Perhe & Yritys -mediakortti 2024

Page 1

MEDIAKORTTI 2024

Perhe & Yritys -lehti on Perheyritysten liiton jäsenlehti, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Lehdessä tuodaan esille perheyritysten omistajille tärkeitä ja ajankohtaisia asioita, henkilöitä ja ilmiöitä. Keskeisiä teemoja ovat perheyrittäjyys, omistajuus, hyvinvoiva yhteiskunta, yhteiskunnalliset- ja ajankohtaiset aiheet.

TEKNISET TIEDOT

Laajuus: 56-60 sivua

Koko: 205 x 275 mm + 3 mm leikkuuvarat

Paperi: Liimasidottu

Väriprofiili: Fogra 39

Resoluutio: 300 dpi

JULKAISIJA Perheyritysten liitto

Salomonkatu 17 A 00100 Helsini

PÄÄTOIMITTAJA Tiina Tikander

Puh. 050 589 0185 tiina.tikander@perheyritys.fi

PAINOPAIKKA Laine Direct, Rauma

DIGILEHTI Perheyritys.fi / issuu.com/perheyritystenliitto

ILMOITUKSET PL:n jäsenyritykset voivat julkaista ilmoituksia

Perheyritys -lehdessä.

Ilmoitushinnat: 1/1 sivu 1 200 € (Alv 0) 1/2 sivu 700 € (Alv 0)

Mitat: ½ sivun vaaka (L) 190 x (K) 125 mm

(ei leikkuumerkkejä) 1/1 sivu 205 x 275 mm + 3 mm leikkuuvarat

PERHEYRITYS -LEHTI

Aineiston aikataulu ja ilmestymispäivät

NUMERO 1/2024 2/2024

Aineistopäivä 5.4. 15.9. Lehti ilmestyy 6.5. 30.10.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.