Page 1

SIBIMOL GHID PRACTIC PENTRU UTILIZAREA FORMATULUI UNIMARC ÎN DESCRIEREA RESURSELOR BIBLIOGRFICE MULTIVOLUM Descrierea monografiilor în mai multe volume (descriere bibliografică pe mai multe nivele; descriere bibliografică multivolum) se realizează prin două şi mai multe înregistrări, în dependenţă de numărul volumelor din set. Prima înregistrare conţine informaţii despre lucrarea în întregime (partea generală sau descrierea globală), a doua – include elementele bibliografice, ce identifică fiecare volum aparte (specificarea). Legătura între aceste două înregistrări se efectuează prin câmpurile de legătură din Blocul 4 – 461... Nivel set Formatul UNIMARC admite două opţiuni de efectuare a înregistrărilor bibliografice multinivel: 1. Înregistrarea volumelor cu titlul semnificativ (căutările se pot realiza după titlul volumului, adică titlul constituie un punct de acces) 2. Înregistrarea volumelor cu titlul nesemnificativ (titlul volumului lipseşte sau nu este indicat în procesul căutărilor, adică nu constituie un punct de acces). În cele ce urmează va fi analizată înregistrarea bibliografică UNIMARC a unei resurse, prezentate mai jos în format ISBD: ARSENI, Alexandru Drept constituţional şi instituţii politice [Text tipărit] : Note de curs / Alexandru Arseni . ─ Chişinău : Tipografia "Print-Color", 1997. – 2 volume Vol. I: Teoria constituţiei [Text tipărit] – 1997. – 290 p. Vol. 2: Avatarurile puterii . [Text tipărit]. ─ 1997. – 388 p. – Bibliogr. : p.381

I OPŢIUNE (titlu semnificativ) Prima înregistrare include datele comune pentru toate volumele (Partea generală): Partea generală Format ISBD ARSENI, Alexandru Drept constituţional şi instituţii politice [Text tipărit] : Note de curs / Alexandru Arseni . ─ Ed. A 2-a. – Chişinău : Tipografia "Print-Color", 1997. – 2 volume 321.01(075.8) 342(075.8) Drept constituţional - România

Dreptul public român

Format UNIMARC

Stat - Teorii politice


LDR 00364nam 2200121 001

48578

100 $a 20081016u a u0rumy50 ba 101 0 $a rum 200 0 $a Drept constituţional şi instituţii politice $b Text tipărit $e Note de curs $f Alexandru Arseni 205 $a Ed. a 2-a 210 # # $a Chişinău $c [ s. n ] $d 1997 $g Print-Color 215 $a 2 volume 606 $3 176628 $a Drept constituţional $y România 606 $3 150610 $a Drept constituţional 606 $3 151179 $a Stat $x Teorii politice 675 $a 321.01(075.8) 675 $a 342(075.8) 700 $3 33252 $a Arseni $b Alexandru Completăm câmpurile, necesare descrierii părţilor comune (se creează înregistrarea bibliografică pentru partea generală) În macheta creată de sistem se recurge în continuare la completarea câmpurilor din blocurile 0-9.

0 Bloc de identificare 001 Identificator de înregistrare 005 Identificator de versiune

se completează automat.de către sistem se completează automat.de către sistem

010 ISBN În acest câmp se înregistrează Numărul Standard Internaţional pentru carte câmpul poate conţine termeni de disponibilitate şi/sau preţul - $d, chiar dacă nu conţine un număr ISBN. În cazul în care ISBN lipseşte câmpul nu se completează 020 Numărul bibliografiei naţionale 021 Numărul depozitului legal

se completează în cazul în care catalogatorul deţine această informaţie

1 Blocul informaţiilor codificate 101 Limba unităţii bibliografice. În subcâmpul $a se înregistrează limba textului 101 $a română

2 Blocul informaţiilor descriptive


200 Titlul şi menţiunea de responsabilitate În subcâmpul $a se înregistrează titlul propriu-zis 200 $a Drept constituţional şi instituţii politice În subcâmpul $b se indică materialul general 200 $b Text tipărit În subcâmpul $c se înregistrează titlul propriu-zis dat de alt autor (se trece în subcâmp din lista de validare). În exemplul de mai sus, preluat din baza de date, informaţia pentru 200 $c – lipseşte (subcâmpul nu se completează) În subcâmpul $d se înregistrează titlul propriu-zis paralel (se completează din validare) În exemplul analizat, preluat din baza de date, informaţia pentru 200 $d – lipseşte (subcâmpul nu se completează) În subcâmpul $e se înregistrează alte informaţii la titlu 200 $e Note de curs În subcâmpul $f se înregistrează numele autorului, căruia îi aparţine responsabilitatea intelectuală primară. Este respectată forma numelui, indicată în foaia de titlu (de regulă prenumele, apoi numele de familie ale autorului. În cazul în care pe foaia de titlu numele de familie precedă numele propriu-zis al autorului, ordinea aceasta se respectă la trecerea datelor în subcâmp). 200 $f Alexandru Arseni În subcâmpul $g se înregistrează responsabilitate intelectuală secundară În exemplul analizat informaţia pentru 200 $g lipseşte (subcâmpul nu se completează)

205 Menţiunea de ediţie În subcâmpul $a - se înregistrează specificarea ediţiei 205 $a 2 volume

210 Publicare, difuzare, etc. În subcâmpul $a se înregistrează locul publicării, difuzării, etc. 210 $a Chişinău În subcâmpul $d se înregistrează data publicării, difuzării, etc.


210 $d 1997 În subcâmpul $c se înregistrează numele editurii, difuzorului, etc În cazul examinat datele despre editură lipsesc, în subcâmp se indică specificarea standardizată pentru acest caz: [ s. n. ] 210 $c [ s. n.] În subcâmpul $g se înregistrează numele tipografiei, dacă acesta este indicat în resursa bibliografică: 210 $g Print-Color

215Descriere fizică În câmpul 215 Descrierea fizică, în $a se înregistrează „Vol.”, în cazul în care nu se cunoaşte N exact de volume ale ediţiei; de ex.: $a Vol., sau numărul total de volume fizice, în cazul în care N este cunoscut („$a 2 volume”) 215 $a 2 volume

225 Serii Când publicaţia este parte componentă a unei serii, completăm câmpul 225 prin extragerea datelor din lista de validare. Dacă in baza de date titlul seriei solicitate lipseşte, se generează o înregistrare separată pentru titlul seriei, care, ulterior, poate fi preluată în înregistrarea creată prin lista de validare, la completarea câmpului corespunzător. 225 $a - se înregistrează titlul seriei 225 $d - Titlul paralel al seriei 225 $e - Altă informaţie la titlu (titlul seriei) 225 $f - Specificarea responsabilităţii 225 $h - Numărul părţii (daca există) 225 $i - Numele părţii 225 $v -Desemnarea volumului 225 $х - ISSN serie 225 $z - Limba titlului parallel În exemplul analizat, preluat din baza de date informaţia pentru 225 lipseşte, subcâmpurile din câmpul 225 nu se completează.

3 Blocul de note Câpurile 300, 304, 320 sunt recomandate spre utilizare pentru bibliotecile publice, câmpurule 301 - 345 pot fi utilizate opţional Câmpurile conţin o notă asupra oricărui aspect al unităţii bibliografice sau al înregistrării, referitoare la ea.


300 Note generale Datele din acest câmp pot avea orice formă. Dacă trebuie înregistrate mai multe note, fiecare din ele va fi introdusă în câmpul 300 repetat. În subcâmpul 300$a se înregistrează textul notei În exemplul analizat notele generale lipsesc.

304 Note proprii titlului şi menţiunii de responsabilitate Acest câmp conţine o notă relativă la titlul sau menţiunea de responsabilitate aşa cum sunt introduse în câmpul 200 al înregistrării. (De ex.: Antetitlu: Ministerul Culturii) Dacă avem mai multe note, fiecare din ele va fi introdusă în câmpul 304 repetat. În subcâmpul $a se înregistrează textul notei În exemplul analizat notele indicate lipses.

320 Bibliografii interne / Note de index Acest câmp conţine o notă ce indică dacă publicaţia conţine o bibliografie sau un index; opţional poate conţine paginaţia. În subcâmpul $a se înregistrează textul notei În exemplul analizat bibliografii interne/note de index lipsesc.

4 Blocul intrărilor de legătură Câmpurile din acest bloc se utlizează numai în specificarea părţilor componente (volumelor sau părţilor componente din cărţi, seriale)

5 Blocul titlurilor în relaţie Câpurile 510, 517, 541 se recomandă să fie utilizate de bibliotecile publice, câmpurule 500 – 560 se utilizeată opţional

510 Titlul propriu-zis paralel Acest câmp conţine titlul paralel (de exemplu titlul propriu-zis într-o altă limbă) pentru care se doreşte crearea unui punct de acces. Cămpul se foloseşte pentru titlu paralel, pentru care trebuie creată o înregistrare separată.


În subcâmpul 510 $d – se înregistrează titlul paralel ca parte a menţiunii de responsabilitate (dacă acolo sunt informaţii paralele la alte titluri) În exemplul analizat (Prima înregistrare, Parte generală) acest câmp nu se completează

517 Alte variante la titlu În subcâmpul 517 $a - se înregistrează orice alte variante la titlu În exemplul analizat (Prima înregistrare, Parte generală) acest câmp nu se completează

541 Titlul tradus furnizat de catalogator Acest câmp conţine traducerea făcută de catalogator a unuia din titlurile ce apar pe publicaţie sau când traducerea este luată din altă sursă decât publicaţia respectivă. În subcâmpul 541 $a - se înregistrează titlul tradus furnizat de catalogator În exemplul analizat (Prima înregistrare, Parte generală) acest câmp nu se completează

6 Blocul analizei de subiect Câmpurile 600, 601, 602, 605, 606, 607, 675 se recomandă să fie utilizate de bibliotecile publice, câmpurule 604, 608 – 686 pot fi utilizate opţional

600 Nume de persoană folosită ca subiect Acest câmp conţine numele unei persoane care este unul dintre subiectele unităţii bibliografice, în forma punctului de acces, cu adăugarea opţională a informaţiei suplimentare despre subiect. Acest câmp este destinat înregistrării vedetelor pentru numele de persoane folosite ca subiecte. Aceste vedete sunt structurate în aceeaşi formă ca vedetele pentru persoanele responsabile de conţinutul unei unităţi bibliografice. 600 $a Element de intrare Zona numelui folosit ca element de intrare în vedetă; acea parte din nume prin care numele este introdus în liste ordonate. Nerepetabil. 600 $b Parte a numelui, alta decât elementul de intrare Partea din nume rămasă, folosită atunci când elementul de intrare este un pseudonim sau nume de familie (diferit de date) 600 $c Adăugări la nume (altele decât date calendaristice) Orice adăugări la nume (diferite de date), indicaţii de funcţii. Repetabil 600 $f Date


Datele adăugate numelor de persone împreună cu abrevierile sau alte indicaţii de aceeaşi natură. Orice indicaţii de tipul datelor (de exemplu: „născut”, „decedat”) Spre deosebire de câmpul 700, acest câmp conţine mai mult decât numele persoanei şi adăugările la nume. În cazul studiat datele pentru completarea acestui câmp lipsesc.

601Nume de colectivitate folosită ca subiect Acest câmp conţine numele unei colectivităţi care este unul din subiectele unităţii bibliografice, în forma unui punct de acces, cu adăugarea opţională de informaţii suplimentare la subiect. Acest câmp este destinat înregistrării vedetelor pentru numele colectivităţilor folosite ca subiecte. Aceste vedete sunt structurate în aceeaşi formă ca şi vedetele numelui colectivităţii de care depinde conţinutul unei unităţi bibliografice. 601 $a Element de intrare se înregistrează numele colectivităţii (se copie obligatoriu din lista de validare) 601 $b Subdiviziune (sau numele introdus sub loc) se înregistrează numele unui nivel inferior dintr-o ierarhie, atunci când numele include o ierarhie. Repetabil 601 $c Adăugiri la nume sau calificator se înregistrează orice adăugare făcută la numele colectivităţii de catalogator cu excepţia numărului, locului şi datei conferinţei. Repetabil 601 $e Localizarea întrunirii se înregistrează locul unde s-a ţinut o întrunire când se cere ca parte a vedetei. Nerepetabil 601 $f Data întrunirii se înregistrează data unei întruniri când apare ca parte a vedetei. Nerepetabil Subcâmpurule 601 $g – 601 $h se utilizeată opţional În exemplul studiat datele pentru completarea câmpului 601 lipsesc.

602 - Nume de familie folosit ca subiect Acest câmp conţine numele unei familii care este unul din subiectele bibliografice, în forma punctului de acces, cu adăugarea opţională a informaţiei suplimentare despre subiect. 602 $a Element de intrare În acest subcâmp ce include numele de familie şi orice calificativ de tipul ''(Familie)'' sau ''(Clan)'' 602 $f Date În acest subcâmp se înregistrează datele unei familii când acestea sunt ca parte a vedetei


În exemplul studiat datele pentru completarea câmpului 602 lipsesc.

605 Titlu folosit ca subiect Acest câmp conţine un titlu care este unul din subiectele unităţii bibliografice catalogate 605 $a Element de intrare Aici se înregistrează titlul scurt sau titlul propriu-zis (Nerepetabil) În exemplul studiat datele pentru completarea câmpului 602 lipsesc.

606 Tematică folosită ca subiect Câmpul conţine un substantiv comun sau o expresie substantivală, folosite ca vedete de subiect. Repetabil. (se consultă obligatoriu lista de validare) 606 $a Element de intrare Se înregistrează subiectul tematic În exemplul studiat persistă trei subiecte tematice, prin urmare subcâmpul 606 $a trebuie repetat de trei ori: 606 $a Drept constituţional 606 $a Dreptul public român 606 $a Stat 606 $j Subdiviziunea formei În exemplul studiat datele pentru completarea subcâmpului 606 $j lipsesc. 606 $x Subdiviziunea tematică Se înregistrează termenul adăugat vedetei actuale pentru a specifica aspectul reprezentat de vedeta de subiect. (Teorii politice ) Repetabil 606 $x Teorii politice 606 $y Subdiviziunea geografică Se înregistrează termenul adăugat vedetei pentru a specifica locul (se consultă obligatoriu lista de validare) Repetabil 606 $y România 606 $z Subdiviziunea cronologică Vom înregistra termenul adăugat vedetei actuale pentru a specifica perioada de timp în relaţie cu aspectul reprezentat de vedeta de subiect. Repetabil.


În exemplul examinat datele pentru subcâmpul 606 $z lipsesc

675 Clasificarea zecimală universală. 675 $a Clasificare CZU (se consultă obligatoriu lista de validare. În cazul lipsei cotei de clasificare, adecvate conţinutului lucrării, se crează o cotă nouă in Fişierul de autoritate) Repetabil. Pentru exemplul studiat sunt caracteristice două clasificări, subcâmpul $a din câmpul 675 se repetă de 2 ori 675 $a 321.01(075.8) $a 342(075.8)

7 Blocul responsabilităţii intelectuale Câmpurile 700, 701, 702, 710, 711, 712 se recomandă spre utilizate de către bibliotecile publice, câmpurule 716 – 742 se utilizeată opţional

700 Nume persoană - responsabilitate intelectuală primară (se consultă obligatoriu lista de validare. În cazul lipsei numelui autorului lucrării bibliografiate în lista de validare, se crează o vedetă corespunzătoare nouă in Fişierul de autoritate. ) Nerepetabil $3 - Număr de înregistrare de autoritate. Acesta este numărul de control pentru înregistrarea de autoritate, atribuit în regim automat de sistem. Nerepetabil $4 - Cod de relaţie.Codul este folosit pentru a arăta relaţia dintre persoana numită în cîmp şi unitatea bibliografică la care se referă înregistrarea. Repetabil. De ex.: autor, traducător ilustrator, coordonator. 700 $a Element de intrare. Se înregistrează partea numelui, folosită ca intrare în vedetă. Nerepetabil 700 $a Arseni 700 $b Parte a numelui, alta decât elementul de intrare. Nerepetabil 700 $b Alexandru 700 $c Adăugări la nume, altele decât date (calendaristice). Aici vor fi incluse titluri, epitete sau indicarea funcţiei. Repetabil În cazul examinat în Ghid acest subcâmp nu se completează. 700 $f Date


Aici vor fi incluse orice indicaţii despre tipul datei (născut, decedat etc). Nerepetabil În cazul examinat în Ghid acest subcâmp nu se completează.

701Nume persoană - Responsabilitate intelectuală alternativă Câmpu1 conţine numele unei persoane considerate a avea o responsabilitate intelectuală alternativă (coautori) pentru o lucrare (se consulză obligatoriu lista de validare: în cazul lipsei numelui coautorului lucrării bibliografiate, se crează o vedetă corespunzătoare nouă in Fişierul de autoritate.) Repetabil Câmpul include date care servesc drept punct de acces. Subcâmpurile : $3 Număr de înregistrare de autoritate, $4 Cod de relaţie , $a - Element de intrare, $b - Parte a numelui, alta decât elementul de intrare, vor fi completate la fel ca şi in câmpul 700 În exemplul examinat datele pentru completarea acestui subcâmp lipsesc.

702 Nume persoană - responsabilitate intelectuală secundară Câmpul conţine numele unei persoane, considerate a avea responsabilitate intelectuală secundară în raport cu lucrarea (pentru completarea câmpului se consultă obligatoriu lista de validare: în cazul lipsei numelui coautorului lucrării bibliografiate, se crează o vedetă corespunzătoare nouă in Fişierul de autoritate.) Repetabil Câmpul include date care servesc drept punct de acces. Numele de persoană cu responsabilitate intelectuală secundară include un cod de relaţie pentru a indica funcţia autorului secundar: ilustrator, coordonator, traducător, redactor, actor etc Modalitatea de completare a subcâmpurilor : $3 Număr de înregistrare de autoritate, $4 Cod de relaţie, $a - Element de intrare, $b - Parte a numelui, alta decât elementul de intrare, - este identică cu cea din 700. În cazul studiat în Ghid acest subcâmp nu se completează.

710 Nume colectivitate - responsabilitate intelectuală primară Acest câmp conţine numele autorilor colectivi, consideraţi ca având responsabilitate intelectuală primară pentru lucrare (se consultă obligatoriu lista de validare: în cazul lipsei numelui autorului colectiv al lucrării bibliografiate, se crează o vedetă corespunzătoare nouă in Fişierul de autoritate). Nerepetabil. Forma numelui care apare în acest câmp este determinată de regulile specifice de catalogare şi/sau de elaborare a fişierelor de autoritate, folosite de agenţia responsabilă de crearea înregistrării. Câmpul include date, care servesc în calitate de punct de acces $3 - Numărul înregistrării de autoritate. Acesta este numărul de control pentru înregistrarea de autoritate, care se atribuie automat de sistem. Nerepetabil


$4 - Cod de relaţie.Codul este folosit pentru a arăta relaţia dintre persoana numită în câmp şi unitatea bibliografică la care se referă înregistrarea. Repetabil 710 $a Element de intreare. Aici vom înregistra partea din nume folosită ca element de intrare în vedetă, acea parte a numelui după care numele este introdus în lista ordonată, cum ar fi partea din nume până la primul separator. Nerepetabil 710 $b Subîmpărţire În acest subcâmp vom înregistra numele cu un nivel mai jos într-o ierarhie. Acest subcîmp exclude orice adăugare la nume făcută de catalogator pentru a-l distinge de alte instituţii cu acelaşi nume. Repetabil 710 $f Data întrunirii Subcâmpul se completează dacă „Data întrunirii” este parte componentă a vedetei. Nerepetabil În exemplul examinat datle pentru câmpul 710 lipsesc.

711 - Nume colectivitate - responsabilitate intelectuală alternativă Acest câmp conţine numele unui autor colectiv, considerat a avea responsabilitate intelectuală alternativă pentru o lucrare, în formă de punct de acces, (se consultă obligatoriu lista de validare: în cazul lipsei numelui coautorului colectiv al lucrării bibliografiate, se crează o vedetă corespunzătoare nouă in Fişierul de autoritate). $3 - Număr de înregistrare de autoritate. Este un număr de control pentru înregistrarea de autoritate, atribuit automat de sistem. Nerepetabil $4 - Cod de relaţie.Codul este folosit pentru a arăta relaţia dintre numele persoanei stocate în câmp şi unitatea bibliografică la care se referă înregistrarea. Repetabil 711 $a - Element de intrare. Aici vom înregistra partea din nume folosită ca element de intrare în vedetă, acea parte a numelui după care numele este introdus în lista ordonată, cum ar fi partea din nume până la primul separator. Acest subcâmp nu este repetabil. 711 $b – Subîmpărţire În acest subcâmp vom înregistra numele cu un nivel mai jos într-o ierarhie. Acest subcâmp exclude orice adăugare la nume făcută de catalogator pentru a-l distinge de alte instituţii cu acelaşi nume. Repetabil 711 $f - Data întrunirii Completăm acest subcâmp ca parte a vedetei. Nerepetabil.


În exemplul examinat câmpul 711 nu conţine date.

712 - Nume colectivitate - responsabilitate intelectuală secundară Acest câmp conţine numele unui autor colectiv, considerat a avea responsabilitate intelectuală secundară pentru o lucrare, în formă de punct de acces, (se completează prin consultarea obligatorie a listei de validare: în cazul lipsei numelui colectivităţii cu responsabilitate secundară a lucrării bibliografiate, se crează o vedetă corespunzătoare nouă in Fişierul de autoritate) $3 - Număr de înregistrare de autoritate. Acest număr de control pentru înregistrarea de autoritate pentru vedetă se asociază automat de sistem. Nerepetabil $4 - Cod de relaţie.Codul este folosit pentru a arăta relaţia dintre persoana numită în câmp şi unitatea bibliografică la care se referă înregistrarea. Repetabil 712 $a Element de intrare Aici vom înregistra partea din nume folosită ca element de intrare în vedetă, acea parte a numelui după care numele este introdus în lista ordonată, cum ar fi partea din nume până la primul separator. Acest subcîmp nu este repetabil 712 $b Subîmpărţire În acest subcâmp vom înregistra numele cu un nivel mai jos într-o ierarhie, când numele include o ierarhie, sau când numele autorului colectiv este introdus după loc. Acest subcâmp exclude orice adăugare la nume făcută de catalogator pentru a-l distinge de alte instituţii cu acelaşi nume. Repetabil dacă există mai mult de un subnivel în ierarhie 712 $f - Data întrunirii Data unei întruniri, atunci când ea este parte componentă a vedetei. Nerepetabil. În exemplul examinat datele pentru câmpul 712 lipsesc.

801 Sursa de origine Acest câmp conţine o indicaţie referitoare la originea înregistrării, incluzînd una din următoarele informaţii: agenţia care a creat datele, agenţia care a transcris datele într-o formă accesibilă pe calculator, orice agenţie care a modificat înregistrarea originală/datele şi agenţia care produce înregistrarea prezentă. 801$a MD 801$b SIBIMOL

Înregistrarea a II - include datele ce corespund în exclusivitate volumului. Specificarea volumelor: Vol. 1 Format ISBD (Arsenii, Alexandru. Drept constituţional şi instituţii politice....)


Vol. I: Teoria constituţiei [Text tipărit] – 1997. – 290 p. Format UNIMARC LDR 00183nam 2200073 001

223535

100 $a 20081016u a u0rumy50 ba 200 0 $a Teoria constituţiei $b Text tipărit $h Vol.1 210 # # $d 1997 215 $a 290 p. 461 $0 48578 $t Drept constituţional şi instituţii politice Pentru specificarea volumelor (înregistrarea II, III... etc, în dependenţă de N volumelor) vor fi completate câmpurile şi subcâmpurile, care vor include date, proprii numai volumelor:

Câmpul 200 - Titlu şi menţiunea de responsabilitate În subcâmpul $a se înregistrează titlul volumului 200 $a Teoria constituţiei În subcâmpul $b se înregistrează indicarea materialului general 200 $b Text tipărit În subcâmpul $h - Numărul unei părţi 200 $h Vol.1

Câmpul 210 - Publicare, difuzare, etc. În subcâmpul $d se înregistrează data publicării, difuzării, etc. 210 $d 1997

Câmpul 215 - Descriere fizică În subcâmpul $a se indică desemnarea materialului specific şi mărimea unităţii 215 $a 290 p. 215 $c Alte detalii fizice (Lips) 215 $d Dimensiuni (Lips) 215 $e Material însoţitor (Lips)

Câmpul 461-Nivel set


În subcâmpul 461 $t – se înregistrează titlu parte-generală (se copie obligatoriu din lista de validare) 461 $t Drept constituţional şi instituţii politice Alte câmpuri din blocurile descrierii bibliografice nu se vor completa, deoarece sunt comune ambelor volume şi sunt completate în partea generală

801 - Sursa de origine 801$a MD 801$b SIBIMOL

Specificarea volumelor: Vol. 2 Format ISBD ( Arsenii, Alexandru. Drept constituţional şi instituţii politice....) Vol. 2: Avatarurile puterii . [Text tipărit]. ─ 1997. – 388 p. – Bibliogr. : p.381 Format UNIMARC LDR 00216nam 2200085 001

224633

100 $a 20081016u a u0rumy50 ba 200 0 $a Avatarurile puterii $b Text tipărit $h Vol.2 210 # # $d 1997 215 $a 388 p. 320 $a Bibliogr.: p.381 461 $0 48578 $t Drept constituţional şi instituţii politice Procedăm analogic ca şi în cazul Vol. 1. Selectăm şi completăm câmpurile, necesare descrierii volumul 2.

Câmpul 200 - Titlu şi menţiunea de responsabilitate În subcâmpul $a se înregistrează titlul volumului 200 $a Avatarurile puterii În subcâmpul $b se înregistrează tipul materialului general 200 $b Text tipărit În subcâmpul $h - Numărul unei părţi


200 $h Vol.2

Câmpul 210 - Publicare, difuzare, etc. În subcâmpul 210 $d se înregistrează data publicării, difuzării, etc. 210 $d 1997

Câmpul 215 - Descriere fizică În subcâmpul 215 $a – se indică Desemnarea materialului specific şi mărimea unităţii 215 $a 338 p.

Câmpul 320 - Bibliografii interne / Note de index 320 $a Bibliogr. : p.381

461 Nivel set Acest câmp este folosit pentru identificarea unităţilor bibliografice legate ierarhic la nivelul set (pentru volume) În subcâmpul 461 $t – se înregistrează titlu parte-generală (se copie obligatoriu din lista de validare) 461 $t Drept constituţional şi instituţii politice Celelalte blocuri nu se vor completa, deoarece sunt comune pentru ambele volume şi sunt completate în partea generală

801 - Sursa de origine 801$a MD 801$b SIBIMOL

OPŢIUNEA a 2-a (titlu nesemnificativ) Ex. I: PONTA, Monica A Collection of Texts about Great Britain's History (Text tipărit) / Monica Ponta . ─ Arad : Editura Universităţii "Aurel Vlaicu", [s.a.]. – 2 volume ISBN: 978-973-752-558-1 Part 1. ─ 2011. – 252 p. – Bibliogr. : p. 251-252 ISBN: 978-973-752-560-4 Part 2. ─ . 2011. – 218 p.– Bibliogr. : p. 217-218 ISBN: 978-973-752-561-1


I înregistrare Partea generală Format ISBD PONTA, Monica A Collection of Texts about Great Britain's History (Text tipărit) / Monica Ponta . ─ Arad : Editura Universităţii "Aurel Vlaicu", [s. a.]. – 2 volume ISBN: 978-973-752-558-1 811.111(076.6) 94(420) Limba engleză ─ Texte programate

Marea Britanie - Istorie

Format UNIMARC LDR 00312nam0 2200121 450 001

355303

010 $a 978-973-752-558-1 100 $a 20120110u amky0rumy5001 ba 101 0 $a eng 200 1 $a A Collection of Texts about Great Britain's History $bText tipărit $f Monica Ponta 210 # # $a Arad $c Editura Universităţii "Aurel Vlaicu" 215 $a 2 volume 606 # $a Limba engleză $x Texte programate $3 165351 606 # $a Marea Britanie $x Istorie $3 145957 675 $a 811.111(076.6) 675 $a 94(420) 700 0 $a Ponta $b Monica $3 386566 Selectăm câmpurile, necesare descrierii elementelor comune părţilor 1 şi 2. În macheta creată de sistem se recurge în continuare la completarea câmpurilor din blocurile 0-9.

0 – Bloc de identificare 001 - Identificator de înregistrare 005 - Identificator de versiune

se completează automat.de către sistem se completează automat.de către sistem

010 – ISBN 010$a 978-973-752-558-1 020 - Numărul bibliografiei naţionale 021 - Numărul depozitului legal

se completează în cazul în care catalogatorul deţine această informaţie


Câmpul 101 - Limba unităţii bibliografice. În subcâmpul $a se înregistrează limba textului 101$a eng

Câmpul 200 - Titlu şi menţiunea de responsabilitate În subcâmpul $a se înregistrează titlul propriu-zis 200 $a A Collection of Texts about Great Britain's History În subcâmpul $b se înregistrează indicarea materialului general 200 $b Text tipărit În subcâmpul $f se înregistrează responsabilitate intelectuală primară 200 $f Monica Ponta

Câmpul 210 - Publicare, difuzare, etc. În subcâmpul $a se înregistrează locul publicării, difuzării, etc. 210 $a Arad În subcâmpul $c se înregistrează numele editurii, difuzorului, etc 210 $c Editura Universităţii "Aurel Vlaicu"

Câmpul 215 - Descriere fizică În câmpul 215 Descrierea fizică se înregistrează cuvântul „vol.”, în cazul în care nu se cunoaşte N exact de volume ale ediţiei, de ex.: 215 $a Vol., sau numărul total de volume fizice, în cazul în care N este cuinoscut (2, 3, 4, (....) vol.)) În subcâmpul $a se indică „2 volume” 215$a 2 volume

606 - Tematică folosită ca subiect Se consultă obligatoriu lista de validare. Dacă în listă noţiunea necesară există, această este copiată în inregistrare, în cazul în care noţiunea nu se regăseşte în lista de validare - se generează o înregistrare corespunzătoare în Fişierul de autorităţi. Repetabil Pentru exemplul analizat sunt caracteristice două vedete de subiect, a 2-a fiind introdusă în descriere prin insertare de câmp: 1) 606$a Limba engleză


606$x Texte programate 2) 606$a Marea Britanie 606$x Istorie

675 - Clasificarea zecimală universală Pentru exemplul analizat sunt caracteristice două cote de clasificare, a 2-a fiind introdusă în descriere prin repetarea câmpului: 675 $a 811.111(076.6) 675 $a 94(420)

700 - Nume persoană - responsabilitate intelectuală primară (se consultă obligatoriu lista de validare) Nerepetabil

700 $a Ponta 700 $b Monica

801 - Sursa de origine 801 $a MD 801 $b SIBIMOL

Înregistrarea a II - include datele ce corespund volumului : Part 1 Format ISBD (Ponta, Monica. A Collection of Texts about Great Britain's History). Part 1. ─ 2011. – 252 p. – Bibliogr. : p. 251-252 ISBN: 978-973-752-560-4 Format UNIMARC

LDR 00360nam0 2200121 450 001

355305

010 $a 978-973-752-560-4 100 $a 20120110u amky0rumy5001 ba 101 0 $a eng 200 1 $a A Collection of Texts about Great Britain's History $bText tipărit $hPart 1. 210 # # $d 2011


215 320 461

$a 252 p. $a Bibliogr. : p. 251-252 $0 355303 $t A Collection of Texts about Great Britain's History

Selectăm câmpurile, necesare descrierii volumului Part 1 010 ISBN: 978-973-752-560-4

Câmpul 101 - Limba unităţii bibliografice. În subcâmpul $a se înregistrează limba textului 101 $a eng

Câmpul 200 - Titlu şi menţiunea de responsabilitate În subcâmpul $a se înregistrează titlul părţii generale (se copie obligatoriu din lista de validare) 200 $a A Collection of Texts about Great Britain's History 200 $bText tipărit În subcâmpul $h - Numărul unei părţi 200 $h Part 1

Câmpul 210 - Publicare, difuzare, etc. În subcâmpul 210 $d se înregistrează data publicării, difuzării, etc. 210 $d 2011

Câmpul 215 - Descriere fizică În subcâmpul 215 $a Desemnarea materialului specific şi mărimea unităţii 215 $a 252 p.

Câmpul 320 - Bibliografii interne / Note de index 320 $a Bibliogr. : p. 251-252

4 - Blocul intrărilor de legătură 461 Nivel set În subcâmpul 461 $t – se înregistrează titlu colectiv (se copie obligatoriu din lista de validare) 461 $t A Collection of Texts about Great Britain's History


Celelalte câmpuri nu se vor completa, deoarece sunt comune ambelor părţi şi sunt completate în partea generală

801 - Sursa de origine 801$a MD 801$b SIBIMOL

Specificarea volumelor: Part 2 Procedăm analogic ca şi pentru întegistrarea anterioară. Part 1 Format ISBD (Ponta, Monica. A Collection of Texts about Great Britain's History). Part 2. ─ 2011. – 218 p. – Bibliogr.: p. 217-218 ISBN: 978-973-752-561-1 Format UNIMARC LDR 00360nam0 2200121 450 001

355343

010 $a 978-973-752-561-1 100 $a 20120110u amky0rumy5001 ba 101 0 $a eng 200 1 $a A Collection of Texts about Great Britain's History $bText tipărit $hPart 2. 210 # # $d 2011 215 $a 218 p. 320 $a Bibliogr.: p. 217-218 461 $0 355303 $t A Collection of Texts about Great Britain's History Selectăm câmpurile, necesare descrierii volumului Part 2 010 ISBN: 978-973-752-561-1

Câmpul 101 - Limba unităţii bibliografice. În subcâmpul $a se înregistrează limba textului 101 $a eng

Câmpul 200 - Titlu şi menţiunea de responsabilitate În subcâmpul $a se înregistrează titlul părţii generale (se copie obligatoriu din lista de validare) 200 $a A Collection of Texts about Great Britain's History


În subcâmpul $b se indică materialul general 200 $b Text tipărit În subcâmpul $h - Numărul unei părţi 200 $h Part 2.

Câmpul 210 - Publicare, difuzare, etc. În subcâmpul 210$d se înregistrează data publicării, difuzării, etc. 210 $d 2011

Câmpul 215 - Descriere fizică În subcâmpul 215$a Desemnarea materialului specific şi mărimea unităţii 215 $a 218 p. Câmpul 320 - Bibliografii interne / Note de index 320 $a Bibliogr. : p. 217-218

4 - Blocul intrărilor de legătură 461 Nivel set În subcâmpul 461 $t – se înregistrează titlul comun ampelor părţi (se copie obligatoriu din lista de validare) 461 $t A Collection of Texts about Great Britain's History Celelalte blocuri nu se vor completa, deoarece sunt comune ambelor părţi şi sunt completate în partea generală

801 - Sursa de origine 801$a MD 801$b SIBIMOL

Ex. 2 Prima înregistrare Partea generală Format ISBD PALMOWSKI, Jan


Dicţionar Oxford de istorie universală contemporană [Text tipărit] : De la 1900 până azi / Jan Palmowski; trad. de Simona Ceauşu .─ Bucureşti : BIC ALL, [s. a..]. – 2 volume. ISBN: 978-973-571-551-9 Vol. 1 : A-J. ─ 2007. – XII, 490 p; il. ISBN: 978-973-571-570-0 Vol. 2 : K-Z. ─ 2007. – 547 p. ; il. ISBN: 978-973-571-571-7 94(100)"19"(03) Istorie universală contemporană Format UNIMARC LDR 00346nam1 2200109 450 001 290537 010

$a 978-973-571-551-9

101 0 $a rum 200 1 $a Dicţionar Oxford de istorie universală contemporană $b Text tipărit $e De la 1900 până azi $f Jan Palmowski $g trad. de Simona Ceauşu 210 $a Bucureşti $c BIC ALL 215 $a 2 volume 606 $a Istorie universală contemporană $3 174514 675 $a 94(100)"19"(03) 700 $a Palmowski $b Jan $3 334895 702 $a Ceauşu $b Simona $4 730 $3 44854 801 3 $a MD $b SIBIMOL Selectăm câmpurile, necesare descrierii părţilor comune. 010 – ISBN 010$a 978-973-752-558-1 020 - Numărul bibliografiei naţionale 021 - Numărul depozitului legal

se completează în cazul în care catalogatorul deţine această informaţie

Câmpul 101 - Limba unităţii bibliografice. În subcâmpul $a se înregistrează limba textului 101$a rum

Câmpul 200 - Titlu şi menţiunea de responsabilitate În subcâmpul $a se înregistrează titlul propriu-zis:


200 $a Dicţionar Oxford de istorie universală contemporană În subcâmpul $b se înregistrează indicarea materialului general: 200 $b Text tipărit În subcâmpul $e se înregistrează alte informaţii la titlu: 200 $e De la 1900 până azi În subcâmpul $f se înregistrează responsabilitatea intelectuală primară: 200 $f Jan Palmowski În subcâmpul $g se înregistrează responsabilitatea intelectuală secundară 200 $g trad.: Simona Ceauşu

Câmpul 210 - Publicare, difuzare, etc. În subcâmpul $a se înregistrează locul publicării, difuzării, etc.: 210 $a Bucureşti În subcâmpul $c se înregistrează numele editurii, difuzorului, etc.: 210 $c BIC ALL

Câmpul 215 - Descriere fizică În câmpul 215 Descrierea fizică se menţionează cuvântul „vol.”, în cazul în care nu se cunoaşte N exact de volume ale ediţiei, de ex.: $a Vol. sau numărul total de volume fizice, în cazul în care N este cuinoscut: 215 $a 2 volume

606 - Tematică folosită ca subiect Se copie obligatoriu din lista de validare. Pentru subiecte neidentificate se crează înregistrări noi în fişierul de autoritate. Repetabil 606 $a Istorie universală contemporană

675 - Clasificarea zecimală universală 675 $a 94(100)"19"(03)

700 - Nume persoană - responsabilitate intelectuală primară Se copie obligatoriu din lista de validare. Pentru nume neidentificate în listă se creează o înregistrare nouă în Fişierul de autoritate. Nerepetabil


700 $a Palmowski 700 $b Jan 702 - Nume persoană - responsabilitate intelectuală secundară Se copie obligatoriu din lista de validare. Pentru nume de persoane neidentificate se creează înregistrări noi în fişierul de autoritate. Repetabil 702$a Ceauşu 702$b Simona 702$4 730 (cod de relaţie pentru traducător)

801 - Sursa de origine 801$a MD 801$b SIBIMOL

Specificarea volumelor Înregistrarea a II - include datele ce corespund Vol. 1 Format ISBD (PALMOWSKI, Jan. Dicţionar Oxford de istorie universală contemporană....) Vol. 1 : A-J. ─ 2007. – XII, 490 p; il. ISBN: 978-973-571-570-0 Format UNIMARC LDR 00275nam1 2200109 450 001

290539

010 $a 978-973-571-570-0 101 0 $a rum 200 1 $a Dicţionar Oxford de istorie universală contemporană $b Text tipărit $h Vol. 1 $i A-J 210 $d 2007 215 $a XII, 490 p. $c il. 461 $0 290537 $t Dicţionar Oxford de istorie universală contemporană 700 $a Palmowski $b Jan $3 334895 801 3 $a MD $b SIBIMOL Selectăm câmpurile, necesare descrierii Vol.1 010 ISBN


010 $a 978-973-571-570-0

Câmpul 101-Limba unităţii bibliografice. În subcâmpul $a se înregistrează limba textului 101 $a rum

Câmpul 200 - Titlu şi menţiunea de responsabilitate În subcâmpul $a se înregistrează titlul părţii generale (se copie obligatoriu din lista de validare) 200 $a Dicţionar Oxford de istorie universală contemporană 200$b Text tipărit 200 $h Vol. 1 200 $i A-J

Câmpul 210 - Publicare, difuzare, etc. În subcâmpul 210 $d se înregistrează data publicării, difuzării, etc. 210 $d 2007

Câmpul 215 - Descriere fizică În subcâmpul 215 $a Desemnarea materialului specific şi mărimea unităţii 215 $a XII, 490 p. În subcâmpul 215 $c Alte detalii fizice 215 $c il. 4 - Blocul intrărilor de legătură

461 Nivel set În subcâmpul 461 $t – se înregistrează titlul colectiv (se copie obligatoriu din lista de validare) 461 $t Dicţionar Oxford de istorie universală contemporană Celelalte blocuri nu se vor completa, deoarece sunt comune pentru ambele părţi şi sunt completate în partea generală

801 - Sursa de origine 801$a MD


801$b SIBIMOL Înregistrarea a II - include datele ce corespund Vol. 2 Format ISBD (PALMOWSKI, Jan. Dicţionar Oxford de istorie universală contemporană....) Vol. 2 : K-Z. ─ 2007. – 547 p. ; il. ISBN: 978-973-571-571-7 Format UNIMARC LDR 00248nam1 2200097 450 001

290697

010 $a 978-973-571-571-7 101 0 $a rum 200 1 $a Dicţionar Oxford de istorie universală contemporană $b Text tipărit $h Vol. 2 $i K-Z 210 $d 2007 215 $a 542 p. $c il. 461 $0 290537 $t Dicţionar Oxford de istorie universală contemporană 700 $a Palmowski $b Jan $3 334895 801 3 $a MD $b SIBIMOL Selectăm câmpurile, necesare descrierii Vol. 2 Procedăm analogic ca şi pentru întegistrarea anterioară. Part 1 010 ISBN 010 $a 978-973-571-571-7

Câmpul 101 Limba unităţii bibliografice. Subcâmpul 101$a - limba textului 101$a rum

Câmpul 200 - Titlu şi menţiunea de responsabilitate În subcâmpul $a se înregistrează titlul părţii generale (se copie obligatoriu din lista de validare) 200 $a Dicţionar Oxford de istorie universală contemporană 200 $b Text tipărit 200 $h Vol. 2 200 $i K-Z

Câmpul 210 - Publicare, difuzare, etc.


În subcâmpul 210 $d se înregistrează data publicării, difuzării, etc. 210 $d 2007

Câmpul 215 - Descriere fizică (paginaţia şi materialul însoţitor) În subcâmpul 215$a se indică desemnarea materialului specific şi mărimea unităţii 215 $a 542 p. În subcâmpul 215 $c Alte detalii fizice 215 $c il.

4 - Blocul intrărilor de legătură 461 Nivel set În subcâmpul 461 $t – se înregistrează titlul colectiv (se copie obligatoriu din lista de validare). 461 $t Dicţionar Oxford de istorie universală contemporană Celelalte blocuri nu se vor completa, deoarece sunt comune pentru ambele părţi şi sunt completate în partea generală

801 - Sursa de origine 801$a MD 801$b SIBIMOL

Volume  
Volume  

Descrierea bibliografică multinivel.

Advertisement