Page 1

05 | Juni 2010

autobranchen.info

KVALITET: KS2000 bliver et knudepunkt TEKNOLOGI: Fra håndværker til tekniker


Så kom dog ind i kampen …

˝THE WINNER TAKES IT ALL˝

… ellers vinder andre den! Tilmeld dig Auto Teknik 2010 i Odense Congress Center fra d. 26.-28. august

Følgende er på vej i mål og har tilkendegivet deres deltagelse: A

ADS-Holland Alltyres A/S AS Marketing ApS AUTIG Autobranchens IT-Center A/S Auto-G Danmark A/S Auto & Miljø AutoPartner - CAC Auto Top Team

B

Bell Add - Langholt Handelsselskab ApS Bendo A/S Bosal Danmark ApS Robert Bosch A/S

C

Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark Holger Christiansen A/S CTEK

D

Danbrit A/S Dan-Glas A/S Danmarks Automobilforhandler Forening

Dansk Autogenbrug Dansk Autoglas Dansk Bil-Forhandler Union Datamann A/S H. Daugbjerg A/S DBU Dansk Biludstyr ApS Dehca ApS Diginor ApS Dometic Denmark A/S Dækbranchens Fællesråd Dækimporten

E

Eberspächer Danmark Elektro Partner ApS Elwis Lighting A/S Eurowheels Danmark A/S

F

FAI F.K. Teknik/Design ApS Flex1one A/S FTZ Autodele & Værktøj A/S Förch A/S

G

Gamma Team A/S Geovent A/S

H

H.F. Hansen Maskinfabrik ApS

J

Peter Jensen - Handelsfirma for Autobranchen J.T.A.C.

K

Axel Ketner A/S KS Tools Scandinavia A/S

L

Viggo Laursen A/S Jens Lillelund & Co. Eftf. ApS Jens Linde A/S Lindgaard · Pedersen A/S Ole Lindstrøm Værkstedsudstyr V. Løwener A/S

M

MA Autoparts ApS Maskin Depotet ApS Mekonomen Danmark A/S Mercantec Jens Mogensen Maskiner ApS Monoflex ApS Motor-magasinet

N

NEtech Nielsen Viborg Group ApS Nordicomp Nordisk Dæk Import A/S Nussbaum Danmark A/S

O

H.Orloff ApS

P

Prima-vent A/S

Q

Q8 Oils*

R

RST ApS

S

Scan Auto & Dybbroe Group A/S Semler Værktøj Skandinavisk Motor Co A/S S-E-T A/S Sika Danmark A/S H. Sindby & Co. A/S SKAD

Bestil din stand nu! Ring til Judith Dons på tlf. 70 11 37 38, eller book online på: www.autoteknik2010.dk

Skomø A/S Stenhøj Autolift A/S Syddansk Erhvervsskole

T

thornac & knarberg a/s* Thule Towing Systems A/S Tolerance A/S Tunap Danmark Turbovex*

V

Vibration Solutions Europe ApS

W

Walker Danmark ApS WD-40 Company Würth Danmark A/S *Nye udstillere


KOMMENTAR

Holberg-logik I slutningen af april vedtog Folketinget en såkaldt Konkurrencepakke, der indebærer visse ændringer af Konkurrenceloven. Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen udtalte i den anledning: – Øget konkurrence er et vigtigt element til at løse de økonomiske udfordringer i samfundet. Konkurrence giver forbrugerne lavere priser og bedre produkter, og samtidig giver konkurrence virksomhederne et naturligt ønske om at udvikle deres forretning.
 Konkurrence er godt, ingen tvivl om det, men kan vi nu altid være sikre på, at det kommer forbrugeren til gode, og kan vi altid være sikre, at vi får bedre produkter? Nej, vel? 
Nogle få uger før Folketingets vedtagelse af ovennævnte ”pakke” afviste  Konkurrenceankenævnet den klage, som Håndværksrådet på vegne af autoorganisationerne indgav mod, at Taksatorringen med sine 28 forsikringsselskaber endnu engang har fået lov til at aftale fælles priser og vilkår i forhold til indkøb af skadesreparationer.
 Begrundelsen for afvisningen var absolut interessant. Konkurrenceankenævnet afviste klagen, fordi Taksatorringens vedtægter kun begrænser markedet for motorkøretøjsforsikring og altså ikke har noget med taksering af skader at gøre, og da Håndværksrådets autoorganisationer arbejder med skadesreparationer og ikke forsikringer, har de slet ikke ret til at klage! Det følger da samme omvendte  form for logik som Holbergs Rasmus Berg - ”En sten kan ikke flyve. Du kan heller ikke flyve, Nille. Altså er du en sten!”
 Det rejser et spørgsmål i forhold til den skov af mindre erhvervsdrivende, som dansk erhvervs-

www.autobranchen.info

liv også består af. Er det Konkurrencelovens opgave at gøre det så svært for de små værksteder at eksistere, at de lige så godt kan lukke? Har samfundet ikke en væsentlig interesse i de mange fleksible og kreative små og mellemstore virksomheder, eller skal vi i de lave priser og effektivitetens hellige navn slutte os sammen i store enheder? 
Vi organiserer tilsammen knap 4.000 bilforhandlere, mekanikere, autolakerere, autoglasfolk, pladeværkste­der og  autogenbru­gere, burde det i stedet kun være 400? Nej, vel?

Af Michael Nørregård Direktør FAI

autobranchen | 05 | 2010

3


Indhold

08

Nr. 05 Juni 2010

SKAD ruster sig til ny fremtid

06 Kvalitet

Leverandør-medvirken gør KS2000 til knudepunkt

07 Politik

Håndværksrådet fik ny formand

08 Foreningerne

SKAD ruster sig til en ny fremtid

10 Udstillinger

11

Forsigtig optimisme lover godt for Auto Teknik 2010

11 Markedsføring

Lav dit eget banner!

Lav dit eget banner!

12 Foreningerne

Fynsk forår – i sol og regn

14 Virksomheden

»Du er ... nummer ét ... i køen«

15 Stafetten

Vi holder hovedet koldt!

16 Portræt

Godt købmandskab og sund fornuft

20 Teknologi

16

Godt købmandskab og sund fornuft

Fra håndværker til tekniker

24 Foreningerne

Det handler om tillid, tillid og tillid

26 Foreningerne

Fra robotteknologi til gedigent håndværk

28 Medlemmerne 30 Barometret

Udgiver I/S autobranchen Islands Brygge 26, boks 1984 • 2300 København S T 3263 0460 • 3263 0464 • E fai@fai.dk www.autobranchen.info

Produktion Elbo Grafisk A/S

Redaktion Adam Pade (ansvh.) Postboks 140 • 3480 Fredensborg T 4848 1788 • F 4848 2922 E post@adampade.dk

Oplag 5.600

Redaktionsudvalg Michael Nørregård (FAI) • Erik S. Rasmussen (CAD) Robert Lau (Dansk Autoglas) • Preben Kjær (D•A•F) • Søren Sonniksen (DAG) • Jakob Tornvig (DBFU) Thomas Krebs (SKAD)

Næste udgave Onsdag den 4. august

Annoncer Mediapunktet Søndervold 170 • 7200 Grindsted T 7674 2424 • F 7674 2425 E ar@mediapunktet.dk www.mediapunktet. dk

Tilsluttet

Forsiden: Indkørslen til den hyggelige by, Ørbæk på Østfyn, præges af DBFU-medlemmet Bilboels grafit udstillingsbygning. Læst portrættet side XX (foto: Adam Pade)

Flere skader – ringere indtjening Uforanderlige ophugningstal

Foreningen af Auto- og Industrilakerere Islands Brygge 26, 2300 København S T 3263 0460 • F 3263 0464 • www.fai.dk

Abonnement Kr. 495,- + moms for 10 numre

Danmarks Automobilforhandler Forening Kirkevej 1-3 • 2630 Taastrup T 3331 4555 • F 3331 3075 • www.daf.dk Sammenslutningen af Karrosseribyggere og Autooprettere i Danmark Islands Brygge 26, 2300 København S T 7011 1300 • F 7027 1301 • www.skad.dk

ISSN 1603-970X

Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup T 4399 6633 • F 4371 0171 • www.cad.dk

Redaktionen slutter mandag, den 19. juli Dansk Autoglas

Dansk Autoglas Glarmesterlauget i Danmark Gothersgade 160, 1123 København K T 3313 6510 • F 3313 6560 • www.danskautoglas.dk Dansk Autogenbrug Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup T 3525 0560 • F 3525 0566 • www.autogenbrug.dk Dansk Bil-Forhandler Union Vongevej 38, 7160 Tørring T 7022 6100 • F 7022 6114 • www.dbfu.dk


LEDELSE

Piercinger dur ikke på et værksted Nye lønsatser for lærlinge Den 1. marts i år blev lærlingelønningerne reguleret med to procent. Dermed er satserne følgende fra læreår til læreår: 0-1 år: Sats 1 (kr. 58,75) 1-2 år: Sats 2 (kr. 66,65) 2-3 år: Sats 3 (kr. 71,60) 3-4 år: Sats 4 (kr. 82,82)

Det er et spørgsmål om sikkerhed – og ikke æstetik – når lovgivningen gør det muligt for mester at påbyde sine medarbejdere at fjerne synlige piercinger – det være sig ørenringe, næseringe, piecinger ved øjenbryn og så fremdeles – i al fald, mens man er på arbejde. Fingerringe, armbånd, halskæder og ankelkæder fremmer heller ikke sikkerheden på værkstedet. Selv en uddannelsesaftale kan afbrydes, hvis eleven forbryder sig mod forbudet – vel at mærke under forudsætning af, at forbuddet blev nævnt ved ansættelsen, og at mester i løbet af den allerede forløbne uddannelsestid har uddelt en skriftlig påtale eller advarsel.

Auto & Miljø Autobranchens autoriserede arbejdsmiljørådgiver

Håndtering af rådgiverpåbud af erfarne konsulenter Overblik over miljøregistreringer med E-Miljø Altid opdateret lovliste Elektronisk APV med dynamisk handleplan Lever op til kravene i ISO 14001

Diplomordningen Grønne Værksteder En grøn profil for din virksomhed Miljø- og energikortlægning

Auto & Miljø / Vesterballevej 5 / 7000 Fredericia / Tlf: 76 22 11 25 / www.AutoMiljo.dk / Info@automiljo.dk

www.autobranchen.info

autobranchen | 05 | 2010

5


KVALITET

Leverandør-medvirken gør KS2000 til knudepunkt Af Michael Nørregård, FAI

FAI introducerer dette forår en udbygning af medlemmernes elektroniske kvalitetsstyringshåndbog, KS2000 WEB, i form af en såkaldt leverandørportal. Alle leverandører til FAI’s medlemmer får mulighed for at oprette deres helt egen elektroniske håndbog, der er fuldt integreret med medlemmernes elektroniske kvalitetsstyring. Her kan leverandørerne på en nem og tidsbesparende måde administrere alle de dokumenter, der har relevans for deres kunder. Leverandørhåndbogen er en informationskanal fra leverandøren til autolakereren, hvor det sikres, at autolakereren altid er opdateret med den nyeste viden om de produkter, der anvendes. Kan håndtere alle dokumenter Idéen bag leverandørhåndbogen er, at: • Autolakereren altid har den fornødne dokumentation til de enkelte produkter, når der er behov herfor og når det kræves af myndighederne. • Leverandørens arbejdsbyrde med at holde autolakerer opdateret med oplysninger – som lovmæssigt kræves – reduceres betragteligt. • Ved kundebesøg kan der i højere grad fokuseres Leverandører til FAI-medlemmerne får nu en nem mulighed for at gøre det endnu nemmere for deres kunder at arbejde med KS2000.

6

autobranchen | 05 | 2010

Nu kan FAI’s leverandører lægge egne data ind på de enkelte FAI-medlemmers KS2000løsning. Det er interessant for alle parter. på de forhold, der skaber værdi, frem for ren administration af dokumentation. Leverandørhåndbogen er ideel til at håndtere de dokumenter, leverandøren ønsker skal være tilgængelige for autolakereren. Håndbogen består som udgangspunkt af to dele – en del, der spejler de dokumenter, I har til at ligge på jeres hjemmeside eller på anden måde, og en del, hvor I har mulighed for at oprette øvrige dokumenter. Typer af dokumentation, som kan administreres i KS2000 WEB: • Arbejdstekniske instruktioner (sker automatisk) • Sikkerhedsdatablade (sker automatisk) • Øvrige dokumenter med relevans for kunderne. Det kunne eksempelvis være arbejdspladsbrugsanvisninger APB’er, procesbeskrivelser, kalibreringsdokumenter, udstyrsdokumentation mm. (oprettes og administreres manuelt). I praksis betyder det altså for leverandøren, at opdateringen af dokumenter kun foregår ét sted – nemlig på deres hjemmeside – som herefter spejles automatisk i KS2000 WEB. Dokumenterne i autolakererens håndbog opdateres automatisk, samtidig med at vedkommende orienteres pr. mail om, hvilke dokumenter der er blevet opdateret. For autolakereren betyder denne løsning en stor lettelse, fordi de slipper for at holde styr på de arbejdstekniske instruktioner og sikkerhedsdatablade, som nu altid ligger opdateret og målrettet i hans egen elektroniske kvalitetsstyringshåndbog. For leverandøren betyder det en væsentlig besparelse i porto og udsendelser. I samarbejde med PPG er der med succes gennemført test af systemet hos Lasse Jæger Jensen fra Lakspecialisten A/S i Riisskov.

www.autobranchen.info


POLITIK

Dobbelt ministerbesøg og formandsskifte på kongres i maj.

Håndværksrådet fik ny formand Af Adam Pade

Efter tre år på posten lod Niels-Erik Lundvig sig afløse af Niels Techen som formand for Håndværksrådet. De skete under Håndværksrådets kongres i København den 19. maj. Niels Techen er uddannet ingeniør og driver tømrervirksomheden Helmer Christiansen A/S i Køge. Han er formand for foreningen af tømrerog snedkermestre, Dansk Håndværk, der er tilsluttet Håndværksrådet. To ministre Kongressen modtog besøg af både undervisningsminister Tina Nedergaard og statsminister Lars Løkke Rasmussen. Undervisningsministeren bekendte sit hjerte til erhvervsuddannelserne og fokuserede ikke mindst på indsatsen for at højne erhvervsuddannelsernes omdømme – og styrke den status, der er forbundet med at være håndværker. Vejen går gennem en styrkelse af de enkelte erhvervsuddannelsers identitet og en styrket vejledning af folkeskoleeleverne. Hun forholdt sig positivt til integreringen af 10. klasse med noget, der kunne minde om et grundforløb på teknisk skole, og hun glædede sig over, at det nu bliver lovfæstet,

at folkeskoelevernes ”uddannelsesparathed“ skal indgå i vejledningen af af dem. Hun understregede, at regeringens målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en form for uddannelse ligger fast – til trods for udfordringerne. Tina Nedergaard kvitterede for, at de små og mellemstore virksomheder har gjort, hvad de kunne for at tage elever i lære og forstod godt, at det kan være svært på den ene side at måtte sige farvel til gamle medarbejdere – og på den anden side ansætte elever. Statsministeren havde samme morgen offentliggjort sin regerings genopretningsprogram, som han gennemgik kort. Han opfordrede virksomhederne til at bakke op om og formidle den oplagte sandhed, at det nu en gang er virksomhedernes indtjening og værdiskabelse, der er en forudsætning for opretholdelsen af velfærdssamfundet. På det organisatoriske plan fik Håndværksrådet vedtægtsfæstet at styrke båndene til medlemsorganisationerne. Det sker gennem afholdelsen af formandsmøder, hvor bestyrelse, medarbejdere og medlemsorganisationer kan drøfte den øjeblikkelige politiske dagsorden samt temaer, der er vigtige at tage op for medlemmerne.

Niels Techen – ny formand for Håndværks­ rådet.

www.autobranchen.info

autobranchen | 05 | 2010

7


FORENINGERNE

SKAD-formand Leif Hansen – flankeret af dirigent Mads Engberg og afgående bestyrelses­ medlem Chri­ stian Rasmussen.

SKAD ruster sig til en ny fremtid Revideret logo skal signalere, at SKAD er til for en bred vifte af virksomheder i og omkring autobranchen. Af Adam Pade

Ny direktør, et overenskomstresultat præget af “give and take”, udvikling af hjemmesiden, så hvert medlem har sin egen “mini-hjemmeside” med egne specialer, nye små pjecer om foreningens mangeartede virksomhed og en stribe initiativer til at skabe fornyet opmærksomhed om karrosserireparatørerne og opbyggernes mere end 100 år gamle organisation. Disse var nogle af de mange punkter, som formand for SKAD, Leif Hansen, nåede SKAD-direktør Thomas Krebs fik generalforsamlingens tilslutning til at revidere foreningens logo.

rundt om, da han aflagde beretning under foreningens generalforsamling den 8. maj på Aarslev Kro ved Århus. »Krisen har ramt mange af vore medlemmer. De fleste af vore medlemmer, der beskæfrtiger sig med personbiler, har klaret sig fra godt til nogenlunde, men virksomheder, der arbejder med storvogne, har oplevet en nedgang i arbejdsstyrken,« konstaterede formanden, der dog også konstaterede en forsigtigt stigende ordretilgang. Under den efterfølgende debat efterlyste blandt andre Leif Mathiesen et endnu stærkere sammenhold blandt branchens organisationer for at matche de dominerende forsikringsselskaber. Mogens Torpsgaard opfordrede til, at SKAD bliver bedre til at fortælle selskaberne om SKADvirksomhedernes mangfoldige kompetencer: For få taksatorer tænker over, at netop SKAD-medlemmerne ofte lige har den praktiske løsning på et problem og i øvrigt ofte kan foretage karrosserireparationer, så udskiftninger undgås, understregede han: »Uden vores branche ville der simpelt hen være for mange biler, der ville dø!« Revideret logo Omkring 30 medlemsvirksomheder var repræsenteret på generalforsamlingen, der syntes at være

8

autobranchen | 05 | 2010

www.autobranchen.info


FORENINGERNE

Th. Mogens Torpsgaard: Taksatorerne skal have bedre besked om, i hvor høj grad SKAD’erne kan bruges som praktiske problemløsere.

Blandt de nyvalgte: Fv. Henrik Reinhard Hansen og Henning Christiansen.

en “fase 2” i retning af revitaliseringen af SKAD. Med sigte på at gøre medlemstilgangen endnu bredere forelagde direktør Thomas Krebs et forslag til et revideret logo, der fremover udelukkende skal bære bogstaverne SKAD: Det er simpelt hen en begrænsning for SKAD’s virksomhed at skilte med en hestevogn og en gammel bil: Skal der SKADskilte op på flere virksomheders facader, må logoet tage højde herfor. Naturligt nok medførte ændringen nogen diskussion blandt medlemmerne – et logo hæger man om. Farverne – der også er den internationale organisation AIRC’s farver – bibeholdes.

Herudover vedtog generalforsamlingen, at SKAD ændrer navn fra Sammenslutningen af Karrosseribyggere og Autooprettere i Danmark – til Sammenslutningen af Køretøjsopbygggere og Autooprettere i Danmark. Mens kontingentsatserne fastholdtes vedtog ge­neralforsamlingen et velkomment forslag om at forenkle måden, kontingentet afregnes og opkræves på. Nyvalg Ikke mindst som følge af tidernes triste ugunst har SKAD’s bestyrelse oplevet at miste hele to bestyrelsesmedlemmer i løbet af året. Samtidig ønskede det mangeårige bestyrelsesmedlem, Christian Rasmussen, ikke at genopstille. Dermed ny- og genvalgtes Henrik Reinhard Hansen (Sjælland) og Henning Christiansen (Fyn), mens Per Welcher (Sjælland), Leif Hemmsen (Fyn) og Thomas Buk (Jylland) er indtrådt som suppleanter. Per Pedersen (Jylland) var ikke på valg. Blandt gæsterne oplevedes direktør og formand for CAD – Erik S. Rasmussen og Poul Erik Christensen – FAI-direktør Michael Nørregård og Egon Larsen, TEC.

Arvesølvet bliver bredere tilgængeligt SKAD’s internationale organisation, AIRC, har gennem en lang årrække publiceret de såkaldte AIRC-tips – en unik samling af tegninger og beskrivelser, der bistår virksomhederne ved karrosserireparationer. Nu har AIRC besluttet – med medlemsorganisawww.autobranchen.info

tionernes og dermed SKAD’s samtykke – at stille tips’ene til rådighed mod betaling for enhver branchevirksomhed, der måtte være interesseret. Tegning af abonnement sker ved henvendelse til SKAD.

autobranchen | 05 | 2010

9


UDSTILLINGER

Forsigtig optimisme lover godt for Auto Teknik 2010 Det er for meget at sige, at det går godt på ny, men tendenser i branchen peger fremad. Det lover godt for sommerens største, fælles branchebegivenhed: Auto Teknik.

Af Adam Pade

En stabilisering af konjunkturerne i autobranchen – læs: Det ser ikke ud til at blive ved med at gå værre – giver grobund for en forsigtig optimisme forud for årets Auto Teknik, der gennemføres i Odense Congress Center i dagene 26.-28. august i år. »Flere dele af branchen er endnu hårdt ramt af krisen, mens det begynder at gå pænt andre steder. Dog er der stadig ikke tale om nyansættelser,« fortæller Frank R. Hansen, der som direktør for grossisternes organisation, AUTIG (Autobranchens Handels- og Industriforening), turde være manden med det gyldne overblik og fingeren på pulsen. Han og en kreds af organisationer står i spidsen for den traditionsrige Auto Teknik, der bliver den 21. af slagsen. Fagligt pitstop Udover – forhåbentligt og forventeligt – en masse spændende stande kan publikum opleve et “Fagligt Pitstop”, hvor branchefolk med noget på hjerte kan få programsat et indlæg. Herudover forberedes en auktion, der i bogstaveligste forstand skal hjælpe udstillerne med at få tømt standene, når udstillingen lukker lørdag aften.

10

autobranchen | 05 | 2010

»Hvordan Fagligt Pitstop og auktionen præcis bliver organiseret, er vi først nu ved at planlægge i messekomitéen. Men begge dele får karakter af utraditionelle indslag, der vil medvirke til at gøre årets Auto Teknik til en mindeværdig oplevelse,« siger Frank R. Hansen. Auto Teknik bliver også rammen om danmarksmesterskabet for automekanikere. Som talsmand for leverandørerne til branchen lægger han ikke skjul på, at han gerne ser flest mulige af sine medlemmer og dem, der er beslægtet hermed, på Auto Teknik. Bør være samlende ramme »For hele branchens skyld kunne jeg godt ønske, at Auto Teknik igen blev den brede, samlende ramme om hele autobranchen. Netop i disse år forstår jeg godt, at man holder sig en smule tilbage, men det er altså en uomtvistelig sandhed, at investering i markedsføring og synliggørelse betaler sig. Det har vi også lysende eksempler på i medlemskredsen,« nævner Frank R. Hansen. »Jo, selvfølgelig handler det om mod. Men hvis vore virksomheder ikke var besjælet af et vist mod, var virksomhederne her jo slet ikke!« Har du et succeskriterium for antal udstillere og besøgende? »Ja – inde i mit hoved,« lyder det med et skævt smil i stemmen. Indtil videre har omkring 100 virksomheder – tilsammen repræsenterende hele viften af leverandører – meldt sig på banen. Frem til nu er solgt 4.000 kvadratmeter standareal, og alle fire grossistkæder har meddelt deres opbakning.

www.autobranchen.info


MARKEDSFØRING

Landets Citroën-forhandlere kan hente faste skabeloner fra deres importør, indsætte deres egen tekst og derpå selv printe fra visitkort til hele bannere, små brochurer, stickers til vinduer og så fremdeles.

Lav dit eget banner! OKI har udviklet et koncept, hvorefter virksomheden kan blive sin egen, professionelle skiltemaler. Af Adam Pade

Hvorfor gå ud i byen for at få fremstillet fra hurtige foldere til store bannere med slagtilbud, prisoplysninger eller andre produktbeskrivelser? Det koster penge – og ikke mindst tid. Anskaffer man sig i stedet en farveprinter i høj kvalitet, der har en såkaldt “bannerfunktion”, kan man blive sin egen skiltemaler. OKI Printing Solutions har sat princippet i system og leverer ud over printere i høj kvalitet tillige et program af medier til at trykke på, herunder gennemsigtige stickers til at sætte på hus- eller bilruder (med en type lim, der gør det helt sikkert at fjerne dem igen), stickers til nummerplader, invitationer, små brochurer og ikke mindst bannere – helt op til 130 centimeter i højden. Herudover kan virksomheden levere en serie af standere, så resultatet bliver aldeles professionelt at se på. Standerne fås både til indendørs og udendørs brug. Kan reagere hurtigt Retail Manager Thomas Lindener peger især på, at brugerne – typisk bilforhandlere eller andre branchevirksomheder med behov for at skilte med enten priser eller øjeblikstilbud – især kan handle hurtigt. Det kan have betydning i den lokale konkurrence.

www.autobranchen.info

»Vi er gået kraftigt ind i at udvikle løsninger, der opfylder de respektive branchers behov. I første omgang har det særlig omhandlet detailkæder – lige fra boligindretning til supermarkeder – og nu er turen kommet til automobilforhandlere,« fortæller Thomas Lindener og nævner Citroën som case: Her designer importøren løbende skabeloner med aktuelle kampagner, hvorpå de enkelte forhandlere via deres egen computer kan sætte den tekst ind, de selv vælger, og printe resultatet ud – som bannerskilte, klistermærker, direct mail-breve, og hvad der i øvrigt er behov for, når det gælder trykt reklame. Den tolerante printer OKI Printing Solutions anbefaler printerserien C800 – en prisgunstig A3-printer med LED-teknologi, der blandt andet fører papiret sikrere gennem maskinen. Jo enklere “papirgang”, desto større tolerance af de vidt forskellige, også ret kraftige printmedier. Princippet turde have relevans inden for kæder og fælles salgsorganisationer, men det enkelte værksted kan naturligvis udføre løsningen til sig selv, hvis man alligevel står over for at skulle have en ny printer.

autobranchen | 05 | 2010

11


FORENINGERNE

Fynsk forår – i sol og regn ”Sørgmunterhed“ syntes at være kendetegnende for et alsidigt årsmøde efter generalforsamlingen i D•A•F Af Adam Pade

Vejrgudernes alsidige temperament stemte på sin vis overens med humøret under D•A•F’s årsmøde på Egeskov Slot den 20. maj: Her var smil på læben, fornøjelig snak og hyggelige gensyn – og gæsteindlæg, der både kunne fremkalde latter og rynkede øjenbryn. En åbenhjertig, snart sagt munter departementchef i Skatteministeriet, Peter Loft, causerede over det tværministerielle udvalgsarbejde om en omlægning af bilafgifterne. For ham var det helt åbenbart, at systemet trænger til en reform, men udfordringerne er bjerghøje: Ønskedrømmen er et kørselsafgiftssystem, der tager hensyn til udkantsområder, trængsel og miljø, og som ikke er socialt skævvridende, og samtidig skal indfasningen ske på en sådan måde, at man ikke pådrager bilejerne og branchen ufornødent formuetab. Handelsbankens cheføkonom Jes Asmussen kunne glæde årsmødedeltagerne med, at Danmark ikke står helt så dybt i gælds-mudderet som

andre lande. Og dog: De private husholdninger er de mest forgældede i Europa, og så længe kuren mod gældsproblemer er mere gæld, så kan det kun gå galt. Biler tredie mest populære emne Mere til smilebåndet levnede vært for TV2’s forbrugerprogram BASTA, Tina Nikolaisen, der gennemgik, hvad der er en god forbrugerhistorie: Der skal være billeder i. Historien skal være enkel – og den skal kunne holde. Flest muligt skal være snydt, og sagens emne skal være genkendelig for enhver. Tina Nikolaisen havde lavet sin egen top tre for emner, der var blevet taget mest op i hendes 114 programmer – i nævnte rækkefølge: Nethandel, forsikringssager – og biler.

Et bredt korps af gæster talte under D•A•F’s årsmøde. Øverst cheføkonom i Handelsbanken, Jes Asmussen, i midten redaktøren af TV2’s forbrugerprogram, BASTA, Tina Nikolaisen, nederst departemenchef Peter Loft.

12

autobranchen | 05 | 2010

www.autobranchen.info


FORENINGERNE

Man kan ikke drage håndfaste konklusioner om, hvem der er dyrest eller billigst, sagde D•A•F-formand i sin årsberetning.

Pragmatisk beretning Man kan ikke nødvendigvis konkludere, at en bestemt gruppe værksteder er billigere eller dyrere end andre. Det viser et smugkig i en analyse, som D•A•F har bedt Teknologisk Institut om at udarbejde om priser på service og reparationer på autoriserede og frie autoværksteder i Danmark. »Hovedkonklusionen på den danske del af undersøgelsen bliver noget i retning af, at konkurrencen er så omfattende, at man ikke generelt kan beskylde de autoriserede værksteder for at være dyrere eller bedre end andre,« sagde D•A•F’s formand, Knud Nielsen i sin mundtlige beretning under Danmarks Automobilforhandler Forenings generalforsamling den 20. maj på Egeskov Slot. Her understregede han også, at det ikke er umagen værd at “kriges” i branchen, ligesom CAD-formændene gjorde på deres formandsmøde tidligere på året. Han hæftede sig i beretningen ved, at den frustration, som forbrugerne kan føle over ikke at kunne vurdere kvaliteten af “originale” henholdsvis “uoriginale” reservedele kunne løses ved at ind-

føre en kvalitetskode. En sådan gælder i Tyskland, hvor normerne går fra trin et til trin fem. »Vi vil se nærmere på de kvalitetsnormer og arbejde for, at de også indføres i Danmark til gavn for både værksteder og forbrugere,« sagde Knud Nielsen. I en omtale af den kommende gruppefritagelse, der ventes besluttet i EU i denne måned, noterede Knud Nielsen, at reglerne for eftermarkedet vil være stort set identiske med de nuværende, hvormed de nuværende forhandlerkontrakter vil kunne fortsætte uændret også efter udløbet af den hidtidige gruppefritagelse. Knud Nielsen løftede også sløret for, at medlemmerne af Autobranchens Fællesråd overvejer fælles uddannelsestiltag. »Hver enkelt organisation er for lille til at kunne varetage en egentlig uddannelsesplan, men tilsammen er vi store nok,« sagde formanden og nævnte, hvordan de enkelte brancheorganisationer har hver deres forcer.

D•A•F med stilfærdigt forslag til OMLÆGNING AF BILafgifter Af Adam Pade Trods nogen fortrydelse over, at selv samarbejdspartnere i autobranchen har det med at skyde nye, perspektivrige forslag fra D•A•F ned, er Danmarks Automobilforhandler Forening ikke desto mindre ufortøvent barslet med endnu et pragmatisk forslag til gradvis omlægning af bilafgifterne – tilmed med en indbygget mulighed for i al stilfærdighed at overgå til kørselsafgifter. Det skete på D•A•F’s generalforsamling på Egeskov Slot den 20. maj. Forslaget bygger ikke mindst på frustrationen over, at der alligevel kun betales den teoretisk korrekte registreringsafgift for 1 procent af de indregistrerede biler. D•A•F vil indføre en fast købsafgift, der betales ved første indregistrering af enhver importeret person- eller varebil. Afgiften beregnes på baggrund af importørpris inkl. avance og moms, men før avance til forhandleren. Beregningen af afgiften knytter sig til udledningen af CO2 og formålet er total gennemsigtighed i prisdannelsen. Den nuværende ejerafgift fastholdes for den bestående vognpark. For biler indregistreret efter forslagets ikrafttræden forhøjes ejerafgiften med 50 procent. I en periode på 10 år kan der fortsat ydes afgiftslempelser til ”offentlige” biler. Ud fra et synspunkt om, at mange flere kører på

www.autobranchen.info

diesel end fornødent og af hensyn til de kommende hybridbiler vil D•A•F fjerne prisforskellen på benzin og diesel. Endvidere bør der indføres en attraktiv skrotningsafgift for at fremme moderniseringen af bilparken. D•A•F vil herudover fjerne den såkaldte privatanvendelsesafgift for gule- og papegøjepladebiler. Udsalgsprisen for eksempelvis en Toyota Aygo er i dag 128.000 kr. med en årlig ejerafgift på 520 kr. Ifølge D•A•F’s forslag vil bilen i stedet skulle koste 103.000 kr. og belastes med en årlig ejerafgift på 780 kr. Skatteministeriets departementchef Peter Loft, der redegjorde for status på afgiftsomlægningsarbejdet, gjorde dog den ophævelse, at nok er forslaget provenuneutralt, men staten vil skulle lægge ud i en længere periode. Og det er tiden formentlig ikke inde til.

Sådan skal købsafgiften beregnes: Gram CO2 pr. km. < 120 gr. 121-130 gr. > 131 gr.

Fast afgift 65 pct af importørpris 75 pct af importørpris 85 pct af importørpris

autobranchen | 05 | 2010

13


VIRKSOMHEDEN

Lønberegningsfirmaet ProLøn har samarbejdsaftaler med en stribe af autobranchens organisationer. Det er et produkt, organisationerne kan stå inde for.

»Du er nummer … ét … i køen« Af Adam Pade

Firmaer, der beskæftiger sig med IT, har det med at blive store. Så store, at man som kunde har en fornemmelse af at være reduceret til et nummer. Det kan endog gælde løsninger, der oprindelig havde udgangspunkt i brancherne selv. ProLøn – med hjemsted i Randers – er tilsyneladende aldrig vokset fra “sine” brancher. Med speciale i varetagelse af lønkørsel for en bred række brancher har virksomheden tilegnet sig et nært indblik i den type virksomheder, de skal betjene – eller rettere: Som virksomhederne skal betjene sig af. ProLøn er nemlig et internetbaseret lønkørselssystem, hvortil virksomhederne indberetter lønninger for deres medarbejdere. Indberetning kan dog også ske på papir. Derpå beregner – og afregner – ProLøn overførsler til SKAT, FerieKonto, atp, arbejdsmarkedspension og så fremdeles. Kunderne modtager dokumentation pr. almindelig post eller via emails som pdf-dokumenter, som enhver computer kan læse. Lønsedlerne til medarbejderne kan

sendes direkte til dem, når man anvender ProLøns internetløsning. Væsentligst er, at ProLøn samarbejder med organisationerne, så ændringer i overenskomsternes satser regnes med i lønkørslerne. Det gælder satser for eksempelvis arbejdsmarkedspension, registrering af fritvalgs-konto, styring af ferie- og feriefridage og styring af afspadseringstimer. I autobranchen har ProLøn indgået aftale med FAI, D•A•F, SKAD og CAD. Virksomheder uden for disse organisationer kan dog også bruge ProLøn, idet der tilbydes en standardløsning. Under alle omstændigheder har man som kunde adgang til sine data gennem systemet “ProArkiv” de fem år tilbage, som bogføringsloven forudsætter. ProLøn kendes blandt organisationerne som nemme at komme i kontakt med – og hotline-service er en del af pakken. Iblandt autobranchen har ProLøn for øjeblikket 350 virksomheder som kunder blandt medlemmerne af CAD, SKAD, D•A•F og FAI.

Team’et bag ProLøn står klar med hjælp, hvis man måtte gå i stå med lønindberetningen.

14

autobranchen | 05 | 2010

www.autobranchen.info


Stafetten Fra juli i år skal mekanikere, der arbejder med aircon, være registreret hos Kølebranchens Miljøordning og have deltaget i et godkendt airconditionkursus. AutoVidencenter Fyn udbyder et sådant. Af Jesper Holm Uddannelsesleder, AutoVidencenter Fyn

Vi holder hovedet koldt! Udvikling af nye kurser, tilpasning af kursusudbud og håndtering af ny lovgivning er bare nogle af de ting, som vi hele tiden arbejder med. Vi må nemlig være i stand til at se langt ud i fremtiden, hvis vi fortsat vil kunne kalde os for en af landets største kursusudbydere for autobranchen. Heldigvis tegner fremtiden lyst for AutoVidencenter Fyn og søsterafdelingen AutoVidencenter Vejle inden for køling. Det er ikke uden grund. Vi har lavet et forarbejde, der betyder, at alle vore AC-kurser til både personbiler og lastbiler vil være godkendt i henhold til den nye lovgivning. Det har betydet, at vi hurtigt har kunnet melde ud til vore kunder – for eksempel Mekonomen Autoteknik, AutoMester, AutoPartner og forskellige importører – om, hvordan deres værksteder skal forholde sig til den nye lovgivning. Disse samarbejdspartnere er ofte afhængige af, at vi som leverandør kan sikre, at kursusudbud og -indhold lever op til behov og lovgivningen. Ny lovgivning kræver registrering Lovgivningen handler om, at alle mekanikere, som arbejder med aircondition, skal registreres fra den 4. juli 2010 hos Kølebranchens Miljøordning, KMO. Registreringen er personlig og følger mekanikeren. Egentlig er det meget simpelt for mekanikerne at forholde sig til lovgivningen, som kan deles op i to muligheder:

www.autobranchen.info

Mekanikere, som har været på et godkendt aircondition-kursus inden for de seneste fem år, kan umiddelbart ansøge om registrering hos Kølebranchens miljøordning KMO, idet er vedlægges kopi af kursusbevis. Dermed opfylder man lovens krav. Mekanikere. der ikke har været på et godkendt aircondition-kursus inden for de seneste fem år, kan tage et godkendt aircondition-kursus. Herefter ansøger man om registrering hos Kølebranchens miljøordning, KMO, og vedhæfter en kopi af sit kursusbevis, hvorefter man opfylder lovens krav. Lovgivningen er lavet, så der registreres mekanikere, som har været på godkendte kurser inden for de seneste fem år. De, som ikke har det, vil have en periode på et år frem til sommerferien 2011, hvor kursusdeltagelse og registrering skal være bragt i orden. KMO er udnævnt af Miljøstyrelsen til at udvikle og udføre registreringen, og det har KMO håndteret ved at møde og have en god dialog med os som kursusudvikler og udbyder. Desværre har der været lidt misforståelser ude i branchen, hvor man ifølge Torkil Høft fra KMO har blandet den nye registrering sammen med det at have et KMObevis tidligere. Den nye registrering er noget helt nyt, hvorfor alle skal søge registrering. AutoVidencenter Fyn har lagt en beskrivelse af lovgivningen ud på vores hjemmeside. Her kan man også læse om og tilmelde sig AC-kurser.

autobranchen | 05 | 2010

15


PORTRÆT

Jonna og Aage Boel etablerede sig sammen i 1993: Eksportchauffør Aage kørte i garage ...

”»Vore kunder spørger ikke til bestemte mærker; de vælger efter noget andet – efter funktionalitet.“ – Aage Boel

16

autobranchen | 05 | 2010

www.autobranchen.info


PORTRÆT

– Så enkel er hemmeligheden bag Jonna og Aage Boels brugtforhandling i Ørbæk. Og hér er ingen frygt for at blive væltet over ende af nye biltyper.

Godt købmandskab og sund fornuft Af Adam Pade

For familien fra Holbæk er dagen i dag tilsyneladende revet ud af kalenderen for at kigge på bil. De går ikke efter et bestemt mærke, nogen særlig farve eller en speciel årgang. Men der skal være plads til syv. »Man kan jo godt se det, når der ligger flere print fra Bilbasen eller Bilzonen på bagsædet: Her er tale om en rundtur. Mange ser man selvfølgelig ikke igen, men det hænder, at den ene af ægtefællerne er ved at være træt af biljagten og siger: ”Nu ta’r vi altså denne her!”, og så er handelen i hus.« Aage Boel ser slet ikke fortrydeligt på dén trafik. Det er – med internettet – måden at sælge brugte biler på i dag. Det har gjort den geografiske beliggenhed mindre væsentlig, og det har igen giver nye vækstmuligheder. Ligeledes dét forhold, at mange kunder ikke går så meget efter mærke som efter funktionalitet, er typisk. Hos Bilboel på kanten af Ørbæk på Østfyn er udvalget da også så bredt som tænkes kan: Her er lige fra den tungeste trækker til den ydmygste Daewoo Matiz; fra en mandhaftig Audi A6 til familieklassikeren Peugeot 307. Dertil et bredt udvalg af mindre erhvervsbiler. Vaskehal trækker opmærksomhed Mest slående er dog beliggenheden. Her kommer man fra nordøst af Nyborgvej i forventning om at møde et byskilt og en ubemandet døgntank. I stedet troner en moderne, grafitgrå bygning opført med sinusplader og kvadratmeterstore vinduesarealer. ”Bilboel”, hedder det i den ene ende – ”Vaske-

www.autobranchen.info

hal” i den anden. Vaskehallen benyttes naturligvis af firmaet selv under klargøring af salgsbilerne, men er altså også tilgængelig for det brede publikum. Det skaber trafik i forretningen, og ganske rigtigt vandrer der da også et par stykker rundt, der lidt undseligt svarer ”Årh, jeg er bare lige inde at vaske”, da Aage spørger, om han kan hjælpe. Aage (50) er uddannet chauffør og kørte eksportkørsel gennem en årrække. Jonna (51) er handelsuddannet. Begge er de født og opvokset i og omkring Ørbæk – Jonna dog længst væk; i det nærliggende Refsvindinge, der er hjemsted for det landskendte bryggeri, der bærer byens navn (»Men vi har altså også et bryggeri her i byen!« skynder Aage sig at føje til). Bryggerierne har ikke desto mindre sat området på danmarkskortet, og det er naturligvis ikke nogen ulempe, når man sælger biler til noget nær et landspublikum. Uforeneligt med familielivet Aage og Jonna nåede på et tidspunkt frem til, at det var uforeneligt med et godt familieliv at være på langfart det meste af tiden: De havde fået to døtre (Jonna havde én allerede), og de skulle føle, de både havde en far og en mor. Begge var de besjælet af et handelsgen, og biler syntes nærliggende for dem begge. De etablerede sig længere inde i byen i 1993, hvor der var god udeplads og mulighed for en lille udstilling. Aage fortsatte i chaufførjobbet en kort periode, inden de kunne ernære sig af forretningen på fuld tid. Allerede tre år senere købte de bygningen og renoverede den. Bygningen omfattede tre lejemål, som familien lejede ud – dermed var forretningen heller aldrig helt forladt. Lageret nåede helt op på 30 biler foruden ud-

autobranchen | 05 | 2010

17


PORTRÆT

”Jeg tror slet ikke, vi kommer til at ligge inde med store pukler af brugte biler – ej heller som følge af en eventuel afgiftsomlægning.“ – Aage Boel stillingen, og efter en årrække strammede skjorten om skulderen på ny. 1. november 2007 kunne de tage det nye byggeri på Nyborgvej i brug, og måneden efter flyttede de ind i den nyopførte privatbolig lige ved siden af. Den tætte beliggenhed gør, at Aage hele tiden kan følge med i, hvad der sker ovre i firmaet, og går der nogle særlig nysgerrige folk rundt uden for åbningstiden, hænder det da, at han kigger over. Det kan der godt komme en handel ud af.

Bilboel har til huse i en enkelt byg­ning, der til gengæld omfatter vaskehal, klargøring, salgsudstilling og kontorfaciliteter, der nærmest har karakter af en pavillon centralt i bygningen. På hylderne er både personog erhvervsbiler.

Kendte jo håndværkerne Undervejs var det også blevet til opførelsen og udlejningen af et mindre antal rækkehuse i den anden ende af byen. Det gav god kontakt til de lokale håndværkere, der stod for opførelsen af nybyggeriet, suppleret af en rådgivende ingeniør, der også kunne slå de fornødne streger. Bygningen omfatter i alt 600 kvadratmeter (men virker større) og består af et salgslokale med en ”kerne” til kontorer og spisestue, dernæst en særlig hal til klargøring – bemandet af Klaus Nielsen – og endelig vaskehallen, der som bekendt overvejende bemander sig selv. Fra nul til en pænt stor butik på 17 år – ? »Altså – vi startede med en kassekredit på 100.000 kroner og har jo også lagt vores egen arbejdskraft i forretningen gennem alle årene,« forklarer Jonna, mens Aage tilføjer, at det handler om godt købmandskab og sund fornuft. Så enkel er hemmeligheden bag den stilfærdige, konstante vækst siden starten. I kom herud i 2007 – et år før finanskrisens rasen? Vist ramte krisen – positivt »Krisen har bestemt også ramt os – men overvejende positivt,« svarer Aage: »Vi havde på det tidspunkt ikke noget stort lager og kunne købe op til fornuftige priser.« Konceptet? »En bred vifte af biler, helst ikke over fem år. Vi er ikke knyttet til bestemte mærker, hvilket gør os endnu mere uafhængige – og uvildige, når kunderne spørger. Vore kunder spørger ikke til bestemte mærker; de vælger efter noget andet. Erhvervsbi-

18

autobranchen | 05 | 2010

www.autobranchen.info


PORTRÆT

lerne giver et godt ”mix” og giver adgang til en anden slags publikum – også publikum, der bliver,« fortæller Aage, der egentlig ikke ville have noget imod at sælge flere storvogne. Men de optager plads, og markedet er mildest talt ikke gunstigt. Som ren forhandler servicerer Bilboel som hovedregel ikke kundernes biler. Reklamationer og garantireparationer varetages i samarbejde med et lokalt autoværksted, som firmaet har en aftale med. Det er som om, vi nærmer os et paradigmeskift i branchen – at vi bliver rendt overende af hybridog elbiler. Truer det branchen? Bliver ikke væltet overende »Jeg tror slet ikke, vi kommer til at ligge inde med store pukler af brugte biler – ej heller som følge af en eventuel afgiftsomlægning, som vi vel kan forvente inden for de kommende fem år.« Aage Boel ser en sammenhæng mellem omlægningen af afgiftsstrukturen for leasingbiler og en kommende omlægning af bilafgifterne: Priserne vil blive præget i mere beskeden grad, når vi allerede nu vænner os til, at leasingbilerne først afgiftsberigtiges over tid frem for i det øjeblik, de ruller ud over kantstenen for første gang. At forbrugerne overhovedet lokkes til at lease biler, kan imidlertid godt undre: »Det virker som om, folk ikke altid helt er klar over, hvad de gør,« funderer Aage Boel. Bilboel er tilsluttet DBFU. Sender godt signal »Det er den eneste forening, vi er medlem af. DBFU sender med sin garantifond og restgældforsikring et godt signal – både for branchen og for den enkelte virksomhed. DBFU er med til at skille fårene fra bukkene. Forretningen fylder rigtig meget i Aage og Jonnas liv – anderledes kan det ikke være. Men det gør l’hombre også. Det viser sig, at Ørbæk er en storby, når det gælder det sindrige kortspil – spilles der landsturneringer, sker det som regel her i byen – nede i hallen. Men her er også kort til alt.

Bilboel.dk Nyborgvej 27 A, Ørbæk. Ejet af Jonna og Aage Boel. Etableret 1993. Klargøring og salg af brugte person- og erhvervsbiler. Tre beskæftigede i alt. Tilsluttet DBFU.

www.autobranchen.info

autobranchen | 05 | 2010

19


TEKNOLOGI

Fra håndværker til tekniker Uddannelserne i autobranchen står over for store udfordringer, når det gælder håndteringen af fremtidens biler.

Af Søren Sonniksen

Det var lidt af en øjenåbner, da fagfolk under de europæiske autogenbrugeres årlige kongres i Stockholm i starten af maj blotlagde perspektiverne for reparation og demontering af fremtidens biler. Limning og svejsning bliver specialiserede dis­ cipliner, og diagnosticering, reparation og deponering af bilernes elektronik stiller helt nye krav til karrosserismede, automekanikere – og ikke mindst autogenbrugere. Således sammenfattede svenske Motorbranchens Riksförbund, at der alene i 2009 er kommet 200 nye biler på markedet – med nyt udstyr,

ny elektronik, nye løsninger. Altsammen noget, vi som branchefolk i eftermarkedet skal forholde os til. De nyeste elektroniksystemer indeholder op til 42 nye computerenheder, der er integreret i bilernes elektroniksystemer. Det kræver uddannelse og atter uddannelse, før autogenbrugerne kan gøre sig håb om at genbruge, henholdsvis gensælge disse systemer – hvis overhovedet. Fremtiden er her allerede Fremtiden venter lige om hjørnet med rene el-, hybrid- og endog brændselscellebiler. Vi har dem såmænd allerede: Think City, Tesla Roadster, Mitsubilshi ImiEV, Peugeot-Citroëns Ion, Renault Fluence (der indgår i Better Place-konceptet) og så fremdeles. Som autogenbrugere skal vi lære om og forholde os til disse teknologier, og vi skal vide, hvorHvor mange af de forkortelser her føler vi os nu fortrolige med - ?

20

autobranchen | 05 | 2010

www.autobranchen.info


TEKNOLGI

dan bilernes komponenter håndteres – både når de demonteres og bortskaffes. Det er som om, udviklerne – og de politiske beslutningstagere, for den sags skyld – ikke tænker teknologiernes livsforløb helt igennem. Både de nyeste og ikke mindst de kommende biler indeholder komponenter, der skal omgås med største varsomhed. Det kan simpelt hen være forbundet med livsfare ikke at vide det – se vedstående billede af en gearbox, der drives af en kraft på 650 V. Den er ikke for ukyndige at lege med. Et batteri på 288 V er heller ikke til at spøge med. Det pyrotekniske udstyr – airbags’ene – har vi allerede kendt til i nogle år, men de byder stadig på udfordringer. Udfordringer også til “smeden” Ud over de elektroniske udfordringer står vi med de nye bilers sammensætning af karrosseriet. Her må ikke bare svejses uanset hvor dygtig smeden er. Her er bløde zoner, mellemhårde zoner – og zoner, der slet ikke må svejses, men skal limes. Det kræ-

ver sin håndværker – en håndværker, der i stigende grad antager karakter af tekniker. Udviklingen vil således få konsekvenser for en hel generation af branchevirksomheder. Men byrden “lettes” naturligvis, når statistikken fortæller os, at der er millionvis af biler, der forsvinder på mystisk vis, når de har kørt deres sidste kilometer. Ud over at fratage autogenbrugerne op mod en halv milliard kroner i tabt fortjeneste udgør bilerne en potentiel miljøkatastrofe. Herom – og de politiske problemer heri – beretter vi mere om i augustudgaven af autobranchen. Europas genbrugere kommer til Danmark Danmark bliver vært næste gang, autogenbrugernes internationale organisation, EGARA, skal holde forårsmøde. Det bliver i 2011. Samtidig planlægger de nordiske genbrugsorganisationer en selvstændig kongres, der ikke mindst skal medvirke til at opbygge et erhvervspolitisk beredskab i henseende til økonomien i håndteringen af udtjente køretøjer.

Komponenter som ovenstående gearbox og batteriet til højre er ikke legetøj for hvemsomhelst.

www.autobranchen.info

autobranchen | 05 | 2010

21


UDDANNELSE

Fornem medaljehøst under forårets svendeprøver for autolakererne i Silkeborg.

Præmiehold i Silkeborg

Daniel Backhausens svendeprøve kvalificerede ham til en sjælden sølvmedalje.

Af Adam Pade

En sølvmedalje, hele 12 bronzemedaljer og fire svendeprøver antaget med ros. Så flot var resultatet ved forårets svendeprøver på autolakereruddannelsen på Silkeborg Tekniske Skole. Sølvmedaljen blev hjemtaget af Daniel Backhausen, der er i lære hos Nordjysk Autolakering. Daniel afslutter sin læretid den 20. juni. Svendebrevsoverrækkelsen fandt sted 11. maj, og de læremestre, der var tilstede, fik selv lov til at overrække medaljerne til de stolte nye svende. Formand for FAI, Poul Erik Christensen, tilskriver både de flotte resultater de dygtige lærerkræfter, der har formået at motivere eleverne til at præstere deres yderste, og til lærestederne, der har

r ikke e g u Oph ler... i b e l am kun g

S

07 0 2 3 aab 9 .000 0 4 m k

Der blev 151 kvalitets reservedele fra denne bil

Odder autodele ApS www.odder-autodele.dk

– opdateret hver dag

Ballevej 18 · 8300 Odder · Tlf.: 8654 2155 · 3670 8555

22

autobranchen | 05 | 2010

gjort det muligt for eleverne at komme grundigt rundt i faget. Svendeprøven består både af en teoretisk og en praktisk del. I den teoretiske del skal eleverne beskrive, opmåle og beregne deres opgave og desuden redegøre for autolakkens væsentligste bestanddele. Rigtig mange af eleverne havde gjort meget ud af den skriftlige udgave. I autolakererfaget udlæres gennemsnitlig 100 elever om året, men gennem det seneste år er tallet eksploderet med hele 130 elever. »Vi må nok i lyset af den økonomiske krise regne med, at tallet når tilbage til sit normale niveau igen,« vurderer en ellers stolt Poul Erik Christensen.

Københavnsk medaljeregn Under overværelse af Hendes Majestæt Dronningen og Prins Henrik, repræsentanter for undervisningssektoren og regeringen overrakte Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn den 11. maj 134 sølvog bronzemedaljer til de mest fortjenstfulde blandt unge, nyudlærte håndværkere. I autobranchen modtog blandt andre Sebastian Højland Mortensen (udlært hos Schüttens Automobiler A/S) og Rasmus Olsen (Knud Aagesen & Sønner A/S) en bronzemedalje, og Michael Sigurd Larsen (3B Biler ApS) modtog både medalje og Else Münster Michelsen f. Fischers Mindelegat på 10.000 kroner.

Michael Sigurd Larsen (3B Biler ApS) modtog både Else Münster Michelsen f. Fischers Mindelegat på 10.000 kroner og en bronzemedalje (foto: Henrik Nielsen).

www.autobranchen.info


FORENINGERNE

AIRC bestyrelsen. Fra venstre: Karel Bukholczer - Holland, Malcolm Tagg – UK, Hilde v.d. Stichele – Belgien, Thomas Krebs – Danmark, Ron Dries – Holland.

SKAD-direktør valgt til AIRCbestyrelse AIRC, verdens største internationale organisation inden for karrosserireparation og køretøjsopbygning, har afholdt generalforsamling den 29. og 30. april 2010 i Ascona/Schweiz. AIRC består i dag af 15 europæiske lande samt USA og Japan, og flere lande står i kø for at blive medlem. I Danmark er både FAI og SKAD medlemmer

af organisationen, og den daglige kontakt håndteres af SKAD. Ved generalforsamlingen blev SKAD’s direktør, Thomas Krebs, valgt ind i bestyrelsen. Herudover blev hollandske Roen Dries, formand for FOCWA i Holland, valgt som ny præsident for AIRC.

8 lagre i Danmark Vi leverer på vores faste vareture, men er det en hastesag kan vi nå det meste af landet indenfor 1 time.

www.danglas.dk Danmarks frie totalleverandør af autoglas

www.autobranchen.info

autobranchen | 05 | 2010

23


FORENINGERNE

DBFU fik ny formand i år, og han er ganske dreven: Kai Lykke Jensen i Roskilde har været næstformand gennem en lang årrække. – Et portræt.

Det handler om tillid, tillid og tillid Af Adam Pade

Da Dansk Bil-Forhandler Union – DBFU – blev etableret for omkring 12 år siden, var foreningen et rent branchefællesskab, der blandt andet gav sig selv den opgave at opstille et antal spilleregler for, hvordan man som virksomhed ønskede at stå over for kunderne. Siden er organisationen blevet mere erhvervspolitisk i sin tilgang, og det gør ikke spor – snarere tværtimod i lyset af visionen om at skabe ligeværdighed mellem medlemmerne – seriøse forhandlere af brugte biler – og andre erhvervsbrancher. Under generalforsamlingen den 30. marts afløste den hidtidige næstformand, Kai Lykke Jensen, Jensen Biler på Københavnsvej i Roskilde, Jørn Therkildsen, Over Jerstal Autohandel, som formand. Og DBFU’s vision er usvækket. »Jeg meldte mig ind i DBFU som en af de første, fordi jeg simpelt hen var træt af at få min troværdighed beklikket. Ingen betvivler jo bageren eller slagteren på samme måde. Jeg vil gerne være med til at skabe jævnbyrdighed,« fastslår Kai Lyk-

24

autobranchen | 05 | 2010

ke Jensen, der har siddet i bestyrelsen i langt de fleste af sine år i DBFU. Nu har han så fået dirigentstokken. Styrke tilliden »På tegnebrættet har vi en brugtbilsattest, men ellers er min prioritering fortsat at arbejde for at styrke tilliden til og omdømmet om vore virksomheder,« siger han og glæder sig over, at foreningen stadig nyder medlemstilgang trods kravet om at skulle bidrage til Brugtbilgarantifonden ud over det almindelige kontingent. Dog kan medlemmerne afgjort også dyrke fælles rabataftaler bedre. Brugtbilsattesten skal især sætte fokus på de felter, der erfaringsmæssigt oftest opstår kiv om efter et bilsalg. »Tvisterne ender altid ud i en diskussion om bevisbyrde, bevisbyrde, bevisbyrde. Det vil vi gerne løse op for ved hjælp af dokumentation,« siger Kai Lykke Jensen. Han er nok et foreningsmenneske, erkender han og ser tilbage på sine bestyrelseshverv i diverse sportsforeninger, vejlaug og så fremdeles. »Men

www.autobranchen.info


FORENINGERNE

”Jeg var simpelt hen træt af at få min troværdighed beklikket. Ingen betvivler jo bageren eller slagteren på samme måde.”

det er mest ud fra erkendelsen af, at hvis man vil have noget lavet om, må man selv gøre en indsats.« Startede et andet sted Kai Lykke Jensen er oprindelig uddannet i den grafiske branche, men inspireret først af sin far – der i sin tid drev Københavns Koblings Service – og siden af gode bekendte, kastede han sig i 1983 over at sælge biler. Hans særkende er blevet “sjove biler” – moderne, såvel som klassiske – som han bruger sit netværk både i og uden for Danmark til at finde til sine kunder. Dermed er han også ofte sin egen reservedelsimportør. »Tiderne har gjort, at vi lige nu har en blandet landhandel, men vi har en meget fast kreds af kunder og disses bekendte til de mere klassiske biler,« fortæller Kai Lykke Jensen, der gerne servicerer de biler, han sælger, men ellers ikke driver værksted. Sin virksomhed driver han ud fra princippet om, at kunderne hjertens gerne må få den bil, de er interesseret i, testet på det lokale FDM-testcenter. Han indskriver da i salgskontrakten, at handelen

kan ophæves gensidigt, hvis en bil trods forudgående eftersyn og klargøring kan vise sig at blive et skuffende bekendtskab for kunden. Forudsætningen er blot, at ophævelsen sker, inden “der kommer penge imellem os”, som han formulerer det. Stævner ud i kajak I virksomheden arbejder også Kai Lykke Jensens hustru, Lise: »Det er de to eneste, jeg har respekt for: Hende med ringbindet og ham med leen!« smiler han. Desuden beskæftiger han en mekaniker. Den private Kai Lykke Jensen er sejler om en hals: Skal hovedet tømmes for tanker, stævner han ud i kajak; ellers sejler han gerne ud med familien i motorbåden, der i disse år ligger for anker i Korsør: »Ved at sejle ud fra Korsør, føler man hurtigere, man er “væk” – her er ikke langt til Fyn eller en masse småøer. Jeg har en målsætning om at nå at sætte fod på samtlige Danmarks øer. Dem er der mange af, men jeg er da nået et stykke vej!« konstaterer han.

Dieselkraftcentret - i Storkøbenhavn

• Har du en problembil - vi stiller diagnosen – Helt sikkert ! • Dieselekspertise på alle systemer, til konkurrencedygtige priser – En forudsætning ! • Effektiv, målrettet og kompetent dieseldiagnose – En selvfølge ! • Afprøvning af de enkelte komponenter - For en sikker diagnose !

AmagerMøller Autocenter ApS Kirstinehøj 15, 2770 Kastrup Tlf. 3259 6000

Bosch Car Service ...verdenskendt kvalitet til god økonomi - for alle biler.

www.amagermoller.dk - Bosch Diesel Center

www.autobranchen.info

autobranchen | 05 | 2010

25


FORENINGERNE

Fra robotteknologi til gedigent håndværk

Forårets regionsmøder i DAG appellerede til enhver smag. Af Søren Sonniksen, DAG

Dansk Autogenbrug har gennemført sine regionsmøder for dette forår. I region Nord besøgte medlemmerne BM Autoteknik i Møldrup. Mødet blev afholdt i de flotte nye lokaler, som indeholder alt, hvad hjertet kan begære af moderne faciliteter. Rundturen på selve fabrikken gav autogenbrugerne et rigtigt godt indtryk af, hvad der kan opnås med anderledes kreativ tænkning med tilhørende uddannelse. Hertil fulgte en gennemgang af både produkt og produktion, der indebar alt fra moderne robotteknologi til godt gedigent håndværk. Avanceret teknik I region Midt havde Autoophuggeren i Sørvad tilbudt at stille lokaler til rådighed for regionsmødet. Her berettede ejeren, Bo Andersen, om, hvordan han havde taklet opgaverne fra dengang, firmaet var et enkeltmandsforetagende til nu at beskæftige otte mand, der både udfører plade- og mekaniske arbejder i fin forenelighed med autoophug. Det var også en oplevelse ud over det sædvanlige, da medlemmerne i region Syd besøgte Nis-

26

autobranchen | 05 | 2010

sens Kølerfabrik i Horsens. Her blev fremvisningen af moderne produktionsteknik også vist frem. Noget overraskende var det dog, at der skulle så mange manuelle håndteringer til for at fremstille aluminiumskølere. Det er kun, fordi logistikken og proceshåndteringerne konstant bliver opdateret, at man endnu kan fremstille kvalitetskølere til meget konkurrencedygtige priser i Danmark. Her sættes kvalitet højere end volumen, da det i det lange løb bedst kan betale sig, også økonomisk. Pitstop for Aston Martin I region Øst skulle DAG-medlemmerne se på, hvordan man optimerer skadesarbejder, som udføres for forsikringsselskaberne. Hos DAS Karrosseri i Rødovre fik medlemmerne syn for sagn for, hvordan man driver et skadescenter på højt niveau. Som noget helt specielt er DAS Karrosseri blevet autoriseret Aston Martin-reparatør. Dermed skal eksempelvis skader på limede karrosserier i hele Norden en tur omkring DAS Karrosseri for at gennemgå den helt rigtige skadesbehandling og udmåling, som Aston Martin kræver for sine biler. Orienteringen fra sekretariatet drejede sig mest om nye tiltag på indkøbssiden og om nye markedsføringstiltag for medlemmerne.

www.autobranchen.info


TEKNOLOGi

Fremtidens pølsevogn? I USA kan man på Henry Ford Museum i Dearborn (ved Detroit) se denne fabelagtige pølsevogn fra Oscar Mayer med kælenavnet Wienermobile, naturligvis med henvisning til de bayerske pølsers udgangspunkt som wienerpølser. Specialkøretøjer med et karakteristisk præg kan få en renæssance, når el-bilerne en dag er så færdigudviklede, at flere vil køre i dem. Fire el-motorer skal placeres i hvert sit hjørne ude ved hjulene og derfra drive køretøjet frem. Batterierne skal placeres centralt i midten, så såvel vægt som tyngdepunkt ligger rigtigt. Det åbner så at sige en hel ny verden for ejere og brugere af el-biler. Karrosseriet behøver ikke at være særlig konservativt. Man kan bygge pølsevogne, øltønder, computere, printere, mobiltelefoner og bogreoler op som størstedelen af bilkarrosseriet, der ikke mere vil være afhængig af placering af motor, gearkasse og brændstoftank. – pk

LASTVOGNSKURSER på vej i efteråret 2010!

I efteråret 2010 kører vi en række spændende kurser inden for de førende lastvognsmærker – så der bliver noget for enhver ekspertise.

Autodata på nettet Autodata introducerer en ny online-platform for sine abonnenter, hvormed værkstederne kan vælge imellem at få programmet installeret på egen pc eller nå programmet via internettet. Online-versionen rummer ifølge direktør Frank Donslund, Elektro Partner ApS, samtlige Autodataversioner og -udgaver i et og samme internet-program. Blandt nyhederne kan nævnes data og illustrationer vedrørende udskiftning af kobling. Internet-versionen kører ifølge Autodata ligeså hurtigt som programmet hjemme på ens egen computer. Vil man skifte fra DVD til internet, kontakter man Autodata. Det er også muligt at få en “blandet licens”, så man kan køre på begge dele.

www.autobranchen.info

ER DU INTERESSERET? Så kontakt: Afdelingsleder på AutoVidencenter Vejle Henning W. Jakobsen hwj@sde.dk 2270 1322


MEDLEMMER

Nye medlemmer København • Quickpot, 2605 Brøndby Quickpot, 2610 Rødovre

DA Autolak ApS, Brogesvej 18, 8600 Silkeborg Ribe Autolak, Ørstedsvej 37, 6760 Ribe

VBG Danmark, Industribuen 20-22, 5592 Ejby

Autocentret Østermarie, Almindingensvej 11, 3751 Østermarie Autohuset Bornholm A/S, Zahrtmannsvej 46, 3700 Rønne Elite Automobiler, Gl. Køge Landevej 774, 2620 Brøndby Strand Biler 4 Sale, Rødovrevej 153, 2610 Rødovre LM Automobiler, Skyttevej 4, 8940 Randers Bakkens Auto, Århusvej 58, 8600 Silkeborg Blokmann A/S, Generatorvej 23, 2730 Herlev Auto Forum Hillerød ApS, Lodbrogsvej 5, 3400 Hillerød

Nordjysk • Quickpot, 9800 Hjørring Quickpot, 9900 Frederikshavn Nordsjælland • Quickpot, 3600 Frederikssund Quickpot, 3200 Helsinge Quickpot, 3000 Helsingør Quickpot, 3400 Hillerød Nordvestjysk • Autohuset, 7830 Vinderup AB Autoservice, 6940 Lem St. Quickpot, 7500 Holstebro Odense • Fyns Auto ApS, 5260 Odense S. Quickpot, 5260 Odense S. Randers • Quickpot, 8900 Randers Ribe • Quickpot, 6705 Esbjerg Ø. Skive • Quickpot, 7800 Skive Sydfyn • Quickpot, 5700 Svendborg Sønderborg • Rabøl Auto-El & Marineservice, 6400 Sønderborg Vejle • Mikkelsens Auto, 7080 Børkop Quickpot, 7000 Fredericia Vestsjælland • Bilcenteret, 4230 Skælskør

Aalborg • Quickpot, 9400 Nørresundby Quickpot, 9000 Aalborg

Viborg • Quickpot, 8800 Viborg

Aarhus • Brabrand Autoservice (ny indehaver), 8220 Brabrand Østjysk Auto, 8541 Skødstrup Quickpot, 8000 Århus C. Quickpot, 8381 Tilst

Til lykke!

Horsens • Quickpot, 8700 Horsens Kolding • Quickpot, 6000 Kolding Vejen Auto & MC, 6600 Vejen Lyngsø Biler ApS, 6000 Kolding Auto Claus – Automester, 6000 Kolding Midtjysk • Aunetto A/S, 7400 Herning Quickpot, 7400 Herning

28

autobranchen | 05 | 2010

Automalermester Peter Damsgaard, Damsgård & Søn ApS, Lillehøjvej 12, 8600 Silkeborg, fylder 65 år torsdag den 24. juni. FAI Midt ønsker til lykke! Automalermester Per Grønnemose, Malerværkstedet, Tvedvangen 295, 2730 Herlev, fylder 50 år fredag den 11. juni. FAI Øst ønsker til lykke!

www.autobranchen.info


MEDLEMMER

Jubilæum Tre fornemme jubilæer Af Frank Grandjean

På den årlige generalforsamling i CAD Thisted Amts Autoreparatørforening havde bestyrelsen fremsat forslag om, at de gamle vedtægter fra år 1947 trængte til en opdatering. »Vi syntes nok, at indmeldelsesgebyret på 20,- kroner ikke helt er tidssvarende,« fortalte lokalforeningsformanden (som også sidder i CAD’s hovedbestyrelse) Torkild Møller Jensen og afsluttede med sit lune jyske smil. Ud over ændring af lovene blev navnet på lokalforeningen også ændret fra ”Thisted Amts Autoreparatørforening” til ”CAD Thy/Mors”. Mekanikermester Poul Isaksen, Nors, og mekanikermester Lars Stensgaard, Sejerslev, kunne begge fejre 25 års jubilæum og fik diplom og nål. Endvidere kunne mekanikermester Morten Kvejborg, Sundby Auto, fejre 60 års jubilæum. Morten har overtaget værkstedet fra faderen, som også var CAD-medlem og har samlet haft medlemskab af foreningen siden år 1950. Faktisk er Morten 3. generation, da farfaren startede autoværkstedet 1. januar 1930 og havde det frem til 1977, da Mortens far overtog det indtil Mortens overtagelse i år 2000. Ud af lokalforeningsbestyrelsen trådte Peter Svenstrup efter eget valg. Peter er kendt i CAD kredse, da han er en engageret og aktiv deltager dels på CAD’s formandsmøde - såvel som ved CAD’s repræsentantskabsmøde. Som nyt medlem af lokalforeningsbestyrelsen indvalgtes Jakob Halkjær, som ejer Halkjærs Auto A/S. Hvis nogle læsere synes, det lyder bekendt, så er Jakob søn af tidligere CAD-hovedbestyrelsesmedlem Steen Halkjær. Tv. Morten Kvejborg, Sundby Auto, dernæst mekanikermester Poul Isaksen, Nors, og mekanikermester Lars Stensgaard, Sejerslev. Yderst til højre lokal­ foreningsformand og CAD-hovedbestyrelsesmedlem Torkild Møller Jensen.

Til højre Peter Svenstrup, der – efter eget valg – trådte ud af lokalforeningens bestyrelse. Til venstre er det lokalforeningsformand Torkild Møller Jensen, som i sin tale sagde tak for Peters altid engagerede indsats.

www.autobranchen.info

Repræsentantskabsmøde Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark afholder sit årlige repræsentantskabsmøde fredag den 17. september 2010 på Bygholm Parkhotel, Horsens Vi minder om CAD’s love. §6, stk. 2. Hver lokalforening vælger to delegerede til at repræsentere sig ved Centralforeningens repræsentantskabsmøde. §7, stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal formuleres skriftligt og være Centralforeningens kontor i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse. §7, stk. 7, 8 og 9. Alle aktive medlemmer har mod forevisning af gyldig kontingentkvittering fra den kontingentperiode, i hvilket mødet afholdes, adgang til repræsentantskabsmødet. Tale- og stemmeret har kun de i § 6 nævnte delegerede fra hver lokalforening. Stemmerettigheder kan ikke overdrages fra én lokalforening til en anden. Lokalforeningerne har på repræsentantskabsmødet en stemme for hver påbegyndte 10 medlemmer, som CAD ved regnskabsårets afslutning har modtaget kontingent for, dækkende sidste halvår af det pågældende regnskabsår. Regnskabsåret går fra den 1. juli til den 30. juni. Hver enkelt tilmeldt deltager vil få tilsendt dagsorden og program før mødearrangementerne. Erik S. Rasmussen

autobranchen | 05 | 2010

29


BAROMETRET

Flere skader – ringere indtjening Selv om forsikringsselskaberne bruger flere penge på at erstatte autoskader, så stiger indtjeningen ikke i autobranchen af den grund. gennemsnitsskaden væsentligt. Gennemsnitsudbetalingen for en skadesreparation ligger nu på 11.400. Reservedelene udgør 43 procent af udbetalingen, arbejdslønnen 27 procent og lakarbejdet (både materialer og arbejdsløn) udgør 29 procent.

Af Michael Nørregård, FAI

Autotaks er som bekendt et helt centralt værktøj ved skadesopgørelse. Med de enorme antal skader, der opgøres hvert år, kan Autotaks også sige noget om udviklingen – i antal skader, omfanget af reparationerne og ikke mindst udgifterne hertil. Efter indførelsen af de nye skrotningsregler i 2001 – 65/75-reglen for trafikskadede biler – faldt

Stiller krav Den lave gennemsnitudbetaling sætter store krav til virksomhedernes effektivt og planlægning. Det

8.000.000 7.000.000

inger: erstatnk t n a t n Ko st 32.366

ader: rede sk Repare .889 stk. 366

6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 -1.000.000

le .løn .de Arb Res

Lak

AL TOT

der .ska Tot

af byg Salg ele Gen. d bil

af Salg iler b

AL TOT IFT G UD

Fordeling af reparationsudgifter 2004-2009 Person-/varebiler excl. glas/excl. moms 50 pct 40 pct 30 pct 20 pct 10 pct 0 pct

30

autobranchen | 05 | 2010

2004

2005

2006

Res.dele

Arb.løn

Lak

2007

2008

2009

Diverse

www.autobranchen.info


BAROMETRET

gælder ikke mindst autolakererierne, der for 95 procents vedkommende er afhængig af skadesarbejde for forsikringsselskaberne. Statistikkerne viser, at lakkens andel er svagt stigende, mens arbejdslønnen er faldende, og udbetalingen til reservedele mere eller mindre konstant. At lakandelen stiger, betyder desværre ikke, at autolakererne tjener flere penge, men blot at la-

keringen bliver mere kompliceret på grund af et stigende antal plastdele der skal lakeres. Statistikkerne viser, at skadesantallet, og dermed udbetalingerne til reparationer, er steget markant de seneste fem år. Vi har i sidste nummer af autobranchen vist, at selskabernes indtjening på motorkøretøjsforsikringer også er stigende.

Uforanderlige ophugningstal Er der noget, der trods alt er stabilt i denne branche, der ellers er i evig bevægelse, er det udviklin- 100.000 gen i antallet af ophuggede biler. Ganske vist er 80.000 der 7.000 biler i forskel fra 2003 til 2009, men talrækken dækker over en svag stigning – og et svagt 60.000 fald. 40.000 I 2003 drejede startmotoren for sidste gang i 86.175 biler, mens pladerne røg for sidste gang på 20.000 93.539 biler i 2009. I første kvartal 2010 har vi oplevet 23.771 op6 4 0 7 9 3 5 8 200 200 200 200 200 200 200 201 .) t huggede biler. Tallet er et svagt fald set i forhold til v (1. k tilsvarende perioder tidligere år – faktisk har det ikke været så lavt siden 2003, da 22.118 biler mød- junkturbarometer – er kappet her; udviklingen i bilejerskaber er – i den alder bilerne har, når de te shredderen. Baggrunden er formentlig, at de danske bilers bliver demonteret – ganske stabil, og det er derfor liv er så langt, at den traditionelle forbindelse til mængden af ophugninger også. nybilssalget – der i alle henseender er et klart kon- Kilde: Dansk Autogenbrug.

Tilskudsordning giver flere lærepladser Det lykkedes! Den brat nedadgående kurve for oprettelsen af praktikpladser er ikke alene brudt, men forsigtigt vendt. Det oplyser Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse, og dermed har den ekstremt attraktive præmieringsordning på helt op til 50.000 kroner i perioden 1. november 2009-31. december 2010 haft sin virkning. I de første tre måneder af 2010 er der indgået 6.646 uddannelsesaftaler. Det er en stigning på 1 procent i forhold til de første tre måneder af 2009.

www.autobranchen.info

Praktikpladsopgørelsen viser desværre også, at der er sket en stigning i antallet af elever i skolepraktik. Hvor der i marts 2009 var 2.132 elever i skolepraktik, er der i marts 2010 4.084 elever. Det svarer til en stigning på ikke mindre end 92 procent. Der er desuden 4.229 elever, der søger praktikplads mere end to måneder efter, grundforløbet blev afsluttet, og som ikke er i skolepraktik. Det er en stigning på 52 procent.

autobranchen | 05 | 2010

31


��������

Med Permahyd® Hi-TEC 480 er det sjovt at gå på arbejde Spies Heckers nye forlak, Permahyd® Hi-TEC 480, har allerede fået mange tilhængere. Det kommer bl.a. til udtryk gennem følgende udtalelser: ”Nu er det igen blevet sjovt at gå på arbejde.” Michael Jensen, Mugges Autolakering ”Negative sider? Dem er der ikke nogle af.” Karl Christian Bøjer, Bøjers Autolakering En af de store fordele ved det nye laksystem er ColorDialog farvemåleren, der gør det let og hurtigt at finde den korrekte farve blandt mere end 30.000 forskellige recepter. Kontakt Baden-Jensen og hør mere om hvad Permahyd® Hi-TEC 480 kan gøre for dit værksted.

MAGASINPOST UMM ID-nr 42434

Al henvendelse til: I/S autobranchen, Islands Brygge 26, boks 1984, 2300 København S, tlf. 3263 0460, fai@fai.dk

���

autobranchen 05 2010  

Fagblad for syv organisationer i den danske autobranche, juni 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you