan za korišćenje kod osoba i dece starije od 12 godina. Osobe sa dijabetesom sklonije su pojavi suve kože, Pre upotrebe detaljno proučiti kako na stopalima tako i na celom telu. Suvoća uputstvo! O indikacijama, merakože može izazvati svrab, što uslovljava intenzivno ma opreza i neželjenim reakcičešanja i koža puca. Vremenom, oštećenje kože jama na medicinsko sredstvo toliko napreduje da se stvaraju rane. posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. l

vesti do amputacije. Kako ne bi došlo do razvoja oštećenja na stopalima, ključna je prevencija. Pored redovne upotrebe propisane terapije, stopala je potrebno češće pregledati i reagovati na svaku promenu na koži koja se uoči. Osobe sa dijabetesom sklonije su pojavi suve kože, kako na stopalima tako i na celom telu što zahteva brižljiviju higijenu i negu kože. Suvoća kože može izazvati svrab, što uslovljava intenzivno češanje i koža puca. Vremenom, oštećenje kože toliko napreduje da se stvaraju rane. Zato je važno voditi računa o higijeni, svakodnevno pregledati stopala i pružati im zaštitu u vidu tretmana kremom na bazi uree. Flexitol balzami izuzetno su efikasni za tretman suve i ispucale kože, kako stopala tako i ruku.

Za nedostatak vlažnosti kože često su „krivi“ loša ishrana i dehidratacija, ali i vruće kupke i grubi sapuni, koji dovode do ispucalosti kože oko noktiju

PharmaMedica ⁄ broj 75

www.pharmamedica.rs


Profile for PharmaMedica

PharmaMedica br 75  

Magazin o zdravlju

PharmaMedica br 75  

Magazin o zdravlju

Advertisement