Page 1

Kolmiulotteinen mallinnus 'Iivantiira 3D' www-sivusto on Kuhmon kansalaisopiston vuoden 2010 kevätlukukauden 3D-mallinnuskurssin sisältöjen julkistamista ja kurssin tuottamien aineistojen kokoamista varten. Näillä sivuilla julkaisemme oppituntien sisällöt, eri aiheiden tukisivut, harjoitustehtäviä ja niihin liittyvää aineistoa. Kokeilemme samalla Google sites -palvelun soveltuvuutta projektityöskentelyn alustaksi. Sivusto ei kuitenkaan ole mikään itsetarkoitus, vaan opiskelua helpottava apuväline.

[ http://sites.google.com/site/iivantiira3d/ ]


Koordinaatisto Käsikaavio kertoo miten SketchUp-ikkunan akselit jäsentyvät x, y, z -suuntiin punaiseksi, vihreäksi ja siniseksi koordinaatistoksi, joka etenee itään, pohjoiseen ja ylös. Käsi osoittaa, että kyseiset akselit etenevät oikean käden sormien mukaisessa järjestyksessä, siten että kolmas sormi osoittaa oikeakätisen ruuvin etenemissuunnan.

Oikean käden SketchUp-ruuvisääntö (piirros A. Donner)


3. oppitunti (15-02-10) Tällä oppitunnilla jatkamme kurssin ensimmäistä oppijaksoa, jonka aikana on tarkoitus perehdyttää SketchUp-työkalujen käyttöön. Aloitamme myös perehtymisen maantieteellisen sijainnin määrittelyyn. Maapalloselaimessa sijoittelu tapahtuu paikkamerkkien avulla. Määrittelemme ensiksi sijainnin Kansalaisen karttapaikka -palvelussa ja siirrämme sitten kyseisen tiedon Google earth -paikkamerkkiin.


4. oppitunti (22-02-10) Toisen oppijakson aikana opimme miten tuottaa erityyppisiä talorunkoja ja tavallisimpia kattoratkaisuja. Pohdimme myös portaiden ja kaiteiden rakentamisen periaatteita. Kun Iivantiiran jokaisen talon sijainti on saatu määriteltyä, voimme ryhtyä sijoittamaan todelliseen kokoon suurennettuja kaavioita paikkamerkkien osoittamiin kohtiin.

Lipukkavaara: Rakennuskaavioita ja paikkamerkkejä Google earth -näkymässä


Tämänkertaisen eli 5. oppitunnin tunnuksena on kuva-arvoitus, joka on laadittu opiskelun kohteena olevalla SketchUp-mallinnusohjelmalla. Ypykän päärakennus on eräs Iivantiiran mallinnettavista rakennuskohteista. Olemme käyttäneet keltaisia paikkamerkkejä asutun tilan symbolina. ‘Ypykkä paalupaikalle!’ voisi olla nopeasti keksitty kuva-arvoituksen vastaus. Mutta tuohon vastaukseen ei sisälly 'pun'-perinteen mukaista sanaleikkiä: ‘Paluu Iivantiiran Ypykkään’ –kesätapahtuman nimestä tulee tässä yhteydessä ‘Paalu Iivantiiran Ypykkään’. ― Johdattelu, 01-03-2010.

SketchUp kuva-arvoitus.


7. oppitunti (22-03-10)

'Tähän on tultu' — rivitalokehikko nousee rakennuspiirustuksen pohjalta (sananmukaisesti)

Olemme kehittäneet menetelmän, jossa hyödynnetään talon rakennuspiirustuksia. Piirustusten mittakaava muutetaan todellisuutta vastaavaksi, jonka jälkeen talomallia piirretään suoraan pohjapiirustuksen päälle. Kolmiulotteisuus syntyy yksinkertaisesti yhdellä ainoalla vedä/työnnä-työkalun vedolla. Toinen, symmetrisesti käänteinen huoneisto saadaan aikaan mittakaava-työkalun 1:1 käännöksellä.


Juha Sven Korhonen on eräs niistä Iivantiiran ystävistä, jotka mielenkiinnolla seuraavat työtämme. Olemme Juhan kanssa keskustelleet sellaisestakin sovellutusmahdollisuudesta, että SketchUp-malleja vedostettaisiin leikkaamalla ja liimalla koottaviksi pienoismalleiksi. Sitten meidän pitää myös löytää keino kuvata historiallisia kohteita, joista ei kenties olekaan tarkkaa lähdeaineistoa. Sellainen kohdehan on esimerkiksi Ypykän savupirtti.

Juha Sven Korhonen: ’Aimla Kylämaja’, 2010


8. oppitunti (29-03-10) Meillä on pian koossa kaikki tarvittava osaaminen ja välineet Iivantiiran kylän talojen mallintamista varten: Tietoa mallintamisohjelman työkaluista, talojen sijaintitietoa, piirustuksia ja valokuvia kuvattavista kohteista. Olemme mittaamalla keränneet tietoaa rakennuspiirustuksista puuttuvista mitoista.

SketchUp-harjoitelma: ’Still Leben / Asetelma’


Hietalahden isäntä, Pekka Niskanen on mallintanut jo kauan ennenkuin asiaa ruvettiin opettamaan Kuhmon kansalaisopiston kurssilla. Sen lisäksi, että osoiteviitta on hauskan näköinen, tienhaaraan sijoitettu opastin kertoo myös havainnollisesti missä Hietalahden päärakennus sijaitsee.


10. oppitunti (19-04-10) ”Tänään satoi ensimmäiset kevätlumet, sen jälkeen kun kaikki kylätiet olivat jo sulaneet puhtaiksi innostuneiden kartanlaatijoiden tallusteltaviksi. Olimme juuri edellisenä päivänä keränneet GPSpolkua pitkin Kaisaniementietä, joka johtaa naapurin sukulaisten huviloilta kohti Kokkovaarantietä. Silloin sama kurkiaura, josta Inari oli kirjoittanut saapui tänne Iivantiiraan. Täällä määränpäässä se ei ollut yhtä komea näky kuin Nummelassa. Nälkämaan versio varmimmasta kevään merkistä oli vain kolmen kurjen viistoviiva. Sitä emme tiedä jäivätkö kurjet paikkakunnalle, vai käyttivätkö ne vain välipysäkkinä naapurin patoamaa lintujärveä.”

Inari Krohn: ’Huimaus’ Akvarelli/Tempera 2007, 50 x 70 cm


11. oppitunti (26-04-10)

Komponentti-iloittelua paikantamisesta satelliittien avulla: 'Ypykk채 on my Mind... Trek'


Opiskelun lomassa valmistettu rivitalon malli on pian valmis Google 3D mallinnusvarastoa varten. Rakennamme vielä ikkuna-aukot ja kehystämme kaikki ovija ikkuna-aukot neljän tuuman koristelaudoilla. Sen jälkeen voimme päällystää malli valokuvatarkoilla pintamateriaaleilla, jotka odottavat valmiina materiaalikokoelmissamme. Alla on kylätalon rakennus 2:n mallista valmistettu vedos. Tältä talo näyttää, sen jälkeen kun malli on päällystetty oikeilla pintarakenteilla:

Kylätalon rakennus 2: Takaosa ja sisäänkäynti


Kuhmon kansalaisopiston 'Iivantiira 3D' -kurssi  

Opintoryhmän toimintaa esittelevä kalvosarja. Esitys on alunperin valmistettu Kuhmon kansalaisopiston vuoden 2010 kevätnäyttelyä varten

Kuhmon kansalaisopiston 'Iivantiira 3D' -kurssi  

Opintoryhmän toimintaa esittelevä kalvosarja. Esitys on alunperin valmistettu Kuhmon kansalaisopiston vuoden 2010 kevätnäyttelyä varten

Advertisement