Page 1

2 8 .

Å R G A N G

·

M A J

2 0 1 4

Bindeleddet

H A A N DVÆ R K E R F O R E N I N G E N S P L E J E H J E M


BESTYRELSE Oldermand, ortopædiskomagermester Robert H A ASørensen N DVÆ R K E R F (formand) Oldermand, malermester Per Vangekjær (1. næstformand) Murermester Peter Steen Mortensen (2. næstformand) Oldermand, glarmester Bjarne Andersen Oldermand, snedkermester Niels Roth Direktør, ingeniør Jan Bruus Sørensen Viceoldermand, vognmand Henrik Tofteng Oldermand, VVS-installatør Søren Schmidt El-installatør Steen Søkvist Konditormester Bo Johansen Advokat, partner Jens Hjortskov Oldermand, tapetserermester Mette Palsteen BRUGER- OG PÅRØRENDERÅD Haandværkerforeningens Plejehjem Benny Jensen (pårør. repr.) Kaja Rasmussen (pårør.repr.) Birgit Jørgensen (medarbejderrepr.) Robert Sørensen (bestyr.repr.) Mai-Britt Damm (ledelsesrepr.) Randi Krogdal Steen, forstander

ORE

LEDELSE Forstander NRandi I NKrogdal G E NSteen S PL Leder af fagstaben Mai-Britt Damm Afdelingssygeplejerske Palliativ Aflastningsenhed Hanne Nielsen Afdelingsleder afd. 1 B Vivi Helle Afdelingsleder afd. 1 C Bitten Clausen Afdelingsleder afd. 2 A Susanne Kalum Jensen Afdelingsleder afd. 2 B Lene Carstensen

EJEHJEM

REDAKTIONSUDVALG Forstander Randi Krogdal Steen (ansvh.) Anne-Dorte Mulvad, Mai-Britt Damm Lone Dahl Wium PRODUKTION OG LAYOUT Adam Pade TRYK Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk NÆSTE UDGIVELSE Næste nummer af Bindeleddet udkommer onsdag den 11. juni. Indlæg afleveres til Plejehjemmets kontor senest fredag den 23. maj. FORSIDEN: Onsdag den 9. april gæstede bakkesangerinden Charlotte Emmery på ny Haandværkerforeningens Plejehjem. Det blev som vanligt en fornøjelig eftermiddag. Se også side 7.

HAANDVÆRKERFORENINGENS PLEJEHJEM Håndværkerhaven 49, 2400 København NV · Tel 3969 3411 · Fax 3966 3545 · hvf-plejehjem@suf.kk.dk


3

Bindeleddet

MAJ ‘14

I Københavns Kommune mødes medarbejdere med tillid og inddragelse. Sådan lyder det fra sundhedsborgmesteren.

Forstanderens vindue

Tillid på dagsordenen Jeg er lige – i skrivende stund – kommet fra et møde med sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen og administrerende direktør Katja Kajser. Ninna og Katja er rundt i de fem lokalområder og tale om den tillidsdagsorden Københavns kommune brander sig selv på. Tillidsdagsordenen går på, at vi skal have tillid til medarbejdernes faglighed; vi skal sikre, at alle medarbejdere – uanset uddannelse – har en stærk faglighed. Vi skal være stolte af vores arbejde og tale det op, og vi skal sikre større medarbejderinddragelse. Vi skal yde god kundepleje. Det vil blandt andet sige, at vi skal have fokus på, hvad der giver livskvalitet for den enkelte ældre. Vi skal sørge for at tage afsæt i den enkelte beboer på Plejehjemmet og forsøge at efterkomme den enkeltes ønsker til døgnrytme. Det indebærer blandt andet, at bliver vi forsinkede af den ene

eller anden grund, så skal vi lige gå forbi jeres dør og fortælle, at vi er forsinket, og hvornår, I så kan regne med, at vi kommer ind til jer. Jeg oplever, at vi på Haandværkerforeningens Plejehjem har fokus på Vi skal yde god kundepleje. den enkelte ælDet vil blandt andet sige, at dres ønske til vi skal have fokus på, hvad der døgnrytme, vi giver livskvalitet for den enkelte har fokus på, ældre.“ om den enkelte medarbejders faglighed stemmer overens med de krav, der er til deres faglighed. Hvis vi oplever noget modsætningsforhold mellem krav og behov for kompetencer, vil vi sikre, at medarbejderne kan erhverve sig de kompetencer, der skal til for at imødekomme jeres ønsker til pleje.

Med venlig hilsen


4 MAJ ‘14

Bindeleddet

I Haandværkerforeningens hus, Moltkes Palæ, udspillede sig i 1700-årene en aldeles kulørt historie.

Historien om Mette Maries triste skæbne Som det vil være mange bekendt, er Haandværkerforeningens Plejehjem et barn af Haand­ værkerforeningen i Kjøbenhavn. Plejehjemmet blev etableret i 1960. Haandværkerforeningen overtog i 1930 det fine Moltkes Palæ på hjørnet af Dronningens Tværgade og Bredgade. Palæet blev opført af Ulrich Frederik Gyldenløve i 1702, og gennem årene har palæet huset både adelige og kongelige. Selvsagt knytter der sig mange interessante historier til palæets indvånere gennem århundrederne. En af dem handler om bygherrens barnebarn, Conrad, der ejede palæet frem til sin død i 1783. Conrad var generaladjudant hos sin konge, men han skyttede ikke sit hverv på nogen ærbar måde. Han var mand for det søde liv og lod sig underholde i palæet af franske skuespiltrupper og frekventerede gerne Den Danske Skueplads på Kongens Nytorv – den, der blev til Det Kongelige Teater i 1770.

Mistede dømmekraften Ligesom vi også i moderne tid kan træffe på kendte folk, der ud af egen fuldkommenhed mister dømmekraften – ja, så gik Conrad en marts-aften 1765 langt over stregen. Han så sig lun på den unge skuespillerinde, Mette Marie Rose, og bortførte hende fra teatret efter først at have drukket hendes nidkære far solidt under bordet. Mettes far, skuespilleren Christopher Rose,

klagede sin nød til politimesteren, men forgæves: Det var ingen sjælden tilskikkelse, at døtre lod sig bortføre for at undslippe den ægtemand, deres far havde udset sig for dem.

Fængsel – eller eksil? Historien kom nu kongen for øre, Han fandt den yderst amusant, omend han var noget misfornøjet over, at Conrad i dagevis nægtede ethvert kendskab til den. Men snart kom det ham for øre, at Conrad havde løjet sin konge lige op i ansigtet. Det kan selvsagt ikke gå upåtalt hen. Skuespilhuset på Kongens Nytorv, som det så ud i 1748.


5

Bindeleddet

MAJ ‘14

Forår –! Med hjælp af sin garde udfriede kongen Mette Marie fra sit fængsel – eller var det et eksil? Conrad blev dømt til at betale 10.000 Rigsdaler til et ”gudeligt formål” og blev forvist til sine besiddelser i Norge. Mette Maries skæbne var ikke mere munter. For hende var det slut med skuespilleriet; hun blev sendt på landet hos en from præst, og dér var scenen så vist en anden end på Kongens Nytorv. Er den nu sand, den historie? Åh jo. Historien er skildret af en af Danmarks første kvindelige dramatikere – og kvinden bag den første danske oversættelse af Cervantes Don Quixote – Charlotta Dorothea Biehl (1731-88). Hun blev af sin konge bedt om at skrive en biografi om en række af sine samtidige. Historien er dog så god, at den blev sat op som teaterforestilling på Casino-Teatret i 1913. – Af Adam Pade

FEST FOR FORÅRET · Torsdag den 24. april fejrede Plejehjemmet forårets komme under den årligt tilbagevendende forårsfest. Allan Steen spillede den første times tid, så tog vores husband, jazz-orkesteret Dixieland Senior over. Vi fik serveret en dejlig forårsgryde med asparges, svinekød og kartoffelmos og derpå kaffe og lækker hjemmebagte brownies og chokolade. Lidt dans blev det også til. – Af Louise Edvardsen FROKOST I HAVEN · Ofte kan enkelte aprildage føles som rigtige sommerdage. Det var i hvert fald tilfældet den 28. april, da beboere fra afdeling 1 C 2. og 1 C 3. for første gang i år kunne nyde deres frokost i haven. – Af Louise Edvardsen


6 MAJ ‘14

Bindeleddet

Fra de frivilliges verden: Plejehjemmet får nu fire små, såkaldte tabletcomputere, der er nemmere at gå til end en almindelig computer.

Tag en tablet! Vi har igen i år søgt om midler fra Partnerskabspuljen – penge, som Københavns Kommune deler ud til fremme af netværk og partnerskaber. Og jeg er glad for at kunne fortælle jer, at vi nu har fået penge til noget helt nyt og spændende.

Tænk, hvis man kan lære at maile med sine børnebørn! For at give Plejehjemmets beboere mulighed for at lære den digitale verden at kende får vi nu fire tablets – det vil sige små computere – der har skærme, som man kan trykke direkte på. De små computere har også tastatur og mus. Det er planen, at de fire tablets skal være til fri disposition for alle i Aktiviteten, hvor der er trådløs opkobling, så man har mulighed for at komme på internettet. De fleste af vo-

res beboere har ikke kendskab til brugen af en computer, men mange vil gerne lære det. Erfaringen fra andre plejehjem viser, at de fleste sagtens kan lære det. Tanken er derfor at etablere undervisning med frivillige som lærere. Plejehjemmet har ganske vist en datastue Også i år venter udflugter ud i det blå – her fra en tur i fjor.


Bindeleddet

7 MAJ ‘14

på 4. sal, hvor man allerede idag kan få undervisning – ligeledes af frivillige – men adgangsforholdene er ikke optimale, og computerne er det bestemt heller ikke, hvis man ikke ser så godt, eller det kniber med finmotorikken. Her vil de nye tablets give langt bedre muligheder. Udover at kunne bruge vores tablets til mails og surfe på internettet kan man naturligvis også spille forskellige spil på dem. Og netop her findes der mange gode udfordringer målrettet vores demente beboere, som på den måde også kan få gavn og glæde af de nye tablets.

Den danske sang er populær Beboerne er meget glade for at synge, og vi synger ved de fleste af vores arrangementer. Vi har derfor også med succes søgt om penge til at købe flere sangbøger med magnaprint – så dem skal vi straks ud at købe!

Ud at se igen i år Fra Fonden ”De små Glæder” har vi igen i år fået midler til at organisere fire udflugter for beboere, personale og frivillige. I slutningen af maj og begyndelsen af juni kører en liftbus af sted til Stevns-området. Målet er Traktørstedet Bøgeskoven, hvor frokosten står klar – det store kolde bord med efterfølgende kaffe og kage. Der er sendt invitationer ud til alle beboerne. – Af Bente Bülow

VOVET EFTERMIDDAG · Onsdag den 9. april blev en festlig og fornøjelig “ta’ med på Bakken- eftermiddag” med Charlotte Emmery. Vi fik alle de kendte og vovede sange; mange sang vi med på, og til sidst var der roser til alle.


Menu UGE 19

Ma 05/05 Forloren hare med rødkål, skysauce og kartofler Koldskål med kammerjunkere Ti 06/05 Torskerognsfrikadeller med remouladesauce, gulerodsråkost og kartofler Blomkålssuppe On 07/05 Frikadeller med kold kartoffelsalat, purløg og tomater Abrikosgrød med mælk To 08/05 Biksemad med rødbeder og spejlæg Henkogt frugt med flødeskum Fr 09/05 Krydret kalkunbryst med skysauce, kartofler og gemyse Æblesuppe med ristede havregryn Lø 10/05 Gammeldags oksesteg med skysauce, perleløg, bønner og kartofler Brownies med henkogt frugt og flødeskum Sø 11/05 Benløse fugle med kartoffelmos og surt Moccafromage med flødeskum

UGE 20

Ma 12/05 Medisterpølse med skysauce, kartofler og blomkål og surt Henkogt ananas og fersken med flødeskum Ti 13/05 Dampet fisk med urtesauce, kartofler, æble/hvidkålssalat Chokolademousse On 14/05 Italiensk kødsauce med pastaskruer (koges på afdelingen) eller kartoffelmos Kold hybensuppe med flødeskum To 15/05 Bøf Lindstrøm med skysauce, kartofler og gemyse Æblegrød med mælk Fr 16/05 (Store bededag) Kalkunkarrygryde med mangochutney og løse ris Ymerkoldskål med ananas Lø 17/05 Braiserede svinekæber med kartoffemos, urter og surt Appelsinfromage med flødeskum Sø 18/05 Koteletter i fad med løse ris Rabarbertrifli med flødeskum

UGE 21

maj-juni 2014

Ma 19/05 Millionbøf med kartoffelmos og rødbeder Stikkelsbærgrød med mælk Ti 20/05 Stegt lever med bløde løg, rødbeder og kartofler Blommekage med smuldret dej og crème fraiche On 21/05 Stegt sild med persillesauce, råkost og kartofler Budding med saftsauce To 22/05 Stegt flæsk med persillesauce og gulerødder Aspargessuppe Fr 23/05 Ribbenssteg med rødkål, kartofler og skysauce Skovbærgrød med mælk Lø 24/05 Røget makrel med kold dildsauce, friske grønne asparges og nye kartofler Is med vafler Sø 25/05 Bøf stroganoff med kartoffelmos og surt Gammeldags æblekage med flødeskum


Menu UGE 22

Ma 26/05 Chili con carne med kartofler Juliennesuppe Ti 27/05 Blomkålsgratin med smør og kold skinke Rababergrød med mælk On 28/05 Dampet fisk med dildsauce, kartofler og råkost Kartoffelsuppe med ristet bacon To 29/05 (Kr. himmelfartsdag) Langtidsstegt nakkefilet med krydret sauce, kartofler og salat med mormordressing Is og jordbær Fr 30/05 Hakkebøf med bløde løg, surt, skysauce og kartofler Henkogt frugt Lø 31/05 Karrygryde med svinekød, cocktailpølser, champignon, peberfrugt og løse ris Blommegrød med mælk Sø 01/06 Stegt kylling med kartofler, skysauce, rabarberkompot og hjemmelavet agurkesalat Pandekager med abrikosflødeskum

UGE 23

maj-juni 2014

Ma 02/06 Musaka med salat og brød Cremet champignonsuppe Ti 03/06 Paneret nakkekotelet med gemyse, kartofler og skysauce Rødgrød med fløde On 04/06 Dampet laks med hollandaise-sauce, kartofler og broccoli Frisk melon med banan To 05/06 (Grundlovsdag) Hamburgerryg med aspargessauce, kartofler og gulerødder Grundlovsdessert (rabarber) Fr 06/06 Krebinet med stuvede ærter og gulerødder og kartofler Kærnemælksfromage med saftsauce Lø 07/06 Farsskinke med hjemmelavet agurkesalat, kartofler og sennepsskysauce Koldskål og ristede havregryn Sø 08/06 Honningmarineret skinkesteg med svampesauce, kartofler og gulerødder Jordbærdmousse


10 MAJ ‘14

Bindeleddet

Mit kæreste eje: Anne-Dorte Mulvad besøger Birthe Bethin, der altid har været glad for dyr. Men Smut var noget specielt.

Smut blev hunden i hendes liv Jeg er på besøg hos en rigtig dyreven. Det fremgår med al ønskelig tydelighed straks, da Birthe Bethin fra afd. 1 C 2. og jeg har hilst på hinanden. Birthe indleder vores samtale med ordene: »Jeg elsker dyr. Og jeg har haft mange af dem: Fisk, fugle, hamstere, katte og en hund. Hesten lånte jeg.« Birthe er ægte amarkaner, det vil sige født og bosat størstedelen af sit liv på Amager. Birthe mistede sin mor, da hun var 15 år, og siden boede hun sammen med sin far i en villalejlighed i Sundbyområdet. Her kom Smut ind i hendes liv. Smut var en blanding af en samojedespids og en cockerspaniel. Billedet, der står oppe på Birthes mahogni-sekretær, er af Smut, mens han endnu var hvalp. Et andet billede hænger over hendes seng, og her ser vi Smut som voksen hund.

Passede godt på hende Fra Smut oplevede Birthe den ultimative hengivenhed, og han blev hunden i hendes liv. Han passede godt på hende, fortæller hun. Han var en meget selvstændig hund og tillige lydig – når det altså passede ham. Kunne han se sit snit til det, gik han gerne sine egne veje uden for haven. Birthe er ikke i tvivl om, at han fik spredt sine gener grundigt i lokalområdet – hun kunne ligefrem genkende hans efterkommere.

Smut – her som hvalp – blev hunden i Birthe Bethins liv.


Bindeleddet Smut var en rigtig hygge-hund. Han elskede at ligge i sofaen, og det måtte han gerne. Birthe er en af de få hundeejere, der med oprejst pande indrømmer, at hun havde Smut i sengen. ”Undskyldningen” er, at det under krigen jo var småt med brændsel, og så kunne Smut så dejligt sikre, at Birthe ikke frøs om tæerne. Smut blev en gammel hund på knap 15 år.

11 MAJ ‘14 I den sidste tid havde han svært ved at komme op og ned ad trapperne, så Birthe besluttede at gå den tunge vej til dyrlægen for at give Smut en værdig livsafslutning. Det var en beslutning, som hun vidste, ville påføre hende både sorg og savn. Smut blev begravet i haven, og Birthe fik aldrig en ny hund. – Af Anne-Dorte Mulvad

En dag blandt guldaldermalere Onsdag den 2. april var en gruppe beboere samt Birthe og Mette på udflugt til Den Hirschprungske samling på Østerbro. Busturen forløb i god ro og orden, men da vi nåede frem, måtte vi tage nogle ture med elevatoren mellem garderoben i kælderen og udstillingen i stuen, før alle var samlet. Alle udstillingslokaler blev gennemgået og malerierne af skagensmalerne og guldaldermalerne beundret. Desværre var der ingen mulighed for at sidde og drikke den medbragte kaffe, så vi kørte tilbage til Aktiviteten og snakkede om de skønne malerier og dagens oplevelser.

Den Hirschsprungske Samling blev grund­lagt, da tobaksfabrikant Heinrich Hirschsprung investerede i sit første maleri – et lille billede med titlen “En lille pige lader en gammel mand lugte til en blomst” af maleren Julius Exner. Det var i 1866. Samlingen greb om sig og kom med årene til at omfatte store mængder dansk kunst af mestre som Lundbye, Hammershøi og L.A. Ring. I 1902 deponerede Hirschsprung-familien i al hemmelighed deres samling til Kulturministeriet, og samlingen blev åbnet for offentligheden i en helt ny museumsbygning i 1911. – Af Birthe Carlsen


12

Bindeleddet

MAJ ‘14

Noget vi har godt af Løseordet for sidste måneds kryds var noget, vi alle kan have godt af – især i den mørke vinter: ”Vitaminpille”. Stort til lykke til vinderen af april-krydsen, Grethe Gotfredsen, afd. 1 C 316 – der står en præmie på Servicekontoret og venter! Vær med i Bindeleddets helt egen, eksklusi-

©bergur

.net 2014

sommer

opfindsom

ve krydsord! Udfyld felterne, skriv bogstaverne ned fra de felter, der har et lille tal øverst i venstre hjørne og sæt dem sammen til et ord. Skriv ordet på kuponen nedenfor og aflever den på Servicekontoret senest fredag den 23. maj og få chancen for at vinde en herlig flaske fin. God fornøjelse!

Begynde ofte

Land

verdensdeL

omvendt rækkeføLge

ryge

11

vedvare

frugten

nøgen

foderpLanter korrekt

2 ens

tøvede

tvkanaL rens

Leder

post

Cæsar

redskaB

6

hanfugL

9

dreje instrument

stof

garnet

foraLfaB. fædre yder- rækkeLigere føLge dansk tv-serie

1

varmestue inaktiv 12

kapituLation

fornavn

efterskrift

eksem

eLven

farvand

tiLmed

køre

spids

fure

10

udenLandske fugL

5

4

deL af kirke

udråB

afdrag

8

forBogstaver oBjekt

LængdemåL tykke

ren

triL

Lever

tone

3

næse jordart

2 kaprer

Løseordet er: Navn: Bolig:

ensom

appLaudere kort

Lag

topkLasse

rummet Bestikket

7


Bindeleddet

13 MAJ ‘14

Til lykke i maj og juni! Maj 10. maj 1926 11. maj 1944 13. maj 1922 17. maj 1922 18. maj 1920 23. maj 1926 23. maj 1940 30. maj 1937

Estrid Vibeke Heinrich Dan Simonsen Paul Frede Rasmussen Gerda J. J. Pedersen Daysy M. Gudme Asta Thyra Lykke Nielsen Flemming Middelboe Marcussen Svenn Erik Andersen

2A4 1 B 111 2 B 221 1 B 109 1 C 312 1C 203 2 B 121 2 A 64

Juni 01. juni 1923 01. juni 1936 03. juni 1933 05. juni 1968 06. juni 1937

Per Albin Petterson Inge Doris Klara Møller Anna-Lise Jensen Arqaluk Ole Petrussen Erik Knudsen

1 B 61 2 B 113 1 B 62 1 C 209 2 B 304

Velkommen til i april! Erik Knudsen Karin Jakobsen Rosa Viola Kooijman Vira Johannsen Arthur Toft

2 B – 304 2 A – 21 1 C – 326 2 B – 103 1 C – 204

07. april 2014 01. april 2014 07. april 2014 12. april 2014 24. april 2014

Afgået ved døden Svend Stage Kjeld Madsen Anna K. Martinussen Bodil Nielsen Bent Søndergaard Lilian Heise

1 C – 204 1 B – 59 2 B – 213 2 A – 10 2 B – 109 1 C – 202 Æret være deres minde!

16. april 2014 22. april 2014 23. april 2014 24. april 2014 25. april 2014 28. april 2014


14

Bindeleddet

MAJ ‘14

”Mit faderhjerte tvang mig til det”, sagde kongen. Og derfor kom også Gud ned på jorden.

– Om Guds faderhjerte

Præstens hjørne

Der fortælles om en konge, som havde en statsminister, der blev kristen og bekendte sin tro for hele folket. Han fortalte kongen, at han troede på en frelser, der var kommet til verden for at frelse syndere. Kongen ville afskedige ministeren på grund af hans kristne tro, men lovede dog at beholde ham, hvis han kunne besvare et spørgsmål: ”Når jeg vil have noget udført, siger jeg det til min tjener. Hvorfor skulle kongernes konge komme her til jorden i egen høje person?” Ministeren bad om et døgns betænkningstid. Han lod en dukke fremstille og klæde på, så den lignede kongens toårige barn. Mens kongen var på rotur, blev dukken på et aftalt tegn fra ministeren kastet i vandet. Kongen sprang straks ud. Bagefter spurgte ministeren, hvorfor kongen selv var sprunget i vandet, han kunne jo bare have ladet en af sine tjenere gøre det.

”Mit faderhjerte tvang mig til det,” svarede kongen. Da forstod han også, hvorfor Gud selv måtte komme ned på jorden for at frelse menneskene. Sådan er Guds faderhjerte også i dag over for alle mennesker – fuldt af kærlighed. Guds faderhjerte drev ham til at ofre sig selv for vores skyld. Gud elsker den Gudsskabte verden, også den verden, der vender ryggen til ham. Gud elsker ikke syndefaldet, men den faldne verden. Gud elsker ikke synden, men fortabte syndere, det mislykkede menneske. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. (Joh 3,16) – Af Jóannis Fonsdal, sognepræst ved Emdrup kirke

Gudstjenester i maj og juni

Haandværkerforeningens Plejehjem afholder gudstjeneste kl. 09.30 11. maj 2014 16. maj 2014 25. maj 2014 1. juni 2014 8. juni 2014

3. søndag efter påske 4. søndag efter påske 5. søndag efter påske 6. søndag efter påske Pinsedag

Jóannis Fonsdal Jakob Valdemar Olsen Jóannis Fonsdal Jakob Valdemar Olsen Jóannis Fonsdal


Vejviseren

BRUGER- OG PÅRØRENDERÅD

FRIVILLIGKOORDINATOR

Haandværkerforeningens Plejehjem Henvendelse til Servicekontoret

Bente Bülow Træffetid: man, ons, fre 09.00-12.00 (med forbehold) Tel 3954 9331 · Mail: b013@suf.kk.dk

CAFÉEN

SERVICEKONTORET

Åben mandag-fredag 12.00 for pensionister

Mandag-torsdag 09.00-15.00 Fredag 09.00-14.00 Tel 3969 3411 · Fax 3966 3545 Servicemedarbejder Lone Dahl Wium

DEN LILLE KØBMAND

TANDLÆGEKLINIK

Mandag-fredag 08.00-15.30 Lørdag 08.00-12.00 Tel 4128 0878 Service på afdelingerne: Torsdag formiddag Købmand Edith Guldbrandsen

(Klinikken ligger her i huset) Omsorgstandplejen Tel 3317 5780

FODPLEJE

ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE

Onsdag-torsdag 09.00-15.00 Tel 3954 9337 Gitte Svensson

Formand: John Lagermann Tel 2094 9332 Mail: jola@webspeed.dk

FRISØR Hanne Schmidt: 1-huset: Onsdag-fredag 09.00-15.00 Birthe Rasmussen 2-huset: Torsdag-fredag 09.00-15.00


MAJ-JUN 2014

Maj. Bøtterup ved Hornbæk Onsdag

14. maj kl. 14.00 – 15.00

Kom med i ”de små haver i Pile Allé” med Kvali-tetten

Torsdag

22. maj kl. 14.30 – 15.30

Banko

Søndag

25. maj kl. 14.00

Søndagscafé

Tirsdag

27. maj kl. 10.00 – 16.00

Udflugt til Stevns, afd. 2 A

Tirsdag

03. juni kl. 10.00 – 16.00

Udflugt til Stevns, afd. 1 B

Tirsdag

11. juni kl. 10.00 – 16.00

Udflugt til Stevns, afd. 2 B

Onsdag

12. juni kl. 10.00 – 16.00

Udflugt til Stevns, afd. 1 C

Bindeleddet 05 2014  

Månedsmagasin udgivet af Haandværkerforeningens Plejehjem