Page 1

Informaţii despre SIBIMOL  SIBIMOL semnifică Sistemul Integrat al Bibliotecilor Informatizate din Moldova. Autorul concepţiei şi director de proiect este dr. Alexei Rău, director general al Bibliotecii Naţionale.  SIBIMOL este cel mai important proiect strategic în biblioteconomia şi în cultura Moldovei în general. Implementarea lui va produce o schimbare radicală în ceea ce priveşte accesul populaţiei la cunoştinţe şi la informaţie şi va marca începutul unei perioade calitativ noi, cu totul deosebite în dezvoltarea sistemului de biblioteci şi al democraţiei, culturii şi civilizaţiei comunitare în republica noastră.  SIBIMOL va integra bibliotecile informatizate din Moldova într-o reţea naţională prin intermediul Internetului. Partea principală, integratoare a sistemului o constituie Catalogul electronic Naţional Colectiv Partajat, în care vor fi reflectate colecţiile şi bazele de date ale tuturor bibliotecilor din Moldova şi care va fi accesibil în orice localitate: în biblioteci şi la domiciliu. Orice locuitor din orice oraş ori sat va putea căuta prin Internet publicaţiile de care are nevoie şi le va putea comanda de la distanţă, prin modulul automatizat de împrumut interbibliotecar. Iar la etapa a doua de realizare a proiectului cititorul va putea comanda în biblioteca din localitatea sa ori la calculatorul de la domiciliu, texte depline (full-text) ale articolelor, capitolelor sau paginilor din cărţi, imagini plastice, foto, 1


înregistrări sonore etc., după alegerea lor din Biblioteca Virtuală a Moldovei, care va fi una din părţile componente ale sistemului.  SIBIMOL va asigura, prin portalul său, accesul beneficiarilor din Moldova la cataloagele colective, la bazele de date şi la resursele electronice ale ţărilor lumii, precum şi accesul tuturor ţărilor lumii la Catalogul Naţional Colectiv Partajat (CNCP) şi la resursele electronice ale bibliotecilor din Republica Moldova, contribuind astfel la crearea unei imagini noi a republicii noastre şi constituind un factor esenţial în progresul tehnic, ştiinţific şi socio-cultural al acesteia.  Beneficiarii SIBIMOL vor fi cei peste 1 mln. 800 mii de cititori ai bibliotecilor din Republica Moldova, numărul lor urmând să se extindă pe contul utilizatorilor de la domiciliu şi de la locurile de muncă.  SIBIMOL prezintă, sub aspectele conceptual şi tehnologic, un şir de idei şi elemente noi pe plan internaţional (cum ar fi catalogarea web, caracterul organic, metabolic al sistemului integrat, etc.), fapt care situează Republica Moldova şi Biblioteca ei Naţională printre liderii mondiali la acest capitol.  Proiectul SIBIMOL a fost elaborat şi lansat în anii 20022003, după care a urmat elaborarea Caietului de sarcini şi a soft-ului SIBIMOL, începând cu 2005. În 2007 au avut loc primele testări ale soft-ului iar în august 2008 a fost lansat Sistemul Integrat al Bibliotecilor Informatizate din

2


Moldova. Din 2009 Sistemul este disponibil să integreze orice instituţie deţinătoare de resurse bibliografice (cărţi, resurse electronice, documente AV, hărţi, obiecte tridimensionale etc.)  Catalogul Naţional Colectiv Partajat, care constituie baza integrantă a SIBIMOL, include actualmente cca 400.000 înregistrări bibliografice şi cca 350.000 înregistrări de autoritate. SIBIMOL oferă condiţii pentru: Crearea Catalogului Electronic Virtual al instituţiilor beneficiare: – formarea spaţiului virtual de metadate pentru resursele bibliografice deţinute în colecţii cu posibilitatea conversiei ulterioare în bazele de date locale în cazul achiziţionării unui soft local de către instituţii; Crearea metadatelor proprii în CNCP; Preluarea datelor bibliografice din CNCP; Instruirea specialiştilor din instituţiile beneficiare prin intermediul unui sistem gratuit de şcolarizare. Beneficii: Integrarea în SIBIMOL va asigura:  Accesul rapid la informaţie, indiferent de locul de 3


amplasare sau de trai al utilizatorilor;  Facilitarea procesului de căutare şi regăsire al informaţiei de către utilizatori, graţie notiţelor de autoritate uniformizate: • Informaţiile, referitoare la creaţia unui autor sau publicate sub egida unei colectivităţi se vor accesa cu uşurinţă datorită posibilităţilor sistemului de regăsire a informaţiilor, indiferent de limba şi forma în care numele autorului sau colectivităţii au apărut în sursele bibliografice: Exemplu: Notiţa de autoritate Nume Persoană: Толстой, Лев Николаевич (18281910 ) Vezi Nume Persoană: Толстой, Лев Николаевич (18281910) Vezi Nume Persoană: Tolstoi, Leo Vezi Nume Persoană: Tolstoi, Leon Vezi Nume Persoană: Tolstoi, Lew N. Vezi Nume Persoană: Tolstoj, Lev Nikolaevič Vezi Nume Persoană: Tolstoy, Leo Vezi Nume Persoană: Tolstoï Vezi Nume Persoană: Tolstoï, L. N. Vezi Nume Persoană: Tolstoï, Léon Vezi Nume Persoană: Tolstóy, Leo 4


Vezi Nume Persoană: Tolstoi, Lev Nikolaevici Vezi Nume Persoană: Tolstoi, L. N. Afişarea rezultatelor căutării Tолстой, Лев Николаевич Opere : În paisprezece volume. Vol. 13 : Învierea de: Tolstoi, L. N.; Tolstoj, Lev Nikolaevič (Text tipărit) Autor [070] La Guerre et la paix : Roman historique : Traduit du russe : Tome 2 de: Tolstoï, Léon; Tolstoj, Lev Nikolaevič (Text tipărit) Autor [070] Résurrection. Vol. 2 : Nouvelle vie : Traduit de russe de: Tolstoï, Léon; Tolstoj, Lev Nikolaevič (Text tipărit) Altele [570] Opere : În paisprezece volume. Vol. 14 : Nuvele şi povestiri (1903-1910) de: Tolstoi, L. N.; Tolstoj, Lev Nikolaevič (Text tipărit) Autor [070] Copilăria, tinereţea, adolescenţa de: Tolstoi, Lev Nikolaevici; Tolstoj, Lev Nikolaevič; VIDRAŞCU, ANATOL (Text tipărit) Autor [070] Articole despre Tolstoi de: Lenin, Vladimir I. (Text tipărit) Ana Karenina : Roman de: Tolstoi, Leon; Tolstoj, Lev Nikolaevič (Text tipărit) Autor [070] • Informaţia referitoare la subiecte, cuvinte cheie diverse va fi afişată de asemenea în rezultatele căutării, indiferent 5


de limba publicării sursei bibliografice, ce va permite extinderea ariei de investigaţii pentru beneficiari: Exemplu: Culinărie - Reţete culinare Preparate reci de artă culinară de: Radu, Ion (culinar) (Text tipărit) Reţete culinare de: Balmez, Didi (Text tipărit) Русская кухня de: Барсукова, Е. Ф. (Text tipărit) Погурманим с Олешкой de: Виноградский, О. С. (Text tipărit) Мне нравится готовить de: Краснов, В. Д. (Text tipărit) Малая венгерская поваренная книга de: Гундель, Карой (Text tipărit) Biographie sentimentale de l’huître = Consider the Oyster de: Fisher, Mary Frances Kennedy (Text tipărit) Subiecte Reţete culinare - Ungaria Mâncăruri naţionale ruseşti Exemple de algoritmi de căutare a informaţiilor în Modulul OPAC: Căutare simplă: 1. în caseta afişată se completează un cuvânt cheie din titlul sau numele autorului; 2. se apasă butonul “CĂUTARE” poziţionat în dreapta casetei de editare a căutării. 6


Căutare avansată la titlu: 1. se apasă butonul cu eticheta “Toate titlurile” 2. se completează titlul lucrării “Titanic” în caseta din dreapta casetei cu opţiunii de căutare 3. se apasă butonul “CĂUTARE” poziţionat în partea dreaptă a casetei de editare a căutării. Căutare avansată la autor: 1. se apasă butonul cu eticheta “Autori - Toţi” 2. se completează numele şi prenumele autorului “Eminescu, Mihai” în caseta din dreapta “căsuţei” cu opţiunii de căutare 3. se apasă butonul “CĂUTARE” poziţionat în partea dreaptă a casetei de editare a căutării. Căutare avansată la subiect: 1. se apasă butonul cu eticheta “Subiecte”; 2. se completează cuvântul cheie sau vedeta de subiect “Dinţi”; “Dinţi – Carii” în caseta din dreapta casetei cu opţiuni de căutare 3. se apasă butonul “CĂUTARE” poziţionat în partea dreaptă a casetei de editare a căutării.  Excluderea dublării proceselor de catalogare, economisirea resurselor umane şi financiare necesare prelucrării resurselor bibliografice din colecţiile bibliotecilor Republicii Moldova;  Accesibilitatea informaţiilor despre localizarea 7


resurselor bibliografice, aflate în bibliotecile din Republica Moldova;  Facilitarea şi simplificarea împrumutului interbibliotecar în baza elementelor de holding (localizare), aplicate fiecărei înregistrări bibliografice;  Uniformizarea proceselor prelucrării resurselor bibliografice, respectarea standardelor descrierii bibliografice şi de autoritate, în conformitate cu formatele de catalogare informatizată UNIMARC (A, B), care constituie unul dintre suporturile de bază ale soft-ului SIBIMOL;  Utilizarea produselor CNCP în scopul creării instrumentelor de informare ale utilizatorilor: înregistrările bibliografice sau de autoritate vor putea fi preluate din CNCP pentru a fi încorporate în cataloagele electronice sau în cataloagele tradiţionale, în dependenţă de necesităţile şi posibilităţile bibliotecii-membru SIBIMOL după următorul scenariu: Un bibliotecar(catalogator) dintr-o bibliotecă oarecare urmează să catalogheze o unitate bibliografică. Primul lucru pe care îl face este să acceseze CNCP şi să verifice dacă descrierea unităţii există deja. Dacă descrierea unităţii bibliografice există, catalogatorul va bifa înregistrarea, aceasta devenind parte componentă a Catalogului Electronic Virtual al Instituţiei (la etapa în care instituţia va deţine un soft local, înregistrarea regăsită va putea fi importată în baza de date locală pentru a-i fi aplicate elementele de holding sau exportată în SIBIMOL în cazul creării unei înregistrări noi.) 8


Dacă descrierea unităţii bibliografice lipseşte, bibliotecarul va iniţia înregistrarea în baza de date SIBIMOL, contribuind astfel la crearea metadatelor bibliografice în Sistem.  Crearea cataloagelor virtuale electronice ale bibliotecilor membre, în baza unui cont gratuit în SIBIMOL, în rezultatul bifării (evidenţierii, notării) resurselor bibliografice în baza de date SIBIMOL, aflate în colecţiile bibliotecilor participante şi creării metadatelor proprii în baza de date SIBIMOL. La accesarea numelui bibliotecii în Sistem va fi afişată lista de titluri, care au fost selectate, deţinute de biblioteca membru, care va constitui catalogul electronic al bibliotecii integrate în Sistem;  Integrarea bibliotecilor în spaţiul informaţional local şi internaţional;  Promovarea valorilor şi necesităţilor locale, a specificului regiunii: agrar (oerit, avicultură, viticultură), turistic etc. Ce trebuie să facă o bibliotecă pentru a deveni membru SIBIMOL:  Biblioteca solicitantă trebuie să dispună în primul rând de un minim necesar procesului de integrare: un computer performant şi conexiune Internet cu viteză optimă, care să-i permită accesarea rapidă a CNCP SIBIMOL;  Biblioteca solicitantă trebuie să semneze cu BNRM un contract de aderare la Sistem, în care vor fi prevăzute 9


obligaţiunile şi responsabilităţile ambelor părţi;  Biblioteca publică trebuie să dispună de un cont, care să permită accesarea Sistemului de către specialiştii, desemnaţi de instituţie pentru evidenţierea în SIBIMOL a resurselor bibliografice din colecţiile bibliotecii şi crearea de metadate proprii, care vor fi stocate în baza de date SIBIMOL;  Biblioteca publică trebuie să desemneze specialişti (bibliografi, catalogatori) pentru preluarea înregistrărilor bibliografice şi de autoritate din CNCP sau pentru crearea metadatelor bibliografice şi de autoritate.  În baza contului aprobat, bibliotecarul, responsabil de activităţile pentru integrarea instituţiei sale în SIBIMOL, bifează înregistrările bibliografice în CNCP după depistarea resurselor bibliografice identice din colecţiile bibliotecii sale sau creează metadatele proprii în Sistem, în cazul în care acestea lipsesc în SIBIMOL. Condiţii de integrare în SIBIMOL:  Toate cheltuielile, ce ţin de participarea specialiştilor bibliotecii în activităţile SIBIMOL, le va suporta biblioteca participantă, care asigură salarizarea conform statelor ei de funcţii ale specialiştilor, autorizaţi să activeze în SIBIMOL sau să efectueze lucrări legate de SIBIMOL, fără detaşarea de la locurile lor de muncă;  Instituţia beneficiară de tip reţea (biblioteca centrală) asigură pentru fiecare filială hardware necesar, viteza 10


Internet, iar în cazul în care obţine finanţarea necesară - software, toate compatibile cu parametrii tehnici ai Sistemului.  După crearea unui cont de acces în SIBIMOL, biblioteca obţine permisiunea de preluare online a datelor de catalogare din CNCP sau de catalogare online în CNCP.  Instituţia beneficiară este responsabilă de calitatea metadatelor; de prestarea oportună a înregistrărilor create în CNCP.  Instituţiei beneficiare participante i se oferă prin intermediul contului un nivel de acces individual, în corespundere cu funcţiile şi statutul bibliotecii.  Biblioteca participă, odată cu finisarea procesului de informatizare, la crearea notiţelor bibliografice şi de autoritate: titluri, subiecte, autori persoane-fizice şi colectivităţi, în dependenţă de teritoriul de activitate al bibliotecii.  Fiecare bibliotecă participantă desemnează o persoană special şcolarizată, responsabilă de funcţionarea în regim SIBIMOL a bibliotecii respective. Aceasta monitorizează catalogarea în SIBIMOL, problemele tehnice şi de altă natură şi le comunică Centrului SIBIMOL.  Fiecare bibliotecă poate participa la Sistemul centralizat SIBIMOL al împrumutului interbibliotecar, în ordinea prevăzută de Modulul ÎIB al Sistemului şi de instrucţiunea specială. Biblioteca împrumutătoare poartă răspundere pentru asigurarea integrităţii şi restituirea la timp a documentelor împrumutate. 11


Algoritmul Împrumutului Interbibliotecar:  Utilizatorul caută şi regăseşte în catalogul SIBIMOL sursa bibliografică solicitată şi localizarea ei;  Utilizatorul realizează on-line comanda prealabilă la cea mai apropiată bibliotecă, unde este localizat documentul solicitat;  Documentul este depozitat la numărul locului rezervat utilizatorului în sala de lectură a bibliotecii, care a primit comanda;  În cazul în care documentul este lipsă în colecţiile bibliotecii din apropiere, comanda respectivă se trimite prin intermediul Modulului Împrumut Interbibliotecar la BNRM, dispetcerizarea comenzilor ÎIB urmând să fie efectuată de către serviciul ÎIB al BNRM. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova va asigura:  Instruirea specialiştilor din bibliotecile participante la SIBIMOL în vederea exploatării contului de acces la baza de date SIBIMOL;  Instruirea specialiştilor din bibliotecile participante în vederea utilizării opţiunilor de Căutare simplă şi avansată în SIBIMOL OPAC;  Elaborarea unui ghid de accesare şi exploatare a Sistemului;  Elaborarea unui ghid de catalogare web;  Elaborarea unui ghid de realizare a împrumutului interbibliotecar în Sistem. 12

Oferta SIBIMOL  

Integrarea BP in SIBIMOL

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you