Dél-Dunántúli Gazdaság XXIV. évfolyam 5. szám

Page 20

20

ELISMERÉS

Dél-Dunántúli Gazdaság

Baranya Megyei Környezetvédelmi Díj

RENERGY CONSULTING KFT. A HIDROGÉN ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁTÓL A SMART GRID RENDSZEREKIG A Renergy Consulting Kft.-nek elvitathatatlan érdemei vannak a fosszilis energiahordozók megújuló energiákkal történô helyettesítése területén. Szolgáltatásai és kutatásfejlesztési projektjei azt mutatják, hogy az iparágban maradandót tud alkotni, mint például a Paksi Atomerômûnél a Duna melegedésének vizsgálatában és megoldások felvázolásában. Dr. HÁBER ISTVÁN ügyvezetô a hidrogén energetikai hasznosítása érdekében aktívan részt vesz a Magyar Hidrogéntechnológiai Szövetség munkájában. Sikerrel dolgozott agrárenergetikai projekteken, mint vertikális farmok, növekedési lámpák energetikai vizsgálatán, továbbá épületek áramlástani és energetikai optimalizációján, vagy éppen smart grid rendszerek kialakításán is. A Renergy Consulting Kft. munkáját a kamara Baranya Megyei Környezetvédelmi Díjjal ismerte el. — Kutatóként is dolgozom a Pécsi Tudományegyetemen, így naprakésznek kell lenni a világban történô fejlesztésekben, amelyek sokszor vetnek fel le-

hetôségeket nemcsak az energetika, a megújuló energiaforrások, hanem a mérnöki módszerek fejlesztésében is. Számos megbízásunk alapult olyan ötleteken, amelyek egy-egy tudományos cikk bírálata vagy egyéb szakmai munka során merültek fel – válaszolja dr. Háber István ügyvezetô arra a kérdésre, hogy mi adja az indíttatást egy-egy környezetvédelmi projektben való részvételre vagy saját projekt indítására. A Renergy rendszeresen kooperál más szervezetekkel, cégekkel egy-egy munka elvégzésére, mint ahogy közös pályázatokon is részt vesznek.

Dr. HÁBER ISTVÁN

— A közelmúltban zárult le egy pályázatunk, amely az energetikai szektor vonatkozásában a social media forrásait értékelte big data és mesterséges intelligencia elemzésekkel. Hatalmas mennyiségû adatot dolgoztunk fel, ezek kiértékelésével például klímavédelemmel foglalkozó cégeket tudunk támogatni a marketingtevékenységükben, a közösségi médiában való aktivitásuk formálásában. Ezen túl német, szlovén, szlovák, horvát partnerekkel most pályáztunk egy agrárenergetikát érintô Inerreg együttmûködésre, ami szintén új kihívás lesz számunkra. A Renergy tulajdonképpen egy kis kutatóközpont is, mert az esetek többségében nem szokványos projektekben veszünk részt, inkább olyanokban, ami megmozgat bennünket, hiszen ezeket a feladatokat nem rutinból oldjuk meg, ezekhez tudás és know-how kell. A Renergy az elmúlt években létrehozott egy szélgenerátor mechanizmushoz kötôdô szabadalmat, amihez már termék is kapcsolódik. Jelenleg is több ötleten dolgoznak az energetikai és más szektorban, amelyekbôl szintén születhet piacképes termék. K. T.

Baranya Megyei Környezetvédelmi Díj

Király-Nappali Kft. KÖRNYEZETTUDATOS VENDÉGLÁTÁS A Király-Nappali Kft. tevékenységével hidat képez a helyi termékek elôállítói, kereskedôi és a helyi alapanyagokat felhasználó vendéglátó egységek között, így nagyban segíti a beszállítók tervezhetô és környezettudatos mûködését. A környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos edukáción túl a kamara által menedzselt Baranyai Gasztronómiai Klaszter alapító tagja maga is példaértékûen mûködik. Munkáját a PBKIK Baranya Megyei Környezetvédelmi Díjjal ismerte el.

— Vállalkozásunk alapértéke a fenntarthatóság, mindent ennek rendelünk alá. Felelôsek vagyunk a Földért, azt valljuk, hogy ha valami sokaknak, akár a következô generációknak nem jó, akkor az nekünk sem lehet jó. Egy gasztrovállalkozásnál számos környezetterhelô tevékenység jöhet számításba, az alapanyagok beszerzésétôl és használatától a csomagoláson keresztül a szelektív hulladék gyûjtéséig. Nem mindegy, hogy ezek mekkora ökológiai lábnyomot képeznek, egy felelôs cégvezetônek ma már erre is figyelnie kell. Mind-

ezt persze úgy, hogy a szolgáltatás minôségét ne csökkentse – fogalmaz FELCSER DÁVID ügyvezetô. A Király-Nappali elsôsorban helyi termelôktôl szerzi be az alapanyagot, amit lehet, csomagolásmentesen. A távolról érkezô alapanyagok, mint például a kávé esetében az organikus gazdálkodásból származó terméket és a lehetô közelebbi lelôhelyet tartják szem elôtt, többek között figyelnek a minél kevesebb hús használatára, a hulladékmennyiség csökkentésére, a szelektív gyûjtésre. Mindezekrôl rendszeresen tá-