Den virtuelle arbejdsplads

Page 1

ANNONCETILLÆG MAJ 2020

Den virtuelle arbejdsplads Vi kigger ind i en virkelighed, hvor online værktøjerne ikke bare er hverdag for mange, men hvor brugen af dem også vil føre til en markant ændring i vores adfærd. Natasha Friis Saxberg, adm. direktør i IT-Branchen Læs mere side 2

Læs mere side 10

Vi bliver en sammensmeltning af generationer Søren Krogh Nielsen; adm. direktør i Ricoh

Læs mere side 12

Feedback kan øge både kvaliteten og fællesskabet Sju G. Thorup, cand. scient, MBA, managementkonsulent Comatch


2

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Kan du håndtere fremtidens asynkrone adfærd? Vi kigger ind i en virkelighed, hvor online værktøjerne ikke bare er hverdag for mange, men hvor brugen af dem også vil føre til en markant ændring i vores adfærd. Af Natasha Friis Saxberg, adm. direktør i IT-Branchen

C

oronakrisen har fået langt flere virksomheder til at investere i og opdatere deres onlineløsninger, ligesom langt flere medarbejdere har skruet gevaldigt op for brugen af digitale samarbejdsværktøjer. Dermed har langt flere få øjnene op for de muligheder, der ligger i de digitale værktøjer og fordelene ved en markant anderledes og måske mere asynkron arbejdsdag. Man kan i hvert fald allerede nu se, at folk fortsætter med at bruge de digitale værktøjer, selvom de er kommer tilbage på arbejdet. I bl.a. Kina er antallet af medarbejdere, der fortsætter med at bruge online værktøjer efter deres tilbagevenden til arbejdet, dobbelt så højt som før coronakrisen. Og antallet af kinesiske brugere på onlineværktøjerne stiger fortsat uge for uge. Så noget tyder på, at hverdagen allerede nu forandres til en ny digital virkelighed. Nye arbejdsformer kræver også adfærdsændringer Mange virksomheder har dog også oplevet, at produktiviteten falder, når de arbejder remote, og ikke kan holde de vante møder og følge de aftalte arbejdsprocesser til punkt og prikke. Ikke fordi de mangler de digitale værktøjer, men sandsynligvis for de bevidst eller ubevidst holder fast i at arbejde på de vante måder – bare online. Men blot at overføre de gamle vaner til en digital platform, er heller ikke svaret, hvis man for alvor vil høste gevinsterne på fremtidens arbejdsplads. Skal vi for alvor nyde effekten af de teknologiske muligheder, skal vi også grundlæggende ændre vores adfærd. Og det er allerede ved at ske flere steder. Fra 1. til 31. marts har Microsoft f.eks. kunne se, at tiden mellem Teams-brugernes første login og sidste login samme dag, var steget med over en time. Ikke fordi brugerne som sådan var mere på, men fordi den enkelte bruger delte dagen mere fleksibelt op, og var på, når det passede bedst.Produktivitet er forskellig fra person til person, så adfærden giver meget god mening. Nogle er mere produktive om morgenen andre om aftenen. Og netop muligheden for at arbejde asynkront, og være på, når man ved, at man er mest effektiv, er en af de helt store forandringer, som virksomhederne skal forholde sig til. For hvordan tilrettelægger man en hverdag, hvor det er ok ikke at

deltage i de samme møder, at svare på mails i mellem 9 og 16 eller slavisk følge de samme processer? Adfærden hos digitale virksomheder er adfærden for succesfulde virksomheder Hvis man for alvor skal høste frugten af fremtidens digitale arbejdsplads, er det ikke nok, at man bare har de rigtige digitale værktøjer og teknologier på plads. Det kræver ofte også en reel kulturændring i virksomheden, hvis man skal lykkedes, hvilket er en lidt sværere øvelse. Til gengæld er gevinsten også til at mærke. Medarbejdere der får lov til at arbejde online og digitalt mindst en gang om måneden, har 24% større sandsynlighed for at føle arbejdsglæde og forbedret produktivitet, og samtidig oplever virksomheder, der giver mulighed for bl.a. at arbejde effektivt hjemmefra, at medarbejderchurnen mindskes med 25%. Skal vi for alvor drage nytte af et digitalt samfund, kræver det, at vi lægger de fysiske kontorvaner bag os og datidens ledelsesmindset, hvor vi skulle se vores ansatte for at føle os sikre på, at der bliver arbejdet. Vi skal turde vurdere folk på, hvad de producerer, og ikke hvordan de producerer. Om de er med til et fælles møde, må ikke være afgørende eller et udtryk for effektivitet. Tværtimod. Vi skal stræbe efter en asynkron arbejdsdag, hvor opgaver og mål er klart kommunikeret, og hvor folk kobler på, når de kan og vil. Her skal virksomhederne sikre en enorm autonomi, hvor medarbejderne selv styrer og planlægger deres arbejdsdag, og hvor vi måler på output fremfor input.

Ansvarshavende redaktør Henning Andersen · henning@partnermedier.dk

Kære læser.

Projektledelse Kenneth Wigant · kewi@partnermedier.dk

Indholdet i denne udgivelser er bl.a. blevet til i samarbejde med vores mange sponsorer og annoncører.

Journalister Peter Klar

Udgiver

Grafisk produktion Satsform Grafisk produktion · info@satsform.dk

Vores tekstforfatterer og journalister har gjort sig umage med at finde og skrive indhold til dig, som vi håber vil give dig god information og inspiration.

Distribueret i samarbejde med Berlingske Media

God læselyst!

Vi tager forbehold for evt. trykfejl og farveafvigelser.

KOLOFON


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

3

Marianne Horstmann, direktør NetDesign

Corona har givet os et virtuelt wakeup call Under Corona-krisen har op mod 1,8 mio. danske lønmodtagere, i større eller mindre grad, arbejdet hjemme. Det er aldrig set før, og for mange har det været et wakeup call. Flere fordomme og barrierer omkring det at holde videomøder og samarbejde virtuelt med kolleger på tværs af lokationer er forsvundet.

D

e nye erfaringer skal virksomheder og offentlige institutioner nu i gang med at finde ud af, hvordan de kan omsætte til noget, som skaber værdi fremadrettet.

Corona sætter skub i digitaliseringen Det har i mange år været antagelsen, at arbejdsmarkedet ville ændre sig i takt med at den teknologiske udvikling har gjort det nemmere at arbejde remote og samarbejde effektivt på tværs af forskellige lokationer. Udviklingen er dog ikke gået så hurtigt som forventet – til dels fordi digitaliseringen indtil nu er foregået i forskellige tempi. Det er ikke alle virksomheder og institutioner, der har været lige langt fremme i forhold til den digitale transformation, men det har Corona-krisen ændret på. Mange steder er der nu blevet sat turbo på den digitale omstilling. Det betyder, at flere virksomheder og institutioner har fået et langt bedre indblik i alle de digitale muligheder, der findes - og hvordan man udnytter dem optimalt. Det digitale wakeup call Ifølge Marianne Horstmann, som er direktør i it-virksomheden NetDesign, der er en del af TDC Erhverv og Nuuday, har Coronakrisen betydet, at vi for alvor har fået øjnene op for fordelene ved det virtuelle samarbejde. Den skepsis, som tidligere var en barriere for den digitale transformation, er ved at forsvinde. - Der er ingen tvivl om, at Corona har givet os et wakeup call. Flere har fået øjnene op for, at man sagtens kan inddrage virtuelle møder som en del af de daglige arbejdsrutiner, uden at det går ud over samarbejdet eller påvirker produktiviteten og effektiviteten. Mange har også oplevet, at de lettere kan få hverdagen til at hænge sammen, når de ikke skal bruge så meget tid på transport - og samtidig har vi set den positive effekt, det faldende transportbehov har haft på CO2udledningen og miljøet. Det er erfaringer, som er vigtige at tage med videre, siger Marianne Horstmann. Ud af komfortzonen Corona har påvirket vores virkelighed på mange områder, og krisen har tvunget os til at tage flere af vores vante rutiner op til revision. Rammerne for vores arbejdsliv har også forandret sig markant – måske for altid. Derfor er det nu virksomhederne og den offentlige sektor skal begynde at kigge på, hvordan de kan udnytte det markante ryk,

de har foretaget på digitaliseringsområdet under Corona-krisen – og hvordan de kan omsætte de praktiske erfaringer til noget, der både giver mening og værdi på den lange bane. - Selvom den digitale transformation er blevet speedet op af en global krise, som vi alle gerne ville have været foruden, så er det alligevel imponerende at se, hvor hurtigt det er lykkedes danske virksomheder og offentlige institutioner at sadle om til en ny digital hverdag. Selvom de fleste af os savner at mødes fysisk med vores kolleger, så er det interessant at opleve, hvordan det at samarbejde virtuelt, på kort tid er blevet ”the new normal”. Her har Corona-krisen været den driver, der har skubbet os ud af vores komfortzone. Det åbner op for nogle spændende perspektiver og muligheder i forhold til, hvordan vi kan udnytte de digitale samarbejdsløsninger bedre i fremtiden, siger Marianne Horstmann. Virtuelle møder giver mening Når vi digitaliserer, gør vi det altid ud fra en afvejning af de forventede positive og negative effekter, den digitale transformation vil have for organisationen og medarbejderne på den lange bane. Den afvejning vil ifølge Marianne Horstmann stadig gøre sig gældende, når vi begynder at vende tilbage til mere normale tilstande og igen kan mødes fysisk på arbejdspladsen. - Videomøder er naturligvis noget andet end fysiske møder. De fysiske møder med kolleger, kunder, samarbejdspartnere, borgere, patienter, studerende osv. kan vi selvfølgelig ikke undvære - heller ikke i fremtiden, men vi kan sagtens skrue op for videomøderne, for vi har nu lært, at det er let at vidensdele og sparre med hinanden, selvom vi ikke mødes fysisk. Og specielt når vi kigger på, hvad vi kan spare i transporttid- og transportomkostninger, hvordan det gavner effektiviteten og vores work-life balance, samt hvad det betyder for vores muligheder for at reducere CO2-aftrykket, giver det rigtig god mening. I bund og grund afhænger det meget af vores mindset, om vi får succes med den digitale transformation i fremtiden, siger Marianne Horstmann. De rigtige løsninger er afgørende Under Corona-krisen har mange danske virksomheder og offentlige institutioner taget et stort ansvar for at holde hjulene i gang. Det gælder også NetDesign.

NetDesign er en af Danmarks mest erfarne rådgivere, samarbejdspartnere og leverandører af driftssikre netværks-, it-sikkerheds-, samarbejds- og kommunikationsløsninger. Som markedsleder inden for disse områder har vi den højeste faglighed og bedste indsigt i de nyeste teknologier, hvilket gør os i stand til at hjælpe en lang række af Danmarks største virksomheder, offentlige institutioner og myndigheder med deres digitale transformation. Vores unikke end-to-end løsninger og Managed Services har skabt værdi for vores kunders organisation og forretning igennem 30 år. NetDesign har 325 medarbejdere og er en del af TDC Erhverv og Nuuday. Læs mere på www.netdesign.dk

- Under Corona-krisen har vi sat alle kræfter ind på at hjælpe vores kunder bedst muligt igennem en svær periode. Som leverandør af samfundskritisk infrastruktur, og som Trusted Advisor, har vi et stort ansvar - og skal leve op til en særlig forpligtelse. Når der pludselig opstår et akut behov for at beskytte vores kunders forretningskritiske data og sikre, at vital samfundskritisk infrastruktur ikke bliver påvirket af, at alle skal arbejde hjemme i en periode, så betyder det, at vi sætter alt ind på at hjælpe med den digitale omstilling, det kræver. Det vil vi naturligvis også assistere med i fremover, understreger Marianne Horstmann. Fokuser digitalt og kom stærkt tilbage Det at komme stærkt tilbage efter Corona-krisen vil kræve en kæmpe indsats over de næste måneder og år, og vi vil få brug for at fortsætte den digitale udvikling, som nu er kommet godt i gang. Bruger vi vores erfaringer fra Corona-krisen rigtigt, kan vi holde Danmark på en position som digital frontløber – både når det gælder private virksomheder og offentlige institutioner, og så står vi bedre rustet til fremtiden. - I forbindelse med Corona, har vi set, hvordan efterspørgslen efter digitale samarbejds- og videoløsninger er steget markant. Den udvikling kommer til at fortsætte i fremtiden. I dag findes der en række rigtig gode collaboration- og cloudbaserede customer experienceløsninger fra bl.a. Cisco, Microsoft og Genesys, som opfylder de nødvendige sikkerhedskrav; men for at være sikker på, at man får valgt de helt rigtige løsninger, anbefaler vi altid, at man rådfører sig med sin foretrukne it-leverandør, eller tager fat i os. På den måde, kan man få en uvildig vurdering af de enkelte løsninger og en anbefaling af, hvad der matcher ens behov bedst, så man undgår at gå galt i byen, siger Marianne Horstmann.


4

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD IT-Hotellets datacenter er indrettet i en bunker, Civilforsvaret havde i operativ brug under Cubakrisen i 1962 og Tjernobylulykken i 1986.

Få adgang til skrivebordet overalt uanset computer Med fjernskrivebord, data og programmer placeret i IT-Hotellets sikrede koldkrigsbunker kan du altid genoptage dit arbejde, præcis hvor du slap, uanset hvor du er i verden. Af Peter Klar

D

e færreste har deres skrivebord placeret i en koldkrigsbunker, men det er i en vis forstand tilfældet, når du er kunde hos IT-Hotellet. Odense-virksomheden, der har kunder i hele landet, tilbyder virtuelle fjernskriveborde, også kaldet hostet desktop. Det er en centraliseret, fleksibel cloudløsning, hvor medarbejdere nemt og sikkert har adgang til e-mail, filer, programmer, virksomhedens servere og andre ressourcer, uanset hvor de befinder sig i verden. Alle kundens data og programmer er migreret til IT-Hotellets datacenter, som er indrettet i en tidligere koldkrigsbunker bag tykke betonmure og ståldøre. ”Vores kunders medarbejdere skal bare have adgang til en computer og internettet, så kan de logge på deres fjernskrivebord, der altid ser ud på samme måde, uanset hvilken computer de benytter,” siger direktør Thomas V. Ferdinandy. Konceptet udnytter de muligheder for fjernskriveborde, der følger med Windows-computere, men kan også installeres på Mac og mobile devices. Drift, opdatering og backup Computere med fjernskrivebord kører med samme hastighed som på det traditionelle kontor. Alle typer af programmer kan installeres på fjernskrivebordene i bunkeren – fra gamle økonomisystemer til særlig software, der er unik for kunden eller kundens branche. IT-Hotellet sørger for al drift, opdatering og backup, og den valgte løsning kører som abonnement, så virksomheden kan budgettere med et fast beløb per måned til hosting, drift og support af IT. For medarbejderen giver det fleksibilitet og mobilitet. Klap den ene computer sammen og log på igen fra en ny et andet sted – og du har det samme skærmbillede fremme som før. Stor sikkerhed Ingen computer er immun over for virus, men med et fjernskrivebord hos IT-Hotellet er du i trygge hænder og vil få hurtig og omfattende hjælp, når uheldet er ude. ”Uanset hvor meget sikkerhed man implementerer i sit system, kan man ikke undgå, at en bruger får klikket på et inficeret link. I den

situation gendanner vi systemet fra den sidste backup, som højst er et døgn gammel. For eksempel kan vi få en kunde med 20 brugere og 200 GB data op at køre igen inden for en time. Det skal sammenlignes med den tid, en lokal IT-medarbejder skal bruge på at geninstallere hver computer manuelt. Med et par timer per computer er det 40 timer i alt mod en time i vores setup,” siger Thomas V. Ferdinandy. En inficeret PC skader ikke systemet, da der ikke sker dataoverførsel fra PC’en til serveren i bunkeren. Forbindelsen mellem computer og server består kun af skærmbilleder, museklik og tastaturtryk. Fjernskrivebordet Som en ekstra sikkerhed giver IT-Hotellet mulighed for 2-faktor ser altid ud på validering, hvor der bliver sendt en samme måde, besked til en app eller en sms til ens telefon, så man ikke kan logge på uanset hvilken uden at indtaste den ekstra kode, computer du man få.

benytter

Klimavenligt datacenter IT-Hotellet købte bunkeren over for frilandsmuseet Den Fynske Landsby af Civilforsvaret i 2013. Bunkeren var blandt andet i operativ brug under Cubakrisen i 1962 og Tjernobylulykken i 1986. Der skal forceres seks låse, tre gitterporte, to kraftige ståldøre og en rulleport, før man kommer ind til vitalt udstyr. En anden fordel udover den fysiske sikkerhed er, at der er køligt i en bunker. ”Det er en klimavenlig måde at drive datacenter på, fordi vi ikke har brug for at køle vores servere. Vi skal blot cirkulere luften. Da der altid er 18-22 grader året igennem, bruger vi halvt så meget energi som konventionelle datacentre,” siger Thomas V. Ferdinandy. I virksomhedens ånd driver han og medarbejderne naturligvis ITHotellet med brug af fjernskriveborde via virksomhedens egen løsning.

direktør Thomas V. Ferdinandy, it-hotellet.dk

I virksomhedens ånd driver Thomas V. Ferdinandy og medarbejderne naturligvis IT-Hotellet med brug af fjernskriveborde via virksomhedens egen løsning.

Fordele ved fjernskrivebord • Problemfri og tidsbesparende drift og backup uden bekymringer. Alt samles i ét system. • Ingen dyre investeringer og opdateringer i software og hardware. • Økonomisk overblik og nul ubehagelige ekstraregninger ved opdatering og support. • Fleksibilitet. Du har sikker online adgang til data, uanset hvor du er i verden. • Ingen installation af programmer, fri skalering og tilpasning på meget højt niveau. Se mere på www.it-hotellet.dk


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

Kontor efter behov

Det virtuelle kontorhotel Ideal Office i Hørsholm fungerer efter ”pay as you go” princippet, så nye virksomheder ikke binder likviditet, men kan koncentrere sig om det, de brænder for. Af Peter Klar

M

ange små virksomheder har slet ikke brug for et fast kontor, men kan nøjes med et virtuelt kontor, postsortering og mulighed for at leje mødelokale, når de har behov for det. For dem er løsningen et virtuelt kontorhotel som Ideal Office i Hørsholm, som tilbyder service efter ”pay as you go” princippet. Ideal Office åbnede for et år siden med en mission om at hjælpe iværksættere og andre små virksomheder i gang på den billigst mulige måde. Der sker i en fleksibel løsning med en professionel postadresse og bemanding, der skaber tillid til virksomhedens brand og kan skaleres efter behov. Det tager under en time Hos Ideal Office kan du vælge at betale månedsvist eller for flere måneder ad gangen. På den måde kan du som nystartet virksomhed slippe for at skulle binde likviditet i husleje for flere måneder frem. Men det er stadig muligt at opnå en billigere pris ved at betale for flere måneder ad gangen. Det tager under en time at oprette et virtuelt kontor, og du har kun 1 dags opsigelsesvarsel. Samtidig er oprettelsesgebyret 0 kroner. Post-service efter behov Ideal Office har designet fem forskellige pakker, så alle virksomheder kan få den adresseservice, der passer bedst til dem. I alle pakker er der mulighed for at tilkøbe serviceydelser. Den billigste løsning, Bronzepakken til 149 kroner pr. måned, er til virksomheden, der ikke forventer at modtage post af betydning, fordi al kommunikation foregår online. Bronzepakken kommer ned på 126 kroner om måneden, hvis man betaler halvårligt.

En fleksibel løsning med en professionel postadresse og bemanding, der skaber tillid til virksomhedens brand og kan skaleres efter behov

I den anden ende af skalaen er der Platin, hvor du kan få scannet din post, der lægges til dig på en sikker server, så du har den så hurtigt som muligt. Post til Platin+ kunder bliver sorteret og lagt i en postkasse, som kunden selv kan tømme 24/7 med udleveret nøglebrik. Når det gælder pakkehåndtering, betyder ”pay as you go” princippet, at kunden kun betaler pr. pakke, der bliver håndteret af Ideal Office. Mødelokaler på timebasis Ideal Office tilbyder mødelokaler og kontorfaciliteter, som kan lejes billigt på timebasis helt ned til 124 kroner i timen for minimum tre timer kl. 8-17. På den måde kan du nyde friheden i ikke at have et dyrt kontor stående, du ikke benytter hele tiden. Og hvis du alligevel får behov for at arbejde koncentreret eller holde et vigtigt møde i professionelle rammer frem for på en café med larm, lejer du bare et mødelokale i dit virtuelle kontorhotel. Det er nemt at booke et mødelokale i Ideal Offices online bookingsystem. Som kunde hos Ideal Office får du rabat på leje af mødelokale. Din rabat afhænger af, hvilken pakke du har.

Ideal Office, Ved Klædebo 14, 2970 Hørsholm, tilbyder Adresseservice/ Virtuelt kontor på månedsbasis og leje af mødelokaler på timebasis. Adresseservice/Virtuelt kontor fås i fem pakker: Bronze, Sølv, Guld, Platin, Platin+ og kan betales pr. måned, kvartal eller halvår. Bronzepakken med halvårlig betaling koster 126 kroner/måned. Se mere på www.idealoffice.dk

5


6

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Al kommunikation samlet på én platform Unified communication, der integrerer IT-løsning, mobil- og IP-telefoni gør virksomheder fleksible og omstillingsparate, så de kan kommunikere, når omstændighederne kræver det. Af Peter Klar

V

irtuelt arbejde på hjemmefronten bliver nemmere, jo færre platforme medarbejderen skal arbejde på. Derfor har Unicom haft travlt under coronakrisen, for det snart 10 år gamle IT-firma med afdelinger i Frederikssund og Nykøbing Falster har for længst specialiseret sig at levere fleksible løsninger, der gør det muligt for små og mellemstore virksomheder at kommunikere på kun én platform, uanset om medarbejderne er på kontoret, på farten eller derhjemme. ”Vores navn kommer af ’unified communications’, dvs. integration af alle former for kommunikation og udstyr, så brugeren kan komme i kontakt med alle i realtid alle steder via samme platform. Coronakrisen har vist, hvor vigtigt det er ikke mindst for små og mellemstore virksomheder, at de er omstillingsparate og kan kommunikere, når omstændighederne kræver det. Og det kan de med vores system. Medarbejderne skal bare have et headset med hjem, så kan de arbejde som normalt,” siger administrerende direktør i Unicom, Tom Falk Hansen. Fleksibel IP-telefoni Unicom er specialist i mobil- og IP-telefoni til virksomheder. IPtelefoni holder samtaletaksterne i bund ved at udnytte virksomhedens internetforbindelse og kan suppleres med opkald over mobilnettet, når medarbejderne er i marken eller arbejder hjemmefra. Udover den økonomiske fordel giver IP-telefoni fleksibilitet og mange services som bl.a. nem automatisk viderestilling og personlig tilpasning af udseendet på den enkelte brugers telefon. ”Vi understøtter integrationen af mobil- og IP-telefoni med apps, som gør det muligt for virksomhedens medarbejdere at sidde hjemme og skiftes til at tage telefonen på virksomhedens hovednummer. Derudover kan du via vores one number-platform vælge, om du skal præsentere dig med dit arbejdsnummer eller eget nummer, når du ringer med din mobiltelefon,” siger Tom Falk Hansen. Han tror, vi i højere grad vil arbejde hjemme, også når coronakrisen er ovre. ”Selv om mange synes, de bliver forstyrret af børn eller andre i familien, når de arbejder hjemme under coronakrisen, så viser undersøgelser, at man er 20 procent mere effektiv, når man arbejder hjemme, fordi der mange flere afbrydelser på jobbet.”

Unicom er specialiseret i at levere fleksible løsninger, der gør det muligt for små og mellemstore virksomheder at kommunikere på kun én platform, uanset om medarbejderne er på kontoret, på farten eller derhjemme. IP-telefoni med integrerede møde- og videofunktioner gør det nemt for virksomheder at kommunikere virtuelt og visuelt. ”Videoløsninger til mødelokaler er kommet ned i en prisklasse i dag, hvor alle kan være med. Fra 10.000 kroner og op kan du få et komplet mødelokale med stor skærm og kamera. Det vil mange virksomheder gerne have i dag. Det frigiver meget rejsetid, når møder, der før krævede kørsel til en anden landsdel, nu kan klares med video.” Brugeren i centrum Hjertet i Unicoms IP-løsning er IP-systemet SWYX, som Unicom har forhandling af i Danmark. ”SWYX er en rent softwarebaseret løsning til IP-telefoni, der kan have fra få til mange hundrede brugere. Det er meget fleksibelt og kan integreres med mange forskellige platforme og systemer, for eksempel Microsofts Office-apps og Salesforce.” SWYX er inde i en stor vækst i Europa, hvor det er et af de mest benyttede IP-systemer i små og mellemstore virksomheder. ”Det er baseret på de Windows-metoder, virksomhederne allerede kender. Copy-paste og træk og slip fungerer også i telefonsystemet. Det er meget intuitivt, brugercentreret og nemt at arbejde med.” SWYX har blandt andet indbygget videomøder, videokonferencer, skærmdeling og fildeling.

”Som fildelingsløsning leverer vi Dropbox i den professionelle udgave, hvor man kan styre alle filer i skyen. Det betyder, at man er fri for at have en filserver på kontoret, men i stedet har adgang til virksomhedens filer alle steder fra. Når man arbejder hjemmefra, behøver man altså bare sin e-mail, sin telefonløsning og adgang til virksomhedens filer for at have en komplet arbejdsplads.” Sikkert internet Unicom leverer også internetforbindelser – både fiber og kobber – til virksomheder i samarbejde med Danmarks største udbydere, så kunderne altid kan tilbydes den bedste løsning på adressen. ”De fleste virksomheder i dag vil gerne have en fiberforbindelse, så de kan få en ordentlig hastighed. Stabiliteten på fiber er også meget høj. Det er meget sjældent, at vi oplever udfald på fiber i dag. Samtidig er prisen på fiber kommet ned, så der ikke er ret stor prisforskel på en kobber- og fibernetforbindelse i dag,” siger Tom Falk Hansen. Unicom leverer både firewall, router og sikkerhedsudstyr, så kunden får den højest mulige sikkerhed. ”Vi overvåger kundernes forbindelser, så vi ved, at de altid er oppe, og ellers finder vi fejlen med det samme. Vores medarbejdere har mange års erfaring med tele og IT, og som kunde kan du altid komme i kontakt med en af vores teknikere.”

Med afdelinger i Frederikssund og Nykøbing Falster leverer Unicom leverer Mobil- og IT-telefoni, SWYX og Internetforbindelse til erhverv. SWYX samler virksomhedens telefonanlæg og IT-løsning til en økonomisk og driftssikker totalløsning, der giver avancerede muligheder for tilpasning til den enkelte brugers behov. Se mere på www.unicom.dk


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

7

FacilityNet samler mødeplanlægning, frokostkøb, takeaway, fakturering og løntræk i én løsning.

Effektiv mødeplanlægning og frokostkøb

sparer tid, penge - og mad Færre klik og flere valgmuligheder skal få medarbejderne hos FacilityNets kunder til at engagere sig endnu mere i den daglige mødeplanlægning og bestilling af frokost. Af Peter Klar

J

o nemmere det er for medarbejdere at planlægge møder og bestille frokost, jo mere vil det interessere dem, og netop medarbejdernes øgede engagement i disse små daglige beslutninger er nøglen til både store økonomiske besparelser og reduktion af madspild i stor skala på private og offentlige arbejdspladser. Sådan lyder den mission, IT-virksomheden FacilityNet er på. FacilityNet forsyner allerede 600 af Danmarks største arbejdspladser og kantineforpagtere med en Outlook- og web-baseret cloud service til mødeplanlægning og frokostbestilling og lancerer snart en mobil app med de samme services og nye muligheder for at bestille hurtigere og give større valgfrihed. Én løsning til det hele Mens FacilityNet samler mødeplanlægning, frokost-betaling og takeaway samt automatiserer fakturering og løntræk i én løsning, foregår det i mange virksomheder stadig i flere forskellige systemer. ”Lokalebooking sker typisk i Outlook, mødeforplejning i kantineforpagterens eget system og betaling af frokost via en kantineterminal. Det er meget omstændeligt og involverer mange flere mennesker, end medarbejdere og virksomheder lige tænker over. Medarbejdere og sekretærer booker, og kantineforpagtere og bogholdere fakturerer og betaler hinanden på kryds og tværs i et ressourcekrævende puslespil. Der bliver spildt tid, penge – og mad,” siger direktør i FacilityNet, Jeppe Fjord. Store besparelser og mindre madspild I dag ved en kantineforpagter reelt ikke, hvor mange der skal laves mad til, før medarbejderne står i kø i kantinen.

Ifølge Jeppe Fjord vil det nedbringe madspildet betragteligt, hvis medarbejderne bliver motiveret til at tage medansvar for madspild og bruger appen til at vælge, hvornår og hvad de vil spise. ”Vi er bekendte med, at kantiner kalkulerer med et dagligt madspild på ca. 10-15 procent. Ifølge Bygningsstyrelsens egne beregninger skal der leveres 5,1 millioner måltider pr. år i Staten. Hvis Staten kan spare 10 procent måltider à 62 kroner dagligt, så vil det give Staten en potentiel På sigt kan besparelse på 31,6 millioner kroner brugeren træde pr. år svarende til 510.000 måltider pr. år. Hertil kommer de adminiind i lokalet strative besparelser på at håndtere frokostordninger for både kantineeller kantinen, forpagter og Statens bogholderi, som hvorefter appen ligeledes løber op i flere millioner pr. år. Kigger vi på det private marked via mobil eller både i Danmark og udlandet, så er der enorme summer at spare på madspild, smartwatch og så bidrager det til et bedre miljø.” spørger, om siger Jeppe Fjord.

der skal bookes lokale eller købes frokost Jeppe Fjord, direktør FacilityNet

Intelligente forslag Med bl.a. beacon-teknologi, som kendes fra brobizz, GPS og intelligens er der ifølge Jeppe Fjord et stort udviklingspotentiale i en integreret løsning til mødebooking og madbestilling.

FacilityNet tilbyder en cloud-platform, der effektiviserer mødebooking og kantinebestilling med integration til virksomhedens Outlook-kalender, økonomisystemer og betalingsløsninger. FacilityNet omfatter blandt andet: • Mødeplanlægning og -forplejning med automatisk fakturering. • Takeaway til ansatte. • 100% selvbetjent kantinebetaling uden kassedame, kontanter og kø. Se mere på www.facilitynet.io

Appen gør det let at finde et ledigt lokale og bestille forplejning i én arbejdsgang, og appen foreslår intelligent brugeren et ledigt lokale, da den kender brugerens lokation og tidligere behov. ”På sigt kan brugeren træde ind i lokalet eller kantinen, hvorefter appen via mobil eller smartwatch spørger, om der skal bookes lokale eller købes frokost. Det hele bestilles og betales med få klik.” Appen vil kunne tilbyde større valgfrihed, medarbejderne kan stemme om ugens menuer, give feedback og skal ikke stå i kø for at betale. De mindre frokostleverandører kan levere maden til virksomhederne, og vil kunne tilbyde automatisk fakturering, løntræk, tank-op og kreditkortbetaling uden at de skal udvikle sit eget system. Frihed til at vælge Ifølge Jeppe Fjord er målet at give medarbejderne samme følelse af fleksibilitet og valgfrihed, som når de har fri og vil købe takeaway til familien. ”Her er vi vant til selv at vælge menuen og kun betale for den mad vi får leveret. Hvis medarbejderne på jobbet let kan bestille via en app, selv vælge menuen, samtidigt med at vi fjerner alt administrativt arbejde for frokostleverandør og virksomhedens bogholder i forbindelse med fakturering og løntræk, så er det en win-win for alle parter.” Faktisk er både frokostkøb og takeaway allerede integreret i FacilityNets løsning, og det vil også være at finde i appen, så medarbejderen har nem adgang til frokosten på jobbet og på vej hjem fra arbejde, når aftensmaden skal købes.


8

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Kontorhotellet Adeo Office tilbyder en all inclusive-løsning til små og mellemstore virksomheder i et inspirerende arbejdsmiljø, hvor forskellige virksomheder og mennesker kan trives.

Hos Adeo Office får alle lejere adgang til forskellige lounge miljøer, internet, luksuskaffe, bade- og fitnessfaciliteter, fri parkering og adgang til bygningen 24/7 med i prisen. Adeo Datacenter er et carrier neutralt datacenter, der tilbyder co-location og virtuelle miljøer uden binding til virksomheder. Se mere på www.adeoos.dk og www.adeodc.dk

”Fortsætter vi med at levere det rigtige produkt til den rigtige pris og tillige yder en sublim service, så er kontraktbinding alligevel underordnet, for så bliver kunderne hos os,” siger Mikkel Emmerik, CEO i Adeo Group.

Business uden binding Fleksibilitet er nøglen til succes på fremtidens marked for både medarbejdere og virksomheder, mener Adeo Group, som driver kontorhotel og datacenter uden binding. Af Peter Klar

"

Mange danske virksomheder har under coronakrisen indset, at de sagtens kan arbejde meget mere fleksibelt og agilt, end de har gjort før. Danmark bygger i høj grad på små og mellemstore virksomheder, og de har på den hårde måde lært, hvor vigtigt der er at være fleksibel og agil i tider som nu,” siger Mikkel Emmerik, CEO i Adeo Group, som ejer kontorhotellet Adeo Office samt Adeo Datacenter i Albertslund. At være bundet af langvarige kontrakter på kontorlokaler eller hosting er ikke fleksibelt, og derfor er der med enkelte undtagelser ingen binding længere end en måned hos Adeo. ”Medmindre en virksomhed for eksempel ønsker ombygning af nogle lokaler for at flytte ind, er der ingen binding hos os. Dermed hænger virksomheden ikke på en høj udgift til kontorleje eller hosting, hvis dens behov pludselig bliver mindre. De fleste andre kontorhoteller og datacentre har lang binding, ofte et år eller mere. Det skaber ikke omstillingsparate og agile virksomheder i en tid, hvor udviklingen går så stærkt, og man skal kunne sadle om nærmest fra det ene minut til det andet.” Kontor på mange måder Kontorhotellet Adeo Office tilbyder en all inclusive-løsning til små og mellemstore virksomheder i form af traditionelle kontorfaciliteter, men tilbyder også virtuelt kontor samt ”flyverpladser”. Flyverpladser henvender sig primært til enkeltmands- samt helt små virksomheder, der ikke har behov for fast kontorplads, men gerne vil netværke og have indspark fra andre. Adeo Office garanterer således en plads, men den er ikke nødvendigvis fast. Virtuelt kontor bruges især af virksomheder, der enten drives fra udlandet eller blot ønsker at fremstå lige så professionelt, som det arbejde de udfører. Her har virksomheden registreret sin adresse hos Adeo Office, der udover at skanne og fremsende post også kan bistå med mindre administrative opgaver. Adeo Office sætter en dyd i at være til for lejeren, hvilket især ses i den service, der ydes i hverdagen. Her forsøger kontorhotellet altid at imødekomme diverse ønsker i alt fra udlån af trailer, leje af kantine til private begivenheder samt råd, hjælp og vejledning fra Adeo Office’s håndværker til gør-det-selv opgaver i hjemmet. Uanset om du lejer dit eget kontor eller en plads i kontorfællesskab, får du blandt andet internet, luksuskaffe, adgang til bade- og fitnessfaciliteter, masser af fri parkering og adgang til bygningen 24/7 med i prisen.

Inspirerende miljø Så snart man træder ind i receptionen, bliver man mødt af smilende Aleksandra, der tager sig godt af husets lejere og gæster. Hver morgen bliver der serveret gratis morgenmad, og Adeo Office tilbyder også en lækker frokostordning. Der er kunst på væggene og kaffe af høj kvalitet brygges hele dagen. Det sidste er noget af det vigtigste for lejerne, viser tilfredshedsundersøgelserne. En anden ting, som Adeo Office’s lejere vægter højt, er den uformelle og kollegiale stemning, som kendetegner kontorhotellet. ”Vi går meget op i at skabe et inspirerende arbejdsmiljø, hvor forskellige virksomheder og mennesker kan trives. Det er både vigtigt for arbejdstageren og arbejdsgiveren. Vi hører fra vores kunders direktører, at det generelt bliver sværere og sværere at rekruttere og fastholde gode medarbejdere. Det vil vi gerne være med til at lave om på.” Derfor er de hos Adeo Office ikke blege for at hive grillen frem, når vejret er til det, eller tage en omgang kongespil på kryds og tværs af virksomhederne, som lejer sig ind i kontorhotellet. Her kender man hinanden, og hvor nogle blot sludrer, er der andre, som blandt andet har fundet træningsmakkere i huset. Flere virksomheder laver Vi går meget endda forretning sammen!

op i at skabe et inspirerende arbejdsmiljø, hvor forskellige virksomheder og mennesker kan trives. Det er både vigtigt for arbejdstageren og arbejdsgiveren Mikkel Emmerik, CEO Adeo Group

Bekvemmelig lokation Placeringen uden for den tætte trafik i Indre By er også en faktor, der gør Adeo Office interessant for virksomheder – og deres medarbejdere. ”Selvfølgelig vil der altid været et marked inde i centrum, men vi oplever et stadig større behov for at komme uden for byen. Folk gider ikke bruge en halv time på at komme af med deres bil eller på bare at komme de sidste tre kilometer gennem centrum af byen. Det skal være nemt, så de kan komme hurtigt hjem til deres familier. Og vi har stadig kun 11 km ind til Rådhuspladsen.”

Data i sikkerhed Adeo Office og Adeo Datacenter bor i ’The Factory’, en 5.000 m2 stor bygning i Albertslund. Lidt under 4.000 m2 er kontorhotel, mens resten er datacenter, hvor virksomheder kan leje virtuel serverhosting eller placere deres egne fysiske servere – såkaldt co-location – i et topsikret professionelt miljø. Her er alle fem datahaller tilkoblet UPS (Uninterruptible Power Supply), dieselgenerator og professionelt køleudstyr. Datacentret er overvåget 24 timer i døgnet, så virksomhedens data er i sikre hænder og altid kan tilgås nemt og hurtigt, enten fysisk eller remote. ”Co-location er en oplagt løsning til virksomheden, der mangler et sikkert miljø til opbevaring af sine servere. Langt de fleste virksomheder, der arbejder med kritisk data, har erkendt, at servere placeret i et almindeligt kontormiljø er en dårlig idé. Servere, støv og forkert temperatur er en meget dårlig kombination. Det eller en simpel strømafbrydelse kan lægge vitale dele af en virksomhed ned, og det ønsker man ikke, hvis man driver noget af vigtighed,” siger Mikkel Emmerik. Serverplads efter behov Den gængse forretningsmodel i datacentre trænger til at bliver udfordret, mener Adeo Datacenter. Modsat andre datacentre har Adeo Datacenter ingen binding. I stedet for en stram kontrakt kan aftalen løbende tilpasses og ændres, så den passer til virksomhedens aktuelle behov. Både virksomhedernes behov for fleksibilitet og den teknologiske udvikling taler imod binding. ”Vi flyttede for eksempel en kunde, der lejede 15 rackskabe og havde fem års binding i et andet datacenter. Men teknologien udvikler sig hurtigt, og mere data kan opbevares på stadig mindre plads. Kunden investerede i ny hardware, der reducerede serverbehovet til seks rackskabe, men skulle stadig betale for 15 rackskabe i de tre et halvt år, der var tilbage af kontrakten.” ”Isoleret set ville vi have en bedre business case på en kunde, vi binder til os i lang tid, men vi tror på, at virksomheder hellere vil have fleksibilitet, og at vi i det lange løb tjener vores egen forretning bedst ved at gøre det så fordelagtigt som muligt at være kunde hos os. Og fortsætter vi med at levere det rigtige produkt til den rigtige pris og tillige yder en sublim service, så er kontraktbinding alligevel underordnet, for så bliver kunderne hos os,” udtaler Mikkel Emmerik.


!

HJÆLPEPAKKE

TIL DATACENTERKUNDER

!

PRØV OS

HELT GRATIS I 3 MÅNEDER

INGEN KONTRAKTBINDING - FLEKSIBEL LØSNING Hos Adeo Datacenter har vi siden vores start i 2016 haft som mission at udfordre den eksisterende datacenterbranche. Vi har den holdning, at vi hver eneste dag skal gøre os fortjent til at være din leverandør af datcenterløsninger. Derfor binder vi jer ikke på volumen eller kontraktlængde. • Markedets laveste priser • Kompetent sparring og rådgivning uden beregning • Fleksibel i forhold til netop jeres virksomheds behov • Vi går ikke på kompromis med sikkerhed og oppetid

CO-LOCATION OG VIRTUELT MILJØ

TOPSIKREDE FACILITETER

DIN VIRKSOMHEDS DATA ER I SIKRE HÆNDER Uanset i hvilken grad din virksomhed er berørt i denne tid, så ønsker vi at hjælpe i det omfang vi kan. I 3 måneder kan I som ny kunde teste os og vores produkter. Hvad enten det er co-location eller kapacitet i vores virtuelle miljø, så er det fuldkommen gratis og uden nogen form for efterfølgende binding. Selv dit strømforbrug betaler vi. Vi håber, at dette er hjælp til selvhjælp. Priseksempler på services efter 3 måneder: Co-location 1/4 rackskab (9U) inklusiv: - Strøm - 100 Mbps internet med fri trafik - PDU - Nøglekort med 24/7 adgang Pris: 2.000,Helt rackskab (42U) Pris: 3.200,- 1 Gbps internet inkl. fri trafik:.....1.000,- Strømpris pr. kWh: ..........................1,41,-

Virtuelt miljø Fortæl os, hvad I har brug for af vCPU - Ram - Storage

Adeo Datacenter ApS er et 100% danskejet datacenter og vores mere end 1.000 kvadratmeter store datacenter er beliggende i Albertslund. Kontakt os i dag!

Vi kommer herefter retur med et tilbud.

*Alle priser er pr. måned ex. moms.

Telefon 88 449 449 www.adeodc.dk · info@adeodc.dk


10

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Vi bliver en sammensmeltning af generationer Virksomheder må pakke deres ellers traditionelle ideer om faste hierarkier og rutiner væk, hvis de vil sikre deres overlevelse i en fremtid, hvor alle virksomheder vil være drevet af teknologi, og hvor de nye generationer vil udfordre erhvervslivets grundprincipper.

V

ores verden udvikler sig i disse år med lynets hast. Nye teknologier skyder op over alt og vender og op ned på vores samfund og erhvervsliv i en sådan grad, at virksomheder bliver nød til at gentænke deres eksisterende strukturer og forretningsmodeller, for at sikre deres fremtidige eksistens. Det er en udvikling, der også vil blive præget af den enorme omvæltning, som det danske arbejdsmarked i disse år står overfor - en omvæltning hvor de tidligere og mere analoge generationer skal til at arbejde sammen med de digitalt indfødte. Fremtiden bliver en symbiose De ældre generationer har i mange år været vant til at arbejde i et erhvervsliv kendetegnet ved et tydeligt hierarki, faste strukturer og arbejdspladser, hvor fysisk tilstedeværelse har været en naturlig del af deres dagligdag. Det står i kontrast til de yngre generationer, som i langt højere grad bliver motiveret af en fleksibel arbejdsgang, hvor arbejdsopgaver også kan laves remote og ikke nødvendigvis i de traditionelle arbejdstider fra 9 til 17. ”De generationer som inden længe skal til at arbejde under samme tag, er generationer som har nogle meget forskellige værdier. Det er en udvikling, som på den ene side kan skabe et enormt potentiale, men på den anden side kan udfordre virksomhedernes fremtid,” udtaler Søren Krogh Nielsen, adm. direktør i Ricoh. Corona sætter turbo på omstillingen Forskellene på generationerne kommer især til udtryk i disse dage, hvor coronakrisen for alvor har sat turbo på den digitale omstilling

samt resulteret i, at mange virksomheder fra den ene dag til den anden har måtte omstille sig til en digital hverdag. ”Med den nuværende coronakrise ser man tydeligt, hvordan de yngre generationer ikke oplever den store omvæltning ved at arbejde digitalt, hvorimod de ældre generationer har langt sværere ved at tilpasse sig en hverdag, hvor den fysiske kontakt er skiftet ud med videomøder og e-mails. Og det er derfor vigtigt, at man som virksomhed er opmærksom på dette og sørger for at få alle med om bord,” fortæller Søren og fortsætter. ”For mange virksomheder kan coronakrisen fungere som et rigtig godt tidspunkt for konstruktivt at evaluere behovet for fysiske arbejdspladser i fremtiden, og bruge det som springbræt til at kickstarte virksomhedens digitale omstilling.” Virksomheder må gentænkes Med en fremtid hvor stort set alle virksomheder vil være drevet af digitaliseringens mange muligheder, og hvor fundamentalt forskellige generationer skal arbejde under samme tag, sætter det det helt nye krav til virksomheders struktur og kultur. ”Hvis man som virksomhed vil eksistere i fremtiden, bliver man nød til at gentænke hele virksomheden. Det gælder ikke kun ens virksomhedsstruktur. Man bliver også nød til at gentænke ens ledelsesstil, hvordan man kan sikre medarbejdernes motivation og performance i en mere digital hverdag, og så må man også tilpasse sin indretning, så den afspejler de nye arbejdsformer,” fortæller Søren og slutter. Hvis man som virksomhed vil med på en rejse ind i fremtiden og udnytte det potentiale der ligger i at sammensmelte generationerne, kræver det, at man tør udfordre både de gamle og nye strukturer og værdier.

Søren Krogh Nielsen, adm. direktør i Ricoh

Sådan bringer du din virksomhed ind i fremtiden 1. Få de digitale værktøjer på plads a. Det er essentielt at starte med at få de digitale værktøjer på plads, såsom samarbejdsplatforme og kommunikationsplatforme, for det er dem der danner rammerne for at kunne skabe en effektiv omstilling samt sikre en fortsat effektiv arbejdsgang i fremtiden. 2. Brug coronakrisen strategisk a. Det er oplagt at bruge den tvungne omstilling som mange er i lige nu, til at træne de forskellige generationer i at benytte de digitale platforme og arbejdsgange på. På den måde kan man udligne potentielle uligheder mellem generationerne og sikre fremtidig effektivitet mellem dem. 3. Indret din virksomhed så den understøtter arbejdsgangene a. Hvis man som virksomhed vil have succes med omstillingen, må man sørge for, at den måde man fysisk indretter sin virksomhed på også understøtter og afspejler den måde man har valgt at arbejde på.


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

11

Den gode kundeoplevelse skabes lige godt ude som hjemme Coronakrisen har bekræftet Genesys i, at virksomhedens fleksible, cloud-baserede kontaktcenter-software er med til at sikre, at virksomhederne kan yde personlig service og skabe den gode kundeoplevelse uanset medarbejderens fysiske arbejdssted. Af Peter Klar

V

ærdien af års arbejde med fleksible cloudbaserede løsninger blev pludselig meget synlig for Genesys, da software-virksomhedens private og offentlige kunder på grund af coronavirus måtte sende medarbejdere i kontaktcentre på arbejde derhjemme. ”Med ét blev vores kunders behov for at levere gode oplevelser til kunder og medborgere umiddelbart voldsomt udfordret, samtidig med at efterspørgslen på betjening – ikke mindst inden for retailwebshops og det offentlige Danmark – steg markant. Behovet for flere medarbejdere viste sig faktisk at være den største udfordring for vores kunder, for teknologisk set har vi længe kunnet sprede medarbejdere i kontaktcentre med kort varsel. Vi har kunder, der under Covid-19 pandemien er gået fra få til mere end 1.000 hjemmearbejdende agenter fra den ene dag til den næste, og nu har vi i praksis fået bekræftet, at vi med cloud-teknologi kan skalere vores løsninger kraftigt op uden problemer på kort tid,” siger Jens Olesen, Senior Principal Solution Consultant, Genesys. En personificeret kundeoplevelse Det amerikanske software-firma sælger kontaktcenter-teknologi til primært mellemstore og store virksomheder, der ønsker at levere en god kundeoplevelse, men tiltrækker også stadig flere mindre virksomheder med sin cloud-platform, der i forhold til den traditionelle on premisesløsning har lavere etableringsomkostninger og afregning efter forbrug. For Genesys er den gode kundeoplevelse, som skal understøttes af kontaktcenter-software, først og fremmest kendetegnet ved, at en henvendelse bliver besvaret af en kompetent medarbejder med forståelse for kundens situation, uanset om medarbejderen sidder på sin vante plads i kontaktcentret eller derhjemme ved spisebordet. ”Det er et spørgsmål om at give kunden en personlig og god

Som kunde skal jeg føle, at den person, jeg taler med, har empati for lige præcis min situation. Empati kræver overskud, og det er her, vores software kommer ind i billedet

oplevelse. Som kunde skal jeg føle, at den person, jeg taler med, har empati for lige præcis min situation. Empati kræver overskud, og det er her, vores software kommer ind i billedet. Ved brug af dataopsamling og AI kan vores ”værktøj” levere data fra historik og anden relevant kontekst baseret på tidligere interaktioner og kundens aktuelle webadfærd, så medarbejderen kan yde en god kundeservice.”

En virtuel finger i vejret Et vigtigt aspekt i et kontaktcenter er supervision og sparring mellem ledere og agenter. De opgaver løser Genesys-platformen også, selv om agenterne arbejder hjemmefra. ”I det traditionelle fysiske kontaktcenter kan en agent tilkalde hjælp fra en kollega, men også derhjemme, eller hvor der nu arbejdes, kan agenten række en virtuel finger i vejret. Jens Olesen, Uanset hvor medarbejderne sidder, kan de få assistance, ligesom de kan Genesys dele viden om, hvad der foregår den pågældende dag. Modtager virksomheden pludselig mange kald om et bestemt emne, bliver de hjemmearbejdende agenter informeret som normalt, så de er klædt på til at betjene kunderne som altid,” siger Jens Olesen.

Gode oplevelser giver brandloyalitet Ifølge Jens Olesen har markedet for kontaktcenter-software meget stor fokus på kvalitet, fordi gode kundeoplevelser er med til at differentiere virksomheden og opbygge loyalitet. At agenterne arbejder hjemmefra, ændrer ikke på kvalitetskravet, men fordi arbejdsprocesserne ændrer sig, stiller det nye krav til de interne arbejdsværktøjer, hvis agenterne stadigvæk skal kunne levere den samme høje kundeservice. ”Med spredte agenter er video blevet en vigtig del af sparringen nu. Normalt vil en supervisor bevæge sig rundt i kontaktcenteret for at lytte med og få en fornemmelse af, hvad der foregår. Nu er der kommet distance mellem supervisor og agenter. Dermed bliver vores løsninger med feedback fra kunden eller medborgeren endnu vigtigere, for de er det eneste, der giver et indtryk af kundens oplevelse. Hvis en hjemmearbejdende agent har fået det forkerte ben ud af sengen, er det vigtigt at tage affære, inden vedkommende får givet for mange kunder dårlige oplevelser. Det handler ikke kun om fleksibilitet og agilitet, men om at have de ledelsesværktøjer, der gør det muligt at håndtere og motivere en virtuel arbejdsstyrke.”

”Vi har kunder, der under Covid-19 pandemien er gået fra få til mere end 1.000 hjemmearbejdende agenter fra den ene dag til den næste,” siger Jens Olesen, Genesys.

Genesys Cloud® platformen er en brugervenlig SaaS-totalløsning til kontaktcenterservicering af kunder på tværs af samtlige kontaktkanaler inkl. sociale medier. Den giver optimal driftssikkerhed og sikrer samme kontaktoplevelse, uanset hvordan kunden kontakter din virksomhed. Genesys Cloud® platformen benyttes af mere end 11.000 virksomheder i over 100 lande. Genesys samarbejder på det danske marked med NetDesign, Sopra Steria, Advania, Orange og Global Connect. Elgiganten, City of Helsinki og Nordea er blandt de virksomheder, der anvender Genesys teknologi til at sikre den gode kundeoplevelse.

Teknologisk set har Genesys længe kunnet sprede medarbejdere i kontaktcentre med kort varsel.

Se mere på www.genesys.com eller ring til os på 40 16 06 82.


12

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Feedback kan øge både kvaliteten og fællesskabet

N

år man er sammen på en fysisk arbejdsplads, får man tit uformel feedback. Selvom man ikke tænker på det som sådan, er en kort ordveksling henover skrivebordet eller kaffemaskinen, hvor kollegaen kvitterer med ”Det lyder godt”, en god indikation af at man er på rette spor. Men når man ikke deler fysisk lokation, skal en masse af de ting, der plejer at fungere implicit, pludselig gøres eksplicit og bevidst. Derfor bliver det endnu vigtigere at være systematisk med feedback, når teamet er fysisk distribueret. Feedback undervejs i en arbejdsproces er guld værd. Man kan fange mangler og misforståelser hurtigt og dermed spare tid og indsats senere. Dermed hæver man kvaliteten af arbejdsresultatet og kan endda forkorte leveringstiden. En kultur med gensidig feedback har den ekstra effekt, at kollegerne bliver bedre orienteret om, hvad hinanden laver. Den videndeling kan øge det distribuerede teams samlede kvalitet, effektivitet og fællesskabsfølelse. Bed om feedback på en god måde For at få nytte af andres feedback, skal du kunne holde ud at lade kolleger se dine ufærdige tanker og delresultater. Det kan være svært, fordi du kan føle at du blotter dig. Du kan kan øve dig i at bede om feedback på en mindre ting. Start med at spørge én kollega, og spørg om noget specifikt. Personen behøver ikke være ekspert på det pågældende område – du kan få vældig nyttig feedback fra kolleger på dit eget niveau. Ofte kan du endda få værdifuld indsigt fra mindre erfarne kolleger, der kommer med friske øjne på sagen. Bed om feedback på netop det, der er vigtigst at forbedre. Når du sender dit udkast, så skriv ikke bare ”Dine kommentarer er velkomne”. Vær specifik: ”Jeg har været i tvivl om ... og er landet på at ... Hvad tænker du om det?” Giv feedback til glæde for jer begge At give feeedback kan også føles svært. Måske er du bange for at fornærme eller såre din kollega, eller er i tvivl om hvilken feedback kollegaen egentlig ønsker. I så fald spørg, så du kan bruge din opmærksomhed på netop det som kollegaen har brug for. At give konstruktiv feedback er noget alle kan blive bedre til. Start helst med en positiv indgangsvinkel, inden du giver dine forbedringsforslag. En positiv start giver modtageren noget at stå imod med, når du derefter påpeger ting der der bør forbedres. At finde din positive indledning hjælper også til at sætte dig selv i en konstruktiv stemning: ”Jeg synes du har valgt en god vinkel.” Når du formulerer dig om din egen feedback, så kald den gerne overvejelser eller forbedringsforslag. Antag, at din kollega har tænkt sig om. Brug respektfulde og konstruktive formuleringer som: ”Hvad har du tænkt med hensyn til ...” og ”Jeg tror der bør stå lidt mere om ...” Når du tager Husk at prioritere din feedback. konstruktivt Det er muligt at du har fået øje på 25 imod feedback, ting der kunne blive bedre, men modtageren kan som regel kun tage imod bidrager du til, en håndfuld punkter, medmindre de specifikt har bedt dig om en detaljeret at din kollega sproglig gennemgang. Udvælg de få vigtige punkter, som modtageren reahar lyst igen. listisk set kan forbedre på, givet deres Sju G. Thorup, kompetence og den tid og ressourcer managementkonsulent de har til rådighed. Vær så præcis som mulig, når du Comatch

giver feedback, både når du roser og når du kritiserer. Modtageren har svært ved at bruge generelle udsagn til noget. Når du vil give kritisk feedback, så gør det i telefon eller en personlig chatkanal. Modtageren kan meget bedre modtage dit input, hvis det sker i et fortroligt rum. Når du giver positiv feedback, så gør det gerne med publikum, fx Reply-all på mailen, eller i den fælles chatkanal: ”Jeg synes din præsentation er glimrende. Kort og klar! Jeg kan rigtig godt lide eksemplet med ...” At høre positiv feedback bidrager til en god stemning i teamet og giver andre lyst til at bede om feedback. Tag konstruktivt imod feedback Det kræver øvelse at tage sagligt og konstruktivt imod feedback. Brug ikke energi på at forsvare dit udkast. Tænk hele tiden på, at I drøfter et arbejdsprodukt i jeres team eller afdeling – I er ikke igang med at give dig en personlig eksamenskarakter. I har en fælles interesse både i et godt produkt, og i at I begge bliver klogere. Vær sikker på, at du forstår hvad kollegaen mener med sit input. Stil spørgsmål: ”Synes du det ordvalg er forvirrende netop i dette afsnit, eller i hele teksten?” Kvittér for inputtene: ”Det kan jeg godt se. Jeg vil prøve at omformulere.” Sig tak for feedbacken. Der kan være noget af kollegaens feedback, som du ikke finder nyttigt, og det er helt iorden. Det er ikke meningen med feedback-samtalen at blive enige om noget. Du er ansvarlig for det færdige produkt og beslutter, hvilke dele af feedbacken der skal bruges. Når du tager konstruktivt imod feedback, bidrager du til, at din kollega har lyst igen. Dermed bliver I begge mere motiveret til at opsøge feedback en anden gang. Gå igang med det samme Noget feedback kan gøres skriftligt, især mindre og ukontroversielle ting. Mere gennemgribende forbedringsforslag bør du give mundtligt for at sikre jeres gensidige forståelse. Når I arbejder remote, kan du ikke nemt se, hvor meget du forstyrrer kollegaen. Derfor hvis du – som den der beder om eller skal give feedback – ser behov for en samtale, så aftal hvornår I ringes ved, så det passer ind i begges arbejdsdag. En god feedbackkultur er værdifuld for ethvert team, og endnu vigtigere for et distribueret team. Heldigvis behøver man ikke at

vente – den enkelte medarbejder kan begynde at øge feedback-kulturen i sit team eller afdeling med det samme.

Sju G. Thorup, cand.scient, MBA, managementkonsulent Comatch

Prøv selv: Vælg et enkelt delresultat af dit arbejde idag, som du forestiller dig godt kunne forbedres. Bed en kollega om feedback til det. Læg mærke til, hvordan din forespørgsel og kollegaens tilbagemelding fungerer for jer. Skulle du have spurgt mere præcist? Burde du have sat en deadline? Skulle tilbagemeldingen hellere have været mundtlig end skriftlig? Havde din kollega kontekst nok til at give nyttig feedback? Brug erfaringen til at justere den måde, du vil bede en anden kollega om feedback imorgen. God fornøjelse! Besøg www.comatch.com


THE L APTOP OF TOMORROW

Udvid dit arbejdsområde med ScreenPad Plus og få dobbelte skærme uanset hvor du befinder dig. Zenbook Pro Duo & Zenbook Duo er det perfekte valg for dig, som ønsker at forblive produktiv på kontoret, i hjemmet eller på farten. ASUS recommends Windows 10 Pro for business. WINDOWS HELLO: THE PASSWORD IS YOU.


14

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Fremtiden er digital Forårets komme i begyndelsen af marts er sædvanligvis en tid, hvor solen for alvor begynder at varme. Men selvom vi i påskedagene kunne nyde det gode vejr og glæde os til sommeren, så har coronakrisen kastet en mørk skygge over landet. Af Brian Mikkelsen, Dansk Erhverv

P

å trods af de svære tider, så har vi alligevel set virksomheder og myndigheder skifte gear og omstille sig på en måde, som er meget imponerende. Op mod 1,8 millioner danskere har flyttet kontoret hjem i privaten, og det gælder også hos os i Dansk Erhverv, hvor godt 9 ud af 10 medarbejdere har arbejdet hjemmefra. Jeg tror, vi har fået et indblik i, hvordan mange virksomheder kommer til at se ud – og måske vil den situation, vi står i nu, få mange til at genoverveje, hvordan vi normalt gør tingene. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at de fleste af os fortsat vil blive mere digitale i vores arbejdsliv. Hvordan ser en virtuel virksomhed ud? Danmark ligger helt i top bl.a., når EU måler på, hvor langt landene er kommet med digitaliseringen, og vi kan med rette være stolte af, at danske myndigheder og virksomheder har investeret i både udstyr og kompetencer for at udnytte potentialet i digitaliseringen. På den måde har mange medarbejdere i danske virksomheder allerede stiftet bekendtskab med, hvordan det er at arbejde i en virtuel virksomhed. Alligevel har krisen også vist os, at vi er meget mere afhængige af de fysiske rammer og nærhed med vores kolleger, end vi gik og troede. I en virtuel virksomhed kan mødedeltagere som udgangspunkt selv vælge, om de vil møde op fysisk, eller om de er med digitalt. Videomøder er blevet en helt naturlig del af hverdagen for de fleste, men det kan være svært at få til at fungere optimalt, hvis der fx er

mange deltagere. Dertil kan det være en udfordring at afholde møder, hvor nogle deltagere sidder sammen fysisk, mens andre deltager via videolink. Den virtuelle virksomhed er bl.a. kendetegnet ved en mødekultur, der gør det muligt at få fuldt udbytte af møderne, uanset om deltagerne er til stede fysisk eller digitalt. Et godt arbejdsmiljø hænger for mange sammen med, at de kender deres kolleger og også har tid til at snakke om familie, sport og fritid ude ved kaffemaskinen eller henover frokostbordet. Jeg har allerede set, hvordan mange afholder digitale fredagsbarer for at bevare det sociale på deres arbejdsplads. For fremtidens virtuelle virksomheder bliver det vigtigt at holde fokus på det sociale samvær mellem kolleger, og det kommer nok til at kræve, at vi tænker i nye aktiviteter – også her vil virtuelle virksomheder skulle skabe en ny kultur, der understøtter de sociale relationer i virksomheden. De virtuelle virksomheder er selvfølgelig også kendetegnet ved anvendelse af digitale teknologier. Det er også tilfældet for virksomheder i dag, men gode digitale værktøjer til fx videomøder, dokumentdeling og projektstyring kommer endnu mere i fokus. Der findes allerede et væld af gode produkter, der bliver udviklet af it-virksomhederne. En afgørende forskel kan blive, at medarbejdere i højere grad selv er med til at beslutte, hvilke redskaber de har brug for til deres opgaver eller i forbindelse med et konkret projekt. Den digitale arbejdsplads stiller nye krav Det har været helt afgørende for vores succes med omstillingen, at vi har investeret i den digitale infrastruktur, så der har været tilstrækkelig

båndbredde på bredbåndsforbindelsen, når mange tusind mennesker skal holde videomøder samtidig. En grundpille i dansk telepolitik er den nationale bredbåndsmålsætning fra 2010 om, at alle danskere senest i 2020 skal have adgang til hurtige forbindelser på mindst 100 Mbit/s i download og 30 Mbit/s i upload. Det har mindst 93 pct. af husstandene og virksomhederne i dag. Men mange borgere og virksomheder er endnu ikke blevet koblet op på de lynhurtige forbindelser, teleselskaberne stiller til rådighed. Derfor vil det være et stærkt politisk signal med en ny bredbåndsmålsætning for 2025 om, at mindst halvdelen af de danske husstande og virksomheder vælger en hurtig forbindelse. Den virtuelle virksomhed stiller også krav til både ledere og medarbejdere. Vi får kun så meget gavn af digitale teknologier, hvis vi formår at benytte dem, hvilket kræver et bredt løft af digitale kompetencer på tværs af medarbejdergrupper. Det kan fx være nye færdigheder, som gør de ansatte i stand til at bruge kunstig intelligens til at analysere store datamængder, og visualisere redskaberne, så de kan bruges til at skabe nye indsigter. Det kommer også til at kræve, at både ledere og medarbejdere får mere viden om it-sikkerhed i deres virksomhed, så den virtuelle virksomhed ikke bliver sårbar overfor hackere. På den måde kan vi bevare den tillid, som er et kendetegn ved det danske samfund. Formår vi som individer og samfund at indfri disse krav, går vi en fremtid i møde, hvor den virtuelle virksomhed får de bedste muligheder for at trives. Det vil være til glæde og gavn for alle de medarbejdere, som kan få en mere fleksibel hverdag, og for virksomhederne, der får gladere og mere produktive medarbejdere.


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

Der er især to årsager til cyber-angreb

15

Den menneskelige faktor og manglende digital hygiejne i systemerne udgør de svageste led i virksomheders cyber-forsvar. Mere hjemmearbejde gør ikke sikkerhedstruslen mindre – tværtimod, advarer Institut for Cyber Risk. Af Peter Klar

D

e foretrukne veje for kriminelle ind i organisationers IT-systemer er de samme som i de foregående år, og med mere hjemmearbejde som følge af corona er trusselsniveauet for cyberkriminalitet mod danske virksomheder blot blevet endnu højere. Sådan sammenfatter Jesper Helbrandt situationen på ITsikkerhedsområdet i et pandemiplaget dansk erhvervsliv anno 2020. Han er direktør og Senior Security Advisor i virksomheden Institut for Cyber Risk, der rådgiver virksomheder om IT-sikkerhed. Phishing-mails virker stadig De to mest almindelige årsager til succesfulde hackerangreb handler stadig om den menneskelige faktor og mangelfuld cyber-hygiejne. I flere år har vi talt om, at man skal have gode digitale vaner og en sund skepsis, når man passer sit arbejde foran skærmen, men de såkaldte phishing-mails, der kan se ægte ud og lokker brugeren til at klikke, er stadig meget effektive. ”Mere end 90 procent af de cyberangreb på danske virksomheder, vi hører om, skyldes, at medarbejdere er kommet til at foretage sig noget, de ikke burde. Typisk sker det i travlhed, et øjebliks uopmærksomhed, eller fordi de simpelthen ikke vidste bedre,” siger Jesper Helbrandt. De IT-kriminelle bliver stadig dygtigere og mere sofistikerede, når de udformer phishing-mails. ”Tidligere var mange phishing-mails håbløst skrevet og grafisk helt ved siden af. I dag er de ofte knivskarpt formuleret og sat meget troværdigt op, så det er let at gå i fælden, hvis ikke man er skeptisk. Når de cyber-kriminelle er særligt nederdrægtige, laver de lidt research på ofret, så de kan tilpasse henvendelsen til ofrets interesser. Så er forsvarsmekanismen for alvor i fare for at svigte.” Awareness-træning Ifølge Jesper Helbrandt har virksomhederne forsømt at uddanne

og træne deres medarbejdere, så de bliver bedre rustet til de mange udfordringer, de bliver udsat hver dag. Sund cyber-skepsis kan trænes med e-learning programmer, awareness-træning, videoer, spørgsmål og interne konkurrencer. ”En virksomhed kan for eksempel aftale med medarbejderne, at der bliver sendt 10 eller flere harmløse phishing-mails til virksomheden på tre måneder, og så gælder det om for medarbejderne at finde så mange som muligt. Det er en sjovere måde at skærpe og fastholde opmærksomheden på. Konkurrenceelementet er vigtigt for at motivere medarbejderne.”

Mere end 90 procent af de cyberangreb på danske virksomheder, vi hører om, skyldes, at medarbejdere er kommet til at foretage sig noget, de ikke burde Jesper Helbrandt

Cyber-hygiejne Men medarbejderne er ikke det eneste svage led. Mange af de succesfulde angreb i de største danske virksomheder kunne ifølge Jesper Helbrandt være undgået eller reduceret væsentligt, hvis virksomhederne havde haft bedre styr på den basale cyber-hygiejne og holdt deres systemer opdaterede og patchede. ”Generelt er problemet, at vi har alt for stor fokus på alle de nye muligheder og funktioner, ny teknologi giver os, men som vi måske ikke har kompetencerne til endnu. Derimod er vi mindre interesserede i at lave alle de almindelige, trivielle og kedelige ting, som dog virkelig betyder noget for virksomhedens IT-sikkerhed.”

Hjemmet skal sikres Vores mere uformelle arbejdsforhold under coronakrisen gør ikke cybertruslen mindre – tværtimod. ”I de her coronatider er der rigeligt at være stresset over. Vi arbejder i uvante situationer derhjemme med forskellige forstyrrende elementer omkring os, som gør, at vi godt kan blive uopmærksomme i et kort øjeblik, så vores forsvarsværn og skepsis bliver reduceret.” Det er også et problem, at medarbejderens hjemlige infrastruktur ikke er tiltænkt som arbejdsinfrastruktur. ”Man har på kort tid gjort alverdens krumspring bare for at holde medarbejderne kørende og produktive og ikke tænkt så meget i permanente sikre løsninger. Der er nogle sikkerhedsmæssige udfordringer, som virksomhederne bliver nødt til at kigge på, ikke mindst hvis vi efter corona fortsætter med at arbejde mere hjemme. Der skal være en god VPN-forbindelse, og man skal være opmærksom på, at et trådløst netværk i et privat hjem ikke nødvendigvis er specielt sikkert. Der er også spørgsmålet om det udstyr, der bliver arbejdet på. Vi deler rask væk devices i familierne, men firmaets bærbare bør ikke blive benyttet af børn og andre familiemedlemmer, der kan komme til at klikke på alverdens ting,” siger Jesper Helbrandt.

Rådgiverne i Institut for Cyber Risk (IFCR) har mere end 70 års samlet erfaring inden for cyber risk, hvoraf mere end de seneste 20 år er fra Deloitte Risk Advisory. IFCR har en dyb forståelse for cyber risk i et forretningsperspektiv og besidder solide kompetencer inden for bl.a. cyber risk, sikkerhedstest, informationssikkerhed, GDPR, Cyber Awareness og ISO. Se mere på www.ifcr.dk

Ifølge Jesper Helbrandt, Institut for Cyber Risk, har virksomhederne forsømt at uddanne og træne deres medarbejdere.


Cloud-baseret totalløsning til kontaktcentre Oplev den absolut nemmeste måde at give dine kunder hvad de fortjener. Hvert et øjeblik tæller. Giv dine kunder personaliserede oplevelser på den kanal de ønsker, og giv dine medarbejdere værktøjerne til det.

Alt samlet ét sted

Digital og AI

Fleksibilitet med Cloud

Jeres kundeservicemedarbejdere får en 360-graders kontaktflade til kunden

Adgang til nyeste innovation indenfor AI-drevet kundeog medarbejderrejser

Moderne SaaS-platform med den skalerbarhed, fleksibilitet og sikkerhed du har brug for

Hvad siger vores kunder Mere end 11 000 virksomheder i over 100 lande bruger Genesys Cloud® platformen til deres kundekontakt ved hjælp af en 100% integreret Omni-Channel-kontaktflade, der skaber langvarige relationer

“Førhen indledte vores medarbejdere typisk samtalen med at undskylde, men det behøver de ikke længere, for nu er kunderne mindre stressede og frustrerede.“

“De Genesys-kunder, vi talte med, sagde, at det var den bedste beslutning, de havde taget. Efter kort tids brug af PureCloud-platformen (Genesys Cloud) forstod vi hvorfor.”

Tobias Zackrisson Nordic Sales Development Manager Elgiganten AS

Carl-Petter Udvang Produktchef Lowell Norge

Læs mere på www.genesys.com eller ring til os i dag på 40160682

Om Genesys Hvert år leverer Genesys® mere end 70 milliarder fantastiske kundeoplevelser til organisationer i over 100 lande. Gennem styrken ved cloud’en og AI forbinder vores teknologi alle kundens kontaktpunkter på tværs af marketing, salg og service på alle kanaler, samtidig med at den forbedrer medarbejdernes oplevelser. Genesys var de første indenfor Experience as a Service, så organisationer af enhver størrelse kan tilbyde deres kunder personlige oplevelser i stor skala; med fokus på empati, loyalitet og kundernes tillid. Dette er muligt takket være Genesys Cloud™, en alt-i-én-løsning og verdens førende cloud kontaktcenterplatform, der er designet til hurtig innovation, skalerbarhed og fleksibilitet.