Laren! Magazine NR17

Page 1

| 1

MEI - AUG 2020 • NR17 € 3,95


Nieuw:

Video bellen!

Veilig en op afstand uw wensen bespreken voor bijvoorbeeld een

Wij lopen graag virtueel met u mee door de tuin!

veranda, zonwering of lamellenoverkapping?

Ga naar vhlgroep.nl om een gratis en vrijblijvend videogesprek aan te vragen!

Inspiratie nodig? Onze inspiratietuin en showroom zijn geopend - Holterweg 56, Laren Gld Wij hanteren de richtlijnen, zoals voorgeschreven door het RIVM.

Laren!Magazine_NR17_Advertenties_1/2_VHL.indd 1

• • • • • • •

05-05-20 11:10

café - restaurant feesten vergaderen personeelsfeesten catering overnachten uitgaan

Lever deze bon in bij een bezoek aan ons restaurant en ontvang € 5,- korting.

Minimale besteding van € 50,-. Maximaal één cheque per € 50,-, met een maximum van € 5,-. Niet geldig op maandmenu’s of andere acties.

Tel. 0573 - 40 12 10

www.witkamp.com

Voor een goed advies ga je naar binnen!

Deventerweg 3, Laren (GLD) • Tel. 0573-40 12 77 info@dekorteswoonsfeer.nl • facebook: dekorteswoonsfeer

WWW.DEKORTESWOONSFEER.NL


VOORWOORD VOORZIT TER | 3

Het eerste woord is aan...

André Oudenampsen VOORZIT TER L AORNSE SPÖLLERS Nog voor de coronacrisis is mij gevraagd iets te schrijven voor dit geweldige magazine. Op dit moment zitten we midden in de crisis en de wereld staat op zijn kop. Een ieder heeft op zijn of haar manier er mee te dealen. En dat is niet altijd makkelijk. Ik bun geboarne, op de Allard hoeve in Laorne. Waar nu mijn broer en zijn vrouw de boerderij runnen. Sinds de jaren '90 doe ik mee met de Laornse Spöllers. En vanaf 2006 ben ik bestuurlijk actief. Bestuurlijke activiteiten hebben mij altijd aan-

'Daarin is Laorne ijzersterk! Mensen zetten de schouders eronder en gaan ervoor.'

getrokken. Zo ook bij meerdere verenigingen in het verleden en op dit moment ben ik naast de Spöllers actief bij Stichting Nettelhorst belang. Het samen overleggen, plannen maken en daadwerkelijk uitvoeren van de plannen, met als resultaat dat mensen genieten, geeft een kick. Toen kwam vanuit China het coronavirus om de hoek. De één na andere activiteit werd gecanceld Zo ook hebben wij "Laornse Spöllers" moeten besluiten om het openluchtspel te verzetten.

Zoals gepland zou, eind mei van dit jaar, Huis Verwolde worden omgetoverd tot een prachtig decor. Het spel zal worden neergezet door fantastische spelers en sommige aspecten in het verhaal zullen worden herkend door de toeschouwers. De nieuwe uitvoerdata zijn 27, 28, 29, 30 mei 2021 (31 mei reservedatum). Natuurlijk komt het tegen die tijd waarschijnlijk ook weer in Laren! Magazine te staan.

Laornse Spöllers

Je hebt te maken met veel mensen om zo'n evenement op poten te zetten. Nadat wij,

De Laornse Spöllers vormen een toneelgroep

als bestuur, hebben besloten het af te blazen, was er veel begrip. Je kunt merken dat de

die eens in de twee jaar opvoeringen verzorgt

saamhorigheid groot is . Dat vind ik geweldig! En dat is niet alleen bij de Spöllers zo. Maar

in Achterhoeks dialect. De toneelgroep is geen vereniging maar is ondergebracht in een

dat is met alle activiteiten die worden georganiseerd door Laornse verenigingen. Daarin is

stichting. De Laornse Spöllers zijn begonnen

Laorne ijzersterk. Mensen zetten de schouders eronder en gaan ervoor. Daar zit de kracht

in 1980 op initiatief van Henk Langenkamp, die jarenlang een gedreven regisseur van het gezelschap is geweest. In 2017 is voor het eerst een openluchtspel georganiseerd.

van succes. Het wordt een bijzonder jaar dat de geschiedenisboeken in gaat. Ik wens een ieder goede gezondheid toe! Ik ga er vanuit dat we met de karmse mekaar weer zien, onder het genot van een drankje!


4 |

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave

6

Mensen met vitale beroepen

36

't Talma

'Larenaren op de cover'

'Goede zorg voor nu en in de toekomst.'

12 Dierenartsencombinatie Zutphen-Laren

Vernieuwbouwing loopt vertraging op.

18

Hamac-run

'Al bijna 25 jaar een geweldige dag'

48

Camping de Vrolijk

50-jarig bestaan!

Het gezin achter:

54

Marco & Ina Nijhof

22

Wensink Mercedes

68 Mijn leven als vrijwilliger

Werken aan duurzame mobiliteit ondernemers.

Tiny Imenkamp

14 Laren blijft thuis

52 Verhalen van Larenaren

59 Corona & arbeidsrecht

'De ondernemer'

26 Verhalen uit de vitale sector -

62 Laren in beeld: 'De ondernemer'

65 Verhalen van Larenaren

door Jan Eggink

31 Gemeente Lochem

66 Verhalen van Larenaren

40 Laren blijft thuis

door Bert Gotink

47 Verhalen van Larenaren

Verenigingen & stichtingen pagina's

Overige informatie pagina's

11

Tennisvereniging 't Laerveld

44 V.V. Witkampers

17

PWA Laren

70

21

Pels en Pluim

61 Toeristenbelang

43

Ik geef de pen door...

75 Lintjesregen

73

Dick Jansen

75

56

Ontwikkelingen in

activiteiten

32 Wielergroep Laren

V.V. Forza

35 Kulturhus

Handige informatie

Nieuwe data verplaatste

ondernemersland Colofon : Laren! Magazine is een uitgave van Ovii en verschijnt in een oplage van 3.750 exemplaren huis-aan-huis in Laren Gld, Almen en Harfsen Redactie: Hanneke Janssen; Rens Kruiper - Van Kees; Nena Keessen - Jan Eggink - Bert Gotink • Fotografie: Anke Kolkman - Ada Ritzer en eigen materiaal geïnterviewden, verenigingen en stichtingen Vormgeving: Ovii • Verspreiding: All Inn Verspreiding • Contact: Ovii - Dorpsstraat 5 - 7245 AK Laren GLD - Tel. 06 16 46 55 33 - info@larenmagazine.nl Voor informatie over advertenties, klachten over bezorging en alle andere vragen kunt u contact opnemen met Ovii. De uitgever kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade door foutieve vermelding in het blad. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever.


VOORWOORD | 5

EDITIE NUMMER 17

De wereld zal anders zijn. Met een brok in mijn keel typ ik deze keer het voorwoord. Op 1 juni ben ik precies 12 jaar ondernemer. 12 jaar waarin ik dag in, dag uit (en bij tijde ook nacht) keihard heb gewerkt om mijn bedrijf te maken tot wat het nu is. In die jaren bouwde ook ik reserves op voor

Als ik iets heb geleerd de laatste jaren is het dat

onvoorziene uitgaven; een computer die kapot

onzekerheid aan je vreet. Wij mensen kunnen hier

gaat, een investering in meubilair, of om een

niet zo goed mee omgaan. En die onzekerheid, dat

maandje waarin er net iets minder werk binnen-

is nou juist zo kenmerkend aan deze tijd. Niemand

komt op te kunnen vangen. Maar een situatie

weet hoe het straks zal zijn. Wat wordt het nieuwe

als deze, nee daar had ik geen rekening mee

normaal? Eén ding weten we wel: de wereld zal

gehouden.

anders zijn.

En waar ben je dan de eerste dagen na de

We zijn nu een paar weken verder en heb ik stil

lockdown als ondernemer mee bezig? 'Crisis-

gezeten? Nee, ik ben gaan kijken naar welke

management' noemen ze dat met een mooi woord.

mogelijkheden er wel zijn en gelukkig velen met mij.

Maandag, de dag na de intelligente lockdown ging

Langzaamaan begon het werk weer een beetje te

het nog wel, dinsdag kon ik nog redelijk aan het

komen en hebben we ook besloten een speciale

werk blijven maar woensdag eind van de dag werd

Laren! Magazine ‘Corona’ editie te maken. En wat

het al minder en minder. Een paar klussen nog die

ben ik mega trots op dit nummer! Dit nummer is

gedaan moesten worden, projecten die ineens on

meer dan ooit gemaakt voor én door Larenaren.

hold worden gezet, uren die niet meer ingevuld

Ondernemers en Larenaren die hun verhaal doen,

hoeven te worden... Om mij heen ondernemers

Ada Ritzer die bijna heel Laren op de foto heeft

die de tent tijdelijk moeten sluiten, evenementen-

gezet, vrijwillige tekstschrijvers Jan Eggink en Bert

organisaties en leveranciers die een streep door

Gotink die volop aan het interviewen zijn gegaan

de hele planning en uitvoering kunnen zetten.

en bedrijven die, ondanks deze situatie, ons toch

Frustratie en begrip gaan hand in hand.

blijven steunen. Het is een bijzonder nummer geworden. Een nummer dat misschien nog eens

"Als ik iets heb geleerd de laatste jaren is dat onzekerheid aan je vreet!"

extra een bewaarnummer blijkt. Ik bedank iedereen die op welke manier dan ook zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan deze editie en ik hoop dat iedereen in goede gezondheid blijft.


L AREN! MAGA ZINE - CORONA SPECIAL

Larenaren op de cover

6 |

Marieke Dimmendaal Arts infectie ziektebestrijding GGD Noord- en Oost-Gelderland

Henk (Huntje) Oudenampsen Melkveehouder

Lynet Snellenburg Medewerker Plus Beuzel

Anouchka Hogervorst Begeleider gehandicaptenzorg, Walnotenhof Zozijn

Danielle Meijer Kinderopvang SmallSteps, assistent locatiemanager

Marcel Sligman Vrachtwagenchauffeur, Aldi Nederland

Bernie Eggink Vrachtwagenchauffeur, Germo Logistiek

Ina Wichers Medewerker Plus Beuzel

Diesje Dijkman Verzorgende IG Thuiszorg Gudula team Laren

Wijnand Stegeman Wereldbakker Wijnand

Christian Peppelman Vrachtwagenchauffeur, Germo Logistiek

Sijmen Eggink Brigadier

Manon Schutte Pedagogisch medewerker / coach

Thomas van Dijk Officier van dienst bij de brandweer

Nick Schoenakker Verpleegkundig specialist neurologie Slingeland ziekenhuis

Gerda Zomer Verzorgende IG Thuiszorg Gudula team Laren

Gerda Woestenenk Medewerker Plus Beuzel

Joke Stegeman Medewerker Wereldbakker Wijnand

Martine van den Berg Waarnemend schooldirecteur PWA

Tamara Leerkotte Spreekuur ondersteuner huisartsen Bathmen

Rita Oortgiesen verzorgende IG / woonbegeleider

Rinze Onis Medewerker Wereldbakker Wijnand

Toos Bekkink Medewerker Wereldbakker Wijnand

Matt Stegeman Medewerker Plus Beuzel


L AREN! MAGA ZINE - CORONA SPECIAL | 7

Barry Schoenmakers Brandweer

Gerjo Wolters Zeugenhouder

Ria Lammertink Medewerker Plus Beuzel

Daphne ten Have Verpleegkundige Gelre Ziekenhuis

Silke Lueks Buurtzorg Diepenheim

Sander Dijkman Medewerker Wereldbakker Wijnand

Rutger Yntema Medewerker Plus Beuzel

Marieke van de Pol Politieagente in opleding

Raoul Roelofsen Milieu controleur / acceptant Attero afvalrecycling

Geja Stegeman Maneschijn Medewerker Wereldbakker Wijnand

Mariët Meuleman Specifieke Verpleegkundige op de PACU bij OCON

Linda Heijink Thuiszorg Marga Klompe

Dorien Braakman Verpleegkundige Deventer Ziekenhuis

Erica Ordelman Leerkracht Branink

Jeroen Oudenampsen Medewerker Plus Beuzel

Rita Massier begeleider wooncentrum voor doven in Deventer

Ilse van der Velden Service coördinator bij Home Instead DLZ

Wilma Hendriksen Klant coördinator bij Home Instead DLZ

Gerritje Eggink Medewerker Wereldbakker Wijnand

Carmen Wijnbergen Nederlands docente

Gerdien Dekker Verzorgende IG Gorssel

Eric van Putten Eigenaar bij Home Instead DLZ

Liesbeth Groot Wesseldijk Verpleegkundige

Larenaren op de cover

Daan de Iongh Huisarts


BESPAREN MET ZONNE-ENERGIE UW VOORDELEN VAN ZONNEPANELEN

ADVIES OP MAAT

Bespaar tot 100 % op uw energierekening

Wilt u vrijblijvend advies of een offerte? Neem

Draag bij aan een duurzame wereld

dan contact met ons op, wij nemen de tijd om

en investeer met een goed rendement.

samen met u tot het systeem te komen dat het

Vakkundig geïnstalleerd door een

beste bij al uw wensen past.

erkende installateur. • •

10 jaar productgarantie 25 jaar

SOLARAMA

vermogensgarantie op zonnepanelen.

Langelersdijk 1, 7245 PE Laren Gld

5 tot 12 jaar garantie op omvormer

Tel: 06-15 86 61 57 • info@solarama.nl

(optioneel uit te breiden tot zelfs 25 jaar).

WWW.SOLARAMA.NL

Solarama_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

20-08-16 11:00

Alles onder één dak

Openingstijden:

Theo Beuzel

Maandag t/m vrijdag

08:00 - 19:00 uur

Zaterdag

08:00 - 18:00 uur

Zondag

10:00 - 17:00 uur


Mark van de Pol Hoofdagent

Roel de Vries Huisarts

Gerdien Sterk Verzorgende IG Thuiszorg Gudula team Laren

Dirk-Jan Bronsvoort Medewerker Plus Beuzel

Jordy Schepers Melkgeiten houder

Mariët Snellenburg Thuiszorg Marga Klompe

Annemarie Wiggers Eggink Teamregiseusse bij Sensire

Iris Woestenenk Verpleegkundige Cardiologie/ Thoraxchirurgie MST

Lonneke Janssen Leerkracht PWA

Bastian Beuzel Medewerker Plus Beuzel

René Goorman Medewerker Wereldbakker Wijnand

René Meutstege Uitvaartverzorger

Jodie Huirne Medewerker Plus Beuzel

Gerda Holterman Service coördinator bij Home Instead DLZ

Iris Lammertink Medewerker Wereldbakker Wijnand

Henk Bielderman Zeugenhouder

Jan Nijenhuis Medewerker Plus Beuzel

Marjan van Lenthe Service coördinator bij Home Instead DLZ

Leonie Roelofsen Specialistisch ondersteuner intensieve begeleiding

Maaike Schaap Huisarts

Natuurlijk zijn er in Laren nog veel meer mensen met een vitaal beroep, wij hebben ons best gedaan zoveel mogelijk mensen te benaderen. Maar dit 'geschreven applaus' is voor iedereen in de vitale sector.

Larenaren op de cover

L AREN! MAGA ZINE - CORONA SPECIAL | 9


Dondertman Administraties uw specialist voor administraties en belastingen Jan Dondertman: “Ik heb jarenlang administraties, jaarrekeningen en fiscale aangiftes verzorgd. Ik maak voor de financiële administratie gebruik van de software van Twinfield. Offerte Hebt u een onderneming of wilt u starten als ondernemer en bent u geïnteresseerd in de diensten van Dondertman Administraties? Bel 06-10699182 voor een vrijblijvend gesprek of schrijf naar Tunnelweg 2, 7245 SX Laren. www.dondertman-administraties.nl.

agazine_NR7_Advertenties1/8_Dondertman.indd 1

Irma Nijland Tel. 06 14 65 17 78

• Gezichtsbehandelingen • Deelbehandelingen

Adres salon: De Bakkerij 15, Laren Gld

• Henna brows • Massages

huidenbeautysalon-irma.nl

• Gellak

f: huidenbeautysalonirma

Laren!Magazine_NR13_Advertenties1/8_IrmaNijland.indd 1 16-11-17 08:57

30-04-19 12:48

www.elkink-installatiebedrijf.nl

Veldmaat

Laren!Magazine_NR7_Advertenties1/8_Elkink.indd 1

16-11-17 08:54

Rietdekkersbedrijf

Buisweerdweg 7 7245 RR Laren (Gld) Tel. 0573 221219 Mob. 06 53386699 eddyveldmaat@outlook.com

Laren!Magazine_NR7_Advertenties1/8_Veldmaat.indd 1

14-11-17 09:07

Advisering bouw of verbouw van woningen, bedrijven, horeca, zorgcomplexen, functieverandering boerderijen, etc. - ontwerp - tekeningen - omgevingsvergunning

‘t Veld 4, Exel

- bestek - bouwtechniek - management

• T: 0573 - 25 70 82 • M: 06 - 51 381 888

Bekijk de BBQ-folder op onze website Tel. 0573 - 40 12 37 • www.vandepol.keurslager.nl •

KeurslagervandePol


'T L AERVELD | 11

'T LAERVELD

Sport na de coronacrisis We waren ons als tennisvereniging

leerlingen want hij geeft heel graag

driftig aan het voorbereiden op het

les aan zowel jeugd als ouderen.

tennis en Jeu de Boules seizoen,

Hij brengt de jeugd de kneepjes van

en op woensdagmiddag vanaf

toen de coronapandemie uitbrak.

de sport bij in de oefenkooi op een

14.00 uur met passie hun

Het Berkel- B open tennistoernooi

miniveldje en tegen de leuk beschil-

wedstrijden. Als je wilt aansluiten

stond bijna in de steigers en de

derde muur. Wil je als volwassene je

bij die groepen bel dan met Henk

schitterende vernieuwde en uit-

lichaam weer in beweging zetten na

Denneboom tel: 0573 43 13 86.

gebreide Jeu de Boulesbanen lagen

een inactieve periode? Kijk dan even

Je kunt ook zelf met een eigen

te wachten om bespeeld te worden.

op onze website wat de mogelijk-

groepje buiten deze tijden spelen.

De tennisbanen lagen er zo mooi

heden zijn om zo te beginnen of om

bij dat tennissers die in Lochem lid

eerst les te nemen.

waren, tijdens de intelligente Lock

Wij zijn een club waar jij je gauw thuis zult voelen en waar je elk moment

down, naar Laren kwamen om een

Als je les wilt ontvangen kun je

van de dag, op welk niveau dan ook,

balletje te slaan. Zij hadden gehoord

bellen of mailen met onze trainer

kunt spelen.

dat in Laren de mensen zo gastvrij

Tom Kleinluchtenbeld, zijn gegevens

waren dat daar vast gespeeld kon

staan hieronder. Als je een paar keer

Na afloop kun je op ons terras of in

worden. Helaas moesten wij hen

gespeeld hebt houd er dan rekening

de kantine nog een drankje nuttigen

deze keer teleurstellen en hebben

mee dat je dit spelletje zo leuk vindt

en napraten over wat we door de

hen onverrichter zake naar huis

dat je denkt: "waarom ben ik hier

coronacrisis toch zo gemist hebben.

moeten sturen.

niet eerder aan begonnen?" Je leert

Na de tennisloze periode gaan we

naast tennissen ook de gemoedelijke

ook weer volop aan de slag om ons

sfeer binnen onze club kennen.

park nog aantrekkelijker te maken,

Maar na slechte tijden komen ook altijd betere tijden, zodat we weer

want de tribune zal een mooie

met extra veel plezier kunnen spelen

Ook de groep Jeu de boulers hebben

opknapbeurt krijgen. We zien je

als alles wordt vrijgegeven. Onze

het altijd reuze naar hun zin op ons

graag op ons mooie park aan de

tennisleraar kan niet wachten op

park, ze spelen op maandagmiddag

Holterweg.

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1988 • Locatie: Holterweg 66A, Laren (Gld) • Aantal leden: 200 • Contact: laerveld@hetnet.nl • Facebook: Laerveld • Website: www.laerveld.nl • Tennisleraar: Tom Klein Luchtenbeld: Tom_tennis@hotmail.com • tel. 06 - 27 59 20 63


12 |

ADVERTORIAL

Tekst: Rens Kruiper - Hanneke Janssen Tekst & Communicatie

Zorgen bij Dierenartsencombinatie Zutphen-Laren door uitbraak coronavirus, maar ook vooral hoop. Vernieuwbouwing loopt vertraging op. Grote plannen voor een verbouwing en uitbreiding, een tijdelijke verhuizing naar een nieuw pand om alle werkzaamheden door te kunnen laten gaan en toen was daar het coronavirus. Ook voor Dierenartsencombinatie Zutphen-Laren

norm’ geworden. Wij zijn daar héél blij mee.”

aan de Rengersweg 2a in Laren is het, net als voor

“We leveren alleen nog maar acute zorg waar spoed

vele andere ondernemers, een lastige tijd. Mede-

nodig is of waar er (chronisch) lijden is. Bijna alle

eigenaar en dierenarts Ron van den Aakster vertelt:

afspraken zijn inmiddels verzet en vele huisdier-

“Natuurlijk ligt ook ons bedrijf grotendeels stil. Hoe

eigenaren bellen ons om afspraken af te zeggen.

lang dat nog duurt is lastig te voorspellen. We gaan er

Dat vinden we niet meer dan logisch. Voor de

wel vanuit dat alle plannen voor de verbouwing flink

landbouwhuisdieren gaat het werk op een lager pitje

gaan vertragen, maar dat is wat mij betreft niet het

gewoon door. Het is voor ons geen probleem om

grootste gevaar op dit moment. Wij vinden het in onze

voldoende afstand tot de boeren te houden en zo

praktijk veel belangrijker dat we samen uit deze crisis

kunnen we ons werk goed blijven doen. Maar ook hier

komen.”

merken we dat de werkzaamheden een stuk minder

Vroege maatregelen om verspreiding virus te beperken “We zijn al heel vroeg begonnen met maatregelen nemen. Dat komt mede doordat de broer

worden. Verder hebben we al vroeg een personeelsbeperking op de praktijk in acht genomen. Wat betreft de ontvangst op de praktijk staat er nu een stoel in de hal, waardoor mensen niet meer in de wachtkamer komen. Hun huisdier wordt dus opgehaald en mensen gaan niet of nauwelijks mee naar de spreekkamer.”

van onze collega Jannemiek huisarts is in het door het coronavirus zwaar getroffen Brabant. Al vanaf het begin maken wij de impact, het gevaar en de destructieve gevolgen van dit virus mee. Dit heeft ons al heel vroeg alert gemaakt. Inmiddels zijn de maatregelen van de overheid voor het grootste deel van Laren ‘de nieuwe

“We leveren alleen nog maar acute zorg waar spoed nodig is of waar er (chronisch) lijden is."


ADVERTORIAL | 13

De (ver)bouwplannen Praktisch gezien verhuizen alle kantoren en de administratie naar de bovenverdieping in het bestaande pand. Hierdoor is er meer ruimte voor de dieren op de begane grond. Zo komen er een aparte honden- en kattenwachtruimte, Zelf mondkapjes maken

maar ik denk dat uiteindelijk alles weer

honden- en kattenbehandelkamers,

De nadelen van het virus zijn volgens

normaal gaat worden. Wanneer dat

een honden- en kattenopname, maar

Ron niet op twee handen te tellen,

moment is, kan niemand nu voorspel-

ook voor alle andere gezelschapsdieren

maar er ontstaan ook mooie dingen

len. De eerste maanden zullen echt

blijven we natuurlijk ruimte vrijhouden. In

volgens hem. “Ook wij kunnen onze

heel lastig worden. Pas daarna is het

het pand komt op de begane grond een

bijdrage leveren en zo hebben we alle

weer mogelijk om aan andere dingen

centrale voorbereidingsruimte die

mondkapjes die we hadden, opge-

te denken dan het coronavirus. Het

logistiek handig is gelegen. Van hieruit

stuurd naar een bevriende huisarts.

coronavirus is natuurlijk ook niet de

worden alle dieren naar de juiste plek

Natuurlijk hebben we zelf ook mond-

eerste keer dat we te maken hebben

gebracht. Hierdoor wordt er nog

kapjes nodig en inmiddels hebben

met forse beperkingen. Neem bijvoor-

efficiënter omgegaan met de

familie, vrienden en kennissen vele

beeld de varkenspest, de vogelgriep,

beschikbare ruimte.

kapjes zelf genaaid van stof. Er

Q-koorts, maar vooral de uitbraak van

circuleert een goed patroon op

mond-en-klauwzeer. De stress die we

“De concepttekeningen hebben we al

internet en dat hebben wij met

nu hebben doet me erg denken aan

ontvangen van de architect en deze zijn

meerdere mensen gedeeld. Ook dit

de uitbraak van mond-en-klauwzeer.

volop in ontwikkeling om te komen tot

is weer zo’n voorbeeld van hoe iets

Ook daar zijn we uiteindelijk samen

wat we voor ogen hebben. De vergunning

moois kan ontstaan. We zijn voor mijn

bovenop gekomen. Ik hoop dat we de

bij de gemeente is inmiddels aangevraagd,

gevoel meer dan ooit geneigd om

omstandigheden zoveel mogelijk kun-

maar we weten nog niet wanneer we

elkaar door deze tijd heen te slepen

nen verzachten en we over een tijdje

mogen beginnen en wanneer we

en elkaar waar mogelijk te helpen.”

weer normaal kunnen gaan draaien.”

tijdelijk verhuizen. Houd hiervoor onze Facebookpagina in de gaten.”

‘Samen komen we er bovenop’ “Indirect hebben wij ook een vitaal beroep, omdat we zorgen voor dieren die lijden. In deze tijd is er natuurlijk een enorme druk op de inkomsten,


14 |

L AREN! MAGA ZINE - CORONA SPECIAL

Laren blijft thuis: de Ondernemer Ada Ritzer startte het project 'Laren blijft thuis'. Een prachtig initatief voor de inwoner, deze werd

Even schakelen en door... Jessica ten Have, Vitco & Vitcompany

echter uitgerold naar 'De Ondernemer'. En wij

Met Vitco was het even

Daarvoor was ik al

vroegen deze ondernemers ook de evaringen te

schakelen, maar binnen een

een samenwerking

delen voor deze speciale pagina's.

week konden alle fysieke

gestart met vier

trainingen online doorgaan

andere vitaliteits-

met de begeleiding en

professionals welke

moti- vatie die men van ons

door de coronacrisis in een

gewend is! Daarnaast ben ik

stroomversnelling kwam.

afgelopen oktober gestart met

De quickscan die we aan het

Vitcompany, wat zich richt op

ontwikkelen waren hebben

de motivatie en betrokkenheid

we meteen aangepast aan de

van teams in het bedrijfsleven.

huidige situatie en is inmiddels

Ondernemen in de ban van het Coronavirus Gerko Roekevisch, eigenaar van Almat Laren Wat begin maart met een

impact van het coronavirus op de

Zwarte Cross, Lowlands, enz.).

opmerking begon van “effe een

continuïteit van mijn bedrijf is.

Daarnaast organiseren wij door

coronaatje pakken” heeft de hele

Ik ben met mijn bedrijf actief in

heel Europa heftrucks op locatie

wereld nu op z’n kop gezet. 'Lock

verschillende sectoren. In de ene

om vrachtwagens van een aantal

down, 1,5 meter samenleving' zijn

sector ontstaat er acuut een

precisievervoerders te lossen.

termen waar we drie maanden

probleem en in de andere pas later

Dit ligt op het moment helemaal

geleden nog nooit van hadden

in het jaar. In de ene sector valt de

stil. En wij merken dat bedrijven

gehoord.

omzet per direct stil door de regel-

terughoudend zijn om te

geving en de andere is het tijdelijk

investeren, de onzekerheid is

Over de impact van het coronavirus

drukker omdat veel mensen thuis

daarom voor ons ook erg groot.

is al heel veel gezegd, elke dag komt

zitten en met het mooie weer in en

er wel een scenario voorbij.

om de tuin bezig zijn.

Duidelijk is inmiddels wel dat ieder-

Houdt dit in dat wij helemaal in mineurstemming zijn; nee dat

een er wel de gevolgen van gaat

Wij zijn ook een leverancier van

zeker niet! Net als vele onder-

ondervinden. De één meer dan de

machines in de evenementen-

nemers maak ik gebruik van de

ander. Natuurlijk vraag ik mij als

sector (Libelle zomerweken,

regelingen die de overheid beschik-

ondernemer af wat de uiteindelijk

TT-Assen, Down de Rabbit Hole,

baar stelt, maar dat compenseert


L AREN! MAGA ZINE - CORONA SPECIAL | 15

Video en vloggen belangrijker dan ooit Vanuit Larens kantoor geeft Zakelijk in Beeld, Harmke Oudenampsen, online videotips Door de coronacrisis is smartphone-video definitief doorgebroken en dat merken ze bij Zakelijk in Beeld: “De behoefte aan authentieke zelfgemaakte video groeit al langer, maar pas nu ziet iedereen de meerwaarde. Met de smartphone kunnen medewerkers filmen op plekken die niet toegankelijk zijn zoals beschikbaar. Binnen-

vraagstukken zijn

de zorg. Dus is video booming en zijn wij volop aan het werk",

kort lanceren wij ons

op het gebied

vertelt Harmke Oudenampsen, mobiel journalist en mede-

gezamenlijke nieuwe

van veerkacht,

oprichter van Zakelijk in Beeld.

platform waarmee wij

betrokkenheid,

nog beter vindbaar

motivatie en

Het bedrijf leert organisaties filmen, vloggen en presenteren

willen worden. Juist nu

prestatie binnen

in video. Sommige trainingen zijn uitgesteld, maar samen met

merken we dat er veel

teams!

compagnon (en oud-NOS-collega) Marije Alma uit Gorssel en collega Nena Keessen gaan ze online door: “Veel van onze klanten vroegen direct na de lockdown juist om online door te gaan, omdat ze video snel nodig hebben. Ook hebben we versneld een webshop geopend met vlogstartpakketten.” Reacties uit de zorg Van grote gemeenten in brandhaard Brabant en ministeries in Den Haag, tot

In het Larense kantoor aan huis geven Nena Keessen (links) en Harmke Oudenampsen online training aan 50 professionals uit bankwezen, overheid en zorg.

kleine bedrijven en onderwijsinstellingen die plotseling online moesten. Harmke: “De mooiste reacties krijgen we van ‘onze’ ziekenhuizen die we het afgelopen jaar

niet de omzet/marge

wij bij onze klanten

hebben mogen leren filmen en vloggen. Zij zijn echt blij dat ze

die ik nodig heb voor de

terecht om hun machines

video nu kunnen inzetten om familieleden te informeren,

continuïteit van mijn bedrijf.

te keuren, te repareren en

nieuwe medewerkers procedures uit te leggen of de buiten-

Nu ben ik van nature

te onderhouden. Daarnaast

wereld te laten zien wat er écht gebeurt. Een aantal van hen

iemand die niet in

zijn wij aan het onderzoeken

zien we terug in het tv-programma Frontberichten. Dat

problemen denkt maar in

of wij onze verhuur-

ontroert ons echt.”

mogelijkheden. Gelukkig

machines, die normaal in de

hebben we geen totale

evenementen sector

TIPS

Lock-down en zijn wij actief

worden ingezet, in een

Ook vanuit Laren wordt er natuurlijk veel

in sectoren waar het geluk-

andere sector kunnen

thuis gewerkt. Daarom ook voor jullie de

kig wel gewoon door kan

inzetten. Dit alles is alleen

online vergader tips van Zakelijk in Beeld.

gaan en zelfs drukker is dan

mogelijk door een hecht

Als je de QR-code scant, start de video.

normaal. Zo verhuren wij

team dat achter mij staat

hoogwerkers, minigravers,

en meedenkt in deze

De tutorial met uitleg van een edit-app

verticuteermachines

uitdagende periode. Ik ben

die nu voor de coronatijd gratis ter

enz. aan hoveniers en parti-

trots op mijn team en heel

beschikking is gesteld.

culieren. En kunnen

dankbaar voor hun inzet!


Directievoering en toezicht; Advisering inrichtingsplannen;

GEZICHTSBEHANDELINGEN LASH LIFT • WENKBRAUWEN WIMPEREXTENSIONS LICHAAMSBEHANDELINGEN

Inspectie Beeldkwaliteit Openbare ruimtes; Besteksvoorbereiding terrein aanleg en onderhoud.

DANÉ OORTGIESEN

Gerrit Oortgiesen

Voetreflexbehandelingen en Breuss rugmassage. Aandacht voor jezelf en zeer ontspannen.

Rita Oortgiesen - Gerritsen Beroeps voetreflexoloog / Verzorgende IG /Rudolf Breuss masseur

www.projectbegeleidingbuitenruimten.nl 06 255 779 09 • gerrit@probebu.nl •

Gerrit Oortgiesen

BELLEN / WHATSAPP: TEL. 06 36 33 73 48 DOORDANE

Tel. 06 22 18 84 52 • rita@larensevoetwellness.nl larensevoetwellness

ZUTPHENSEWEG 13A • 7245 BK LAREN (GLD.)

Zutphenseweg_Advertentie_LM15.indd 1

05-11-19 07:51

Bel voor een vrijblijvende kennismaking Locatie Lochem Smeestraat 5 7241 AT Lochem

0573 - 432 432 info@beltman.nl

Locatie Berkelland Muraltplein 26 7271 AW Borculo

0545 - 745 200 berkelland@beltman.nl

www.beltman.nl

Nederlands Woning Waarde Instituut

Rinze Addink

Rico van Ark

Roderik Geltink


| 17 PWA | 17

Terugblik op afstandsonderwijs Maandag 16 maart, een historische dag in het onderwijs. Onze basisschool was leeg en de leerlingen waren thuis. Deze dag maakten we plannen voor het vormgeven van afstandsonderwijs, om het onderwijs zoveel als mogelijk doorgang te kunnen laten vinden. We vonden samen een mooie manier om zes weken lang thuiswerk te creëren en contact met de leerlingen

instructies voor rekenen en spelling en gaven uitleg van

te behouden. Onze kleutergroepen kregen iedere week

de lessen. Ook vond er regelmatig een ‘challenge’ plaats

een nieuwe bingokaart, met opdrachten gemaakt

en was bewegend leren onderdeel van de dagtaak.

door de kleuterleerkrachten. In deze bingo zaten 15 opdrachten per week, zodat elke kleuter iedere dag

Iedere dag zaten de leerkrachten tussen 10.00 uur en

drie speelse activiteiten kon uitkiezen, zoals: bouw een

14.00 uur klaar om de vragen van de leerlingen te

regenboog van duplo, maak een hinkelpad met

beantwoorden. De eerste week hebben alle leerkrachten

stoepkrijt en zoek voorwerpen in huis met de letter ‘s’.

pakketten bij de leerlingen thuisgebracht. Hierna zijn er nog meerdere uitdeelmomenten geweest, wanneer

De leerkrachten hielden dagelijks contact via de

groep 3 bijvoorbeeld toe was aan een nieuwe kern veilig

schoolapp “Parro” en verstuurden iedere ochtend een

leren lezen, maar ook een pakket voor Pasen en een

goedemorgen-bericht, liedjes en interessante filmpjes.

Koningsspelen pakket werden uitgereikt.

Aan het eind van de dag ontvingen alle kleuters elkaars foto’s van de gekozen activiteiten.

Wij zijn blij om onze leerlingen na de meivakantie weer echt te mogen ontmoeten in de school. Desondanks

In de groepen 3 t/m 8 kregen de leer-

hebben we de afgelopen periode genoten van onze

lingen op alle schooldagen een dagtaak

kanjers op afstand. En hebben we veel (digitale) onder-

van de eigen leerkracht. De leerlingen

wijsinnovaties mogen aanboren. De verhoudingen in de

werkten veel digitaal, maar ook in de

onmiskenbare driehoek tussen kind, ouder en leerkracht

werkboeken die we thuisbezorgden bij de leerlingen. De leerkrachten

werd meer dan ooit aangesproken. Het was fijn samenwerken met u, beste ouder, heel veel dank hiervoor!

maakten dagelijks filmpjes van Volg ons via Facebook: PrinsWillemAlexanderschool

Prins Willem Alexanderschool   Verwoldseweg 18, Laren Tel. 0573 - 40 1 8 56 www.schoolpwa.nl


18 |

HAMAC

Tekst: Nena Keessen - VanKees

Hamac-run bezorgt deelnemers al bijna 25 jaar een geweldige dag Al bijna 25 jaar wordt elke derde zaterdag van juni de Hamac-run georganiseerd. Zo’n 60 voertuigen met chauffeur en bijrijder rijden een route van zo’n 70 km door deze regio. “Het klinkt misschien simpel, maar het bezorgt de bijrijders een geweldige dag.” Echter zal deze dit jaar ook geen doorgang kunnen vinden, toch gingen wij in gesprek met de organisatie om meer te weten te komen over deze geweldige run. ‘Is de Hamac-run vandaag?’

motor én autoclub. Mijn vrouw Geke werkte

“Ik werd ooit gebeld door een vader van een

destijds bij een kinderdagopvang voor kinderen

jongen met een beperking”, vertelt Erik Wilgenhof,

met een beperking. Daardoor kwamen we op het

voorzitter en oprichter. “Dat zijn zoon twee

idee om deze kinderen kosteloos een leuke dag te

maanden lang elke ochtend aan hem gevraagd

bezorgen. Dus besloten we verschillende

heeft of de Hamac-run vandaag was. Dat is toch

chauffeurs te vragen en zowel van de kinder-

geweldig? Daar doen we het voor.”

dagopvang als uit onze eigen omgeving kinderen de mogelijkheid te geven om mee te rijden.”

Hamac is een afkorting van de Harfsense Motor en Autoclub. “Ik ben eind jaren ‘80 in het bestuur

De eerste Hamac-run

van de Hamac gekomen. Motorrijden was destijds

De eerste Hamac-run werd in 1996 met 35

erg in opkomst en werd binnen een paar jaar erg

voertuigen gereden. Vrachtwagens, motoren

populair. De Hamac had alleen een cross- en

met zijspan en antieke auto’s reden mee. “De

enduro afdeling en er werd besloten een toer-

organisatie heb ik destijds samen met Regina

afdeling op te richten. Hiervan werd ik begin jaren

Holterman opgezet. De eerste vijf jaar hebben

’90 de voorzitter”, vertelt Erik.

we het evenement samen met de toercommissie georganiseerd, daarna is er een Hamac-run

Toerafdeling

commissie opgericht.”

“Toen de toerafdeling vijf jaar bestond, vonden we dat het tijd werd om de naam van de

De start en finish is al 25 jaar bij transportbedrijf Meijer aan de Schepersweg.

vereniging eer aan te doen, namelijk de Harfsense

“Het is voor ons eigenlijk heel simpel, maar het geeft de deelnemers veel voldoening”


HAMAC | 19

“Inmiddels rijden er 60 voertuigen mee. We willen niet

Hamac-run gaat dit jaar niet door

meer verkeersoverlast veroorzaken met een langere stoet.

De route van de Hamac-run gaat over bredere binnen-

Daarnaast is er bij Meijer niet meer parkeerplek, dus daarom

wegen zodat ze zo min mogelijk overlast veroorzaken. Langs

houden we het op 60 voertuigen.” Zowel de chauffeurs als

de weg staan vaak veel toeschouwers. De financiering van

de bijrijders zijn vrijwel elk jaar hetzelfde. “80% van de groep

het evenement is volledig gebaseerd op sponsoren. “Dat

is elk jaar hetzelfde. We hebben een groep van zo’n 80 à 90

was ook één van de redenen waarom we de tocht voor dit

voertuigen die we aan kunnen schrijven. Er zijn altijd wel

jaar af hebben gelast. Veel bedrijven weten niet hoe hun

mensen die niet kunnen op die datum. Bovendien hebben

toekomst eruit gaat zien, dus voelde het voor ons niet goed

we een wachtlijst”, vertelt Erik.

om hen om een financiële bijdrage te vragen”, vertelt Erik. “Bovendien hebben we te maken met een hele kwetsbare

De organisatie

groep. We wilden het risico niet nemen.”

De Hamac-run commissie bestaat dit jaar uit zeven personen. “In januari beginnen we met een nieuwjaars-

Volgend jaar: 25e editie

borrel en bespreken we of er dat jaar grote veranderingen

Zoals het er nu naar uit ziet wordt de 25e editie van de

in de tocht zijn. We nemen het draaiboek door en vanaf dan

Hamac-run op 19 juni 2021 gereden. “En natuurlijk kleden

komen we één keer per maand bij elkaar”, vertelt Erik.

we die dag wat feestelijker aan, met een aandenken voor de deelnemers en een special guest. Daarnaast is er een

“De route is al jaren hetzelfde. We starten bij Meijer in

feestmiddag voor alle betrokkenen”, vertelt Erik. Op de dag

Harfsen, rijden van Almen naar Lochem, door Exel richting

zelf zijn er namelijk zo’n 150 vrijwilligers bij het evenement

Markelo en hebben bij Dieka een stop. Hier krijgt iedereen

betrokken: op- en afbouwers, cateraars, verkeersregelaars

een lunch aangeboden en koffie en thee. Ook is er meestal

en natuurlijk de chauffeurs. “Uiteindelijk doen we het alle-

een optreden van Edwin van Hoevelaak. We vervolgen daar-

maal voor de deelnemers, die doe je hier een groot plezier

na onze tocht naar Holten richting Loo, door Laren om weer

mee. Het is voor ons eigenlijk heel simpel, maar het geeft de

door Harfsen bij Meijer te eindigen. De route is ongeveer

deelnemers veel voldoening”, sluit Erik af.

70 km. Uit ervaring weten we dat dit lang genoeg is voor de deelnemers. Het is voor hen namelijk een ontzettend spannende dag.”

“Een glimlach op een gezicht, daar doe je het uiteindelijk allemaal voor”


JK montage afrasteringen-hekwerken

06-20572980 • Gas • Water • Sanitair • Elektra • Verwarming • Lood-zinkwerk • Dakbedekking • Airconditioning • Ventilatie

Hekwerken

Overkappingen

Toegangshekken

Jan Koeslag | Tel. 06 20 57 29 80 | info@jkmontage.nl

Aalsvoort 41 • 7241 MA Lochem • Tel. (0573) 251 008 info@dijkerman-lammers.nl • www.dijkerman-lammers.nl

www.jkmontage.nl

www.credion.nl Laren!Magazine_NR7_Advertenties1/8_JKMontage.indd 1 31-01-20 08:53

anLammers_LarenMagazineNR16_Adv.indd 1

14-11-17 08:29

‘Zakelijk financieren? Het kan met Credion.’ Richard Buitink rbuitink@credion.nl 06 10 90 55 16

Credion realiseert uw bedrijfsfinanciering Credion Deventer-Zutphen

(0570) 24 40 18

deventer@credion.nl Het kan met Credion.

Nu dromen Straks reizen

Ik regel het dan graag voor je! Zonnige groet, Thérèse Face2Face Travel Lochem Tel. 06 24647795 therese@face2facetravel.nl www.face2facetravel.nl/therese f face2facetravellochem

agazine_NR14_Advertenties1/8_Face2Face.indd 1

01-05-20 08:07

Voor al uw grond- en sloopwerken en alle andere werkzaamheden met schranklader en minikraan, zoals: - roosters leggen - uitmesten van stallen - lasergestuurd egaliseren

Tel.: 0573 - 40 10 75 Fax: 0573 - 40 20 86 E-mail: Lavarko@hetnet.nl

VEEL PLEZIER OP DE DEVENTERWEG 81 LARENSE VEELKERMIS! PLEZIER OP DE 7245 PL LAREN

Nieuw: 3D inmeten, tekenen, uitzetten en profileren.

Tel.: 0573 - 40 10 75 Fax: 0573 - 40 20 86 E-mail: Lavarko@hetnet.nl

LARENSE KERMIS!


PELS & PLUIM | 21

Jong leven geeft hoop en plezier Het hebben van een -thuis te beoefenensuper gave hobby is fijn, helemaal in 'coronatijd'. Foto: Dinie Klein Baltink

Het voorjaar is de mooiste tijd voor de

Konijnenliefhebster Dinie Klein Baltink

dat jaar, aangepaste logo is al klaar.

leden van Pels en Pluim Laren.

werkt als woonbegeleidster op de

Spetterend en kleurrijk. Maar of het

Dan worden jonge konijnen geboren,

Hoge Weide in Lochem. Ook Dinie

door kan gaan? We beseffen ook dat er

komen de kuikens uit de eieren en

vertelt dat het werken onder de

op dit moment veel belangrijker zaken

dan leggen de duiven hun ei. Als je

huidige omstandigheden best pittig

spelen dan het doorgaan van klein-

dieren hebt is het een vereiste om

is. "Gelukkig kan ik mijn hoofd hele-

dierenshows. Maar ook in onze hobby

daar uitstekend voor te zorgen. Zeker

maal leegmaken als ik thuis mijn Klein

spelen landelijke en internationale

in die periode hebben de dieren extra

Chinchilla en Vlaamse Reuzen verzorg.

contacten een grote rol. We missen

aandacht en omkijken nodig.

Ik kan dan even helemaal omschakelen

onze dierenvrienden, gelukkig hebben

en ontspannen en zo kan ik weer fris

we thuis veel schitterende dieren om

Nu we meer dan ooit thuiswerken,

de volgende dienst in. Hier, thuis in

elke dag plezier van te hebben.

niet van huis mogen en er geen

Laren, op het platteland ervaren we

vergaderingen zijn hebben de dieren-

toch nog vrijheid al zijn we dan wat

Voor meer informatie:

liefhebbers nog meer de gelegenheid

beperkt. Ik geniet van mijn hobby die ik

pelsenpluimlaren.nl

hun dieren te vertroetelen. Het is in

voor een groot deel thuis kan beleven.

of volg ons op Facebook.

deze tijd waarin we allen getroffen

Wat zijn we toch bevoorrecht!”

Foto: Jonge Barnevelder- en Bielefelderkuikens

worden door de coronacrisis, een meer dan welkome afleiding. Het is

Evenementen

ook net of we er nog intenser van

Spannend is het ook of we nog

genieten dan normaal.

keuringen kunnen organiseren dit jaar. Voor 19 september a.s. staat de 45e

Interessant is de ontwikkeling van

Landelijke Jeugdshow Laren op de

de dieren. Worden ze mooi? Hebben

nationale kalender. Het zou een extra

ze die kwaliteiten die noodzakelijk

feestelijke kleindierenshow voor de

zijn om ze te laten meedoen op een

Nederlandse jeugd moeten worden.

kleindierenshow? Het is elk jaar weer

Om al 45 jaar deze show in Laren te

spannend.

mogen organiseren is natuurlijk niet niks. Het jaarlijks, aan het thema van

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1961 • Contributie: € 20,00 per jaar voor leden en jeugdleden t/m 16 jaar € 7,50 • Secretariaat: Marjan Holmer-Vriezekolk; Holterweg 4, Laren • Website: www.pelsenpluimlaren.nl • www.jeugdshow.nl


22 |

ADVERTORIAL

Tekst: Rens Kruiper - Hanneke Janssen Tekst & Communicatie

Wensink werkt volop aan duurzame mobiliteit Larense ondernemers “Er is niets zo mooi als samenwerken met lokale ondernemers om echt iets te bereiken”, zo stelt Robert Beltman, accountmanager bij Wensink. In dit geval is er vooral veel bereikt op het gebied van duurzame mobiliteit. Met het leveren van duurzame (elektrische)

oplossing te komen. De afgelopen tijd hebben

bedrijfsbussen bij Larense bedrijven is er de

we door mee te denken en samen vooruit te

afgelopen tijd een grote stap gezet in de

kijken bedrijfswagens geleverd in Laren aan VHL

verduurzaming van de omgeving.

Groep, Sturris Laren, Wereldbakker Wijnand en Mamola Motoren. Samen komen we verder!”

“Verduurzaming is een hot item in deze tijd en dat is logisch wat mij betreft. Bij Wensink kunnen we hier een mooie bijdrage aan leveren met het leveren van mobiliteit. Het mooiste is als we dit voor lokale ondernemers mogen doen en dat is in Laren precies het geval. We denken graag met ze mee om samen tot een optimale mobiele


ADVERTORIAL | 23

Nieuw wagenpark voor VHL Groep Ronald van Haren heeft drie Mercedes Vito’s en een personenauto voor VHL Groep gekocht bij Wensink. “Ik ken Eduard Wolf (eigenaar Wensink) goed en zo kwam ik bij Wensink terecht. Ik vind het sowieso belangrijk om eerst bij een lokale ondernemer te kijken voordat je verderop zoekt. Ook wij zouden graag elektrische wagens aanschaffen, maar omdat we zware aanhangers moeten trekken is dat niet mogelijk. In eerste instantie zochten we eigenlijk één nieuwe bedrijfswagen, maar omdat we uniformiteit willen uitstralen hebben we er drie aangeschaft. Met Wensink hebben we een onderhoudstermijn van vijf jaar afgesproken en zo kunnen we in ieder geval de komende tijd met vertrouwen op pad. Wij zijn overtuigd van de prijs-kwaliteit en service van Wensink; daar kun je op bouwen.” De VHL groep bestaat uit Veranda & Terras, Glashandel Laren, KeiZon Zonwering & Geveltechniek, KeiGroen Wind- & Zonne-energie en VHL Kozijnen.

Sturris Laren draagt steentje bij aan duurzaam ondernemen "Als je plaatselijke ondernemers kunt ondersteunen, doen we dat bij Sturris Laren graag”, aldus Arjan Sturris. “Eduard komt natuurlijk uit Laren en Robert heeft hier in het verleden zelfs nog gewerkt. Beiden doen erg hun best om als bedrijf zichtbaar te zijn en dat heeft er zeker aan bijgedragen dat we bij hen een nieuwe elektrische Mercedes Vito hebben afgenomen. We hebben gekozen voor elektrisch vanwege de lage bijtelling, de

Sturris Laren B.V. bied diensten aan

fiscale voordelen en natuurlijk wordt ook

op gebied van loonwerk, grondverzet,

van ons als organisatie verwacht dat we

sloopwerk, bestrating, afvalbrengpunt,

ons steentje bijdragen op het gebied van

afvalinzameling & gladheidsbestrijding.

duurzaamheid.”


“Minder zorgen en en meer inzicht. Wij helpen je graag!”

‘Echt iets voor de mensen betekenen in een kwetsbare tijd’

- gosmart.nl

06 43 21 53 85 (24/7 bereikbaar) rene@renemeutstegeuitvaartzorg.nl www.renemeutstegeuitvaartzorg.nl

Bezoekadres: Dorpsstraat 5 7245 AK Laren (Gld)

GoSmartbv

Contact:

M. 06 - 22 73 54 16

E-mail:

info@gosmart.nl

Website:

www.gosmart.nl

NIEUWE COLLECTIE

Magazine_NR17_Adv1/4_GoSmart kopie.indd 1

ReneMeutstege_Adv_¼-2.indd 1 04-05-20 07:42

05-02-20 13:18

Schildersbedrijf van der Wal Schilderwerk // Advies Bekijk alle schoenen in onze

WEBSHOP

Wand- en plafondafwerking Spuiten // Glas beumerschoenmode.nl Holterweg 44 7245 SC Laren gld T. 0573 - 401370 info@schildersbedrijfvanderwal.nl www.schildersbedrijfvanderwal.nl


ADVERTORIAL | 25

Een nieuwe bus voor Wereldbakker Wijnand van een lokale partner “Met de directeur van Wensink die in Laren woont is de link natuurlijk al snel gelegd”, laat Wijnand Stegeman van Wereldbakker Wijnand weten. “We reden voorheen een Volkswagen Transporter, maar wilden graag elektrisch gaan rijden. De elektrische Mercedes Vito was de perfecte oplossing. En als ik dan toch een nieuwe bedrijfswagen koop, koop ik die het liefst van iemand die ik ken uit Laren. We proberen namelijk zo veel mogelijk lokaal te werken. Dat geldt ook voor de bakkersproducten die maken.” Van brood tot patisserie en van cake en koek tot chocola; Wereldbakker Wijnand maakt pure en oorspronkelijke producten die in en rondom Laren wereldberoemd zijn.

Nieuwe Sprinter voor Mamola Motoren Bij Mamola Motoren heeft Marius van Willingen een

Mamola heeft een grote voorraad gebruikte, goed

nieuwe Mercedes Sprinter gekocht. “Ik ken Robert

onderhouden motoren, zowel voor de toerrijder als

privé en heb hem eens gevraagd of ik een proefritje in

de sportieve rijder. Daarnaast biedt Mamola een

de Sprinter mocht maken. Ik heb hiervoor uitgebreid de

uitgebreid assortiment kleding en accessoires en

kans gekregen en na een goed gesprek heb ik de bus

voeren zij reparatie en onderhoud uit.

gekocht, waarin ik meerdere motoren kwijt kan. Het is fijn dat er de mogelijkheid is om deze aankoop te doen bij iemand die ik ken. De aankoop is mij zeer goed bevallen en dat biedt dus ook kansen voor een eventuele volgende keer.”

Foto's volgen in de volgende editie.


26 |

L AREN! MAGA ZINE - CORONA SPECIAL

Teksten: Jan Eggink

Verhalen uit de vitale sector

René Meutstege (54) Sinds januari 2020 zelfstandig uitvaartondernemer in Laren en omgeving.

Onze zoektocht op Facebook naar 'mensen uit de vitale sector' bracht ons op het idee om deze

“Je kunt momenteel de familie

heeft, nemen we

mensen ook kort aan het woord te laten.

van een overledene niet de troost

als het mogelijk

Vrijwillige tekstschrijver Jan Eggink bood aan

geven zoals we dat gewend zijn.

is wat zaken van

deze mensen telefonisch te interviewen. Dit

Gewoon een arm om iemand

elkaar over.”

zijn prachtige korte verhalen geworden van

heen slaan mag nu niet. Dat voelt

“Ik heb nog

verschillende Larenaren. Daarnaast heeft

erg onnatuurlijk. Maar het is wel

geen uitvaarten begeleid waarbij

vrijwillige tekstschrijver Bert Gotink ook enkele

fijn dat ik van betekenis kan zijn in

het om corona ging. Maar ik ben

verhalen geschreven voor deze editie. En

deze onwerkelijke tijd”, vertelt

bang dat onderschat wordt,

bovendien stuurden een aantal Larenaren, zowel

uitvaartondernemer René

hoe eenzaam ouderen worden

ondernemers als inwoners, artikelen in.

Meutstege over het omgaan met

als ze geen bezoek meer mogen

familieleden na het overlijden

ontvangen. Met alle gevolgen

van hun dierbare. René, die pas

van dien.” Mensen die nu

sinds januari voor zichzelf is

overlijden in een verzorgingshuis,

begonnen, geeft aan dat de

worden niet getest op corona,

opstart best goed is gegaan.

als er geen verdachte omstandig-

Mede door de hulp van wat

heden zijn, vertelt de Larense

andere zelfstandigen in de

uitvaartondernemer. “Wanneer

omgeving. “Als de een het druk

die er wel zijn, moet wel een

Mariët Meuleman (29) Specifieke Verpleegkundige op de PACU bij OCON Doordat er bij haar afdeling

uitslagen bekend zijn

De Larense verpleegkundige

momenteel weinig patiënten

geworden, wordt er bekeken

vindt het verzorgen van

zijn, heeft het werk van Mariët

waar de patiënt naar toe kan.

mensen met het coronavirus

zich verplaatst naar de

In het meest gunstige geval zijn

best pittig. Vooral het

Ziekenhuis Groep Twente

ze goed op geknapt en kunnen

communiceren met familie van

(ZGT) in Almelo. “Ik ben ingezet

ze naar huis. Anders gaan ze

de erg zieke patiënt is daarbij

op de afdeling Acute Opname

naar een andere verpleeg-

een zware taak, aangezien ze

en kan zodoende de collega’s

afdeling of in het meest

niet bij hun familie aanwezig

die daar werken wat ontlasten.

ongunstige geval moeten ze

mogen zijn. Mariët beaamt

Mijn taak is onder meer om de

door naar de Intensive Care .

dat je aan het verloop van de

patiënten die ervan verdacht

Op de eerste hulp wordt altijd

ziekte soms geen touw kunt

worden het coronavirus bij

de eerste test afgenomen, bij

vastknopen, waarbij ze doelt

zich te hebben eerste zorg te

ons wachten ze dan op de uit-

op het feit dat deze soms in

verlenen. De opnameduur van

slag en wordt er zo nodig een

één keer zo heftig kan toeslaan.

deze mensen op de afdeling

tweede test gedaan”, vertelt

Van de speciale kleding die de

kan variëren van 5 tot wel

Mariët.

verpleegkundigen moeten

24 uur. Nadat de kweek-

dragen heeft Mariët het meest


L AREN! MAGA ZINE - CORONA SPECIAL | 27

Iris Woestenenk (23) Werkzaam als verpleegkundige op de combinatie afdeling Cardiologie en Thoraxchirurgie in het Enschedese Medisch Spectrum Twente (MST). condoleance is bijvoorbeeld

"Op dit moment is het op de afdeling rustig vanwege

erg indrukwekkend en biedt

de terugloop van cardiologische patiënten, daarom

steun en troost. En hoewel de

zijn er bij ons nu ook 5 eenpersoons sluiskamers

diensten fysiek in kleine kring

ingericht voor de opvang van (verdachte) corona-

moeten plaatsvinden, kan het

patiënten. Daarnaast worden we ook afwisselend

aantal maatregelen in acht

veel steun bieden als je weet

voor een maand naar de speciaal ingerichte corona

genomen worden bij de

dat er via internet vrienden en

afdelingen geplaatst om te helpen."

laatste verzorging. Maar na

bekenden mee kunnen kijken.

een paar uur tot maximaal

En ook wordt er door

De HBO verpleegkundige kan naar eigen zeggen de

een dag is het virus volgens

verschillende families al

verpleging van de met corona besmette patiënten

het RIVM niet meer aanwezig.

nagedacht over een herden-

goed verwerken. Zij kan thuis goed van zich af praten

Een thuisopbaring is dan

king voor de overledene op

om haar emoties van die dag een plek te geven. Ook is

ook wel toegestaan, hoewel

een speciale dag, als het weer

er op haar werk een soort napraat cafeetje ingericht

het niet aanbevolen wordt.”

kan en mag.” “De mensen

waar nagepraat kan

“Maar ik gebruik graag mijn

toch met een goed gevoel

worden met collega's en

creativiteit om met de

afscheid kunnen laten nemen,

indien nodig met een

nabestaanden te kijken wat er

dat is mijn ultieme doel. En ik

psychiater een gesprek

wel kan. Een drive-through

denk dat dat lukt.”

gevoerd kan worden. In eerste instantie vond Iris de gehele situatie rondom het corona-virus best wel raar. "De mensen die we binnen krijgen met corona zijn angstig en het is dan ook pittig om deze

last van de mondmaskers. “Ik

afdeling. Wanneer ze niet

mensen op een zo goed mogelijke manier te

ga elke dag na het werk met

stabiel genoeg zijn, komen ze

verplegen." Je kunt bijvoorbeeld een patiënt van de

hoofdpijn naar huis”, aldus

eerst bij ons op de PACU te

spoedeisende hulp ophalen, waar op dat moment nog

Mariët.

liggen. Dit is een speciaal

niet veel mee aan de hand lijkt te zijn. Echter binnen

ingerichte kamer met

een paar uur kan het ziektebeeld zo wijzigen dat

Het werk dat zij normaliter

monitorbewaking zodat we

mensen hoge koorts krijgen en heel erg ziek worden."

doet bij de PACU, komt

ze extra goed in de gaten

weinig voor in Nederland.

kunnen houden’ vertelt

Iris geeft aan hier wel mee om te kunnen gaan maar

Er zijn dan ook maar een paar

Mariët. Ze werkt nauw

het moeilijk vind dat deze mensen geen familie bij zich

Nederlandse ziekenhuizen

samen met een anesthesist

mogen hebben. Hier is dan ook een extra taak voor

die een dergelijke afdeling in

en het uiteindelijke doel is

de verpleging weggelegd. "Wat erg mooi en bijzonder

huis hebben. “Patiënten die

ervoor te zorgen dat deze

is in deze periode is dat er tijdelijk twintig a dertig

geopereerd zijn, komen eerst

mensen binnen 24 uur weer

militair verpleegkundigen hun intrede hebben gedaan

op een uitslaapkamer.

terug kunnen naar de

binnen het Mst. Zij worden als een soort buddy aan

normale afdeling.

een van ons gekoppeld om te ondersteunen. Omdat zij

Normaal gaan ze daarna

normaal niet in een ziekenhuis werken maar juist hele

terug naar de verpleeg-

andere dingen zien in hun dagelijkse werk is het voor beide heel erg leerzaam."


28 |

L AREN! MAGA ZINE - CORONA SPECIAL

Dorien Braakman (24)

Teksten: Jan Eggink

Werkzaam als Regieverpleegkundige

Thomas van Dijk (35)

(hbo-opleiding) op de afdeling

Officier van Dienst (brandweer)

Cardiologie, G2 in het Deventer Ziekenhuis

bij de Veilheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG). Ook

"We hebben het meegemaakt dat een mevrouw met het coronavirus bij haar overlijden maar twee van haar drie kinderen aan bed mocht hebben. De derde mocht, volgens het protocol, niet aanwezig zijn. Haar kinderen moesten onderling een keuze maken wie naar haar toe

zijn vrouw Marijke van Dijk heeft haar werk bij deze instantie. Zij houdt zich bezig met de communicatie.

mocht en wij waren diegene die dit moesten mededelen aan haar kinderen. Op zo’n moment kan ik wel

"We zijn bij ons eigenlijk maar

Ook hij werkt momenteel veel

volschieten.”, zegt Dorien Braakman, die nu vier jaar

met weinig zaken bezig die

thuis net als zijn vrouw en dat

op de afdeling Cardiologie werkt in Deventer.

corona-gerelateerd zijn. Het

valt, met jonge kinderen, niet

grootste vraagstuk waar wij

altijd mee is zijn ervaring.

Dorien heeft vier diensten op de corona afdeling

ons momenteel mee bezig

De regio waarvoor Thomas en

gewerkt. "Dit virus kan ervoor zorgen dat een patiënt

houden is de continuïteit van

Marijke werkzaam zijn, loopt

ineens achteruit gaat. Je ziet dan een ziektebeeld

onze veiligheidsregio. We

globaal van Harderwijk tot

dat je gewoon niet kent. We kregen bijvoorbeeld een

moeten een product 24/7

aan Winterswijk en het hoofd-

patiënt uit Brabant bij ons, die in

kunnen leveren. We zijn dan

kantoor waar normaal vanuit

eerste instantie niet erg ziek oogde.

ook continu bezig om te kijken

wordt gewerkt is in Apeldoorn.

Zijn vrouw, ook met het coronavirus

of de bezetting van allerlei

besmet, zat ziek thuis in Brabant.

functies binnen ons orgaan

In dit district moet de veilig-

Hij kwam bij ons alleen te liggen,

de komende tijd gewaarborgd

heid gegarandeerd worden in

met de deuren dicht." Deze mensen

kunnen blijven. Momenteel

22 gemeenten. "Ik werk deels

hebben grotendeels alleen maar

gaat het goed wat betreft het

vanuit de meldkamer. Maar

contact met ons. Gelukkig mogen

aantal ziekte gevallen bij onze

bij grote calamiteiten kan ik

er wel maatschappelijk werkers

collega’s. Maar dat willen wij

als Officier van Dienst met

naar binnen waaraan ze hun

dan ook graag zo houden”,

vijf collega’s ingezet worden.

verhaal kwijt kunnen.”

vertelt Thomas van Dijk.

We zijn dan werkzaam in de gemeenten Zutphen,

Zij vertelt dat er na elke gedraaide dienst mensen klaar staan om de verpleegkundigen op te vangen, om met hen eventuele emotionele bevindingen te kunnen De corona-afdeling heeft natuurlijk wel impact op je,

Liesbeth Groot Wesseldijk (65)

waar je thuis ook veel over nadenkt. De grootste steun

Werkt op de afdeling D2 in

ondervond ik van mijn collega’s. De sfeer onderling was

het Deventer Ziekenhuis.

dan ook goed.” Daarnaast heeft de Larense verpleeg-

Dit is een gecombineerde

kundige ook veel steun gehad aan de waardering en

afdeling van Orthopedie,

delen. "Ik heb hier zelf nooit gebruik van gemaakt.

het respect van patiënten, familie en kennissen die hen

Traumatologie, KNO en

een hart onder de riem staken op welke manier dan

Plastische Chirurgie.

ook. Bij het schrijven van dit verhaal (24 april) werkt Dorien weer volledig op de afdeling Cardiologie, waar het nu ook weer wat drukker wordt.

Op de afdeling waar Liesbeth

een laag pitje. Zo is de afdeling

Groot Wesseldijk werkt, staan

Geriatrie toegevoegd aan de

de activiteiten zoals bijvoor-

zalen waar Liesbeth werkzaam

beeld opereren, momenteel op

is." De afdeling Geriatrie


L AREN! MAGA ZINE - CORONA SPECIAL | 29

Annemarie Wiggers-Eggink (35)

Lochem, Brummen en ook wel in Bronkhorst.

Teamregisseur bij Sensire.

Met coronagevallen komen Tho-

Annemarie werkt binnen Wonen met zorg, dit is een

mas en zijn collega’s maar weinig

intramurale setting. Dat wil zeggen binnen de muren

in aanraking. "Soms doet de

van een instelling. Het werkterrein van haar betreft drie

ambulance dienst beroep op ons.

zorglocaties in Vorden. Sinds de uitbraak van het coronavirus begeleidt Annemarie

Ze hebben dan wat extra handjes

de medewerkers van Sensire in Vorden vanuit huis. "Al mijn Teamregisseur collega’s

nodig, om patiënten die moeilijk

werken momenteel thuis. Sensire heeft een werkgebied in de Achterhoek en de

te bereiken zijn van hun plek te

Liemers. Direct bij de eerste signalen van de corona uitbraak heeft Sensire ingespeeld

halen. We hebben natuurlijk al

op de situatie. Alleen de noodzakelijke zorg werd nog toegepast. Om personeel vrij te

wel beschermende kleding aan.

spelen voor de zogeheten corona-teams werd er dan ook afgeschaald in de

Maar wanneer patiënten even-

organisatie”, vertelt Annemarie.

tueel verdacht worden dat ze met corona besmet zijn dan

Binnen de organisaties van ‘Wonen met Zorg’ zijn er verschillende cohort-afdelingen

wordt er een apart protocol in

ingericht, hier worden bewoners met het coronavirus verpleegd volgens de richtlijnen.

gang gezet. Dat wil onder andere

"Dit is één van de maatregelen die direct genomen werden. Ook gingen de deuren op

zeggen dat we onze kleding

slot en mochten vrijwilligers de teams niet meer ondersteunen. En vooral die vrij-

en onszelf erg goed moeten

willigers worden heel erg gemist bij de werkzaamheden”, laat Annemarie Wiggers

reinigen”, vertelt Thomas. Ook is

weten. Ook is het volgens haar prachtig om te zien welke initiatieven er vanuit alle

de Veiligheidsregio onder meer

hoeken ontstaan, de bewoners en medewerkers worden op bloemen en gebak

betrokken geweest bij het

getrakteerd door de plaatselijke ondernemers. En er worden optredens verzorgd

ondersteunen van het zorghotel

in de binnentuinen, waarvan de bewoners en het personeel van achter het glas

Ehzerwold in Almen. " Met ons

kunnen meegenieten. Annemarie heeft enorm veel waardering voor het personeel

team hebben we in samen-

in de zorg, hoe zij met de werkdruk omgaan. Door het extra werk dat zij uitoefenen

werking met een opgeschaalde

kunnen zij de zorg staande houden en daarbij komt de vraag en zorg ook voor de

geneeskundige zorg en vrij-

medewerkers vaak naar boven van ‘stel dat ik het krijg’. Ook is ze van mening, dat

willigers, de opzet van dit

heel veel medewerkers hier heel bewust en kalm mee omgaan.

zorghotel facilitair ondersteunt”, besluit Thomas.

hebben ze helemaal ingericht

patiënten liggen. "Je wordt als

het ook als zeer dankbaar werk.

wel van mening dat er veel

voor corona patiënten.

team zo wel uit elkaar gehaald

Ondanks dat de corona ziekte

aandacht naar de ziekenhuizen

Zodoende heb je bij ons nu

en daardoor in onze bezetting

in eerste instantie onderschat

is gegaan in deze crisistijd en

twee zorgteams met daarbij

bijna gehalveerd. Mijn leiding-

is, hebben ze de situatie in het

dat er wel wat meer aandacht

dus twee specialismen, waar-

gevende heeft mij, ook gezien

Deventer Ziekenhuis geweldig

had mogen uitgaan naar de

door er meer drukte op onze

mijn leeftijd al aangegeven dat

opgepakt is de mening van

verzorgings- en verpleeg-

afdeling is ontstaan’’, vertelt

ik niet persé naar een

Liesbeth. "Toen het eenmaal

tehuizen. Liesbeth heeft erg

Liesbeth. Doordat het zo rustig

corona-afdeling heen hoefde.

bekend werd dat de verpleging

veel bewondering voor de

is op genoemde afdeling zijn er

Ik heb hier dan ook geen gehoor

bij dit virus even iets heftiger

verpleegkundigen en

collega’s van Liesbeth Groot

aan gegeven’’, zegt Liesbeth.

was dan bij een gewone griep,

verzorgenden die daar

Wesseldijk, nadat het hun

Collega’s die dit wel doen

werd alles uit de kast gehaald

hun werk moeten doen.

gevraagd was, overgeplaatst

vinden de werkzaamheden met

en binnen de kortste keren liep

naar de speciale afdeling waar

personen met corona , volgens

alles als een trein’’, weet

de met corona besmette

Liesbeth heftig maar ervaren

Liesbeth te vertellen. Ze is


BEL EERST EVEN VOOR BESCHIKBAARHEID

VOOR DE KLEINE BOUWWERKZAAMHEDEN TOT AAN EEN COMPLETE VERBOUWING DE TUIN IN? ONZE VERHUUR- EN GROENTECHNIEK AFDELINGEN ZIJN OPEN WWW.ALMATLAREN.NL TEL. 0573 44 80 88 • GROENTECHNIEK@ALMATLAREN.NL

ADV_LarenMagazine_EditieNR17.indd 1

• Glas- en schilderwerken • Wand- en plafondafwerking • Spuitwerk • Planmatig onderhoud • Kleuradvies • 24 uur glasservice

Molenveld 14 7245 CA Laren (gld) tel. 0573 - 40 16 59 info@hekkelmanschilders.nl www.hekkelmanschilders.nl

Tel: 0573-402171 info@kleinvelderman.nl

Banninksweg 6

www.kleinvelderman.nl

7245 BA Laren Gld

KleinVelderman_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1 30-04-20 08:00

22-08-16 08:32


INGEZONDEN BRIEF | 31


32 |

WIELERGROEP L AREN

Tekst: Jan Eggink

WielerGroep Laren: "even niet samen op de fiets Het coronavirus zorgt er voor dat ook de WielerGroep Laren (WGL) even niet samen activiteiten kan ontplooien. Tot en met juni 2020 heeft het bestuur besloten om de maatregelen van de regering strikt in acht te nemen. Een gesprek met voorzitter Henk Oudenampsen en bestuurslid Theo Harbers over het reilen en zeilen van deze sportieve Larense vereniging, in deze tijd. Normaliter waren eind maart de

Na de oprichting sloot de WGL

deelnemende renners voor de uit

eerste georganiseerde toch-

zich aan bij de Nederlandse Toer

te zetten routes.

ten van de WGL weer een feit

Fiets Unie (NTFU). "De afdracht

geweest. Het coronavirus gooide

voor de NTFU is per lid behoorlijk

De renners in de A groep deden in

echter roet in de wielen van de

wat. Maar dan zijn de deelnemers

het verleden steevast een rondje

club. "Natuurlijk kun je nu wel

aan de georganiseerde tochten

Holterberg. "Echter de vergrijzing

individueel op pad gaan, met

van de WGL ook voor calamiteiten

slaat ook bij ons toe’’, bekent

een groep is het toch altijd

onder weg verzekerd’’, vertelt

Oudenampsen. En zodoende

gezelliger. Maar de gezondheid

Harbers, die naar zijn inschatting

ontstond er voor de donderdag-

staat voorop en dus hebben wij

zo’n vijftien jaar bij de Larense

avond de laatste jaren een

ook onze maatregelen genomen’’,

club betrokken is. De groep is in

splitsing van de A en B fietsers,

laat Theo Harbers weten. Henk

die 23 jaar gegroeid van veertig

waarbij de A groepering ook

Oudenampsen, voorzitter, merkt

naar zestig leden.

wel eens een rondje Holterberg

op dat WGL op 25 maart 1997 is

overslaat om een andere tocht

opgericht. "Midden jaren tach-

De leden van de wielergroep

te fietsen. Er wordt ’s avonds in

tig waren er in Laren al een stel

hebben de keus uit drie cate-

maart en april vanaf 18:30 uur

enthousiaste sporters die in de

gorieën, namelijk de A, B of C

gestart vanaf de parkeerplaats

zomer met elkaar op de racefiets

groep, waarbij de A categorie de

van horeca gelegenheid Witkamp

stapten. Deels om lekker samen

sterkste rijders herbergt. De

in Laren. Vanaf mei is dit tijdstip

te fietsen en deels om te trainen

dinsdagavond is voor de WGL

19.00 uur.

voor bijvoorbeeld de triathlon of

de belangrijkste fietsavond.

voor het schaatsen."

Dan gaan alle groepen op de

Rond de langste dag wordt er

pedalen. De gemiddelde snel-

traditioneel een tocht van 110 à

De voorzitter die al zo’n 24 jaar

heden zijn voor de C groep tussen

120 kilometer over de Posbank

fietst, deed dit eerst bij een groep

de 25 en 30 kilometer en voor de

verreden. Dan wordt er om 18.30

in Exel. De mensen die daar bij

A tussen 35 en 40 kilometer per

uur vertrokken en tegen 21.30 uur

waren zijn volgens Henk bijna

uur. Er wordt dan een roulatie

zijn de renners terug.

allemaal overstapt naar Laren.

systeem gehanteerd tussen de


WIELERGROEP L AREN | 33

WGL heeft momenteel drie sponsors, te weten: FinanceConsult, Goossens Tweewielers en Fitness & Fysiotherapie Sjàhto. Mede door deze sponsors die elke vier jaar gevraagd worden of ze verder willen met de sponsoring, kan er ook elke vier jaar een nieuw tenue worden aangeschaft, waarvan een deel van het shirt uit sponsorgeld betaald wordt.

De B groep herbergt met 25 personen

dan vaak overnacht wordt in speciale

moet dat ook een half uur duren. Theo:

de meeste deelnemers, de A fietsers

fietshotels, die ook vaak het eten

"Dit gaat echt onder het motto ‘samen

zijn met zo’n 20 mensen en tenslotte de

afstemmen op de wensen van de

uit samen thuis’. Het is echt een sociaal

C groep is hekkensluiter met 15 renners.

deelnemers. Eén van de bekendste

gebeuren."

Er zijn twee dames, Gerda Woestenenk

bergen die ooit beklommen is, is de

en Janine Welbergen, bij de club en dat

Alpe d’Huez. In de tussenjaren dat er

Wanneer zich nieuwe leden aanmelden,

aantal willen beide heren graag wat

niet naar Zuid-Europese landen wordt

komen die eerst in de C groep. "Daarna

hoger hebben.

afgereisd, gaat de WGL naar Limburg

gaan we kijken waar ze het best onder

of Winterberg.

gebracht kunnen worden. Nieuwe

Henk vertelt dat WGL ook al vijftien jaar,

leden moeten niet direct afgestompt

om de twee jaar een buitenlandse trip

Niet iedereen kan bogen op dezelfde

worden, dan zie je ze niet terug. We

houdt. "Eerst bestond zo’n reis uit een

lichamelijke krachten. Dat is volgens de

hebben ook al wel eens jongeren

weekendje weg, maar nu gaan we op

heren bij het beklimmen van een berg

gehad, die halverwege de tocht de tong

woensdag weg en komen zondagavond

geen probleem, want een ieder gaat in

op de fietsstang hadden liggen. Dat

terug. De reis gaat meestal naar Zuid

zijn eigen tempo naar boven en daar

moet je niet willen’’, vertelt Harbers.

Frankrijk of Italië. Er wordt dan drie

wordt bij de top op elkaar gewacht, al

dagen gefietst over bergen in de Alpen of Dolomieten." Theo vult aan, dat er

Belangstelling om straks een keer mee te fietsen? Neem contact op met Henk Oudenampsen 06 20 41 80 28 Marius Heersema 06 51 82 43 56.


Knippen zonder afspraak? Loop op woensdagavond binnen! Woensdagavond geopend van 17:30 uur tot 19:30 uur knippen zonder afspraak Deventerweg 6, Laren (Gld) Tel. 0573 - 401498 www.leoslook.nl

Magazine_NR15_Adv_LeosLook.indd 1

06-11-19 14:44 Braakman.indd 1

16-11-17 09:03

DE VOORDELEN VAN AUTOVAKMEESTER •

Onderhoud/reparatie van alle merken (nieuw en gebruikt)

Twee jaar Internationale onderhouds- en reparatiegarantie

Betaalbaar onderhoud/reparatie met behoud van fabrieksgarantie

Goed opgeleide en servicegerichte technici

Reparaties met uitsluitend originele onderdelen

Voordelige en snelle pechservice

Tel. 0573 40 22 79 • www.autobedrijfmarcelhut.nl

MarcelHut.indd 1

03-05-19 08:27

Warmte, liefde en aandacht voor elk kind! Tel 06 42719819

agazine_NR7_Advertenties1/8_Kiddies.indd 1

Welkoop Laren (Gld) , Rengersweg 4, T 0573 401544

16-11-17 12:57

• Gecertificeerd mobiel puinbreken • Inzamelen en transport van sloop-en bouwafval • Verhuren en plaatsen van containers van 5 tot 30 kuub • Sloop van gebouwen en woningen • Levering van verschillende granulaten • Grondverzet

WWW.ATOPRECYCLING.NL Levenkamp 5, Laren (Gld.) • T. 0573-402586


KULT URHUS | 35

Het Kulturhus in coronatijd Een virus ver weg in China, dat komt toch niet naar Nederland? En al helemaal niet naar de Achterhoek? Inmiddels weten we dat het anders is en kent ook Laren coronaslachtoffers en passen we hier ons leven aan.

Net als voor andere organisaties,

uitgesteld worden: de Laornse

Online vergaderen

hebben de overheidsmaatregelen

Dorpskwis. In februari en maart

Het is stil in het Kulturhus maar

om het virus te beperken, veel

had de organisatie honderden

achter (en voor) de schermen

consequenties voor het Kulturhus.

Larenaren geprikkeld met puzzels

wordt er gewoon gewerkt. Het

en zoekopdrachten in en rondom

personeel heeft de tijd voor een

Op 15 maart – en dat lijkt nu een

het dorp. Iedereen had er zin in,

grote schoonmaak. Ondertussen

eeuwigheid geleden – moesten alle

maar uitstellen van de Dorpskwis

wordt er nagedacht over het

horecabedrijven sluiten en werden

was onvermijdelijk. Noteer de

culturele programma voor het

bijeenkomsten van meer dan

nieuwe datum alvast in uw

najaar, over onderhoud en het

honderd mensen verboden. Direct

agenda: vrijdag 9 april 2021

verduurzamen van het gebouw.

gevolg was dat repetities van koren

Laornse Dorpskwis, vrijdag 30 april

Allerlei gesprekken, zoals de

en muziekverenigingen moesten

2021 feestavond en prijsuitreiking.

vergaderingen van het bestuur,

vervallen, workshops en grotere

worden online gevoerd. Het is even

bijeenkomsten werden gecanceld.

Kerkdienst op YouTube

Later kwamen daar ook kleinere

De overheidsmaatregelen hebben

vergadergroepen bij.

ook gevolgen voor de wekelijkse

Coronaspreekuur huisartsen

diensten van de Protestantse Kerk.

Dat het Kulturhus een echte

Good Goan

Net als veel andere organisaties,

dorpsfunctie heeft, blijkt uit het

Ook de organisatie van het project

gaat de kerk online. De kerk-

verzoek van de huisartsen uit Laren

Good Goan moest helaas besluiten

diensten zijn te volgen via de kerk-

en Almen. Het Kulturhus is de

om de voorstellingen uit te stellen.

telefoon en via het speciale kanaal

centrale plek waar zij (potentiële)

Jammer, want koor en toneel-

‘Kerk Laren’ op YouTube. Een

coronapatiënten onderzoeken.

spelers waren enkele maanden

mooie manier om belangstellenden

Hiervoor is zaal Exel gereserveerd.

enthousiast aan het repeteren en

bij de kerk te betrekken en een

Iedere middag kunnen mensen

de kaartverkoop was goed gestart.

gevoel van ‘samen zijn’ te creëren.

daar terecht. De huisartsen maken

Gelukkig kunnen zangers,

Helaas zijn er in deze moeilijke tijd

eerst een telefonische inschatting

muzikanten en acteurs uitkijken

ook uitvaarten. Daarvoor heeft de

en vervolgens een afspraak met

naar 30 en 31 oktober, de data

overheid restricties opgelegd. Een

de patiënt. De ruimte wordt na elk

waarop nu Good Goan nu is

beperkt aantal mensen kan een

spreekuur schoongemaakt.

gepland.

uitvaartdienst fysiek bijwonen.

wennen, maar het lukt prima!

Ook hier biedt internet enige

Net als iedereen in Nederland,

Laornse Dorpskwis

uitkomst: de diensten zijn te volgen

hoopt het Kulturhus snel haar

Naast Good Goan moest een ander

via livestream op het YouTube-

deuren te kunnen heropenen.

belangrijk dorpsbreed evenement

kanaal van de kerk.

Maar wanneer en in welke vorm dat is, is op dit moment nog afwachten.


36 |

ADVERTORIAL

Corona-uitbraak - Dit artikel is geschreven vóór de Corona-uitbraak in Nederland. Op 20 maart heeft het kabinet vanwege de Coronacrisis besloten om alle verpleeghuizen per direct te sluiten voor bezoek. Ook ’t Talma. Wij hebben met pijn in ons hart uitvoering aan deze zeer ingrijpende maatregel moeten geven. De cliënten, medewerkers en ook de vrijwilligers van ’t Talma moeten zo goed mogelijk beschermd worden. Dat we sluiten voor bezoek, betekent ook dat er vanaf geen vrijwilligers meer op ’t Talma komen. Het vrijwilligerswerk is daarmee voorlopig gestopt, hoe vervelend wij dit ook vinden. Als de coronacrisis voorbij is, stellen we het zeer op prijs als we weer op de steun van onze zeer gewaardeerde vrijwilligers van ’t Talma kunnen rekenen. En misschien zelfs nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. t Talma wenst wensen de lezers van Laren! Magazine alle goeds.

Mandy Alferink coördinerend verpleegkundige met een van de bewoners van 't Talma


ADVERTORIAL | 37

Tekst: Rens Kruiper - Hanneke Janssen Tekst & Communicatie

Belevingsgerichte zorg waarin de mens centraal staat ’T TALMA BIEDT DIE WARME ZORGVOORZIENING Een licht en modern gebouw, rustig en overzichtelijk, een grote buitenruimte en dat allemaal in het centrum van Laren; dat maakt ’t Talma in Laren zo’n fijne plek voor mensen met dementie en mensen met lichamelijke klachten. Regiomanager Marco Jong vertelt graag over ’t Talma, dat deel uitmaakt van de organisatie Marga Klompé. "De basis van goede zorg zit hem wat mij betreft in

makkelijk schakelen in de wensen van de toekomst.

betrokkenheid en warmte. Volgens mij hebben we dat

Een voorbeeld zijn de automatische deuren. Het lijkt

bij ’t Talma heel goed voor elkaar. Met zo’n 55 mede-

misschien maar een klein iets, maar het kan enorm

werkers zetten we ons ieder moment van de dag in om

bijdragen aan de bewegingsvrijheid van de bewoners.

voor de 24 bewoners te zorgen voor het beste van elk

Verder is dit gebouw kleinschalig waardoor de lijnen

moment.”

kort zijn, we snel kunnen schakelen en binnen korte tijd beslissingen nemen. Voordeel is ook dat de naasten

Dankbare zorg voor kwetsbare groep mensen

vaak dichtbij wonen en zeer betrokken zijn in het dorp

“Het is heel mooi om zorg en begeleiding te kunnen

zelf. We hebben veel contact met bijvoorbeeld het

bieden aan de meest kwetsbare groep ouderen. We

Kulturhus, het kinderdagverblijf en de Plus. Ik denk dat

bieden deze mensen met veel warmte en liefde een

de kracht van een fijne woonplek hem zit in het lokale

fijne laatste woonplek. We begrijpen het heel goed dat

karakter. ’t Talma past perfect in Laren.”

het spanningen geeft als mensen van een eigen huis naar een woonplek als ’t Talma verhuizen. Daarom

Samenwerken aan een fijne leefomgeving

blijven we continu kijken naar mogelijkheden om

“Op dit moment brengen we nog beter in kaart wie

mensen zo veel mogelijk ontspannen te ontvangen en

onze bewoners zijn, wat zij willen en wat zij kunnen.

vrijheden te bieden waar het kan. Eén ding verandert

Het is belangrijk om te weten wat bewoners en hun

nooit en dat is de mensgerichte zorgverlening; want

naasten van ons verwachten, zodat we hier met zorg

de mens staat altijd centraal.”

op maat op in kunnen spelen.

Grote betrokkenheid Larense inwoners ’t Talma is zo’n vijf jaar geleden geopend. Het nieuwe karakter van het gebouw heeft veel voordelen, aldus Marco. “Omdat het gebouw zo modern is kunnen we

Ik denk dat de kracht van een fijne woonplek hem zit in het lokale karakter. ’t Talma past perfect in Laren.”


VOOR AL UW VOORKOMENDE RIETDEKKERS WERKZAAMHEDEN

Onderweg in gesprek met een potentiële klant? Maak op je telefoon de notitie en je collega kan direct de offerte uitwerken. Het gebruik van je e-mail, agenda en bestanden altijd bij de hand met de professionele oplossing van Office 365.

Per maand vanaf € 4,10 excl. BTW

Markeloseweg 35 7245 TP Laren (Gld) Tel. Mob.

0573 - 22 12 55 06 - 22 79 24 01

info@rietdekkersbedrijf-overmeen.nl www.rietdekkersbedrijf-overmeen.nl

Huenderstraat 3, Laren Gld Tel. 0573 46 08 19

Erkend lid van de vakfederatie rietdekkers

iets kopen.com

WEET U EIGENLIJK WAT U MOET DOEN IN GEVAL VAN NOOD?

Laren!Magazine_NR15_Adv_DieComputer.indd 1 30-04-20 07:59

een_Adv_A6_staand_OKT19.indd 1

Kwaliteit begint bij deze vakmannen

06-11-19 14:19

HET VERLENEN VAN DE JUISTE (EERSTE) HULP KAN LEVENS REDDEN. Weet u eigenlijk wel of er iemand in uw naaste omgeving hiervoor gekwalificeerd is? Of wilt u zelf misschien wel een cursus volgen? MynBHV biedt de mogelijkheid om diverse cursussen met betrekking tot bedrijfshulpverlening te volgen. De cursus is te volgen in één dag en wordt gegeven door een ervaren trainer.

Stegink Tweewielers • Rengersweg 18, Laren GLd. Tel. 0573 - 40 12 82 • info@stegink-bike.nl

www.stegink-bike.nl

www.fietskopen.com

Huurne 6 • 7245 VP Laren (Gld) • t. 06 504 16 338 info@mynbhv.nl • www.mynbhv.nl


ADVERTORIAL | 39

Regiomanager Marco Jong

Voor mensen als individu en samen

‘Goede zorg voor nu én in de

naar zorg wordt anders en groeit snel,

met elkaar. Want als we mensen aan

toekomst’

terwijl het aanbod aan (zorg)mede-

elkaar kunnen koppelen, levert dat soms

In oktober 2018 startte Marco als

werkers krimpt. In het gesprek met

mooie ontmoetingen op. Ook blijft

regiomanager van ’t Talma in Laren en

Marga Klompé had ik direct de juiste klik

het belangrijk om te kijken wat we zelf

De Hoge Weide in Lochem. In Lochem

en zo ben ik gestart. Ik zie het als een

kunnen doen en wat niet. We willen

doet hij dit samen met Maaike Konter. In

belangrijke taak om ook in de toekomst

namelijk heel veel zelf doen, maar

Laren heeft Marco veel aan de nauwe

de juiste zorg te kunnen blijven bieden

hebben daar niet altijd de mogelijk-

samenwerking met Justus Vriend

voor alle bewoners van Laren, Lochem

heden voor. Gelukkig merken we de

(regieverpleegkundige) en Mandy

en omgeving. Daarom is het zo

grote bereidheid van de naasten van

Alferink (coördinerend verpleeg-

belangrijk om alle betrokkenen, die

de bewoners en mensen in Laren die

kundige). “Ik heb lang in de ziekenhuis-

hier een bijdrage aan kunnen leveren,

als vrijwilliger iets kunnen en willen

wereld gewerkt als verpleegkundige en

te verbinden. Van (collega)zorg-

betekenen. De inzet van vrijwilligers is

later als manager in met name de acute

instellingen, bewoners en naasten,

van groot belang. De medewerkers van

zorg en wilde na deze jaren een ander

gemeente (maatschappij) tot aan het

’t Talma zijn net gestart met een nieuwe

werkveld verkennen. Ik hoorde en zag

kinderdagverblijf.”

‘wervingscampagne’ voor vrijwilligers

al veel van de ouderenzorg en vooral de

en dat slaat enorm aan. Via deze weg

grote dynamiek in dit werkveld trok me

doe ik dan ook graag een beroep op

aan. Het is ontzettend uitdagend om

alle inwoners van Laren om eens te

na te denken over hoe we ouderenzorg

bespreken of je iets voor de bewoners

voor nu en vooral naar de toekomst toe,

van ’t Talma kunt betekenen.”

optimaal kunnen organiseren. De vraag

Adres: Heuvelstraat 1a, Laren Telefoonnummer: 0573 - 462 331 Website: www.margaklompe.nl


40 |

L AREN! MAGA ZINE - CORONA SPECIAL

Laren in Beeld:

#Larenblijftthuis Ada Ritzer startte het project 'Laren blijft thuis'. Een prachtig initiatief voor de inwoner. Met beelden die de boeken ingaan. ‘Samen thuis, samen thuis.’ - Valesca, Jochem, Pomme & Nena

‘Het voelt heel erg dubbel; Door mijn werk in de thuiszorg heb ik veel contact met cliënten, maar mijn eigen kinderen en kleinkinderen 'Wie vandaag leeft, heeft morgen een fijne herinnering.’

moeten op 1,5 meter afstand

- Dirk, Annemarie, Lize, Suus & Wout

blijven..’ - Anneke

‘We genieten van de kleine dingen door deze tijd met elkaar.’ - Jorn, Inge, Roin, Dees & Jent


L AREN! MAGA ZINE - CORONA SPECIAL | 41

Laren in beeld

‘Gelukkig zijn we sámen thuis. Door het coronavirus is er veel veranderd. Eerst even wennen aan het thuiswerken en thuisonderwijs. Ondertussen hebben we onze draai aardig gevonden.' - Anja, Henk, Jan, Demi, Meike, Chelsea & Joep

‘Het is een uitdaging om werk en kinderen te combineren in één huis zonder extra kamer, maar we proberen er een feestje van te maken. We zijn allemaal gezond, dat is uiteindelijk voor iedereen het meest belangrijk.’ - Ellen, Diederick, Luuk, & Maud

‘Met dit mooie weer zijn we elke dag in onze tuin te vinden en maken we er samen onze droomtuin van. Moestuintje, kippetjes, toestel: genoeg te doen...’ - Roland, Karin, Suus & Tijn

‘De crisis betekent voor ons veel aanpassen.. het is aanpassen met elkaar hoe we deze tijd doorkomen. We missen onze fysieke sociale contacten maar 'Ik had van mijn zwangerschapsverlof iets anders

tegelijkertijd zijn we erg dicht

voorgesteld. Maar we kunnen in ieder geval

bij iedereen door het intensieve

zeggen dat dit er één is om nooit te vergeten.

contact op een andere manier.’

Nu maar extra genieten van onze kindjes!’

- Twan, Leonie, Levi

- Alette, Isa & Stan


Naamloos-1 1

17-11-16 11:53

Vertrouwd onderhoud bij Autovakmeester Slettenhaar

• 24 maanden garantie op onderdelen en reparaties • APK-keuringen • Onderhoud en reparatie van alle merken • 24/7 Europese pechhulp • Schadeherstel • Bandenservice • Uitleesapparatuur • Gratis leenauto

SLETTENHAAR

Lochemseweg 161c, Harfsen, 0573-431704 harfsen@garageslettenhaar.nl www.garageslettenhaar.nl


IK GEEF DE PEN DOOR... | | 4343

Anton Paalman (Klunegoor). Tja en dan krijg je zomaar de pen in de maag gesplitst door ansbroek. Voor degene onder ons die niet Bekm het in ig acht woon en oud jaar 57 bijna pe), Snip de (van Mijn naam is Dick Jansen de noordkant van Laren in de buurt van de kinderboerderij en de aan ligt roek ansb Bekm Het en; zoek en moet dat ze r weten waa bos, waar je vroeger vaak schaatsen kon toen het in en midd plek een is l inke Roow de s, lezer e jong hele ijsbaan Roowinkel. Voor de we nog echte winters hadden. een klein gemengd bedrijfje. Hier woonde ik met mijn vader, Op deze plek ben ik geboren en getogen. In mijn jeugd was het bij in. moeder en grote zus, maar ook opa en oma woonden er nog ds vleesvarkens en nog wat kippen. Pa hielp ‘s ochtends en ’s avon Opa runde de boerderij, met 14 koeien, 20 fokzeugen, biggen, Ik liep als klein kereltje hele dagen bij opa op de boerderij is. ers Farm For nu wat bij en werk uit rest de voor ging en met melken ik was niet zo handig………..(ik heb namelijk maar ja, r Maa en. word te boer later om plan van vast ook dan te scharrelen en was voor ze de Lagere Landbouwschool in Laren toch niet zo geschikt één hand, rechts heb ik een onderarmprothese). Vandaar dat wel even het werd de Mavo op de Waerdenborch in Holten. Dat was Dus an. gega toe naar r zeke daar ik was rs ande ten, acht mij ijds Larensebroek, naar een grote scholengemeenschap met dest het in ) eren kind 50 – (40 oltje scho klein heel een van , schrikken de vierjarige Mavo, kon ik dan toch eindelijk de over en hebb te an geda jaar vijf na ijk ndel Uitei n. inge leerl al meer dan 1200 bouwschool in Zutphen. richting in waar mijn interesse lag, naar de Middelbare Land het Almelo, het was inmiddels 1984, kroop het bloed toch waar in tie alisa speci jaar een nog na daar en hen Zutp jaar drie Na rnemersplan gemaakt, financiering geregeld, onde een Dus en. word te oer ensb vark plan van g stelli ik was niet gaan kon en n plus an en een bouwplan gemaakt voor een stal met 120 fokzeuge gega zee in emer aann een met gd, vraa opge tes offer der en her en aal klaar voor. Alleen de vergunningaanvraag moest nog word helem er en itie amb vol was ik om, Kort en. bigg nde hore bijbe ingediend, maar dat zou de aannemer voor mij regelen. s, kondigde de toenmalige minister van Landbouw, Gerrit Brak En toen werd het vrijdag 2 november 1984. Op die dag om 12:00 ging op de pluimvee en varkenshouderij in slot een ng inga llijke idde onm met er dat en, zegg e wild Dat de interim-wet af. wel vergeten. Dus daar ging mijn droom om het kon , lopen had aag anvr inga unn verg geen nog die een Nederland. Ieder zelfstandig boer te worden. ens KI in Harfsen gaan werken, de eerste twee jaar Vark de bij ik ben en lgd gevo or inat insem ens vark us curs Daarna heb ik een ik zorger. Echter het kan raar lopen in de wereld. In 2000 heb als inseminator en daarna ruim 12 jaar op stal als berenver mij in 1984 bij de opstart van mijn bedrijf, de wat , bouw Land van e steri mini elfde datz van l rdee onde een gesolliciteerd bij bijna 20 jaar. voet dwars gezet had. En hier werk ik dus inmiddels alweer een en Ondertussen is er privé natuurlijk in al die jaren ook wel het paar jaar met ander gebeurd. Allereerst in het begin van onze relatie een zijn we alweer Gerda in de grote stad (Exel) samengewoond. En inmiddels Marjolein, ruim 31 jaar getrouwd en samen hebben we in de vorm van Stefan en Bianca drie prachtige kinderen gekregen. Dan rest mij tot slot om de pen door te geven aan mijn buurman Peter Seuters.


44 |

V.V. WITK AMPERS

Leven zonder voetbal… "Het was een rare gewaarwording zo’n twee weken na het stilleggen van alle voetbalcompetities. Ik stelde mezelf de vraag: mis ik het voetbal? Maar voordat ik deze vraag kon beantwoorden bekroop mij het gevoel ‘waar heb ik me eigenlijk druk om gemaakt de afgelopen jaren’? Er ging geen dag voorbij of de gedachten waren bij mijn favoriete clubje: is er nieuws, waar spelen we volgende week tegen, uitkijken naar een wedstrijddag, balen na een nederlaag etc. Of druk met de spelers van ons team, in mijn geval Speciaal Voetbal bij Witkampers. Van allerlei dingen regelen er rond om heen tot het uitzien naar en genieten van de training op zaterdagmorgen met de blije gezichten van spelers, ouders en begeleiding. Want ineens blijkt alles erg betrekkelijk te zijn met de realiteit van de coronacrisis! Het woord relativeren wordt dan pas echt duidelijk. Want inderdaad ik kwam tot de conclusie dat ik me de afgelopen tijd totaal niet druk heb gemaakt over de belangrijkste bijzaak in het leven: voetbal. We worden oververspoeld door berichtgeving over het virus, bijna elk tv-programma gaat er over. Het is stiller op straat, behalve je eigen vrouw en collega’s zie je bijna niemand meer. Een blokje om met de hond, een rondje hardlopen en een bezoekje aan de supermarkt; dat is het dan wel. Gelukkig houden sociale media je nog enigszins in contact met de buitenwereld. Zo hebben wij bij het Speciaal Voetbal een groepsapp, waarbij iedereen op zaterdag een foto of video mag laten zien die te maken heeft met voetbal. Leuk, maar echt voetbal? Ach, ik ga er eigenlijk al een beetje vanuit dat ik de komende maanden niet op het veld zal staan of in een stadion zal zitten… Nu bijna twee maanden later denk ik nogmaals na over de vraag: Mis ik het voetbal… Nee, niet in de zin van winst of verlies of het fysieke aspect. Rationeel gezien is dat niet belangrijk, maar o wat mis ik het samenzijn met anderen op het veld, lekker dollen op het veld, lachen, plezier maken. Het stomme gedram op de tribune met medesupporters waar je al tientallen jaren om de twee weken naar uitkijkt. Het gaat misschien nergens over, maar dit zijn voor duizenden mensen de uitjes die het leven aangenaam maken. Even uit de sfeer van huis en werk, een uitlaatklep zowel fysiek als mentaal. Dit is wat voetbal (en sport in zijn algemeen) zo belangrijk maakt. Voetbal betekent ook verbinding, je hoort ergens bij en samen maak je er een mooie dag, wedstrijd of training van. Als dit samen tijdelijk wegvalt merk je dat je het voetbal toch wel mist! Ik hoop dat de Witkampers familie elkaar zo snel mogelijk weer in een goede gezondheid op het Leussinkpark mag treffen. Om te voetballen, voetbal te kijken en te genieten van elkaars aanwezigheid ook tijdens de derde helft!” Bert Gotink - Leider Speciaal Voetbal


V.V. WITK AMPERS | 45

VOETBALVERENIGING

Witkampers Tekst: Bert Gotink

Het werken aan de velden gaat 'gewoon' door. Er wordt even niet gevoetbald op de velden van de Witkampers. “Echt een rare tijd”, verzucht Jan Schepers namens de terreincommissie. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt, maar het werk rond de velden gaat door.” Op het moment van schrijven is de terrein-

door Bertus Stegeman of Appie Woestenenk

commissie druk met de voorbereidingen voor de

getrokken worden.” In Corona tijd is dat allemaal

renovatie van veld 2 en de oefenhoek. Werkzaam-

anders. “Grasmaaien doe je toch alleen”, zegt

heden waarmee de aannemer eind april is

Wim. “Soms krijg ik via Jan Schepers de vraag om

begonnen. “We zorgen er voor dat alle materialen

een keer extra te maaien, maar dan kan ik gaan

en doelen van de velden af zijn, zodat de aan-

wanneer ik dat wil. Voor de vrijwilligers staat er

nemer kan beginnen met de werkzaamheden.

koffie beneden. Als er meer vrijwilligers zijn gaan

Dit doen we op dinsdag met een clubje van vijf

we om en om wat drinken. Je wilt toch zo weinig

of zes mensen. Wel komt iedereen nu op

mogelijk in contact komen met elkaar. Je praat

verschillende tijden, maar er zijn ook mensen

even op afstand, maar het is wel improviseren.

die nu liever niet komen. Natuurlijk hebben we

Het is anders, normaal gesproken hebben we

hier alle begrip voor”, vertelt Jan.

samen een pauze in de kantine, om daarna weer aan het werk te gaan.”

Normaal gesproken wordt er op dinsdag met 12 mensen en op vrijdag met 5 mensen gewerkt.

Zowel Jan als Wim benadrukken dat zij niet alleen

De werkzaamheden voor de vrijdag vallen nu weg.

zijn. “Er zijn een heleboel vrijwilligers die wat

“Johanna Koerselman en Jan Lubbersen zorgen

doen”, vindt Wim. “En het is moeilijk om namen te

altijd dat de kleedkamers schoon zijn voor het

noemen, want dan vergeet je altijd mensen.”

weekend, dat hoeft nu natuurlijk niet. Net zoals lijnen trekken en het schoonvegen van het terrein.

Daarom vanaf deze plek namens alle Witkampers

Deze mensen zijn nu even werkloos”, aldus Jan

leden een bedankje aan iedereen die deel uitmaakt

Schepers. Wat wel doorgaat is het grasmaaien!

van de terreincommissie. Zij zorgen ervoor dat

Wim Holstege en Marinus Scheggetman zijn de

de accommodatie up to date blijft en dat we,

mannen voor deze klus. “Normaal gesproken

wanneer dan ook, weer optimaal hiervan kunnen

gebeurt dit altijd op de donderdag”, verduidelijkt

genieten.

Wim Holstege. “Dan kunnen de lijnen op vrijdag


46 |

Bedankt!

Laren! Magazine is een onderdeel van Ovii.

voor jullie medewerking

www.ovii.nl Laren!Magazine_NR17_Adv1/4_Ovii kopie.indd 1

05-05-20 08:00


Verhalen van Larenaren Anouchka Hogervorst (28)

L AREN! MAGA ZINE - CORONA SPECIAL | 47

Een week uit de levens van de fysiotherapeuten van Paramedisch Centrum Laren: Patiënten worden

Begeleider gehandicaptenzorg,

afgebeld en doorgepland

Walnotenhof, Zozijn.

naar het moment dat

Wat een gekke tijd, alles gaat ineens anders.

we weer aan het werk

‘Komt de bus?’ Nee, vandaag komt de bus

hopen te mogen.

niet om jou naar werk te brengen. ‘In het

Administratie wordt

weekend thuis slapen?’ Nee, in het weekend

tussendoor weggewerkt

bij papa en mama slapen kan even niet.

en er wordt sporadisch

Lastig, als je normale alledaagse structuur

een patiënt met een vitaal

die jou duidelijkheid en rust geeft, er

beroep behandeld of patiënten

nu niet is. Het is moeilijk, iemand met een

waarbij een behandeling echt noodzakelijk is. Hiervoor

verstandelijke beperking te laten begrijpen

gebruiken we beschermende kleding. Geregeld bellen

wat er nu allemaal aan de hand is. Toch is er

of mailen we, om toch een vinger aan de pols te houden

ook ruimte voor mooie initatieven van

bij het verminderen van klachten of het op peil houden

familie, vrijwilligers en ondernemers. Extra vaak iets lekkers bij de koffie,

van de opgebouwde conditie. We doen 'beeldbel'

live muziek op het plein en iPads om te kunnen videobellen met thuis.

consulten met cliënten die begeleid worden bij hun

Het is een tijd die wat extra’s van je vraagt als begeleider in de

revalidatie van bijvoorbeeld een nieuwe heup. Een part-

gehandicaptenzorg. Maar met liefde voor het werk en een glimlach

ner wordt gecoacht bij het oefenen van een patiënt die

op je gezicht, blijft het zonnetje schijnen!

een beroerte heeft gehad. Omdat het behandelen van de meeste patiënten niet mogelijk is ontstaat het idee

Reizen = vrijheid

om instructievideo's op te nemen en huiswerkoefenschema's te maken. Als volleerde filmploeg worden er

Wie had er ooit gedacht dat de wereld

foto’s en video’s (op)genomen. De twijfels over hoe we

op slot zou gaan? Dat ik mensen moest

in beeld komen en of de muziek wel of niet te hard staat,

bellen dat hun vakantie niet door

slaan toe. Maar… we gaan door... voor het goede doel.

kan gaan terwijl de koffers al gepakt

Het valt tijdens het filmen op dat we de muren ook wel

stonden? Dat ik slapeloze nachten zou

weer eens kunnen gaan schilderen...nieuwe plannen

hebben of ik mijn klanten nog op de

wellen op. De praktijk wordt eens goed opgeruimd. Een

laatst beschikbare vluchten terug naar

knielende fysiotherapeut plakt de plinten en kozijnen af,

Nederland kan krijgen? Dat ik nul

terwijl de sterkste therapeuten de grote apparaten van

inkomsten heb en wel druk ben met annuleringen,

de kant halen. De oefenzaal wordt gesausd in wit en

omboekingen en me samen met mijn klanten afvraag óf en

mooi blauw. En er wordt via beeldbellen wekelijks

wanneer we weer op reis kunnen? De reisbranche wordt

vergaderd met elkaar om op de hoogte te blijven van

enorm getroffen in deze coronacrisis maar ik blijf positief!

alle ontwikkelingen. Dit leidt soms tot wat hilariteit,

Nu dromen, straks reizen…

omdat er weer iemand is die geen beeld of geluid heeft. Al met al vervelen we ons nog niet, maar we missen

En als je weer gaat reizen, boek je dan bij mij? Als lokale

enorm het echte contact met de cliënten.

ondernemer sta ik dicht bij mijn klanten, je krijgt echt advies op maat en als je reis anders verloopt dan je gedacht had,

Vanaf 1 mei zijn de Corona-maatregelen voor fysio-

dan is het fijn om een persoonlijk aanspreekpunt te hebben.

therapiepraktijken iets versoepeld. Gefaseerd en

En kopen bij lokale ondernemers wordt natuurlijk de

volgens de richtlijnen van het RIVM en onze beroeps-

nieuwe trend na coronatijd, als we allemaal wat meer

vereniging wat betreft de hygiëne zullen we geleidelijk

maatschappijbewust zijn geworden.

behandelingen weer op gaan pakken. Blijf in beweging

Warme groet, Thérèse / Face2Face Travel

en pas goed op elkaar!


48 |

ADVERTORIAL

"Mensen hebben voldoende ruimte om te genieten van hun vakantie" - eigenaren Helma en Arian Reurslag


ADVERTORIAL | 49

Tekst: Rens Kruiper - Hanneke Janssen Tekst & Communicatie

Natuurcamping de Vrolijk 50 jaar! DÉ PLEK VOOR RUST, RUIMTE EN ONTSPANNING

Van een flinke lading zand die werd afgegraven tot een volwaardige camping met maar liefst 150 plekken; Natuurcamping de Vrolijk in Laren bestaat alweer 50 jaar. De trotse eigenaren Helma en Arian Reurslag vertellen er graag over. “Toen er 50 jaar geleden zand werd afgegraven, vond

Op naar de volgende 50 jaar

mijn opa het een goed idee om een camping te

“Na 50 jaar Natuurcamping de Vrolijk zijn we niet van

beginnen rondom de ontstane vijver. Hij startte met

plan om de camping op een andere manier voort te

tien kampeerplekken en na het aankopen van een stuk

zetten”, aldus Arian. “We willen geen standaard

bos werd dit uitgebreid naar 40 campingplekken. Door

camping met animatieteams of iets dergelijks. We

de jaren heen is dit uitgebreid naar 150 plekken. Sinds

zijn juist de camping voor degenen die op zoek zijn

2018 zijn wij de eigenaren van de camping en daarmee

naar rust. Natuurlijk blijven we moderniseren waar

dus de derde generatie die aan het roer staat. We

mogelijk. Bijvoorbeeld met WiFi-bereik. Maar ook

zijn er trots op dat we deze camping hebben op deze

omdat er hier mensen komen die op zoek zijn naar rust

prachtige plek in Laren”, vertelt Arian.

en ruimte, willen ze soms juist geen WiFi ontvangen. Dat ze die rust kunnen vinden op ons terrein, is juist wel

Rust en vrijheid blijven kenmerkend voor De Vrolijk

uniek, denk ik.”

Van een klein toiletwagentje naar een gebouw voor sanitair met alle moderne voorzieningen; de camping

Natuurcamping, maar geen naturistencamping

is in de afgelopen 50 jaar niet alleen qua capaciteit,

“Het komt nog wel eens voor dat mensen denken dat

maar ook zeker qua kwaliteit verbeterd. Helma vertelt:

wij een naturistencamping hebben, maar wij hebben

“Ik vind het mooi dat de camping is gemoderniseerd,

een natuurcamping. Dat is wel een flink verschil dat ik

maar dat de rust en ruimte altijd hetzelfde zijn

graag nog eens duidelijk wil uitleggen”, vertelt

gebleven. Dit is ook kenmerkend aan onze camping.

Helma. “We hebben dus echt een natuurcamping,

We zijn een plek blijven bieden aan mensen die op zoek

waar iedereen van de natuur geniet, maar gewoon met

zijn naar de vrijheid in de natuur. Dat betekent voor ons

kleren aan. Voor het natuurkampeerterrein hebben we

dat mensen voldoende ruimte hebben om te genieten

wel een apart stuk van de camping ingeruimd met

van hun vakantie.”

25 kampeerplekken. Het particuliere terrein bestaat uit de resterende 125 kampeerplekken. Dit is onderverdeeld in kampeerplaatsen en kampeerbungalows.”


• Tot wel 150 km op een volle accu • Volledig opgeladen in 6 uur • 990 kg / 6.6 m3 laadruimte

Heerlijker kan het niet!

De nieuwe eVito;

de eerste elektrische bestelwagen in zijn klasse! Zelfgemaakt Italiaans ijs!

Mercedes-Benz Vans. Born to run.

Holterweg 1, Laren (Gld) | Tel: 0573 402 427 Deventer Dortmundstraat 8, 7418 BH, 0570 - 634 569. www.mb-wensink.nl, info@wensink.nl

www.arisfrieterie.nl | info@arisfrieterie.nl

terie_LarenMagazineNR9_Adv.indd 1

30-04-18 13:51

VAN BILLERBECK TOT ZUTPHEN Nieuwsgierig naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kom dan eens bij ons langs in Holten! Hanneke

Esperanza

Simone

Elise

www.hannekejanssen.nl

Rens

Marije

VERLENGD TOT EN MET 28 MAART 2021

DORPSSTRAAT 39 ALMEN WWW.MUSEUMSTAAL.NL DI- ZO 11.OO - 17.00 UUR


ADVERTORIAL | 51

Over de camping Natuurkampeerterrein Geen lawaai, geen vaste standplaatsen, geen huisjes, geen geparkeerde auto´s naast de tent, geen verzorgd vermaak, maar wél met een minimum aantal vierkante meters per kampeerplek, een dosis privacy en goed basis sanitair. Kortom: geniet van de luxe van eenvoud en ontspan in een mooie omgeving! Op het natuurkampeerterrein geniet u van rust, ruimte en buiten zijn.

Kampeerbungalows De kampeerbungalow is een kruising tussen een tent en een bungalow. Het is een vriendelijk ogend, zeshoekig vakantiehuisje met een dak van oersterk, licht doorlatend zeildoek. Een kampeerbungalow biedt een zee van licht en ruimte en is comfortabel ingericht. Op de camping zijn er vier- en zespersoons gezinsaccommodaties beschikbaar. De zeer complete standaard inventaris staat garant voor een uitgekiende balans tussen eenvoud en luxe. Voor een vakantie met kinderen is een kampeerbungalow uitermate geschikt, maar ook sportieve ouderen genieten in dit feel-good huisje, dat een aangenaam kampeerverblijf is gedurende de maanden mei tot eind september. Jong en oud kampeert op z’n best en op z’n leukst! Uniek en in harmonie met de natuur.

Kampeerplaatsen Van een mooie bosplek tot een plek aan het water. Met of zonder elektra van zes ampère. We bieden veel variatie wat betreft de kampeerplek met een tent, caravan, kampeerauto en camper. Veel kampeerplaatsen zijn voorzien van stroom en water in de buurt. In de nabije omgeving bevinden zich een aantal slechtweer- en sanitaire voorzieningen. Ook aan de kinderen is gedacht. Op verschillende plaatsen kunnen de kinderen hun gang gaan in de speeltuin en/of zandbak. Daarnaast kan de gast natuurlijk gebruik maken van onze prachtige natuurvijver. Elke plaats is omgeven

NATUURCAMPING DE VROLIJK Adres: Wittendijk 4, Laren • Website: www.campingdevrolijk.nl Telefoonnummer: 0573 - 401 941 • E-mail: info@campingdevrolijk.nl Aantal plaatsen: 150 • Reserveren: www.campingdevrolijk.nl/reserveren

door de bosrijke natuur waar rust, ruimte en gastvrijheid voorop staat.


52 |

L AREN! MAGA ZINE - CORONA SPECIAL

Familie Leerkotte Een bijzondere tijd die ook nog eens bizar werd. Verhuizen naar een andere plaats tijdens de coronacrisis. De familie Leerkotte; Maarten & Tamara (38), en de kinderen Teun (9), Flore (7) en Pom (4) zijn op 28 maart aan de Boerkamp in Laren komen wonen. Op vrijdag 27 maart zouden de kinderen hun laatste schooldag op de Salto in Rijssen hebben, om vervolgens op maandag 30 maart te starten op de Branink. Teun in groep 6, Flore in groep 4 en Pom in groep 1. Ze hadden er zin in! Op zondagavond 15 maart werd door Mark Rutte bekend gemaakt dat per direct en tot 6 april de scholen zouden

Marit Fokkink

sluiten. Op dat moment wisten de kids Leerkotte dat die vrijdag daarvoor dus, nietsvermoedend, hun laatste school-

Ik word wakker door de zon in

dag op de Salto in Rijssen was. Jammer, want er was een leuke

plaats van mijn wekker om 6:45

afscheidsfeestje georganiseerd die in het water is gevallen.

uur. ‘s Ochtends skate ik een

Een lief kaartje van de juffen viel op 28 maart in de Larense

rondje door Laren, ik fiets niet

brievenbus. Veel geluk in Laren. En dat afscheid zouden ze

meer naar Lochem. Ik schilder, lees en speel veel spelletjes,

later nog wel vieren...

maar ik zit niet met mijn neus in de leerboeken. Maar dat is niet

Foto: AIM foto

hoe deze weken “horen” te zijn. Ondertussen werden de huiswerktaken van de Salto ingewisseld voor de schooltaken van de Branink. Ondanks alles heeft

Examenleerling zijn ten tijde van de Covid-19 crisis, dat is even

de familie het enorm naar hun zin in Laren! Maar de kinderen

wennen. Natuurlijk ben je blij als de toetsweek wordt verplaatst,

kunnen niet wachten om kennis te maken met hun nieuwe

dan heb je een weekje extra om te leren, minder stress en even

klasgenootjes.

wat vrije tijd. Het maken van de biologie toets in de gymzaal was eigenlijk ook wel prettig, het was er rustig. Maar het was niet prettig om abrupt weg te worden gestuurd bij je tweede toets. Met lichte zenuwen had ik op de fiets gezeten, totdat ik leerlingen mijn richting op zag fietsen. Het flitste wel even door mijn hoofd van, het zou toch niet afgelast zijn? En ja hoor. Ik kon weer naar huis.

Verhalen van Larenaren

Eén keer eerder is er geen centraal eindexamen geweest, meldde mijn mentor in een klassikale video call. Het jaar was 1945, tijdens de bevrijding. Het was rumoerig in Nederland, er werd gevochten en gevierd. Zoals een docent aan het einde van de les het bord wiste, verdreven de bevrijders de bezetters van het land. Op sommige plekken was de whiteboard marker iets hardnekkiger, de docent moet iets langer de spons over het bord wrijven, maar uiteindelijk lukte het hem het hele bord


L AREN! MAGA ZINE - CORONA SPECIAL | 53

En dan staat opeens alles stil... Begin maart leek het weer een mooi jaar voor Unieke Uitjes te worden. Een goed gevulde agenda, een goed team en flink geïnvesteerd. Het geluk lachte me toe. De hele winter onderhoud gehad aan de voertuigen en materialen en we hadden een grote investering gedaan in 35 hagelnieuwe E-Choppers. Naarmate we verder het voorjaar in zouden gaan, was de agenda al echt goed gevuld. Tuurlijk, er was wel wat berichtgeving over het coronavirus in China, maar ja, da’s China…Hoe kon dat ons nou raken in de mooie rustige Achterhoek? Mijn accountant had me al wel een waarschuwing gegeven dat Foto: AIM foto

dit impact kon gaan hebben, maar we waren zo druk met uitjes inboeken dat we ons geen zorgen maakten. De agenda was immers al lekker gevuld. Toen werd het 15 maart. De horeca moet verplicht dicht. 16 maart houdt Premier Rutte een toespraak. Er

glimmend schoon te krijgen. Dit jaar vieren we die

worden vergaande regels in het leven geroepen. Je hoopt op dat

75 vrije jaren, met vlaggetjes bij ieder huishouden.

moment dat het zo’n vaart niet zal lopen, maar dat doet het wel. De

Het voelt erg dubbel, want we zijn ontzettend

enige mails die daarna nog binnenkomen zijn annuleringen. Grote

dankbaar voor de bevrijders, maar door het corona-

groepen, kleine groepen: iedereen haakt af. De agenda kleurt rood.

virus zijn we ook in deze tijd weer een beetje beperkt

Alles staat stil… Horeca dicht… Geen groepen… Geen vakantie-

in onze vrijheid.

gangers…Wie had dat ooit gedacht, 0 inkomsten! Maar nog wel alle kosten… Je boert gelijk achteruit en flink ook. Het tweede kwartaal is

Daardoor is het best spannend om in je examenjaar

van oudsher het beste kwartaal in de recreatiebranche. Dit kwartaal

te zitten. Ik ben vast geslaagd, ik moet nog een paar

kan als verloren beschouwd worden. Er dient in de goede maanden

kleine toetsjes maken maar mijn cijfers zijn niet meer

eigenlijk weer kapitaal opgebouwd te worden voor de wintermaanden.

onderuit te schoppen. Maar voor veel van mijn klas-

Dat is ook onzeker. En wat te doen met al het personeel? En de

genoten doemen er onzekerheden op. Hoe moet ik

verzekeringen? We hebben 150 voertuigen in de verzekering, maar

een studie kiezen in deze tijd? Of een kamer vinden?

zal mijn verzekeraar coulant zijn? En wat kan ik van de overheid

Laat staan een introductieweek, een essentieel

verwachten? Het besef komt al snel: er zullen wat handvatten aan-

begin voor je studentenleven! De overgang van de

gereikt worden, maar we zullen het zelf moeten rooien, het wordt

middelbare school naar de vervolgopleiding is een

echt simpelweg de broekriem aanhalen en uitzitten. Je probeert er

kantelpunt naar zelfstandigheid. Het ontbreken van

het beste van te maken en kijkt waar je anderen nog kan helpen en

vrijheid belemmert dat enorm.

probeert nog eens wat, maar mijn wereld is echt wel een stukje ingestort. In de hal van Unieke Uitjes kom ik momenteel zo min

Natuurlijk ben ik blij met een duidelijke overheid die

mogelijk. Ik kan het niet aanzien dat alles stilstaat en er zoveel nog

alles doet om de samenleving te beschermen. Ik

onduidelijk en onzeker is. En als dit achter de rug is, komen de groepen

ben het 100% eens met de maatregelen, we moeten

dan wel weer terug? Of zal iedereen de kat uit de boom kijken?

er maar het beste van maken. Iedereen moet nu samenwerken, ook als dat geen introweek of geen

Noot van de redactie: Dit verhaal is aangeleverd kort na de intelligente

vakantie betekent.

lockdown. Martijn is niet stil blijven zitten maar is op zoek gegaan naar een andere invulling voor de hal en voor zijn personeel. En die heeft hij

Misschien kunnen we dan over een aantal jaar wéér

gevonden. Voor Mepal Lochem assembleert hij momenteel (i.s.m.

de vlaggetjes buiten hangen, maar dan voor de

drie horecabedrijven) meer dan 30.000 stuks aan materialen en

bevrijding van het coronavirus.

werken er dagelijks 15 tot 22 mensen in de hal (op 1,5 meter afstand van elkaar). Een mooie manier van ondernemen om er zo voor te zorgen dat er toch inkomsten binnenkomen.


54 |

HET GEZIN ACHTER

Tekst: Nena Keessen - VanKees

“Het gezin achter... Marco & Ina Nijhof Een gezin met twee ondernemers, of moet ik zeggen vier ondernemers: bij de familie Nijhof zit ondernemen in het bloed! Marco is eigenaar van Autobedrijf Nijhof en Ina is mede-eigenaar van Salon Lamar. En bij zoons Hessel (19) en Sam (16) kriebelt het ook om zelfstandig ondernemer te worden. Autobedrijf Nijhof is opgericht door Henk en

“Inmiddels werken we met een team van vijf

Gerrie Nijhof. Zij zijn begonnen aan de Molendijk bij

medewerkers. De corona tijd is voor ons een

ouders van Gerrie in de schuur. Later zijn ze naar

onzekere tijd. We zijn druk aan het bedenken hoe

de huidige locatie aan de Holterweg verhuisd.

we onszelf, onze medewerkers en onze klanten

Marco (51) heeft het autobedrijf van zijn ouders

kunnen beschermen en toch kunnen werken. Dat

overgenomen. Naast het runnen van zijn bedrijf

is echt heel lastig!”, vertelt Ina. “Naast dat het

heeft hij een aantal hobby’s. “Het restaureren van

financieel een onzekere tijd is, mis ik het contact

klassieke motoren is een grote hobby van me.

met mensen ook heel erg. Maar we gebruiken de

Daarnaast rijd ik toertochten met klassieke

tijd nu om ons online bij te scholen.”

motoren in Italië, Spanje en Luxemburg”, vertelt Marco. “En samen met Sam sleutelen we aan

Daarnaast is Ina sinds anderhalf jaar fit- en

crossbrommers.” In het begin van de coronacrisis

voedingscoach. “Ik geef voedingsadviezen en

was het erg rustig in de werkplaats. “Maar onder-

begeleid mensen naar een gezondere leefstijl.

tussen is de werkplaats weer hartstikke druk. Op

Daarnaast help ik ook sporters met betere

gepaste afstand kunnen we onze klanten weer

prestaties, sneller en beter herstel, minder

helpen!” Ook liggen er plannen om de werkplaats uit te breiden. “Indien het

blessures en meer energie.” Ina is zelf verwoed sporter: hardlopen, bootcamp, spinning,

coronavirus niet te veel tegenslag geeft, wordt de werkplaats

wielrennen; vorig jaar liep ze zelfs vier marathons. “Ik ben erachter gekomen hoe belangrijk voeding

binnenkort uitgebreid.”

voor je lichaam is. Door mijn leefstijl te veranderen voel ik me een ander mens! Dit geeft mij zoveel

Ook Ina (50) is ondernemer: samen met Lida

energie dat ik nu ook anderen wil helpen om een betere en gezondere versie van zichzelf te

Romijn start zij in

worden.”

1992 kapsalon Lamar.

“We hebben allemaal graag mensen om ons heen, dat missen we nu wel!” - Ina


HET GEZIN ACHTER | 55

Hessel (19) Volgt de opleiding

Sam (16) is een echte techneut.

Manager-Horeca-

Hij zit nu in de

Ondernemer op

examenklas van de

het ROC Aventus in

Mavo op het Staring

Apeldoorn. “Ik heb het

College in Lochem.

afgelopen schooljaar

“We hebben veel toetsen

een half jaar stagegelopen

en mondelinge examens

op Mallorca bij het restaurant Marc Fosh. Ik heb hier veel ervaring

online”, vertelt Sam. Het is een lastige en rare tijd. Sam voetbalt

opgedaan in de keuken”, vertelt Hessel. Het inspireert

graag, hij crost en sleutelt graag aan brommers; zijn

hem om verder te gaan leren voor chefkok. Komend jaar

Honda MT en MTX. De brommercross is één van zijn

stond een stage in de hotelbranche op het programma,

favoriete evenementen. Helaas ging dit vorig jaar niet

in Ierland of Londen. Maar door het coronavirus gaat dat

door. “Ik wil straks de opleiding autotechniek gaan doen

waarschijnlijk niet lukken. “Daarnaast heb ik een bijbaan

aan het ROC in Apeldoorn”, vertelt Sam. “En wie weet

bij restaurant de Lemon Tree in Deventer. Maar die zijn

kan ik straks het bedrijf van mijn vader overnemen…”

momenteel ook gesloten”, vertelt Hessel. “Ik hoop ooit mijn eigen restaurant te kunnen openen.” Ook Hessel is een fanatieke sporter: hij loopt hard, gaat naar de sportschool en als het kan voetbalt hij.

“Je hebt veel verplichtingen maar je onderneemt uiteindelijk zoals jij dat wilt” - Sam


56 |

ONT WIKKELINGEN IN ONDERNEMERSL AND

De grootste behoefte van ondernemers en leiders in deze tijd?

Ontwikkelingen in Ondernemersland Laren heeft een bloeiende ondernemersvereniging. Iedere editie krijgen deze ondernemers de mogelijkheid om informatie aan te leveren voor de "ontwikkelingen in ondernemersland".

Sparren en ervaringen delen met experts en mede-ondernemers/ leiders. Om samen sterk te -blijven- staan. Herkenbaar? Ook InterneKracht gelooft in het motto “Samen sterk!”. Daarom werkt ze al drie jaar samen met het KrachtTeam. Experts met ruime ervaring in

Nieuwe producten, innovaties en interessante ontwikkelingen kunnen hier (gratis) gedeeld worden! Tevens heeft in iedere editie een ondernemer de mogelijkheid een column te schrijven over een van zijn of haar producten. Wilt u hier informatie voor aanleveren? Mail dan naar info@larenmagazine.nl

leiderschap, ondernemen en het versterken daarvan. Zij zijn vanaf april ook online en op 1,5 meter afstand inzetbaar als Raad van DaadKracht:

• •

om te sparren/coachen voor begeleide workshops, kennis- en sparsessies

Nieuw logo ondernemers Laren Gelderland

voor gesubsidieerde ontwikkeling van vakmensschap

Heb je een grotere uitdaging? Na de analyse en advies van de juiste mix van experts weet jij raad met jouw uitdaging en is je daadkracht sterker dan ooit! Wil je ook graag sparren of gecoached worden? Een frisse blik, overzicht en focus in deze tijd? Actief aan de slag met de toekomst? Lenny Hiddink-Kleinherenbrink vertelt je graag meer! EVEN SPARREN? 06-21 88 08 12

Het logo van de Ondernemers Laren was zwaar verouderd en ook de vlaggen in de lantaarnpalen waren toe aan vervanging. Daarom heeft het bestuur besloten om een nieuw logo te laten realiseren. Een logo waar zij hopelijk

Inspirationtour bij De Korte's Woonsfeer

weer jaren mee vooruit kunnen. Binnen de vereniging

De Korte's Woonsfeer

hebben twee leden een offerte mogen uitbrengen.

heeft onlangs weer een

Uiteindelijk heeft Ovii de opdracht gekregen om aan de slag te gaan.

Inspirationtour gehad, met advies op maat van een interieurstyliste. Uiteraard alles

Het bestuur had dit tijdens de voorjaarsvergadering willen

volledig volgens coronaprotocol, met

presenteren aan de leden, helaas is deze door het corona-

een scherm tussen klant en styliste en een afstand

virus komen te vervallen. Ovii heeft de ontwikkeling van het

van 1.5 meter. Na iedere klant maken zij uiteraard

proces vastgelegd in een kort filmpje. Deze is onder andere

alles schoon met desinfectie. Als klant krijg je een

te zien op de website van LarenGelderland. De nieuwe

uur lang persoonlijk advies. Om vervolgens met een

vlaggen hangen momenteel al enkele weken te wapperen in

3D-tekening en advies van toe te passen materialen

het dorp! Het bestuur is erg tevreden over het eindresultaat.

richting huis te gaan. De inspirationtour gaat over


ONT WIKKELINGEN IN ONDERNEMERSL AND | 57

Architect WARC architectuur & ontwikkeling J.F. Oltmansstraat 1B 7221 NA Steenderen 0575472847 0648930854

Opdrachtgever Vastgoed Laren BV

Slootsmid SGWM 1200 mineralen bemester Project

Molenveld Laren Projectnummer

2001

Omschrijving Bedrijfshal + Bedrijfsverzamelgebouw

Projectgegevens Molenveld ongenummerd 7245 CA Laren (Gld.)

Architect WARC architectuur & ontwikkeling J.F. Oltmansstraat 1B 7221 NA Steenderen 0575472847 0648930854

Onderwerp Situatie

Opdrachtgever Vastgoed Laren BV

Schaal -

Slootsmid Mesttechniek heeft Project

Formaat

A2Laren Molenveld Projectnummer

2001

Situatie

Datum 10-04-2020

Nieuwe bedrijfshallen Molenveld Laren

een compleet nieuwe bemester ontwikkeld en geproduceerd,

Vastgoed Laren is bezig met het ontwikkelen van twee nieuwe

Achterhoek “. Het doel van dit project is zoveel mogelijk af te

bedrijfshallen. De begaande grond van een van deze hallen zal

stappen van kunstmest gebruik, maar om de gewassen te laten

in gebruik genomen worden door de VHL Groep. Op de 1e

groeien is er wel bemesting nodig. Daarvoor is er een kunstmest-

verdieping van deze hal is nog ca. 200 m kantoorruimte te

vervanger ontwikkeld: de zogenaamde Groene Weide Meststof,

Omschrijving Bedrijfshal + Bedrijfsverzamelgebouw

Status Voorlopig Ontwerp

Projectgegevens Molenveld ongenummerd 7245 CA Laren (Gld.)

Onderwerp Bedrijfsunits

Wijzigingen -

de ‘Slootsmid Groene Weidemeststof’ bemester. In deze hectische Schaal 1:100

Formaat A2

Getekend WR

Datum 10-04-2020

tijd van corona is de landbouw ook nog in de greep van het stikstof Status Voorlopig Ontwerp

Wijzigingen Getekend WR

Tekeningnummer

VO-02

VO-013 overschot. Slootsmid is aangesloten bij het project "kunstmestvrije Tekeningnummer

Bedrijfsunits

2

huur. De andere bedrijfshal zal uitgevoerd worden als een

deze meststof moet met uiterste precisie op het land aangebracht

bedrijfverzamelgebouw, waar een zestal units van ca. 85 m

worden. Slootsmid ontwikkelde hier een bemester voor met

gerealiseerd kunnen worden. Deze units zullen te huur zijn

automatische verdeel- en doseertechniek die weer aangestuurd

vanaf ca. 80 m tot maximaal ca. 530 m , en kunnen afhankelijk

wordt door middel van een GPS signaal.

van de wensen van de huurder, uitgebreid worden met een

MEER INFORMATIE: SLOOTSMID.COM

2

2

2

eventuele bovenverdieping t.b.v een kantoorruimte of extra opslag. De units hebben allen een eigen overheaddeur en eventuele loopdeur, en zullen allen voorzien worden van een aansluiting van water en elektra. Deze units zijn uitermate geschikt voor zzp'ers en/of als extra opslagruimte van uw bedrijf. MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP MET RONALD VAN HAREN 06 - 30 44 18 81 OF RONNIE DEGEN 06 - 22 93 64 03

Sjahto Drive-inn De Sjàhto drive-inn voor sportmaterialen was een groot succes. Binnen no-time waren alle beschikbare materialen vergeven. Spinningfietsen, gewichten, halters, steps en diverse andere attributen vonden gretig aftrek. Half Sjàhto is zo ongeveer leeg. Ze konden opgehaald worden in onze Sjàhto drive-in. Volgens de regels van het RIVM reden de auto’s rond bij Sjàhto. Klanten bleven in de auto, wij legden de materialen erin, nog snel

verbouwen, hoe deel

een praatje en weer door.

ik mijn ruimte opnieuw in, hoe

woning goed

Wansink aardappelen

in etc. Er

In de winkel van Wansink

komen nog drie

aardappelen kunt u nu ook betalen

nieuwe dagen aan:

via TIKKIE. Scan de QR-code

27 juni, 19 september

en betaal via de link die u te zien

en 24 oktober.

krijgt. Contant betalen kan

MEER INFORMATIE:

natuurlijk ook nog!

richt ik mijn (nieuwbouw)

DEKORTESWOONSFEER.NL


58 |

Enkel-stuks is onze specialiteit, maar daarnaast hebben wij ook voldoende capaciteit om uw product in serie te produceren. Meedenken om samen met de klant tot een nieuw product te komen, dat is de uitdaging van ons vak.

PROTOTYPES MACHINEBOUW CNC DRAAIEN CNC FREZEN CONVENTIONEEL DRAAIEN AUTOMATISCH ZAGEN LASSEN KNIPPEN & LASSEN

Wie schilt de aardappelen met uw vader als u een keer verhinderd bent?

CONSTRUCTIE

Wij zijn er voor die momenten dat er zorg of ondersteuning nodig is voor je naaste en je zelf helaas niet in de gelegenheid bent. Deventerweg 14, Laren Gld Tel. 0573 45 95 47 info@homeinstead.nl www.homeinstead.nl/dlz

Bel of mail ons voor vrijblijvende informatie over de mogelijkheden van ondersteuning en de manieren waarop die hulp gefinancierd kan worden.

Molenveld 34

HOME INSTEAD THUISSERVICE

7245 CA Laren Gld

info@emb.nu

Tel. +31 573 401 190

www.emb.nu

MAANDAG TOT VRIJDAG AANBIEDINGEN

Magazine_NR7_Advertenties1/4_HomeInstead.indd 1

3 witte broden

€ 5,80

06-11-17 12:41 Laren!Magazine_NR7_Advertenties1/4_EMB.indd 1

3 fijn volkoren broden

3 tarwe broden

16-11-17 07:51

“VOOR AL UW BOUW WERKZAAMHEDEN”

€ 5,80

Verbouw, nieuwbouw, tekenwerk, bouwaanvraag en/of begeleiding van de

€ 5,

gehele bouw:

80

wij staan graag voor u klaar.

Lindenbergsdijk 5a 7245 PD Laren (gld) tel: 0573-401670 meutstegebouw@planet.nl


Corona & arbeidsrecht

L AREN! MAGA ZINE - CORONA SPECIAL | 59

Leónie van Meggelen, advocaat in Laren en gespecialiseerd in het arbeidsrecht, geeft antwoord op vragen uit de dagelijkse praktijk. “Natuurlijk is elke situatie anders. Maar met een portie gezond verstand en een beetje begrip voor elkaars situatie, kom je overal samen uit.”

DE COVID-19 SIT UATIE EN ARBEIDSRECHTELIJKE VRAGEN UIT DE PRAKTIJK

Het zijn bizarre tijden. Alles is anders. Maar we moeten met elkaar wel zoveel én vooral zo goed mogelijk verder. Het arbeidsrecht is “gewoon” van toepassing, met enkele tijdelijke maatregelen. De minister heeft werkgevers en werknemers opgeroepen om in deze bijzondere situatie redelijk met elkaar om te gaan.

Maar wat betekent dat concreet in specifieke situaties? Moet de werkgever het loon

Mag de werkgever zich bemoeien

En wat als werknemer wil thuis-

doorbetalen als de werknemer in

met de vakantiebestemming van de

werken, bijvoorbeeld vanwege de

quarantaine zit en dus niet aan het

werknemer?

vrees voor besmetting, wat zijn dan

werk kan?

Nee, de werkgever heeft in principe

de verplichtingen van de werkgever?

Ja, tenzij de werknemer zich

niets te zeggen over de vakantie-

Er is geen recht tot thuiswerken. Maar

opzettelijk in deze situatie heeft

bestemming van de werknemer.

werkgever zal aan een redelijk verzoek

gebracht. Of indien in de arbeidsover-

Wel mag de werkgever er in alle

van werknemer tegemoet moeten

eenkomst of de CAO een uitzondering

redelijkheid vanuit gaan dat werk-

komen, zeker indien thuiswerken in

is opgenomen, dat het loon

nemer niet afreist naar een risico-

alle redelijkheid te organiseren is.

gedurende de eerste zes maanden

gebied waarvoor een negatief

van het dienstverband niet behoeft te

reisadvies geldt en/of anderszins

Heeft werknemer recht op (volledig)

worden betaald wanneer werknemer

de veiligheid op de werkvloer in het

loon indien op eigen verzoek vanuit

niet werkt.

geding brengt.

huis wordt gewerkt? Er wordt thuis veelal minder gepresteerd, zeker

Kan de werknemer worden verplicht

Hoe zit dat als de werknemer

indien de kinderen thuis zijn.

om vakantiedagen op te nemen

vanwege een oppasprobleem thuis

Ja, werknemer heeft ook dan gewoon

omdat er minder werk is door het

wil blijven, of ouderschapsverlof wil

recht op doorbetaling loon, tenzij

coronavirus?

opnemen?

het niet werken voor diens rekening

Nee, werkgever kan werknemer

Als de werknemer thuis wil blijven,

of risico komt of indien in onderling

om die reden niet verplichten om

dan kan dat alleen met instemming

overleg – tijdelijk – een kortere

vakantiedagen op te nemen.

werkgever. In de regel is er dan sprake

arbeidsomvang wordt afgesproken.

Alleen vanwege gewichtige redenen

van onbetaald verlof. De werkgever

in het kader van het bedrijfsbelang,

mag een verzoek tot ouderschaps-

Kan de werkgever van de werknemer

kan werkgever een aanvraag tot

verlof alleen wegens zwaarwegende

eisen dat deze vervangende

vaststellen vakantie weigeren

bedrijfsbelangen weigeren. Ouder-

werkzaamheden verricht?

vanwege de Covid-19 situatie.

schapsverlof is (nu nog) onbetaald.

Ja, mits dat verzoek redelijk is en in alle

Zie voor meer info: rijksoverheid.nl.

redelijkheid wordt gedaan.

Check ook de gevolgen voor toeslagen door wijziging inkomen.

Voor nog meer arbeidsrechtelijke vragen uit de praktijk ga naar

LARENGELDERLAND.NL


60 |

L AREN! MAGA ZINE - CORONA SPECIAL

Herstellen na corona onder professionele begeleiding Mensen die nu besmet zijn met coronavirus Covid-19 of dit hebben doorgemaakt lopen tegen veel lichamelijke klachten aan. U kunt last hebben van benauwdheidsklachten,

Logopedie

kortademigheid en u hebt veel ingeleverd qua kracht

Door kortademigheid kunt u moeite hebben met

en conditie.

spreken, kauwen en/of slikken. Tijdens uw ziekte ondersteunen wij u bij veilig en gemakkelijk eten

Fysiotherapie

en drinken. Of helpen wij u in de communicatie of

Herkent u één van de volgende klachten:

alternatieve vormen als spreken even te belastend

• • •

Kortademig/benauwd

is. Tijdens uw herstel kunt u problemen ervaren bij

Slijm ophoesten

kauwen, slikken, stem, spraak, communicatie of

Verminderde kracht en/of conditie wat

continu het gevoel dat er iets in de keel blijft zitten.

niet of maar langzaam vooruitgaat?

Wij staan, op afstand, voor u klaar. Logopedie wordt,

Wij kunnen u helpen met ademhalings- en/of

na aftrek van het eigen risico, volledig vergoed

ophoesttechnieken, maar ook begeleiden we op

vanuit de basisverzekering. Ook nu.

afstand bij het opbouwen van uw kracht en conditie. Lichte gerichte oefentherapie kan hier onderdeel

Diëtiek

van zijn.

Wist u dat elke patiënt met corona meer energie en eiwit nodig heeft? De ervaring leert dat voedings-

Ergotherapie

inname tijdens ziekte lastig blijkt. Ondervoeding

’Hoe moeilijk zo’n gewone handeling is, ontdekt u

en spiermassaverlies is hierdoor aan de orde van de

pas als er (tijdelijk of blijvend) iets aan uw gezondheid

dag, ook bij mensen met overgewicht. Hebt

verandert’.

u klachten zoals verminderde reuk- en smaakvermogen, verminderde voedingsinname door

Ervaart u klachten bij: gaan zitten of liggen, omgaan

extreme vermoeidheid, benauwdheid, slikstoornis-

met vermoeidheid, als uw geheugen of concentratie

sen of maagontledigingsproblemen. Wij helpen u

u in de steek laat, u het gevoel hebt dat het allemaal

graag.

teveel is, last hebt van geluid, licht of drukte om u heen. Dan kunt u baat hebben bij ergotherapie.

Blijf er niet mee lopen

Wist u dat 10 uur ergotherapie vergoed wordt uit de

Herstellen na het hebben van corona vraagt veel van

basisverzekering?

uw lichaam. Ervaart u problemen, blijf er niet te lang mee lopen. In het begin behandelen we op afstand. In een latere fase kan een reguliere behandeling

Op afstand? Hoe werkt dat?

plaatsvinden, zo nodig in beschermende kleding.

Dat leest u goed. Wij kunnen u op afstand begeleiden. Dit doen wij door met u te (beeld)

Voor het maken van een afspraak of vragen kunt u

bellen en/of door e-mailcontact. Wij hebben

contact opnemen via (0570) - 685 899.

veel adviezen en oefeningen op papier en op video!

Zorggroep Solis - Laren Gld Rengersweg 2, 7245 AC Laren


VERENIGINGEN & STICHTINGEN | 61

Vrije tijd, lege agenda Tja, volop drukte met het organiseren van de Plattelandswandeling, het komende Paasvuur... zou dat nu door mogen gaan, niet te nat, of te droog…En dan, het coronavirus. Eerst een ver van je bed gebeuren,

We zijn gewend aan het organiseren,

onzichtbaar virus. Ineens blijkt dat niet

China, ach ja. Maar dan toch, de

de drukte en de gezelligheid. De trots

alles vanzelfsprekend is.

wereld blijkt dan toch weer klein,

als een evenement weer goed is

een virus gaat over grenzen, ook

geslaagd, de positieve reacties, de

Waren er net mooie stappen gemaakt

Nederland wordt er door beheerst.

grote animo. En dan, wat mag er

om het toerisme en recreatie in de

straks nog wel, kunnen we op dezelfde

gemeente een nieuw leven in te blazen

Zitten we, als bestuur van

en trokken ook onze evenementen

Toeristenbelang, ons meestal

steeds meer deelnemers vanuit andere

voornamelijk druk te maken over;

regio’s, is het motto: Blijf thuis.

hebben we genoeg broodjes, worst, krentewegge, kunnen we het aan

En dan, blijven we hopen op een weer

met de koffie, zou de animo met de

“gewone” wereld waarin wij toch ook

Plattelandswandeling weer zo

weer samen wat mogen organiseren.

gigantisch zijn als vorig jaar? De

Dat we toch dit spandoek mogen

route was klaar, zeker weer zo mooi.

ophangen. voet verder? Op het programma staat

En dan, alles wordt afgeblazen, geen

nog de pannenkoekenrit, herfsttin-

Maar vooral, dat ieder gezond en wel,

evenementen, streep door

tentocht, atb-tocht. Duurt nog even,

mag genieten, van de voorjaarszon,

Plattelandswandeling, geen

maar toch? Het sociale leven staat

het nieuwe groen, de stilte en de rust.

vergaderingen, geen Paasvuur.

stil, je kringetje klein. Een bizarre tijd

En misschien toch ook een heel beetje

Dit voelt onwennig, zo’n lege agenda.

en onzekerheid door angst voor zo’n

van een lege agenda.

Avondvierdaagse geschrapt In de week van het uitkomen van deze

eendaagse wandeltocht wordt

editie van Laren! Magazine zou de

gehouden in Laren. Met daarbij ook

derde avondwandel4daagse worden

korte afstanden speciaal voor de

de tweede eendaagse

gehouden in Laren. Echter iedereen

jeugd, die de afgelopen twee edities zo

wandeltocht in Laren!

weet zo langzamerhand dat die door

massaal aan de vierdaagse meedeed.

het coronavirus niet doorgaat.

We hopen natuurlijk dat dit evenement

Maar noteer vast... zondag 8 november

wel door kan gaan en komen te zijner Wel wil de organisatie Wandel Dorp Laren al vast mededelen dat er op zondag 8 november de tweede

tijd met meer informatie over de tocht.


62 |

L AREN! MAGA ZINE - CORONA SPECIAL

Laren in Beeld: De ondernemer Ada Ritzer startte het project ' Laren in Beeld'.

Open in deze bizarre tijden Jacintha & Joke de Korte

Een prachtig initiatief voor de inwoner, deze

Uiteraard hanteren

werd echter uitgerold naar 'De Ondernemer'.

wij een zorgvuldig

En we vroegen deze ondernemers ook de

deurbeleid voor uw

ervaringen te delen voor deze speciale editie.

en onze veiligheid. Gelukkig hebben

houden. Het voelt

stalen willen laten zien.

wij een grote win-

allemaal wat onge-

En doen een stapje

kel waarin het niet

makkelijk: we dansen

extra achteruit om de

moeilijk is om de 1,5

wat om elkaar heen

klant te laten kijken

meter afstand te

als we meubels of

of te proberen. Voor

Van Meggelen advocatuur Leónie Van Meggelen En dan opeens mijn

lenteweer is een

bloedeigen lastigste en

Lockdown in Laren op

meest veeleisende klanten

zich heel goed te doen. Ik

hele dagen thuis…Gelukkig

kom er alleen wel keihard

zijn mijn andere klanten

achter absoluut geen

heel flexibel, en wonen

talent te hebben voor de

we heerlijk buitenaf in het

combi-functie

prachtige Laren. Zo kan ik

moeder-advocaat-

de geplande cursussen via

ondernemer-juf-

Zoom geven en loopt het

KDVleidster. Dat persoon-

advieswerk als vanouds

lijk “lijden” compenseren

door. Nog niet met de toga

we ruimschoots met

braaf achter de laptop

lekker eten, borrelen,

gezeten, maar gewoon

gezellig met het gezin

ergens in huis of de tuin in

samen zijn, de tuin

spijkerbroek en sneakers.

aanpakken en andere

Zeer handig wanneer er

plannen maken.

even een sprintje moet worden getrokken om de kinderen uit de boom of van de tafel te halen. Dus zeker met het mooie


L AREN! MAGA ZINE - CORONA SPECIAL | 63

By BIEK in Corona-tijd. Marieke Wilgenhof Het leven dat we gewend zijn staat momenteel flink op z´n kop en dat is wennen. Gelukkig kunnen de werkzaamheden in het atelier gewoon doorgaan. Ondanks dat het soms een uitdaging is om focus te houden met twee lieve kinderen erbij ben ik blij dat ik aan het werk kan blijven en dierbare juwelen kan maken. Veel winkels zijn gesloten, de vraag vanuit de retail is hierdoor minder. De online verkoop onze testbedden en hoofdkussens hebben

via bybiek.nl loopt goed door en we merken dat de vraag naar persoonlijke

wij speciale bescherm-

opdrachten sterk groeiende is waardoor

hoezen, die na gebruik

we niet direct geraakt zijn.

weg gegooid worden.

Plus Beuzel Allereerst een dikke pluim voor al onze medewerkers, ook van Marskramer

Bakken tijdens COVID-19 Wijnand Stegeman

en DA. Die staan in deze gekke tijd elke dag weer voor heel Laren en omstreken klaar. Werken in deze tijd is

Wij behoren tot de vitale beroepen. Brood

voor meer verwen-momenten thuis, een

behoort toch tot een van de belangrijkste

extra suikerbroodje voor het ontbijt en

voedingstoffen voor ons lichaam. Ook

een saucijzenbroodje of een quiche voor

gebak wordt nog wel gegeten maar we

de lunch. We hopen dat onze collega’s die

Plus Hoofdkantoor diverse instruc-

eten het nu wat minder. Verjaardagen

niet open mogen zijn snel weer aan de bak

ties, die wij in de winkel toe moesten

worden binnen het gezin gevierd en dus

kunnen want ik vind het toch veel te stil in

passen. Van doekjes en desinfectie

zijn de taartjes kleiner. Wel kiezen klanten

een pracht dorp als Laren!

een gekke gewaarwording. De maatregelen werden steeds verscherpt en elke week ontvingen wij vanuit

pompjes naar tussenschotten (zie foto) en van het minderen van karretjes (60 waar 100 is toegestaan)

Grand Cafe Bistro-rant 't Langenbaergh Anita & Arjan Voor ons, Arjan & Anita van CR ‘t Langenbaergh, is het noodzakelijk thuis zitten écht geen pretje. We zijn begonnen met de verkoop van onze heerlijke huisgemaakte soepen: die in emmertjes koud kunnen worden afgehaald. Zo hebben wij weer gezelligheid en reuring en kunnen de mensen nu ook thuis genieten van onze heerlijke soepen!

naar het ook compleet verwijderen van de winkelmanden. Voor heel Laren is dit een gekke tijd, wij hopen dan ook dat iedereen zich aan de afspraken blijft houden.


STURRIS BV LAREN (GLD)

Een betrokken partner voor uw financiële en fiscale zaken

AFVALBRENGPUNT

Wij bieden u onze ondernemersservice aan!

Voor zowel zakelijk als particuliere klanten.

Voor een vast maandbedrag,

LEVERING VAN DIVERSE MATERIALEN

dat wij in overleg met u

Bijv. vulzand, houtsnippers, compost en diverse soorten split, grond en bestratingsmaterialen.

bepalen, regelen wij al uw financiële zaken.

STRAATWERK GRONDWERK RIOLERING

Gecertificeerd in het saneren van asbest.

SLOOPWERK Blauwhand 1 7245 BV Laren GLD Tel. 0573 40 13 03

WWW.STURRISLAREN.NL WWW.GRONDWEG.NL

Bezoekadres: Dorpsstraat 5, Laren (Gld) Contact: T. 0573 - 43 22 30 • E. info@financeconsult.nl Domotica #01 095x141 170723www.financeconsult.nl Vs 01.ai 1 23-7-2017 14:33:29 Website:

Meer genieten van thuis met Hestia Domotica

eConsult_LarenMagazineNR15_Adve kopie.indd 1

Voor meer informatie neem contact met ons op.

NIEUW!

Laren!Magazine_NR12_Advertenties_Sturris.indd 1 05-11-19 07:53

ZWANGERSCHAPSYOGA Zwangerschapsyoga in het kort: • • • • •

Starten kan vanaf je 13e week; Meedoen kan tot aan de bevalling; In- en uitstromen kan op ieder moment; Geen abonnement nodig bij Sjàhto Laren; Elke 4e les van de maand komt de partner mee.

YOGA BY GOM Gerdien Oudenampsen - Makkink Dwarsdijk 3 7245 TV Laren Gld T: 0573 42 10 66 App: 06 26 65 42 98 yogabygom.sjahto@gmail.com MEER INFORMATIE: f yogasjahtolarengelderland yogabygom

I: www.hestiadomotica.nl E: info@hestiadomotica.nl

sjahto.nl/hatha-yogazwangerschapsyoga/

06-02-19 14:15


Verhalen van Larenaren Sjàhto We hopen natuurlijk binnenkort weer open te mogen, hiervoor hebben we als fitness-

L AREN! MAGA ZINE - CORONA SPECIAL | 65

Opeens moesten we binnen een half uur de deuren sluiten. In februari bestond Aris Frieterie 10 jaar. Dit hebben we kunnen vieren met een weekendactie. Hiervoor zijn we ruim twee weken dicht geweest om de zaak te vernieuwen.

branche goede

Een gedeelte van de apparatuur is vervangen en er is

protocollen aangeleverd.

nieuw meubilair gekomen. Verder is er geschilderd.

We timmeren flink aan de weg. De hele accommodatie is aangepast

We kregen veel mooie reacties op deze verandering.

aan de nieuwe regelgeving en we hebben zelfs een nieuw concept.

Inmiddels is ook het terras vernieuwd. Bijna drie weken

Deze zullen we presenteren als we weer open mogen.

hebben we kunnen genieten van de verbouwing. Tot zondag 15 maart de coronamaatregelen van kracht

Ook in deze crisistijd is het geweldig om te ervaren hoe we bij Sjàhto

werden. We hadden de tv wel aanstaan, maar waren

met elkaar omgaan. De noodzakelijke fysiotherapie gaat nog wel

gewoon aan het werk. Opeens zei een klant: “kan ik nog

door volgens de richtlijnen van het RIVM. Zo komen er dus toch nog

net wat bestellen voor 18.00 uur?” We reageerden met

een aantal klanten naar de Dwarsdijk 3. Ook mogen er weer jeugd-

de opmerking: “ja hoor, we zijn tot 19.30 open!” Maar

activiteiten plaatsvinden in onze buitensport ruimtes. Hiervoor

even later werd ons de werkelijkheid duidelijk. Er kwam

heeft Sjàhto toestemming van de gemeente gekregen.

zelfs iemand, die eigenlijk bij Witkamp wilde eten, nog even snel een patatje

Wat we het meest missen is natuurlijk het contact met onze

bij ons halen. Om 18.00 uur was alles

klanten. De sfeer die we hier samen creëren en waar we zo enorm

donker ook bij Witkamp en ’t Langen-

veel energie van krijgen, is op dit moment moeilijk te evenaren. Naast

baergh. Laren leek wel een spookdorp,

een les of training is dat vooral ook de omgang met elkaar. Het sociale

een raar en bizar moment.

contact, een motiverend gesprek of een kop koffie. Gelijk na de sluiting met het team bij elkaar voor overleg en snel geschakeld. Alle moge-

Gelukkig werd een dag later bekend

lijke kanalen en middelen werden ingezet om onze klanten thuis fit te

dat we wel open mochten zijn om wat

houden. Geen contact bij Sjàhto? Dan maar online of via de telefoon…

af te halen. We zijn nu open van woensdag t/m zondag.

Vanaf dag 1 na de sluiting stond gelijk het on-demand (groeps)fitness

Door het mooie weer is ook de ijsverkoop weer goed op

programma FitnSnacksTV klaar met honderden workouts naast de

gang gekomen. We mogen alleen verkopen voor thuis-

persoonlijke trainingen in ons MyWellness systeem. Het populairst

consumptie, dus dat betekent geen ijs in hoorntjes.

zijn echter toch wel de diverse live-stream en opgenomen lessen door

Ergens logisch, want daar komen wij met onze handen

onze eigen instructeurs. Zeker bij de live-stream lessen is het contact

aan, ook al dragen we handschoenen. Ons terras mag

wat je dan met elkaar maakt een geweldige ervaring. We worden er

niet open, maar in de praktijk zie je dat de mensen dan

samen echt blij van. We hebben wekelijks een vast rooster van live-

ergens anders op bijvoorbeeld een steen gaan zitten.

stream lessen en daarnaast video’s in de mail voor diegene die niet live

Maar dat is niet onze verantwoordelijkheid. Wij houden

mee kunnen doen. Er doen met regelmaat zoveel mensen mee dat

ons aan de regels van het RIVM en zijn erg blij dat we op

deze fysiek niet eens bij ons in de zaal zouden passen. Ook deden er

deze manier nog open kunnen zijn.

veel mensen mee die normaal nooit in een bepaalde les te vinden zijn. Geweldig! Samen blijven we fit.

In de maand april gebruikten we de aardappels van Woestenenk voor de friet. Ook zij blijven achter met een

Al met al heeft deze tijd ons heel veel nieuwe dingen op een nieuwe

voorraad aardappelen nu de overige horeca gesloten is.

manier laten doen. Natuurlijk is het anders, maar wat zijn we

Als lokale ondernemers help je elkaar en daarom nemen

ontzettend trots op onze leden en team. Samen sterk, blijf gezond,

wij de aardappelen tijdelijk af, die zij al hebben gesneden

zorg voor elkaar en hopelijk tot snel!

voor de friet. We hopen dat als dit virus voorbij is iedereen hier weer bovenop komt, want het is triest om te zien dat alles om ons heen dicht zit.


66 |

L AREN! MAGA ZINE - CORONA SPECIAL

Tekst: Bert Gotink

Wouter verruilt bij Auping tijdelijk matrassen voor mond-neusmaskers Larenaar Wouter Dijkman (37) werkt al 12,5 jaar bij Koninklijke Auping in Deventer en is verantwoordelijk voor de afdeling Innovatie, Research en Productontwikkeling. Het bedrijf is voornamelijk bekend om zijn

aan de slag gegaan”, zo begint Wouter het

bedden, matrassen en bedbodems. Maar

verhaal. “We zijn begonnen met het analyseren

inmiddels is Auping druk met het produceren

van bestaande mond-neusmaskers en met het

van mond-neusmaskers voor het ziekenhuis-

maken van wat prototypes, maar al snel kom je

personeel bij de verzorging van coronapatiënten.

er achter dat de mond-neusmaskers aan veel

“Een dubbel gevoel, waar veel mensen nood-

normen en voorwaarden moeten voldoen.

gedwongen thuis moesten werken en meer bij

”In eerste instantie was het de bedoeling

de kinderen konden zijn, was ik dag en nacht

om vooral het Deventer Ziekenhuis, of zorg-

bezig met het ontwikkelen en op de markt

instellingen in de regio, te helpen met deze

brengen van de zo broodnodige mond-neusmaskers”, vertelt Wouter.

productie, maar al snel liep het uit de hand en werd het serious business. Vanaf 20 maart zijn we in een rollercoaster gekomen.

Een andere tak van sport dan

Ik werd gebeld door iemand

normaal! “We doen onder-

van Panton (een ontwerpstudio

zoek naar het slaapgedrag

voor de zorg, ook gevestigd in

van mensen. En innoveren om de slaap te verbeteren”, zegt Wouter. “Zo hebben we samen met de

Deventer). Samen met Panton is er een consortium gestart, waarbij ook medisch specialisten uit het

jongens van Somnox een slaaprobot ontwikkeld.

ziekenhuis betrokken zijn en een aantal andere

Deze vermindert stress en maakt gebruik van

bedrijven.” Het consortium is er in geslaagd om

een aantal bewezen ontspanningstechnieken

samen een FFP2 masker te ontwerpen dat door

om het lichaam op innovatieve wijze naar een

een verkort testtraject het officiële CE keurmerk

ontspannen slaaptoestand te brengen."

voor mond-neusmaskers heeft gekregen.

Verder is hij trots op Auping Evolve, een nieuw

“Het ministerie van VWS heeft ons de opdracht

ontworpen circulaire polyester matras: “Een

gegeven om in eerste instantie 4 miljoen mond-

matras is één van de grootste afvalproblemen

kapjes te produceren. Waarna het Landelijk

ter wereld”, aldus Wouter. “Wij hebben nu een

Consortium Hulpmiddelen deze kan verdelen

matras ontwikkeld, die na zijn levensduur

over de zorginstellingen", vertelt Wouter niet

gerecycled kan worden en waar een geheel

zonder trots. “Doordat wij een sterk netwerk

nieuwe matras van gemaakt kan worden.”

hebben opgebouwd de afgelopen jaren met bijvoorbeeld de TU Delft en DSM zijn we in staat

Toen begin maart de coronacrisis zich open-

geweest om ook nu vrij snel de weg van idee

baarde had Auping de terechte vrees dat er

naar productie te vinden. We doen dit overigens

minder werk zou komen voor de productie.

zonder winstoogmerk met als doel de zorg te

“Vanuit de productie kwamen ze bij me met de

helpen. Bijkomend voordeel voor ons is dat we

vraag of het een idee zou zijn om mond-neus-

onze werkgelegenheid in stand kunnen houden

maskers te gaan produceren. Daar zijn we mee

en ons bedrijf vitaal.”

Foto's: AIM foto


Verhalen van Larenaren Gwendolyn Notten en Bert Gotink werken als begeleider in de gehandicaptenzorg bij ’s Heeren Loo in Apeldoorn met volwassenen die Moeilijk Verstaanbaar Gedrag laten zien in een ontwikkelingsleeftijd tussen de

paar keer of er geen kerk is zondag, wanneer ze weer mogen werken en of het zwemmen doorgaat", zegt Bert. “We antwoorden neutraal in de trant van dat hoor je vanzelf en ze te wijzen op de activiteit waar ze

mogelijk. Maar

op dat moment mee bezig zijn.

beiden

Maar tien minuten later komt

ervaren dit niet

dezelfde vraag terug… We

als belastend.

bieden wel lichte werkzaam-

“Ik heb al een

heden aan en gaan veel

aantal keren gezegd, dat ik

wandelen, op deze manier

nu liever op mijn werk ben

Het coronavirus heeft een

proberen we er het beste van

dan thuis”, verduidelijkt Bert.

enorme impact op de bewoners

te maken. Het geeft ook weer

“Binnen de woning ben je een

zeggen ze. “Ze hebben geen

ruimte voor leuke initiatieven!”

soort gezin. In het omgaan met

0 en 4 jaar.

Laren in beeld

L AREN! MAGA ZINE - CORONA SPECIAL | 67

dagbesteding en zijn dus hele

cliënten en collega’s verandert

dagen thuis”, vertelt Gwendolyn.

Om de verspreiding van het

er niets. Van 1,5 meter afstand is

“Familie mag niet op bezoek

virus tegen te gaan wordt nu

geen sprake, maar dat kan ook

komen, er zijn nu al drie mensen

alleen nog gewerkt met vaste

niet tijdens de begeleiding van

jarig geweest. Ze krijgen dan

flex medewerkers en even bij

cliënten die de nabijheid vragen

geen bezoek op een dag waar ze

de buren een pak melk halen

en fysiek contact zoeken. Het

eigenlijk als een klein kind heel

is er niet meer bij. “Op zich zijn

gevoel dat er corona is verdwijnt

lang naar toe leven. Je kunt het

de diensten wel goed te doen”,

dan voor even uit je hoofd. Thuis

ze ook niet goed uitleggen, dat

vindt Gwendolyn. “Er verandert

merk je dat het stil is op straat

vind ik best zielig. Het is wel fijn

voor ons minder dan voor de

en gaat het op tv alleen maar

dat je bijvoorbeeld kunt beeld-

cliënten. Het is wel intensiever

over corona.” Dit gevoel herkent

bellen, maar het echte contact

en de werkdruk wordt geleidelijk

Gwendolyn wel: “Ik ben echt

wordt gemist.”

hoger, dat merk je wel. Aan de

blij dat ik kan werken in deze

andere kant is er bij ons wel het

tijd en neem regelmatig een

Op het terrein van Groot

gevoel dat we het samen

dienst over als dat nodig is. Je

Schuylenburg zijn alle voor-

moeten doen.”

bent er even uit en je kunt wat

zieningen zoals een Brasserie,

doen voor de cliënten, want hun

de Spar winkel, de kerk en het

Waar veel mensen in deze

situatie gaat me nu echt aan het

zwembad gesloten. “Elke dag

periode thuiswerken is dat

hart.”

vragen de bewoners wel een

voor Gwendolyn en Bert niet


68 68 || MIJN LEVEN ALS VRIJWILLIGER

Een bloeiende vereniging leunt sterk op vrijwilligers. Velen zetten zich met ziel en zaligheid in. In deze editie weer 'mijn leven als vrijwilliger', geschreven door de vrijwilliger zelf.

MIJN LEVEN ALS VRIJWILLIGER

Tiny Imenkamp Toen mijn jongste dochter vroeg of ik misschien deze column deze keer wilde schrijven was mijn eerste reactie: “Doe ik veel vrijwilligerswerk dan?” Al schrijvende kwam ik er echter achter dat ik door de loop der jaren toch best wel wat dingen heb gedaan en eigenlijk nog steeds doe. Ik ging al vroeg aan het werk, 15 jaar was ik toen ik

Vanuit mijn werk in het ziekenhuis kende ik Jannie

startte in het ziekenhuis in Lochem. Eerst in de

Oudenampsen (voor velen beter bekend als 'Jannie

keuken en toen ik 17 werd ben ik de opleiding tot

Top'). Jannie benaderde mij eind jaren '80 of ik samen

ziekenverzorgende gaan volgen. Destijds was het heel

met haar en Alie Fleerkate iets van jazzballet wilde

normaal dat je op die leeftijd al fulltime aan de slag

gaan opzetten. Jannie is toentertijd gestart met het

ging. Het eerste vrijwilligerswerk kwam echter pas op

geven van lessen in de Exelse school. Alie deed het

mijn pad rond mijn 23ste. Rond die leeftijd volleybalde

financiële gedeelte en wat ik precies allemaal deed?

ik zelf actief bij Avanti in Lochem en werd mij gevraagd

Dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik denk een soort van

de recreanten te trainen. Daarnaast hielp ik af en toe

manusje van alles. We hebben samen van allerlei

bij de jeugdtoernooien.

mooie projecten en musicals opgezet, met Jannie als drijvende kracht. Ik heb dit jaren met heel veel plezier

Toen de oudste bij ons, Bouke, naar de basisschool

gedaan en denk nog vaak terug aan die tijd met een

ging ben ik gestart als overblijfmoeder op de O.B.S.

grote glimlach.

Exel. En dat heb ik gedurende de gehele schoolperiode van onze drie kinderen, maar ook nog lang daarna met

Daarnaast waren Jan en ik vroeger fanatieke

heel veel plezier gedaan. In totaal meer dan 25 jaar.

autocrossers. En ook hier kwamen de nodige

Aansluitend op het overblijven heb ik ook nog vele

vrijwilligerstaken bij kijken. Tijdens cross-wedstrijden

jaren een uurtje dramales gegeven.

verzorgde ik samen met de vrouwen van de andere bestuursleden (Jan zat destijds in het bestuur van de

Ik vermoed dat de desbetreffende schoolleiding mij dit

A.C.C.L.) de 'catering'.

destijds heeft gevraagd te doen omdat ik ondertussen ook als bestuurslid bij Toneelvereniging AEV actief

Door weer een andere Oudenampsen kwam ik terecht

was. Het uurtje 'dramales' vond ik altijd geweldig en

bij een vereniging waar ik tot op de dag van vandaag

het heeft me toen stiekem ook wel geleerd dat ik mijn

nog steeds actief ben als vrijwilliger. Want toen Anton

roeping als basisschooljuf eigenlijk een beetje heb

Oudenampsen mij jaren terug vroeg of ik misschien

gemist.

kon helpen met kantinewerkzaamheden tijdens de voetbalwedstrijd Feyenoord - Witkampers (regioteam) bleek dat het begin van een 'carrière' als vrijwilliger


MIJN LEVEN ALS VRIJWILLIGER || 69 69 Tiny Imenkamp-Nijhof, 66 jaar, woonachtig in Laren en al bijna 45 jaar getrouwd met Jan. Moeder van Bouke, Annefrid en Ingri. Trotse oma van twee kleinkinderen en volop genietend van haar pensioen en haar oppasdag(en) als oma.

binnen de Witkampers. Ik heb inmiddels al vele functies mogen bekleden; van algemeen bestuurslid tot aan de aankleding van de kantine. Ik vermoed dat de meeste mensen mij echter kennen als 'kanTiny'. Momenteel ben ik actief als kantinemedewerker en sinds een paar jaartjes als bestuurslid van de 'Vrienden van Witkampers'. Alhoewel we eigenlijk altijd meer georiĂŤnteerd zijn geweest op Laren (misschien ook doordat de kinderen alledrie bij de Witkampers speelden en hun vrienden en vriendinnen veelal in Laren hadden) ben ik al die jaren altijd blijven volleyballen bij Avanti. Door een reorganisatie van de teams waardoor ons vaste team uit elkaar viel, zijn een groot deel van mijn teamgenoten en ikzelf uiteindelijk gestopt. Toen ik stopte bij Avanti duurde het niet lang totdat ik door Volleybalvereniging Tornado (red. Forza) werd gevraagd een meisjesteam te gaan trainen en coachen. De stap om ook zelf bij Tornado weer te gaan volleyballen volgde niet lang daarna. Met regelmaat race ik ook al jaren richting Amsterdam, waar onze oudste dochter woont. Eerst om (als vrijwilliger ;)) bij te springen bij het inpakken van chocolade voor haar bedrijf Chocstar, maar tegenwoordig vooral om de kleinkinderen op te vangen als er een oppasprobleem is. Sinds twee jaar heb ik vervroegd pensioen. Na eerst even te hebben genoten van enkel mijn 'taken' als oma werd ik via via gevraagd of ik vrijwilligerswerk wilde gaan doen bij de Hoge Weide. Op vrijdagochtend geef ik daar nu samen met Agnes Meijer geheugentraining. Heel nuttig voor de bewoners maar eigenlijk stiekem ook goed voor mijzelf. Helaas ligt dit werk door het coronavirus momenteel even helemaal stil, net als de kantinewerkzaamheden bij de Witkampers overigens. Gelukkig gaat Laren! Magazine nog wel door en ben ik ook als het goed is deze editie weer op de fiets gestapt om ervoor te zorgen dat het magazine weer bij de Larense winkels en enkele Lochemse winkels en instanties ligt.


70 | HANDIGE INFORMATIE

Handige informatie Het nummer van de dokter, de openingstijden van de bibliotheek, de bustijden, ga zo maar door! Op deze twee pagina’s hebben wij handige informatie over Laren geplaatst. Medisch Centrum

Gelre Ziekenhuis

De Braninkhal

Westermark (AHOED)

Den Elterweg 79

Verwoldseweg 16

Westermark 2

7207 AE Zutphen

7245 AH Laren (Gld)

7245 DC Laren (Gld)

Tel. 0900 - 20 09 00

Tel. 0573 - 40 18 86

Openingstijden

info@braninkhal.nl

Maandag t/m vrijdag

Politie:

08:00 - 17:00 uur

Tel. 0900 - 8844 Dierenartsen Zutphen-Laren

Pauze: 12:15 - 13:30 uur Huisarts R.A. de Vries

www.braninkhal.nl

GGD Gelre-IJssel:

Rengersweg 2a

Tel. 0570 - 66 46 64

7245 AC Laren (Gld)

Tel. 0573 - 40 12 17

Tel. 0573 - 40 12 43

Telefonisch spreekuur:

Brandweer Laren

info@daczl.nl

Maandag, dinsdag, woensdag en

Zutphenseweg 22

www.dierenartsenlarenlochem.nl

vrijdag van 10:30 - 11:00 uur

7245 BL Laren (Gld)

Openingstijden praktijk Maandag t/m vrijdag

Huisarts M. Schaap

Postkantoor Laren

08:00 – 17:30 uur

Tel. 0573 - 40 12 17

Holterweg 10

Dinsdagavond: spreekuur, zonder

Telefonisch spreekuur:

7245 AN Laren (Gld)

afspraak: van 18:30 – 19:00 uur

maandag, woensdag en

Tel. 0573 - 40 17 15

Altijd bereikbaar (24/7)

Kerk Laren

Solis Paramedisch Centrum

Huisarts D. de Iongh

Dorpstraat 2

Rengersweg 2

Tel. 0573 - 40 12 60

7245 AK Laren (Gld)

7245 AC Laren

Telefonisch spreekuur:

info@kerklaren.nl

Tel: 0573-40 19 84

Werkdagen van 10:00 - 10:30 uur

www.kerklaren.nl

afsprakenbureau@zorggroepsolis.nl

donderdag van 10:30 - 11:00 uur

De apotheek is van maandag

www.zorggroepsolis.nl

t/m vrijdag geopend

Voor openingstijden verwijzen wij u

van 08:00 uur tot 12:15 uur en

door naar de website.

van 13:30 uur tot 17:00 uur. Huisartsenpost De waarneming voor spoedgevallen 's avonds, 's nachts en in het weekend wordt verzorgd door de Huisartsenpost Zutphen (ook wanneer u in Deventer ziekenhuis bekend bent).


HANDIGE INFORMATIE | 71

Bibliotheek Laren | Openingstijden: Maandag

14:30 - 16:00 uur

Donderdag

10:00 -11:00 uur

Vrijdag

19:30 - 20:30 uur

Zondag

11:00 - 12:30 uur

Vertrektijden bus vanaf Halte Dorpsstraat LIJN 54: LAREN NAAR ZUTPHEN

De bibliotheek bevindt zich in

Maandag t/m vrijdag: rijdt NIET op zondag

Kulturhus ‘t Kruispunt.

06:55

07:55

08:56

09:56

10:56

11:56

13:05

14:05

15:05

16:05

17:05

18:05

19:05

20:04

21:04

Activiteiten in De Vonkert

Zaterdag

Koeslagstraat 10A, Laren (Gld)

08:57

09:57

10:57

11:57

13:04

14:04

Maandag

15:04

16:04

17:04

18:04

19:04

20:04

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

21:04

14:00 – 16:00 uur Sjoelen

LIJN 56: LAREN NAAR DEVENTER

19:00 – 22:00 uur

Maandag t/m vrijdag:

Biljarten

Dinsdag

06:00

06:30

07:09

07:39

08:09

08:39

09:07

09:37

10:07

10:37

11:07

11:37

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

12:07

12:37

13:07

13:37

14:07

14:37

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

15:07

15:39

16:09

16:39

17:09

17:39

12:00 – 13:00 uur

Open Tafel

18:09

19:06

20:00

21:05

22:05

23:05

14:00 – 16:00 uur 14:00 – 17:00 uur

Gezelschap-

Donderdag

spelen

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

08:06

09:06

10:06

11:06

12:06

13:06

Biljarten

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

14:06

15:06

16:06

17:06

18:06

19:06

14:00 – 17:00 uur

Biljarten

20:06

21:06

22:06

23:06

Zaterdag

Woensdag

Zon- en feestdagen Gymnastiek en

Vrijdag

10:06

11:06

12:06

13:06

14:06

15:06

koffie drinken

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

16:06

17:06

18:06

19:06

20:06

21:06

Één keer in de 4 weken activiteit

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

22:06

georganiseerd door stichting

14:00 – 16:00 uur

Koersbal

Vrienden van Ruempol/Vonkert

1 keer in de 14 dagen (oneven weken)

09:30 – 11:00 uur

LIJN 56: LAREN NAAR BORCULO Maandag t/m vrijdag:

Contactpersonen activiteiten:

07:15

07:42

08:12

08:42

09:15

09:45

Biljarten & spelletjes:

Herman Rouwenhorst - Tel. 06 12 42 90 46

10:15

10:45

11:15

11:45

12:15

12:45

Sjoelen:

Hendrika Zomer - Tel. 0573 - 40 16 57

13:15

13:45

14:15

14:45

15:12

15:42

Koersbal:

Familie Eggink - Tel. 0573 - 40 14 44

16:12

16:42

17:17

17:47

18:12

18:42

Open tafel:

Dini Hoentjen - Tel. 0573 - 40 13 11

19:24

20:24

21:24

22:24

23:24

Gymnastiek:

Hiltje Aaftink - Tel. 0573 - 43 19 94

Zaterdag 09:15

10:15

11:15

12:15

13:15

14:15

19:16

20:16

Gemeente Lochem

Openingstijden publieksbalie

15:15

16:15

17:15

18:15

Bezoekadres:

Alleen op afspraak

21:16

22:16

23:16

0:16

Hanzeweg 8

Maandag t/m woensdag:

7241 CR Lochem

08:30 - 12:30 uur en 13:30 - 17:00 uur

Zon- en feestdagen

Donderdag:

11:16

12:16

13:16

14:16

15:16

16:16

Contact:

08:30 - 12:30 uur en 13:30-20:00 uur

17:16

18:16

19:16

20:16

21:16

22:16

Tel 0573 - 28 92 22

Vrijdag: 08:30 -12:30 uur

23:16

info@lochem.nl

Vrije inloop

www.lochem.nl

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 10.30 uur (zorgloket tot 12:30 uur)V.V. FORZ A | 73

Van een topseizoen naar een tobseizoen De bal is rond, een veel gebruikte uitspraak in de sportwereld. Er is nog niets beslist, er kan nog van alles gebeuren. Gewoon mouwen opstropen en er tegenaan! Klinkt logisch, alleen na 16 maart is er niks meer als vanzelfsprekend. Seizoen 2019 – 2020

de Nevobo op 31 maart jl.

aan te kloppen. Dus hebben de

Voor onze vereniging verliep het

promoveren zij alsnog naar de

sponsoren kosteloos een jaar

seizoen ontzettend goed, totdat…

2e klasse. Voor dames 2 zijn de

langer hun naam op onze shirts.

op 16 maart jl. zich plots voor ons

druiven zuur. Ze stonden knap 2e

Daarnaast moeten we ook onze

een onbekende tegenstander,

in de tweede klasse en maakten

sporthallen niet vergeten, ook

Covid-19 aandiende. Handen

zich op voor de promotie/

deze maken moeilijke tijden door.

schudden was een week eerder al

degradatie wedstrijden. Helaas

afgeraden en nu mocht ook de bal

besloot de Nevobo dat alleen

Blijven sporten

niet meer gespeeld worden. Einde

de nummer 1 recht heeft op

Tijdens de persconferentie van

oefening.

promotie.

Mark Rutte op 21 april jl. werd verteld dat jongeren tot 18 jaar

Gevolgen voor de teams

Hoe verder?

weer buiten mogen sporten.

Een heel jaar werk je naar een

Het besturen van een vereniging

Volleybal kent twee varianten;

bepaald doel toe als vereniging.

in normale tijden wil af en toe

de zaalsport maar ook de

Dit jaar was onder andere

al uitdagend zijn, laat staan in

beachsport. Elk jaar tuigt vv

het doel om dames 2 te laten

tijden van corona. Hoe houd

Forza op het evenemententerrein

promoveren naar de 1e klasse.

je als sportvereniging de boel

in Laren een beachveld op. Is

Om zo de ontbrekende tree in

draaiende? Iedereen in de sport

jouw sport gestopt, maar wil

het trappetje van de 4e klasse

wordt door de maatregelen

je wel graag actief blijven? Het

naar de promotieklasse compleet

geraakt: de sporters, trainers/

veld ligt de hele zomer klaar

te maken. Dames 6 is het enige

coaches, de sporthallen en de

en is vrij toegankelijk, ook voor

team dat daadwerkelijk kampioen

sponsors. De kunst is om met

niet-leden. Dus als het veld vrij

geworden is. Zij waren op 8

elkaar door deze crisis te komen.

is en je wil met vriend(inn)en

februari jl. , vijf wedstrijden voor

een balletje slaan, neem een

het einde, al niet meer in te halen

De huidige shirts zijn eigenlijk aan

bal mee en maak gebruik van

en promoveren naar de 3e klasse.

vervanging toe, maar we hebben

het veld. De spelregels van het

Dames 4 had tot 12 maart jl. geen

besloten om nog een jaar langer

beachvolleyballen hangen aan het

enkele wedstrijd verloren en

in deze shirts door te spelen. We

net. Laat het veld na de tijd wel

stevende op het kampioenschap

vinden het niet gepast om in deze

netjes achter door het zand aan

af. Door de uitspraak van

moeilijke tijd bij onze sponsoren

te harken.

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 2017 • Bezoekadres: Laren - de Braninkhal, Verwoldseweg 16 Harfsen Hoeflo, Hulstweg 6 • Contact: info@vvforza.nl • Facebook: VVForza • Website: www.vvforza.nl


BESTRIJDEN EIKENPROCESSIERUPS

VEEG-/ZUIGEN

ONKRUIDBESTRIJDING

Wij zijn 24/7 bereikbaar!

Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 17:30 uur (op afspraak) Dinsdagavond van 18:30 uur tot 19:00 uur (zonder afspraak) Rengersweg 2a 7245 AC Laren Gld Tel. 0573 - 40 12 43 info@daczl.nl

Lindeboomsweg 5, Lochem | Tel. 0573 - 44 17 77 info@hoftijzerlochem.nl | www.hoftijzerlochem.nl

INSTALLATIEBEDRIJF

WWW.DIERENARTSENLARENLOCHEM.NL

agazine_NR16_Advertenties1/4_Hoftijzer.indd 1

03-02-20 07:47 Laren!Magazine_NR16_Dierenarts_V01.indd 1

WITTENBERG V.O.F. •

Elektrische huishoudelijke artikelen

Radio - T.V. en Witgoed

Elektra - Gas - C.V.- Waterinstallatie

Materialen voor de doe het zelver

Propaan en campingaz (ook na sluitingstijd)

Molenveld 8 7245 CA Laren Gld Tel. 0573 401939 info@kluswolters.nl www.kluswolters.nl

31-01-20 08:56





Zutphenseweg 6, 7245 BL Laren (GLD) Tel.0573-401421

agazine_NR11_Advertenties1/8_Wittenberg.indd 1

Boomkampsweg 6a, Laren (gld) Tel 06 - 51 96 32 82

08-11-18 16:41 Laren!Magazine_KlusWolters.indd 1

• Huisairco • Autoairco • Bedrijvenairco Voor verkoop, onderhoud en reparatie van airco’s:

info@aircoharkink.nl www.aircoharkink.nl

 

“Een afspraak waar iets moois uit groeit” Holterweg 56 7245 SC Laren (Gld.) Tel. 0573 - 401387

05-11-19 07:55


LINTJESREGEN & L AREN! MAGA ZINE | 75

Lintjesregen Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Jan Ruiterkamp

Derk & Joke Woestenenk

Jan heeft vrijdag 24 april 2020 van de burgemeester te horen gekregen dat hij later dit jaar officieel geridderd zal

Het heeft de Koning behaagd om Joke

worden als lid in de Orde van

Woestenenk- Marsman en Derk Woestenenk

Oranje-Nassau. Daarmee wordt Jan

te decoreren met een Koninklijke Onder-

beloond voor zijn tomeloze en belangeloze inzet voor de Larense

scheiding in de Orde van Oranje Nassau.

gemeenschap als lid (én later: zeker als voorzitter) van de kermiscommissie én

Voorzitter van de Ondernemers Laren, Jeroen Stekelenburg overhandigt Jan Ruiterkamp een symbolisch 'lintje'

als vrijwilliger voor de Larense ondernemersvereniging, Ondernemers Laren. Via deze weg wil Jan graag iedereen bedanken voor de attenties en kaarten die hij mocht ontvangen.

Maar ook deze Larenaren ontvingen dit jaar een onderscheiding en onlangs een bloemetje van Laren & Oranje

Herman

Bert

Martin

André

Teun

Marcel

Schoneveld

Haijtink

Zomer

van de Pol

Koeslag

Hekkelman

Gerrit Dijkerman - in memoriam -

Om te noteren De volgende editie van Laren! Magazine zal uitkomen in week 34

(17 - 21 augustus 2020)

NIEUWE DATA VERPLAATSTE ACTIVITEITEN: Good Goan - 30 en 31 oktober 2020 Vrienden van Laren Live! - 11 april 2021 Laornse Dorpkwis - 9 april 2021 Openluchtspel 'Hoezo Familie' - 27 t/m 30 mei 2021 31 mei reservedatum

NUMMER 18:

Fietsvierdaagse 'De Achterhoek' - 3 t/m 6 augustus 2021

Deadline copy/advertenties: 9 juli 2020 - 12:00 uur

GDFestival - 26 juni 2021

Meer informatie? Mail of bel met: Ovii / Laren! Magazine

Wielerronde - datum volgt in 2021

info@larenmagazine.nl - tel. 06 16 46 55 33

Larense Wandel4Daagse - datum volgt in 2021


76 |

Vrijwilligers gezocht! Zorglocatie ´t Talma zoekt vrijwilligers voor:

4 Voorlezen ... uit de krant of korte verhalen (individueel of in een kleine groep)

4 Bakken ... van taart of cake op een woning (frequentie in overleg)

4 Op bezoek bij een bewoner ... met interesse voor schilderen, politiek & reizen (bewoner PG)

4 Moestuintje ... maken en bijhouden met de bewoner(s)

4 Fietsen ... op de duofiets (individueel)

4 Op bezoek ... met mijn hond

4 Ik kom op de koffie bij ... individueel bezoek

4 Marktbezoek ... op donderdagochtend in Laren

4 Of ... wandelen, boodschapjes of lege flessen wegbrengen naar de glasbak

Lijkt het je leuk om te helpen bij een van deze activiteiten of wil je meer informatie? Neem dan contact op via: M.Hondelink@szmk.nl of J.Stegeman@szmk.nl

www.margaklompe.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.