Page 1

AUTO BRANCHEN

Guided tur gennem momsjunglen · På slingrekurs · Kalder miljøministeren ·

FAGBLAD FOR EFTERMARKEDET · MAJ 2016

OPBYGGERNE:

PILEN PEGER DEN RIGTIGE VEJ

10 16 18


Vi bringer OE nyudvikling til Eftermarkedet Hver ny generation af hjulophængs teknologi udgør en ekstra mulighed for eftermarkedet. Hver gang der kommer nyt vil Monroe levere verdensklasse produkter og den service du har behov for. Som en global OE leverandør har vi været med i udviklingen af den højeste standard for støddæmper teknologi ved hvert eneste trin på bilens udviklingsstige.


DET MENER EFTERMARKEDET · Det er fint med krav til elever, der ønsker at gå i gymnasiet. Men pas nu på, at erhvervsuddannelserne ikke igen bliver til et andenrangs valg.

”Kan du ikke blive andet …” Så barslede regeringen med sit oplæg til en gymnasiereform! Iblandt forslagene er et nyt karakterkrav, færre studieretninger, vægt på faglighed og en højere prioritering af visse fag. Sigtet med reformen er at målrette gymnasieuddannelsen imod, hvad den oprindelig var tænkt som – nemlig en studieforberedende ungdomsuddannelse – frem for som en ”pause” til at overveje det rigtige erhvervsvalg. Fra venstre side af Folketingssalen – og tillige blandt uddannelsesfolk – er forslaget om et karakterkrav på 4 blevet betegnet som et skidt signal at sende i forhold til, at adgangskravet til de tekniske skoler ”kun” er 2: Heri ligger ifølge kritikerne en nedvurdering af erhvervsuddannelserne. Kritikken er forfejlet. Folkeskolen er alt andet lige præget af boglige fag, og højere boglige karakterer betyder nu engang mere for den, der vælger gymnasiet. Dermed være ikke sagt – så langtfra! – at en erhvervsuddannelse kan gennemføres uden at kunne tilegne sig og udnytte boglig viden. Derfor overhovedet et karakterkrav til erhvervsuddannelserne. Som læresteder for og som kunder til faglært arbejdskraft ligger det autobranchens virksomheder tungt på sinde at styrke tilgangen til erhvervsuddannelserne. Kan gymnasiereformen medvirke til, at de unge overvejer nøjere, hvilken ungdomsuddannelse der er den rigtige for dem, er det positivt. Den dramatiske overvægt af folkeskoleelever, der pr. rygmarvsrefleks vælger gymnasiet frem for tek-

DANSK AUTOGLAS

DANSK AUTOGENBRUG

nisk skole, skal simpelt hen brin- Den dramatiske overvægt ges ned. af folkeskoleelever, der pr. Men gymnasiereformen må rygmarvsrefleks vælger ikke få lov at betyde, at en er- gymnasiet frem for teknisk hvervsuddannelse bliver reduce- skole, skal simpelt hen bringes ret til et andenrangs-valg, fordi ned. døren til de hellige haller viste sig lukket. Så halter motivationen til at gennemføre uddannelsen – med frafald og halvdårlige svendeprøver til følge; et billede, vi kender fra dengang, en henvisning til teknisk skole var en mulighed for den kommunale beskæftigelseskonsulent, og fra dengang, man sagde – ”Kan du ikke blive andet …” Vi må derfor ikke læne os op ad gymnasiereformen og regne med, at tilgangen til de forskellige ungdomsuddannelser bliver ”normaliseret”. Det er stadig vores opgave at overbevise de unge om, at en erhvervsuddannelse er et godt skridt hen imod en karrierevej. Det er ved at være almenviden, at vi om få år kommer til at mangle faglært arbejdskraft. Et første varsel om en verden uden den fornødne, kvalificerede arbejdskraft opleves allerede inden for karrosserifaget, hvis virksomheder skriger på nye elever. Tænk selv den udvikling til ende!

DANSK BILBRANCHERÅD

AUTO BRANCHEN

DANSK BIL-FORHANDLER UNION

SAMMENSLUTNINGEN AF KØRETØJSOPBYGGERE OG AUTOOPRETTERE I DANMARK


INDHOLD

12. ÅRGANG 04/2016

22

14

Pilen peger den rigtige vej

06

Beretningsår med skidt og kanel

Markedet 05: Autogenbrugere og selskaber i dialog Foreningerne 06: Et beretningsår med skidt og kanel Autogenbrug 09: En sag har altid flere sider Bilsalg 10: En guided tur gennem momsjunglen

FAGBLAD FOR AUTOBRANCHENS EFTERMARKED UDGIVET AF – Dansk Autoglas Gothersgade 160 · 1123 København K Tel 3313 6510 · www.glarmesterlauget.dk Dansk Autogenbrug Kirkevej 1-3 · 2630 Taastrup Tel 3525 0560 · www.autogenbrug.dk Dansk Bilbrancheråd Kirkevej 1-3 · 2630 Taastrup Tel 4399 6633 · www.dbr.dk Dansk Bil-Forhandler Union Broholmvej 152 · 4220 Korsør Tel 3030 8478 · www.dbfu.dk Sammenslutningen af Køretøjsopbyggere og Autooprettere i Danmark Roholmsvej 8 · 2620 Albertslund Tel 7011 1300 · www.skad.dk

Ikke bare en frontrude

09

En sag har altid flere sider

Uddannelse 12: SKAD og skole i dialog Teknologi 14: Nej, det er ikke bare en frontrude · 16: På slingrekurs Miljø 18: Kalder miljøministeren Portræt 22: Pilen peger den rigtige vej

10

En guided tur gennem momsjunglen Medlemmer og foreninger 26: Velkommen til · Nål & diplom, Vagtskifte i DBR Randers · Generalforsamling i Vejle · To fluer med et festligt smæk · I kalenderen Barometret 28: Stabilitet Leverandørregistret 30

AUTO BRANCHEN UDGIVER i/s autobranchen Kirkevej 1· 3 · 2630 Taastrup Tel 4399 6633 · Fax 4371 0171 info@dbr.dk

TRYK Elbo Grafisk A/S

REDAKTION OG LAYOUT Adam Pade (ansvh) Kirkeleddet 544 · 3480 Fredensborg Tel 4848 1788 · Fax 4848 2922 post@adampade.dk · www.adampade.dk

ISSN 2445-8457

REDAKTIONSUDVALG Erik S. Rasmussen (DBR) · Robert Lau (Dansk Autoglas) · Børge Madsen (DAG) · Karl-Ove Pedersen (DBFU) · Thomas Krebs (SKAD) ANNONCER Mediapunktet Søndervold 170 · 7200 Grindsted Tel 5117 1424 ar@mediapunktet.dk · www.mediapunktet..dk

ABONNEMENT Kr. 495,- + moms for 10 numre

NÆSTE UDGAVE – Udsendes i uge 22. Redaktionen slutter onsdag den 18. maj TILSLUTTET

FORSIDEN: De danske opbyggere har tilpasset og konsolideret sig igennem de senere år. Vandborg Karosserifabrik ser i hvert fald optimistisk på fremtiden. Læs portrættet side 22.


MARKEDET · Autogenbrugerne ønsker brugte dele gjort lige så synlige som alle andre reservedele, når skader skal gøres op i Autotaks/FORSI. Et første møde tydede på gensidig interesse.

Autogenbrugere og selskaber i

AF ADAM PADE

DIALOG

Hvis brugte reservedele blev lige så synlige som nye, når forsikringsselskaberne skal prissætte en reparation, ville det styrke autogenbrugernes marked, tilføje forsikringsselskaberne en god ”miljøhistorie” og skabe et bredere produktvalg for værkstederne. Det er nogle af argumenterne for at komme i dialog med selskaberne om at skabe adgang til brugte dele via Autotaks/FORSI. I starten af april mødtes repræsentanter fra begge de store genbrugsportaler, NemDele og AD Data, og Dansk Autogenbrug med forsikringsselskabernes organisation, Forsikring og Pension. Formålet var at beskrive, hvad der rent faktisk findes af data, og hvordan de kan prissættes, så de udgør et sammenligneligt alternativ til andre reservedele – for en prissætning er en naturlig forudsætning for at gøre det relevant at gøre priser op med dem. Udgangspunktet var NemDele, der allerede i dag gør det muligt at avertere med priser.

TAGET PÆNT IMOD »Vi blev taget overordentlig pænt imod, og jeg synes, man kan nære en vis forhåbning om, at selskaberne vil overveje mulighederne,« siger Ole Møller Andersen, der også redegjorde for NemDeles historie og bagvedliggende filosofi, ligesom han generelt berørte kvalitet, tilgængelig og adgang til priser. Forsikring & Pension, der administrerer Autotaks/FORSI, kan meget vel bidrage med de tekni-

ske muligheder, men det er op til det enkelte forsikringsselskab at tage imod tilbuddet. En væsentlig hurdle skal dog overstås først: Brugte reservedele skal noteres med de oprindelige OE-numre for at kunne søges og findes i systemet. »Det er en udfordring, både AD Data og vi hver især arbejder hårdt på at overvinde,« siger Ole Møller Andersen. I Dansk Autogenbrug – der har medlemmer både blandt NemDele- og AD Data-brugere – er direktør Børge Madsen også fornøjet over det fælles møde.

UD TIL SELSKABERNE »Nu handler det om at få overbevist de enkelte forsikringsselskaber om, at det er en god idé at medtage priser på brugte reservedele. Det betyder også, at vi kan påvise over for markedet – og særlig skatteministeren – at de danske autogenbrugere altså godt kan levere varen,« kommenterer Børge Madsen. Hermed henviser han til et svar fra skatteministeren til Folketingets skatteudvalg, hvor han udtrykte betænkelighed ved ”forsyningssikkerheden”, hvis man gjorde det muligt at opgøre skader med brugte dele. »Det er nu op til selskaberne at tage imod tilbuddet, og føler man behov for at høre nærmere om, hvad vores medlemmer tilbyder, stiller vi selvfølgelig gerne op,« understreger Børge Madsen.

04 2016 • AUTOBRANCHEN

5


Et beretningsår med

AF ADAM PADE · FOTO: KIM LESANNER

SKIDT OG KANEL

FORENINGERNE · På den ene side oplever værkstederne fortsat et voldsomt pres fra de største indkøbere – forsikringsselskaberne – på den anden har opbyggerne formået at tilpasse sig en ny tid med skræddersyede løsninger, lød det under SKAD-formand Henrik R. Hansens beretning på SKAD’s generalforsamling i april. Administration og bestyrelse i SKAD – direktør Thomas Krebs, direktør Henrik R. Hansen, Henning Christiansen, Leif Hemmsen, Per Hansen og Kent Buchberg.

Det var et alsidigt program, der ventede de godt 30 deltagere og gæster ved SKAD’s generalforsamling på Sabro Kro ved Aarhus den 15. april: Ud over selve generalforsamlingen lød programmet på indslag om det moderne autogenbrug, tilrettelæggelse af arbejdsmiljøet, om inkasso, sociale medier, ansættelsesret og EU’s nye forordning om beskyttelse af persondata. Formandens beretning var først og fremmest et politisk vue over det forgangne år. »Pr. 1. januar blev reparationsgrænsen sænket til 65 procent, og samtidig valgte et flertal i Folketinget at sænke registreringsafgiften på de dyrere biler med 30 procent. SKAD har haft kontakt til skatteministeren for at finde de 120 millioner kroner, der var nødvendige for at opretholde reparationsgrænsen på de 75 procent. I stedet valgtes det at gå glip af

6

AUTOBRANCHEN • 04 2015

over 300 millioner kroner ved at sænke afgiften på dyrere biler,« lød det fra Henrik Reinhard Hansen. Han efterlyste – som både forbrugere og branche gør det generelt – at en handlekraftig regering ville udvise mod og omlægge bilafgifterne – én gang for alle.

REGNEARKSFOKUSERET INDKØBSPOLITIK Han betegnede forsikringsselskabernes indkøbspolitik som mere ”regnearksfokuseret” end nogensinde før: »Værkstederne bliver presset til det yderste, og levebrødet er i fare for mange. Der bliver skåret i rapporterne, værkstederne bliver tvunget til at anvende kopidele, og hver en skrue eller clip bliver undersøgt,« konstaterede Henrik R. Hansen.


Set fra podiet – SKAD’s generalforsamling på Sabro Kro den 15. april.

I lyset af manglen på elever i faget opfordrede Henrik R. Hansen Industriens Uddannelser til at markedsføre faget for at tiltrække nye unge. »Erhvervsskolerne har svært ved at tillokke unge,

der ønsker at gennemføre en karrosseriuddannelse. Kun omkring 34 lærlinge på landsplan er for lidt til at holde vores branche kørende,« lød det. Men der var bestemt også positive toner i be-

Fortæl, hvad der ligger dig på hjerte! Brug de sociale medier til at fortælle om din virksomhed og fasthold dialogen med dine kunder, opfordrede Thomas Krebs. Du er stolt af din virksomhed, ikke sandt? Af, hvad du kan, af den kvalitet, du kan levere! Brug de sociale medier til at forblive i kontakt med dine kunder og komme i dialog med nye, fortæl historier, læg billeder op, vis dine kompentencer! Et særligt indslag under generalforsamlingens ”sideprogram” berørte de sociale medier, herunder Facebook, Linkedin og Twitter. Oplægsholder var direktør Thomas Krebs, og udgangspunktet var blandt andet SKAD’s egen tilstedeværelse på de sociale medier – Thomas Krebs kan således se tilbage på hele seks år som foreningens ”Facebook-webmaster”. De sociale medier bliver en stadig vigtigere platform til at være synlig over for kunderne og skabe opmærksomhed om sine kompetencer. Siderne på de sociale medier skal holdes aktive – det vil sige opdateres jævnligt. Og her kan det muligvis være

svært lige at komme på, hvad der er “nyt”. Fra podiet skortede det dog ikke på gode idéer: Din medarbejder har været på efteruddannelse, du har fået nyt, avanceret udstyr – eller du kan vise et billede en glad kunde, der får sin “nye bil” tilbage. Holder du åbent hus, kan du bringe billeder herfra, du kan vise billedet af dine nye lånebiler – eller du har skiftet til økologisk kaffe i venteområdet! Thomas Krebs kom også ind på, hvad der er no-go på de sociale medier, herunder personlige oplysninger, skrive personligt om kolleger eller kunder eller tilkendegive politiske eller religiøse holdninger. – Og husk så endelig at gøre din tilstedeværelse synlig! Sæt din Facebook- eller Linkedin-adresse ind i din mail-afsenderadresse og på dine tryksager, eventuelt med en QR-kode, som dine læsere kan scanne med deres mobiltelefon.

04 2016 • AUTOBRANCHEN

7


Dagens gæster ...

Kim Han

ldt

ldt

Archie Elmho

Archie Elmho

... var blandt andre Jette Bendixen, Würth Danmark, der perspektiverede, hvorfor det er en god idé at overholde arbejdsmiljøreglerne og bruge personlige værnemidler, når det er nødvendigt og lovbestemt. Lasse Hougaard og

Archie Elmholdt, BGD, introducerede til autogenbrugernes fælles guidelines og til NemDele, mens Kim Hansen, Dansk Inkasso, fortalte om – inkasso.

retningen: Dels synes det at lysne, når det gælder synsregler for ombyggede køretøjer efter en langvarig dialog med både Skat og Færdselsstyrelsen. Dels oplever opbyggervirksomhederne en god tid: »Flere af SKAD’s medlemmer har formået at skabe fremgang, og det er vi glade for. Opbyggerne har formået at tilpasse sig til at kunne tilbyde kunden et skræddersyet produkt,« sagde Henrik R. Hansen.

af personale- og ansættelsesforhold, herunder de grundlæggende forskelle på de respektive ansættelsesvilkår – og ligeledes vilkårene for at kunne sige lovmedholdeligt farvel, herunder de gældende opsigelsesvarsler af henholdsvis timelønnede og funktionærer.

NYDER ANERKENDELSE

Jette Bendixen fra Würth brugte ikke pegefingeren, da hun gennemgik nogle af de væsentligste arbejdsmiljøfarer på værkstedet, men appellerede til den sunde fornuft og almindelig hensyntagen til både sig selv og familien. Derfor er der gode grunde til at overholde reglerne om at bruge personlige værnemidler. Kim Hansen, Dansk Inkasso, introducerede medlemmerne til inkassobegrebet samt til, hvornår man med rette kan overgive en sag til inkasso og under hvilken form. Alle afgående bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt, ligesom Henrik R. Hansen blev genvalgt som formand for endnu en periode. Blandt gæsterne var desuden direktør i Dansk Bilbrancheråd Erik S. Rasmussen, Tom Andersen fra Würth Danmark samt sekretær i Håndværksrådets Autoudvalg, Lars Magnus Christensen.

Et særligt kapitel i beretningen var viet Eurogarant. »Der er ingen tvivl om, at Eurogarant har høstet anerkendelse for sin høje troværdighed og professionalisme,« konstaterede Henrik R. Hansen og oplyste, at flere bilforhandlere og den første autolakerer har opnået certificering. Internationalt arbejder SKAD fortsat tæt sammen med søsterorganisationerne syd for grænsen og ikke mindst med AIRC, der nu står foran at optage den islandske organisation. Formanden for BilGenbrug Danmark, Lasse Hougaard, samt Archie Elmholdt, ligeledes BGD, gennemgik, hvad SKAD’s medlemmer kan forvente om korrekt levering af brugte reservedele og introducerede til portalen NemDele. Gennemgangen omfattede også de nys udsendte guidelines til at beskrive og kvalitetsvurdere brugte dele, ligesom samspillet mellem kunde og leverandør blev berørt. Direktør Thomas Krebs stod for en gennemgang

8

Lasse Hougaard

sen

AUTOBRANCHEN • 04 2016

APPELLEREDE TIL DEN SUNDE FORNUFT


AF ADAM PADE · FOTO: CHRISTIAN JEPPESEN

En sag har altid flere sider

AUTOGENBRUG · To par øjne ser ikke ens. Alligevel skal autogenbrugerne træne sig i at levere ensartet kvalitet til værkstederne. Derfor tager de på kursus!

Godt og vel 40 autogenbrugere – herunder ikke mindst deres medarbejdere – havde indtegnet sig til to ud af i alt tre planlagte kvalitetsmøder i starten af april. Møderne – henlagt til Sjelle Autoophug ved Aarhus og Tørring Autolager i Tørring – havde til hensigt at træne deltagerne i at bruge de nye guidelines til kvalitetsvurdering af brugte dele. Guidelines’ene er blevet til i et bredt samarbejde med branchen og blev udsendt omkring årsskiftet. Kurserne blev indledt med en introduktion til det lille hæfte, og hvordan man benytter det, hvorpå ejere og medarbejdere kastede sig i værk med de til formålet tilvejebragte biler. Bilerne skulle opmærkes, hvorpå udvalgte dele skulle registreres. Bilerne var svære – sådan at forstå, at en karrosseridel umiddelbart kunne se rigtig pæn ud – men være skadet med en smule rust, en ridse eller et stenslag. Undervisere var kursusdagenes værter; i Tørring Søren Lundfold, DAG, i Sjelle Archie Elmholdt, BGD.

INGEN FACITLISTE

»Nu var der ingen facitliste – det gjaldt ikke

nødvendigvis om at nå frem til samme resultat. Det afgørende var, at man gav et retvisende billede af den pågældende del. Det var interessant at opleve, hvor forskelligt man kan opfatte ting,« siger Søren Lundfold, der ligesom Archie Elmholdt ser det som en styrke, at man ikke længere alene hæfter en vurdering op på en bestemt ”karakter”, men på fotos og en beskrivelse. »Vi får aldrig harmoniseret standkoderne.

Derfor er det vigtigt, at man med ord og billeder tegner et retvisende billede af den enkelte del,« tilføjer Søren Lundfold. Begge taler de om en god stemning på møderne.

GERNE FLERE KURSER »Folk gik på med krum hals, og der var enighed om, at vi gerne må arrangere flere af den slags møder,« fortæller Archie Elmholdt, der modsat Søren Lundfold oplevede, at der ikke var større spredning over, hvad kursusdeltagerne nåede frem til af bedømmelser. De nye guidelines er ifølge Archie Elmholdt mest en forandring for medlemmerne af BGD – Archie Elmholdts egen forening. »Men i grunden er der bare tale om, at den systematik, vi kender, bare er rykket et hak og er blevet lidt forenklet. Guidelines’ene er et glimrende værktøj,« konstaterer Archie Elmholdt.

04 2016 • AUTOBRANCHEN

9


AF ADAM PADE

En guided tur gennem momsjunglen

D

er er god grund til at se nøje på hver enkelt bils historik samt på, hvordan køretøjet tænkes anvendt eller solgt. For momsreglerne er forskellige fra situation til situation – om bilen er købt i udlandet af en forhandler eller en privatperson, om bilen er leveret her i landet, eller du selv har hentet den; om du udelukkende har importeret den med salg for øje, eller om du indregistrerer den til egen brug. Og istandsætter du en bil med henblik på salg, har du fuldt fradrag for alle momsbelagte omkostninger. Det gælder til gengæld ikke, hvis du selv har tænkt dig at køre rundt i den. Under tre medlemsmøder arrangeret af Dansk Bilbrancheråd i april gennemgik advokatfuldmægtig Diana Møniche, advokatfirmaet Delacour, hvornår værksteder, der sælger biler, kan fradrage moms’en, og hvornår de ikke kan. Og ørerne skulle holdes stive. Alt i alt 150 bilsælgende medlemmer og flere af deres ”finansansvarlige” var mødt op til møderne, der blev afholdt ved Aarhus, i Kolding og i Greve. På programmet stod momsregler ved køb af biler i og uden for Danmark og EU og i særdeleshed reglerne for at anvende den såkaldte brugtmoms – også kaldet fortjenstmarginordningen eller bare forskelsmoms – sådan som den er beskrevet i momslovens § 71. Ifølge disse regler kan brugte biler – eventuelt efter reparation – sælges med brugtmoms beregnet på baggrund af en konkret formel. Har de brugte biler været indregistreret til virksomheden selv som ”fri bil” eller til ærindekørsel, kan værksteder, der sælger brugte biler, helt undgå at betale moms af fortjenesten ved et efterfølgende salg. Diana Mønniche rådede til, at der føres en logbog over kørslen, så brugen af bilen kan dokumenteres. Forskelsmomsens begrundelse er ønsket om at undgå, at brugte varer beskattes to gange. Brugtmomsordningen kan også bruges, når du køber biler fra privatpersoner både i Danmark og i udlandet og ved køb fra en virksomhed, der selv

10

AUTOBRANCHEN • 04 2016


BILSALG · Dansk Bilbrancheråd bag tre medlemsmøder om muligheder for salg af biler med brugtmoms.

bruger brugtmomsordningen. Diana Mønniche gennemgik undervejs de regnestykker, man skal gøre sig, for at beregne brugtmomsen.

DE VIGTIGE FORMKRAV Med særlig nidkærhed gennemgik hun momsbekendtgørelsens bestemmelser om, hvad en faktura skal indeholde af oplysninger – både fakturaen i almindelighed og den faktura, der bruges ved salg med brugtmoms, i særdeleshed. Der skal i øvrigt føres et særskilt regnskab for de momsordninger, der anvendes, og sælges der med brugtmoms, skal det kunne dokumenteres, hvordan bilen er opkøbt. Også den modsatte situation blev belyst: At bilen

eksporteres ud af landet, hvormed en del af afgiften refunderes. Her er dokumentationskravene særdeles kontante. Det skal simpelt hen kunne bevises, at bilen er ude landet og leveret på sit bestemmelsessted. Køber skal være kendt, og der skal foreligge dokumentation i form af for eksempel færgebilletter eller kvitteringer for bropassage. Endelig fulgte en redegørelse for moms ved udlejning af biler og ved leasing samt de komplicerede regler for nedsættelse af registreringsafgiften ved både import og eksport. Under alle tre møder rejstes adskillige spørgsmål, der vidner om, hvor svært det er at navigere i denne jungle af regler.

Momsdirektør Diana Mønniche, Delacour, førte medlemmerne af Dansk Bilbrancheråd sikkert igennem momsjunglen.

Brugtmomsordningen kan også bruges, når du køber biler fra privatpersoner både i Danmark og i udlandet og ved køb fra en virksomhed, der selv bruger brugtmomsordningen.

04 2016 • AUTOBRANCHEN

11


UDDANNELSE · Teknisk Skole Silkeborg og SKAD er i dialog om fremtidigt samarbejde. Jagten på flere karrosseriteknikerelever pågår med uformindsket kraft.

SKAD og skole i dialog

AF ADAM PADE

»Begge parter har gennem et stykke tid haft en god dialog, og der er nu taget beslutning om at etablere et samarbejde, der skal gavne den teknologiske udvikling i branchen. Der er kommet nye kræfter til på skolen, der ønsker det samme som vi: At være til gavn for branchen. Og derfor ser vi en mulighed for at skabe noget positivt i samarbejde med skolen.« Således lyder det fra direktør i SKAD, Thomas Krebs, efter et møde med uddannelsesleder Jesper Vang Falkenberg, Teknisk Skole Silkeborg. Gennem de seneste år er det gået stærkt i den danske autoskadebranche, ikke mindst på karrosseriområdet. Også på lakområdet er der kommet nye produkter og teknikker. Teknisk Skole i Silkeborg har begge uddannelser og

12

AUTOBRANCHEN • 04 2016

har de seneste år udviklet uddannelsens indhold, så man i dag står med gode forudsætninger, ifølge Thomas Krebs. Og Jesper Vang Falkenberg følger op:

SKAL SAMARBEJDE MED ALLE »Vi vil gerne – og skal – samarbejde bredt med hele branchen og ser frem til at kunne informere vore elever på både lak og karrosseri om hele spektret af kvalitetsstyringsog certificeringsmuligheder inden for begge sektorer,« siger Jesper Falkenberg, der anser det for naturligt at etablere et forhold også til SKAD og certificeringssystemet Eurogarant. Ifølge Thomas Krebs har Eurogarant-standarden fundet sin plads i branchen, efterhånden som den teknisk baserede kvalitetsstandard for lak og karrosseri er blevet en vigtig spiller også i Danmark. »Standarden er unik i sin opbygning, og skolen kan spille en vigtig rolle i at levere uddannelse til medlemsværkstederne.« På mødet drøftede organisation og skole også de store udfordringer i at rekruttere elever til både lak og karrosseri.

Uddannelsesleder Jesper Vang Falkenberg (tv.) og direktør i SKAD, Thomas Krebs.

»Vi mener, at forsikringsselskaberne har et stort ansvar og skal som store spillere i samfundet tage et socialt ansvar. Også de faglige udvalg har et ansvar for at sikre, at autoskadebranchen får nyt blod. Hvis der ikke gøres noget, så vil det betyde om ganske få år, at bilerne skal flyttes til udlandet for at blive repareret, da vi ikke har nok kvalificeret arbejdskraft i Danmark,« advarer Thomas Krebs.

MANGLER SYNLIGHED Billedet bekræftes af Jesper Vang Falkenberg. »Der mangler synlighed og information omkring uddannelsen, men den generelt lave tilgang til erhvervsuddannelserne påvirker selvfølgelig også,« lyder det. Ny faglært arbejdskraft er vigtig – alene for at matche den kompetenceudvikling, der er sket i branchen igennem de senere år. I 2015 var målet at uddanne 40 nye karrosserielever – og målet blev mere end nået, men generelt mangler faget elevtilgang.


Biltorvet A/S Skab værdi med ny hjemmeside!

Responsive design - hjemmesiden virker på alle enheder Modul-baseret hjemmeside, så du selv kan bestemme, hvad du vil vise og hvor Finansierings, Servicebooking, Book Dækskifte og mange flere moduler er standard Bliv synlig på søgemaskiner såsom Google - hjemmesiden har fundamentet til stærkt SEO arbejde Kontakt vores webkoordinator Rasmus Seye 31 33 41 35 - rs@biltorvet.dk


TEKNOLOGI · Den nye Volvo XC90 er forsynet med ny teknologi til at måle afstande over kort og lange strækninger. Branchemediet Auto Industry Insider har set nærmere på, hvad teknologien går ud på.

NEJ

AF THOMAS KREBS, SKAD

– det er ikke bare en frontrude … Den nye Volvo XC90 er udstyret med avancerede LiDAR-moduler i frontruden. Modulerne erstatter den mere udbredte radarenhed bag kølergrillen. Det ene modul beregner afstande over korte strækninger, det andet – et dobbeltmodul – tager sig af de lange afstande. Systemet omfatter også et CMOS-kamera udviklet af Delphi, der identificerer genstande på vejen. Ganske vist har XC90 en omfattende standardudstyrsliste. Men om LiDAR-modulerne også kommer til at være standard i de danske modeller, er ukendt. Det vil den høje registreringsafgift formentlig nok forhindre.

VARETAGER 12 CENTRALE FUNKTIONER Branchemediet Auto Industry Insider opremser 12 af systemets centrale funktioner. Det gælder aflæs-

ning af vejskilte og alarm for overskridelse af hastigheden, alarm ved utilsigtet vognbaneskift (alarmen går, hvis blinklyset ikke er aktiveret), adaptiv fartpilot samt en funktion, der aktiverer selestrammer, lukker vinduerne og aktiverer bremserne i tilfælde af udskridning. Det er kameraet med den dobbelte, fremadrettede radarenhed, der tager sig af disse funktioner, ligesom det tager sig af den automatiske bremse samt fastholdelse af vejbane og afstandskontrol ved hastigheder på op til 130 kilometer i timen. En dobbelt bagudvendt radarenhed kompenserer for blinde vinkler. Udstyret omfatter også et ekstra dørspejl og et baglygtekamera, der til sammen kan give udsyn hele spektret rundt.

TO SYNSFELTER Radarenheden dækker to synsfelter: Op til 40 me-

Det fremadrettede CMOS-kamera, der er indbygget i den dobbelte radarenhed, er helt centralt i XC90’erens sensorenhed. Radarenheden transmitterer bølger over et ret stort område i frontruden. Der må derfor ikke monteres nogen form for film på ruden eller hænge andre ting i vejen. Altså ingen Wunderbaum her!

14

AUTOBRANCHEN • 04 2016


A K T U E LT ter frem og 30 grader i bredden samt op til 200 meter frem og 10 grader til begge sider i forhold til kørselsretningen. Her er en LiDAR-sensor unødvendig. Via kalibreringen kan radarenheden tage højde for, at glasset ældes, hvormed retursignalet bliver svagere. Og så er den monteret med en ganske bestemt vinkel i forhold til frontrudens overflade, hvormed opnås en større glastykkelse. Det er med til at udjævne skyggedannelsen omkring enheden. CMOS-kameraet udvikler forholdsvis høj varme og er derfor udtyret med en køleventilator. Varmeenheden i frontruden betyder, at kameraet får frit udsyn uden kondensdannelse. Kondensdannelse kan nemlig påvirke de elektromagnetiske bølger, der anvendes til udsendelse og modtagelse, så kameraet ikke virker korrekt. Enheden er forbundet til bilens elektroniske system via to CAN-BUS’er og en dataoverførselsforbindelse med betegnelsen FlexRay.

LIMET PÅ FRONTRUDEN Radarenheden er fæstnet til en monteringsplade, der er limet på frontruden. Alt, hvad der skal checkes er, at monteringen er sket 100 procent lodret. Hertil anvendes et specialværktøj med en libelle, der skal bruges til at justere placeringen på ruden. Ved rudeskift skal frontuden justeres med afstandsblokke i karrosserirammen, så frontruden sidder helt symmetrisk i forhold til bilens længdeakse. Når monteringen er tilendebragt – det vil sige at ruden er monteret, enheden er placeret korrekt, og limen er hærdet op, skal enheden aktiveres via en diagnosetester. I lyset af systemets kompleksitet og den indbyggede vinkel, anbefales det indgående, at frontruden enten udskiftes med en original rude eller en rude, der nøje svarer til de specifikationer, Volvo har udstukket. Endvidere bør ruden skiftes, hvis der er stenslag eller revner større end 3 mm x 0,5 mm i den kritiske zone omkring sensorenheden.

DEN VIGTIGE GLASKVALITET Automotive Industry Insider påpeger, at kvaliteten af det anvendte glas er ekstremt vigtig. Som regel er et radarmodult placeret i kølergrillen bag en plastafdækning. Plast påvirker ikke de elektromagnetiske radarstråler, men det kan glas gøre. Det er vigtigt at holde sig for øje, hvis ruden skal skiftes. Med det nye radarmodul placeret bag frontruden har Volvo bevist, at enheden stadig kan placeres sikkert og fungere optimalt, også bag glas. – Kilde: Auto Industry Insider og Volvo Group.

DMR registrerer kun én konstruktiv ændring Retssikkerheden står på spil, vurderer SKAD, der har fundet det fornødent at udsende en ”advarsel” om, at det digitale motorregister er behæftet med en fejl. Fejlen består i, at et tidligere notat om en konstruktiv ændring slettes ved syn, når der indtastes en ny, hvormed værdifulde data går tabt. Det kan i værste fald betyde, at et køretøj ved en politirazzia eller lignende forlanges afgiftsberigtiget på ny. SKAD har udarbejdet en vejledning, hvorefter synsmedarbejderen skal kopiere den bestående tekst ind i et Worddokument, tilføje den nye ændring og kopire hele teksten ind i DMR i rubrikken ”Dispensationer”. Indtil videre kan teksten omfatte 1.000 karakterer. SKAD har forelagt sagen for SKAT Motor i 2015, og det er blevet lovet, at der kommer en ændring.

Forsigtig opmærksomhed om reparationsgrænsen Næsten hver tiende virksomhed i autobranchen har måttet tage afsked med medarbejdere som følge af, at reparationsgrænsen blev sat ned fra 75 til 65 procent ved det seneste årsskifte. Det afslører en undersøgelse blandt 228 virksomheder i branchens eftermarked. Mere end 40 procent af virksomhederne opgiver, at de har oplevet en omsætningsnedgang. »Vi ser nu konsekvenserne af den lavere reparationsgrænse, og det er rigtig ærgerligt, at virksomhederne nu må sige farvel til dygtige medarbejdere,« kommenterer Lars Magnus Christensen, chefkonsulent i Håndværksrådet og sekretær for Håndværksrådets Autoudvalg. Sagen blev taget op med skatteminister Karsten Lauritzen, da han var gæst hos Håndværksrådets bestyrelse. Bestyrelsesmødet var henlagt til medlem af Dansk Bilbrancheråd, Frank Elkjær Biler i Hedensted. Ifølge Dansk Bilbrancheråd afviste skatteministeren at fjerne eller hæve reparationsgrænsen, men erklærede sig dog villig til at se på reglen om tvungen brug af nye dele ved opgørelse af skader. Ifølge Motormagasinet er De radikales skattepolitiske ordfører, Martin Lidegaard, venligere indstillet. »Vi overvejer at foreslå regeringen i vores næste finanslovsforslag, at vi finder pengene til en højere reparationsgrænse,« citerer Motormagasinet Martin Lidegaard for.

04 2016 • AUTOBRANCHEN

15


PÅ SLINGREKURS AF FRANK DONSLUND ELEKTRO PARTNER A/S

Blandt de mange hundrede spørgsmål, som vores hotline modtager hver uge, sker det, at der kommer spørgsmål, som er vanskelige at hjælpe med uden selv at stå med bilen. Eksempler på sådanne spørgsmål kan være: Motoren lyder ikke som den skal, bilen kører ikke som den skal, gearerne virker ikke normalt og så videre. Men hvad er normalt? Uden selv at køre bilen kan det være vanskeligt at bedømme. Nogle gange kan man skyde sig ind på sagen ved at spørge lidt ind og på den måde udelukke visse muligheder og fokusere på andre. Tit har vi identificeret visse skavanker ved den bestemte bilmodel, så vi ved, hvad vi skal spørge efter. Vi har en kæmpe database med fortilfælde til at hjælpe os. Denne database kan vore kunder også selv købe adgang til. Det er det program, vi kalder AutoFrontal.

DYREKØBTE ERFARINGER Det betyder meget, at dem, som retter henvendelse til os, gør sig umage med beskrivelsen. Det er faktisk en stor fornøjelse, hver gang vi ved fælles hjælp kan identificere årsagen på den måde. Det sparer tid og penge og ikke mindst frustrationer på den måde at blive ledt til løsningen. Og vi lærer selv af det hver gang. Nogle løsninger er dyrt købte og længe undervejs. Her kommer et eksempel, som både var kost-

16

AUTOBRANCHEN • 04 2016

bart, længe undervejs, og frygtelig irriterende mens det stod på: For nogle år siden købte jeg en ny bil. Jeg fik den leveret på vinterhjul, men da sommerhjulene kom på den, kunne man mærke, at noget var galt. Den var meget ustabil på vejen, fulgte ujævnheder i vejen på en ubehagelig måde. Man skulle faktisk korrigere på rattet hele tiden. Jeg vidste fra tidligere erfaringer med modellen, at den er født med en fremragende retningsstabilitet. Men lige denne bil skulle hele tiden korrigeres på rattet. Jeg var fristet til at tænke, at bilen måtte have haft en skade, eller at det var mandagsbil. Trods høj kvalitet bliver to biler af samme model aldrig hundrede procent ens.

IKKE LIGE TIL AT IGNORERE Men der stod jeg med en bil, som kørte så dårligt, at det var vanskeligt at ignorere, og noget måtte gøres! Forhandleren var meget hjælpsom og forstående, men det kneb med at finde en løsning. Problemet var nemlig mest mærkbart med sommerdækkene på. Til sidst gik vi i gang med fejlsøgningen selv. Når en bil har problemer med køreegenskaberne, er første trin naturligvis en firehjulsudmåling for at sikre, at alle hjulvinkler ligger inden for mål. Da dæk og fælge var nye og originale, kunne fejlen ikke ligge


TEKNOLOGI · Når en bil har problemer med køreegenskaberne, er første trin en firehjulsudmåling. Men i denne historie var bilen for en sjælden gangs skyld født med en fejl. Både sælger og ejer blev klogere – til glæde for alle andre, der oplever samme problem.

her; bilen var heller ikke sænket, den var et hundrede procent original. Forsøg med at justere hjulvinkler ind helt optimalt med retningsstabilitet for øje, hjalp en smule, men ikke nok. Som noget af det sidste prøvede vi med at løsne tandstangen lidt. Normalt vil forspændingen på en ny tandstang ikke være noget, man piller ved, men det hjalp. Bilen nærmede sig efterhånden sit tredje service, og forhandleren fik nu en bunden opgave, nemlig at finde en løsning, selv om garantien var udløbet.

DET HJALP! Vi blev enige om at skifte styretøjet i bilen og slå halv skade, og dér var løsningen. Bilen havde altså en medfødt defekt i tandstangen fra ny. Jeg havde aldrig troet, at det kunne være årsagen. Vi havde alle lært noget – også bilforhandleren. Siden har jeg bemærket lignende tilfælde i vor

A K T U E LT

hotline, og det har været en fornøjelse at ringe ud de pågældende værksteder med egne personlige erfaringer.

Det gik lige lovlig voldsomt for sig, da forfatteren fik sommerdæk på sin nye bil – hvilket blev til en servicebulletin fra AutoFrontal.

Autoglarmesterprisen 2016 gik til Aarhus Christian Darly Hovmand Lassen, udlært hos glarmester Chr. Aarslev ApS i Højbjerg ved Aarhus, modtog i år Autoglarmesterprisen i forbindelse med afslutningen af sin læretid som glarmester. Prisen overrækkes den elev, der gennem uddannelsen har opnået de bedste resultater i arbejdet med glas til køretøjer. Autoglarmesteropgaver indgår også i glarmesterlærlingenes svendeprøver. Opgaverne har i denne omgang været tildannelse af lamineret glas til entreprenørmaskiner og montering af solfilm. Autoglarmesterprisen er sponseret af Pilking-

ton, hvis repræsentant her ønsker Christian til lykke.

04 2016 • AUTOBRANCHEN

17


KALDER MILJØMINISTEREN! AF BØRGE MADSEN DIREKTØR, DANSK AUTOGENBRUG

Det lyder egentlig fornuftigt nok at lægge miljø- og fødevareministerposterne sammen til én. Da særlig i et land, hvor landbruget betyder så meget for eksport og beskæftigelse, som tilfældet er i Danmark. Men siden den nye liberale mindretalsregering trådte til sidste sommer, er det som om, vores minister er mere landsbrugs- end miljøminister. Her er blevet stille på miljøområdet – musestille. Som den, der kæmper virksomhedernes sag, skulle man mene, at en borgerlig regering nu var bedst at have ved magten. Blandt de borgerlige par-

18

AUTOBRANCHEN • 04 2016

tier er der som regel størst forståelse for at sikre gode rammer for virksomhederne, så de kan skabe vækst og beskæftigelse.

OPMÆRKSOMHEDEN ER VÆK Men med tanke på, at der hersker nogenlunde politisk enighed om, at Danmark skal være et grønt foregangsland, har vi voldsomt behov for, at der rettes politisk opmærksomhed mod de brancher, der lever af genbrug – og af genvinding, for den sags


MILJØ · I Danmark er miljø- og fødevareministerposten samlet hos én og samme person. Det har tilsyneladende betydet en alvorlig nedprioritering af miljøområdet.

skyld. Den opmærksomhed er beskeden. I DAG lever vi nok af en høj aktivitet i autobranchen. Men vores genvej til faglig udvikling og yderligere vækst går ikke mindst igennem en miljøpolitik, der stiller krav om og retter opmærksomhed mod genbrug. Og det handler ikke bare om vores frustration over, at man ikke ville lytte til os, da vi appellerede til at fastholde en høj reparationsgrænse. Det handler om, at man ikke griber de muligheder for vækst, som virksomheder beskæftiget inden for sektoren kan bidrage med.

teret for af blandt andre Artemis Hatzi-Hull fra EU-Kommissionen under den nordiske kongres for autogenbrugere i Stockholm i fjor. Og der er lavthængende frugter at plukke. For danske autogenbrugere er der naturligvis den absurde reparationsgrænse, der betyder, at vi må kassere biler, der sagtens ville kunne holdes kørende i årevis, ligesom reglen om, at skader kun må gøres op med nye dele er en torn i øjet. Her ville et par enkelte rettelser i den danske lov om registreringsafgifter kunne gøre det.

LAVTHÆNGENDE FRUGTER

RIGIDE AFFALDSREGLER

Sidst i 2015 fremkom EU-Kommissionen med et nyt Man kunne også se på affaldsreglerne, der betyder, katalog over, hvad der skal til for at berede vejen for at for eksempel genindvundne råstoffer som plast og den såkaldt cirkulære økonomi – altså den tanke, kostbare metaller har status af affald og derfor ikke der går ud på, at vi skal omgås vore må eksporteres ud af Danmark. »Men med tanke naturlige ressourcer med omhu, på, at der hersker Det gør det ulig svært at skabe et dels fordi der bliver færre af dem, lønsomt marked for affaldspronogenlunde dels fordi de – i sagens natur – blidukter – det, som EU-Kommissipolitisk enighed ver dyrere og dyrere. EU-Komonen kalder secondary raw mateom, at Danmark missionen beskriver blandt andet, rials. skal være et grønt hvordan lovmæssige hindringer Helt aktuelt betyder regeringens foregangsland, for genbrug og genvinding skal afdiskrete miljøprofil, at meget af har vi voldsomt det, vi havde gang i under den tidskaffes, så der kan komme gang i behov for, at der udnyttelsen af ressourcer, der alleligere regering, er sat i stå. Blandt rettes politisk andet afventer vi en revision af rede er forbrugt – og så virksomopmærksomhed mod skrotningsbekendtgørelsen, der er hederne får frihed til at udvikde brancher, der lidt af en grundlov for os autogenle nye forretningsmodeller, hvor lever af genbrug.« genbrug, reparation og upcycling brugere. af affald er i højsædet. Det er lige før, man savner en Miljøstyrelse, der Det er en udvikling, vi som autogenbrugere ser bestandig bed én i haserne. Tænk, at det kunne store muligheder i – muligheder, vi blev præsen- komme så vidt!

04 2016 • AUTOBRANCHEN

19


A K T U E LT

Beskyt dig! Jo flere data der flyder mellem dig og dine kunder, leverandører mv., desto større er risikoen for at blive udsat for IT-kriminalitet.

Brug et anti-virusprogram! Sørg for, at din software er opdateret! Tag sikkerhedskopier og opbevar dem forsvarligt! Beskyt dit trådløse netværk! Husk, at din mobil og tablet er (mindst) lige så sårbar som din computer på skrivebordet! Og brug så din sunde fornuft! IT-sikkerhed er ikke kun et spørgsmål for store koncerner eller statslige styrelser. En falsk email kan hurtigt lægge værkstedet ned, en USB-nøgle fra en kunde eller leverandør kan være inficeret med en virus, eller man kan være udsat for ”phishing” – at ens kreditkortdata bliver afluret. Dette sker blandt andet igennem særdeles autentisk udseende emails fra myndigheder eller pengeinstitutter, og selv det

danske sprog mestrer svindlerne bedre og bedre. Håndværksrådet har på sin hjemmeside samlet nogle enkelte råd, enhver kan hitte ud af at følge – både til computeren og til de mobile enheder. Scan koden herunder med din mobiltelefon og bliv klogere. Hvad der imidlertid ikke fremgår af siden, er behovet for at være besjælet af tvivlens nådegave. Modtager du en email, hvis afsender ser mærkelig ud, så før cursoren henover afsenderen eller eventuelle links i mail’ens tekst. Da vil ”indholdet” af afsenderadressen, henholdsvis link’et i teksten blive vist.

Står selv inde for ekstra garantiår Forsikringsselskabet Tryg har introduceret en udvidet garanti – op til fem år – på karrosserireparationer. Garantien gælder for kunder, der får udbedret skader på et af Trygs fordelsværksteder og omfatter biler, der er under syv år gamle på reparationstidspunktet – og fortsat er forsikret i Tryg. Ifølge Tryg Forsikring er sigtet at styrke samarbejdet med fordelsværkstederne ved at give forsikringskunderne en ekstra fordel ved at bruge disse. Men værkstederne skal dog ikke indestå for alle frem år, understreger Tryg i en pjece, der blev offentliggjort i slutningen af marts. Ifølge pjecen skal værkstederne nu som før indestå for de første tre år, mens forsikringsselskabet indestår for det nye 4. og 5. år. Det indebærer, at Tryg hæfter for eventuelle reparationsomkostninger i den udvidede garantipe-

20

AUTOBRANCHEN • 04 2016

riode og stiller i øvrigt ikke krav om, at kunden får stillet lånebil til rådighed i den ekstra garantiperiode.


”Hos AutoPartner ved jeg, at min bil er i gode hænder. Det synes jeg er rigtig vigtigt!”

Som medlem af AutoPartner, er du en del af

EN KÆDE MED GLADE KUNDER Bliv en del af en kæde med styr på tingene, og hvor 88% af vores kunder er så tilfredse med AutoPartner, at de vil anbefale os til familie og venner* Bliv AutoPartner hvis du vil være en del af en kæde, som: • går ind for høj kvalitet og god service • der med gode og seriøse kollegaer • holder dig opdateret på den nyeste efteruddannelse • hjælper dig med markedsføring • hjælper dig med at øge din indtjening på værkstedet

AutoPartner er en stærk kæde med vægt på kvalitet, det lokale og seriøsitet. Vil du være en del af AutoPartner kæden så kontakt: Jylland og Fyn: Nikolaj Nørup, mobil: 20 96 34 44 Torben Winther, mobil: 50 60 30 76 Sjælland: Frank Holm, mobil: 61 20 84 32 *Ifølge AutoPartners kvalitetskontrol hos kunderne

AutoPartner – for en sikkerheds skyld


PORTRÆT · De seneste par årtier har været hårde ved det danske karrosserifag. Men nu er branchen ved at have fundet sit nye leje, vurderer Søren Nielsen, tredje generation i Vandborg Karosserifabrik.

O

m nogen skulle kende til sit fags nyere historie, må det være Søren Nielsen (60). Han kan se tilbage på mere end 100 år af den som tredje generation i Vandborg Karosseri A/S, siden 2000 beliggende i Lemvigs udkant – med de høje vidder til den ene side og en halv panoramaudsigt ned til byen på den anden. Her fra den i alt 8.000 kvadratmeter store grund med 4.300 af dem under tag leveres individuelle løsninger til vognmænd – lige fra tippelad til grisebiler – og her bygges om og repareres. Her er mange varer på hylden, og indretningen af virksomheden er disponeret herefter. Virksomhedens bygninger består af tre ”fløje”, der er helliget henholdsvis nybygninger, reparationer – og grisebilerne. Nybygninger omfatter opbygninger med lad, kran og lift i både større og mindre målestok. Her har været opbygget lige fra 35 biler til Premieris til – netop nu – et særpræget køretøj baseret på en tung traktor, hvormed det lokale energiselskab kan vedligeholde el-master på en måde, der er skånsom over for landmandens sæd. Omsætningen fordeler sig med 60 procent på nybygninger, 20 procent på grisebilerne og 20 procent på reparation og ombygninger.

100 ÅR I 2013 Vandborg Karosserifabrik fører sine aner tilbage til 1913. Da etablerede Søren Nielsens farfar sig med eget karetmagerværksted i Vandborg Smedeby få kilometer fra Lemvig. I de første år var hovedaktiviteten tunge, gedigne arbejdsvogne i træ – og med hjul i træ – til de lokale bønder, men her blev også fremstillet den finere jumbe, så bønderne kunne mage sig standsmæssigt til kirke. Senere fulgte opbygning af førerhuse og lad, da lastbilen så småt holdt sit indtog. Og hvem andre end karetmageren var der til at bygge små campingvogne og pølsevogne? Anden generation indtrådte i 1950, da sønnen Asger, udlært hos Tarm Karosseri, overtog virksomheden. Han gav sig i kast med større opbygninger til lastbiler og lod sig tillige fænge af autoopretning. Asger døde i 1981 – alt for tidligt. Dermed blev det til en mere dramatisk start for Søren end ønsket.

LIGE LOVLIG HURTIGT I GANG Selv var Søren Nielsen dog aldrig i tvivl om, at han Øverst: Det mærkværdige køretøj er en specialopbygning til det lokale energiselskab. Nederst Søren Nielsen i samtale med nys udlærte svend, klejnsmed Jonas Bæk.

22

AUTOBRANCHEN • 04 2016


ville følge i familiens fodspor. »Men mit ønske efter læretiden var da at prøve noget mere af, inden jeg vendte tilbage,« fortæller Søren Nielsen, der er udlært hos Vestjysk Autoopretning i Struer. Søren Nielsen overtog virksomheden fra sin mor efter et årstid. Og med virksomheden fulgte svenden Jan Ruby, der dengang var i lære, og som stadig er beskæftiget i virksomheden i dag. Trods den triste start – der dog blev mildnet af vognmænd, der bakkede virksomheden op – lød barometret på vækst i de følgende år. Vandborg Karosserifabrik fik forhandling af en række vigtige produkter, herunder kraner fra Højbjerg Maskinfabrik (HMF), lifte fra Zepro og har i dag også forhandling af blandt andre kraner fra Palfinger. Til gengæld er hele personbilsiden væk – gængs pladearbejde er i stigende grad blevet overtaget af bilforhandlere og værksteder. Efter at have boet til leje i Lemvig i 1990’erne – rammerne i Vandborg Smedeby var for længst blevet for snævre – indledte Søren Nielsen i 2000 opførelsen af byggeriet her på Merkurvej.

Pilen peger den rigtige vej AF ADAM PADE

LÆRLINGENE Medarbejderantallet voksede fra i alt fire til i dag 42 medarbejdere – heraf hele 10 lærlinge. »Med den beliggenhed, vi har, må vi selv oplære vore medarbejdere. Nogle bliver i virksomheden efter endt læretid, andre rejser ud og kommer tilbage,« fortæller Søren Nielsen. Medarbejderne er fremdeles uddannet kleinsmede og går på teknisk skole i Skjern. Eleverne bliver knyttet til svendene i perioder, så de når hele virksomheden rundt. Fra fire til 42 medarbejdere – hvordan gør man det? »Det er jo gået stille og roligt fremad, men måske er vi gode til at lære om nye løsninger og nye teknologier. Vi er meget åbne over for at prøve nye ting,« lyder det forsigtigt fra Søren Nielsen. Men han kan også finde på selv.

GRISEBILERNE I samarbejde med en lokal vognmand konstruerede han i 1991 en grisebil med to dæk; en udvikling, der måske indirekte førte frem imod en aftale i 2007 med SPF-Danmark, der varetager transport af levende slagtegrise. I nyudviklingen lå desuden, at bilerne kan rumme 14 grise mere inden for lovens

04 2016 • AUTOBRANCHEN

23


Øverst: En hel afdeling af Vandborg Karosserifabrik er helliget opbygning af grisebiler. Dernæst Karsten Møller – og nederst Jan Ruby, der har fulgt med helt fra Søren Nielsens overtagelse af virksomheden.

rammer, og højden på 1,90 meter betyder, at man kan gå oprejst inde i køretøjet. De er også væsentligt hurtigere at gøre rene, og det betyder noget for det langsigtede driftsregnskab. Senest har han opnået patent på et alu-lad, der ikke alene monteres langt enklere end ellers, men som tillige har indbygget skuffer eksempelvis til værktøj.

BERETTIGELSEN I en epoke, da mangt og meget kan købes fabriksfærdigt i udlandet – til helt andre priser – er det den moderne, danske karrosserifabriks berettigelse at udvikle individuelle løsninger, tilpasninger og forbedringer i samarbejde med slutbrugeren – vognmanden. Det er den kreativitet – de kompetencer – som de overlevende virksomheder skal overleve på, og det mener Søren Nielsen, at virksomhederne nu er gearet til – efter en barsk årrække. Derfor bør fremtiden for sønnen Michael Gade Nielsen se positiv ud. Han indtrådte i virksomheden i 2008 og ejer i dag 49 procent.. »Michael er uddannet produktionsteknolog og har derfor en lidt anden tilgang til virksomheden. Det betyder blandt andet, at vi selv kan foretage de obligatoriske CE-beregninger for nye opbygninger,« siger Søren Nielsen, der bestemt ikke er blind over for udfordringerne: »Konkurrencen fra udenlandske leverandører vil fortsat være hård. Men de højere, danske priser, der blandt andet skyldes høje arbejdslønninger, giver til gengæld et produkt, der resulterer i et bedre, langsigtet driftsregnskab for vognmanden.«

DE PROFESSIONELLE I 2006 etablerede Søren Nielsen en professionel bestyrelse sammensat af relevante kompetencer. Han følte sig en smule alene og vidste, det ville være sundt, at der blev set på virksomheden med andre øjne. Bestyrelsen blev sammensat af en fabrikant, en landmand, en repræsentant fra transportbranchen, familiens to sønner (Michaels bror driver selvstæn-

24

AUTOBRANCHEN • 04 2016


De danske opbyggeres berettigelse er at finde individuelle løsninger – eller endog helt nye produkter. Søren Nielsen præsenterer her sit ”letvægtslad”, der dels er enklere at montere, dels har indbyggede skuffer til værktøj eller deslige.

dig IT-virksomhed) samt bogholder Jette Bundgaard. »Vi mødes fire gange om året med en fast dagsorden – og en beslutning om, at møderne maksimalt må vare tre timer. På hvert møde har vi et tema – det kan være forsikring, IT eller vores bankforbindelse,« fortæller Søren Nielsen og tilføjer, at det trods alt var lidt af en overvindelse at få nogen til at kigge sig over skulderen: »Det var en stor omvæltning, når man plejer at være alene om alting. Man kom hurtigt til at føle, at man er en smule til eksamen hver gang. Men at have en dedikeret bestyrelse skaber respekt omkring virksomheden – også hos vores bank!« De få kilometer til Vesterhavet trækker. Ud over

at gå på jagt tager Søren Nielsen meget gerne på havfiskeri med sin trollingbåd – om noget, så klarer det hjernen at blive blæst igennem.

VANDBORG KAROSSERIFABRIK A/S Merkurvej, Lemvig Ejes og drives af Søren og Michael Nielsen i henholdsvis 3. og 4. generation, beskæftiger 42 medarbejdere. Leverer større og mindre nybygninger til transportbranchen, udvikler specialkøretøjer og foretager ombygninger og reparationer. Tilsluttet: SKAD

04 2016 • AUTOBRANCHEN

25


MEDLEMMER OG FORENINGER

Velkommen til!

Aalborg · Brorholt Auto Center, 9430 Vadum Joka-Biler, 9280 Storvorde Lolland-Falster · Maribo Bilcenter, 4930 Maribo København · Gladsaxe Bilsalg, 2880 Badsværd Midtjysk · Quick Autohandel, 6933 Kibæk Carmax Herning, 7400 Herning Odense · Holms Auto, 5792 Årslev Autohuset Sparregaard, 5000 Odense Cipe:Care Aarup, 5560 Aarup Vendsyssel · Hartmann Auto, 9900 Frederikshavn Randers · Svendstrup Biler, 9500 Hobro Østsjælland · KC-Auto, 4673 Rødvig-Stevns JP Biler, 4652 Hårlev Dansk Motor Genbrug, 4652 Hårlev

Odense · Løkkes Biler, Rugårdsvej 417, 5210 Odense NV

NÅL & DIPLOM · Under Københavns Automekaniker Laugs ordinære generalforsamling den 21. marts overrakte oldermand Henrik Pedersen nåle til to 25 års jubilarer. Det gjaldt indehaverne af Auto Mathies, Peter Olsen og Johnny Mahiesen, København. På billedet: Fra venstre Peter Olsen, Johnny Mathiesen og oldermand Henrik Pedersen.

26

AUTOBRANCHEN • 04 2016

VAGTSKIFTE I DBR RANDERS · På den ordinære generalforsamling på Restaurant Skovbakken i Randers den 31 marts var der vagtskifte. Efter otte år overlod Kaj Jensen, Voldum Auto, roret til Tom Kjeldsen, Hinge Autoværksted. Til den ledige stol i bestyrelsen blev Lars Rasmussen, Lars Rasmussen Auto, valgt for en 1 årig periode. Ellers var der genvalg til de resterende poster, dog blev Bjarne Schaldemose valgt som revisorsuppleant. Velkommen til begge nye medlemmer i bestyrelsen. Under punkt eventuelt gav kørende konsulent Rene Eriksen en brancheorientering og især erfa-grupper blev debatteret. På billedet fra venstre: Ny lokalformand Tom Kjeldsen og afgående formand Kaj Jensen. Vi ønsker held og lykke til den nye bestyrelse.

GENERALFORSAMLING I VEJLE · DBR Vejle har afholdt lokalgeneralforsamling. På billedet lokalformand Frank Elkjær, Martin Jensen med hustruen Malene, Gadbjerg, der modtog 25 års nål og diplom, Brian Elkjær med hustruen Louise, Vejle, der fik overrakt 25 års nål og diplom, samt Tommy R. Hansen med hustruen Jonna, Vejle. Tommy Hansen fik overrakt nål og diplom for 40 års medlemskab.


To fluer med et festligt smæk

Medlem af Dansk Bilbrancheråds hovedbestyrelse Peder Kallerup fejrede både rund fødselsdag og virksomhedsjubilæum. Og jagthunden Fritz var med til det altsammen.

Medlem af Dansk Bilbrancheråds hovedbestyrelse Peder Kallerup, Lemvig Autoteknik i Lemvig, valgte at fejre både sin 60 års fødselsdag og sin virksomheds 25 års jubilæum ved en særdeles velbesøgt reception den 26. februar. Virksomheden er blevet til i flere tempi, men i år er det 25 år siden, at teltpælene blev rykket til Industrivej i Lemvig, få kilometer fra centrum. Lemvig Autoteknik er autoriseret Mercedes-Benz-værksted og forhandler af erhvervsbiler og har desuden forhandling af

Mercedes-Benz’ personbiler. Efter en årrække som lokalformand blev han indvalgt i daværende CAD’s hovedbestyrelse i 2011. Herudover er han medlem af ABAS’ bestyrelse. En af Peder Kallerups vigtige kæpheste – ud over at fastholde og styrke lokalforeningerne – er autobranchens evne (eller manglende) til at samarbejde; en disciplin, der dyrkes idelig i den lokale branche, hvor en bred skare af bilfolk sammen driver en velbesøgt synshal.

On

25/05

DBR Lolland-Falster

Generalforsamling

To

26/05

DBR Arbejdsgiverforening

Generalforsamling

To

26/05

Sydsjællands Autoreparatør Forening

Firmabesøg hos Næstved Autoophug

To

26/05

DBR Aalborg, DBR Vendsyssel og DBR Vesthimmeland

Firmabesøg hos Nordjysk Autoophug

Fr

10/06

Sydsjællands Autoreparatørforening

Sommerfest

Har din lokalforening et arrangement på bedding, så mind dine medlemmer om det ved at få det optaget i kalenderen. Se nederst i indholdsfortegnelsen, hvornår vi senest skal høre fra dig, og husk at bladet først er

”Landsbyen” v. Våbensted. Mød vor advokat, Johanne Berner Hansen

Kanalkroen, Karrebæksminde

ude hos læserne nogle få dage ind i den følgende måned. Kontakt redaktionen eller din egen organisation, hvis du er i tvivl.

04 2016 • AUTOBRANCHEN

27


STABILITET D

er er ikke de større udsving i bilsalgstallene. Et martssalg på 19.190 ligger aldeles på linje med de 19.991 i fjor, og som i fjor ligger Volkswagen stadig som nummer 1. Ser vi på de samlede tal fra 1. januar indtil nu, nyindregistreredes der 52.264 biler i år frem til og med marts mod 49.622 i fjor. Blandt varebilerne nyindregistreredes der 8.774

enheder i marts i år mod 7.601 i fjor. For motorcykelinteresserede beretter Danmarks Statistik, at der i marts 2016 nyindregistreredes 446 nye køretøjer mod 360 i marts i fjor. Det samlede antal nyindregistreringer for januar til og med marts 2015 og 2016 er henholdsvis 466 og 596 – en bemærkelsesværdig stigning.

200 150 100

Personbiler

M

ar

‘1 6

‘1 6 Fe b

‘1 6 n Ja

‘1 5 D ec

‘1 5 N

ov

kt

‘1 5

‘1 5 O

g Au

Se p

‘1 5

15 l‘ Ju

‘1 5 Ju n

M

aj

‘1 5

15 Ap r‘

M

ar

‘1 5

50

Vare- og lastbiler

Nyregistreringer af person- samt vare- og lastbiler; juli 2015 = indeks 100. I marts nyindregistreredes 19.190 personbiler mod 19.542 samme måned i fjor. For erhvervsbilernes vedkommende var tilsvarende tal henholdsvis 3.568 og 3.593.

Genregistreringer af person-, vare- og lastbiler; juli 2015 = indeks 100.

28

AUTOBRANCHEN • 04 2016

Lastbiler

16 ar ‘ M

‘1 6 Fe b

‘1 6 Ja n

‘1 5 D

ec

‘1 5 N

ov

15 kt ‘

‘1 5

O

g Au

Varebiler

Se p

‘1 5

15 l‘ Ju

‘1 5 n

aj M

Personbiler

Ju

‘1 5

15 r‘ Ap

M

ar

‘1 5

350 300 250 200 150 100 50


BAROMETRET · Statistikken viser ikke de store udsving, når det gælder bilsalg. Motorcykelinteresserede kan dog glæde sig over stigende salgstal.

200 150 100 50

Karrosseri

Personbilsmekaniker

‘1 6 Ja n

‘1 5 D

ec

‘1 5 N ov

O kt

‘1 5

‘1 5 p Se

‘1 5 Au g

15 Ju l‘

‘1 5 Ju n

‘1 5 M aj

15 Ap r‘

M ar

‘1 5

‘1 5 Fe b

Ja n

‘1 5

0

Lastvognsmekaniker

Indgåede uddannelsesaftaler blandt karrosseriteknikere, person- og lastvognsmekanikere i tiden januar 2015-januar 2016 med juli 2015 som indeks 100. I januar 2016 blev der således indgået 5 aftaler blandt karrosseriteknikere, 103 blandt personvognsmekanikere og 13 blandt lastvognsmekanikerne. Kilder: Undervisningsministeriet, bearbejdet af Håndværksrådet.

120

100

Autolakerer

Lastvognsmekaniker

‘1 6 n Ja

‘1 5 D

ec

‘1 5 N

ov

‘1 5 O

kt

‘1 5 p Se

‘1 5 g

Ju

Karrosseri

Au

15 l‘

‘1 5 n Ju

‘1 5 M

aj

15 r‘ Ap

M

ar

‘1 5

‘1 5 Fe b

Ja

n

‘1 5

80

Personbilsmekaniker

Igangværende uddannelsesaftaler blandt autolakerere, karrosseriteknikere, person- og lastbvognsmekanikere i tiden januar 2015-januar 2016 med juli 2015 som indeks 100. I januar 2016 var der således 143 igangværende uddannelsesaftaler blandt autolakererne, 181 blandt karrosseriteknikerne, 2.636 blandt personvognsmekanikerne og 445 blandt lastvognsmekanikerne. Kilder: Undervisningsministeriet, bearbejdet af Håndværksrådet.

Yngre biler – og flere af dem Mens vi andre bliver ældre og ældre, bliver vore biler yngre. Det afslører en kørsel fra Danmarks Statistik, der blev offentliggjort for nylig. Ifølge Danmarks Statistik var personbilernes gennemsnitsalder ved seneste årsskifte 9,1 år, og det er næsten 0,1 år mindre end for et år siden. Middellevetiden for dansk indregistrerede biler er 15,9 år eller knap 0,1 år mindre end for et år siden. Tilmed får vi flere biler. Ifølge statistikken var antallet af personbiler ved seneste årsskifte nået op på 2.391.000 – for 50 år siden, i 1966, disponerede vi over 745.000 biler.

Hvis vi forudsætter, at der ny-indregistreres 173.000 biler om året – det er det vægtede gennemsnit for årene 2006-2015 – og hvis den aldersbetingede afgang er som i 2014-2015, så vil vi passere 2,54 millioner biler i 2020. Det kan vi så hver især sidde og gange op med, hvad alle de biler kræver af nye dæk, viskerblade, bilvaske, lygtepærer, og hvad vi ellers forsyner kundernes biler med.

04 2016 • AUTOBRANCHEN

29


AUTObranchens

L E V E R A N D Ø R R E G I S T E R – for eftermarkedet

AUTOLAK SATA GmbH & Co. KG Domertalstr. 20 · 70806 Kornwestheim, D Tel: +49 (7154) 811-200 · www.sata.com

AUTOTILBEHØR OG -RESERVEDELE

Dansk Bilbrancheråd Kirkevej 1-3 · 2630 Taastrup Tel: 45399 6633 · www.dbr.dk

KARROSSERI/-OPRETNING

Sammenslutningen af Køretøjsopbyggere og Autooprettere i Danmark (SKAD) Roholmsvej 8 · 2620 Albertslund Tel: 7011 1300 · www.skad.dk

BOGHOLDERI · LØNBEHANDLING Gørløse Autoimport APS Hovedvejen 11 · 3330 Gørløse Tel: 4821 7878 · www.autoimport.dk

BYGGERI Fast ejendom mv Bilbranchens regnskabspartner – en del af RegnskabsSpecialisten ApS Ravnsøvej 52 · 8240 Risskov Tel: 7199 6364 · Mail: info@BB-RP.dk www.BB-RP.dk

BRANCHEORGANISATIONER Dansk Autogenbrug Kirkevej 1-3 · 2630 Taastrup Tel: 3525 0560 · www.autogenbrug.dk

Olego A/S Fabrikvej 19 · 8800 Viborg Tel: 8725 1140 · Fax 8661 4713 · www.olego.dk

KEMIPRODUKTER

BRUGTE DELE

Proløn A/S Tronholmen 3 · 8960 Randers SØ Tel: 8710 1930 · www.proloen.dk

Bilinfo Axel Kiers Vej 11 · 8270 Højbjerg Tel: 9619 4400 · Fax: 9619 4401 · Mail: bilinfo@bilinfo.dk

Dansk Bil-Forhandler Union Broholmvej 152 · 4220 Korsør Tel: 3030 8478 · www.dbfu.dk

Robert Bosch A/S Telegrafvej 1 · 2750 Ballerup Tel: 4489 8989 · www.bosch-automotive.com/da

Gørløse Autoimport APS Hovedvejen 11 · 3330 Gørløse Tel: 4821 7878 · www.autoimport.dk

IT Software · Hardware · Rådgivning

KAAS BYGGEINDUSTRI A/S Skånevej 13 · 6230 Rødekro Tel: 7040 4008 · Fax: 7040 4009 · www.kaasbyggeindustri.dk

FORSIKRING

Förch Hagemannsvej 3 · 8600 Silkeborg Tel: 8682 3711 · Mail: info@foerch.dk · www.foerch.dk

KENT Industri Danmark ApS Bjergvangen 5 D · 3060 Espergærde Tel: 4917 7888 · Mail: kentsales.denmark@kenteurope.com · www.kenteurope.com

TUNAP Danmark Industrivej 7 · 6200 Aabenraa Tel: 7463 0936 · Mail: kim.petersen@tunap. dk · www.tunap.dk · www.contra-sept.dk

Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 · 2750 Ballerup Tel: 7015 7777 · www.topdanmark.dk MARKEDSFØRING

Dansk Autoglas Gothersgade 160 · 1123 København K Tel: 3313 6510 · www.danskautoglas.dk

30

AUTOBRANCHEN • 04 2016

Bilinfo Axel Kiers Vej 11 · 8270 Højbjerg Tel: 9619 4400 · Fax: 9619 4401 · Mail: bilinfo@bilinfo.dk BilBasen


AUTObranchens

L E V E R A N D Ø R R E G I S T E R – for eftermarkedet

BilBasen Axel Kiers Vej 11 · 8270 Højbjerg Mail: info@bilbasen.dk · www.bilbasen.dk

DBA Axel Kiersvej 11 · 8270 Højbjerg Tel: 8731 3131 Mail: salg@dba.dk · www.dba.dk

Robert Bosch A/S Telegrafvej 1 · 2750 Ballerup Tel: 4489 8989 · www.bosch-automotive.com/da

UDDANNELSE Kurser · Efteruddannelse Autobranchens Udviklingscenter EUC Nord Hånbækvej 50 · 9900 Frederikshavn Tel: 7224 6000 · Fax: 7224 6401 www.autoudvikling.dk

Biltorvet.dk – Bilannoncering, Biltorvet A/S Tel: 8882 6260 · Mail: info@biltorvet.dk · www.biltorvet.dk AutoVidencenter Fyn Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Petersmindevej 1 F · 5000 Odense C · Tel: 6312 6660 · www.sde.dk PENSION Pension for Selvstændige Smallegade 10 · 2000 Frederiksberg Tel: 3393 8600 · Mail: info@pfs.dk · www.pfs.dk

RENOVERING Motorer mv. Aabenraa Cylinder Service Gl. Ribevej 1-5 · 6200 Aabenraa Tel: 7462 5765 · Fax: 7462 3195 · www.cac.dk

SVEJSEMASKINER/-UDSTYR Olego A/S Fabrikvej 19 · 8800 Viborg Tel: 8725 1140 · Fax: 8661 4713 · www.olego.dk

TESTUDSTYR Elektro Partner ApS Trehøjevej 2 · 7200 Grindsted Tel: 7531 0906 · www.elektropartner.dk

UDSTØDNING Walker Danmark Sjællandsvej 2 · 5500 Middelfart Tel: 6341 3300 · www.walker.dk

VÆRKSTEDSUDSTYR Lifte · Værkstedsudstyr · Indretning Förch Hagemannsvej 3 · 8600 Silkeborg Tel: 8682 3711 · Mail: info@foerch.dk · www.foerch.dk

Semler : Værktøj Banemarksvej 16 · 2605 Brøndby Tel: 4328 8275 · www.semler.dk · www.semlervaerktoej.dk

VIs du er en del af hele Eftermarkedets netværk! Med en optagelse i Eftermarkedets leverandørregister ved dine kunder, hvor de kan finde dig, når de har brug for det! Ring til annoncekonsulent Anita Rasmussen på 5117 1424 – eller skriv til hende på ar@mediapunktet.dk – og kom med i det gode selskab!

04 2016 • AUTOBRANCHEN

31


KNUDE PUNKT

Fagbladet AUTObranchen er et knudepunkt for mere end 2.100 virksomheder i branchens eftermarked.

Mere end 2.100 virksomheder i autobranchens eftermarked er tilsluttet én eller flere af eftermarkedets organisationer. De sælger biler, vedligeholder dem, udfører pladearbejde på dem og lakeNYT i 2016 rer dem, skifter Det behøver ikke at ruder på dem være en kæmpeinvesteog piller dem ring at blive set i AUTOsågar fra hinbranchen. Et lille, månedanden for at ligt visitkort er nok. Ring sælge dem i til Anita Rasmussen og småbidder. hør mere!

AUTO BRANCHEN DANSK AUTOGLAS

Alle er de en del af et professionelt, fagligt fællesskab. Et fællesskab, der hver måned tegnes af AUTObranchen. Her meddeler foreningerne sig til deres medlemmer. Her skildres de seneste trends i og omkring autobranchen. Her løses værkstedsrelevante juridiske knuder. Her er historier ude fra branchens maskinrum – værkstedet.

Fortæl, hvorfor dine produkter og services er uundværlige for mekanikeren, bilforhandleren, pladesmeden, autoglarmesteren og autogenbrugeren. Også i år udkommer vi med i alt 10 spritnye udgaver omkring den 1. i hver måned. Fyldt med historier om erhvervspolitik, branchefolk og fagligt-tekniske fif. Er du med?

Kom med i det gode selskab!

Kontakt annoncekonsulent Anita Rasmussen på ar@mediapunktet.dk eller ring på 5117 1424 og få tilsendt en medieplan. Har du mere på hjerte, end der kan rummes i en annonce, så kontakt redaktør Adam Pade på post@adampade.dk eller på 4848 1788. Velkommen til!

DANSK AUTOGENBRUG

DANSK BILBRANCHERÅD

DANSK BIL-FORHANDLER UNION

SAMMENSLUTNINGEN AF KØRETØJSOPBYGGERE OG AUTOOPRETTERE I DANMARK

AUTObranchen 04 2016  

Fagblad for eftermarkedet udgivet af fem branche- og arbejdsgiverforeninger i den danske autobranche

AUTObranchen 04 2016  

Fagblad for eftermarkedet udgivet af fem branche- og arbejdsgiverforeninger i den danske autobranche

Advertisement