Laren! Magazine NR3

Page 1

| 1

DEC 2016 - MRT 2017 • NR3 € 3,95

"Wij hebben als ijsbaan echt een regiofunctie!" - Teun Eggink

16

Het gezin achter HENK BEUMER

38

Een actief Laren ONDERNEMERS

56

Veilig spelen in Laren SPEELPLEZIER


TIJD VOOR DE WINTERBEURT!

2 |

Het is weer tijd voor de Winterbeurt. Iedereen die een tuin heeft, werkt met machines die onderhoud behoeven. En daarvoor zijn de wintermaanden natuurlijk perfect! Wilt u uw machine laten controleren? Maak dan een afspraak met ons! U kunt ons bellen, mailen of het formulier invullen op:

www.almatlaren.nl/winterbeurt

Industrie

Tuin en Park

Landbouw

Verhuur

Stoomdijk 13-15 • 7245 PN Laren Gld Tel. 0573 - 44 80 88 • info@almatlaren.nl


VOORWOORD VOORZITTER | 3

Het eerste woord is aan...

Marja Keppels VOORZITTER VOLLEYBALVERENIGING TORNADO De wintertijd is weer begonnen. Het wordt al weer vroeg donker, men steekt de kachel lekker aan en de televisie op je favoriete zender om lekker “bankzaken” doen. Neem daarbij de uitslag van het meest recente bevolkingsonderzoek van het CBS, waaruit blijkt dat de Achterhoek blijft krimpen. En het feit dat de vergrijzing doorzet in de gemeente Lochem. Kortom: zo al 3 redenen waarom verenigingen het steeds moeilijker

"Als je over de eerste drempel heen bent blijkt al snel de meerwaarde van een samenwerking!"

krijgen om hun ledenaantal op peil te houden. Daar komt nog bij dat iedereen druk is. Veel mensen verkiezen steeds vaker een individuele sport boven een teamsport. Scholieren en studenten hebben steeds vaker een bijbaantje om hun studie en uitgaansleven te kunnen bekostigen. Dit laatste leidt heel langzaam tot een terugloop bij met name “de oudere jeugd”. Dit verschijnsel is niet uniek voor ons dorp. Om de sporters voldoende uitdaging te kunnen bieden, moet je daarom als vereniging soms je grenzen verleggen. De horizon verbreden. Kijk eens of je in een naburig dorp aansluiting kunt vinden bij een vereniging. Durf van je heilige huisje

een open huis te maken. Sta open voor samenwerking. Vaak is het zetten van de eerste stap het moeilijkst, maar als je over de eerste drempel heen bent blijkt al snel de meerwaarde van een samenwerking.

VOLLEYBALVERENIGING

Tornado Vanaf 1967 bestaat er een volleybalvereniging in Laren, eerst als onderdeel van de gymnastiekvereniging. In 1971 ontstond de naam LVV Tornado en vanaf 1 januari 1973 is Tornado een zelfstandige vereniging. Sinds

Laren! Magazine is een voorbeeld van samenwerken, maar ook bij Tornado werken wij sinds enkele jaren al samen. Vanaf de C-jeugd zijn de teams een mix van spelers uit Laren en Harfsen. Het biedt legio mogelijkheden qua teamsamenstelling, gebruik van materialen en het leidt tot een betere benutting van de beide sporthallen. Deze winter wordt de samenwerking ook doorgetrokken op bestuurlijk niveau. Hadden we de laatste jaren al een intensief contact, vanaf januari 2017 zetten we de laatste stap. We gaan verder als één vereniging.

een aantal jaren werken we samen met SV Harfsen. Lees alles over deze vereniging op pagina 66.

Door de hele vereniging heen krijg je meer lucht, wat leidt tot positieve energie. En energie is iets wat iedereen wel kan gebruiken.


4 |

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave

6

"De parel van het Bekmansbroek"

IJsvereniging Roowinkel

26

"De Kinderkerk: samen zijn en samen doen!"

Kinderkerk Laren

12 "Larense ondernemers komen samen op Kerstfair Haneveld!

Haneveld Laren

16

34 Sporten in een gemoedelijke

Het gezin achter...

Henk Beumer 38

21

Column: Stichting Vedel

Verhalen van vroeger! 22

Alles onder één dak

FinanceConsult LoonXS

11 OJWL

Sportstudio Sjàhto

Ondernemersvereniging 56

Veilig spelen

Stichting Speelplezier Laren 60 Sterk in veelzijdigheid

EMB Metaalbewerking

Overige informatie pagina's

Verenigingen & Stichtingen pagina's Tennisvereniging 't Laerveld

Achterhoekse sfeer

Actief voor een levendig Laren

10

51

Speel-o-theek

18

Stichting Vedel

53

Wel uit Laren,

52

Zangvereniging 'Ons Genoegen'

20

Historie Laren

niet (meer) in Laren.

GLD in Beeld

64

Hoe is het met de

Ontwikkelingen in

leerlingen van... Handige informatie

19

Laren & Oranje

Toneelvereniging

25

Larense Gymnastiek

Laornse Spöllers

30

Vereniging (LGV)

55

Zangvereniging 'De Lofstem'

Ondernemersland

68

29

Koninklijke Muziekvereniging

59 Belangenvereniging

33 Kulturhus

71 Verenigingsactie

Apollo

Wakker Laorne

36

42 Kleindiervereniging

63

Toeristenbelang Laren

48 Basisscholen

Pels & Pluim

66

Volleybalvereniging Tornado

45

Rijvereniging Meiden van Haarman

67

Larense Accordeon Vereniging

Stichting Leergeld

70 Belangenvereniging

46

Voetbalvereniging Witkampers

Algemene agenda

Volgende editie

Wakker Laorne

Colofon : Laren! Magazine is een uitgave van Ovii Ontwerp en verschijnt in een oplage van 2.200 exemplaren huis-aan-huis in het postcodegebied 7245 • Eindredactie: Van Kees; Nena Keessen • All Write - Maaike Harkink Fotografie: Anke Kolkman, Anne Beumer en eigen materiaal geïnterviewden, vereniging en stichtingen • Vormgeving: Ingri Imenkamp i.s.m. Jolien Fleerkate • Verspreiding: All Inn Verspreiding Drukwerk: Multicopy Lammerdink • Contact: Ovii Ontwerp - Huenderstraat 3 - 7245 BJ Laren GLD - Tel. 06 16 46 55 33 info@ovii-ontwerp.nl • Voor informatie over advertenties, klachten over bezorging en alle andere vragen kunt u contact opnemen met Ovii Ontwerp. De uitgever kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade door foutieve vermelding in het blad. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever.


VOORWOORD | 5

EDITIE NUMMER 3

Trots op ons levendige dorp Initiatieven die dankzij de 'fanatieke' Larenaren niet bij ideeën blijven, maar ook daadwerkelijk worden uitgevoerd! Samen sterk 2016 was een bijzonder jaar, in april mocht ik de pilot editie van Laren! Magazine lanceren; een zeer mooi en toch ook wel emotioneel moment. De pilot werd goed ontvangen en ik heb voldoende

Deze editie

adverteerders gevonden om het aan te durven om

In deze editie leest u naast het verenigings- en

Laren! Magazine vier keer te gaan uitgeven. Ik blijf het

stichtingsnieuws, onder andere meer over IJsvereniging

iedere keer zeggen want ik denk dat het een goed

Roowinkel: zouden we dit jaar eindelijk weer een rondje

voorbeeld is van hoe Laren in elkaar steekt. Samen

(in mijn geval waarschijnlijk achter een stoel) mogen

sterk, want samen bereik je zoveel meer! Zonder de

schaatsen? Gingen we in gesprek met het bestuur van

advertenties van de ondernemers die Laren! Magazine

de Ondernemersvereniging Laren, de Kinderkerk en het

steunen was deze editie er ook niet geweest. Maar

bestuur van Stichting Speelplezier Laren. Ook hebben

ook iedere editie ben ik weer onder de indruk wat de

we aandacht voor de 18 de(!) editie van de Kerstfair bij

verenigingen en stichtingen allemaal inbrengen! Veel

Haneveld, nemen we een kijkje bij FinanceConsult,

verenigingen en stichtingen leveren iedere editie weer

LoonXS, EMB Metaalbewerking en sporten we mee bij

input aan en bijna allemaal ruim voor de deadline!

Sjàhto. Kortom: we hebben u weer genoeg te vertellen!

Grote klasse! 'Verenigings-stichtingsfonds' Wij mogen trots zijn op ons 'sterke Laren'.

Laren! Magazine is er vóór en door de Larense

Veel omliggende steden en dorpen zijn jaloers op

verenigingen, stichtingen en ondernemers. We

initatieven van de Larenaren. Ons dorp houden we

willen de lokale verenigingen en stichtingen graag

levendig en dat 'ons' Laren zo levendig is komt ook

ondersteunen bij het organiseren van hun activiteiten.

omdat de Larense 'jeugd' in Laren wil blijven wonen.

Stichting Vedel heeft de vorige keer een aanvraag

En zo ook ikzelf, sindskort heb ik namelijk de sleutel

gedaan voor dit fonds en mede hierdoor verschijnt het

ontvangen van mijn nieuwe huis! Het plan waar ik kom

boek: "Woar bun ie der ene van?" Nieuw noaberschap

te wonen ( 'Het Schoneveld') is tevens een voorbeeld

rondom Verwolde!

van collectief Larens doorzettingsvermogen. Zonder het initatief van Jarno Klein Velderman en Mark van

Voor nu wens ik u allemaal heel veel leesplezier en ook

Esterik weet ik namelijk niet of dit plan nu al wel zo

alvast een heel goed uiteinde van 2016! Tot de volgende

vergevorderd zou zijn.

editie in maart!

"Samen sterk, want samen bereik je zoveel meer!"

Ingri Imenkamp


6 |

IJSVERENIGING ROOWINKEL

Historie Vroeger was Roowinkel een veengebied. De grond was erg drassig en er stond bijna altijd water. Het toenmalige hoofd van de school in het Larense broek, dhr. Siersma, gaf in het jaar 1949 de aanzet tot een ijsbaan in het Bekmansbroek. In maart van het jaar 1950 is toen de ijssportvereniging 'Roowinkel' opgericht. Het plan voor de ijsbaan ontstond bij Siersma, omdat hij schaatsen op de Schipbeek, zoals dat destijds gebeurde, te gevaarlijk vond.

Voorzitter Teun Eggink en bestuurslid Herman Elkink controleren de veegmachine.


IJSVERENIGING ROOWINKEL | 7

Roowinkel: de parel van “Bekmansbroek” De dagen worden korter, de temperatuur komt onder het vriespunt, de bomen zijn kaal. Sinterklaas is nèt het land uit en de stamppot staat weer op het vuur: het is winter! Vijf jaar geleden haalden we voor het laatst de

Kale vorst

schaatsen uit het vet om met z’n allen bij Roowinkel

IJsvorming is afhankelijk van meerdere factoren.

te gaan schaatsen. De weergoden zijn de fanatieke

“Als we ongeveer 8 à 9 centimeter ijsdikte hebben,

schaatsers niet elke winter goedgezind. Maar toch

kunnen we open. Het mooiste is als we kale vorst

moet elk jaar het bestuur van Roowinkel voorbereid

hebben. Dit betekent geen sneeuwval en een

zijn op een vorstperiode en moeten ze ieder moment

temperatuur van een flink aantal graden onder nul,”

de ijsbaan kunnen openen.

aldus Gerrit Schoolen, penningmeester bij Roowinkel. Als er wel sneeuwval is, moet de baan indien mogelijk

Voorbereidingen voor het schaatsseizoen

geveegd worden. Dit brengt soms de nodige risico’s

We spraken het bestuur in oktober, toen de voor-

met zich mee. “Af en toe zakt er weleens iemand van het

bereidingen al in volle gang waren. “We vergaderen

bestuur door het ijs. Dat gevaar zit er wel in, ja.”

zo’n vier keer per jaar. Daarnaast hebben we begin november onze algemene ledenvergadering.” In oktober

Als er dan vorst is...

wordt de stofdoek over het meubilair in de kantine

Als er een vorstperiode aan komt of gaande is, worden

gehaald. De achtergebleven schaatsen staan er nog

er diverse voorbereidingen getroffen. Elke ochtend om

van vier jaar geleden. Voorafgaand aan de winter

9:00 uur wordt rondom de ijsbaan het ijs gemeten. Als

wordt er rondom de ijsbaan gemaaid. Ook wordt alle

het ijs bijna dik genoeg is, wordt de vloerbedekking bij

verlichting gecontroleerd en de kantine van het nodige

de kantine gelegd. De warme chocolademelk, koffie

onderhoud voorzien. “We bestaan inmiddels meer dan

en thee staan al klaar om de schaatsers warm te

65 jaar. Elk jaar is het weer hopen op een strenge vorst-

ontvangen. Als de ijsbaan open gaat kan je bij Eddy

periode zodat het ijs dik genoeg is om open te gaan.”

Veldmaat (in de kantine) je schaatsen laten slijpen.

spreekt voorzitter Teun Eggink.


8 |

Een betrokken partner voor uw financiële en fiscale zaken

Een betrokken partner voor uw personeelszaken

Daarom bieden wij u onze ondernemersservice aan! Voor een vast maandbedrag dat wij in overleg met u bepalen regelen wij al uw financiële zaken.

Online salarisverwerking, tegen een vaste prijs per salarisstrook. Tevens bieden wij advies en begeleiding bij HRM-werkzaamheden.

T. 0573 - 43 22 30 | info@financeconsult.nl

T. 06 - 47 81 85 18 | info@loonxs.nl

Laren!Magazine_Adv_FinanceConsult-LoonXS.indd 1

19-03-16 14:08

FITNESS + GROEPSLESSEN + VOEDING- EN LEEFSTIJLADVIES + LICHAAMSANALYSE + CROSSGYM

HOE ZIT HET EIGENLIJK MET JE

GOEDE VOORNEMENS? want 2017 komt er aan en wil jij ook goed van start gaan? doe dan mee! + + + + + +

4 of 6 weken programma beweegprogramma op maat Persoonlijke begeleiding Fitness- en groepsfitness Begin- en eindmeting voedingsadvies

meer informatie: + www.sjahto.nl

dwarsdijk 3 + info@sjahto.nl + www.sjahto.nl + tel. 0573 - 42 10 66


IJSVERENIGING ROOWINKEL | 9

Vermaak voor iedereen Ook worden er diverse activiteiten georganiseerd zoals een avondvierdaagse of kinderactiviteit op de speciaal aangelegde kinderijsbaan achter de parkeerweide. Bij een langere vorstperiode wordt de alternatieve Elfstedentocht

komt men hierheen om te schaatsen.”

Een lange vorstperiode

georganiseerd en wordt er alles aan

Teun Eggink spreekt enthousiast over de

De prachtige locatie is ook bij de

gedaan om schaatsen bij Roowinkel

betrokkenheid bij Roowinkel. “Veel basis-

Larenaren geliefd. In Hotel de Achterhoek

tot een gezellig (familie)uitje te maken.

scholen uit de omgeving, zoals de

is er zelfs een kamer met als thema

Van livemuziek tot het behalen van het

Branink, PWA, Loo School, Markelose

Roowinkel. De 700 trouwe leden die

schaatsvaardigheidsdiploma; voor

Broek en de school uit Elsen komen bij

Roowinkel telt hopen vast samen met

iedereen is er vermaak bij ijsbaan

ons om te schaatsen.” De officiële KNSB

ons op één ding: een lange vorstperiode

Roowinkel.

400-meter-baan van Roowinkel biedt

zodat wij weer kunnen genieten van het

zowel voor de beginnende als de ervaren

mooie ijs en de warme chocolademelk in

“Wij hebben als ijsbaan echt een

schaatser de ruimte om de sport te

“Bekmansbroek”.

regiofunctie. Vanuit de hele omgeving

beoefenen.

Achterste rij v.l.n.r.: Eddy Veltmaat, Erik Langeler, Wim Brummelman, Bert Koeleman, Robin Kempers, Ria Pakkert en Frank Schoneveld. Voorste rij v.l.n.r.: Teun Eggink, Gerrit Schoolen, Annemiek Oudenampsen, Herman Elkink, Gerrit Reurslag en Arjan Kranenberg Niet op de foto: Teun Klein Nagelvoort.


10 | 'T L AERVELD

Mini-Maxi toernooi & buurttennis Met enige regelmaat organiseert Tennisvereniging 't Laerveld activiteiten voor de leden. Deze keer vertellen

Buurttennis 2016

zij meer over het Mini-Maxi toernooi en buurttennis!

De finale(s) werd op 9 oktober gehouden. Alle buurten begonnen weer met 0 gespeeld, dus ook 0 punten. De eerste

Mini-maxi toernooi

twee uit poule A en B, te weten Wester-

Op zondag 25 september werd het

mark-2 en Zutphenseweg, speelden om

Mini-maxi toernooi gehouden. De

“de titel”. Na goede potjes tennis en

kinderen speelden samen met papa,

spannende wedstrijden trok de Zutphen-

mama, opa, oma of een andere bekende.

seweg aan het langste eind. Alle overige

Er werd in drie poules gespeeld waarbij elk

buurten speelden onderling tegen

koppel 4 wedstrijden van 20 minuten heeft

elkaar om de 3e t/m 10e plek. Ook dit waren

gespeeld. Plezier stond

spannende en gezellige wedstrijden met

voorop tijdens de wedstrijden.

leuke partijtjes tennis. Na afloop werd aan

Uiteindelijk zijn er de volgende

de contactpersoon van de Zutphenseweg

winnaars uitgekomen…

(Toos Bekkink) een taart overhandigd

Poule 1: Feline van Breukelen

en werd er nog nagezeten en nagepraat

– Reint Dragt Poule 2: Tim

onder het genot van een drankje en een

Schrijver – Jan Plekkenpol

hapje.

Poule 3: Sam Wolters – Peter Wolters

AGENDA DIVERSE DATA Dorpencompetitie 55+ met Harfsen, Almen en Epse

Het mooie weer zorgde ervoor dat het

Eindstand:

een prachtig toernooi was. Alle kinderen

1. Zutphenseweg 6.

De Bakkerij

kregen op het einde een zakje met snoep

2. Westermark-2

7.

Lange End

omdat ze allemaal goed hun best gedaan

3. Verwolde

8.

Oolde

hebben. Voor de poulewinnaars was er

4. Lochem

9.

Deventerweg

nog een extra prijsje.

5. Westermark-1

10. Loarne

KERSTVAKANTIE Jeugdtoernooi in hal Markelo 23 JANUARI 2017 Algemene ledenvergadering

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1988 • Locatie: Holterweg 66A, Laren (Gld) • Aantal leden: 200 Contact: laerveld@hetnet.nl • Facebook: Laerveld • Website: www.laerveld.nl Tennisleraar: Tom Klein Luchtenbeld: Tom_tennis@hotmail.com • tel. 06 - 27 59 20 63


Foto: Achterhoekfoto.nl

OJ WL | 11

OJWL – Open Jongeren Werk Lochem Zoals eerder omschreven in Laren! Magazine is OJWL een vereniging voor jongeren tot 35 jaar. De leden van OJWL organiseren zelf evenementen en activiteiten en hopen zo een steentje bij te dragen aan hun eigen woon-/leefomgeving.

Carbid knapp’n Zoals de traditie is op 31 december, zal ook dit jaar het 'Knapp’n met OJWL' weer plaatsvinden aan de Lindebergsdijk, Veldkampsweg. Rond 13:00 uur worden de eerste schoten gelost. De organisatie knapt

‘OJWL- Jeugd’!

dan met minimaal 15 melkbussen en een

Dat is de vernieuwde naam voor OJWL

groot kanon het oude jaar uit. Tevens is er in

Aspiranten! Na de start van een nieuwe

de tent live muziek aanwezig.

commissie, een nieuw seizoen, nieuwe activiteiten en nieuwe jongeren kon de naam

De entree is gratis, maar een vrije gift mag

natuurlijk niet achter blijven. De naam ‘OJWL

altijd! Voorgaande jaren verzorgde Team

9 DECEMBER

Jeugd’ zegt het al, het gaat over de jeugd

Loarne altijd het carbidschieten in Laren.

OJWL - Jeugd

van OJWL. Sinds dit jaar is er door de nieuwe

Zij vonden het na vele jaren schieten mooi

commissie weer nieuw leven geblazen

geweest en droegen vorig jaar het stokje over

31 DECEMBER

geblazen in de organisatie van activiteiten

aan OJWL. Die heeft dit met beide handen

Carbid knapp'n

voor de leeftijdsgroep van 12 tot 16 jaar. Het

aangepakt en een aantal actieve vrijwilligers

nieuwe seizoen is vrijdagavond 7 oktober

op pad gestuurd om er weer een geweldig

2016 al van start gegaan, er is toen een graffi-

mooi evenement van te maken.

AGENDA

Aanvang: 13:00 uur LOCATIE: VELDKAMPSWEG

ti-workshop aangeboden. Tien jongeren heb14 JANUARI

ben toen al hun creativiteit laten zien tijdens

Oudijzeractie

het maken van een eigen graffiti-bord. Het

Open Jongeren Werk Lochem organiseert

resultaat was top: een gezellige avond en een

elk jaar een oud ijzeractie. Ook dit jaar komen

mooi kunstwerk voor thuis! Dat was de eerste

de enthousiaste vrijwilligers langs de deuren

vrijdagavond in de reeks van vijf vrijdag-

om het oud ijzer op te halen in het buiten-

avonden binnen een seizoen (schooljaar).

gebied van Laren en Lochem. Op zaterdag

Er zijn in dit schooljaar dus nog vier avonden

14 januari 2017 is het buitengebied van Laren

waarbij er een vernieuwende, sportieve of

aan de beurt. Op zaterdag 21 januari 2017

OJWL - Jeugd

creatieve, maar altijd gezellige activiteit

komen we in het buitengebied van Lochem

Wandklimmen

aangeboden wordt. De activiteiten zullen

het oud ijzer ophalen. Zoals ieder jaar gaat

op de op de website en Facebook van OJWL

er € 750,- naar een wisselend goed doel

aangekondigd worden. De OJWL-Jeugd-

binnen de gemeente Lochem. Het over-

leden zijn automatisch uitgenodigd voor de

gebleven deel van de opbrengst gaat naar

OJWL-Jeugdactiviteit en kunnen gratis mee

de clubkas van OJWL.

Oudijzeractie BUITENGEBIED LAREN 21 JANUARI Oudijzeractie BUITENGEBIED LOCHEM 20 JANUARI

doen.


12 | 12 | ADVERTORIAL

Larense ondernemers komen samen op Kerstfair Haneveld! Dit jaar wordt voor de 18e keer de Kerstfair bij Haneveld georganiseerd. Elk jaar op de eerste zondag na Sinterklaas vindt deze gezellige fair plaats in het tuincentrum bij Haneveld. Aankomende zondag 11 december worden de deuren weer geopend voor een gezellig samenzijn en breed vermaak!

Hoe het ooit begon.. We spreken eigenaar Henk Marsman als de voor-

beleving ervaren.” Zowel binnen als buiten worden er

bereidingen in volle gang zijn. “18 jaar geleden is de

diverse activiteiten georganiseerd. Zo geven de

Kerstfair bedacht. Erik Klein Nagelvoort, van de

bloembindsters van Haneveld diverse demonstraties

toenmalige Larense krant “De Krant” bedacht de

van het maken van kerstarrangementen. Dit alles

naam Kerstfair. We zijn toen heel klein begonnen,

wordt van 11:00 tot 13:30 uur muzikaal ondersteund

maar inmiddels is het een professioneel evenement.”

door Alfred van Kemp entertainment en koor Encore

Vanaf woensdag 7 december wordt Haneveld

uit Barchem. ‘s Middag zal de band Versatile van 13:30

omgetoverd tot een sfeervolle winterse fair, waarbij

tot 17:00 uur het muziekprogramma verzorgen.

verschillende (vooral Larense) ondernemers hun producten of diensten tentoonstellen. Deze opstelling

Ook voor kinderen is er genoeg vermaak. Ze kunnen

blijft tot de kerst staan. “Inmiddels hebben zo’n

zich laten schminken en Unieke Uitjes verzorgt

25 bedrijven zich aangemeld. Het aanbod is divers

diverse activiteiten bij de achteringang. Ingrid Mode,

en er is genoeg te zien!”

Leo’s Look en Beautyboerderij de Schipbeek zullen samen een modeshow geven en in de Inspiratietuin

Breed vermaak

vinden ook enkele activiteiten plaats. Voor het volledige

“We willen een podium bieden aan Larense onder-

programma, zie pagina 14 en www.kerstfairlaren.nl.

nemers en zorgen dat de bezoekers een echte

“We willen een

podium bieden

aan Larense ondernemers”


| 13 ADVERTORIAL | 13

Meer dan de Kerstfair

U kunt bij Haneveld terecht voor

Maar Haneveld organiseert in december

prachtige bloemen, planten

meer dan alleen de Kerstfair. Na de

en boeketten. Maar ook voor

Kerstfair worden er diverse workshops

een compleet tuinontwerp en

gegeven, waarbij je leert om een kerst-

de aanleg en onderhoud van

arrangement te maken. Deze workshops

uw tuin bent u bij Haneveld

vinden plaats op dinsdag 13 december om

aan het juiste adres.

“Er groeit altijd

iets moois uit!”

19:45 uur en woensdag 14 december om 10:00 uur en 19:45 uur. Iedereen kan zich

“Het mooie aan ons werk is dat we met

hiervoor opgeven. Voor meer informatie

zoveel verschillende materialen werken,

en aanmelden, neem contact op via:

van steen tot water. Daarnaast leveren

haneveld@hetnet.nl of 0573-40 13 87.

we voor iedereen maatwerk. Of het nou om een bruidsboeket gaat of om de

Haneveld

volledige inrichting van een tuin: voor

Tuincentrum Haneveld

Haneveld is een tuincentrum, hoveniers-

iedereen bedenken we een passende

Holterweg 56

bedrijf en bloemisterij. 27 jaar geleden is

oplossing!”

7245 SC Laren Gld

het bedrijf overgenomen door Henk en

Tel. 0573 - 40 13 87

Gerrie Marsman en inmiddels bestaat het

haneveld@hetnet.nl

team van Haneveld uit elf professionele hoveniers en bloembindsters. “Voor iedereen bedenken wij een passende

Graag tot ziens op de kerstfair op zondag 11 december!

www.haneveldlaren.nl Openingstijden ma:

8.00 tot 18.00 uur

compleet tuinontwerp: er groeit altijd iets

di:

8.00 tot 18.00 uur

moois uit!”

wo:

8.00 tot 18.00 uur

do:

8.00 tot 18.00 uur

vr:

8.00 tot 20.00 uur

za:

8.00 tot 16.00 uur

oplossing. Van een mooi boeket tot een


14 |

• Gecertificeerd mobiel puinbreken. • Inzamelen en transport van sloop-en bouwafval • Verhuren en plaatsen van • Containers van 5 tot 30 kuub • Sloop van gebouwen en woningen • Levering van verschillende granulaten • Grondverzet

WWW.ATOPRECYCLING.NL Levenkamp 5, Laren (Gld.) • T. 0573-402586

cycling_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

25-08-16 09:45

Voor al uw grond- en sloopwerken en alle andere werkzaamheden met schranklader en minikraan, zoals: - roosters leggen • Gas • Water • Sanitair • Elektra • Verwarming • Lood-zinkwerk • Dakbedekking

- uitmesten van stallen - lasergestuurd egaliseren Nieuw: 3D inmeten, tekenen, uitzetten en profileren.

Aalsvoort 41 • 7241 MA Lochem Tel. (0573) 251 008 • Fax (0573) 250 941 info@dijkerman-lammers.nl • www.dijkerman-lammers.nl

BennieBrummelman_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1 25-08-16 09:44

anLammers_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

“Een afspraak waar iets moois uit groeit”

Wij zijn specialist in... Diverse communicatieverbindingen, zoals netwerken, telecommunicatie, camerasystemen en toegangscontroles. Uw technische problemen zijn onze uitdaging.

25-08-16 09:45

Rengersweg 25, 7245 NA Laren Telefoon: 0573 45 99 99 | 06 519 75 774 E-mail: info@croesconnectivity.nl

Holterweg 56 7245 SC Laren (Gld.) Tel. 0573 - 401387

WWW.CROESCONNECTIVITY.NL

Hét adres voor tuin & dier

Haneveld_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

SlenderYou®

25-08-16 09:44

verstand van tuin & dier

Activeert: benen, buik, heupen, borst, bovenarmen, verstevigt uw spieren, en verbetert uw stofwisseling, stimuleert de doorbloeding enz. Tot snel in onze winkel!

Vacumove

®

4x snellere vetverbranding, vermindert cellulitis, een fit en vitaler gevoel, gewichtsafname, enz.

Wippert 4 | 7216 PN Kring van Dorth | 06 - 38 51 02 45 info@slenderyouilona.nl | www.slenderyouilona.nl

Rengersweg 4, Laren Tel.: 0573 40 15 44 www.welkoop.nl Bij Welkoop hebben we verstand van tuin & dier. Dat merk je meteen als je onze winkel binnenloopt. Je vindt er planten en zaden, tuingereedschap, schoenen en kleding voor werk en vrije tijd, dierenvoeding en -verzorging en nog veel meer. Een breed assortiment, eerlijke prijs, deskundig advies en service die nét een stapje verder gaat. Onze medewerkers hebben hart voor wat ze doen, en dat zie je.


VAN 7 TOT 24 DECEMBER 2016

PROGRAMMA ZONDAG 11 DECEMBER A.S. 11.00 uur

OPENING

11.00 - 13.30 uur

KOOR ENCORE! - Barchem

ALFONS VAN DER KEMP - Entertainment

13.45 uur - 17.00 uur

MODESHOW

Ingrid Mode i.s.m. Leo’s Look & Beautyboerderij Schipbeek

VERSATILE Larense Coverband

15.00 uur

SPECIAL ACT

17.00 uur

AFSLUITING

(Deze vindt tweemaal plaats)

De gehele dag demonstreren bloembindsters van Haneveld het maken van kerstarrangementen.

Wilt u deelnemen aan het kerstarrangement maken? Kijk dan even op onze website: www.kerstfairlaren.nl DEELNEMERS Almat // De Korte's Woonsfeer // Autobedrijf Nijhof // Jemako // Ingrid Mode Expert Boeijink // Unieke Uitjes // Velvet Grass // Stegeman Luxe Outdoor Veranda & Terras // Graaf Jantje Kinderopvang // Accon // Rabobank Black Night // GHP online // Witkamp // Wagyu vlees Verwolde Kiddies Kinderopvang // JK Montage // Bake Eat Love Foto's van Marleen // Mobiele Houtzagerij Braakman Fitness Factory // Solarama Zonnepanelen Ons genoegen – Oliebollen // LarenGelderland.n // Ria Wittenberg // Nanko Bosscher

LOCATIE: HANEVELD LAREN HOLTERWEG 56, LAREN GLD Meer informatie: www.kerstfairlaren.nl of Facebook: haneveldlaren

| 15


16 | HET GEZIN ACHTER

“Het gezin achter... Henk Beumer” Goossens Tweewielers: in 1996 overgenomen door Henk & Marianna Beumer. Inmiddels is het bedrijf uitgebreid naar 15 medewerkers en drie locaties, waaronder een winkel en werkplaats aan het Molenveld in Laren. Maar wie staan achter deze ondernemer en hoe hebben zij dit bedrijf samen uit weten te bouwen? Deze vraag leidt ons naar de Pekkeriet, waar de

De voor- en nadelen

familie in een sfeervol verbouwd voorhuis woont.

“Papa was vroeger wel veel aan het werk, maar

Een gezellige plek waar Marianna, Henk en

we weten eigenlijk niet beter.” vertelt Anne.

moeder Beumer (in het achterhuis) wonen.

“Ik vond het altijd wel leuk om te vertellen over

Niet te vergeten zijn de vele huisdieren die hun

Goossens, je was wel trots.” vult Erwin aan.

intrek aan de Pekkeriet hebben genomen:

De kinderen kunnen niet veel nadelen van het

Twister, de hond, een ezel, een Shetland pony,

ondernemerschap bedenken. Henk vult aan:

twee varkens, twee konijnen (die misschien

“Ik denk dat mama wel dingen met jullie heeft

"Mama heeft veel dingen met jullie gedaan die normaal gesproken papa’s doen”

bekend zijn van hun

moeten doen die normaal gesproken papa’s doen.

bezoek aan het café), een

Ik was wel veel weg.” Uiteraard was het ook wel

paar kippen, ganzen en

erg makkelijk dat de fietsenzaak er was. “Een

wat buitenkatten. Henk

lekke band of een kapotte ketting was nooit een

en Marianna hebben

probleem!”

samen drie kinderen: Erwin, Rik (& Annet) en

Marianna vult aan dat ze door het bedrijf wel

Anne (& Monique).

meer hebben kunnen ondernemen: “We zijn wel altijd wat vrijer geweest in ons doen en laten denk

Radio en tv-monteur

ik. Je leert veel mensen kennen, maakt andere

In 1996 neemt Henk

reizen en krijgt uitnodigingen voor dingen waar je

Beumer samen met

normaal niet naartoe zou gaan.”

zijn vrouw Marianna Beumer-Hofstra het bedrijf Goossens twee-

Ambities

wielers over. Henk heeft dan 3,5 jaar in de

Binnen het gezin zijn er geen ambities voor

werkplaats en verkoop bij Bennie Goossens

overname. “Ik heb er weleens over nagedacht.

gewerkt. Na een lange tijd als radio en tv-monteur

Zou ik het voor m’n ouders moeten doen?” vertelt

gewerkt te hebben, lijkt zijn passie toch echt bij

Erwin. “Het belangrijkste vinden wij dat onze

fietsen te liggen. En dat is gebleken: inmiddels is

kinderen doen wat ze leuk vinden. Ik vind dat het

het bedrijf uitgebreid naar 15 medewerkers en

bedrijf overgenomen moet worden uit liefde

drie locaties.

voor fietsen, en die liefde is er niet bij onze kinderen.” vertelt Henk.


HET GEZIN ACHTER | 17

Marianna

Erwin

Rik

Anne

(54 jaar)

(33 jaar)

(30 jaar)

(25 jaar)

Geboren in Oosterwolde

Docent geschiedenis op de

Woont samen met zijn

Woont samen met haar

(FR), maar woont vanaf

middelbare school

vriendin Annet aan de

vriendin Monique in een

haar 13 al in Laren.

Het Assink Lyceum in

Dijkmansweg in Laren.

appartement in Lochem,

Inmiddels is ze 36 jaar

Eibergen. Hij woont in

Hij is chef-kok bij de

maar wil zeker terug

samen met Henk en sinds

Lochem en in zijn vrije

Swarte Ruijter in Holten

naar Laren. Anne is

de overname doet ze de

tijd is hij welpenleider bij

en kookt hier vijf dagen per

professioneel fotograaf

boekhouding van het

scoutingvereniging de

week de sterren van de

en combineert dit met een

bedrijf. In haar vrije tijd

Graaf Ottogroep. Ook reist

hemel. Elke zondag gaan

baan bij Goossens.

kan je haar vaak in de tuin

hij graag; Noorwegen,

de voetbalschoenen aan

Zij verzorgt de marketing

vinden, is ze koster van de

Canada en Amerika zijn

om een potje te voetballen

en communicatie van

kerk in Laren en zwemt ze

favoriete vakantielanden.

in het 3 team van de

het bedrijf van haar

één keer in de week met

Witkampers. Rik en

ouders en wisselt dit

verstandelijk beperkten in

Marianna verzorgen

af met verschillende

zwembad de Beemd.

samen de verschillende

fotografieopdrachten.

huisdieren.

(www.ab-fotografie.nl)

Annet

Monique

(25 jaar)

(28 jaar)

Annet heeft dier & gedrag

Monique is activiteiten-

gestudeerd, maar werkt

begeleidster, maar heeft

nu bij de Tusselerhof in

momenteel ander werk.

e

"Het bedrijf moet overgenomen worden uit liefde voor fietsen”

e

Lochem.


18 |

Camerabeveiliging visie: camerabeelden van bijvoorbeeld een inbraak. Wil je goed

Lijkt het u prettig om te weten wie bij u het erf op rijdt, ook als u er niet bent? Makkelijk live meekijken vanaf tablet of telefoon. NEEMT CONTACT OP MET DIE COMPUTER OVER DE MOGELIJKHEDEN.

juiste installatie minstens zo belangrijk. Die Computer instal-

T: 0573 46 08 19 E: info@diecomputer,nl Huenderstraat 3, Laren GLD www.diecomputer.nl

Snel en eenvoudig online een afspraak maken:

WWW.BEAUTY-LOOK.NL

BeautyLook_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1 17-11-16 12:05

mputer_ _V2015.indd 1

Advisering bouw of verbouw van woningen,

Groepslessen / Personal Training Small Group / Outdoor trainingen Voeding & Afslanken Ruime openingstijden / Voordelig sporten Holterweg 3F, Laren GLD • Tel. 06 28 12 57 85 info@fflaren.nl • www.fitnessfactorylaren.nl

bedrijven, horeca, zorgcomplexen, functieverandering boerderijen, etc.

‘t Veld 4, Exel

- ontwerp - tekeningen

- bestek - bouwtechniek

- omgevingsvergunning

- management

• T: 0573 - 25 70 82 • M: 06 - 51 381 888

Stichting Vedel; Buurtboek

n_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

20-08-16 10:54

08-11-16 07:56 VanHeeckeren_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

“Woar bun ie der ene van?" Nieuw noaberschap rondom Verwolde, geschreven door een groep oral

Dit boek is mede mogelijk gemaakt door onder andere een bijdrage vanuit de verenigings- en stichtingsspaarpot van Laren! Magazine!

history schrijvers op vrijwillige basis. Het boek is uitgegeven door stichting Vedel en gaat over mensen die rondom Verwolde wonen.

Laren! Magazine is er vóór en door de Larense verenigingen, stichtingen en ondernemers. We willen de lokale verenigingen en stichtingen graag onder-

Het boek is te koop voor € 9,95 bij Plus Beuzel

Het boek wordt uitgebracht om elkaar beter te

steunen bij het organiseren van

leren kennen. Dit is noodzakelijk om met elkaar

hun activiteiten. Elk kwartaal,

de veranderingen in het agrarisch gebied, zoals

oftewel na elke uitgave van het

een energieneutraal landschap, aan te pakken.

Laren! Magazine, schenken we

Een kleurrijk boek met verhalen over ‘geboren’

daarom één van de Larense

en ‘nieuwe’ Larenaren. De opbrengst van het

verenigingen of stichtingen

boek zal gebruikt worden voor nieuwe projec-

een bedrag.

ten binnen ons mooie dorp.

MEER WETEN? LEES VERDER OP PAGINA 71.

20-08-16 10:54


L AREN & ORANJE | 19

LAREN & ORANJE

Terugblik 'Heel Laren Bakt' Op zondag 5 juni hebben wij ons 80-jarig jubileum gevierd. Samen met het Kulturhus en Wereldbakker Wijnand hebben we een bakwedstrijd “Heel Laren bakt”” georganiseerd. 5 juni

Receptenboek

De basisschool kinderen hadden allemaal

Tijdens de bakwedstrijd hebben Marleen

in april een zakje meel ontvangen met

Buitink en Willemien Klein Velderman foto’s

instructies voor de cupcakewedstrijd.

gemaakt van de heerlijke taarten en de

De volwassenen mochten een taart met

cupcakes. De deelnemers van de taarten

instructies maken of een taart naar eigen

hebben allemaal hun eigen toprecept

invulling. We hadden allemaal extra

ingeleverd. Hiervoor nog onze hartelijke

activiteiten zoals schilderen, een mega

dank. Van al deze Larense toprecepten

stormbaan of zandtaarten maken. Maar

en foto’s hebben wij een receptenboekje

natuurlijk ook het gezamenlijk proeven

gemaakt. Zo heeft iedereen de mogelijkheid

van alle heerlijke taarten.

de taarten en cupcakes te bekijken maar ook om de taarten zelf te proeven!

Deelnemers En wat waren er veel deelnemers, taarten

Hoe is het boek te verkrijgen?

en cupcakes! Maar ook, wat had iedereen

Het Receptenboek is voor onze leden

"Er waren veel deelnemers, taarten & cupcakes!"

echt zijn/haar best ervoor gedaan. De

voor € 5,00 te bestellen, niet leden betalen

taarten en cupcakes waren heerlijk en

€ 7,50. U kunt hiervoor een mailtje sturen

ook nog prachtig om te zien! Wat was

naar info@larenenoranje.nl of onder-

het warm, pfff! De deelnemers hadden

staande bon in leveren bij:

allemaal 's ochtends al staan bakken

Joke Woestenenk

met een warme oven. Ook 's middags

Marsmansteeg 2, Laren

was het weer bakken, maar dan in de

Zodra het boekje klaar ligt ontvangt u

zon. Maar het enthousiasme van onze

een berichtje en is het boek aan de

Larense topbakkers was er niet

Marsmansteeg 2 af te halen.

minder om.

Wilt u dan contant betalen? Wij wensen iedereen alvast veel bak- en eetplezier!

BESTELLING RECEPTENBOEK HEEL LAREN BAKT 2016 Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer:

Inleveren bij Joke Woestenenk, Marsmansteeg 2 Laren of u kunt een mailtje sturen naar: info@larenenoranje.nl


20 | HISTORIE L AREN GLD IN BEELD

1950 - Kalverclub Oolde (RAZ, foto J Hoffs) / Gedeeld door Gert Besselink / Op de foto: 1. Jan Overmeen (van de Bode) 2. Jan Eggink (Levenkamp) 3. Derk Marsman 4. Johan Nijkamp (Klein Ovink) 5. Gerrit Hendrik Vrielink (Hietkamp Oolde) 6. Jan Albert Struik (Nijveld) 7. Jan Holterman (Strubbert) 8. Dina Keppels 9. onbekend 10. Johan of Willem Roeterdink (Brinke) 11. Hendrik Holstege 12. Jan Pakkert 13. Mans Marsman (Levenkamp)

Laren gezien vanaf de Zutphenseweg met daarop de molen van Kok.

Gedeeld door Herman Nijenhuis / Eerste huldiging 100.000 liter koe van eigenaar G.Bultman vanuit Veehouderij Belangen Laren omstreeks 1990 bij Witkamp. Met de drie medewerkers: Jan Langeler, Jan Arfman en Jan Nijenhuis.

Deze en nog veel meer foto’s van het vroegere Laren zijn te vinden op Facebook. De pagina is een initiatief van Larenaar Christiaan Harkink.

Facebook: historielarengldinbeeld Gedeeld door Gert Besselink / Telefoonboek Laren 1925


HOE WAS HET VROEGER | 21

Verhalen van VROEGER! door Stichting Vedel Begin december verschijnt het boek van Stichting Vedel: “Woar bun ie der ene van?" Nieuw noaberschap rondom Verwolde". In deze editie laten we u in deze geschiedenis rubriek alvast kort kennis maken met een van de verhalen. "Eigenlijk wilde ik liever boer worden" gaat over Henk Postel, eigenaar van landbouwmechanisatiebedrijf Postel. Henk Postel is een behulpzame vriendelijke

Zijn eerste klanten heb ik nog steeds.

gewerkt. Daarom ging meestal de oud-

man die veertig jaar geleden de smederij

Dat waren natuurlijk de buren. Hij moest

ste knecht met deze eerste rit mee. Dan

van zijn vader heeft overgenomen. Naast

‘buurte’ maken, zo ging dat in die tijd en zo

konden ze samen die trekker proberen en

de liefhebberij voor paarden heeft hij

doen we dat nog steeds. Zes boerderijen

in bedrijf stellen. Mijn vader en ikzelf ook

ook schik in de technische factoren van

linksom, zes boerderijen rechtsom en zes

vonden het altijd erg belangrijk dat deze

tractoren, in het bijzonder van het merk

boerderijen in een bepaalde hoek achter

mensen goed met hun trekker overweg

Deutz. Verder kan hij prachtige verhalen

ons huis. Dat waren de eerste achttien

konden. Natuurlijk ging er wel eens wat

vertellen over allerlei boerenbezigheden,

klanten. Natuurlijk heb ik nu veel meer

stuk omdat ze ergens waren opgereden.

landbouwmachines en gebeurtenissen

klanten, want nu gaat het werk met

Dat repareerde ik dan weer.

die de mensen op het platteland bezig-

tractoren. De meeste klanten heb ik nog

houdt. Omdat hij zelf eigen grond en

steeds in de omgeving Loarne en Markel,

Ik ben ook wel eens meegeweest met een

een paar paarden heeft, komt hij lekker

maar het waaiert ook wel uit.

klant met hun eerste rit. De oudste knecht

buiten en kan hij zich met de dieren heerlijk uitleven. Wel is hij bezorgd over de vergrijzing in zijn omgeving. Jonge mensen houden de omgeving niet alleen levendig maar zijn ook goed voor de werkgelegenheid, vindt hij.

"Hij moest ‘buurte’ maken, zo ging dat in die tijd en zo doen we

vond dit goed, maar ik moest wel goed opletten. Het was namelijk een trekker met een hele ingewikkelde versnelling. Echter dit keer was het geen boer maar een hele dikke boerin. Ik moest letterlijk tussen de benen van die vrouw schakelen. Toen begreep ik waarom ik die trekker

dat nog steeds."

mocht wegbrengen…

waarin ik al een tijdje meehielp. Mijn vader

Wat ik erg bijzonder vond was de overgang

Auteur: Annemieke Heinekamp

was in 1953 vanuit Zwiep hier op de

van paard en wagen naar tractoren. Ik

Markeloseweg komen wonen. Hij had een

weet nog wel dat hier een boer kwam met

Uit “Woar bun ie der ene van?" Nieuw noa-

oude verlopen smederij overgenomen.

een paard en kar. De kar werd erachter weg

berschap rondom Verwolde”, geschreven

De vorige eigenaar was vijf jaar eerder

gehaald en mijn vader verving dan de

door een groep oral history schrijvers op

gestorven,

helemaal

boom van deze kar door een dissel . Hier

vrijwillige basis. Het boek is uitgegeven

opnieuw starten. Ik weet nog goed dat hij

stond een nieuwe trekker klaar en daar

door stichting Vedel en gaat over mensen

hier de paarden besloeg en de hoepels

ging de kar dan achter. Een dag later

die rondom Verwolde wonen. Een kleur-

om de wagens legde. Ook maakte hij nog

gingen ze met deze trekker en de ver-

rijk boek met verhalen over ‘geboren’ en

emmers, het echte smidswerk dus. Mijn

bouwde kar weer terug naar de boerderij.

‘nieuwe’ Larenaren. Meer informatie of

moeder had er een klein winkeltje naast

Prachtig die gespannen gezichten van

weten waar het boek te koop is? Lees er

met huishoudelijke artikelen.

die boeren. Nog nooit met zo’n machine

alles over op pagina 19.

“Het is in de zomer van 1976. Ik heb net het bedrijf van mijn vader overgenomen,

dus

hij

moest


22 | ADVERTORIAL

FinanceConsult & LoonXS hebben alles onder één dak. Van fiscale dienstverlening tot managementondersteuning en van loonadministratie tot het opmaken van de jaarrekening! FinanceConsult

het voeren van de administratie, van

MKB-bedrijf eigenlijk te weinig tijd of

FinanceConsult biedt een compleet

MKB-bedrijven tot ZZP’ers: iedereen

kennis heeft om zijn/haar personeels-

pakket. Met een team van zeven

kan bij FinanceConsult terecht.

management op een goede manier uit

specialisten is er voor elk financieel of

te voeren.” Voor dit soort bedrijven biedt

economisch vraagstuk een passende

LoonXS

LoonXS passende hulp. Mariëtte biedt

oplossing. “Er heerst bij ons geen ‘strop-

Mariëtte Ikink heeft tot 2014 bij

verschillende diensten; van salaris-

dassen- en uurtje factuurtje cultuur’”

FinanceConsult gewerkt en is daarna

administratie tot werving en selectie

spreekt Johan Ikink, eigenaar en eind-

voor zichzelf begonnen met het bedrijf

en van functioneringsgesprekken tot

verantwoordelijke van FinanceConsult.

LoonXS, maar wordt nog steeds veel-

begeleiding bij uitdiensttreding.

En die laagdrempeligheid voel je direct

vuldig ingehuurd door FinanceConsult

als je het pand aan de Dorpsstraat 5

voor bijzondere opdrachten. Met

binnenloopt. FinanceConsult biedt een

LoonXS richt zij zich op personeels- en

compleet pakket voor ondernemers: van

HRM-taken en managementassistentie.

administratie tot advisering. “We zijn

“Ik bied administratieve begeleiding,

een kleinschalig bedrijf, hierdoor kunnen

maar ondersteun ook onder andere bij

we snel schakelen en zijn de lijnen altijd

HRM-vraagstukken. Wat ik vaak zie is

Ria Ikink – Eigenaar &

kort.” Van advies bij reorganisaties tot

dat de eigenaar of directeur van een

Leidinggevende jaarrekeningen

Het team Johan Ikink Eigenaar & MKB-adviseur

Ruud ter Welle; Fiscalist & Leidinggevende jaarrekeningen Thekla ter Welle; Administratieve verwerking en jaarrekeningen Leontine Derksen; Administratieve en voorbereidende werkzaamheden Kitty Siemens-Erné; Secretariële werkzaamheden Mariëtte Ikink – Eigenaar LoonXS (HRM, salaris- en personeelsadministratie & administratieve begeleiding)


ADVERTORIAL | 23

Vacature Enthousiast geworden over dit Ondernemersservice

• Voeren wij wel de juiste rechtsvorm?

professionele bedrijf met een

Er wordt dus nog steeds intensief

• Kan ik mijn auto beter zakelijk of privé

informele en laagdrempelige sfeer?

samengewerkt tussen Johan en

rijden?

FinanceConsult is op zoek naar een

Mariëtte. “Voor ondernemers bieden

• Welke bedragen mag ik belastingvrij

jonge accountant met een aantal

wij een totaalpakket aan voor een vast

schenken?

jaren ervaring in de branche. “We

bedrag per maand. Elk pakket wordt

• Kan ik onbelast vergoeden via de

zoeken een ambitieuze accountant,

afgestemd op de klant,” vertelt Johan.

werkkostenregeling?

dan wel een MKB-adviseur die

Binnen de ondernemersservice vallen

bereid moet zijn om op den duur

werkzaamheden als het opmaken van

Misschien voor u interessant?

in te treden in de maatschap.

de jaarrekening, het controleren of uit-

• FinanceConsult verzorgt ook de

Het is de bedoeling dat er wat taken

voeren van de administratie, fiscaal en

van Johan overgenomen worden.

financieel advies, salarisadministratie

• FinanceConsult biedt een speciaal

“Ik ben inmiddels 59 en wil straks

en ga zo maar door. “Door de samen-

arrangement betreft de BTW-

een stapje terug gaan doen.”

werking tussen FinanceConsult en

teruggave op zonnepanelen;

Wil je meer informatie of gelijk

LoonXS kunnen we de klanten een

• De ondernemersservice, afgestemd

solliciteren? Neem dan contact

totaalpakket bieden.” Beide bedrijven

op uw specifieke behoefte, wordt

op via onderstaande gegevens.

hebben veel ervaring met verschillende

aangeboden voor een vast bedrag

branches en cao’s.

per maand.

belastingaangifte voor particulieren;

Maak gerust een afspraak om te

Vragen Misschien heb je wel belastingvragen of

kijken wat de mogelijkheden voor

loop je tegen andere vraagstukken aan;

jou zijn. We helpen je graag!

neem gerust contact met FinanceConsult op!

Dorpsstraat 5, Laren Gld

info@financeconsult.nl

info@loonxs.nl

Tel. 0573-43 22 30

www.financeconsult.nl

www.loonxs.nl


24 |

WEET U EIGENLIJK WAT U MOET DOEN IN GEVAL VAN NOOD? HET VERLENEN VAN DE JUISTE (EERSTE) HULP KAN LEVENS REDDEN. Weet u eigenlijk wel of er iemand in uw naaste omgeving hiervoor gekwalificeerd is? Of wilt u zelf misschien wel een cursus volgen? MynBHV biedt de mogelijkheid om diverse cursussen met betrekking tot bedrijfshulpverlening te volgen. De cursus is te volgen in één dag en wordt gegeven door een ervaren trainer.

Huurne 6 7245 VP Laren (Gld) t. 06 504 16 338 www.mynbhv.nl info@mynbhv.nl

molenveld 14 • 7245 ca laren (gld) • tel. 0573 - 40 16 59 info@hekkelmanschilders.nl • www.hekkelmanschilders.nl

20-08-16 10:54 Enkel-stuks is Laren!Magazine_Adv_Hekkelman.indd 2

V_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

onze

specialiteit, maar daarnaast hebben wij ook

voldoende capaciteit om uw product in serie te produceren. Meedenken om samen met de klant tot een nieuw product te komen, dat is de uitdaging van ons vak.

Heerlijker kan het niet!

PROTOTYPES

10-11-16 11:15

MACHINEBOUW CNC DRAAIEN CNC FREZEN CONVENTIONEEL DRAAIEN AUTOMATISCH ZAGEN LASSEN KNIPPEN & LASSEN CONSTRUCTIE

Zelfgemaakt Italiaans ijs! Holterweg 1, Laren (Gld) | Tel: 0573 402 427 www.arisfrieterie.nl | info@arisfrieterie.nl

Molenveld 34 7245 CA Laren Gld

info@emb.nu

Tel. +31 573 401 190

www.emb.nu


L ARENSE GYMNASTIEK VERENIGING | 25

LGV

(Larense Gymnastiek Vereniging) Gymnastiek is een sport voor jong en oud. Onze jongste leden

De les wordt afgesloten met een cooling down op een rustig muziekje.

zijn twee jaar oud, onze oudste leden zijn in de tachtig. Groep 55+ Diverse groepen

Van 9.45 uur tot 10.45 uur is het de beurt aan

Naast de peuter- en oudergym, de kleuter-

de groep ‘55+’. In deze les ligt het tempo iets

gym en de gymlessen voor de schooljeugd,

lager dan in de voorgaande les en is de

hebben wij ook drie damesgroepen. Dit zijn

muziek iets rustiger. De les start met een

gezellige groepen, waarin naast het sporten

warming up op muziek of een spel. Daarna

en bewegen, ook het sociale aspect een be-

wordt er grondgymnastiek gedaan op een

langrijke rol speelt. In elk van deze groepen is

matje; dit zijn oefeningen om de spieren

"Gymnastiek is een sport voor jong & oud"

wel ruimte voor nieuwe leden. Graag

sterker en het lichaam soepeler te maken.

vertellen wij u hier over de inhoud van

De les eindigt altijd met het spel ‘lijnbal’. Dit

deze groepen. Wat er zoal gedaan

spel lijkt op volleybal, alleen wordt de bal hier

wordt, voor wie het

steeds opgevangen en weer overgegooid.

geschikt is en wat het verschil is tussen de groepen.

Damesgym Op woensdagavond vindt van 20.15 uur tot

Damesgroepen

21.15 uur de les ‘damesgym’ plaats, onder

Op maandagochtend zijn er twee dames-

leiding van Janneke Dieperink. In deze les

groepen, beide onder leiding van Gerrie

wordt veel grondgymnastiek en pilates

Willink. Van 8.45 tot 9.45 uur is de les ‘bodyfit’.

gedaan. Pilates bestaat uit spierversterkende

De leeftijden van de deelnemers aan deze

en versoepelende oefeningen, die met veel

groep lopen erg uiteen en ieder doet op zijn

concentratie en aandacht worden uitgevoerd.

eigen niveau mee. Het eerste halfuur wordt

Af en toe wordt er getraind op een turntoestel

besteed aan een warming up op muziek.

(bijvoorbeeld de ringen of de trampoline). Ook

Daarna worden middels verschillende

deze groep sluit de les af met lijnbal.

HANDIGE INFORMATIE:

oefeningen de spieren in de benen, billen, buik

Opgericht: 1938

en armen getraind. Soms wordt er ook ‘steps’

U bent van harte welkom!

Locatie: de Braninkhal

gedaan: oefeningen op muziek met gebruik

Spreekt één van de lessen u aan, of wilt u juist

Verwoldseweg 16

van een opstapbankje (de step). Dames

verschillende lessen een keer uitproberen

Aantal leden: circa 90

voor wie het met een step te zwaar is, doen

om te ervaren wat het beste bij u past?

Contact: info@lgv-laren.nl

dezelfde oefeningen op een lijn op de vloer.

U bent van harte welkom!

Website: www.lgv-laren.nl


26 | KINDERKERK L AREN

De Larense kerk staat in het centrum van Laren en steekt hoog boven ons dorp uit. Het is een prachtig Rijksmonument dat een rijke geschiedenis kent. Deze editie in de spotlights:

de Kinderkerk in Laren De Kinderkerk

kinderen, zodat het voor

Ongeveer twee keer in de maand wordt er

iedereen leuk blijft. We

een bijeenkomst georganiseerd door de zes

beginnen altijd gezamenlijk en eindigen ook

leidsters van de Kinderkerk Laren. Deze

altijd samen.”

bijeenkomsten vinden plaats tijdens de kerkdienst op zondagochtend van 10:00 tot +/-

Hoe ziet een bijeenkomst eruit?

11:00 uur. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd

Elke bijeenkomst begint met een kringgesprek;

(van 4 tot 12 jaar) zijn van harte welkom bij de

wat heeft iedereen meegemaakt? Wil iemand

Kinderkerk. Niks moet, alles mag! “Het is niet

nog wat delen? Vervolgens wordt er op een

zo dat je gelovig moet zijn om in onze kerk te

speelse manier een Bijbelverhaal uitgelicht, om

komen. Alleen al als je interesse hebt of nieuws-

daarna door middel van activiteiten bezig te

gierig bent, ben je van harte welkom!” Aldus

gaan met dit verhaal. Hierbij kan je denken aan

Alette Woestenenk, leidster van de Kinderkerk.

een creatieve activiteit zoals knutselen of een

“We proberen de Kinderkerk voor alle leeftijden

interactief spel. Op de speciale dagen in de kerk

uitdagend te

probeert de Kinderkerk ook altijd wat speciaals

maken. Soms splitsen we de groep op in de

te doen. “We proberen de beladenheid er een beetje af te halen. Bij ons is het allemaal niet zo

kleine en grotere

‘zwaar’. Zo is de dominee een keer verkleed als


KINDERKERK L AREN | 27

De leidsters van de Kinderkerk: Alette Woestenenk. Linda Koerselman, Marije Ebbekink, Petra Hoentjen, Eva Grotentraast, Erieke Meuleman

clown in de kerk gekomen, puur om de

"Je moet hier helemaal niks!” “Alle

feest bij te wonen op zaterdag

kinderen te vermaken en kennis te laten

vormen van geloof komen samen in

24 december om 15:30 in de kerk in

maken. ”

de kerk: ook géén geloof”. Het belang-

Laren. Dit is een mooie, warme en

rijkste is het samen zijn en samen doen.

gezellige opening van het kerstfeest.

“In de Larense kerk komt alles samen.

Het Kinderkerstfeest

Speciale dagen bij de (Kinder)kerk

Je bent wie je bent in onze kerk,

Elk jaar op 24 december wordt het

• Advent

deze sfeer vind ik heel prettig. Bij de

Kinderkerstfeest georganiseerd door

• Kinderkerstfeest

Kinderkerk vinden we het belangrijk

de Kinderkerk. De basisschoolkinderen

• Kerstfeest

dat de kinderen respect voor elkaars

van de PWA en de Branink worden hier

• Avondmaal

overtuigingen en gedachten krijgen.

actief bij betrokken. Om 15:30 uur

• Pasen

Iedereen heeft zijn of haar eigen ideeën

start dit feest met de kleuters van de

• Pinksteren

en dit moet je respecteren.” aldus Linda

bassischolen die de opening verzorgen.

• Laatste keer Kinderkerk

Koerselman, één van de leidsters van de

Vervolgens komt groep 5 aan bod, zij

(voor de zomervakantie); betekent

Kinderkerk. Het is belangrijk om te

lezen Adventsgedichten voor. Groep 8

een speciale activiteit!

weten dat de sfeer heel open en vrij is.

verzorgt het kerstspel: geschreven door

• Afscheid van oudsten

Ria Langeler en geregisseerd door

• Doopdiensten

Ook géén geloof is welkom

Ria in samenwerking met Annelien Lukassen. In de weken vooraf aan het

Naast de Kinderkerk is er ook:

Kinderkerstfeest wordt er druk

• Jeugdclub (vrijdagavond

geoefend; wel twee keer in de week.

Elk jaar wordt er een goed doel aan dit

• Jeugdkerk

feest gekoppeld; de kinderen kunnen

• Jongerengroep

in de periode voor het feest sparen

samen komen; 1e 2e 3e klassers)

(leeftijd 15 t/m 19 jaar)

zodat er een mooi bedrag aan het doel geschonken kan worden. Dit jaar is het goede doel “Het vergeten kind”. Iedereen is welkom om het Kinderkerst-

Meer informatie: www.kerklaren.nl


28 |

Feestdagen beginnen bij de keurslager!

GOURMETTEN OF STEENGRILLEN In eenpersoonsbakjes of op schaal

STANDAARDPAKKET Biefstuk, schnitzel, kipfilet, slavink, worstje, gehakt cordon bleu, shoarma en twee hamburgers. € 6,95 p.p.

LUXE PAKKET Kogelbiefstuk, varkenshaas, kipfilet, tartaar, half om half worstje, hamburger, kipsate en kipreepjes. € 8,95 p.p.

AANVULLING

€ 4,95 p.p.

Stokbrood, kruidenboter, sausjes, rundvleessalade en rauwkost.

Voetreflexologie kan ingezet worden bij klachten zoals: • Reumatische klachten

• Hoofdpijn

• Hormonale klachten

• Spijsverteringsklachten

• Nek-, rug- en schouder klachten • Stress • Burn-out

• Allergieën

• Astma

• COPD

• Hoge bloeddruk

• Slaapproblemen

Wij wensen u Fijne Feestdagen! Rita Oortgiesen - Gerritsen

ANDRÉ VAN DE POL,

keurslager

Deventerweg 33, 7245 AW Laren (Gld.) Tel. 0573 - 40 12 37 www.vandepol.keurslager.nl info@vandepol.keurslager.nl KeurslagervandePol

Pak je kansen met Multicopy!

Magazine_Adv_VandePol_NR3.indd 1

Beroeps voetreflexoloog / Verzorgende IG Zutphenseweg 13a 7245 BK Laren Gld Tel. 06 22 18 84 52 rita@larensevoetwellness.nl

15-11-16 09:33 LarenseVoetwellness_Adv_LM3_v01.indd 1

Er zijn voor organisaties weer volop kansen om te groeien. Maar de tijden zijn veranderd en dat vraagt om nieuwe, frisse, geïntegreerde communicatie. De metamorfose van Drukkerij Lammerdink tot Multicopy The Communication Company zorgt ervoor dat u uw kansen effectief, efficiënt en creatief bereikt. Multicopy kan veel meer dan u denkt. Zoals bijvoorbeeld: Huisstijldrukwerk Folders en brochures (Mobile) websites Direct mailings Sign / belettering Posters (Bedrijfs)kleding Vlaggen en banieren Autoreclame

Adressenbestanden E-mailcampagnes Crossmediacampagnes Promotionele artikelen Billboards Beurspresentaties en -stands Raamstickers

Bel voor een afspraak, vrijblijvend advies of offerte: 06 - 30 44 18 81 of stuur een mail info@verandaenterras.nl Onze showmodellen staan opgesteld bij: De Inspiratietuin Holterweg 56, Laren Gld Burg. Leenstraat 54, 7242 AB Lochem Tel. 0573-254630, www.multicopy.nl/lochem

WWW.VERANDAENTERRAS.NL

08-11-16 12:03


APOLLO | 29

Apollo van winter tot voorjaar KMV Apollo laat in 2016 duidelijk van zich horen. In het voorjaar waren we druk met alles rondom de succesvolle musical Albert Mol. Een bijzonder mooie ervaring waren

gehandhaafd in de derde divisie. Om in deze

we veel plezier op terug kunnen kijken. Ook de afgelopen

divisie te mogen blijven of wie weet zelfs

maanden hebben we zeker niet stil gezeten.

te promoveren, is opnieuw deelname aan een concours verplicht. Een maandenlange voorbereiding was nodig om ons op

Drumband 60 jaar

26 november in de Hanzehof in Zutphen

Dit jaar bestaat onze drumband 60 jaar en

van onze beste kant te laten horen.

dit heugelijke feit wilden wij natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom werd

Winteravondconcert

er op zaterdag 12 november een jubileum-

Op zondag 18 december zal Apollo samen

concert georganiseerd. Oud-leden waren

met de koren La Poko en Deo Gratias het

benaderd om de stokjes weer eens op te

winteravondconcert verzorgen. In de Kerk

pakken en samen met de huidige leden

zullen wij een mooi programma brengen

werden er een aantal nummers inge-

met de warme sfeer van bekende nummers.

studeerd. Een mooi initiatief, wat resulteerde

Kaarten à € 5,00 zijn vanaf 1 december

in een leuk concert in de zaal bij Witkamp.

in de voorverkoop verkrijgbaar bij Plus Beuzel en het Kulturhus.

Concours Ook was het dit jaar weer tijd voor het

En schrijft u alvast in uw agenda voor 2017:

orkest om mee te doen aan een concours.

ons voorjaarsconcert op zaterdag 1 april!

In november 2012 was het voor het laatst

AGENDA

dat Apollo had deelgenomen aan een

18 DECEMBER

concours. Destijds hebben we een eerste

Winteravondconcert i.s.m.

prijs behaald en daarmee hebben we ons

La Poko en Deo Gratias Locatie: Kerk Laren Kaarten: € 5,00

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1879 • Correspondentie adres: Postelstraat 6, 7245 AV Laren Gld. Aantal leden: 56

• Contact: info@apollolaren.nl • Facebook: apollolaren

Website: www.apollolaren.nl


30 | ONT WIKKELINGEN IN "ONDERNEMER SL AND"

Ontwikkelingen in "ondernemersland" Laren heeft een bloeiende ondernemersvereniging met maar liefst 148 leden. Iedere editie krijgen deze ondernemers de mogelijkheid om informatie

Beschadigd haar? Olaplex! Chemische behandelingen zoals kleuren en

aan te leveren voor de "ontwikkelingen in ondernemersland".

blonderen en thermische behandelingen zoals

Nieuwe producten, innovaties en interessante ontwikkelingen kunnen hier

Deze schade uit zich in het ernstig zwak/futloos

(gratis) gedeeld worden! Tevens zal iedere editie een ondernemer een

worden van het haar. Olaplex wordt gezien als de

column schrijven over één van zijn of haar producten.. Wilt u hier informatie

grootste technologische doorbraak in de

voor aanleveren? Mail dan naar info@ovii-ontwerp.nl

cosmetische industrie in jaren. Olaplex wordt

föhnen en de stijltang beschadigen het haar.

geprezen met titels als "favoriete hulpmiddel voor kleurexperts" en heeft de award voor meest innovatieve beautyproduct in de wacht gesleept.

Tesla powerwall installateur en reseller!

Vanaf december werkt Haarstudio Jacqueline

Na het doorlopen van een uitgebreide screening

WWW.HAARSTUDIOJACQUELINE.NL

met dit product! MEER INFORMATIE:

en het volgen van een intensieve training is Solarama onlangs geselecteerd als gecertificeerd installateur en reseller van de Tesla Solarama bezig om de werkzaamheden verder uit te

Hot Stone Massage

breiden, dit naast de installatie van zonnestroom-systemen.

Een hotstone massage is

Hier zullen ook laadpalen voor elektrische auto’s aan toe-

zoals de naam al doet

gevoegd worden. Op dit moment is in Nederland het opslaan

vermoeden een massage

van elektriciteit nog niet van toepassing doordat men de

met warme stenen wat

teruggeleverde stroom kan verrekenen met het verbruik.

zorgt voor een unieke ervaring. De temperatuur van

Duitsland is hier al verder mee en geeft subsidies voor

de stenen ligt om en nabij de 55 graden. De massage

opslagsystemen, hierdoor kan een ‘thuisaccu’ een extra

wordt gegeven met gladde warme vulkanische basalt-

voordeel geven. De Powerwall slaat de elektriciteit op die

stenen en is een zeer effectieve manier om het lichaam

door de zonnepanelen overdag wordt gegenereerd.

heerlijk te laten ontspannen. Gedurende de 60 minuten

Deze elektriciteit is dan later, als het donker is, bij u thuis

wordt uw volledige achterkant gemasseerd. Eerst

beschikbaar. Tevens zijn de opslagsystemen ook als nood-

worden er een aantal warme stenen op uw rug gelegd,

stroomvoorziening te gebruiken. Mocht de stroom uitvallen,

dit zorgt voor een ontspannen effect en tevens kunt u zo

dan kunt u met de Powerwall uw gehele huis of bepaalde

wennen aan de warmte. Dan wordt er gestart met het

toestellen van stroom voorzien.

masseren van de benen gevolgd door de voeten, rug,

MEER INFORMATIE: WWW.SOLARAMA.NL

armen, handen en aansluitend de nek-schouderlijn. Al

Powerwall. Met het oog op de toekomst is

deze lichaamsdelen zullen eerst gemasseerd worden zonder stenen en daarna met stenen. Bent u nieuwsgierig geworden naar deze unieke ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op met Jessica ten Have. MEER INFORMATIE: WWW.SPORTENMASSAGEPRAKTIJKTENHAVE.NL


ONT WIKKELINGEN IN "ONDERNEMER SL AND" | 31

Wijn uit Laren: Wijngaard De Braoke Tijdens onze vakanties raakten we geĂŻnteresseerd in druivenstruiken en wijngaarden. Toen we hoorden dat er ook druiven zijn die het goed doen in koudere landen hebben we in 1997 onze eerste wijngaard aangepoot en onze eerste wijnen gemaakt. De wijngaard lag in Borculo en telde

Holterman Tentenverhuur: glazen wanden in de tent

ongeveer 30 planten. Omdat we geboren en getogen zijn in Laren wilden we graag weer terug. In 2003 kregen we de kans om weer terug te gaan naar de Deventerweg. We zijn toen

Holterman tentenverhuur heeft sinds kort ook tenten met

verdergegaan met het planten van druivenplanten en hebben

glazen wanden. Deze glazen wanden gerealiseerd met behulp

nu een wijngaard van ongeveer 3200 planten.

van diverse andere Larense ondernemers. De stielen zijn geleverd door Bouwbedrijf Hissink, het glas komt van

Alleen aan druiven heb je niet veel, er moet dan immers

Schildersbedrijf van der Wal en AT Reklame heeft de

ook nog wijn van gemaakt worden. Om dit zelf te gaan doen

belettering voor haar rekening genomen. Erald Holterman,

ontbrak het ons aan de tijd en kennis. We hebben een prima

eigenaar, maakt of vermaakt daarnaast ook veel tenten

wijnmaker gevonden in Bentelo: Neerlands wijnmakerij. Het

zelf. Deze worden gebruikt voor o.a. het onderhoud van

leuke hiervan is dat we helemaal betrokken worden met het

zwembaden maar natuurlijk ook voor evenementen,

maken van onze wijnen.

bruiloften en andere feesten. MEER INFORMATIE: WWW.HOLTERMANTENTENVERHUUR.NL

Al eeuwen is bekend dat wijnboeren moeten kiezen tussen veel of lekker. Als je alle druiven laat hangen heb je veel wijn. Echter dit geeft een wijn met weinig afdronk, de smaak is snel weg. Een sterke opbreng beperking (door veel trossen weg

Huidscan camera

te knippen) geeft een geconcentreerde wijn met een mooie afdronk. We gaan daarom dan ook voor een sterke trosbeperking. Dat onze wijnen van prima kwaliteit zijn blijkt wel

Sinds 1 november heeft

uit de onderscheidingen die we in ontvangst hebben mogen

BeautyBoerderij Schipbeek

nemen. De mooiste is nog altijd onze gouden onderscheiding

een huidscan camera waar-

die we als een van de eerste wijngaarden uit Nederland

mee je 7 belangrijke items in de

mochten ontvangen tijdens de Nederlandse wijnkeuring op

huid kan scannen waaronder; vocht, talg, poriĂŤn-grootte, rimpels, pigmentatie etc. Gegevens worden door middel van een fotocamera gescand en opgeslagen. De uitslag komt in een grafiek of diagram en laat precies zijn welke items er in je huid extra aandacht verdienen. Hierdoor krijgen we meer inzicht in de conditie van de huid en kunnen we de behandeling

de rode wijn uit 2008. Verder wonnen we 7 zilveren medailles en advies voor producten

in Wenen, de grootse erkende wijnkeuring ter wereld.

beter afstemmen.

Hier doen jaarlijks meer dan 40 landen aan mee.

Interesse in een huidscan?

Een hobby die erg uit de hand is gelopen en is uitgegroeid tot

neem contact op met

een mooi bedrijf. We hebben het voor elkaar gekregen om een

BeautyBoerderij

heerlijk streekproduct uit Laren te maken.

Schipbeek op 0573-221910 en maak een afspraak voor

Gerrit & Liesbeth van der Poel

een behandeling .

Wijngaard de Braoke www.wijnbouw-laren.nl

MEER INFORMATIE WWW.SCHIPBEEK.EU


32 |

STURRIS BV LAREN (GLD)

AFVALBRENGPUNT

Voor zowel zakelijk als particuliere klanten.

VOOR DE KLEINE BOUWWERKZAAMHEDEN TOT AAN EEN COMPLETE VERBOUWING

LEVERING VAN DIVERSE MATERIALEN

Bijv. vulzand, houtsnippers, compost en diverse soorten split, grond en bestratingsmaterialen.

STRAATWERK GRONDWERK RIOLERING SLOOPWERK Blauwhand 1 7245 PV Laren GLD Tel. 0573 40 13 03

WWW.STURRISLAREN.NL WWW.GRONDWEG.NL

LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

Tel: 0573-402171 info@kleinvelderman.nl

Banninksweg 6

www.kleinvelderman.nl

7245 BA Laren Gld

KleinVelderman_LarenMagazineNR2_Adv.indd 22-08-16 16:36 1

22-08-16 08:32

trendy kapsalon voor het hele gezin

VANAF DECEMBER NIEUW:

OLAPLEX Olaplex is de nieuwste uitvinding op kappersgebied.

Geen beschadigingen meer aan het haar tijdens het KLEUREN of PERMANENTEN! Of laat je heerlijk verwennen door een herstel behandeling zodat je haar PERMANENT herstelt!

We willen toch allemaal prachtig, optimaal en verzorgd haar?

HOLTERWEG 3K, LAREN GLD TEL: 0573 - 40 19 34 • INFO@HAARSTUDIOJACQUELINE.NL WWW.HAARSTUDIOJACQUELINE.NL


KULT URHUS | 33

Kulturhus ‘t Kruispunt: veel Larenaren weten de weg naar deze multifunctionele accommodatie te vinden, maar voor sommige

exposities, muzieklessen, repetities,

inwoners – met name de nieuwkomers in ons dorp – is het

workshops en ontmoeting. De bibliotheek

gebouw aan de Verwoldseweg een minder bekende plek.

behield haar plek op de eerste verdieping.

Een korte voorgeschiedenis en presentatie van een veelzijdig ontmoetingscentrum.

Ankie Saaltink, voorzitter van het Kulturhus, omschrijft het als volgt: “Het Kulturhus is van

Het is inmiddels acht jaar geleden dat Laren,

ons allemaal en biedt faciliteiten en ruimtes

in navolging van veel andere kleine kernen,

voor allerlei groepen en activiteiten. De ene

AGENDA

een kulturhus kreeg. Gemeentecentrum

avond zijn we repetitieruimte, de volgende

16 DECEMBER

’t Kruispunt bestond toen al tientallen jaren,

morgen een huiskamer om koffie te drinken

Brookduo Storm op Kas-oamd

sinds 1968. Tijden veranderen en Laren

en de avond daarna theaterzaal.” Soms

kreeg meer behoefte aan een ruimere

wordt hierbij de samenwerking met anderen

20:00 uur

accommodatie waarin veel verschillende

gezocht, zoals Laren & Oranje of het

partijen onderdak konden vinden. Een

Historisch Genootschap. Dat het Kulturhus

werkgroep ontwikkelde plannen om het

van alle Larenaren is, zoals Ankie zegt, blijkt

gemeenschapshuis om te vormen tot een

uit de duizend Noabers die met hun jaarlijkse

kulturhus.

donatie ervoor zorgen dat bijvoorbeeld

17 DECEMBER

Schuif-Maar-An kerstdiner 17:00 uur

renovaties kunnen worden uitgevoerd.

18 DECEMBER

Een financiële Europese en provinciale

“Vanouds heeft het Kulturhus een functie

Winteravondconcert m.m.v. Apollo, Deo Gratias en LaPoko

injectie maakte een grondige verbouwing in

als mortuarium en uitvaartcentrum. Vorig

2005 mogelijk. Het pleintje tussen ‘t Kruis-

jaar hebben we met donaties sfeervolle

punt en de kerk kreeg een dak en grote

familiekamers kunnen realiseren,” vertelt

19:30 uur

glazen puien zodat een lichte ontvangst-

Ankie. “Dit najaar is vergaderzaal Exel

ruimte annex foyer ontstond. De verbinding

gemoderniseerd.”

31 JANUARI

Thema-avond over de islam 10 FEBRUARI

Gelders Opera en Operette Gezelschap musical, opera en operette 20:00 uur 24 FEBRUARI

Open podium

met het kerkgebouw bleef bestaan waarbij de kerk voor het Kulturhus een prachtige

Wilt u ook Naober worden of heeft u vragen

zaal werd die, vanwege de uitstekende

over de (vergader)ruimtes, exposities,

akoestiek en flexibele inrichting, zeer

activiteiten en evenementen die het

geschikt is voor voorstellingen en concerten.

Kulturhus organiseert? Neem dan contact op met beheerder Herman Schaap.

Het ‘oude’ Kruispunt werd een moderne accommodatie met meer mogelijkheden voor vergaderingen, evenementen,


34 | ADVERTORIAL

Sporten in een gemoedelijke Achterhoekse sfeer Tussen de weilanden op de weg naar Markelo staat aan de Dwarsdijk een sportstudio waar kwaliteit en persoonlijke aandacht voorop staan. Bij Sjàhto sport je op een unieke locatie in een gemoedelijke, Achterhoekse sfeer. Sjàhto heeft de afgelopen decennia een

Begeleiding op elk niveau

enorme groei doorgemaakt. De sportstudio is

Op wat voor manier je begeleid wil worden is

gevestigd aan de Dwarsdijk 3, waar Jannie

helemaal aan jou. Het is mogelijk om onder

Oudenampsen begon met een dansschool

begeleiding van een fysiotherapeut te sporten,

en Henk Oudenampsen varkenshouder was.

zelf groepslessen te volgen, een personal

Inmiddels is de dagelijkse leiding in

trainer of voedingsadvies te krijgen en ga

handen van Ernst-Jan Oudenampsen en

zo maar door. “We hebben ook kortlopende

Gerdien Oudenampsen-Makkink, die hoge

programma’s. Deze programma’s kunnen

eisen aan de sportstudio én zichzelf stellen.

afgestemd worden op elke klant; gericht op

“Alles bij Sjàhto moet de hoogste kwaliteit

voeding, afvallen, vitaal blijven of welk doel

hebben. Van de begeleiding tot de koffie,”

dan ook. Je maakt zo op een laagdrempelige

vertelt Ernst-Jan. “Daarom hebben we het

manier kennis met Sjàhto.”

kwaliteitskeurmerk VES.” De vele mogelijkheden Sporten bij Sjàhto kan zowel buiten als binnen. “We hebben 1000 m2 beschikbaar om te sporten. Populair zijn onze buitenlessen; CrossGym wordt op vijf momenten in de week buiten gegeven.” Speciale aandacht verdienen ook de Body & Mind lessen bij Sjàhto.

“Iedereen mag bij ons beginnen met een proefmaand. Ervaar het zelf! Als het je niet bevalt, krijg je je geld terug!”


ADVERTORIAL | 35

Bij Yoga, Pilates en Pilates Yoga werk je aan lichaam en geest. De oefeningen zorgen voor meer balans, ontspanning, nieuwe

“Fitnessen op zo’n constant te verbeteren. unieke locatie blijft Daarom blijven we altijd in gesprek met onze klanten, je motiveren” zij kunnen ons hierbij helpen.” Lid van Sjàhto

energie en vermindering van rug- en gewrichtsklachten. Ook

“Wij gaan uit van onze eigen kracht,

hier streven Gerdien en Ernst-Jan

daarnaast spreekt de Achterhoekse

weer de hoogste kwaliteit na.

sfeer veel mensen aan. We kennen

Gerdien is begonnen met de

onze klanten bij naam en staan altijd

vierjarige beroepsopleiding voor

voor iedereen klaar.”

Net dat beetje extra bij Sjàhto: • Woensdag- en vrijdag-

Yoga docent “Niet een korte cursus van een paar dagen, maar om de

Voedingsadvies

ochtend kinderopvang;

hoogste kwaliteit na te streven

Ook voor advies op het gebied van

• 25 trouwe en behulpzame

kiezen we hier voor de 4-jarige

voeding ben je bij Sjàhto aan het

beroepsopleiding.”

juiste adres. “Sommige mensen

kennis;

weten gewoon niet meer wat ze

• Een manueeltherapeut en

Tevreden sporters

wel en niet moeten eten. Wij gaan

De klanten van Sjàhto zijn van

uit van drie speerpunten: structuur,

• Binnen én buiten sporten;

alle leeftijden. Ernst-Jan: “Mijn

de juiste producten en de juiste

• Body & mind lessen;

moeder geeft een aantal Pilates

hoeveelheden. We willen mensen

• Begeleiding op jouw

lessen. Zij is 66 jaar oud. Zij is een

helpen weer een normaal voedings-

voorbeeld voor vitale ouderen!” In

patroon te krijgen.”

afgestemd;

medewerkers met veel

fysiotherapeut in huis;

specifieke wensen

• Zeer divers en uitgebreid

klanttevredenheidsonderzoeken scoort Sjàhto een 9,1 op sfeer en

Nieuwsgierig geworden?

lesrooster;

klantvriendelijkheid. “We vinden het

Probeer nu sporten bij Sjàhto

• Een gemoedelijke sfeer;

belangrijk om de tevredenheid te

een week gratis. Aanmelden kan

• Lekker ontspannen in de

meten. We proberen onszelf

via de website of telefonisch!

sauna; • Heerlijke verse koffie!

Sjàhto Dwarsdijk 3, Laren Gld • Tel. 0573 42 10 66 info@sjahto.nl • www.sjahto.nl Volg ons ook op Facebook: @Sjahto.Laren


36 | ALGEMENE AGENDA

Algemene agenda De leukste activiteiten, evenementen en

>> 23 DECEMBER

toernooien van december tot maart!

Kerstfeest

Dec

Jan

>> 11 DECEMBER

P.W. Janssen

>> 2-5 JANUARI

Jubileum koffie-

Verpleeghuis

Pannenkoeken-

concert ter ere

Zangvereniging

ritten en Oliebollen

van het 70-jarige

De Lofstem

teamspringen

>> 9 DECEMBER

bestaan

OJWL Jeugd

Locatie: Stegeman

Aanvang: 20:00 uur

Larense Accordeon

Locatie: Kulturhus

Verenging

>> 10 DECEMBER

>> 16 DECEMBER

Repair Café

Brookduo

Aanvang:

Storm op

09:30 uur tot 13:00 uur

Kas-oamd

Locatie: Kulturhus

Aanvang: 20:00 uur Locatie: Kulturhus

>> 10 DECEMBER Kerst & Shopavond

>> 16 DECEMBER

Aanvang: 19:00 uur

Tornado/Harfsen

Locatie: Witkamp

Dames 1

Halley Dames 1

>> 10 DECEMBER

Aanvang: 21:00 uur

F-Proevenmiddag

Braninkhal

Meiden van Haarman Aanvang: 16:00 uur

Medewerking

Meiden van Haarman

>> 17 DECEMBER

>> 24 DECEMBER

Witkampers

Het Kinder-

Feestavond

kerstfeest

>> 4 JANUARI

Vanaf: 20:00 uur

Aanvang: 15:30 uur

Nieuwjaars-

Locatie: Witkamp

Locatie: Kerk Laren

springen

Aanvang: 16:00 uur

St. Steffenrijders

>> 17 DECEMBER

>> 24 DECEMBER

S-Proevenmiddag

Oud papier wordt

>> 8 JANUARI

Meiden van Haarman

opgehaald

Witkampers

Aanvang: 16:00 uur

Muziekvereniging

Survival &

Apollo

Nieuwjaarsreceptie

>> 18 DECEMBER

Aanvang: 10:00 uur

Winteravond-

v.v. Witkampers

concert m.m.v. Apollo, Deo Gratias en LaPoko Aanvang: 19:30 uur

>> 26 DECEMBER

Locatie: Kulturhus

Midwinterhoorn-

>> 16 DECEMBER

puttenwandeling

>> 8 JANUARI

Tornado/Harfsen

Vertrektijd: 10:30 -

Ondernemers

Heren 1

13.00 uur

Nieuwjaarsreceptie

BVC '73 Heren 1

Vertrekpunt: Manege

Aanvang: 10:00 uur

Aanvang: 21:00 uur

St. Steffenrijders

>> 14 JANUARI

Braninkhal

>> 11 DECEMBER

>> 28 DECEMBER

Oudijzeractie

'Het Grote

Locatie:

Carbid Knapp'n

Gymfeest'

Buitengebied Laren

>> 31 DECEMBER

Kerstfair Haneveld

>> 17 DECEMBER

Aanvang: 11:00 uur

Samen eten,

Haneveld Laren

schuif maar an!

Aanvang: 13:00 uur

Locatie: Braninkhal

Kerstdiner!

Locatie:

LGV Laren

>> 11 DECEMBER

Aanvang: 17:00 uur

Veldkampsweg

Witkampers Da 1

Locatie: Kulturhus

WVC Da 1

Repair Café

>> 30 DECEMBER

Aanvang:

Samen eten,

09:30 uur tot 13:00 uur

Jeugdtoernooi

schuif maar an!

Locatie: Kulturhus

>> KERSTVAKANTIE

Aanvang: 11:30 uur

>> 17 DECEMBER

v.v. Witkampers

Witkampers

Tennisvereniging

Aanvang: 17:00 uur

worstverkoop

't Laerveld

Locatie: Kulturhus

Vanaf: 10:00 uur

>> 14 JANUARI

Locatie: Sporthal Markelo


ALGEMENE AGENDA | 37

Mrt

>> 14 JANUARI

>> 29 JANUARI

>> 11 FEBRUARI

F-Proevenmiddag

Witkampers 1

Repair Café

Vaassen 1

Aanvang:

Aanvang: 14:00 uur

09:30 uur tot 13:00 uur

>> 3 MAART

v.v. Witkampers

Locatie: Kulturhus

Tornado/Harfsen

Meiden van Haarman Aanvang: 17:00 uur

>> 23 JANUARI Algemene

>> 15 JANUARI

ledenvergadering

Gemeente Lochem

Aanvang: 20:00 uur

>> 31 JANUARI

>> 12 FEBRUARI

Reflex Dames 1

recreanten

Tennisvereniging

Thema-avond

Witkampers 1

Aanvang: 21:00 uur

toernooi

't Laerveld

over Islam

Albatross 1

Braninkhal

Locatie: Kulturhus

Aanvang: 14:00 uur

Tornado

>> 27 JANUARI

>> 20 JANUARI

Samen eten,

OJWL Jeugd /

schuif maar an!

Wandklimmen

Aanvang: 17:00 uur

Aanvang: 20:00 uur

Locatie: Kulturhus

Locatie: Kulturhus

Dames 1

Feb

v.v. Witkampers

>> 3 MAART Tornado/Harfsen

>> 19 FEBRUARI

Heren 1

Witkampers Da 1

VCV Heren 1

>> 3 FEBRUARI

De Zweef Da 1

Aanvang: 21:00 uur

Aanvang: 11:30 uur

Braninkhal

>> 28 JANUARI

Tornado/Harfsen Dames 1

v.v. Witkampers

S-Proevenmiddag

Skopein Wivoc

Meiden van Haarman

Dames 1

>> 24 FEBRUARI

Sportverkiezings-

Aanvang: 17:00 uur

Aanvang: 21:00 uur

Open Podium

avond

Braninkhal

Locatie: Kulturhus

Sportraad Lochem

>> 28 JANUARI

>> 4 MAART

Schouwburg Lochem

>> 20 JANUARI

Oud papier wordt

>> 3 FEBRUARI

>> 24 FEBRUARI

Tornado/Harfsen

opgehaald

Tornado/Harfsen

Samen eten,

>> 11 MAART

Dames 1

Muziekvereniging

Heren 1

schuif maar an!

Repair Café

Dash Dames 2

Apollo

Blok '71 Heren 1

Aanvang: 17:00 uur

Aanvang:

Aanvang: 21:00 uur

Aanvang: 21:00 uur

Locatie: Kulturhus

09:30 uur tot 13:00 uur

Braninkhal

Braninkhal

Locatie: Kulturhus

>> 20 JANUARI

>> 4 FEBRUARI

>> 12 MAART

CMV Toernooi

Witkampers 1

Tornado/Harfsen

>> 28 JANUARI

Heren 1

Toneelmiddag

niveau 1, 2 en 3

Sp. Lochem 1

Avanti Heren 1

Laren & Oranje

Tornado

Aanvang: 14:00 uur

Aanvang: 21:00 uur

i.c.m. OCH Holten

Braninkhal

Middag voorstelling

v.v. Witkampers

Aanvang: 14.30 uur

>> 21 JANUARI

Zaal open: 13.30 uur

Oudijzeractie

Avond voorstelling

>> 28 FEBRUARI >> 10 FEBRUARI

Oud papier wordt

Locatie:

Aanvang: 20.00 uur

Gelders Opera en

opgehaald

Buitengebied Lochem

Zaal open: 19.00 uur

Operette Gezel-

Muziekvereniging

Locatie: Witkamp

schap musical,

Apollo

>> 21 JANUARI

opera en operette

Bloembollenactie

Aanvang: 20:00 uur

St. Steffenrijders

Locatie: Kulturhus


38 | ONDERNEMER SVERENIGING

Staand van links naar rechts: Marcel Hekkelman, Arjan Sturris, Gerrit Dijkerman, André Lobbert, Greet Klijnstra, Ad de Korte. Zittend van links naar rechts Jan Ruiterkamp, Andrea Wuestman, Ronnie Degen, Wouter Hiddink Niet op de foto: Alie Fleerkate

Bestuurssamenstelling: Ronnie Degen – voorzitter Marcel Hekkelman – vicevoorzitter Gerrit Dijkerman – secretaris Ad de Korte – tweede secretaris Andrea Wuestman – penningmeester Alie Fleerkate – tweede penningmeester André Lobbert – algemeen bestuurslid Arjan Sturris – algemeen bestuurslid Wouter Hiddink – algemeen bestuurslid Greet Klijnstra – secretaresse Jan Ruiterkamp - adviseur


ONDERNEMER SVERENIGING L AREN GLD | 39

ONDERNEMERSVERENIGING:

Actief voor een levendig Laren Dat Laren een ondernemend dorp is hoeven we jullie niet meer te vertellen. Maar dat onze Larense Ondernemersvereniging 148 leden heeft, wij het enige dorp in de omgeving zijn die geen leegstand van winkels kent en diverse grote evenementen vrijwillig door onze eigen bewoners georganiseerd worden, getuigt van hele actieve en ondernemende inwoners! En dat willen we hier graag uitlichten! Historie Na de oorlog, in 1946, werd de Larensche Middenstands

Daarnaast is er vaak maandelijks nog een extra

Vereeniging opgericht. Inmiddels is de naam gewijzigd

bijeenkomst, waar specifieke activiteiten of belangen

en verenigt ondernemend Laren zich in de “Onder-

besproken worden.

nemersvereniging”. We spraken Ronnie Degen (voorzitter), Marcel Hekkelman (vicevoorzitter) en

De organisatie van de Larense Kermis

Gerrit Dijkerman (secretaris) over het doel en de

De grootste activiteit van de Ondernemersvereniging

activiteiten van deze vereniging.

is de organisatie van de kermis. In november waren de voorbereidingen al in volle gang. “De kermis staat elke

Iedereen die ingeschreven staat bij de KVK mag zich

maand op de agenda. We hebben allen onze eigen taken

aansluiten bij de club. Ronnie: “Alle vormen van onder-

en verantwoordelijkheden. Nu zijn we bijvoorbeeld al

nemers kunnen lid worden van onze vereniging. Ook

bezig om de attracties voor volgend jaar te boeken.”

bijvoorbeeld agrariërs en ZZP’ers.” Ook ondernemers

Veel uren worden gestoken in de organisatie van het

buiten Laren mogen zich aansluiten. “Als je maar op één

“feest van het jaar”.

of andere manier binding met Laren hebt.” Het bestuur bestaat uit elf leden waarvan één secretaresse: Greet

Een actieve bijdrage aan het dorp

Klijnstra, en één adviseur: Jan Ruiterkamp. Eens in de

Maar het blijft voor de ondernemers niet bij de

maand wordt er door de ondernemers vergaderd.

organisatie van de kermis. De jaarplanning begint

“Veel uren worden gestoken in de organisatie van het feest van het jaar” Evenemententerrein


40 |

BESPAREN MET ZONNE-ENERGIE UW VOORDELEN VAN ZONNEPANELEN

ADVIES OP MAAT

Bespaar tot 100 % op uw energierekening

Wilt u vrijblijvend advies of een offerte? Neem

Draag bij aan een duurzame wereld

dan contact met ons op, wij nemen de tijd om

en investeer met een goed rendement.

samen met u tot het systeem te komen dat het

Vakkundig geïnstalleerd door een

beste bij al uw wensen past.

erkende installateur. • •

10 jaar productgarantie 25 jaar

SOLARAMA

vermogensgarantie op zonnepanelen.

Langelersdijk 1, 7245 PE Laren Gld

5 tot 12 jaar garantie op omvormer

Tel: 06-15 86 61 57 • info@solarama.nl

(optioneel uit te breiden tot zelfs 25 jaar).

WWW.SOLARAMA.NL


ONDERNEMER SVERENIGING L AREN GLD | 41

met de nieuwjaarsreceptie voor de leden in januari.

Het evenemententerrein aan de Verwoldseweg is in

Daarna volgt het jaarlijkse overleg met Wakker

het bezit van de vereniging. Dit terrein wordt zo’n

Loarne. “Tijdens dit overleg proberen we elkaar te

10 keer per jaar verhuurd voor diverse activiteiten,

versterken en aan te moedigen. Wij bekijken alles

van de Fietsvierdaagse tot de Trekkertrek en parkeer-

vanuit de belangen van de ondernemer en we

gelegenheid voor de St. Steffenrijders. Ook beschikt

vertegenwoordigen de ondernemers in dit gesprek.”

de vereniging over 125 dranghekken die verhuurd of

In het voor- en najaar vinden de ledenvergaderingen

uitgeleend worden.

plaats, vaak in combinatie met een bedrijfsbezoek bij een van de leden of een betrokken bedrijf.

Toekomst voor de ondernemers “We zijn altijd bezig met de vraag; hoe houden we

"Hoe houden we Laren levendig, gezellig en op de kaart?”

Laren levendig, gezellig en op de kaart? In de toekomst hopen we dat we alle ondernemers betrokken blijven binnen de vereniging en de dorpsgrenzen.” Het aantal leden van de vereniging blijft elk jaar nog steeds stijgen. Naast dat de vereniging ondernemers met elkaar in contact wil brengen, hebben ze een breder doel. “We willen

In november wordt de intocht van Sinterklaas

Laren leefbaar en gezellig houden. We vertegen-

georganiseerd en vindt de Lochemse Onder-

woordigen de ondernemers, hun belangen en

nemersavond plaats. Tijdens de donkere dagen in

doelen.” Ook levert de vereniging een bijdrage aan

december brengt de Ondernemersvereniging licht

wat kleinere initiatieven, zoals bij voorbeeld de

in het dorp door het ophangen van verlichting en

Lichtjesavond of het kunstgrasveld bij het scholen-

plaatsen van verlichte kerstbomen. Op verzoek

complex. Samen zorgen we voor een levendig en

(van leden) worden er trainingen georganiseerd,

gezellig dorp!

bijvoorbeeld op het gebied van social media. Vaak zijn deze trainingen kosteloos voor leden. HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: juli 1975 • Aantal leden: 148 Contributie: € 125,00 per jaar • Contact: Voor meer informatie of lid worden: Tel. 0573 40 19 22 of secretariaat@ondernemerslaren.nl


42 | PELS & PLUIM

Landelijke Jeugdshow Laren zocht en vond talent

verschijnen. Ook roemde bondsvoorzitter Smelt het talent van de Larense jeugdcommissie zelf: talent om al 41

De Jeugdshow Laren werkt al jaren met een thema op

jaar deze mooie show op te zetten.

haar kleindierenshows, zo ook op de 41 Jeugdshow van

Middels het doorknippen van een lint

17 september j.l. Voor de Jeugdshow 2016 was een variant

werd de show geopend en kon de

e

bedacht op het populaire tv programma Hollands got talent, ‘Jeugdshow Laren zoekt TALENT’.

spannende keuring beginnen. De keuring Grote vraag was natuurlijk, wie zouden

140 sterren en de kleuren rood-wit-blauw

de nieuwe Nederlandse kampioenen zijn aan

zorgden voor veel fleur in de tentoonstellings-

het einde van deze dag. Met passie werden de

hal. Talent kwam uit geheel Nederland naar

ingezonden dieren beoordeeld. De te keuren

Laren voor een fantastische belevenis op deze

aantallen zijn zodanig dat elke keurmeester

unieke show dat het predicaat Jeugdbonds-

ruimte heeft om de jeugdige fokkertjes van

show van Kleindier Liefhebbers Nederland

kennis en tips te voorzien. En vooral om uit

en Nederlandse Bond van Sierduivenfokkers

te leggen waarom het dier een bepaalde

draagt.

beoordeling krijgt of waarom je er beter niet mee door kan fokken of juist wel.

Officiële opening

Van Naakthalshoenders, donzige Zijde-

Ruim voor de officiële opening stroomden de

hoenders, een Tulagans tot Hyacintduif ,

inzendertjes de tentoonstellingshal binnen om

parelgrijze Brahma’s en Vlaamse reuzen en

de meer dan 420 dieren in te kooien. Natuurlijk is de opening van deze Jeugdbondsshow een andere opening dan gebruikelijk bij shows. Je kunt altijd iets verrassends verwachten, het is nooit saai met vele lange toespraken. Een Larense acteur, Bernard Woestenenk, zorgde diverse malen voor de nodige hilariteit door telkens als een ander typetje op het podium te

"Meer dan 420 dieren werden tentoongesteld!"


PELS & PLUIM | 43

Alpacacavia’s, alles kwam voorbij. Ook de Kleurmuizen, Lachduiven, Kwakertjes en fraai gekleurde Mandarijneenden vierden het Jeugdshow zoekt talent feest mee. Spannend was het ook voor de kinderen die met hun dier meededen in de ‘Kennismakingsklasse voor vrienden’ Inzenders mochten een vriendje of vriendinnetje meenemen en ook hij of zij kon haar

Nieuwe Nederlandse kampioenen Fraaiste sierduif - Brend de Maag Brunner Kropper

dier laten keuren door een echte keurmeester. Hoe leuk is dat! Natuur-

Fraaiste hoen - Maarten ter Haar

lijk moesten ook deze deelnemende kippen en konijnen in deze speciale

Wyandotte

klasse wel geënt zijn.

Fraaiste dwerghoen - Combinatie Emma & Hugo Lamberdink Antwerpse Baardkriel Fraaiste konijn - Wout Miskotte Alaska Fraaiste kleine knager - Pieter Kraaijeveld - kleurmuis Fraaiste cavia - Fleur Pater Alpaca Fraaiste serama - Alex Bekker Fraaiste oorspronkelijke duif Geert Jan Kolk - Birma tortel

Middagprogramma Na de spanning en de leermomenten van de keuring is er ook tijd voor ontspanning en vertier. Daar staat de Jeugdbondsshow Laren ook zeker om bekend. Op een kraaiende haan na werd het muisstil in de hal toen

Fraaiste oorspronkelijke watervogel - Bram Kolkman Hottentottaling

‘Pels en Pluim’ lid Soraya Jansen met haar geleide hond het podium op

Fraaiste gedomesticeerde

kwam. Op het toneel stonden 2 van haar Thrianta’s. De zeer slecht ziende

watervogel - Brent Scholten

Soraya vertelde hoe zij, ondanks haar handicap, het lukt om konijnen te

Kwaker

houden en tentoon te stellen. Want als je niet kunt zien hoe weet je dan hoe je konijn eruit ziet, hoe lang zijn de oren, hoe moet je dan nageltjes knippen? Stel je eens voor, je ziet praktisch niets en je moet konijnen voeren en de hokken schoonmaken? Er ging een golf van bewondering door de hal, een kippenvelmoment. Wat een talent! Pels en Pluim jeugdleden Justin ter Welle en Brend de Maag behaalden zeer goede resultaten met hun konijnen en sierduiven. Brend werd zelfs kampioen met zijn super-mooie Brunner Kropper.

"Pels & Pluim lid Brend de Maag werd Nederlands kampioen!" HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1981 • Contributie: € 20,00 per jaar voor leden en jeugdleden t/m 16 jaar € 7,50 • Secretariaat: Marjan Holmer-Vriezekolk; Holterweg 4, Laren Website: www.pelsenpluimlaren.nl • www.jeugdshow.nl


44 |

Alles onder één dak

Openingstijden:

Theo Beuzel

Maandag t/m donderdag

08:00 - 19:00 uur

Zaterdag

08:00 - 18:00 uur

Zondag

Gesloten

PlusBeuzel_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

20-08-16 10:59

NIEUW!

HET HUISDIEREN ZORGPLAN Geen onverwacht hoge kosten meer bij het jaarlijkse bezoek aan de dierenarts!

Basiszorg voor uw hond of kat.

Twee keer per jaar consult voor entingen en gezondheidscheck.

Het jaar rond ontvlooien, ontwormen en anti-teken.

GEZELSCHAPSDIEREN

10 %

KORTING op medicijnen en overige behandelingen.

LANDBOUWDIEREN

VANAF € 14,95 PER MAAND

Rengersweg 2a

Openingstijden praktijk

7245 AC Laren Gld

Maandag t/m vrijdag:

Dinsdagavond: spreekuur

Tel. 0573 - 40 12 43

08:00 – 17:30 uur

18:30 – 19:00 uur

info@daczl.nl

(alleen op afspraak)

(zonder afspraak)

www.dierenartsenlarenlochem.nl

WIJ ZIJN ALTIJD BEREIKBAAR! (24/7)

PAARDEN


VERENIGINGEN & STICHTINGEN | 45

Amazones van Meiden van Haarman door naar regiofinale! Van links naar rechts: Veerle, Anne Floor Carmilla, Ting-Ting, Liset, Paula, Evelien en Sam (Karlijn staat niet op de foto).

AGENDA 10 DECEMBER

In oktober werd er bij Ruitersportcentrum de

De volgende meiden zullen de Meiden

Meiden van Haarman een FNRS springproef

van Haarman vertegenwoordigen;

georganiseerd.

S 40 - Paula Ooms, Karlijn Schippers en

F-proevenmiddag - 16:00 uur 17 DECEMBER S-proevenmiddag - 16:00 uur 2 T/M 5 JANUARI Pannenkoekenritten en Oliebollenteamspringen

Ting-ting Stemerding. Tijdens deze proef konden de deelnemers zich plaatsen voor de regiofinale van de landelijke

S 60 - Anne Floor Dierick, Liset Kok en

FNRS Springcompetitie. De finale van deze

Veerle Dierick

landelijke competitie is tijdens het hippische evenement Indoor Brabant in de Brabant-

S 80 - Carmilla Bruggeman, Sam Klein

hallen.

Kranenbarg en Evelien van Alten

14 JANUARI F-proevenmiddag -17:00 uur 28 JANUARI S-proevenmiddag - 17:00 uur

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 2016 • Adres: Verwoldseweg 29, Laren Gld. Aantal leden: 300 Contact: Tel. 06 - 18 03 40 99 • Website: www.demeidenvanhaarman.nl

Stichting Leergeld Helaas is het in steeds meer gezinnen financieel niet haalbaar om kinderen lid te laten worden van een sportvereniging, muziekles te laten krijgen of mee te laten gaan op schoolreis. Stichting Leergeld Lochem kan deze gezinnen helpen. De Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld Lochem is er voor kinderen van 4 tot

Lochem heeft als doel

18 jaar. Wilt u meer informatie over de Stichting Leergeld

om kinderen uit de

Lochem of wilt u weten of u voor financiële ondersteuning in

gemeente Lochem de mogelijkheid te bieden mee te doen

aanmerking komt? Neem dan contact met ons op via

met sport, muziek of andere activiteiten. Met steun van

info@leergeldlochem.nl of telefonisch via 06 – 40 44 20 76.

Leergeld Lochem kunnen kinderen ook deelnemen aan diverse schoolactiviteiten. Ook krijgen ze de mogelijkheid

Nu meedoen is straks meetellen!

om met de fiets naar school te gaan en hun huiswerk op de

www.leergeldlochem.nl

computer te maken.


46 | V.V. WITK AMPER S

Even voorstellen: Of eigenlijk is dat niet nodig. Iedereen kent hem wel.

Foto: Arjan Gotink

Dinand Wichers

Al vele jaren is Dinand vrijwilliger bij de Witkampers. Hij zou bijna bij de spreekwoordelijke inboedel gaan horen. Binnen de jeugd-

Start G-Voetbal

afdeling verzorgt hij het wedstrijdsecretariaat. Op de zaterdag

Op zaterdag 17 september is de voetbalinstuif

fluit hij regelmatig een jeugdwedstrijd, maar als er op de zondag-

geweest van het G-voetbal. Onder leiding van

ochtend een wedstrijd begeleid moet worden, kan er altijd een

topscheidsrechter Eric Braamhaar hebben negen

beroep op hem worden gedaan. Zelden zal er een nee volgen.

kinderen met een lichamelijke of verstandelijke

Floot hij in het verleden nog op een zeer acceptabel niveau voor de

beperking kennis gemaakt met het voetbalspelletje.

KNVB, nu zet hij al zijn kennis en ervaring op het gebied van

De ochtend was een groot succes en trok veel

wedstrijdleiding in bij de Witkampers. Vorig jaar schreef hij een

belangstellenden. Er werd ook een echte competitie-

mooi arbitrageplan voor de Witkampers, de uitvoering neemt hij

wedstrijd gespeeld tussen twee teams van AZC

met enkele anderen graag voor zijn rekening.

Zutphen en SKV Wageningen.

Daarnaast is hij iedere zondagmiddag de vaste assistent scheidsrechter (man met vlag) van Heren 1. Waar zijn “collega’s” nog weleens worden betiteld als het geslachtsdeel van een hond, kan Dinand vaak een compliment ontvangen van mede- én tegenstanders over zijn correcte en nette manier van “vlaggen”. Maar er is meer: als er iemand is met een zere arm, verstuikte enkel of ander licht letsel, ook dan kan je Dinand Wichers vragen. Met zijn EHBO vaardigheden kan hij snel de helpende hand bieden. Vanaf dat moment traint deze groep voetballers Wil je weten wat de laatste veranderingen zijn qua spelregels,

met veel plezier elke zaterdagmorgen tussen 10.00

juist: Dinand Wichers. Naast zijn kennis en kunde is hij altijd bereid

en 11.00 uur op de velden van de Witkampers. Om

advies te geven of gewoon een praatje te maken. Hij heeft tijd voor

volgend seizoen competitie te kunnen spelen kunnen

iedereen. Bekend binnen Laren en bij Witkampers, maar zeker ook

we nog wel een aantal spelers gebruiken. Dus kom

erbuiten. Bij de scheidsrechtersvereniging in Zutphen, of bij het

gerust een keer kijken, meedoen of sfeerproeven

regiokantoor van de KNVB. Bij het horen van de naam Witkampers

op zaterdagmorgen op het Leussinkpark!

wordt in een adem ook Dinand Wichers genoemd. Inboedel? Ik zou hem eerder een vaandeldrager noemen, een waardig vaandeldrager.


V.V. WITK AMPER S | 47

VOETBALVERENIGING

Witkampers Witkampers worstverkoop 17 december Al vele jaren gaat de jeugd van de Witkampers met de

AGENDA

heerlijke worsten van Van de Pol langs de deuren. De

11 DECEMBER • 11:30 UUR

opbrengst van deze actie komt altijd ten goede aan de

Witkampers DA 1 - WVC DA 1

vereniging. Dit alles om de jeugdleden optimaal te kunnen begeleiden. Aan het einde van dit jaar organiseert de Witkampers weer haar jaarlijkse worstverkoop, ditmaal op 17 december. Vanaf 10 uur gaan ruim 30 fanatieke verkopers van de D-jeugd

15 DECEMBER • 21:30 UUR

Laatste training voor de winterstop

op pad om de heerlijke worsten van slagerij Van de Pol te verkopen. De uitstekende kwaliteit van de worsten en het enthousiasme van de verkopers moet toch voldoende reden zijn om de jeugdige verkopers blij te maken! Survival en nieuwjaarsreceptie 8 januari De inmiddels traditionele survival met aansluitende

17 DECEMBER • 10:00 UUR

Worstverkoop 17 DECEMBER • 20:00 UUR

Jaarlijkse feestavond (Witkamp)

nieuwjaarsreceptie vindt plaats op zondag 8 januari. Onder een hopelijk heerlijk winterzonnetje leggen de teams vanaf 10 uur het bekende mooie parcours af dat hen via de Oude Deventerweg, de Sportpark-

8 JANUARI • 10:00 UUR

Survival, aansluitend Nieuwjaarsreceptie

weg en de Holterweg terug naar het clubgebouw leidt. Onderweg zullen een aantal leuke opdrachten vervuld moeten worden. Aanmoedigen langs de kant

29 JANUARI • 14:00 UUR

Witkampers 1 - Vaassen 1

mag! De organisatie van de survival is dit jaar in handen van het 2e elftal. Zo rond de klok van 13 uur zal daarna de nieuwjaarsreceptie beginnen. Onder het genot van een oliebol en een drankje kan eenieder die Witkampers een warm

12 FEBRUARI • 14:00 UUR

Witkampers 1 - Albatross 1

hart toedraagt elkaar weer het beste toewensen voor 2017. Dat wordt vast weer supergezellig!

19 FEBRUARI • 11:30 UUR

Witkampers DA 1 - De Zweef DA 1 HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1929 • Locatie: Holterweg 47, Laren (Gld) • Aantal leden: circa 700 • Contact: info@witkampers.nl • Website: www.witkampers.nl

12 MAART • 14:00 UUR

Witkampers 1 - Sp. Lochem 1


48 | BASISSCHOLEN

Onderwijs in Laren Als inwoner van Laren heeft u de keuze tussen twee basisscholen: Openbare Daltonbasisschool De Branink en de Prins Willem Alexanderschool. Op deze pagina's vertellen zij meer over de speerpunten.

Mediation Mediation is een vorm van bemiddeling waarbij leerlingen elkaar helpen om conflicten op te lossen.

Bij mediation ga je onder begeleiding van een mediator

gemaakt en het begrip afkoelen heeft al een duidelijke

zelf op zoek naar een optimale en duurzame oplossing.

plek gekregen binnen de groepen. Aan het einde van de

Geen tegengestelde standpunten en argumenten,

lessenserie is aan de leerlingen gevraagd wie er Mediator

maar onderzoeken van wederzijdse belangen. Geen ru-

zou willen zijn. Zo zijn er per groep (5 t/m 8) 4 mediators

ziemodel, maar een oplossingsmodel. (Weer) on

aangesteld. Deze leerlingen kregen in de afgelopen

speaking terms komen! Bij Mediation ga je zelf aan de

periode training van juf Rianne hoe zij hun taak moeten/

slag, samen met de andere betrokkene(n) in dialoog, om

kunnen uitvoeren. Daarna gingen zij aan de slag op het

een oplossing te vinden voor een probleem dat blijkbaar

plein en in de groepen.

lastig is op te lossen. Een onafhankelijke mediator begeleidt de deelnemers in dit proces.

De mediators van de Branink hebben een ruimte ingericht voor een eventuele mediation (overleg).Tussen

In het vorige schooljaar heeft juf Rianne deelgenomen

de middag loopt er een leerkracht mee met de mediators

aan een wetenschappelijk onderzoek naar het toe-

om waar nodig, te bespreken of een conflict opgelost kan

passen van Mediation om te komen tot een sociaal

worden door de leerlingen die mediator zijn of waar nodig

veilige school. Samen met Adwaita (een school uit

de leerkracht moet inspringen. De rol van de mediator is

Deventer) heeft zij onderzocht hoe je Mediation kunt

het duidelijk maken waar het conflict naar de mening van

inzetten om kinderen zelf conflicten te laten oplossen.

de betrokken leerlingen echt over gaat. Het herstellen

Dit heeft geresulteerd in een lessenserie over hoe je

van de verstoorde communicatie. Samen zoeken naar

praat met elkaar, hoe je kunt luisteren naar elkaar en

een oplossing die voor allen acceptabel is. Een win – win

welke invloed jouw lichaamshouding heeft op de manier

situatie, niet strijden maar oplossen.

waarop je overkomt op een ander. We hebben afspraken Het toepassen van de mediators en het leren van elkaar is Openbare Daltonbasisschool de Branink

voor de kinderen en de volwassenen een geweldige

Verwoldseweg 14

ervaring. Samen maken we de school een fijnere, veilige

7245 AH Laren (Gld)

plaats voor iedereen.

Tel. 0573 - 40 18 76 www.branink.poolsterscholen.nl


BASISSCHOLEN | 49

Leerlingen PWA-school gaan naar educatieboerderij Het aanbod voor natuuronderwijs wordt op onze school op verschillende manieren vormgegeven. Over één van deze manieren willen we u graag informeren. Onze leerlingen van groep 5 en 6 gaan twintig keer per schooljaar een middag naar educatieboerderij “de Veldhorst” in Harfsen. Op deze boerderij heeft iedere leerling het beheer en onderhoud over een eigen stuk tuin. Een schooltuin beheren is stimulerend voor de ontwikkeling van kinderen. Het is goed voor hun kennis en begrip van planten en voedsel, de natuur en seizoenen, maar ook voor hun woordenschat, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, welbevinden en motorische vaardigheden. Ook proberen we de kinderen meer open te laten staan voor duurzame en gezonde voeding. Maar het aanbod op de educatieboerderij rijkt verder dan alleen de schooltuintjes. Zo er is een paddenpoel, wordt er grondonderzoek gedaan, leren ze bloembinden, gaan ze appelmoes maken en broodbakken na een uitstapje naar de molen. In alle lessen staat centraal dat de kinderen zich bewust worden van de natuur. Voor informatie kunt u kijken op: www.develdhorst.nl Nieuwsgierig geworden? Kom langs of bezoek onze website.

Prins Willem Alexanderschool   Verwoldseweg 18 7245 AH Laren Tel. 0573 - 40 1 8 56 www.schoolpwa.nl


50 |

Op zoek naar een warm kerstcadeau? Gevoelige spieren, vaste spieren, rug- nekklachten, blessures, alledaagse stress-situaties, hoofdpijn of gewoon voor de ontspanning? Dan biedt een bijpassende massage de oplossing!

HOTSTONE MASSAGE van € 49,50 voor

€ 44,50

SPORT- OF WELLNESSMASSAGE

25 minuten

van € 25,00 voor €

SPORT- OF WELLNESSMASSAGE

50 minuten van € 42,50 voor

Laren!Magazine_Adv_TenHave.indd 1

€ 38,50

22,50

De Bakkerij 83, Laren GLD Tel. 06 515 65 134 info@sportenmassagepraktijktenhave.nl www. sportenmassagepraktijktenhave.nl

10-11-16 11:20


STICHTINGEN EN VERENIGINGEN | 51

SPEEL-O-THEEK

de Speelgoedbeurs Zaterdag 5 november was de jaarlijkse speel-

waar het nodig is

goedbeurs van de Speel-O-Theek Laren. Het

in RoemeniĂŤ, met

was een hele succesvolle speelgoedbeurs,

name in Toplita en

met ruim 1.200 stuks ingebracht speelgoed!

Ocna Mures. (lees meer

Van de opbrengst wordt nieuw speelgoed

op de website: www.stichtingcoeh.nl)

gekocht voor de Speel-o-Theek. Wij kijken terug op een geslaagde Alles wat niet werd verkocht en wat niet

speelgoedbeurs; goed voorbereide

retour hoefde is naar het goede doel: COEH,

inbrengers, enthousiaste kopers, en

Commissie Oost Europa Hengelo Gld, gegaan.

hele bereidwillige medewerkers van

COEH heeft als doel gesteld, het onderhouden

de Speel-o-theek. Allemaal bedankt!

van contacten en hulp bieden daar

Collectanten MSfonds in het zonnetje gezet Alle vrijwilligers die collecteren voor het MSfonds in de gemeente Lochem zijn door de coĂśrdinator en wijkhoofden in het zonnetje gezet. Gewoon, omdat zij elk jaar naast het gezin, baan en overige werkzaamheden ook tijd vrij maken voor het MSfonds. Bij het MSfonds hebben wij, relatief gezien, een grote groep jonge collectanten die elk jaar in de derde week van november langs de deuren gaan met de collectebus. Daar zijn wij trots op! Daarom mochten alle vrijwilligers, jong of iets ouder naar een voorstelling van Circle Percussion in de Lochemse Schouwburg. Het kopje koffie kregen zij aangeboden door PLUS Beuzel. Circle Percussion was een swingende slagwerkgroep van 4 sympathieke jongens die voor veel spektakel heeft gezorgd waar iedereen heerlijke positieve energie van heeft gekregen. De reden waarvoor deze mensen collecteren is allerminst vrolijk. Vooral jonge mensen krijgen de diagnose MS. Zij leven de rest van hun leven in angst want MS is een grillige ziekte wat leidt tot invaliditeit! Wilt u ons helpen met collecteren dan graag een mail naar heinekamp@planet.nl.


52 | VERENIGINGEN EN STICHTINGEN

Ons Genoegen EEN SPECIALE DAG! Op 2 oktober was het een speciale dag voor ons lid Willem Peters. Hij werd deze dag 100 jaar! Willem is al 82 jaar lid van ons koor.

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1931 • Aantal leden: 51 • Contributie:

Iedere maandagavond is hij nog aanwezig bij

Op maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur is

onze repetities en zingt zijn tenor partij. Toen

onze oefenavond. Wij treden onder andere op

hij 80 jaar lid was is hij extra gehuldigd door

in verzorgingstehuizen en met het Kerst-

de zangbond KBZON met een gouden speld.

concert. Ons koor staat onder leiding van

Samen met hem hebben wij op 2 oktober zijn

Marloes Kippers uit Eerbeek.

verjaardag gevierd en hebben wij uiteraard voor hem gezongen!

en aan het eind van het jaar hebben we een

€ 120,- per jaar • Locatie: Café De Wippert • Contact: Dineke Heuvel Tel. 06 30 84 97 28 dinekeheuvel@hotmail.com

Jaarlijks gaan wij een dag met elkaar op stap

Over 'Ons Genoegen'

gezellige middag-avond met aanhang.

Ons koor ‘Ons Genoegen “is opgericht in 1931. Wij zijn een gemengd koor met 51 leden. Ooit

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Lijkt

begonnen in de Larensebroek school. Na

je het leuk, kom gerust een avond kijken en

verschillende locaties als repetities ruimte

luisteren.

geoefend te hebben zijn we weer terug in het Larensebroek en wel bij café de Wippert.

Presentatie Openluchtspel Laornse Spöllers Woensdagavond 16 november heeft het bestuur van Stichting de Laornse Spöllers het Openluchtspel 2017 officieel gepresenteerd. Alle spelers, vrijwilligers, commissieleden en andere betrokkenen waren van harte uitgenodigd op boerderij ‘De Meijer’, de locatie waar het Openluchtspel ook zal plaatsvinden in juni 2017. Bestuursleden Jannie Roekevisch en André Oudenampsen voerden, geheel in de tijd en stijl van het Openluchtspel, een ludieke sketch op waarin de rolverdeling van het Openluchtspel duidelijk werd en de scripts werden uitgedeeld. Jannie en André kregen de lachers op hun hand en waren nog niet erg tekstvast, maar gelukkig was regisseuse Anneke Eggink aanwezig om de avond in goede banen te leiden. Jannie en André moeten nog wel even oefenen voor volgend jaar! Het was een erg leuke en gezellige avond, met alleen maar positieve reacties. In januari 2017 wordt er gestart met de repetities.

SPEELDATA OPENLUCHTSPEL 2017: Vrijdag 16 juni • Zaterdag 17 juni • Woensdag 21 juni • Vrijdag 23 juni • Zaterdag 24 juni


WEL UIT L AREN, NIET (MEER) IN L AREN | 53

Wel uit Laren, niet (meer) in Laren! Vanuit het hart van Zuid Amerika... De familie Fokkink, de hele wereld rond geweest en momenteel gevestigd in Bolivia, Zuid - Amerika. 'Terug' naar Bolivia

Onderwijs in Nederland

Nadat we meer dan een decenium een nomaden-

Contact met de familie is vergeleken met jaren terug

bestaan hadden geleid, besloten we, onder andere in

veel gemakkelijker geworden door internet. Al is de

verband met het ouder worden van de kinderen, dat

digitale infrastructuur in Bolivia niet wat je in Nederland

het moment daar was om ons ergens te settelen. In ons

gewend bent, we redden ons ermee. Sinds een jaar

huis in Nepal, onder het genot van een kop koffie, zaten

woont onze zoon Kamiel bij opa en oma in Exel, om

we te overleggen. Terug naar Nederland? Een optie die

naar de middelbare school in Lochem te gaan. Het

we gauw van ons af zetten. Regen, kou, druk leven, dat

onderwijs in Bolivia is in onze ogen niet geweldig, en in

trok ons niet meer. Bolivia werd onze logische keus, na

Lochem kan Kamiel zich veel beter ontwikkelen.

de positieve ervaringen die we hebben gehad tijdens

Volgend jaar volgt Rebecca in zijn voetsporen, maar

twee eerdere verblijven in dit land.

papa en mama blijven in Tarija. We zullen niet zeggen dat we hier ook onze laatste rustplaats zullen vinden,

Een baan vinden

we blijven flexibel. Een huis kun je altijd verkopen en

We gaven onszelf een half jaar na terugkomst in

weg ben je weer. Maar voorlopig vinden we Tarija een

Nederland om via een baan naar Bolivia uitgezonden te

fijne plek om te wonen, met het aangename klimaat,

worden, zo niet, dan zouden we op de bonnefooi gaan.

laid back people en prima voorzieningen. Verder heeft

Binnen twee maanden had ik al de baan bij de GIZ, de

Bolivia mooie natuur en bergen, een variëteit aan

Duitse ontwikkelingsorganisatie. In het zuiden van

culturen en veel ruimte.

Bolivia, dicht bij Tarija, de stad van de eeuwige lente dat we al kenden van ons eerdere verblijf. Een mooie

Terug naar Nederland

plek om ons te vestigen, dus al snel nadat we hier

Tot nu toe komen we eens in de twee jaar in Nederland,

waren gekomen hadden we een stuk grond gekocht,

vooral voor familiebezoek. Dan doen we ons tegoed

en begonnen we met het bouwen van een huis. Even

aan brinta, frikandellen, hagelslag, boerenkool met

buiten de stad, op een heuvel, wonen we nu prima. De

rookworst, bruin brood en Bosche bollen. Contact met

baan voor de GIZ was oorspronkelijk ook voor twee jaar,

andere mensen verwatert, het is niet mogelijk dat goed

maar ik werk inmiddels al zes jaar voor deze organisatie.

te onderhouden, zowel qua tijd als levenswereld. Toch

In juni 2017 loopt het contract af en dan ligt de uitdaging

blijf ik redelijk op de hoogte wat er in Laren en omgeving

om “op eigen benen” te staan. Saskia, mijn vrouw, is

afspeelt via internet, zoals de digitale krant en sociale

druk bezig om via internet wat op te zetten, zelf heb ik

media. Het nieuws over Go Ahead Eagles volg ik op de

"Mien hart dat trök woar ik ok bun, altied noar d'n Achterhook weer"

diverse ideeën in

voet, Witkampers (bloos) een klein beetje.

m´n hoofd en we zien wel wat er van

En zoals de spreuk van het borduurwerk, die mijn oma

komt, we hebben

voor me gemaakt heeft, eindigt: “Mien hart dat trök

er alle vertrouwen

woar ik ok bun, altied noar d'n Achterhook weer”!

in.


54 |

• • • • • • •

café - restaurant feesten vergaderen personeelsfeesten catering overnachten uitgaan

Lever deze bon in bij een bezoek aan ons restaurant en ontvang € 5,- korting.

“HET DOEL IS OM LAREN NOG SAAMHORIGER TE MAKEN” Ingri Imenkamp, uitgever van Laren! Magazine

Minimale besteding van € 50,-. Maximaal één cheque per € 50,-, met een maximum van € 5,-. Niet geldig op maandmenu’s of andere acties.

Huenderstraat 3, Laren Gld T. 06 16 46 55 33

Tel. 0573 - 40 12 10

www.witkamp.com

!Magazine_Adv_WitkampNR2.indd 1

info@ovii-ontwerp.nl www.ovii-ontwerp.nl

20-08-16 10:56 Laren!MagazineNR2_Adv_OviiOntwerp.indd 1

15-11-16 15


VERENIGINGEN EN STICHTINGEN | 55

De Lofstem TERUGBLIK KORENAVOND De korenavond die plaatsvond op vrijdag 28 oktober onder auspiciën van De Lofstem is een groot succes geworden. We mochten ons verheugen in een grote

Momenteel bestaat ons ledenaantal uit

publieke belangstelling en samen met de ruim

25 personen, te weten 13 sopranen, 6 alten,

100 koorleden was het een volle bak in de kerk-

3 tenoren en 3 bassen. We hebben dus een

zaal van het Kulturhus. Zowel de deelnemers als

chronisch tekort aan mannenstemmen en aan

het publiek heeft kunnen genieten van een mooi

alten. Wie helpt ons dit tekort op te heffen?

afwisselend 4-koren concert. Naast De Lofstem,

Iedereen die van zingen houdt, zowel dames als

die een aantal prachtige liederen ten gehore

heren, wordt van harte uitgenodigd om eens

bracht, hebben de 3 andere koren; het vrouwen-

vrijblijvend een repetitieavond bij te wonen om

koor Mar-Cant uit Markelo; het Parochiekoor

de sfeer te proeven en de gezelligheid te ervaren!

St.Joseph uit Lochem en het seniorenkoor Stem

We hebben een heel gevarieerd repertoire van

en Klank uit Eibergen de avond opgeluisterd met

geestelijke, maar ook van andere moderne

een mooi afwisselend repertoire. Het was een

liederen!

avond om te genieten en zeker voor herhaling vatbaar!

AGENDA 23 DECEMBER Medewerking Kerstfeest P.W. Janssen Verpleeghuis Colmschate

We hechten veel waarde aan gezelligheid, maar ook aan serieus oefenen onder leiding van een

Op naar de 100 jaar!

dirigente en met begeleiding van een pianiste.

De Chr. Gemengde Zangvereniging De Lofstem is in 1919 opgericht dus we hopen over 3 jaar ons

Dus kom met uw stem naar De Lofstem!!

100 jarig jubileum te kunnen vieren. Maar om

Iedere maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur

dit te kunnen bereiken hebben we wel dringend

repeteren we in Kulturhus ‘t Kruispunt.

versterking nodig! HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1919 • Aantal leden: 25 Contributie: € 7,50 • Locatie: Kulturhus Laren, Verwoldseweg 1 Contact: info@delofstemlaren.nl • Website: www.delofstemlaren.nl

De datum voor GDFestival 2017 staat vast! Komend jaar vindt het festival plaats op zaterdag 24 juni. Na het succes van vorig jaar hopen wij hopen jou dan ook te mogen verwelkomen en te amuseren in Groot Dochteren. Geniet van de muziek van verschillende artiesten, heerlijk festival food, het strand, de cocktailbar, een zeer complete kinderspeelhoek en nog veel meer. In de loop van 2017 volgt er meer informatie! Houd de Facebookpagina in de gaten voor updates: GDF2017

Foto: Julia Kappert

GDFestival: 24 juni 2017


56 | STICHTING SPEELPLEZIER L AREN

Veilig spelen mogelijk gemaakt door Stichting Speelplezier Laren De veiligheid van de speeltuin in je wijk is niet geheel vanzelfsprekend. In Laren draagt Stichting Speelplezier zorg voor het onderhoud van alle speeltuinen en speeltoestellen. In 2011 is deze stichting opgericht en

De stichting ontvangt hiervan een

inmiddels wordt elke wijk (met speeltuin)

rapport en moet waar nodig actie onder-

vertegenwoordigd in het bestuur.

nemen. Alles wat zelf gedaan kan worden, doen ze zelf. De rest besteden ze uit: “We

“Vanuit de gemeente is Laren voorzien

proberen zoveel mogelijk zelf te doen.

van diverse speelgelegenheden. In 2011

Bijvoorbeeld het verwijderen van onkruid

is besloten dat het onderhoud van deze

bij de speeltuintjes of het vervangen van

speeltuinen door de inwoners van het

de houtsnippers. Maar soms moeten we

dorp georganiseerd moest gaan worden.”

het onderhoud uitbesteden.” De stichting

Vertelt Erica Ordelman, lerares op de

krijgt hiervoor een jaarlijkse subsidie.

Branink en bestuurslid van de stichting.

Daarnaast collecteren ze ieder jaar in

“Toen is Stichting Speelplezier Laren

maart voor Stichting Jantje Beton. De

“We willen bezig met het realiseren van een fietscrossbaan op een andere locatie”

opgericht. Onze opdracht is

helft van de opbrengst van deze collecte

om ervoor te zorgen dat alle

is voor Stichting Speelplezier.

speeltuinen in Laren veilig en aantrekkelijk zijn voor

Rabobank Coöperatiefonds

kinderen.”

In oktober heeft de stichting een cheque van € 7000,- mogen ontvangen van het

Gekeurde toestellen

Rabobank Coöperatiefonds. Voor dit

De speeltoestellen worden

geldbedrag hebben ze wel wat moeten

één keer per jaar gekeurd.

doen; na diverse stemrondes mochten ze


STICHTING SPEELPLEZIER L AREN | 57

V.l.n.r.: Martine Klein Velderman, Erica Ordelman, Karin Weijers, Anita Veltkamp, Marjanne Lamberts, Berjan Jimmink (niet op de foto: Martin Bielderman)

het ingediende project presenteren in de

te voorzien van een speeltuin. Momenteel

Schouwburg in Lochem. “We hebben geld

wonen daar nog niet veel kinderen, maar

HET BESTUUR

aangevraagd voor nieuwe speeltoestellen

die gaan er in de toekomst zeker komen.”

Anita Veltkamp (voorzitter)

voor het speeltuintje aan de Bakkerij. Deze

“Ook willen we graag wat met 'natuurlijk

Vertegenwoordigt: De Bakkerij

speeltuin is nu onveilig en onaantrekkelijk,

spelen' in het bos bij de basisscholen.

Berjan Jimmink (penningmeester)

omdat er eigenlijk sinds 1996 niks meer aan

Ideeën zijn er genoeg, wanneer ze uit-

Vertegenwoordigt: De Kamp & De

gedaan is.” Het speciaal gemaakte filmpje

gewerkt gaan worden weten we nog niet.”

Akker

heeft veel mensen weten te overtuigen; ze

Karin Weijers (secretaris)

wonnen de 2 prijs en ontvingen daarbij een

Betrokkenheid van de buurt

Vertegenwoordigt: De Westermark

mooie cheque.

“We kunnen niet altijd alle speeltuinen

Martin Bielderman

controleren op onkruid of veiligheid.”

Vertegenwoordigt: Westermark

Toekomstplannen

Daarom vraagt Stichting Speelplezier

Marjanne Lamberts

“Dit plan moet voor 2018 gerealiseerd zijn.

ook betrokkenheid van de buurt. “Onze

Vertegenwoordigt: Het Schoneveld

We gaan er nu druk mee bezig! In de rest

stichting kan dit niet alleen. Het is fijn

Erica Ordelman

van Laren zijn de speeltuinen netjes en

dat veel mensen al betrokken zijn en

Vertegenwoordigt: De Branink

hoeft er niet veel te gebeuren.” Het bestuur

meehelpen.” Samen kunnen we de

Martine Klein Velderman

heeft trouwens genoeg ideeën voor de

speeltuinen aantrekkelijk en veilig

Vertegenwoordigt: De PWA

toekomst: “Het ‘crossbaantje’ naast de

houden voor de Larense kinderen!

e

Welkoop gaat binnenkort verdwijnen. In de toekomst willen we graag bezig met het

Contact: speelplezier.laren@gmail.com

realiseren van een fietscrossbaan op een

Facebook: stichtingspeelplezierlaren

andere locatie. Daarnaast zijn we ook bezig om de nieuwe wijk Het Schoneveld

“Samen kunnen we de speeltuinen aantrekkelijk en veilig houden voor de Larense kinderen!”


58 |

Naamloos-1 1

17-11-16 11:53

• VERF • ROLLUIKEN • BEHANG • ZONWERING • GLAS • SPAC- EN VERFSPUITEN SCHILDERSBEDRIJF EN PROFIELWINKEL FA. VAN DER WAL Holterweg 44 • 7245 SC Laren gld • T. 0573 - 401370 info@schildersbedrijfvanderwal.nl www.schildersbedrijfvanderwal.nl


WAKKER AWARD | 59

Uitreiking Wakker Award 2015 Toeristenbelang Laren heeft uit handen van de

Uitreiking

werkgroep Leefbaarheid de Wakker Award 2015

Tijdens de jaarlijkse feestavond van Toeristen-

in ontvangst genomen. De werkgroep Leefbaar-

belang werd het bestuur en de vrijwilligers

heid van Wakker Laorne reikt sinds 1996 (bijna)

compleet verrast door een stel “Gruningers”.

jaarlijks de Wakker Award uit aan een persoon of

De wandelaars bleken de leden van de werkgroep

groep personen die zich vanwege een bijzondere

Leefbaarheid te zijn die op een ludieke wijze de

inspanning verdienstelijk heeft gemaakt voor het -

Wakker Award kwamen uitreiken.

leefbaar maken of houden – van het dorp Laren. Het bestuur en alle vrijwilligers van ToeristenDe Wakker Award

belang zetten zich belangeloos in om jaarlijks een

De Wakker Award is een stimuleringsprijs om de

aantal evenementen te organiseren. Het bouwen

inzet van deze persoon of groep personen, veelal

en ontsteken van het paasvuur, voorheen de

op vrijwillige basis, op een bijzondere wijze te

creatieve dag, een ATB-avondtoertocht, de

waarderen. In 2014 werd de Award uitgereikt

natuurpannenkoekenritten voor auto en fiets of

aan de werkgroep “Kunstgras” die met veel

de plattelandswandelingen door de bossen en

enthousiasme een multifunctioneel kunstgrasveld

over de landerijen en boerenerven zijn zo maar

bij het scholencomplex heeft weten neer te leggen.

enkele activiteiten. De evenementen zijn inmiddels

Begin dit jaar kregen inwoners van Laren e.o. de

een begrip in de regio. Met veel passie en

mogelijkheid om nieuwe kandidaten aan te

enthousiasme worden de fiets- en wandeltochten

melden. De werkgroep Leefbaarheid was unaniem

georganiseerd die leiden door de prachtige

om tussen de voorgedragen kandidaten de vrij-

omgeving van Laren. Een versnapering onderweg

willigers van Toeristenbelang te verkiezen als

of bij het eindpunt wordt altijd prima verzorgd.

winnaar van de Wakker Award 2015.

Parkbank Na de voordracht van de "Gruningers" en de

"Een stimuleringsprijs

lovende woorden richting de aanwezigen kreeg

Wakker Award te onthullen. De Wakker Award

om de inzet van deze

groep op een bijzondere wijze te waarderen!"

voorzitter Teun Schutte de gelegenheid om de 2015 is een luxe houten parkbank met stalen frame voorzien van een stalen strip met inscriptie verzorgd door Lasbedrijf Dijkerman. De parkbank zal daarnaast deel uit gaan maken van het project “parkbanken in en om dorp Laren” en zal worden geplaatst in de dorpskern.


60 | ADVERTORIAL

Aan het Molenveld in Laren kan je terecht voor alles wat met metaalbewerking te maken heeft. Het fabriceren van machineonderdelen, reparatie van diverse delen, ontwikkelen van prototypes en ga zo maar door: EMB Metaalbewerking doet het allemaal. EMB Metaalbewerking is toeleverancier

pand op het Molenveld gebouwd, het ‘industrieterrein’ van Laren. Zonnepanelen bedekken het gehele dak van het pand aan het Molenveld. “We hebben een eigen energievoorziening. De zonnepanelen leveren ons genoeg stroom op om alles in het pand te laten draaien.” Tot 1997

voor diverse bedrijven in de regio voor

werkte Gerrit alleen in het bedrijf. De

zeer uiteenlopende producten van

vraag steeg en de eerste werknemer

staal, RVS, aluminium, titanium, inconel,

werd aangenomen. Inmiddels telt EMB

kunststof etc. Ook voor het knippen en

Metaalbewerking vijf fulltime mede-

zetten van plaatmateriaal en het lassen

werkers en twee parttimers. De

van kleinere staalconstructies ben je bij

opdrachten voor EMB variëren van de

EMB aan het juiste adres. Het bewerken,

ontwikkeling en reparatie van diverse

repareren en de deelmontage van diverse

onderdelen tot het bouwen van proto-

De familie Esselink bestaat uit

onderdelen behoort ook tot de vele

types van machines.

Gerrit en Anjo en hun kinderen

mogelijkheden van EMB Metaalbewerking.

Familie Esselink

Veelzijdigheid

Tom, Loes en Els. Tom en Loes Van kleine werkplaats tot

Deze veelzijdigheid eist veel kennis en

energieneutraal pand

flexibiliteit van de medewerkers. “Soms

therapie en Tom aan de opleiding

Al sinds 1989 is Gerrit Esselink (eigenaar)

word ik gebeld en moet een machine zo

Mechatronica. Els studeert

ondernemer. “Ik heb altijd als monteur in

snel mogelijk gerepareerd worden. Dan

studeren beide dit jaar af. Loes aan de opleiding Fysio-

Industrieel Product Ontwerpen in Zwolle. “Als Tom tijd heeft werkt hij in het bedrijf.” Ook Els

de landbouwmechanisatie gewerkt. Op een gegeven moment wilde ik graag meer en ben ik mij gaan omscholen

is regelmatig te vinden in

in de metaalrichting.” In 1989 werd de

de werkplaats van EMB. Zij

stap gezet en werd de werkplaats van

ontwerpt en maakt op maat

EMB Metaalbewerking geopend aan

gemaakte (wand)meubels van

de Tramstraat in Lochem. Al snel

staal en hout. Je volgt haar op

werd dit pand te klein en werd het

Facebook via: @steelmywood. Anjo verzorgt de administratie van het bedrijf.


ADVERTORIAL | 61

sterk in veelzijdigheid moet je snel kunnen schakelen. We doen er dan

Schipholtunnel rijdt zie je steunen voor luid-

alles aan om de klant zo goed en zo snel

sprekers, deze zijn door ons gemaakt. We doen

mogelijk te helpen.” EMB Metaalbewerking

aanpassingen aan diverse afvalverkleiners en

werkt met een veelzijdigheid aan materialen.

hebben pijlbuissloten voor tankstations

Van diverse metalen zoals staal, RVS en

ontwikkeld.” Maar ook grote opdrachten zitten

aluminium tot koper, messing, zink en zelfs

in het portfolio van EMB Metaalbewerking.

kunststoffen.

Zo worden er diverse onderdelen voor olieplatforms gemaakt. “Ons eerste project

Oplossingsgericht maatwerk

was het bouwen van een aantal skelters. We

“De klanten die bij ons komen hebben altijd een

maken ook makelaarsborden, onderdelen

vraag of probleem. Soms zoeken ze een

voor windmolens, ga zo maar door.”

product dat nog niet bestaat. We gaan dan samen met de klant brainstormen om een

“Onze kracht is dat we veelzijdig werk

oplossing te kunnen vinden. We maken

bieden, flexibel reageren en oplossings-

maatwerk.” De vragen van klanten zijn zeer

gericht denken.” Bij EMB-metaal kan

uiteenlopend: van luxe RVS tafels voor een

je voor alles terecht.

restaurant tot leidingen voor een bierbrouwerij. “We maken

“De afwisseling is de charme van het beroep”

zo veel

EMB Metaalbewerking

verschillende

Molenveld 34

dingen. Als je

7245 CA Laren Gld

door de

Tel. +31 573 401 190

Gerrit Esselink

info@emb.nu www.emb.nu

Een grote passie: Tractorpulling Tractorpulling speelt een belangrijke rol in het leven van de familie Esselink én in het bedrijf. Naast dat ze regelmatig wedstrijden rijden met het team “Hurricane” zijn ze ook heel nauw betrokken bij de organisatie van Tractorpulling Lochem. Gerrit bouwde samen met zijn team zijn eerste tractor in 1979. Bijna 30 jaar later heeft hij meerdere Nederlandse en Europese titels op zijn naam staan, is er een Hurricane supportersclub en is de passie overgeslagen op zoon Tom. “De tractorpulling en de metaalbewerking hangen nauw samen. Zo maken en vermaken we in het bedrijf veel onderdelen voor de tractoren. Bijvoorbeeld zuigers, drijfstangen, achterassen etc.” Wil je ze volgen? Facebook: pullingteamhurricane of via de website: www.hurricane.nu


62 |

e.indd 1

Heeft u een virus op uw computer? Doet het internet het niet? Is uw computer traag of heeft het een ander probleem waar u niet uitkomt?

NEEMT U DAN CONTACT OP MET DIE COMPUTER. Wilt u meer informatie? T: 0573 46 08 19

Voor een goed advies ga je naar binnen! EU0130 wt BINNEN Poster 700x1000mm 2 - 2016 V3.indd 1

E: info@diecomputer,nl

23-05-16 16:00

Huenderstraat 3, Laren GLD www.diecomputer.nl

Deventerweg 3, Laren (GLD) • Tel. 0573-40 12 77 info@dekorteswoonsfeer.nl • facebook: dekorteswoonsfeer

WWW.DEKORTESWOONSFEER.NL

Relatiegeschenken en kerstpakketten op maat gemaakt! Informeer bij ons voor cadeau suggesties.

23-08-16 11:11 Laren!Magazine_Adv_DieComputer.indd 1

20-08-16 10:56


TOERISTENBEL ANG L AREN | 63

Midwinterhoornputtenwandeling 20 jaar geleden voor het eerst georganiseerd door Toeristenbelang samen met de VVV en de midwinterhoorngroep

Tweede kerstdag

Lochem. Ook de blazers uit Eibergen en Ruurlo deden mee.

De vaste dag voor deze wandeling is de

Dit jaar vindt de wandeling plaats op Tweede Kerstdag!

eerste zondag in het nieuwe jaar, maar soms

De eerste jaren was de start bij de Hendrika

omdat de blazers na Driekoningen, 6 januari,

Hoeve, daarna aan de Jonker Emilelaan en

niet meer mogen blazen. Daarom vindt in

de Marsmansteeg en sinds 2008 vindt de

dat geval de wandeling op Tweede Kerstdag

start bij de manege van de St. Steffenrijders

plaats, zoals dit jaar. Een hele opgave voor

plaats. Na enkele jaren trok de VVV zich

het bestuur met zijn vrijwilligersgroep,

"Na de drie

moeten we uitwijken naar een andere dag,

koningen mag

er niet meer

terug en kwam de

omdat alles op die dag gedaan moet

organisatie geheel in handen

worden, ook het uitzetten van de pijlen en

van Toeristenbelang, in overleg

aan het eind van de dag weer ophalen. En

met de blazersgroep Lochem.

men mist zelf toch ook deze tweede kerst-

Ook nu nog doet de groep

dag als familiedag.

uit Lochem elk jaar mee met

worden geblazen!"

het evenement, evenals de

We hebben tijdens de wandeling diverse

groepen uit Eibergen, Almen en

weersomstandigheden gehad. Koud, met

Joppe.

een keer code geel van het KNMI, terwijl het hier goed weer was. Sneeuw, wat een heel mooi effect geeft, maar ook voorjaarsweer.

Twee routes De blazers worden door de organisatie ingedeeld op de verschillende plekken langs

Anekdote

de routes die met pijlen worden uitgezet en

Een leuke anekdote over een keer toen er

waarvan men ook een routebeschrijving bij

een laagje ijs op de vijvers in het Oranjewoud

de start krijgt. De route gaat over het land-

lag. Een deelnemer uit Deventer wilde het ijs

goed Verwolde met zijn mooie wandelpaden

testen, maar zakte erdoor, waardoor zijn

en coulissenlandschap. Er worden twee

benen (broek) en voeten erg nat werden.

routes van verschillende lengtes uitgezet

Een van onze mensen was in de buurt en

die ieder jaar verschillend zijn. Op Verwolde

heeft hem naar zijn auto gebracht bij het

hebben bijna alle boerenerven nog een

startpunt. Hij is naar Deventer gereden

Midwinterhoornputtenwandeling

waterput. Enkele zijn eeuwenoud en

om zich te verkleden en is daarna terug-

gemaakt van Bentheimer zandsteen, andere

gekomen om de wandeling af te maken.

Vertrektijd: 10.30 – 13.00 uur

zijn van baksteen.

NOTEER IN UW AGENDA! 26 DECEMBER 2016

Kosten: € 2,50 per persoon

HANDIGE INFORMATIE:

Vetrekpunt: Manege

Opgericht: 1998 • Website: www.toeristenbelanglaren.nl

St. Steffenrijders


64 |

Hoe is het met de leerlingen van:

De PWA-School groep 7 & 8 uit 1994

Via Facebook deden wij een oproep voor oude klassenfoto's. Wij waren nieuwsgierig hoe het met enkele oud-leerlingen van de Larense scholen is. Deze keer: De PWA-School groep 7 & 8 uit 1994. Bovenste rij staand v.l.n.r.

RENSKE VAN DER MOST-

bereider/planner facilitaire dienst Livio

JAN WASSINK

ROELOFSEN

Enschede. Mijn mooiste herinnering

32 jaar, samenwonend in Vorden met

aan Laren: Trouwen in onze eigen tuin.

JANNEKE OUDENAMPSEN

Bram. Moeder van twee kinderen:

34 jaar, samenwonend in Leiderdorp

Philein en Julien en werkzaam bij haar

met Jeroen. Moeder van drie kinderen:

eigen verloskundigeprakijk in Vorden-

Lotte (6), Romy (4) en Gijs (3,5 maand)

Lochem en omstreken. Mijn mooiste

ILSE WELMER - KLEIN VELDERMAN

Momenteel ben ik fulltime mama, maar

herinnering aan Laren: De Larense

33 jaar, getrouwd met Martijn en woon-

voorheen werkzaam in de marketing/

Kermis natuurlijk!

achtig in Laren. Moeder van Bram (3)

communicatie in de retailsector. Mijn

SEBASTIAAN SCHUTTE

en Sanne (8 maanden). Werkzaam als

mooiste herinnering aan Laren: Het

MEESTER ROB VAN HAL

orthopedagoog Kinder- en Jeugd-

dansen bij Sjahto! De musicals van mijn

(DIRECTEUR PWA)

psychiatrie. Mijn mooiste herinnering

moeder in de jaren negentig, danslessen

66 jaar en woonachtig in Zutphen. Al 43

aan Laren: Gezellig, sociaal en vooruit-

volgen en later zelf lesgeven aan veel

jaar getrouwd, twee dochters Ilse en

strevend dorp!

kindjes tovert nog steeds een glimlach

Lotte en drie kleinkinderen. Sinds een

op mijn gezicht als ik hieraan terug denk.

jaar met pensioen. Mijn mooiste

MARIJE VAN DER WAL

herinnering aan Laren: Al die leuke

32 jaar, woonachtig in Harfsen met

BIANCA SPIERENBURG-AALTINK

schoolkampen, musicals en project-

Cristian Slettenhaar en zoontje Jurre

34 jaar, getrouwd met Bas. Moeder van

weken met de kids van de PWA.

(geboren 18 mei 2016). Werkzaam als

Lieke. Samen met mijn man hebben

psycholoog bij Mediant Jeugd en het

wij het bedrijf BAS Ballonvaarten. Mijn

Onderste rij staand v.l.n.r.

FACT Jeugd team in Enschede. Mijn

mooiste herinnering aan Laren: Een

JUF GREETJE

mooiste herinnering aan Laren:

gezellig dorp omringd door prachtige

De zomers op het zwembad en op het

natuur en veel bedrijvigheid.

EELCO STOEVENBELT

schoolplein met vriendinnetjes.

ANITA KLUMPENHOUWER

JARNO KLEIN VELDERMAN,

SCOTT DOUGLAS

33 jaar, samenwonend met Corien in

Naam Scott Douglas

ELLEN VARENBRINK - DIJKMAN

Laren gld en zelfstandige ondernemer

33 jaar, woonachtig in Amsterdam, sinds

33 jaar, getrouwd met Willem en

samen met mijn vader en neef bij

29 oktober jongstleden getrouwd, dus

woonachtig in Laren. Moeder van twee

Klussenbedrijf Klein Velderman.

nog in mijn wittebroodsweken. Werk-

dochterjes Stien en Hanna. Werkzaam

Mijn mooiste herinnering aan Laren:

zaam als universitair Docent Bestuurs-

als projectleider bij de gemeente

Saamhorigheid, activiteit en de

kunde aan de Universiteit Utrecht.

Berkelland. Mijn mooiste herinnering

gemoedelijkheid

Mijn mooiste herinnering aan Laren:

aan Laren: De combinatie van kleinschaligheid en levendigheid!

De warme ontvangst toen ik uit ‘het MARTIJN KOESLAG 33 jaar, getrouwd met Linda en woonachtig in Laren, werkzaam als werkvoor-

Westen’ naar Laren verhuisde.


| 65

Bovenste rij zittend v.l.n.r. GERJAN VINKE 33 jaar, getrouwd en nog steeds verliefd op Nienke, vader van Bastian (5), Rubie (3) en Jorben (1). Werkzaam als agrarisch ondernemer. Mijn mooiste herinnering aan Laren: Wij hebben onze plek gevonden in Laren! THIJS BIELDERMAN 33 jaar, samenwonend met Inge in Harfsen. Vader van Milan (3) en Owen (3 maand) Project coรถrdinator bij Croon Wolter & Dros Mijn mooiste herinnering

leuk om iedereen weer terug te zien

aan Laren: Kijk met veel plezier terug

en te ontmoeten, gewoon een soort

22 oktober 2016 is Jan geboren.

op mijn jeugd in Laren en kom er nog

reunie!

Werkzaam als freelance tekstschrijver. Afgelopen zomer de Master Vertalen

steeds graag. HARMKE WILGENHOF

afgerond aan de Universiteit Utrecht. In

JEROEN LANS

Onderste rij zittend v.l.n.r.

het nieuwe jaar wil ik aan de slag als lite-

35 jaar, woonachtig in Almen . Eigenaar

BENNIE POTMAN

rair vertaler. Mijn mooiste herinnering aan Laren: Het opgroeien in Laren was

van Madera Timmerwerk & Ontwerp. Mijn mooiste herinnering aan Laren:

NIENKE VINKE- NIEUWENHUIS

heel warm, iedereen kent elkaar en de

Mijn leer periode bij Bouwbedrijf Hissink

33 jaar, getrouwd met Gerjan en ook nog

mensen staan voor elkaar klaar.

veel in Laren werken bij de boeren en

steeds verliefd. Moeder van Bastian (5),

daar ploat leren verstaan en praten!

Rubie (3) en Jorben (1). Woonachtig in

MARJA NIEUWENHUIS-

Laren en werkzaam als S1 Wijkverleeg-

LEIJENHORST

ERWIN BEUMER

kundige gemeente Voorst en daarnaast

32 jaar, woonachtig in Den Bosch en

33 jaar en woonachtig in Lochem, ik heb

nog een aantal uur als S2 Wijkverleeg-

getrouwd met Auke. Sinds 20 juni jl.

geen relatie en woon met mijn boeken

kundige Sensire Vorden. Mijn mooiste

moeder van dochter Luna. Werkzaam

en mijn kat aan de Nieuwstad. Docent

herinnering aan Laren: Wij leven onze

als sportonderzoeker/ adviseur. Mijn

geschiedenis op Het Assink lyceum in

droom in Laren!

mooiste herinnering aan Laren: Als tiener de disco bij Witkamp, Kerstrock

Eibergen. Mijn mooiste herinnering aan Laren: De vrijheid die ik had om buiten

ANOUK HARTELMAN

bij de Wippert, en als kind spelen in de

te spelen en avonturen te beleven in de

32 jaar, samenwonend in Utrecht met

kleine en grote speeltuin (De Bakkerij/

natuur.

Bart, moeder van Jort (1). Senior

Laarkamp).

Productieleider CliniClowns Nederland Mijn mooiste herinnering aan Laren:

Liggend

Sowieso blijft Laren een prachtig

RIANNE ENDERINK

HILDE NIJHOF

dorp! Als ik een specifiek element van

33 jaar, woont samen Mark Wassink in

31 jaar, woonachtig in Laren en

Laren moet noemen, is dat het actieve

Laren. Moeder van twee zoons Cas (3

eigenaar van Ruitersportcentrum De

verenigingsleven. Erg mooi om dat van

jaar) en Sep (4 maanden). Ik werk als

Meiden van Haarman. Woon in Laren,

een afstandje nog steeds te zien. Blijf zo

Coรถrdinerend Pedagogisch Onder-

Mijn mooiste herinnering aan Laren:

doorgaan!

steuner bij kind & jeugdhulp van Zozijn.

LINDA NIJENHUIS

Dat het dorp blijft groeien en zich blijft

Mijn mooiste herinnering aan Laren:

ontwikkelen. Veel dorskernen worden

MAAIKE HARKINK

Toch wel acht heel mooie jaren op de

kleiner en verdwijnen winkels, in Laren is

33 jaar, samenwonend met Gijs in

basisschool en het bouwen van ons huis

er juist veel nieuwbouw en ruimte voor

het buitengebied van Hummelo, 'de

aan de Westermark in laren.

nieuwe projecten/activiteien. EN

Hummelse Hei'. Samen hebben we drie

NIET OP DE FOTO.

natuurlijk de Larense Kermis. Het is zo

zoons, Freek (8), Joep (7) en op

ALBERTIEN BIELDERMAN


66 |

VOLLEYBALVERENIGING TORNADO

Gemeente Lochem recreanten toernooi Met de gemeentelijke herindeling van 1 januari

er ook “flink gemopperd” als het een keertje

2005 werden Lochem en Gorssel één grote

fout gaat. Daarnaast zijn er teams die rustig en

gemeente Lochem. De recreanten van LVV

met veel plezier een potje volleyballen.

Tornado hebben dit moment aangegrepen om het gemeente Lochem volleybaltoernooi voor

Uitreiking Bokaal

recreanten in het leven te roepen. Onder het

De uitreiking van de bokaal gebeurt door de

mom van “sport verbroedert”.

burgemeester of door één van de wethouders.

De gemeente Lochem, onder

Het laatste jaar heeft burgemeester Sebastiaan

aanvoering van toenmalige

van ‘t Erve de bokaal uitgereikt. De middag

burgemeester Spek-reijse

wordt afgesloten met een chinees buffet,

beloonde dit initiatief door een

aangevuld met eigen gebakken eitjes. Dit

wisselbokaal ter beschikking te

laatste allemaal verzorgd door de dames

stellen voor de winnaars.

recreanten van Tornado.

Alle recreanten teams uit de

Inmiddels staat er één bokaal bij de heren van

dorpen Almen, Barchem, Eefde, Epse, Gorssel,

Vios Eefde en één bij de dames van Gorssel in

Harfsen, Laren en Lochem strijden jaarlijks om

de prijzenkast. Gelukkig heeft de gemeente een

de bokaal.

nieuwe bokaal ter beschikking gesteld. Kortom, het toernooi kan nog jaren vooruit en zorgt

Jaap Man

inderdaad voor verbroedering, want na afloop

Jaap Man is vanaf het eerste uur organisator

zit iedereen gemoedelijk bij elkaar aan tafel.

van het toernooi. De eerste jaren bijgestaan door Wim Vrielink en Ingrid Schoneveld. Nu

Meedoen?

organiseert Jaap het toernooi met Henk

Enthousiast geworden na het lezen van

Wolters, Gaele Koonstra en Gerrie Schilderinck.

bovenstaande? Kom dan een keertje kijken. Of nog beter kom gewoon meetrainen bij de

Derde zondag van januari

recreanten. De recreanten van Tornado trainen

15 JANUARI

Het toernooi wordt vanaf de start in 2005

iedere donderdagavond in de Braninkhal.

Gemeente Lochem

gehouden op de 3e zondag van januari. Meestal

Dus schroom niet, en trek de sportschoenen

recreantentoernooi

doen er zo ongeveer 12 teams mee. Het is een

aan. De dames trainen vanaf 20.30 uur en de

leuk toernooi, met een mooie mix aan teams.

heren vanaf 21.00 uur.

AGENDA

4 FEBRUARI

Sommige teams zijn bloedje fanatiek en wordt

CMV toernooi niveau 1, 2 en 3.

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1973 • Bezoekadres: de Braninkhal, Verwoldseweg 16 Aantal leden: 145

• Contact: info@lvvtornado.nl

Facebook: LVVTornado • Website: www.lvvtornado.nl


L ARENSE ACCORDEON VERENIGING | 67

Larense Accordeon Vereniging Opgericht op 10 december 1946. Onder leiding van dhr. Draaijer uit Lochem werd er geoefend bij café Rothman. Dit ging zo voorspoedig dat tijdens de volksfeesten in augustus 1947 het Foto: Johan Braakman, Achterhoekfoto.nl

eerste optreden plaatsvond.

Canadese beschermvrouwe

Oud leden orkest

Dirigent Draaijer werd later opgevolgd door de heer

In 1984 moest Jan Zweverink na ruim twintig jaar voor

Ordelman uit Deventer. Beschermvrouwe van de

het orkest te hebben gestaan helaas stoppen wegens

Larense Accordeon Vereniging was gravin van

ziekte. Frank Sterenborg uit Borculo bleek bereid ons

Rechteren Limpurg - Mitchell, woonachtig op kasteel

één uitvoering voort te helpen. Gelukkig is dit niet bij één

Oolde. Zij was van Canadese afkomst en tijdens de

uitvoering gebleven! Onder invloed van deze nieuwe

uitvoering werd daarom het Canadese volkslied

dirigent veranderde de muziekkeuze aanzienlijk. Film-

gespeeld. De uitvoering besloeg twee avonden in zaal

muziek, musicalthema’s en popmuziek werden aan het

Stegeman en daarnaast werd hetzelfde programma

repertoire toegevoegd, waarbij het niveau omhoog ging.

gedaan bij café Veldmaat in Almen en bij café de Wippert.

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de L.A.V.

In 1956 werd het tienjarig bestaan gevierd met de revue

is er in 1996 een oud-ledenorkest in het leven geroepen.

“Hup Laren Hup”, geschreven door de heer Gossink.

Het enthousiasme van deze groep was dermate groot dat dit orkest voortgezet is onder de noemer ‘recreanten-

Uitvoeringen en concerten

orkest’. Dit orkest repeteert elke twee weken onder de

Begin 1957 werd dirigent Ordelman opgevolgd door

bezielende leiding van Dini Zweverink.

de heer Brekvoort. Hij had met de uitvoering een enthousiaste inbreng en schreef onder andere teksten

Hoogtepunten

en muziek voor het programma na de pauze. Na

Enkele bijzondere hoogtepunten uit de geschiedenis

ongeveer 5 jaar nam Jan Zweverink de leiding van het

van de L.A.V. zijn het optreden tijdens het bezoek van

orkest over. Hij bewerkte veel muziek voor het orkest en

de Koninklijke familie aan Lochem in 1983, het

schreef zelf enkele nummers. Soms werd de uitvoering

meewerken aan een aantal musicals van, toen nog,

uitgebreid met gastoptredens van zusterverenigingen

balletstudio Sjàto, met het hele orkest op een wagen

uit Harfsen en Lochem. In samenwerking met muziek-

meewerken aan de bevrijdingsoptocht in 1995 én

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1946 • Aantal leden: 37 Contact: Gerda Mollenhof tel: 0573-25 34 74 • Contributie: € 55,per half jaar, recreanten € 27,50 per half jaar A-orkest: oefent elke donderdagavond in 't Kulturhus (20.00 - 22.00 uur) Recreanten-orkest: oefent 1x in de 14 dagen op dinsdagavond in 't Kulturhus (20.00 - 22.00 uur)

vereniging Apollo en de

natuurlijk het opnemen van een CD ter gelegenheid

gezamenlijke Larense

van het 50-jarig bestaan in 1996.

koren werd het kerstconcert in het leven geroepen, dat nu al meer dan 30 jaar gehouden wordt.

11 DECEMBER

Gratis jubileum koffieconcert ter ere van het 70-jarige bestaan Locatie: Stegeman Laren


68 | HANDIGE INFORMATIE

Handige informatie Het nummer van de dokter, de openingstijden van de bibliotheek, de bustijden ga zo maar door! Op deze twee pagina’s hebben wij handige informatie over Laren geplaatst.

Medisch Centrum

Huisartsenpost

Kerk Laren

Westermark (AHOED)

De waarneming voor spoed-

Dorpstraat 2

Westermark 2

gevallen 's avonds, 's nachts en in

7245 AK Laren (Gld)

7245 DC Laren (Gld)

het weekend wordt verzorgd

info@kerklaren.nl

door de Huisartsenpost Zutphen

www.kerklaren.nl

Openingstijden

(ook wanneer u in Deventer

Maandag t/m vrijdag

ziekenhuis bekend bent).

08:00 - 17:00 uur

de Braninkhal Verwoldseweg 16

Gelre Ziekenhuis

7245 AH Laren (Gld)

Den Elterweg 79

Tel. 0573 - 40 18 86

Huisarts R.A. de Vries

7207 AE Zutphen

info@braninkhal.nl

Tel. 0573 - 40 12 17

Tel. 0900 - 20 09 00

www.braninkhal.nl

Maandag, dinsdag, woensdag en

Politie:

Dierenartsen Zutphen-Laren

vrijdag van 10:30 - 11:00 uur

Tel. 0900 - 8844

Rengersweg 2a

Pauze: 12:15 - 13:30 uur

Telefonisch spreekuur:

7245 AC Laren (Gld) Huisarts E.B. Wijnheijmer

GGD Gelre-IJssel:

Tel. 0573 - 40 12 43

Tel. 0573 - 40 12 17

Tel. 0570 - 66 46 64

info@daczl.nl

Telefonisch spreekuur:

www.dierenartsenlarenlochem.nl

maandag, woensdag en

Brandweer Laren

Openingstijden praktijk

donderdag van 10:30 - 11:00 uur

Zutphenseweg 22

Maandag t/m vrijdag

7245 BL Laren (Gld)

08:00 – 17:30 uur

Van 10:00 tot 10:30 uur is de

Dinsdagavond: spreekuur, zonder

apotheek gesloten in verband

Postkantoor Laren

afspraak: van 18:30 – 19:00 uur

met overleg tussen artsen

Holterweg 10

Altijd bereikbaar (24/7)

en assistentes.

7245 AN Laren (Gld) Tel. 0573 - 40 17 15

Huisarts D. de Iongh Tel. 0573 - 40 12 60 Telefonisch spreekuur: Werkdagen van 10:00 - 10:30 uur De apotheek is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 uur tot 12:15 uur en van 13:30 uur tot 17:00 uur.


HANDIGE INFORMATIE | 69

Bibliotheek Laren | Openingstijden: Maandag

15:00 - 16:30 uur

Donderdag

10:00 -11:00 uur

Vrijdag

19:30 - 20:30 uur

Zondag

11:00 - 12:30 uur

Vertrektijden bus vanaf Halte Dorpsstraat LIJN 54: LAREN NAAR HOLTEN

De bibliotheek bevindt zich in het

Maandag t/m vrijdag: rijdt NIET in het weekend.

Kulturhus ‘t Kruispunt.

07:24

07:50

13:59

14:59

15:59

LIJN 54: LAREN NAAR ZUTPHEN

Activiteiten in De Vonkert

Maandag t/m vrijdag: rijdt NIET op zondag

Koeslagstraat 10A, Laren (Gld)

06:28

06:58

07:28

07:58

08:28

09:03

Maandag

10:03

11:03

12:03

13:03

14:33

15:33

18:03

19:02

20:02

21:02

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

16:33

17:03

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

22:02

23:02

14:00 – 16:00 uur Sjoelen

Zaterdag

19:00 – 22:00 uur

Vanaf 08 uur tot 23 uur; 2 minuten over heel.

Biljarten

LIJN 56: LAREN NAAR DEVENTER

Dinsdag 09:00 – 12:00 uur

Biljarten

Maandag t/m vrijdag:

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

06:04

06:34

07:10

07:40

07:55

08:10

12:00 – 13:00 uur

Open Tafel

08:40

09:10

09:38

10:08

10:38

11:08

14:00 – 16:00 uur 14:00 – 17:00 uur

Gezelschap-

Donderdag

11:38

12:08

12:38

13:08

13:38

14:08

spelen

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

14:38

15:10

15:40

16:10

16:40

17:10

Biljarten

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

17:40

18:08

18:38

19:08

19:38

20:08

14:00 – 17:00 uur

Biljarten

21:08

22:08

23:08

Woensdag

Zaterdag Gymnastiek en

Vrijdag

08:08

08:38

09:08

09:38

10:08

10:38

koffie drinken

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

11:08

11:38

12:08

12:38

13:08

13:38

Een keer in de 4 weken activiteit

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

14:08

14:38

15:08

15:38

16:08

16:38

georganiseerd door stichting

14:00 – 16:00 uur

Koersbal

17:08

17:38

18:08

19:08

20:08

21:08

Vrienden van Ruempol/Vonkert

1 keer in de 14 dagen (oneven weken)

22:08

23:08

09:30 – 11:00 uur

Zon- en feestdagen Contactpersonen activiteiten:

Vanaf 10 uur tot 22 uur; 8 minuten over heel.

Biljarten & spelletjes:

Herman Rouwenhorst - Tel. 06 12 42 90 46

Sjoelen:

Hendrika Zomer - Tel. 0573 - 40 16 57

LIJN 56: LAREN NAAR BORCULO

Koersbal:

Familie Eggink - Tel. 0573 - 40 14 44

Maandag t/m vrijdag:

Open tafel:

Dini Hoentjen - Tel. 0573 - 40 13 11

07:17

07:47

08:17

08:47

09:17

09:49

Gymnastiek:

Hiltje Aaftink - Tel. 0573 - 43 19 94

10:19

10:49

11:19

11:49

12:19

12:49

13:19

13:49

14:19

14:49

15:17

15:47 18:49

Gemeente Lochem

Openingstijden publieksbalie

16:17

16:47

17:17

17:47

18:17

Bezoekadres:

Alleen op afspraak

19:19

20:19

21:19

22:19

23:19

Hanzeweg 8, Lochem

Maandag, dinsdag en donderdag

Zaterdag

Postadres:

13.30 - 17.00 uur

08:02

09:19

09:49

10:19

10:49

11:19

11:49

12:19

12:49

13:19

13:49

14:19

Postbus 17 7240 AA Lochem

Vrije inloop

14:49

15:19

15:49

16:19

16:49

17:19

Contact:

Iedere werkdag

17:49

18:19

18:49

19:19

20:19

21:19

Tel 0573 - 28 92 22

8.30 - 12.30 uur (ook zorgloket)

22:19

23:19

0:19

info@lochem.nl

Donderdag

Zon- en feestdagen

www.lochem.nl

17.00 - 20.00

Vanaf 11 uur tot 23 uur; 19 minuten over heel.


70 | WAKKER L AORNE

Parkbanken in en om Laren De Werkgroep Leefbaarheid van Wakker Laorne heeft onlangs een inventarisatie gemaakt van de aanwezige

banken met de sterk verweerde zit- en

parkbanken in en rondom het dorp Laren. Daarbij is de

rugleuningen te voorzien van nieuwe

staat en het onderhoud van de parkbanken nader in kaart

(onderhoudsvriendelijke) planken. De

gebracht. De bevindingen zijn verwerkt in een rapport.

houten parkbanken in het centrum van het dorp zullen vervangen kunnen worden

Op basis van de verzamelde informatie kan

door een luxere parkbank, ter verfraaiing

geconcludeerd worden dat binnen het dorp circa

van de dorpskern. Naast het vervangen/

vijfentwintig parkbanken zijn gesitueerd. De banken

vernieuwen van de parkbanken is het wenselijk

zijn veelal ter gelegenheid van verschillende

om het jaarlijkse onderhoud en het schoon

gelegenheden geplaatst. Over het algemeen

houden van de parkbanken onder te brengen bij

worden de banken niet of slechts éénmaal per jaar

een vrijwilligerswerkgroep. Derhalve zal overwogen

schoongemaakt. Veel banken zijn door de weers-

worden om de aanwezige parkbanken in beheer te

invloeden verweerd waardoor vuil en mos/aanslag

nemen. Alvorens dit te kunnen doen zal samen met

sneller aanpakt.

gemeente Lochem gekeken moeten worden naar aspecten als eigendom, schade, aansprakelijkheid,

Rustplek ommetje

verzekering etc.

Laren wil zich meer presenteren als fietsdorp of als tussenstop voor passanten en wandelaars (van

De inventarisatie van de parkbanken in en om

onder andere Pieterpad) waarbij rustplekken

Laren is vastgelegd in een rapport. Dit rapport

langs de routes wenselijk zijn. Een deel van de

zal als leidraad dienen voor het uitvoeren van het

parkbanken is gericht op eigen bewoners als

schoonmaken en de reparaties. De werkgroep

rustplek tijdens een dagelijks ommetje door het

Leefbaarheid streeft ernaar om de banken er het

dorp. Bekeken zal worden of het wenselijk is dat er

volgend voorjaar weer stralend uit te laten zien.

aanvullende bankjes bij geplaatst moeten worden op verschillende wandelroute(s). Voor een goede uitgangssituatie wordt aanbevolen om de

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1992 • Aantal leden: 738 • Contact: Ria Schekman, secretariaat@wakkerlaorne.nl Website: www.wakkerlaorne.nl


VERENIGING- EN STICHTINGSPAARPOT | 71

Verenigingen en stichtingen opgelet! Laren! Magazine is er vóór en door de Larense verenigingen, stichtingen en ondernemers. We willen de lokale verenigingen en stichtingen graag ondersteunen bij het organiseren van hun activiteiten. Elk kwartaal, oftewel na elke uitgave van het Laren! Magazine, gaan we daarom één van de Larense verenigingen of stichtingen een bedrag schenken. Hoe maken wij kans op deze schenking?

Er zijn meerdere aanvragen binnengekomen

Dat is heel simpel! Dien een aanvraag in via

Dan gaan wij bekijken waar wij denken dat het bedrag

info@ovii-ontwerp.nl en vertel ons duidelijk

het beste heen kan gaan: welke vereniging/stichting

waarvoor jullie dit bedrag nodig hebben. Zijn de

heeft de financiële steun het hardst nodig en heeft

bidons van de jeugd op? Moeten er nieuwe ballen

volgens ons de beste motivatie.

komen? Willen jullie graag nieuwe outfits? Kortom: de aanvraag moet een doel hebben.

Win-win situatie

Samen met jullie gaan wij kijken wat wij hierin

Indirect steunen de ondernemers met

kunnen betekenen.

hun advertentiebijdrage in Laren! Magazine dus ook de verenigingen en

Er is geen aanvraag binnengekomen

stichtingen! Een win-win situatie!

Dan gaat het bedrag van de editie in de "verenigingstichtingsspaarpot". Het bedrag loopt dan op en kan wellicht in de toekomst dienen voor een groter doel.

Volgende editie! De volgende editie van Laren! Magazine heeft het thema: "Sport & Gezondheid". Voor deze editie zijn wij op zoek naar:

HANDIGE ALGEMENE INFORMATIE EDITIE NUMMER 4:

- Evenementen en activiteiten die plaatsvinden in de

Thema:

Sport & Gezondheid

Verspreiding:

13-17 maart 2017

periode: maart tot juni;

- Larenaren die met ons willen delen waarom zij

Deadline copy/advertenties: 3 februari - 12:00 uur

sport en gezondheid belangrijk vinden!

- Een gezin voor de rubriek: "Het gezin achter de

EDITIE NUMMER 5:

ondernemer!";

Thema:

In & om Laren

- Ontwikkelingen en nieuwtjes van Larense Ondernemers.

Verspreiding:

12-16 juni 2017

Deadline copy/advertenties: 5 mei - 12:00 uur Wil jij aan de derde editie meewerken, heb jij een leuk idee of wil je met je bedrijf een advertentie of wellicht advertorial plaatsen? Mail of bel dan met : Ovii Ontwerp / Laren! Magazine info@ovii-ontwerp.nl - tel. 06 16 46 55 33


72 |

“Beltman Makelaars, weet wat er speelt"

De Bakkerij 66 - Laren Gld.

Royaal wonen binnen en buiten!

Vraagprijs € 259.500,- k.k.

Tunnelweg 1 - Laren Gld.

Binnenkort bij ons in de verkoop!

Banninksweg 9 - Laren Gld. Holterweg 100 - Laren Gld.

Grandioze tuin met privacy!

Gezocht woningen! Verkoop overwegingen?

Bel vrijblijvend: 0573 432 432

Vrijstaand woonhuis voorzien van 7 kamers!

Vraagprijs € 300.000,- k.k.

Het Schoneveld - Laren Gld.

Gelijkvloers wonen in het dorp? Verkoop start binnenkort!

De gemeente Lochem is ons werkgebied. Wij werken uiterst professioneel en heel persoonlijk. Met een klantenbeoordeling van maar liefst een 8,7 (op ruim 100 beoordelingen) zijn wij meer dan trots en zijn blij dat onze opdrachtgevers onze inzet zo waarderen. Ons team (v.l.n.r.) Henk Beltman, Hellen Sinds 1994 gevestigd in het stadscentrum

Nijland, Jeannet van Ark, Rico van Ark en

van Lochem (tegenover de Hema en naast

Rinze Addink.

de croissanterie). Met vijf enthousiaste mensen werken wij zes dagen per week in

Overweegt u te (ver)kopen? Wij komen

de lokale woningmarkt.

graag vrijblijvend kennismaken.

Smeestraat 5, Lochem • Tel. 0573 432 432 • info@beltman.nl • www.beltman.nl