__MAIN_TEXT__

Page 1

ANNONCETILLÆG

SEPTEMBER 2020

FREMTIDENS BYGGERI & ANLÆG SIDE 6

STORE VINDUER DRILLER NYBYGGERE

- bæredygtigt fundament kan løse problemet

SIDE 8

SKAB DE ARKITEKTONISKE RAMMER MED SANDWICHPANELER

Sandwichpaneler gør det nemt og enkelt at skabe gode fysiske rammer

SIDE 13

NORLUND SAVVÆRK GÅR EN GRØNNERE TID I MØDE Savværk Norlund A/S har siden 2016 foretaget mange investeringer i mere miljøvenlig produktion.


2

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

På København-Ringsted-banen rådgav Sweco om jordarbejder, afvanding, natur og geoteknik, projekterede støjskærme og førte tilsyn indenfor blandt andet geoteknik, miljø, afvanding, konstruktioner og kørestrøm.

Det indebærer, at der fra starten opbygges relationer til den udførende, der sikrer bygbare løsninger, som bringes tidligt ind i projektet

TIDLIGT SAMARBEJDE GIVER MERE VELLYKKEDE PROJEKTER Rådgivningsvirksomheden Sweco spår udbudsformen tidlig inddragelse med effektivt, tidligt samarbejde mellem bygherre, rådgiver og entreprenør en stor fremtid i danske anlægsprojekter – ikke mindst i kommende baneprojekter.

T Af Peter Klar

ogtransport står foran et gedigent comeback i den offentlige trafik mange steder, når Danmark og Europa i de kommende år skal opfylde sine målsætninger om at reducere CO2-udledningen fra transport. Og hvis vi vil sikre effektiv gennemførelse af de mange nye baneprojekter, som kan forventes i de kommende år, er udbudsformen tidlig inddragelse vejen frem. Det er budskabet fra Skandinaviens største rådgiver Sweco på baggrund af ingeniør- og arkitektvirksomhedens egne gode erfaringer både i Danmark og – især – i Sverige, hvor tidlig inddragelse har båret flere vellykkede baneprojekter i de senere år. Fremmer alle parters ekspertise Tidlig inddragelse er en udbudsform, der har været benyttet i en længere periode i Sverige og nu vinder indpas på flere og flere projekter i Danmark. ”Til forskel fra et traditionelt udbud, hvor rådgiver udarbejder programfaserapport, detailprojekt og udbudsmateriale til entreprenør, har udbudsformen tidlig inddragelse den store fordel, at bygherre, rådgiver og entreprenør bringes sammen tidligt i projektet. Udbudsformen fremmer alle parters ekspertise til gavn for projektet. Det er muligt at forkorte gennemførelsestid, øge transparensen omkring kontraktmæssige spørgsmål og etablere en fælles ledelse og målstyring til fordel for bygherren. Det er vores erfaring i Sweco, at denne udbudsform forkorter byggeperioden, minimerer risici og ofte fører til en økonomi, der er lavere end budgetteret,” siger Morten Leger Larsen, afdelingschef med ansvar for bane, broer og tunneler i Sweco. Gode svenske erfaringer Sweco trækker i danske projekter på ekspertise fra Sverige, hvor der generelt er flere jernbaneprojekter end i Danmark, og hvor der er stor erfaring med at bruge tidlig inddragelse. Sweco har været involveret i en række svenske jernbaneprojekter,

hvor tidlig inddragelse bragte bygherre, Sweco og entreprenør sammen fra et tidligere stadie end normalt. Det gælder for eksempel spor- og hastighedsopgraderingen af 57 km jernbane ved Karlskrona, omlægningen af spor og sporfornyelse for tilkobling af citytunnel i forbindelse med ombygningen af banegården i Malmø og ombygning af 7 km spor, stationer og anlægslogistik på en af Stockholms travleste banestrækninger, Malarbanen. Sweco Rail er Skandinavens største jernbanerådgiver med godt 700 rådgivere, og ekspertisen hos de 120 rådgivere afdelingen i Malmø kommer i disse år jernbanebygherrer på begge sider af Øresund til gode. ”Vi arbejder sammen med vores danske Sweco-kolleger, så vi kan tilbyde hele Swecos kompetence og erfaring med baneprojekter og tidlig inddragelse i København og Danmark. Det er positivt for hele projektet, når man får entreprenøren med på et tidligt stadie. Entreprenørens tanker om logistik på byggepladsen, hvordan der skal bygges, og hvor mange etaper, det skal ske i, har stor værdi og letter også samarbejdet mellem de forskellige teams, når projektet er i gang,” siger Pavel Ouvin, regionschef hos Sweco Rail i Malmø. Sikrer bygbare løsninger Herhjemme har Sweco leveret dispositions- og projektforslag inkl. myndighedsprojekt i fase 1 i forbindelse med ombygningen og renoveringen af den fredede bygning Mineralvandsfabrikken i Carlsberg Byen. Sweco samarbejdede med entreprenøren i fase 2 vedr. hovedprojekt, projektopfølgning og fagtilsyn. Det tidlige samarbejde med alle parter gjorde, at der kom fokus på fælles bygbare løsninger, og at Sweco fra starten opbyggede relationer til de udførende, der blev bragt med videre ind i udførelsen af projektet. ”For at få det bedst mulige samarbejde ud af tidlig inddragelse etableres et projektkontor, hvor bygherre, rådgiver og entreprenør samles under projektets tilblivelse. Det indebærer, at der fra

starten opbygges relationer til den udførende, der sikrer bygbare løsninger, som bringes tidligt ind i projektet. Det er løsninger, der optimeres mod entreprenørens bemanding, tidsplanlægning og den maskinpark, som er til rådighed. Det er vores opfattelse, at denne udbudsform vil blive benyttet meget i fremtidige projekter,” siger Morten Leger Larsen.

FAKTA Sweco er Europas største virksomhed indenfor arkitektur- og ingeniørrådgivning med kontorer i 14 lande. Virksomhedens 17.500 medarbejdere planlægger og designer fremtidens bæredygtige byer og samfund og løser hvert år opgaver i 70 lande over hele kloden. Sweco er noteret på Nasdaq Stockholm og omsatte i 2019 for 20 milliarder svenske kroner. I Danmark er Sweco én af de førende rådgivningsvirksomheder på vækstmarkeder inden for vand, energi, transport, planlægning og design. Virksomhedens decentrale organisation er opbygget, så det er muligt at arbejde på tværs af faglige og geografiske grænser og dermed sætte virksomhedens samlede viden i spil til gavn for kundernes projekter. Se mere på www.sweco.dk


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

3

Vi vil gerne skabe transparens og bidrage til at gøre branchen mere omkostningsbevidst ved indlejning af materiel. Derfor har vi udviklet en digital løsning

DIGITAL UDLEJNING GØR BYGGEPLADSEN GRØNNERE

Landets største udlejningsvirksomhed, GSV, har digitaliseret udlejningen, så byggepladserne kan arbejde mere effektivt med så få lejedage som muligt, bestille det rigtige materiel til opgaven og gøre byggepladserne grønnere.

D

e danske byggepladser kan udnytte materiellet mere optimalt; da for mange maskiner står stille, hvilket fordyrer processerne. GSV har digitaliseret udlejningsprocessen, så aktørerne på byggepladserne kan optimere og effektivisere arbejdet og online booke det relevante materiel, som løser opgaven. Det digitale værktøj, der leveres både som app og webløsning, gør det muligt for kunderne at bestille, afmelde, fejlmelde og i det hele taget have det fulde digitale overblik over det indlejede materiel på byggepladsen. ”Vi vil gerne skabe transparens og bidrage til at gøre branchen mere omkostningsbevidst ved indlejning af materiel. Derfor har vi udviklet en digital løsning, hvor kunderne kan se præcist, hvilket udstyr de har brug for, hvad det koster, og hvor meget de bruger maskinerne i den periode, de lejer dem. Værktøjet gør det enkelt for kunderne at bestille materiel til tiden,” siger Dan Vorsholt, der er adm. direktør hos GSV. En optimering af branchen Det digitale værktøj er et led i den udvikling, branchen går igennem, med mere fokus på miljø og effektivisering. Ved at digitalisere processerne er GSV med til at trække branchen i en retning, hvor det ikke længere handler om at leje maskiner ud så længe som muligt, men så effektivt som muligt. Der er også en gevinst for GSV i at motivere kunderne til at effektivisere arbejdet på byggepladsen. ”Vi er ikke interesseret i, at materiellet står stille; det skal ud at arbejde. Vi udvikler i et højt tempo vores digitale løsninger, som kommer til at gavne både kunderne og os selv. En af de mange ting, vi udvikler for tiden, og som kommer vores kunder til gode, er, at når en maskine ikke har været brugt i 24 timer, sender systemet en besked til kunden, som så kan vælge at beholde eller afmelde maskinen. På den måde støtter vi kunderne til kun at have materiellet i den periode, de ønsker. Den løsning er snart på trapperne. Værktøjet bidrager derved også indirekte til, at vi har

den mest effektive, strømlinede og moderne flåde,” fortæller Dan Vorsholt. Når kunderne bliver mere bevidste om brug af maskinerne, betyder det samtidigt, at de kan reducere lejedagene. Det gavner hverken miljøet eller økonomien at have flere stykker af samme type materiel, hvis halvdelen af maskinerne holder stille det meste af tiden – Udnyttelsen er generelt for lav på tværs af branchen. Digitaliseringsværktøjet giver det fulde overblik og motiverer derved også byggepladserne til at tænke mere grønt. I de perioder, hvor GSV har meget materiel hjemme, hvilket overvåges 24/7 internt, så vil GSV give ekstra rabat til kunderne, så maskinerne kan komme ud at arbejde på byggepladserne, da det handler om effektivt og udnyttelse, både hos kunderne og hos GSV. Den digitale rejse Hos GSV udvikler og optimerer de værktøjet kontinuerligt, så udlejningsgiganten kan blive ved med at være førende på teknologien med fuldt ud integrerede løsninger. ”Vi er på en digital rejse, hvor vi konstant skal optimere forretningsgangene - både internt og eksternt. Derfor udvikler vi kontinuerligt det digitale værktøj til byggepladsen, så vi kan tilbyde endnu flere integrerede løsninger, og der er meget spændende på vej,” siger Dan Vorsholt. Følg med i maskinernes CO2-aftryk Byggeriet står for 40% af CO2-udledningen, og fra næste år lancerer GSV endnu en feature til det digitale værktøj, så kunderne kan se, hvor meget CO2 maskinerne fra GSV udleder på byggepladsen. ”Værktøjet kan bidrage til at gøre byggepladserne endnu grønnere, hvilket der er skærpet fokus på i fx Københavns Kommune, der vil være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025,” fortæller Dan Vorsholt. På de københavnske byggepladser alene udledes omkring 80.000 tons CO2 fra maskinerne årligt. Det svarer til den årlige udledning fra omkring 33.000 københavnere.

Maskiner på el Det grønne islæt afspejles også i flåden hos GSV, der gennem de senere år har investeret markant i de mindre batteridrevne maskiner som gravemaskiner og lifte. Hos GSV ser de gerne, at udviklingen går endnu hurtigere. Dan Vorsholt opfordrer derfor kunderne til at følge med i de mange muligheder, der findes inden for el- og batteridrevet materiel. ”At gøre byggepladserne grønnere er en fælles opgave, hele branchen er på. Vi vil gerne have endnu flere med, hvis klimasikringen virkelig skal flytte sig,” siger Dan Vorsholt, der også efterlyser, at f.eks. det offentlige stiller flere grønne krav i de klassiske udbud - og gerne krav som rent faktisk kan overholdes,” siger Dan Vorsholt med et smil.

FAKTA GSV er Danmarks førende materieludlejer med materiel til alle bygge- og anlægsopgaver. Uanset om det drejer sig om småt håndværktøj til en mindre byggeopgave eller de helt store maskiner, der skal i brug, når Danmarks motorveje, broer og metroer anlægges Læs evt. mere på www.gsv.dk


4

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD Elly Kjems Hove, branchedirektør, DI Byg Foto: Hans Søndergård Copyright: Dansk Industri

FREMTIDENS BYGGERI

Når vi spørger vores medlemmer, er det tydeligt, at fremtidens byggeri bliver grønt og digitalt. Men det er også nødvendigt at have fokus på forretningsog samarbejdsmodellerne. Det er emner, der allerede er vigtige, og som står centralt i strategiudviklingen hos mange virksomheder. Forventningen er, at disse emner går fra at være gode tanker og ideer til at blive implementeret i løbet af de kommende år.

Samarbejde i processen skaber overskuddet til fremtidens byggeri Et mindre belyst emne, som vi dog forventer vil have en endnu større effekt på fremtidens byggeri, er omstillingen i byggeriets samarbejdsprocesser.

I løbet af 2020 har DI Byg blandt andet offentliggjort en større analyse af byggeomkostninger og efterfølgende afholdt en række workshops. Fælles for både analysens konklusioner og resultatet af vores drøftelser er, at samarbejdsmodellerne står over for store forandringer. Både af hensyn til kvaliteten af byggeriet og for at sikre bedre processer. Men også fordi der er en aktuel og meget stor efterspørgsel på bæredygtighed og billigere kvadratmeter. Alt sammen forhold der kommer til at presse byggesektoren til at levere mere for mindre. Det pres skal i første omgang imødekommes ved at gennemføre en digitalisering af byggeriet, hvilket igen forudsætter, at virksomhederne kan og vil samarbejde på nye måder. GO Big, go clever or go niche Byggeriet står således overfor store udfordringer, som kræver investeringer i nye kompetencer, digitale værktøjer mm.. De virksomheder, som forstår at levere effektive, bæredygtige løsninger baseret på digitale kompetencer, vil vinde styrke i markedet. Udviklingen er allerede i gang f.eks. hos rådgiverne, hvor flere ingeniør- og arkitektvirksomheder har styrket samarbejdet eller ligefrem er fusioneret. Tilsvarende kan vi se, at den internationale konkurrence skærpes. Mange virksomheder arbejder på tværs af landegrænser, og nye virksomhedskonstellationer dukker op.

Ansvarshavende redaktør Henning Andersen, henning@partnermedier.dk Projektleder Jacob Birk, jacob@partnermedier.dk

Flere danske arkitekt- og ingeniørvirksomheder arbejder allerede internationalt, ligesom vi har mange internationalt anerkendte brands indenfor byggekomponenter og løsninger. Der er dog mange måder at imødegå forandringerne på. Det kan være konsolidering, specialisering, industrialisering, automatisering og digitalisering. Det er gode muligheder, som vi kender fra andre sektorer, hvor det lykkes danske virksomheder at opnå stor konkurrencekraft. Det kan vi også opnå inden for byggeri. En mere effektiv og grønnere industri Vi tror på, at fremtiden bliver mere af det, som vi har set i de senere år. Vi kommer til at forfølge de samme spørgsmål om produktivitet, bæredygtighed og digitalisering. Forskellen bliver, at vi kommer til at gå fra tanker til handling og får vist de gode bæredygtige resultater.

Kære Læser Indholdet i denne udgivelse er bl.a.

Journalister Peter Klar, Pia Bundgaard

blevet til i samarbejde med vores

Art Director Heidi Carlsen, heidi@partnermedier.dk //

mange sponsorer og annoncører.

Grafisk produktion Majbritt Høger, majbritt@partnermedier.dk

Vores tekstforfattere og journalister

Udgiver: Distribueret i samarbejde med Berlingske Media

Elly Kjems Hove, branchedirektør

har gjort sig umage med at finde og skrive indhold til dig, som vi håber vil give dig god information og inspiration. God læselyst!

C132484

Vi tager forbehold for evt. trykfejl og farveafvigelser.

A

llerede i løbet af de første uger med COVIDnedlukning skete der en massiv digital forvandling helt ude på byggepladserne og logistikken omkring. Mange virksomheder indså, at de havde kommunikations- og byggestyringsværktøjerne – eller vidste, hvad de skulle bruge – og at de blot skulle sætte strøm til omstillingen. Mange af de takter er fortsat, også efter at Danmark er åbnet op igen. På samme måde har vi set et skred i den grønne omstilling. I en årrække er der blevet talt om grønt byggeri. Men i løbet af de sidste år er der kommet handling bag ordene fra både leverandørerne og bygherrerne. Antallet af bæredygtige byggerier – og virksomheder, der tager lange skridt imod CO2-neutralitet er steget voldsomt på det seneste. Flere og flere har fået konkrete erfaringer med at bygge bæredygtigt, og det mindsker risici og omkostninger. Fremadrettet bliver det kun endnu mere systematisk og dedikeret.


KONGRES

Circular Build Forum Kongres 27. – 28. januar 2021

UDDANNELSE

Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri

KONFERENCE

Start 12. januar 2021

TRÆdagen 27. oktober 2020

KURSUS

Konsulent i Svanemærket byggeri 9. november 2020

Ikke alle kan bygge bæredygtigt – kan du? Antallet af bæredygtige byggerier er i kraftig vækst, og begreber som certificering, bæredygtighedsklasse, LCA og LCC er blevet daglig tale i branchen. På vores kurser bliver du bedre til at omsætte viden til praksis, og får værdifulde redskaber til at bygge, renovere og drifte mere klimabevidst. Gå på opdagelse i landets største udbud af kurser, uddannelser og konferencer indenfor klimatilpasning og bæredygtigt byggeri. Så står du og din virksomhed stærkere i fremtidens bygge- og anlægsbranche. Se alle kurser på molio.dk/kurser eller ring til os på 70 12 06 00

Kurser


6

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

STORE VINDUER DRILLER NYBYGGERE - BÆREDYGTIGT FUNDAMENT KAN LØSE PROBLEMET Når familien Danmark bygger hus, fører det tit til en hård kamp med bygningsreglementet. Store glaspartier er populære, men det kan være svært at få tegninger og energiberegninger til at gå op. Hos producenten af EPS fundamenterne Grøn Standard, har man imidlertid løsningen, der kan fjerne hovedpinen, så nybyggere kan få store vinduespartier.

S

kuffelsen er stor hos mange danskere, når de ikke kan få de store vinduespartier, de ønsker sig i deres drømmehus. Store glaspartier gør det nemlig svært at overholde reglerne for energiforbruget i nybyggeri. Dermed udfordres danske husbyggere jævnligt af Bygningsreglementet, der skal forhindre os i at lave for klima-følsomme huse.

Bæredygtigt fundament løser problemet Fundamentløsningen Grøn Standard er en løsning, der kan gøre det muligt at få energiberegningen på et nybyggeri med store vinduespartier til at gå op. Med Grøn Standard får boligejerne et fundament af rent isoleringsmateriale. Der gør boligen lettere at opvarme og reducerer kulden ved vinduer og ydervægge. Fundamentblokkene består primært af luft og er derfor lette at transportere og flytte rundt på byggepladsen ved håndkraft. Derfor sparer de byggebranchen for betydelige mængder CO2 -belastende beton, ligesom gravearbejdet med diesel-drevne maskiner og tung transport i lastbiler minimeres. Selve materialet er 98 % luft og 2 % genanvendt plastik. Det gør alt sammen EPS-fundamenter til en yderst bæredygtig løsning, der tiltaler landets klimabevidste boligbyggere. Mindre risiko for sætningsrevner! For den enkelte husejer betyder Grøn Standard-fundamenter også mindre risiko for sætningsrevner. I mere end 20 år har

Sundolitt leveret EPS-fundamenter til mange tusinde huse. I modsætning til mange huse med rent betonfundament har ingen af disse huse fået sætningsrevner. Den tekniske forklaring er, at alle husenes betydelige laster hviler på det samme underlag. Konstruktionen på EPS-fundamenter giver en ensartet belastning og en mere ensartet sætning af huset, så differenssætninger med stor sandsynlighed undgås. Flere vælger Grøn Standard Hos Sundolitt har man i år oplevet en markant stigning på 17,9 % i salget af de bæredygtige fundamenter set i forhold til sidste år. Dette på trods af Coronakrisen og et generelt afventende marked. Ifølge adm. direktør i Sundolitt, Henrik Vasylyeva, forventer man en endnu større stigning i efterspørgslen på Grøn Standard hen over efteråret. ”Vi har gennem sommeren oplevet en kolossal stigning i interessen for Grøn Standard fundamenter, som vi tilskriver en kombination af fokus på bæredygtighed og entreprenørernes ønske om høj produktivitet på byggepladsen. Elementerne vinder især terræn i boligbyggeriet og hos entreprenørerne er Grøn Standard blevet populært på grund af fundamentets nemme håndterbarhed”, siger han. Sundolitt har leveret EPS-fundamenter til byggebranchen i over 20 år. Grøn Standard er derfor grundigt afprøvet med mulighed for at bære huse på op til 2,5 etager. Siden 2012 er antallet af nybyggede boliger steget hvert år. I 2020 forventes det at stige til mindst 6.000 boliger.

FAKTA Hvert parcelhus sparer 2,1 tons CO2 Grøn Standard kan i gennemsnit spare mere end 2,1 ton CO2 for hvert parcelhus, man bygger. Det viser beregninger fra et rådgivende ingeniørfirma. Med disse tal vil et større dansk typehusfirma typisk kunne spare klimaet for i alt 2.900 tons CO2 om året ved brug af Grøn Standard-fundamenter. Du kan få hjælp til at opfylde din drøm om store vinduespartier med Grøn Standard. Kontakt os i dag på 70 11 10 20 eller sundolitt.kundeservice@sundolitt.com Læs mere på www.sundolitt.dk


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

7

ARKITEKTVISION BLEV TIL VIRKELIGHED I SMØRUM

A

rkitekt Martin Kallesø har tegnet mange huse med store vinduespartier. Men da han skulle give sit bud på et 290 kvadratmeter stort hus i Smørum, var det umiddelbart svært at se, hvordan det skulle kunne lade sig gøre. I hans fortolkning af den lokale arkitektur består indersiden af husets tre længer næsten udelukkende af vinduer. De mange kvadratmeter vinduesareal ville ikke kunne overholde bygningsreglementet på et almindeligt fundament. Her gjorde Grøn Standard, de bæredygtige EPS-fundamenter, arkitektens vision mulig. “For mig skal hvert hus være noget særligt og bidrage med noget nyt. Da jeg skulle tegne huset, lagde jeg mærke til områdets mange smukke, gamle gårde. På en abstrakt måde er huset i Smørum en parafrase over områdets gårde og skaber med de store vinduespartier en hyggelig gårdsplads til familien,” forklarer han. Grøn Standard-fundamenter består af isoleringsmaterialet EPS, der er 100 % genanvendeligt. Det reducerer CO2-aftrykket for et almindeligt parcelhus med mellem to og tre ton.


8

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

SKAB DE ARKITEKTONISKE RAMMER MED SANDWICHPANELER Sandwichpaneler gør det nemt og enkelt at skabe gode fysiske rammer, der opfylder bygherrens behov – uden at gå på kompromis med hverken kvalitet, funktionalitet eller æstetik.

S

andwichpaneler fra Lindab er fremstillet af genanvendelige, brandhæmmende og robuste materialer. Sandwichpanelers stærke konstruktion er lige så enkel, som den er effektiv: To stålplader, der er limet på en solid, brandsikker isoleringskerne mineraluld, hvor fraværet af gennemgående rigler effektivt eliminerer kuldebroerne. Lindabs sandwichpaneler er et godt valg, når der skal skabes funktionelle, bygbare og æstestiske rammer, uanset om der er tale om industri-, erhvervs-, uddannelses- eller kulturbyggeri. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad sandwichpanelerne kan anvendes til. Ja, selv hvis der skal bygges til fødevareproduktion, fås sandwichpanelerne også i en levnedsmiddelgodkendt variant. Og er det nødvendigt at udføre bygningskonstruktioner i et særligt let materiale, er sandwichpaneler med skumkerne et robust og meget velegnet byggemateriale.

Utallige designmuligheder slipper kreativiteten fri Funktion er et aspekt, men alle trives i godt design. Med en af markedets bredeste farvepaletter giver sandwichpaneler fra Lindab utallige muligheder for at skabe og skræddersy et design, der matcher bygherrens behov. Der er 36 forskellige farver fordelt på 9 standardfarver og 27 tilvalgsfarver, der lever op til korrosionsklasse RC5. Derudover er sandwichpanelerne udviklet, så det er nemt at integrere andre materialer på facaden, uanset om der er tale om andre byggematerialer eller dekorative elementer af enhver art. Lindabs Sandwichpaneler er en del af et bredt produktprogram med al det nødvendige tilbehør, der skal til for at byggeriet kommer i mål. Lindab har udviklet særlige løfteåg, forskellige former for inddækninger, ligesom fastgørelsesskruerne fås i samme farvepalette som panelerne. Det sikrer byggeriet et gennemført arkitektonisk udtryk.

Fokus på klimavenlige løsninger Byggeriet er et oplagt sted at tage fat, når vi skal skabe en mere klimavenlig verden. Et centralt element i den grønne omstilling er at anvende robuste og genanvendelige materialer. Lindabs Sandwichpaneler er langtidsholdbare og kræver minimalt vedligehold, hvilket både sparer ressourcer og minimerer forbrug af rengørings- og reparationsmaterialer. Betragter man en bygning ud fra en livscyklusvurdering, dvs. indregner alle byggematerialernes klimapåvirkning fra vugge til grav, så er renovering ‒ fremfor nedrivning og efterfølgende nybyggeri ‒ ofte det bedste valg ud fra et klimamæssigt og økonomisk perspektiv. Derfor har Lindab også udviklet en serie renoveringspaneler, som gør det muligt at montere tynde Sandwichpaneler på ældre, renoveringsmodne bygninger. Renoveringspanelerne fås i samme farver, overflader og med samme tilbehør som vores andre Sandwichpaneler og er optimeret i forhold til nem og effektiv montering samt vedligehold. Lindab er din byggepartner René Jensen er salgschef for Lindabs byggekomponenter og fortæller, hvordan Lindab løbende udvikler nye byggematerialer og byggekomponenter. ”Hos Lindab forenkler vi byggeriet ved at udvikle produkter, som er langtidsholdbare, funktionelle og miljøvenlige. Tid er som bekendt penge, og da op mod 10% af et byggeprojekts samlede omkostninger vedrører selve opførelsen, er der mange penge at spare ved at effektivisere byggeprocessen. Derfor indtænker vi alle byggeriets faser, når vi udvikler nye produkter. Det gælder også udviklingen af vores monteringsfærdige sandwichpaneler, der blot skal løftes på plads og skrues fast.” Intet menneske er en ø, og byggeriet er om noget en holdsport, hvor der nærmest er entydig sammenhæng mellem et succesfuldt byggeprojekt og et godt samarbejde mellem alle de involverede

parter. ”Byggeri er en samarbejdsdisciplin, og hos Lindab anser vi vores kundernes byggerier for vores byggerier. Vi har derfor udviklet et program, der betyder, at et givent byggeprojekt kan konstrueres og dimensioneres efter vores kundernes specifikke ønsker, og vores ingeniører og konstruktører er altid parate til at hjælpe vores kunder i mål med deres projekter. Vi kalder det Good Thinking, for sammen bliver vi jo kun endnu bedre. Den tætte kontakt til vores kunder betyder, at vi får en unik indsigt i deres dagligdag, og hvad der optager dem. En viden vi løbende anvender i vores produktudvikling, og samtidig giver den tætte dialog vores kunder sikkerhed for, at vi er parate til at hjælpe dem, hvis behovet opstår,” afslutter René Jensen.” Der ligger flere årtiers erfaring fra byggeriet bag Lindabs sandwichpaneler, og som byggepartner leverer Lindab alt, hvad der er brug for, uanset om der er tale om tilbudsgrundlag, specifikationer eller tegninger. Lindab sandwichpaneler kan både anvendes til facader og skillevægge. Foruden facadepaneler råder Lindab over tagpaneler, og dermed kan Lindab stå for at lukke hele bygningen i et samlet arkitektonisk udtryk.

Læs mere om Lindabs sandwichpaneler på lindab.dk, hvor du også finder kontaktinformation på din byggepartner.


li n d ab | v i f oren kl er b y gger i et

Overvågning og kontrol gennem app

LindabSolarRoof™

Designtag med integrerede solceller Lindab SolarRoof er resultatet af mange års erfaring som leverandør af ståltag kombineret med den nyeste teknologi inden for solenergi. Lindab SolarRoof er et holdbart og æstetisk tag, som samtidig producerer energi. Kort fortalt: ∙ ∙ ∙ ·

Designtag med bygningsintegrerede solceller Høj modstandsdygtighed Minimal vedligeholdelse Fleksibel tagløsning

Få et samlet billede af processen fra forespørgsel til det færdige tag på www.lindabsolarroof.dk

· ∙ ∙ ∙

Fremstillet i Europa Godkendt henhold EN 50583 1 & 2 CO2 neutral efter 2 år CE mærkede paneler


I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Fotograf Henrik Eskildsen

10

BYGGERIET 2035

– EN FORESIGHT-ANALY SE MARTS 2018

Hvis du vil læse rapporten og er klar til at tænke over byggeriet i 2035, så findes den her: https:// www.frinet.dk/for-medlemmer/byggeri-temaer/ byggeriet-2035/

FREMTIDENS BYGGERI, ER DET VI HAR NU – MEN PÅ EN NY MÅDE

”Byggeriet 2035 – en foresight-analyse” er titlen på en rapport, som i 2018 satte fokus på byggeriets vilkår og de usikkerheder, der kan præge fremtidens byggeri. En status på rapporten viser, at vi havde ret i mange forudsigelser. Selv om rapporten ikke direkte forudså ”covid-19”, er der måske alligevel hint til at forberede sig på en ny kolbøtte i verden…

I

Af Inge Ebbensgaard, Foreningen af Rådgivende Ingeniører rapporten fra 2018 så vi på fire drivkræfter, som vi dengang vurderede til at have stor betydning for byggeriet frem mod 2035, men hvor retningen var usikker. De fire faktorer var: - klimaforandringer og -tilpasning; - digital og teknologisk udvikling; - fremtidens kunder og brugere og - ressourceknaphed og cirkulær økonomi.

I dag er samfundets spotlight endnu mere rettet mod de fire definerede drivkræfter, end de var i 2018. Og det er bestemt ikke uden grund. Forbedringspotentialet er nemlig stort. Byggeriet er på samme tid rammen om vores liv, en kæmpe værdi på ca. 5.000 mia. kr., arbejdsplads for 6% af befolkningen, det står for 40% af vores energiforbrug, og så står byggeriet for 1/3 af Danmarks affald! Vores fælles klima Nogle af de forandringer, som inden for en kort årrække vil få betydning for byggeriet, ser vi allerede i pipeline nu. Klimaforandringerne bliver mere og mere synlige med mere ekstremregn og ekstremvind med flere og flere oversvømmelser – og det bliver mere og mere tydeligt, at vi er nødt til at nedbringe CO2-forbruget. Hen over årsskiftet 2019/20 arbejdede ca. 100 personer fra alle sider i byggeriet sammen om initiativet ”Klimapartnerskab for Byggeri og anlæg”, et initiativ bestilt af regeringen. Målet her var at pege på CO2-besparende initiativer indenfor byggeri og

anlæg, som kunne igangsættes for at opnå 2030 målet om 70% CO2-besparelse. Initiativerne, som kom ud af indsatsen, kan ingen af parterne gøre alene, men sammen og med politisk vilje kan vi gøre meget. Klimapartnerskabet sendte mere end 70 ideer til CO2-reduktioner afsted. Jeg er overbevist om, at vi kommer til at se mange af dem sat i gang helt eller delvist i de kommende år – i nybyg, renovering og ikke mindst i den løbende drift af vores bygninger. Vi skal vide mere Blandt initiativerne er konvertering af energi til opvarmning og til maskinerne på byggepladsen fra fossilt energiforbrug til VE og energirenoveringer. Andre initiativer handler om at kunne sætte mål på klimabelastningen. En case, som Rambøll har regnet på, viser, at der bruges 50 gange så meget CO2 for at rive ned og bygge nyt frem for at renovere en bygning. (kilde: Anbefalinger til regeringen fra Klimapartnerskabet for bygge- anlægssektoren, side 7). Udregninger af denne type skal ikke længere være en specialcase, det kommer til at indgå i beslutningsgrundlaget. Hvis vi kan blive bedre til at spare CO2, så er vi nødt til at kunne vurdere alternativerne, og til det har vi brug for data og teknologi. Frivillig bæredygtighedsklasse på vej til fremtiden Lige før sommerferien 2020 blev Den Frivillige Bæredygtighedsklasse (FBK) udsendt. I de næste to år skal den testes, og i den periode er den frivillig. Derefter er det planen, at den bliver en

del af Bygningsreglementet. FBK indeholder netop kravet om at regne på miljøbelastningen – ikke kun når man bygger, men endnu vigtigere i byggeriets samlede levetid. Fremtidens brugere og byggeri Havde vi i 2018 forudset den kolbøtte, som covid har udsat verden for? Og har covid nogen som helst betydning for fremtidens byggeri? I rapporten skrev vi om fremtidens brugere og kunder, at de ”efterspørger i stigende grad sikkerhed og bekvemmelighed med fokus på øget komfort”, og lidt senere ”.. fokus på forhold som funktionalitet, design og livskvalitet. Det stiller krav om et bredt kompetencefelt med fokus på energieffektivitet, indeklima, bæredygtighed og intelligens i byggeriet. Endvidere skal en bygning konstrueres fleksibelt for at imødekomme en eventuel ændring i anvendelsen af bygningen i fremtiden”. Ikke som sådan noget om covid, men fokus på hvad der betyder noget for brugerne, også når boligen både skal fungere som hjemmearbejdsplads, hjemmebørnehave og selvisoleringscelle. Fremtidens bygninger findes i dag 75% af de bygninger, vi har i dag, vil også være at finde i 2035. Men vores samspil med bygningerne vil være anderledes, fordi vi ændrer os. Byggeriet er langtidsholdbart og skal tænkes fleksibelt.


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

11

Carsten Pietras, der er direktør hos bygherre-rådgiver Leif Hansen, efterlyser en fælles europæisk standard for certificering af bæredygtighed i byggeriet.

BÆREDYGTIGHEDEN BØR ENSRETTES Hos bygherrerådgiver Leif Hansen så de gerne en fælles europæisk standard for certificering af bæredygtighed i byggeriet. Samtidig efterlyses klarere retningslinjer for genbrugsmaterialer i byggeriet; for der må ikke blive mere fokus på at genbruge end at bygge rigtigt.

B

æredygtighed i byggeriet er gået fra at være en forsøgsordning til at blive et krav i dag; og i byggeriet vrimler det med certificeringer som DGNB, LEED, BREEAM, Svanemærke og LEVEL(S). ”Der er ingen tvivl om, at vi skylder miljøet og de kommende generationer at bygge bæredygtigt. Men certificeringen er blevet et mangehovedet uhyre, fordi det er både omkostningstungt og tidskrævende at holde medarbejderne opdaterede på samtlige certificeringer inden for byggeriet,” siger Carsten Pietras, der er direktør hos Leif Hansen, som tilbyder bygherrerådgivning og projektstyring både nationalt og internationalt. Carsten Pietras efterlyser, at der i Europa kommer en fælles standard, der kan implementeres i alle landene. I dag foretrækker danske bygherrer af private og almene boliger typisk svanemærket, hvor erhvervsbyggeriet sigter efter DGNB-certificeringen. Bedre retningslinjer for genanvendelse Hos Leif Hansen arbejder de som bygherrerådgiver for mange af de store forsikringsselskaber, og en anden udfordring med bæredygtigheden er begyndt at tegne sig. Mange bygherrer, rådgivere og entreprenører vil gerne gå forrest og markedsføre sig på det bæredygtige byggeri. Men det kommer med en pris, for branchen er slet ikke klædt godt nok på til at genanvende materialer i byggeriet. ”Den cirkulære økonomi fører til byggerier med en lang stribe fejl. Der er desværre kommet for meget fokus på at genbruge i stedet for at bygge rigtigt. Bygherre, rådgivere og entreprenører

mangler redskaberne til at kunne håndtere bæredygtigheden,” siger Carsten Pietras og uddyber: ”Vi hører ofte rådgiverne sige, at de tidligt i byggeriet ikke ved, hvilke genbrugsmaterialer der er til rådighed. Men så ligger der en opgave i at rette hovedopgaven til undervejs i processen, når materialerne, der skal genanvendes, foreligger. Den opgave er der slet ikke sat penge af til i dag i byggeriet, og det er et problem.”

Den cirkulære økonomi fører til byggerier med en lang stribe fejl. Der er desværre kommet for meget fokus på at genbruge i stedet for at bygge rigtigt.

Certificerede byggerier med mange fejl Carsten Pietras understreger, at det selvfølgelig er en sympatisk tanke at genbruge vinduer fra 1700-tallet i en moderne elementbygning. Miljøcertificeringen kan blive af højeste karat, men alligevel kan byggeriet være fyldt med fejl og mangler: ”Materialer skal genanvendes meget mere kritisk end i dag, men vi ser ofte, at når byggematerialer genanvendes ukritisk, så opstår der fejl i byggeriet. Hvis de gamle vinduer er taget ud af en bygning, fordi de er utætte, så vil de jo også være det i det nye byggeri.” Branchen skal have et nyt set-up I de sager, som Leif Hansen behandler for forsikringsselskaberne, har der været fejl i alle dem, hvor den cirkulære økonomi har drevet byggeprocessen. ”Jeg er bange for, at vi går en periode i møde i byggeriet, hvor vi vil se en del byggeskader. Vi skal bestemt genbruge, men samtidig have fokus på den byggetekniske kvalitet. Det kræver en helt anden kvalitetskontrol og et andet set-up, end branchen har i dag,” siger Carsten Pietras.

FAKTA Leif Hansen beskæftiger sig med alle slags opgaver i forbindelse med bygherrerådgivning – både for offentlige og private. Ydelserne omfatter generel bygherrerådgivning og rådgivning om Facilities Management. Dertil kommer analyser og vurderinger af bygningstilstand. Leif Hansen er specialister inden for bl.a. programmering, byggeledelse, risikoanalyser, projektgranskning og udbud af driftsopgaver. Leif Hansen Group består i dag af følgende selskaber: • Leif Hansen bygherrerådgivning ApS • LHB NUUk ApS • Sedgwick Leif Hansen A/S • Goritas A/S Læs evt. mere på www.leifhansenbyg.dk


12

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

NU ER DET BLEVET ENDNU LETTERE AT LÆGGE KLIMAGULV ” M Nye vendeplader med for-fræsede spor til varmeslangen fjerner støj og støv, når NOVOPAN Klimagulv af miljøvenlige spånplader skal monteres. ed en ny type vendeplader med for-fræsede spor til varmeslangen har den store producent af spånplader til byggeriet, Kronospan, videreudviklet sit NOVOPAN Klimagulv, så det er blevet endnu nemmere at montere. Tidligere skulle tømreren selv fræse sporene, når varmeslangen skulle vendes, og det var til gene for både kundens bygning og tømrerens eget arbejdsmiljø, forklarer tømrermester Svend Erik Sørensen, som har testet de nye vendeplader for Kronospan.

Slut med støj og larm ”Fræsning af spor støver og støjer utroligt meget. Det fine støv ligger i hele huset, hvilket blandt andet er problematisk, hvis der er nymalet. Hvis det drejer dig om en kontorbygning, kan man være nødt til at fræse i weekenden, fordi det larmer i hele huset. Det slipper man for nu, hvor sporene både i vendeplader og de almindelige plader er fræset ud på forhånd. De for-fræsede vendeplader er også en fordel under skråvægge, hvor der kan være mindre plads at arbejde på,” siger Svend Erik Sørensen. De for-fræsede spor sikrer også, at varmeslangerne ligger korrekt og beskyttet i vendepladerne, så risikoen for skader er minimeret. En anden vigtig gevinst ved de nye vendeplader er tidsbesparelsen. ”I en almindelig villa eller lejlighed er der sparet tæt på en arbejdsdag i monteringen, når sporene er fræset på forhånd,” vurderer Svend Erik Sørensen, der har arbejdet med NOVOPAN Klimagulv i en lang årrække. Nem gulvvarme NOVOPAN Klimagulv benyttes både til opholdsrum og vådrum. Spånpladerne i Klimagulvet kommer med for-fræsede spor, hvori der monteres ”sømfri”, patenterede varmefordelingsplader, inden varmeslangerne placeres. NOVOPAN Klimagulv af spånplader gør det nemmere at etablere gulvvarme end med slanger støbt ned i beton.

”Hvis man du skal bygge etagebyggeri, skal du ikke have beton derop, og hvis du skal renovere et gammelt hus, kan du lægge Klimagulvet oven på et eksisterende betongulv,” forklarer key account manager i Kronospan, Per Nørgaard Mortensen.

Minimerer fejlkilder Hidtil har kun de ligesporede spånplader i Klimagulvet haft forfræsede spor til varmeslangerne, mens tømreren selv skulle fræse spor i vendepladerne, hvor slangen skal ledes retur. Udover at give et bedre arbejdsmiljø minimerer de nye vendeplader mulige fejlkilder. En vendeplade er kun 30 cm dyb og lægges i begge ender af rummet før monteringen af de øvrige plader. Et NOVOPAN Klimagulv egner sig godt til etablering af vandbåren varme med relativ lav fremløbstemperatur på eksempelvis 35 grader, når det kobles til en luft- eller jord-til-vand varmepumpe, der arbejder med lav temperatur. Klimavenlige spånplader Ikke bare bidrager NOVOPAN Klimagulv til et mindre energiforbrug i hjemmet – produktet er også i sig selv klimavenligt. ”Langt hovedparten af de råmaterialer, der bliver brugt til vores spånpladeprodukter, er genbrugstræ. Derfor kan produkterne både FSC- og Svanemærkes. Når du køber et nyt spånpladeprodukt fra os – som spånplade eller korpus i et køkken – benytter du genbrugte materialer, der ikke frigiver CO2,” forklarer Per Nørgaard Mortensen. FSC er en international non-profit mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir – og en garanti for at dyr og planteliv beskyttes, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn. Ligeledes er en stor del af Kronospans spånpladeproduktion PEFC-certificeret. PEFC er verdens førende certificeringsprogram for bæredygtig skovdrift og har bl.a. til opgave at bevare skovene og fremme en ansvarlig anvendelse af tømmer.

I en almindelig villa eller lejlighed er der sparet tæt på en arbejdsdag i monteringen, når sporene er fræset på forhånd

Bred anvendelse NOVOPAN spånplader bliver anvendt i stor udstrækning inden for møbel- og inventarindustrien til fremstilling af møbler, inventar og bordplader. Nye former for overfladebehandling, bearbejdning og beslåning udvider til stadighed anvendelsesmulighederne, og nu har NOVOPAN selv bidraget til øget brug af miljøvenlige spånpladeprodukter med vendepladerne til NOVOPAN Klimagulv.

Hidtil har kun de ligesporede spånplader i Klimagulvet haft forfræsede spor til varmeslangerne, mens tømreren selv skulle fræse spor i vendepladerne. Det er ikke nødvendigt længere.

FAKTA Kronospan/NOVOPAN indsamler sorteret affaldstræ og bruger det som råstof i sin produktion af spånplader til byggeri, møbel-, køkken- og træindustrien. På den måde genanvender Kronospan/ NOVOPAN træaffaldet på en miljøansvarlig måde og undgår samtidig statsafgiften for afbrænding af affaldstræ – til gavn for både miljø og bundlinje. www.kronospan-dk.dk


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

Savværket Norlund A/S producerer bæredygtigt konstruktionstræ til den danske byggebranche.

NORLUND SAVVÆRK GÅR EN GRØNNERE TID I MØDE

Savværket Norlund A/S har siden 2016 foretaget mange investeringer i mere miljøvenlig produktion. Og de grønne tiltag fortsætter.

N Af Peter Klar

orlund savværk ved Støvring har igennem flere år været FSC og PEFC certificeret som savværk og producerer i dag alene med miljørigtigt træ, der lever op til FSC's Controlled Wood krav. Savværket producerer bæredygtigt konstruktionstræ til den danske byggebranche. I 2016 blev Norlund A/S certificeret inden for energiledelse, hvilket har til formål at følge energiforbrug og udpege potentielle områder, hvor det kan betale sig at investere i nyt eller forbedre det eksisterende. ”Formålet er naturligvis at optimere det samlede energiforbrug for en energitung savværksvirksomhed som Norlund A/S og i sidste ende spare energi samt ikke mindst udlede mindre CO2,” forklarer direktør Jørgen Sølvsten Skriver.

Conradsminde 23. I løbet af andet halvår 2017 skiftede Norlund sine ældre gummigeder ud med to helt nye Volvo L120 og L90, der med nyere forbrændingsmotorer har et markant mindre forbrug. ”Når de skal udskiftes, forventeligt i 2022, bliver de erstattet med el-udgaver.”

100 procent vindenergi I 2017 skiftede Norlund A/S blandt andet lysstofrør på hele virksomheden, hvilket blev til hele 880 LED armaturer og diverse tidsure, der tilsikrer, at lysene slukkes for eksempel om natten, når der ikke er behov. I august samme år gik Norlund A/S 100 procent over til at have vindenergi og biobrændsel, der forsyner hele virksomheden på

”I 2019 og 2020 er vi fortsat med at sætte fokus på potentielle områder, hvor vi kan energioptimere, arbejde med vor grundidé om fortsat at minimere vores miljøbelastning og bruge mindst mulig energi på at producere 1 m3 træ.”

CO2-neutral før 2030 ”Vi har foretaget optimeringer omkring vores varmeproduktion og igangsat nærmere undersøgelser og forsøg, der har til formål at minimere energiforbruget og optimere tørringen af vores produkter.” I 2018 kom tiden så til, at Norlund A/S udskiftede alle sine dieseltrucks med 11 stk. helt moderne el-trucks.

”Vi forventer at være CO2-neutrale før 2030,” siger Jørgen Sølvsten Skriver.

Vi forventer at være CO2-neutral før 2030

FAKTA Norlund ejes i dag af Nørlundfonden, der udover savværksdrift ejer Nørlund Slot og driver 2100 ha skov og landbrug. Læs evt. mere på www.noerlund.dk

13


14

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

LØFTET TIL FREMTIDENS ANLÆG OG BYGGERI Tunge løft og arbejdsstillinger, der slider på skuldre og ryg, er velkendte i bygge- og anlægsbranchen. Men ved at tænke intelligente løsninger og bruge vakuum løfteudstyr styrkes ergonomien, og arbejdskraften udnyttes bedre.

Hos AL-LIFT har de specialiseret sig i at udvikle kraner, vakuum løfte- og håndteringsudstyr, der gør hverdagen nemmere og arbejdet mere effektivt.

”Den lille robot er blevet meget populær, fordi det eneste, håndværkeren skal løfte, er fjernbetjeningen, som kun vejer ganske få gram.

D

Af Pia Bundgaard Hansen

et er ikke blot en slidsom og monoton opgave for håndværkerne at håndtere de mange tunge elementer på byggepladsen; opgaverne med at løfte kræver ofte også mere end en mand. Udsigten til en lettere hverdag er lige ved hånden. Hos AL-LIFT har de specialiseret sig i at udvikle kraner, vakuum løfte- og håndteringsudstyr, der gør hverdagen nemmere og arbejdet mere effektivt. Glasmover fra AL-LIFT kan løfte op til 450 kg. Robotten, der styres med en fjernbetjening, kan løfte emnet fx et vinduesparti tre meter op. Den hydrauliske styring og det justerbare drejehoved, gør det let for håndværkerne af få elementet på plads helt uden slidsomme løft. Derudover kan Glasmover betjenes af en enkelt håndværker, hvor der normalt skal to til at løfte et element. Robotten kan også løfte sandwichelementer, der er populære i byggeriet, tunge branddøre osv. ”Den lille robot er blevet meget populær, fordi det eneste, håndværkeren skal løfte, er fjernbetjeningen, som kun vejer ganske få gram. På de mindre opgaver behøver virksomhederne nu kun at sende én mand ud for at løse jobbet,” siger Allan Laursen, der er stifter og indehaver af AL-LIFT. AL-TAGVAC klarer opgaven på taget En anden nyhed fra AL-LIFT er AL-TAGVAC, der forandrer arbejdsdagen for taglæggerne. Den lille maskine til tagplader blev opfundet på opfordring af en kunde. ”En af vores gode kunder SAMI-BYG A/S ved Ole Sandbæk Mikkelsen, som vi har handlet med i 30 år, efterspurgte en maskine, der kunne hjælpe med 50.000 m2 tag på en erhvervsbygning,” siger Allan Laursen og uddyber: ”Efter en uges manuelt arbejde med tagpladerne havde medarbejderne ondt i højre arm og skulder efter de mange monotone bevægelser, så vi udviklede AL-TAGVAC”. Den lille maskine viste hurtigt sit værd ved at lægge 450 tagplader, hvor er håndværker typisk lægger 350 plader om dagen.

Samtidig har håndværkerne en meget mere skånsom arbejdsdag, fordi de ikke skal løfte tagpladerne, og maskinen kan betjenes stående via en bøjle i styret. ”Vi har oplevet, at når vi har demomodeller ude at arbejde, så køber håndværksmestrene dem på stedet, når vi skal hente maskinerne efter prøveperioden. Medarbejderne plejer at sige, at skal maskinen ned af taget, så følger de med,” siger Allan Laursen med et smil og fortæller, at Byggeriets Arbejdsmiljøbus - bambus.dk mener, at der er stor fremtid for den lille maskine. En lang stribe virksomheder er allerede skrevet op til demomodellerne af AL-TAGVAC. Maskinerne kan gøre det hårde monotone arbejde, hvor håndværkerne bliver skånet. Det giver også god mening i en tid, hvor pensionsalderen hele tiden hæves, og mange i branchen ser frem mod et endnu længere arbejdsliv, hvor kræfterne skal være i behold. Ved at udnytte arbejdskraften intelligent skærpes de danske virksomheders konkurrenceevne. Udstyr der passer til opgaverne Hos AL-LIFT har de et større udvalg af løfteudstyr til branchen, hvor virksomhederne finder alt fra svingkraner til traverskraner, løftegrej til trucks m.m. Også i udlandet bliver der lagt mærke til den danske producent, der blandt andet har udviklet en maskine til tunnelarbejde i Stockholm, hvor elementer på otte tons skal løftes, roteres 90 grader, inden de monteres på tunnelvæg under Stockholm by. ”Vi udvikler selv maskinerne, så vi er sikre på, at de passer perfekt til de opgaver, de skal løse og tilfører værdi til virksomhederne,” forklarer Allan Laursen. Få hjælp til opgaven Mange virksomheder tøver lidt med at indføre vakuumløftere på arbejdspladsen. Så hos AL-LIFT rådgiver de kunderne om, hvilke løsninger der vil skabe merværdi og styrke konkurrenceevnen. ”Valget af maskine afhænger af, hvilke materialer og løfte-op-

gaver den enkelte virksomhed har, derfor bruger vi tid sammen med kunden på at finde de bedste løsninger, som bliver en investering i fremtiden,” siger Allan Laursen. Egen import sikrer gode priser Hos AL-LIFT har de også egen produktion af aluminiums-traversskinner til loftmontage. Egen produktion sikrer ikke blot en høj kvalitet, men også en garanti for de bedste priser til kunderne. ”Når vi selv producerer, er der ingen fordyrende mellemled. Det er præcist, som når vi udvikler løfteudstyret, at vi vil være helt tæt på vores produkter, fordi det giver kunderne de bedste løsninger,” forklarer Allan Laursen. Læs meget mere om alle mulighederne for at gøre hverdagen lettere og mere effektiv på www.al-lift.com

FAKTA

Allan Laursen startede i 1988 med at producere løfte- og håndteringsudstyr. AL-LIFT er i dag førende indenfor sit forretningsområde med mange unikke produkter og med eksport over det meste af Europa.


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

15

I udviklingsfasen bliver nyt arbejdstøj fra ENGEL Workwear testet internationalt af arbejdere i forskellige brancher.

Moden kommer aldrig til at gå foran funktionalitet og sikkerhed. Reflekser og placering af lommer de rigtige steder vil altid have høj prioritet i design af arbejdstøj

FREMTIDENS ARBEJDSTØJ ER PRAKTISK, MODERIGTIGT & BÆREDYGTIGT Arbejdstøj skal have øget komfort, være smart og give bæreren muligheden for en individuel stil uden at gå på kompromis med funktionaliteten og de praktiske features, der giver arbejdstøjet værdi i jobbet, fortæller chefdesigneren i ENGEL Workwear.

D

er er for alvor gået mode i arbejdstøj, som i højere grad end nogensinde skal være både praktisk og smart. ”Udviklingen er gået stærkt de senere år. Tidligere blev der lagt mest vægt på tøjets praktiske funktion i arbejdssituationen. Det skulle for eksempel forhindre slid på medarbejderens eget tøj. Tidligere var arbejdstøj også mere uniformspræget. Det er helt anderledes i dag,” siger Malene Dirksen, chefdesigner i ENGEL Workwear, en del af F. Engel, som siden 1927 har forsynet folk i alle brancher herhjemme og i udlandet med funktionelt og smart arbejdstøj. ”Moderne arbejdstøj skal have mange forskellige kvaliteter på samme tid. Det skal have øget komfort, være moderigtigt og give bæreren muligheden for en individuel stil uden at gå på kompromis med funktionaliteten og de praktiske features, der giver arbejdstøjet værdi i jobbet.” Mode og funktionalitet F. Engel er kendt for sine tre brands ENGEL Workwear (arbejdstøj), Deerhunter (jagttøj) og Sunwill (herremode). De imødekommer forskellige behov i hverdagen, men inspirerer også hinanden, fordi grænserne mellem arbejde og fritid bliver mere slørede, og fordi vi i højere grad end tidligere er forfængelige hele dagen. ”På vej hjem fra arbejde skal der måske købes ind og hentes børn, og her er det et klart plus, at man stadig kan se ordentlig ud. For at imødekomme disse krav får vores arbejdstøj i dag meget mere inspiration for sportsverdenen end for blot få år siden. En anden inspirationskilde er outdoor-tøj, fordi det forener funktionali-

tet med komfort og bevægelighed. Det er en svær opgave, for moden kommer aldrig til at gå foran funktionalitet og sikkerhed. Reflekser og placering af lommer de rigtige steder vil altid have høj prioritet i design af arbejdstøj,” siger Malene Dirksen. Stræk og test Moderne arbejdstøj er kendetegnet ved hurtigttørrende materialer og svedtransporterende tekstiler, og så er stræk i metervaren efterhånden blevet et ufravigeligt krav. ”Stræk giver et mere fleksibelt stykke arbejdstøj og en pasform, der smyger sig til kroppen. Det er så at sige godt for både bæreren og beskueren. En anden fordel ved stræk er, at den altid vender tilbage til sin oprindelige form efter at være blevet strakt ud. Det gør, at arbejdstøjet holder sin facon gennem længere tid.” I udviklingsfasen bliver nyt arbejdstøj fra ENGEL Workwear testet internationalt af arbejdere i forskellige brancher. ”Det giver os værdifuld viden om behovene i forskellige industrier og faggrupper. Feedbacken kan handle om alt fra placeringen og antallet af lommer til længden på jakker og bukser. Alle de gode inputs fra vores testpersoner bliver omsat til nye kollektioner, der flytter arbejdstøj til et nyt niveau, der lever op til forventninger og krav fra dem, der skal bruge det.” Ansvarligt arbejdstøj Virksomhedens sociale ansvar har altid vejet tungt hos F. Engel, som i snart 100 år har haft stor lokal betydning for Haderslevområdet. F. Engels store CSR-arbejde omfatter blandt andet initiativer inden for sociale forhold, psykisk og fysisk arbejdsmiljø, menneskerettigheder og hensyn til klima og miljø.

”Kravet om bæredygtighed både under fremstillingen og i de enkelte produkter bliver større og større, og i ENGEL Workwear arbejder vi blandt andet mod at bruge recycled polyester i alle de produkter, hvor det er muligt,” siger Malene Dirksen. Størstedelen af arbejdstøjet fra Engel Workwear er OEKO-TEX® certificeret. OEKO-TEX® er verdens førende sundheds- og miljømærkning for tekstiler og garanterer, at tekstiler og produkt ikke skader bærerens helbred.

FAKTA Familieejede F. Engel Konfektion blev stiftet af Friedrich Engel i 1927 inspireret af hans søn Carls tur til USA og mødet med overalls i den nye metervare denim. F. Engel Konfektion beskæftiger i dag omkring 500 mennesker og fører tre selvstændige brands: ENGEL Workwear (arbejdstøj), Deerhunter (jagttøj) og Sunwill (herremode). Se mere på www.engel.eu Se mere på www.f-engel.com


Profile for partnermedier

Fremtidens byggeri & anlæg  

Fremtidens byggeri & anlæg