Digitalisering

Page 5

ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

5

DIGITALISERING OG INNOVATION KRÆVER AT DER ER STYR PÅ VIRKSOMHEDENS DATA

Energisektoren står overfor en række spændende udfordringer med markedsliberalisering, ambitiøse klimamål og grøn omstilling. En dagsorden der stiller nye krav til digital omstilling af sektorens traditionelle it-systemer. Det er samtidig en udfordring, der kendes i mange andre brancher - en udfordring, som it-konsulentvirksomheden Immeo bidrager til at løse.

H

Af Henrik Malmgreen

os energiselskabet EWII har man en ambition om at være Danmarks mest kundevendte og stærkeste forsyningssupermarked. Det er en ganske rimelig målsætning at stræbe imod, men lige præcis, når man taler energisektoren, er det måske lettere sagt end gjort. Eller måske kunne have været lettere sagt end gjort. Over de senere år er denne nemlig blevet mødt af en øget konkurrence gennem liberalisering, ambitiøse klimamål og grøn omstilling. Hos EWII har man derfor taget en strategisk beslutning om en proces, der skal være med til at sætte data fri og for alvor gøre dem til en kommerciel ressource. I den proces har man valgt it-konsulenthuset Immeo som følgesvend på den digitaliseringsrejse, der har forvandlet energiselskabet fra en lokal aktør i Trekantområdet til at være landsdækkende leverandør af en række forskellige forsyningsområder og services. Dårlig datakvalitet er en stopklods ”Det har betydet et grundlæggende opgør med EWII’s hidtidige opbygning af it-infrastrukturen, hvor fokus er flyttet fra et traditionelt systemcentrisk fokus til et tværgående proces- og datacentrisk fokus”. Det siger partner og ansvarlig for forretningsudvikling i Immeo, Ivan Beltoft. Han føjer til, at digitalisering i mange år har haft lighedstegn med indkøb af endnu et it-system – og desværre bliver resultatet tit, at det nye system bliver integreret på kryds og på tværs uden en klar definition af hvilket system, der ejer hvilke data. Det skaber datasiloer, hvor data ligger spredt ud over flere systemer og i værste fald uden mulighed for at koble dem sammen. Dårlig datakvalitet er en stopklods for digitalisering og innovation. Ivan Beltoft siger videre: ”Digitalisering skal i stedet ske på et solidt fundament for virksomhedens dataarkitektur og anvendt data governance, som er helt afgørende for at opnå succes. Det er lige præcis det, vi arbejder med at sikre”.

”Det handler om at gøre innovationen datadrevet på en måde, så den understøtter forretningsprocesserne. Det betyder, at alle i virksomheden skal kunne arbejde på tværs uden at skulle tænke på, hvor data kommer fra”, forklarer Daniel Nørgaard.

Data skal være tilgængelige Daniel Nørgaard, der ligeledes er partner i Immeo og har ansvaret for Digital Performance, føjer til, at mange virksomheder er udfordret netop, fordi virksomhedens IT-systemer ikke er gearet til hverken datadrevet innovation eller kravene til integration af nye intelligente services. Derfor skal man gentænke virksomhedens systemarkitektur mod at kunne gøre data mere tilgængelige - uafhængigt af systemerne. ”I modsætning til de historiske punkt-til-punkt integrationer med systemcentrisk og siloopdelte data arbejder vi med et koncept for Business Capabilities. En Business Capability skaber en fælles datamæssig sammenhæng indenfor et givent datadomæne og rummer indbygget funktionalitet til styring af datastandarder, kvalitetssikring, overholdelse af lovgivning, compliance og sikkerhed”, siger Daniel Nørgaard. Med andre ord er Business Capabilities en moderne data- og integrationsarkitektur, som bliver lagt ind over de eksisterende kildesystemer. Herigennem samles og udstilles data gennem åbne API’er i en fælles datamodel til brug for medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. Samspil og data skal bidrage til grøn omstilling Med fokus på den grønne omstilling og de seneste stigninger indenfor energipriserne er behovet for indsigt og rådgivning større end nogensinde. ”Når jeg som kunde ønsker at optimere mit forbrug, er det essentielt, at jeg får den samme indsigt og rådgivning uafhængigt af om min henvendelse sker telefonisk via kundeservice eller via den digitale selvbetjening. Det nytter derfor ikke at have en forældet it-infrastruktur, hvor virksomhedens data ikke er gjort nemt tilgængelige. Det sætter begrænsninger for vækst og innovation”, uddyber Ivan Beltoft. Dataarkitekturen og indsigt i energidata er en nødvendighed for energisektoren med henblik på at kunne skabe nye, digitale services, som kan bidrage til at sænke energiforbruget og reducere energispild hos både forbrugere og virksomheder. Det

”Kvaliteten af data er helt afgørende for at opnå succes, især når man arbejder med kunstig intelligens som fundament for optimering af forretningsprocessene gennem hele organisationen”, siger Ivan Beltoft.

kræver samspil og integration af data på alle niveauer, og netop i dette krydsfelt er EWII en af sektorens mest ambitiøse og visionære forsyningsvirksomheder. Data skal kunne flyde frit ”Det handler om at gøre innovationen datadrevet på en måde, så den understøtter forretningen. Det betyder, at alle i virksomheden skal kunne arbejde på tværs uden at skulle tænke på, hvilket system data kommer fra, men kun skal fokusere på, hvad data skal bruges til”, slutter Daniel Nørgaard. Det betyder til gengæld, at den enkelte virksomhed skal gentænke, hvordan it rent faktisk kan understøtte forretningen.

FAKTA AGILITET GIVER NY FORRETNING Hos energiselskabet EWII har Immeo implementeret en it-løsning, der bygger på tre grundlæggende principper, nemlig Business Capabilities, en fælles datamodel samt ikke mindst evnen til agil datahåndtering. Immeo arbejder inden for en række forskellige brancher, men i forbindelse med virksomheder med store integrationsplatforme er Business Capabilities, der bygger på Microsoft Azure, et helt centralt arkitekturkoncept. Der er tale om moduler, som byder på specifik forretningslogik, men som nemt kan tilpasses andre formål, hvilket giver gode muligheder for genbrug ud fra princippet ”Build once - Use everywhere”. Hos EWII betyder det, at de enkelte aftagersystemer ikke længere skal tilgå kildesystemerne, men udelukkende henter data i Business Capabilities-modulerne. På den måde kan man ændre kildesystemerne uden at skulle omkode frontend-applikationerne. Ifølge Harvard Business Review er såkaldt teknologisk gæld - altså forældede teknologier - en stor udfordring for mange virksomheder, hvor forretningslogikken er fragmenteret. Et af fokusområderne for Immeo er således at forvandle traditionel it til en platform for innovation gennem udnyttelse af moderne cloud-teknologier, arkitektur, lige som man tænker i proces- og dataorienterede Business Capabilities. Se mere på www.immeo.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.