Dél-Dunántúli Gazdaság XXIV. évfolyam 7. szám

Page 30

www.facebook.com/pecsikamara • www.youtube.com/pecsikamara GAZDASÁGDél-Dunántúli mûködünk!Együtt TAKARÉKOSKODÁSRA FEL! VAN MEGOLDÁS XXIV. évfolyam 7. szám 2022. szeptember 9. APÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS www.pecsikamara.hu/deldunantuligazdasagIPARKAMARALAPJA HÚZZUK ÖSSZE!

HOGYAN TOVÁBB AKATAUTÁN?

Több lehetôségük is van azoknak a vállalkozóknak, akik szeptember 1-jétôl már nem jogosultak a kisadózó vállalkozások tételes adójára. Atörvénymódosítás több százezer hazai kisvállalkozó és -vállalkozás mûködését érinti, ezért az OTPBank és a Bookkeepie összegyûjtötte további adózási lehetôségeiket. Emellett a hitelintézet – részben az érintettek támogatásaként – három évre elengedi az új Start számlát nyitó egyéni vállalkozók számlavezetési díját. Budapest, 2022. július 20. – Becslések szerint közel 450 ezer vállalkozó választotta adójának megfizetésére a kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata), most sokuknak fel kell készülnie arra, hogy szeptember 1-jétôl jelentôsen leszûkül azok köre, akik továbbra is alkalmazhatják ezt az adózási formát. Mit tehet az, aki kiesik a kata körébôl? Avállalkozási tevékenység folytatására számos lehetôség áll rendelkezésre, de fontos itt megjegyeznünk, hogy a megalapozott döntéshez elengedhetetlen az üzleti terv készítése és ez alapján szakértô bevonásával az egyes alternatívák adóvonzatának kiszámítása. Az a kata körébe tartozó egyéni vállalkozó, aki továbbra is vállalkozóként szeretné folytatni tevékenységét, az adózhat vállalkozói jövedelemadózással vagy választhatja az átalányadózást.Azátalányadózás évi 24 millió forint árbevételig, illetve kiskereskedelmi szolgáltatóként 120 millió forintig választható. Az átalányadó a vállalkozó bevételébôl egy vélelmezett költséghányaddal számítható ki, az így kapott jövedelem után kell adót és járulékot fizetni a vállalkozás tevékenységétôl függô arányban. Fontos, hogy aki a továbbiakban egyéni vállalkozóként, átalányadózással folytatná tevékenységét, errôl október 31-ig nyilatkozhat, az adóhatóság augusztus 15-ig teszi közzé a bejelentés módját. „Az érintett vállalkozókra számos feladat hárul, azonban azt is érdemes, sôt figyelembe kell venniük, hogy rövid idôn belül a sokszorosára fog nôni azok száma, akik éppen könyvelôt keresnek, elôször talán csak tanácsadásra, késôbb könyvelésre is. Akata hatálya alatt álló cégek esetén pedig a könyvvizsgálók, végelszámolók iránt fog drasztikusan megugrani a kereslet” – mondta Vizsy András, a Bookkeepie ügyvezetôje. A vállalkozói jövedelemadózásnak nincs bevételi értékhatára, tehát magasabb bevétel esetén az érintettek csak így folytathatják. Ez az adózási mód akkor lehet elônyösebb, mint az átalányadó, ha az egyéni vállalkozó által végzett tevékenységgel összefüggésben felmerülô tényleges (igazolt) költségek magasabbak, mint az átalányadózás során figyelembe vehetôAbbanköltséghányad.azesetben, ha az egyéni vállalkozó egyszemélyes kft.-ben folytatná tevékenységét, megteheti társasági adózással vagy választhatja a kisvállalati adót. A kisvállalati adó (kiva) mértéke 2022-ben 10%, alapját több tétel adja, mint a személyi jellegû kifizetések, vagy például a jóváhagyott osztalék összege. 50 fôs létszám és 3 milliárd forint éves árbevétel alatt választható, és abban az esetben lehet elônyös, ha a vállalkozás bérköltsége meghaladja a nyereségét.Atársasági adó, aminek mértéke 9%, akkor lehet elônyösebb, mint a kiva, ha a vállalkozó osztalékra tart igényt, nem lesznek magasak a bérköltségei, vagy ha az elsô idôszakban kicsi vagy negatív eredménnyel tervez. További különbség, hogy a kiva – amennyiben tervez személyi jellegû kifizetéssel a vállalkozás – mindenképp fizetendô, míg a társasági adót eredmény után kell fizetni. Akata hatálya alá tartozó bt.-k, hasonlóan az egyszemélyes kft-hez, folytathatják társasági adózással vagy szintén választhatják a kisvállalati adót, azonban áttérés esetén a nyitómérleget könyvvizsgálóval kell aláíratni. Számlanyitási kedvezmény az OTPBanktól Ahhoz, hogy a törvénymódosítás érintettjei könnyebben állhassanak át más adózási formákra, az OTPBank számlanyitási kedvezményt hirdetett Start számlacsomagjában az egyéni vállalkozók számára. „Sok vállalkozónak lesz szüksége rövid idôn belül pénzforgalmi számlára a váltáshoz, ezért döntöttünk úgy, hogy támogatjuk az érintetteket és elengedjük az újonnan szerzôdô egyéni vállalkozók számára a számlavezetési díjat három évre. Ez az idôszak elegendô lehet, hogy szembenézzenek az átmeneti nehézségekkel, és csökkenthessék költségeiket” – fogalmazott Dancsné Engler Bernadett, az OTPBank Mikro- és Kisvállalkozói területének vezetôje. Segíthetnek-e a vállalkozók üzleti partnerei is? Aszeptember 1-jével életbe lépô változások áttételesen a kisadózó vállalkozások céges partnereit is érintik, hiszen ha a korábban a kata körébe tartozó egyéni vállalkozó másik adózási formát választ, az a magasabb adóterhek mellett magasabb adminisztratív költségeket is jelent. Megoldásként felmerülhet a munkaviszonyra való áttérés, amennyiben a partner által ellátott feladat mennyisége és idôtartama ezt indokolttá teheti, és opció lehet még az egyszerûsített foglalkoztatás (EFO) is. Utóbbi esetében a partnert magánszemélyként lehet tovább foglalkoztatni alkalmi, egyszerûsített munkaviszonyban, de havonta legfeljebb 15, évente pedig legfeljebb 90 napot dolgozhat ennek keretében (turisztikai vagy vendéglátóipari idénymunka esetén 120 napot).

Atájékoztatás nem teljes körû és nem minôsül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felkeltése. Afenti termékek és szolgáltatások részletes feltételeirôl az ismert csatornákon keresztül tájékozódhatnak. Az OTPBank fenntartja annak jogát, hogy a közleményben szereplô termékek és szolgáltatások kondícióit módosítsa.

AJÁNLÓ Dél-Dunántúli Gazdaság 3 A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara lapja ISSN 1419-8746 Kiadja: Pécs-Baranyai Gazdaságfejlesztô és Szolgáltató Nonprofit Kft. A kiadásért felel:Rabb Szabolcs Felelôs szerkesztô: Katona Petra Szerkesztôség: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. 7602 Pécs, Pf. 109 Tel.: (72) 507-133, fax: (72) 507-152 E-mail: pbkik@pbkik.hu A szerkesztôbizottság tagjai: Császár Gergely, Piacsek László, Pohli Krisztina, Schmidt Enikô, Sörös Dávid Hirdetésvezetô: Háda Sándorné (20) 319-8563 Nyomdai elôkészítés: Harnóczy Örs Nyomdai munkálatok: Molnár Nyomda és Kiadó Kft., Pécs Kereskedelmi forgalomba nem kerül. PBKIK honlap: www.pecsikamara.huwww.pbkik.hu 36–37. OLDAL 23. OLDAL 30. OLDAL 10–12. OLDAL PORCELÁNMANUFAKTÚRAZSOLNAY #ajelenajövôd pályaorientációs tábor 2022 A HÓNAP ÜZLETEMBERE 32. OLDAL HERBÁLYAUTÓTESZTISTVÁN–Land Rover DefenderEU4BCC90 – Chacha-t mindenkinek! 16. OLDAL GÖTZ ATTILA SAJÁTHOZOTTTANMÛHELYTLÉTRE 29. OLDALALEXITY LILIAN SPORT ÉS MECSEXTRÉMGAZDASÁGPARK

FEL!

TAKARÉKOSKODÁSRA

● A hitel nettó kamata évi fix 3,5%.

Eljött a pillanat, amikor nincs tovább: mindenkinek, a magánembereknek és a vállalkozásoknak is át kell gondolniuk, hogyan tudják kisebb költségekkel fenntartani magukat. A fûtés, a villamos energia, az üzemanyag ára az egekben, amire nincs hatásunk – arra viszont van, hogy ezekbôl mennyit használunk. Összeállításunkban olyan megoldásoknak jártunk utána, amelyek hosszú távon csökkenthetik a kiadásainkat.

3. Széchenyi Beruházási Hitel MAX szinte minden beruházási hitelcél finanszírozására alkalmas, az agrárszektorban is. A konstrukció keretében finanszírozható fôbb hitelcélok az alábbiak: klasszikus beruházási célok (mint pl. új és használt gép, berendezés, ingatlan, egyéb tárgyieszköz-beszerzés), korábbi piaci árazású hitelek kiváltása, a feltételeknek megfelelô üzletrészvásárlás, illetve a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz-beszerzés.

● A hitel nettó kamata évi fix 1,5%, illetve energiahatékonyság-javítást és technológiaváltást segítô hitelcélok esetén évi fix 0,5%. A kedvezményes Energiahatékonyság-javítást és technológiaváltást segítô hitel hitelcéljait az alábbi elvek mentén határozták meg:

A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX keretében – annak többlettámogatott hitelrészeként – bevezették a Széchenyi Energiakártyát, amely az energiaválság által érintett vállalkozások által igényelhetô 1 éves futamidôvel és a normál folyószámlahitelrészhez képest még kedvezôbb, évi fix 1% nettó kamattal.

2. Széchenyi Likviditási Hitel MAX szabad felhasználású forgóeszközhitel a vállalkozás mûködéséhez szükséges kiváltásrafinanszírozására.forgóeszköz-beszerzésekALikviditásiHitelhitel-isfelhasználható.

Annak érdekében, hogy a kkv-szektor továbbra is a legalacsonyabb kamatok mellett juthasson forráshoz, a kormányzat a program összes hiteléhez továbbra is kamattámogatást, illetve garanciadíjtámogatást nyújt és az eddigi mértékû kezelési költségtámogatást biztosítja a vállalkozások számára. Ennek eredményeként az SZKP MAX hitelei továbbra is a teljes futamidô alatt fix kamatozással, évi 0,5 – 3,5% nettó kamatszinten, a program üzletszabályzatában rögzített egyéb díjtételek mellett érhetôk el. A hitelkérelmek benyújtására a kamara pécsi, komlói, szigetvári és mohácsi ügyfélszolgálati irodáiban is lehetôség van elôzetes idôpontegyeztetést követôen.

KEDVEZÔ FELTÉTELEKET KÍNÁL A SZÉCHENYI MAX HITELPROGRAM MAX néven folytatódik a hazai kkv-szektor versenyképességének elôsegítését és tartós növekedési feltételeinek megteremtését szolgáló államilag támogatott hitelprogram.

KÁRTYA

● A hitel maximális futamideje akár 3 év is lehet (1, 2 vagy 3 év).

● Az igényelhetô hitelösszeg legfeljebb 400 millió forint.

Jelenleg az alábbi konstrukciók közül választhatnak a vállalkozások a hitelcéltól függôen: 1. Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX a napi mûködési költségek biztosításához. ● Az igényelhetô hitelösszeg max. 250 millió forint.

● A hitel maximális futamideje 10 év.

● A konstrukció maximális futamideje 10 év. ● A konstrukció nettó kamata évi fix 3,5%. További információk és a részletes igénybevételi feltételek kartya-program/https://pbkik.hu/ugyintezes/szechenyiaoldalonolvashatók.

4 CÍMLAPSZTORIDél-Dunántúli Gazdaság

● igazolható a fenntarthatóság, a zöldgazdaság vagy a körforgásos gazdaság elveinek érvényesítése, illetve ● a beruházás az energiahatékonyság javítására vagy technológiaváltásra irányul.

4. Széchenyi Lízing MAX pénzügyi lízingügyletek finanszírozására.

● Az igényelhetô hitelösszeg max. 250 millió forint. ● A hitel futamideje 3 év. ● A hitel nettó kamata évi fix 3,5%.

● A konstrukcióban mindenféle új vagy használt haszongépjármûvek, gépek, berendezések finanszírozására van lehetôség.

ENERGIAÁR: VAN, AMIVEL A VÁLLALKOZÁSOK CSÖKKENTHETIK A KÖLTSÉGEIKET

Rövid idôn belül az ötszörösére emelkedett villamosenergia-költség, a gáz árdrágulása szinte követhetetlen – és még nem látszik a folyamat vége. A vállalkozásvezetôk hetente, de van, hogy sûrûbben tervezik a költségeket, a magas árak mellett a legfôbb kockázati tényezô a bizonytalanság. Van-e mozgástér, mivel lehet csökkenteni a kiadásokat, hosszú távon milyen stratégiát érdemes követni? – többek között ezekre a kérdésekre kerestük a választ KATICS ÁKOSSAL, a földgáz- és villamosenergia-értékesítéssel foglalkozó Hungaro Energy Kft. ügyvezetôjével.—Egységesen érinti-e a különbözô iparágakat az energiaár-drágulás vagy vannak kevésbé érintett szektorok is? — Az energiadrágulás mindenkire egységesen hat. Két energiafogyasztó csoportot érdemes megkülönböztetni: a szabadpiacot, itt egytôl egyig mindenki szembesül a jelentôs energiadrágulással. Különbség csak ott tapasztalható, hogy ki milyen mértékben fogyaszt földgázt vagy villamos energiát, tehát a termeléséhez mekkora mennyiségre van szüksége ezekbôl az energiahordozókból. Mert olyan helyen, például egy csirkefarmon, ahol egyenletes meleg hômérsékletet kell biztosítani az állatoknak, sokkal több energiát használnak, mint ott, ahol „csak” világításra vagy néhány gép mûködtetésére kell költeni. Ezért a vállalkozásoknál a felhasználás mértéke súlyosbítja a helyzetet. A másik csoportba a lakosság tartozik, amely rezsicsökkentés alatt áll, így élvezheti az „olcsóságot”.Általánosságban mindenkit érint az árváltozás. A fûtés, a gáz, a villany olyan alapvetôek a mai társadalmunkban, hogy észre se vesszük, ha fogyasztjuk ôket. Természetes, hogy fölkapcsoljuk a lámpát vagy hogy meleg van, viszont azokon a helyeken, ahol jelentôsebb mennyiségben van szükség az energiahordozók nyújtotta szolgáltatásokra, egyre nehezebb rentábilisan mûködni.

Energy pénzbeli hozzájárulással tudja segíteni az energiahatékonysági beruházást indító Mûködésünkpartnereit.sorángyakran tapasztaljuk, hogy a vállalkozásoknál egy fogyasztási helyen a mérôóra nagysága nem az optimális méretre van tervezve.

CÍMLAPSZTORI Dél-Dunántúli Gazdaság 5

A gyártócsarnok építésekor a szakemberek nagyjából meghatározták, hogy a jövôbeni gyártáshoz mekkora energiafelhasználásra lesz szükség, és bizony sokszor túl nagy kapacitású gáz- vagy villamosmérôt javasoltak. Aztán vagy nem valósult meg minden beruházás, vagy kevesebb, más, esetleg korszerûbb gépeket kezdtek el használni, amelyek fogyasztása kisebb lett a tervezettnél, viszont a mérôket nem igazították ehhez. Tehát érdemes felmérni a mérôk helyzetét a cégeknél, hiszen ezáltal például rendszerhasználati díjat is lehet spórolni, ha esetleg valamilyen alternatív, megújuló energiát használó berendezéssel ki tudnák egészíteni a jelenlegi fûtésrendszerüket, és a mostani gázmérôt sokkal kisebbre tudnák cserélni. De persze azokkal az alternatív megoldásokkal is, amelyek az üzemanyag-takarékosságot szolgálják, például kerékpáros munkába járással vagy a fuvarozócégek vezetéstechnikai oktatással, amivel a sofôröket megtanítják a minél alacsonyabb fo- ❯ KATICS ÁKOS

— Mit tehetnek a vállalkozások a költségeik csökkentése érdekében? Akár házon belül is? — 2021 januárjában vezették be az energiahatékonysági kötelezettségi rendszert, közkeletû nevén az EKR-t. Ez azt hivatott ösztönözni, hogy az energiafelhasználásuk csökkentése érdekében hajtsanak végre beruházást a vállalatok. Sokfajta lehetôség áll elôttük: például az energetikai besorolás javulása érdekében leszigetelhetik az épületeiket, korszerû kazán felszerelésével kevesebb energiát kell felhasználniuk a fûtésre, vagy a villamossági beruházásoknak köszönhetôen LED-es világításra cserélhetik le a régi világítótesteket. De ugyanígy beépíthetnek automatizációkat a lámpák energiatakarékos üzemeltetésére, így csak akkor kapcsolódnak fel a világítótestek, amikor ténylegesen használják is ôket. Az EKR-rendszerben tízéves ciklusokat tekintve minden évben változik annak a mértéke, hogy mekkora megtakarítást kell elérniük a fogyasztásban a vállalkozásoknak, és a rendszer azt is elôírja, hogy ha a vállalatok nem valósítanak meg energiahatékonysági beruházást, akkor a fogyasztásuk arányos részét pénzben kell megváltaniuk. De támogatásokat is szerezhetnek a beruházásokhoz, a Hungaro

LAKICSkozásbanelôállítására,forrástésniukhez.partnereitmindkétsétvezését,évevállalata,kedettlítóiévbenGépgyártóerômûvetszekNéhánySZÉLERÔMÛVEKKELÉSNAPELEMEKKELéveaszélerômû-alkatré-gyártásamellettkisüzemiszél-fejlesztettakomlóiLakicsKft.,amelymáramúltisérezteaszélerômû-beszál-tevékenységeirántmegnöve-keresletet.Acégcsoporttag-aSolarFMKft.mintegyötnapelemparkokteljeskörûter-kivitelezését,üzemelteté-éskarbantartásátvégzi,ígyvállalkozáshozzásegítiazenergiaár-csökkentés-Hogymitérdemesmegfontol-avállalkozásoknak,haanapotaszeletmintmegújulóenergia-szeretnékhasználnienergiaarrólamindkétvállal-tulajdonoskéntjelenlévôPÉTERTkérdeztük

— Míg a korábban fejlesztett kisüzemi szélerômûvünkbôl évekkel ezelôtt csak a kifejezetten elkötelezett vevôk vásároltak – ezért a fejlesztését átmenetileg le is kellett állítanunk –, addig az energiapiaci változások hatására az elmúlt idôszakban több nyugat-európai érdeklôdés is érkezett, így az üzletág újÍGY IS

Mindenképpen

Az egyetemes szolgáltatási árszabások változásának következtében ugrásszerû rezsinövekedéssel kell szembenézniük régiónk vállalkozóinak is. A vendéglátóegységek helyzetét tovább nehezíti az alapanyagárak emelkedése, ami önmagában az árak megkétszerezôdésére adna okot, ám sem a vállalkozások, sem a vendégek nincsenek felkészülve a folyamatos áremelkedésre. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara ezúton szeretné felhívni a vállalkozások figyelmét egy költségcsökkentô alternatívára. Éves villamosenergia- vagy földgázbeszerzéseinek optimalizálásához ajánlott lehet egy független beszerzési tanácsadó csapat szolgáltatásainak igénybevétele. A Sourcing Hungary Kft. Magyarország egyik piacvezetô független energiahatékonysági és beszerzési szakértô szervezete, amely akár csoportos energiabeszerzési szövetség kialakításának keretében a lehetô legkedvezôbb ajánlatcsomagok összeállításával a vállalkozások segítségére lehet. Szolgáltatásaikról és a beszerzés menetérôl bôvebben: https://www.sourcing.hu/

6 CÍMLAPSZTORIDél-Dunántúli Gazdaság gyasztás elérésére, sok energiát lehetne megtakarítani. —Miként lehet elébe menni annak, hogy elszaladjanak a költségek? Van-e olyan szakmai tanácsadás, amely költségoptimalizálást tesz lehetôvé?

—Véleményem szerint még koránt sincs annyi napelem használatban, amennyinek érezhetô lenne a hatása. Ebben annak is szerepe van, hogy egyes országokban, köztük Magyarországon is, sajnos nem fejlesztették magát a villamosenergia-hálózatot olyan mértékben, hogy ezt 100 százalékosan tudja kezelni. Emellett azzal is számolni kell, hogy a napelemek nem termelik olyan egyenletesen az áramot, mint a nagyobb erômûvek, ha keveset süt a nap, értelemszerûen kisebb lesz az áramtermelés. Ezért a meglévô rendszernek azonnal pótolnia kell a kiesést. Tehát még nem mûködik 100%-osan a rendszer. Egyébként magam nem állok optimistán a következô hónapok elôtt, még extrémebben magas árakat várok. A magyarországi, illetve az európai tárolók leürültek, és ilyen árak mellett nagyon sokba kerülne visszatölteni ôket. Egy kicsit keményebb vagy váratlan tél esetén érezhetôen nagy áremelkedések jöhetnek.

MEGTAKARÍTÁS:

— Elsôre azt szoktam javasolni, hogy zárjon be! A mai napon újabb extrém rekordokat dönt a földgáz tôzsdei ára. Jelenleg 230 EUR/MWh-on áll. Ez tavaly augusztusban 40 EUR/MWh volt, ami szintén rekordnak számított. Az azelôtti évben pedig kb. 16–18 EUR volt. És ki tudja, hogy mi lesz még itt télen, amikor ténylegesen elkezdôdik a fûtésszezon. Ilyen árak mellett nem lehet semmilyen üzleti modellt fenntartani. Újra lehet számolni a szolgáltatásunk árát, viszont véleményem szerint ezt az emberek nem fogják tudni kifizetni. nagy odafigyelést igényel a pontos tervezés. A fogyasztás 100%-os elôrejelzésével a jelenlegi árkörnyezetben sokat megspórolhat egy vállalat. E magas árszint mellett a szolgáltatóknak is más taktikát kell alkalmazniuk. Eddig a fogyasztó havi bontásokban megadta, hogy nagyjából menynyit fogyaszt a következô évben, a szolgáltató ezt árazta be és szerzôdött le az energiaértékesítôkkel. Most a maga árak mellett, ha az ügyfél nagymértékben eltér a megadott mennyiségektôl, az horribilis veszteségeket képes generálni. Mi most júniusban áraztuk be az októbertôl induló szerzôdéseket, jelen pillanatban nem lehet elôrelátni, hogy decemberben vagy januárban hogyan alakulnak az árak. Ha egy ügyfél úgy nyilatkozik, hogy kb. 100 m3-t fogyaszt decemberben, és közben 250-et használt el, nekem mint szolgáltatónak a piacról kell megvennem a 150 m3 különbséget. És nem mindegy, hogy a jelenlegi áron szerzem be, vagy majd a decemberi esetleg tízszeres értéken. Ezt a kockázatot valahogy kezelni kell, ezért a kereskedôk is kénytelenek új szabályokat felállítani, ami azt hozza magával, hogy a fogyasztóknak nagyon pontosan be kell lôniük: adott hónapban várhatóan mennyi lesz a fogyasztásuk. Ez komoly tervezést, pontos elôrejelzést igényel, így már a szerzôdéskötéskor is érdemes odafigyelni a jelenlegi aktuális fogyasztásra, mert ezzel most bizony nagyon nagy kötbéreket lehet elkerülni. Jó, ha igénybe vesznek szakmai segítséget a vállalatok, egy szakember meg tudja mondani, hogy miként lehet kedvezôbbé tenni az energiafelhasználást, és késôbb ezt folyamatosan monitorozni is szükséges. Mert ha idôben jelzik az energiakereskedônek, hogy egy beesett új szállítás miatt várhatóan nôni fog a fogyasztás, akkor erre ô is fel tud készülni. — Egyre több termelôüzem tetejére szerelnek napelemet a villamos energia árának visszaszorítása érdekében. Ezek a megújuló energiás megoldások miként játszanak szerepet a vállalatok energiagényének kiszolgálásában és hosszú távon milyen hatásai lehetnek?

CSOPORTOSLEHET:ENERGIABESZERZÉSI

SZÖVETSÉG

— Korábban több kiírás is volt mind a lakossági, mind a vállalati szektorban. Jelenleg nincs nyitott pályázat, az EUforrások lehívásának bizonytalansága miatt nehezen becsülhetô meg, hogy lesznek-e erre további források. Az azonban biztos, hogy az esetleges pályázati lehetôség kiírásáig, elnyeréséig és megvalósításáig a teljes árú villamos energiát kell fizetnie a vállalkozásoknak, így néhány év várakozással akár akkora összeg is összejöhet pluszköltségként, amennyit a beruházás szempontjából a pályázati támogatás jelentene.

— A villamos energia árának drasztikus növekedésére adott természetes válaszként egyre inkább jellemzô, hogy azoknak az épületeknek a tetejét napelemekkel szerelik fel, ahol mûködnek, esetleg a kihasználatlan vagy az ipari területük erre a célra használható részeire telepítenek napelemes rendszereket, ezzel kompenzálva a saját energiafelhasználásukat. Ugyancsak érdekes trend az akkumulátoroké, bár a tárolástechnológia egyelôre még nagyon drága. Sok cég üzemel hosszított vagy két mûszakban, így a tevékenységüket nem fedik le a napos órák, ezért ôk már megfontolják és egyre többen választják az akkumulátoros rendszerek telepítését is.

— Jellemzô-e, hogy a hazai vállalkozások napelemparkok telepítésében gondolkodnak az energiakiadásaik csökkentése érdekében?

— Mondana néhány szempontot, hogy kinek mi alapján érdemes megfontolnia, hogy beruházzon-e napelembe vagy szélerômûbe?

CÍMLAPSZTORI Dél-Dunántúli Gazdaság 7 raindítását, felfuttatását fontolgatjuk. A kisüzemi szélerômûvek teljesítménye 50 kW, ezek elsôsorban mezôgazdasági üzemek, kisebb ipari üzemek, egyedi felhasználók ellátására alkalmasak. Solar kivitelezési-üzemeltetési üzletágunk rendkívül sokat fejlôdött az elmúlt években, vállalkozásunk nagyobb, ipari méretû napelemparkokat épít vállalati beruházók részére, lakossági kivitelezéseket nem végzünk. Solar beruházási tevékenységünk keretében pedig saját beruházásban napelemparkokat építünk, amelyekbôl a megtermelt áramot értékesítjük hosszú távú szerzôdéssel azon vállalati vevôink számára, akiknek nem áll szándékában saját napelempark tulajdonlása, viszont a piacinál lényegesen olcsóbb áron szeretnék villamosenergiaszükségletüket fedezni. Ez a piac jelenleg is kialakulóban van, a napelem szegmensben jelenleg egy komoly bumm tapasztalható. Mi is számos megkeresést kapunk az ország minden részébôl.

— Nem célunk 100%-ban kiváltani a cég energiafelhasználását, hiszen ahhoz lényegesen nagyobb, a felhasználási csúcsokat is lefedô rendszert kéne telepíteni, aminek a kihasználtsága már nem gazdaságos. A fogyasztó ugyanúgy kapcsolatban marad a hálózati szolgáltatóval, csak egy lényegesen alacsonyabb hálózati vételezés mellett. A fogyasztási görbék megismerése alapján külön kalkulációt készítünk arra, hogy milyen rendszerméret és így beruházási költség mellett optimális a cég megtérülése. Lehet, hogy kisebb rendszernél folyamatosan fel tudja használni a megtermelt áramot, egy lényegesen nagyobb rendszernél viszont már nem lesz olyan jó a kihasználtság. Meg kell találnunk az optimumot fogyasztási, pénzügyi és megtérülési értelemben is.

KÖZÖS BESZERZÉS: JELENTÔS ÁRKEDVEZMÉNY lenbecsakTradealapjánmennyiségikeletkezikKlaszterbentéktöbbesetlegdelmilentôsfeltétlenülkimerítikisebbsülkorántsemlanatbanhez.gyobbterméketmennyiségbentisztábanAzzalVÉDELMIPAPÍRÁRURA,ÜZEMANYAGRA,MUNKA-ESZKÖZÖKREmindenvállalkozásvezetôvan,hogyhanagyobbvásárolvalamilyenvagyszolgáltatást,na-eséllyeljuthatkedvezmény-Ezatörvényszerûségjelenpil-isérvényes,azonbanazmindegy,hogymiminô-„nagyobbmennyiségnek”.Egyvállalkozásnembiztos,hogyeztafogalmat,hiszennemszerezbeegyszerreje-tételbenpapírárut,munkavé-eszköztvagymunkaruhát,motorikusgázt.Haazonbanvállalkozásösszefog,minttet-eztaDél-DunántúliGépipari(DDGK),nagyeséllyelkedvezményrejogosítóigény.Ezenelgondolásjöttlétre2014-benaKKVKft.,amelyazótamárnemaDDGKtagjaiszámáraszerezamûködésükhözelengedhetet-termékeket.

— A gépipari klaszter jellemzôen olyan vállalkozásokat tömörít, amelyek a nemzetközi piacon dolgoznak, vevôink világpiaci árakat várnak el a termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatban. E nagyvállalati partnerek logisztikai rendszere sokkal szofisztikáltabb, mint a miénk, a klasztertagok többsége nem képes fenntartani egy olyan szintû beszerzést, ami ennek megfelelne. Amikor egyesével megjelenünk a piacon, akármekkora céget képviselünk, nincs akkora vásárlóerônk, mintha klaszterszinten kopogtatnánk. Tehát ha összesítjük az erônket, akkor akár árbevétel, akár ❯LAKICS PÉTER

— A napelemes rendszerek a mai áramárak mellett már néhány év alatt megtérülnek, ezért ezt már nem is fontolgatja a cégek többsége. Amit érdemes meggondolni, hogy a jelenlegi és a közeljövôben várható energiaárak mellett hogyan lehet lépéseket tenni az energiafüggetlenség felé. Ehhez komplett tanácsadással és projektfejlesztéssel tudunk hozzájárulni, ami egyben nem jelent elkötelezôdést a kivitelezésre.

—A lakosság számára napelemtelepítésre elérhetô pályázati támogatás. Cégek részre is van ilyen lehetôség?

— A nap- és szélenergia termelte árammal a vállalkozás teljes mûködését le lehet fedni?

— A vállalkozások számára milyen elônyei vannak a csoportos beszerzésnek?

— Öt termékcsoportunk van: munkavédelmi eszközök és munkaruhák, üzemanyag, papír-írószer és irodaszerek, motorikus gáz (targoncagáz), ipari papír és vegyi áru. Gyakorlatilag bárminek a beszerzését vállalni tudjuk. Rendszeresen monitorozzuk a partnereinket, hogy mire van igény, illetve ha bejön egy új kérés, megnézzük, hogy más vállalkozás számára is érdekes lehet-e.

A kérdésekre dr. FEDOR FERENCTÔL, a GEOCHEM Kft. ügyvezetôjétôl, az Alkalmazott Földtudományi Klaszter elnökétôl kértünk választ. — A geotermikus energia használata során meg kell különböztetnünk a villamosenergia-termelést és a hôtermelést. Magyarország geotermikus adottságai a villamosenergia-termelést kevésbé teszik lehetôvé, a közvetlen hôhasznosítást viszont nagymértékben segíthetik. A villamosenergia-termelés jelenleg olyan területeken kifizetôdô, ahol nagy hômérsékletû gôzt tudnak közvetve felhasználni energiatermelésre, mint például Chile és Kenya vulkáni területei, Közép-Amerika, Indonézia, a Fülöp-szigetek, Új-Zéland vagy Európában Izland, Olaszország és Törökország. Ahhoz, hogy a magyarországi geotermikus energia mint villamos energia kitermelhetô legyen, vagy mélyebb, úgynevezett EGS (enhanced geothermal system – javított hatékonyságú geotermikus rendszer) rendszerekben kell gondolkodni, vagy 100 °C feletti vízhômérséklet esetén már az ORC (organic Rankine cycle) típusú rendszerek is mûködnek. Az EGS ipari alkalmazására még csak kísérleti fázisú erômûvek léteznek és ez irányban Magyarországon is zajlanak vizsgálatok Battonya térségében. Az EGS-re a legismertebb példa a német–francia határ közelében Soultz-sous-Forêts közelében kialakított 1,5 MW-os demonstrációs projekt. Az ilyen típusú projektek egyik legnagyobb problémája a befektetés volumene mellett az indukált szeizmicitás, azaz adott esetben, függôen a kôzetkörnyezettôl és a visszasajtolt víz hômérsékletétôl, kisebb földrengések fordulhatnak elô a környéken. A turai erômû Magyarországon elsôként termelve geotermikus villamos energiát ORC technológiával mûködik és 2,7 MW elektromos áramot tud termelni. Összehasonlításképp a kenyai Olkaria V geotermikus erômû 165,4 MW energiát termel.

8 CÍMLAPSZTORIDél-Dunántúli Gazdaság munkavállalók tekintetében egy igen komoly összeg jön ki. Így már megteremtôdik egy nagyvállalati beszerzés feltétele – foglalja össze röviden dr. HÜSE ISTVÁN ügyvezetô a KKV Trade üzleti modelljét.

— Az eltelt évek alatt sikerült egy olyan szolgáltatást kialakítani, ami minden klasztertag más-más ügyviteli rendszerével, bevett gyakorlatával kompatibilis, így kiderült számunkra, hogy egy piacképes terméket hoztunk létre. Így már nem csak a gépipari klaszter tagjai vehetik igénybe a szolgáltatásunkat.

— Az nyomán?alakultakkapcsolatosüzemanyag-beszerzésselárak,igényekmikéntakormányintézkedései

A közvetlen hôhasznosításra sokkal több példa van Magyarországon és ebben valóban nagyhatalom lehetne Magyarország. Itt sekély és mélygeotermikus hôtermelésrôl lehet beszélni. A mélygeotermikus hôtermelés esetében geotermális kút fúrására és abból történô termálvíz kitermelésére kerül sor, ennek hôje használható fel. Ez nagyobb városrészek, lakónegyedek, nagy hôfodr. HÜSE ISTVÁN

— A gépipari klaszter tagságán kívüli vállalkozásoknak miként lehet kapcsolódni ehhez a közös beszerzési lehetôséghez?

— Nagyon egyszerûen. Keressenek meg bennünket és ha a jelentkezô megfelel a feltételeknek – ez részben a forgalmától függ, mi jobbára közepes és nagyobb vállalkozásokkal állunk kapcsolatban –, nincs akadálya a csatlakozásnak. Kiválóan képzett és jelentôs kapcsolati tôkével rendelkezô kollégákkal dolgozunk, akik megkeresik a legkedvezôbb forrást.

— Se az igények nem változtak, se a szerzôdések. Az ársapkás tankolás idején nyilván az államilag garantált, kedvezményes ár alacsonyabb volt a piaci árnál, a flottatankolásra azonban senki nem kapott kedvezményt. Most már nincs ársapka a céges tankolásnál, így annál ugyanúgy igénybe vehetô a közös beszerzésünk literenkénti kedvezménye. Ez továbbra is versenyelônyt jelent, mert a piacon elérhetô egyik legjelentôsebb kedvezménnyel tankolnak a csoportunk tagjai. Viszont mindig érdemes szem elôtt tartani, és nem csak az üzemanyagnál, a takarékoskodást.

— A minél nagyobb menyiség jelentôsebb kedvezményeket tesz lehetôvé. Ehhez ismernünk kell a kereskedelmi rendszert. A volumen növelésével elôször a kiskereskedelmi, majd a nagykereskedelmi szintet is ki lehet hagyni a folyamatból, és közvetlenül a termelôtôl tudjuk beszerezni a terméket. Vannak tételek, ahol a logisztika miatt maradunk a nagykereskedésnél, de gyakorlatilag akkora tételben vagyunk képesek vásárolni, hogy a legtöbb esetben mármár gyártói árat kapunk. Ezáltal jelentôs versenyelônyt érünk el a piacon. —Jellemzôen milyen termékekre van igény, tehát milyen termékeket szereznek be?

MEGTAKARÍTÁS: használhatók?Hogyan,lenlegiamilyeneztgebb70%-ánMagyarországENERGIAFORRÁSOKGEOTERMIKUSterületénekmintegytalálható+30°C-nálmele-természetesvíz,ezértérdemesalehetôségetismegvizsgálni:alternatíváttudnaknyújtanigeotermikusenergiaforrásokaje-energiaválságosidôszakban.milyenhelyeken,mire

— Hazánkban benne van-e a köztudatban ez a lehetôség?

CÍMLAPSZTORI Dél-Dunántúli Gazdaság 9 gyasztású intézmények (pl. kórházak) kiszolgálására és így a földgázkiváltásra tökéletesen alkalmas (Szeged, Miskolc, Nagyatád stb.). Energetikai szempontból különösen jó hatásfokú lehet, ha hibrid rendszereket alkalmazunk, pl. a szükséges villamos energiát napelemek szolgáltatják. Hasonlóképpen a mezôgazdasági termelésben (üvegházak) is jól alkalmazható (pl. Szentes), bár van még mit fejleszteni annak érdekében, hogy a különbözô hôlépcsôk energiáját fel lehessen használni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a megfelelô hôfokú víz elôször villamosenergia-termelést szolgál (kb. 90 °C-ig), majd távfûtésre alkalmas (~70 °C-ig), ezt követôen még tökéletes üvegházak fûtésére (~40–45 °C), végül fürdôk, uszodák fûtésére alkalmazzák, mielôtt visszasajtolnák (úgynevezett Cascade rendszerek). Természetesen a felhasználástól függôen másmás hôlépcsôk és alkalmazások léteznek. Fontos, hogy a hévíz hôcserélôkön keresztül adja le hôenergiáját, azaz zárt rendszerben kering. Ahol nem történik fürdési, balneológiai célú vízhasznosítás, ott minden esetben fontos lenne a tárolókôzetbe visszasajtolni a lecsökkent hômérsékletû vizet annak érdekében, hogy a rendszer hosszú távon fenntartható módon mûködjön. Sajnos hazánkban a kinyert hévízet gyakran nem sajtolják vissza, kieresztik a természetbe.

— A lehetôségeket egyre többen ismerik, azonban az anyagi és ritkább esetben a technológiai korlátok gátló tényezôt jelentenek. A jó példák (pl. MOL székház – GEORT, nagyatádi városi hulladékhôre alapozott geotermális rendszer – Logframe, Geowatt) sokat segíthetnek fôként a sekély geotermikus rendszerek alkalmazásában. A mélygeotermia esetén a kockázatok és költségek, valamint gyakran a hozzá nem értés problémát jelentenek. Itt a beruházásokat a környezetünkben lévô példák alapján, azok tapasztalatait felhasználva kellene megvalósítani (ld. Németország, Franciaország). Például szükséges egy olyan kockázati alap, amely valamelyest csökkenti a beruházók kockázatát, szükséges lehet K+F projektekkel a technológiai problémák optimális megoldásait megtalálni, szükséges lehet fejlettebb technológiai megoldásokat átvenni, alkalmazni és nem utolsósorban szükséges a kóklereket kiszûrni. Ez irányban egyébként már történtek lépések. A sekély és mélygeotermikus rendszerek hosszú távon alkalmasak lehetnek a hazai földgázfogyasztás 50–80%os kiváltására. — Hogyan, merre induljon az a cégvezetô, aki a megújuló energiák e területérôl keres fenntartható megoldást? — Elôször is méresse fel cégének energiaszükségletét, beleértve az energia-, fûtés-, hûtésrendszereit. Ezt egy épületenergetikai tanúsítás elkészíttetésével lehet megtenni. E tekintetben fontos, hogy ezt kompetens energetikai szakemberek végezzék el. A tanúsítással párhuzamosan az energetikai szakemberek javaslatot tudnak tenni arra is, hogy fûtési és villamosenergia-szükségletét milyen mértékig tudja csökkenteni energiahatékonysági beavatkozások megvalósításával (pl. energiatakarékos világítótestek alkalmazása, hôleadó rendszerek korszerûsítése, épületek hôszigetelése, elavult nyílászárók cseréje, épületek nyári hôvédelme), mert ez jelentôsen csökkentheti a megújuló energetikai beruházás mértékét. Ezt követôen lehet gondolkodni komplex megújuló energetikai beruházások megvalósításán (pl. hôszivattyú+napelemek stb.). A beruházás volumenétôl függôen érdemes utánanézni a bevonható külsô finanszírozási forrásoknak és visszatérítendô, illetve vissza nem térítendô támogatási lehetôségeknek. Az Alkalmazott Földtudományi Klaszter tagjai révén akár az energetikai felmérésben, akár a megfelelô rendszer kiválasztásában, adott esetben a források felmérésében és a megvalósításában is tud segíteni. K. T.dr. FEDOR FERENC

Ez amellett, hogy veszélyezteti a vízbázist, komoly környezetkárosítást is okozhat. Mûszakilag az ilyen rendszerekkel az egyik legnagyobb probléma a visszasajtolás megoldása. Az ún. konszolidálatlan felsô-pannon homokkövekbe –gyakorlatilag a legnagyobb kapacitású hévíztárolók hazánkban – történô vízbesajtolás vizsgálatára jelenleg is folyik K+FAprojekt.sekély geotermikus rendszerek –és itt most kizárólag a talajszondás hôszivattyús rendszerekre gondolok – önkormányzati épületek, lakóépületek, irodaépületek, gyárcsarnokok, üzemcsarnokok, raktárépületek, vagy éppen föld alatti lejtôs aknák, pincék, raktárak esetén fûtés és hûtés céljaira is használhatók. Tökéletes lehet a gáz részbeni vagy teljes egészében történô kiváltására. Különösen ideális helyzet, ha meglévô termálkút elfolyó vizének hôszivattyús hôhasznosítására kerül sor, hisz ez esetben nem szükséges új termálkút fúrása, ráadásul speciális hôszivattyúk segítségével e hôenergia (a meglévô magas hômérsékletû víz rendelkezésre állásából kifolyólag) nagyon magas hatékonysággal hasznosítható. Energetikai szempontból különösen jó hatásfokú lehet, ha komplex megújuló energetikai rendszereket alkalmazunk, pl. a keringetô szivattyúk és a hôszivattyúk mûködéséhez szükséges villamos energiát nap elemek szolgáltatják. A hôszivattyús rendszerekre való átállás komoly anyagi ráfordítást igényel, azonban figyelembe véve a gázárváltozást, a beruházás megtérülési ideje jelentôsen lecsökkent. Szerencsére hazánk adottságai e tekintetben kiválóak, azaz szinte alig van technikai korlátja az ilyen jellegû átállásnak. Összefoglalva: Magyarországon leginkább a gáz kiváltására, fûtésre és adott esetben hûtésre alkalmas a geotermikus energia megfelelô állami támogatás mellett. Villamosenergia-termelésre való felhasználásra leginkább az ORC rendszerek lehetnek alkalmasak, ha a víz hôfoka ezt lehetôvé teszi (~120–150 °C).

#ajelenajövôd pályaorientációs tábor 2022 BARANYAI CÉGEK A PÁLYAVÁLASZTÁS TÁMOGATÓI

10 PÁLYAORIENTÁCIÓDél-Dunántúli Gazdaság

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és már 7 éve szervez pályatematikus táborokat a baranyai vállalkozások támogatásával a pályaválasztás elôtt álló általános iskolásoknak. Idén két héten keresztül minden nap különbözô baranyai vállalkozáshoz jutott el a több mint 30 gyermek. A cég- és üzemlátogatások mellett többféle foglalkozáson is részt vettek a táborozók, melyek által saját élményeken keresztül igazán közel kerültek egy adott szakmához, hivatáshoz. Már a tábor szervezése is könnyedén ment, hiszen a baranyai cégek, vállalkozások elsô kérésre, örömmel nyitották meg kapuikat nekünk, és élménydús foglalkozásokkal készültek. A tematikusan felépített heti turnusban szervezett tábor elsô napja mindig az önismeretrôl, a pályaismeretrôl és a csapatépítésrôl szól. Ezt a programot dr. Cseh Judit és Harman Tibor trénereink vezették. Erre óriási szükség van, mert azt tapasztaljuk, hogy sok esetben már van elképzelése a gyermeknek a jövôjével kapcsolatban (ha nem is kristálytiszta), de sem idô, sem alkalom, sem szakmai segítség nincs, hogy meg is tudja fogalmazni magának, a szüleinek. Ez a tréning kimondottan erre ad lehetôséget és megoldást. A tréninget követôen indultak a napi interaktív programok, céglátogatások, mûhelyfoglalkozások. Egy ilyen élményekkel teli tábort nehéz szavakkal leírni, éppen ezért arra kérem a kedves olvasót, hogy nézzük meg együtt a képeket és azokat a vállalkozásokat, cégeket, amelyek ezt a soksok élményt nyújtották. Biztosan hallottak már a Mohács környéki specialitásról, a sokác babról. Nagyon látványos maga fôzés, az összeállítása pedig nem túl bonyolult. A táborozók pontosan kimérték a hozzávalókat, Teleky Zoltán szakácsmester és csapata pedig nagy gyakorlattal, szakszerûen segítettek a megfôzésében. Az eseménynek a Room Bistro udvara adott otthont. Több mint 10 éve Pécs minden távfûtött épületét zöld távhô melegíti. Bejártuk a PÉTÁV Kft.-t, a hôközpontot és az ügyeleti irodát is, ahol 0–24 órában figyelik a rendszer mûködését, hiba esetén azonnal beavatkoznak.

Iparkamara

orientációs

A pécsi kesztyû évtizedek óta fogalom a divat világában. A Karma Kesztyû székhelyén a táborozók lépésrôl lépésre megismerték a kesztyûgyártás folyamatát, megérinthették a különleges bôröket. Testközelbôl láthatták, hogy a gyártási technológia a mai napig a régi nagy tekintélynek örvendô kézi gyártás, ami a legjobb minôséget garantálja. A délelôtt végén minden gyermek egy saját maga által „tervezett” (természetesen) kesztyû formájú kulcstartót készített.

Az InnoTeq Kft.-nél digitális kalandozáson jártunk, átléptük a valóság határait és a virtuális térben mozogtunk. Különbséget tettünk a virtuális valóság és a kiterjesztett valóság között. A szuper interaktív céglátogatás során az informatika ismeretlen területeivel találkoztak a gyerekek. Hiánypótló volt ez a foglalkozás, végre-végre bebizonyosodott, hogy az informatikus nem is olyan „kocka”.

A Soft Flownál tett céglátogatás során egyik ámulatból estünk a másikba. A cég székhelye, irodája, laboratóriuma és tevékenysége szinte futurisztikus. A cég mérnökei a tizenéveseknek jól érthetô módon, interaktív foglalkozásokon keresztül mutatták be a mérnöki, technikusi szakmákat, munkaköröket. Megértettük és megtapasztaltuk, hogy milyen sikeresen képesek együtt dolgozni a különbözô mérnöki, orvosi tudományterületek. A nap kezdéseként bejártuk a pécsi székhelyû Körber Hungária Gépgyártó Kft cég csarnokait. A régió legnagyobb ipari foglalkoztatója több mint ezer munkavállalónak, köztük mérnököknek, gép- és fémipari végzettségû szakmunkásoknak ad munkahelyet. A magas színvonalúan felszerelt tanmûhelyben a gyakorlati oktatók irányításával interaktív foglalkozáson vehettünk részt, egy kis elefántot hajlítottak a táborozók, melybe a nevüket is belegravírozhatták.

Fôzési alapismereteket tanultunk Lánczos Sándor szakácsmester KTCHN gasztrostúdiójában. Idén egy olasz alapételt, paradicsomos gnocchit fôztünk friss alapanyagokból, zöldfûszerrel. Egy ilyen fôzôalkalom tökéletes arra, hogy a gyerekek bátrabban próbálgassák az ízeket, a fôzési módokat, önállóan merjenek a tûzhely elé állni. Sándor érthetôen, kedvesen és türelmesen bátorította a résztvevôket, hogy lesz ebéd... és lett! A kerekesszékes kosárlabda foglalkozáson a pécsi PTE PEACRolling Basket csapat tagjai jöttek el és mutatták meg ezt a különleges sportot, közben az életükrôl és a hétköznapjaikról is beszéltek. Büszke voltam a gyerekekre... Nyitottak voltak, sokat kérdeztek, beültek a kerekesszékbe, kosaraztak benne.

A legjobb mód arra, hogy bemutassuk az építôipari szakmákat, ha egy profi generálkivitelezôhöz megyünk el. Molnár Gábor, az Építôipari Technológiai Klaszter elnöke a saját cégénél fogadott bennünket. Az IMG Építô Kft munkatársai azonnal kezünkbe adták a szerszámokat, a motoros talicskát, a targonca kormányát.

Az Építôipari Technológiai Klaszter egész évben példátlanul segíti a kamara pályaorientációs munkáját. Nagyon hálásak vagyunk nekik, a táborozóknak is értékes ajándékokat küldtek, melyet ezúton is köszönünk!

PÁLYAORIENTÁCIÓ Dél-Dunántúli Gazdaság 11

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozók Kamarájától Szilber Vilmos Dávid sürgôsségi ápoló és Demeterné Medve Éva gyakorló gyermekintenzív ápoló jött el hozzánk és gyakorlatias foglalkozáson keresztül mutatta meg nekünk, mivel is foglalkozik egy ápoló. Milyen sok szakember összetett és szervezett munkájával lehet életet menteni, az egészséges életet visszaállítani.

Mennyi munka van egy pohár borban? Milyen hatalmas a Villányi Borvidék? Miként lehet egy ilyen ôsi szakmát profi és modern környezetben sikeresen végezni? Erre láttunk példát a Günzer birtokon. Bea és fia, Norman lelkesen és szeretettel mutatták meg nekünk a munkájukat, a bor útját a szôlôtôkétôl a palackozásig. Utánfutóra ültünk és bejártuk az egész Villányi Borvidéket. A képzeletünkben eltárolt hagyományos, régi, boltíves téglákkal kirakott pincét el is felejthettük, a család pincerendszere inkább hasonlított egy sci-fi föld alatti bunkerre. Ideje újragondolni ezt a szakmát!

A technikumok érettségihez kötött szakmákat kínálnak, melyeket két év (esetenként három év) alatt lehet megszerezni csak szakképzô intézmény szervezésében, iskolarendszerû formában. Vegye számba azt a lehetôséget is, hogy egy érettségi után megszerzett technikusi szintû szakmával akár többletpontokkal és -tudással felvételizhet a szakirányú felsôoktatásba. A technikusi oklevél emelt szintû érettséginek számít, ha késôbb az ágazaton belül szeretne továbbtanulni a felsôoktatásban! A szakképzô iskolák érettségihez nem kötôdô szakmákat kínálnak, melyeket szintén két év alatt tud megszerezni a fiatal.

Az ágazati vizsgák vonatkozásában 18 ágazatban 124 vizsga került megszervezésre és lebonyolításra 1837 fôvel, melyekre 63 fô ágazati vizsgaelnök került delegálásra. 2022. július hónapban a benyújtott ágazati vizsgaelnöki és vizsgafelügyelôi pályázatok elbírálása megtörtént, melynek eredményérôl elektronikus tájékoztató küldtünk a pályázók részére. Az ágazati alapvizsga vizsgaelnökök és szakmai vizsgafelügyelôk részére ismeretmegújító/felkészítô képzést tervez szeptemberben a kamara, erre online lehet (GFA-KA-ITM-12/2021/TK/15)jelentkezni. Nem „B terv”, hanem „A ÉRETTSÉGI UTÁNI Merre tovább az érettségi után? Erre csak egy választ tudunk adni: ISKOLÁBA. Aki az érettségit követôen nem szeretne (vagy késôbb szeretne) a felsôoktatásba továbbtanulni, tanuljon szakmát! Mutatjuk, mi a teendô! Nagyon sok érdekes és izgalmas szakma van, melyet érettségi után tud tanulni a fiatal, sôt nagyon sok olyan szakma van, amihez kimondottan érettségi kell. Baranyában, itt helyben, államilag támogatott formában. Az érettségi utáni szakmatanulás nem „B terv”. Egy jól kiválasztott szakma el tud indítani az életben. Minden szinten: anyagilag is és karrierben is. Hol tud tájékozódni az érdeklôdô?

12 PÁLYAORIENTÁCIÓDél-Dunántúli Gazdaság 2022. gafelügyelôtvettAFÉLÉVÉNEKELSÔSZAKMAIZÁRÓ-ÉSÁGAZATIVIZSGÁI169szakmaivizsgán1705fôrészt,ehhez73fôvizs-jelöltünkki.

Keresse fel a palyavalasztasbaranya.hu oldalt, azon belül az „érettségi után” menüpontot, ahol összegyûjtöttük a baranyai technikumok és a szakképzô iskolák listáját. Ezekben az iskolákban megtalálja a megyében tanulható érettségi utáni szakmákat. Létrehoztuk a www.kepzesbaranya.hu oldalt is, ahol csak azt kell kitalálnia, hogy melyik ágazatban, milyen területen képzeli el magát az elkövetkezendô években, és felsoroljuk az ott található szakmákat, iskolákkal együtt.

terv”

SZAKMATANULÁS

Amennyiben a kutakodás során kérdések merülnek fel, elbizonytalanodott, szeretne belelátni a munkaerôpiaci helyzetbe, várjuk egyéni tanácsadásra élôben, vagy az online térben. Egyeztessünk idôpontot!

Rengeteg élmény, fantasztikus baranyai cégek! Találkozzunk jövô nyáron is!

A céglátogatások és mûhelyfoglalkozások után mindig jutott idô az aktív pihenésre is. Szabadulóparkban, a Laser Cornerben csapatmunkát, logikát igénylô feladatokat kellett megoldaniuk, a gokartpályán igazi robbanómotoros gokartokon versenyeztek a táborozók, fagyiztunk Pécs belvárosában, felkapaszkodtunk a város ikonikus székesegyházának tornyába és madártávlatból néztünk körül. Nem csak offline, hanem online térben is pihentünk a VR-szemüveg segítségével, a legnagyobb hôségben pedig a Tettyei mésztufabarlangban húztuk meg magunkat.

Kanada

EZÜST GAZDASÁG – KONFERENCIA A TÁRSADALMI INNOVÁCIÓK JEGYÉBEN www.instagram.com/designpecswww.facebook.com/designpecswww.designpecs.hu

14–17-ig üzleti

KAMARAI HÍREK Dél-Dunántúli Gazdaság 13

vel 2022. szeptember

KANADAI ÜZLETI SZEMINÁRIUM PÉCSETT „Doing Business with Canada, the CETA information seminar” Nagykövetsége és a Kanadai–Magyar Kereskedelmi Kamara (CCCH) a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara közremûködésé21-én szerdán, szemináriumot szervez „Doing Business with Canada, the CETA information seminar” névvel a Pécsi Kereskedelmi Központban. Francis Uy kanadai kereskedelmi attasé bemutatja a Kanada és Magyarország között jelenleg fennálló kereskedelmi kapcsolatokat, valamint az EU és Kanada közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) részleteit. Dr. Lovas Judit, a Kanadai–Magyar Kereskedelmi Kamara (CCCH) ügyvezetô igazgatója, a kamara szolgáltatásairól és a velük való együttmûködésbôl adódó exportehetôségeikrôl tart elôadást. Minden exportfolyamat sarkalatos része a logisztika megszervezése, mely egyre nagyobb kihívások elé állítja a vállalkozásokat. Gulyás Edit, az UTC Overseas Logistics Kft. operációs menedzsere a gyorsan változó kereskedelmi környezetben elôforduló logisztikai problémákra mutatja be cége megoldásait. A részvétel díjmentes, de elôzetes regisztrációhoz kötött, melynek során kérdéseiket is feltehetik az elôadókhoz: www.pbkik.hu

Az Ezüst Gazdaság a 3. legnagyobb gazdaság a világon, 2025-re várhatóan 88 millió munkahelyet tart majd fent 5,7 trillió euró költés mellett. Konferenciánk célja, hogy fókuszba helyezze ezt az óriási, jelenleg kiaknázatlan gazdasági területet regionális vonatkozásban, és együttmûködésre ösztönözze a térség gazdasági, civil, akadémiai és közigazgatási szereplôit. A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Transzdiszciplináris Kutatások Intézete (ITD), a Pécsi Egészségipari Innovációs Központ (PEIK), valamint a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (PBKIK) közös szervezésében rendezik meg immáron a harmadik Silver Economy (Ezüst Gazdaság) konferenciát és az azt követô panelbeszélgetést 2022. szeptember 22-én. A konferencia témája az Ezüst Gazdaságot is érintô és formáló társadalmi innovációk lesznek. 15.10–15.35 Gábriel Dóra – Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Elkezded, majd nem tudod abbahagyni – a Baranya megyébôl induló idôsgondozók vándorlásának és élettörténetének összefüggései 15.40–16.00 Szabó-Tóth Kinga Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Társadalmi Innovációs Nemzeti LaTársadalmiboratórium innovációk az ezüst gazdasábgan 16.05–16.25 Boncz Imre Mekkora gazdasági potenciállal rendelkezik a magyar ezüst korosztály 16.30–16.50 Szeledi Katalin – Szevital Bt. Idôsgondozás, otthonápolás ma a gyakorlatban 16.55–17.10 Kávészünet 17.10–18.00 Panelbeszélgetés Moderátor: Dr. Füzér Katalin, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar A programváltozás jogát a szervezôk Afenntartják.részvétel díjmentes, de regisztrációhoz silver-economy-konferencia-2/https://itdweb.hu/capacity-building-Regisztráció:kötött.

A rendszer két fô összetevôjének köszönhetôen – módszertan és az online platform –legalább 300 transznacionális kísérleti projektet valósítanak meg, amelyekben diákok, kutatók és a vállalatok együttmûködésében új fejlesztéseket, technológiákat dolgoznak ki számos ipari ágazatban a fenntarthatóság, a digitalizáció és az Ipar4.0 átfogó területein.Amegvalósítás során az INDUSAC egy legalább 1000 vállalatot és 3000 hallgatót tömörítô online platformot alakít ki, az ipari és akadémiai közösséget tömörítve a bevonandó EU-s tagállamokból, amely hosszú távú hatást kíván gyakorolni a nemzetközi kulturális és innovációs kezdeményezésekre.

A 2021 szeptemberében indult nemzetközi AMULET (Advanced Materilas & Manufacturing United for LightwEighT) projekt – melynek magyarországi partnere a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara – az elsô kihívásának a végére érkezett. A kihíváson belül olyan megoldandó feladatokat vártak nemzetközi kkv-któl – az autóipar, építôipar, gépipar, repülôgépipar és repüléstechnika területérôl –, amelyek továbbfejlesztésével csökkenteni tudják a meghatározott iparágakban készült termékek a súlyát. A kihívás során számos online rendezvényt tartottak a szervezôk, melyek során részletesen bemutatták a projektet, elmondták a pontos feladatokat, szabályokat, határidôket. Az online találkozók alakalmával a résztvevôknek lehetôségük volt partnereket keresni a kihívások megoldására. Ezen túlmenôen szakmai segítséget, tanácsadást is kaptak a jelentkezôk. A projekt végsô célja a CO2 kibocsájtás csökkentése az EU területén, ehhez olyan korszerû anyagokat használnak fel, mint a könnyûfémötvözetek, kerámia kompozitok, szálerôsítésû polimerek. Az AMULET jelentôsége nem merül ki abban, hogy csak az aktuális kihívásokra koncentrál, az online partnertalálkozók lehetôvé teszik azt, hogy hosszabb távon, más projekteken is együtt dolgozzanak,. megalapozva ezzel a hosszú távú együttmûködéseket.

INDUSAC

14 PROJEKTEKDél-Dunántúli Gazdaság Az év elején lezárult Karrier 4.0 nemzetközi projektbôl létrejött egy tanulási platform, amit a nyár elején indult Career Intelligence projekt keretében továbbfejlesztenek a résztvevôk. Ezúttal a mesterséges intelligencia a pályaorientációban hivatott támogatni a fiatalokat. A Karrier 4.0 projektben fejlesztett tanulási platform a fiatalok vállalkozói gondolkodását és cselekvését, valamint digitális készségeiket segíti elô az európai országhatárokon átívelôen. A folytatásnak is felfogható Career Intelligence projekt keretében most azt tárják fel a projektpartnerek, hogy miért és milyen mesterséges intelligencia-eszközöket kell használniuk ahhoz, hogy növeljék a tanulási platform elônyeit a fiatalok számára. A tanulási platformmal összefüggésben a mesterséges intelligencia használata körüli összes tevékenység a fiatalok személyes fejlôdési tervének javítását szolgálja, valamint azt, hogy jelentôsen növeljék azon fiatalok számát, akik használják a tanulási platformot.Adigitális kompetenciák elsajátítása és a digitális eszközök fokozott használata nemzeti és európai szinten is aktuális téma. A tanulási platform számos szervezet számára érdekes lehet, különösen az egyetemek, egyesületek, vállalatok és az oktatás, valamint képzés tematikus spektrumában dolgozók számára. A fiatalok munkáját és tevékenységét a tanulási platformon egy „utazásként” érdemes felfogni. Egy analógia értelmében arról van szó, hogy meghatározzuk az „utazás helyét” (Hová akarok szakmailag eljutni?), majd „megtervezzük az utazást” (Mire van szükségem ahhoz, hogy elérjem a célomat?), „végrehajtjuk az utazást” (Hogyan szervezem meg sikeresen a tanulási folyamatomat?) és végül, hogy mit vittem magammal az utazásból. Mindezen szakaszokban segítséget és útmutatást nyújtanak a mesterséges intelligencia eszközei.

Szeptemberben indul a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara együttmûködésében megvalósuló „Quick Challenge-driven, Human-centered Co-Creation mechanism for INDUStry-Academia Collaborations” (INDUSAC) c. projekt, melyek elsôleges célja egy az egyetemek és ipari szereplôk közötti együttmûködési mechanizmus és online platform kialakítása, ami az emberközpontú tervezés elvein alapul és lehetôvé teszi a hatékony, fenntartható közös projektek kialakítását és megvalósítását.

IPAR + AKADÉMIA = INNOVÁCIÓ AMULET

– projekt a könnyûsúlyú anyagok elterjesztéséért

KARRIERTERVEZÉS MESTERSÉGES INTELLIGENCIA TÁMOGATÁSÁVAL? ERRÔL SZÓL A CAREER INTELLIGENCE PROJEKT

A kihívás során a jelentkezô kkv-k pályázatokat adtak be egyes problémák, fejlesztések megoldására, ennek határideje járt le július közepén. Több mint 50 pályázat érkezett szerte Európából, Magyarországtól kezdve Olaszországon át Törökországig. Ezt követôen egy szakemberekbôl felálló zsûri kiértékeli a pályázatokat, a legjobbak továbbjutnak egy második körbe, ahol a cégek más vállalkozásokkal együtt dolgoznak tovább a végsô sikerért.Bôvebbhttps://amulet-h2020.eu/információk:

Az esemény partnerei Az I4MS Stakeholders Event az Express Innovation Agency, a PBN Advanced Management, az Enterprise Europe Network és az Európai Bizottság közös szervezésében valósul meg.

A konferencia keretében az Enterprise Europe Network (EEN) közremûködésével játékos, illetve elôre szervezett kapcsolatépítésre is sor kerül, az eseményt pedig egy esti koktél zárja. Regisztráció és további https://i4ms.b2match.io/információ: Az I4MS bôvebbenkezdeményezésrôl

Digitális innovációs központok (EDIH), európai projektek, kkv-k, technológiai szolgáltatók és az ipar 4.0 egyéb szereplôi 2022. október 19én találkoznak a magyar fôvárosban, és ön is ott lehet velük! Szüksége van néhány okra, amiért érdemes részt vennie? Találhat finanszírozást, képzési lehetôségeket és játékos hálózatépítô tevékenységeket. A konferencia elônyei: ● Bemutathatja termékeit, projektjeit, szolgáltatásait vagy üzleti igényeit a rendezvény résztvevôi számára, ● Elôre leszervezett 1:1-es találkozók személyesen az október 19-i rendezvényen, elôtte és utána pedig online, ● Új üzleti kapcsolatok idô- és költséghatékony módon, ● Maradjon egy lépéssel a versenytársak elôtt azáltal, hogy jelen van a rendezvényen. Ez egy egyedülálló lehetôség arra, hogy új üzleti kapcsolatokat szerezzen és megállapodásokat kössön egy szórakoztató és tartalmas rendezvényen! Regisztráljon most, https://i4ms.b2match.io/ingyenesen!

FELDOLGOZÓIPAR!AzEurópaiBizottságH2020programja

A rendezvényt a FundingBox koordinálja, partnerei pedig a Mobile World Capital Barcelona és a Tecnalia.

PROJEKTEK Dél-Dunántúli Gazdaság 15

Az október 19-i rendezvényen finanszírozási lehetôségeket és sikertörténeteket mutatnak be, és kapcsolatépítésre is lehetôség lesz. A feldolgozóipar digitalizálását célzó európai kezdeményezés, az I4MS 2022. október 19-én Budapesten rendezi meg a ‘European leadership and digital gamechangers of the manufacturing industry’ elnevezésû eseményét, hogy összehozza az ökoszisztéma szereplôit, és megosszák a résztvevôkkel a sikertörténeteket, tanulságokat és az összegyûlt know-how-t. Az esemény középpontjában az európai digitális innovációs központok (EDIH), az európai projektek (köztük a Better Factory), a kkv-k, a technológiai szolgáltatók és a feldolgozóipar más, az innovációt és a technológia átvételét az Európai Unióban elômozdító érdekelt felek közötti kapcsolatépítés és a lehetôségek bemutatása áll. A közös munka keretében 2020–2023 között összességében 40 millió eurót osztottak ki, illetve osztanak ki a még rendelkezésre álló keret terhére.

Az eseményen a magyar országos szakmai döntéshozatal szereplôi, valamint az Európai Bizottság képviselôi is részt vesznek. Az ipar digitális átalakításán dolgozó szakértôk elôadások és panelbeszélgetések keretében osztják meg tudásukat, a gyakorlati példákat és sikertörténeteket pedig egy „tárlatvezetéssel” egybekötött kiállítótérben mutatják be. Az EDIH-ek és kkv-k számára további finanszírozási lehetôségeket is bemutatnak.

A FELDOLGOZÓIPAR EURÓPAI VEZETÔI ÉS DIGITÁLIS ÁTALAKÍTÓI – KONFERENCIA ÉS B2B BUDAPESTEN BUDAPESTEN GYÛLIK ÖSSZE AZ EURÓPAI

által támogatott Better Factory kezdeményezés (https://betterfactory.eu/) célja, hogy segítse az európai gyártócégek versenyképesebbé válását. A projekt akár 200.000 euró támogatást biztosít az együttmûködésen alapuló, gyáron belüli kísérletek végrehajtására. A gyártócégek új üzleti modelleket fedezhetnek fel, egyúttal digitalizálhatják gyáraikat, és a mûvészek, valamint a technológiai beszállítók segítségével új vagy személyre szabott termékeket hozhatnak létre. Angol nyelvû pályázat. Nyílt pályázati felhívás konzorciumok számára: 2022. szeptember 1 - november 15. Kapcsolattartó: PBKIK Császár Gergely +36(csaszar.gergely@pbkik.hu,204422080)

Az esemény megvalósítását a H2020 Better Factory projekt támogatja –https://betterfactory.eu/

Az esemény fôszervezôje, az I4MS a gyártás digitalizálását célzó legnagyobb európai kezdeményezés, amelyet az Európai Bizottság finanszíroz. Fô célkitûzése a digitális innováció kiterjesztése a kkv-k és a közepes kapitalizációjú vállalatok (midcap) körében, valamint a digitális innovációs központok páneurópai hálózatának kialakítása.Ezazuniós kezdeményezés az európai kompetenciaközpontok és innovációs központok segítségével lehetôvé teszi és elôsegíti a feldolgozóipari kkv-k, valamint a közepes kapitalizációjú vállalatok együttmûködését az értékláncukban. A nagy teljesítményû számítástechnikai (HPC) központok, a legjobb egyetemek és az alkalmazásorientált kutatóintézetek a határokon átnyúló kísérletek során minden szereplô számára elônyös helyzetet teremtenek, lehetôvé téve a kkv-k számára, hogy nyílt felhívásokon keresztül technológiai és pénzügyi támogatásra pályázzanak a digitális innovációkat a vállalkozásukban tesztelô kísérletek elvégzésére.

azonosítása,

Az egymást követô informatikai fejlesztéseknek köszönhetôen a meglévô munkahelyekre és kapcsolódó munkakörökre az állandó változás jellemzô. Ennek következtében minden európai hallgatónak és az új generációs munkaerônek hozzá kell szokniuk a folyamatosan változó digitális környezethez. ABE-Digital konzorcium a fent említett négy tematikus területre összpontosító képzések fejlesztésére fog koncentrálni, hogy elôsegítse: ● a digitális ellátási láncokat érintô diszruptív technológiák integrálását felsôoktatási és szakképzési tantervekbe a készséghiányok csökkentése érdekében, ● a digitalis és fenntartható üzleti modellek térnyerését. Aképzések innovatív oktatási módszereket és interaktív tanulási eszközöket (pl. komoly játék, virtuális forgatókönyvek a képzések digitális ellátási láncokban történô integrációjának bemutatására) fognak tartalmazni, mind tantermi, mind e-learning oktatáshoz, ami iskolai és vállalati közegben egyránt használható lesz. Minden egyes témakör keretében két típusú oktatási anyag dolgoznak ki – alap és haladó szinten.Akidolgozásra kerülô képzési anyagokat valós környezetben is tesztelik négy partnerországban (Görögország, Olaszország, Ciprus, Portugália) próbakurzusok indításán keresztül. Az ennek keretében megvalósuló mobilitási tevékenységek biztosítják a szakmai anyagok nemzetközi szakemberek által történô értékelését, támogatva digitalis ellátási láncok transznacionális és multidiszciplináris szintû együttmûködését. BE-Digital konzorciumi partnerek: ARISTOTLE UNIVERSITYOF THESSALONIKI (AUTH) (Görögország, vezetô partner); AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ ESTÊVÃO (AEJE), Portugália, ATLANTIS ENGINEERING (ATLA), Görögország; CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRYOF PÉCS-BARANYA(CCIPB), Magyarország; CCS DIGITALEDUCATION LIMITED (CCSDE), Írország; ENTI CONFIDUSTRIALI PER L’EDUCATION (ECOLE), Olaszország; EUROPEAN DIGITALLEARNING NETWORK (DLEARN), Olaszország; FREDERICK UNIVERSITY(FREDU), Ciprus; INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIPDEVELOPMENT(iED), EU4BCC Chacha-t mindenkinek! A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara és az EU-Georgia Business Council együttmûködésében megvalósuló ‘Building a sustainable tourism market between Georgia and Hungary’ c. projekt keretében 10 fôs georgiai delegáció érkezett Pécsre július elején.Aprogramok keretében a résztvevôk látogatást tehettek a Trust Hungary Zrt.nél, ahol a minôségi hordókészítés minden lépését végigkísérhették. Nagy érdeklôdéssel ismerték meg a magyar pálinkakészítés rejtelmeit a Gáti Papa Szeszfôzde jóvoltából, egyben lehetôséget kapva a „chacha” (georgiai pálinka) és a magyar ital készítésének, illetve változatainak összehasonlítására.A georgiai delegáció tagjainak többsége borászatok képviseletében érkezett, így kiemelt szerepet kapott a villányi borvidék, a jellemzô szôlôfajták és a georgiai hagyományos amfórás érleléstôl eltérô hordós borkészítés megismerése, amit elsô kézbôl láthattak a Günzer Családi Birtoknál tett látogatás során. A szakmai programok keretében üzleti tárgyalásokra is sor került, ahol a résztvevôk lehetôséget kaptak potenciális kereskedelmi együttmûködések kialakítására, közös projektek kialakításának megbeszélésére, és további közös programok elôkészítésére.Azérdeklôdô magyar vállalkozások a szakmai egyeztetésen túl személyesen tapasztalhatták meg a magyar borok és a georgiai amfórás borok közti különbségeket az üzleti tárgyalásokat követô, borkóstolóval egybekötött vacsora keretében.

2022. júliusában indult „Alliance for Fostering Business and Education Innovation through Digital Supply Chains – BE-Digital” címû Erasmus+ projekt célja az ellátási láncok digitális igényeinek és lehetôségeinek hogy együttmûködve az oktatási és vállalati szervezetekkel olyan innovatív felsôoktatási és szakképzési programok kerüljenek kidolgozásra, melyek biztosítják a munkaerôpiacon szükséges digitális kompetenciák és készségek elsajátítását a hallgatók számára. Adigitális ellátási láncok koncepciója nagyban elôsegíti a diszruptív technológiai beavatkozások alkalmazását, mint például: 1. vezetô nélküli szállítórendszerek (AGV), 2. tárgyak internete (IoT), 3. adatelemzés és big data (beleértve a blokkláncot), valamint 4. kiterjesztett és virtuális valóság (AR/VR).

16 PROJEKTEKDél-Dunántúli Gazdaság

EGYÜTTMÛKÖDÉS A KLASZTERTAGOK KÖZÖTT: A CADSOL KFT. ÉS MINORITS KFT. KÖZÖS PROJEKTJEI

Zalay Buda, a Körber Hungária Gépgyártó Kft. részérôl elmondta, hogy a vállalat nagy örömmel fogadta a kezdeményezést, hiszen ez egy kiváló és újszerû módja annak, hogy kötetlen formában, mégis hiteles forrásból ismerkedhessenek az érdeklôdôk és a csupán csak arra járók a Körberrel. „Választásunk nem véletlenül esett a Nappalira, hiszen ez a vendéglátóhely közismerten elkötelezett a környezettudatosság és fenntarthatóság mellett, csakúgy, mint Pécs legnagyobb gyára. Sôt, a közös pont is rögtön megvolt, hiszen a nálunk gyártott, a világ leggyorsabb papírszívószálgyártó gépén készült környezetbarát szívószálakkal fogyaszthatták italaikat a vendégek aznap. Akár azt az italt is, amelyre meghívtuk azokat a keveseket, akik szintidô alatt összeállították a három részbôl álló acélkockát, amelyet a duális hallgatóink esztergáltak a tanmûhelyben. Összességében nagyon hangulatos volt az este, igazán jókat beszélgettünk más városi vállalatok képviselôivel és a rengeteg arra járó vendéggel,

KLASZTER Dél-Dunántúli Gazdaság 17

DDGK–TAGOK A PÉCSI CÉGEK ÉJSZAKÁJÁN

A Minorits Kft. több ízben is hegesztett acélszerkezeteket gyártott a CADSOL Kft. számára az elmúlt évek alatt. A legfrissebb együttmûködés során a Minorits Kft.-nek egyik kiemelt ügyfele megrendelésének teljesítéséhez alumínium hegesztésére volt szükség, amelyhez a cég maximálisan megbízható és a megfelelô minôsítésekkel rendelkezô alvállalkozót keresett. Így esett a választás a szintén klasztertag CADSOL Kft.-re, amellyel sikerült megállapodni a szerviztechnikai berendezés alkatrészének –egy alumínium szerelôlappal egybeszerelt tartóoszlopnak – legyártásáról. A projekt jelenleg a legyártott prototípusnál tart, hamarosan megkezdôdhet a termék kisszériás gyártása.

Elsô alkalommal rendezték meg a Pécsi Cégek Éjszakáját, melyhez csatlakozott a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara #ajelenajövôd elnevezésû kampányának keretein belül. A rendezvényen az érdeklôdôknek lehetôségük volt találkozni a helyi cégek képviselôivel, illetve szakmai kapcsolatépítésre is kiváló alkalom volt. A Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter (menedzsmentszerv: PBKIK) tagvállalatai is részt vettek az eseményen, az AquaCut Kft. és a Körber Hungária Gépgyártó Kft. képviselôi is pozitívan nyilatkoztak. Till Balázs, az AquaCut Kft. képviseletében nagyra értékelte az esemény által nyújtott networking-lehetôségeket, az est folyamán olyan üzleti kapcsolatokra tudott szert tenni, amit a hétköznapokban sokkal nehezebb megvalósítani.

A Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter (menedzsmentszerv: DDGK) egyik fô értéke a bizalom, tagjaink partnerkeresésnél elônyben részesítik a klaszteren belüli együttmûködési lehetôségeket. A CADSOL Kft. és a Minorits Kft. a közelmúltban több alkalommal is kölcsönösen kooperált különbözô projektekben. A Minorits Kft. 1989-as alapítása óta gépgyártási technológiák széles körével foglalkozik, alapanyag-elôkészítést, lakatos munkákat, hegesztést, mechanikai megmunkálást és felületkezelést is végeznek a 2000 m2-es mernyei telephelyen. A cég profilja alapvetôen bérgyártás, de saját fejlesztésû termékeket is kínálnak, például hajószállító és -tároló pótkocsikat.Azidén10 éves pécsi CADSOL Kft. fô profilja célgépek tervezése és gyártása, kulcsrakész megoldásokat kínálva megrendelôiknek, akik többnyire TIER1es autóipari beszállítók. Az elektromobilitás terjedésével az elektromos jármûvek akkumulátortálcáinak gyártásához szükséges célgépek tervezésével, gyártásával bôvítették tevékenységüket.

nem mellesleg konkrét állásajánlatainkra is tudtunk jelentkezôket találni. Mindenképp ott leszünk a folytatásban is!”

JÚNIUSI ÜLÉS AZ

A PBKIK által menedzselt Építôipari Technológiai Klaszter (ÉTK) ülésén bemutatkozott a Hidro-Consulting Kft. A cég 2007. óta van piacon, vízépítési és környezetvédelmi tervezés-szaktanácsadás, valamint kutatás-fejlesztés területén tevékenykednek. Az ülésen szóba került természetesen a már meglévô tagok és a cég szakmai együttmûködése, valamint a klasztertagság is. Az ülés másik lényeges napirendi pontja volt az Ágazati Képzôközpont (ÁKK) megalapítása. Mint ismeretes, 2022 szeptemberétôl megváltozik a szakképzés eddigi rendszere, ezért Pécsett az építôipari szakmák képzésére új formátumban mûködô képzés indul el ôsztôl.Az ÁKK-ban a tanulók szakmai képzése az iskolában és a gyakorlati képzést biztosító vállalkozásoknál történik párhuzamosan. Az új rendszerben a tanulók már nem ösztöndíjat, hanem fizetést fognak kapni. Az iskola szempontjából nagy elôny, hogy leegyszerûsödik az adminisztráció, a tanulók akár rotációs rendszerben is tudják végezni a gyakorlati képzést, így kisebb a valószínûsége, hogy valamit nem tanulnak meg. A vállalkozások szempontjából fontos, hogy a közelebbi kapcsolatba tudnak kerülni a diákokkal, így nagyobb az esélye, hogy az iskola elvégzése után egy képzôcégnél maradnak dolgozni. A megalapításhoz szükséges munkák elkezdôdtek, a korábban megállapított tulajdoni arányok alapján a megbízott ügyvédi iroda elkészíti a dokumentumoTovábbikat. klaszter https://epitoipariklaszter.huinformációk: Zajlik az élet – mondhatni kapkodjuk a fejünket, – annyi minden történik most is a tavaly januárban a kamara menedzselésében megalakult Baranyai Gasztronómiai Klaszterben. A közös fejlôdés megállíthatatlan, hiszen a tagok egymástól is folyamatosan tanulnak, és a gazdaságban zajló turbulencia új és újabb megoldandó feladatok elé állítja a vendéglátóipari vállalkozókat. Ennek egyik szelete a felelôs vendéglátás irányába való elmozdulás, mely nagyon sokrétû folyamat. A konyhai hulladék mennyiségének minimalizálása, a helyi termékek felhasználása, egzotikus alapanyagok hazaival való helyettesítése – a logisztikából adódó környezetterhelés csökkentése –, az energia és vízfelhasználás csökkentése számos olyan terület, melyen minden elôrelépés hozzájárul az erre egyre érzékenyebb fogyasztói réteg bevonásához, a másik oldalról a költségcsökkentéshez. Elnökségi tagunk a Reggeli, a közelmúltban elnyerte a Felelôs Gasztrohôs Alapítvány Gasztrohôs Szakmai díját: 80–90% helyialapanyagfelhasználás a vendéglátásban mûködô modelljével, a Nana Bistro & Bar „inspiráló” fokozatú Fenntartható Vendéglátóhely tanúsítványt érdemelt ki. A klaszter tagjaival számos gasztrorendezvényen találkozhatnak a fogyasztók, ilyen lett volna a Pécsi Szelet–Baranyai Gourmet Piknik, mely a baranyai éttermi kultúra kiemelkedô eseménye immár évek óta. Azzal a céllal jött létre, hogy a megye legjobb éttermeit, borászatait és termelôit évente egyszer összehozza és egy oldott hangulatú, de minôségi kivitelezésû fesztivál keretében közelítse a gasztronómia iránt érdeklôdôkhöz. Ez a fesztivál azért is fontos, mert az alapvetôen progresszív szemléletû klasztertagok ilyenkor mindig „tesztelik” valami újjal a fogyasztókat, ami késôbb megjelenik éttermi kínálatukban is. Az impozáns múzeumok utcájában a street foodtól a fine dining- és bisztróételekig számos klasztertag kínálatát kóstolhatják meg az érdeklôdôk. A rendezvény idén sajnos elmaradt. A közösségi média tanúsága szerint a városlakók és a turisták jelentôsen támogatták a hoppon maradt, kitelepülni nem tudó éttermeket azzal, hogy ebben a két napban a meghirdetett ételújdonságokat, amik az eseményre elô voltak már készítve, az éttermekbe betérve fogyasztották el. A minôség kifizetôdô és nagyban hozzájárul a gazdaságilag nehezebb idôszakokban a fogyasztói kör megtartásához, szélesítéséhez. A klaszter tagja, az Elefántos Étterem lett Magyarország harmadik, a vidék elsô olyan étterme, amely kiérdemelten használhatja az eredeti nápolyi pizza elnevezést. Az étterem csapata a közelmúltban Nápolyban járt, ahol Enzo Coccia séftôl tanulhatták el az igazi nápolyi pizza készítésének minden lépését és praktikáját. Ennek köszönhetôen kaptak egy megkeresést az Associazione Verace Pizza Napoletana-tól (Valódi Nápolyi Pizza Szövetsége)*, amely lehetôséget adott számukra, hogy megpályázzák az „eredeti nápolyi pizza” címet. A csapat idôt és energiát nem kímélve rengeteget tanult és dolgozott, hogy a rendkívül szigorú elôírásoknak meg tudjanak felelni a rangos cím megszerzése érdekében, de a sok munka kifizetôdött.

A Piqniq Budapest csapata egy háromnapos pécsi túra során aktuális, érdekes – nagyrészt gasztrokulturális – helyeket mutatott meg a nagyvilágnak, pécsi emberek segítségével. A három kisfilmbôl álló élménybeszámolóból rengetegen ismerhették meg számos klasztertag egyedi kulináris ajánlatát. Az ismertség és az egyediség megismertetése a nagyközönséggel mérföldkô a régió turizmusfejlesztésében is. A kisfilmek hatását, reméljük, már rövidtávon is érezhetjük a megye turizmusában.www.baranyazamata.hu ÉPÍTÔIPARI KLASZTERBEN PEZSGÉS BARANYAI GASZTRONÓMIAI KLASZTERBEN

18 KLASZTERDél-Dunántúli Gazdaság

TECHNOLÓGIAI

ÁLLANDÓ

A

Korszerûsödnek a termelési körülmények a Strauss Metal Kft.-nél

HIRDETÉS Dél-Dunántúli Gazdaság 19 Modern termelôgépek beszerzése, a gyártócsarnok energetikai korszerûsítése, gépkezelôi képzés, informatikai fejlesztés, a belsô munka optimalizálása – ezeket a termelést támogató folyamatokat valósítja meg a következô másfél évben az idén 30 éves pécsi Strauss Metal Kft. egy pályázati forrásból. Aprojektnyitó rendezvényen a páncél- és irodaszekrényeket, széfeket gyártó vállalkozás tulajdonos-ügyvezetôje, STRAUSZ JÁNOS arról beszélt, hogy a beszerzendô új berendezések kapacitásbôvítést is szolgálnak, illetve növelik a versenyképességet, a többi beruházás pedig költséghatékonnyá teszi a vállalkozást, egyben csökkenti az ökológiai lábnyomát.AStrauss Metal Kft. 1992. óta gyárt lemezmegmunkálással saját tervezésû termékeket, egyben forgalmazza is azokat. Az üzemben többek között pénzkezelésre és értéktárolásra alkalmas berendezéseket, kulcsmenedzselô rendszereket, illetve közösségi közlekedési fizetô és tájékoztató IT-rendszereket állítanak elô kooperációban. A magyar tulajdonú vállalkozás – amely tagja a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszternek (menedzsmentszerv: PBKIK) –páncélszekrényei nemzetközi viszonylatban is magas biztonsági szintet garantálnak megrendelôiknek, akik között vállalati, banki és lakossági ügyfelek is ságátaiforintos00994találhatók.AGINOP_PLUSZ-1.2.3-21-2022-pályázatbanelnyert125milliótámogatásazüzemtechnológi-korszerûsítését,gyártásihatékony-ésversenyképességéneknövelését célzó komplex beruházási projekt elindítását teszi lehetôvé. Ezáltal a géppark egy professzionális CNC élhajlító géppel és egy nagy teljesítményû kézi lézerhegesztôgéppel bôvül. Alézerhegesztô a legújabb technológiát képviseli, pontosságával, az utómunkák feleslegessé válásával mintegy megtízszerezi a jelenlegi termelékenységet. Avállalati infrastruktúrát informatikai eszközökkel fejleszti a vállalkozás, emellett a projekt keretei között szervezetfejlesztési képzést és tanácsadást, illetve targonca- és híddaru-kezelôi képzést is megvalósítanak. Aberuházásban elvégzik a termelôcsarnok hôszigetelési munkálatait, fûtéskorszerûsítést, hôszivattyús fûtési rendszer telepítését, valamint nyílászárócserét valósítanak meg, mellyel az alternatívenergia-felhasználás költséghatékonnyá teszi a vállalkozást, a károsanyag-kibocsátás mérséklése pedig az ökológiai lábnyomuk csökkentéséhez vezet. Mindamellett, ahogy Strausz János fogalmaz, a modernebb, barátságos munkakörnyezet az ott dolgozók mindennapjaira is pozitívan hat. Aprojektnyitó eseményen Pécs város polgármestere, Péterffy Attila gratulált a cég induló beruházásaihoz és az eddigi sikereihez, illetve a megújuló energiaforrások felhasználásának fontosságát hangsúlyozta, ami élhetôbbé és szerethetôbbé teszi a várost. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara fôtitkára, Rabb Szabolcs arról beszélt, hogy a Strauss Metal Kft. cégtulajdonos-ügyvezetôje nemcsak a saját érdekeit tartja szem elôtt, maximálisan korrekt a beszállítók, a vevôk és az üzlettársak felé, alapelve a „win-win” helyzet. Évtizedek óta az üzleti és a gépipari közösség oszlopos tagja, sokat tesz a térség gazdaságának fejlôdéséért. ADDGK elnöke, Csirke Balázs beszédében kitért arra, hogy a Strauss Metal Kft. projektje többek között az energiafüggetlenség irányába mutat, amely napjaink egyik központi kérdése. Kifejtette: a közelmúltban egyre jobban felértékelôdött a közösséghez tartozás, amelyre kiváló példa Strausz János életmûve, többek között már a klaszter 2011-es alapítása óta a DDGK aktív tagja.

A vendégek akár egy applikáción keresztül a telefonjukkal is képesek kinyitni a szobájukat, mint ahogy az érkeztetés, a szobák elfoglalása, a hômérséklet-szabályozás egy központi rendszeren keresztül válik elérhetôvé. A telefonos applikáció a szobafoglalási rendszer mûködtetésére is alkalmas, helyenként szobapincér-, hômérsékletszabályozás- és takarításiigény-jelzéssel együtt mûködik – ez nem egy sci-fi, hanem maga a valóság amely hamarosan elérhetô lesz a H55 Balatonlelle okospanzióban, ahol az elsôk között próbálhatják ki a szállásfoglalók a 21. századi vendégélményt. A H55 Balatonlelle 2022 augusztusában nyitott meg 49 fô befogadására alkalmas szálláskomplexumként 23 smart home berendezéssel felszerelt apartmannal a Balatonnál. A mind mûködtetésében, mind kialakításában különleges apartmanházat egész éves nyitvatartásra tervezték, belsô tereiben csapatépítô rendezvényekre, lány- és legénybúcsúkra, boardmeetingekre és más rendezvényekre alkalmas helyszínekkel. A szálláskomplexumban kültéri feszített víztükrû medence, szaunával és jakuzzival felszerelt beltéri wellnessrészleg és egy egyedi igényeket kiszolgáló rendezvényterem nyújt méltó környezetet a programoknak, amelyek megszervezését és – a cateringgel együtt – teljes lebonyolítását nyugodtan rábízhatjuk a H55 csapatára. Akik személye garanciát jelent, hiszen évek óta sikeresen üzemeltetik a harkányi Dráva Hotel****-t. De miben jelent új élményt a H55 Balatonlelle más szálláshelyekhez viszonyítva? Az okospanzió nyújtotta szolgáltatások mellett a környezet és a komfort is fontos szempont: a 4 csillagos panzió minôsítést szerzett H55-öt harmónia és visszafogott elegancia, tágas, világos terek, ergonómiailag jól megtervezett otthonos hangulat jellemzi, minden apartmanhoz saját hatalmas terasz tartozik. A vendégigényeknek megfelelôen négy szobatípus: Stúdió, Midi, King és Maxi közül választhatunk. A szálláskomplexum a kulturális és szórakoztató programokat is kínáló balatonlellei központtól 5 percre található, közvetlenül a kerékpárút mellett, egy utcára a Balatontól és a hatalmas, árnyékos részekkel, éttermekkel, valamint játszótérrel rendelkezô Virág szabadstrandtól. A H55 saját zárt parkolójában elektromos autótöltési lehetôséget is kínál, illetve kerékpártárolást is biztosít. Az okospanzió kiépítésének az volt a célja, hogy a vendégélmény mellett hatékony, átláthatóbb szálláshely-üzemeltetést tegyen lehetôvé. A digitális fejlesztés fontos üzemeltetési pontokat tesz egyértelmûvé, például hatékonyság-növelést, költségoptimalizálást, produktív munkaerô-felhasználást, mindemellett újfajta vendég élményt biztosít. Pilotprojektként épült ki Balaton környékén, jelenleg tesztüzemben mûködik. A jövôben azonban egyre több funkció válik értelmezhetôvé, amely mind a vendégek, mind az üzemeltetôk számára komfortosabbá teszi a hely használatát.„Azidei évben azt tapasztaltuk, hogy a balatoni munkaerô szervezése hasonló nehézségekbe ütközik, mint a Baranya megyei. Ezen segít a digitalizáció, amelynek eredményeként a létesítmény néhány munkatárssal üzemeltethetô, a rendezvények idején pedig harkányi, budapesti kollégák segítik a gördülékeny lebonyolítást” – tájékoztat a H55 Balatonlelle marketingjéért is felelôs Puch Eszter, a Dráva Hotel ügyvezetôje, aki a pihenni vágyók mellett a cégek, intézmények számára is ajánlja ezt a különleges helyet, ahol a luxus kivitelezés találkozik az okos megoldásokkal. A H55 éppen az, ahol a minôségi idô kezdôdik!

A csapatépítôt még nem vezényli le, de minden mást tud az okospanzió 8638 Balatonlelle, Honvéd u. 55. www.h55.hu E-mail: balaton@h55.hu, tel.: +36 30 539 8733 Facebook: https://www.facebook.com/Hungary-103506742370620Instagram:h55_balaton

20 HIRDETÉSDél-Dunántúli Gazdaság

HIRDETÉS Dél-Dunántúli Gazdaság 21

22 Dél-Dunántúli Gazdaság HIRDETÉS

Amikor leendô vendégként meghívót kapunk egy (céges) rendezvényre, a program átfutása után rögtön azt keresi a szemünk, hogy hol is rendezik az eseményt. Mennyivel másként készülôdünk egy részleteiben is megtervezett, elegáns, izgalmas helyre, mint egy kevésbé barátságos, túlságosan megszokott helyszínre! Ahol ha nem köt le bennünket az esemény, akkor is találunk felfedezni valót az enteriôrökben, a színekben, az illatokban, az ízekben. Ahol az érkezô valóban vendégnek érezheti magát a méltó fogadtatás, egy-egy figyelmesség vagy kedves szó után. Egy program fél sikerét a helyszín garantálja, ezért biztosan félig nyert ügye van annak, aki a pécsi Trezor Rendezvényházat választja eseménye hátteréül.

Arendezvényház ugyanis lenyûgözô atmoszférájának, csúcsminôségû technikai felszereltségének és a menedzsment több mint tíz éves tapasztalatának köszönhetôen a hazai rendezvényhelyszínek egyik legújabb izgalmas színfoltja. Ennek a helyszínnek ugyanis lelke van. Apatinás épület légköre, a változatos terek, az exkluzív anyagok és berendezés, a munkatársak figyelmessége, odaadása mind-mind erôsíti azt a törekvést, hogy az ide szervezett események legyenek különlegesek, a vendégek pedig felejthetetlen élményekkel gazdagodjanak. Pécs szívében, a történelmi belvárosban, a Pécsi Nemzeti Színházzal szemközt található a Trezor, amit érdemes azoknak is felfedezniük, akik valamilyen (céges) programot, eseményt, rendezvényt szerveznek – ezeket ugyanis teljes körûen képes kiszolgálni a hely.

Az ÜVEGTEREM például a legmodernebb hang- és nyektókképzések,konferenciák,zésére.állszínpaddalrem,eszközökkelfénytechnikaifelszereltte-önállóbárraléskiegészítveavendégekrendelke-Alkalmasminitovább-sajtótájékozta-ésegyébrendezvé-szervezésére.

Trezor Rendezvényház Egy program fél sikerét a helyszín garantálja: 7621 Pécs, Király u. 11. Telefon: 36 20 286 6968 e-mail: info@trezorpecs.hu

AFÉNYTEREMBEN – amely területét tekintve a legkisebb helyszín – különleges hangulatot varázsol a LEDmennyezet. Így akár privát megbeszéléseket, kisebb összejöveteleket is képes befogadni az önálló multimédiás eszközökkel felszerelt tér, amely akár kiállító- és próbateremként is funkcionálhat. Aház legnagyobb terme a FRESKÓTEREM, festett mennyezetét eredeti motívumok és monumentális csillárok teszik lenyûgözôvé. ASzínház térre nézô nagy ablakok és a szemközti tükörfal izgalmas fény- és térhatást kölcsönöznek a teremnek. Itt található a ház egyik büszkesége, a látványos és sokszínû Trezor Bár. Ez a helyiség akár konferenciák, esküvôk, állófogadások, akusztikus koncertek és egyéb összejövetelek megrendezésére is alkalmas.Évszakoknak megfelelô borkínálat, közel 40 féle sör, a világ számos pontjáról válogatott 170 tételes röviditalpaletta, és a város legkülönlegesebb koktél-felhozatala –a rendezvényház különlegessége az egyedülálló kínálattal rendelkezô TREZOR BÁR, amely élen jár a legújabb bártrendek terén. Ugyanennyire naprakész a CATERINGszolgáltatást nyújtó csapat is, professzionális partnereikkel és egyedi, a rendezvényhez illetve annak vendégeihez illesztett kínálattal bármilyen elképzelést képes megvalósítani a hagyományos étkezéstôl a legújabb trendekig –legyen szó kávészünetrôl vagy állófogadásról, esküvôrôl, netán céges rendezvényrôl. De akár a Rendezvényházat!ni,akiszolgálásbanmindakkorszínegyfelszerelt,ranciávalszolgáltatástszönhetôenpartnerkapcsolatainakTrezordôjétSZERVEZÉSRENDEZVÉNY-mindenteen-ismagáravállaljaacsapata,kiterjedtkö-bármilyenminôségiga-vállal.Elegáns,újszerû,jóltrendi–ezekkiválóprogramhely-ismérvei.Avendégérzijólmagát,hakörnyezetben,mindmegkapjaméltófigyelmet.Habiztosraakarmen-keresseapécsiTrezor

— Ebben nôttem fel, kisgyerekkorom óta jártam édesapámmal az építkezésekre, számomra nem volt kérdés, hogy én is ezt a pályát választom. Már középiskolás koromban dolgoztam a nyári szünetekben az építkezésen. 2013-ban végeztem az egyetemen építészmérnökként – 2017-ben pedig okl. szerkezettervezô építészmérnök képesítést is szereztem –, utána csatlakoztam be a céghez, akkor már vezetôként. Szép fokozatosan átvettem a feladatok egy részét.

— Olyan természetességgel említette, hogy átvette a feladatokat, ám nem biztos, hogy ez ilyen egyszerû, ahogy kijelentjük.

— Mi jelenti ma a kihívást a mindennapokban?

— Ami a legtöbb építôipari vállalkozásnál, nálunk is a szakemberhiány az egyik legégetôbb kérdés. A problémát alvállalkozók bevonásával igyekszünk orvosolni, sokkal több megrendelést el tudnánk vállalni, ha lenne megfelelô számú szakember. Az elôzô tanévben elkezdtünk tanulóképzéssel is foglalkozni, hátha így tudjuk gyarapítani a munkavállalói létszámunkat. Fontosnak tartjuk, hogy a jelenlegi munkatársaink hosszú távon nálunk maradjanak, ezért mind a bérezésben, mind a szabadságok kiadásában vagy egyéb problémáik megoldásában rugalmasak vagyunk, mert csak az elégedett munkavállaló tud jó teljesítményt nyújtani. Az Építôipari Technológiai Klaszterbe alapító tagként léptünk be, e szövetség is az ágazatban jelentkezô problémák megoldására jött létre. Hiszem, hogy együtt sikeresebben tudunk tenni a jövônkért, mint különkülön. — Cégvezetôként milyen elveket követ?

— Az egyik legfontosabb a vevô elégedettsége, amihez kis cégként jól tudunk alkalmazkodni. A másik pedig a minôség, hogy olyan munkát adjunk át, amit a késôbbiekben is bátran föl merünk vállalni.

— Mindenképpen szeretnénk bôvülni, létszámban és tevékenységi körben is. A kivitelezési részt nemcsak építômesteri, hanem egyéb szakipari szegmensekkel is kiegészítenénk, ám ehhez kiváló képességû szakemberekre van szükség. Régi célom a végzettségemhez is igazodó tervezés, bízom benne, hogy a jövôben meg tudjuk valósítani az elképzeléseinket. K. T.

— A családi vállalkozásoknál nem mindig könnyû a generációváltás, hiszen munkatársakként és családtagokként is együtt kell mûködniük. Ez önöknél hogyan alakult?

GÖTZ ATTILA A GENERÁCIÓVÁLTÁS

Az építkezések bûvkörében nôtt fel Götz Attila, már kamaszként is cipelte a malterosvödröket édesapja vállalkozásában. A pályaválasztásnál sem gondolkodott sokáig, az egyetem elvégzése után pedig egyértelmû volt számára, hogy továbbviszi a ma már 27 éves építôipari kivitelezéssel foglalkozó családi vállalkozást. 2013-ban vette át a stafétát édesapjától, bár a mai napig együtt dolgoznak, más-más területet felügyelve. A 2008-as gazdasági válság a hosszúhetényi Götz és Társai Kft.-t is megrázta, de az utóbbi tíz évben látványos fejlôdésnek indult a cég. Az ügyvezetô szerint szükség van a fiatal generációk hozta „vérfrissítésre”. — A vállalkozás tulajdonképpen azért indult, hogy édesapám a cégtársaival külföldi munkákat is tudjon vállalni. Késôbb már csak a hazai piacra dolgoztak, ma pedig szinte csak Pécsett és környékén vagyunk jelen. A cég a 2000-es évek elején komoly fejlôdésen ment át, ugyan a 2008-as válság minket is megérintett, de 2013 óta nagyon jó tempóban haladunk elôre. Megrendelôink leginkább a magánszektorból érkeznek, és talán azért is szeretnek velünk dolgoztatni, mert rugalmasan tudunk alkalmazkodni az igényekhez és extra figyelmet fordítunk a minôségre – mutatja be röviden a családi vállalkozást Götz Attila. — Miért volt egyértelmû az ön számára, hogy a családi vállalkozásban képzeli el a jövôjét?

— Édesapám mellett sokszor megfigyelôként voltam jelen, de ô bölcsen azt is engedte, hogy magamtól próbáljak ki dolgokat. Kint az építkezésen is rengeteget tanultam az akkori szakiktól, akik szintén igyekeztek terelgetni. Amikor hivatalosan is beléptem a cégbe, az egyben egyfajta szemléletváltással is járt, láttam, hogy miben szükséges változtatnunk. Amíg édesapám talán kicsit a régebbi szemlélettel vezette a céget, addig én a modernebb elvárásoknak való megfelelést tartom szem elôtt. Persze, ehhez mindkettônk részérôl nagy adag kompromisszumkészségre van szükség, vannak is vitáink emiatt, hiszen sokszor mind a ketten ragaszkodunk a saját nézeteinkhez, de végül mindig mindent sikerül megbeszélni, hiszen egy a célunk.

A HÓNAP ÜZLETEMBERE Dél-Dunántúli Gazdaság 23

— Hogyan látja a vállalkozásuk jövôjét, milyen célokat tûztek ki maguk elé?

A FEJLÔDÉST IS FELGYORSÍTOTTA

— Valóban, nem volt egyszerû, azonban én már tizenévesen szakmunkás kisegítôként dolgoztam az építkezéseken, az egyetem mellett pedig elkezdtem a vállalatvezetésbe is besegíteni, így szép lassan szinte mindent megtanultam. Fokról fokra haladunk a lépcsôn, így fokozatosan tudtam átvenni a feladatokat édesapámtól.

— Mára már nem kérdôjelezhetô meg a gépipari klaszter létjogosultsága.

Címzetes kamarai tanácsos DR. TAMASIKNÉ DR. HELYES ZSUZSANNA EGYETEMI KUTATÓBÁZIS ÉS VÁLLALKOZÁSOK EGYÜTTMÛKÖDÉSÉNEK SIKERE Címzetes kamarai tanácsos DR. HIRTH MARKUS „FOLYTATTUNK ÉS MI IS ELKEZDTÜNK FOLYAMATOKAT” ❯

24 DÍJAZOTTAKDél-Dunántúli Gazdaság

— Annyira nem, hogy folyamatosan bôvül a tagsága, így egyre szélesebb vertikumot képes lefedni a klaszter. Ez egyrészt ágazati tudást hoz a rendszerbe, másrészt kínálati portfólióként is megjelenik. A klaszter mozgatórugója a tudásmegosztás, a többféle tevékenységgel bíró cégek többféle szempontot és kapcsolatrendszert hoznak be, ami egyértelmûen a közösség elônyére válik. — Címzetes kamarai tanácsosként miként alakul a kamarával való kapcsolata a jövôben? — Nem hiszek a címekben, de köszönöm az elismerést. Két

befolyásolva megfelelô lépéseket tudjunk tenni a gazdaság és az egészségvédelem érdekében. Kiválóan mûködött a tudásmegosztás, a multinacionális cégek, amelyeknek külön erôforrásuk van a HR-re, a kontrollingra stb., megosztották a tapasztalataikat a szerényebb erôket mozgósítani képes kkv-kkal, ami jelentôs segítség volt mindenki számára. Sokat dolgoztunk a klaszterben a szakképzés területén is, ennek eredményei közép- és hosszú távon jelentkeznek majd. Azt gondolom, hogy folytattunk és mi is elkezdtünk folyamatokat, amelyek nemcsak a DDGK tagsága, de a baranyai, a dél-dunántúli gazdaság érdekeit is szolgálják.

A Szentágothai János Kutatóközpont (SzKK) elnökeként prof. dr. Helyes Zsuzsanna aktívan támogatja a cégek és a Pécsi Tudományegyetem közötti együttmûködéseket. Kiemelt feladata a tudományos kutatómunka és a piaci igények, valamint a regionális gazdasági szereplôk igényei és az SzKK által felkínált lehetôségek közötti kapcsolatok kialakítása. Prof. dr. Helyes Zsuzsanna munkáját címzetes kamarai tanácsos címmel ismerte el a PBKIK. —Az SzKK legfontosabb küldetése a kiváló tudományos tevékenység az orvosbiológiai és az ahhoz kapcsolódó élettelen természettudományos területeken a PTE karaival és a Klinikai Központtal szoros együttmûködésben. A mazottnakmûhellyélatbanhazaimûködésénekkutatóközpont10évébenésnemzetköziviszony-iselismertszakmaivált.Nagyonfontos-tartomafelfedezôésalkal-kutatásokterületeinnyert tapasztalatainkat, eredményeinket a kutatásfejlesztés és az innováció irányába is alkalmazni, a megszerzett tudásbázist és felépített kiváló infrastruktúráinkat az egészségügyi, társadalmi és gazdasági igényeknek, kihívásoknak megfelelôen kamatoztatni. Mindez csak ipari partnerekkel, vállalkozásokkal együtt tud eredményesen és hatékonyan megvalósulni, mivel az egyetemi kutatók és vállalkozások céljai, igényei, kompetenciái és lehetôségei egymást kiegészítik – mondja dr. Helyes Zsuzsanna. — Az SzKK innovációs ökosziszémájának és vállalati kapcsolati hálózatának bôvítését, fejlesztését ezért kiemelt célként jelöltük meg a 2021–2026-os periódusra vonatkozó stratégiai anyagunkban. Az SzKK pozícionálása a különbözô területi lefedettségû innovációs ökoszisztéma-rendszerekben folyamatos tevékenység eredménye, ideértve a nemzetközi és az országos kapcsolatok mellett a regionális partnerekkel való együttmûködést. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy évrôl évre egyre több helyi vállalkozás találja meg nálunk a fejlesztésekhez nélkülözhetetlen kutatási, tudományos hátteret. — Az eddigi kapcsolódásoknak milyen látható eredményei vannak? — Regionális, de országos és nemzetközi szinten is számos eredményes gyakorlatot, modellt tudunk felmutatni az SzKK vállalati együttmûködéseire. Sikernek tekinthetô a pécsi székhelyû Soft Flow Kft. SzKK kutatóival közösen létrehozott Élelmiszer Biotechnológiai Kutatócsoport, vagy az SzKK Genomika és Bioinformatika Core Facility szoros szakmai kapcsolata a pécsi iBioScience Kft.-vel, amelynek keretében közös genetikai szolgáltatási portfóliót hoztak létre és számos közös pályázatot nyertek el. Az idei év egyik eredménye például a kollaborációs robotok laboratóriumi alkalmazásának lehetôségeit vizsgáló együttmûködés a Hess & Partners Kft.-vel. — Milyen potenciál van még az együttmûködésben? — Az együttmûködésekben rejlô potenciál óriási a mostanra jól definiált számos modellnek megfelelôen, melyek lefedik a közös kutatócsoport és „core facility” létesítést, stratégiai partnerséget, kutatási szolgáltatásokat, közös pályázati aktivitást, inkubációs tevékenységeket, közös kutatás-fejlesztési és innovációs projekteket, valamint termékfejlesztést. Az elmúlt néhány év során fejlesztettük ki országosan egyedülálló core facility rendszerünket, amely teljeskörû szolgáltatás nyújtására képes egyaránt akadémiai és ipari felhasználók számára. Jobban kell motiválnunk a fiatal kutatókat és a vállalkozásokat az ipari PhD programokra való jelentkezésre, valamint az egyetemi kutatókat segítenünk kell spin off vállalkozások létrehozásában, mûködtetésében. Folyamatban van a kutatóközpont ISO minôségirányítási rendszerének kidolgozása és bevezetése, azt gondolom, ez jelentôsen elôremozdíthatja a vállalati partnerekkel való színvonalas és hosszantartó együttmûködéseket. K. T. A Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter (DDGK) elnökeként 3 évig vezette a kamara által menedzselt legnagyobb déldunántúli gépipari szervezôdést dr. Hirth Markus. Elnöksége alatt a klaszter tovább erôsödött az általa kitûzött új stratégiai irányok mentén. A pandémia okozta válsághelyzetben hatékonyan támogatta a klaszter közösségét, és kamarai-klaszter érdekképviseleti tevékenység keretében sikereket ért el a hatósági szabályozások területén. Dr. Hirth Markus munkáját Címzetes kamarai tanácsos címmel ismerte el a kamara. — Elnökségem alatt éltük meg a pandémiát, amely a klaszter életében nehéz idôszakot jelentett. A tagokkal és a kamarával közösen rengeteget dolgoztunk, hogy akár helyi szinten, akár a kormányzati döntéseket

Császár Gergely évek óta a kamarai innovációs projektiroda vezetôje, emellett az Enterprise Europe Network üzletfejlesztési hálózat regionális irodavezetôje. Munkáját mindig precízen, pontosan és soha nem szûnô lelkesedéssel végzi el, példát mutatva minden kamarai dolgozónak. Császár Gergelyteljesítményét a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai tanácsos címmel ismerte el. — Melyek a legfontosabb alapelvek, értékek, amelyek alapján végzi a munkáját?

— A klaszter mûködésének mi a legnagyobb látható eredménye?

„ÖSSZE KELL TARTANUNK, ÉS MAGUNKNAK KELL MEGOLDANUNK A PROBLÉMÁINKAT”

—A családból hozott alapértékek, a tanulmányok, a sport és az egyéb élettapasztalatok alapján a stabilitást és a folyamatos fejlôdést tartom elsôdlegesnek, az értékteremtés céljával. Ha a konzervatív értékrendet tekintem: a tisztelet, az erkölcs és az etikus mûködés fontosak számomra. Kifejezetten a munka világára vetítve pedig abban hiszek, hogy az erôs alapokra és háttérfolyamatokra lehet építeni. A megfelelô embert kell a megfelelô helyre tenni, szaktudást és kollektív tudást építeni, ezeket folyamatosan képezni. Ehhez persze idôre és belsô igényre (is) szükség van. — Eddigi kamarai tevékenységébôl mit tart a legeredményesebbnek, a legsikeresebbnek és miért? —A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában projekt alapon mûködünk. Hosszú ideje, 2006 óta dolgozom itt. Ez idô alatt rengeteg projektben volt szerencsém részt venni, volt köztük rendezvény, képzés, tanácsadás, üzletkötés, együttmûködés stb. Az én értékrendem szerint a siker közös. Ezeket nem egyedül értem el, kellettek hozzá a vezetôim, a kollégáim, a partnereink – lehetetlen lenne felsorolni mindenkit. Most is a támogató munkakörnyezet a jellemzô, az irodán belül is ezt a szellemiséget igyekszem továbbvinni. Jelenleg a magyar vállalkozások külföldi sikereit célzó Enterprise Europe Network a fô projektem, mely szintén nem csak az én érdemem, ha sikerre visszük.

— Tapasztalatai szerint mitôl válik elôremutatóvá, sikeressé a kamara és a vállalkozások együttmûködése?

— A most megnyíló ágazati képzôközpont, amely az országban egyedülálló. Emellett számos eredményt mondhatunk magunkénak, például hamarosan együttmûködési megállapodást kötünk a Pécsi Tudományegyetem Mûszaki és Informatikai Karával, így a következô években az építômérnökök gyakorlati képzését is segíthetik klasztervállalkozásaink. A jövôbeni legnagyobb célkitûzésünk egy tematikus program elindítása, amelyben a klaszter az önkormányzatokkal karöltve a települési épületek fejlesztését szolgáló projekteket készít elô. Szeretnénk a települési középületek megújítására egy innovációs fejlesztést, egy szabadalmaztatott terméket létrehozni. — Miben áll a klaszter sikere? — Hogy a klasztertagok nagyobb része aktívan részt vesz a munkában. Abban látjuk a jövôt, hogy össze kell tartanunk, és nekünk, magunknak kell megoldanunk a problémáinkat. Ehhez megvan a kellô elhivatottságunk is.

— A kamara a vállalkozások közössége, nem csak az a munkatársak (mint amilyen én is vagyok), akik operatív munkát végeznek. Számunkra az értékek, az érdekek és a lehetôségek feltárása, kiépítése és közvetítése a cél a megyei, illetve adott esetben a régiós vagy akár az országos elôrelépés érdekében. Minél több impulzus ér bennünket, munkatársakat a vállalkozásvezetôk részérôl, annál sikeresebben tudunk dolgozni értük. Ebbe a konstruktív kritikát is beleértem. K. T. Kamarai tanácsos

„A STABILITÁST ÉS A FOLYAMATOS FEJLÔDÉST TARTOM ELSÔDLEGESNEK” dolog minôsíti a közremûködô személyeket: a befektetett munka és az eredmény. A klaszterben alelnök vagyok, és már két cégünkkel is erôsítjük a tagságot. Tagként és alelnökként ugyanúgy segítem a klaszter céljainak megvalósulását, mint elnökként. Sok szakmai vitánk van a kamarai elnökséggel, de ez elôremutató, mert mindig a viták hozzák a jó ötleteket, a jó irányokat.

A megyei építôipar fejlesztését, valamint a zömmel kkv-kból álló vállalkozások hatékonyabb mûködését segítô szükséges koordináció megteremtését vállalta fel Molnár Gábor, az IMG Építô Kft. ügyvezetôje. A szakember a 2018-ban alapított és a kamara által menedzselt Építôipari Technológiai Klaszter elnöke, jelentôs szerepe van abban, hogy a klaszter tagcégei sikeresen együttmûködnek és a szakképzô iskolával közösen dolgoznak a megfelelô szakember-utánpótlás biztosításáért.Molnár Gábor munkáját a kamara Címzetes kamarai tanácsosi címmel ismerte el. — Hiszek abban, hogy együtt többre megyünk, mint külön-külön, egyedül. Az építôipar számtalan problémája ma is megoldásra vár. Ezek közül abban az idôszakban, amikor megalakult a klaszter, a legégetôbb a szakmai utánpótlás képzése volt, ezért hoztuk létre a Baranya Megyei Szakképzési Centrummal közösen a 2022 szeptemberétôl induló Ágazati Képzôközpontot. Ezzel egy újfajta képzési program indulhat Baranyában, amelyben az építôipari klaszter és tagvállalatai biztosítják a képzési hátteret a jövô építôipari szakemberei számára. A tanulók a tagvállalatainknál töltik a gyakorlati idejüket, ez késôbb megkönnyíti számukra a szakmában való elhelyezkedést. A tudástnyekhezzésalakítsukgetlétrehozásávalképzôközpontlehetôsé-kapunkarra,hogyúgyagyakorlatikép-menetét,amiavalósigé-igazodik,ezáltalolyanszereznekafiatalok,amely a jelenleginél sokkal alkalmasabbá teszi ôket a cégeknél a munkavégzésre.

25DÍJAZOTTAK Dél-Dunántúli Gazdaság

CSÁSZÁR GERGELY

Címzetes kamarai tanácsos MOLNÁR GÁBOR

CSAPÁS-E

A Green Deal irányelveinek megfelelôen az Európai Bizottság lépéseket fog tenni annak érdekében, hogy a mezôgazdaságban 2030-ra legalább 50%-kal csökkentse a tápanyagvesztést, egyidejûleg pedig biztosítsa, hogy a talaj nem veszt a termôképességébôl; legalább 20%-kal mérsékelje a mûtrágyák használatát; 50%-kal csökkentse a növényvédô vegyszerek használatát és a használatukból eredô kockázatokat, valamint 50%-ra essen vissza a fokozottan veszélyes növényvédô szerek használata; az EU mezôgazdasági területének legalább 25%-át ökológiai gazdálkodás alá vonja. Mint dr. BORSICZKY ISTVÁN, a Tomelilla Kft ügyvezetôje mondja, mindezzel az a gond, hogy Brüsszelben túl sokan hisznek abban, hogy a digitalizáció segítségével ezt igen rövid idô alatt meg lehet oldani.

—A technikai fejlôdés igen nagy sebességre kapcsolt az elmúlt évtizedekben, azonban az emberek a lineáris fejlôdéshez vannak szokva. Az emberi agy kapacitása nem fejlôdik olyan ütemben, mint a számítógépek és a digitális technológia. Véleményem szerint érdemes néhány kérdést megvizsgálni a mezôgazdaság digitalizációjával kapcsolatban – mondja dr. Borsiczky István.

❍ Miért kell ezzel foglalkozni? Mert minden adminisztráció és inputanyag-kijuttató gép elôbb vagy utóbb digitális lesz. Már most is számítógépeken kell beadni a jelentéseket, a földeken dolgozó gépeket elektronika mûködteti. A gazdálkodók egy része ma azt mondja, hogy a helyzetet majd megoldja a generációváltás. Sajnos nem fogja megoldani, mert az utódnak ugyanolyan kötelezettségei lesznek, mint a mai cégvezetôknek, így nem lesz ideje a nagyobb, üzemszintû digitalizációra és tudástranszferre. Nagyon nehéz olyan embert találni, aki alkalmas az ilyen szintû digitalizációra, mert ennek a tudásnak a megalapozása ma nem történik meg. ❍ Ki fogja ezeket a technikákat kezelni és mennyi pénzért? Informatikusok? Agrármérnökök? Az informatikus nem valószínû, hogy be fog ülni a traktorba, az agrármérnökök és a gépkezelôk pedig nem biztos, hogy ilyen szinten értenek ehhez a technikához. Pályakezdô munkavállalók és munkaadó viszonylatban megfogalmazódnak kölcsönös elvárások, viszont a leendô munkavállalók egyik legnagyobb ismérve a digitalizáció ismereteinek hiánya. Sajnos nem használta és nem is tanulta az iskolában az agrobot, a monitorozó drón stb. használatát.

Több vízió szerint a jövô mezôgazdasága okos lesz. Ebben gyomfelvételezésre, hozammérésre, talajok heterogenitásának vizsgálatára monitorozó drónokat használnak, amelyek segítik az inputanyagok precíz kijuttatását, illetve a veszélyes gyomok felismerését. Az agrobotflotta – amely specializált robotrajokat jelent – gyomszabályozásra, mûtrágyázásra, betakarításra használható, a mikroadagolásra alkalmas robotok 99,9%-kal csökkenthetik a mûtrágyázási költségeket. A jövô gazdaságában üzenô tehenek is lesznek, az állatokra szerelt szenzorok információt szolgáltatnak az egészségi állapotukkal és jólétükkel kapcsolatban. Üzeneteket küldenek vemhesség, betegségek vagy fertôzések esetén. Az okos traktorok robotpilótára optimalizált útvonalakon csökkentik a talajtaposást és a talajeróziót, ráadásként akár 10% üzemanyagot is megtakaríthatnak. A gazdaság pedig nagy mennyiségû, gazdag és változatos adatokat szolgáltat, melyeket a felhôben tárolnak. Ezeket a tényadatokat felhasználhatjuk a kötelezô jelentések elkészítésére és pályázatok kitöltésére is.

❍ Honnan szerzik meg a tudást ezeknek az eszközöknek, rendszereknek a mûködtetéséhez? Oktatási intézményekbôl? Az iskolában erre nincs eszköz, ha az oktatási intézmény elindul a közbeszerzésen, mire megérkezik a megpályázott eszköz, már elavult, mert a számítástechnikai eszközök fejlôdése rakétasebességû. A tudást a gazdálkodóktól és a kereskedôktôl tudná a leendô szakember megszerezni, hiszen a progresszív gazdálkodónál meg a kereskedônél vannak és lesznek a legkorszerûbb gépek. ❍ Hol vannak ehhez az anyagi források? Az anyagi forrás is a gazdálkodónál, a kereskedônél és az államnál van.—A digitalizáció problémájára egy többszereplôs összefogás lenne a megoldás: nyitott oktatási intézmények rugalmas tanrenddel, fogadókész gazdaságok és vállalkozások, aktív kamarai (orientációs napok, marketing, kedvcsinálás) és kormányzati támogatás (pénz, jogszabályok). Szerény számítások szerint ma nincs olyan sok gyerek a mezôgazdasági oktatásban, hogy ne lehetne ôket vállalkozói oldalon fogadni. Ha nincs összefogás és ágazati együttmûködés, csak várjuk a csodát, akkor bizony a digitalizáció csapás lesz... Látjuk a feladatot, a megoldásához elkezdtük az együtt gondolkodást – mondja dr. Borsiczky István.

A DIGITALIZÁCIÓ A TERMELÔRE?

26 #EENCanHelpDél-Dunántúli Gazdaság

FARMAFORUM 2022 Brokerage Event (hibrid: Madrid, online) (2022. október 6.)

A plazmabevonási eljárások számos különbözô ipari gyártási folyamat esetében gazdaságos és környezetbarát alternatívát jelentenek más kémiai kezelési eljárásokkal szemben. Az orvostechnikai eszközök esetében például az orvosi implantátumok bevonása esetén lehet jelentôségük. A PSE 2022 – International Matchmaking fontos része az Erfurtban (DE) megrendezendô Nemzetközi Plazmafelület-technikai Konferenciának. A tervezett B2B-találkozók ideális lehetôséget kínálnak a potenciális együttmûködési partnerek azonosítására és érdekes üzleti kapcsolatok b2match.io/https://pse2022-matchmaking.kialakítására.

terprise

területén mûködô vállalkozások ismerhetik meg az

MIT4LS2022 – Meet in Italy For Life Sciences (online) (2022. szeptember 16. – október 19.)

EEN irodái által szervezett nemzetközi üzletember-találkozókat. Idén még számos lehetôség várja az érdeklôdôket:

Egészségipari cégek

A MIT4LS fô célja, hogy hálózatépítést, láthatóságot, együttmûködést és üzleti lehetôségeket biztosítson az élettudományok valamennyi érdekeltje (vállalatok, startupok, kutatóközpontok, befektetôk, klinikusok, állami szervezetek stb.) számára, elôsegítve a nemzetközi szintû interakciót az összes szereplô között, valamint az élettudományok aktuális témáinak megvib2match.io/tatását.https://brokerage2022.mit4ls.

A FARMAFORUM, a COSMETICAFORUM és a HEALTH&RESEARCH FORUM 2022 nemzetközi kongresszusok keretében online és offline is megrendezendô üzletember-találkozó célja az információcsere a világ minden tájáról érkezô lehetséges technológiai partnerek között. A kiállítás mellett konferenciák, workshopok széleskörû programja várja a résztvevôket, és számos alkalmat biztosít a kapcsolatépítésre is. A rendezvény fô célja, hogy találkozási fórumot teremtsen a gyógyszeripar, biofarmácia, kozmetika, biotechnológia és laboratóriumi technológia területén aktívan tevékenykedô vállalatok, kutatóintézetek, egyetemek és egyéb szervezetek déseen-nélszemlézzükEENtatóintézetzatánEmelletthttps://farmaforum2022.b2match.io/számára.aHorizonEuropeprogrampályá-történôinduláshozissokeurópaiku-ésvállalkozáskerespartnertazsegítségével.Többekközöttezeketisakamarahetihírleveleiben.Hatöbbreiskíváncsi,vagykonkrétkér-van,keressenminketbizalommal.Továbbiinformáció:NagyEszter,nagy.eszter@pbkik.hu – nemzetközi üzleti lehetôségek

Plasma Surface Engineering 2022 –International Matchmaking (hibrid: Erfurt, online) (2022. szeptember 5–23.)

sôdleges

#EENCanHelp Dél-Dunántúli Gazdaság 27

HealthBIO 2022 Partnering Event (hibrid: Turku, online) (2022. szeptember 15–20.) Érdekli a partnerkapcsolati lehetôség vagy az élettudományi vállalatokba való befektetés? A HealthBIO Partnering esemény lehetôséget kínál arra, hogy találkozzon az élettudományok területén mûködô vállalkozásokkal és a feltörekvô csillagokkal személyesen vagy online. Idén a rendezvény két részbôl áll: szeptember 15-én az üzletember-találkozóra személyesen, Turkuban kerül sor. Szeptember 20-án lehetôség van online üzletember-találkozóra azok számára, akik nem tudnak személyesen részt event.b2match.io/https://healthbio-2022-partneringvenni.

Az egészségipar elsô számú nemzetközi találkozóhelye, a MEDICA 2022 (november 14–17.) alkalmából az Enterprise Europe Network (EEN) nemzetközi üzletembertalálkozót szervez, melynek immár 20 éves hagyománya van. Idén ismét lehetôség lesz személyes találkozók lebonyolítására is a

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara már hosszú évek óta vezeti az EnEurope Network (EEN) dél-dunántúli regionális irodáját, melynek elcélja, hogy elôsegítse a régióban mûködô kis- és középvállalkozások nemzetközi kapcsolatainak bôvítését, valamint a közös piac kínálta lehetôségekEzúttalmegismertetését.azegészségipar

MEDICA Healthcare Brokerage Event 2022 (hibrid: Düsseldorf, online) (2022. szeptember 1. – december 15.)

MEDICA 2022 teljes idôtartama alatt. Azok számára, akik nem tudnak utazni vagy helyszíni találkozókat foglalni, 2022. december 15-ig online tárgyalási lehetôség is biztosított. Emellett webináriumok, elôadások, pitchek és egyéb tartalmak is várják a résztvevôket, akárcsak event-2022.b2match.io/https://medica-healthcare-brokerage2021-ben.

EU-Japan Biotech & Pharma Partnering Conference 2022 (hibrid: Oszaka, online) (2022. szeptember 26–30.)

Az esemény üzleti kapcsolatokat kínál azoknak az ipari szakembereknek, akik potenciális partnereket keresnek a biotechnológiai és gyógyszeripari ágazatban. Két év online rendezvény után idén az üzletember-találkozót október 11-én ismét személyes jelenléttel rendezik meg Oszakában, további online ülésekkel szeptember 26. és 30. Aközött.résztvevôk választhatnak, hogy a szeptemberi online, az október 11-i oszakai helyszíni vagy mindkét típusú rendezvényen részt kívánnak-e b2match.io/https://bio-pharma-osaka-2022.venni.

szellemi tulajdonvédelmi szempontból a szerzôi jogi oltalom lehetôségével és fontosságával érdemes elsôként foglalkozni, melynek érdekében fontos tudni, mi alapján lehet jogosult egy funkcionális mû az oltalom megszerzésére. Amennyiben nem szolgai másolás eredménye, hanem alkotó jellegû választási lehetôségével élt az alkotó, a szerzôi jogi védelem biztosított. Természetesen mûtípusonként változó, azaz más értékmérôk mentén húzódnak meg ezek a határvonalak. Fennáll azonban a párhuzamos oltalom lehetôsége is, vagyis ha az egyik oltalmi forma által biztosított védelem fennáll, az nem zárja ki annak a lehetôségét, hogy egy másik oltalmi igénnyel is éljen a jogosult. Az elsô ilyen lehetôség a szerzôi jogi védelem és formatervezési mintaoltalom kombinálása. A szerzôi jog automatikus jellegének köszönhetôen a védelem már az alkotás létrejöttétôl kezdve fennáll, így a szerzôi jogi védelem idôben minden esetben megelôzi az iparjogvédelmi oltalmat. Megszerzésükhöz eltérô feltételek szükségesek, pl. az egyéni jelleg kritériuma mindkét esetben megtalálható, de a meglétük eldöntése más szempont alapján történik. A minták esetében a tájékozott használó, a szerzôi jog esetében a mûvész vagy az adott mûvészi ágban jártas szakember megítélése a zsinórmérték. A szerzôi jog szerint biztosított védelmi idô lényegesen hoszszabb a formatervezésiminta-oltalomhoz (ami maximum 25 év lehet) képest, mivel „a szerzôi jogok a szerzô életében és halálától számított hetven éven át részesülnek védelemben”. Érdemes megemlíteni, hogy a vagyoni jogok tekintetében lényeges eltérés mutatkozik a két oltalom között, ezért bír nagy jelentôséggel, hogy azon szerzôi mûvek, amik formatervezési mintának is minôsülnek, az iparjogvédelmi oltalom által a szerzôt megilletô vagyoni jogok forgalomképessége is megvalósulhat. A térbeli alkotások (pl. áru egészének kialakítására vagy integráns tartozékaira vonatkozóan) egy másik oltalmi formája, a védjegyoltalom is lehetôséget kínál, így a másik párhuzamos oltalmi lehetôséget a védjegyoltalom és formatervezésiminta-oltalom együttes alkalmazása nyitja meg. Annak érdekében azonban, hogy a versenytársak számára elérhetôk legyenek az olyan külsô megoldások, amelyek a technikai innováció eredményei, mindkét oltalmi forma tiltja a kizárólag a célzott mûszaki hatás eléréséhez szükséges vagy kizárólag a termék mûszaki rendeltetésének következményeibôl adódó formák oltalmazását. A két oltalom kapcsán fontos kiemelni, hogy a védjegyoltalom csupán az árujegyzékben megadott áruk és szolgáltatások körére terjed ki, a formatervezésiminta-oltalomnál a termék típusának meghatározása nem korlátozza az oltalom terjedelmét. A védelmi idôt tekintve a védjegy esetében jóval hosszabb, hiszen korlátlan alkalommal meghosszabbítható oltalomról van szó. Az oltalmak együttes fennállása (párhuzamos oltalom) esetén elsôként a formatervezésiminta-oltalom igénylése a javasolt, hiszen egy korábbi védjegybejelentés újdonságrontó tényezô volna egy késôbbi formatervezésiminta-oltalom igénylése során. A formatervezésiminta-oltalom bejelentések számának, valamint az azokhoz kapcsolódó jogsértések ügyében indított jogérvényesítési eljárások számának növekedése igazolja ezen oltalmi forma piaci jelentôségének megerôsödését. Európában a legaktívabb felperesek a divatiparhoz tartoznak, ahol az LVMH, a Sandro, az Isabel Marant és a Hermès jól ismert márkák találhatók. Az autóipar is nagyon aktív, a BMW és a Volkswagen a jogsértési ügyek top 10 felperesének listáján szerepel. Az igényelt oltalmak tekintetében a termékek típusai kapcsán az látszik, hogy 2010 és 2019 között Európában leggyakrabban a díszítés, a cipôk és a ruházat kategóriájába besorolható árucikkek vitték a prímet.Amennyiben élni szeretne kreatívipari termékei, iparmûvészeti alkotásai kapcsán a szellemi tulajdonvédelem által nyújtotta lehetôségekkel, de segítségre van szüksége, forduljon bizalommal szakértônkhöz, dr. Liber Noémihez Dr.Felhasznált(liber.noemi@pbkik.hu).irodalom:KissZoltánKárolyPhD*

– Dr. Kiss Dóra Bernadett IPARMÛVÉSZETI ÉS IPARI TERVEZÔMÛVÉSZETI ALKOTÁSOK JOGI VÉDELME ÉS PÁRHUZAMOS OLTALMAZHATÓSÁGUK LEHETÔSÉGE; Iparjogvédelmi és Szerzôi Jogi Szemle 17. (127.) évfolyam 3. szám, 2022 Design litigation: a decade in review Drawing informed insights from IP case data and intelligence; Clarivate, 2020

INNOPULZUS28 Dél-Dunántúli Gazdaság Alapvetôen

IPARMÛVÉSZETI ALKOTÁSOK SZELLEMI

Az elmúlt évek során hazánkban is megnövekedett a kreatíviparban tevékenykedôk száma, egyre több általuk készített termék válik elérhetôvé a fogyasztók számára. Az iparmûvész munkáját a kivitelezés emeli mûvészetté, ez alapján lehet legjobban elhatárolni a tömeggyártásra készülô cikkektôl. Az iparmûvészet célja elsôsorban a hétköznapi szükségletek kielégítése, vagyis a hasznossági szempont élvez elônyt a mûvészi érték közvetítésével szemben. Amennyiben elhatárolási probléma merül fel, jellemzôen a felhasznált anyag, valamint az alkalmazott technika alapján döntenek. §

LEHETÔSÉGEITULAJDONVÉDELMI

Mint Alexity Lilian mondja, neki eddig még szerencséje volt, mindig olyan tanulói voltak, akik meg akarták tanulni a szakmát. Szívesen vettek részt az iskolai és az országos versenyeken, ahol mindig ott voltak a legjobbak között. Arra különösen büszke, hogy a leendô tanulói személyesen ôt kérik fel, hogy vállalja el ôket, de nem egyszer a szakképzô iskola keresi meg, hogy vegyen át tanulót más képzôhelytôl.

SAJÁT

Az utánpótlás-nevelés jelentheti a jelenleg egyre nagyobb teret hódító szakemberhiányra a megoldást. Ma már az egykor sláger szakmáknak számítók is hasonló cipôben járnak. Manapság nem könnyû jó fodrászt sem találni. ALEXITY LILIANfodrászmester már hosszú évek óta foglalkozik tanulókkal. Keze alól számos, ma már mestercímmel büszkélkedô fodrász került ki. ALEXITY LILIAN

— Mindig sikerült szót értenem a nehezebben tanuló, különleges bánásmódot igénylô fiatalokkal is, nem egy közülük mire befejezôdött a két év, nemcsak megszerette, de igazán jó fodrásszá is vált – mondja hangjában nem kis büszkeséggel. — A magam részérôl ugyanis nagyon fontosnak tartom, hogy ne elôítéletesen forduljak feléjük, hanem partnerként kezeljem ôket. Ha így viszonyul az ember hozzájuk, csodákat lehet velük tenni. Az én tanulóim közül sokan a szakmában maradtak, a mostaniak közül is mindenki megtalálta a helyét a szakmán belül a munkaerôpiacon. A korábban végzettek közül négybôl három ma is fodrászként dolgozik. Mint mondja, a volt tanulói jelentôs részével tartja a kapcsolatot, a végzést követôen mindig felajánlja a lehetôséget, hogy segít nekik, ha elakadnak valahol. Sokan élnek is vele. Sôt már az is elôfordult, hogy az egyiknek a menyasszonyi frizuráját ô készítette el. Annak a véleményének is hangot ad, hogy szükség lenne egy olyan gyakorlati helyek feletti képzôhelyre, ahol a legújabb eljárásokkal, anyagokkal, trendekkel is megismerkedhetnének a leendô fodrászok még a tanulóévek alatt. Ezzel kialakulhatna bennük az az igény, hogy folyamatosan képezzék magukat, részt vegyenek a nagy fodrászcikk-gyártó cégek által szervezett szakmai napokon, továbbképzéseken, speciális tanfolyamokon, amelyeken az általuk kifejlesztett új anyagok, eljárások használatát tanulhatják meg. meg. — Az én tanulóim különleges helyzetben vannak, hiszen a fiam, aki férfi fodrászatokat üzemeltet, nemcsak a nôi, de a férfi fodrászat alapfogásaival is megismerteti ôket a pécsi és a mohácsi szalonjábanNemrégibenis. egy új üzletet nyitottam a Mária utcai szalon helyett. Jóval nagyobb, tágasabb, mint a régi, és ott egy ötven négyzetméteres tanmûhelyt is sikerült kialakítanom – zárja beszélgetésünket Alexity Lilian. Sz. K.

SZAKMA Dél-Dunántúli Gazdaság 29 — Az elmúlt években ismét változott a szakképzési rendszer, most jó irányba – kezdi beszélgetésünket. — Azonban most is sok kihívás elé állítja a tanulókkal foglalkozó cégeket, fôleg a képzés gyakorlati része. A fodrász szakma érettségihez kötött, így az érettségi után egyre többen (akik nem szeretnének a felsôoktatásban tanulni vagy szeretnének elôtte egy szakmát is megszerezni) érkeznek a szépészetSajnoságazatba.aztis tapasztaljuk, hogy sokan csak azért választják ezt a területet, mert nem vették fel ôket az egyetemre, érezhetô a szülôi nyomás is, hogy legyen egy szakma is a fiatal kezében. Így jelentôs a lemorzsolódás, a szakma elhagyása, vagy a végzést követôen újra megpróbálják az egyetemet, szakmát váltanak.Kitér arra is, hogy jobb lenne, ha nem csak fél év után kerülnének ki a tanulók a gyakorlati helyre. Ideális lenne, ha ki tudna alakulni az a fajta egészséges ritmus, hogy egyik héten az iskolában, a másikon a gyakorlati helyen vannak. Nagyon nehéz pótolni azt az elsô négy hónapot, a képzési idô két évében ez jelentôs kiesést jelent.

Ahhoz pedig, hogy igazán jól megtanulják a szakmát, a végzést követôen önállóan tudjanak dolgozni, még egy évet – ha mód van rá, a képzôhelyen –el kellene tölteniük, de legalább egy fodrász-üzletben, alkalmazottként.

TANMÛHELYT HOZOTT LÉTRE

— Miként befolyásolja ez az új irány a korábbi termékek elôállítását? Esetleg valaminek megszûnik a gyártása? —A készülô új kollekciók, termékek nem befolyásolják a korábban megszokott és kedvelt termékeink gyártását, de ahogy az korábban is jellemzô volt vállalkozásunkra, folyamatosan keressük az új irányokat, lehetôségeket. Mint az eddigi termékeink, úgy az új építészeti, belsôépítészeti megoldásaink is manufakturális megmunkálással készülnek, megtartva a tradicionális munkafolyamatokat. Viszont a Zsolnay hírnevének megfelelôen továbbra is ragaszkodunk a legmagasabb minôséghez.

PORCELÁNMANUFAKTÚRA ÉPÍTÉSZETI, BELSÔÉPÍTÉSZETI TERÜLETRE LÉP A ZSOLNAY – ZSOLNAY HOME DESIGN AZ ÉPÍTÉSZETBEN

SIKERSZTORI30 Dél-Dunántúli Gazdaság Vajon milyen lehet minden reggel egy Zsolnay porcelánból készült mosdóban mosakodni vagy egy Zsolnay-keretes tükörbe belenézni? Esetleg a pécsi manufaktúrából kikerülô konyhapulton dolgozni, szekrényfogantyút használni vagy egy különleges felületû, színû, mintájú Zsolnay-falikép alatt élni? Ez csak néhány példa azok közül, amelyek megtalálhatók a lassan 170 éves Zsolnay Porcelánmanufaktúra új üzletágában, a Zsolnay Home Design-ban. A hungarikumként jegyzett manufaktúra korábban is foglalkozott épületkerámiák, tetôkerámiák gyártásával, Budapesten az Országház épületétôl az Iparmûvészeti Múzeumig számos kiemelkedô jelentôségû mûemléki épület építészeti kerámiáját, tetôcserepeit készítették Pécsett, de az egykori Osztrák-Magyar Monarchia területén is több mint 250 Zsolnay-kerámiával díszített épület található. A cég belsôépítészeti megoldásai is jelentôsek, elég csak a közelmúltban a Budavári Palota Szent István-termében átadott Zsolnay-kandallóra gondolni. A manufaktúra új üzletága azonban ennél sokkal szélesebb spektrumú: a piacon egyedülálló termékekkel, a lakóotthonokba, a modern, letisztult formavilágú hotelekbe, irodaházakba beépíthetô új, innovatív termékcsaládokkal lép a piacra. A Zsolnay hosszú története során mindig tudott kora számára valami újat és meghatározót mondani, termékeiben a hagyomány, az egyediség, a mûvészi érték, valamint az állandó megújulás tükrözôdik. Mindig is nagy hangsúlyt fektettek az egyedi megrendelések és elképzelések megvalósítására, az elmúlt idôszak megkeresései azonban egy új irány kialakítására ösztönözte a manufaktúrát: az építészet és a belsôépítészet terén hoztak létre úttörô és egyedülálló termékcsaládokat Zsolnay Home Design néven. Az innovatív berendezési tárgyak, dizájnelemek a hagyományoknak megfelelôen tradicionális technológiával készülnek, a megszokott legmagasabb minôségben. Még az idén elkezdik a lámpacsaládok, az új fejlesztésû dekortermékek, térelválasztók, falpanelek, valamint villanykapcsolók gyártásának ütemezését.—Classic Home termékeink hívószava a tradíció, a luxus, a limitált kiadás, ezekrôl mindenkinek rögtön a klasszikus, a Zsolnay tradíción alapuló mintaés formavilág jut eszébe. E márkanév alatt elsôsorban kályhákat, pirogránit díszítôelemeket, gazdagon díszített, nagy értékû limitált vázákat szeretnénk forgalomba hozni – tudjuk meg Kovács Anett tôl, a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. marketingvezetôjétôl. — A Modern Home név alatt futó termékeinket a mai kor igényeinek megfelelô letisztult formavilág, az innováció jellemzi. Ebbe a kategóriába sorolhatók az elmúlt két év fejlesztései: faragott vázák, beton térelválasztók, beton falburkolatok. A Modern Home-mal egy új stílust kívánunk megteremteni, mellyel egy szélesebb réteget érünk el. A Zsolnay Home termékei az elôszobától a hálószobáig beilleszthetôk a modern és letisztult berendezésû otthonokba. Külön figyelmet fordítunk a burkolatokra, a fürdôszobára, a konyhára és a díszítôelemekre is, legyenek azok akár pultok, szekrényfogantyúk, faliképek, tükörkeretek, csillárok, egyedi kézmûves dekorelemek vagy csempék. — Miként jött annak az ötlete, hogy ebbe az új irányba is elinduljon a porcelánmanufaktúra? —Az elmúlt években számos étterem, szálloda, különbözô nagyvállalatok, de magánszemélyek is megkerestek bennünket azzal a kéréssel, hogy készítsünk számukra modern, Zsolnay-burkolattal ellátott belsôépítészeti elemeket: térelválasztókat, falpaneleket, pultokat, egyedi fürdôszobai dekorelemeket. Ugyanígy igény mutatkozott kültéri pirogránit berendezési tárgyakra, amelyeket parkokban helyeztek el. Ebbôl is érzékelhetô, hogy megrendelôink már nem feltétlenül a hagyományos Zsolnayétkészletekben és kisplasztikákban gondolkodnak, valamint az új, modern hangvételû tárgyakkal a fiatalabb célközönséget is el tudjuk érni.

ZSOLNAY

keresletet és a kínálatot. A vásárlóink stabil, hûséges vásárlók, a gazdák között van némi fluktuáció, mert elôfordul, hogy valaki abbahagyja a termesztést. A vízhiány, a meg nem lévô tárolási kapacitás, az energiaárak brutális emelkedése, a gazdálkodással kapcsolatos egyéb nehézségek többeket feladásra kényszerítenek, ilyenkor igyekszünk másokkal pótolni a kiesett kínálatot. Ez nem könnyû. Már csak azért sem, mert a termelôk életkora egyre magasabb és sokkal kevesebben gazdálkodnak ma, mint akár egy évtizede. Hiányoznak a rendszerbôl a fiatalok.

— Milyen fejlôdésre ad lehetôséget az új stabil hely, milyen terveik vannak a kosárközösséggel kapcsolatban?

ÚJ HELYEN, ÚJ TERVEKKEL A PÉCSI KOSÁR KÖZÖSSÉG hete új helyen, a Pécsi Kereskedelmi Központ földszintjén várja péntek délutánonként vásárlóit a Pécsi Kosár Közösség. A két éve mûködô, a helyi termelôket és a vásárlókat összekötô társadalmi szervezôdést fiatalok hozták létre közösségépítés céljából, illetve azért, hogy a helyben megtermelt kiváló minôségû és egészséges zöldségek, gyümölcsök, a kisgazdaságok hús- és tejkészítményeik rövid lánc keretében közvetlenül a helyi lakojussanak, és ezáltal magasabb, biztos jövedelem maradjon a gazdáknál. Ma mintegy 250 család vásárol heti szinten a közösség tagjaként, amelynek szervezôi szeretnének élni az új hely nyújtotta lehetôségekkel.

Néhány

— Sárgarépából bármennyi jöhet, de nem bármikor. Van olyan hónap, amikor dömping van belôle, máskor pedig nem lehet hozzájutni, mert nem tudták megoldani a betárolását. Ez is az egyik fô feladatunk, hogy koordináljuk a kínálatot és a keresletet, hogy egyenletes mennyiségben álljon rendelkezésre adott termény. Hüvelyeseket, szárazbabot, fejtett babot szívesen fogadunk, karfiolból és brokkoliból is lehetne több, mert jelenleg évente csak néhányszor tudjuk felírni a megrendelôlapra. Ugyanígy vagyunk a zöldbabbal is, pedig lenne rá kereslet. Örülnénk, ha a gabonakínálatunkat is tudnánk szélesíteni. Alapvetôen bármilyen friss gyümölcsöt és friss zöldséget termesztô gazdát várunk, a vásárlói körünk a feldolgozott termékekre kevésbé vevô.

— Milyen az érdeklôdés a vásárlók, illetve a termelôk részérôl a Pécsi Kosár Közösséghez való kapcsolódásra?

PÉCSI KOSÁR KÖZÖSSÉG

— Mivel a korábbi helyünkrôl el kellett jönnünk, sokáig kerestük az új teret, hiszen annak számos kritériumnak –például jó megközelíthetôség, parkolás, tárolókapacitás – meg kell felelnie. A kamarával már ismertük egymást a Baranyai Gasztronómiai Klaszter révén, amelyben mi is tagok vagyunk, így merült fel a Pécsi Kereskedelmi Központ földszinti helyiségének ötlete a kamara részérôl – ez minden szempontból ideális. Ez most ad egy lendületet és új lehetôséget a kosárközösségnek – foglalja össze Radnóti Zsolt szervezô, hogyan találták meg az új helyüket. — Szervezetünk az eltelt két év alatt stabilizálódott, rendszerbe kerültek a munkafolyamatok, a feladatok, ma sokkal szervezettebben és hatékonyabban mûködünk, mint az induláskor. Bekerültünk az országos köztudatba is, ha Baranyában valamilyen termék elôállítására nincs lehetôség, megpróbáljuk más – a kritériumoknak megfelelô – ôstermelôtôl beszerezni. Részese vagyunk a Szolidáris Gazdaság Hálózatnak, ami szakmai és civilszervezetekkel való kapcsolódásra is lehetôséget teremt. Számos vidéki ökoközösség mûködik, velük, valamint a szakmai szervezetekkel és szakemberekkel is tudunk tapasztalatot cserélni.

KERESKEDJÜNK! Dél-Dunántúli Gazdaság 31

— Van-e olyan termény, áru, amibôl hiányt szenvednek, és jó lenne, ha találnának rá termelôt?

— Most egy olyan mérföldkôhöz érkeztünk, ahonnan úgy tudunk továbblépni, ha a logisztikánkat is fejlesztjük. Ez lehet akár házhoz szállítás, de alapvetôen nem az ilyen plusz szolgáltatások biztosítják a fejlôdésünket, hanem az, ha több termékbôl tudunk gazdálkodni. Mûködtetünk egy kísérleti éttermi logisztikai vonalat, jelenleg négy-öt pécsi étteremnek szállítunk be, és a gasztronómiai klaszterben is rendszeresek az egyeztetések. Már tavaly is tapasztaltuk, hogy a téli idôszakban nem tudunk annyi árut biztosítani, mint az év többi részében, mivel a hazai gazdák többsége nem rendelkezik tárolókapacitással. Ezért elkezdtük a gazdák közötti együttmûködés szervezését, akár közös tárolásban, komposztbeszerzésben is gondolkodunk. Ezzel egyfajta szövetkezetes mûködés irányába indultunk el. K. T.

sokhoz

— Heti egy átadónapot tartunk, ez a szisztéma bevált az elmúlt két évben. Mintegy 200–250 család jár hozzánk rendszeresen, ami tulajdonképpen lefedi a jelenlegi kapacitásunkat. A gazdák által biztosított alaptermékek, zöldségek, gyümölcsök általában az utolsó darabig el is fogynak, ha bôvülni szeretnénk, egyszerre kell majd fejleszteni a

Nemcsak az üzletemberek körében népszerû futás, kerékpározás, tenisz, futball, kosárlabda vagy vitorlázás, sízés mozgatja át az ember testét és pihenteti a szellemét, esetleg tanít kitartásra, koncentrálásra, csapatban való együttmûködésre –az élményt akár egy erdei kalandpark is megadhatja. Az ügyességet igénylô kötélpálya, az állóképességet feltételezô óriás csúszópálya biztosan kirángat bennünket a mindennapi stresszbôl, a friss levegô, a természet energiája önmagában is feltölti az embert. A pécsi Mecsextrém Park számos aktív mozgási lehetôséget kínál, és akár csapatépítô programokon is részt vehetnek a munkahelyi közösségek. — Látogatóinkat leginkább az alpesi kötélpályák és tiroli csúszók mozgatják meg, ezek igénylik a legnagyobb fizikai aktivitást. E pályákat a fák törzsére erôsítve alakítottuk ki, különféle akadályelemeket helyeztünk el rajtuk. Bár ezek átmászása nem igényel elôképzettséget, mégis komoly testmozgásra van hozzá szükség. Felnôttek részére eltérô nehézségû pályákat üzemeltetünk, így mindenki talál a képességeihez igazodó kihívást. Az igazi adrenalinvadászok az óriás tiroli pályát is kipróbálhatják, itt mászás helyett egy speciális csigával kell csúszni több szakaszon keresztül –mondja Kotvász Gergô, a Mecsextrém Park vezetôje.

SPORT ÉS GAZDASÁG32 Dél-Dunántúli Gazdaság

—A park jellemzôje a komplexitás, illetve az a mecseki domborzat és erdôség, amely otthont ad a létesítménynek. Az akadálypályákon felül számos egyéb attrakció is szerepel a kínálatunkban, ezek változatos mozgásformák kipróbálását teszik lehetôvé szinte minden korosztály számára. Egészen rendhagyó környezetben és módon lehet kipróbálni a csúszás, a mászás, a pörgés, a forgás és az ugrás élményeit, mindezt kellô biztonsággal. A játékok használata mellett kalandtáborokat és éjszakai programokat is szervezünk, valamint megfelelô infrastruktúránknak köszön-

hetôen céges családi napok helyszíneként is szolgálunk. —Az elmúlt egy-másfél évtizedben egyre több cégnél élvez prioritást a sport, a munkatársaknak szervezett sportos program. A Mecsextrém Parkban miként zajlanak a kifejezetten csapatépítést szolgáló programok? —Ezt a kedvezô tendenciát mi is tapasztaljuk. A munkahelyi közösségek egyre gyakrabban távolodnak el a megszokott környezettôl és szerveznek csapatépítô programot, mert látják a hasznosságát. Egy csapatépítô program célja, hogy javuljon a résztvevôk együttmûködési készsége, figyelem-összpontosítása, kommunikációja, önbizalma, és persze fontos a közös élmény átélésének öröme is, amely motiválja a csapatmunkát. A Mecsextrémben élményprogramot biztosítunk a csapatoknak, amelyek egy elôre egyeztetett kerettörténet részesei lesznek. A történet egyrészt iránymutatásként szolgál a csapattagok számára a kalandpark különbözô helyszínein, attrakcióin rájuk váró feladatok teljesítéséhez, másrészt egy kis fantáziajáték is. Lehetôséget nyújt arra, hogy a résztvevôk maguk mögött hagyják a való világot, és átadják magukat az ôszinte érzéseknek, a felejthetetlen élményeknek. Mindezt egy közösségben élhetik át az érintettek, egymásra figyelve, egymást segítve. A játékot egy tréner vezeti, aki figyelmet fordít arra, hogy minden csapattag részt vegyen a feladatok megoldásában. —A csapatépítô élményprogramok hogyan segítik elô a résztvevôk együttmûködését, milyen módon fejlesztik a csapatban való létezésüket? —A csapattagok általában elôször kissé idegenkednek a programtól, ezért segítenünk kell leküzdeni az ismeretlentôl való, az új helyzetbôl adódó félelmet, a kollégák elôtt egy más szerepben való megmutatkozásból fakadó szorongást, aggodalmat. A csapatokat képzett tréner fogadja, az ô kifejezett feladata, hogy oldja a kezdeti feszengést. A tapasztalat azt mutatja, hogy amint a résztvevôk többet tudnak a programról, elszáll minden ellenérzésük, a legvégén pedig el is felejtik, hogy esetleg az elején aggódtak. Már a csapatépítô elsô lépéseinél látszanak a résztvevôk bizonyos emberi jellemvonásai, a habitusuk. Egy trénernek nagy a felelôssége abban, hogy a program ideje alatt bizonyos mértékben kompenzáljon a tagok között, figyeljen az egyéni kompetenciákra, hogy alkalmanként helyzetbe hozzon olyan játékosokat is, akik maguktól kevésbé lépnének elô. Egy-egy ilyen megnyilvánulás a közösség szemében megerôsítheti a korábban gyengébb szerepben tartott embereket. A tréner részérôl fontos a csapattagok teljesítményének egyéni és kollektív elismerése is. Számos esetben részese lehettem annak, amikor a csapattagok tisztelettel, elismeréssel és köszönettel néztek egymásra a program végén. Büszkén, megfáradtan konstatálták: együtt, összefogással a legmagasabb hegyet is sikeresen megmászták.

MECSEXTRÉM PARK A SPORTNAK ÚJ MINÔSÉGET AD EGY ERDEI KALANDPARK

—A Mecsextrémnek mint erdei kalandparknak mik a sajátosságai?

K. T.

— Nem jellemzik, alapvetôen ugyanazt a szolgáltatást nyújtjuk, mint a kezdetekkor, annyi különbséggel, hogy idôrôl idôre bôvítettük az ellátási területet, esetleg nyugdíjazás vagy családalapítás miatt volt egy kisebb fluktuáció. Sokáig viszonylag nyugodt, egyenes úton haladtunk elôre, de a Covid, valamint az egészségügyet érintô kedvezôtlen hatások változásra ösztönöztek bennünket. Régóta terveztük a rendelô megnyitását, most cselekedtünk. — Az egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozás speciális vállalkozás. Mégis mennyire lehet elôre tervezni, vagy a piac mondja meg, hogy merre tovább? - Azt látjuk, hogy több lábon kell állni, akkor is keresni kell más lehetôséget, ha – mint ahogy a mi esetünkben – van egy fix „láb”. Ezek a tevékenységek egymást támogatják, hol az egyik megy jobban, hol a másik, így egymást is finanszírozhatják. Emellett mindenképpen kitartónak kell lenni, nem szabad feladni az elsô nehézség után. Természetesen csak úgy érdemes belekezdeni egy új területbe, ha elôtte megtervezzük, felmérjük, hogy van-e létjogosultsága, tájékozódunk a konkurencia felôl, és számolunk. Azt tapasztaltuk, hogy sokan várnak az általunk nyújtott ellátásokra, például a gyerektornára. Amikor felmerült ennek az ötlete, nem is gondoltuk, hogy milyen sok gyereknek van ilyen jellegû problémája, és látható, hogy egyre többnek lesz szüksége speciális tornára. Ha találunk egy piaci rést, arra érdemes reagálnunk. —Hogyan alakították ki a szolgáltatások körét, mire van kereslet? —Többféle tevékenységet végzünk, a rendelôben a fizikoterápián belül elektro-, lézer-, mágnes- és ultrahangterápia érhetô el, gyógytornászaink fôként mozgásszervi betegségek kezelésére nyújtanak megoldást. Mûtét utáni rehabilitációra, akut vagy krónikus állapot javítására végzünk gyógytornát, elérhetô nálunk inkontinencia torna, gyerekeknek a mozgáskoordinációt javító torna, mint ahogy senior torna is. Utóbbi kettô akár csoportosan és egyénileg is. Felmértük az igényeket, hogy milyen szolgáltatásokra van kereslet, így illesztettük be a kínálatba a gyógymasszázst, ezzel bizonyos betegségek esetében komplex ellátást tudunk biztosítani. Amellett, hogy a szolgáltatásainknak kulturált, barátságos környezetet teremtettünk, a hangsúly továbbra is az igényes szakmai ellátáson van. Ezért vezetôként fontosnak tartom a munkatársaim ismereteinek bôvítését, ha olyan képzést találunk, ami illik a profilunkhoz és elôre tud vinni bennünket, beíratom ôket. Lehet, hogy nem rögtön térülnek meg a tanultak, de a tapasztalatszerzés, a kapcsolati háló bôvítése ugyanolyan hozadéka lehet ezeknek a tanfolyamoknak, mint maga az ismeretanyag. Azt a szemléletet képviseljük, hogy tudásban, minôségben, kényelemben lehetôleg adjunk többet, mint az állami egészségügy, ehhez pedig folyamatos megújulásra van szükség. K. T.

FIZIOTERÁPIÁS RENDELÔT NYITOTT PÉCSETT

EDDIG OTTHONI SZAKÁPOLÁST FOLYTATÓ SZEVITAL

MI ÚJSÁG? Dél-Dunántúli Gazdaság 33 Elektro-, lézer-, mágnes- és ultrahang-terápia, gyógytorna, inkontinencia-, gyerek- és seniortorna, gyógy- és babamasszázs – a felsorolás nem teljes, és mint ahogy a vállalkozás ügyvezetôje, SZELEDIKATALIN mondja, bizonyos mozgásszervi betegségek esetén komplex ellátást tudnak biztosítani az újonnan megnyitott Szevital Egészségszigeten. Nagy lépés ez a vállalkozás életében, amelyhez a lendületet a Covid adta meg. — 26 éve foglalkozunk otthoni szakápolással a megye 56 településén, a hagyományos ápolási feladatok mellett fizikoterápiát, gyógytornát, logopédiai szolgáltatást nyújt cégünk. Az otthoni szakápolás államilag finanszírozott ellátás, bizonyos keretszámokkal dolgozunk, jogszabály határozza meg, hogy milyen betegeket láthatunk el. A Covid a mi mûködésünkre is hátrányosan hatott, voltak idôszakok, amikor lecsökkent a betegeink száma, mert féltek attól, hogy a munkatársaink esetleg beviszik a vírust az otthonukba. Amikor viszont lecsengett a járvány, hirtelen megnôtt az igény a munkánk iránt. Ezt nehéz volt követni. Ha a pénzügyi oldaláról nézzük a vállalkozásunkat, az állami finanszírozású egészségügyi ellátások fix összegûek, tíz éve nem emelkedett a dotáció – ami mellett egyre nehezebb minôségi szolgáltatást nyújtani. Azt tapasztaljuk a mindennapi munkánk során, hogy vannak olyan betegek, akik szívesen megfizetnék az ellátást, ha megfelelô körülmények között megkapnák, és annak is örülnének, ha nem kellene heteket, hónapokat várniuk a kezelésekre, ami esetleg állapotromláshoz vezethet. Ezért hoztuk létre a rendelônket egy olyan településen, ahol nincs érvényes OEP-szerzôdésünk, mert nem szeretnénk összekeverni a finanszírozott és a magánegészségügyet – mondja Szeledi Katalin. —Egy új rendelô kialakítása jelentôs elôrelépés egy vállalkozás életében. Mennyire jellemzik a Szevitalt a nagy változások?

SZEVITAL BT. AZ

—Ma már nem aktív a vállalkozásban, azt a fia viszi tovább. Hogyan érdemes átadni a vezetést?

Id. Csorbai Ferenc 1990-ben kezdett vállalkozni: egy kollégájával és két osztrák hûtôgépszerelôvel együtt kezdték az Élker boltok hûtôrendszerének átalakítását, az ott elsajátított magas szintû szerelési tudás segített a késôbbiekben a vállalkozása sikerre vitelében. A mohácsi Korrekt Kft. az elmúlt évtizedek alatt a régió számos nagyáruházában, ipari létesítményekben végzett hûtéstechnikai kivitelezést, hûtô- és klímaberendezések szerelését, karbantartását. Csorbai Ferenc szerint csak precíz, pontos munkával lehet elnyerni megrendelôik, üzleti partnereik bizalmát, illetve megtartani a már megszerzett bizalmat.

— Milyen tapasztalatokat, tanulságokat gyûjtött az elmúlt évtizedekben vállalkozóként?

„BEZZEG AZ ÉN IDÔMBEN”34 Dél-Dunántúli Gazdaság

— Sokszor az élet hozta elénk, de meg kellett látni a lehetôséget. Mûködött Mohácson egy háztartási gépek, hûtôk szerelésével foglalkozó kisvállalat, ami tönkrement, de az egyik szerelôt és egy adminisztrátort elhoztam a cégünkhöz. Ôk már gyakorlott emberek voltak, a jelenlétük nagyon megkönnyítette a munkámat. Az új tevékenységek elindításánál mindig megvizsgáltuk, hogy mennyi bevételt tudunk termelni, ha láttuk, hogy az jó, akkor belevágtunk. Olyan nagyon nagy kockázatot sosem vállaltunk. Ahogy gyarapodtunk, úgy vásároltunk gépkocsit, szerszámokat, mindig azt és éppen annyit, ami a munkánkhoz hiányzott. — Vannak-e olyan alapvetések, amiket saját maga, illetve a kollégái számára meghatározott, hogy azokat mindenképpen szem elôtt kell tartani?

— Csak olyan munkát szabad kiadni a kezünkbôl, amit vállalni lehet. Nem szabad hibásan dolgozni, mert utána úgyis vissza kell menni kijavítani, és az dupla munkát, viszont kevés pénzt jelent. Mi ipari gázokkal dolgozunk, egyegy üzlet hûtôrendszerének kialakításához kb. 400–600 forrasztás szükséges. Ha 1-2 forrasztás nem sikerül jól, és elhasználunk mintegy 100 kiló gázt, az félmillió forintba kerül, nem beszélve a környezetvédelmi vonatkozásairól. Az is fontos, hogy tartsuk be az ígéreteinket, de a munkatársainktól is elvártuk ugyanezt.

—Hogy kellô piac legyen a tevékenységéhez, és kellô bevétel. Ezért elôzetesen mindenképpen föl kell mérni a piacot, a lehetôségeket. Ha nem jó a munkához való hozzáállás, abból is baj lehet. Illetve figyelemmel kell kísérni a munkatársakat, mert nálunk bizony elôfordult, hogy a kollégánk azt mondta egy megrendelônek, hogy maszekban olcsóbban megcsinálja a munkát, mint mi. És akkor az én anyagomból, az én szerszámommal teljesítette is a megrendelést, csak a bevétel nem volt az enyém. Ez nagyon hamar kiderült, úgyhogy már másnap megváltunk a kollégától. A legfontosabb, hogy pontosan, jó minôségben kell dolgozni, a fizetéseket és a fizetni valókat idôben ki kell fizetni.

— Nagy szerencsém, hogy volt kinek továbbadni a céget. Nagyon fontos, hogy a cégvezetô kitermelje az utódját, akár a családból, akár külsôs személyt. Nálunk szerencsére a nagyobbik fiam hasonló szakmában dolgozott, mint én, és szép lassan átvette tôlem a cégvezetést is. A generációváltásnál a folyamatosságot tartottam elsôdlegesnek, hogy nem szabad megérezni, hogy más lett a fônök. Jöttek a fiatalok, lassan megszûnt az ismeretségi köröm, az új generációval pedig sokkal jobban szót tudott érteni a fiam. Hagytam, hogy ô érvényesüljön, azt mondtam neki, hogy csinálja jobban, mint én. Azt hiszem, sikerült. K. T.

ID. CSORBAI FERENC „A LEGFONTOSABB, HOGY PONTOSAN, JÓ MINÔSÉGBEN KELL DOLGOZNI”

—Ha egy kezdô vállalkozó tanácsot kérne öntôl, mit mondana neki, mire érdemes figyelnie?

— Amikor ön indította a vállalkozást, kellett egyfajta merészség is hozzá. Honnan tudta, hogy miként kell mûködtetni egy vállalkozást?

— Fôleg az emberekkel kapcsolatban fordultak elô megoldandó helyzetek, például amikor a legjobban lett volna szükségünk emberekre, akkor otthagytak bennünket. A nálunk megszerzett tapasztalatokra építve külön céget alapítottak, és elvittek elôlünk egy csomó munkát. Ez eleinte megrázott bennünket, de aztán kiegyenlítôdött, mert lettek másik munkáink.

— Ilyenkor hogyan tudja kezelni ezeket a helyzeteket az ember?

— Nem tudtam. Legelôször azt néztem meg, hogy a munkánkkal mennyi bevételt tudunk szerezni és ezzel szemben mennyi a kiadásunk. És mivel jóval több volt a bevételünk, bele mertem vágni. Már a kezdetekkor beléptünk a kamarába, ahonnan mindig nagyon sok segítséget kaptunk. Persze, ehhez az is kellett, hogy legyenek kérdéseink. —A vállalkozás nagy fejlôdésen ment keresztül. Hogyan jött, hogy még mivel lenne érdemes foglalkozni?

— Nem tilthatom meg, hogy elhagyják a céget, mint ahogy azt sem, hogy ne foglalkozzanak azzal, amivel én foglalkozom. Két napig mérgelôdtünk, hogy ez a helyzet állt elô, fôleg azért, mert hiányzott a munkaerô, de aztán föltöltöttük az állományunkat és dolgoztunk tovább. Mindig elôre kell nézni.

Baranyában több ezer, jövedelmét kiegészíteni vágyó nyugdíjas segítheti ki az ön cégét is. Az idén 5 éves Déli Szomszédok vázolja a jelenlegi munkaerôpiaci helyzet megoldási lehetôségeit.

Mára mindenkibe beivódott a szinte minden városban megtalálható hagyományos autómosási lehetôségként az önkiszolgáló autómosó állomás, ahol magunk, magas nyomással nagyon olcsón tisztítjuk autónkat. Afejlôdés azonban az autótisztítások területén sem állt meg, így 2022-re egyenesen Kínából érkezett meg a legmodernebb alternatíva az Olea érintésmentes autómosóval.

A nyár második fele új munkaerô-kihívás elé állítja Baranya megye cégeit. A szezon még tart, de a diákmunkások egy része már nem áll rendelkezésre, mert pihennének, élveznék a keresetüket. Így napokon belül munkaerôhiány léphet fel a szezonális feladatokat ellátó munkáltatóknál. Ehhez társul az energiaválság, amely emelkedô költségeket ró a cégekre. A költséghatékony foglalkoztatási formák tehát elôtérbe kerülnek. Pozitív, hogy diákmunkások hiányában sem kell eltávolodni az atipikus foglalkoztatási formáktól. Megoldásként szóba jöhet a szépkorúak alkalmazása nyugdíjasszövetkezeti keretek között. Az idôsek is kedvelik ezt a megoldást, mert összetartó közösségben szerezhetnek plusz bevételt öregségi nyugdíjuk mellé. A Déli Szomszédok Közérdekû Nyugdíjas Szövetkezet 2017-ben alakult. Ez a diákszövetkezethez, például a közismert Meló-Diákhoz hasonló elven alapul, és lényege, hogy a dolgozni tudó és akaró nyugdíjasoknak legális és biztos kereteket ad a munkavégzéshez. Az országban elsôként létrejött nyugdíjasszövetkezet, a Déli Szomszédok célja, hogy az öregségi nyugdíjellátásban részesülôk kedvezô feltételek mellett vállalhassanak munkát. Keserû Dénes kirendeltségvezetô, a Viapan Group kötelékébe tartozó Déli Szomszédok szakértôje kifejtette: a nyugdíjasszövetkezeti foglalkoztatás elônye, hogy a szépkorúak, akik a jövedelmüket szeretnék kiegészíteni, lehetôséget és közösséget kapnak, miközben a cég tapasztalt és lojális munkaerôvel gazdagodik. Ez a foglalkoztatási forma biztonságos, mert a szövetkezet az esetleg kiesô állományt díjmentesen pótolja, és a megrendelô céget járulékfizetés sem terheli. A ledolgozott órák után költségszámla készül. Fontos elôny, hangsúlyozta Keserû Dénes, hogy a szövetkezet átvállalja az adminisztratív terheket, tehermentesíti a cégek adminisztratív munkatársait. Sok kisvállalkozásnak nehéz a munkaerô megtalálása dedikált recruiter kolléga hiányában. A Déli Szomszédok mint a Viapan Group HR-szolgáltató cégcsoport tagja megbízható feltételek mellett kínál nyugdíjasszövetkezeti munkaerôt, amelyet évek óta tökéletesített marketingstratégiával támogatott módszerekkel toboroz. Nagy hangsúlyt fektetnek a seniorok számára fontos közvetlen kommunikációra. A seniorok foglalkoztatása tehát praktikus és költséghatékony forma, ami jelenleg komoly versenyelônyt jelenthet a cégeknek.

Szépkorúak: megbízható munkaerô

BARANYAI GAZDASÁG Dél-Dunántúli Gazdaság 35

Az Olea Technológiája immár 10 000 megépített autómosót jelent az ázsiai, amerikai piacon, és egyértelmûen leváltotta az immár 20 éves múltra visszatekintô mosási opciót. Az Olea kényelmes és hatékony tisztítást jelent a legpiszkosabb autósnak is, karcolás és érintés nélkül, úgy hogy a végén teljesen leszárított autóval folytathatja útját. Az európai piac teljesen nyitott és alig várja a befektetôket, üzletembereket, akik elsôk között válnak a legújabb mosási trend tulajdonosaivá. https://oleacarwash.hu/ Revolúció az önkiszolgáló autómosás területén!

—Egyértelmûen felismerhetôk a Land Rover Defender vonalai, talán még annak is, aki nem rajong az autókért, de látott Afrikában forgatott filmet. A formatervezô tökéletesen érezte a hangsúlyokat, megôrizte az arányokat, megtartotta a jellegzetes éleket a karosszérián, és a kiegészítôk is hajszálpontosan hozzák a stílust. Nekem nagyon tetszik a forma, a legjobban pedig az ragadott meg, hogy mennyire jól leplezi a méreteit a Defender. A német versenytársakkal ellentétben nem sugároz dölyfösséget, gôgöt vagy ellenszenvet, barátságos és szerethetô tudott maradni, és ahogy láttam, a fejek is mosolyogva fordultak utána az utcán. Külön ki kell emelni a lámpákat, ezek elöl is hangulatosak, hátul viszont úgy lettek merészek, hogy közben végtelenül egyszerûek maradtak. A másik finom utalás az elôdre a hátsó ülések melletti vékony kémlelôablak. A funkciója nem teljesen egyértelmû, de ha nem lenne ott, nagyon hiányozna. — A tesztautó a legrövidebb 90es modell, ráadásul egészen puritán kivitelben, még a felnik is lemezbôl készültek. —Tökéletesen hozza a vadászatra vagy munkára készült Defenderek hangulatát. Ráadásul eljutottunk oda, hogy a mai utcaképben egy ilyen fehér lemezfelni kifejezetten vonzó tud lenni. A rövid, háromajtós karosszéria nekem nem felelne meg, mert mi amolyan mindenre jó megoldásként használjuk a Land Rovert. Az én autóm hétüléses, hatalmas a csomagtere, így bármilyen feladatra bevethetô. Ennek a karosszériának viszont tagadhatatlan elônye, hogy sokkal könynyebb vele parkolni, mert hiába magas és széles, a 4,5 méteres hosszával ma már nem számat nagynak. — Az utastérben mennyire érezhetô a rövidebb karosszéria? — Ott, ahol az utasok ülnek, semmilyen kompromisszumot nem kíván. Hatalmas a fej- és a lábtér, egyedül a hátra jutás nehezebb a háromajtós kialakítás miatt. A szögletes karosszéria és a szinte sík oldalfalak miatt rengeteg a hely, és levegôs az utastér. Persze csodák nincsenek, a csomagtartó nem igazán nagy, bár becsapós, mert a nagy külsô méretek miatt kisebbnek látszik, mint a katalógusban megadott 300 literes érték.

— Az extralistát és a kiviteleket nézve azért könnyen lehet a tesztautónál nagyobb, jobban felszerelt

—A puritán munkaautó Land Rover Defender mára már automataváltós, kétzónás klímás, TFT mûszerfalas jármû lett, asszisztensekkel felszerelve. Szükség volt a változásra?

Contrall Ipari Informatikai Kft. ügyvezetôje a Penthe Autóház új Land Rover márkakereskedésének tesztautóját, a speciális igényekre kialakított Land Rover Defender 90-et próbálta ki. — Jól ismerem a márkát, nekem egy Land Rover Discoverym van. Nem véletlenül jutottam el a Land Roverhez, folyamatosan léptem elôre a terepjárók képzeletbeli ranglistáján, és végül megtaláltam azt, ami nekem leginkább megfelel. A Defender kétségtelenül egy ikon, és nagyon örülök neki, hogy a gyár megtartotta ezt a modellt. Sikerült úgy modernizálni a Defendert, hogy közben még ma is azt sugallja, hogy bármilyen terepen képes továbbhaladni. — Az ikonikus formát is sikerült átmenteni?

Defendert is HERBÁLY ISTVÁN – Land Rover Defender ˇ 36 AUTÓTESZTDél-Dunántúli Gazdaság A tesztautót a Land Rover hivatalos pécsi márkakereskedése, a Penthe Autóház biztosította. (Pécs, Schroll Józef út 3. Tel.: 06 72 550 509 – www.penthe.landrover.hu)

Az ipari informatikai megoldásokkal foglalkozó

—Nekem azért tetszik, mert mintha utolérte volna a korábbi Discoveryt. Kényelmes, tágas, nagyon jól néz ki, ugyanakkor verhetetlen a terepen. A megfelelô konfiguráció ebben az esetben különösen fontos, mert ahogy a tesztautón is láttuk, hogy a Defenderbôl kialakítható egy munka- vagy vadászautó, de összeállítható egy jól felszerelt, tágas családi vagy expedíciós jármû is. Ennek természetesen megvan az ára is, de ezt a mai autóárak fényében és az autó tudásának tükrében kell értékelni. Láttam az árlistán, hogy létezik egy kishaszonjármû változat, a Land Rover Hard Top, ami két üléssel és hatalmas raktérrel sok feladatra ideális választás, és az ára is kedvezôbb, mint a személyautó-változatoké. T. R.

—Egy jó motor is kell a magabiztos terepezéshez. A tesztautó teljesítménye elég volt? —Nagyon meglepett a motorválasztás. Egy nagyobb dízelre számítottam, és a menetteljesítmények alapján is egy nagyobb lökettérfogatú, erôsebb, de nagyon csendes dízelmotorra tippeltem volna. Ehhez képest a tesztautóban egy 300 lóerôs, négyhengeres, kétliteres motor volt a motorháztetô alatt. De végül is minek nagyobb, ha ez is ilyen menetteljesítményekre képes? Azt hiszem, mindent elárul az, hogy a 2.1 tonnás autót 7.1 másodperc alatt gyorsítja 100 km/h-ra. Terepen pedig ott a 400 Nm nyomaték, ami már egészen lentrôl jön, de az automata miatt végül is ez nem számít, csak az, hogy mindig ott a kellô teljesítmény. Egészen szürreális, hogy pillanatok alatt autópálya tempóra gyorsul a kocsi, ráadásul nem is érezni benne a sebességet, mert csendesen, minimális szélzajjal, puhán rugózva képes ezzel a tempóval haladni.

konfigurálni. Nyilván ezeknek a modern extráknak van létjogosultságuk, egy részüket a szabályozások miatt kötelezô is beépíteni. Ugyanakkor a mûszerfalon javarészt mûanyagokat látok, a fényezett alumínium lemezek is elôbukkannak néhány helyen. Nagy dolog, hogy ebbe a környezetbe tökéletesen illik a multikormány, az automataváltó, a kétzónás klíma, vagy épp a mûszerfalon levô kapaszkodók közé elhelyezett központi kijelzô. Fontos, hogy ezek a kapaszkodók valóban használhatók, meg lehet ôket markolni, és meg is tartják az utast beszálláskor vagy éppen akkor, ha a terepen a dôlésszögek már akkorák, hogy kapaszkodni kell. A modern kiegészítôk sem lógnak ki az autóból, itt is hibátlan az összkép és a hangulat. Nekem furcsa, hogy a tesztautóban még a könyöklô is hiányzott, de biztosan van olyan felhasználási terület, ahol ez fontos kritérium. —Nézzük a terepjáróképességet. Igazi Defender az új Defender? — Én régóta használok terepjárókat, van is némi tapasztalatom, de nem hiszem, hogy meg tudnám közelíteni az autó határait. Próbáltam földutakon, egy-két kisebb rézsûn is, de még az üzemmódokon sem kellett állítani, normál utcai állásban is könnyedén ment végig mindenhol. A központi kijelzô is mutatta, hogy a tesztautóban két differenciálzár is került a hajtásláncba, ezzel pedig valóban nincs sok akadály. Persze megfelelô gumi is kell hozzá. A rugózás is nagyon hatékony, de én a Defendert is légrugókkal rendelném, a saját autómban nagyon megszerettem. Talán a terepjárókkal kevesebb tapasztalattal rendelkezôknek is megvillant valamit az autó képességeibôl, hogy a Defender érzékeli a gázlók mélységét és az acélrugókkal 85 centiméter mély vízen is könynyen átkel, légrugókkal pedig mélyebb víz sem akadály. Érdekes még az is, hogy a kamerarendszernek is van terep üzemmódja, amikor például a kerekek állása is figyelemmel kísérhetô.

—Kinek ajánlható a Land Rover Defender?

A TESZTAUTÓ ADATAI Maximális teljesítmény:300LE(220 kW) 5500/perc Maximális állíthatóCloselómat,zónástörlô,automatalés,ségváltó,rendszer,dard):AAlapárAlapárÁtlagfogyasztás:9.6/100GyorsulásMaximálisCsomagtér:297nyomaték:400Nm1500–4500/perclsebesség:191km/h0-100km/h:7.1skm(90SE):26276000Ft(HardTop):18590000Ft+áfafontosabbalapfelszerelések(BaseStan-összkerékhajtás,TerrainResponsenyolcfokozatúautomatasebes-DSC,borulásgátló,lejtmenetvezér-elektromoskézifék,vészfék-asszisztens,fényszórók,esôérzékelôsablak-keréknyomásellenôrzô-rendszer,két-klímaberendezés,3Dkamera,tempo-sávtartóasszisztens,utánfutóstablizá-asszisztens,nyomógombosindítás,Softcsomagtérajtó,részbenelektromosanvezetôülés,led-lámpák.

90 AUTÓTESZT Dél-Dunántúli Gazdaság 37

Az állandó értékek mellett fiatalos lendületet képvisel a HR-Rent AHR-szolgáltató hisz a régi, megszokott minôség és a modern felfogás kettôsségében

HIRDETÉS Dél-Dunántúli Gazdaság 39

Minden „régi motoros” cég életében eljön az a pont, amikor egy kicsit át kell gondolnia a mûködése meneteit, a folyamatokat, a dizájnt vagy éppen a kommunikációja irányait. AHR-Rent Kft. közel 20 éves mûködése alatt egyre több és több szolgáltatási területet indított el, a világ pedig ez idô alatt nagyot változott, épp ideje volt tehát, hogy a cég kommunikációjában új törekvéseket is létrehozzon. Ami azonban továbbra is kiemelt fontosságú: az alapértékek. AHR-Rent Kft. Magyarországon kettô, a Prohumannal kiegészülve összesen 17 irodával van jelen, ezzel szolgálják ki partnereiket és munkavállalóikat. Aszolgáltatási kör nagyon széles, hiszen segítenek többek között munkaerô-kölcsönzésben és -közvetítésben, diákmunkában, nyugdíjasok és megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásában, HR-tanácsadásban, toborzásban, bérszámfejtésben itthon és külföldön egyaránt. Acég központja Pécs, itt is dolgoznak a legnagyobb létszámmal, több mint 50 fôvel. Az egyetemváros és a rengeteg középiskola adta lehetôségek miatt a diákmunka-szolgáltatás egyre népszerûbb lett az elmúlt években. Atanulók és a hallgatók is rengeteg lehetôség közül választhatnak, ezáltal felkészülhetnek a munkaerôpiaci kihívásokra. A fiatalos lendületet a HR-Rent is igyekszik megôrizni, ami eddig sikerült is, most pedig egy újabb irány is segít ezt elérni, ez pedig nem más, mint a rendezvényeken és egyéb felületeken megjelenô lendületes dizájn.„Szeretnénk többet adni a szemnek és a fiatalok kíváncsiságának. Mi nem egy üdítôital vagy cipômárka vagyunk, hanem egy HRszolgáltató, ami, valljuk be, nem feltétlenül a fiatalok körében kiépített népszerûségérôl híres. Eddig. Ezen szeretnénk ugyanis változtatni most úgy, hogy tudatosan közelebb visszük magunkat a fiatalokhoz is, hogy megismerjék és igénybe is vegyék szolgáltatásainkat, hiszen nagy segítséget tudunk nekik nyújtani diákéveik alatt vagy utána is az elhelyezkedésben. Szeretnénk, ha azt látnák, hogy egy ilyen szolgáltató is tud újat mutatni a tényeken kívül. Izgalmas megjelenésekkel és grafikákkal, fiatalos lendülettel és baráti közvetlenséggel próbáljuk elérni ôket. Emellett természetesen az alap sosem változik: a profi szoltáltatások – fejti ki Kutyáncsánin Jevrem, üzletágvezetô a HR-Rent legújabb törekvéseit. „Ennek mentén újítottunk fel például egy termet a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán. Apadló, a székek, az asztalok és a tanári bútorzat renoválása, illetve lecserélése mellett magunkat is megmutatjuk. Azt szerettük volna, ha ez a terem is jelképezi azt az új lendületet, amit nemrég felvettünk, és azt gondoljuk, ez sikerült, de természetesen várjuk majd a hallgatói visszajelzéseket is!” – tette hozzá. AHR-Rent továbbra is a gyorsaság, a rugalmasság és a komplex megoldások elkötelezettje, az új, fiatalos lendület pedig segít abban, hogy ezeket az értékeket egy másik generáció is megismerhesse.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.