Page 1

02 | Marts 2012

autobranchen.info

Forsikring: Samarbejde i anden potens TEKNIK: Den elektroniske pLAdehammer


Så er det måske noget for dig at blive en del af AutoPartner. Kontakt din lokale au2parts grossist eller ring til en af vores kædekonsulenter for at høre mere om AutoPartner: Jylland: Mads Vangsgaard, mobil: 20 96 34 44 Fyn / Sjælland: Michael Duus, mobil: 61 20 84 32

www.autopartner.dk – din garanti for godt samarbejde!

cameleon.dk – 2011231

Går du også ind for høj kvalitet og god service?


KOMMENTAR

Usundt rabatspil

Den aktuelle tvist mellem visse forsikringsselskaber og bilforhandlerne om priser på værkstedsydelser er et symptom på en forretningsstrategi, der afspejler den krise, som også forsikringsselskaberne er blevet ramt af. Sammenhængen er logisk: I tider som nu, da forsikringsselskaberne jagter overskud, så øger de presset på deres kunder. Det kan grundlæggende ske på én af to måder. Enten gennem stigende præmier eller gennem et forsøg på at formindske skadeserstatningerne til deres kunder. Eventuelt kan de to metoder optræde i kombination. Som konkurrencen har været på forsikringsmarkedet de seneste år, er det svært at forhøje forsikringspræmien. Derfor er der også en udbredt tendens til, at overskuddet i forsikringskoncernerne skal komme fra rabatter og lavere timepriser for udbedring af forsikringsskaderne. Som det omtales andetsteds i dette nummer af autobranchen, så lægger for eksempel TRYG for tiden via sit NLS-projekt et stort pres på forhandlerne for at få dem til at give selskabet så store rabatter som muligt på bilreparationer. Brug af rabatter er ikke pr. definition en dårlig ting, men det bliver det i dét øjeblik, da det bliver til selve fundamentet for en forretningsmodel. Modellen øger risikoen for dårlig kvalitet af reparatio-

nerne, hvilket i sidste ende kan medføre, at bilejeren mister fabriksgarantien. Virkeligheden er jo den, at prispresset på forhandlerne i sidste ende vil gå ud over kvaliteten af de ydelser, værkstederne kan levere. Som en ny medlemsundersøgelse foretaget af D·A·F dokumenterer, så føler mange forhandlere sig presset til at tilbyde forsikringsselskaberne store rabatter – og større end til andre storkunder. I erkendelse af, at bilforhandlerne og forsikringsselskaberne har et skæbne- »Brug af rabatter er ikke pr. fællesskab fastdefinition en dårlig ting, men det holder D·A·F di­ bliver det i dét øjeblik, da det alogen i bestræbliver til selve fundamentet for en belsen på at få forsikringsselska- forretningsmodel.« berne til at erkende, at deres nuværende politik ikke er holdbar på lang sigt. Når for eksempel TRYG selv fremhæver, at kvaliteten af værkstedernes arbejde ligger selskabet meget på sinde af hensyn til kundernes sikkerhed, så efterlyser vi, at selskabet lader handling følge ord. En gammel sandhed siger, at man får, hvad man betaler for. Det gælder også i autobranchen. Jens Brendstrup Adm. direktør for D·A·F

www.autobranchen.info

autobranchen | 02 | 2012

3


06 Samarbejde i højere potens

Indhold Nr. 02 Marts 2012

06 Forsikring

Samarbejde i højere potens

08 Lovgivning

10 DM i Skills fik 20.800 besøgende

Styrelse dropper forslag om småreparationer

10 Mesterskaber

DM i håndværk fik flotte besøgstal

12 Udvikling

Ejendomsselskab vil indrette bil-kollektiv i Silkeborg

13 Marked

AutoIT skal være ”folkeeje“

14 Karrosseriteknik

Den elektroniske pladehammer

18 Marked

»Smilende, men bestemt“

20 Portræt

18

Tid til omstilling

24 Forsikring

Vi sætter ansigter på Ankenævn for Biler

Presset til rabatter

26 Aktuelt 28 Foreningerne 30 Barometret

Udgiver I/S autobranchen c/o FAI Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup T 3331 4555 • 3331 3075 • E fai@fai.dk www.autobranchen.info

Produktion Elbo Grafisk A/S

Redaktion Adam Pade (ansvh.) Postboks 140 • 3480 Fredensborg T 4848 1788 • F 4848 2922 E post@adampade.dk

Kontrolleret, distribueret oplag 4.203

Redaktionsudvalg Michael Nørregård (FAI) • Erik S. Rasmussen (CAD) Robert Lau (Dansk Autoglas) • Jens Brendstrup (D•A•F) • Børge Madsen (DAG) • Karl-Ove Pedersen (DBFU) • Thomas Krebs (SKAD)

Næste udgave Udkommer i uge 14, 2012

Annoncer Mediapunktet Søndervold 170 • 7200 Grindsted T 7674 2424 • F 7674 2425 E ar@mediapunktet.dk www.mediapunktet. dk

Tilsluttet

Forsiden: WEBA Autoskadecenter i Brøndby følger en ”backto-basics“-strategi suppleret med efteruddannelse. Læs månedens portræt.

Foreningen af Auto- og Industrilakerere Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup T 3331 4555 · F 3331 3075 · www.fai.dk

Abonnement Kr. 495,- + moms for 10 numre

Danmarks Automobilforhandler Forening Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup T 3331 4555 · F 3331 3075 · www.daf.dk Sammenslutningen af Køretøjsbyggere og Autooprettere i Danmark Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup T 7011 1300 · F 7027 1301 · www.skad.dk

ISSN 1903-4695

Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup T 4399 6633 · F 4371 0171 · www.cad.dk

Redaktionen slutter mandag den 19. marts. Dansk Autoglas

Dansk Autoglas Glarmesterlauget i Danmark Gothersgade 160, 1123 København K T 3313 6510 · F 3313 6560 · www.danskautoglas.dk Dansk Autogenbrug Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup T 3525 0560 · F 3525 0566 · www.autogenbrug.dk Dansk Bil-Forhandler Union Broholmvej 152, 4220 Korsør T 7022 6100 · F 7022 6114 · www.dbfu.dk


To nye fordelagtige systemtestere fra Bosch - FSA 500 og FSA 050

Nyhed; Køretøjsanalyse med FSA 500 - en målestok for innovativ teknologi. FSA 500 er det økonomiske målemodul for fleksibel adgang til diagnose på elektroniske køretøjssystemer. De mange praktiske detaljer gør dette til en sikker og fremtidsorienteret investering. Antallet af hybridbiler og elektriske køretøjer er stærkt stigende. Hvad enten det drejer sig om diagnose eller reparation af skader, så hører hybrid- og elbiler til i en anden verden. Med den nye håndholdte tester/multimeter FSA 050 har du det perfekte værktøj til højspændings- og isolationstest på alle biler. Modulerne FSA 500 og FSA 050 kan kobles trådløst til en almindelig pc, men i kombination med en Bosch-industri-pc DCU 130 og en diagnosetester KTS 540/KTS 570 får man det komplette modulbaserede diagnosesystem til ethvert moderne værksted.

www.bosch.dk


FORSIKRING

Samarbejde i højere potens Det har vakt frustration i branchen, at Tryg tilsyneladende vil rangordne og sortere i sine samarbejdspartnere med nyt indkøbskoncept. Men Tryg søger bare bedre økonomi og kvalitet til gavn for alle parter, lyder svaret.

Af Adam Pade Er du parat til at udstede et gavekort til en forsikringskunde, så han føler sig motiveret til at komme tilbage til dig? Ville det være OK, hvis vi indkøbte lakmaterialer for dig, så du kunne opnå yderligere rabat? Har du noget imod, at vi checker din kvalitet efter en skadesreparation? Disse og rigtig mange andre spørgsmål indgår i et omfattende spørgeskema, som Tryg Forsikring udsendte før jul til en bred kreds af værksteder – både forhandlere, uafhængige værksteder, karrosseriværksteder og autolakerere. Visionen er at knytte værkstederne til sig som alliancepartnere med henblik på at optimere selskabets skadesindkøb. NLS – Next Level Sourcing – kalder Tryg Forsiking sit koncept, der som et strategisk projekt skal gennemføres over alt i den nordiske Tryg-koncern – fra skadesindkøb til indkøb af papirclips, fra autoskader til bygningsskader efter brand eller skybrud. Værkstederne skal indgå i et net af “kvalificerede partnere og leverandører for at arbejde sammen med Tryg for at øge deres forretning,” hedder det i introduktionsskrivelsen til spørgeskemaet. Angriber frit værkstedsvalg Men sådan ser branchens organisationer det ikke. De ser det i stedet som et forsøg på at presse reparationspriserne i bund og sætte forbrugernes frie værkstedsvalg ud af kraft. I D·A·F stiller man tilmed spørgsmålstegn ved, om Trygs fremgangsmåde er konkurrenceretligt lovmedholdelig. »Landets bilforhandlere er efterhånden trætte af at være underlagt forsikringsselskabernes metoder. Hele autobranchen bliver ramt, når forsikringsselskaberne presser priserne,« lyder det i en kommentar fra D·A·F, der løfter sløret for, at Auto-

6

autobranchen | 02 | 2012

branchens Fællesråd nu vil gå sammen om at undersøge lovligheden af Trygs “metoder”. D·A·F efterlyser yderligere, at forsikringsselskaberne – i dette tilfælde Tryg – tager aktivt medansvar for at løfte værkstedernes kvalitet, herunder kunne dokumentere, at en reparation er sket i overensstemmelse med fabrikkens forskrifter og med det specialværktøj, fabrikanten foreskriver. Vender sig imod ranglister I CAD vender automekanikermestrene sig blandt andet imod filosofien i, at spørgeskemaerne bruges til at udarbejde ranglister over værkstederne ud fra parametre som kvalitet, rabatter, kundehåndtering og lånebiler: Intentionen synes klart at være at koncentrere forsikringsarbejdet på færre hænder, lyder det. Blandt autolakererne lyder en kritik af, at Tryg ikke har lagt nogle standarder til grund for deres vurdering af, om kvaliteten er i orden ud over, at fabrikkens reparationsanvisninger skal følges. »Vi har foreslået Tryg et formelt samarbejde om KS 2000 på laksiden – det vil også sikre miljøet – og vi vil i samarbejde med SKAD og D·A·F arbejde på en standard for pladearbejde også,« siger direktør Michael Nørregård i FAI. »Vores budskab er, at når vi er sikre på, at den rigtige kvalitet bliver udført, når der tages hensyn til miljøet, og når skadesopgørelsen er udført fagligt korrekt, så må markedet sætte prisen – i den rækkefølge og ikke omvendt,« tilføjer han. Projekt NLS blev for autobranchens vedkommende indledt med omkring 30 møder for branchens virksomheder i perioden december-februar. Høj svarprocent »Vi indbød omkring 1.000 værksteder i hele landet, og deltagelsen har været over 75 procent,«

www.autobranchen.info


FORSIKRING

fortæller nordisk indkøbschef i Bilskade, Rasmus Arffmann. De deltagende værksteder havde et par uger fra det enkelte møde til at besvare og indsende spørgeskemaet. Ifølge Rasmus Arffmann har svarprocenten ligget på mere end 80 procent. Hvert møde følges af en 11 uger lang proces, og Tryg venter at underskrive samarbejdskontrakter i juni. »I øvrigt vil jeg tilføje, at påstanden om, at Tryg ikke overholder de konkurrenceretlige regler savner hold i virkeligheden. Med en markedsandel på ca. 20 procent kan vi aldrig dominere markedet,« siger Rasmus Arffmann. Nordisk taksatorchef i Bilskade, Mogens Olesen, vurderer ikke, at antallet af samarbejdspartnere umiddelbart vil falde i forhold til i dag – men nok på længere sigt: Begrænser ikke værkstedsvalg »Vi tror, at antallet af leverandører vil være nogenlunde uændret, og som landets største forsikringsselskab skal vi have en god geografisk dækning. På

sigt vil antallet blive lavere i takt med, at vi henviser flere kunder til de mest attraktive leverandører målt på kvalitet, kundeoplevelse og økonomi.« CAD mener, at I begrænser forbrugernes frie værkstedsvalg? »Kunden kan altid vælge sit eget værksted bortset fra ganske få tilfælde, hvor værkstedet ikke ønsker at følge Trygs kvalitetskrav,« svarer Mogens Olesen. Tryg har ikke skelet til den konkurrent, der for et års tid siden – forgæves – søgte at udbyde skadesarbejde i licitation. »Vi har brugt megen tid på både analyse og dialog med kunder og værksteder. Vi mener, vi har et gennemarbejdet grundlag for det kommende samarbejde. Vi har således også fulgt opfordringen fra flere organisationer, så vi nu som det første forsikringsselskab hæver kvalitetskravene over for alle værksteder, herunder at de overholder fabrikkernes forskrifter,« siger Mogens Olesen.

Undgå at beskadige dyre dæk og fælge! Fuldautomatisk dækskifter fra Hofmann. Hofmann Quadriga er maskinen til de krævende hjul. Nem og enkel betjening, komplet med hjælpearm og hjul-lift som standard. Den tager fælge med en bredde på op til 17” og til 30” i diameter. Godkendt af VDK, Volkswagen AG m. fl. Semler Værktøj fører Hofmann´s program i afbalancering, bremseprøvere og øvrigt værkstedsudstyr.

Banemarksvej 16, 2605 Brøndby, Telefon : +45 43 288 275, E-mail : vaerktoj@semler.dk · www.semlervaerktoj.dk

www.autobranchen.info

autobranchen | 02 | 2012

7


LOVGIVNING

Styrelse dropper forslag om småreparationer Trafikstyrelsen på tilbagetog i sagen om liberalisering af synshallernes muligheder for at sælge ydelser og produkter. Af Adam Pade Man har lov til at blive klogere. Og det synes embedsmændene i Transportstyrelsen at være blevet efter at have gennemlæst en samlet autobranches ophævelser mod en passus om at gøre det muligt for synshallerne at udføre småreparationer – herunder skift af pærer eller viskerblade – i et lovforslag om ændring af synsloven. Med det ene krasse høringssvar efter det andet markerede branchen i januar sin store betænkelighed ved at bane vej for en ny form for konkurrent, der tilmed i kraft af sin autoritet som synssted kunne påvirke forbrugerne til at få foretaget eksempelvis et skift af pære her og nu frem for at måtte køre af sted med en betinget synsgodkendelse. Bestemmelsen var formuleret, så det var op til transportministeren at ændre på det generelle forbud mod salg af varer og ydelser. Tilfredshed »Vi konstaterer med tilfredshed, at Trafikstyrelsen trækker den del af sit lovforslag, der har med småreparationer at gøre, tilbage. Forslaget stred imod det forhold, at synshallerne varetager en udlicite-

8

autobranchen | 02 | 2012

ret tilsynsopgave, hvor det er helt afgørende, at der ikke må være kommercielle interesser indblandet,« siger direktør i CAD, Erik S. Rasmussen. Men dermed er den hellige gral ikke vel forvaret, forsikrer Erik S. Rasmussen. Vandtætte skotter »Næste skridt bliver at udfordre synshallernes ret til lovligt at skifte vinter- og sommerhjul, sådan som Trafikstyrelsen mener at kunne tolke sig til i bekendtgørelsen, og som det nu fremgår af synsvejledningen,« siger Erik S. Rasmussen. »Vi vil fortsat holde nøje øje med udviklingen for at sikre, at der ikke kommer andre lempelser ind ad bagdøren. Det handler i bund og grund om – ikke mindst for bilejerne – at man kan have tillid til synshallerne, og derfor må der fortsat være vandtætte skotter mellem synsvirksomheden og reparatøren,« siger direktør i D·A·F, Jens Brendstrup.

www.autobranchen.info


ANNONCE

ProLøn samarbejder med CAD, DAF, FAI og SKAD – det giver alle medlemmer mulighed for at få et branchetilpasset og skræddersyet lønsystem. 350 medlemmer inden for de forskellige brancheforeninger bruger ProLøn.

Pilen vender den rigtige vej 

Af direktør Jens Møldrup Jensen, ProLøn  Vi lever i en tid, hvor mange har svært ved at holde skindet på næsen. Det møder vi dagligt, overalt.  Alligevel kan vi glædes over, at vi også i år oplever en svag vækst, som vi er meget tilfredse med. Fordi  det rent faktisk betyder, at der kommer flere virksomheder til, end der lukker. Den positive nettotilgang  viser, at pilen vender den rigtige vej.  ProLøn har en god virksomhedsstørrelse. Vi handler med smv’ere, og er selv en af dem. Vi er ikke større  end, vi kan sætte os ind i kundernes virkelighed.  Der er et tæt samarbejde mellem lønkonsulenterne, som  snakker sammen og ved, hvad hinanden laver – her er ingen tunge systemer og forretningsgange, men kort  vej fra beslutning til handling.   Alle har et ansvar  Det samme gælder lønsystemet. Det udvikles og effektiviseres hele tiden i forhold til omgivelsernes krav, så  det er nemt og enkelt at indberette løn ‐ for alle ‐ uanset faglig baggrund. Men det betyder ikke, at man  bare kan læne sig tilbage. Man bør altid sætte sig ind i tingene, når man har lønansvar. Lønsystemet kører  mange ting automatisk og sørger for, at kunderne har mindst muligt arbejde med lønindberetning, men det  kan mange flere ting, som kan være brugbare, når man er arbejdsgiver. Derfor opstartede vi i 2011 kurser,  som blev en bragende succes, fordi kursisterne får flere byggesten med hjem. I løbet af 2012 og i fremtiden  kommer der flere nye tiltag.  Høj service til alle kunder  Vores fokus er i stor udstrækning på den høje service.  Mange må og skal skære helt ind til benet, og derfor  kigger vi på, hvordan vi kan gøre lønsystemet endnu  mere effektivt og nemt tilgængeligt.  Store eller små,  alle er altid velkomne. Her laver vi nemlig løn til alle. 

”Der er altid mulighed for at ringe direkte,  hvis man vil snakke med en, man kender i  forvejen. Folk får selv lov til at bestemme, og  de direkte telefonnumre står på nettet.”  Direktør Jens Møldrup Jensen, ProLøn 

Hos ProLøn går vi ind for de lidt gammeldags dyder  med tid til at gøre tingene ordentligt, tid til en snak og til at hjælpe hinanden. 

ProLøn A/S ▫ Tronholmen 3 ▫ 8960 Randers SØ ▫ Tlf. 87 10 19 30 ▫ www.proloen.dk ▫ proloen@proloen.dk   


MESTERSKABER

20.800 besøgende oplevede DM i Skills:

DM i håndværk fik flotte besøgstal

De enkelte fag under indmarch under danmarks­ mesteskabernes afslutningsceremoni. Camilla Krøger Olsen (Bilhuset Allerød ApS) førte an foran automekanikerne.

Af Adam Pade Med mere end 6.000 flere besøgende end i fjor synes Danmarksmesterskaberne i håndværk at have slået rod, og dermed er skoler, organisationer og ikke mindst foreningen bag mesterskaberne, SkillsDenmark, et skridt nærmere realiseringen af visionen bag dem: At synliggøre erhvervsuddannelserne og at vise, at der kan ligge en attraktiv karriere­ vej i at tage en faglig uddannelse. Mesterskaberne blev åbnet torsdag morgen den 26. januar af blandt andre Odenses borgmester Anker Boye og børne- og undervisningsminister Christine Antorini, og derpå kastede stukkatører, træfolk, frisører, kosmetologer, malere, blikkenslagere, automekanikere og så fremdeles sig over de udfordrende konkurrenceopgaver, altimens alt, hvad der kunne krybe og gå af uddannelsesog organisationsfolk, nærmest følte sig som værter ved en fætter-kusinefest. 200 deltagere I konkurrencerne medvirkede 200 unge fra i alt 35 fag. 27 af fagene var deciderede konkurrencefag;

10

autobranchen | 02 | 2012

de sidste otte demonstrationsfag, for hvem praktiske og økonomiske hensyn lå til hinder for konkurrencedeltagelse. Det gjaldt blandt andre autolakererne, der afholder deres egne mesterskaber på Teknisk Skole Silkeborg, og for hvem opgaven i at etablere en hel sprøjtekabine i Odense synes lidt voldsom. På autolakerernes stand fik publikum således lejlighed til at arbejde med airbrush og dekorere deres helt egne trøjer. Mekanikervinder fra Aarhus Blandt automekanikerne hjemtog Mads Mortensen (20), Nellemann A/S i Aarhus, førstepladsen, og herudover medvirkede i alt syv elever fra det meste af landet. I de fire hovedopgaver indgik blandt andre fejlfinding og et stort syn. Sideløbende med konkurrencerne fik skoleelever fra stort set hele landet lejlighed til at prøve kræfter med et udvalg af hele 25 håndværksfag – kombineret med studievejledning. Måske var den høje stemning også præget af, at det danske landshold kom så sejrrigt hjem som ingensinde fra sidste års verdensmesterskaber i London: Alle tre medaljevindere – guldmedaljevinder-

www.autobranchen.info


Kompakt-hjullejer

Ved forkert montering beskadiges hjullejet. Undgå reklamationer! Monteringsværktøj til kompakt-hjullejer WA1090-25 kan bruges i værkstedspressen uden ekstra udstyr eller direkte på bilen ved hjælp af hydraulisk cylinder. Lejet beskadiges ved tryk her.

k

: .d ideo ndo Se v ww.be w

Passer til samtlige kompakt-hjullejer, da enheden kan tilpasses de forskellige modeller. VW Lupo, Polo, Transporter 5, Touareg, Audi A2, Seat Cordoba & Skoda Fabia. Volvo V50/S40, V70/S80 & XC60. Ford Focus, C-Max, Mondeo, S-Max & Kuga. Mazda 3, 5, 6 & CX-7. Landrover Freelander 2. Mercedes Vito & Sprinter. Mitsubishi Colt & Smart Forfour.

BENDO A/S

Vesterled 6, St. Ladager, 4623, Ll. Skensved Tlf. 5682 0549 · Fax 5682 0572 · bil 2014 0549 www.bendo.dk · email bendo@bendo.dk

ne, murer Nicolai Munksgaard Asmussen og bygningsmaler Jesper Guld Nielsen og sølvmedaljevinder, karrosseritekniker Nikolaj Vinther BuurMouridsen – delte da også generøst ud af deres oplevelser fra de spændingsfyldte konkurrencedage i London i oktober, og alle tre medaljevindere stod for overrækkelserne af præmierne – et diplom og fornem lille skulptur – under afslutningsceremonien lørdag. Overlærerens mindepris Under afslutningen talte blandt andre tidligere undervisningsminister Bertel Haarder, der ønskede at viderebringe en pris – Overlærer M. Rasmussens Mindepris – til et fortjenstfuldt ungt menneske. Modtageren blev Nicolai Munksgaard Asmussen, der holdt en velformuleret, varm tale til konkurrencedeltagerne. Herudover lød en varmlykønskning fra LO’s formand, Harald Børsting. Danmarkmesterskaberne afholdes i Aarhus næ­ste år – forventeligt op til og i samme weekend i januar.

www.autobranchen.info

HOTSPOTS

HVERDAG - DER LETTER DIN ÅDE! M EL N PÅ EN RATIO

ü Webkatalog

www.ftz.dk

Video sekve ns

- Det er nu muligt at se video på nogle af vores varer - Prøv at søg på varenr. 27CA10521 og klik på videoikonet på det ”lille” billede

ü FTZ+ - Spær for en kunde, så dine medarbejdere ikke kan fakturere kunden, hvis kreditten er opbrugt!

Spær for en kunde

- Vælg kunden i kundekartoteket og klik på ”Rediger kunde”. Nederst på siden kan du sætte flueben i ”Spærret” samt tilføje årsagen

Kontakt din lokale FTZ afdeling eller din sælger for nærmere information.

autobranchen | 02 | 2012

11


UDVIKLING

Værksteder, der tilsammen kan servicere bilen gennem hele dens livscyklus, søges som lejere i ejendomskompleks i Silkeborg, der får navnet Bilcenter Kejlstrupvej.

Ejendomsselskab vil indrette bil-kollektiv i Silkeborg Af Adam Pade Den nye Silkeborg-motorvej – som transportministeren just tog første spadestik til i starten af februar – kommer på flere måder til at vende op og ned på bybilledet i Silkeborg. Således bliver Kejlstrupvej en af hovedindfaldsvejene til byens centrum og dermed et interessant område at have sin virksomhed liggende ved. Den mulighed griber ejendomsselskabet Nordicom, der har udviklet et nyt bilcenterkoncept for beslægtede virksomheder i autobranchen. Over 9.500 kvadratmeter vil virksomheden samle den bredest mulige vifte af autovirksomheder, så bilejeren i realiteten kan nøjes med at handle ét sted: Fra han henter sin spritnye bil hos måske et D·A·Fmedlem, til han skal afhænde den hos – måske et DBFU-medlem. Ind imellem kan han få repareret sine p-skader hos karrosserismeden, der bagefter sender den til stedets maler, og hos dækfirmaet kan han hente sine nye sommerdæk. Drage synergien Baggrunden for det store ledige areal er dén triste, at den store tekstilvirksomhed Trevira Neckelmann lukker endeligt ned. Herudover er op til flere virksomheder blevet hjemløse i takt med ekspropriationerne forud for motorvejsanlægget. »Vi ønsker at samle virksomheder inden for autobranchen, der ser en fordel i at indgå samarbejder og være en del af et bilcenter, der samlet kan yde fuld service til bilejere. Vi underlæg-

12

autobranchen | 02 | 2012

ger ikke vore lejere nogen form for binding, men konceptet lægger op til, at virksomhederne samarbejder og bruger hinanden som partnere og underleverandører – simpelt hen uddrager synergieffekterne,« siger ejendomschef Jesper Byrch, der som et enkelt eksempel foreslår en fælles lille café som vente- og kundeområde. Allerede i dag har dækmonteringsfirmaet Point S lejet sig ind i centret, og den stedlige Ford-forhandler bygger nyt bilhus ved siden af. Begge åbner i midten af året. Nyt i Danmark »Vi bygger de eksisterende bygninger om og starter med, hvad vi kalder Hal 1. Nye lejere kan være med til at skræddersy lokalerne. Eneste vilkår, vi stiller, er, at facaden i hele komplekset får et et vist ensartet udseende,« fortsætter Jesper Byrch. Centret søger i øjeblikket yderligere to-tre forhandlere af nye og nyere brugte biler og dernæst eksempelvis et klargøringscenter, en autolakerer, en pladesmed, et værksted, der tilbyder rustbeskyttelse – med andre ord værksteder, der knytter sig til hele bilens livscyklus. »Konceptet er nyt i Danmark, og vi håber og tror på, at det vinder tilslutning. Især i en økonomisk trykket tid gælder det om at tænke nyt – og måske stå sammen i stedet for at stå alene,« tilføjer Jesper Byrch. Visionen bag “kollektivet” kan opleves på Nordicoms hjemmeside, www.nordicom.dk.

www.autobranchen.info


MARKED

AutoIT skal være “folkeeje” Autobranchens IT-virksomhed skal netop være – autobranchens. AutoIT lægger op til udvidet ejerskab. Af Adam Pade Ligesom mange andre brancher bør også autobranchen have “sit” IT-selskab – en virksomhed, der med faglig ekspertviden kan bistå branchens virksomheder med specialdesignede løsninger – løsninger udviklet i samspil med virksomhederne. En sådan virksomhed har branchen for så vidt allerede, men for at skabe en endnu større fornemmelse af “ejerskab” lægger AutoIT nu op til at sprede ejerskabet blandt alle de virksomheder i autobranchen, der er kunder og brugere af AutoITs løsninger. »Vi forventer at lade bilforhandlere og på sigt eventuelt andre brugere af vores softwareløsninger købe sig en ejerandel i vores aktiviteter. Dermed skaber vi et nyt, fælles fundament, der giver grundlag for at udvikle stadig bedre løsninger til realistiske priser i tættest muligt samarbejde med vore kunder – vore ejere,« siger administrerende direktør i AutoIT A/S, Claus Nyboe. Den samlede arbejdsplads AutoIT leverer i dag, hvad der svarer til en samlet arbejdsplads for en bilsælger: Her kan styres annoncer, holdes øje med reservedele og lager, her kan styres et dækhotel, og desuden kan AutoIT designe og hoste virksomhedernes hjemmesider. Med den seneste opdatering af AutoDesktop-pro-

www.autobranchen.info

grammet kan virksomhedernes data tilmed “parkeres” og hentes fra AutoITs servere – med den sikkerhed og præcision, der ligger heri. Men planerne rækker videre endnu. »Det er en gammel sandhed, at IT-programmer kan have svært ved at spille sammen, og det kan være svært at overføre og genbruge data fra system til system. Det vil vi lave om på. Netop i disse måneder har vi forhandlinger med en lang række leverandører til autobranchen, der i samlet trop giver udtryk for, at de gerne vil medvirke,« fortæller Claus Nyboe, der dog endnu ikke kan løfte sløret for, hvem der spiller med. Fælles platform Som et enkelt eksempel nævner han dog, at AutoIT og Bilzonen just i februar har indledt et samarbejde om en fælles platform for indberetning af annoncedata. I D·A·F glæder direktør Jens Brendstrup sig over, at branchen er ved at have etableret et beredskab, der både er solidt, og som har appel til en bred del af branchen på tværs af organisationstilhørsforhold. »Der vil altid være mange kroner bundet op på IT – lige fra virksomhedens bogholderi til lagerstyring og annoncering. D·A·F’s håb er, at vi kan skabe et stærkt og sammenhængende fællesskab, der kan yde vore konkurrenter et kompetent modspil.«

autobranchen | 02 | 2012

13


KARROSSERITEKNIK

Under næsten enhver skadesreparation støder pladesmeden på bilens komplicerede elektronik. En fagligt korrekt reparation er i mange tilfælde slet ikke mulig uden en tester. Den “elektroniske skruenøgle” bliver derfor stadig vigtigere for pladefolk.

Den elektroniske pladehammer Af Klaus Kuss*) Nu om dage kommer karrosserispecialisten så godt som altid i berøring med elektronik og diagnose ved udbedring af en skade. Selv reparationen af en kofanger, der indtil for nylig har været en ukompliceret reparation, forudsætter brug af test­ udstyr – i hvert fald når det gælder aktuelle bilmodeller. Kompleks elektronik For ved en klassisk frontkollision – udløste airbags, knækket klimakondensator, skadet frontrude, et batteri, der har forrykket sig, skæve fælge og aksler, iturevet ABS-kabel – kan mange opgaver kun løses med hjælp af testudstyr – først og fremmest ved afmontering af kabler og udskiftning af elektroniske komponenter. Uden en diagnosetester er det hverken muligt at få diverse lamper i instrumentbordet til at slukke, nulstille motorstyringens fejlkoder, indstille Xenon-lygterne eller justere på viskermotoren – for slet ikke at nævne den for-

01) Tilpasningsdygtig: Ved udmåling af hjulvinkler efter en reparation skal ratvinkelsensoren og servostyringen ofte justeres på ny, henholdsvis tilpasses. Uden en tester må værkstedet ofte ty til kolleger – for gode ord og betaling. 02) Tillid er godt – kontrol er bedre: Testeren er også den bedste måde at kvalitetssikre på inden levering af bilen – sådan findes de sidste fejl, der kan repareres inden. 03) Godt lys forudsætter rigtig indstilling: Før man indstiller Xenonlygter mekanisk, må man lige teste grundindstillingen med testeren.

skriftsmæssige udmåling af forakslen uden først at have kalibreret ratvinkelsensoren, der findes i hvert fald på alle biler med ESP. Selv når en kollision er sket ved lav hastighed, og airbags’ene ikke er udløst, er det ikke tilstrækkeligt med almindelig pladearbejde. Også i disse ikke så komplicerede tilfælde må pladesmeden checke den følsomme elektronik. Udlæsning og nulstilling af fejlkoder At udlæse fejl og nulstille motorstyringen hører imidlertid til dagligdagen hos en pladesmed. Pladesmeden må trække på sine kompetencer under enhver udlæsning af fejl – og forårsager i øvrigt selv flere undervejs, hvad der er helt normalt og næsten umuligt at undgå: Skal der for eksempel trækkes nye kabler under udskiftningen af en dør, udløser det nemt fejl, når døren prøves af – også selv om både rudehejs og centrallås tilsyneladende fungerer korrekt. Fejlkoderne – der enten skyldes kollisionen eller den efterfølgende skadesudbedring – kan ek-

Foto: GUTMANN

01 03 Foto: WOW

Foto: KUSS

02

14

autobranchen | 02 | 2012

www.autobranchen.info


KARROSSERITEKNIK

sempelvis være: “Kontrol af dør uden kommunikation” eller lignende. Fejlene opstår normalt under frakobling af ledninger, men de rettes ikke pr. automatik, når ledningerne samles igen. Blev batteriet frakoblet under reparationen, kan motorstyringen vise fejlkoder – også fra styreenheder, der ikke har noget med skaden at gøre. Disse mange, ofte uforklarlige og for det meste irrelevante fejlkoder kaldes også for “fejlskyer”. De kan opstå på grund af afbrudt strømforsyning, utilstrækkelig forbindelse eller på grund af for høj spænding. Fejlkoderne behøver ikke nødvendigvis at betyde, at der er fejl. Men fjerne dem må man under alle omstændigheder, så man kan udelukke dem under den efterfølgende fejlsøgning. Vær opmærksom på eventuelle garantiforhold for bilen og hold styr på fejl, der hidrører fra uheldet – og fejl, der følger af reparationen. Fejlkoder og kvalitetssikring Forud for levering af bilen skal fagmanden i alle tilfælde foretage en afsluttende, udførlig funktionstest af samtlige elektroniske systemer såvel som en prøvekørsel og checke, at der ikke længere meldes om fejl. Det giver en god lejlighed til at kontrollere det udførte arbejde endnu en gang og få afhjulpet eventuelle fejl. Hvis bestemte fejlkoder ikke lader sig imødegå, må man endnu en gang kaste et undersøgende øje på kabelføringen i det område, der er repareret på. Aktivere, initialisere, konfigurere og indstille Det synspunkt, at en tester kun tjener til at spore fejl i bilens elektronik og derfor ikke er nødvendig i en oprettervirksomhed, holder sjældent eller aldrig. I dag er mange funktioner og opgaver, der tidligere fungerede mekanisk, blevet overtaget af elektronikken. Med mange elektroniske systemer er det ikke længere gjort med blot en udskiftning af den beskadigede komponent for at fjerne en fejl. Ofte må fagmanden først kode eller konfigu-

www.autobranchen.info

rere komponenten, inden den virker, hvilket ofte kræver kontakt til et værksted. Årsag: For at beherske mangfoldigheden af komponenter anvender bilfabrikanterne flest mulige universelle elektronikkomponenter, særlig når det gælder styreenheder. Disse passer for det meste i flere bilmodeller, men bliver softwaremæssigt konfigureret individuelt til den enkelte funktion i den enkelte model. Herudover må komponenter som regnsensorer, rudehejs, ratvinkelsensor eller lygtehøjdereguleringen først “forberedes” på deres opgave. Hertil skal der foretages en grundindstilling. Eksempelvis skal frontrudens tykkelse indprogrammes i regnsensoren via testeren, hvorimod viskermotoren skal forsynes med information om hvilestilling og udslagsvinkel, og med kalibrering af ratvinkelsensoren sikrer fagmanden sig, at ESP’en fungerer korrekt, og at kurvelyset virker, som det skal. Ratvinkelsensoren skal ligeledes nulstilles efter enhver sporing af hjulene. Vær også opmærksom på, at bilen kan være udstyret med ACC (Adaptive Cruise Control), der ved hjælp af et radarøje holder øje med forankørende. Samme er gældende for de nye Night Vision-systemer. Ved skadeshåndteringen skal disse systemer både justeres og nulstilles i henhold til fabrikantens krav. Her skal vi bruge det relevante testudstyr igen. Men også eftermonteret udstyr, såsom træk, LED-baglygter eller systemet til kontrol af dæktryk forudsætter i stigende grad brug af testerudstyr. På den ene side for at låse de ønskede funktioner op og på den anden side for at kunne udelukke fejl og forstyrrelser, som de måtte kunne forårsage i andre systemer.

Nye tider: Ved næsten enhver skadesud­ bedring kommer karrosserispecialisten i berøring med bilens komplekse elektronik. Selv ved små kol­ lisioner er en fagligt korrekt reparation næsten umulig uden testudstyr. FOTO: KUSS

Stadig flere databus-systemer Særlig udskiftning af de allestedsnærværende databus-systemer kan ikke længere styres uden brug af testere. I moderne biler sørger serielle databussystemer for at sende data mellem de respektive systemkomponenter – systemer som CAN (Control-

autobranchen | 02 | 2012

15


KARROSSERITEKNIK

Foto: TECHMESS

Foto: TEXA

Den allestedsnærværende elektronik: Den “elektroniske skruetrækker” bruges ru­ tinemæssigt af mange karrosserifolk – til programmering af parkeringsassistenten, in­ dstilling af lygter eller til at kode påmonteret efterudstyr så som et anhængertræk om.

Nok er nok: Grundlaget for den moderne karrosseriopretter kan være et enkelt diagnosesystem, der kan udlæse og nulstille fejlkoder. Hvor dybt systemet skal gå i sin diagnose afhænger af den enkelte virksomheds behov. På billedet den universelle “indstigningsmodel” Axone Smart fra Texa.

ler Area Network til motor, drivlinie, sikkerhedssystemer), LIN (Local Interconnect Network til komfort og sikkerhedssystemer) og MOST (lysleder – Media Oriented Systems, Transport til multimedie-systemer). Udskiftede elektronikkomponenter – i særlig grad styreenheder – skal kobles op til de respektive systemer og bindes sammen i datakredsløbet. I modsat fald bliver den nye del slet ikke aktiv og forårsager herudover unødige fejlkoder i andre styreenheder. I værste fald kan den “ukendte” styreenhed forårsage fejlfunktioner og forstyrrelser i andre systemer. Sådanne “elektronisk lagte æg” lader sig erfaringsmæssigt kun vanskeligt spore under fejlsøgning. Først teste – så reparere I dagligdagen på værkstedet opstår der stadig flere situationer, hvor pladesmeden først må have fat i testeren, før han griber til opretterbænken eller fatter om pladehammeren. For selv ved tilsyneladende enkle kollisioner betaler det sig at udlæse fejlkoder fra alle relevante systemer for at kontrollere, om – eller hvilke – elektroniske komponenter, der er blevet skadet – en fremgangsmåde, der også er værdifuld ved taksering; især hvis bilen fortsat er omfattet af garantien. Dermed kan man uden at skulle skille noget ad vurdere, om disse komponenter er blevet beskadiget. “Udlicitere” – eller investere? Det spørgsmål melder sig alt hyppigere på karrosseriværkstederne. Mens mærkeværkstedet blot kan benytte sig af sine mekanikere, er det straks sværere for de uafhængige pladeværksteder. De har som regel kun to muligheder: Enten overlader værkstedet bilen til et autoriseret værksted inden for det givne bilmærke – mod passende betaling, forstås – eller værkstedet må investere i relevant udtyr – helst egnet til flere mærker – hvormed

16

autobranchen | 02 | 2012

værkstedet selv kan løse mange af disse opgaver. Mange pladeværksteder har allerede investeret i testerudstyr – ikke mindst fordi elektronikken gør sig bemærket selv i dagligdagen. Og ser man en tid tilbage, må man konstatere, at grænsen mellem karrosserismedens og elektromekanikerens arbejde udviskes i takt med elektronikkens tiltagende udbredelse. Det svære dilemma Men hvilket testerudstyr er så det rigtige – ? Dette 10.000-kroners spørgsmål optager enhver karrosserispecialist, der overvejer at investere. Spørgsmålet lader sig ikke besvare udtømmende, for kravene til en sådan universel elektronisk skruetrækker er højst forskellige fra værksted til værksted. Mangfoldigt er derfor også udbudet, der strækker sig fra enkle basissystemer – heriblandt EOBD- og OBD-scannere – der kan udlæse og nulstille fejlkoder, over mere universelle udgaver, der lader sig indstille til at klare forskellige slags fejlfinding, og som også klarer kodning og diverse indstillinger – til high-end-apparater med tilhørende info-systemer, der giver mulighed for at programmere styreenheder, og miljørelaterede systemer, der overholder Euro 5-normerne. Det er heller ikke nok udelukkende at købe det udstyr, man skal bruge: For at kunne anvende den “elektroniske pladehammer” må karrosserispecialisten også erhverve den fornødne viden – for kun at kunne udlæse fejlkoder og nulstille rækker ikke langt. Udstyrsleverandøren må kunne yde assistance og hotline, så man kan løse dagligdagens opgager. Endvidere anbefaler karrosseriværkstedernes brancheorganisation at deltage i relevante efteruddannelseskurser. *) Klaus Kuss er uddannet mekaniker, mangeårig fagmand og i dag bilteknisk journalist. Oversættelse: Adam Pade: Bearbejdelse: Thomas Krebs.

www.autobranchen.info


Vi gør det lidt anderledes end alle de andre koncepter…

Vi gør det enkelt

Vi gør det enkelt. HVad BetYder det? Kontakt Kim Birkjær på 5060 2780 eller på kbi@teknicar.dk og hør om mulighederne som medlem af Teknicar.


MARKED

Ankenævn for Biler er et unikt koncept, som organisationerne bag kan være stolte af: Det er effektivt, billigt og styrker branchens omdømme – et arbejdsportræt.

»Smilende, men bestemt!« Ansigter på Anke­ nævnet: Fv. direktør Anders Hundahl og Helle Friman.

Af Adam Pade For små 10 år siden – i 2004 – forelagde daværende erhvervs- og økonomiminister Bendt Bendtsen (K) et tilbud, som de brancher, der ikke havde ét, dårligt kunne afslå: Nedsæt jeres egne ankenævn – eller vi gør det for jer. Brede dele af autobranchen reagerede i samarbejde med forbrugerne få år senere med etableringen af Ankenævn for Biler – og dét med et koncept, der stadig er enestående i Danmark: Nævnet tilgås og sagerne behandles via internettet. Det var et pionérarbejde – og var som sådant behæftet med indkøringsvanskeligheder; sådan er det, når ny grund betrædes. I dag vidner et klinisk ryddet skrivebord hos

den daglige leder, en stabil sagsmængde og et forsigtigt øget kendskab blandt forbrugerne om, at konceptet er færdigudviklet. Skrivebordet står i sekretariatet hos foreningen Asfaltindustrien, der siden 2006 har varetaget drift og ledelse. Det kan lyde bemærkelsesværdigt, men på denne kontorgang i den store ejendom i Lautrupvang i Ballerup arbejdes der strategisk på at samle og indgå alliancer med andre parter, der har tilknytning til transport og trafik. Og bag Asfaltindustrien står direktør Anders Hundahl, der sammen med Helle Friman har erfaring fra Byggeriets Ankenævn. I dag består Ankenævn for Biler af organisationerne CAD, Bilbranchen, D·A·F og FDM, hvis

Lidt statistik Trods de hund­ redtusindvis af transaktioner i den danske autobranche, forekommer der i realiteten kun få klager:

18

autobranchen | 02 | 2012

Antal oprettede sager: Nævnsbehandlede: Virksomheden fik medhold: Forbrugeren fik medhold: Sol og vind deltes lige: Afviste sager*):

2009 215 82 37 20 3 22

2010 268 121 53 27 1 40

2011 250 180 85 52 3 38

*) Sager kan blive afvist, hvis der er problemer med at bevise sagens genstand eller indhold, hvis doku­ mentationen ikke er i orden, eller det oprindelige aftalegrundlag var for uklart.

www.autobranchen.info


· Forbrugeren skal eje sin bil selv · Bilen skal være en personbil til og med 3,5 ton · Nævnet behandler klager over bilkøb til en værdi af mere end 100.000 kr og over reparationer til en værdi af mere end 1.500 kr.

· Forbrugeren skal selv have klaget til forhandleren/ værkstedet · Der skal foreligge dokumentation i form af slutseddel eller faktura · Forbrugeren skal indbetale et depositum på 500 kr.

direktør, Thomas Møller Thomsen, sidder i formandsstolen i nævnets forretningsudvalg. Når nævnet træder sammen, sidder en sagkyndig dommer for bordenden, professor Palle Bo Madsen, der særlig beskæftiger sig med aftale- og erhvervsret og i øvrigt er engageret i andre, tilsvarende ankenævn.

leves den ikke, overlades sagen til den pågældendes brancheorganisation. Et ankenævn er ikke en hammer, man slår sine medlemmer i hovedet med – tværtimod. For organisationernes medlemmer er det et behændigt – og uafhængigt – sted at få afgjort en uenighed, og for forbrugerne ligger der en tryghed i, at man har et sted at gå hen, når man føler afmagt. Og det er bestemt ikke fordi, kunderne får medhold hver gang – se selv statistikken her på siden. Anders Hundahl gør opmærksom på, at ankenævnet er markedsføringsværktøj. »På hjemmesidens forside har forbrugeren mulighed for at indtaste værkstedet eller forhandlerens CVR-nummer eller adresse og kan derefter se, om den pågældende er organisationsmedlem og omfattet af nævnet. Derfor kan det godt betale sig at reklamere højtlydt med, at man er tilknyttet Ankenævnet,« siger han – et synspunkt, han deler med nævnets politisk ansvarlige formand, Thomas Møller Thomsen: »Nu da vi har fået det til at fungere – og i øvrigt nedbragt sagsbehandlingstiden – kunne branchen og den enkelte virksomhed godt markedsføre sig mere effektivt på, at Ankenævnet findes. Ankenævnet er jo ikke salgsgas; der er alvor bag.«

Blinkende lamper At sagsbehandlingen foregår via internettet, gør ikke Ankenævn for Biler til en discountvare – tværtimod. Den systematiske kommunikation mellem klager og indklagede sikrer en klar struktur og en systematiseret dialog mellem klager og indklagede – altsammen velegnet til at skabe den dokumentation i hver enkelt sag, som nævnet skal tage stilling til. Men naturligvis er der mennesker bag. »Systemet holder automatisk styr på, hvem der lige har bolden, og hvornår tidsfristerne for et svar udløber. Overskrides fristerne, blinker en lampe, og så har jeg mulighed for at gribe ind,« fortæller Helle Friman, der ser det som sin mission at få sagerne til at glide, så målet nås: At få løst en konflikt – enten ved forhandling parterne imellem (helst) eller ved en afgørelse under et nævnsmøde (også gerne). Den direkte dialog – når den er fornøden – foregår med direktør Anders Hundahls ord: “smilende, men bestemt!” Ingen Thors hammer Det er selvsagt kunden, der indleder en klagesag, men skal inden da have rejst sagen over for sit værksted eller forhandler. Kommer der ikke noget resultat ud af det, besvarer kunden en række indledende spørgsmål på hjemmesiden bilklage.dk, så systemet kan afgøre, om klagen kan behandles. Når forbrugeren har beskrevet sit klagemål sender systemet klagen til værkstedet eller forhandleren og til Ankenævn for Biler. Hermed påbegyndes en skriftudveksling, og opnås der fortsat ikke enighed – og finder Helle Friman sagen tilstrækkelig oplyst – berammes sagen til nævnsbehandling. Undervejs kan forbrugeren vælge at få udmeldt syn og skøn – her stiller Teknologisk Institut og FDM ressourcer til rådighed. Nævnet mødes et par gange om måneden og behandler i snit 15 sager. En afgjort sag kan genoptages, men det sker sjældent. Er afgørelsen gået virksomheden imod og efter-

www.autobranchen.info

MARKED

Forudsætninger for at bruge Ankenævnet

– Vi venter Endnu afventer parterne bag Ankenævn for Biler stemplet: Offentligt anerkendt ankenævn. Ansøgningen gik ellers af sted for mere end et år siden. »Vi har søgt om offentlig anerkendelse, fordi vi synes, vi har vist, at vi kan løfte opgaven. Det giver nogle flere forpligtelser, men også mere “robuste” afgørelser, fordi de kan tvangsfuldbyrdes ved retten,« fortæller formanden for Ankenævn for Biler, direktør i FDM, Thomas Møller Thomsen. Blandt forpligtelserne for et offentligt anerkendt ankenævn ligger også, at nævnet i højere grad har pligt til af egen drift at søge sagen oplyst. Men der er intet til hinder for, at Ankenævn for Biler fortsat kan være online-baseret – og dermed være den billigst tænkelige løsning. Ambitionen om at forhandle og forlige flest mulige sager på plads opgives afgjort heller ikke. »Alternativet til Ankenævnet er jo ikke, at der så ikke opstår sager. Derimod er det en billig og effektiv måde at opsamle og løse konflikter på,« påpeger Thomas Møller Thomsen.

autobranchen | 02 | 2012

19


PORTRÆT

Tid til omstilling Kim Hansen, den ene af to ejere af WEBA & Spar To Skadecenter: »Vi skal i faget lære at prioritere uddannelse, og vi vil helt klart blive ved med at deltage i kurser, når de udbydes.«

– Vi skal lære at prioritere efteruddannelse, konstaterer Kim Hansen, WEBA & Spar To Auto Skadecenter.

Af Adam Pade Det er håndværket mere end selve bilen, der tæller for Kim Hansen (47), når han bliver afæsket et svar på, hvorfor han lige blev pladesmed frem for mekaniker, reservedelsmand eller sælger. Håndværket mere end bilen. »Jeg kan godt lide at se et fysisk resultat af det, jeg laver,« siger han. Vi sidder bænket omkring et lille rundt bord med markante lyserøde stole i WEBA & Spar To Autoskadecenter på Ringager i Brøndby lidt uden for København. Bag Kim Hansen hænger et højt banner med billeder af Suzuki’er monteret med eksklusive Webasto-soltage og vidner om den tra-

20

autobranchen | 02 | 2012

dition for just soltage, som virksomheden har haft – endog som importør af Webastos produkter i Danmark. Med soltagene er det gået som med så meget andet udstyr i tidens biler: De er blevet billigere at få leveret fabriksmonteret eller er oftere standardudstyr. Fandt sin rette hylde Kim Hansen er den ene af to ejere i den fine gamle virksomhed, der blev grundlagt af den tidligere ejer, Niels Pedersens farfar under navnet Trekroner Karrosserifabrik på Othiliavej i Valby. Niels Pedersen sluttede netop sit lange arbejdsliv i december, og efter et glidende generationsskifte har Kim Hansen overtaget virksomheden sammen med Jør-

www.autobranchen.info


gen Jakobsen, der selv driver en autoriseret Suzuki-forhandling oppe på Roskildevej – en afdeling, han overtog fra Ole Mathiesen Automobiler, hvor han var sælger. Men det skulle være noget med biler, forsikrer Kim Hansen, der indledte sin automotive karriere med en læreplads hos en autolakerer. Det blev dog i opbyggerfaget, han fandt sin rette hylde og kom i lære – på Trekroner Karrosserifabrik. »Ud over karrosseriskader udførte vi lastbilopbygninger og varevognsindretninger – og eftermontering af soltage og senere sædevarme, aircon; alt hvad der dengang var et marked for,« fortæller Kim Hansen, hvis hu heldigvis står til det gængse pladearbejde, der i dag udgør den altovervejende del af virksomhedens omsætning. Kim Hansen gik i lære som karrosseribygger i 1980’erne, men led den tort, at uddannelsen blev nedlagt i hans skoletid: Frem for karrosseribygger blev han pladesmed. Efter et par år hos en virksomhed i Køge vendte han tilbage til Trekroner, der – som årene gik – tog navn efter Webasto-agenturet, og i dag udelukkende er kendt under navnet WEBA. Drøftelserne om et generationsskifte begyndte tidligt, for Kim Hansen var ret overbevist om, at han ønskede at være selvstændig. Vil selv være i stalden I dag beskæftiger virksomheden tre svende – inklusive Kim Hansen selv – to lærlinge og en “halv mekaniker”. Han arbejder nemlig selv med “ude i stalden”; andet ville han ikke kunne lide. »Jeg skulle jo ansætte en ekstra mand, da Niels forlod os, og løsningen blev en arbejdende værkfører. Den titel har jeg så også taget,« smiler Kim Hansen, altimens hans dublant – Bo Grundtvig Nielsen – bekræfter omme fra skrivebordssiden af administrationslokalet: Det er rart at kunne skifte imellem værkstedsarbejde og skrivebordsarbejde. Opbyggerarbejde er det slut med; det er “back to basics”, hvad der passer Kim Hansen meget godt. WEBA servicerer et antal forsikringsselskaber som fordelsværksted og er herudover underleve-

www.autobranchen.info

PORTRÆT

»Jeg synes ikke, man må være for stolt til at inddrage en specialist helt eller delvis. Det burde vi i det hele taget være meget bedre til i branchen.« – Kim Hansen

Kim Hansen (tv.) har udnævnt både sig selv og sin daglige højrehånd, Bo Grundtvig Nielsen, til ”arbejdende værkførere“.

Ude på værkstedet – fra højre lærling Jesper Thorgersen, svend Henrik Barnholt og Kim Hansen.

Henrik Barnholt i færd med at ”stukke“ en frontplade.

Et kig ind i det knap 600 kvm store værksted.

autobranchen | 02 | 2012

21


PORTRÆT

Kim Hansen demonstrerer sin speedbench på en nyere Skoda Fabia, der nemt kunne blive som ny igen ... om det ikke var for reparationsgræn­ serne, der dømmer den ude.

randør til blandt andre Spar To som autoriseret Suzuki-værksted. Det indebærer, at WEBA principielt skal kunne tage sig af alle biler. »Og det kan vi – med forbehold for, at der kan komme så specielle biler ind, at vi inddrager en specialist helt eller delvis. Det synes jeg ikke, man må være for stolt til. Det burde vi i det hele taget være meget bedre til i branchen, for det kan kun fremme kvaliteten,« påpeger Kim Hansen, der nikker til, at hans branche befinder sig i lidt af en omstillingsproces. I skole Jo, der er udfordringer i at skulle håndtere mange forskellige biler; udfordringer, Kim Hansen og hans svende gerne tager op. »Vi må og skal følge med i den nye karrosseriteknologi, og min svend, Henrik Barnholt, og jeg var da også med på SKAD’s første karrosseriskole i januar. Vi vidste ganske meget på forhånd, men det var godt at få en masse bekræftet.« Det gode ved at være to af sted er muligheden for at tale om, hvad man har lært bagefter – hvormed lærdommen fæstner sig bedre. WEBA har ikke nogen decideret uddannelses-

22

autobranchen | 02 | 2012

plan, »men vi skal i faget lære at prioritere uddannelse, og vi vil helt klart blive ved med at deltage i kurser, når de udbydes.« – Og just et par dage efter autobranchens besøg stod alle mand for at blive undervist af 3M i plast­ reparationer. »Der er både miljø og arbejdspladser i plastreparationer, og man kan føle sig inspireret af, at det i Sverige er muligt at reparere plastkofangere op til nyværdien. Det går forsikringsselskaberne i Sverige selv meget ind for.« Tilbage til teknologien: WEBA investerer gerne i udstyr, der kan håndtere de moderne karrosserityper, hvad enten de skal limes eller nittes/limes. Investeringerne kommer efterhånden. Skolerne og teknologien »Vi skal jo – kombineret med almindelig sund fornuft – leve op til bilfabrikanternes reparationsforskrifter. Det kræver, at vi tilegner os teknologien.« Derfor kunne han også godt ønske sig, at skolerne blev bedre til at tage teknologien – reparationsmetoderne og materialerne – op i undervisningen. De to lærlinge skal således også med til plast­ reparationskurset.

www.autobranchen.info


PORTRÆT

»Der er både miljø og arbejdspladser i plastreparationer.« – Kim Hansen

Lokalerne på Ringager omfatter 600 overdækkede kvadratmeter – og knap så megen udenomsplads. Derfor er det også mest praktisk, når de 18 – snart 19! – lånebiler er ude at køre. Virksomheden flyttede for rigtig mange år siden fra Othiliavej til Hedager, og overtog lokalerne på Ringager, da de blev til salg. Ude i værkstedet har Henrik Barnholt og lærling Jesper Thorgersen kastet sig over reparationen af en hjelm, altimens Kim Hansen demonstrerer “speedbænken” fra Celette: Bænken, der er til de lettere reparationer, og hvor der ikke kan udmåles, men hvor det er hurtigt og effektivt at oprette de mindre skader. Bilen på billedet – en nyere Skoda Fabia i fin stand – er dog dødsdømt på grund af de nye reparationsgrænser. Hestekræfter – også derhjemme »Ja, det er synd; den kunne nemt blive til en fin bil igen,« konstaterer Kim Hansen, der ellers ikke mener, han har mistet voldsomt meget på de nye reparationsregler, der som bekendt også medførte en højere bagatelgrænse for ældre biler – lidt af et paradoks, da der dermed repareres biler, der måske snarere burde være taget af vejen. Den private Kim Hansen har ingen firhjulede projekter holdende hjemme i garagen, men fritiden er dog præget af hestekræfter: Hustruen Pernilles interesse for heste er gået i arv til døtrene – Nathalie og Nadja – og en del af fritiden går derfor med at passe hestene og tage til stævner foruden den aldrig standende vedligeholdelsesindsats, der er fornøden, når man bor på en nedlagt landejendom – beliggende i St. Ladager ved Ll. Skensved.

WEBAs fortid som specialist i montering af soltage fornægter sig ikke – her er skabeloner i massevis til eftermontering af filt i bilens loft.

Lækker, tyklurvet filt til montering i loftet under soltaget.

WEBA er for nylig blevet tilsluttet MekaPartner.

WEBA & Spar To Autocenter Ringager, Brøndby Ejes (halvt) og drives af Kim Hansen. 5 medarbejdere + 1 deltidsmekaniker. Skadescenter for personbiler, autoriseret Suzuki-værksted, tilsluttet værkstedskæden MekoPartner. Medlem af SKAD.

www.autobranchen.info

autobranchen | 02 | 2012

23


FORSIKRING

Presset til rabatter Forsikringsselskaber tilkæmper sig langt større rabatter end andre storkunder, viser D·A·F-undersøgelse. Fem gode råd om samspillet med forsikringsselskaber.

Af Niels Have, D·A·F En medlemsundersøgelse fra D·A·F viser, at forhandlerne føler sig presset til at tilbyde forsikringsselskaberne store rabatter. Samtidig viser undersøgelsen også, at forhandlerne ofte føler sig som en lus mellem to negle, når de skal udbedre skader på en bil. På den ene side står forsikringsselskaberne, og på den anden side står kunden. Forhandleren vil selvfølgelig gerne give kunden den bedste løsning, men på den anden side er forsikringsselskaberne interesseret i så billig og hurtig en løsning som muligt. D·A·Fs medlemsundersøgelse viser tydeligt, at der er stor forskel på, hvilke forhandlere der giver rabat til forsikringsselskaberne. Specielt når det kommer til pladearbejde, forventer forsikringsselskaberne høje rabatter for at ville samarbejde. Undersøgelsen viser, at hele 90 procent af dem, der er fordelsværksted, giver rabat til forsikringsselskaberne på pladearbejde. Blandt de medlemsvirksomheder, der ikke er fordelsværksted, giver kun halvdelen rabat. Samlet set får forsikringsselskaberne i langt højere grad rabat end andre storkunder. Der tegner sig dermed et tydeligt billede af, at forsikringsselskaberne simpelthen kræver rabatter for at indgå samarbejde med den enkelte forhandler. Mere end 10 procent Og det er vel at mærke ikke små rabatter, der er tale om. D·A·Fs undersøgelse viser, at forhandlerne i gennemsnit giver forsikringsselskaberne otte procent i rabat på pladearbejde, mens godt og vel hver fjerde giver forsikringsselskaberne mere end 10 procent i rabat. Forsikringsselskaberne taler sammen, så når forhandlerne begynder at give ét selskab en høj rabat, spreder det sig hurtigt, og andre selskaber vil kræve samme rabat. Et af forsikringsselskabernes argumenter for store rabatter er, at værkstederne dermed kan ud-

24

autobranchen | 02 | 2012

nytte deres ledige kapacitet. D·A·Fs undersøgelse viser dog, at forhandlerne har nok at lave på deres værksteder. De forhandlere, der har mekanisk værksted, har pt. i gennemsnit 3,3 dages ventetid, og kun 10 procent har ingen ventetid. På pladeværkstederne er ventetiden nogenlunde den samme med fire dage, og kun ca. otte procent har ingen ventetid. Endelig er forhandlerne også blevet spurgt til deres forventninger til omsætningen på deres værksteder i 2012. Ca. halvdelen af forhandlerne forventer en uændret omsætning i forhold til 2011. Den resterende halvdel deler sig i to lige store lejre, som hver forventer enten faldende eller stigende omsætning. Der er derfor ikke tegn på, at forhandlerne blot går og venter på at lave arbejde for forsikringsselskaberne.

Fem gode råd til at håndtere forsikringsselskaberne D·A·F har samlet en række råd, som stiller forhandlerne bedre rustet, når de skal forhandle med deres forsikringsselskab. · Det er fortsat en god ide hvert andet eller tredie år at tage tilbud ind på forretningens forsikringer. Bland ikke dette sammen med eventuelle aftaler med forsikringsselskaber om skadesreparationer. Det giver frihed til at vælge – og fravælge. · Hvis fabriksanvisninger fraviges, er der stor risiko for, at bilens fabriksgaranti fortabes og eventuelle følgeskader ikke dækkes. Importørerne er på vagt – og med god grund. · Presser taksator til at afvige fra fabriksanvisninger, så få ham til at underskrive, at forsikringsselskab overtager ansvar og garantiforpligtelser – ellers står reparatør med ansvaret. · Informer kunden hvis forsikringsselskabet beordrer anvendelse af brugte dele. · Reparer kun mærker, hvor I har og følger fabriksanvisninger.

www.autobranchen.info


Velkommen hos au2parts au2parts fokuserer som dansk grossistkæde på professionelle værksteder, der har brug for effektiv logistik og mærkevarer i original kvalitet til den rigtige pris. Med andre ord: jer! Vi klarer bl.a.: • O.E. skaffeservice • Flere daglige vareture • Effektiv logistik • au2parts business

• Online katalog • Reservedele • Værktøj • Forbrugsartikler • Og meget mere...

Hovedlagre

2-4 daglige leveringer til afdelingerne

Afdelinger

4-8 daglige leveringer til værksteder

Velkommen til Danmarks hurtigst voksende grossistkæde

Se mere om os på www.au2parts.dk


AKTUELT

Mesterskabsdage i Silkeborg Torsdag den 15. marts går det løs: Da åbner Teknisk Skole Silkeborg dørene for årets danmarksmesterskab for autolakerere – og for danmarksmesterskabet for karrosseriteknikere og for regionsmesterskabet for skilteteknikere – og, og, og … For autolakererfaget er mesterskaberne de senere år blevet til mere end det: Nemlig til en branchebegivenhed, der samler både leverandører, udøvere og gode bekendte af faget, og arrangementet synes at vokse for hver gang. I år afholder også FAI’s to afdelinger i Nord og Syd deres generalforsamlinger, og Malerforbundet i Danmark – FAI’s modpart på overenskomstsiden – afholder en konference med afsæt i autolakererfaget. Ikke mindst møder et antal leverandører op med nyt, spændende udstyr til faget. Herudover gennemføres opvisning i airbrush og bodypainting, der afholdes kurser i airbrush for øvede og i reparation af flerlagslakering. Få meter herfra gennemfører karrosseriteknikerne deres mesterskab med kandidater fra landets eneste to karrosseriskoler, nemlig Teknisk

Næste læserrejse: Viva Mexico

26

autobranchen | 02 | 2012

ARKIVBILLEDE

Skole Silkeborg og Teknisk ErhvervsskoleCenter (TEC) i København. Rækker ens interesse bredere, kan man opleve bygningsmalerfaget gennemføre sit skolemesterskab og skilteteknikerne deres regionsmesterskab. Mesterskaberne kvalificerer til deltagelse i de næste danmarksmesterskaber i håndværk – DM i Skills – der afholdes i Aarhus den sidste weekend i januar 2012. I dagene 24. oktober og 14 dage frem tager autobranchen og vor faste samarbejdspartner, rejsebureauet Albatros, læserne med på en eventyrlig rejse til Mexico med templer og pyramider, charmerende kolonibyer, højland og jungle – altsammen med en dansk rejseleder. Rejsen – i godt brancheselskab – byder på et spændende udvalg af natur- og kulturoplevelser fra aztekernes, mayaernes og zapotekernes store riger i det farverige Mexico. Blandt de faglige indslag bliver et besøg hos et mexicansk busselskab. I Mexico City tager vi på byrundtur, og vi bestiger maya-ruiner i Palenque, besøger små indianersamfund og oplever Tempelbjerget Monte Albán. Der er også lagt tid ind til oplevelser på egen hånd. Turen gøres for bare 12.990 kroner i delt dobbeltværelse (der tilføjes et tillæg for enkeltværelse), og prisen omfatter dansk rejseleder, fly og udflugter. I autobranchen i april beretter vi meget mere om turen, men det fulde program kan allerede ses på “vores” hjemmeside: www.albatros-travel.dk/ aub. Nærmere info og tilmelding på 3698 9898 eller grupper@albatros-travel.dk. Husk at angive koden LR-AUB.

www.autobranchen.info


Uheldigt! Men en enestående chance for dit værksted Et nyt, stærkt koncept supplerer dit værksted RudeCenter har set dagens lys og du har nu muligheden for at være med helt fra starten. Som autoriseret RudeCenter får du chancen for at: • få flere kunder og øget indtjening • blive mere konkurrencedygtig • dit værksted bliver mere komplet og stærkt Vi sørger for: • markedsføring som autoriseret RudeCenter • korrekt faglig uddannelse • ruder i OE-kvalitet • hurtig og effektiv levering direkte fra din lokale au2parts grossist Er du interesseret i at høre mere om dine muligheder så kontakt Kim Birkjær på tlf.: 50 60 27 80 eller via mail kbi@cac.dk

autoriseret

www.rudecenter.dk Vi benytter ruder og tilbehør i original fabrikskvalitet.


FORENINGERNE

Nye medlemmer Aalborg · Guldborg-Biler, 9380 Vestbjerg Horsens · Autocentrum Horsens, 8700

Horsens Kolding · Buchvaldts Autoservice, 6000 Kolding København · Busservice ApS, 2650 Hvidovre Skorstensgaard.dk – Ballerup, 2750 Ballerup Multi Auto (genindmeldt), 2630 Taastrup Nordjysk · Sindal Auto-Center (ny indehaver), 9870 Sindal Nordvestjysk · Jan´s Autoservice, 7490 Aulum Nordsjælland · Tommy´s Autocenter (ny indehaver), 3320 Skævinge Odense · Automester Langeskov, 5550 Langeskov MJ-Autocentrum, 5400 Bogense LL-Auto, 5690 Tommerup Sydfyn · Dageløkke Auto, 5953 Tranekær Sydsjælland · Shell Rønnede, 4683 Rønnede Lindholm Auto- & Skadecenter, Morten Lindholm Sønderborg · Junior´s Biler, 6400 Sønderborg Vejle · Skovlystauto, 6623 Vorbasse Viborg · K-Service, 8620 Kjellerup Iversen Automobiler A/S, Østergade 64, 9700 Brønderslev A/S Mogens Frederiksen, Christians Møllervej 4, 5200 Odense SV

r ikke e g u Oph ler... i b e l am kun g

011 2 2 , 1 Spark 90 km 7

Der blev 151 kvalitets reservedele fra denne bil

Odder autodele ApS www.odder-autodele.dk

– opdateret hver dag

Ballevej 18 · 8300 Odder · Tlf.: 8654 2155 · 3670 8555

28

autobranchen | 02 | 2012

A/S Mogens Frederiksen, Stæremosegårdsvej 54, 5230 Odense M A/S Mogens Frederiksen, Vestergade 39, 5800 Nyborg A/S Mogens Frederiksen, Odensevej 565, 5700 Svendborg A/S Mogens Frederiksen, Smedemestervej 2, 5600 Faaborg Aagaard Autolakering ApS, Christian X’s Vej 1-3, 6100 Haderslev Byens Autolakering ApS, Fabriksvej 5, 6600 Vejen

Jubilæer 25 års jubilæum · Reservedelsekspedient Helen

Villadsen kan 1. april fejre 25 års jubilæum hos Bilhuset Ronald Carlsen A/S. D·A·F ønsker til lykke og ønsker en god dag! 25 års jubilæum · Mekanikersvend/værkfører

Tommy Pedersen kunne 1. marts fejre 25 års jubilæum hos Nyby Larsen Autohandel, Tøvring 7950 Erslev.

Til lykke! 60 år

Medlem af Dansk Autogenbrugs bestyrelse, Peder Spandet, Næstved Autoophug, fyldte 60 år den 11. februar. Dagen blev markeret med en reception den 10. februar. Receptionen, der samlede omkring 250 gæster, blev afholdt i Peder Spandets kommende bilmuseum for “young timers”. Museet har været undervejs i en årrække, men åbner for offentligheden i år den 1. maj. Mærkedage blandt medlemmerne er meget velkomne på disse sider. Henvend jer til jeres forening eller direkte til bladets redaktion – se side 4.

www.autobranchen.info


FORENINGERNE

50 års og 25 års jubilæum

På CAD Nordsjællands generalforsamling 27. oktober blev bestyrelse og suppleanter genvalgt. Christian Damgaard fra CAD’s sekretariatet var dirigent og orienterede efterfølgende om blandt andet den statslige støtteordning til autoværksteder til arbejdsmiljø. På mødet fejredes Michael Bendtsen, Lyddæmper-Centralen i Hillerød, med 50 års medlemskab af CAD Nordsjælland, og Bill Øster­gaard, Østby Auto- og Traktorservice, med 25 år. De fik overrakt henholdsvis nåle og diplomer af formand Mogens Jensen. På billedet: Fra venstre Bill Østergaard, Michael Bendtsen og Mogens Jensen.

CTR 12000 VISION

Ny konsulent i CAD CAD har ansat Ronni Rasmussen som konsulent på CADs sekretariat. Ronni er 31 år og er mekanikeruddannet og derudover også akademimerkonom. Ronni Rasmussen vil indgå i konsulentteamet på sekretariatet og vil blandt andet i kraft af sin tekniske baggrund overtage mange af Christian Damgaards opgaver, da Christian som bekendt har valgt at gå på pension. Vi byder hermed Ronni velkommen i CAD og glæder os til at arbejde sammen med dig.

NYHED!

Fuldautomatisk Modstandssvejser fra Car-O-Liner

CH37 Induktions-varmer - opvarmning uden flamme!

Kvalitets sikring ved Skadesreparationer • • • • • • • • • • •

Automatisk måling af emnetykkelse Automatisk identifikation af materiale type Automatisk indstilling af strømforbrug Udregner selv punktdiameter efter behov Opfylder EU- Direktiv 2004/40/EG Dokumentation af svejsedata med WinSpot 6 m. svejsekabel Høj effekt 12000 kA. Let at opgradere via USB port. Utrolig let at betjene Leveres standard med 4 stk. svejsebøjler

Opvarmning af rustne bolte ved f.eks. styrestænger, udstødning og ophæng m.m.

Fordelen ved at anvende varme gennem induktions-teknologi er at der ikke er åben flamme. Den kraftige induktionsvarmer CH37 kan anvendes på samme måde som en gasflamme, uden at ødelægge/ opvarme nærliggende dele (gummislanger, ledninger og plast m.m.) Der er 5-trins regulering af effekten, og kontrolsystem for overophedning. Kraftig håndtag med fleksibel tænd- og slukknap.

TEC HNIC A L D A TA Opvarmer ikke 208-240 V 50-60 Hz, 1 ph, 16 A (20 A US) omkringliggende Degree of protection: IP21 Working frequency: 18 - 40kHz dele som slanger, Main Supply Power 3,8 kW Heating Power (Maximum): 1,6 kW ledninger m.m. Induction cable: 3 m length Mains supply:

Cooling system: Weight: Water tank:

Water (decalcified) 34 kg

Mains supply:

208-240 V 50-60 Hz, 1 ph, 16 A (20 A US) IP21 18 - 40kHz 3,8 kW 1,6 kW 3 m length Water (decalcified) 34 kg 20 l

T E C H N I C A L20 lD A T A

odkendt Nu også g . gruppen .G af hele V.A 6755)

Degree of protection: Working frequency: Main Supply Power Heating Power (Maximum): Induction cable: Cooling system: Weight: Water tank:

(VAS nr.

Fabrikvej 19 · DK-8800 Viborg Telefon +45 8725 1140 Telefax +45 8661 4713 www.olego.dk

Kombineret A5 annonce_tværformat.indd 1

www.autobranchen.info

1/16/12 9:55

autobranchen | 02 | 2012

29


BAROMETRET

Gemmes til sidste salgsdag Køb-og-smid-vækkulturen får et skud for boven, når man nærstuderer, hvilke biler der er endt hos vore autogenbrugere i tiden april 2010 til marts 2011. På trods af de mange nyere biler, der som følge af totalskader hugges op før tid, er knap 44 procent af samtlige ophuggede biler mellem 16 og 20 år gamle. Det fremgår af en opdeling af ophuggede biler gennem et år opdelt på alder. Tallene er Næsten halvdelen af alle de biler, der blev hugget op i 2010-11, var mere end 16 år gamle (kilde: Dansk Autogenbrug og Miljøord­ ning for Biler).

leveret af Miljøordning for biler og gennemregnet af Dansk Autogenbrug. Ifølge statistikken var 1.635 af de i alt 98.909 ophuggede biler i perioden april 2010-marts 2011 mellem nul og fem år gamle, mens den næststørste gruppe – biler mellem 11 og 15 år – tegnede sig for 28.640 biler. Dernæst følger følger biler mellem 21 og 25 år med 17.015.

Over 30 år 26-30 år 21-25 år 16-20 år 11-15 år 6-10 år 0-5 år

D·A·F vil forbedre bilsalgsstatistik I det omfang bilsalget anvendes som konjunkturindikator, så kan det medføre en lille skævvridning af billedet, at bilsalget registreres på baggrund af indregistreringer snarere end undertegnelse af slutsedlerne – ikke mindst da nogle bilmærker (desværre) har ventetid på leveringerne. Det er en af årsagerne til, at D·A·F nu vil finde et antal forhandlere, der hver måned bedes meddele, hvordan deres leveringstider er, og det er Danmarks Statistik rigtig fornøjet med. Fuldmægtig Søren Dalbro, der er ansvarlig for

30

autobranchen | 02 | 2012

bilstatistikken hos Danmarks Statistik, siger til D·A·F’s nyhedsbrev, at en større viden om de faktiske leveringstider også vil føre til, at analyser af de generelle konjukturer i økonomien – som for eksempel pengeinstitutter og organisationer løbende udarbejder – vil få et mere kvalificeret datagrundlag. »Ved at få et mere retvisende billede af bilsalget, får vi også bedre indikationer for udviklingen i det samlede private forbrug,« siger Søren Dalbro.

www.autobranchen.info


AKTUELT

Man må GØRE noget! Af Adam Pade Hun sidder i toget på vej hjem fra kontoret i Københavns centrum, da hun bliver afæsket svar på, hvad der gemmer sig bag hjemmesiden www.nejtaktilbetalingsring.dk. Og her gemmer sig hverken ideologisk modstand mod offentlige transportmidler eller en bilnørd, men oprigtig vrede over at skulle betale yderligere for at få lov at passe sit arbejde. »Jeg tager gerne toget de dage, jeg kun skal på kontoret. Men skal jeg på kundebesøg, skal jeg bruge bilen – da vil det tage for lang tid med det offentlige.« Susanne Lindholm, ejer og leder af en rekrutteringsvirksomhed i København med speciale i ITbranchen, åbnede ud af almindelig opbragthed sin hjemmeside i oktober i fjor. Siden har flere end 7.000 borgere skrevet under – på bare fire måneder.

»Hvis man er imod noget, må man gøre noget. Som beskæftiget i IT-branchen lå det lige for at åbne en hjemmeside,« fortæller Susanne Lindholm, der føler en ægte harme over regeringens forslag om en betalingsring. »Først betaler vi tårnhøje parkeringsafgifter. Nu skal vi så betale for overhovedet at køre ind til byen – først for vore egne biler og dernæst for vore medarbejdere. Betalingsringen vil være ødelæggende for byen og byens erhvervsliv,« fastslår Susanne Lindholm. På www.nejtaktilbetalingsring.dk kan man bidrage til modstanden med sin underskrift. David imod Goliath: Privat virksomhedsejer i København foranstalter underskriftsindsamling mod regeringens betalingsring.

Nordjysk Diesel Elektro A/S DIESEL CENTER

VI LAGERFØRER:

Vi hjælper vores kunder

BOSCH DENSO

- køb jeres diesel reservedele hos os GRATIS DIESELHOTLINE Ring på tlf. 9631 7572

Medarbejderen, som besvarer opkaldene eralene tekniker-uddannet ved Bosch og Ikke medlemsvirksomhederne under har en arbejdsfunktion, der består i at Håndværksrådet – der udgør respondenterne i lave fejlfinding på moderne dieselteknik konjunkturbarometret samt hjælpe vores kunder.– nærer bekymring for

2012 – bekymringen deles af D·A·F, der genEr der tvivl om en dieselkomponent er nemfører sin egen konjunkturundersøgelse. Sådefekt kan dele returneres i samråd med en tekniker modet et overtal mindre gebyr. ledes forventer på 24KUN procent af bilHOS OS TILBYDES DENNE SERVICE! forhandlerne en faldende omsætning alene inden for de kommende tre måneder.

SIEMENS

Reservedelslageret står altid klar til at hjælpe dig!

DELPHI BLAUPUNKT

Keld forventningerTlf. 96 bekræfter 31 75 76

»De negative også, at de høje salgstal, vi har set, ikke afspejler virkeligheden. Mange af de biler, der optræder i registreringsstatistikken, blev der skrevet slutseddel på for op til et halvt år siden,« noterer direktør i D·A·F, Jens Brendstrup. Jens Kjeld Tlf. 96 31 75 73

Nicolai Tlf. 96 31 75 74

EBERSPÄCHER WEBASTO PARTIKELFILTER TURBOER

Hjulmagervej 38, 9000 Aalborg, tlf. 9812 0911, info@boschaalborg.dk, www.boschaalborg.dk

www.autobranchen.info

autobranchen | 02 | 2012

31


��������

Sorteret Magasinpost ID-nr 42434

POST DANMARK

Bliver du og dine medarbejdere tilbudt faglig efteruddannelse? Som autolakerer står du stadig oftere over for nye avancerede lakopbygninger og øgede kvalitetskrav. Hvis du fortsat vil være i stand til at lakere skaderne fagligt forsvarligt, så er kompetent efteruddannelse en nødvendighed. Inden for LAK & KNOW-HOW® netværket har medlemmerne foruden den daglige træning på værkstederne flere gange årligt mulighed for at komme på kurser, og blive ført ajour med nye lakopbygninger og øgede kvalitetskrav. Ønsker du at være godt rustet til fremtidens udfordringer, så meld dig ind i LAK & KNOW-HOW® netværket - Danmarks største netværk af uafhængige autolakerere. Læs mere på Baden-Jensens hjemmeside, www.baden-jensen.dk, under menupunktet ”LAK & KNOW-HOW”.

Al henvendelse til: I/S autobranchen, Islands Brygge 26, boks 1984, 2300 København S, tlf. 3263 0460, fai@fai.dk

PP

���

autobranchen 02 2012  

Fagblad for syv branche- og arbejdsgiverforeninger i den danske autobranche