Dansk Biotek

Page 18

18

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

BIO-SERVICES INDENFOR LIFE SCIENCE PÅ FORKANT MED FREMTIDEN Bioneer støtter danske biotekvirksomheders udviklingsprojekter med den nyeste teknologi i avancerede laboratorier, de færreste biotekvirksomheder selv kan opbygge.

H Af Peter Klar

os Bioneer i forskerparken DTU Science Park i Hørsholm kan danske life science virksomheder få hjælp til deres udviklingsprojekter med den mest moderne og nyskabende teknologi. ”Vi udvikler bioteknologiske og biomedicinske serviceydelser til danske og udenlandske virksomheder, hospitaler og universiteter, som har brug for specialiseret kompetencer i deres udviklingsforløb frem mod markedet. Vi kan dække rigtig mange af life science-virksomhedernes behov i udviklingsfasen, og de opgaver vi løser er tit og ofte relativt kompliceret,” siger CSO i Bioneer, Christian Clausen. Den nyeste teknologiske viden Bioneer er 100 procent ejet af DTU og er et af Danmarks syv såkaldte GTS’er (Godkendt Teknologisk Service), der med særlig godkendelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet bistår erhvervsliv og forskerverdenen med den nyeste teknologiske viden, der kan komme hele samfundet til gavn. Arbejdet i Bioneers laboratoriefaciliteter spænder bredt fra produktion af proteiner og enzymer til udvikling af avanceret cellemodeller som kan bruges i lægemiddeludvikling. ”Vi er sat i verden for at udvikle teknologier og services, der mange gange ligger på forkant af markedet. Nogle af disse teknologier er ofte så avanceret, at hvis nogen skal gøre det, er det en type virksomhed som os. På den måde kan virksomhederne bruge os som en udviklingspartner og få adgang til teknologier og kompetencer, de ikke selv ville kunne opbygge.,” siger Christian Clausen. Cellemodeller og AI Det gælder ikke mindst Bioneers udvikling af cellemodeller til screening af lægemidler, hvilket kobles sammen med kunstig in-

FAKTA Bioneer udvikler forskningsbaserede bioteknologiske og biomedicinske serviceydelser til danske virksomheder, hospitaler og universiteter, som har brug for specifikke kompetencer i deres udviklingsforløb frem mod markedet. Bioneer er 100 procent ejet af DTU og er placeret i forskerparken DTU Science Park i Hørsholm. Se mere på www.bioneer.dk

telligens (AI) i analysen af de store datamængder, der genereres. ”Det kan være hjerneceller, leverceller og cancerceller, som vi kan lave ud fra stamceller og en såkaldt gen-saks kaldet CRISPR. Ved at bruge gen-saksen kan vi skabe celler, der repræsenterer en specifik sygdom, f.eks Alzheimers, og analysere dem meget detaljeret i et meget avanceret mikroskop. Her bliver der taget tusindvis af billeder af de sygdomsspecifikke celler og raske celler, som er med som kontrol. Så kan vi se, hvordan et givent lægemiddel påvirker de syge celler holdt op imod de raske celler.” Arbejdet skaber en enorm datamængde, der er i centrum for Bioneers nyeste udviklingsspor, hvor Bioneer forventer at udnytte mulighederne i kunstig intelligens. ”Både nationalt og internationalt er der meget stor interesse for den datamængde, vi genererer i vores sygdomsspecifikke cellemodeller. Koblet op på kunstig intelligens vil man kunne se nogle ting, som man ikke ellers kan fange, og man vil potentielt også kunne forudsige virkningen af lægemidler. Vi kan ekstrahere meget større information end nogensinde om lægemidlers effekt på syge celler fra de her meget komplekse datasæt, der bliver skabt i vores laboratorie-modeller.” Ifølge Christian Clausen er kombinationen af AI og sygdomsspecifikke cellemodeller et typisk eksempel på hvordan Bioneer udvikler teknologi og kompetencer som ligger på forkant af markedet. . ”Det er eksempel på en ny teknologi, hvor vi kan se nogle tendenser til, at der senere vil komme et klart behov for at udnytte teknologiens muligheder. I fremtiden kanvirksomheder, der vil være blandt de første til at bruge teknologien til at finde nye lægemidler komme hurtigt i gang ved at samarbejde med os.” Proteiner og enzymer til prækliniske forsøg Bioneer har etableret en facilitet til produktion af proteiner og

enzymer til prækliniske forsøg. Danske og udenlandske biotekvirksomheder kommer til Bioneer med idéer til proteiner, de gerne vil have lavet med henblik på test i celler og dyr, inden de eventuelt starter på de omkostningstunge kliniske forsøgsfaser. ”De små og mellemstore virksomheder har meget ofte brug for at få produceret protein hurtigt for at få testet en idé. Vi kan lave den organisme og udvikle de teknologier, der skal til for at producere proteinet, og vi kan gøre det i forskellige skalaer. Det kan også være virksomheder, der skal bruge et bestemt enzym inden for den grønne omstilling.” For virksomhederne er det helt centralt, at Bioneer kan lave et protein med teknologier, der gør, at virksomheden på et senere tidspunkt kan overføre det til et stort produktionslaboratorium og producere det i stor skala til de kliniske faser. Yderligere hjælper Bioneer virksomhederne med at teste stabiliteten af proteinet, som er en vigtig parameter for at det i sidste ende kan blive til et lægemiddel. ”Det er meget vigtigt for virksomhederne, at proteinerne bliver produceret i en proces og kvalitet, som kan overføres til en såkaldt Contract Manufacturing Organization (CMO).” ”Perioden fra man producerer proteinet og renser det op, til man har det i en form, man kan bruge til dyre- og laboratorieforsøg, består af en masse små processer, og det kræver specialiseret viden og stor erfaring at forstå de små elementer, man kan skrue på, for at resultatet bliver helt optimalt. Mange af de virksomheder, vi hjælper, har ikke faciliteterne og de har ofte heller ikke den rigtige sammensætning af kompetencer i virksomheden at gøre det. Det vil være alt for omkostningstungt for mange af dem at etablere hele det set-up, der skal til. Ved at samarbejde med os kan de komme hurtigt videre i deres udvikling.”


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.