Page 1

2 8 .

Å R G A N G

·

A P R I L

2 0 1 4

Bindeleddet

H A A N DVÆ R K E R F O R E N I N G E N S P L E J E H J E M


BESTYRELSE Oldermand, ortopædiskomagermester Robert H A ASørensen N DVÆ R K E R F (formand) Oldermand, malermester Per Vangekjær (1. næstformand) Murermester Peter Steen Mortensen (2. næstformand) Oldermand, glarmester Bjarne Andersen Oldermand, snedkermester Niels Roth Direktør, ingeniør Jan Bruus Sørensen Viceoldermand, vognmand Henrik Tofteng Oldermand, VVS-installatør Søren Schmidt El-installatør Steen Søkvist Konditormester Bo Johansen Advokat, partner Jens Hjortskov Oldermand, tapetserermester Mette Palsteen BRUGER- OG PÅRØRENDERÅD Haandværkerforeningens Plejehjem Benny Jensen (pårør. repr.) Kaja Rasmussen (pårør.repr.) Birgit Jørgensen (medarbejderrepr.) Robert Sørensen (bestyr.repr.) Mai-Britt Damm (ledelsesrepr.) Randi Krogdal Steen, forstander

ORE

LEDELSE Forstander NRandi I NKrogdal G E NSteen S PLE Leder af fagstaben/souschef Mai-Britt Damm Afdelingssygeplejerske Palliativ Aflastningsenhed Hanne Nielsen Afdelingsleder afd. 1 B Vivi Helle Afdelingsleder afd. 1 C Bitten Clausen Afdelingsleder afd. 2 A Susanne Kalum Jensen Afdelingsleder afd. 2 B Lene Carstensen

JEHJEM

REDAKTIONSUDVALG Forstander Randi Krogdal Steen (ansvh.) Anne-Dorte Mulvad, Mai-Britt Damm Lone Dahl Wium PRODUKTION OG LAYOUT Adam Pade TRYK Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk NÆSTE UDGIVELSE Næste nummer af Bindeleddet udkommer den 9. maj. Indlæg afleveres til Plejehjemmets kontor senest fredag den 25. april. FORSIDEN: Så er det forår – så småt; alting bobler af saft og kraft og livsmod.

HAANDVÆRKERFORENINGENS PLEJEHJEM Håndværkerhaven 49, 2400 København NV · Tel 3969 3411 · Fax 3966 3545 · hvf-plejehjem@suf.kk.dk


3

Bindeleddet

APRIL ‘14

Københavns Kommune har fået godt 60 millioner fra regeringens én milliard kroner store ældrepulje.

Flere penge til højere livskvalitet Københavns Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning – vores kommunale bagland – har fået godt 60 millioner kroner ud af den milliard kroner, som regering og Folketing har valgt at give til ældreområdet. Mange af pengene skal bruges på borgere, der ikke bor på plejehjem, men plejehjemmene får dog glæde af en del af dem.

Højere livskvalitet Nogle af pengene skal gå til at afhjælpe ensomhed, der kan have en negativ indvirkning på både det psykiske og fysiske velbefindende. Gennem flere sociale aktiviteter – som vi hos os allerede har mange af – skal der skabes et endnu mere aktivt hverdagsliv – også i “ydertimerne” og i weekend’erne. Den store indsats, som vore frivillige har gjort og gør, har helt klart medvirket til at sætte jer i stand til at fortsætte med at leve det liv, I ønsker, og at dyrke jeres interesser. Dette arbejde sættes der nu flere midler af til. Det handler også om de rammer, fællesskabet dyrkes i. Vi kan ikke ændre på opholdsrummenes størrelse eller beliggenhed, men vi kan gøre dem mere indbydende og hyggelige. Og så skal vi cykle! Enten som co-driver på en “duocykel” eller som passager i en rickshaw – altsammen gerne under medvirken af vore mange frivillige, der måske kan etablere et “chaufførkorps”.

Forstanderens vindue Teknologien

– handler ikke så meget om robotstøvsugere, men derimod om at bruge teknologien til at gøre jer mere selvhjulpne. Det giver højere livskvalitet og værdighed at kunne selv – i alle livets henseender. Teknologien byder eksempelvis på muligheder for at lave badeværelserne om til rene wellness-rum. Her er vore knap så store badeværelser en udfordring, men vi har haft en projektmedarbejder på besøg, der nu går hjem og tænker over mulighederne. Desværre er der kun afsat tre millioner kroner, så vi kan ikke skabe rene mirakler på én gang. Inkontinens betyder også meget tit nedsat livskvalitet og værdighed. Bækkenbundstræning kan hjælpe, men forudsætter højt kvalificerede terapeuter. Ældrepuljen gør det nu muligt at tilbyde inkontinensramte beboere en undersøgelse på en af byens to inkontinensklinikker. Klinikkerne har vist rigtig gode resultater siden 2012. Samtidig skal terapeuterne på plejecentrene undervises i genoptræning af bækkenbunden og i at vejlede både beboere og personale, så vi kan følge op på inkontinensklinikkernes undersøgelser. Med venlig hilsen


4

Bindeleddet

APRIL ‘14

Problemer med det varme vand Plejehjemmet har i nogle måneder haft problemer med at sikre, at det varme vand forblev varmt. Det blev endda så galt på palliativ afdeling, at afdelingens beboere oplevede, at de ikke kunne få et varmt bad, hvilket medførte, at vi modtog en klage. Vi tror, at vi har fundet fejlen. Det viser sig, at det varme vand er varmt nok, når det forlader rørene, men det bliver på et eller andet sted blandet med det kolde vand, inden det

kommer ud af hanen, så det virker, som om vandet er for koldt eller ikke varmes nok op. Vi arbejder stadig på at finde fejlen. I øjeblikket samarbejder to VVS-firmaer om at kortlægge rørføring og ventiler i huset, og forhåbentlig finder de problemet. Vi har også bedt en VVS-ingeniør om at kortlægge problemet. Når vi har fundet ud af, hvad problemet er, holder vi jer underettet. – Af Randi Krogdal Steen

Kære kolleger og beboere på Haandværkerforeningens Plejehjem! Jeg vil gerne sige jer alle sammen hjertelig tak for opmærksomhed og hilsner i anledning af, at jeg med udgangen af marts gik på ef terløn. Jeg har været medarbejder på Haandværkerforeningens Plejehjem i over 28 år og ser med glæde tilbage på de mange gode oplevelser med de beboere og kolleger, som jeg har været i kontakt med gennem årene. Jeg ser frem til et nyt og indholdsrigt afsnit i mit liv, hvor der er mere tid til samvær med familie og venner og til at dyrke mine mange interesser. Venlig hilsen Dorte Belving


Bindeleddet

5 APRIL ‘14

Fra de frivilliges verden:

Ægte rødt, hvidt eller blegt … Hveranden mandag kan man se en flok beboere gå ad snørklede veje gennem kælderen til Sportscentret, der ligger under afdeling 2 A. Her skal de spille billard – mere præcist skoma’r-billard. Der spilles naturligvis på et bord fra Søren Søgaard, en billardlegende, som var på alles læber for 50 år siden. Ved døren står Jørgen Christiansen og tager imod sammen med sin kone, Simone. Jørgen er keepholder for spillet og ved om nogen, hvad det drejer sig om. Han er nemlig formand for Haandværkerforeningens Billardklub. Yderligere 1-2 frivillige ”blander” sig også i selskabet. Straks man træder ind i Sportscentret får man en fornemmelse af værtshus: Ingen vinduer, dæmpet belysning og caféborde. Og der går heller ikke mange minutter, før stemningen har samme præg, og rappe bemærkninger flyver over bordet.

Lokkeball og nakkeball Alle kender spillet og de tilhørende ”fagudtryk”, som for udenforstående er ren volapyk: blegt, rødt, skæve point, lokkeball, nakkeball, udlæggerball, ligge i sofaen, hjælp af bedstemor osv. Billardgruppen har to regler: Der kan kun købes én øl, og der spilles ikke om penge, kun point. Doris Wulff er 92 år og ene kvinde i billardgruppen. Hun har spillet billard siden sin grønne ungdom og har endda været medlem

Doris Wulff (92) har et helt særligt gén for at ramme billardkuglerne – trods et syn, der ellers ikke er helt, hvad det har været.

af en klub. Hun flyttede ind på Plejehjemmet for to et halvt år siden, og da muligheden kom for at spille for halvandet år siden, sprang hun straks til. Hun synes, at det er både sjovt og hyggeligt at spille. Øjnene er ikke så gode mere, men når Doris Wulff læner sig op ad billardbordet, får øjnene ligesom ”nyt syn”, og hun rammer plet næsten hver gang – til stor fortrydelse for mændene. Det er ofte Doris, der vinder. To af billardgruppens mænd har tidligere mødt hinanden – det var på Viggos Bar i NVkvarteret, men nu mødes de så igen i lidt andre omgivelser og har det fortsat sjovt. Spillet slutter efter ca. halvanden time, og alle går hver til sit. Men heldigvis er der bare 14 dage til, at køerne skal kridtes og ballerne atter skal stødes. – Af Bente Bülow


6 APRIL ‘14

Bindeleddet

Anne-Dorte Mulvad besøger Willy Høyer for at høre om hans kæreste eje:

Piberne … til at ryge på – og ryge ud Boligen bærer umiskendeligt præg af, at her bor en mand. På væggen hænger en gammel revolver, nogle gamle bor og i hjørnet står en sabel. På hylderne over vinduerne står flere flotte modeller af nogle rigtig store motorcykler, og på det lille stykke væg mellem vinduerne hænger otte gamle piber. Jeg er kommet på besøg hos Willy Høyer på afd. 2 B 2.sal. Willy har samlet gamle ting i mange år. Nogle af dem har han fået foræret, og andre har han selv købt. Vi dvæler lidt ved de gamle bor. Willy er gammel tømrer, og han viser mig, hvordan sådan et gammelt bor fungerer, og så retter vi vores opmærksomhed mod de otte piber, som hænger på rad og række. Willy har røget på piberne, men kun for sjov. Ser man nærmere efter, opdager man, at én af piberne ser noget anderledes ud end de andre. Det er nemlig den pibe, som Willy har brugt, når han skulle ryge bierne ud af sine bistader. Willy har holdt bier i rigtig mange år. Når han skulle arbejde inde i et bistade, skulle han jo have bierne ud, for at de ikke skulle stikke ham. Det gjorde han ved at puste røg ud af sin

bistade-pibe og ind til bierne i stadet, og på den måde drev han dem ud, så han kunne få arbejdsro. Han havde tre-fire bistader, hvor bierne producerede honning til hele familiens brug. Willy synes, at det var en dejlig hobby, hvor han havde sin hustru med på sidelinjen. Og så blev Willy og jeg enige om, at alt det, vi selv kan producere, smager så meget bedre, end det vi kan købe. – Af Anne-Dorte Mulvad


7

Bindeleddet

APRIL ‘14

Den vackraste visan om kärleken Hjördis Hammeleff, Afd. 2 A, har sendt redaktionen nærværende digt som en aktuel kommentar til verdens tilstand lige nu – i april … Den vackraste visan om kärleken Kom aldrig på pränt. Den blev kvar i en dröm på Montmartre Hos en fattig parisstudent.

Han skulle ha vandrat längs kajerna Med en blåögd Lucile Och diktat violer och kyssar Nu en natt i april.

Den skulle ha lyst över länderna Och bringat en vår på knä Och en värld skulle tryckt till sitt hjärta En ny, en ny Musset.

Men den vackraste visan om kärleken Kom aldrig på pränt. Den begrovs i en massgrav i Flandern Med en fattig parisstudent.

Ture Nerman (1886-1969) var en svensk politiker og forfatter. Han skrev både skønlitteratur, revytekster, digte og viser. Han var politisk venstreorienteret – fra socialdemokrat til kommunist og senere socialdemokrat på ny – og han deltog som krigskorrespondent under den spanske borgerkrig.

VI FEJRER FORÅRET! Deltag i årets forårsfest torsdag den 24. april kl. 17.30! Vi serverer forårsgryde med kartoffelmos og surt samt kaffe og chokolade. Dixieland Senior spiller festligt op. Pårørende og deltagere er også velkomne! Køb en billet til bare 125 kr. inkl. drikkevarer på Servicekontoret. Og husk: Tag forårshumøret med!


Menu april-maj 2014 Uge 15 Ma 07/04 Ti 08/04 On 09/04 To 10/04 Fr 11/04 Lø 12/04 Sø 13/04

Lasagne med brød og salat Champignonsuppe Ungarsk gullasch med kartoffelmos Æblegrød med mælk Dampet laks med urtesauce, kartofler og garniture Pandekager med abrikoscreme og nøddedrys Kogt oksebryst med peberrodssauce og kartofler Suppe med boller og urter Karrykål med rugbrød Henkogt frugt med flødeskum Italiensk kødsauce med pasta (koges på afdelingen) eller kartoffelmos Ymerfromage med saftsauce Braiseret svinenakke med kartoffelmos æble/løg-kompot Svesketrifli med flødeskum Uge 16

Ma 14/04 Minestronesuppe Tarteletter med høns i asparges Ti 15/05 Brændende kærlighed med kartoffelmos, rødbeder og ærter Risvandgrød med æbler On 16/04 Fiskefrikadeller med remouladesauce, kartofler, gulerodsråkost og kartofler Hyldebærsuppe med tvebakker To 17/04 (Skærtorsdag) Lammefarsbrød med flødestuvede champignons, kartofler og gulerødder Pandekager med syltetøj Fr 18/04 (Langfredag) Skidne æg med sennepssauce, rugbrød og rødbeder Blandet frugtgrød med fløde Lø 19/04 Lammesteg med skysauce, kartofler, mintgelé og smørdampede grøntsager Isdessert Sø 20/04 Bankekød med glaserede løg, skysauce, kartoffelmos, gulerødder og surt Henkogt frugt med cremesauce


Menu april-maj 2014

Uge 17 Ma 21/04 (2. påskedag) Stegt kylling med skilt-sauce, kartofler og hjemmelavet agurkesalat Englefløde med appelsinsauce Ti 22/04 Røget medisterpølse med stuvet spinat og kartofler Tyttebærris On 23/04 Stegt sild med persillesauce, kartofler og råkost Abrikosgrød med mælk To 24/04 kl. 12.00: Risengrød. Aften: Forårsfest (forårsgryde) med kartoffemos og surt Chokolade Fr 25/04 Frikadeller med dampet spidskål, kartofler og skysauce Pærevælling Lø 26/04 Mørbradgryde med champignons og bacon, kartofler og broccoli Is med chokoladesauce Sø 27/04 Skinkeschnitzel med paprikasauce, ris og salat Appelsinfromage med flødeskum

Ma 28/04 Ti 29/04 On 30/04 To 01/05 Fr 02/05 Lø 03/05 Sø 04/05

Uge 18 Hakkebøf med bløde løg, skysauce, kartofler, ovnbagte gulerødder og surt Legeret forårssuppe Chili con carne med ris Budding med saftsauce Dampet fisk med hollandaisesauce, kartofler og råkost Hindbærgrød med mælk Hamburgerryg med kartofler og stuvede ærter og gulerødder Is med vafler Boller i karry med løse ris og ærter Maizenagrød med kanelsukker og smør Kalvegryde med grøntsager og kartoffelmos Chokolademousse med flødeskum Rullesteg med svesker, skysauce, kartofler og rødkål Rødgrød med fløde


10

Bindeleddet

APRIL ‘14

Johanne med de fire fødder Selv om hekseforfølgelserne ebbede ud kort før 1700, var det stadig en ganske alvorlig affære for en kvinde at blive mistænkt for at udøve trolddom. Det fik Johannes Andersdatter at mærke i 1708. Hun kom til København og fandt logi hos en familie, hvor hun kunne hvile sine dårlige og meget smertende ben nogle dage. Værtsfolkene opdagede, at Johanne blandt sine få pakkenelliker havde en pose med et par menneskefødder, der var både tørrede og røgede. Værtsparret mente straks, at Johanne nok havde skåret dem af en hængt forbryder, og at hun ville bruge dem til at udøve trolddom. Ligegyldigt hvor meget stakkels Johanne forsøgte at forklare dem, hvor hun havde fødderne fra, troede de ikke på hende. De spærrede hende inde og angav hende til byfogden. Så blev hun afhentet og sat i Slutteriet. Slutteriet var gældsfængslet og fungerede som datidens varetægtsfængsel. Det lå i en bygning, der i dag er anneks til Københavns Byret.

Faldt af

Trods klare indicier (!) lykkedes det Johanne at blive frikendt for hekseri. Velkommen tilbage til 1700-tallet!

Retsvæsnet fungerede nu ikke helt dårligt for 300 år siden. Mange vidner blev afhørt, og efterhånden kom sagens rette sammenhæng for en dag: De tørrede og røgede fødder havde oprindelig siddet på vognmandskarl Jørgen Jensen. Han havde en vinter været så uheldig at få vand i sine støvler, og på grund af hård frost fik han derefter forfrysninger og koldbrand i begge fødder. Fødderne kunne desværre ikke reddes, og de ”faldt af”. Jørgen nænnede øjensynligt ikke at skilles fra sine fødder, så han


Bindeleddet

11 APRIL ‘14

Nu ikke hvile på laurbærrene! sørgede for at de blev tørret, røget og lagt i en kasse, og så fik han sin slægtning, Peder Jacobsen i Nørre Jernløse sydvest for Holbæk, til at opbevare kassen. Og her er det, at Johanne kom ind i billedet. Hvordan og hvorfor Jørgen kom til København melder historien ikke noget om, men da Johanne skal til København, får hun fødderne med, så de og Jørgen kan blive genforenet. Aftalen var, at hvis Jørgen var død i mellemtiden, så skulle Peder i Jernløse have fødderne tilbage, så han kunne sørge for, at de fik en anstændig begravelse.

Thi kendtes for ret Det kan jo nok siges at være en noget usædvanlig historie, men den blev godtaget i retten. Retten ville dog gerne vide, hvorfor Johanne ikke havde fået afleveret fødderne til deres rette ejermand. Johanne forklarede, at hendes egne fødder var så dårlige, at hun ”måtte høkke sig frem ved en kæp”, og så var det, at hun tænkte, at hun kunne jo vise dem frem, når hun tiggede. ”…da skulle folk af medynk og barmhjertighed give noget til en stakkels krøbling”. Johanne blev løsladt den 23. januar 1708 – i øvrigt samme dag som Jørgen Jensen blev begravet fra Vor Frue Kirke. Uden sine fødder. Sagen blev afsluttet, og rets-skriveren skrev uden på sagsmappen ”Iohanne Anders Daater med de 4 fødder”. Desværre melder min kilde ikke noget om, hvordan det videre gik med de tørrede og røgede fødder, så det må være op til læseren selv at slutte historien helt … – Af Anne Dorte Mulvad

Det glæder mig meget at se det flotte resultat af brugerundersøgelsen. Plejehjemmet har været igennem en lang proces, hvor vi virkelig har arbejdet meget med temaet fra passiv til aktiv. Der er lavet undersøgelser, hvor man har fundet frem til, at man som menneske har brug for at gøre noget meningsfuldt i hverdagen. Den tilfredshed, beboerne udtrykker, viser, at vi er på rette vej. Mange af beboerne henter post på servicekontoret, nogle kan hjælpe til med borddækning og afrydning, nogle går i kiosken og køber gerne med til andre. Det er disse aktiviteter, som gør en forskel i hverdagen. Der er brug for én. Undersøgelsen viste også, at der er områder, hvor vi kan blive bedre. Det er altid lettere, når man ud fra meningsmålinger kan arbejde mere målrettet med plejen og omsorgen. Alle medarbejdere kan med god samvittighed klappe hinanden på skuldrene og sige:”hvor er det godt gået”. Nu skal vi selvfølgelig ikke hvile på laurbærrene; for vi skal huske på, at det kræver vedligeholdelse og udvikling af plejen og omsorgen, hvis de gode resultater fortsat skal se deres berettigelse på Plejehjemmet. – Af Mai-Britt Damm


12

Bindeleddet

APRIL ‘14

Løseordet var “tømrermester” Med naturlig reference til Plejehjemmets historie som en del af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn, havde vor krydsordsforfatter valgt løseordet “tømrermester” som det samlende løseord på seneste måneds kryds-ogtværs. ©bergur

.net 2014

DanskTvvanD kanal

HeDT

kaj

OverfølsOmHeD

Tal

Den dygtige vinder i marts blev Jytte Kaalund Larsen, Afd. 2 B 120. Vær med – og få chancen for at vinde en flaske vin eller en æske chokolade! Denne måneds løseord skal afleveres på servicekontoret senest fredag den 25. april.

mOnOlOg

neDbør

1

sagføreren

margen

kunsTværk

fOrmanD TiDsrum

bOrnHOlm

visiT

HanDel genier

9

akrObaT

HOveren

filmgenre

røg

12

DigT møbel

DeT Hele

Tilsammen

PynTeTing snøre

11

meDvirke

klisTer

4

ungmø

blOmsT grin

6

bagDel

sure Tal

HOlDe munD

øsTrig

kOrrODere

jOrDarT

2

klOg

fryse

bims

vej

mulDyr

sang nOrge krOPsDel

besTik kOnge- 8 DaTTer fjelDsiDe

bygning

10

Træg

sTykke

ulækkerT

rifT

lufT sy

TiDsrum

viDen

sPiOn

jag

5

leT

ej 501

7

være OPrejsT

fOrsTå

nummer

3 Hørme

Løseordet er: Navn: Bolig:

ærlig

sPOrT


Bindeleddet

13 APRIL ‘14

Til lykke i april og maj! April 12. april 1923 12. april 1931 13. april 1912 13. april 1941 24. april 1938 26. april 1922

Kirstine Brandt Henriksen Niels Michael Pedersen Ellen P. Hansen Gudrun Dahlin Palle Rylander Egon Andersen

2 B 63 1 C 210 2 B 220 2 B 205 2 A 24 2 A 40

Maj 01. maj 1922 01. maj 1925 03. maj 1918 03. maj 1924 06. maj 1929

Egon William Rasmussen Elise Sofie Petersen Emma Kramer Erna Katrine Sabov Thorkil Mosdal

1 B 52 2 A 71 1 C 328 2 B 202 1 C 228

Velkommen til i marts Kurt Eigil Larsen Lis Larsen Inge Margrethe Andersen Birthe Lund-Hansen Esther Palmund Palle Rylander Liv Rylander

2 B – 107 2 B – 108 2 B – 204 1 C – 208 1 C – 309 2 A – 24 2 B – 104

03. marts 2014 03. marts 2014 09. marts 2014 10. marts 2014 10. marts 2014 11. marts 2014 23. marts 2014

Afgået ved døden Aage Pihlkjær Christensen Agnes Margrethe Christensen Sophie Vinjebo Hans Otto Rasmussen Solveig Barkdal Jespersen

1 C – 208 2 B – 104 1 C – 326 2 B – 304 2 B – 103 Æret være deres minde!

22. februar 2014 01. marts 2014 18. marts 2014 21. marts 2014 29. marts 2014


14

Bindeleddet

APRIL ‘14

Vort jordiske liv er en cirkelbevægelse af at blive tilgivet – og selv tilgive.

Præstens hjørne

Tilgivelsen – og prøvelsens time

Det kristne liv er et liv i tilgivelse, Guds tilgivelse af os og vores tilgivelse af andre. Vi kan beskrive det som en cirkelbevægelse, hvor vi oplever os i regnskabets time, hvor vi ser vores synd og vores behov for tilgivelse. Dernæst oplever vi os i tilgivelsens time, hvor vi ser, at Kristus har båret al vores synd på korset, og hans tilgivelse kan blive os til del, men det fører os ud i prøvelsens time, hvori vi selv skal lade den tilgivelse, vi har fået, tilflyde vores næste. Jesus ønsker af os, at vi skal tilgive hinanden, men hvor det mislykkes, er vi tilbage ved regnskabets time. Hvis jeg skal forklare det gennem en af Jesu lignelser, så kan vi sige, at jeg har fået kongens eftergivelse af min gæld, jeg går ud og kræver mit tilgodehavende hos min medtjener. Men herefter må jeg altså opsøge kongen igen, og bede om eftergivelse af min nye gæld. Og kongen svarer: Den, der kommer til mig,

vil jeg aldrig vise bort (Joh 6,37). Vores jordiske liv er præget af denne cirkelbevægelse, om end vi aldrig er den samme efter en omgang. Vores tilgivelse – hvor vi tilgiver dem, der har forbrudt sig mod os – det er ikke det, der kommer først, og så ser Gud, hvor gode vi er til at tilgive, og hvis vi er gode nok til det, så vil han også tilgive os. Sådan er det ikke – det er omvendt. Et kristent liv – som indebærer kamp mod synden, kamp mod lysten til at holde på sin ret, til at hævne sig, til at gøre livet mest muligt surt for dem, der har forbrudt sig mod os – det liv springer ud af Guds tilgivelse. Så kan det ske – og det er også det eneste sted, hvor det kan ske – der hvor et menneske ser, hvad det er, det har fået eftergivet hos Gud. – Af Jóannis Fonsdal, sognepræst ved Emdrup kirke

Gudstjenester i april og maj Haandværkerforeningens Plejehjem afholder gudstjeneste i april og maj kl. 9.30 13. april 2014 20. april 2014 27. april 2014 04. maj 2014

Palmesøndag Påskedag 1. søndag efter påske 2. søndag efter påske

Jakob Valdemar Olsen Jakob Valdemar Olsen Jakob Valdemar Olsen Jóannis Fonsdal


Vejviseren

BRUGER- OG PÅRØRENDERÅD

FRIVILLIGKOORDINATOR

Haandværkerforeningens Plejehjem Henvendelse til Servicekontoret

Bente Bülow Træffetid: man, ons, fre 09.00-12.00 (med forbehold) Tel 3954 9331 · Mail: b013@suf.kk.dk

CAFÉEN

SERVICEKONTORET

Åben mandag-fredag 12.00 for pensionister

Mandag-torsdag 09.00-15.00 Fredag 09.00-14.00 Tel 3969 3411 · Fax 3966 3545 Servicemedarbejder Lone Dahl Wium

DEN LILLE KØBMAND

TANDLÆGEKLINIK

Mandag-fredag 08.00-15.30 Lørdag 08.00-12.00 Tel 4128 0878 Service på afdelingerne: Torsdag formiddag Købmand Edith Guldbrandsen

(Klinikken ligger her i huset) Omsorgstandplejen Tel 3317 5780

FODPLEJE

ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE

Onsdag-torsdag 09.00-15.00 Tel 3954 9337 Gitte Svensson

Formand: John Lagermann Tel 2094 9332 Mail: jola@webspeed.dk

FRISØR Hanne Schmidt: 1-huset: Onsdag-fredag 09.00-15.00 Birthe Rasmussen 2-huset: Torsdag-fredag 09.00-15.00


APR-MAJ 2014

Forår i haven Mandag 14. apr kl. 14.00

”Husker du din skoletid?“ – Foredrag i Aktiviteten

Torsdag

24. apr kl. 17.30

Forårsfest

Søndag

27. apr kl. 14.00

Søndagscafé

Torsdag

08. maj kl. 14.30 – 15.30

Banko

Onsdag 14. maj kl. 14.00 – 15.00

Kom med i ”De Små Haver i Pile Allé” med Kvali-tetten

Søndag

Søndagscafé

25. maj kl. 14.00

Bindeleddet 04 2014  

Månedsblad udsendt af Haandværkerforeningens Plejehjem til beboere, medarbejdere og pårørende