Page 1

09 | November 2013

autobranchen.info

Uddannelse: To skridt frem Nød lÌrer nøgen turbo at spinde Med autobranchen.info til Formel 1


SATAjet®4000 B

Du har hvad der skal til. Vi har værktøjet. Du har brug for en sprøjtepistol, der matcher din kunnen perfekt. Den nye SATAjet® 4000 B: Bedre ergonomi. Højere præcision. Blødere. Lettere. For yderligere information: www.satajet4000.com


KOM M E N TAR

FORÅR I NOVEMBER?

“Et stemningsskift præger dansk økonomi”, lød det tidligere på efteråret – næsten besværgende – fra vores regering. Modsat mange andre brancher synes vi i genbrugsbranchen faktisk, at der er lidt om det. Der meldes om forsigtigt stigende omsætning; vi har udsigt til to år med “gammeldags” reparationsgrænser – tingene ser ud til at flytte sig. Det er et glædeligt signal at kunne sende i et jubilæumsår. Dansk Autogenbrug runder nemlig i december et halvt århundrede, hvilket fejres i disse dage i Odense. De 50 år har været investeret godt. En spirende bevidsthed om, at autoophuggerne kunne have behov for at hjælpe hinanden med at skabe pæne virksomheder og markedsføre genbrugsdele af høj kvalitet førte i december 1963 til dannelsen af Foreningen af Autoophuggere i Danmark – fra starten af 1990’erne: Dansk Autogenbrug. Et stærkt samarbejde kombineret med gensidig tillid og ambitionen om at blive et respekteret fag satte gang i landsdækkende samhandel, opbygning af miljøsystemer og international orientering. Godt gået! Dansk Autogenbrug er i dag en respekteret samarbejdspartner i den øvrige autobranche og blandt de danske myndigheder – på europæisk

www.autobranchen.info

plan tilmed i EU-Kommissionen gennem det internationale samarbejde i EGARA. Nu er det så på tide at komme videre. I Dansk Autogenbrug ser vi fortsat et stort, uudnyttet marked for brugte dele – såvel mekaniske som karrosseridele. Både bilejere, forsikringsselskaber og værksteder vil have Både bilejere, forsikringsselskaber glæde af at trække og værksteder vil have mere på genbrugsglæde af at trække mere på branchen. Brugte genbrugsbranchen. reservedele er veldokumenterede og gennemtestede; genbrug er at udvise omsorg for verdens ressourcer, og det betyder arbejdspladser i danske virksomheder. Statistikken taler sit tydelige sprog om, at vi som autogenbrugere har en stor oplysningsopgave foran os. Endelig glæder vi os over samarbejdet med den øvrige autobranche – og ser frem til i fællesskab at slå endnu et slag for at få gjort den lempede reparationsgrænse i 2014 og 2015 permanent. Dét skulle nødig tage 50 år – ! Børge Madsen Direktør, Dansk Autogenbrug

autobranchen | 09 | 2013

3


Indhold

06

Nr. 09 November 2013

Branchen anmelder reformen

06 Uddannelse

To skridt frem

08 Aktuelt

Ny bestyrelse til AutoBranchen Danmark · D·A·F Brugtbil på biltorvet.dk

10 Jura

Nejnejnej, det må man ikke ... Eller?

12 Jura

14 Frank Grandjean rapporterer fra årets Equip Auto

Medvind til DBFU-medlemmer

14 Branchestævne

Spændende ny teknologi på Equip Auto 2013

18 Jura

Den gik bare ikke!

20 Karrosseri

Er kravet om korrekt opretning ikke overdrevet?

24 Fra værkstedet

Nød lærer nøgen turbo at spinde

25 Aktuelt

20 Er kravet om korrekt opretning ikke overdrevet?

TSS fylder 150 år · Certificeringskrav for svenske autogenbrugere

26 Portræt

Autoglas: Fint med avanceret teknologi

30 Læserrejser

Fra regnskov til Formel 1

32 Foreningerne 34 Barometret

Udgiver I/S autobranchen c/o FAI Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup T) 3331 4555 • F) 3331 3075 • E) fai@fai.dk www.autobranchen.info

Produktion Elbo Grafisk A/S

Redaktion Adam Pade (ansvh.) Kirkeleddet 544 • 3480 Fredensborg T) 4848 1788 • E) post@adampade.dk www.adampade.dk

Kontrolleret, distribueret oplag 4.203

Redaktionsudvalg Michael Nørregård (FAI) • Erik S. Rasmussen (CAD) Robert Lau (Dansk Autoglas) • Jens Brendstrup (D•A•F) • Børge Madsen (DAG) • Karl-Ove Pedersen (DBFU) • Thomas Krebs (SKAD)

Næste udgave udkommer i uge 49

Annoncer Mediapunktet Søndervold 170 • 7200 Grindsted T) 7674 2424 • F) 7674 2425 · E) ar@mediapunktet.dk www.mediapunktet. dk Forsiden: Det er fint med større krav til autoglarmesterfaget som følge af moderne rudeteknologi, mener autoglarmester Claus Tolmer. Læs portrættet.

Optimismen spirer i autobranchen · Genbrugere har stort potentiale

Foreningen af Auto- og Industrilakerere Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup T 3331 4555 · F 3331 3075 · www.fai.dk

Abonnement Kr. 495,- + moms for 10 numre

Danmarks Automobilforhandler Forening Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup T 3331 4555 · F 3331 3075 · www.daf.dk Sammenslutningen af Køretøjsbyggere og Autooprettere i Danmark Roholmsvej 8, 1 · 2620 Albertslund T 7011 1300 · F 7027 1301 · www.skad.dk

ISSN 1903-4695

Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup T 4399 6633 · F 4371 0171 · www.cad.dk

Redaktionen slutter tirsdag, den 19. november Tilsluttet

Dansk Autoglas

Dansk Autoglas Glarmesterlauget i Danmark Gothersgade 160, 1123 København K T 3313 6510 · F 3313 6560 · www.danskautoglas.dk Dansk Autogenbrug Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup T 3525 0560 · F 3525 0566 · www.autogenbrug.dk Dansk Bil-Forhandler Union Broholmvej 152, 4220 Korsør T 3030 8478 · F 5838 1562 · www.dbfu.dk


HVORDAN MØDER DU

FREMTIDEN? BLIV MEDLEM AF DANMARKS HURTIGST VOKSENDE VÆRKSTEDSKÆDE OG FÅ HJÆLP TIL AT FREMTIDSSIKRE DIN VIRKSOMHED. Du får mere end 130 kolleger fra branchen i et unikt netværk. Du får også hjælp til efteruddannelse og markedsføring. Du får udvikling af dit værksted.

GODT HÅNDVÆRK TIL ALLE BILER Kontakt René Lang på 5060 2860 eller på rla@teknicar.dk og hør om mulighederne som medlem af Teknicar.


U D DAN N E LS E

Overvejende tilfredshed med regeringens udspil til reform for erhvervsuddannelserne. Men det vil tage nogle år, inden de gode intentioner slår igennem. Tre brancherepræsentanter anmelder undervisningsministerens udspil.

TO SKRIDT FREM Af Adam Pade Hvorvidt regeringens oplæg til en reform af erhvervsuddannelserne er selve svaret på håndværksfagenes bønner om højere prestige om det at være håndværker eller tage en erhvervsuddannelse, kan der måske være tvivl om. Men den er afgjort et skridt eller to fremad. Det er hovedkonklusionen, hvis man spørger repræsentanter fra tre traditionsrige håndværksfag: Autolakererne, pladesmedene og automekanikerne. »Et imagemæssigt løft kan kun skabes af virksomhederne, der skal sørge for, at praktikpladserne er til rådighed – hertil kommer så tiltag som danmarks- og verdensmesterskaberne,« lyder det fra medlem af Håndværksrådets Uddannelsesudvalg, næstformand i CAD, Johannes Jensen. Han glæder sig især over forslaget om at indføre en mere målrettet 10. klasse, der kan forberede de unge på at tage en erhvervsuddannelse, ligesom det har stor betydning at styrke erhvervsvejledningen. Også SKAD’s Thomas Krebs er grundlæggende positiv: »Jeg tror, vi er på den rigtige vej. Her ligger en god signalværdi,« siger han. EUX-forløb en stærk mulighed Per Olesen, autolakerer og medlem af det lokale uddannelsesudvalg på Teknisk Skole Silkeborg, tror på, at reformen rummer hovedelementerne til at skabe et attraktivt uddannelsesmiljø. At splitte

6

autobranchen | 09 | 2013

uddannelsesforløbene op, så voksne og unge tilgodeses hver for sig, er en god idé. En rigtig god idé er også at brede det gymnasielignende EUX-forløb ud til en bredere vifte af fag. I autobranchen kan der kun knyttes EUX-forløb til last- og personvognsmekanikeruddannelserne. »Jeg har altid slået på, at der skal være mulighed for at læse videre, hvis man har fuldført en erhvervsuddannelse. Og hvis der sidder tre-fire talentfulde EUX-elever i hver klasse, vil de være med til at løfte det samlede niveau,« vurderer Per Olesen. Johannes Jensen supplerer: »Vi går i CAD stærkt ind for EUX-forløbet. Det giver os mulighed for at rekruttere elever, der ikke ellers ville søge vores branche.« I SKAD er Thomas Krebs ”utrolig glad” ved udsigten til flere EUX-forløb. »EUX-forløbet betyder, at man ikke er afskåret fra at læse videre. Man skal bare huske, at der ligger en stor informationsopgave omkring det; erhvervsuddannelsessystemet er rigelig komplekst allerede,« fastslår Thomas Krebs. Vil aldrig overvinde frafald Indførelsen af adgangskrav – hvor beskedne de end kan synes – vil helt klart være med til at begrænse det dramatiske frafald fra uddannelserne. »Det tror jeg på – ikke fra dag ét, men når man får skabt det attraktive uddannelsesmiljø, og skolerne finder sig selv, så kommer det,« siger Per Olesen.

www.autobranchen.info


U D DAN N E LS E

Johannes Jensen ser zapperkulturen – dét at man lige prøver noget af og fluks overgår til noget andet – som en forhindring for, at frafaldet for alvor vil dale. Men den nye folkeskolereform og erhvervsuddannelsesreformens vision om at forberede de unge bedre på, hvad der venter dem, vil klart hjælpe. At sikre, at de unge er uddannelsesparate, når de indleder et uddannelsesforløb, må også forældrene hjælpe med til, mener Johannes Jensen. Her er Thomas Krebs en smule mere kategorisk:

ningsmaterialer. Det er i al for høj grad op til den enkelte lærer at opdrive et egnet undervisningsgrundlag, hvilket forudsætter stort personligt engagement,« anfører Thomas Krebs. Thomas Krebs noterer, at reformen ikke tager livtag med, hvad der kritiseres i rigtig mange fag: Nemlig at jo flere elever, skolerne får igennem systemet, desto flere taxametertilskud kan de hente hjem. »Her er en oplagt risiko for kassetænkning, og kassetænkning rimer ikke med kvalitetssikring.«

Mentalitetsændring »Man kan ikke lovgive sig ud af, at forældre ikke stiller krav til deres børn, så de ikke har lært at begå sig blandt andre mennesker eller på en arbejdsplads. Der skal en mentalitetsændring til her. Vore virksomheder har ikke kræfter til at overtage en opdragelsesforpligtelse,« siger Thomas Krebs. Regeringen lægger også op til mere målrettet at opkvalificere fagskolelærerne. »Det har manglet. Man kan ikke være fagligt opdateret i sit fag, når man har tilbragt 10 år på en skole,« siger Johannes Jensen.

Gør højere rep-grænse permanent! Men uden lærepladser vil reformen have begrænset effekt. Vejen til flere lærepladser er en vis sikkerhed blandt virksomhederne for, at der er noget at beskæftige lærlingene med i hele læreperioden. »Hvorfor kun forhøje reparationsgrænsen fra de 65 til de 75 procent i to år? Hvorfor ikke tre – eller hvorfor ikke gøre forhøjelsen permanent? Det ville styrke arbejdsmængden i virksomhederne og anspore til at tage elever,« understreger Per Olesen.

Kørekort for faglærere SKAD’s Thomas Krebs vil gå så vidt, at faglærere bør forsynes med et kørekort, der skal fornyes med jævne mellemrum. Det vil anspore til den fornødne efteruddannelse, vurderer han. Men ét er lærere, noget andet er lærebogsmaterialer: »Der mangler en fælles standard for undervis-

DET GÅR REFORMEN UD PÅ Regeringen nævner syv hovedelementer i sit oplæg til en reform af erhvervsuddannelserne, herunder: · · · · ·

Et bedre uddannelsesmiljø Enklere struktur og mere overskuelighed Bedre mulighed for at læse videre Klare adgangskrav Målrettede tilbud, så alle unge får en uddannelse

Læs hele reformudspillet på http://www.uvm.dk/I-fokus/Faglaert-til-fremtiden.

www.autobranchen.info

autobranchen | 09 | 2013

7


AKTU E LT

Ny bestyrelse til AutoBranchen Danmark Den nye organisation, AutoBranchen Danmark, har valgt 11 medlemmer til sin nye bestyrelse. Syv medlemmer af D¡A¡F og fire medlemmer fra FAI. I første omgang er der tale om en overgangsbestyrelse, som skal virke fra 1. januar 2014 og frem til den ordinÌre generalforsamling i AutoBranchen Danmark i forüret 2014. Som reprÌsentanter i overgangsbestyrelsen indstillede bestyrelsen i D¡A¡F pü foreningernes ekstraordinÌre generalforsamlinger den 2. okto-

ber 2013 Knud Nielsen fra Hillerød, Finn Orvad fra Holstebro, Gitte Enggaard fra Stensved, HansJørgen Jørgensen fra Sønderborg, Asbjørn Jensen fra Brøndby, Pierre Martin Iversen fra Sønderborg og Henrik Wessel fra København S. FAI indstillede følgende fire medlemmer til overgangsbestyrelsen Lasse JÌger Jensen, Lak­ specialisten A/S, Aarhus, Tom Andersen, Hadsund Autolakering, Hadsund, RenÊ Sørensen, Maleriet ApS, Helsinge og Jan ElvekjÌr, Lakskadecentret Greve ApS, Greve. Under sit første bestyrelsesmøde den 8. oktober konstituerede bestyrelsen sig med Knud Nielsen som formand og Lasse JÌger Jensen som nÌstformand. Alle indstillede kandidater blev valgt med akklamation indtil førstkommende ordinÌre generalforsamling i AutoBranchen Danmark. AutoBranchen Danmarks nye bestyrelse er fra venstre: Rene Sørensen, Jan ElvekjÌr, Henrik Wessel, Pierre Martin Iversen, Lasse JÌger Jensen, Gitte Enggaard, Knud Nielsen, Asbjørn Jensen, Finn Orvad, Hans-Jørgen Jørgensen og Tom Andersen.

FOTO: THOMAS ARENBO

   

D¡A¡F Brugtbil pü biltorvet.dk  

  

         

    

              

        

8

autobranchen | 09 | 2013

D¡A¡F’s brugtbilkoncept – med det enkle navn D¡A¡F Brugtbil – er siden oktober blevet markedsført pü biltorvet.dk gennem bannerannoncer. Det vil skabe større synlighed for forhandlere, der anvender konceptet. I markedsføringen indgür, at D¡A¡F Brugtbil vil blive iklÌdt en grafik, der synliggøre, at bilen er en del af et kvalitetskoncept, der forsikrer køberen om, at der her kan gøres en god og sikker handel. Grafikken vil illustrere, at bilen tilhører en af kategorierne God, Bedre eller Bedst.

www.autobranchen.info


Ku

rs

er

&

eft

er

ud

da

nn

diagnose og fejlfinding på højeste niveau på moderne dieselbiler

hybrid modulet hos bosch, tyskland avanceret brug af bilens egendiagnose/eobd måleteknik ved hjælp af scope teknikeruddannelse på 4 moduler afsluttende prøve og teknikerbevis

Du finder kursusdatoer og kan tilmelde dig på web-kataloget

Kontakt FTZ Akademi for at høre nærmere på ftz@ftzakademi.dk

els

er


J U RA

NEJNEJNEJ, DET MÅ MAN IKKE … ELLER? Af Emil Sierczynski, D·A·F Danmarks Automobilforhandler Forening (D·A·F) har fået sjældent set mange henvendelser fra medlemmer om SKATs håndfaste metoder under kontrolbesøg hos en stor del af landets bilforhandlere. Hvert sted har SKAT fokuseret på, om forhandleren har skruet avancen på selve bilsalget ned for så at skrue den i vejret på det solgte ekstraudstyr til bilen eller kundens gamle bil, som blev købt i bytte. Hvis forhandleren på den måde overflytter avancen, snyder han statskassen for afgiftskroner – og det er ulovligt. Det står sort på hvidt i registreringsafgiftsloven. Men hvordan kan SKAT egentlig vide, hvornår en bilforhandler overflytter avancen? SKATs fremgangsmåde er sådan set ret simpel – nok også alt for simpel. Hellere regneark end brancheindsigt Når en skattemedarbejder henvender sig til en bilforhandler for at foretage et kontrolbesøg, beder vedkommende som regel om slutsedler, vognkort og alle tilhørende bilag på de bilsalg, hvor bilforhandleren har givet rabat på bilen. I udgangspunktet mener SKAT altså, at rabatter på biler er en kontrol værdig. Efterfølgende beder SKAT om at se forhandlerens prislister på ekstraudstyr og værkstedsarbejde samt fakturaer på selve ekstraudstyret. Alt sammen for at kunne bedømme, hvorvidt bilforhandleren har taget ”for meget” for ekstraudstyret. Men hvor meget er for meget? Det vil SKAT ikke ud med officielt. Nogle forhandlere melder om skattemedarbejdere, der ved et kontrolbesøg lidt mumlende har udtalt: ”ja, 20 procent er jo den gennemsnitlige avance hos dine kolleger.” Med andre ord, over 20 procent er for meget.

10

autobranchen | 09 | 2013

Andre bilforhandlere fortæller om skattemedarbejdere, der er gladere for Excel og regneark end så meget andet. Med prislisterne og alle bilag i hånden, regner SKAT på tingene hjemme i skattecentret. Det er åbenbart meget komplicerede regnestykker, for i flere tilfælde får forhandlerne ikke en tilbagemelding i op til et år. Til sidst vender SKAT tilbage. I de tilfælde, hvor forhandleren har givet rabat på bilen og tjent mere på ekstraudstyret, end han i reglen gør, er SKAT ”af den overbevisning”, at forhandleren har overflyttet avancen med vilje. Reglen for hvor meget den pågældende bilforhandler tjener på ekstraudstyr, har SKAT udregnet ved dels at kigge på, hvor meget bilforhandleren har tjent på samme ekstraudstyr ved andre salg, og dels ved at regne på bilforhandlerens udgifter ved indkøb og montering af ekstraudstyret. I deres iver efter at kradse afgiftskroner ind, glemmer SKAT dog et par elementære forhold, der vidner om en særdeles mangelfuld indsigt i den danske autobranche. Antagelser og forglemmelser For det første synes SKAT at antage, at der opereres med faste listepriser på bilmarkedet. Men det er jo langt fra tilfældet. Alle salg er forskellige og baserer sig på en individuel forhandlingssituation. Det kender alle bilforhandlere alt til. Selv om de næppe vil indrømme det, gælder det også SKATs medarbejdere. De har jo også prøvet at købe bil. For det andet tilsidesætter SKAT bilforhandlernes ret og pligt til at tage den pris for deres varer, som de kan opnå i markedet. Det står klart og tydeligt i konkurrenceloven, at alle erhvervsdrivende skal prissætte individuelt fri for aftaler og andet, der kan forvride konkurrencen. Derfor har forhandlerne også kun vejledende prislister. Hvis alle

www.autobranchen.info


J U RA

Sådan kan problematikken omkring SKATs kontrolindsats rettet mod bilforhandlere og deres påståede overflytning af avancer koges ned. En gråzone i et kludetæppe af en lov er roden til den uklarhed og uvished, som bilforhandlere lever i. Men måske lysner det forude. fulgte dem slavisk, ville der netop være faste priser og begrænset konkurrence. For det tredje glemmer SKAT ofte at indregne forhandlerens avance ved ekstraudstyr. Eksempelvis mener SKAT, at en lakforsegling bør faktureres til kunden til den pris, som forhandleren har betalt for materialerne og tillagt værkstedstimeprisen. Men en avance har forhandleren åbenbart ikke ret til. D·A·F melder om i omegnen af 40 henvendelser i løbet af de seneste par uger (oktober), der handler om netop SKATs fokus på overflytning af avancer. I nogle tilfælde er kravet om efterbetaling så stort, at forhandleren frygter for firmaets fremtid. Forud er gået flere måneder med manglende tilbagemelding fra SKAT. Netop ventetiden og uvisheden, om man er købt eller solgt, betegnes som det værste af mange D·A·F-medlemmer. DAF tager møde med skatteminister Men nu er der måske forandringer til det bedre på vej. I hvert fald har skatteminister Holger K. Nielsen inviteret D·A·F til møde den 18 november om sagen. Det har forhandlerne længe presset på for. På mødet vil D·A·F redegøre for de mange frustrerede bilforhandleres oplevelser med SKAT og forelægge ministeren mulige løsningsforslag, så kontrollerne bliver mere rimelige og mindre smertefulde for både bilforhandlere og SKAT. Blandt andet vil D·A·F gøre det klart, at landets bilforhandlere har krav på og brug for mere klarhed over, hvilke dispositioner er lovlige og ulovlige. SKAT skal tages på ordet og afkræves mere vejledning. Det er der i den grad brug for. Dernæst vil bilforhandlernes organisation forelægge ministeren ideen om at indføre en såkaldt bagatelgrænse. Det har vist sig, at SKAT ofte kræ-

www.autobranchen.info

ver flere tusinde bilag udleveret – mange på ubetydelige beløb på helt ned til 48 kroner. For mange forhandlervirksomheder er det en meget stor belastning at finde et så højt antal bilag frem. For at lette byrden for både virksomheder og SKAT er en bagatelgrænse på bilagsbeløb en overvejelse værd. D·A·F vil også gøre ministeren opmærksom på de kritisable forhold i forbindelse med selve SKATs kontrolbesøg. Mangelfuld kommunikation og tilbagemelding fra SKATs side er kun et af forhandlernes kritikpunkter. Der er også tilfælde, hvor SKAT ikke respekterer virksomhedens valg af kontaktpersoner. Hos nogle forhandlere har SKATs medarbejdere forsøgt at udspørge de ansatte om forskellige forhold i virksomheden, selv om indehaveren på forhånd har fortalt SKAT, hvem de skal henvende sig til i tilfælde af spørgsmål. Mange bilforhandlere, der allerede har fået forelagt et krav til efterbetaling af registreringsafgift, beretter om metoder hos SKAT, der sætter spørgsmålstegn ved forhandlernes retssikkerhed. Eksempelvis er SKATs forslag til forhandlernes efterbetaling ofte så høje, at de snarere fremstår som et udgangspunkt for forhandling end det korrekte beløb. Efter en del tovtrækkeri barberes kravet betydeligt ned, hvilket kun bekræfter forhandlernes mistanke. I andre tilfælde beretter forhandlere om metoder, der minder om ”Kasi-Jesper”-sagen, hvor SKAT presser forhandleren til at sige ja til det forelagte forslag til efterbetaling. Hvis ikke han accepterer, mødes han med et bødekrav oveni. D·A·F forventer, at skatteministeren vil være yderst lydhør over for forhandlernes kritik. Hverken SKAT eller ministeren selv har brug for flere problemsager lige nu, efter at den seneste tid har givet journalister og offentlighed rig lejlighed til at stille spørgsmålstegn ved skattemyndighedernes troværdighed.

autobranchen | 09 | 2013

11


J U RA

MEDVIND TIL DBFUMEDLEMMER Langt de fleste tvister mellem kunder og forhandlere løses i mindelighed. Nogle ender imidlertid i Ankenævnet. Her beretter KarlOve Pedersen om nogle af de seneste, mere principielle afgørelser. Af Karl-Ove Pedersen, DFBU I DBFU bruger vi rigtig mange kræfter på at hjælpe medlemmerne med at udrede reklamationssager, der af én eller anden årsag ikke har kunnet løses i mindelighed. Som oftest lykkes det at finde en løsning, når DBFU bliver koblet på; men det hænder, at en sag ikke kan forliges umiddelbart og derfor ender i Ankenævnet. Nedenfor har jeg skitseret nogle af de seneste afgørelser, som heldigvis alle helt eller delvis gik forhandlerens vej. • Kommissionssalg Et DBFU-medlem sælger en Audi A8 for en kunde; i sig selv en risikofyldt affære, hvor forhandleren som oftest vil blive pålagt reklamationsforpligtelser. Men når forhandleren fra start er opmærksom på de risici, der er forbundet med kommissionssalg, kan en sådan handel dog gennemføres uden at påtage sig reklamationsforpligtelsen. I dette tilfælde annoncerede forhandleren bilen som en bil solgt for kunde. Ved købers første henvendelse blev denne gjort opmærksom på, at nøglerne til bilen kunne udleveres til en prøvetur; men al kommunikation inkl. prisforhandling skulle foregå mellem ejer af bilen og køber. I sagen forelå der bevis for, at denne kommunikation var foregået. Køber og sælger bliver enige om en handel, og forhandleren bliver først igen involveret i forbindelse med registrering af bilen samt udlevering, efter at sælger har modtaget betaling. En reklamation til ca. kr. 100.000,- ændrer dog kundens opfattelse af, hvem han har købt bilen af, og ved hjælp af FDM startes en sag i Ankenævnet. Ankenævnet vurderer, at det tydeligt fremgår af slutsedlen, at der er tale om en privat handel,

12

autobranchen | 09 | 2013

samt at den megen kommunikation mellem køber og sælger ikke bør levne køber i nogen tvivl om, hvem han har indgået handlen med. Vort medlem får altså medhold i, at han ikke kan pålignes reklamationsforpligtelse i sagen. På trods af ovenstående lykkelige udfald for forhandleren, kan der ikke advares nok imod denne type handler, da afgørelser oftest vil gå forhandleren imod. • Forkert beskrivelse Et DBFU-medlem sælger en Ssangyong, der er registreret som camper. Ved en fejl fremgår dette dog hverken af annonce eller slutseddel. Der er derfor tale om en mangel ved det pågældende køretøj. I en meget lang periode forsøger man at finde en løsning, først med et eventuelt bytte til anden bil, og siden tilbyder sælger at omregistrere køretøjet til personvogn og betale forskels-afgiften. Det bliver dog mere og mere indlysende, at køber har fortrudt købet. Han blander nu tekniske reklamationer ind i sagen og kræver gennem sin advokat, at købet hæves. Sælger står fast, og sagen ender i Ankenævnet. Ankenævnet giver køber ret i, at købet er behæftet med en mangel, nemlig at bilen tilsyneladende er solgt som en personbil; men reelt er indregistreret som camper. Køber får ikke ret i sine tekniske reklamationer, da disse ikke kan bevises at have været til stede på leveringstidspunktet. Det kan sælger oven i købet godtgøre via en FDM-brugtbilsattest. Da sælger har tilbudt en afhjælpning, som bringer bilen i overensstemmelse med den indgåede handel, får køber ikke medhold i sin påstand om ophævelse af købet. Sælger bliver pålagt at syne og omregistrere bi-

www.autobranchen.info


Teknikken i verdens mest avancerede biler. Hvem startede det ?

len til personvogn samt at betale forskelsafgiften, altså helt som tilbudt køber tidligt i processen. En lille krølle på denne sag er, at køber endnu ikke – nu to måneder efter afgørelsen – har reageret på sælgers talrige henvendelser for en aftale om syn og omregistrering af bilen. Ovenstående sag beviser vigtigheden af, at forhandleren udviser villighed til at løse opståede problemer ved en bilhandel. Det er vigtigt at erkende, hvis man har fejlet, og komme med forslag til en løsning. • Kundens ansvar Et DBFU-medlem sælger en Renault Scenic II, hvor der i løbet af reklamationsrettens første seks måneder bliver foretaget et par reparationer. Efter seks måneder reklamerer kunden nu over fejl ved el-rude, ledningsnet samt instrumentbord. Sælger konstaterer, at bilen er våd i bunden, og at flere ledninger er irret. Sælger reparerer bilen for mere end 25.000,kroner. Han sender regningen til køber, idet det under reparationen er konstateret, at dræn under forrude er tilstoppede, hvorfor bilen er blevet ”oversvømmet”. Kunden hævder, at drænene må have været stoppet på leveringstidspunktet og indbringer sagen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Den udpegede sagkyndige vurderer, at fejlene skyldes de tilstoppede dræn, og at det påhviler køber i henhold til almindelig vedligeholdelse at holde disse dræn åbne. Sælger får derfor fuldt medhold i klagesagen. Det er i denne sag vigtigt, at det blev fastslået, at køber har et ansvar for at vedligeholde sin nyindkøbte bil, og at man som køber ikke alene kan forlade sig på sin reklamationsret.

VARTA® Start-Stop-batterier er lavet med henblik på at forsyne fremtidens bilsystemer med strøm. Intet under, at de fleste førende bilproducenter stoler på os. Og med vor specielle produktportefølje samt unikke service og vejledning gennem vort VARTA Start-Stop-serviceprogram kan du trygt gøre det samme. Udnyt fremtidens teknik allerede nu, gå ind på: www.varta-automotive.com

Alt starter med www.autobranchen.info


B RAN C H E STÆVN E

700 NM STÆRK ELMOTOR I 16 TOMMER FÆLG • Schaeffler gruppen har i samarbejde med Ford udviklet en elmotor, som kan placeres direkte i en 16 tommer fælg. Væk er således den traditionelle motor foran. Kapaciteten pr. motor er maks. 60 hk og med et stort drejningsmoment på hele 700 nm. I første omgang vil motorerne integreres i baghjulene. Dermed kan det traditionelle bremsesystem på forhjulene genbruges i sin nuværende form. I selve hjulet sidder elmotoren, som er vandkølet for at kunne aflede varmen. For at sikre, at systemet også virker ved kuldegrader, har det været testet ned til minus 30 i Sverige uden problemer. Vægten pr. hjul inklusiv dæk er 52 kg, og efter en justering af fjedrene kunne en hastighed på 170 km/t nås i en Ford Fiesta. Højere hastighed vil være en udfordring. Udsigten til serieproduktion er to-tre år.

SPÆNDENDE NY TEKNOLOGI PÅ EQUIP AUTO 2013 En trailer, der leverer strøm, når elbilen er ved at blive flad, og en avanceret hjuludmåler var blandt de allehånde praktiske nyheder på årets værksteds- og udstyrsmesse, franske Equip Auto. Af Frank Grandjean, CAD Der er noget format over en international messe som Equip Auto, når over 100 produkter stiller op i en konkurrence for at blive det bedste produkt. Til afstemningen var der dog udvalgt 27 produk-

ter, som kæmpede indædt om at vinde guld eller sølv i en af de seks kategorier. Det var igen lykkedes messen at tiltrække 1300 udstillere fra hele verden, hvilket også er flot. Med så mange udstillere var den nye app, som blev lanceret op til messen uundværlig – når du skal finde de forskellige udstilleres stande. Her på de næste sider kan du læse om indtrykkene fra messen.

ER DET MULIGT AT FÅ SIN PERSONLIGE VÆRKTØJSVOGN? JA, DET ER DET SNART • Kunne du godt tænke dig, at skufferne på værktøjsvognen har hver sin farve, og du selv kan bestemme, hvor meget og hvilket værktøj, du vil have i skufferne, så har Bahco nu udviklet et pcprogram, hvor du kan indrette din værktøjsvogn til dig selv eller dine mekanikere. Programmet sørger for, at du ikke kan lægge mere værktøj i en skuffe, end der er plads til. PCprogrammet ventes på markedet i nær fremtid. Læs mere på: www. bahco.com Vælg: ”Tool Storage Configurator”. 14

autobranchen | 09 | 2013

www.autobranchen.info


B RAN C H E STÆVN E

GENERATOR PÅ HJUL • Hvad gør du, når en elbils batterier er flade efter 130 km kørsel og du stadig har 150 km til dit bestemmelsessted? Det problem synes nu løst af en kreativ fransk ingeniør, Jean-Baptiste Segard, firmaet EP Tender. Hen er ved at færdiggøre en trailer med en benzinmotor, som driver en generator, der kan give 22kw. Meningen er, at motor og generator laver strøm til elbilen, når bilens batteri ikke har mere strøm. Da du typisk ikke har brug for ekstra strøm det meste af året, kan du leje traileren til de lange ture. Ideen er, at du kan leje traileren pr. dag og betaler for de timer, motor/generator kører. Der skal naturligvis trækkes kabler i bilen, så strømmen kan komme ind fra traileren. Renault har været behjælpelige i processen og givet oplysninger, så en prototype kan laves på Renault Zoemodellen. Den passionerede franske ingeniør håber på at have trailer og generator klar til næste år.

6 PATENTER SPARER TID FOR MALERNE • Firmaet Fillon Technologies er på vej med en helt ny fuldautomatisk farveblander, som de kalder ”Daisy Wheel”. Hele seks patenter er der taget på maskinen, som selv sørger for at sammensætte farver i præcist blandingsforhold. Maleren skal altså ikke mere bruge tid på blandingen, der er ikke noget spild, og hele processen er lukket, så der ikke kommer luft til. Maskinen sørger for at vende malingen efter, den er færdigblandet, så den ikke bundfæller sig. “Daisy Wheel” kan sættes op til din malerleverandør, så maskinen henter og bruger leverandørens data. Du kan naturligvis stadig blande ved selv at angive data -–hvis du ønsker det – men maskinen klarer den fysiske blanding for dig.

www.autobranchen.info

autobranchen | 09 | 2013

15


B RAN C H E STÆVN E

BRUGTBILSFORHANDLER SAGDE ”NEJ TAK” TIL FERRARI • Sælger du brugte biler, ja så tager du også nogle i bytte. En brugtvognsforhandler ville have taget en Ferrari 360 i bytte og mente, at den var i orden. Corghi Remo hjuludmåler kan udover at tjekke, om hjulene er korrekt justeret og inden for fabrikkens forskrifter også tjekke, om karrosseriet er skævt. På Ferrarien var hjulene korrekte nok, men karrosseriet skævt. Så den Ferrari købte brugtvognshandleren ikke. Den seneste version af hjuludmåleren fra Corghi er fastmonteret på skinner og kører på strøm fra stikkontakten og ikke som den tidligere, der var mobil og på batteri. Den kan nu selv udføre hjuludmålingen uden mekanikerhjælp. Resultatet af hjuludmålingen kan du også få på mobiltelefonen og vise kunden. Læs mere på www. remorevolution.com

LIFT TIL MONTERING I SIDEDØR PÅ VAREVOGN • I større byer er der regler for, hvor store lastbiler der må køre helt ind i centrum, og der skal derfor lastes om til mindre varevogne. Derfor er der flere firmaer, der producerer udstyr til disse. Heriblandt firmaet Amilcar, hvis lift kan monteres ved sidedøren på varevogne, og en kran, der kan monteres inde i varerummet. Selve kranen kan køres ud ad bagdøren og kan løfte 500 kg. Da mange varevogne er høje, har Amilcar udviklet udstyr, der kan fastholde og løfte udstyr ned fra taget for eksempel en lang og tung stige. Fordelen er endvidere, at – i dette tilfælde stigen – kan løftes nærmest lodret ned, så den ikke behøver meget plads bag ved bilen.

16

autobranchen | 09 | 2013

www.autobranchen.info


Uheldigt! Men en enestående chance for dit værksted Vi er nu mere end 200 RudeCentre - Vil du også være med? Et stærkt koncept der supplerer dit værksted RudeCenter er i dag et netværk af mere end 200 Pilkington certificeret værksteder Som autoriseret RudeCenter får du mulighed for: • at dit værksted bliver mere komplet og stærkere • at få flere kunder og øget indtjening • at blive mere synlig Vi hjælper med: • special workshops i rudereparation • markedsføring som autoriseret RudeCenter • Danmarks største vareprogram indenfor ruder i OE-kvalitet • hurtig og effektiv levering direkte fra din lokale au2parts grossist Er du interesseret i at høre mere om dine muligheder så kontakt René Lang på tlf.: 50 60 28 60 eller via mail rla@au2parts.dk

autoriseret www.rudecenter.dk Vi benytter ruder og tilbehør i original fabrikskvalitet.


J U RA

Den gik bare ikke! Med påstand om, at en fleksjobber havde arbejdet under en anden overenskomst end den, der var bevilget penge til, prøvede en fagforening at afæske virksomheden højere løn. Den gik ikke. Men check alligevel altid, hvilken overenskomst kommunen henviser til. Af Johanne Berner Hansen advokat, CAD Stadig flere værksteder gør brug af fleksjobbere til forefaldende arbejde, men det kan være en jungle at finde ud af de regler, der gælder for ansættelsesforholdet. Det måtte et CAD-medlem sande, da han indgik en aftale med sin kommune om at tage en fleksjobber ind i sin virksomhed til forefaldende værkstedsarbejde, herunder kørsel i forbindelse med vareture med videre. I fleksjobbevillingen havde kommunen skrevet lønsatser, tillæg og forskellige anciennitetskrav for opnåelse af såvel ret til pension som tillæg. Samtidig var der henvist til en overenskomst, som ikke eksisterede, og som kun svært lod sig fortolke i retning af det ene eller andet. 3F på banen Ansættelsesforholdet forløb uden problemer, og medarbejderen var dygtig og ihærdig. Imidlertid måtte medarbejderen afskediges, hvorefter 3F på medarbejderens vegne fremsatte et betydeligt krav om betaling af manglende løn. Efter 3F’s opfattelse skulle lønnen betales med en langt højere takst end den, der var anført i bevillingen. Medlemmet blev stævnet, og CAD indtrådte. 3F kunne ikke redegøre for, hvorfor der skulle ses bort fra de takster, der var anført i bevillingen, og da bevisbyrden for et højere lønkrav påhvilede den

18

autobranchen | 09 | 2013

ansatte, blev medlemmet frifundet. Det tog godt og vel 6 måneder. Et selvstændigt tema i sagen var, hvilken overenskomst, der skulle finde anvendelse. Samtlige de tal og takster, der var anført i bevillingen, kunne genfindes i en overenskomst under 3F, men det var ikke den overenskomst, der var henvist til. Da fleksjob altid er underlagt den overenskomst, der gælder for det arbejde, der skal udføres, hvad enten det er mekanisk arbejde, chauffør-arbejde eller rengøringsarbejde, så 3F sit snit til at argumentere for, at medarbejderen fortrinsvis havde udført arbejde under en overenskomst, der stillede ham væsentlig bedre i forhold til grundløn og tillæg. Den gik bare ikke. Kommunen har ansvaret Netop fleksjob er underlagt et særligt regelsæt, fordi der er tale om en aftale, der indgås mellem medarbejderen, arbejdspladsen og kommunen. Derfor er det også et af de eneste steder i lovgivningen, hvor den nærmeste overenskomst skal følges, uanset om arbejdsgiver i øvrigt har overenskomst. Afgørelsen viser, at det er vigtigt at være opmærksom på, hvilken overenskomst, der bliver anført af kommunen i fleksjobbevillingen, ligesom man skal huske på, at det er kommunen, der har pligt til at undersøge overenskomstforholdene. Hvis kommunen imidlertid laver en fejl eller vurderer forkert, så kan det udløse en tvist med medarbejderen.

www.autobranchen.info


’’

TÆNKER DU OGSÅ PÅ PENSION?...

’’

Husk, at hver dag tæller. Så kom i gang med pensionen og få indbetalt så meget du kan; inden årsskiftet. Ring på telefon 33 93 86 00 og bestil et gratis pensionstjek eller besøg os på www.pfs.dk

- det siger sig selv


KAR RO S S E R I

KTI i Tyskland har med kollisionstest af en skadet Passat oprettet på god gammeldags vis bevist, hvad der sker, hvis den involveres i en ny ulykke.

Er kravet om korrekt opretning ikke overdrevet?

Forskellige ståltyper i B6 karrosseriet – kilde: VW.

Ved undersøgelsen valgte KTI at gennemføre en sidepåkørsel med den dertil normerede prøvevogn med en egenvægt på 960 kg og en testhastighed på 51 km/t. Skitsetegningen viser de forskellige, anvendte ståltyper.

20

autobranchen | 09 | 2013

Af ing. Thomas Krebs, SKAD Kilder: KTI Tyskland, VW Diskussionen omkring korrekt opretning har raset i branchen i godt et par år, og SKAD har i sit arbejde sat fokus på trafiksikkerhed og det tekniske niveau, som mange danske karrosseriværksteder befinder sig på, ikke mindst fordi der i årevis ikke er sat fokus på karrosseriområdet i det hele taget. Også forsikringsselskaberne har profiteret godt af dette, da man jo kunne ”pådutte” at reparere bilerne på den billigste måde uden at blive hængt op på, at bilerne efter opretning let kunne miste de fleste NCAP-stjerner og dermed være til fare for bilisten og dennes passagerer. For at dokumentere, hvilken forskel det gør at en moderne bil bliver oprettet efter de kendte metoder, har KTI i Tyskland gennemført to kontrollerede kollisionstests efter NCAP-normerne og EU-direktivet 96/27/EG / ECE-R95 på en VW Passat type B6 fra 2005. Testen skulle dokumentere, at korrekt opretning er vigtig. Her blev gjort forsøg med hele to Passat’er, hvor man gennemførte påkørsler på passager- og førersiden. SKAD har via det internationale arbejde etableret et samarbejde med KTI og den tyske søsterorganisation ZKF, der begge arbejder hårdt på at skabe mere sikre opretninger ved hjælp af EUROGARANT lak- og karrosseristandarden, der er den eneste europæisk anerkendte standard af sin art. Lidt om bilens modelserie I 1996 introducerede VW Passat B5 modellen, og allerede dengang har man optimeret med højstyrkeplade og lasersvejsning. Længdevanger blev fremstillet i skræddervalset stål (dvs., at stålet har forskellig styrke i hele delens længde), og sidedele blev udført i højstyrkestål for at bortlede kollisionsenergien. Også B-søjlen og tværbjælken i taget blev styrket. Samtidig introducerede man limning for at øge styrken i karrosseriet. I 2005 kom B6-modellen med et tydeligt stivere men også lettere karrosseri. I denne model anvendes 79 procent varmevalset højstyrkestål (violet) og ekstrahøjstyrkestål (orange). Sædekonsollerne, dørtrin og længdevanger består af ekstrahøjstyrkestål, den forreste tværvange, kofangervange, fodrum, indvendig dørtrin, tunnelen, A- og B-søj-

www.autobranchen.info


KAR RO S S E R I

len samt tagramme af varmevalset højstyrkestål. Disse dele bliver opvarmet til 300 grader C og kan herefter ikke rettes, og der må ikke skarres eller svejses inden for disse områder, da den dermed udviklede varmeophobning ændrer stivheden og materialeegenskaber. Sidepåkørsel som grundlag Ved undersøgelsen valgte KTI at gennemføre en sidepåkørsel med den dertil normerede prøvevogn med en egenvægt på 960 kg og en testhastighed på 51 km/t. Forsøget omfattede en påkørsel, herefter opretning efter kendte metoder, svarende til dem, der er beskrevet for en tidligere Passatmodel B4 fra 1997, og en fornyet kontrolleret påkørsel.

Tydelig forskel mellem den første og anden påkørsel.

Efter første påkørsel holdt B-stolpen. Efter reparationen blev B-stolpen revet af sin forankring.

Første påkørsel Ved første påkørsel blev samtlige sikkerhedssystemer udløst, herunder sideairbags for og bag, vinduesairbags og selestrammere. B-søjlen blev ved dørtrinnet deformeret. Indtrængningsdybden blev beregnet til 161 mm (0,055 sekunder deceleration). Opretning af skaden hos KTI For at sikre korrekt dokumentation blev bilen repareret hos KTI under kontrollerede forhold. Bilen blev anbragt i en rettebænk for at måle omfanget af skaden. Karrosseriet blev trukket inden for mål, hvorefter skaden blev oprettet efter kendte reparationsmetoder, der anses som værende ”sund fornuft”. B-stolpen og dørtrinnet blev skarret, og herefter sammensvejst med en modstandssvejser (maks strøm 6400 ampere) og en MAG svejser. Efter spartling og efterbehandling blev bilen lakeret. Anden påkørsel Den anden påkørsel, der blev gennemført under den samme kontrollerede form som den første, viste betydelig dybere indtrængning og deformation af hele sidepartiet. Hele 221 mm, det vil sige 60 mm dybere end ved første påkørsel, viste beregningen. Herudover bortledtes kollisionsenergien ikke over tagkanten til A-stolpen, som en uberørt frontrude kunne dokumentere. Ved første kollision revnede ruden. Kollisionsenergien forblev derimod i siden og forårsagede væsentlige deformationer af

www.autobranchen.info

Indtrængningsdybden før 151 mm (0,055 sek) – efter 221 mm (0,062 sek).

Sædet blev efter anden påkørsel skubbet ind i midterkonsollen.

Efter første påkørsel var sædekonsollen uberørt, men efter reparationen blev sædekonsollen skubbet indad.

autobranchen | 09 | 2013

21


KAR RO S S E R I

sædekonsollen, midterkonsollen og midtertunnelen. Alle airbags og selestrammere udløste, men sideairbaggen blev indeklemt imellem B-søjlen og sædet og mistede derfor sin virkning. B-søjlens nederste befæstigelse kunne ikke holde stand, og hele B-søjlen blev flænset i stykker. Modstandssvejsningerne, der skulle have haft en linsediameter på mindst 4,6 mm, havde kun en diameter på 1,5 mm, som undersøgelsen viste.

22

Bilen blev repareret under kontrollerede forhold. Her er bilen anbragt i en opretterbænk efter første påkørsel (øverste og ovenstående billede).

Område Deceleration Indtrængning Sideairbag for og bag Loftsgardin Selestrammere Frontrude Midterkonsol skadet Sædekonsol skadet Centertunnelen skadet B-stolpe knækket Svejselinse- diameter mm

Som billedet viser, så fremstod bilen flot efter reparationen fra den første påkørsel. Farven var perfekt, og der var ingen spor af, at bilen nogen sinde havde været udsat for en skade.

Konklusion De to gennemførte kollisionstests gav et klart billede af, at en fejlagtig opretning har direkte indflydelse på den passive sikkerhed i bilen. Passagerne i begge tilfælde – altså dummierne – blev alvorligt kvæstet efter den anden påkørsel. Når bilfabrikkerne udarbejder reparationsmetoder, så er det beviseligt ikke for at pålægge værkstederne høje udgifter til efteruddannelse, udstyr og værktøj for sjov, men for at beskytte bilisternes liv og lemmer. Dette skulle også gøre indtryk på de forsikringsselskaber, der til stadighed har den forfejlede opfattelse af, at kassetænkning efter mottoet ”en så billig som mulig reparation” stiller fokus på kundens sikkerhed. Der er ingen tvivl om, at såfremt selskaberne fortsætter med denne strategi, vil det kunne anses som ”mod bedre vidende”, hvilket sætter kundernes liv og lemmer på spil.

autobranchen | 09 | 2013

1. påkørsel 0,055 sek. 161 mm Korrekt udløst Korrekt udløst Korrekt udløst Knækket ved A-stolpe

2. påkørsel 0,062 sek. 221 mm Ja, men indeklemt, virkningsløs Korrekt udløst Korrekt udløst Ikke knækket

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej Nej Fabrikskrav 4,9 til 6,2 mm

Ja Ja Efter reparation 1,5

www.autobranchen.info


FRA VÆ R KSTE D E T

Nød lærer nøgen turbo at spinde Gør dine kunder opmærksomme på, at det bliver på eget ansvar, hvis de selv disker op med en reservedel. Stol hellere på dine egne – og på stædige fejlkoder. For højt ladetryk; fejlkode P0234. Således meldte motorstyringen i en VW Touran 2,0 TDI fra 2005. Diagnosen blev stillet, efter at ejeren havde anket over, at bilen pludselig mistede pusten. Værkstedet genkendte fejlkoden fra en Passat med tilsvarende motor. Da var fejlen, at den indvendige geometri i turbo’en ikke arbejdede korrekt, og problemet blev løst ved at skifte turboen. Turboens indvendige geometri kan ændre på turboens effekt – det vil sige regulere turboens hastighed – alt efter om bilen skal køre hurtigt eller langsomt og turboen belastes mere eller mindre. Geometrien kan ødelægges af sod – det har vi ligesom hørt før – eller der kan være opstået kondens. Værkstedskunden havde leveret en brugt turbo, som han havde bedt værkstedet om at montere i stedet for den defekte. Men fejlen var der fortsat: Pludselig kunne bilen gå i nødprogram – det vil sige, at motorstyringen selv beregner et gennemsnitligt ladetryk. Derpå skiftedes turbo’en nok en gang, og kunden mødte nu op med en renoveret turbo. Fejlen var der fortsat. Nu stoler man jo på, at kundens turbo var i orden og derfor uden fejl, hvorfor man i sin pine hen-

vendte sig til FTZ’ hotline. Her nikkede konsulenterne – der ikke i første omgang kendte til de kunde-leverede turbo’er – genkendende til, at for højt ladetryk skyldes fejl på turboen. FTZ rådede først til at kontrollere vakuum-solenoidventilen til turbo’en – den havde svært ved at trække vejret, eller med andre ord: Kunne ikke afregulere vakuum’et. Intet resultat. Næste forsøg bestod i at kontrollere, om katalysatoren var tilstoppet. Værkstedet udførte en modtrykskontrol af resten af udstødningen, men her var intet galt. Fra motorstyringen lød stadig budskabet: For højt ladetryk; kode P0234. Det kunne næsten kun være turbo’en. Kundens egen, fine, nyrenoverede af slagsen. FTZ’ hotline besluttede at anbefale indkøb af en helt ny turbo – forståelig nok gennem FTZ – og prøve med den. Og bingo! Problemet var løst. Hvad kan man lære af det? – At man skal stole på sine fejlkoder, også selv om man synes, man har været hele vejen rundt, og man skal være helt sikker på kvaliteten af de reservedele, man arbejder med.

BIL VW Touran 2,0 TDI, BKD, årgang 2005

PROBLEM Bilen kunne pludselig miste pusten og gå i nødprogram

Øverst en turbo – nederst et udsnit af turboens indre geometri.

ÅRSAG Motorstyring meldte om for højt ladetryk, muligvis som følge af fejl på turbo’ens indre geometri

UDBEDRING Turbo udskiftet

24

autobranchen | 09 | 2013

www.autobranchen.info


Dubai

LÆSERREJSE

SYDAFRIKA Robben Island Cape Town

Franschoek Stellenbosch

Kap Det Gode Håb

TSS fylder 150 år Teknisk Skole Silkeborg fejrer den 7.november sit 150 års jubilæum. Det sker samtidig som skolen afslører vinderen af den projektkonkurrence, der er udskrevet i forbindelse med opførelsen af skolens nye bygninger. Jubilæet afholdes på Hotel- og Restaurantskolen på Kejlstrupvej 99. Festlighederne indledes kl. 10.00 af administrerende direktør John Staal og borgmester Hanne Bæk Olsen. Blandt dagens gæster er undervisningsminister Christine Antorini (S), der også vil tale for skole og gæster. Efter det knap en time lange program er der mulighed for at få en omvisning i værkstederne og få en bid brød.

Certificeringskrav for svenske genbrugere I Sverige gennemfører de svenske autoophuggere nu krav om, at medlemsvirksomhederne skal være certificerede. Det oplyste DAG’s svenske søsterorganisation, SBR, under de nordiske organisationers fælles møde i september. SBR stiller ikke krav til, hvilken certificeringsordning eller standard medlemmerne skal benytte sig af. Selv tilbyder SBR sin egen ordning, der indeholder elementer fra både ISO 9000 og 14001 samt den svenske arbejdsmiljøstandard BAM. Dog er det et krav, at certificeringen skal ske ved en akkrediteret certificeringsvirksomhed. Ud af SBR’s knap 150 medlemsvirksomheder er de 120 allerede certificerede. De øvrige har nu et halvandet år til at få deres certificering. I Danmark er det lovbestemt, at genbrugsvirksomheder skal være certificerede. På mødet drøftedes i øvrigt de forskellige landes kvalitetssystemer, autogenbrugernes fællesnordiske blad og organisationernes kursusvirksomhed. Som noget nyt – og for at bringe endnu flere, også menige medlemmer sammen – overvejes det at afholde de respektive nationale generalforsamlinger under den tilbagevendende nordiske kongres og derpå fælles møde samme sted og med fælles udflugter. Først for kunne være Stockholm i 2015.

www.autobranchen.info

Inkl. alle udflugter

Dubai og Cape Town med Autobranchen 2 fantastiske storbyferier i én og samme rejse! Et moderne 1001 nats eventyr kombineret med livsnyderi i Sydafrika – med dansk rejseleder, 12 dage

Spændende storbyferie tilsat et drys af 1001 nats eventyr – rejsen begynder nemlig i den topmoderne ørkenoase Dubai, efterfulgt af 7 dage i Sydafrikas charmerende og kosmopolitiske kystby Cape Town. I Dubai venter besøg i verdens højeste bygning, Burj Khalifa, besøg hos en lokal bilforhandler og ørkensafari i The Empty Quarter. Og i Cape Town står den bl.a. på besøg ved den naturskønne Kaphalvø, vinsmagning i Vinlandet og klassiske biler på Franschhoek Motor Museum. Dagsprogram Dag 1 Kbh. – Dubai. Dag 2 Burj Khalifa, lokal bilforhandler og ørkensafari m. middag. Dag 3 Tid på egen hånd, aftensejlads m. middag. Dag 4 Dubai – Cape Town, Sydafrika. Dag 5 Taffelbjerget, Botanisk Have, picnicfrokost. Dag 6 Udflugt til Kaphalvøen inkl. frokost. Dag 7 Udflugt til Vinlandet og Franschhoek Motor Museum inkl. frokost og vinsmagning. Dag 8 Udflugt til Robben Island og township. Dag 9-10 Cape Town på egen hånd, afskedsmiddag. Dag 11-12 Cape Town og hjemrejse. Afrejse 16. januar 2014 kr.

15.998,-

PRISEN INKLUDERER Dansk rejseleder, fly Kbh. – Dubai (direkte) og Cape Town – Kbh. via Dubai med Emirates, 1 lokalflyvning med Emirates, udflugter jf. program, indkvartering på gode hoteller i delt dobbeltværelse, morgenmad dagligt og øvrige måltider jf. program, skatter og afgifter.

www.albatros-travel.dk/aub grupper@albatros-travel.dk Tlf. 36 98 98 98 Oplys rejsekode LR-AUB

autobranchen | 09 | 2013

25


PO RTRÆT

Autoglas: Fint med avanceret teknologi Glarmestre har skiftet glas i køretøjer lige siden køretøjerne fik ruder. Med radarer og sensorer monteret i ruderne bliver faget nu mere avanceret, og det passer egentlig autoglarmesteren meget godt.

I kontoret kan man forvisse sig om Glarmester Tol­mers lange historie – her farfar Jørgen Tol­ mers laugsbrev fra 1954.

Af Adam Pade

D

et kunne være nok med tre-fire Glarmester Pedersen’er i Skive, mente Claus Tolmers tipoldefar, rev teltpælene op, rykkede til Nykøbing Mors og tog under navnet Tolmer ansættelse i en dérværende glarmestervirksomhed, Glarmester Andersen. Det er i år 125 år siden, og det er da gået siden. I dag står Claus Tolmer (39) ved roret i femte generation. »Min tipoldefar var ud af en børneflok på 17 – nogle døde vist undervejs – og da hans far, der selv var glarmester og hed Pedersen, gik hen og døde, overtog min tipoldemor forretningen. Hun fik udlært de børn, der var gamle nok, som selvstændige glarmestre. Men tanken om så mange gange Glarmester Pedersen i en by som Skive blev for meget for ham, så han flyttede her til Nykøbing Mors,« fortæller Claus Tolmer. Claus Tolmer indledte generationsskiftet med sin far, Nils, for fem år siden. Og måske var planen, at han skulle noget andet. Han tog både studentereksamen og den etårige handelseksamen, men faget lå til ham, og han gik i lære i 1995. Sammen med en svend – der er udlært tømrer – en regnskabsassistent og ikke mindst labradorhunden Diesel servicerer han private og virksomheder i omegnen med glarmester- og rammearbejde, men medvirker sjældent i nybyggeri. Heldigvis oplever glas i byggeriet et boost i disse år. Og autoglasset da? Har altid hørt til »Autoglas har altid hørt til i glarmesterfaget, fornemmer jeg. Glarmestre har monteret ruder i køretøjer, så længe der har været glas i dem, hvadenten det har været hestevogne, biler eller landbrugsma-

26

autobranchen | 09 | 2013

www.autobranchen.info


PO RTRÆT

skiner,« konstaterer Claus Tolmer, der har mindst én bil inde på værkstedet om dagen. Kunderne er i mange tilfælde private, men der er også lokale værksteder, der tilvælger Tolmer Glas som underleverandør. Autoglarmesterfaget er ved at blive en teknisk udfordring i en grad, det ikke er set tidligere. Moderne teknologi som radarer, kameraer og regnsensorer finder vej til frontruderne, hvilket forudsætter andet værktøj og større akkuratesse. Det passer autoglarmesteren godt. »Hvis det betyder, at dem, der står ude på parkeringspladsen og skifter en frontrude, kommer til kort, så er det fint,« siger han og peger desuden på, at priserne på et rudeskift måske dermed også kunne gå op, og det kunne der være gevaldig behov for på dét marked. Konkurrencen på pris – på bekostning af sikkerhed og kvalitet – undrer ham: »Jeg forstår ikke, at folk ikke er meret optaget af at holde deres bil i forsvarlig stand, når de nu betaler verdens højeste priser for dem.« Den korrekte slibning Ikke alene ydelsen varierer i kvalitet. Det gør også frontruden og limen. »Som glarmester kan jeg jo se, om ruden er korrekt slebet til i kanten. En ukorrekt slibning kan medføre skader, og på nogle biler er kanten oven i købet synlig som en del af bilens design. Og så ville jeg ønske, der eksisterede en standard for lime. Den bedste lim – som bilfabrikanterne bruger – er en polyurethanlim, der tillader, at man limer oven på den gamle overflade. En MS Polymerlim limer udmærket, men vedhæftningen forudsætter slibning til bund. Så opstår der risiko for ridseskader på lakken.« Netop for at undgå at beskadige lakken har Claus Tolmer kastet sig over et nyt system til at afmontere ruder: En tråd i fiber, der spændes imellem en sugekop og et aggregat, der betjenes med en skruemaskine. Fibertråden er stærk nok til at løsne ruden fra den originale rudelim. Han har naturligvis også fulgt med i den lange debat om nye synsregler, der skulle skabe mere ob-

www.autobranchen.info

Glarmester Claus Tolmer: »Hazemåleren skal ikke stå hos os. Den skal ud i synshallerne.«

autobranchen | 09 | 2013

27


PO RTRÆT

Øverste billeder: Claus Tolmer arbejder med en fibertråd for at frigøre ruden fra karrosseriet. Nederst forberedes monteringen af en ny rude i samarbejde med Tommy Nielsen.

jektive kriterier for, hvornår en frontrude kan godkendes. Burde have været opfundet før »Men de regler skulle nok være opfundet, da bilinspektionen stadig var statslig. Mit indtryk er, at praksis i synshallerne varierer fra sted til sted. Og så er det da pudsigt, at den bil, der kan godkendes i Danmark med en revne i frontruden, kan få udstedt kørselsforbud, når den krydser grænsen til Tyskland,« funderer Claus Tolmer. Claus Tolmer slår gerne selv et slag for at få kunderne til at opfatte deres forruder som en sliddel. »Det hænder da, at jeg foreslår en udskiftning i stedet for den stenslagsreparation, kunden egentlig kom for, men det er sjældent, folk siger ja.« Jo, vist kan der ligge et perspektiv i hazemåleren – det svenske apparat, der sort på hvidt kan dokumentere, hvordan udsynet i en slidt frontrude er forringet. »Men den skal ikke stå hos os. Den skal ud i synshallerne, og så skal der være et regelbestemt indeks for, hvor meget udsyn der skal være,« påpeger han.

28

autobranchen | 09 | 2013

www.autobranchen.info


PO RTRÆT

Tolmer Glas har gjort sit for at være i front i faget. Virksomheden er tilsluttet Dansk Autoglas – og både Claus og hans far har siddet i bestyrelsen – og de har været certificeret efter KFA – autoglarmestrenes udgave af autolakerernes KS 2000. Ligger til familien Det har ofte nok været overvejet, om autoglarmestrene i Dansk Autoglas kunne styrke deres synlighed gennem et decideret kædekoncept. Claus Tolmer tvivler imidlertid på, om man som selvstændig glarmester er parat til at afgive den fornødne suverænitet. Og Dansk Autoglas har bestemt mening alligevel; det er de nye synsregler – hvor typisk danske de ellers er i mangel på præcision – et udmærket udtryk for. Det må ligge til familien – dét med at få mange børn. 17 er det dog ikke blevet til, men Claus’ og hustruen Else Maries tre piger og en enkelt søn er såmænd også rigeligt. De er blandt andet involveret i den lokale idræt, hvor Claus selv er aktiv som træner. Det aftvinger en vis respekt, når man afgiver sin tid til frivilligt arbejde, og så giver det selvfølgelig også gode kontakter.

TOLMER GLAS Jernbanevej, Nykøbing Mors Ejes og drives af glarmester Claus Tolmer. Udfører glarmester- og rudearbejde samt autoglasarbejde. Beskæftiger yderligere to medarbejdere. Tilsluttet Dansk Autoglas

Værktøj Specialtilbud på udvalgte produkter fra MAHA og Hofmann Gældende indtil 31/12-2013

Maha MBT 2100, 3 tons bremseprøver Pris fra kr. 29.900,-

Hofmann Geoliner 610 Ægte 3D udmåler Pris fra kr. 74.900,-

Excl. moms, levering og montering

Banemarksvej 16, 2605 Brøndby Telefon : +45 43 288 275 - E-mail : vaerktoj@semler.dk - www.SemlerVaerktoj.dk

www.autobranchen.info

autobranchen | 09 | 2013

29


Orangutanger på Borneo.

Iban-folkets langhuse.

Pulserende Kuala Lumpur.

Fra regnskov til Formel 1 Næseaber, kødædende planter – og et verdensberømt Formel 1-løb! Så udfordrende lyder autobranchen.info og oplevelsesbureauet Albatros’ tilbud til læserne, når turen går til Borneo og Malyasias hovedstad Kuala Lumpur den 18. marts 2014 og 12 dage frem – naturligvis med et fagligt islæt i form af et besøg hos luksusbilfabrikanten Bufori. Rejsen indledes i Malaysia, hvor vi skal opleve Kuala Lumpur – i dag en pulserende millionby, men herudover til alle tider et vigtigt handelscentrum, der bærer præg af mødet mellem Kina, Indien og Europa. Opholdets første hele dag – de to første går med at rejse og dernæst puste ud – går med at opleve Kuala Lumpur, inden vi flyver til det eksotiske Borneo – verdens tredje største ø – med sine regnskove befolket af urangotanger og næseaber, kødædende planter og iban-folket. Besøget omfatter ture i Bako Nationalpark beliggende på et forbjerg ud mod Det Kinesiske Hav. Her kommer vi til at opleve et enestående dyreliv i junglen, herun-

30

autobranchen | 09 | 2013

der – forhåbentlig – den sjældne næseabe, der kun lever her og i en ganske lille bestand. Borneo-opholdet omfatter også hovedbyen Kuching, der ikke er større, end man kan nå rundt til fods, men er så alsidig og oplevelsesrig som en større millionby. I programmet er lagt tid ind til ture og sightseeing på egen hånd og i eget tempo. I byens udkant ligger bilfabrikken Bufori; et bilmærke grundlagt af australsk-libanesiske Gerry Khouri. Her bygges biler på bestilling i et 1930’er-inspireret sportsvognsdesign – samlebånd findes ikke, og leveringstiden er otte måneder. Bufori – det står for Beautiful, Funtastic, Original, Romantic, Irresistible. Under opholdet besøger vi også det internationalt kendte rehabiliteringscenter for orangutanger og andre dyr, der har været ulovligt tilfangetaget eller er blevet forældreløse. Under deres ophold lærer de at klare sig selv, inden de sættes ud. På pæle ved Borneos floder har iban-folket opført deres karakteristiske langhuse, hvor de bor i fællesskaber i op til 200 personer pr. hus. Her er gæstfrihed en tradition, og vi skal til-

www.autobranchen.info


Mulighed for Formel 1-forlængelse!

MALAYSIA BORNEO

Kuala Lumpur Batang Ai Kuching INDONESIEN

Formel 1 i Kuala Lumpur.

Bako Nationalpark Iban-langhus

LÆSERREJSE

I marts 2014 går turen til Borneo og Malaysia med mulighed for at opleve et klassisk, rendyrket Formel 1-løb inkl. træning og kvalifikationsrunder. bringe en nat i et af disse fællesskaber. Opholdet omfatter en tur til Batang Ai-søen, hvor vi skal sejle til næste opholdssted, Batang Ai Longhouse med moderne bekvemmeligheder. Så er det tid for hjemrejse – med mindre man under sig selv oplevelsen af et tre-dages, rendyrket Formel 1-løb på Sepang-banen uden for Kuala Lumpur. Besøget indledes med at overvære træningen om formiddagen – og opleve den fantastiske stemning – dagen efter skal vi opleve kvalifikationsrunderne og ellers er der løb med op til 300 km/t. Albatros har udarbejdet et detaljeret rejseprogram. Hent det på www.albatros-travel.dk/ aub Det bliver en eventyr- og brancherejse for livet!

Eventyrlige Borneo med Autobranchen Regnskove og orangutanger samt overnatning i langhus og besøg hos bilfabrikanten Bufori – med dansk rejseleder, 15 dage Et eventyr mellem orangutanger og forhenværende hovedjægere! I Bako Nationalpark skal vi på udkig efter næseaber og kødædende planter, og vi skal synge og drikke risvin med iban-folket, når de inviterer til fest i junglen. Før dette har vi to dage i Kuala Lumpur med bl.a. besøg hos luksusbilfabrikanten Bufori. Du har mulighed for at forlænge rejsen med 3 dages Formel 1-oplevelser på Sepang-banen, hvor lyden af toogtyve V8-motorer og tophastigheder på 300 km/t medvirker til en uforglemmelig afslutning på rejsen. Dagsprogram Dag 1 Afrejse fra Kbh. Dag 2 Ankomst til Kuala Lumpur, Malaysia. Dag 3 Byrundtur og besøg på Bufori-fabrikken. Dag 4 Fly Kuala Lumpur – Kuching, Borneo. Dag 5 Kørsel til Bako Nationalpark. Dag 6 Vandretur i Bako Nationalpark. Dag 7 Bako – Kuching. Dag 8 Orangtutangcenter, besøg hos ibanfolket. Festaften og overnatning i langhus. Dag 9 Gennem junglen til Batang Ai-søen. Dag 10 Batang Ai – Kuching. Dag 11 Hjemrejse / 3 dages F1 i Kuala Lumpur* Dag 12 Ankomst til Kbh. Afrejse 18. marts 2014 kr.

15.998,-

* F1-forlængelse er inkl. hotel, morgenmad, adgang til træning, kvalifikation og løbsdag (dag 11-13), hjemrejse dag 14, ankomst til Kbh. dag 15, kr. 3.998,PRISEN INKLUDERER Dansk rejseleder, fly Kbh. – Kuala Lumpur t/r, 2 indenrigsflyvninger, udflugter jf. program, indkvartering på gode hoteller i delt dobbeltværelse, morgenmad dagligt og øvrige måltider jf. program, skatter og afgifter.

www.albatros-travel.dk/aub grupper@albatros-travel.dk Tlf. 36 98 98 98 Oplys rejsekode LR-AUB

www.autobranchen.info

autobranchen | 09 | 2013

31


FO R E N I N GE R N E

Nye medlemmer Svends Auto v/Erik Jensen, Plutovej 2, 8722 Hedensted Midtjysk Automobiler ApS, Ligustersvinget 14, 8600 Silkeborg Jan’s Auto ApS, Lupinvej 17, 9500 Hobro 2 CAP Biler A/S, Lykkeshøjvej 4, 8960 Randers SØ CPH-CARS v/Glenn Hvid Ulrich, Kirstinehøj 56 A, 2770 Kastrup Bachcar ApS, Fabriksvej 6, 9490 Pandrup Kaj’s Autoimport og -Transport, v. Aage Petersen, Vinkelvej 17, 7840 Højslev A/S Poul Michaelsen, Præstemarksvej 16, 4000 Roskilde A/S Poul Michaelsen, Falkevej 6-10, 4600 Køge Bilhuset ApS, Jesper Hansen, Værkstedsvej 14, 5500 Middelfart Bilhuset ApS, Henning Kristiansen, Værkstedsvej 14, 5500 Middelfart Autogården Vamdrup ApS, Industrivej 8, 6580 Vamdrup Claus Villadsen, Hanehovedvej 48, 3300 Frederiksværk

r ikke e g u Oph ler... i b e l am kun g

C4 n e o r Cit 0 08 I 2 1.6HD 4.000 km 9

Der blev 143 kvalitets reservedele fra denne bil

Odder autodele ApS

Skærød Autolakering v. Svend Ørum, Industrivej 13, 3200 Helsinge. Tappernøje Autolak, Teglvej 2B, 4733 Tappernøje Riis Autolak ApS, Hårupvænget 3, 8600 Silkeborg

Til lykke! Henrik Gunnersen, Brovst Autolakering I/S, Industrivej 1, 9460 Brovst, fyldte 50 år onsdag den 2. oktober. FAI ønsker til lykke!

Nye ansigter hos CAD CAD har pr. 1. oktober 2013 ansat Sanne Gregersen, 44 år, som ny bogholder. Sanne er ansat på 25 timer ugentlig. CAD har ligeledes pr. 1. oktober 2013 ansat Iben Anett Kjerside Nielsen, 24 år, som studentermedhjælper. Iben er påbegyndt sin kandidat i kommunikation, cand.mag. comm, og skal hjælpe med kommunikationsopgaver 15 timer ugentligt til glæde og gavn for medlemmerne.   Endelig har CAD pr. 1. november 2013 ansat Jeppe Møller-Herskind, 27 år, som advokatfuldmægtig. Jeppe er ansat i en syv måneders periode, hvor han afløser Johanne Berner Hansen under hendes barselsorlov. Jeppe vil varetage medlemmernes retslige tvister og i øvrigt yde juridisk rådgivning. CAD byder velkommen til de nye medarbejdere.

Kommunikationsmedarbejder Iben Anett Kjerside Nielsen.

Advokatfuldmægtig Jeppe Møller-Herskind.

Bogholder Sanne Gregersen.

www.odder-autodele.dk

– opdateret hver dag

Ballevej 18 · 8300 Odder · Tlf.: 8654 2155 · 3670 8555

32

autobranchen | 09 | 2013

www.autobranchen.info


FO R E N I N GE R N E

“Sin(d)rig” aften for CAD Vendsyssel Sindal Autoophug var 10. oktober vært for 85 indehavere og medarbejdere fra CAD Vendsyssel, der hermed fik indblik både i autogenbrug og ny teknologi. I løbet af aftenen lærte gæsterne om at drive et moderne autogenbrug, og herudover medvirkede Autobranchens Udviklingscenter og firmaet HighGear ApS, der stod for de tekniske indslag. Carsten Højmark, HighGear ApS berettede om renovering og vedligehold af DSG- og automatgearkasser, mens Autobranchens Udviklingscenter – repræsenteret af Sølve Gudmundsen, Mads Budolfsen og Peter Jakobsen – orienterede om “intelligent ladning” og AGM-batterier, blandt andet på baggrund af, at mange biler med start-stopteknologi er forsynet med AGM-batterier. For at teknologien skal virke, er der mange forudsætninger, der skal være opfyldt, herunder motortemperatur og ladetilstand. Dernæst berettede Peter Jakobsen om korrekte reparationsmetoder til koblings- og svinghjulsreparationer. Kim Andersen, indehaver af Sindal Autoophug, stod for den store omvisning i virksomheden og orienterede om de arbejdsprocesser, der indgår

18286 - annoncer TELWIN A4.indd 1

www.autobranchen.info

i miljøbehandling, demontering og registrering af reservedele. Kim Andersen afslørede også, at virksomheden er storeksportør af brugte dele, ikke mindst af dele, der ikke er omsætning i herhjemme. Aftenens kulinariske oplevelse var hotdogs tilberedt i en ægte pølsevogn. Der var bestilt pølser til alle, og der var lynhurtig betjening. Det var en meget vellykket medlemsaften med stor tilslutning. Stor tak til de medvirkende fra Sindal Autoophug, HighGear og Autobranchens Udviklingscenter! – Af Finn Jørgensen, formand, CAD Vendsyssel

Til venstre: Sølve Gudmundsen fortæller om intelligent ladning og AGM batterier. Til højre: Peter Jakobsen instruerer i korrekt håndtering af selvjusterende koblinger.

20/02/13 08.19

autobranchen | 09 | 2013

33


BAROM E TR E T

Optimismen spirer i autobranchen Alt andet lige har det høje bilsalg påvirket beskæftigelsen i branchen positivt. Forventningerne til den nærmeste fremtid er forsigtigt positive.

Sammensat konjunkturindikator for bilhandel. Kilde: Danmarks Stati­ stik og egne beregninger

25 20 15 10 5 0 -5 -10

Meget indikerer, at autobranchen er ved at kæmpe sig ud af krisen. Især bilsalget i 2013 har været med til at sprede de positive tendenser, som har været rekord højt. Samtidig viser de nyeste tal også, at danskerne er begyndt at købe større biler. De flotte takter støttes også af Danmarks Statistiks konjukturindikator, hvor 73 procent af de adspurgte forhandlere enten melder om en stigende eller stabil omsætning, som er 13 procentpoint højere end samme måned sidste år. Selv om den største del af forhandlerne klarer sig godt, er det stadig et fald i forhold til sidste måned, da 86 procent af de adspurgte forhandlere havde en stigende eller stabil omsætning. Det er ikke ualmindeligt, da detailhandlen også oplevede et fald i september sammenlignet med august. Det flotte bilsalg har også påvirket beskæftigelsen i autobranchen, hvor 90 procent af respondenterne enten har en voksende eller stabil beskæfti-

34

autobranchen | 09 | 2013

9 13

/0

8 20

13

/0

7 20

13

/0

6 20

13

/0

5 20

13

/0

4 20

13

/0

3

Af Kim Høegh, D·A·F

20

13

/0

2 20

13

/0

1 20

13

/0

2 20

12

/1

1 20

12

/1

0 20

/1 12 20

20

12

/0

9

-15

gelse. Samme måned sidste år var det kun 84 procent af respondenterne, der meldte om en stabil eller stigende beskæftigelse. Den sammensatte konjukturindikator – som er en sammenvejning af den nuværende omsætning, den nuværende lagerbeholdning og forventningerne til omsætningen – har været stigende siden november 2012, dog med et fald i september. Trend hen imod større biler Forventningerne til den fremtidige indtjening er svagt opadgående, men bilforhandlerne er stadig mere pessimistiske, end man kunne forvente ud fra den faktiske omsætning. Krisen har været hård ved branchen, og derfor er forhandlerne forsigtige i deres vurdering af fremtiden. Flere forhandlere observerer, at efterspørgslen efter større biler er stigende, og det er den type biler, som forhandlerne tjener penge på. Hvis den tendens fortsætter, er der grund til at tro på en større optimisme fremadrettet.

www.autobranchen.info


BAROM E TR E T

Genbrugere har stort potentiale Trods en velfungerende genbrugssektor er branchens efterspørgsel på brugte del forholdsvis ringe.

120.000

Samlet antal ophug i perioden 2008-2012. Tal: Miljøord­ ning for Biler.

100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0

2008 2009 2010 2011 Samlet antal ophug i perioden 2008-2012. Tal: Miljøordning for Biler

2012

Dele fra bilfabrikker Dele fra uafhængige leverandører

Tal for anvendelse af reservedele ved forsikringsskader, 2012. Kilde: Forsikring & Pension.

Genbrugsdele

Af Adam Pade De danske autogenbrugere ser ud til at have et rigtig stort markedspotentiale – i al fald blandt forsikringsselskaberne. Bare 1,9 procent af alle de reservedele, der bliver brugt til reparation af forsikringsskader i Danmark, hidrører fra autogenbrugerne, mens bilproducenterne står for knap 95 procent af markedet. Dette sidste tal indbefatter dog parallelimporterede “originale” reservedele. Tallene fremgår af en statistik udarbejdet af Forsikring & Pension. Tallene afslører også en udstrakt grad af stabi-

www.autobranchen.info

litet i efterspørgslen på reservedele, idet det samlede forbrug af dele gennem de seneste fire år er svinget mellem 1,99 millioner og 2,18 millioner reservedele. I 2012 forbrugtes 2.044.649 dele, hvoraf de 1.926.737 hidrørte fra bilproducenter eller fra parallelimport. Uafhængige leverandører stod for 3,8 procent af markedet med 78.063 dele, mens autogenbrugerne leverede knap 40.000 dele. Også udviklingen i antal skrotninger gennem de seneste år er stabil – når bortses fra et markant spring fra 2010 til 2011. I 2012 ophuggedes knap 120.000 biler.

autobranchen | 09 | 2013

35


��������

Vi leverer kvalitet til tiden

Test os!

Med 110 medlemmer fordelt over hele landet er LAK & KNOW-HOW® netværket Danmarks største. Vi er din lokale autolakerer. Læs mere på netværkets hjemmeside, www.lakogknow-how.dk, eller kontakt netværkets koordinator, Baden-Jensen A/S.

Al henvendelse til: I/S autobranchen, Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup. Tlf: 3331 4555, fai@fai.dk

Et godt samarbejde mellem din forretning og vores forretning, og vores høje standard i lakeringsarbejdet betyder, at vi arbejder målrettet på at levere kvalitet til tiden. Så har både du og vi tilfredse kunder. Lokalt nærvær, fællestræning med os og dine pladesmede, samt høj faglig kompetence inden for de nyeste lakteknologier, er din sikkerhed for god service i begge retninger af din værdikæde.

Sorteret Magasinpost ID-nr 42434

PP

���

POST DANMARK

Kvalitet til tiden

autobranchen 09 2013  

Månedsmagasin for medlemmerne af syv danske branche- og arbejdsgiverforeninger i den danske autobranche

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you