Page 1

01 | Februar 2011

autobranchen.info

LAK: Udfordringer i flere lag REPARATIONSGRÆNSER: Selskaberne bider smerten i sig PORTRÆT: Glasklar logik


O R I G I N A L

D P F

Vi beskytter miljøet med Diesel Partikel Filtre

Walker® OE udskiftningsfiltre • Reducerer antallet af udledte partikler • Over 95% rensnings effektivitet • Værkstedet skal følge instruktionsbogens vejledning for test, service og udskiftning • Fås hos din Walker® grossist • Vi har også EOLYS™ additivet 40 000 km Kontrol *afhænger af bilmodel

80 000 km

120 000 km

Service eller udskiftning*

Anbefalet udskiftning*

Sammen beskytter vi miljøet

www.walker.dk


KOMMENTAR

I forfængelighedens vold

Man nærer frygt i sit sind, når den økonomiske krises lange fangarme får indflydelse på samarbejde og videndeling. Autobranchens virksomheder kæmper hver dag hårdt for at få økonomien til at hænge sammen, så de kan overleve og fastholde deres dygtige medarbejdere. Derfor er det beskæmmende at se, hvordan misforstået opfattelse af, at ”viden er magt“ – eller måske bare almindelig forfængelighed – påvirker samarbejdet virksomhedernes foreninger imellem i samme branchesegment. Når vi oplever vore medlemmer i fællesskab, er der normalt aldrig nogen problemer i at dele viden. Men putter vi problemerne ind i foreningerne, bliver de genstand for ”viden er magt“-syndromet af ledelser, som tror, de tænker taktisk og strategisk. Det gør de måske også, men strategien er forkert, og taktikken er i nogle tilfælde så kort og snæversynet, at det grænser til magtsyge og spil for (medie-)galleriet. Det er utroligt meget nemmere, når mange skuldre løfter i flok, end hvis alle løfter enkeltvis. Derfor er det utroligt vigtigt, at alle forstår og

www.autobranchen.info

handler på en sådan måde, at branchens foreninger i fælleskabets navn løfter opgaverne derhen, hvor de løses bedst, nemmest og billigst. Det gavner den enkelte, det gavner alle – det gavner den samlede branches image. Der skal naturligvis herske stor respekt om hver enkelt forenings suverænitet. Derfor er løsningen ikke bare at slå alle foreninger sammen i èn stor forening – det er vi alt for forskellige til. Men én passion har vi i hvert fald tilfælles – bilen – og den passion kunne vi godt udleve mere kraftfuldt i fælleskab. Og for så vidt angår ”viden er magt“-begrebet, så er der ikke megen sjov ved at være verdens dygtigste, når man sidder ude på en ø, og ingen andre ved, at man er der – det er bestemt heller ikke godt for forfængeligheden. Først når andre ved det og får lov til at bruge det, giver det mening og indhold for fællesskabet og den enkelte.

Søren Sonniksen Direktør, Dansk AutoGenbrug

autobranchen | 01 | 2011

3


14

Indhold

Normbryderen – et politikerportræt

Nr. 01 Februar 2011

05 Lovgivning

Selskaber bider smerten i sig

06 Lovgivning

21 Månedsportræt: Glasklar logik

Krav om vinterdæk? Tja, bombom

08 Uddannelse

Flot finaleplads til CAD-værksted

10 Lak

Udfordringer i flere lag

12 Jura

Fra Ankenævnets bord ...

14 Portræt

Normbryderen

18 Uddannelse

To års uddannelse står sin prøve

21 Portræt

24

Glasklar logik

24 Læserrejse

Turen går til – Vietnam

Vietnam – fra nord til syd

26 Stafetten

– Af Steen Pedersen, direktør for ABAS

27 Foreningerne 30 Barometret

Udgiver I/S autobranchen Islands Brygge 26, boks 1984 • 2300 København S T 3263 0460 • 3263 0464 • E fai@fai.dk www.autobranchen.info

Produktion Elbo Grafisk A/S

Redaktion Adam Pade (ansvh.) Postboks 140 • 3480 Fredensborg T 4848 1788 • F 4848 2922 E post@adampade.dk

Oplag 5.600

Redaktionsudvalg Michael Nørregård (FAI) • Erik S. Rasmussen (CAD) Robert Lau (Dansk Autoglas) • Jens Brendstrup (D•A•F) • Søren Sonniksen (DAG) • Jakob Tornvig (DBFU) Thomas Krebs (SKAD)

Næste udgave Uge 09 2011

Foreningen af Auto- og Industrilakerere Islands Brygge 26, 2300 København S T 3263 0460 • F 3263 0464 • www.fai.dk

Abonnement Kr. 495,- + moms for 10 numre

Danmarks Automobilforhandler Forening Kirkevej 1-3 • 2630 Taastrup T 3331 4555 • F 3331 3075 • www.daf.dk Sammenslutningen af Køretøjsbyggere og Autooprettere i Danmark Islands Brygge 26, 2300 København S T 7011 1300 • F 7027 1301 • www.skad.dk

ISSN 1603-970X

Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup T 4399 6633 • F 4371 0171 • www.cad.dk

Redaktionen slutter 15. februar Tilsluttet

Annoncer Mediapunktet Søndervold 170 • 7200 Grindsted T 7674 2424 • F 7674 2425 E ar@mediapunktet.dk www.mediapunktet. dk Forsiden: Rigtig mange bilforhandlere benyttede den første weekend i det nye år til at holde nytårskur – her et stemningsbillede fra Peugeot i Helsingør.

Dansk Autoglas

Dansk Autoglas Glarmesterlauget i Danmark Gothersgade 160, 1123 København K T 3313 6510 • F 3313 6560 • www.danskautoglas.dk Dansk Autogenbrug Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup T 3525 0560 • F 3525 0566 • www.autogenbrug.dk Dansk Bil-Forhandler Union Vongevej 38, 7160 Tørring T 7022 6100 • F 7022 6114 • www.dbfu.dk


LOVGIVNING

Selskaber bider smerten i sig Med en beskeden indrømmelse til branchen nedsatte Folketinget i december grænsen for, hvornår en bil i praksis skal erklæres totalskadet. Nu skal regningen betales. Af Adam Pade Forsikring og Pension vil ikke forfølge kravet om at få lovgivernes tilladelse til ekstraordinært og uden vanligt varsel at forhøje bilforsikringspræmierne – ej heller selv om regningen – i form af forhøjede erstatningsudgifter – fortsat ser ud til at blive mindst 100 millioner kroner. Det oplyser underdirektør Hans ReymannCarlsen, Forsikring og Pension, til autobranchen. Hans Reymann-Carl afviser ikke, at kravet blev fremsat som lidt af en provokation, men også på baggrund af lignende fortilfælde. »Da erstatningsansvarsloven blev ændret for få år siden, foranledigede vi, at det blev indskrevet i loven, at forsikringsselskaberne havde lov til at forhøje præmierne uden varsel. Ændringen dengang gik på erstatning for personskade, hvilket er voldsomt kostbart for forsikringsselskaberne,« siger Hans Reymann-Carlsen. Vedtaget i december I december vedtog Folketinget endeligt at reducere grænsen for, hvornår der på ny skal betales regi-

55%

Selskaberne må nu selv vurdere, hvordan de vil skaffe sig kompensation for merudgifterne som følge af de reducerede reparationsgrænser, siger underdirektør i Forsikring og Pension, Hans ReymannCarlsen.

streringsafgift i tilfælde af genopretning af en skadet bil. Således må bilen højst være skadet for 65 mod tidligere 75 procent af handelsværdien, førend den i realiteten er totalskadet, og grænsen for, hvornår selskaberne er forpligtet til at tilbyde kontanterstatning blev nedsat fra 65 til 55 procent. En samlet branche, Håndværksrådet og forsikringsselskaberne gjorde ellers alt for at påvise, at det var en rigtig dårlig idé at nedsætte reparationsgrænsen, og at statskassen i hvert fald ikke ville blive beriget med de 120 millioner kroner i ekstra provenu, som forslaget forudsatte. Selskaber må selv vurdere »Det er nu op til de enkelte selskaber at vurdere, om de vil bide smerten i sig, om de vil varsle præmieforhøjelser eller søge kompensation på anden måde,« fastslår Hans Reymann-Carlsen, der også beretter, at det ikke rykker ved F&P’s beregninger, at Folketinget supplerede lovforslaget med et fradrag for en enkelt airbag. Autobranchens virksomheder kan indtil videre blot vånde sig ved udsigterne til flere mistede opgaver og færre beskæftigede.

- 65%

www.autobranchen.info

autobranchen | 01 | 2011

5


LOVGIVNING

I landene omkring os er lovgivet om brug af vinterdæk. Høring skal vise, om der er grundlag for lignende krav i Danmark.

Krav om vinterdæk? Tja, bombom Af Adam Pade Trafikstyrelsen – tidligere tiders Færdselsstyrelse – er fortsat ikke overbevist om, at der bør indføres lovkrav om anvendelse af vinterdæk i vinterhalvåret. Det fremgår af en redegørelse, som transportminister Hans Chr. Schmidt har fremlagt som svar på et spørgsmål stillet af folketingsmedlem Kim Christiansen (DF). Mens vinterdæk fint kan styrke fremkommeligheden i snevejr, er det mere tvivlsomt, om et lovkrav vil modvirke antallet af færdselsulykker med personskade, fastslår redegørelsen, der også konstaterer, at helårsdæk – de bedste af dem – har “næsten lige så gode egenskaber på sneglat vej som vinterdæk, uden at de taber helt så meget i bremselængde (som vinterdæk) på tør og våd vej”. Ingen analyse Redegørelsen henviser dog til svenske undersøgelser, der påviser, at antallet af ulykker med personskade – og omkomne – muligvis kan reduceres med op til otte procent. For lastbiler og busser er resultaterne endnu ringere. Af redegørelsen fremgår også, at Havarikommissionen for Vejtrafikulykker ikke systematisk registrerer, hvilke dæk der sidder på biler, der har været udsat for et færdselsuheld, men har dog registreret, at brede dæk, kådhed og høj hastighed ikke virker fremmende for sikkerheden.

I Sverige skal personbiler ved vinterføre bruge vinterdæk med mindste mønsterdybde på 3 mm i perioden 1. december-31. marts. Lastbiler og busser har kun et mindstedybdekrav. I Tyskland er just ikrafttrådte regler om, at personbiler i tilfælde af glat føre skal være forsynet med M+S-mærkede dæk. Lastbiler og busser skal være forsynet med tilsvarende dæk alene på drivakslen. Transportministeren følger redegørelsens indstilling om, at der nu skal gennemføres en høring blandt interesserede parter. CAD kampparat I CAD ser man frem til, at vinterdæk også bliver et lovkrav i Danmark. »Vi vil i 2011 bruge de ressourcer og det fokus, der skal til, for at bakke op om et lovforslag, idet vi finder alt andet for direkte uforsvarligt i relation til trafiksikkerhed og fremkommelighed,« siger direktør i CAD, Erik S. Rasmussen, der henviser til en anden svensk undersøgelse, der afslører, at uheldsraten for personskade og trafikdrab faldt med op til 14 procent, da tvungen montering af vinterdæk blev indført i Sverige. »Lad os alle arbejde for, at vi næste vinter får de sidste 25 procent af de danske bilister til at køre på vinterdæk via lovgivning,« opfordrer Erik S. Rasmussen.

Hej jeg hedder Doktor Skår Vi har udarbejdet et nyt Glaskoncept som skal skaffe dig ere kunder

Ring 70 70 26 77 eller send en mail doktorskaar@autoglasservice.dk

6

autobranchen | 01 | 2011

www.autobranchen.info


Du har hvad der skal til. Vi har værktøjet.

Du har brug for en sprøjtepistol, der matcher din kunnen perfekt. Den nye SATAjet® 4000 B: Bedre ergonomi. Højere præcision. Blødere. Lettere. For yderligere information: www.satajet4000.com

SATAjet ® 4000 B German Engineering

NYHED


UDDANNELSE

Flot finaleplads til CAD-værksted Peter Byllemos Automobiler i Tråsbøl vandt hæderen som årets næstbedste læreplads 2010.

Af Adam Pade Lærling Johannes Nymann Hansen modtager sammen med sin mester, Peter Byllemos, det synlige bevis på hæderen om Årets (næst-)bedste Læreplads.

»Peter nøjes ikke med bare med at svare, hvis jeg har et spørgsmål, han uddyber altid. Og så er han en engageret læremester, der ikke går på kompromis med oplæringen.« Således lyder det fra lærling Johannes Nymann Hansen (25), der sidste efterår indstillede sin læreplads, Peter Byllemos Automobiler i Tråsbøl ved Aabenraa, til “Årets Læreplads”. Og så god var hans motivation, at Peter Byllemos hjemtog hæderen som Danmarks næstbedste læreplads efter firmaet Solar A/S i Vejen. »Det en god læreplads. Peter gør lidt ud over, hvad der kræves. Vi har for eksempel besøg af en massør en gang om måneden. Han sætter i det hele taget stort fokus på sine ansatte,« fortæller Johannes, der har stået i butik igennem en årrække og haft et antal håndværkerjobs, indtil han syntes, han var klar til at tage en uddannelse. Johannes er halvandet år henne i sit uddannelsesforløb. – Og hvorfor lige hos Peter Byllemos Automobiler? Vigtigst med lille virksomhed »Det var vigtigst for mig at finde en lille virksomhed. Det var i hvert fald vigtigere, end hvilke bilmærker der kommer,« siger Johannes, der ikke har taget stilling til, hvad han vil, når han er færdig: »Det har jeg jo de næste tre år til at finde ud af!«

8

autobranchen | 01 | 2011

Værkstedet i Tråsbøl blev etableret af Peter Byllemos’ far for knap 40 år siden. Gennem alle årene har værkstedet koncentreret sig om de franske mærker med et særlig kærligt blik på Citroën. Udover almindelig service og vedligeholdelse påtager værkstedet sig også ind imellem at restaurere eller genopbygge fine gamle Citroën’er. Jo, Peter Byllemos er og har altid været engageret i sine elever – og i unge mennesker i det hele taget, fortæller han. Engageret i unge »Vi har i nærheden af os et hjem for kriminelt belastede børn, og her har vi igennem årene også været involveret – i samarbejde med kommunen og familieplejen. Lige nu tager vi en pause, for det er ret ressourcekrævende.« Peter Byllemos og Johannes Nymann Hansen drog til København den 17. november, da foreningen Danske Erhvervsskoler var vært ved en festlighed, hvorunder en repræsentant for Undervisningsministeriet overrakte priserne. Danske Erhvervsskoler er to organisationer i én – nemlig for erhvervsskolernes bestyrelser henholdsvis ledelser. Som tredie finalist hædredes Havndrup Maskinværksted. Efter prisoverrækkelsen gav mester middag i Grøften i Tivoli.

www.autobranchen.info


LAK

Udfordringer i flere lag De nye laserende lakopbygninger og 3-lagsfarver kræver håndværksmæssig indsigt. FAI afholdt møderække i efteråret.

Af Adam Pade Ikke alene bilens indre er højteknologi. Det er også dens overflade. Og da bilfabrikanterne lakerer bilerne på én måde, og eftermarkedet på en anden, så er kimen lagt til faglige genvordigheder. Når lakkerne ydermere bliver mere avancerede – både i opbygning og påføringsmåde – har autobranchen en fælles udfordring. Og hvordan tackler vi nu den –? Dialog, indsigt og gensidig forståelse er i hvert fald første skridt på vejen og var baggrunden for, at FAI i efteråret gennemførte en møderække landet over for værkstederne, forsikringsselskaberne og egne medlemmer for – med farve- og lakleverandørernes faglige bistand – at indføre publikum i den nye magiske verden af effektlakker – i særlig grad 3-lagslakering. Et indblik i kravene til reparationsprocessen, farvetilpasning af undergrunde, udtoningsteknik, afregningsprincipper og så fremdeles må være til gavn for alle parter. En 3-lagsla-

10

autobranchen | 01 | 2011

kering består grundlæggende af en baggrundsfarve, effektfarven og en klarlak foruden den vanlige forberedelse af overfladen. Akzo Nobel bistod FAI i Aalborg, PPG i Sil-

FAI havde ladet udføre en plade, der blandt andet skulle træne i visuel vurdering.

www.autobranchen.info


keborg, Baden-Jensen i Middelfart, Lakgruppen i Varde og Glasurit i Brøndby. Hvert møde samlede omkring 25 deltagere, herunder glædeligvis rigtig mange fra forsikringsselskaberne. Effektlakker skaber merværdi Det er naturligt nok tidens trends – og ønsket om at skabe merværdi – der tilsiger den lakteknologiske udvikling. Der findes allerede omkring 3.000 forskellige pigmenter i dagens bilpark. Væsentligst for effektlakkerne er de såkaldte perlemorspigmenter, der falder i to hovedgrupper: Som et naturprodukt – benævnt Mica – og som et syntetisk produkt – Xirallic. Hver har de deres karakteristika. Mica-pigmenterne er belagt med titaniumdioxid – det er dem, der får overfladen til at reflektere alt efter, hvordan lyset falder. I nogle lakker reflekteres lyset gennem flere lag og i flere retninger – risikoen for at opleve en “farveforskel” bliver derfor endnu større. Der ligger også en udfordring i, at lakfarver – med samme farvekode – forandrer sig over tid som følge af skiftende produktionsforhold. Ganske vist er der kun få leverandører af basefarver til fabrikkerne, men de tolerancer, som leverandørerne skal leve op til, kender farveproducenterne ikke. Med andre ord kan autolakereren meget vel stå i den situation, at han ikke kan vide, hvordan en given bil er malet. Det gør det selvsagt ikke nemmere at eftergøre overfladen.

LAK

Billederne er fra seminaret hos Glasurit i Brøndby – på ”scenen“ Johnny Petersen.

forsikringsselskabernes onlineløsning vedrørende Autotaks – at lakkerne ikke bliver konfliktstof på værkstederne. Direktør Michael Nørregård, FAI, kunne blandt andet melde om, at der allerførst i 2011 vil være oprettet en afkrydsningsmulighed i Autotaks for arbejde med 3-lagslakker.

Brug en professionel dagslyslampe til at vurdere en overflade visuelt, var blandt de lektier, deltagerne lærte under FAI’s seminarer om effektlakker og 3-lagslakeringer.

Det er bunden, der bærer Bundfarven – og bundfarvens lagtykkelse – har selvsagt en afgørende betydning, når det gælder anvendelse af transparente og reflekterende effektlakker. Derfor skal der ved skadesudbedring slibes ned til bundfarven. Ved “fusionen” af det reparerede felt og den omgivende overflade skal der som bekendt udsprøjtes. I tilfælde af effektlakker forudsættes helt op til fire udsprøjtninger forinden klarlakken, der også udsprøjtes over det tilstødende felt. Reparation af de nye laserende effekt-/3-lagslakeringer indebærer et øget forbrug af tid og materialer, men afregningen af arbejde med effektlakker bliver forhåbentlig så velintegreret i FORSI –

www.autobranchen.info

autobranchen | 01 | 2011

11


JURA

Fra Ankenævnets bord … Forkert oplyst 1. registreringsår, tvist om aftalt ekstraudstyr forhandlermedhold i en sag om sliddel – ingen sensationer, men alligevel lærerige sager for enhver, der sælger biler.

Af Karoline Thomsen Chefjurist, D·A·F Afgørelser fra Ankenævn for Biler er med til at fastlægge praksis inden for forbrugerklager og er derfor et nyttigt værktøj i den juridiske rådgivning af forhandlere og værksteder. De udvalgte afgørelser udmærker sig ikke ved deres specielle forhold men er helt almindelige sager, som de fleste forhandlere og værksteder kan komme ud for, og som de fleste derfor kan drage nytte af. Første registreringsår I den første sag havde klageren købt en brugt Ford Mondeo st.car af indklagede for 405.000 kr. Ifølge slutsedlen er bilen indregistreret 1. gang den 28.3.2009. Da klageren modtog registreringsattesten, blev han opmærksom på, at bilen er indregistreret 1. gang den 28.3.2008, således at bilen er et år ældre end anført i slutsedlen. Han reklamerede over dette til indklagede, som bekræftede, at der var angivet forkert indregistreringsår ved annoncering og i den efterfølgende slutseddel. Klageren havde opgjort prisdifferencen mellem de to årgange til 61.856 kr. Indklagede mente, at værditabet er maksimalt kunne udgøre ca. 11.000 kr. Nævnet kom frem til, at der er oplyst et forkert 1. indregistreringsår i forbindelse med handlen, og da der hermed er givet urigtige oplysninger, som ikke kan antages at have været uden betydning for køberens bedømmelse af salgsgenstanden, var der således tale om en mangel. Klageren havde der-

12

autobranchen | 01 | 2011

for krav på et passende afslag i købesummen på 30.000 kr. Klare aftaler! Den næste sag drejede sig om købet af en Citroën C4 Picasso, hvor klager efter levering rejste krav om efterlevering/montering af tagbøjler, alu-fælge med nye dæk og låsemøtrikker samt startpakke i henhold til indklagedes brochure, hvoraf klageren efter det oplyste har modtaget måttesæt, bagagerumsbakke og solgardin til bagrude, men ikke bilplejesæt i taske, førstehjælpskasse, sikkerhedsvest, advarselstrekant og pæresæt. Det fremgik af parternes mailkorrespondance forud for handlen, at klager havde tilkendegivet som sin opfattelse af, hvad parterne var blevet enige om, at der blandt andet skulle medfølge alufælge med dæk, tagbøjler, førstehjælpskasse og reservepærer. Indklagede havde ikke i sit svar til klager taget afstand herfra. Indklagede afviste klagerens krav om efterlevering af de pågældende dele med henvisning til, at der ikke forelå nogen skriftlig bekræftelse fra indklagede på klagerens ønsker. Nævnet slog fast, at den underskrevne slutseddel ikke kan stå alene, men at aftalens indhold må fastlægges på grundlag af hele aftalesituationen, herunder de forudgående forhandlinger pr. mail. Nævnet lagde til grund, at indklagede havde læst klagers mail, eftersom der er svaret på den, uden at

www.autobranchen.info


JURA

tage afstand fra indholdet eller overhovedet kommentere dette forud for slutsedlens underskrivelse. Nævnet finder derfor, at klageren som påstået kan kræve efterleveret og monteret tagbøjler samt alufælge samt førstehjælpskasse og reservepærer. – Og et enkelt forhandlermedhold I den sidste sag havde klager købet en brugt Citroën C5 af indklagede. Mere end 6 måneder efter købet blev lydpotten utæt, og klageren indleverede bilen på indklagedes værksted. Her blev blandt andet bageste lyddæmper udskiftet, og klageren modtog efterfølgende en faktura herfor. Det var klagers opfattelse, at indklagede skulle afholde samtlige omkostninger til reparationen på baggrund af købelovens reklamationsregler.

Nævnet kom frem til, at en utæt lydpotte i en ca. syv år gammel bil, der har kørt ca. 172.000 km. på leveringstidspunktet og ca. 186.000 km. på skadestidspunktet, ikke i almindelighed vil udgøre en mangel i køberetlig forstand. Videre bemærker nævnet, at der er reklameret over lydpotten senere end 6 måneder efter leveringen, hvorfor der ikke i forhold til købeloven er nogen formodning for, at en eventuel mangel har været aktuelt eller latent til stede på leveringstidspunktet. Det er således op til klageren at godtgøre, at bilens lydpotte har været mangelfuld på leveringstidspunktet, og denne bevisbyrde har klageren ikke løftet og klager fik ikke medhold.

Nordjysk Diesel Elektro A/S DIESEL CENTER

VI LAGERFØRER:

Vi hjælper vores kunder

BOSCH DENSO

- køb jeres diesel reservedele hos os GRATIS DIESELHOTLINE Ring på tlf. 9631 7572

Medarbejderen, som besvarer opkaldene er tekniker-uddannet ved Bosch og har en arbejdsfunktion, der består i at lave fejlfinding på moderne dieselteknik samt hjælpe vores kunder. Er der tvivl om en dieselkomponent er defekt kan dele returneres i samråd med en tekniker mod et mindre gebyr. KUN HOS OS TILBYDES DENNE SERVICE!

SIEMENS

Reservedelslageret står altid klar til at hjælpe dig!

DELPHI BLAUPUNKT Keld Tlf. 96 31 75 76

EBERSPÄCHER WEBASTO PARTIKELFILTER

Jens Kjeld Tlf. 96 31 75 73

Nicolai Tlf. 96 31 75 74

TURBOER

Hjulmagervej 38, 9000 Aalborg, tlf. 9812 0911, info@boschaalborg.dk, www.boschaalborg.dk

www.autobranchen.info

autobranchen | 01 | 2011

13


PORTRÆT

Af Adam Pade Hun var i mere end én forstand tro mod sig selv, da hun sammen med sin socialdemokratiske folketingskollega, Leif Lahn, optrådte i dagspressen sidste efterår med budskabet om, at der er for få folketingsmedlemmer, der har rod i det private arbejdsmarked, og som har andet end en akademisk uddannelse. Tro mod sin baggrund – og tro mod sine holdninger til det repræsentative demokrati: Politiker er ved at være noget, man læser til, og antallet af politikere, der har samme uddannelse – og dermed deler åndelig habitus med deres embedsmænd – ender med at danne flertal i Folketinget. Det skaber en ny elite, der ikke er folkelig. Derfor var hendes – og Leif Lahns – ærinde også at anspore bredere dele af befolkningen til at melde sig ind i deres parti og selv præge valget af folketingskandidater. Hendes holdninger til den politiske elite har fået et ekstra skud for boven med de spydige reaktioner, hvormed journalister og professionelle kommentatorer mødte hendes anskrig over angrebet på den reparations»Et sådant løftebrud ville grænse, der med al logik jeg have det svært med.« er til skade for beskæftigelse, bæredygtighedstanke og betalingsbalance. “Så fik hun sine 15 minutter” eller “det er jo bare, fordi hun driver autoværksted” turde være en uværdig måde at møde en politisk argumentation på. Kampklar Kampklar! forekommer hun – Venstres Marion Pedersen (61) – her få uger før, der måske udskrives folketingsvalg – med en positiv tro på, at de borgerlige partier nok skal klare skærene, og at hun selv gør det som folketingskandidat i København. – Og hvem er så denne Marion Pedersen, der giver mund, når hun møder, hvad hun selv opfatter som uretfærdighed? Den Marion Pedersen, der som tillidsmand i Conair blev så ophidset, at hun sagde op? Den Marion Pedersen, der både har arbejdet i HK, været formand for Dansk Håndværks

14

autobranchen | 01 | 2011

Kvinder (i dag Virksomme Kvinder), og som – helt uden de fornødne “15 minutter” – har opnået anerkendelse som prismodtager for sin kamp mod administrative byrder og Håndværksrådets guldnål, altimens hun har klaret bogholderi og kundekontakt i JA Auto på Strandlodsvej i 2300 S? Marion Pedersens karriere som Venstre-pige var ikke given. I barndomshjemmet – der bestemt ikke hørte til i højeste samfundsrangklasse – befandt begge forældre sig på hver deres side af venstrefløjen, og der blev talt politik så det bragede. Grundholdningerne de samme – Forældreoprør, måske? Næppe. For det første rummer Venstres socialliberalisme samme grundholdninger om at tage vare på sig selv og yde sit, som socialismen gør det. For det andet er den borgerlige livsopfattelse kommet med tiden i takt med, hvad hun har beskæftiget sig med. For det tredie – tyrede hun samtlige partiprogrammer igennem, inden hun på Venstre-politikeren Svend Erik Hovmands opfordring meldte sig ind i Venstre. Politik havde hun stedse interesseret sig for. Folketingskandidaturet kom efter en henvendelse fra den lokale vælgerforening i København i 1998, valgt i kraft af sit eget mandat 2005-2007 og i august 2008 afløste hun Rikke Hvilshøj som ordinært medlem efter enkelte perioder som korterevarende suppleant. Forudsætningen for at lade sig stille op og vælge var – sikrede hun sig – at hun fortsat kunne få lov at give mund, når hun mødte, hvad hun selv opfatter som uretfærdighed. Således også i første halvdel af november i fjor, da hun i forbindelse med forelæggelsen af finanslovsaftalen i sin folketingsgruppe blev bekendt med, at den såkaldte reparationsgrænse foresloges nedsat. Stormen »Jeg gjorde det klart helt fra starten – også over for min gruppeformand – at det var et kæmpe-problem for mig at nedsætte reparationsgrænsen. Ikke alene ville det være til stor skade for branchen – det regnede vi os jo også hurtigt frem til kort tid efter

www.autobranchen.info


PORTRÆT

»Ja, selvfølgelig er jeg medejer af et autoværksted, men jeg har jo altid brugt min egen virksomhed som udgangspunkt rent politisk.«

Normbryderen Man kan lære rigtig meget af at “tage forbehold” som medlem af et regeringspartis folketingsgruppe. Blandt andet om ubarmhjertige kommentatorer og solidariske folketingskolleger. Et portræt af Marion Pedersen, MF for Venstre.

www.autobranchen.info

autobranchen | 01 | 2011

15


PORTRÆT

Marion Pedersen – valgt for Venstre første gang i 2005.

– men som parti lovede vi at ville ændre eller helt afskaffe reparationsgrænsen, efter at Socialdemokraterne satte den ned første gang i 2001. Et sådant løftebrud ville jeg have det svært med,« fortæller Marion Pedersen, der tilføjer, at hun tog forbehold over for forslaget, så snart hun blev be»Jeg har ikke tilegnet mig den akademiske metode og kan ikke kendt med det. Det har hun gjort før – “skimme” sager igennem.« taget forbehold – men det har der aldrig været så megen storm om. Det blev der så denne gang. »Jeg tabte tre kilo og sov ikke i en uge!« forklarer hun ligefremt og beretter, hvordan hun følte sig krænket over at blive skudt motiver i skoene, hun ikke havde (»Ja, selvfølgelig er jeg medejer af autoværksted, men jeg har altid brugt min egen virksomhed som udgangspunkt rent politisk«), men

450 virksomheder i autobranchen kan ikke tage fejl!

De har allerede tegnet et abonnement på gratis telefonrådgivning og fået styr på deres miljø og arbejdsmiljø. Skal du ikke også have et abonnement? Kontakt ABAS Miljøservice 97 47 38 85 eller abas@abas.dk

16

autobranchen | 01 | 2011

også kunne glæde sig over skulderklap fra politiske kolleger og fra sit eget bagland. Startede med et talerkursus Medlemskabet af Folketinget er kulminationen på en karriere, der startede med et talerkursus i Dansk Håndværks Kvinder i 1980’erne. Her meldte hun sig ind, fordi hun som selvstændig første gang i sit jobliv “sad alene” og savnede allierede. Bestyrelsesarbejdet i organisationen for selvstændige kvinder og medarbejdende ægtefæller var adgangsbilletten til blandt andet arbejdet i Håndværksrådet, medlemskabet af Mimi Jakobsens virksomhedspanel mod administrative byrder – og de politiske kontakter. Det blev hendes politiske læretid. Marion Pedersen kom ud af syvende klasse og kom “i huset”. Ud over kurser i bogføring og kurser i regi af Dansk Håndværks Kvinder har hun ingen uddannelsesbaggrund. Det gør folketingsarbejdet en kende sværere. »Jeg har ikke tilegnet mig den akademiske metode og kan ikke “skimme” sager igennem. Jeg må læse på dem – og jeg vil kunne mit stof! Det skylder jeg sagen og mine vælgere,« siger hun – og begrunder dermed, hvorfor det alligevel ikke er blevet til bare en enkelt dag om ugen på kontoret på Strandlodsvej. Savner nede-på-jorden-snakken »Jo, jeg kan godt savne de daglige rutiner – at køre en bil til syn, hente reservedele – hvad der nu følger med. Jeg kan også savne den daglige kontakt med kunderne. Og møder jeg endelig kunder og andre bekendte, falder snakken straks på politik, hvor man hurtigt kan føle sig i en forsvarsposition,« konstaterer hun, »I morgen men glæder sig på den anden side skal jeg for over at arbejde med sager og stof- eksempel på et områder, hun brænder for. Og så endagsbesøg er der oplevelserne: Bekendtskaber i Kosovo og se med mennesker, hun ellers aldrig til den gruppe ville have mødt – eller oplevelser soldater, jeg ude i en store verden. “selv” har »I morgen skal jeg for eksempel sendt af sted. på et endagsbesøg i Kosovo og se til Det giver da den gruppe soldater, jeg “selv” har mening!« sendt af sted. Det giver da mening!«

www.autobranchen.info


AKTUELT

D·A·F i alliance med Berner A/S

SKAD og Würth i samarbejde

Berner A/S – leverandør af kemi, forbrugsdele, værktøj og servicekoncepter – har indgået en samhandelsaftale med Danmarks Automobilforhandler Forening. Aftalen skal løbe i to år. »D·A·F har i samarbejde med Berner A/S lavet en prissammenligning på en række bestsellere, og vi har i den sammenhæng konstateret, at priserne er konkurrencedygtige. Dette sammenholdt med et højt kvalitetsniveau, attraktive servicekoncepter og dokumenteret leveringssikkerhed har resulteret i en samarbejdsaftale,« udtaler D·A·F-formand Knud Nielsen.

SKAD har indgået en samarbejdsaftale med Würth om kontante fordele for SKAD’s medlemmer, men aftalen omfatter også adgang til viden og ekspertise. Aftalen bygger på et udvalg af produkter, der både omfatter ”dagligvarer”, værktøj og reparationsteknologi. Tom Andersen, Würth, og Thomas Krebs, SKAD, besegler parternes samarbejdsaftale med et håndtryk.

Dieselkraftcentret - i Storkøbenhavn

• Har du en problembil - vi stiller diagnosen – Helt sikkert ! • Dieselekspertise på alle systemer, til konkurrencedygtige priser – En forudsætning ! • Effektiv, målrettet og kompetent dieseldiagnose – En selvfølge ! • Afprøvning af de enkelte komponenter - For en sikker diagnose !

AmagerMøller Autocenter ApS Kirstinehøj 15, 2770 Kastrup Tlf. 3259 6000

Bosch Car Service ...verdenskendt kvalitet til god økonomi - for alle biler.

www.amagermoller.dk - Bosch Diesel Center

www.autobranchen.info

autobranchen | 01 | 2011

17


UDDANNELSE

autobranchen var indbudt til at overvære eksamen efter to års lærdom under Bosch’ systemteknikeruddannelse. Eksamensstemningen var bestemt heller ikke til at gå fejl af.

To års uddannelse står sin prøve Af Adam Pade Luften sitrer. Af koncentration, af spænding – af en smule nervøsitet måske. Det er to års lærdom, der skal prøves af her. Hjemme venter familien, mester, kollegerne – venter på at høre, om det gik. Om de bestod. Vi er til systemtekniker-eksamen hos Robert Bosch A/S i test- og kursuscentret på Telegrafvej i Ballerup. 12 mekanikere fra Norge, Sverige og Danmark har fået stillet et antal teoretiske og praktiske opgaver, der skal løses hen over to dage. De praktiske opgaver består af fejl, der er indbygget i ”eksamensbilerne”. Systemteknikeruddannelsen er sammen med Dieselteknikeruddannelsen den mest omfattende af fem Bosch-diplomuddannelser og omfatter discipliner som blandt andet benzinindsprøjtning, tænding, Common Rail-diesel, elektronik og sikkerhedssystemer. De øvrige tre er Servicetekniker, diesel-Servicetekniker og diagnoseteknikeruddannelserne. De i alt 11 moduler afvikles under to- og

tre-dages kurser henover uddannelsesforløbet med en skriftlig opsummeringsprøve mellem hvert modul. Uddannelsen er etableret i 1985 og oprindelig alene beregnet for medarbejdere på Bosch Car Service-værksteder. Her er der tilmed krav om, at mindst én medarbejder har taget uddannelsen. I dag er den dog åben for den øvrige branche. Det er et led i en bevidst, mere åben strategi: Udbredelsen af Bosch-systemerne afhænger af, at de kan vedligeholdes og serviceres af en bred branche. Tænker i systemer Således tales der heller ikke bilmærker her – man tænker i systemer. I eksamenslokalet arbejdes der da således også såvel på en Punto som en VW Golf. Tilgangen til softwaren er så vidt mulig den samme. Bosch’ Kompetencecenter i Ballerup er nordisk knudepunkt. Vel kan de norske og svenske mekanikere tage langt hovedparten af kurserne i deres hjemlande, men eksamen – den foregår her. Derfor er der da også tilsynsførende med fra de respektive Det obligatoriske gruppebillede – inklusive undervisere og ”skuemestre”.

18

autobranchen | 01 | 2011

www.autobranchen.info


UDDANNELSE

lande, så sprogproblemerne bliver færrest mulige. Det mørkner udenfor. De sidste praktiske prøver er aflagt, og som under en anden svendeprøve foretager ”skuemestrene” – konsulenterne, lærekræfterne – den obligatoriske bedømmelse. Bedømmelsen sker, så ingen kan favorisere deres ”egne” elever. Ventetiden for eksaminanderne tilbringes med en kop kaffe og en vand. Tysk grundighed »Uddannelsen er meget grundig. Der stilles høje krav, og der er ikke noget, der foregår tilfældigt,« fortæller en helt særlig eksaminand, Steen Kielstrup – særlig, fordi han er tidligere servicetekniker hos Bosch og nu driver sit eget værksted i Gelsted ved Herlufmagle. »Det kan forekomme lige lovlig tysk, men på den anden side ved man, hvad man har at holde sig til,« fortsætter han. Omkring et af cafébordene sidder Tore Halmøy, Heike Haupt og Arild Gaarder – alle fra Norge. Jo, de er nervøse, forsikrer de – megen trøst er det ikke, at måtte de dumpe, kan de gå op igen om et år. De tager enten uddannelsen, fordi de skal, for at få adgang til de årlige opdateringsseminarer, der følger med, eller simpelt hen for udfordringens skyld. Samme holdning har Kenneth Madsen, Byrgesens Auto Eftf., hvor de er i alt syv mand. Som 25-årig er det ikke så længe siden, han aflagde svendeprøve på teknisk skole: »Forskellen på teknisk skole og uddannelsen her er, at man skal være noget skarpere for ikke at falde i. Og man skal selv ville,« som han forklarer det – og er fornøjet med, at alle deltagere under uddannelsen er mere målrettede. Han føler sig udfordret af at løse gåder – testeren kan som bekendt langtfra diagnosticere og forklare alt. Bedømmelsen er forbi – enkelte kaldes ind i teorilokalet. Afslutningsvis indkaldes de alle og bliver ønsket til lykke. Især de otte ud af de 12, der bestod. Eksamen afholdes alt afhængig af, hvor mange eksaminander der er klar til at gå til prøve. Det er derfor ikke nogen årlig begivenhed. Tid til middag Det er tid til middag, og deltagere og undervisere samles i Bosch’ kantine. Teknisk direktør i Nor-

www.autobranchen.info

den, Per Rasmussen, overrækker diplomer. I sin tale nævner han, at Bosch Service i år kan fejre 90 års jubilæum, og at systemteknikeruddannelsen er den ældste af sin art i Danmark. Der står respekt om uddannelsen – og derfor kan ikke alle bestå, forklarer han og beretter, at den højst scorende under denne eksamen har fået fantastiske 91 ud af 100 points. Ansvarlige for eksamen i Danmark er autobranchens kirurger, Tom Bruno Pedersen, og Jan Krusager. Omkring cafébordet under ventetiden på ”dommen”: Fv. Tore Halmøy, Heike Haupt og Arild Gaarder.

Steen Kielstrup, tidligere servicetekniker hos Bosch, og nu ejer af sit eget Bosch Car Service-værksted – ej heller han kommer uden om at skulle tage systemteknikeruddannelsen. Her er han i samtale med kursus­ administrator Pernille Damgaard.

»Alle, der medvirker i denne eksamen, er på forhånd meget dygtige mekanikere – det kan vi jo se. Det, de lærer her, er at tænke analytisk, at dokumentere og at kunne redegøre for fejlfindingsprocedurer,« fortæller Jan Krusager. Der brydes tidligt op. Det har været en lang dag. Og hjemme venter mester, kollegerne og familien. Jan Krusager og Tom Bruno Pedersen – vore to kirurger – vender tilbage med nok en gådefuld problembil i næste blad.

autobranchen | 01 | 2011

19


PORTRÆT

Christian og Daniel bemander autoglasafdelingen hos VN Glas. Nederst Villy Nielsen i samtale med Casper ved en skæremaskine, der forvandler standardprofiler (billedet i midten) til komponenter til vinduesrammer og alu-facader.

Af Adam Pade Enhver kan se fornuften i at bruge cykelhjelm, og derfor bruger rigtig mange cyklister cykelhjelm. Noget sværere er det at skabe forståelse for, at en frontrude slides og bør kontrolleres ved syn – og væk er den skabelon, der tidligere blev brugt til at kontrollere, at der ikke var fejl i ruden i synsfeltet. Anderledes er holdningen i for eksempel Tyskland, hvor der kan nedlægges kørselsforbud i tilfælde af en skadet frontrude. Kanske der skal lig på bordet, førend logikken står myndigheder og synsfolk lysende klar. Sådan lyder det fra formanden for Dansk Autoglas, der trods den spydige udmelding er et overordentlig vennesælt menneske: Villy Nielsen (53) tager imod i den tidligere privatbolig – nu kontor – på Grønlandsvej i Herfølge og beretter sin historie om, hvordan han hos en ven af familien – der var glarmester – blev fænget af glas som 13-årig og kom i lære – som 14-årig. Som alderen antyder, nåede han ikke hele vejen igennem sin skolegang, der – som han selv siger – endte med den eneste fyreseddel, han nogensinde har fået. Villy Nielsen bliver helt fjern i blikket, da han – med glæde – omtaler sin læreplads, Glarmester Weien-Svendsen i Glostrup: »Det er nogle af de bedste år i mit liv,« konstaterer han. Autoruder i fritiden Allerede i læretiden begyndte han at montere autoruder i sin fritid. Det var endnu inden, det blev anerkendt som fag: »Man skulle helst undgå at sige noget om det på Glarmesterskolen, for det var jo ikke rigtig glarmesteri.« I dag forholder det sig anderledes: Autoglas er en integreret del af glarmesteruddannelsen, der uddeles autoglarmesterpriser, og der holdes internationale konkurrencer i autorudearbejde. Faget har også haft fart over feltet. »I starten var autorudearbejde sværere end i dag. Vi havde ingen uddannelse, intet værktøj og kun vores egen erfaring at trække på. Ruderne var dengang fastgjort i gummilister, men fra sidst i

“I starten var autorudearbejde sværere end i dag. Vi havde ingen uddannelse, intet værktøj og kun vores egen erfaring at trække på.” – Villy Nielsen

20

autobranchen | 01 | 2011

www.autobranchen.info


PORTRÆT

Det turde være klar logik, at en autorude er en sliddel, der skal vurderes – eventuelt kasseres – ved syn. Men kanske der først skal lig på bordet, funderer Villy Nielsen – autoglarmester og Autoglas-formand.

Glasklar logik

60’erne fik blandt andre Vauxhall og siden Citroën og Fiat 127 limede ruder. Ruderne var i øvrigt fortsat kun hærdede – ikke laminerede – og det gjorde, at de gik itu ved uheld. Det gav et stort marked – jeg var oppe på at skifte 12 ruder på en dag,« husker Villy Nielsen, der formelt startede egen virksomhed i 1978. Det var Villy Nielsens tanke fra starten at blive selvstændig – selvstændig autorude-glarmester.

www.autobranchen.info

En nær forretningsforbindelse – grossisten Karl Robert Jensen – foreslog ham forskellige steder at nedsætte sig, og valget faldt på Køge. Efter nogle år på Glentevej og Falkevej flyttede virksomheden i 1983 til Grønlandsvej, der da også ligger midt mellem Køge og Herfølge i et stilfærdigt, ældre industriområde. Det gik fint helt fra starten, og virksomheden begyndte hurtigt at tage almindelige glarmesteropgaver. Villy Nielsen tog lærlinge lige

Molly og Daisy har ikke helt forstået konceptet: At sidde stille og smile til fotografen.

autobranchen | 01 | 2011

21


PORTRÆT

”Meningen var, at medlemmerne skulle markedsføre sig lokalt – og opad.” – Villy Nielsen

Villy Nielsen og broderen Knud er i fuld gang med at indrette et værksted – eller værested? – til Volvoen og Cooper’en.

fra begyndelsen, og i dag beskæftiger A/S VN Glas & Facadecenter rundt regnet 20 medarbejdere. Således udfører firmaet større facadearbejder og har teknologi til at skære og tilpasse alu-rammer til de ofte rigtig store rudepartier. En del af succes’en skyldes konstant, intens markedsføring med helsidesannoncer og hyppig omtale i lokalpressen – og radiojinglen, der har kørt i årevis og kendes af ethvert barn i omegnen. Herudover er virksomheden vokset gennem opkøb. I 1987 overtog familien en herlig firelænget gård, der danner rammen om et aktivt fritidsliv.

22

autobranchen | 01 | 2011

I dag trækker skyerne sig på ny sammen over autoglarmestrene – i al fald hvis de ikke kender deres besøgelsestid. Til trods for, at autoruder dels er blevet større af fysisk omfang, dels både er en sikkerhedskomponent og en bærende del af karrosseriet, vies ruden ikke megen opmærksomhed, og autoglarmestrenes konkurrenter er både store og stærke: Villy Nielsen hæfter sig ved det paradoks, at håndværksfagene sidst i ‘90’erne blev frataget deres mesterprislister af monopolmyndighederne, og at store aktører siden har indgået prisaftaler med forsikringsselskaberne i en sådan grad, at der i realiteten er etableret en dominerende prisdannelse. Villy Nielsen var selv med til at stifte Dansk

www.autobranchen.info


PORTRÆT

Autoglas. Det var i 1991– i en bus med gode kolleger på vej til en biludstilling i Frankfurt: Tanken var at ved at skabe et selvstændigt kædelignende brand kunne de selvstændige autoglarmestre tage kampen op med de nye kæder, der var på vej ind i landet. Det blev fremdeles ved visionen: Autoglas fylder hyppigst en mindre del af glarmestervirksomheden, og som selvstændig er man ikke meget for at give køb på sin integritet. »Meningen var, at medlemmerne skulle markedsføre sig lokalt – og opad. Landsdækkende markedsføring er simpelt hen for dyr,« fastslår Villy Nielsen, der er lidt ked af det manglende fælles fodslag. Autoglarmestrene skal vide at opbygge og udnytte deres brand: At de har en unik, håndværksmæssig baggrund. Hestekræfterne Historien om Villy Nielsen – ja, om hele familien – handler om rigtig meget andet end glas: Nemlig om heste. Både dem på fire ben og dem, der ligger i et motorrum. »Liselotte var konkurrencerytter, da jeg mødte hende, og for at vise interesse, satte jeg mig også op på en hest. Det blev jeg grebet af,« fortæller Villy, for hvem ridesporten i alle årene siden har indtaget en central, snart sagt dominerende plads i familielivet. Begge døtre – Malene og Anja – har reddet, fra de var helt små, har siden vundet både Danmarks- og nordiske mesterskaber og har deltaget i Europamesterskaber i ridebanespringning. Gennem årene har sporten ført familien vidt rundt i Europa. Nu er begge pigerne så selvhjulpne, at Villy Nielsen har fundet plads til at dyrke hestekræfter på anden vis: En særlig passion – grundlagt i barndommen – for Volvo Amazon bevægede ham i marts i fjor til at investere i en 122 S med Overdrive med originale, sorte nummerplader. Til overflod har han tillige erhvervet den fineste grønne Morris Cooper S fra 1966, Mark I, med 118 hestekræfter. Bilen har tjent som træningsbil, da han skulle tage sin banelicens; en licens, der på premiereda-

www.autobranchen.info

gen indbragte ham en femteplads under et løb på Knutstorp. “Gammelmandsrally” Volvoen bruger han til pålidelighedsrallies – eller “gammelmandsrally”, som han skånselsløst kalder det – hvorunder man kører på en forudbestemt realtid og skal nå rundt om forskellige poster. Villy Nielsen er begunstiget af en bror, Knud, der er udlært automekaniker. Han er co-driver – og i øvrigt ligesom Liselotte og Malene ansat i glarmesterfirmaet. De to brødre opfører for tiden et lille værksted og garage hjemme på gården med rigtige emaljeskilte på væggene, “hvor der kun er adgang for kalenderpiger,” som Villy Nielsen siger. Både ride- og autosporten fordrer et vist organisationstalent, og det tiltaler ham: At alt skulle kunne gå op i en højere enhed er simpelt hen en forudsætning for at nå det hele – og at nå det hele med glæde.

Familien samlet – fv. Liselotte, Villy, Anja og Malene.

A/S VN Glas & Facadecenter Grønlandsvej i Herfølge. Grundlagt i 1978 af Villy Nielsen. Udfører autorudearbejde samt almindelig glarmesterarbejde med særlig fokus på større facadearbejder. Beskæftiger 20 medarbejdere, herunder hustruen Liselotte, datteren Malene og broren Knud. Tilsluttet Dansk Autoglas.

autobranchen | 01 | 2011

23


LÆSERREJSE

Stemningsbilleder fra nogle af vore destinationer: Fv. den magiske morgenstemning i Halongbugten, derpå Ho Chi Minhs gravmausoleum og sidst et glimt fra Mekong-deltaget.

Vi

starter i nord og ender i syd. Vi skal opleve Hanoi og Saigon. Vi skal sejle på Mekong-floden og opleve solopgangen i Halong-bugten. I dagene lørdag den 1. oktober – mandag den 10. oktober drager autobranchens læsere på oplevelseseventyr i Vietnam – en årtusindgammel kultur præget af farver, dufte, arkitektur, fiskeri, landbrug – og i dag af moderne industri, hvoriblandt Honda fremstiller biler og motorcykler. 86 millioner mennesker bor i det en gang så krigsplagede land, men som i dag af gode grunde er en turistmagnet. Vi indleder med et par dage i Hanoi, hvor vi oplever den franske kolonistil, transporteres rundt med cykeltaxa og ser nogle af de uundgåelige religiøse seværdigheder, herunder stifteren af det

kommunistiske parti Ho Chi Minhs gravmausoleum og – i den modsatte ende af historien – kejser Ly Thai Tongs Ensøjle-pagode opført omkring 1049. Det bliver også i disse dage, at vi aflægger Honda-fabrikken et besøg. Magi i Halong-bugten På fjerdedagen skal vi opleve den helt særlige, magiske stemning ved Halong-bugten, hvor vi skal sejle med en traditionel kinesisk junke-båd. Området er optaget på UNESCO’s liste over verdens naturarv. Om aftenen går vi ombord på nattoget til Vietnams historisk set mest interessante by, Hué – grundlagt år 300 fvt. og kejserhovedstad 18021945. Også her skal vi sejle – på Parfumefloden –

Mere end tusind års historie, mageløse landskaber, rejser med tog og båd – og ikke mindst et fagligt indslag – venter læserne af autobranchen på alle tiders Vietnam-besøg.

Vietnam – fra nord til syd 24

autobranchen | 01 | 2011

www.autobranchen.info


Rejs med Autobranchen KINA

KINA

Hanoi Halongbugten

LAOS

THAILAND

Hué

VIETNAM

CAMBODJA

Can Tho

Saigon Mekongdeltaet

Vietnamrundrejse Få det bedste af Vietnam på 10 oplevelsesrige dage - med dansk rejseleder, 10 dage

Kom med Albatros og Autobranchen på en rejse, hvor prisen er holdt i bund – uden at der er sparet på oplevelserne!

og skal besøge den 21 meter høje Thien Mu-pagode. Besøget her omfatter også Citadellet, byens 200 år gamle fæstning. Blandt højdepunkterne er også oplevelsen af “Åndealléen” bevogtet af en æresgarde med elefanter, heste, tjenere og militærmandariner. Alléen fører frem til kejser Tu Ducs gravpavillon og befinder sig midt i et paladskompleks, som kejseren lod opføre til brug både før og efter døden. Saigon Derpå venter Saigon – Ho Chi Minh City – en kosmopolitisk, moderne storby med sit Uafhængigheds- eller Præsidentpalads, der i 1960’erne afløste den franske guvernørbolig, som den sydvietnamesiske præsident, Ngo Dihn Diem, hidtil havde haft sæde i. Derpå tilbringer vi et par dage i og omkring Mekongdeltaget – et af verdens frodigste områder og betegnet som Vietnams spisekammer. Også her skal vi sejle og besøge øen Thoi Son med sine utallige frugtplantager. Endnu en dimension af det autentiske Vietnam får vi med besøget på det flydende marked ud for Saigon – uden tvivl det mest farverige og myldrende marked i verden. Vi sejler igennem små kanaler, besøger en lille landsby på en af øerne og får lov at smage på de mange eksotiske frugter. Besøg www.albatros-travel.dk/aub og læs og udskriv det detaljerede rejseprogram. Se oversigten samt tilmeldingsdetaljer th. autobranchens læserrejser har været gennemført i en årrække og medvirker hver gang til nye fornøjelige og faglige netværk.

www.autobranchen.info

Mærk morgensolen over de flydende markeder i Mekongdeltaet, smag den saftige frugt fra de små øers frodige frugtplantager, og oplev charmerende Hanois franske kolonistilsbygninger fra bagsædet af en cykeltaxa. Vi besøger en af autogiganten Hondas travle frabrikker, oplever den gamle kejserby Hué, indsnuser den hektiske stemning i Saigon og sejler i den underskønne Halongbugt mellem 3.000 labyrintiske kalkstensklipper. Vi besøger endvidere Ho Chi Minhs Mausoleum og Cu Chitunnelerne, hvorfra Vietnamkrigens partisaner førte kampen videre under jorden. Dagsprogram Dag 1 Afrejse fra København. Dag 2 Ankomst til Hanoi. Cykeltaxa-tur i den gamle bydel. Dag 3 Hanoi og Halongbugten. En-søjle-pagoden, Litteraturtemplet, Hoan-Kiem-søen, besøg på Honda-fabrik. Dag 4 Minicruise i Halongbugten, bus til Hanoi og nattog til Hué. Dag 5 Hué. Sejltur på Parfumefloden og kejser-mausoleer. Dag 6 Morgenfly til Saigon. Byrundtur. Dag 7 Saigon – Mekongdeltaet. Sejltur i Mekongdeltaet. Dag 8 Saigon. Flydende marked, besøg i landsby. Dag 9 Saigon. Cu Chi-tunnelerne, tid på egen hånd og hjemrejse. Dag 10 Ankomst til København.

Afrejse 1. oktober 2011 kr. 12.490,Prisen inkluderer: Dansk rejseleder, fly København – Hanoi t/r, 2 indenrigsflyvninger, udflugter og entréer jf. program, indkvartering i delt dobbeltværelse (tillæg for enkeltværelse), morgenmad dagligt og øvrige måltider jf. program, skatter og afgifter.

Information og bestilling grupper@albatros-travel.dk tlf. 36 98 98 98 Oplys venligst rejsekode LR-AUB

Rejs med hjerte, hjerne og holdning

autobranchen | 01 | 2011

25


Stafetten Nyt stærkt hold sikrer miljøet i autobranchen 450 virksomheder har allerede tegnet abonnement på ABAS Miljøservice og MANconsults miljø- og arbejdsmiljørådgivning.

Af Steen Pedersen Direktør, ABAS Miljøservice Virksomhederne i autobranchen skal efterleve en lang række krav både fra centrale og lokale myndigheder. Det kan være svært at have fokus på alle reglerne, og risikoen for at ”få ørene i maskinen” er stor. Derfor har MANconsult og ABAS Miljøservice sammen med autobranchen skabt et videncenter, der servicerer autolakerere, autoreparatører, autoforhandlere og andre virksomheder i autobranchen med hjælp og vejledning indenf or miljø og arbejdsmiljø. Formålet med samarbejdet er at sikre, at autobranchen har en samarbejdspartner, der kan hjælpe de enkelte virksomheder med at håndtere dialogen med myndighederne og få mest ud af de midler, der investeres inden for miljøområdet. Ydelserne i videncentret spænder vidt. Der er mulighed for at få hjælp i forbindelse med et påbud fra Arbejdstilsynet, eller hvis det kommunale miljøtilsyn har været på besøg og stillet krav om forbedring. Videncentret rådgiver også om affaldshåndtering og forestår den praktiske håndtering og bortskaffelse. De mange års erfaring, som MANconsult og

26

autobranchen | 01 | 2011

ABAS Miljøservice har med at vejlede virksomheder i autobranchen om miljø- og arbejdsmiljøforhold, giver en kompetent samarbejdspartner som kender udfordringerne og de rigtige løsninger. Ideen blev søsat i november 2010, og 450 virksomheder har allerede støttet op om samarbejdet ved at tegne et abonnement på miljø- og arbejdsmiljørådgivning, der giver gratis telefonrådgivning om miljø- og arbejdsmiljøforhold. MANconsult og ABAS Miljøservice vil gerne i samarbejde med organisationerne være autobranchens miljøpolitiske ta­ lerør. Jo flere virksomheder, der støtter op om samarbejdet, desto stærkere står autobranchen i forhold til dialogen med myndighederne. Dette giver mulighed for at være sparringspartner for myndighederne, således at reglerne bliver praktisk anvendelige og passer til dagligdagen i autobranchen. Der er plads til hele autobranchen og vi glæder os til samarbejdet.

www.autobranchen.info


FORENINGERNE

Jakob Tornvig siger farvel til DBFU

Rigtig mange kunder, ansatte og leverandører fandt vej forbi, da Poul Erik Christensen fredag den 3. december ved en velbesøgt reception officielt overdrog sit værksted, Autodan i Otterup, til Carsten og Anette Sørensen. Poul Eriks karriere som selvstændig automekanikermester slutter dog ikke helt, idet Poul Erik har etableret et nyt og noget mindre værksted i forbindelse med privatboligen i Skamby, hvor Poul Erik udbyder service til oldtimer-biler; helst af mærket Jaguar, men andre mærker af ældre engelsk årgang kan dog også i heldigste fald få adgang til det lille specialværksted.

“Back to basics” – sådan betegner Jakob Tornvig selv sin vej ud af Dansk BilForhandler Union over til posten som redaktør af det mere end 100 år gamle, velforankrede Tørring Folkeblad. “Back to basics”, fordi Jakob Tornvig (53) i sin pure ungdom arbejdede som annoncekonsulent på avisen og senerehen i livet var medejer igennem en årrække. Efter blot et par år som ene selvstændig på ny knyttedes kontakten til brugtbilforhandlerne, og da den daværende forretningsfører pludselig fratrådte – trådte Jakob Tornvig til. »Det er blevet til seks meget oplevelsesrige år med spændende nye bekendtskaber og arbejdsområder. Men mit hjerte banker varmt for både Tørring Folkeblad og det lokale organisationsliv, som jeg også er engageret i på anden måde. Derfor besluttede jeg i fuld forståelse med min bestyrelse at takke ja til udfordringen, da jeg fik den,« fortæller Jakob Tornvig, der kan se tilbage på en periode, der har indebåret en betydelig konsolidering af DBFU som interessepart i autobranchen. Jakob Tornvig forlader foreningen ultimo marts, og hans stilling som forretningsfører er ved at blive genbesat. –a

Dødsfald Anders Østergaard, Børges Autoophug, afgik ved døden 23. december, 67 år. Dansk Autogenbrug skriver mindeord: Der findes mennesker, der går i én med træsko på – som man hurtigt føler, man har kendt altid. Et sådant menneske var Anders Østergaard, Børges Autoophug i Skanderborg. Anders Østergaard, søn af Børge, der etablerede virksomheden i 1958, ville ikke være autogenbruger. Han gik i lære hos en automobilforhandler i Horsens, tog HH og blev sælger. Men hans fremtid blev alligevel familiefirmaet, som han overtog i 1990, og som i dag ledes af sønnen Kristoffer. Børges Autoophug har været – og er – tone-

www.autobranchen.info

angivende i den danske autogenbrugerbranche, og Anders var et obligatorisk indslag på enhver DAG-generalforsamling gennem en menneskealder. Vi har rigtig meget at takke Anders for. Anders efterlader sig hustruen Henriette og børnene Kristoffer og Katrine – og et stort savn i sin branche. Æret være Anders Østergaards minde.

autobranchen | 01 | 2011

27


FORENINGERNE

Til lykke! Jan Bøttiger, Svendborg Motor Co. A/S, Odensevej 26, 5700 Svendborg, fyldte 60 år torsdag den 13. januar. FAI Syd.dk ønsker til lykke. Jan Jespersen, City Autolakering ApS, Industrikrogen 5, 2635 Ishøj, fyldte 50 år søndag den 23. januar. FAI Øst.dk ønsker til lykke. Jan Bach, Jan Bach Autolak, Neptunvej 12 B, 7430 Ikast, fylder 50 år torsdag den 24. februar. FAI Nord.dk ønsker til lykke.

Jubilæum 25 års jubilæum Søren Due Andersen kunne i december fejre 25 års jubilæum i Due Andersen Biler A/S, Hillerød. Søren Due Andersen startede 1. december 1985 som juniorsælger i Due Andersen Biler A/S, som allerede på daværende tidspunkt havde Mazda-forhandlingen i Hillerød. Søren blev snart en kapacitet i virksomheden, som i 1996 udvidede med forhandling af Suzuki, og efter i en lang årrække at have drevet virksomheden i fællesskab med faren, Jørgen Due Andersen, som grundlagde firmaet på netop 1. december for 42 år siden – i 1968 – er det nu Søren, der driver virksomheden. To gange 25 års jubilæum 1. december 2010 kunne Jørn Toftgaard Madsen, værkfører og medejer af firmaet Tang biler Fiat/Suzuki i Holstebro. fejre sit 25 års jubilæum.

DanBoliG

Erhverv

Johnny Hallas telefon 7022 8595

Ballerup Salg

Sag: 10881

Velbeliggende autolakeringsVærksted Ved ring 4 • Erhvervsdelen er indrettet med fuldt funktionsdygtigt autolakeringsværksted med sprøjtekabine og tørrekabine. Kontor og frokoststue samt toilet og omklædningsforhold. • Boligen er tidstypisk indrettet med stue, spisestue, kammer og toilet i stueplan. • På 1. sal er der soveværelse, samt 3 værelser og badeværelse. God anvendelig kælder. kontant: kr. 5.000.000

28

autobranchen | 01 | 2011

bolig / erhVerVsareal: 148/344 m 2

Jørn kom til Tang Biler fra en stilling som værkfører ved Citroën, Oluf Østergaard i 1985. I de første 11 år forhandledes Mazda, i 1996 kom Suzuki til og i 2003 også Fiat person- og varebiler. I januar 2004 blev Jørn Toftegaard Madsen også medejer af Fiat/Suzuki afdelingerne i Holstebro og Ringkøbing. I alle de år, Jørn har været på arbejdsmarkedet, har han ikke haft en eneste sygedag, hvilket fortæller lidt om, hvor engageret han har været i sit arbejde. 1. marts 2011 kan også Ib R. Jensen, reservedelschef sammesteds, fejre sit 25 års jubilæum. Ib R. Jensen kom i lære på lageret 1. marts 1986, da firmaet forhandlede Mazda. Op igennem årene har han håndteret de tilkommende mærkers EDB-systemer.

Jørn Toftgaard Madsen

Ib R. Jensen

25 års jubilæum Jørgen Færch (51) havde pr. 1. januar 2011 været ansat i salgsafdelingen hos Fritz Dahl Biler, Toyota-Skive i 25 år. I hovedparten af årene har han fungeret som ansvarlig for salgsafdelingen. Jørgen Færch startede sin løbebane i bilbranchen som mekanikerlærling hos Jens Fogh A/S i Skive – dengang Ford-forhandler. Videre fulgte nogle år som motorcykelsælger og mekaniker hos Ernst Jensen i Skive. Jørgen Færch fortsatte som sælger hos Ford i Lemvig i nogle år – hvorefter han fik job som sælger hos Volvo Viborg. I januar 1986 startede Jørgen Færch så i salgsafdelingen hos Fritz Dahl Biler, Toyota-Skive hvor han i nu 25 år har været et stort aktiv i salgsafdelingen – både når det drejer sig om salg til private og salg til erhvervslivet. Han har igennem årene oparbejdet en rigtig stor loyal kundekreds, som vender tilbage gang på gang når ny eller anden bil skal erhverves.

www.autobranchen.info


FORENINGERNE

Nye medlemmer Midtsjælland Knud Christiansens Automobiler, 4100 Ringsted

Aalborg Valsgård Dæk & Autoservice, 9500 Hobro

Roskilde Cliffs Autocenter ApS, 4130 Viby sj. DM Autoteknik, 4000 Roskilde

Aarhus Bested Biler A/S, 8230 Åbyhøj Andersen Biler, 8260 Viby J Anelyst Autoteknik ApS, 8381 Tilst Kolding Din-Bil.com, 6000 Kolding Midtjysk Kims Karrosseri, 7400 Herning Monzes Auto, 7330 Brande København E. Roed Sørensen, 2650 Hvidovre AC Auto, 2300 København S Friis Nielsen Automobiler ApS, 2860 Søborg Nordsjælland Dansk Service Bilpleje, 3600 Frederikssund Braad Automobiler, 3490 Kvistgård Nordvestjysk Larsen Autoindretning, 6950 Ringkøbing Stadil Auto, 6980 Tim Odense Jaguar Værkstedet, 5485 Skamby AutoHuset Ullerslev, 5540 Ullerslev Randers Langer Biler ApS, 8860 Ulstrup Ulstrup Autohandel, 8860 Ulstrup

SKJERN ELEKTRO

Ribe Michaels Automobiler, 6800 Varde

Vardevej 34 6900 Skern

www.autobranchen.info

Fire gange 25 års jubilæum i CAD-Ribe På den senest afholdte generalforsamling i Ribe Amts Automekaniker Laug kunne oldermand Svend-Erik Møller sige tillykke til hele fire CAD-medlemmer, som kunne fejre 25 års jubilæum. Svend-Erik Møller holdt en lille tale for hver af jubilarerne. På billedet fra venstre ses oldermand SvendErik Møller, mekanikermester Eigil Jacobsen Esbjerg, mekanikermester Jørgen Wilms - Tjæreborg, mekanikermester Poul Pedersen – Vester Nebel samt mekanikermester Christian Grundahl – Esbjerg. Som en lille bemærkning kan det nævnes, at mekanikermester Jørgen Wilms faktisk også er det medlem, der har lagt flest spørgsmål og svar ind på CADs nye intranet (www.cadintranet. dk) og dermed har rekorden.

SKJERN ELEKTRO APS Indehaver Preben Jensen har tirsdag den 1. marts 25 års jubilæum. Dagen festligholdes med Reception fredag den 4. marts 2011 i tidsrummet kl. 13-17 på Hotel Vestjyden, Skjern Tlf. 97 35 05 00 · www.skjern-elektro.dk

autobranchen | 01 | 2011

29


BAROMETER

Vintervejret giver mere arbejde Autobranchens konjunkturbarometer viser, at virksomhederne puster ud efter tre kvartaler med fremgang. Dermed følger autobranchen resten af SMVerne i et beskedent fald. dretilliden falder fra 8 til 5 procentpoint. Omvendt går det overraskende godt for autovirksomhederne som følge af den øgede krisebevidsthed. Det medfører nemlig, at bilejerne reparerer deres biler lidt længere i stedet for at skifte dem ud. For autoværkstedernes vedkommende bliver ordretilliden næsten fordoblet fra 11 til 20 procentpoint over kvartalet. Desuden har branchen igen intensiveret sine driftstilpasninger i fjerde kvartal med flere prisnedsættelser, afskedigelser og forventninger om at afskedige flere inden for det kommende halvår. Det tyder på, at autovirksomhederne har tiltro til, at de har været forudseende nok til at imødekomme udviklingen i samfundsøkonomien, og at denne rettidige omhu vil bære frugt i første kvartal i form af en øget efterspørgsel. Man skal dog heller ikke udelukke muligheden for, at den strenge vinter har været så hård for bilejerne, at der på kort sigt vil være en smule ekstra at lave for landets mange autoværksteder.

Af Mads Engberg, Håndværksrådet Udviklingen i konjunkturerne for autobranchen er umiddelbart en anelse skuffende. Men ser man nærmere på årsagerne, giver tallene dog anledning til mere optimisme. Årsagen til stilstanden skal findes i virksomhedernes vurdering af samfundsøkonomien som helhed. Her mener en overvægt på 7 pct., at økonomien er dårligere end samme tidspunkt sidste år, mens det var lige omvendt i tredje kvartal, da et flertal meldte om fremgang i økonomien. Over kvartalet er autoværkstedernes vurdering af sundhedstilstanden i dansk økonomi altså faldet markant. Fordoblet ”ordretillid” Når økonomien generelt er i stilstand, følger efterspørgslen typisk med ned. Sådan forholder det sig for de små og mellemstore virksomheder, hvor or-

Figur 1 Håndværksrådets konjunkturbarometer

30 pct. 20 pct. 10 pct. 0 pct. -10 pct. -20 pct. -30 pct. -40 pct. -50 pct. 7

c ‘0

De

8

r ‘0

Ma

Jun

‘08

‘08

Sep

8

c ‘0

De

9

r‘0

Ma

Jun

‘09

‘09

Sep

Små og mellemstore virksomheder generelt Figur 2 Håndværks­ rådets ordretillid

9

c ‘0

De

0

r ‘1

Ma

‘10

Jun

‘10

Sep

0

c ‘1

De

Autobranchen

25 pct. 20 pct. 15 pct. 10 pct. 5 pct.

10

20

t. . kv 1 -

10

20

t. . kv 2 -

Små og mellemstore virksomheder generelt

30

autobranchen | 01 | 2011

10

20

t. . kv 3 -

10

20

t. . kv 4 -

Autobranchen

www.autobranchen.info


FORENINGERNE

CAD “på vejen” for tredie gang For tredie gang gennemfører CAD og CAD-Indkøb en landsdækkende mødeturné med faglige indslag, uformel snak og en bid brød, ligesom et bredt udsnit af branchens leverandører møder op for at berette om og vise, hvad der sker på den faglige front. Roadshow’et afholdes hvert andet år og afvikles over syv gange med de lokale tekniske skoler som ramme. Målet med møderne er at gøre det muligt for alle medlemmer af CAD at møde deres foreningsledelser – både på lokalt plan og på landsplan – og kunne komme med ris og ros, bringe emner op, man går og filosoferer – eller irriteres! – over i dagligdagen og for at få en pejling af, hvor verden er på vej hen. Roadshow’et starter hver gang kl. 16.00 og ventes afsluttet 21.30. På programmet står først en aktuel orientering fra CAD og CAD-Indkøb, ligesom der ved hvert møde vil være et aktuelt, fagligt foredrag af en ekstern gæst. Derpå følger indslag fra leverandørerne, der også tager imod på deres stande. CAD håber på et deltagerantal på omkring 800 – for nu at overgå de 600 for to år siden.

Møderne afholdes, som det fremgår nedenfor. Tilmelding skal ske via CAD’s hjemmeside, www. cad.dk. Tirsdag 15 marts 2011 TEC Hvidovre · Stamholmen 215· 2650 Hvidovre Onsdag 16 marts 2011 EUC Sjælland · Jagtvej 2 · 4700 Næstved Torsdag 17 marts 2011 EUC Syd · Lundsbjerg industrivej 50 · 6200 Aabenraa Mandag 21 marts 2011 Syddansk Erhvervsskole · Boulevarden 36 · 7100 Vejle Tirsdag 22 marts 2011 Aarhus TECH · Østre Park Vej 2-4 · 8270 Højbjerg Onsdag 23 marts 2011 UHC Holstebro · Bastrupgaardvej 5 · 7500 Holstebro Sv Torsdag 24 marts 2011 Auto College Aalborg · Teglværket 2 (sidegade til Østre Fælledvej) · 9400 NørreSundby

för reparation av lättare kollisionsskador

FORÅRSTILBUD Forøg indtjeningen på pladeværkstedet med Speed Classic komplet med sakselift, dozer, bænkarme, hydraulik og krydsmål Kan også monteres på eksisterende 1-søjlet lift

Pris kr. 99.750,Tilbudet gælder til 30.04.2011

Med Speed Classic får du den optimale arbejdsplads på dit pladeværksted

15664 - annonce 180x131.indd 1

www.autobranchen.info

Alle priser er ex. montering, moms og fragt. Fabrikvej 19 · DK-8800 Viborg Telefon +45 8725 1140 Telefax +45 8661 4713

1/17/11 10:41:51 AM

autobranchen | 01 | 2011

31


MAGASINPOST MM ID-nr 42434

���

��������

os Fra ig til d

B • • • • • • • • • • • • • •

ering e lev ber g i t r Hu ska regn urer ø j l i M ch g sbro Salg ertrænin d e CUI-l delser t ncep lla i Giftt rskabsko e Partn ering g fic Certi rkstrænin æ Netv tyring s ner Drifts medeafte ing n es Plad andlertræ h g r Bilfo ortrænin at Taks jledning g in ve Miljø ortørtræn p Bilim

Vi arbejder på at forbedre din bundlinje Når du som autolakerer skal vælge leverandør af lak og tilbehør er det vigtigt, at du vælger en leverandør, der kan hjælpe dig hele vejen. Foruden at tilbyde dig markedets bedste lakprodukter får du hos BadenJensen en service, som ingen andre i branchen kan matche. Vi kalder det ”B-J Pakken”. Med hjælp fra B-J Pakken slipper du for at bruge unødig tid og kræfter på ting, vi kan hjælpe dig med. Det er derfor vi siger, at vi også arbejder for din bundlinje.

Al henvendelse til: I/S autobranchen, Islands Brygge 26, boks 1984, 2300 København S, tlf. 3263 0460, fai@fai.dk

en k k a -J P er

autobranchen 01 2011  

Medlemsblad for medlemmerne af syv organisationer inden for den danske autobranche

Advertisement