Page 1

03 | April 2012

autobranchen.info

Lovgivning: Leasingindgreb koster dyrt MARKEDET: CAD vil bruge sociale medier Politik: Da udvalget tog imod


Uheldigt! Men en enestående chance for dit værksted Et nyt, stærkt koncept supplerer dit værksted RudeCenter har set dagens lys og du har nu muligheden for at være med helt fra starten. Som autoriseret RudeCenter får du chancen for at: • få flere kunder og øget indtjening • blive mere konkurrencedygtig • dit værksted bliver mere komplet og stærkt Vi sørger for: • markedsføring som autoriseret RudeCenter • korrekt faglig uddannelse • ruder i OE-kvalitet • hurtig og effektiv levering direkte fra din lokale au2parts grossist Er du interesseret i at høre mere om dine muligheder så kontakt Kim Birkjær på tlf.: 50 60 27 80 eller via mail kbi@cac.dk

autoriseret

www.rudecenter.dk Vi benytter ruder og tilbehør i original fabrikskvalitet.


KOMMENTAR

Vi går mod lysere tider!

Nu er det igen lyst, når arbejdsdagen starter; fuglene er så små begyndt at give deres besyv med, og kaprifolien står med små grønne blade som den første forårsbebuder. Det er ligesom om, der er mere energi og optimisme til en lang arbejdsdag. De første spæde tegn på, at optimismen også har indfundet sig i den vestlige verdens økonomiske krise, har vist sig. Arbejdsløshedstallene i USA går den rigtige vej, det værste uvejr i Grækenland ser ud til at være overstået med afskrivningen af hundredvis af milliarder på den græske gæld til udenlandske banker. Nu mangler vi bare nogle positive takter fra Italien og Spanien, som skal være med til at sikre rigtig fremgang i Europa. En ung gymnasieelev i min omgangskreds er ikke præget af krisesnak og snakken om, at intet kan lade sig gøre. Jeg tror faktisk slet ikke, han ser nyheder. Han fik en idé, gik straks i gang med at lave en hjemmeside, kontakte potentielle kunder og tre måneder senere åbnede han dørene til Vest-

www.autobranchen.info

sjællands første outlet-messe i den lokale hal. Mere end tusinde mennesker kikkede forbi, omsætningen var enorm, og successen var hjemme. Hovedparten af udstillerne bestilte omgående en stand til næste års messe. Lad os gå ind i foråret og sommeren med optimismen i højsædet; lad os tro på, at det kan lade sig gøre – i brugtvognsLad os gå ind i foråret og branchen kan vi så også sommeren med optimismen glæde os over, at de ulige i højsædet! konkurrencevilkår vedrørende demo- og leasingbiler nu er stoppet, og hele branchen kan med glæde se frem til en snarlig omlægning af den værdibaserede registreringsafgift, til gavn for alle. Det er jo slet ikke så ringe endda. Karl-Ove Pedersen Direktør DBFU

autobranchen | 03 | 2012

3


14

Indhold

Mesterskaber med nye discipliner

Nr. 03 April 2012

05 Foreningerne

Tre bestyrelser rystes sammen

06 Foreningerne

Stilfærdige overenskomster

08 Foreningerne

CAD griber fat i de sociale medier

10 Lovgivning

18

Ny serie: Teknisk Talt

Leasingindgreb koster dyrt · Bilforhandlere medfinansierer leasingindgreb

13 Autogenbrug

DAG på natarbejde

14 Mesterskaber

Nye discipliner i mesterskaber · »Man skal lige lande først«

17 Politik

Da udvalget tog imod

18 Teknisk talt

24

Det forstrakte ledbånd

20 Portræt

På eventyr med autobranchen

Virksomhed med udsyn

24 Læserrejse

Mexico: Tid til eventyr

26 Stafetten

Spændende trend i autobranchen – Af Niels K. Skak, AutoPartner

27 Foreningerne 30 Barometret Udgiver I/S autobranchen c/o FAI Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup T 3331 4555 • 3331 3075 • E fai@fai.dk www.autobranchen.info

Produktion Elbo Grafisk A/S

Redaktion Adam Pade (ansvh.) Postboks 140 • 3480 Fredensborg T 4848 1788 • F 4848 2922 E post@adampade.dk

Kontrolleret, distribueret oplag 4.203

Redaktionsudvalg Michael Nørregård (FAI) • Erik S. Rasmussen (CAD) Robert Lau (Dansk Autoglas) • Jens Brendstrup (D•A•F) • Børge Madsen (DAG) • Karl-Ove Pedersen (DBFU) • Thomas Krebs (SKAD)

Næste udgave adfklæjd

Annoncer Mediapunktet Søndervold 170 • 7200 Grindsted T 7674 2424 • F 7674 2425 E ar@mediapunktet.dk www.mediapunktet. dk Forsiden: Kenneth Kristensen har på 15 år opbygget en god solid autolakerervirksomhed i Fuglebjerg. Læs portrættet side 20.

Foreningen af Auto- og Industrilakerere Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup T 3331 4555 · F 3331 3075 · www.fai.dk

Abonnement Kr. 495,- + moms for 10 numre

Danmarks Automobilforhandler Forening Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup T 3331 4555 · F 3331 3075 · www.daf.dk Sammenslutningen af Køretøjsbyggere og Autooprettere i Danmark Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup T 7011 1300 · F 7027 1301 · www.skad.dk

ISSN 1903-4695

Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup T 4399 6633 · F 4371 0171 · www.cad.dk

Redaktionen slutter uge 18. Redaktionen slutter mandag den 16. april Tilsluttet

Dansk Autoglas

Dansk Autoglas Glarmesterlauget i Danmark Gothersgade 160, 1123 København K T 3313 6510 · F 3313 6560 · www.danskautoglas.dk Dansk Autogenbrug Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup T 3525 0560 · F 3525 0566 · www.autogenbrug.dk Dansk Bil-Forhandler Union Broholmvej 152, 4220 Korsør T 7022 6100 · F 7022 6114 · www.dbfu.dk


FOREN I NGERN E

Tre bestyrelser

rystes sammen Nedsættelse af arbejdsgrupper, teambuilding og en bekræftelse af viljen til at slå pjalterne sammen prægede bestyrelsesseminar blandt D·A·F, SKAD og FAI. Af Kim Østrøm, D·A·F Som et element i den igangværende fusionsproces mødtes de tre bestyrelser for D·A·F, FAI og SKAD i slutningen af februar på Hotel Faaborg Fjord til et todages seminar for at drøfte den forestående fusion. Den første dag bød på et engageret og effektivt fællesmøde, hvor de tre bestyrelser tog hul på en række af de vigtige temaer i fusionsprocessen. Overordnet bekræftede de tre bestyrelser hinanden i, at de fortsætter arbejdet mod det fælles mål: Én stærk fælles forening, som senest den 1. januar 2015 samler det meste af autobranchen. På det mere konkrete plan blev det diskuteret, hvordan de tre områders faglige integritet også fremover bliver sikret, så alle de knap 1.000 medlemmer i de tre foreninger kommer til at føle sig naturligt hjemme i den fusionerede forening. Fælles arbejdsgrupper Det blev desuden besluttet at nedsætte en række fælles arbejdsgrupper, der i de kommende måneder skal arbejde med vedtægter og kontingentstruktur, arbejdsgiverforeningen samt navn og logo til den kommende fusionerede forening. Arbejdsgrupperne er blevet bedt om at rapportere tilbage til bestyrelserne i oktober 2012.

www.autobranchen.info

Som afslutning på den første formiddag blev forsikringsselskaberne og den rette håndtering af skadesopgørelsen ivrigt diskuteret – et område, hvor der er fuldstændig sammenfaldende interesser mellem de tre foreninger. Derudover blev der nedsat to arbejdsgrupper bestående af formænd og direktører til at se nærmere på muligheden for at etablere et skadesregister og til at arbejde videre med kvalitetscertificering af skadesreparationer, hvor målet er én fælles platform for de tre foreninger. Udfordrende teamevent Om eftermiddagen havde D·A·Fs chefkonsulent Jørgen Storm forberedt en udfordrende teamevent. De i alt knap 30 deltagere blev delt op i hold, der derpå dystede mod hinanden ved flere spændende aktiviteter, herunder navigering i kraftige motorbåde på Faaborg Fjor samt forskellige udfordringer, der stillede krav til samarbejdet og en fælles indsats på de enkelte hold. Efter denne øvelse i samarbejdets svære kunst kunne deltagerne slutte den første dag med en festlig middag og samvær under mere afslappede former. Seminarets anden dag blev blandt andet benyttet til en opsamling på drøftelserne på førstedagen samt på separate bestyrelsesmøder i de tre foreninger.

autobranchen | 03 | 2012

5


FOREN I NGERN E

Stilfærdige overenskomster Kunne der overhovedet være tale om drama under årets overenskomstforhandlinger i den del af autobranchen, hvor overenskomsterne skulle fornyes i denne omgang, måtte det være forligsmandens mellemkomst i forhandlingerne mellem FAI og Malerforbundet i Danmark. Her brød forhandlingerne sammen efter en diskussion om satser, hvor FAI’s modpart, Malerforbundet i Danmark, fastholdt kravet om nøjagtig de samme satser, som var forhandlet på industriens område.

gulering af elevlønningerne på 2,25 procent pr. år. I D·A·F forhandles overenskomster med både HK og Dansk Metal inden for foreningens arbejdsgiverdel, ABAF. Med HK aftaltes blandt andet en mere fleksibel fastlæggelse af forældreorloven, en seniorordning og enkelte forhøjede satser. Med Dansk Metal blev ABAF enige om at forhøje mindstebetalingssatsen, så den pr. marts i år udgør 111,70 kr. for voksne og 62,05 kr. for medarbejdere under 18 år. Øvrige genetillæg forhøjes samtidig med 1,4 procent.

Det mest skrabede forlig Med forligsmandens assistance blev sidenhen indgået “det mest skrabede forlig i FAI’s historie”: Med to protokollater blev parterne enige om en regulering af satserne med 1,35 kr. i år og næste, yderligere 1,50 kr. på sygelønssatserne samt en re-

Udvidet arbejdstid Endelig stiger D·A·F-medlemmernes bidrag til deres kompetencefond – Autobranchens Uddannelses- og Samarbejdsfond fra 0,3 til 0,35 kr. pr. præsteret arbejdstime. Endnu udestår urafstemningen.

Af Adam Pade

Bosch Diesel Center Reparation af ALT diesel!

Bosch Tester • Delphi Tester • Denzo Tester

NYHED! Ny afdeling i Hvidovre

Læs mere på www.kbh-dieselcenter.dk

Test & rens af Benzin-dyser

Test & rens af CR-dyser

Test & rens af PD-Injektorer

Ekskl. moms

Ekskl. moms

Ekskl. moms

Kr. 100,-

Bosch Dyse Citroen 0 986 435 501

Kr. 1.200,Ekskl. moms

Kr. 200,-

Delphi Dyse

Ford Focus 1,8 TDCI EJBR02201Z

Kr. 1.245,Ekskl. moms

Kr. 300,-

Siemens PD-Injektorer 170 HK

Kr. 2.095,Ekskl. moms

Tilbuddene i denne kasse, gælder til og med 1. maj 2012 - eller så længe lager haves.

Vi er ikke de største, men vi stræber efter at være de bedste!

6

autobranchen | 03 | 2012

Auto Teknik A/S • Bosch Diesel Center Aalborgvej 77 9300 Sæby Tlf. 98 46 19 44 Besøg også vores hjemmeside www.auto-elektrik.dk For everything your car needs.

www.autobranchen.info


Vi gør det lidt anderledes end alle de andre koncepter…

Vi gør det enkelt

Vi gør det enkelt. HVad BetYder det? Kontakt Kim Birkjær på 5060 2780 eller på kbi@teknicar.dk og hør om mulighederne som medlem af Teknicar.


FOREN I NGERN E

CAD griber fat i de sociale medier Af Tanja Jeppesen, CAD Skulderklap, undrende øjne og anerkendende nik. CAD’s formandsmøde indebar det hele, både ris,

ros og forslag til forbedringer. Nye emner kom til – andre blev revideret, men alt i alt var det et godt møde med tilfredse deltagere. CAD kommer på de sociale medier Når vi i dag skriver 2012, må det erkendes, at vi som brancheforening ikke længere kan komme uden om de ”sociale medier”. Facebook er efterhånden blevet en integreret del af mange danskeres hverdag, og statistikker viser, at Facebook er det bedste sted at markedsføre sig. Derfor har CAD som led i sin nye kommunikationsstrategi besluttet at markedsføre sig via de sociale medier. Mulighederne er store. Selv om under halvdelen af mødets tilstedeværende endnu ikke har en facebookprofil, var der stor enighed og opbakning til det nye forslag. Det blev derfor besluttet, at temaet for næste års repræsentantskabsmøde i Aarhus skal omhandle de sociale medier. Nyt hjemmesidekoncept er en succes På formandsmødet fik alle deltagerne en detaljeret gennemgang af CAD’s nye samarbejdsaftale med IT-virksomheden, Seek4car. CAD har i tæt samarbejde med Seek4car udarbejdet et hjemmesidekoncept, der består af medlems-, lokal- og regionssider. Ved at integrere de tre hjemmesidelag vil CAD i fremtiden blive bedre repræsenteret på internettet. Alle formændene var begejstret for det nye hjemmesidekoncept, og flere er allerede i gang med at få en hjemmeside til deres lokalforening. CAD topper medlemsundersøgelsen Et andet emne, der blev orienteret om på formandsmødet, var den nye medlemsundersøgelse fra 2012. Fra medlemsundersøgelsen kunne det udledes, at CAD har fået godt fat i den yngre værkstedsindehaver. Desuden er det gennemsnitlige værksted vokset med markant større værksteder og ca. 5,9 medarbejdere i gennemsnit. Afslutningsvis kunne CAD-formænd, bestyrelse, direktion og medarbejdere samlet i det fynske til årets formandsmøde, hvor kursen afstikkes for den nære fremtid.

8

autobranchen | 03 | 2012

www.autobranchen.info


FOREN I NGERN E

CAD kickstartede igen foråret med det årlige formandsmøde i marts. Fra hele Danmark var i alt 28 lokalforeninger repræsenteret. Igen i år var det Danmarks knudepunkt, Brogården i Strib, der dannede rammerne for det årlige formandsmøde.

medlemsundersøgelsen konkludere, at ca. 80 procent af medlemmerne er glade for at være en del af CAD. Både hovedbestyrelsen og lokalformændene var godt tilfredse med tallene fra medlemsundersøgelsen, der i fremtiden vil blive brugt konstruktivt. Vedtægterne – nu helt opdateret Med udgangspunkt i det generelle ønske om opdaterede og mere moderniserede vedtægter blev der på dette års formandsmøde fremlagt nye vedtægtsændringer for lokalforeningerne. Formålet med standardvedtægterne er at opdatere de foregående samt skabe struktur og ensrettethed i de fremtidige lokalvedtægter. Findværksted.dk guider forbrugeren Findværksted.dk er en selvstændig side, der har til formål at guide forbrugeren hen til det rette værksted. Siden findværksted.dk den 1. december 2011 gik i luften, har besøgsantallet på siden været kon-

stant voksende. På formandsmødet blev formændene orienteret om findværksted.dk’s nye markedsføringsstrategi, der ikke kun henvender sig til CAD’s medlemmer, men i høj grad forsøger at fange den almindelige forbruger. Den nuværende markedsføring består af et radiospot, der spilles i 37 af landets lokalradioer. Inden længe vil en reklamefilm om findværksted.dk blive vist på Rådhuspladsen i København i forbindelse med afviklingen af den Internationale Filmfestival. I forlængelse af findværkstedssiden har CAD som led i markedsføringen udviklet en tilhørende mobilløsning, så forbrugeren altid har findværksted.dk lige ved hånden. Afslutningsvis takkede CAD’s nye landsformand, Henrik Pedersen, for et godt konstruktivt møde, der indeholdt fornuftige tiltag og forslag, der i fremtiden skal være med til at forny og forbedre CAD.

Undgå at beskadige dyre dæk og fælge! Fuldautomatisk dækskifter fra Hofmann. Hofmann Quadriga er maskinen til de krævende hjul. Nem og enkel betjening, komplet med hjælpearm og hjul-lift som standard. Den tager fælge med en bredde på op til 17” og til 30” i diameter. Godkendt af VDK, Volkswagen AG m. fl. Semler Værktøj fører Hofmann´s program i afbalancering, bremseprøvere og øvrigt værkstedsudstyr.

Banemarksvej 16, 2605 Brøndby, Telefon : +45 43 288 275, E-mail : vaerktoj@semler.dk · www.semlervaerktoj.dk

www.autobranchen.info

autobranchen | 03 | 2012

9


LOVGVN I NG

Leasingindgreb koster dyrt Fra glæde til dybe betænkeligheder – regeringens forslag om indgreb over for den udbredte brug af mindstebeskatningsprisen vækker forskellige reaktioner. Leasingbranchen er ikke alarmeret.

Af Adam Pade Det vil koste de danske automobilforhandlere mindst 650 millioner kroner, at regeringen fra 28. februar næsten sætter en stopper for indregistrering af biler til den såkaldte mindstebeskatningspris. Det vurderer regeringen i sit eget lovforslag, der sætter en tyk streg under, at biler som udgangspunkt skal koste lige meget, uanset hvad de bruges til – eller med andre ord: At bilerne skal koste, som var de indregistreret til slutbrugeren fra starten. Dermed kommer også leasingselskaberne til at skulle betale afgift af handelsprisen, omend de fortsat vil kunne afdrage registreringsafgiften over den første leasingperiode. Regeringen forventer, at biler, der hidtil har været indregistreret til eget brug eller indkøbt til leasing, generelt vil stige med omkring 20.000 kroner. Samlet set vil indgrebet efter regeringens meget finurlige beregninger indbringe et samlet provenu på 1,0 milliarder kroner – penge, der skal gå til nedsættelser af taksterne i og til forbedringer af den kollektive trafik. I autobranchen hilses forslaget forskelligt. CAD jubler I CAD blev dagen for fremlæggelsen af regeringsforslaget kaldt for “historisk”. »Endelig og langt om længe kom der has på al den virak og “cirkus”, der har hersket om leasing af biler samt forhandlernes demobiler,« udtalte direktør i CAD, Erik S. Rasmussen, i en pressemeddelelse. »De frie og uafhængige værksteder har nu i flere år været ramt af den unfair konkurrence, der har haft sit udspring fra leasing- og demobilområdet. Med den nye tillægslov er der ros til politikerne, der endelig fandt mod til at ændre den uretfær-

10

autobranchen | 03 | 2012

dige tilstand, der har hersket siden 2009,« hedder det. D·A·F rynker panden Andre toner lyder fra Danmarks Automobilforhandler Forening: Med forslaget springer regeringen for alvor ud som en fjende af privatbilismen i Danmark, hed det i en pressemeddelelse i forbindelse med forslagets fremsættelse. Siden da har lovforslaget været udsendt i høring. Heri peger D·A·F blandt andet på den nys udgivne DTU-undersøgelse, der påviser, at både miljø og samfundsøkonomi ville vinde ved en fortsat yppig fornyelse af den danske bilpark. Mest substantielt understreger D·A·F, at der med lovforslaget opstår en lang række spørgsmål, der ikke lader sig besvare. Det er dybt betænkeligt i betragtning af, at forslaget trådte i kraft samme dag, som det blev fremsat. Således mangler D·A·F svar på, om det vil være muligt at sælge fabriksnye biler til kunder, hvorefter forhandlerne modtager tilskud, support eller bonus i form af kreditnotaer? – Og hvilken konsekvens får det for en bilforhandler, hvis en importør efter et salg yder et importørtilskud, hvis tilskuddet ikke er indlagt i den anmeldte standardpris? spørger D·A·F, der også efterlyser en forklaring på, om den pris, en forhandler afgiftsberigtiger en ny model med, herefter er bindende for samtlige forhandlere? Tvivl om forhandlernes stilling Herudover peger D·A·F på yderligere et antal usikkerhedsmomenter, der rejser tvivl om forhandlernes stilling.

www.autobranchen.info


LOVGVN I NG

Regeringens forslag om at gøre handelspriser offentlig tilgængelige undrer også. »Hvis ønsket er mere gennemsigtighed, skulle man i stedet have fremsat forslaget om registreringsafgiften som en teknisk baseret afgift, sådan som D·A·F og resten af branchen gentagne gange har opfordret til,« anfører D·A·F. I Finans og Leasing er man selvsagt ikke fornøjet med forslaget, men vurderer på den anden side ikke, at forslaget vil ændre voldsomt på leasingselskabernes markedsandel. »Privat leasing er trods alt kun en niche set i forhold til erhvervsleasingområdet. Effekten på leasingprisen afhænger jo af andet end adgangen til at købe ind til mindstebeskatningsprisen, nemlig de rabatter, som vore medlemmer som storkunder kan købe til,« siger direktør Christian Brandt, der først og fremmest beklager, at betegnelsen “leasingindgreb” mere tjener til at sætte branchen

i et suspekt lys end til at forklare vælgerne, hvad indgrebet går ud på. Handler ikke altid om pris Christian Brandt fremhæver også, at privat billeasing alt andet lige bidrager positivt til statskassen ved manglende fradragsret for momsbetalingen i forhold til lånefinansiering med rentefradragsret. Herudover noterer han, at lovforslaget alt andet lige betyder en lønnedgang for firmabilisterne, hvis deres arbejdsgivere skal stille samme bilstørrelse til rådighed efter indgrebet. »Endelig er det vores erfaring, at det ikke altid er prisen, der får private til at lease. Vi oplever meget ofte, at det er den økonomiske sikkerhed i, at man kender omkostningerne, der afgør om man køber eller leaser,« siger Christian Brandt. Læs også næste side.

Det står der i forslaget Således beskriver skatteministeren selv hovedelementerne i regeringens leasingindgreb: »Det foreslås, at den afgiftspligtige værdi vedrørende registreringsafgiften værnes på yderligere tre måder i forhold til gældende ret, hvorefter et køretøj som hovedregel afgiftsberigtiges på grundlag af køretøjets almindelige pris ved salg til bruger her i landet, hvilket er den pris, en uafhængig køber betaler. For det første foreslås, at den afgiftspligtige værdi som minimum skal være den pris, der er betalt for køretøjet, og at mindstebeskatningsprisen ikke uden videre kan anvendes ved udtagelse af et køretøj til eget brug. For det andet at interesseforbundne virksomheder skal kunne godtgøre, at de køretøjer, de handler indbyrdes, i et ikke uvæsentligt omfang er blevet handlet til lignende priser mellem uafhængige parter. For det tredje at der sker offentliggørelse af afgiftsgrundlag for alle afgiftsberigtigede køretøjer, og af identiteten af den, der anmelder køretøjet til afgiftsberigtigelse, hvis den pågældende er en registreret virksomhed.« www.autobranchen.info

autobranchen | 03 | 2012

11


LOVGVN I NG

Regeringens nye regler for leasing- og demobiler får store konsekvenser for landets bilforhandlere.

Bilforhandlere medfinansierer leasingindgreb Af Niels Have, D·A·F Den ene milliard, som regeringen forventer at hente via sit forslag om at stramme reglerne for indregistrering af biler til mindstebeskatningspriser, kommer blandt andet fra forhandlernes i forvejen halvtomme lommer. Af lovforslaget fremgår det, at 40 procent af det ekstra provenu vil blive taget fra forhandlernes avance, svarende til 650 millioner kroner årligt. Det er et ganske betragteligt beløb at tage fra en branche, som er kendt for sine svære forretningsvilkår. Udover den direkte effekt på forhandlernes avance vil forslaget også have en række indirekte effekter på forhandlerne. For det første vil de ændrede regler betyde dyrere biler, hvilket medfører, at forbrugerne vil købe endnu flere biler i de små segmenter. Forhandlernes avance på de små biler er stort set nul, så dette vil helt klart også reducere avancen. Regeringen forventer, at indgrebet vil give en

milliard kroner ekstra til statskassen om året. Beregninger fra D·A·F viser dog, at indgrebet potentielt kan indbringe statskassen mellem seks og syv milliarder kroner om året. Det betyder, at indgrebet bliver langt mere omfattende end først forventet. Samtidig vil forhandlerne opleve, at det fremover bliver meget svært at indkøbe det antal demobiler, som importøren kræver. Landets bilister bliver også tabere i spillet i og med, at mange biler betragtelig dyrere. Selv om forslaget som nævnt vil betyde, at der bliver solgt flere små biler, bliver selv disse også dyrere. De populæreste leasingbiler er nemlig de helt små, som forbrugerne har kunnet lease til under 1.500 kroner om måneden. Desuden bliver forbrugerne også ramt af, at deres arbejdsgivere ikke længere vil have adgang til billige leasingbiler. Det betyder, at dem, der vælger at have en firmabil, fremover skal betale mere i skat som følge af prisstigningerne.

Attraktive person- og varebiler Er du professionel bilhandler og ønsker mulighed for at

købe attraktive leasing-, finansierings- og udlejningsbiler – så kontakt BCA på nedenstående webadresse med henblik på at blive optaget i købergruppen samt muligheden for at byde med på de fysiske auktioner via Live Online systemet.

Europas nummer ét bilauktion Auktion TIRSDAGSauktion

VEJLE auktion

ONLINE BCA DIRECT auktion

ONLINE

hver tirsdag kl. 9.00 – året rundt

CarNext.dk Online

auktioner BCA Autoauktion A/S Bugattivej 12 · 7100 Vejle Tlf. 75 85 83 00 · Fax 75 85 81 64

VEHICLE REMARKETING

210x148,5_BCAimage_jan12.indd 1

12

autobranchen | 03 | 2012

www.bca.dk

17/01/12 08.34

www.autobranchen.info


AUTOGEN BRUG

Autogenbrugerne søsætter pilotprojekt om lynhurtig levering.

DAG på natarbejde Af Adam Pade

Er der noget, der kan irritere, er det at gå i stå med en værkstedsreparation, fordi man lige mangler en del. Nu vil autogenbrugerne gøre andre aktører i branchen kunsten efter og levere dele fra dag til dag – også selv om de først bestilles hen på dagen; ja, endog helt frem til kl. 16.30. Levering kan ske så tidligt som kl. 07.00 næste morgen. I første omgang er der tale om et pilotprojekt, der omfatter medlemmerne af Dansk Autogenbrugs bestyrelse. Foreningen har indgået aftale med Post Danmark-selskabet HIT, der har dybe svenske rødder med speciale i dag-til-dag- og nattil-daglevering. HIT har terminaler i Randers, Kolding og Glostrup og beskæftiger vognmænd, der alle har lange samarbejdsrelationer med selskabet. Selskabet har samme “track-and-trace”-system som andre professionelle transportører, formår at informere

CTR 12000 VISION

“proaktivt” om afvigelser og kan glæde sig over en høj leveringssikkerhed. Pilotprojektet løber frem til 1. maj, hvorefter både DAG-medlemmer og transportør får lejlighed til at tænke sig om. »Succeskriteriet er selvfølgelig, at der er en efterspørgsel på denne form for levering hos landets værksteder,« siger direktør Børge Madsen, der bestemt godt kunne forestille sig, at det var tilfældet: »Mange værksteder har allerede den form for levering gennem andre leverandører, så det er oplagt også at få leveret brugte dele på denne måde.« Nat-til-daglevering kan komme til at spare værkstederne både tid og penge. »Mekanikeren kan straks komme i gang, når han møder om morgenen, og skal ikke vente på, at dele først dukker op i løbet af dagen. Det gør det nemmere at planlægge, og speeder reparationstiden op – og sparer lånebiler,« konstaterer Børge Madsen.

NYHED!

Fuldautomatisk Modstandssvejser fra Car-O-Liner

CH37 Induktions-varmer - opvarmning uden flamme!

Kvalitets sikring ved Skadesreparationer • • • • • • • • • • •

Automatisk måling af emnetykkelse Automatisk identifikation af materiale type Automatisk indstilling af strømforbrug Udregner selv punktdiameter efter behov Opfylder EU- Direktiv 2004/40/EG Dokumentation af svejsedata med WinSpot 6 m. svejsekabel Høj effekt 12000 kA. Let at opgradere via USB port. Utrolig let at betjene Leveres standard med 4 stk. svejsebøjler

Opvarmning af rustne bolte ved f.eks. styrestænger, udstødning og ophæng m.m.

Fordelen ved at anvende varme gennem induktions-teknologi er at der ikke er åben flamme. Den kraftige induktionsvarmer CH37 kan anvendes på samme måde som en gasflamme, uden at ødelægge/ opvarme nærliggende dele (gummislanger, ledninger og plast m.m.) Der er 5-trins regulering af effekten, og kontrolsystem for overophedning. Kraftig håndtag med fleksibel tænd- og slukknap.

TEC H N I C A L D A TA Opvarmer ikke 208-240 V 50-60 Hz, 1 ph, 16 A (20 A US) omkringliggende IP21 18 - 40kHz dele som slanger, 3,8 kW kW ledninger m.m.1,6 3 m length

Mains supply:

Degree of protection: Working frequency: Main Supply Power Heating Power (Maximum): Induction cable: Cooling system: Weight: Water tank:

Water (decalcified) 34 kg

T E C H N I C A L20 lD A T A

Mains supply:

odkendt Nu også g . gruppen .G af hele V.A 6755)

Degree of protection: Working frequency: Main Supply Power Heating Power (Maximum): Induction cable: Cooling system: Weight: Water tank:

208-240 V 50-60 Hz, 1 ph, 16 A (20 A US) IP21 18 - 40kHz 3,8 kW 1,6 kW 3 m length Water (decalcified) 34 kg 20 l

(VAS nr.

Fabrikvej 19 · DK-8800 Viborg Telefon +45 8725 1140 Telefax +45 8661 4713 www.olego.dk

Kombineret A5 annonce_tværformat.indd 1

www.autobranchen.info

1/16/12 9:55

autobranchen | 03 | 2012

13


MESTERSKABER

Nye discipliner i mesterskaber Mathias B. Frimor vandt danmarksmesterskabet i autolak, der i år bød på nye udfordringer i forhold til 2010. Af Adam Pade Leverandørudstilling, airbrushkurser, danmarkspremiere på en vandig lak til lastbiler, en produktdemonstration, en norsk airbrushkunstner, to lokale FAI-generalforsamlinger – foruden mesterskaber i karrosseri, bygningsmaling og skilteteknik: Teknisk Skole Silkeborg formelig gnistrede af aktivitet i dagene 15.-17. marts, da skolen lagde rammer til et overflødighedshorn af aktiviteter. Autolakererne gennemførte således deres femte nationale mesterskab, og billetten til verdensmeTrelagslakering og montering af en folie var blandt autolakerernes opgaver. Længst til højre et glimt fra et af airbrushkurserne og fra konkurrencen i karrosseriteknik. Til venstre: I år indgik for første gang en plastreparation i autolakerernes konkurrence.

14

autobranchen | 03 | 2012

sterskaberne World Skills – i Leipzig næste år – blev vundet af fagets nye danmarksmester, Mathias B. Frimor, 3N Autolak i Thisted, forfulgt af Jesper Bønnelykke, Svendborg Autolakereri, og Mike Sørensen, JB Autolakering Skjern, på en andenog en tredieplads. Konkurrencen i år var blevet en kende mere udfordrende end tidligere: Dels var antallet af timer reduceret fra 22 til 20, dels skulle deltagerne i år både prøve kræfter med en trelagslakering og en plastreparation. Herudover omfattede opgaverne en vådlakering af en skærm og en dør, lakering af en forklap med slibefylder (det var her, lakken var en trelagslakering), en reparation, udførelsen af en dekoration og montage af en folie samt ikke mindst en farvetilpasningsøvelse. 12 deltagere I alt 12 deltagere var med, herunder Julia Rytter fra Haraldsborggymnasiet i Sverige og Tommy Hauge fra Norge. Traditionen tro medvirkede seneste danmarksmester, Glenn Holst Nielsen, i dommerkollegiet sammen med Jens Søndergaard Hansen, Michael Elkjær, Michael Møller, Bjørn Erik Tveiten (Norge) og tidligere World Skills-deltager, svenske Camille Cederlund – begge sidste med titlen World Skills Experts. Altimens sveden drev deltagerne af panden kunne nysgerrige gæster fornøje sig med de fine stande, som fagets sponsorer medvirkede med, el-

www.autobranchen.info


MESTERSKABER

»Man skal lige lande først« ler de kunne blive introduceret til Spies-Heckers spritnye Permafleet Hi-TEC Truck Base Coat 680 til lastbiler egnet til multitoning. Standox demonstrerede sin UV-filler, der gør det muligt at slibe på overfladen få sekunder efter tørring med en særlig UV-lampe. Sponsor af skærme, dør og forparter var i år Toyota. Airbrush på forklap og – I den ene af de to konkurrencehaller sad Monica Thordén Pollen fra norske Telemarken og udførte en airbrush-dekoration på en forklap. Hertil var hun indbudt af skolen som et lille PR-fremstød. Monica har været selvstændig i et par år og var faldet for airbrushteknikken på grund af dens muligheder for usynlige overgange og farvegradueringer. Farver var der også rigelig af i udstillerområdet, hvor Susanne Bertin fredag og lørdag lod sig klæde på – med pensel og airbrush – af faglærer Kate Voetmann fra Teknisk Skole Silkeborg: De er naboer og optræder jævnligt sammen. Ikke mindst lørdag var udstiller- og konkurrenceområdet velbesøgt og lignede den “fagets fest”, som danmarksmesterskaberne også er. Vinderne af samtlige de tre mesterskaber blev offentliggjort under festaftenen lørdag – og for Mathias kan nedtællingen nu begynde til konkurrencen over dem alle: World Skills i Leipzig.

www.autobranchen.info

Af Adam Pade »Man skal lige lande først, men det gi’r et fantastisk fagligt boost at have været med. Man arbejder mere præcist og hurtigere, og det er lidt ligesom om, man både selv og ens kolleger bliver løftet. Man bliver skarpere.« Således beretter Tommy Laugesen om, hvor-

Tidligere World Skills-deltager Tommy Laugesen medvirkede som dommer under danmarksmesterskabet i karrosseriteknik.

autobranchen | 03 | 2012

15


MESTERSKABER

dan det var at komme hjem efter at have deltaget i verdensmesterskaberne for karrosserifaget i Canada i 2009, hvorfra han hjemtog en flot femteplads. Han har siden da været ansat som svend i Bilernes Hus ganske tæt ved Teknisk Skole Silkeborg. I disse dage – 15.-17. marts – medvirker han som dommer under karrosseriteknikernes danmarksmesterskab på Teknisk Skole Silkeborg.

Ovenfor: Norske airbrushkunstner Monica Thordén Pollen, udstillingsområdet og bodypaintkunstnerne Kate Voetmann (siddende) og Susanne Bertin. Nederst: Konkurrencedeltagerne i henholdsvis autolak og karrosseri samlet til paradefoto under gallamiddagen lørdag afen.

16

autobranchen | 03 | 2012

Deltagelse fra Norge Konkurrenceopgaverne bestod af udmåling af en undervogn, opretning af venstre forvange, skarring af venstre forvange og udskiftning af en bagskærm. Som delopgaver indgik opmåling, skarring og svejsning af løse karrosseridel, slibning af svejste I-søm og en opretningsopgave. Konkurrencedeltagerne – de var fire i alt – var alle fra Teknisk Skole Silkeborg med undtagelse af Kristian Høgli fra Norge, der med de danske mesterskaber fik lejlighed til at øve sig inden det norske mesterskab. Som dommere medvirkede desuden Lars Frimodt Sørensen, Silkeborg, og Michael Madsen fra TEC i Hvidovre foruden Jesper Vang Falkenberg, Silkeborg, som overdommer. Som sponsorer optrådte blandt andre også her

Toyota foruden en stribe af fagets leverandører. Medvirkende var også Erik Larsson fra karrosseriskolen i norske Skien. Her har skolen indgået et samarbejde med Teknisk Skole Silkeborg. I Norge udbydes karrosseriteknikeruddannelsen på hele 21 tekniske skoler, og her ser faget frem til de norske mesterskaber til efteråret. I modsætning til i Danmark afholder nordmændene kun nationalt mesterskab hvert andet år i takt med verdensmesterskaberne. Hans drivkraft er at vise sit fag for alverden: »Ved at demonstrere, hvor avanceret håndværk, der er tale om, skaber vi forståelse for, hvad godt håndværk går ud på og koster,« fastslår Erik Larsson. For Jesper Vang Falkenberg er drivkraften at styrke fagets anseelse: »For mig handler det ikke så meget om konkurrencen som om fagets anseelse. Det er derfor, jeg gør det her,« siger Jesper Vang Falkenberg, der ikke lægger skjul på sin ambition: At gøre Teknisk Skole Silkeborg til verdens bedste karrosseriskole. Vinder af årets mesterskab blev færøske Jógvan Isaksen, Prolakk Torshavn, der straks kunne dele glæden samme med sin mor og sin søster.

www.autobranchen.info


POLITI K

Der lyttes! lovede en åben skatteminister Thor Möger Pedersen under sit besøg i Håndværksrådets Autoudvalg. Blandt dagsordenspunkterne var ønsket om at rulle reparationsgrænserne tilbage.

Da udvalget tog imod … Af Adam Pade Ligefrem love noget turde skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) ikke, da han aflagde visit i Autoudvalget under Håndværksrådet i midten af marts – undtagen at ville lytte. Og lytte gjorde han, altimens direktører og formænd for AUGTIG, CAD, Dansk Autogenbrug, FAI, Dansk Autoglas og SKAD samt direktør Ane Buch og erhvervskonsulent Lars Magnus Christensen forelagde denne del af autobranchens holdninger til leasingbiler, bilafgifter og reparationsgrænser. »På dagsordenen stod blandt andet den urimelige konkurrence, som nogle af vore organisationer synes, at leasingselskaberne påfører branchen ved at kunne købe biler til mindstebeskatningsprisen, men det problem bliver jo nu løst med regeringsindgrebet, hvilket vi ser meget positivt på,« fortæller Ane Buch. Den norske model Mødet handlede også om behovet for en omlægning af registreringsafgiften – gerne med den norske model som forbillede, hvorefter afgiftsberegninger sker ud fra helt objektive, tekniske kriterier frem for at være værdibaseret. »Ministeren kunne intet sige om, hvornår man for alvor tager fat på registreringsafgiften, men vi fik bestemt indtryk af, at han tog meget vel imod vore inputs,« fortæller Ane Buch. Ikke mindst benyttede udvalget lejligheden til at argumentere for, at reparationsgrænserne blev rullet tilbage – eller op til tidligere tiders niveau; dvs. fra den nyeste 55/65- procentregel til 65 henholdsvis 75 procent. »Vi påpegede de positive beskæftigelsesmæssige konsekvenser af at sætte reparationsgrænserne op, og at det simpelt hen er spild af ressourcer at skrotte nyere, forholdsvis lidt skadede biler, der nemt kunne komme ud at køre igen. Jeg tror, det gjorde indtryk, da udvalget viste billeder af nyere

www.autobranchen.info

biler, der var dømt til skrotning, selv om de langtfra var skrotningsmodne,« fortsætter Ane Buch. Skattereformen – en udfordring Skatteministeren orienterede på sin side om de udfordringer, regeringen står overfor i den nærmeste fremtid, herunder om behovet for en skattereform – her var finansieringsforslag velkomne! understregede ministeren. Håndværksrådet har tradition for at indbyde nye regeringsmedlemmer til møder med rådets bestyrelse eller fagudvalg. Vist skal der være konkrete punkter dagsordenen, men sigtet er også at få præsenteret den brede vifte af aktører, der virker sammen med Håndværksrådet. »Og her levede mødet bestemt op til formålet, idet skatteministeren erklærede sig meget åben for en fortsat dialog,« siger Ane Buch.

Autoudvalget benyttede blandt andet mødet med skatteminister Thor Möger Pedersen (billedet) til at plædere for at sætte reparations­grænserne op til, hvad de var inden indgrebet i 2010.

autobranchen | 03 | 2012

17


TE K N I KS TA LT

Det forstrakte ledbånd … På de danske skadestuer er det en daglig bedrift at behandle forstrakte og beskadigede ledbånd. Det er efterhånden en arbejdsgang, vi også må vænne os til på de danske autoværksteder. Dog skal der her ikke checkes ledbånd, men taktkæder. I takt med at bilerne skal gøres lettere, bliver taktkæden gjort mindre og tyndere. Det resulterer oftere og oftere i, at kæden strækker sig. Bosch Carservice v. Jon Magnusson, Hadsundvej 5 i Rødovre, fik en Citroen C4, 1.6 benzin Turbo ind med manglende trækkraft. Det blev begyndelsen på et helt forløb af små, af hinanden uaf-

hængige fejl, men som sluttede med den forstrakte taktkæde. Som det første checker mekaniker Lars Magnusson bilen for eventuelle mekaniske fejl, da han ved, at bilen netop har været serviceret på et andet værksted. Lars finder en vildfaren turboslange og monterer denne igen.

RAPPORT Bil Citroën C4, 1,6 benzin, turbo Fejl Turbo mistede effekt eller satte ud Årsag Flere. Turboslange faldet af, elektrisk vandpumpe og bankesensor defekt. To lambdasonder defekte. Slidt taktkæde. Udbedring Turboslange genmonteret, bypass-ventil skiftet, to lambdasonder skiftet. Taktkæden skiftet.

18

autobranchen | 03 | 2012

www.autobranchen.info


TE K N I KS TA LT

Der kan være mange årsager til, at en turbo lægger sig ned. En hel del af dem havde fundet sammen i motorrummet på en C4.

Derpå udlæser Lars Magnusson bilens fejllager med sin KTS 540-tester og sørger for at slette eventuelle fejlkoder, som den løsrevne turbo slange kunne have forvoldt. Bilen kører nu fint, og Lars sender glad sin kunde på farten igen. Kæden hoppede en tand Desværre for kunden går der ikke mere end et par hundrede kilometer, før advarselslampen i bilens instrumentbræt for forurening samt motorfejl tænder. Kunden besøger endnu engang værkstedet i Rødovre. Da Lars slettede fejllageret sidste gang, bilen var inde, kunne han nu gå efter de fejlkoder, som bilens computer siden havde registreret. Der lå fejl på Lambdasonde før katalysator, mager drift, samt fejl på bankesensor. Lars Magnusson kontaktede nu Tom Bruno Pe-

dersen fra Bosch Tekniske Hotline, hvorpå Lars Magnusson udførte en måling med sin 4-gas-tester. Målingerne her så fine ud. Da turboen er sat helt ud efter nødkørsel, rettes nu søgelyset mod turboens bypass-ventil. En grundig analyse afslører metalspåner i ventilen, hvorpå den udskiftes. Tom Bruno Pedersen i Bosch’ Hotline bad nu Lars om at checke timingen på kæden, da denne under ekstreme omstændigheder kan hoppe en tand eller strække sig. Og ganske rigtigt: Kæden havde strakt sig. Værkstedet udskiftede den defekte kæde, og bilen kører lystigt igen uden fejl. Hos Jon Magnusson og hos Bosch Teniske hotline er de nu stødt på flere af disse ledbånd/kædeproblemer, og i takt med, at bilerne bliver ældre, vil der opstå flere problemer af denne art, end man først havde forventet.

På AutoVidecenter Fyn og AutoVidencenter Vejle på Syddansk Erhvervsskole har vi nu taget alle vores nye værksteder i brug. Vi råder over ni værksteder fordelt på 4000 kvadratmeter, hvor vi kan imødekomme alle dine og virksomhedens behov for uddannelse og efteruddannelse inden for person- og lastvogne!

Kursuscentre på første Klasse syddaNsk erhVerVsskole odEnSE-VEjlE

Vi hjælper dig med at få diN efteruddaNNelse op i gear

Så er du mekaniker, mester eller bilimportør og vil vide mere om vores tilbud inden for personvogne, kan du kontakte Jesper Beck Holm, tlf. 2271 0576 eller mail jbo@sde.dk, og vil du vide mere om vores tilbud inden for lastvogne, så kontakt Henning Wesselhoff Jakobsen, tlf. 2270 1322 eller mail hwj@sde.dk Vi har kurser indenfor: Aircondition Fejlfinding Can Bus Commonrail Diagnosetester Hybridbiler

tjek mere her

Mesteruddannelse —

Og meget andet ...

Læs mere på sde.dk/auto

www.autobranchen.info

autobranchen | 03 | 2012

19


PORTRÆT

Der er højt til himmelen hos Kenneth’s Autolak ApS beliggende ud til kilometervis af flot natur.

Kenneth Kristensen – selvstændig autolakerer siden 1995 – i dag med hovedkvar­ ter i det naturskønne Fuglebjerg.

Virksomhed med udsyn Af Adam Pade Denne historie kunne meget vel handle om udsyn. Imponerende er de brede vidder omkring Kenneth’s Autolak ApS i Fuglebjerg mellem Slagelse og Næstved, og et vist udsyn har der vel også skullet til for på få år at opbygge en solid autolakeringsvirksomhed med flere afdelinger og et gennemløb på mellem 4.000 og 6.000 biler om året. Kenneth Kristensen (45) ville være håndværker – hans far var murer – og som det er hørt før, var det et familiemedlem, der ansporede ham til at gå i lære som autolakerer. Det blev hos Nyrup Autolak i Nyrup – en af de utallige småbyer her på egnen; den egn, Kenneth Kristensen selv stammer fra.

20

autobranchen | 03 | 2012

1984 var et rigtig dårligt tidspunkt at være nyudlært på, og igennem de følgende 15 år var Kenneth Kristensen væsentligst beskæftiget med at lægge asfalt ud. Væsentligst – ja, for i weekend’erne hjalp han til på sit gamle lærested. Begyndte i Skælskør I 1995 lejede han sig ind i et værksted i Skælskør og byggede sin egen kabine. Her var han beskæftiget i fritiden. Om selvstændigheden var en drøm? Vel, man vil vel altid gerne have foden under eget bord, noterer Kenneth Kristensen. Og skostørrelsen voksede: I 2003 overtog han et autolakereri grundlagt i 1956 i nærliggende Sandved, hvis tilbageblivende ansatte fortsatte den dag-

www.autobranchen.info


PORTRÆT

lige drift. Kunderne kom til i en lind strøm, og i 2005 stod Kenneth Kristensen da over for den store beslutning: At stoppe væksten – eller gi’ den gas. – Fortsatte i Fuglebjerg »På det tidspunkt var vi fire-fem mand og måtte daglig bruge, hvad der svarer til en mandedag, på at flytte biler rundt og rydde til side. Samtidig måtte vi konstatere, at der var visse krav fra Arbejdstilsynet, vi simpelt hen ikke kunne opfylde. Så besluttede jeg at hælde 10 millioner i det her,« fortæller Kenneth Kristensen. “Det her” er altså de 1.000 kvadratmeter med kilometervis af høj naturudsigt i udkanten af et af Fuglebjergs håndværkerområder. Firmaet flyttede ind i 2006, og i dag beskæftiger virksomheden seks svende og en lærling – inklusive Kenneth selv, der med særlig hengivenhed kaster sig over farvetoningen – og tre chauffører med tilhørende biler. I staben af chauffører finder man hustruen Lisbeth. – Og er nu nået til Næstved Det stopper endog ikke her: I fjor lejede han sig ind i et værksted i Næstved – mange af kunderne kommer jo herfra – hvis ejer også driver virksomhed på Falster. Det er der kommet et rigtig fint samarbejde ud af. Hvordan kan det nu lykkes at opbygge en pæn, mellemstor virksomhed på godt 15 år – i en tid med prispres, høje omkostninger, arbejdsmiljøkrav og en teknologisk udvikling, der vel godt kan tage pusten fra én? Kenneth Kristensen har ingen akademisk opskrift. »Det er svært at sætte ord på. Vi gør meget ud af at levere rimelig kvalitet til aftalt tid og til en fornuftig pris. Især lover vi ikke for meget. Kan vi ikke nå en opgave til en bestemt tid, så siger vi, at sådan er det,« siger Kenneth Kristensen. Mindst to andre, konkrete forhold spiller dog ind: Effektiv produktion og en kvalificeret leverandør.

Kenneth’s Autolak omfatter to store sprøjtekabiner placeret centralt i den store hal.

Kenneth Kristensen ser ud til Henrik Brogaard i klargøringen.

Lærling Trine Ross manuduceres af svend Erik Elsner.

Hver svend – sin arbejdsplads Kenneth Kristensen har opdelt sit byggeri, så de to kabiner – henholdsvis 8,5 og 10 meter lange – danner kernen i bygningen med blanderum ved den ene side og gennemgang ud for den anden. Foran kabinerne er slibeværkstedet med ikke færre end 14 lifte, der sikrer fleksibilitet. I værkstedet har

www.autobranchen.info

autobranchen | 03 | 2012

21


PORTRÆT

Stop snakken – vi klarer lakken, hedder det på de tre store kassevogne, som Kenneth’s Autolak også bruger til auto­ transport.

hver medarbejder sin egen faste plads og sit eget værktøj (»jeg kan ikke selv arbejde med en andens værktøj – hvorfor skulle mine medarbejdere så?« spørger Kenneth). I modsatte ende af hallen er klargøringen. – Og produkterne da? »Vi skiftede for tre år siden til Spies Hecker, og det var et godt skifte. Produkterne er gode, er af høj kvalitet og har hurtige tørretider, og ikke mindst har leverandøren en super backup med dygtige teknikere,« fortæller Kenneth Kristensen, der synes, han også får fin hjælp, når det gælder miljøsiden. Leder-input’et Dernæst henter han inspiration i sit netværk – CUI Lederudvikling: En gruppe af værkførere og ledere i branchen, der mødes et par gange om året, og efterhånden er på så fortrolig fod med hinanden, at de kan tale åbent. Netværket understøttes også af leverandøren. »Vi benchermarker os op mod hinanden. Det er rigtig sundt! Der kan godt ligge en stærk oplevelse i at konstatere, hvor meget eller hvor lidt en virksomhed omsætter pr. medarbejder,« fortæller Kenneth Kristensen. Netværket tager udgangspunkt i et helt skema, hvor deltagerne bliver i stand til at måle sig selv over for de andre. Det kan handle om lige fra materialeforbrug til energiforbrug. Kenneth’s Autolak ApS er KS 2000-certificeret. »Det er vi nødt til af hensyn til de af vore kunder, der forlanger det. Selvfølgelig medvirker kvalitetsstyringen også til at have en vis struktur i virksomheden, men struktur vil man under alle omstændigheder skulle have. Der ligger også en vis signalværdi i en certificering, men var signalværdi det eneste, er jeg ikke sikker på, jeg ville investere så mange tusinde kroner i det hvert år,« noterer Kenneth Kristensen. Ny styrke Han ser frem til sammenlægningen af FAI, D·A·F og SKAD: »Vi kommer til at stå stærkere. Jeg tror på, at man får større forståelse for hinanden, når man sidder omkring samme bord.« – Og fremtiden da? »Vi har nok den nuværende størrelse, men man ved jo aldrig – Næstved var for eksempel ikke for-

22

autobranchen | 03 | 2012

www.autobranchen.info


PORTRÆT

KENNETH’S AUTOLAK ApS Kristenmindesvej, Fuglebjerg Ejes og drives af Kenneth Kristensen med afdelinger i Skælskør og Næstved. I alt 12 medarbejdere. Udfører lakering af person- og varebiler samt industrilakering i mindre målestok. Tilsluttet FAI.

udset,« smiler Kenneth Kristensen, der dog vurderer, at tiden om fem til 10 år er inde til de første overvejelser om et generationsskifte – et vel gennemført generationsskifte skal som bekendt tage tid. »Jeg forventer i hvert fald at være her mindre, når jeg fylder 60. Da skal jeg have det liv, der ikke har været tid til indtil nu.« Generationsskiftet bliver efter al sandsynlighed ikke med et af børnene – både Mirella (17) og Daniella (18) har andre planer.

TEXA’s

nye konfortserie

»Og jeg vil ikke presse dem. Når man sidder som forælder og kender til det slid, der ligger i at opbygge og drive en virksomhed, føler man ingen anledning til at kaste dem for løverne,« noterer Kenneth Kristensen. – Og den fritid, du ikke har – hvad går den med? »Jeg kører i marken! Vi har nogle gode venner med et landbrug. Her hjælper jeg til, og det får mig til at slappe af. Joh – høsten er en dejlig tid,« konstaterer Kenneth Kristensen.

Bestil en demonstration på dit værksted

Konfort 700R serien er TEXA’s helt nye fyldemaskiner til service på klimaanlæg, bygget til det nye kølemiddel 1234yf. Leveres også til den nuværende R134a. TEXA Konfort 780 BI-GAS er den helt nye kombimaskine med mulighed for køre begge kølemiddel typer. Som tidligere er TEXA’s Konfort serie, kendt for kvalitet og brugervenlighed samt lave driftsomkostninger. Godkendt / anbefalet af en række bilfabrikanter. For yderligere information: Kontakt os allerede i dag på tlf. 75 31 09 06 eller post@elektropartner.dk

HOVED ELEMENTER • • • • • • •

Drifts typer: - hurtig fuldautomatisk - programmerbar Olie- og pumpeinfo på display Printer Højkapacitets vakuum pumpe Software opdatering via SD-kort Vejledningsguide på display Bil/lastbil/landbrugs database

TILVALG

• Ekstra lange service slanger • Skyllesæt • POE beholder • Kølemiddel identificering

Elektro Partner ApS • Trehøjevej 2 • 7200 Grindsted • Tlf. 75 31 09 06 • Fax 75 31 02 41 • www.elektropartner.dk

www.autobranchen.info

autobranchen | 03 | 2012

23


LÆSERREJSE Turen går blandt andet til området omkring Oaxaca (tv.) og Palenque. I just dette område opdagedes i 1952 Campeche Pakals grav. Pakal var regent og le­vede 603-683 e.kr. Graven var den første, der blev opdaget i hele Maya-området. Store billede: Domkirken i Taxcos.

I samvær med kolleger fra hele autobranchen kan du nu opleve det gamle og ny Mexico på første hånd – inkl. faglige indslag. Rejsedage: 24. oktober og 14 dage frem.

Mexico: Tid til eventyr Templer og pyramider, bjerge og regnskove, pulserende byliv og en fremmed autobranche: autobranchens tur til Mexico i dagene 24. oktober-07. november har alt, hvad der skal til for at skabe en mindeværdig tur i gode kollegers selskab. Her er lagt vægt på at komme længst muligt rundt snarere end at dase ved en hvid sandstrand, fortælle spændende historier og give et indblik i en autobranche, der ligger fjernt fra vore breddegrader. Gamle civilisationer Vi stifter bekendtskab med sporene efter de højt avancerede civilisationer, der befolkede landet inden spaniernes ankomst: Vi passerer igennem aztekerhøjlandet, fornemmer sapotekerne omkring

24

autobranchen | 03 | 2012

Oaxaca og skal opleve mayakulturen i det sydlige Mexico. I selve Mexico City oplever vi lige fra Cortes’ Nationalpalads til Diego Riveras 450 kvadratmeter store vægmaleri, der skildrer landets historie fra 1521 til 1930. Og vi skal sejle: Ad Rio Papaloapan, inden vi besøger de enestående mayaruiner ved Palenque. Palenque er kulminationen i den senklassiske mayakultur og formentlig opført for 1.500 år siden. På syvendedagen går turen opad: Til San Cristôbal de las Casas, der er centrum for den store indianerkultur i Chiapas-provinsen. Byen er opkaldt efter en spansk munk, der kort efter spaniernes ankomst sikrede indianerne enkelte rettigheder.

www.autobranchen.info


Rejs med Autobranchen og Albatros

Viva Mexico! Få store oplevelser til små penge: templer og pyramider, charmerende kolonibyer, højland, jungle og en berømt dansk opdagelsesrejsende - med dansk rejseleder, 14 dage

Kom med til farverige Mexico og få et spændende udvalg af naturog kulturoplevelser fra aztekernes og mayaernes store riger. Der vil i begyndelsen af rejsen være et par faglige indslag, bl.a. et besøg hos et mexicansk busselskab. I Mexico City ser vi aztekernes tempelby Teotihuacán og fortaber os i de rige arkæologiske fund. Vi bestiger mayaruiner i Palenque, ser den opdagelsesrejsende Frans Bloms byhus og museum, besøger den charmerende koloniby Oaxaca, sølvbyen Taxco, tempelbjerget Monte Albán og meget mere!

Møde med Blom I samme egn finder vi Casa Na Bolom – opkaldt efter den danske opdagelsesrejsende og arkæolog Frans Blom, der opholdt sig i mere end en generation i området blandt andet som udsendt af Tulaneuniversitetet. I Bloms hus er nu indrettet museum og videncenter. Er man til godt håndværk, bliver det spændende at opleve vejen op til og selve byen Oaxaca: Her fremstilles tæpper efter gamle traditioner, og her fremstilles agavebrændevinen Mescal. Og Monte Albán bliver en oplevelse: Heroppe på dette menneskeskabte plateau i 2.000 meters højde oplever vi zapotekernes hovedstad og kulturelle centrum for 2.000 år siden. Og så er ovenstående endog kun highlights fra det spækkede program, der kan hentes på www. albatros-travel.d/aub. Endnu er de faglige besøg i støbeskeen, men værksteds- og storvognsfolk kan glæde sig til at være gæster i værkstedet hos landets største busselskab – i hvert fald en oplevelse, man ikke kan hente andre steder! Læs i annoncen her på siden nærmere om pris og tilmelding.

www.autobranchen.info

Dagsprogram Dag 1 København – Mexico City. Dag 2 Mexico City. Udflugt til Teotihuacán og fagligt besøg hos et mexicansk busselskab. Dag 3 Mexico City. Byrundtur og Antropologisk Museum – Puebla. Dag 4 Puebla – Tlacotalpan m. sejltur – San Andrés Tuxtla. Dag 5 San Andrés Tuxtla – tobaksplantage – Palenque. Dag 6 Palenques mayaruiner. Dag 7 Palenque – San Cristóbal de las Casas. Kort byrundtur. Dag 8 San Cristóbal. Indianersamfund og Frans Bloms museum. Dag 9 Sejltur i Sumiderokløften – Tehuantepec. Dag 10 Tehuantepec – mescal-brænderi – håndværksby – Oaxaca. Dag 11 Oaxaca. Tempelbjerget Monte Albán. Dag 12 Oaxaca – sølvbyen Taxco. Byvandring. Dag 13 Taxco og hjemrejse. Dag 14 Ankomst til København.

Afrejse 24. oktober 2012 Kr.

12.990,-

Læs mere og bestil din rejse på www.albatros-travel.dk/aub Information og bestilling grupper@albatros-travel.dk tlf. 36 98 98 98 Oplys rejsekode LR-AUB MEXICO MEXICO CITY Puebla Taxco

San Andrés Tuxtla Villahermosa

Oaxaca Tehuantepec

Palenque San Sumidero- Cristóbal kløften

Prisen inkluderer: Dansk rejseleder, fly København – Mexico City t/r, udflugter jf. program, indkvartering på gode hoteller i delt dobbeltværelse (tillæg for enkeltværelse), morgenmad dagligt, skatter og afgifter.

Rejs med hjerte, hjerne og holdning

autobranchen | 03 | 2012

25


Stafetten Spændende trend i autobranchen Det kræver stor omstillingsparathed fra samtlige aktører i autobranchen, hvis man skal drive en sund forretning og skabe god indtjening.

Af Niels K. Skak, AutoPartner Gruppefritagelsesforordningen blev i 1997 iværksat for at fremme den frie konkurrence for servicering af biler, og den satte for alvor gang i en ny udvikling inden for service og vedligeholdelse af biler herhjemme. Udviklingen har ført til, at den frie del af autobranchen har etableret sig i kæder, og trods de mange tekniske udfordringer og enorme investeringer, så har den frie branche haft succes med at udnytte hinandens styrker til fælles gavn. Ifølge de seneste tal fra Bilbranchen vinder den frie del fortsat markedsandele fra mærkeforhandlerne på service- og reparationsområdet. Det sker på trods af de seneste års store satsninger på leasingaftaler med faste serviceaftaler fra mærkeværkstedernes side. 100 pct. 80 pct. 60 pct. 40 pct.

De frie værksteder forstår at udnytte de muligheder, der opstår. Det ses eksempelvis inden for et område som rudeskift, der i mange år er blevet regnet for et specialistområde. Sidste år besluttede de frie værksteder sig i stor udstrækning for selv at udføre dette arbejde, og dermed kunne de indkassere dækningsbidraget. Sådan en udvikling kommer, fordi værkstederne tager opgaven alvorligt, og sørger for at uddanne og markedsføre sig inden for dette felt. Tendensen vil brede sig til andre områder, der tidligere har været udført af specialister. Men hvor den almindelige forbruger i dag fuldt ud har tillid til – og gør brug af – de frie værksteder, så kan det fortsat undre, at de helt store indkøbere af service- og reparationsydelser ikke følger trenden. Desværre er der – eksempelvis fra forsikringsselskabernes side – alt for stor interesse for store rabatter, end der er for at kigge på en billig ydelse. Det bliver spændende at se, hvornår de store aktører i autobranchen gør det eneste rigtige, og begynder at følge i hælene på den almindelige forbruger.

20 pct. 0 pct. 0-1 år

2-3 år

4-5 år

6-7 år

Aug. 2011 Mærkeværksted Aug. 2010 Mærkeværksted

26

autobranchen | 03 | 2012

8-9 år 10-11 år 12-13 år > 13 år Aug. 2011 Frit værksted Aug. 2010 Frit værksted

Valg af værksted – baseret på bilens alder, august 2010 og 2011. Kilde: Bilbranchen og Voxmeter.

www.autobranchen.info


FOREN I NGERN E

Farvel til Christian Damgaard Endnu en skiftedag oprandt, da CAD, medlemmer og samarbejdspartnere den 28. februar sagde farvel til konsulent Christian Damgaard efter i alt 28 års virke. Direktør Erik S. Rasmussen optalte i sin tale Christian Damgaards mange fortjenester, herunder hans medvirken ved etableringen af Din Bilpartner og grundlæggelsen og den efterfølgende daglige ledelse af CAD’s egen arbejdsgiverforening. Blandt Christian Damgaards store interessefelter har været fagets uddannelser. Men ikke mindst bed Erik S. Rasmussen mærke i Christian Damgaards bestandige udfarenhed: »Du har deltaget i et hav af arrangementer over hele landet – det være sig messer, udstillinger og medlemsmøder. Du har om nogen kørt landet tyndt – ofte sammen med din hustru Ulla,« noterede Erik S. Rasmussen, der med et smil pegede på de mange nyansættelser i CAD gennem de seneste

Direktør Erik S. Rasmussen (tv.) tog afsked med Christian Damgaard under stor bevågenhed.

måneder – »så du kan være stolt af, at der skal flere til at erstatte dig!« Christian Damgaard får rigeligt at se til som pensionist: Forud står et antal rejser, og herhjemme passer han sit lokale menighedsråd, hvor han har ansvaret for sin kirkes medarbejdere. autobranchen bringer i maj en samtale med Christian Damgaard og hans nærmeste efterfølger, Ronni Rasmussen.

DIN AUTOGLASPARTNER! > Er landsdækkende > Har stort know-how > Er 100% dansk-ejet > Har et af de største autoglaslagre og bredeste sortiment i branchen

40 ÅRS JUBILAR I CAD MIDTJYSK · På seneste ge­ neralforsamling i Midtjyst Autoreparatørforening kunne lokalforeningsformand Niels Erik Daugaard overrække diplom og 40 års nål til mekanikermester Ankiær Hareskov, der ejer Hareskov Auto i Kibæk.

v

TAK

v

Vidste du at... > 2/3 af varelageret består af OEM ruder (dem som bruges af bilproducenterne) > Vi kan klare monteringer for jer på jeres eget værksted, så I tjener penge blot ved at foretage salget - uden komplikationer og med vores monteringsekspertice > Vi har udarbejdet Dr. Skår konceptet for at skaffe flere kunder og mere salg til dig som Dan-Glas kunde

For alle de mange hilsener og gaver ved min afgang fra CAD. TAK for mere end 27 gode, spændende og indholdsrige år i CAD. God vind til alle i CAD og alle i autobranchen! Mange hilsener

v

Christian Damgaard

www.autobranchen.info

v

Scan koden og se yderligere info direkte på din smartphone

autobranchen | 03 | 2012

27


FOREN I NGERN E

Nye medlemmer Tegllund A/S, Bugattivej 4, 7100 Vejle Tegllund A/S, Vestermarksvej 1, 6600 Vejen Tegllund A/S, Langebro 9, 6200 Aabenraa Tegllund A/S, Fynsvej 21-25, 6000 Kolding Tegllund A/S, Hirsevej 1, 6100 Haderslev Tegllund A/S, Vejlevej 52, 7000 Fredericia Tegllund A/S, Niels Bohrs Vej 2, 6100 Haderslev Midtvejs Auto A/S, Bejstrupvej 182, 9690 Fjerritslev Midtvejs Auto A/s, Eventyrvej 14, 9700 Brønderslev Indkilde Auto A/S, Hobrovej 325, 9200 Aalborg SV Østerport Auto A/S, Skibsbyggerivej 8, 9000 Aalborg Bilhuset Engmark A/S, Industrivænget 20, 3400 Hillerød Autohuset Ballerup, Yderholmen 9, 2750 Ballerup Niels Johannesen Automobiler, Rugvænget 32 B, 2630 Taastrup Bilpavillonen ApS, Sdr. Ringvej 33, 2605 Brøndby Leif Jørgensen Automobiler Ribe A/S, Industrivej 12, 6760 Ribe Bagsværd Bilsalg, Lerhøj 18 B, 2880 Bagsværd

der Årsmø dslag in e lig Fag iddag Festm

Aaskov Automobiler, Håndværkervej 14, 6800 Varde

Haderslev · Din Bilpartner – Leif Callesen A/S, 6520 Toftlund Kolding ·Jysk Autoteknik, 6580 Vamdrup Midtjysk · Sdr. Felding Auto Engros, 7280 Sdr. Felding Midtsjælland · Sorø Autoteknik, 4180 Sorø Vejle · VA - Vejles Autoværksted, 7100 Vejle København · Domus Auto, 2500 Valby Taarbæk Auto ApS. (ny indehaver), 2930 Klampenborg Nordsjælland · M. Bendix Biler, 2970 Hørsholm Nordsjællands Automekanik ApS, 3450 Allerød Midtsjælland · Automix, 4100 Ringsted

GENERALFORSAMLING I FAI OG SKAD Lørdag den 28. april 2012 Radisson Blu Scandinavia Hotel · Amager Boulevard 70 · 2300 København S

PROGRAM Kl. 09.30 - 10.30: Kl. 10.30 - 11.30: Kl. 11.30 - 12.00: Kl. 12.00 - 13.00 Kl. 13.00 - 16.00 Kl. 18.30 - 19.00 Kl. 19.00 - 01.00 Kl. 01.00 - 01.30

Ankomst og morgenkaffe Præsentation af det svenske kalkulationssystem, CAB Gæst: Ane Buch, Håndværksrådet Frokost Separate generalforsamlinger for FAI og SKAD Velkomstdrink Festmiddag, dans og underholdning for alle Natmad Kirkevej 1-3 · 2630 Taastrup www.fai.dk · www.skad.dk

28

autobranchen | 03 | 2012

www.autobranchen.info


FOREN I NGERN E

Senior-CAD’ere på safari i det nordjyske Er der noget festarrangement, der står opmærksomhed om i denne branche, så er det CAD’s årlige seniortræf – traditionelt arrangeret af erfarne ildsjæle. Det bliver også tilfældet i 2012, når den tidligere bestyrelse i Nordvestjysk Automekaniker Laug – tidligere værter ved et af CAD’s repræsentant-

Til lykke! Elisabeth Christensen, Horsens Autolakering ApS, Vågøvej 8, 8700 Horsens, fyldte 50 år mandag, den 2. april. FAI SYD.DK ønsker til lykke! 25 års jubilæum · Karrosserismed Benny Sølve Jørgensen kunne den 31. marts fejre 25 års jubilæum hos Egå Autohandel, Grenaavej 351, 8240 Risskov. D·A·F ønsker til lykke!

www.autobranchen.info

skabsmøder – står sammen om at byde seniorerne velkommen i det nordjyske 31. august-2. september. Her venter et bredt program med sus i håret. Man mødes i Søndervig, hvor deltagerne præsenteres for Verdens syv underværker – intet mindre. Første udflugt går til middelalderborgen Nørre Vosborg ved Lemvig. Og minsandten om det ikke er just her, rejsedeltagerne også indkvarteres! Lørdag vil direktør Gert Normann Andersen fortælle om Danmarks største dykkerfirma. Dernæst går turen ud i det nordjyske blå, herunder til Thorsminde og til Strandingsmuseeet. Om aftenen følger en herlig middag på Nørre Vosborg med efterfølgende mulighed for en svingom, hvorefter det officielle arrangement er slut. Men nu, da man er på egnen, bør man tage sig tid til at besøge Martin Andersen i Tarm, der har en uforglemmelig samling veterabiler, mc’er, traktorer og brandbiler. Tilmelding skal ifølge det udsendte program ske senest 1. maj, og deltagelse koster 1.900,- pr. person (2.395, hvis man ønsker enkeltværelse).

autobranchen | 03 | 2012

29


BAROMETRET

Humøret dykker tredie kvartal i træk I 1. kvartal 2012 har omkring hver femte virksomhed været nødt til at afskedige medarbejdere inden for de seneste tre måneder. Af Lars Magnus Christensen og Nina Lave, Håndværksrådet Autobranchens konjunkturbarometer tager for tredie kvartal i træk endnu et dyk. I 1. kvartal 2012 ender barometret på -17 procent, hvilket er det laveste niveau set over de seneste to år. Autobranchens konjunkturbarometer har tidligere fulgt tendenserne i konjunkturbarometeret for de små og mellemstore virksomheder (SMV’erne) generelt, Fig 01 (øverst): Håndværksrådets konjunkturbarometer og fig 02: Udviklingen i ordretilliden for autobranchen og de små og mellemstore virksomheder generelt (kilde: Håndværksrådet.

men i målingen for 1. kvartal 2012 går konjunkturbarometeret i opadgående retning for SMV’erne generelt, mens autobranchens konjunkturbarometer fortsætter en nedadgående tendens. Sandsynligvis er det først i 2. kvartal 2012, at autobranchens konjunkturbarometer går i en positiv retning. Tidligere har tendensen været, at barometret for autobranchen er gået i positiv retning i årets første kvartaler. Undersøgelsen er baseret på svar fra 146 virksomheder, som er medlem af autobranchen. De har alle svaret i februar 2012. Det er især virksomhedernes vurdering af dansk økonomi, som trækker autobranchens kon-

30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50

2008.01

2009.01

Autobranchen

2010.01

2011.01

2012.01

Små og mellemstore virksomheder generelt

25 20 15 10 5 0 -5

2010.01

2010.02

Autobranchen

30

autobranchen | 03 | 2012

2010.03

2010.04

2011.01

2011.02

2011.03

2011.04

2012.01

Små og mellemstore virksomheder generelt

www.autobranchen.info


BAROMETRET

junkturbarometer ned. Over halvdelen af virksomhederne vurderer, at Danmarks økonomiske situation er dårligere nu end for et år siden. Desuden vurderer mere end hver tredie virksomhed, at deres egen virksomheds økonomiske situation er blevet dårligere i forhold til samme tidspunkt sidste år, mens mere end hver fjerde virksomhed synes, det er blevet mindre fordelagtigt at investere i produktionsudvidelser. Virksomhedernes forventninger til årsresultatet i 2012 er heller ikke prangende. 29 procent tror, virksomheden vil få et bedre resultat i 2012 end de havde i 2011, mens 28 procent tror, de vil få et dårligere resultat. Flere fyringer i autobranchen I 1. kvartal 2012 har omkring hver femte virksomhed været nødt til at afskedige medarbejdere inden for de seneste tre måneder, og det er samme niveau som i 1. kvartal 2010. Sammenlignet med sidste kvartal, da det kun var hver tiende virksomhed, som måtte afskedige medarbejdere, er andelen i dette kvartal fordoblet. Derfor er det heller ikke så overraskende, at autobranchens beskæftigelsestillid er negativ, med et nettotal på -4. Det betyder, at en overvejende del af virksomhederne forventer færre medarbejdere i deres virksomhed om tre måneder sammenlignet med nu. Her adskiller autobranchens virksomheder sig fra SMV’erne, der har en positiv beskæftigelsestillid, og dermed forventer flere medarbejdere i deres virksomhed. Stigende ordretillid – men Autobranchens ordretillid ender i 1. kvartal 2012 på et nettotal på 22 mod et nettotal på 1 i sidste kvartal. Det er den største positive ændring i ordretilliden over et kvartal nogensinde. I al den tid, Håndværksrådet har målt ordretilliden, har autobranchen haft en positiv ordretillid i modsætning til SMV’erne generelt, hvor ordretilliden i sidste kvartal endte under nulpunktet. At autobranchens virksomheder har en negativ beskæftigelsestillid og forventer fyringer den kommende tid skyldes derfor ikke, at autobranchens virksomheder forventer færre ordrer den kommende tid. Det skyldes snarere, at virksomhederne tegner et mere dystert billede, når de skal vurdere efterspørgselssituationen her og nu. I dette kvartal

www.autobranchen.info

Håndværksrådets konjunkturbarometer er baseret på svar på følgende fire spørgsmål: • Hvordan vurderer du virksomhedens generelle økonomiske situation på nuværende tidspunkt i forhold til samme tidspunkt for et år siden? • Hvordan forventer du på nuværende tidspunkt, at virksomhedens resultat/overskud for 2011 bliver i forhold til 2010? • Hvor fordelagtigt mener du, at det er at investere i produktionsudvidelser på nuværende tidspunkt i forhold til samme tidspunkt for et år siden? • Hvordan vurderer du Danmarks økonomiske situation på nuværende tidspunkt i forhold til samme tidspunkt for et år siden?

er det kun hver femte virksomhed, som slet ikke er begrænset af manglende efterspørgsel, og det er den mindste andel i næsten tre år. Samtidig er det et fald i forhold til sidste kvartal, da næsten hver tredje virksomhed ikke følte sig begrænset af manglende efterspørgsel. Omkring hver tiende virksomhed er til gengæld meget begrænset af manglende efterspørgsel, og det er samme niveau som i sidste kvartal.

r ikke e g u Oph ler... i b e l am kun g

11 0 2 1 . Colt 1 km 1.6

00

Der blev 121 kvalitets reservedele fra denne bil

Odder autodele ApS www.odder-autodele.dk

– opdateret hver dag

Ballevej 18 · 8300 Odder · Tlf.: 8654 2155 · 3670 8555

autobranchen | 03 | 2012

31


��������

Sorteret Magasinpost ID-nr 42434

POST DANMARK

Som medlem af LAK & KNOW-HOW® kan du få hjælp til din markedsføring Det er i dag vigtigere end nogensinde før, at der ikke er stilstand på værkstedet. Kun med et fyldt værksted er det muligt at have en god og rentabel forretning. Som medlem af LAK & KNOW-HOW® netværket har du mulighed for at få hjælp til udarbejdelse af dit marketingmateriale. Det kan fx være hjælp til udarbejdelse af en reklameflyer, oprettelse af en hjemmeside eller opsætning af en annonce. Ønsker du at stå stærkere i hverdagen, så meld dig ind i LAK & KNOWHOW® - Danmarks største netværk af selvstændige autolakerere. Du kan læse mere om netværket på Baden-Jensens hjemmeside, www.baden-jensen.dk, under menupunktet ”LAK & KNOW-HOW”.

Al henvendelse til: I/S autobranchen, Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup. Tlf: 3331 4555, fai@fai.dk

PP

���

autobranchen 03 2012  
autobranchen 03 2012  

Fagblad for syv branche- og arbejdsgiverforeninger i den danske autobranche

Advertisement