PerheyritysPULSSI

Page 1

PerheyritysPULSSI - Helmikuu 2021 Tärkeimmät tulokset 2.3.2021


TYYTYVÄISYYS PM MARININ HALLITUKSEN TOIMINTAAN JA LUOTTAMUS TALOUDEN KASVUUN 5 5,4

1. Kuinka hyvin pääministeri Sanna Marinin hallitus on onnistunut yritysten tukemisessa koronakriisissä?

4,6 4,1

9. Kuinka luottavainen olet Suomen talouden kasvuun seuraavan kolmen kuukauden aikana:

1

2

3

4

5

6

PerheyritysPULSSI - Helmikuu 2021 - FINAL (Kaikki vastaajat) 1_PerheyritysPULSSI Marraskuu 2020 (Kaikki vastaajat)

7

8

9

10


MITEN KORONAPANDEMIA ON VAIKUTTANUT YRITYKSENNE MAKSUVALMIUTEEN VERRATTUNA AIKAAN ENNEN PANDEMIAA?

Ei vaikutusta ainakaan negatiivisesti

32,2 %

13,9 %

27,8 % 30,0 %

Heikentää maksuvalmiutta jonkin verran

42,6 % 33,6 %

7,0 % 9,3 % 13,0 % 21,2 %

Heikentää maksuvalmiutta melko paljon

5,2 % 6,4 % 12,2 %

Heikentää maksuvalmiutta erittäin paljon

En osaa sanoa

58,3 % 54,3 %

26,3 %

1,7 % 0,0 % 0,0 % 5,1 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

PerheyritysPULSSI - Helmikuu 2021 - FINAL (Kaikki vastaajat) (KA:1.64, Hajonta:0.94) (Vastauksia:115) 1_PerheyritysPULSSI Marraskuu 2020 (Kaikki vastaajat) (KA:1.68, Hajonta:0.89) (Vastauksia:140) 2_Koronakysely toukokuu 2020 (Kaikki vastaajat) (KA:2.05, Hajonta:0.97) (Vastauksia:115) 3_Koronakysely huhtikuu 2020 (Kaikki vastaajat) (KA:2.75, Hajonta:1.14) (Vastauksia:137)


OLETTEKO JOUTUNEET TAI JOUDUTTEKO LOMAUTTAMAAN / IRTISANOMAAN HENKILÖSTÖÄNNE KORONAN JOHDOSTA? Ei toistaiseksi 27,7 % Emme ole vielä, mutta joudumme lomauttamaan lähimmän kuukauden kuluessa

0,0 % 5,0 % 6,1 %

23,4 % 40,0 % 37,9 % 40,9 % 36,5 %

Olemme lomauttaneet henkilöstöämme 19,1 % 15,0 % 13,0 % 8,8 %

Pelkät lomautukset eivät ole riittäneet, olemme joutuneet irtisanomaan

En osaa sanoa

40,0 % 42,1 % 40,0 %

0,9 % 0,0 % 0,0 % 3,6 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

PerheyritysPULSSI - Helmikuu 2021 - FINAL (Kaikki vastaajat) (KA:2.41, Hajonta:1.22) (Vastauksia:115) 1_PerheyritysPULSSI Marraskuu 2020 (Kaikki vastaajat) (KA:2.26, Hajonta:1.15) (Vastauksia:140) 2_Koronakysely toukokuu 2020 (Kaikki vastaajat) (KA:2.27, Hajonta:1.12) (Vastauksia:115) 3_Koronakysely huhtikuu 2020 (Kaikki vastaajat) (KA:2.37, Hajonta:1.09) (Vastauksia:137)


KUINKA KORONA ON VAIKUTTANUT VIENTIINNE?

Viennin osuus myynnistä on pysynyt koronaa edeltävällä tasolla

28,9 %

Viennin osuus myynnistä on pienentynyt

31,6 %

Viennin osuus myynnistä on kasvanut

Suunnittelemme viennin aloittamista koronaan liittyvistä syistä

6,1 %

0,9 %

Pysymme kotimarkkinayrityksenä

0,0 %

32,5 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

PerheyritysPULSSI - Helmikuu 2021 - FINAL (Kaikki vastaajat) (KA:2.76, Hajonta:1.65) (Vastauksia:114)


ARVIOI YRITYKSENNE LIIKEVAIHDON KEHITYSTÄ TÄNÄ VUONNA VERRATEN EDELLISEEN VUOTEEN 40,9 % Liikevaihto kasvaa

32,1 % 0,0 % 0,0 % 37,4 %

Liikevaihto pysyy suurin piirtein ennallaan

42,9 % 0,0 % 0,0 % 21,7 %

Liikevaihto pienenee

25,0 % 0,0 % 0,0 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

PerheyritysPULSSI - Helmikuu 2021 - FINAL (Kaikki vastaajat) (KA:1.81, Hajonta:0.77) (Vastauksia:115) 1_PerheyritysPULSSI Marraskuu 2020 (Kaikki vastaajat) (KA:1.93, Hajonta:0.75) (Vastauksia:140) 2_Koronakysely toukokuu 2020 (Kaikki vastaajat) (KA:0.0, Hajonta:0.0) (Vastauksia:0) 3_Koronakysely huhtikuu 2020 (Kaikki vastaajat) (KA:0.0, Hajonta:0.0) (Vastauksia:0)


KUINKA HELPPOA ON LÖYTÄÄ PÄTEVIÄ UUSIA TYÖNTEKIJÖITÄ YRITYKSEENNE TÄLLÄ HETKELLÄ?

Helppoa

Jonkin verran hankalaa

Erittäin hankalaa

Emme tällä hetkellä rekrytoi

13,0 % 16,4 % 0,0 % 0,0 % 47,8 % 42,1 % 0,0 % 0,0 % 22,6 % 21,4 % 0,0 % 0,0 % 16,5 % 20,0 % 0,0 % 0,0 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

PerheyritysPULSSI - Helmikuu 2021 - FINAL (Kaikki vastaajat) (KA:2.43, Hajonta:0.91) (Vastauksia:115) 1_PerheyritysPULSSI Marraskuu 2020 (Kaikki vastaajat) (KA:2.45, Hajonta:0.99) (Vastauksia:140) 2_Koronakysely toukokuu 2020 (Kaikki vastaajat) (KA:0.0, Hajonta:0.0) (Vastauksia:0) 3_Koronakysely huhtikuu 2020 (Kaikki vastaajat) (KA:0.0, Hajonta:0.0) (Vastauksia:0)


TAUSTATIEDOT MIKÄ ON YRITYKSENNE LIIKEVAIHTO? 35,7 % 34,3 % 41,7 % 34,3 %

Alle 10 M€

33,9 % 37,1 % 33,9 % 31,4 %

10-50 M€

50-100 M€

100-300 M€

Yli 300 M€ 0,0 %

9,6 % 10,0 % 9,6 % 10,9 % 13,0 % 12,9 % 9,6 % 13,9 % 7,8 % 5,7 % 5,2 % 9,5 % 20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

PerheyritysPULSSI - Helmikuu 2021 - FINAL (Kaikki vastaajat) (KA:2.23, Hajonta:1.27) (Vastauksia:115) 1_PerheyritysPULSSI Marraskuu 2020 (Kaikki vastaajat) (KA:2.19, Hajonta:1.2) (Vastauksia:140) 2_Koronakysely toukokuu 2020 (Kaikki vastaajat) (KA:2.03, Hajonta:1.17) (Vastauksia:115) 3_Koronakysely huhtikuu 2020 (Kaikki vastaajat) (KA:2.33, Hajonta:1.32) (Vastauksia:137)


TAUSTATIEDOT MIKÄ ON YRITYKSENNE HENKILÖSTÖMÄÄRÄ? 100,0 %

80,0 %

60,0 % 40,9 % 40,0 %

34,3 % 31,3 %

35,0 % 33,9 32,1 % % 29,6 % 28,5 % % % 16,8 14,8 15,0 % 13,0 %

20,0 % % 10,4 10,7 % 8,7 %9,5 %

10,2 % 9,6 %7,9 %7,8 %

0,0 % Alle 10

10-50

50-250

250-1000

Yli 1000

PerheyritysPULSSI - Helmikuu 2021 - FINAL (Kaikki vastaajat) (KA:2.82, Hajonta:1.11) (Vastauksia:115) 1_PerheyritysPULSSI Marraskuu 2020 (Kaikki vastaajat) (KA:2.75, Hajonta:1.08) (Vastauksia:140) 2_Koronakysely toukokuu 2020 (Kaikki vastaajat) (KA:2.7, Hajonta:1.05) (Vastauksia:115) 3_Koronakysely huhtikuu 2020 (Kaikki vastaajat) (KA:2.9, Hajonta:1.11) (Vastauksia:137)


TAUSTATIEDOT MIKÄ ON YRITYKSENNE PÄÄTOIMIALA? Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Informaatio ja viestintä Kiinteistöalan toiminta Koulutus Kuljetus ja varastointi Maatalous, metsätalous ja kalatalous Majoitus- ja ravitsemistoiminta Rahoitus- ja vakuutustoiminta Rakentaminen Terveys- ja sosiaalipalvelut Taiteet, viihde ja virkistys

0,0 % 0,7 % 0,7 % 3,5 % 0,7 % 2,9 % 3,5 % 2,9 % 3,6 % 3,5 % 3,6 % 5,1 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 5,2 % 7,9 % 6,6 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 4,3 % 5,7 % 8,8 % 0,0 % 0,7 % 0,7 % 3,5 % 4,3 % 0,7 % 2,6 % 1,4 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Teollisuus

32,9 % 33,6 % 20,0 % 24,3 % 23,4 %

Tukku- ja vähittäiskauppa 8,7 % 7,9 % 8,8 %

Muu palvelutoiminta Muu

44,3 %

0,9 % 7,1 % 2,2 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

PerheyritysPULSSI - Helmikuu 2021 - FINAL (Kaikki vastaajat) (KA:11.62, Hajonta:3.64) (Vastauksia:115) 1_PerheyritysPULSSI Marraskuu 2020 (Kaikki vastaajat) (KA:11.82, Hajonta:3.65) (Vastauksia:140) 3_Koronakysely huhtikuu 2020 (Kaikki vastaajat) (KA:11.16, Hajonta:4.02) (Vastauksia:137)


TAUSTATIEDOT YRITYKSEN JOHDOSSA OLEVA SUKUPOLVI

19,1 % 1.

20,0 % 25,2 % 49,6 %

2.

42,9 % 40,9 % 15,7 %

3.

22,9 % 20,9 % 15,7 %

4. tai enemmän

14,3 % 13,0 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

PerheyritysPULSSI - Helmikuu 2021 - FINAL (Kaikki vastaajat) (KA:2.28, Hajonta:0.95) (Vastauksia:115) 1_PerheyritysPULSSI Marraskuu 2020 (Kaikki vastaajat) (KA:2.31, Hajonta:0.95) (Vastauksia:140) 2_Koronakysely toukokuu 2020 (Kaikki vastaajat) (KA:2.22, Hajonta:0.97) (Vastauksia:115)


Kiitos! raine.tiessalo@perheyritys.fi


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.