PharmaMedica br 68

Page 1

PharmaMedica O

Z D R A V L J U

N A

R A Z U M L J I V

N A Č I N

www.pharmamedica.rs

BROJ 68

GODINA X

intervju-prof. dr Danica Grujičić

X nož za precizno zračenje tumora

AKTUELNO

URINARNE INFEKCIJE

Akupunktura u tretmanu bola

KUŠINGOVA BOLEST

Smrznuto rame

Sindrom Pepeljuge

Uzbuna u intimnoj zoni Neonatalni skrining otkriva gluvoću kod beba

SURUTKA P O T R A Ž I T E

S L E D E Ć I

B R O J

S R E D I N O M

D E C E M B R A

2 0 1 8 .sadr žaj 4.

BROJ 68

V esti

Novosti i zanimljivosti iz sveta medicine i zdravlja 6.

Intervju

Prof. dr Danica Grujičić: X nož za precizno zračenje tumora 8.

Endokrinologija

26

Kušingova bolest

Uvodna reč

12.

F izijatrija

40

Akupunktura u tretmanu bola

Kada nešto žarko želite da li se oslanjate na sopstveno mišljenje i intuiciju ili savete autoriteta? U mnogim prilikama korisno je za savet upitati nekoga ko ima više iskustva i znanja od vas ali kada donosite važne životne odluke poslušajte i svoj glas razuma i ne zanemarujte intuiciju. Vaša intuicija mudrija je od svakog autoriteta. Niko vas ne poznaje i ne može poznavati bolje od vas samih bez obzira koliko znanja i iskustva imao. Ukoliko umesto svog ipak poslušate tuđe mišljenje možete krenuti životnim putem koji će vam možda doneti materijalni uspeh ali ne i radost i sreću. Važno je i ne upoređivati se sa drugima. Ako se stalno osvrćete i gledate gde su drugi i jesu li brži i bolji, gubite fokus i energiju za ono što je vama važno. Drugi imaju drugačije okolnosti, predispozicije, iskustva pa i potencijale. Pretvorite „moram“ u „želim“ kako bi u vašem mozgu pao otpor koji ova reč stvara. U želju su ugrađeni pozitivna emocija i entuzijazam koji su gorivo motivacije. Gledajte napred i dajte sve od sebe da ostvarite ono što je vama važno i do čega je vama stalo. Život je vaša trka, nametnite sebi tempo koji vam najviše odgovara. Urednik, mr ph. spec. Jasmina Jović Novaković

14.

Kako „preživeti“ hemioterapiju 18.

21.

S ve što treba da znate Vitamini B grupe

26.

O torinolaringologija Neonatalni skrining otkriva gluvoću kod beba

30.

I shrana

Surutka, sporedni proizvod ili supernamirnica

32.

U rologija

Urinarne infekcije 34.

21 18

Ortopedija Smrznuto rame

36.

Roditeljstvo

Odnos između majke i ćerke 38.

Intimno zdravlje

40.

G inekologija

Polno prenosive bolesti

Uzbuna u intimnoj zoni 42.

Dizajn i prelom: Pharma Medica Design Studio

web: www.pharmamedica.rs

34

Iz ugla psihologa Sindrom Pepeljuge

Glavni i odgovorni urednik: mr ph. spec. Jasmina Jović Novaković

Marketing: Pharma Medica, agencija za marketing

O nkologija

Rekreacija i fitnes Fitnes butik – šta je to

e-mail: office@pharmamedica.rs Štampa: Cicero, Beograd Fotografije: Shutterstock Izdaje: PharmaMedica, agencija za marketing, 11000 Beograd, Arh.Gerasima Zelića 6/17 tel: +381 65 231. 80. 36

CIP Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 613/614

Izdavač ne odgovara za sadržaj oglasnog i zakupljenog prostora.

Pharma Medica : o zdravlju na razumljiv način/ glavni i odgovorni urednik Jasmina Jović Novaković.- God.1 br. 1 (oktobar 2009), - Beograd (Arh. Gerasima Zelića 6/17) : Pharma Medica, 2009- (Beograd : Cicero).-27 cm.

Časopis je besplatan

ISSN 1821-2786 COBISS. SR-ID 170077196

ON-LINE IZDANJE NA www.pharmamedica.rs


1

VESTI

2

PAMETNI zavoj za rane

Naučnici američkog Univerziteta Tufts razvili su prototip pametnog zavoja koji doprinosi zaceljivanju rana. Pametni zavoj u sebi sadrži veliki broj senzora koji detektuju prisustvo određenih biomarkera na osnovu kojih se procenjuje stanje rane. Kada zaceljivanje rane nije optimalno, mikroprocesor koji se nalazi u zavoju, aktivira auto responsivne sisteme koji ispuštaju definisanu dozu leka na deo rane gde je detektovano smanjeno zaceljivanje. Kako se na ovaj način lek ubacuje na precizno definisane delove rane, proces zarastanja se ujednačava. Mikroprocesor omogućava i povezivanje sa mobilnim uređajima čime se podaci koje je pametni zavoj sakupio mogu proslediti doktoru što omogućava da doktor bude u svakom trenutku upoznat sa tokom lečenja, ili pacijentu. Smatra se da će ovaj zavoj od najveće koristi biti u lečenju hroničnih rana kao što su rane koje su posledica dijabetesa.

ZAGAĐEN VAZDUH NIJE IZGOVOR ZA ODUSTAJANJE OD FIZIČKE AKTIVNOSTI Zagađenje vazduha nije izgovor za izbegavanje vežbanja. Čak i u područjima gde je onečišćenje veće vežbanje doprinosi zdravlju srca, smanjuje rizik za prvi srčani udar i recidiv. Studija koju je vodila Nadine Kubesch na Univerzitetu u Kopenhagenu, uključila je 52 000 ljudi koji su rođeni u Danskoj i živeli u Kopenhagenu ili Aarhusu, starosti od 50 do 64 godine u trenutku početka istraživanja. Dobrovoljci su odgovarali na pitanja o ishrani, fizičkoj aktivnosti i drugim faktorima koji su mogli da doprinesu razvoju bolesti srca kao što su: pušenje, telesna težina, bračni status, obrazovanje, izloženost stresu. Pokazalo se da fizička aktivnost, aktivno putovanje na posao-peške ili biciklom, smanjuje rizik od razvoja bolesti srca, srčani i moždani udar.

SMARTFON APLIKACIJA ZA PREVENCIJU TRUDNOĆE Američka agencija za hranu i lekove (FDA) je nedavno odobrila za upotrebu smartfon aplikaciju za prevenciju trudnoće. Aplikacija pod imenom Natural Cycles je u osnovi visoko-tehnološka verzija tzv. metode kalendara, tj. metode praćenja „plodnih dana”. Ona koristi algoritam da izračuna dane u mesecu kada je najveća verovatnoća da je žena plodna i obaveštava korisnicu da su to dani kada treba da apstinira ili da koristi zaštitu tokom seksulanog odnosa. Aplikacija zahteva da korisnica pomoću osetljivog toplomera koji dobija uz aplikaciju, svako jutro meri bazalnu temperturu i da te vrednosti unosi u aplikaciju. Ovaj podatak, zajedno sa in-

4

formacijom o menstrualnom ciklusu i faktorima kao što je vreme koje je potrebno da sperma „preživi“ u reprodutivnom traktu žene, se obrađuju i određuju kada je žena plodna. „Ljudi sve više koriste digitalne tehnologije u službi zdravlja i ova nova aplikacija može biti efikasan metod kontracepcije, ukoliko se koristi pažljivo i pravilno,“ kaže dr Teri Kornelison, pomoćnik direktora za žensko zdravlje pri Centru za uređaje i radiološko zdravlje FDA-a, a u zvaničnom saopštenju od 10. avgusta. „Međutim, žene treba da znaju da nema savršene metode kontracepcije, tako da se neplanirana trudnoća može dogoditi i pored ispravne upotrebe aplikacije.“

PharmaMedica ⁄ broj 68

3

www.pharmamedica.rs


3

5

GOJAZNOST, FAKTOR RIZIKA ZA RAZVOJ KARCINOMA Na ovogodišnjem Evropskom kongresu o gojaznosti koji se održao u Beču, dr Giota Mitou iz World Cancer Reasrch Funda (WCRF) predstavila je zaključke analize u kojoj se istraživala povezanost gojaznosti raka. Prekomerna telesna težina ili gojaznost uzrokuje razvoj najmanje 12 vrsti karcinoma: jetre, jajnika, prostate, želuca, usta i grla, debelog creva, dojke, žučne kese, bubrega, jednjaka, pankreasa, materice. Savremeni način života koji podrazumeva malo ili nimalo fizičke aktivnosti, konzumiranje brze, prerađene hrane doveo je do povećanja broja gojaznih osoba i porasta broja obolelih od karcinoma širom sveta, navodi se u izveštaju WCRF-a vodećeg autoriteta za povezanost ishrane, telesne težine, fizičke aktivnosti i karcinoma. Jedan od šest smrti nastaje kao posledica karcinoma. Kako sve više zemalja usvaja “zapadni” način života, očekuje se da će broj novih slučajeva raka do 2035.godine porasti za 58% na 24 miliona na globalnom nivou. Na kongresu su predstavljene i preporuke ne samo pojedincima već i vladama za prevenciju i lečenje gojaznosti.

4

7

Osobe srednje životne dobi koje prilikom ustajanja iz ležećeg položaja osećaju vrtoglavicu imaju za trećinu veći rizik za razvoj demencije i dva puta veći rizik za razvoj ishemijskog moždanog udara u odnosu na ljude koji prilikom ustajanja nemaju problem sa vrtoglavicom, objavljeno je u časopisu Američke akademije neurologa. Neurolozi su do ovih rezultata došli na osnovu analize podataka 11 700 pacijenata starosti od oko 54 godine, koji su dolazili u bolnici tokom 25 godina. Vrtoglavica koja nastaje prilikom ustajanja iz ležećeg položaja, posledica je naglog pada krvnog pritiska koji se tom prilikom dešava (ortostatska hipotenzija). Ortostatska hipotenzija u srednjoj životnoj dobi mogla bi da bude kriterijum identifikovanja osoba koje imaju povećan rizik od moždanog udara i demencije.

NITRITI IZ MESNIH PRERAĐEVINA I MANIČNE EPIZODE, DA LI POSTOJI POVEZANOST Nitriti i nitrati imaju široku primenu u mesnoj industriji prvenstveno kao konzervansi inhibirajući rast i razmnožavanje bakterija Staphylococcus aureus i Clostridium botulinum. Zbog štetnog delovanja nitrita na zdravlje ljudi te dokazanog kancerogenog delovanja nitrozamina, upotreba nitrita u mesnoj industriji je ograničena i strogo kontrolisana a trendovi su da se sve više smanjuje. Studija sprovedena na Univerzitetu Johns Hopkins u Baltimoru a čiji su rezultati objavljeni u Molecular Psychiatry, pokazala je da postoji povezanost nitrita i sa psihičkim poremećajima poput manije, euforije, nesanice. Takođe, eksperimenti na pacovima pokazali su da su pacovi hranjeni nekoliko nedelja mesnim prerađevinama razvijali hiperaktivnost sličnu maničnosti.

DA LI JE RAPAMICIN LEK PROTIV STARENJA Naučnici su još 2009. godine otkrili da rapamicin, lek koji proizvode bakterije koje žive na tlu Uskršnjeg ostrva, može da produži život miševima za 38%. Rapamicin svoje dejstvo ostvaruje inhibiranjem protein mTOR i tako usporava rast ćelija, stimuliše njihov oporavak i preživljavanje. U medicini ripamicin je poznata supstanaca koja je pronašla primenu u lečenju karcinoma i spračavanju odbacivanja organa pri transplataciji. Međutim, pored svojih pozitivnih učinaka, kao i svi lekovi iz ovih terapijskih oblasti i ripamicin ima neželjena dejstva zbog kojih njegova terapijska primena mora da bude strogo kontrolisana. Veliki broj uzroka smrti proizilazi iz samo nekoliko mehanizama starenja što znači da ciljanim delovanjem na te mehanizme može poboljšati zdravlje na više načina. Lekovi poput inhibitora mTOR poboljšavaju odgovor na vakcinaciju kod starijih osoba. Takođe, odlažu kognitivno oštećenje na životinjskim modelima i poboljšavaju brojne markere zdravlja. Kako ove supstance već imaju kliničku primenu uz odgovarajuća ispitivanja brzo bi se mogli razviti lekovi kojima bi se „lečila” starost, rekao je dr Richard Faragher profesor biogerontologije na Univerzitetu Brighton na svom predavanju „Can you live forever” koje je održano u Londonu u sklopu festivala New Scientist Live.

www.pharmamedica.rs

NE IGNORIŠITE VRTOGLAVICE

PharmaMedica ⁄ broj 68

5

6


INTERVJU

X nož za precizno zračenje tumora PROF. DR DANICA GRUJIČIĆ, neurohirug, načelnica Odeljenja za neuroonkologiju Kliničkog centra Srbije i redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Prednost ovog aparata je velika preciznost, posebno kada se radi o tumorima koji se nalaze blizu kičmene moždine, jer je zahvaljujući tehnološkom napretku omogućeno da se tumori ozrače, a sačuva nervno tkivo kičmene moždine

U

skoro bi u Kliničkom centru Srbije trebalo da počne da se primenjuje Iks (X) nož ili „EDŽ“ (originalan naziv proizvođača) linearan akcelerator koji predstavlja radiohiruršku mašinu, koja maksimalno precizno zrači tumore, kako glave i vrata, tako i celog tela bez ograničenja u lokalizaciji. - U toku su završni radovi i očekujemo da će prvi pacijent biti tretiran na ovom izvanrednom aparatu na dan 80 godina formiranja neurohirurgije u Srbiji - 31.oktobra 2018. godine. U odnosu na sadašnje metode prednosti X noža su u daleko većoj preciznosti, čak i kada se koristi kao aparat za konformalnu standardnu radioterapiju. Dali smo mu ime X nož zato što se za raliku od Gama noža, gde je zračenje gama zracima, ovde radi o zračenju X zracima - najavila je za naš časopis prof. dr Danica Grujičić, neurohirug, načelnica Odeljenja za neuroonkologiju Kliničkog centra Srbije i redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Čuva kognitivne funkcije pacijenta Radi se o linearnom akceleratoru koji se može koristiti i za standardnu terapiju, ali i za visoko precizno lečenje tumora veličine do 6 cm, bez obzira da li se nalaze u glavi, vratu, plućima, jetri, prostati ili kičmi. - Ono što je velika prednost ovog aparata, jeste velika preciznost, posebno kada se radi o tumorima koji se nalaze blizu kičmene moždine, jer je zahvaljujući tehnološkom napretku

REAGOVATI NA PRVE PROMENE U PONAŠANJU Kod odraslih osoba prvi simptomi su promene u ponašanju koje može primetiti samo porodica pacijenta, ali najčešće mesecima te promene tumače na različite načine i zato se pacijent posebno sa malignim tumorom, na žalost, neurohirurgu javlja u završnoj fazi bolesti. Zato je savet da čim primetite promene u ponašanju svojih najbližih

6

odmah treba uraditi skener ili magnetnu rezonancu. Kod dece koja su tek prohodala, odbijanje da hodaju je najčešći znak postojanja tumora i to najčešće lokalizacije na malom mozgu. Kod starije dece su to uporna bezrazložna jutarnja povraćanja, kao simptom povišenog intrakranijalnog pritiska usled postojanja tumora mozga.

PharmaMedica ⁄ broj 68

www.pharmamedica.rs


UZROCI POJAVE TUMORA SU RAZLIČITI

omogućeno da se tumori ozrače, a sačuva nervno tkivo kičmene moždine - istakla je prof. dr Danica Grujičić. Za sada, u KC Srbije aktivno se primenjuje Gama nož. Gama nož je aparat koji omogućava maksimalnu preciznost zračenja tumora u mozgu, bazi lobanje, i početnom delu kičme do drugog vratnog pršljena. - Najčešča primena Gama noža je u onkologiji kod pacijenata koji su u dobrom opštem stanju, a koji imaju jednu ili više metastaza u mozgu. Maksimalno preciznim zračenjem u jednom danu takvim pacijentima se plasira doza zračenja koja bi klasičnom metodom morala da se daje desetak dana, a pored toga zrači se samo i isključivo tumorsko tkivo bez zračenja zdravih delova mozga. Na taj način pacijenti koji primaju hemioterapiju ne moraju da se izlažu nikakvoj hirurškoj intervenciji ukoliko imaju jednu metastazu već nakon zračenja nastavljaju svoju hemioterapiju - objasnila je naša sagovornica.

Sa povećanjem broja magnetnih rezonanci koje omogućavaju dobru dijagnostiku povećava se i broj pacijenata kojima se otkrivaju, kako benigni tako i maligni tumori na mozgu u većem broju nego ranije. Što se tiče uzroka oni mogu biti: urođene bolesti, kao i svi oni faktori koji utiču na pojavu tumora bilo gde u organizmu. Mnogo se pričalo i govorilo o uticaju i koršćenju mobilnih telefona o razvoju tumora na mozgu, međutim to do sada nije dokazano.

Dali smo mu ime X nož zato što se za raliku od Gama noža, gde je zračenje gama zracima, ovde radi o zračenju X zracima Pored toga, pacijenti imaju daleko bolji kvalitet života jer se ovim vidom „radiohirurgije“ čuva bela moždana masa koja ne trpi radijaciju, kao kod zračenja celog mozga, te su kognitivne funkcije pacijenata (pamćenje, koncentracija, pažnja, upamćivanje, govor) sačuvane. – Ograničenja predstavljaju tumori koji su veći od 3cm i u tom slučaju u zavisnosti od broja metastaza možemo kombinovati operaciju, Gama nož i zračenje celog mozga sa posebnom tehnikom čuvanja onih delova mozga koji su odgovorni za gore navedene funkcije - dodala je prof. dr Danica Grujićić. Druga indikacija za lečenje na Gama nožu jesu benigni tumori takođe veličine do 3cm (meningeomi, švanomi i neke vrste tumora baze lobanje) kod kojih se Gama nožem ne mora postići potpuni gubitak tumora, već se može zaustaviti njihov dalji rast tako da tumori ili se mogu smanjiti ili mogu čak i nestati ili ne rastu i ne smetaju pacijentu.

Leči i malformacije krvnih sudova mozga Treća indikacija za operaciju jesu arteriovenske (AV) malformacije krvnih sudova mozga,

www.pharmamedica.rs

ranije takođe do 3cm veličine, posebno one koje se nalaze u dubokim strukturama mozga ili zonama mozga koje su odgovorne za pokretanje ruke, noge, govor, vid i slično, gde se nakon direktne hirurške intervencije može očekivati razvoj teškog neurološkog deficita (oduzetost ruke, noge, nemogućnost govora, oslabljen vid i sl.). - U poslednjih nekoliko godina na Gama nožu se leče i malformacije krvnih sudova mozga koje su veće i koje nekada mogu obuhvatati i do dva moždana režnja, s tim da se kod takvih malformacija u najvećem broju slučajeva tretman mora uraditi bar dva puta. Ograničenje kod ovog vida lečenja jeste činjenica da ukoliko je malformacija krvnih sudova krvarila, pacijent mora sačekati do tretmana na Gama nožu bar šest meseci, a naredne dve do tri godine mora izbegavati veće fizičke napore i duže izlaganje suncu

zbog mogućnosti da unutar te dve do tri godine prokrvari - rekla je dr Grujičić. Kontrola kod svih ovih slučajeva se radi magnetnim rezonancama, u određenom vremenskom periodu koji se razlikuje u zavisnosti od vrste tumora ili malformacije koja je zračena. Kod AV malformacija se nakon tri godine radi kontrolna digitalna angiografija kataterizacijom. Pored strukturnih promena mozga kao što su tumori i AVM, na Gama nožu se mogu lečiti i funkcionalni poremećaji kao što je neuralgija trigeminusa, određene vrste epilepsije (strogo indikovane od strane neurologa) pa i poremećaji pokreta, s tim što je kod ovih vrsta poremećaja najzastupljenije lečenje neuralgije trigeminusa, gde je postižu dobri rezultati, posebno kod onih pacijenata kod kojih drugi vidovi terapije nisu doveli do oslobađanja od bola. l

PharmaMedica ⁄ broj 68

7


ENDOKRINOLOGIJA

Kušingova bolest je najčešći uzrok prekomernog lučenja kortizola u organizmu (hiperkorticizma). Uzrok ove bolesti je postojanje hormonski aktivnog tumora hipofize koji proizvodi i luči adrenokortikotropni hormon hipofize (adrenocorticoptropic hormone-ACTH)

Kušingova bolest

autor: doc dr Dragana Miljić Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničicki centar Srbije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

D

obila je naziv po poznatom neurohirurgu H. Cushing-u, koji je izveo prvu uspešnu operaciju ovakvog tumora hipofize pristupom kroz nos početkom XX veka. Prekomerna sekrecija ACTH iz tumora hipofize stimuliše ćelije kore nadbubrega da luče hormon kortizol, čije dugotrajno dejstvo dovodi do ispoljavanja tipične kliničke slike hiperkorticizma. ACTH sekretujući tumori hipofize su gotovo uvek benigni i najčešće veoma malih dimenzija od svega par milimetara, takozvani mikroadenomi. Uprkos malim dimenzijama njihovo prekomerno lučenje ACTH i kortizola u organizmu dovodi do dramatičnih promena u izgledu, telesnom sastavu, metabolizmu,

8

kardiovaskularnom sistemu i psihološkom, kognitivnom i emotivnom aspektu. Kušingova bolest najčešće pogađa žene srednje životne dobi i kompromituje njihovu reproduktivnu funkciju (neredovni ciklusi ili njihov prestanak, pojačana maljavost). Tipične promene u telesnom sastavu do kojih dovodi hiperkorticizam su gojaznost sa nakupljanjem masnog tkiva na vratu, trupu, stomaku i licu. Lice je okruglo (kao pun mesec) i zajapureno, postoji masno jastuče sa zadnje strane vrata. S druge strane hiperkorticizam

negativno deluje na mišićno i koštano tkivo i kožu. Ruke i noge se tanje, mišići se tope i javlja se mišićna slabost. Koža postaje tanka sa pojavom crvenih strija usled rastezanja obično na stomaku koji se uvećava zbog nagomilavanja masnog tkiva. Zbog istanjenja krvnih sudova kože javljaju se brojne modrice i na najmanju traumu, a u najtežim slučajevima i rane na koži nogu koje teško zarastaju. Kosti su krte, nastaje osteoporoza sa mogućnošću višestrukih preloma kičmenih pršljenova. Postoji velika sklonost ka infekci-

Koža postaje tanka sa pojavom crvenih strija usled rastezanja obično na stomaku koji se uvećava zbog nagomilavanja masnog tkiva

PharmaMedica ⁄ broj 68

jama kože, noktiju, ali i unutrašnjih organa koje mogu i životno ugroziti pacijenta. Na kardiovaskularnom sistemu promene su prisutne kod ogromne većine bolesnika u smislu povišenog krvnog pritiska i zadebljanja (hipertrofije) srčanog mišića. Ateroskleroza je ubrzana, a rizik od bolesti krvnih sudova i vaskularnih komplikacija izuzetno visok. Povišenom vaskularnom riziku doprinosi i nepovoljan metabolički milje i direktno negativno dejstvo kortizola na pojačanu sklonost ka zgrušavanju krvi i nastanku tromboza. Smrtnost od komplikacija bolesti srca i krvnih sudova je višestruko povišena kod ovih bolesnika i održava se čak i neko vreme po postizanju izle-

www.pharmamedica.rs


čenja osnovne bolesti, proporcionalnu trajanju iste. Zbog toga je jako važno posumnjati i što ranije postaviti dijagnozu kako bi se sprovelo lečenje i sprečile trajne posledice. Metaboličke promene u hiperkorticizmu nastaju usled negativnog dejstva kortizola na metabolizam šećera (glukoze) i masti. Kortizol je hormon koji ima dejstva suprotna insulinu i ometa njegovo dejsto u preuzimanju i korišćenju glukoze u tkivima (stanje koje se naziva insulinska rezistencija). Dijabetes i poremećaj metabolizma glukoze sreću se kod preko polovine ovih bolesnika, baš kao i povišene masnoće u krvi i mogu se rešiti izlečenjem osnovne bolesti. Promene sna, raspoloženja, mentalnog funkcionisanja su takođe često prisutne, a depresija i anksioznost (uznemirenost) kod nekih bolesnika mogu predstavljati ozbiljan problem koji zahteva psihijatrijsko lečenje.

Lečenje Kušingove bolesti Lečenje Kušingove bolesti se svodi na uklanjanje izvora sekrecije ACTH, pa je prva linija lečenja neurohirurška operacija. Prilikom operacije neurohirurg kroz nos i sfenoidni sinus (koštana šupljina ispunjena vazduhom iznad koje se u tankom koštanom udubljenju koje se zove tursko sedlo nalazi žlezda hipofiza) pod kontrolom optičkih instrumenata (endoskopa ili mikoskopa) pristupa hipofizi, traži i uklanja adenom. Tkivo adenoma

Ukoliko se operativnim putem ne postigne izlečenje ili je operacija rizična zbog teške kliničke slike i pridruženih bolesti može se pristupiti medikamentnom lečenju hiperkorticizma

se šalje na dalju obradu u cilju patohistološke verifikacije ACTH sekretujućeg adenoma hipofize. Velika većina bolesnika se izleči na ovaj način, ali zahteva doživotno praćenje zbog visoke stope kasnih recidiva bolesti, koja se može vratiti 10-20 godina po postignutom izlečenju. Posle uspešne operacije pacijent ulazi u suprotno stanje smanjene funkcije nadbubrega sa nedovoljnom sekrecijom kortizola koja se vremenom može oporaviti i tokom koje mora uzimati kortizol u vidu leka hidrokortizona. Ukoliko je nivo kortizola normalan posle operacije i pacijent ne uđe u stanje hipokorticizma endokrinološkim testovima se proverava da li je postignuto izlečenje. Ukoliko se operativnim putem ne postigne izlečenje ili je operacija rizična zbog teške kliničke slike i pridruženih bolesti može se pristupiti medikamentnom lečenju hiperkorticizma. Lekovi koje koristimo za Kušingovu bolest po mehanizmu dejstva mogu

biti usmereni na samu hipofizu tj. ACTH sekretujući adenom ili na nadbubreg i smanjenje sekrecije kortizola ili na blokadu receptora preko koga kortizol ostvarajue svoja dejstva (glukokortikoidni receptor).

Terapija lekovima Lekovi koji deluju na sam ACTH adenom dejstva ostvaruju preko svojih receptora na ćelijama ovih adenoma. Njihova dejstva su antisekretorna (smanjenje sekrecije ACTH) i anti-tumorska (smanjenje veličine tumora). U slučaju dopaminskih agonista koji imitiraju dejstvo dopamina, kao što su bromokriptin i kabergolin, preko dopaminskih receptora klase 2, a u slučaju somatostatinskih analoga koji deluju preko somatostatinskih receptora (1, 2, 3 i naročito klase 5), kao što je pasireotid. Ovi lekovi se mogu međusobno kombinovati što omogućava primenu manjih doza sa manje neželjenih dejstava. Ovim lekovima se može postići potpuna kontrola blažih formi hiperkorticizma, dok su kod težih oblika kontrola bolesti postiže kod oko 30-40% bolesnika. Zbog toga se ovi lekovi mogu kombinovati sa drugom klasom lekova koji smanjuju lučenje kortizola iz kore nadbubrega blokadom enzimske mašinerije koja učestvuje u njegovom stvaranju. U ovu grupu lekova spadaju metirapon i ketokonazol, kao i novije formulacije sa manje neželjenih dejstava kao što su levoketokonazol (enantiomer ke-

Prekomerna sekrecija ACTH iz tumora hipofize stimuliše ćelije kore nadbubrega da luče hormon kortizol, čije dugotrajno dejstvo dovodi do ispoljavanja tipične kliničke slike hiperkorticizma

Lečenje Kušingove bolesti se svodi na ukljanjanje izvora sekrecije ACTH, pa je prva linija lečenja neurohirurška operacija. Smrtnost od komplikacija bolesti srca i krvnih sudova je višestruko povišena kod ovih bolesnika.

www.pharmamedica.rs

PharmaMedica ⁄ broj 68

9


tokonazola) i osilodrostat koji inhibira enzim 11 beta hidroksilazu u nadbubregu. U lečenju se može koristiti i mifepriston koji blokira delovanje kortizola na nivou glukokortikoidnog receptora, koji se pokazao vrlo efikasnim u regulaciji visokih vrednosti šećera u krvi i krvnog pritiska kod ovih bolesnika. Terapijske opcije koje su usmerene na blokadu sinteze kortizola u nadbubregu i njegovog delovanja na nivou glukokortikoidnog receptora ne deluju na sam adenom hipofize već samo smanjenjem sekrecije i delovanja koritzola ublažavaju kliničku sliku hiperkorticizma. Medikamentno lečenje hiperkorticizma se sprovodi isključivo pod kontrolom endokrinologa. Zračna terapija se može primeniti kod bolesnika sa vidljivim tumorskim ostatkom u predelu hipofize, kod kojih nije moguće uklanjanje delova tumora blizu osetljivih struktura poput krvnih sudova i kranijalnih nerava. Zračenje može biti jednokratno, fokusirano tj.usmereno na manji tumorski ostatak koji se nalazi na bezbednoj udaljenosti od

vidog živca pomoću gama nož radio hirurgije ili konvencionalno podeljeno u više seansi sa manjom dozom zračenja te regije. Zračna terapija ima odloženo dejstvo koje se ispoljava tokom narednih nekoliko godina od sprovedenog zračenja i nosi izvestan stepen rizika od oštećenja funkcije hipofize.

Doživotne kontrole Za bolesnike kod kojih se ne može postići definitivno izlečenje operacijom tumora hipofize, a klinička slika značajno narušava zdravlje i ugrožava život bolesnika, posle pripreme lekovima može se razmatrati rešenje endoskopskom bilateralnom adrenalektomijom u dva akta. Važno je naglasiti da je praćenje bolesnika sa Kušingovom bolešću doživotno, sa povremenim retestiranjima i kliničkim procenama kako lečiti sve pridružene bolesti i poremećaje koji narušavaju zdravlje i kvalitet života ovih bolesnika. U toku je i razvoj budućih terapija za lečenje Kušingove bolesti, baziranih na novim saznanjima o biologiji ovih tumora i mehanizmima dejstva ACTH i kortizola. l

Vitamin K

Neophodan je za izgradnju jakih kostiju, prevenciju srčanih bolesti i neizostavan je za niz telesnih procesa. Pomaže u sprečavanju unutrašnjeg krvarenja. Deluje na smanjivanje preteranog menstrualnog odliva.

K Neophodan je za stvaranje protombina, hemikalije koja zgrušava krv

U lečenju se može koristiti i mifepriston koji blokira delovanje kortizola na nivou glukokortikoidnog receptora, koji se pokazao vrlo efikasnim u regulaciji visokih vrednosti šećera u krvi i krvnog pritiska kod ovih bolesnika

10

70m-1cg40 čena preporu doza a dnevn

Vitamin K2 sprečava da se višak kalcijuma nataloži u koži i „ubije” njenu elastičnost

PRIRODNI IZVORI lisnato zeleno povrće jogurt, lucerka žumance, alge sojino ulje riblja ulja šargarepa džigerica

Lokalno nanošenje vitamina K2 može ubrzati lečenje modrica

PharmaMedica ⁄ broj 68

www.pharmamedica.rs


POMAŽE OČUVANJU NERVNOG SISTEMA I OTKLANJANJU ZAMORA!

U AKTIVNOM OBLIKU VITAMINA B12 SUBLINGVALNA PRIMENA INSTANT EFEKAT

www.inpharm.rs


FIZIJATRIJA

AKUPUNKTURA u tretmanu bola

autor: doc. dr sci. med. Saša Milićević, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i subspecijalista medicine bola, Centar za bol i fizikalnu terapiju Analgesis

INDIKACIJE ZA PRIMENU AKUPUNKTURE Najčešće indikacije za primenu akupunkture su hronična bolna stanja i to kod:  bolova u lumbalnom i vratnom delu kičme sa radikulopatijom,  ostaoartritis kolena i ramena,  adhezivni kapsulitis (smrznuto rame),  trigeminalna neuralgija i druge kranijalne neuralgije,  glavobolje,  kompleksni regionalni bolni sindrom (Sudekova distrofija),  dijabetična polineuropatija,  posteherpetična neurolgija,  interkostalna neuralgija,  stanja nakon povrede glave, kičmene moždine i moždanog udara sa posttraumatskim bolovima,  fibromijalgija,  teniski i golferski lakat,  pareze ili paralize perifernih nerava (paraliza facijalnog nerva) itd.

12

B

ol je neprijatno iskustvo i svako od nas je makar jednom u životu osetio ovakvu senzaciju. Epidemiološki podaci su različiti, ali svi ukazuju na visok procenat zastupljenosti navedenih bolnih stanja. Najčešća bolna stanja u opštoj populaciji su bol u vratnom i lumbalnom delu kičme i bol u kolenu. Procenjuje se da od 6,3 do 15,4% odraslih doživi epizodu lumbalnog bola tokom jedne godine, a da oko 80% njih ima bar jednu epizodu lumbalnog bola tokom svog života. Oko 80% ispitanika iznad 70 godina starosti na rentgenskom snimku ima degenerativne promene na kolenima i drugim zglobovima koje ukazuju na osteoartrozu, ali oko 30% ima bol u kolenu.

u kontekstu takvog oštećenja (International association of study of pain, 2001). Ova definicija naglašava subjektivnost bola koji može biti i fiziološki fenomen i emocionalno–kognitivna reakcija. Osim toga ova definicija govori o bolu kao jedinstvenom iskustvu pojedinca koje nastaje u mozgu kao krajnji proizvod obrade informacije iz perifernog motornog neurona. Hoće li nadražaj biti protumačen kao bolni ne zavisi samo od prirode nadražaja već i od iskustva, sećanja i emocija. Receptori za bol ili nociceptori se u vidu slobodnih nervnih završetaka nalaze u koži, kostima, mišićima, vezivnom tkivu i unutrašnjim organima. Vrlo su razgranati tako da stvaraju preklapajuća polja. Postoje tri tipa nociceptora a to su: mehanoreceptori, termoreceptori i tihi Šta je bol? nociceptori. Bilo kakvo oštećenje kože uzrokoPrema definiciji Internacionalnog udruvaće prenos nervnih impulsa od receptora za ženja za istraživanje i tretman bola (Inter- bol ka kičmenoj moždini gde se aktiviraju senational Association for the Study of Pain kundarni i tercijarni neuroni koji ove infor– IASP) bol je neprijatno senzitivno isku- macije prenose do somatosenzornog područja stvo udruženo sa postojećim ili potencijal- kore mozga. nim oštećenjem tkiva ili iskustvo opisano

Akutna bol

Biofizička istraživanja akupunkturnih tačaka na koži utvrdila su da su ove tačke aktivne i 48 sati nakon smrti

PharmaMedica ⁄ broj 68

Prema trajanju simptoma bol može biti akutna i hronična. Akutni bol se može smatrati simptomom akutne bolesti. Javlja se aktivacijom nociceptora u oštećenom tkivu nastalog najčešće nakon povrede ili upale. Akutni bol tra-

www.pharmamedica.rs


je kratko, obuhvata period ozdravljenja i ima jasno adaptivno zaštitnu ulogu tako da povređeno ili upalno područje i okolno tkivo čini preosetljivim na sve vrste draži.

Hronična bol Hronični bol traje i nakon procesa ozdravljenja, a rezultat je trajnog patološkog poremećaja. Može postojati nezavisno o stanju koje je iniciralo bol-bolest sama za sebe. Bol znatno učite na smanjenje funkcionalnosti osobe, limitirajući je faktor u obavljanju aktivnosti dnevnog života, dovodi do poremećaja sna, anksioznosti i depresije i utiče na smanjenje kvaliteta života. Klinička praksa u lečenju bolnih stanja promenila se zadnjih decenija zbog boljeg razumevanja uloge perifernog i centralnog nervnog sistema u genezi bola i mehanizama bolnih stanja. U tretmanu bola se danas koristi: medikamentozna terapija, terapijski modaliteti fizikalne medecine i rehabilitacije, akupunktura, minimalno invazivne procedure i operativno lečenje.

Blokada vitalnih energija Akupunktura je metod lečenja koji se razvijao tokom nekoliko milenijuma. Sastoji se iz dijagnostičkog pristupa i terapijskog tretmana patofizioloških promena. Predstavlja metod lečenja tradicionalne kineske medicine prilikom koje se u precizno locirane tačke na koži aplikuju metalne igle, a terapijski efekat postiže kombinacijom uboda na način koji

BOL... jedinstveno nca iskustvo pojedi kao gu oz m u e aj st koje na od zv krajnji proi acije iz obrade inform ornog ot m g periferno neurona

Procenjuje se da od

6,3 do 15,4%

odraslih doživi epizodu lumbalnog bola tokom jedne godine, a da

oko 80%

njih ima bar jednu epizodu lumbalnog bola tokom svog života zavisi od vrste i karaktera oboljenja. Klasični koncept zdravlja počiva na homeostazi vitalne energije (Qi). Vitalna energija kruži prema tačno definisanim putevima, meridijanima i kanalima, a svaki eksces (hiper ili hipo) dovodi do disbalansa, odnosno bolesti. Na kanalima ima ukupno 361 tačka i još 40 ekstra tačaka van kanala. Koriste se još i a-ši tačke (bolno osetljive tačke) i iskustvene tačke. Biofizička istraživanja akupunkturnih tačaka na koži utvrdila su da je električni otpor manji 5-10 puta nego na susednim delovima kože, da je električni kapacitet veći od 20-25%, energetski metabolizam kiseonika tri puta veći, resorpcija aerojona i koncentracija radioaktivnih izotopa znatno veća i da su akupunkturne tačke aktivne i 48 sati nakon smrti. Prema klasičnim načelima tradicionalne kineske medicine bol nastaje kao posledica stagnacije energije u jednom ili više kanala uzrokovan unutrašnjim ili spoljnim faktorima.

MEHANIZMI DELOVANJA Mehanizmi delovanja u akupunkturnom tretmanu bola su: - kontrola ulaska bolnih impulsa (Gate control theory): blokira broj bolnih impulsa koji ulaze u kičmenu moždinu - neurohumoralni odgovor: stimulacija i oslobađanje endogenih opioida, smanjuje bol aktivacijom enkefalina, i endorfina (supstance slične morfijumu), - podizanje praga za bola, smanjuje broj impulsa koji prenose bol sa mesta povrede. - aktivacija sistema descendentne inhibicije (serotonergički i adrenergički mehanizmi), blokira prenos bolnih impulsa u centralni nervni sistem. Balans vitalne energije se postiže stimulacijom akupunkturnih tačaka. Uobičajeno je da se akupunktura primenjuje dve do četiri nedelje, u trajanju od 20 do 40 minuta. Preskripcija je individualna i sprovodi se za svaki bolni entitet. Može se primeniti kao samostalna metoda, ali najčešće u kombinaciji sa drugim terapijskim modalitetima, pre svega fizikalne medicine i rehabilitacije. l

www.pharmamedica.rs

PharmaMedica ⁄ broj 68

13


ONKOLOGIJA

Hemioterapija predstavlja primenu određenih antitumorskih lekova (citostatika), koji su prilagođeni lečenju različitih malignih (zloćudnih) bolesti. Ovi lekovi se daju u okviru takozvanih protokola, pod kojima se podrazumevaju precizno definisane kombinacije različitih citostatika, kao i broj ciklusa (ponavljanja) i vremenski intervali između njih, a imaju za cilj da u potpunosti zaustave ili uspore brz i nekontrolisan rast malignih ćelija.

Kako „preživeti“

HEMIOTERAPIJU

N

ažalost, dejstvo citostatika nema isključivo antitumorski potencijal, već dovodi i do oštećenja zdravih ćelija i tkiva, naročito onih koja se brzo dele (deluju na kostnu srž, dovode do opadanja kose, oštećuju sluznice digestivnog trakta). Upravo delovanje na zdrave ćelije i tkiva dovodi do neželjenih efekata hemioterapije. Prioritet je što uspešnije lečenje ovih bolesti i po mogućnosti, izlečenje pacijenta. Savremeni principi lečenja onkoloških pacijenata sa novim lekovima, kao i individualizacija pristupa koji podrazumeva prilagođavanje svakom bolesniku i odlikama njegove bolesti, tome značajno doprinose. U želji da se postigne cilj, biranjem „najjačih oružja“, subjektivne smetnje pacijenata koje se odnose na podnošenje terapije, smatraju se manje važnim. Možda one i nisu presudne za ishod

autor: ass. dr Marija Elez spec. interne medicine, subspec. hematolog lečenja, ali dobrom uspehu istog, svakako će doprineti i bolje stanje pacijenta kako u fizičkom, tako i u psihičkom aspektu.

Kad hrana „promeni“ ukus Najčešće tegobe izazvane primenom citostatika se odnose na mučninu i povraćanje. Da-

Čak i „obična“ voda može biti izmenjenog ukusa, ali pacijente treba podsticati da je piju što više, minimum 2 litra tečnosti dnevno

14

PharmaMedica ⁄ broj 68

nas na raspolaganju imamo moćne lekove, antiemetike, koji se daju u formi injekcija ili tableta, pri čemu izvesni preparati imaju i produženo delovanje, pod čijim dejstvom se ove tegobe ublažavaju ili potpuno uklanjaju. Primena hemioterapije može dovesti do izmene ukusa hrane, pa čak i do izvesnog osećaja metalnog ukusa u ustima. Prepopručuje se da pacijenti imaju pet manjih obroka, da se izbegava hrana koja je jakog mirisa i jako začinjena, jer to može povećati mučninu. Takođe, savetuje se izbegavanje slatkiša, prženih i izrazito masnih namirnica. Ukoliko se razvije osećaj gađenja na određene namirnice, čak i one koje su bile omiljene u periodu pre lečenja, treba ih izbegavati, kako se ne bi razvio trajni animozitet. Ponekad pacijenti navode da im

www.pharmamedica.rsSavet pacijentima je da rade samo ono što im prija i da pokušaju da izbegnu danas sveprisutnog Dr Googla jer je polu-znanje gore od neznanja

• IMUNOTERAPIJA

takozvana „crvena“ mesa ne prijaju, pa se preporučuje da konzumiraju ribu i živinu, jer isključivo vegetarijanska ishrana nije dovoljna. Čak i „obična“ voda može biti izmenjenog ukusa, ali pacijente treba podsticati da je piju što više, minimum 2 litra tečnosti dnevno. U prevazilaženju ovakve situacije, savetuju se aromatizovane vode ili dodatak nekoliko kriški limuna. Zeleni čaj (bez zaslađivača), ali ne više od 1-2 šolje dnevno je takođe dobra opcija, kao i đumbir. Đumbir je moćan antiemetik (sredstvo protiv povraćanja), te se može uzimati i svež, narendan kao dodatak hrani ili u formi čaja.

Zlatni saveti Crevno pražnjenje može biti promenjeno i to bilo da se javi opstipacija (zatvor), bilo da dođe do učestalih, vodenih stolica. Adekvatan unos tečnosti, parafinsko ulje (2 supene kašike dnevno) ili laktuloza sirup (ukoliko pacijenti nemaju pridruženu šećernu bolest) su rešenje prvog problema. U borbi sa dijarealnim sindromom, koriste nam probiotici i određeni antibiotici za takozvanu crevnu dekontaminaciju. Opadanje kose je čest pratilac lečenja. Javlja se uglavnom tokom treće nedelje i mada će svaki lekar reći da će kosa ponovo porasti, da je to privremeno i „samo“ estetski problem, to jeste možda ponajviše psihološki problem. Naime, nakon saznanja o teškoj dijagnozi, pacijentima koji su u početnoj fazi lečenja, još uvek uplašeni i nesigurni, opadanje kose predstavlja drugi momenat sučeljavanja sa teškom realnošću. Jedno rešenje, barem osobama ženskog pola, jesu perike. Drugo rešenje su takozvane hladne kape koje se nose po nekoliko sati tokom dana kako bi se sprečilo ili umanjilo opadanje kose.

!

Nokti. Izvesni lekovi, poput Taxotere koja se primenjuje u lečenju pojedinih tumora dojke, mogu dovesti do tamne prebojenosti nokatne ploče. Drugi pak, mogu dovesti do različitih promena kvaliteta nokatne ploče. Rešenje je lakiranje noktiju, pri čemu se preporučuju tamniji tonovi. Različiti suplementi koji se na tržištu nalaze u slobodnoj prodaji, a preporučuju za jačanje imuniteta i bolje podnošenje terapije se nikako ne preporučuju, budući da mogu međusobnim interakcijama sa citostaticima uticati na njihov metabolizam, a time umanjiti njihov očekivan efekat. Što se tiče fizičke aktivnosti i odmaranja, zlatni savet jeste da se osluškuje organizam i poštuju vlastite potrebe. Seksualni kontakti nisu zabranjeni, ali je kontracepcija imperativ. I kao u svemu, psihička stabilnost jeste moćan saveznik. Zato, savet pacijentima je da rade samo ono što im prija i da pokušaju da izbegnu danas sveprisutnog Dr Googla jer je poluznanje gore od neznanja. l

Opšta stručna saglasnost kada govorimo o režimu ishrane se odnosi na konzumiranje žitarica, semenki, koštunjavog voća, zelenog čaja, probiotika, vitamina D i B, dok namirnice poput belog luka, đumbira i aloje vere dokazano smanjuju inflamaciju (upalu) sluznica digestivnog trakta.

16

PharmaMedica ⁄ broj 68

K ada govorimo o pacijentima na hemioterapiji, moramo znati da njihov imuni sistem slabi, prvenstveno zbog prirode same zloćudne bolesti, ali i zbog sprovođenja aktivnog lečenja. Maligne bolesti krvi i krvotvornih organa, poput leukemija i limfoma, ali i druge maligne bolesti koje su praćene infiltracijom (zaposedanjem) kostne srži, dovode do suzbijanja normalnog rasta zdravih ćelija u njoj. Ako znamo da se u kostnoj srži stvaraju bela krvna zrnca (leukociti), onda je jasno da njihov manjak ili funkcionalni nedostatak vodi ka smanjenju imunog odgovora i povećanju rizika od infekcija. Ipak, svedoci smo da imuni sistem može biti iskorišćen i u borbi protiv maligne bolesti. Na činjenici da pojedine ćelije imunog sistema mogu „prepoznati” maligne ćelije kao abnormalne i dovesti do njihovog uništavanja, bazira se primena takozvane imunoterapije. Imunoterapija je oblik biološke, takozvane „ciljane“ terapije, gde se u borbi protiv maligne bolesti pacijentima specijalnim tehnikama dodaju veštački dobijene komponente imunog sistema. Tu spadaju interferon, interleukin 2, monoklonska antitela i slično.

• Veruje se da jačanje imunog sistema doprinosi borbi protiv maligne bolesti. Pod tim se podrazumeva adekvatan higijensko dijetetski režim, odnosno odmaranje, umerena fizička aktivnost i adekvatna ishrana. I dalje postoje brojne nedoumice u pogledu ishrane ovih pacijenata. Okruženje ih ohrabruje na povećan unos svežeg voća i povrća, kao i različite suplemente koji se reklamiraju da utiču upravo na imunitet. Sveže voće i povrće, odnosno povećan unos antioksidanata, smanjuje delovanje hemioterapije na tumorske ćelije. Ovakvom uticaju anti-oksidanata, međutim, ne podležu pomenute „ciljane“ terapije.

www.pharmamedica.rs


kapsule

Stvarnje kamena u mokraćnim organima (Urolithiasis) je veoma česta bolest. Smatra se da oko 5% žena i 12% muškaraca može očekivati bar jednu epizodu bubrežne kolike do 70. godine života. Iako se može javiti kod dece i starih osoba, urolitijaza je najčešća u srednjim godinama života. Oko 80% bolesnika ima između 20 i 50 godina. Stvaranje kamena u mokraćnim organima je češće kod muškaraca nego kod žena. Magnezijum je dvovalentni katjon koji ima značajnu ulogu u brojnim metaboličkim procesima u organizmu kao aktivator enzima. Neophodan je za transmisiju nervnih impulsa i za normalno funkcionisanje svih neuromuskulatornih sistema. Iako je mokraća često prezasićena, u njoj se samo kod nekih osoba odigrava stvaranje kristala i kamenja. U normalnoj mokraći se nalaze inhibitori kristalizacije, koji sprečavaju formiranje i rast kristala. Inhibitori kristalizacije se dele na organske i neorganske, a najznačajniji među njima su citrati i magnezijum. Magnezijum sa citratom povećava inhibitorni potencijal urina i sprečava proces agregacije (slepljivanja) kalcijum-oksalatnih i rast kalcijum-fosfatnih kristala. Mehanizam inhibitornog delovanja magnezijuma u urinu ogleda se u vezivanju za oksalat i stvaranju rastvorljivog kompleksa, kao i snižavanju stepena zasićenosti urina oksalatom. Inhibitorno delovanje citrata sastoji se u njegovom vezivanju za slobodne jone kalcijuma i u smanjenju stepena zasićenosti urina. Na ovaj način oko 70% urinarnog kalcijuma može biti isključeno iz procesa kristalizacije. Direktnim vezivanjem citrata za površinu već prisutnih kristala kalcijum oksalata i kalcijum fosfata u urinu zaustavlja se njihov dalji rast i agregacija. Citrat takođe dovodi do povećanja pH vrednosti urina tj. alkalizuje ga i tako nepovoljno deluje na stvaranje kristala mokraćne kiseline i njenih soli. NUTRI MAG kapsule napravljene su od prirodnih materijala, antialergijske, vegetarijanske. Korišćenjem Nutri Mag kapsula obezbeđuje se istovremeni unos magnezijuma i citrata, visok sadržaj inhibitora kristalizacije i očuvan balans elektrolita. Pomaže kod kalkuloze, dodatno pomaže kod uratne i cistinske kalkuloze zbog alkalizacije urina. Jedna bočica Nutri Mag-a sadrži 90 kapsula.

PLUS

Generalni uvoznik i distributer za jugoistočnu Evropu

Vidapharm d.o.o. Nebojšina 53, 11000 Beograd tel./fax: 011/2430 553; mob.: 063/880 7270 office@vidapharm.rs www.vidapharm.rs


IZ UGLA PSIHOLOGA

Sindrom Pepeljuge Previše poslova preuzimate na sebe, temeljni ste i pedantni, nadate se da će vam zbog toga drugi biti zahvalni i da će vas prihvatiti, a u stvari vas koriste. Što ste bolji, to su drugi gori prema vama. Sve što je preterano nije dobro po vas. Kako prekinuti začarani krug?

autor: Jasna Bulajić-Stepanović, jasnab@mensa.rs, psiholog-psihoterapeut, psiholog Mense Srbije, psiholog Mense Crne Gore, supervisor Mense Bosne i Hercegovine

N

akon bezbrižnog detinjstva sa kompletnom porodicom i gubitka majke (u nekim verzijama i oca) Pepeljugu zlostavljaju maćeha i polusestre. Ona se povlači umesto da se pobuni. Bira skript „ja sam ok, drugi nisu ok“ i u skladu sa tim se perfekcionistički ponaša, očekujući prihvatanje zbog poslušnosti. Međutim, do toga ne dolazi, već do suprotnog. Dakle, naše fer i nekonfliktno ponašanje ne mora da proizvede isti efekat kod drugih. Zlostavljanje se može desiti u bilo kojoj porodici od strane bilo koga (tzv. „efekat Pepeljuge“). Istraživanja pokazuju da su naročito deca mlađa od tri godine koja žive sa biološkim i nebiološkim roditeljem, polubraćom i polusestrama, sedam puta češće žrtve nasilja u porodici. Statistiku treba uzeti sa rezervom: moguće je da se nasilje u takvim porodicama češće prijavljuje zbog slabijih interakcija između članova nove porodice koja se doživljava kao nestabilnija nego ona koja se zasniva na krvnom srodstvu.

18

U bajci, Pepeljuga odlazi na bal pomoću čarolije, a u realnom životu bi smatrala da to ne zaslužuje, dok ne dobije podršku psihoterapeuta i prijatelja

PharmaMedica ⁄ broj 68

U osnovi ove bajke je narcizam ugnjetača, lažna slika o sebi koju preuzimaju od narcističnog roditelja, što dovodi do ispoljavanja lažne superiornosti. Zbog narcističkog besa i zavisti zato što je Pepeljuga bolja, lepša, zgodnija i vrednija, njih tri joj se svete. Postavlja se pitanje zašto Pepeljuga, ako je dovoljno zrela da se ubzo potom uda za princa, nije pobegla od maćehe i polusestara, zašto se bar nije suprotstavila? Prvi impulsni odgovor je da nije imala gde (uobičajni odgovor žrtve), a u stvari je reč o naučenoj bespomoćnosti i lošoj slici o sebi usled zlostavljanja. U bajci, Pepeljuga odlazi na bal pomoću čarolije, a u realnom životu bi smatrala da to ne zaslužuje, dok ne dobije podršku psihoterapeuta i prijatelja. Ugnjetavanje od strane narcisa dešava se u svim sferama života, poslovnom i privatnom: što je neko veći narcis, to više teži da bude bolji od drugih, biva ispunjen strahom da se ne otkrije šta je ispod maske, a pun je zavisti pre-

www.pharmamedica.rs


ma boljima. To je često između braće i sestara, pri čemu je žrtva talentovanije dete, a nije retko ni od strane roditelja koji se rivalizira sa sopstvenim detetom. Umesto da talenti budu prepoznati i podsticani, javlja se ugnjetavanje, te osećanje krivice, a neiskorišćeni kapaciteti vode u depresiju i anksioznost.

Između želja i mogućnosti Iz Pepeljuginog ponašanja zaključujemo da je u detinjstvu imala ulogu dobre devojčice, što je nailazilo na odobravanje roditelja i učvrstilo se kao crta ličnosti. Promenom porodičnih (ne)prilika takvo ponašanje nije svrsishodno, čak je i štetno. Traume pokušava da ublaži maštom, očekujući princa na belom konju. Nerealna očekivanja mogu biti zadovoljena u bajci, što je u životu retko. Zlostavljanja utiču na pad samopouzdanja i formiranja naučene bespomoćnosti. Slično je kod svih oblika zlostavljanja i mobinga, gde agresor izoluje žrtvu, kontroliše je, javlja se osećanje krivice da nije dovoljno dobra što ruši samopouzdanje. Pepeljuga pomoću čarolije odlazi na bal, želi da pobegne od lošeg života, da se nasloni na nekoga ko će je paziti, čezne da bude spašena. Psihološki se ovaj sindrom vezuje za osobu nerealnih očekivanja koja beži od samostalnosti i odgovornosti, ali se može posmatrati i intrapsihološki, kao konflikt sa samim sobom, konflikt između želja i mo-

!

Slično je kod svih oblika zlostavljanja i mobinga, gde agresor izoluje žrtvu, kontroliše je, javlja se osećanje krivice da nije dovoljno dobra što ruši samopouzdanje gućnosti. Izraz je straha od samostalnosti i neizvesnosti. Devojka koja u primarnoj porodici obavlja sve kućne poslove i obično zapostavlja učenje (sprečava sebe da ima izbor), obično se zaljubi u prvog koji naiđe („princ”), odlazi od kuće i brzo zasniva porodicu, a pošto je mlada i bez iskustva da proceni, ubrzo postaje žrtva. Nje-

Devojka koja u primarnoj porodici obavlja sve kućne poslove i obično zapostavlja učenje (sprečava sebe da ima izbor), obično se zaljubi u prvog koji naiđe („princ”), odlazi od kuće i brzo zasniva porodicu, a pošto je mlada i bez iskustva da proceni, ubrzo postaje žrtva.

www.pharmamedica.rs

govu ljubomoru pogrešno doživljava kao izraz ljubavi, problem je što to ne vidi dok ne bude kasno i dok ne postane žrtva porodičnog nasilja. Bez oslonca u samoj sebi, bez zaposlenja i podrške roditelja, ona ostaje u nečemu što je za nju loše. Kao beg od surove realnosti koristi maštanje, nerealna očekivanja. Ovaj sindrom uglavnom karakteriše ženski pol, mada ne nužno. Kod muškaraca se izražava kao sklonost ka fascinaciji spoljašnjim izgledom izabranice koja će promeniti njegov život iz korena, ali i isto tako brzo razočarenje.

Žrtva narcisoidniog šefa Pepeljugin sindrom se ispoljava i kao preadaptiranost i preefikasnost, kad osoba radi više nego što je potrebno, preterano i više nego što je zdravo. Takvo ponašanje se obično javlja kod osoba koje su u detinjstvu voljene ne zbog toga što jesu, već onoga šta rade. Tu nije reč o bezuslovnom prihvatanju i ljubavi već emotivnoj uceni od strane roditelja, koja je često uvijena u „dobre namere”. Kada odrastu, postaju majke koje prezaštićuju (ili supruge sa bezuslovnom podrškom bez obzira na ponašanje partnera), nastavljaju sa spremanjem i postavljanjem obroka deci koja su odavno sposobna to sama da urade, peglaju im stvari, rade sve umesto njih, što nije dobro ni za decu ni za majku. Isti sindrom može se ispoljavati i na poslu, tim pre što je vrlo „in“ biti zauzet, čime se indirektno povećava sebi cena, a u stvari je reč o perfekcionizmu usled osećanja nesigurnosti. Večito su u žurbi, a kada govore o tome nije jasno da li se hvale ili žale, jednostavno uvek imaju šta da rade, ne znaju za odmor. Imaju osećaj iskorišćenosti i nezadovoljstva sopstvenim položajem. Često su žrtve narcisoidnih šefova ili saradnika bez trunke za-

PharmaMedica ⁄ broj 68

19


hvalnosti koji misle da je neko dužan da radi sve (i ono što nije u opisu posla), što se može pretvoriti u mobing na poslu ili iskorišćavanje u porodici. Potrebno je da osoba sa sindromom Pepeljuge redefiniše odnos sa drugima, svoje potrebe i da tamo gde nema uzajamnosti direktno saopšti svoje potrebe. Ako nema pozitivnog odgovora sa druge strane u vidu promene ponašanja neophodna je psihoterapija. Oni koji su uživali u tome šta je činila za njih biće ljuti kada im to bude uskraćeno ili će podilaženjem pokušati da se odnos vrati u pređašnje stanje. Treba nastaviti uprkos manipulaciji iza koje stoje sebični interesi, a ne ljubav i briga za drugog.

Oni koji su uživali u tome šta je činila za njih biće ljuti kada im to bude uskraćeno ili će podilaženjem pokušati da se odnos vrati u pređašnje stanje

Biti lepa i pametna Pepeljugin život nije život u pravom smislu te reči, nije bajka već košmar. Bez redefinisanja odnosa prema sebi i drugima nema napretka, čekanje spontane promene neće uroditi plodom. Kulturološki j neosnovana podela na „biti lep“ i „biti pametan“, kao da se to isključuje. Kompletna osoba obično kod istog pola stvara zavist i ljubomoru, a kod suprotnog strah da neće ispuniti očekivanja. Jedini način da bude srećna je traženje ravnopravnog partnera, sve ostalo je lečenje tuđih kompleksa. Problem je ako kompletna osoba nema podršku u porodici, ako npr. ima rivalizirajućeg roditelja, što dovodi do jakog osećanja krivice i potrebe da se ne ističe, da se povlači. Misli da ne zaslužuje kompletnog partnera, da je suviše dobar za nju i da neće umeti da ga zadrži. Zato bira partnere „sa greškom“, veruje da će on biti samo njen, a u stvari dobija partnera sa kompleksima koji se sveti zavođenjem drugih iza leđa, čim ona pokaže kvalitete, čim prvi put nije tu za njega, pa i pre toga. l

ŠTA SAVREMENA PEPELJU­GA TREBA DA PROMENI KOD SEBE? Poruka koju šalje ova bajka ide u prilog savremenom fokusu na vizuelno, što je suprotno od psihološke zrelosti i rada na sebi. Stereotipno se ističe bogatstvo mladoženje i lepota mlade. Šta savremena Pepeljuga treba da promeni kod sebe? Pasivnost, prihvatanje uloge žrtve, potrebu za odobravanjem, da kaže „ne”, shvati da vredi i kada nije u vezi, shvati da život nije bajka i da na prave stvari ne treba čekati, već raditi na njihovoj realizaciji, isto kao što davanje u bilo kom odnosu ne treba da bude jednostrano već uzajamno. Psihoterapija je dobar način da kapacitete vidite realno, da ih realizujete bez osećanja krivice, da se ne bojite da izrazite potrebe i i da shvatite da briga o sebi ne vodi nužno konfliktima. Ako preuzmete sve obaveze nećete dobiti zahvalnost drugih, naprotiv, podrazumevaće se da je to vaš posao, a ljutiće se ako se pobunite. Napravite razliku između brige o deci dok su mala i nemoćna, njihovog postepenog osamostaljenja, takođe budite svesni da komunikacije sa odraslima treba da bude ravnopravna, naročito među partnerima.

ČITAJTE I ONLINE

!

Ukoliko vam je ovaj tekst interesantan, još mnogo kvalitetnih i stručnih tekstova na ovu temu, možete naći na sajtu www.pharmamedica.rs

20

PharmaMedica ⁄ broj 68

www.pharmamedica.rs


Vitamini B grupe

Vitamini B grupe neophodni su za odvijanje brojnih procesa u organizmu koji sam ne može da ih sintetiše, već ih je neophodno svakodnevno unositi


Nedostatak jednog ili više vitamina B grupe negativno se odražava na metabolizam i zdravlje u celini. Kompleks B vitamina je funkcionalna celina koju čini 8 vitamina rastvorljivih u vodi: B1, B2, B3, B6, folna kiselina, B12, pantotenska kiselina i biotin. Svaki od ovih vitamina ima određene specifične funkcije u organizmu a zajedničko im je da učestvuju u stvaranju energije iz ugljenih hidrata, masti i belančevina. Vitamini B grupe zajedno poboljšavaju metabolizam i imuni sistem, održavaju tonus mišića organa za varenje, doprinose kvalitetu kože, kose i noktiju... Vitamini B grupe važni su za normalan metabolizam homocisteina.

22

Najbolji prirodni izvor vitamina B grupe je pivski kvasac a prisutni su i u voću, povrću i žitaricama. Iako postoji široka rasprostranjenost vitamina B grupe u namirnicama nedostatak je relativno čest što se objašnjava savremenim načinom obrade namirnica. Hipovitaminoza se retko pojavljuje pojedinačno. Češći je istovremeni nedostatak više vitamina B grupe, što je i logično s obzirom na to da su im prirodni izvori isti kao i da su za resorpciju neophodni slični uslovi.

Mogući neželjeni efekti kod visokog unosa su: povećan nivo šećera u krvi, problem sa kožom, giht

Vitamini B grupe rastvorljivi su u vodi tako da se prevelik unos kompenzuje izlučivanjem putem urina ali to ne znači apsolutnu sigurnost kod unosa velikih doza

Predoziranje može dovesti i do problema sa srcem i jetrom

Specifične preporuke za svaki vitamin iz B grupe zavise od starosti, pola i trenutnih potreba (trudnoća, dojenje). Suplementacija se preporučuje kod nepravilne i jednolične ishrane, sportistima, svim osobama koje su izložene intenzivnijim fizičkim naporima, osobama koje su izložene stresu, kod trudnoće i dojenja, osobama koje često poboljevaju od različitih infektivnih bolesti (respiratorne i urinarne infekcije), kao i osobama koje prekomerno konzumiraju alkohol. Povećan unos vitamina B grupe preporučuju se i kod bolesti creva, malapsorpcijskog sindroma, gastritisa, gastrektomije. Nacional Academy of Science (NAC), preporučuje osobama starijim od 50 godina svakodnevno uzimanje dodataka vitamina B grupe ili konzumaciju namirnica bogatih ovim vitaminima.

PharmaMedica ⁄ broj 68

www.pharmamedica.rs


Vitamin B1 (tiamin)

Posebno je važan za normalnu funkciju srca i kardiovaskularnog sistema, mozga i nervnog sistema jer učestvuje u prenosu nervnih impulsa kroz organizam. Tiamin poboljšava cirkulaciju, neophodan je za održavanje mišićnog tonusa creva, želuca i srca, štiti od depresije, stresa i anksioznosti. Deluje i kao antioksidans, štiti organizam od negativnih efekata starenja, konzumiranja alkohola i pušenja. Prirodan izvor: svinjetina, meso, iznutrice, zob, smeđi pirinač, žitarice, lisnato povrće, krompir

Vitamin B5 (pantotenska kiselina) Jedan od retkih vitamina B grupe koji nije osetljiv na povišenu temperaturu. Naziva se još i antistresnim vitaminom jer zajedno sa vitaminom C osigurava pravilnu funkciju nadbubrežne žlezde. Doprinosi lečenju neuropatija kod dijabetesa. Koristi se kod iscrpljenosti i umora, za prevenciju artritisa i alergija. Popularan je sastojak preparata za kožu namenjenih za tretiranje suve kože, polenskog osipa, ekcema, iritirane kože. Prirodan izvor: meso, brokoli, avokado

Vitamin B7 (biotin)

Biotin je sastavni deo mnogih enzima. Važan je za metaboličke funkcije, glikoneogenezu, lipogenezu i biosintezu masnih kiselina, normalno funkcionisanje nervnog sistema . Stvara se u crevima pod uticajem crevne flore. Nedostatak ovog vitamina nastaje u slučajevima kada je crevna flora oštećena. Posebno se preporučuje za održavanje i poboljšanje kvaliteta kose i kože i održavanje zdravlja sluznica. Prirodan izvor: žumance, meso, jetra, povrće, žitarice, kikiriki

Vitamin B9 (folna kiselina) Najvažnija uloga folne kiseline je u stvaranju DNK i crvenih krvnih zrnaca. Posebno je važno da je u organizmu ima dovoljno u perodu ubrzanog deljenja ćelija i rasta odnosno u trudnoći i detinjstvu. Suplementacija folnom kiselinom deo je svih protokola vođenja trudnoće kako bi se sprečio razvoj oštećenja neuralne cevi fetusa. Takođe, doprinosi smanjenju umora i iscrpljenosti, zdravlju srca, pravilnom radu imunog sistema.

Vitamin B2 (ribovlafin)

Posebno je važan za formiranje crvenih krvnih zrnaca i disanje, proizvodnju antitela, za regulaciju rasta i reprodukciju. Doprinosi zdravlju i lepoti kože, kose i noktiju, održavanju zdravih sluznica, očuvanju vida, smanjenju iscrpljenosti, štiti od oksidativnog stresa. Učestvuje u stvaranju energije iz ugljenih hidrata, masti i proteina.

Prirodan izvor: žumance, jetra, lisnato povrće, žitarice, kikiriki, testenina, hleb, pomorandže

Prirodan izvor: mlečni proizvodi, banane, kukuruz, špargle, iznutrice, jaja, meso, žitarice, povrće

Vitamin B6 (piridoksin) Niacin je posebno važan za dobijanje energije iz glukoze. Kod nedostatka niacina ćelije ostaju bez kiseonika. Važan je i za sintezu hormona kortizola, tiroksina i insulin. Doprinosi normalnoj funkciji nervnog sistema, održavanju zdravih sluznica i kože, smanjenju umora i iscrpljenosti.

Od svih vitamina B grupe piridoksin je najvažniji za normanlo funkcionisanje imunog sistema, učestvuje u stvaranju antitela i eritrocita. Pomaže pravilnoj funkciji mozga, doprinosi normalnom metabolizmu homocisteina, belančevina i glikogena, smanjuje umor i iscrpljenost. Pozitivno delovanje ovog vitamina pokazalo se i kao pomoć kod depresivnih stanja jer učestvuje u sintezi serotonina. Preporučuje se trudnicama za ublažavanje jutarnjih mučnina tokom trudnoće.

Prirodan izvor: meso, riba, iznutrice, povrće, žitarice, orasi, pečurke

Prirodan izvor: meso, riba, orašasti plodovi, povrće, žitarice, banane

Vitamin B3 (niacin)

www.pharmamedica.rs

Vitamin B12 (cijanokobalamin) Posebno je važan za normalno funkcionisanje nervnog sistema. Koenzim je u sintezi DNA I RNA. Pokazao se korisnim u prevenciji ateroskleroze, srčanog i moždanog udara. Vitamin B 12 neophodan je za stvaranje eritrocita i normalan rad imunog sistema. Prirodan izvor: meso, jaja, riba, mlečni proizvodi

PharmaMedica ⁄ broj 68

23


NEDOSTATAK B VITAMINA

Homocistein

Vitamini B grupe kofaktori su enzima koji učestvuju u metabolizmu homocisteina. Homocistein je aminokiselina koja nastaje u organizmu razlaganjem proteina iz hrane, posebno životinjskog porekla. Zahvaljujući vitaminima B grupe, homocistein se dalje koristi u energetske svrhe. Kada je iz nekog razloga nivo homocisteina jako visok, dolazi do oštećenja endotelnih ćelija krvnih sudova i sprečava se proizvodnja azot oksida, samim tim zidovi krvnih sudova postaju prijemčljiviji za stvaranje naslaga. Time se povećava rizik od stvaranja ugrušaka što zajedno rezultira dva puta većim rizikom od nastajanja moždanog i srčanog udara.

24

Nedostatak B vitamina može nastati usled neadekvatne ishrane (redukcijske dijete, konzumiranje procesuirane hrane, smanjen unos voća, povrća, žitarica celog zrna), kod vegetarijanske ishrane, preterane konzumacije alkohola. Nedostatku pogoduju i bolesti organa za varenja usled kojih je resorpcija ovih vitamina smanjena (gastritis, malapsorpcijski sindrom itd).

Svakodnevna suplementacija vitaminima B kompleksa preporučuje se:  k od povećanih potreba za vitaminima B grupe  k od nepravilne i jednolične prehrane  sportistima i rekreativcima  osobama izloženim stresu  vegetarijancima  osobama iznad 50 godina

DIREKTNA ENERGIJA Vitamini B2, B6 i B12 doprinose normalnom energetskom metabolizmu kao i smanjenju umora i iscrpljenosti. Folna kiselina doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema. Pogodno za vegetarijance. UKUS BRESKVE I MARAKUJE OTAPA SE DIREKTNO U USTIMA Pakovanje: 20 kesica. Uzimati jednu (1) kesicu na dan. Sadržaj kesice primeniti direktno u usta, pustiti da se otopi u ustima i progutati.

PharmaMedica ⁄ broj 68

www.pharmamedica.rs


&

www.pharmamedica.rs

PharmaMedica â „ broj 68

25


OTORINOLARINGOLOGIJA

Neonatalni skrining otkriva gluvoću kod beba autor: prof. dr Nenad Arsović, direktor Klinike za ORL i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije (KCS)

O

d 65 hiljada rođenih beba u Srbiji, kod 300 ustanovi se gluvoća ili neki od problema vezanih za oštećenje i gubitak sluha. Skrining novorođenčadi predstavlja najefikasniji metod u dijagnostikovanju i otkrivanju oštećenja sluha kod dece, s obzirom na to da se bebe mogu testirati već drugi dan po rođenju. Što pre se taj gubitak otkrije, a potom odredi i primeni adekvatan tretman, veći su izgledi za rehabilitaciju i prevazilaženje poteškoća, kako za dete, tako i za celu porodicu. Svetska istraživanja i praksa pokazuju da rana intervencija povećava šanse za socijalnu integraciju i neometani razvoj deteta, pa je stoga pravovremena i precizna dijagnostika prvi i najvažniji korak.

Skrining je jednostavan i bezbolan Zahvaljujući neonatalnom skriningu, mnoge bebe u Srbiji testiraju se pre nego napuste porodilište. Postupak je veoma jednostavan i bezbolan i traje svega nekoliko minuta. Kroz malu slušalicu dok beba spava, pušta se tihi ton, na

26

Skrining novorođenčadi predstavlja najefikasniji metod u dijagnostikovanju i otkrivanju oštećenja sluha kod dece, a bebe se mogu testirati već drugi dan po rođenju koji se, ukoliko je sluh uredan, dobija odgovor koji aparat registruje kao „prošao“. Ukoliko odgovor izostane, posle četiri nedelje treba ponoviti test i ukoliko odgovor opet izostane, rade se dalja ispitivanja. Neonatalni skrining je izuzetno važan, jer je u prvim mesecima života bebe najintenzivniji razvoj sluha, a kasnije i govora. Dete koje dobro ne čuje ne može da poveže zvučne signale sa pojavama u svojoj okolini, a zbog izostan-

Kohlearni implant je aktivni implant koji se ugrađuje u unutrašnje uvo kod dece i kod odraslih ljudi koji imaju teško oštećenje sluha i gde slušni aparati ne mogu da pomognu

PharmaMedica ⁄ broj 68

ka sluha ne može da razume niti razvije govor. Stoga oštećenje sluha i slušnog sistema u prvih 36 meseci dovodi do zaostajanja razvoja jezika i govora, a njegovo rano otkrivanje od ključne je važnosti za psihofizički razvoj deteta. Ukoliko se posumnja da kod deteta postoji oštećenje sluha, za mesec dana radi se kontrolni pregled u Centru za audiološku rehabilitaciju u ulici Svetog Save 16 u Beogradu pri ORL klinici KC Srbije. Ako se testovima potvrdi da dete ima oštećenje sluha, ono se dalje upućuje na rad sa timom stručnjaka-logopedom, surdoaudiologom, audiologom i psihologom, gde se narednih meseci vrši procena oštećenja sluha. Ovu procenu nije moguće odmah izvesti, ali se tokom tri do šest meseci dete posmatra i multidisciplinarnim pristupom određuje adekvatan slušni aparat, takođe u Centru za audiološku rehabilitaciju.

www.pharmamedica.rs


www.pharmamedica.rs

PharmaMedica â „ broj 68

27


Zatim se sprovodi intenzivna rehabilitacija slušanja i govora sve do momenta kada se proceni da rehabilitacija ne ide dobro i da je potrebno da se ugradi kohlearni implant-aktivni implant koji se ugradjuje u unutrašnje uvo kod dece (i odraslih ljudi koji imaju teško oštećenje sluha) gde slušni aparati ne mogu da pomognu. Njegov poseban značaj je upravo za ovu decu koja su rođena gluva. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), kod jedne od pet osoba rođenih sa gubitkom sluha slušni aparat ili kohlearni implant može da omogući značajne prednosti u prevazilaženju problema.

Optimalno vreme za operaciju Optimalno vreme za operaciju je između prve i druge godine starosti. Što se kasnije deca operišu, potreban je duži period rehabilitacije. Koliko dugo je dete gluvo, duplo od tog vremena potrebno je da prođe da se rehabilituje. Deca sa oštećenjem sluha, koja su operisana sa godinu ili dve i na vreme krenula na rehabilitaciju, takva deca stižu i u redovan vrtić, pa i u redovnu školu sa drugom čujućom decom. Rezultati su pokazali da 80% dece koju smo operisali na ORL KC, pohađaju redovnu školi, da su razvili normalan govora i intelekt i ostvarivali odličan uspeh u školi. Jedini pro blem sa kojim se praktično susrećemo jeste to da roditelji teško prihvataju činjenicu da dete ima oštećenje sluha, pa onda izbegavaju i operaciju iako je svaki mesec koji dete nije operisano izgubljeni mesec. I deca koja se rode sa normalnim sluhom mogu iz određenih razloga da gube sluh i ako roditelji primete da dete slabije čuje, treba obavezno da ga dovedu u Centar za audiološku rehabilitaciju u ul. Svetog Save 16. Ispitivanjem sluha utvrdiće se da li postoji ili ne oštećenje sluha i ako postoji kog je stepena to oštećenje. Ukoliko se utvrdi da dolazi do progresivnog gubitka sluha i oni na kraju budu kandidati za ugradnju kohlearnog implanta. Ima roditelja koji se za operaciju odluče kasno, kada dete napuni već deset i više godina. I u ovom slučaju se takođe procenjuje detetovo stanje razvijenosti slušnog aparata i njegovog govora. Uslov je da je dete nosilo slušne apara-

!

U SRBIJI URAĐENO DO SADA 500 OPERACIJA KOD DECE Od 2002 godine urađeno je 500 operacija kod dece i nešto kod malo starije dece, a vrlo malo kod odraslih, zbog toga što to nije, za sada, pokriveno zdravstvenim osiguranjem.Što se tiče oštećenja sluha kod dece je to od 3-5% a od toga je 0,5-1% onih kojima je potrebna ugradnja kohlearnog implanta. To je evropski tj. svetski prosek. Fond za zdravstveno osiguranje odobrava na godišnjem nivou odredjeni broj implanta za ugradnju kod dece i za sada je to dovoljan broj. Problem je za odraslu populaciju, koji izgube sluh i koji nisu funkcionalni, što im mnogo remeti kvalitet života jer nisu u mogućnosti da komuniciraju.

I deca koja se rode sa normalnim sluhom mogu iz određenih razloga da gube sluh te, da nije bilo odvojeno od zvuka, jer zvuk je input za razvijanje audiološkog puta i centara u mozgu i što se redje javlja ti su centri slabije razvijeni. Procenjuje se koliko je dugo dete gluvo i kolikog je stepena oštećenja, koliko je dugo van kontakta sa zvukom, odnosno da li je nosilo slušne aparate ili ne i najzad procenjuje se koji će efekat dete imati nakon ugradnje kohlearnog implanta. Tu je vrlo bitno da roditelji budu svesni da dete nakon ugradnje kohlear-

OŠTEĆEN SLUH IMA 5% LJUDI NA PLANETI Sa nekim oblikom ovog problema suočava se više od pet odsto svetske populacije, odnosno oko 360 miliona ljudi širom planete. Šta više, procenjuje se da veliki broj ljudi uopšte nije svesno poteškoća sa sluhom jer adekvatna dijagnostika nikada nije urađena.

28

PharmaMedica ⁄ broj 68

nog implanta i ako je na vreme ugradjen, neće preko noći moći da počne da govori. Potreban je jedan period rehabilitacije da bi dete razumelo šta čuje, jer ono čuje ali ne razume, zatim da razume šta čuje, pa tek nakog toga da počne da govori. Ako je sve na vreme urađeno, kod dece koja dodju i sa 11, 12 i 17 godina i ugradi im se kohlearni implant posle nekog vremena ne uočava se bitna razlika u govoru kod njih i kod normalno čujućih osoba.

Jedan aparat na 1000 beba Neonatalni skrining je vredna investicija, jer kako pokazuju statistički podaci SZO zanemarivanje ovog problema svetsku ekonomiju godišnje košta 750 milijardi dolara. U Srbiji je poslednjih nekoliko godina ostvaren veliki doprinos na uvođenju neonatalnog skrininga kao procedure za novorođenčad. Cilj inicijative

www.pharmamedica.rs


koja je pokrenuta pre dve godine jeste da svako porodilište dobije neophodnu opremu za sprovođenje ovih testova. Srbija u tom pogledu prati evropske standarde i konstantno ulažemo napore da se svakom pacijentu obezbedi i poboljša lečenje u skladu sa najnovijim dostignućima. Rana identifikacija i odgovarajuća dijagnoza pomažu nam da napravimo korak napred ka intervenciji i izboru najboljeg rešenja koji će imati višestruku korist za pacijenta. Očekujemo da će sva porodilišta u Srbiji imati neophodnu opremu za dijagnostikovanje oštećenja sluha. Za zada većina porodilišta u Srbiji

Ministarstvo zdravlja, na predlog Republičke stručne komisije, planira da univerzalni neonatalni skrining sluha u porodilištima postane zakonska obaveza kako bi se svakom detetu kod koga je ustanovljeno oštećenje sluha, omogućio normalan život

ima po jedan takav aparat. Međutim, praksa je pokazala da bi trebalo na hiljadu rođene dece da postoji jedan aparat. To znači da porodilište koje ima pet hiljada porođaja, na primer, treba da ima pet takvih aparata, ali za sada je situacija takva da na jedno porodilište imamo jedan aparat. U ovom projektu imamo podršku Ministarstva zdravlja Srbije, udruženja otorinolaringologa Srbije i Republičke stručne komisije za otorinolaringologiju. Ministarstvo zdravlja ulaže napore da porodilišta koja imaju veliki broj porođaja opremi sa više skrining aparata, a takođe i da revitalizuje audiološku dijagnostičku opremu u tercijarnim Otorinolaringološkim centrima gde se postavlja dijagnoza nagluvosti i gluvoće i odlučuje o potrebi za ugradnju kohlearnog implanta. Takođe, Ministarstvo zdravlja, na predlog republičke stručne komisije, planira da univerzalni neonatalni skrining sluha u porodilištima postane zakonska obaveza kako bi se svakom detetu kod koga je ustanovljeno oštećenje sluha, omogućio normalan život. l

VAŽNA JE POMOĆ I RAZUMEVANJE RODITELJA

Roditelji uspevaju da prepoznaju problem i javljaju se za pomoć. Međutim, nekad vrlo teško prihvate da dete ima oštećenje sluha, pa čak ne privataju ni slušni aparat. Teško se odlučuju i za operaciju iako ona nije komplikovana - jedan deo hirurškog zahvata izvodi se na unutrašnjem uhu, a drugi deo predstavlja postavljanje spoljašnjeg dela gde se menjaju baterije i resivera koji prima zvuk. Na sreću, većina roditelja dovodi svoju decu koja imaju oštećenje sluha u Centar za audiološku rehabilitaciju u ul. Sv Save i tu se susreću sa roditeljima i decom koja imaju ugrađen kohlearni implant, vide kako kod njih napreduje i razvoj sluha i razvoj govora, pa samim tim shvataju da to treba uraditi što pre. Uloga roditelja, njihova pomoć, podrška i aktivno učešće u habilitaciji dece nakon ugradnje kohlearnog implanta je izuzetno važna jer uz ostale lekare i oni predstavljaju deo tog multidisciplinarnog tima.

20. KONGRES OTORINOLARINGOLOGA SRBIJE 20. Kongres otorinolaringologa Srbije sa međunarodnim učešćem održaće se od 1-3. novembra u Beogradu. Na Kongresu će biti predstavljena najsavremenija dostignuća iz ove grane medicine, a jedna od centralnih tema biće upravo kohlearna implementacija, kao i problemi sluha, oboljenja uva, pedijatrijska ORL, alergologija, rinologija i mnoge druge teme. Organizator je Udruženje otorinolaringologa Srbije, čiji je predsednik prof. dr Nenad Arsović.

www.pharmamedica.rs

!

PharmaMedica ⁄ broj 68

29


ISHRANA

SURUTKA sporedni proizvod

ili supernamirnica Surutkom se smatra tečna faza koja se dobija u proizvodnji proteinskih mlečnih proizvoda. To je tečnost koja se izdvaja iz gruša posle koagulacije mleka enzimima, kiselinama, određenim hemikalijama i toplotom. Ona je sporedni proizvod u izradi sireva, odnosno proizvodnji kazeina i koprecipitata mlečnih proteina autor: prof. dr Marija Radojković, Tehnološki fakultet Novi Sad

U

zavisnosti od postupka koagulacije mleka razlikuju se dva tipa surutke: slatka (nastaje koagulacijom mleka proteolitičkim enzimima) i kisela surutka (dobija se nakon koagulacije mleka kiselinom). Kisela surutka zaostaje nakon proizvodnje različitih sireva: tvrdih, polutvrdih i mekih sireva; svežih sireva, kvarka, zrnastog svežeg sira, kotidža, kiselog kazeina, sirišnog slatkog kazeina, termokvarka, „kuvanog sira“ ili koprecipitata.

Nutritivna i biološka vrednost Za surutku se može reći da je mala riznica hemijskih jedinjenja, iako ima izuzetno nizak sadržaj suve materije, manji od 7%. Hemijski sastav surutke varira i zavisi od različitih faktora, između ostalog od: načina ishrane, perioda laktacije, rase i vrste životinje, načina dobijanja i sl. Uobičejano je da ona sadrži oko 50% nutritivnih komponenata mleka koje čine laktoza (70-80%), proteini surutke (1012%), mineralne materije (oko 8%), vitamini rastvorljivi u vodi,

30

Surutka sadrži oko 50% nutritivnih komponenata mleka koje čine laktoza (70-80%), proteini surutke (10-12%), mineralne materije (oko 8%), vitamini rastvorljivi u vodi, mast (do 1%) i mlečna kiselina

mast (do 1%) i mlečna kiselina. Nutritivno najvrednija komponenta surutke su proteini. Najzastupljeniji su: β-laktoglobulin, α-laktalbumin, frakcije glikomakropeptid (GMP), imunoglobulini, laktoferin i laktoperoksidaza. Visoka nutritivna vrednost surutke je posledica i visokog sadržaja esencijalnih aminokislina: izoleucina, lizina, treonina i triptofana. Velika biološka vrednost proteina surutke (blizu 100) je posledica sadržaja i povoljnog međusobnog odnosa nabrojanih aminokiselina. Biološka vrednost je malo niža od vrednosti koju poseduje celo jaje. Količina slobodnih aminokiselina u surutki je 6-9 puta veća nego u mleku, što se objašnjava hidrolizom belančevina sirišnim fermentom i radom mlečno kiselih bakterija. Dnevne potrebe za većinom esencijalnih aminokiselina mogu se podmiriti kozumiranjem 1,5 litra surutke.

Uticaj na zdravlje Po određenim dugogodišnjim studijama dr Popović-Vranješ,

PharmaMedica ⁄ broj 68

dr Milanović, dr Vujičić, dr Carić i drugih istraživača naše zemlje koji su svoj rad posvetili ovom proizvodu, proteini surutke zajedno sa još nekim imunoglobulinima, se nazivaju i zaštitnim proteinima, imaju i funkciju da štite mlečne žlezde i novorođenče od infekcija. Po svim urađenim studijama proteini surutke i mleka spadaju u najkvalitetnije proteine životinjskog porekla. Sa druge strane sadržaj masti je izuzetno nizak, oko 0,05%, što surutku izdvaja kao supernamirnicu u ishrani namenjenoj sportistima poslednjih 20 godina. U pogledu enzimskog sadržaja identifikovano je više od 60 različitih enzima. Što se tiče sadržaja vitamina i minerala u slatkoj i kiseloj surutki, surutki u prahu dobijenoj od slatke i kisele surutke, najviše je vitamina C, riboflavina, vitamina B6, pantontenske kiseline i značajne količine minerala Ca, N, K i P. Značaj uvođenja surutke u ishranu ogleda se u pozitivnom i poželjnom dejstvu prvenstveno na digestivni sistem. Surutka u kojoj

www.pharmamedica.rs


ZANIMLJIVOSTI:

se nalaze laktobacili i bifidobakterije utiče na poboljšanu peristaltiku creva, utiče profilaktički, na mikrobiološku stabilnost digestivnog trakta, stimuliše imuni sistem, a kefirne kulture pokazuju jaku aktivnost u degradaciji holesterola u mleku. Surutka utiče u terapiji niza poremećaja i oboljenja kao što su: infantilna i putnička dijareja, dijareja prouzrokovana antibioticima, stresne situacije, lečenje karcinoma debelog creva,

stvaranje toksičnih amina, protiv konstipacije, holesterolemije, intolerancije laktoze i dr.

Surutka u ishrani sportista Danas posebnu pažnju u oblasti surutke zauzimaju programi ishrane namenjeni sportistima. Veliki je broj dijetetskih suplemenata na bazi aminokiselina surutke, kao i prehrambenih proizvoda sa posebnom namenom, tzv. funkcionalnih proizvoda. Oprez

www.pharmamedica.rs

 Surutka se dugo smatrala otpadom mlekarske industrije i nije se smatrala vrednim poluproizvodom. Iz razloga očuvanja ekoloških vodotokova i zdrave životne sredine, uobičajeno ispuštanje surutke kao otpadne vode zamenjeno je preradom surutke kao prehrambenog proizvoda tek 70tih godina prošlog veka. Nasuprot tome prvi industrijski pokušaj koncentrisanja i sušenja surutke patentiran je 1920. godine. Danas se surutka koristi za ljudsku ishranu, za stočnu hranu i za tehničke svrhe.  Danas postoji čak 11 grupa surutkinih proizvoda, u koje spadaju i surutkina pavlaka, pasta, sirup (glukozno-galaktozni) koji su našli primenu u konditorskoj industriji, a koji su konzumentima manje poznati.  Ekspanziju u Srbiji je doživela surutka dobijena iz mlekarske industrije kozjih proizvoda. Razlika surutki na tržištu postoji na osnovu mleka iz koji su dobijene.  Surutka se preporučuje kao osnova terapije regenerecije jetre upravo zbog navedenog hemijskog sastava, pri čemu se u ove svrhe mora konzumirati svakodnevno duži vremenski period, o čemu je neophodno posavetovati se sa lekarom.

u pogledu takvih proizvoda treba imati ako se posmatra negativna karakteristika surutke koja ima već pomenut nizak sadržaj suve materije i laku kvarljivost. Surutka zbog svog hemijskog sastava nije termostabilna i neophodno je

povesti računa koji su industrijski postupci primenjeni u dobijanju različitih izolata. Takođe, u ishrani preporuka je konzumiranje surutke bez dodatne termičke obrade i u roku trajanja koji je definisan deklaracijom. l

PharmaMedica ⁄ broj 68

31


UROLOGIJA

URINARNE INFEKCIJE Pod urinarnim infekcijama podrazumeva se skup simptoma i znakova izazvanih prisustvom bakterija u mokraćnim putevima. Urinarne infekcije najčešće su izazvane bakterijama normalno prisutnim u debelom crevu, a u skoro 90% slučajeva radi se o bakteriji Escherichia coli. Ukoliko se te bakterije nađu u mokraćnom sistemu, mogu da dovedu do razvoja infekcije

D

o pojave urinarne infekcije najčešće dolazi ulaskom bakterija iz spoljašnje sredine, a kako su kod žena vaginalni i analni otvori veoma blizu, a sama mokraćna cev kraća nego kod muškaraca, ne čudi podatak da upravo žene predstavljaju najveći broj obolelih (oko 95%). Broj novoobolelih osoba povećava se sa godinama starosti, a veoma veliki skok javlja se kod žena pre svega tokom perioda menopauze. To su obično blage infekcije, ali da ne bi dovele do ozbiljnijih zdravstvenih problema, važno je adekvatno ih lečiti i na vreme sprečiti recidive (njihovo ponovno javljanje). Učestalost urinarnih infekcija ozbiljno utiče na kvalitet života pacijenta, a socijalno funkcionisanje i radna sposobnost mogu biti bitno smanjeni, jer simptomi mogu biti izuzetno neprijatni.

Kako prepoznati urinarnu infekciju?

!

Najčešće se javljaju učestalo mokrenje, bol i peckanje pri mokrenju, osećaj punoće i pritiska u bešici. Kod obolelih često postoji jak i nezadrživ nagon za mokrenjem, a izbacuje se vrlo mala količina urina. Bol može biti prisutan čak i kada se ne mokri. Urin je često neprijatnog mirisa, mutan i beličast. Kod jačih infekcija, javlja se i krv u mokraći. Uglavnom nema povišene temperature, a ukoliko se javi to je znak da je infekcija verovatno došla i do bubrega (tada se pored bola u leđima javljaju i bol ispod rebara, vrtoglavica ili povraćanje). Važno je napomenuti da se infekcija može

Važno je napomenuti da se infekcija može rasplamsati za veoma kratko vreme, za samo nekoliko sati. Zbog toga je od izuzetnog značaja prepoznati rane simptome urinarne infekcije kako bi se sa lečenjem započelo što je moguće pre.

32

PharmaMedica ⁄ broj 68

rasplamsati za veoma kratko vreme, za samo nekoliko sati. Zbog toga je od izuzetnog značaja prepoznati na vreme koji su rani simptomi urinarne infekcije kako bi se sa lečenjem započelo što je moguće pre.

Kako sprečiti infekciju? Iako ponekad nije moguće kontrolisati pojavu urinarne infekcije, postoje mere predostrožnosti koje mogu smanjiti šanse za njeno dobijanje. Savetuje se da se tokom dana popije najmanje 6 do 8 čaša vode. Ukoliko se javi potreba za mokrenjem potrebno je obaviti to odmah jer zadržavanje urina u bešici omogućava razmnožavanje bakterija. Jačanje imunog sistema pomaže da se spreči ponavljanje urinarnih infekcija. Takođe se savetuje pranje ruku antibakterijskim sapunima. Obavezno mokriti pre ili posle polnog odnosa. Ženama se dodatno savetuje da genitalije peru od napred ka pozadi, da često menjaju higijenske uloške, izbegavaju korišćenje tampona i da nose komotan pamučni veš.

Kakva terapija se savetuje? S obzirom na to da je najčešći uzročnik ovih infekcija bakterija Escherichia coli, uvek treba imati u vidu da ona spada u grupu najotpornijih bakterija, jer se vrlo lako prilagođava novoj sredini i ima mogućnost mutiranja. Samim tim lečenje je otežano, pa se urinarne infekcije izazvane ovom bakterijom često ponavljaju. Nepravilno lečena infekcija izazvana E.coli, a udružena sa oslabljenim imunitetom, može da dovede i do zapaljenja bubrega, praćeno visokom telesnom temperaturom, groznicom, bolom, povraćanjem i pojavom krvi u mokraći. U akutnoj fazi preporučuje se antibiotska terapija, ali ponekad ona ima samo delimičan uspeh u lečenju. Nepravilna upotreba antibiotika,

www.pharmamedica.rs


Antibiotska terapija uništava samo bakterije do kojih može da dopre, a u zidovima urinarnog sistema zaostaje nedostupna Escherichia koja se aktivira pri najmanjem padu imuniteta i dovodi do ponovne pojave infekcije koji u početku terapije dobro deluju, može dovesti do povećanja otpornosti bakterija. Zbog otpornosti i sposobnosti ovih bakterija da mutiraju, produžava se trajanje lečenja i propisuju se sve jači antibiotici koji uglavnom unište i dobre bakterije crevne flore, a kod žena i vaginalnu floru, što predstavlja podlogu za razvoj novih infekcija. Istovremeno, antibiotska terapija uništava samo bakterije do kojih može da dopre, a u zidovima urinarnog sistema zaostaje nedostupna Escherichia koja se aktivira pri najmanjem padu imuniteta i dovodi do ponovne pojave infekcije. Nije mali broj pacijenata koji se sa infekcijama bezuspešno bore godinama. Zbog toga se sve češće uz antibiotike preporučuje upotreba imunostimulativnih preparata koji jačaju odbrambene snage organizma, ne remete balans bakterijske flore, a smanjuju mogućnost ponovne pojave infekcije. l

BLAGOTVORNO DEJSTVO ČAJA Osobama sa čestim ponavljanim infekcijama urinarnog trakta, preventivno se preporučuje i Urobitrat® instant čaj koji sadrži standardizovane biljne ekstrakte breze, java čaja, zlatnice i etarsko ulje morača. Svaka od ovih komponenti ima blagotvorni efekat na zdravlje urinarnog trakta, a zajedno imaju diuretsko, protivupalno, blago antiseptično i spazmolitično dejstvo. Ovaj prirodni preparat se preporučuje osobama sklonim čestim urinarnim infekcijama i nastanku peska i kamena u bubregu i mokraćnoj bešici, zatim osobama sa oslabljenim imunitetom, osobama koje imaju teškoće sa mokrenjem usled uvećane prostate, nošenja katetera. Urobitrat instant čaj se može upotrebljavati svakodnevno. Tradicionalno se primenjuje za čišćenje organizma i očuvanje pravilnog funkcionisanja mokraćnih puteva. Može se koristiti, za prevenciju ali i kao dodatak postojećoj terapiji urinarnih infekcija.

STVAR LICNE URINOKULTURE


ORTOPEDIJA

SMRZNUTO RAME

Sindrom bolnog ramena treći je po učestalosti problem vezan za lokomotorni sistem. Karakteriše ga bol u području ramena i ograničena pokretljivost.

U

stručnim krugovima pod bolnim ramenom se podrazumeva periartritis humeroscapularis (PHS) što nije najpreciznija dijagnoza, već obuhvata više različitih bolnih sindroma u području ramena. Iako se klinički ovi sindromi slično manifestuju međusobno se razlikuju po uzroku i mestu nastanka. Kako bi lečenje bilo uspešno neophodno je postaviti tačnu dijagnozu. Najčešća oštećenja i bolesti ramena koja se podrazumevaju pod nazivom bolno rame su: ruptura tetiva rotatorne manšete, kalcificirajući tendinitis ramena i smrznuto rame. Smrznuto rame (engl. „frozen shoulder“) je sindrom za koji je naziv bolno rame najprikladniji. Ovaj sindrom je nepoznate etiologije. U osnovi je zapaljenje kapsule zgloba ramena što dovodi do nastanka brojnih priraslica u ramenu, ograničenja pokreta i ukočenosti. Stručno, ovaj sindrom ima naziv adhezivni kapsulitis. Najčešće se pojavljuje kod osoba srednje životne dobi od 40 do 60 godina. Sindrom smrznutog ramena čest je kod dijabetičara i osoba koje imaju bolesti srca, štitaste žlezde, kao i obolelih od Parkinsonove bolesti. Takođe, smrznuto rame može da se razvije i kao posledica povrede ramena, nakon operacije ramena usled neaktivnosti tj. poštede itd. Dominantan simptom je stalno prisutna bol u ramenu, i u mirovanju i pri pokretima. Bol je lociran na spoljnoj strani ramena i može se širiti niz ruku. Drugi po izraženosti simptom je ograničena pokretljivost ramena, i aktivna i pasivna.

Smrznuto rame (engl. „frozen shoulder“) je sindrom za koji je naziv bolno rame najprikladniji. Ovaj sindrom je nepoznate etiologije. U osnovi je zapaljenje kapsule zgloba ramena što dovodi do nastanka brojnih priraslica u ramenu, ograničenja pokreta i ukočenosti.

34

Sindrom smrznutog ramena razvija se kroz 4 faze: Faza 1. Obično traje 3-4 meseca, bolesnici se žale na bol u ramenu, nadlaktici. Bol ograničava pokrete u ramenu. Početak bolesti, bolesnici obično povezuju sa manjom povredom ruke. Faza 2. Ova faza poznata je pod nazivom „faza smrzavanja“, a traje od 4 do 6 meseci. Karakterišu je jaki bolovi i smanjena pokretljivost ramena. Gubitak pokreta je posledica skraćivanja i zadebljanja zglobne čaure. Faza 3. Faza tri je zapravo smrznuto rame. Traje od 3 do 6 meseci. Aktivni i pasivni pokreti su ograničeni u svim smerovima. Bol je manjeg intenziteta i pojavljuje se najčešće kod naglih pokreta rukom. Faza 4. Ova faza je faza oporavka koja traje 6-9 meseci. Pokreti u ramenu se postepeno vraćaju, bol nestaje. Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničke slike i pregleda ramena. Prilikom pregleda rame-

PharmaMedica ⁄ broj 68

Sindrom smrznutog ramena čest je kod dijabetičara i osoba koje imaju bolesti srca, štitaste žlezde, kao i obolelih od Parkinsonove bolesti, a može da se razvije i kao posledica povrede ramena na utvrđuje se pri kojim položajima i pokretima se pojavljuje bol kao i koje pokrete osoba ne može da izvede. Pacijent ne može da podigne ruku iznad nivoa ramena, baci loptu, izvede pokret ruke iza leđa, brz pokret u ramenu i ne može da spava na bolnoj strani. Na direktan dodir ramena nnajčešće se ne oseća bol već je bolnost izražena prilikom pokreta.

Lečenje sindroma smrznutog ramena U zavisnosti od faze bolesti i strategije lečenja se razlikuju. U početnoj fazi bolesti kada je bol dominantna cilj je ublažiti je i sprečiti dalju ukrućenost ramena. Lečenje se sastoji od blo-

www.pharmamedica.rs


kada ramena i fizikalne terapije. Rame treba obezboliti i izbegavati svaki agresivniji pokret kako ne bi došlo do povrede i podstrekivanja daljeg procesa smrzavanja. Blokada ramena procedura infiltracije (ubrizgavanje) kortikosteroida samostalno ili u kombinaciji sa lokalnim anestetikom u bolno mesto. Pod uticajem koritikosteroida zapaljenje se smiruje i bol trenutno ublažava ili sasvim nestaje. Najčešće se bol posle nekog vremena ponovo pojavljuje i tada je neophodno blokadu ponoviti. Nakon davanja blokade, rame treba poštedeti. Fizikalnu terapiju početi laganim vežbama. Preveliko opterećenje može da bude kontraproduktivno i uslovi pogoršanje. U drugoj fazi bolesti, bol više nije prisutna i problem predstavlja ukočenost ramena. U ovoj fazi akcenat je na povećanju pokretljivosti i u tu svrhu primenjuju se različite metode fizikalne terapije koja ne sme da bude agresivna, u kombinaciji sa kineziterapijom (pokret). U trećoj fazi bolesti, cilj je povećati pokretljivost i ojačati mišiće ramena. Kod jako bolnih i tvrdokornih slučajeva preporučuje se operativno lečenje-artroskopija ramena. Ovo je mnimalno invazivna procedura

Kod jako bolnih i tvrdokornih slučajeva preporučuje se operativno lečenje-artroskopija ramena. Ovo je minimalno invazivna procedura i komplikacije se retko javljaju. Zahvat se izvodi kroz nekoliko manjih rezova

i komplikacije se retko javljaju. Zahvat se izvodi kroz nekoliko manjih rezova. Kroz jedan rez se artroskopom tj. mini kamerom debljine oko 5mm ulazi u rame, a kroz druge rezove se instrumentima obavlja operacija. Operacija se prati na ekranu visoke rezolucije. Artroskopski se vrši kapsulotomija, presecanje zglobne čaure s prednje, donje i zadnje strane,

koja je skraćena i zadebljana, čime se smanjuje bol i skraćuje vreme oporavka. Ovaj vid lečenja je vrlo zahvalan jer odmah obezbeđuje punu pasivnu pokretljivost. Kako bi se dostigla puna aktivna pokretljivost ramena neophodno je u što kraćem roku krenuti sa individualnom fizikalnom terapijom. Bez intenzivne kineziterapije, zglob ramena ima tendenciju da se ponovo ukoči. Nakon operacije može se javiti otok ramena kao i pojava crvenila, modrih ili žućkastih prebojenosti kože ramena. Ove reakcije su uobičajene i nisu razlog za zabrinutost. l


RODITELJSTVO autor: Jasna Bulajić-Stepanović, psiholog-psihoterapeut, psiholog Mense Srbije, psiholog Mense Crne Gore, supervisor Mense Bosne i Hercegovine

Odnos između majke i ćerke U trenutku kada se rodi dete, rodi se i majka. Ona se na tu ulogu pripremala devet meseci, a psihološki ceo život. Ranije je njen put bio prilično određen, nije se puno čekalo na zasnivanje porodice jer „gde ima za dvoje biće i za troje i četvoro“. Danas je drugačije: žene imaju slobodu da odluče da li će i kada postati majke

Dva su ekstremna modela današnjih mama:

V

iše nije najbitnije da se žena dobrom udajom „osigura“, garancije nema, brakovi se raspadaju, a žene često ostaju same sa decom, a bez posla. Društvo je opreznije, potpisuju se bračni ugovori, posao je nesiguran, a zdravlje narušenije. Na materinstvo se sve češće gleda kao na žrtvu, pauzu u karijeri posle koje se može izgubiti posao, a pokvariti partnerski odnos.

Problem u komunikaciji

nespremna na materinstvo (egocentrična, nezrela) i posvećena (mama zmaj)

36

Ranije se znalo ko radi, a ko brine o kući. Ćerke su se ugledale na majke, učile da budu domaćice, tolerantne supruge i brižne majke. U međuvremenu se promenio sistem vrednosti. Deca funkcionišu po principu zadovoljstva, pa ćerke biraju uzore koji im to omogućavaju. Ranije je to bila majka, a sada razni influenseri i blogeri sumnjivog kvaliteta sa čudnim životnim porukama, često kontradiktornim. Priželjkuje se život kao na filmu, a u stvarnosti dobija sasvim drugo. Sve češće majke zameraju ćerkama na neurednosti, lošem rečniku, da satima „vise“ na društvenim mrežama, a ćerke majkama da ih „smaraju“. Greška savremenih majki je što su, zbog osećanja krivice što sve manje vremena provode sa njima, prezaštitile ćerke. Umesto da im pomognu da steknu radne navike, premorenim mamama je „lakše“ da sve same rade i zato postaju hronično ne-

PharmaMedica ⁄ broj 68

zadovoljne. Ćerka ne želi da bude takva mama „mučenica“ koja sprema za svima, mada je i dalje voli, ali najviše kao izvor zadovoljenja svojih potreba. Mama više nije heroj nego žrtva, a to niko ne želi da bude. Često se javljaju žene i pitaju kako da motivišu ćerke da dođu na terapiju, ne shvatajući da je uzrok promene u njima, da je potrebno njih ojačati. Previše toga preuzimaju na sebe, što je razumljivo kada su deca mala, ali je kontraproduktivno kada porastu. Jedini način je vraćanje komunikacije u normalne okvire, nedozvoljavanje vređanja i bacakanja, postavljanje granica. Treba ograničiti korišćenje mobilnog ne samo deci, već i odraslima, deca uče po modelu.

Egocentrična mama Dva su ekstremna modela današnjih mama: nespremna na materinstvo (egocentrična, nezrela) i posvećena (mama zmaj). Prva je psihološki nezrela, u psihološkoj poziciji deteta, ne odriče se svojih potreba u korist dečijih (što je neophodno bar nekoliko godina po ro-

Sve češće majke zameraju ćerkama na neurednosti, lošem rečniku, da satima „vise“ na društvenim mrežama, a ćerke majkama da ih „smaraju“ www.pharmamedica.rs


đenju). Često brigu o detetu preuzima baka (inače „savršena i požrtvovana mama“ koja je pasivizirala ćerku) ili otac deteta (mada ređe, jer je često i sam nezreo). Ovde zakazuje proces identifikacije zbog slabog, odsutnog modela majke. Ima otpor da se bavi detetom, obično rađa samo jedno dete (često izjavljuje da joj je i to mnogo), mada može biti uspešna poslovna žena. Može biti i mama-vozač koja vodi dete sa jednog na drugi hobi, da se neko drugi bavi njenim detetom umesto nje, sve uz kuknjavu zbog „žrtve“. Fokus pažnje je na vraćanju kilaže posle porođaja i prikupljanju lajkova na društvenim mrežama, kupuje kašice umesto da sprema domaće, radi sve zarad publike. Orjentisana je ka materijalnom, pa se dete vrednuje kroz to šta postiže, a ne kakvo je. U suštini je odbacujuća, maligna, sklona takmičenju sa ćerkom, sve posmatra kroz fizički izgled, sebi je uvek na prvom mestu.

Mama zmaj Druga je posvećena „mama zmaj“, perfekcionista. Čim je postala mama prestaje da bude sve ostalo. Više nije važna ni karijera, ni partnerski odnos, ni prijatelji, mama je 24 sata sedam dana u nedelji. Većini mama je to normalna životna faza koja traje dok dete ne ojača, ali samo faza uz bezuslovnu ljubav tokom celog života. Ovakva mama „žrtvuje sve da bi se posvetila deci“, što kod dece izaziva krivicu i potrebu da se oduže. Takva deca su prilično nesamostalna i nesigurna jer mama ima potrebu da brine o njima sa stavom „pusti ja ću“. Posebno je štetno za psihološki razvoj deteta kada majka izjavljuje da nema posao da bi se posvetila njima, što realno nije tačno, sve se može stići. Poručuje „nemoj da prođeš kao ja, uživaj“. Ova dva modela majki često nisu međusobno isključiva već kompatibilna, kada mama zmaj podiže nezrelu, egocentričnu ćerku. Njihovo „partnerstvo“ traje ceo život, često mama zmaj postaje baka koja preuzima ulogu koju ne bi trebalo, čime isključuju oca deteta.

!

Da bi ćerka sazrela bitno je da u nečemu bude bolja od mame, važno da joj mama to dozvoli i bude ponosna zbog toga, što može mama ostvarena kao ličnost. Odnos između majke i ćerke treba da je zasnovan na saradnji, a ne takmičenju

www.pharmamedica.rs

Neke ćerke nemaju sreću da su im mame tople, pune razumevanja i podrške, već agresivne, sputavajuće, kritički nastrojene, što deluje na ženski doživljaj sebe (zato često ne žele da budu majke...) Majka i ćerka nisu najbolje drugarice, mama je jedna, a drugarica je više. Majka treba da bude puna ljubavi, ali i razumna, podrška ali ne i kontrolorka, da ima poverenja, ali i hrabri i podstiče. Treba postaviti granice u skladu sa uzrastom ćerke ali i osluškivati njene potrebe, podsticati ali ne gušiti. Da bi ćerka sazrela bitno je da u nečemu bude bolja od mame, važno da joj mama to dozvoli i bude ponosna zbog toga, što može mama ostvarena kao ličnost.

Kad raste ćerka, raste i mama Odnos između majke i ćerke treba da je zasnovan na saradnji, a ne takmičenju. Kada su u pitanju uloge, majka ima uvek bar jednu ulogu više u odnosu na ćerku: ona je istovremeno i ćerka i mama, a kada njena ćerka

dobije dete ona postaje i baka. To iskustvo ne treba pretočiti u pridikovanje već podršku. Najteže je kada se poklope ćerkin pubertet i mamin klimaks, ćerkina potreba da menja svet, a mamino sumiranje života malo pre pedesete (šta je želela, a šta je dobila). Važno je da mama preispita svoj put, ali da ne prenosi gorčinu, da shvati da ona i ćerka nisu jedno i da motiviše ćerku da istraje, a ne da je koči pesimizmom i depresijom. Nikako ne sme da joj kaže da je razočarana u nju, ne sme da kritikuje niti ismeva njen izgled, niti da nameće izbor profesije, već da joj puna bezuslovne ljubavi pomogne da nađe svoj put. Da bi poruka išla iz dubine duše, mama mora da shvati da ne treba da bude dežurna 24/7, već da osamostaljuje decu, svojim primerom pokaže da život ne staje kada se dobiju deca, da to nije žrtva već nešto najlepše na svetu, jer kada raste ćerka, psihološki raste i mama. Neke ćerke nemaju sreću da su im mame tople, pune razumevanja i podrške, već agresivne, sputavajuće, kritički nastrojene, što deluje na ženski doživljaj sebe (zato često ne žele da budu majke, misle da nisu u stanju da podignu normalnu decu jer „ni same nisu normalne kada su rasle u disfunkcionalnoj porodici“). To ne deluje samo na (ne)odlučivanje na majčinstvo, već i specifičan izbor partnera i ponašanje u vezi. Da ne bi loše iskustvo prenele na partnera i decu, potrebno je da sa ženskim psihoterapeutom poneguju skriveno dete u sebi, da dobiju to što nisu u detinjstvu, pa zaista zavole sebe i tako budu u stanju da vole i druge. Takva reparacija je u ovom slučaju moguća samo uz pomoć psihoterapije. l

PharmaMedica ⁄ broj 68

37


INTIMNO ZDRAVLJE

Polno prenosive bolesti autor: dr Marija Obradović, v.d. direktorke Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd, specijalista ginekologije i akušerstva

Polno prenosive bolesti su infektivne bolesti koje se prenose seksualnim putem. Najčešće se javljaju kod mladih, starosti od 16 do 25 godina. U Srbiji najzastupljenija polno prenosiva bolest su genitalne bradavice (kondilomi), a zatim infekcije Ureaplazmom, Mikoplazmom i Hlamidijom

D

ijagnoza polno prenosive infekcije se vrlo lako postavlja i lečenje je uspešno. Problem nastaje u slučajevima kada simptomi bolesti izostanu. Ljudi nesvesni da su zaraženi ne traže pomoć lekara te bolest postaje „zapuštena” što može imati velikih posledica po zdravlje. Zaražene osobe šire infekciju svim svojim polnim partnerima. Menjanje partnera i nezaštićeni odnosi su glavni faktori rizika za dobijanje ovih bolesti, ali upravo asimptomatičnost može dovesti do zaraze i osoba koje nisu sklone promiskuitetnom ponašanju. Siguran način da se zaštitite od polno prenosivih bolesti je apstinencija ili seksualni odnos sa zaštitom. Kondomi značajno smanjuju rizik od prenošenja polnih infekcija, ali ne pružaju apsolutnu zaštitu dok pilule za kontracepciju uopšte ne štite od polnih bolesti. Istaživanja su pokazala da korisnice kontraceptivnih pilula manje oboljevaju od polno prenosivih infekcija, najverovatnije usled redovnijih ginekoloških kontrola.

Najčešći znaci Najčešći znaci koji ukazuju da nešto nije u redu su: pojačana genitalna sekrecija neprijatnog mirisa, ponekad praćena svrabom ili osipom, otok, bradavice ili plikovi, ranice u blizini geni-

talija, bolovi u donjem delu stomaka ili testisima, bolni polni odnosi kao i bolovi pri mokrenju, nepravilna krvavljenja. Prvi korak kada se pojavi sumnja na postojanje polne infekcije je poseta lekaru. Prilikom posete neophodno je da budete potpuno iskreni i otvoreni kako bi se dijagnoza što pre postavila i otpočelo lečenje.

Kondilomi Kondilomi ili genitalne bradavice se u gotovo jednakom procentu javljaju kod oba pola, ali kod žena promene češće imaju klinički manifestan i vidljiv oblik. Uzročnik infekcije je humani papiloma virus (HPV). Vreme inkubacije kreće se od 3 do 8 nedelja, a taj period može biti i duži. Promene koje se javljaju su izrasline (bradavice) različite veličine i broja, ravnog ili šiljatog tipa. Locirane su, kod žena u predelu velikih i malih usana, vaginalnog ulaza, međice i sluzokože analnog predela. Kod muškaraca su zastupljene na frenulumu, sluzokoži glansa, preponskom predelu, korenu penisa, regiji analne sluzokože, a u uznapredovalim slučajevima i predeo stomaka ispod pupka. Terapija izbora u tretmanu kondiloma je terapija laserom, radiotalasima, elektrokauterom, kao i tečnim azotom.

Najčešći znaci koji ukazuju da nešto nije u redu su: pojačana genitalna sekrecija neprijatnog mirisa, ponekad praćena svrabom ili osipom, otok, bradavice ili plikovi, ranice u blizini genitalija, bolovi u donjem delu stomaka ili testisima, bolni polni odnosi kao i bolovi pri mokrenju, nepravilna krvavljenja

38

PharmaMedica ⁄ broj 68

www.pharmamedica.rs


!

Hlamidija

Hlamidija (Chlamydia trachomatis). Za hlamidiju se često kaže da je „tiha” bolest, zato što tri četvrtine žena i oko polovine inficiranih muškaraca nema jasne simptome. Ukoliko se ne leči može da dovede do trajnog oštećenja reproduktivnog trakta i izazove sterilitet. Prvi simptomi se mogu javiti tek 1-3 nedelje od infekcije. Kod žena su to najčešće: pojačani vaginalni iscedak koji može imati neprijatan miris, krvarenje između ciklusa, bolni ciklusi, abdominalni bolovi ponekad praćeni temperaturom, bol i krvavljenje prilikom seksualnih odnosa, osećaj svraba i peckanja oko vagine, bol prilikom mokrenja. Simptomi koji se javljaju kod muškaraca su: bolno mokrenje, mala količina bistrog ili mutnog iscedka, svrab i peckanje na vrhu polnog organa, bol ili otok oko testisa. Hlamidija se leči oralnim antibioticima, pre svega azitromicinom ili doksiciklinom. Lečenju treba da budu podvrgnuta oba partnera da ne bi došlo do reinfekcije. Tretman traje oko tri nedelje i preporučljiva je apstinencija tokom terapije.

Genitalni herpes Uzročnik genitalnog herpesa je infekcija Herpes simplex virusom. Ova infekcija se manifestuje pojavom mehurića i ranica na genitalijama koji su praćeni osećajem bola, svraba ili pečenja. Plikovi se pojavljuju od par dana do tri nedelje od kontakta sa zaraženom osobom. Osoba je zarazna neposredno (maksimum do 24 sata)

Poseban oblik polnih infekcija predstavljaju bakterijske vaginoze, gde dolazi do poremećaja pH genitalne sredine i patološkog porasta anareobnih bakterija, a zarazu karakteriše sivkast sekret, neprijatnog, oštrog mirisa pre izbijanja herpesa i sve vreme tokom kliničke faze bolesti. Uz pojavu plikova ponekad dolazi do otoka limfnih žlezda u predelu prepona i povišene temperature. Herpes je hronično recidivno oboljenje i kada virus jednom uđe u organizam on tu i ostaje. Primena antivirusnih lekova ima za cilj da se tegobe olakšaju i skrati vreme potrebno za isceljenje organizma. Pored antivirotika u terapiji se koriste i lekovi za ublažavanje bola i sniženje temperature kao i preparati za lokalnu primenu kojima se smanjuje i upala i tegobe olakšavaju.

Sifilis Sifilis (lues). Uzročnik je spiroheta Treponema pallidum. Sifilis se razvija u četiri stadijuma i svaki ima svoje simptome. Nakon kontakta sa uzročnikom infekcije u periodu

od 9 do 90 dana, dolazi do prvog stadijuma infekcije u vidu pojavljivanja bezbolnih rana na mestu gde je bakterija ušla u organizam (kod muškaraca obično na penisu a kod žena na spoljnim genitalijama ili unutrašnjem delu vagine), i otokom regionalnih limfnih žlezda. U drugom stadijumu javlja se osip po čitavom telu uključujući i tabane i dlanove. U ovoj fazi bolesti mogu se javiti i povišena temperatura, upala grla, osećaj slabosti, gubitak težine, gubitak kose, oticanje limfnih čvorova. U trećoj fazi, latentna faza, osoba neće imati nikakve simptome, posle koje simptomi ponovo počinju da se pojavljuju. U četvrtom stadijumu nastaju ozbiljni problemi sa krvnim sudovima i srcem, mentalni poremećaji, slepilo, problemi sa nervnim sistemom pa čak i smrt. Dijagnoza se postavlja na

Kondomi značajno smanjuju rizik od prenošenja polnih infekcija, ali ne pružaju apsolutnu zaštitu dok pilule za kontracepciju uopšte ne štite od polnih bolesti.

www.pharmamedica.rs

Gonoreja (triper, kapavac). Uzročnik bolesti je bakterija Naiseria gonorea. Kod muškarca infekcija se manifestuje svrabom i žarenjem u predelu mokraćnog kanala, česta i bolna mokrenja kao i serozan ili gnojan žućkasto zelenkasti iscedak, bolni i otečeni testisi. Erekcije mogu da budu bolne. Kod žena simptomi su u početku skoro neprimetni. Javljaju se između 7 i 14 dana od infekcije. Sekret je u početku oskudan i bistar ali kako infekcija napreduje postaje„prljav”. Pri mokrenju javljaju se svrab i peckanje. Lečenje podrazumeva antibiotsku terapiju i to penicilinom i tetraciklinom.

osnovu seroloških testova a terapija podrazumeva primenu tetracilkina ili penicilina.

Trihomonija Infekcije uzročnikom Trichomonas vaginalis iz grupe Protozoa se takođe ubrajaju u polno prenosive zaraze. Simptome karakteriše penušavi sekret, žućkasto zelenkaste boje, praćen osećajem svraba i pečenja. Kao i za sve polne bolesti neophodno je lečenje oba partnera u trajanju od nedelju dana terapijom Metronidazola. Poseban oblik polnih infekcija predstavljaju bakterijske vaginoze, gde dolazi do poremećaja pH genitalne sredine i patološkog porasta anareobnih bakterija, a zarazu karakteriše sivkast sekret, neprijatnog, oštrog mirisa. Seksulanim kontaktom se mogu dobiti i Stidne vaši (Pedikuloza), kao i infekcije koje se prenose krvnim putem vurusnog porekla Hepatitis B i C i HIV. l

PharmaMedica ⁄ broj 68

39


GINEKOLOGIJA

Uzbuna u intimnoj zoni Vaginalne infekcije su čest medicinski problem svake žene. Ukoliko se ne leče, komplikacije mogu biti jako ozbiljne pogotovu u slučaju trudnica. Najčešće vaginalne infekcije su: bakterijska vaginoza, vulvovaginalna kandidijaza, trichomonas vaginalis i aerobni vaginitis odnosno infekcije mešovitog tipa

B

akterijsku vaginozu ima približno 10% ginekoloških pacijentkinja. Najčešće su kod žena u reproduktivnom periodu. Prisutna je kod 15-29% trudnica dok je kod žena u postmenopauzi retka. Razvoju infekcije pogoduju mnogi endogeni faktori kao i stil života. U endogene faktore spadaju: hormonske promene, menstruacija, diabetes mellitus, imunosupresija (AIDS), ozbiljna opšta oboljenja, psihološki faktori. Takođe, stil života koji podrazumeva upotrebu kontraceptiva, česte seksualne odnose bez zaštite, veći broj seksualnih partnera, kupanje na bazenu i nošenje sintetičkog rublja doprinose povećanoj sklonosti razvoju infekcija. Bakterijska vaginoza skoro da je redovan pratilac upotrebe nekih lekova: antibiotici, antiseptici, antimikotici, kortikosteroidi, citostatici, imunosupersivi, radioterapija.

Bakterijske vaginoze Za bakterijske vaginoze (BV) je karakterističan polimikrobni biofilm koga karakteriše smanjen broj lactobacila i povećan broj anaerobnih bakterija kao što su Gardnerella vaginalis i Atopobium vaginae. Prisustvo Gardnerella i Atopobium rodova u biofilmu se smatra jednim od najčešćih uzroka za pojavu recidiva BV. Simptomi infekcije su sivkasto-beo, tanak, homogen sekret i karakterističan miris na ribu. Crvenila i znaka zapaljenja nema. Lečenje se sprovodi antibioticima (metronidazol, klindamicin, dekvalinium hlorida) a preporučuje se i restauracija narušenog vaginalnog ekosiste-

40

Bakterijska vaginoza skoro da je redovan pratilac upotrebe nekih lekova: antibiotici, antiseptici, antimikotici, kortikosteroidi, citostatici, imunosupersivi, radioterapija

PharmaMedica ⁄ broj 68

ma. Ponovno pojavljivanje infekcije odnosno recidivi nisu retkost. Za komplikacije infekcije smatra se da je odgovorna Atopobium vaginae, bakterija koja je relativno skoro otkrivena i važna je komponenta abnormalne flore kod bakterijske vaginoze. Ova bakterija zajedno sa Gardnerella vaginalis može igrati značajnu ulogu u pojavi recidiva. Recidivi su prisutni u oko 15-30% slučajeva posle 1-3 meseca. Razlog je nedovoljna eradikacija patogena izazivača bolesti i neobnavljanje vaginalne flore. Aerobni vaginitis je patološko stanje vaginalne flore kod koga se ne može utvrditi specifična vaginalna infekcija niti se može postaviti dijagnoza bakterijske vaginoze. To je zapaljenje vagine izazvano razmožavanjem aerobnih mikroorganizama, ponajviše streptokokom grupe B, bakterijom E. coli, ali i sfafilokokom i enterokokom. Manifestuje se gustim, kremastim, žućkastim sekretom neugodnog mirisa. Prisut-

www.pharmamedica.rs


Recidivi su jako česti i leče­nje može biti dugotrajno pa se zato poseb­na pažnja poklanja preventivi gde je akcenat na održavanju zdravog vaginalnog ekosiste­ma i izbegavanju svega što bi ovaj osetljivi sistem poremetilo ni su još i crvenilo i otečenost vaginalne sluznice uz smanjenu kiselost. Može se javiti bez obzira na starost a češći je kod mladih devojaka i žena nakon menopauze. Aerobni vaginitis često je prisutan u sklopu infekcije nekim drugim patogenom npr. trihomonasom, čineći takozvanu mešanu infekciju. Češće pojavljivanje aerobnog vaginitisa primećeno je i nakon lečenja bakterijske vaginoze metronidazolom. Objašnjenje leži u činjenici da metronidazol ne deluje na streptokoke i u uslovima narušenog vaginalnog ekosistema omogućava se njihovo razmnožavanje. Terapija aerobnog vaginitisa nije jasno definisana. Koristi se antibiotik širokog spektra kako bi se uništili prisutni patogeni i preparati niskih doza vaginalnog estrogena (E3) uz lactobacile. Recidivi su jako česti i lečenje može biti dugotrajno pa se zato posebna pažnja poklanja preventivi gde je akcenat na održavanju zdravog vaginalnog ekosistema i izbegavanju svega što bi ovaj osetljivi sistem poremetilo. Lečenje aerobnog vaginitisa je značajno kod trudnica jer se smatra da može imati veću ulogu u razvoju mogućih komplikacija posebno prevremenog porođaja i manje porođajne težine u odnosu na bakterijsku vaginozu.

Vulvovaginalna kandidijaza Vulvovaginalna kandidijaza (VVC) je gljivična infekcija izazvana gljivicama iz roda Candida (90% C. albicans). Međutim, prisustvo ove gljivice, ne podrazumeva uvek bolest. Candida albicans je fakultativni patogen i prisutan je u crevnom traktu (50%). Candida je prisutna u normalnoj, zdravoj vaginalnoj flori (kod 20% žena). Informacije vezane za incidencu i prevalencu VVC su nekompletne. Infekcija se javlja kod 70-75% žena bar jednom tokom života, posebno kod mlađih žena u reproduktivnom periodu. Kod 15-30% žena sa simptomima u svakodnevnoj ginekološkoj praksi se dijagnostikuje VVC. Kod oko 50% žena se javlja recidiv VVC. Faktori koji doprinose razvoju vulvovaginalne kandidijaze su sva stanja i bolesti usled kojih dolazi do smanjenja imuniteta: trudnoća, korišćenje oralnih kontraceptiva, terapija kortikosteroidima i antibioticima, dijabetes itd. Vulvovaginalna kandidijaza manifestuje se žućkasto belim sirastim sekretom, osećajem žerenja i bola prilikom mokrenja, učestalo mokrenje u malim količinama, bolan seksualni odnos (dispareunia). Takođe, prisutni su i osetljivost vaginalne sluznice, bol na dodir, crvenilo. l

Infekcija kandidom se javlja kod

70-75% žena

bar jednom tokom života, posebno kod mlađih žena u reproduktivnom periodu

Kod 15-30% žena

sa simptomima u svakodnevnoj ginekološkoj praksi se dijagnostikuje V VC

Kod oko 50% žena se javlja recidiv vulvovaginalne kandidijaze

www.pharmamedica.rs

• LEČENJE L ečenje vulvovaginalne kandidijaze sastoji se u primeni lekova protiv gljivica i restauraciji poremećenog balansa vaginalnog eko sistema. Veliki problem u lečenju su recidivi odnosno ponovna pojava infekcije nakon završenog lečenja. Terapija vaginalnih infekcija primenom antiinfektivnih lekova pokazuje kratkoročnu efikasnost, ali relapsi, rezistencija i sistemska izloženost leku, predstavljaju nedostatke. Terapija dekvalinijum hloridom predstavlja dobru terapijsku opciju. Lek ima veoma širok spektar dejstva pa se može primenjivati za lečenje i bakterijskih i gljivičnih vaginalnih infekcija. Rezistencija na lek nije zabeležena. Dekvalinijum hlorid je bezbedan za primenu kod trudnica i doilja. Efikasan je protiv Atopobium vaginae koji igra značajnu ulogu u patofiziologiji bakterijskih vaginoza, i smatra se da je jedan od čestih uzročnika komplikacija, kao što je prerani porođaj. Primenjuje se jedna vaginalna tableta dnevno, šest dana. Ovaj lek se našem tržištu može kupiti bez lekarskog recepta.

PharmaMedica ⁄ broj 68

41


REKREACIJA I FITNES

FITNES BUTIK – šta je to autor: Refit Kamberović, generalni direktor Asocijacije nemačkih fitnes i zdravstvenih centara - DSSV

I

straživanje koja je sprovela IHRSA međunarodna organizacija zdravstvenih, reket i sportskih klubova pokazuje da je čak 42% Amerikanaca koji aktivno vežbaju član nekog fitnes butika. Life style koncept O čemu se, zapravo, radi? Fitnes butik je u principu mali klub ili studio (oko 80 m² pa naviše) koji se fokusira na grupne treninge i specijalizovan je za jednu ili dve vrste programa. Butici mogu obuhvatati čitav niz programa: od HIIT (intervalni trening visokog inteziteta), preko dance fitnessa, cycling, barre treninga, boot campa, do funkcionalnog treninga i krosfita... Karakteriše ga moderan izgled, jedinstven pristup treningu, upotreba tehnologije, naplata po treningu, a ne mesečno, kao i mnoštvo drugih stvari koje odstupaju od politike klasičnih „all service“ klubova. Dosadašnji trend njihovog razvoja je pokazao da ovi klubovi ne nude samo usluge treninga, već svojim članovima pružaju čitav life style koncept. Posetioci fitness butika su u najvećoj meri pripadnici generacije tzv. „milenijalaca“-rođenih od osamdesetih godina prošlog veka do prvih godina dvehiljaditih. To su ljudi koji su dobro informisani o pitanjima zdravlja i wellnessa, bliska im je savremena tehnologija i upotreba društvenih mreža i u mogućnosti su da plate

U AMERICI FITNES BUTICI SU APSOLUTNI HIT U Americi klasični klubovi se uveliko prilagođavaju ovom trendu. Broj ljudi koji posećuje ovu vrstu specijalizovanih klubova se udvostručio, a o raširenosti ovog fenomena svedoči i činjenica da je SoulCycle, najveći „indoor cycling” lanac u SAD u poslednje tri godine narastao sa 12 klubova u dve države na 60 studija u osam država. Takođe, Purre bare, jedan od najvećih lanaca koji iznajmljuje svoju franšizu, ima 375 klubova širom SAD.

42

potrebni iznos da bi uživali u ovoj vrsti iskustva. Inače, pomama za „zdravim“ životnim stilovima koju forsiraju globalni mediji, dovela je do toga da je vežbanje postalo trendi i prihvatljiv model ponašanja, pa se ljudi lakše odlučuju da za vežbanje u fitnes buticima izdvoje veće sume novca. Ovo ponašanje neki zovu i „prihvatljivim luksuzom“, odnosno činjenicom da ljudi lakše troše novac za stvari koje se, iako skupe, poklapaju sa njihovim životnim stavovima.

Tehnologija i društvene mreže Tehnologija i društvene mreže su vrlo značajni za uspeh ovih studija: od načina oglašavanja, preko online sistema za prijavu pomoću kojih se rezerviše dan, čas, pa čak i mesto u sali, do savremenog ozvučenja najnovije generacije i osvetljenja . Na društvenim mrežama klubovi su svoje članove privlačili i zadržavali time što su im nudili ne samo treninge, već čitav life style koncept koji je pored vežbanja obuhvatio između ostalog i brendiranu garderobu za treninge, programe ishrane i stvaranje jedinstvne vežbačke zajednice.

PharmaMedica ⁄ broj 68

Osećanje pripadnosti zajednici je upravo jedan od ključnih faktora fitnes butika i njihova filozofija. Fitnes butici nisu samo prostori za vežbanje, već i mesto gde se viđate sa prijateljima, upoznajete nove ljude i zabavljate se. U grupi je sve lakše. Kada oko vas imate ljude i trenere koji vas hrabre i podstiču da izdržite, nijedan napor nije pretežak. Imajući ovo u vidu, članovi ovih klubova smatraju da im ovakav rad i atmosfera omogućavaju postizanje bržih i boljih rezultata. Zato je doživljaj koji fitnes butici pružaju zabavan, trendi, a istovremeno intiman. U tu svrhu, prostor fitnes butika je moderno dizajniran i opremljen. Od boje zidova, neophodnog nameštaja i rekvizita, pa do osvetljenja i muzike – sve je podređeno ugođaju klijenta. Neki fitnes butici osim mogućnosti da sami vežbači kreiraju svoje muzičke play liste, imaju svoje di-džejeve koji muziku puštaju uživo. Takođe, moderno osvetljenje poput onog u diskotekama i noćnim klubovima ili vežbanje uz sveće usmereno je da se doživljaj pojača. Klubovi povremeno angažuju i poznate ličnosti, npr. glumce, koji vode trening i tako dodatno privlače vežbače.

Plaćanje po treningu U fitnes buticima članarina se naplaćuje po treningu, a ne mesečno ili godišnje kao u klasičnim fitnes klubovima. Ne retko se dešava da članovi napuštaju klubove jer imaju osećaj da ne iskoriste ono što plate, pa je zato filozofija ovih klubova „plati ono što koristiš i kada ga koristiš“. Pri tome, članarina nije ni malo niska-onoliko koliko bi platili mesečnu članarinu u klasičnim fitnes klubovima, u fitnes butiku platićete za jedan trening! To svakako paradoksalno zvuči, imajući u vidu da specijalizovani fitnes klubovi imaju manje troškove za zakup prostora (jer se nalaze na prostoru do 80 m2), manje investicije u opremu i ostale troškove koje „all service“ fitnes klubovi imaju, ali to ne umanjuje njihovu sve veću popularnost. Naročito „preko bare“, u SAD i u Evropi. U Srbiji još uvek ovaj trend nije prisutan. Sporadično možemo govoriti o postojanju klubova koji nalikuju fitnes buticima, ali se njihova ekspanzija tek očekuje. Važno je videti sebe u tom procesu i pretnju pretvoriti u priliku. l

www.pharmamedica.rs44

PharmaMedica â „ broj 68

www.pharmamedica.rs


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.