a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

| 1

FEB - MEI 2020 • NR16 € 3,95

“Laren bereidt zich voor op de tweede editie” - Larense Dorpskwis

6

Toneelstuk 'Hoezo familie' LAORNSE SPÖLLERS

26

Laren 75 jaar Vrij VRIJHEIDSKATERN

66

Viering 20-jarig jubileum

OJWL


Wilt u deze zomer extra genieten van uw tuin?

Wij plaatsen maatwerkveranda’s, bestraten uw terras en werken samen met hoveniers. - vhlgroep.nl U bent van harte welkom in onze inspiratietuin (Holterweg 56, Laren Gld).

Magazine_NR16_Adv_VHL.indd 1

• • • • • • •

31-01-20 17:02

café - restaurant feesten vergaderen personeelsfeesten catering overnachten uitgaan

Lever deze bon in bij een bezoek aan ons restaurant en ontvang € 5,- korting.

Minimale besteding van € 50,-. Maximaal één cheque per € 50,-, met een maximum van € 5,-. Niet geldig op maandmenu’s of andere acties.

Tel. 0573 - 40 12 10

www.witkamp.com

Voor een goed advies ga je naar binnen!

Deventerweg 3, Laren (GLD) • Tel. 0573-40 12 77 info@dekorteswoonsfeer.nl • facebook: dekorteswoonsfeer

WWW.DEKORTESWOONSFEER.NL


VOORWOORD VOORZIT TER | 3

Het eerste woord is aan...

Jan Eggink VOORZIT TER WANDEL DORP L AREN Een voorzitter is iemand, die een bestuur op dusdanige wijze kan leiden, dat ieder bestuurslid daar goede gevoelens bij heeft. Een voorzitter is ook iemand die voor zijn bestuur en vereniging een goed visitekaartje weet af te geven. Ook is een voorzitter iemand die, indien nodig, bij meningsverschillen de juiste oplossing weet te vinden. En tenslotte is een voorzitter uit Laren iemand die in ons mooie veelbesproken Laren! Magazine een voorwoord mag schrijven voor Wandel Dorp Laren. Het allerbelangrijkste is dat een voorzitter van een vereniging of stichting

'Samen een evenement voor alle lagen van de bevolking opzetten'

een groep mensen om zich heen heeft die samen een, in ons geval, goede organisatie neerzet van een evenement. En ik mag met enige trots zeggen dat ons (Stichting Wandel Dorp Laren) dat de afgelopen jaren gelukt is. We hebben het dan over de Larense avondwandel4daagse en de wandeltocht die begin november werd gehouden. Ik mag rustig stellen, dat ik in het verleden altijd een verenigingsmens ben

geweest, waarbij ik ook diverse bestuursfuncties heb vervuld. Maar doordat we zo’n 25 jaar geleden een cateringbedrijf zijn gestart in het Staring College en vele avonden moesten werken, kwam dit verenigingsleven op een laag pitje te staan. Echter, het bloed kruipt waar het niet gaan kan en toen ik drie jaar geleden mijn pensioengerechtigde leeftijd bereikte, begon mijn lang gekoesterde wens; een avondwandel4daagse opnieuw opzetten in ons mooie dorp, gestalte te krijgen. Na wat voorbereidend werk hadden we binnen de kortste keren een bestuur bij elkaar. In een tijdsbestek van vier maanden, stond het genoemde evenement in de startblokken.

Stichting Wandel Dorp Laren

Het werd een groot succes, dankzij de inzet van de bestuursleden en, last but not least, de ZESTIG vrijwilligers. Mijn droom werd werkelijkheid. Het geeft zo’n fijn gevoel dat je samen een evenement voor alle lagen van de bevolking kunt opzetten. Daarmee doel ik met name

Aangesloten bij de KNWB en

op de laatste avond van de tweede editie van de vierdaagse. Nadat de deelnemers, de

opgericht op 1 februari 2018.

jongste van drie jaar en de oudsten van in de tachtig, waren vertrokken, ging toen nog een

Doel: het houden van een Avondwandel4daagse en Wandeltocht in Laren.

groep bewoners van 't Talma in rolstoelen geduwd door begeleiders van start. Dan wordt de energie die je er in stopt beloond.


4 |

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave

6 'Hoezo familie'

Laornse Spöllers 14

Ingrijpende verbouwing

Dierenartsen combinatie Zutphen-Laren

54

Het gezin achter:

Ron en Marion van den Aakster

62

Larense dorpskwis

Op voor editie 2 24

'Opdat wij nooit vergeten'

Laren 75 jaar Vrij - Katern

42

Rene Meutstege Uitvaartzorg:

'Iets betekenen voor mensen in een kwetsbare tijd'

Verenigingen & stichtingen pagina's

OJWL

66

Viering 20-jarig jubileum 70

Mijn leven als vrijwilliger

Alette Woestenenk

Overige informatie pagina's

11

V.V. Forza

34

Meiden van Haarman

35

PWA Laren

56

13

Pels Pluim

46

Tennisvereniging 't Laerveld

36

Aardgasvrij Laren

ondernemersland

19

Good Goan

47

Apollo

38

Algemene Agenda

72

Handige informatie

Buurt-AED

50

V.V. Witkampers

41

Alpe d'Huzes

75

Informatie Laren!

20 Toeristenbelang

61 Kulturhus

49

Ik geef de pen door...

Magazine

23 Hamac

65 Wandel4Daagse

Anton Paalman

24

Laren & Oranje

69

53

De dag van....

34

Speel-o-theek

Badmintonclub

Carmen Wijnbergen

St. Steffenrijders

Ontwikkelingen in

Colofon : Laren! Magazine is een uitgave van Ovii en verschijnt in een oplage van 3.750 exemplaren huis-aan-huis in Laren Gld, Almen en Harfsen Redactie: Hanneke Janssen; Rens Kruiper - Van Kees; Nena Keessen • Fotografie: Anke Kolkman en eigen materiaal geïnterviewden, verenigingen en stichtingen • Vormgeving: Ovii • Verspreiding: All Inn Verspreiding • Contact: Ovii - Dorpsstraat 5 - 7245 AK Laren GLD - Tel. 06 16 46 55 33 - info@larenmagazine.nl Voor informatie over advertenties, klachten over bezorging en alle andere vragen kunt u contact opnemen met Ovii. De uitgever kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade door foutieve vermelding in het blad. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever.


VOORWOORD | 5

EDITIE NUMMER 16 "Vrijheid wordt meestal gezien als de mogelijkheid om te doen en laten wat men wil terwijl een ander dat ook kan, zowel in lichamelijke als in geestelijke zin." Dat verschijnt in mijn beeld als ik 'vrijheid' bij Google intyp. Deze editie van Laren! Magazine staat ook deels

Wij gingen dan ook regelmatig wandelen op de

in het teken van vrijheid; 75 jaar Laren Vrij. Het is

Holterberg en dan namen ze ons mee naar de

in april namelijk 75 jaar geleden dat er in Laren een

Canadese begraafplaats. Ik denk dat dit er ook

einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Een

zeker aan heeft bijgedragen dat ik het nu erg

moment waarvan ik het persoonlijk erg belangrijk

belangrijk vind dat er jaarlijks twee minuten stilte

vind om er bij stil te staan. Voor mijn generatie is

worden gehouden en dat wij de dag erna vieren

het eigenlijk vrij normaal dat we in vrijheid leven

dat wij in vrijheid leven. Toen de bestuursleden

maar als je de verhalen hoort en leest van mensen

van Laren & Oranje mij vroegen of ik ze kon helpen

die oorlog hebben meegemaakt, mogen we dank-

met de promotie van 75 jaar Laren Vrij heb ik dan

baar zijn dat wij ‘vrij zijn’. Vrij om te doen en laten

ook geen moment getwijfeld. In deze editie staat

wat wij willen, vrij om te ondernemen, vrij om te

daarom een speciaal katern voor ’75 jaar Laren

leven en dingen aan te pakken zoals wij dat zelf

Vrij: op dat wij nooit vergeten!’ Gelukkig zijn er veel

willen in Nederland. 75 jaar geleden was dit wel

Larenaren met mij die zich willen inzetten voor

anders en helaas is dit vandaag de dag in andere

75 Laren Vrij, want de organsatie heeft een prachtig

delen van de wereld nog steeds niet het geval.

programma neergezet. Met als kers op de taart: 'De vrienden van Laren! Live' op zondagmiddag

Toen mijn opa nog leefde vertelde hij er heel af

5 april!

en toe wel eens over. Niet vaak, want het is voor hem (en velen) een tijd geweest die diepe wonden

Naast het speciale katern, deze keer ook aandacht

heeft achtergelaten. Mijn opa heeft gediend in

voor de aankomende verbouwing van de dieren-

Nederlands-Indië als hospik, hij was super jong

artsenpraktijk. De komende edities zullen we de

toen hij alles en iedereen hier achter moest laten

voortgang van de verbouwing toelichten. Daarnaast

en per boot vertrok naar Indië. Ik luisterde wel

stelt Rene Meutstege zich voor als nieuwe onder-

naar zijn verhalen, maar echt voorstellen kon ik

nemer, vertellen de Laornse Spöllers over het

het me niet, gelukkig. Hij en mijn oma hebben ons,

nieuwe bijzondere toneelstuk dat gespeeld gaat

als kinderen en kleinkinderen, wel bewust gemaakt

worden, kan je in maart bij OJWL meedineren ter

van de oorlog.

ere van het jubileum, namen we een kijkje bij het gezin van den Aakster, hebben we een nieuwe

"75 jaar Laren Vrij: opdat wij nooit vergeten!"

rubriek: ‘de dag van…’ en hebben verenigingen en stichtingen weer massaal aangeleverd! Kortom... veel leesplezier! Ingri Imenkamp


6 | L AORNSE SPÖLLERS

“'Hoezo Familie' is een stuk waarin niets is wat het lijkt…” - Jet Wessels


L AORNSE SPÖLLERS | 7

Tekst: Nena Keessen - Van Kees

Bordes van Verwolde podium voor Laornse Spöllers Was jij in 2017 bij de primeur van het eerste openluchtspel van Laren? Vrijdag 16 juni 2017 was de eerste avond waarop de Laornse Spöllers het openluchtspel ‘In ’t Laornse Venne’ ten tonele brachten. Met boerderij ‘de Meijer’ op Verwolde als decor en uitzicht op Huis Verwolde, was dit openluchtspektakel een unieke ervaring. ‘Dat smaakte naar meer’

Knipoog naar de geschiedenis van Verwolde

De vijf avonden waren een groot succes. “En dat

Voor het herschrijven van het stuk haalden de Spöllers

smaakte naar meer”, vertelt André Oudenampsen,

hun inspiratie uit een geschiedenisboek over Verwolde,

voorzitter van het bestuur. “We hebben in 2017 ervaren

geschreven door een tante van baron van der Borch.

dat we het kunnen: een openluchtspel maken en

“Het verhaal speelt zich af in de jaren ’70. We hebben

organiseren, dus besloten we het dit jaar weer te

ons verdiept in de geschiedenis van het landgoed om

doen.” Tijdens een brainstormsessie vorig jaar

dit te verwerken in het stuk. Mensen die wel eens een

kwamen er voldoende ideeën op tafel. “Huis Verwolde

rondleiding in het huis hebben gehad, zullen zeker

is natuurlijk een geweldig decor voor een toneelstuk.

dingen herkennen. Zo was Verwolde in het begin een

We besloten beheerders Iris Littink en Mara ter Kuile

kasteel met drie torens”, vertelt Jannie Roekevisch,

van Geldersch Landschap & Kasteelen te benaderen

bestuurslid van de Laornse Spöllers. “En er was een

en zij waren direct enthousiast.”

hele strikte tafelschikking. Tot in de puntjes werd vastgelegd wie waar moest zitten en waarom. Zelfs

Nieuw stuk: ‘Hoezo Familie?’ Nadat de locatie bepaald was moest er nog een toneelstuk gekozen worden. “We hebben gekozen voor een bestaand stuk genaamd ‘Hoezo Familie?’, geschreven door Edwin Woons. Het verhaal speelt zich af op een terras van een huis met openslaande deuren. Het past door deze setting ook goed op het bordes van Verwolde”, bestuurslid van de Laornse Spöllers. Maar zoals altijd wilden de Spöllers hun eigen stempel op het stuk drukken. “Dat liep eigenlijk wat uit de hand, we hebben het stuk bijna helemaal herschreven”, vertelt Jet. “En het mooiste is: zowel de schrijver als de uitgeverij hebben het herschreven stuk gelezen en goedgekeurd.”

waar de zoutpot op tafel moest staan stond vast.”


BESPAREN MET ZONNE-ENERGIE UW VOORDELEN VAN ZONNEPANELEN

ADVIES OP MAAT

Bespaar tot 100 % op uw energierekening

Wilt u vrijblijvend advies of een offerte? Neem

Draag bij aan een duurzame wereld

dan contact met ons op, wij nemen de tijd om

en investeer met een goed rendement.

samen met u tot het systeem te komen dat het

Vakkundig geïnstalleerd door een

beste bij al uw wensen past.

erkende installateur. • •

10 jaar productgarantie 25 jaar

SOLARAMA

vermogensgarantie op zonnepanelen.

Langelersdijk 1, 7245 PE Laren Gld

5 tot 12 jaar garantie op omvormer

Tel: 06-15 86 61 57 • info@solarama.nl

(optioneel uit te breiden tot zelfs 25 jaar).

WWW.SOLARAMA.NL

Solarama_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

20-08-16 11:00

Alles onder één dak

Openingstijden:

Theo Beuzel

Maandag t/m vrijdag

08:00 - 19:00 uur

Zaterdag

08:00 - 18:00 uur

Zondag

Gesloten


L AORNSE SPÖLLERS | 9 De mensen achter de schermen

Het bestuur

Techniek en organisatie

Kaartjes

Bij een openluchtspel komt natuurlijk

koop je in de

meer kijken dan bij een toneelstuk. Eddy

voorverkoop

Veldmaat stuurt de technische commissie

op zaterdag 2

aan. “Wij zorgen voor het decor, alhoewel

mei van 10:00 tot

het bordes van Verwolde al een decor

12:00 uur bij Witkamp.

op zich is. Daarnaast zorgen we voor de

De voorstelling vindt plaats op

aan- en afvoer van materialen. We zorgen

28, 29, 30 en 31 mei. Mocht het weer te

dat de techniek, het licht en geluid, goed

slecht zijn op één van de avonden, dan kan

PRAKTISCHE INFORMATIE

werkt en dat alle voertuigen op het juiste

er uitgeweken worden naar 1 juni. ‘Hoezo

Voorstellingen: 28 – 29 – 30 – 31 mei

moment in en uit de set rijden.” De juiste

Familie’ is een fictief stuk met een serieuze

(1 juni reserve-avond)

coördinatie en timing zijn belangrijk voor

noot, humoristische twist en een knipoog

Locatie:

Huis Verwolde

de technische mannen.

naar de geschiedenis van Verwolde.

Landgoed Verwolde

“Een stuk waarin niets is wat het lijkt…”

Voorverkoop: Zaterdag 2 mei

De spelersgroep

Oefenen, oefenen, oefenen

Witkamp Laren

Vanaf januari wordt er één keer per week

Bestuurssamenstelling:

van 10:00 – 12:00 uur

geoefend. De zolder van Henk en Annie

André Oudenampsen: voorzitter en

Prijs:

€15,- incl. koffie of thee

Braakman wordt weer beschikbaar

penningmeester

bij binnenkomst

gesteld. “Hartstikke fijn!” In maart wordt

Jet Wessels:

dit opgevoerd naar twee keer per week.

bestuurslid

Na afloop kan men onder het genot van

Per april is het de bedoeling dat er ook

Jannie Roekevisch:

secretaris

een hapje en een drankje en muzikale

echt buiten geoefend gaat worden. “Het

Eddy Veldmaat:

technische

ondersteuning nog even met elkaar

is zowel voor de mensen achter de scher-

commissie

men als de spelers een hele onderneming.

Herman Braakman:

Je gaat anders om met bijvoorbeeld licht,

bestuurslid

Het openluchtspel is voor iedereen

geluid en timing dan in een zaal.”

Anneke Eggink:

toegankelijk. Bent u wat minder ter

algemeen

borrelen.

algemeen regisseuse

been? Dan mag u met de auto voor het kasteel afgezet worden, zodat u niet ver hoeft te lopen. De mensen achter de schermen: achterste rij v.l.n.r. : Dirk Addink, Johnny Ligtenberg, André Oudenampsen, Gerrit Mol. Voorste rij v.l.n.r. Henk Peters, Eddy Veldmaat, Annie Braakman, Henri van Heeckeren, Henk Braakman • Bestuur Laornse Spöllers: Jet Wessels, Eddy Veldmaat, Jannie Roekevisch, André Oudenampsen en Herman Braakman • Spelersgroep: bovenste rij: Jet Wessels, Jannie Roekevisch. Tweede rij: Hans Oudenampsen, Herman Braakman, Bernard Woestenenk, Roy Klumper. Derde rij: Regiseusse Anneke Eggink, Gertrude Roekevisch, souffleuse Jo Blankenberg, Indy Korenblik. Onderste rij: Betsie Beuzel. Rita Harkink en Simone Keppels .Niet op de foto: Edsge Klunder.

Meer informatie Facebook: @laornsespollers Website: www.laornsespollers.nl


Dondertman Administraties uw specialist voor administraties en belastingen Jan Dondertman: “Ik heb jarenlang administraties, jaarrekeningen en fiscale aangiftes verzorgd. Ik maak voor de financiële administratie gebruik van de software van Twinfield. Offerte Hebt u een onderneming of wilt u starten als ondernemer en bent u geïnteresseerd in de diensten van Dondertman Administraties? Bel 06-10699182 voor een vrijblijvend gesprek of schrijf naar Tunnelweg 2, 7245 SX Laren. www.dondertman-administraties.nl.

Tel. 06 14 65 17 78

• Deelbehandelingen

Adres salon: De Bakkerij 15, Laren Gld

• Henna brows • Massages

huidenbeautysalon-irma.nl

• Gellak

f: huidenbeautysalonirma

Laren!Magazine_NR13_Advertenties1/8_IrmaNijland.indd 1 16-11-17 08:57

agazine_NR7_Advertenties1/8_Dondertman.indd 1

Autobedrijf Nijhof Holterweg 5050-52 7245SC Laren (gld)

Irma Nijland • Gezichtsbehandelingen

05730573-401610 info@autobedrijfnijhof.nl www.autobedrijfnijhof.nl

30-04-19 12:48

www.elkink-installatiebedrijf.nl

Veldmaat

Laren!Magazine_NR7_Advertenties1/8_Elkink.indd 1

16-11-17 08:54

Rietdekkersbedrijf

Buisweerdweg 7 7245 RR Laren (Gld) Tel. 0573 221219 Mob. 06 53386699 eddyveldmaat@outlook.com

Keurslager van de Pol

Laren!Magazine_NR7_Advertenties1/8_Veldmaat.indd 1

14-11-17 09:07

Werken met het beste vlees van eigen slacht

Advisering bouw of verbouw van woningen, bedrijven, horeca, zorgcomplexen, functieverandering boerderijen, etc. - ontwerp - tekeningen - omgevingsvergunning

‘t Veld 4, Exel

- bestek - bouwtechniek - management

• T: 0573 - 25 70 82 • M: 06 - 51 381 888

Tel. 0573 - 40 12 37 • www.vandepol.keurslager.nl •

KeurslagervandePol


V.V. FORZ A | 11

Volleybal... voor jong en oud Volleybal is een balsport die gespeeld kan worden vanaf 6 jaar tot zolang het lijf het toelaat. CMV jeugd Voor de jeugd vanaf 6 jaar is er in 1999

gelijk aan het normale volleybal, alleen het net

een nieuwe spelvorm ontwikkeld, het Cool

hangt lager. Smashen, duiken, rollen, rennen,

Move Volleybal. Van 6 tot ongeveer 12 jaar

bovenhands opslaan; alles is toegestaan.

doorlopen de kinderen 6 niveaus. Het begint

Echter dient bijvoorbeeld een smash uit stand

met gooien en vangen. Per niveau (= leeftijd)

geslagen te worden.

komt er een volleybalelement bij, zoals passen, opslaan, bovenhands spelen, smashen

2. Zitvolleybal

enzovoort. Bij niveau 6 aangekomen, spelen

Het zitvolleybal is een leuke en dynamische

de kinderen “gewoon” volleybal met dezelfde

teamsport. Iedereen mag hieraan meedoen,

spelregels als de senioren. De CMV traint op

met of zonder handicap. Hierbij moet het

donderdagmiddag van 17.00 tot 18.15 uur in de

zitvlak bij elke spelactie contact hebben met

Braninkhal. Je bent van harte welkom.

de vloer. Dus als je na een blessure wilt blijven volleyballen, dan is zitvolleybal een aanrader!

Alternatieve sportvormen

AGENDA 13 MAART • 21:00 UUR V.V. Forza Heren 1 - DeVoKo 1 V.V. Forza Dames 1 - VCV 2 20 MAART • 21:00 UUR V.V. Forza Dames 1 – Longa 2

senioren

3. Lijnbal

Vaak zie je dat senioren uitvallen

Lijnbal lijkt veel op volleybal. De bal wordt alleen

door blessures aan knie, enkel,

gevangen en gegooid.

heup of rug. Sport, en dan met name een zaalsport, is belastend voor deze gewrichten.

Samenvattend

Om toch te kunnen blijven sporten, wordt de

Zoals beschreven is er voor elke leeftijdscate-

roep om alternatieve sportvormen steeds

gorie wel iets op volleybalgebied. Eigenlijk is

luider. In navolging op Walking Football en

daarmee de cirkel ook rond. Zowel op hele

Walking Hockey, zijn er voor volleybal de

jonge leeftijd als op oudere leeftijd wordt de

volgende alternatieven:

bal gevangen en geworpen! Bij voldoende belangstelling wil VV Forza deze spelvormen

27 MAART • 21:00 UUR V.V. Forza Heren 1 - Aastad 1

1. No jump volleybal

voor senioren ook gaan aanbieden. Informatie

De naam zegt het al. Bij deze spelvorm mag er

kan worden ingewonnen via info@vvforza.nl.

niet gesprongen worden. Verder is het spel 10 APRIL • 21:00 UUR V.V. Forza Dames 1 - WSV 1 HANDIGE INFORMATIE: 17 APRIL • 21:00 UUR V.V. Forza Heren 1 - Rivo 1

Opgericht: 2017 • Bezoekadres: Laren - de Braninkhal, Verwoldseweg 16 Harfsen - Hoeflo, Hulstweg 6 • Contact: info@vvforza.nl • Facebook: VVForza • Website: www.vvforza.nl


Directievoering en toezicht; Advisering inrichtingsplannen;

GEZICHTSBEHANDELINGEN LASH LIFT • WENKBRAUWEN WIMPEREXTENSIONS LICHAAMSBEHANDELINGEN

Inspectie Beeldkwaliteit Openbare ruimtes; Besteksvoorbereiding terrein aanleg en onderhoud.

DANÉ OORTGIESEN

Gerrit Oortgiesen

Voetreflexbehandelingen en Breuss rugmassage. Aandacht voor jezelf en zeer ontspannen.

Rita Oortgiesen - Gerritsen Beroeps voetreflexoloog / Verzorgende IG /Rudolf Breuss masseur

www.projectbegeleidingbuitenruimten.nl 06 255 779 09 • gerrit@probebu.nl •

Gerrit Oortgiesen

BELLEN / WHATSAPP: TEL. 06 36 33 73 48   DOORDANE

Tel. 06 22 18 84 52 • rita@larensevoetwellness.nl  larensevoetwellness

ZUTPHENSEWEG 13A • 7245 BK LAREN (GLD.)

Zutphenseweg_Advertentie_LM15.indd 1

05-11-19 07:51

Bel voor een vrijblijvende kennismaking Locatie Lochem Smeestraat 5 7241 AT Lochem

0573 - 432 432 info@beltman.nl

Locatie Berkelland Muraltplein 26 7271 AW Borculo

0545 - 745 200 berkelland@beltman.nl

www.beltman.nl

Nederlands Woning Waarde Instituut

Rinze Addink

Rico van Ark

Roderik Geltink


PELS EN PLUIM | 13

Kampioenen De clubshow, jaarlijks in november, is toch wel één van de hoogtepunten van het jaar. Welke beoordelingen zouden de gefokte rasdieren krijgen en wie wordt de nieuwe clubkampioen? Meedoen is leuk, maar een prijs winnen is super

het succes. Dit werd met beide oma’s gevierd

top natuurlijk. Dat geldt ook voor de jeugdleden

met slagroomtaart.

van Pels en Pluim Laren. Goede zorg voor de dieren Kampioenen Robin Maas

Robin Maas

Voor Robin is het vanzelfsprekend dat je goed

uit Markelo en Gerrit Jan

De zeventienjarige Robin Maas uit Markelo is ruim

voor je dieren zorgt. Naast konijnenbrokjes met

drieënhalf jaar lid bij Pels en Pluim. Zijn liefde voor

extra vitamines krijgen ze elke dag hooi, drie

konijnen heeft hij niet van een vreemde. Zijn Opa,

maal per week een wortel, soms een gedroogd

Arend Dijkstra uit Exel, was namelijk ook konijnen-

sneetje brood en uiteraard voldoende water. Als

fokker en zelfs keurmeester. Robin vroeg daarom

de konijnen moeten bevallen hangt Robin een

zijn opa om advies, kreeg een lijstje met geschikte

kleedje voor de gazen deurtjes om de voedster

rassen en zocht daaruit een ras dat hem aansprak.

en haar jongen extra rust te geven.

Beusekamp uit Laren.

Dat werd het Tankonijn in de kleur zwart. Hierbij moeten de onderharen vurig rood zijn, zeg maar

Van jeugdlid naar seniorenlid

warm roestbruin van kleur. Het werd een hele

In het komend tentoonstellingsseizoen, dat start

uitdaging voor Robin om topdieren te fokken.

in september, is Robin geen jeugdlid meer. Dat betekent dat hij op andere shows meedoet bij de

Dromen van …

senioren. Ook dat wordt weer een uitdaging.

Zijn droom was om met één van zijn Tankonijnen jeugdkampioen op de clubshow te worden. Robins

Diverse Pels en Pluimers doen aan shows mee in

droom kwam al na drie jaar uit. Sterker nog, de

het hele land. Zo ook Gerrit Jan Beusekamp uit

realiteit was nog mooier dan hij ooit had durven

Laren. Op Nederlands grootste kleindierenshow

dromen. Zes van zijn acht deelnemende konijnen

in Assen met 8.500 dieren, werd Gerrit Jan

werden als zeer fraai beoordeeld. Eén ervan bleek

kampioen in de klasse Hangoren. Zijn zwarte

zo’n topdier, dat het werd uitgeroepen tot het

Duitse Hangoor was de aller mooiste van alle

allermooiste konijn van de gehele kleindierenshow

500 hangoorkonijnen met het hoogst haalbare

bij zaal Stegeman. Robin versloeg hiermee zelfs

predicaat "uitmuntend". Een predicaat dat bij

alle seniorleden! Het was voor Robin een enorme

konijnen zelden wordt behaald. Zonder andere

verrassing toen hij ’s avonds door velen gefelici-

leden te kort te doen, is Pels en Pluim heel blij

teerd werd. Robin was totaal overdonderd door

met toppers als Robin en Gerrit Jan.

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1961 • Contributie: € 20,00 per jaar voor leden en jeugdleden t/m 16 jaar € 7,50 • Secretariaat: Marjan Holmer-Vriezekolk; Holterweg 4, Laren • Website: www.pelsenpluimlaren.nl • www.jeugdshow.nl


14 |

ADVERTORIAL

Tekst: Rens Kruiper - Hanneke Janssen Tekst & Communicatie

Ingrijpende verbouwing bij Dierenartsencombinatie Zutphen-Laren Volop veranderingen bij Dierenartsencombinatie Zutphen-Laren aan de Rengersweg 2a in Laren. De praktijk is uit zijn jasje gegroeid en gaat daarom flink verbouwen. Eigenaren en dierenartsen Ron van den Aakster

Meer en professionelere ruimtes

en Jan-Joop Harkema willen klanten door deze

“De verhouding tussen landbouwhuisdieren en

verbouwing nog betere service voor hun dieren

gezelschapsdieren is de laatste jaren flink veranderd.

bieden.

Gezelschapsdieren zijn steeds belangrijker geworden binnen veel gezinnen, waardoor deze tak flink is

Ron is in mei 1997 bij Dierenartsencombinatie Zutphen-

gegroeid”, vertelt Jan-Joop. “De indeling van het

Laren gekomen, toen het pand net verbouwd was. Ron

praktijkpand is echter niet meegegroeid. Het gevolg

vertelt: “We behandelden voornamelijk landbouwhuis-

is dat we maar één dier tegelijk kunnen behandelen,

dieren en maar heel soms een kat of hond. Het is nog

waardoor de dierenartsen en assistentes vaak op

steeds een ruim pand met bijvoorbeeld een forse entree, maar slechts één behandelkamer. Dat kan nu simpelweg niet meer. We willen onze klanten nog meer service bieden en daarvoor zijn veranderingen

elkaar moeten wachten. We willen meer ruimtes met professionelere apparatuur zodat we alle dieren optimaal kunnen verzorgen. Zo ligt er nu zelfs in de kantine wel eens een kat aan het infuus, zodat deze niet naast een hond in de opnameruimte zit. De liefde voor dieren verandert nooit, de ruimtes in onze praktijk wel.”

noodzakelijk.” Meer service voor gezelschapsdieren en hun baasjes Waar er vroeger wel eens meewarig werd gekeken wanneer mensen hun kat naar de dierenarts brachten, is dat nu gelukkig wel anders, vinden Ron en Jan-Joop.

"We willen meer ruimtes met professionelere apparatuur zodat we alle dieren optimaal kunnen verzorgen."


ADVERTORIAL | 15

Jan-Joop vertelt: “De mentaliteit en werkwijze is

Sascha Groothuis. Sascha vertelt: “We hebben veel

heel anders geworden. We nemen nu veel meer tijd

meer apparatuur en hebben de mogelijkheden voor

voor onderzoek en opnames. We werken nu toe

dieren aan het infuus, monitoring van hartslag en

naar een zogenaamde ‘Cat Friendly Clinic’, waarbij

ademhaling, we kunnen bloed onderzoeken, de

katten zoveel mogelijk stressvrij in onze praktijk

dieren veilig onze narcose brengen, we hebben een

behandeld kunnen worden.”

zuurstofkooi en ga zo maar door. Hiermee doen we ons uiterste best om de beste diergeneeskundige

Cat Friendly Clinic

zorg te leveren. Dat doen we graag voor al onze

Assistente Annemie Lammertink is een groot

klanten met al die verschillende dieren. Want

voorstander van Cat Friendly werken. Zij heeft

daarvoor hebben we een ontzettend grote passie.”

door haar enthousiasme en haar bijna afgeronde opleiding ontzettend veel kennis over kattengedrag

Logistiek optimale indeling van het pand

opgedaan. Annemie vertelt: “Wanneer katten bij

Praktisch gezien verhuizen alle kantoren en de

een dierenarts worden binnengebracht, ervaren ze

administratie naar de bovenverdieping in het

vaak veel stress doordat er bijvoorbeeld ook honden

bestaande pand. Hierdoor is er meer ruimte

aanwezig zijn in de wachtkamer. Alleen de geur van

voor de dieren op de begane grond. Zo komen er

een hond kan al stress opleveren. Daarom gaan

aparte honden- en kattenwachtruimtes, honden-

we een aparte kattenbehandelkamer inrichten en

en kattenbehandelkamers en een honden- en

krijgen katteneigenaren zelf een aparte wacht-

kattenopname. Daarnaast blijven we natuurlijk

kamer. Dit geldt ook voor klanten met honden.”

ook voor alle andere gezelschapsdieren ruimte vrijhouden. Op de begane grond komt een centrale

Steeds professionelere apparaten en

voorbereidingsruimte die logistiek handig is gele-

behandelingen

gen. Van hieruit worden alle dieren naar de juiste

De praktijk in Laren is de afgelopen jaren al flink

plek gebracht. Hierdoor wordt er nog efficiënter

geprofessionaliseerd, zo ziet ook dierenarts

omgegaan met de beschikbare ruimte.


JK montage afrasteringen-hekwerken

06-20572980 • Gas • Water • Sanitair • Elektra • Verwarming • Lood-zinkwerk • Dakbedekking • Airconditioning • Ventilatie

Hekwerken

Overkappingen

Toegangshekken

Jan Koeslag | Tel. 06 20 57 29 80 | info@jkmontage.nl

Aalsvoort 41 • 7241 MA Lochem • Tel. (0573) 251 008 info@dijkerman-lammers.nl • www.dijkerman-lammers.nl

www.jkmontage.nl

www.credion.nl Laren!Magazine_NR7_Advertenties1/8_JKMontage.indd 1 31-01-20 08:53

anLammers_LarenMagazineNR16_Adv.indd 1

14-11-17 08:29

‘Zakelijk financieren? Het kan met Credion.’ Richard Buitink rbuitink@credion.nl 06 10 90 55 16

Credion realiseert uw bedrijfsfinanciering Credion Deventer-Zutphen

(0570) 24 40 18

deventer@credion.nl Het kan met Credion.

Ook ervaren wat ik voor je kan doen? Bel me! Zonnige groet, Face2Face Travel Lochem Tel. 06 24647795 therese@face2facetravel.nl www.face2facetravel.nl/therese f face2facetravellochem

Magazine_NR7_Advertenties1/8_Face2Face.indd 1

17-11-17 07:40

Voor al uw grond- en sloopwerken en alle andere werkzaamheden met schranklader en minikraan, zoals: - roosters leggen - uitmesten van stallen - lasergestuurd egaliseren

Tel.: 0573 - 40 10 75 Fax: 0573 - 40 20 86 E-mail: Lavarko@hetnet.nl

VEEL PLEZIER OP DE DEVENTERWEG 81 LARENSE VEELKERMIS! PLEZIER OP DE 7245 PL LAREN

Nieuw: 3D inmeten, tekenen, uitzetten en profileren.

Tel.: 0573 - 40 10 75 Fax: 0573 - 40 20 86 E-mail: Lavarko@hetnet.nl

LARENSE KERMIS!


ADVERTORIAL | 17

Tijdelijke verhuizing naar Deventerweg “Op dit moment zijn de tekeningen voor de verbouwing gereedgemaakt en lopen de vergunningsaanvragen”,

Team Dierenartscombinatie Zutphen-Laren. Staand v.l.n.r. Sascha Groothuis, Edo Offerhaus, Ron van den Aakster, Gerinda Lichtenberg, Joanne Steenblik, Ria Klein Kranenbarg, Jan-Joop Harkema. Zittend v.l.n.r. Wilma Prinsen, Annemie Lammertink, boxer Guusje, Jannemiek van Holten, Marloes Dijkerman, Elsa & Dana

vertelt Ron. “We verwachten binnen-

Over Dierenartsencombinatie

kort de vergunning binnen te hebben

Zutphen-Laren

en zijn op zoek naar een aannemer.

Vanuit het pand aan de Rengersweg

Wanneer de verbouwing precies

in Laren werkt Dierenartsen-

gaat starten weten we nog niet. We

combinatie Zutphen-Laren met vijf

Openingstijden praktijk

verwachten dat de verbouwing, ruim

dierenartsen en vijf assistentes aan

Maandag t/m vrijdag:

gezegd, zo’n drie tot zes maanden

de diergezondheid in onze regio. In

08:00 uur tot 17:30 uur

gaat duren. Wat we al wel zeker

de gemengde praktijk kunnen zowel

(alleen op afspraak)

weten, is dat we tijdelijk verhuizen

grote als kleine dieren terecht voor

naar het pand van Branji aan de

diverse behandelingen en ingrepen.

Dinsdagavond: spreekuur

Deventerweg 12 in Laren. De

Denk hierbij aan gezondheids-

18:30 uur tot 19:00 uur

verhuizing wordt nog wel een logis-

controles, vaccinaties, castratie of

(zonder afspraak)

tieke uitdaging, maar daar hebben we

sterilisatie, maar natuurlijk ook het

alle vertrouwen in. Voor onze klanten

behandelen van zieke dieren. "Tijdens

Rengersweg 2a

verandert er, behalve de tijdelijke

onze consulten nemen we de tijd

7245 AC Laren Gld

verhuizing, eigenlijk niets. Wanneer

voor uw huisdier en werken we met

Tel. 0573 - 40 12 43

we precies gaan verhuizen? Houd

u samen om uw huisdier zo goed

info@daczl.nl

daarvoor onze Facebookpagina in

mogelijk te verzorgen."

www.dierenartsenlarenlochem.nl

de gaten.”

Wij zijn altijd bereikbaar! (24/7)


TIJD VOOR ONDERHOUD AAN UW MACHINE

VOOR DE KLEINE BOUWWERKZAAMHEDEN TOT AAN EEN COMPLETE VERBOUWING

MEER INFORMATIE EN/OF ONLINE AANMELDEN BEZOEK ONZE WEBSITE. Tel: 0573-402171

ALMATLAREN.NL/WINTERONDERHOUD TEL. 0573 44 80 88 • GROENTECHNIEK@ALMATLAREN.NL

ADV_LarenMagazine_EditieNR16.indd 1

• Glas- en schilderwerken • Wand- en plafondafwerking • Spuitwerk • Planmatig onderhoud • Kleuradvies • 24 uur glasservice

Molenveld 14 7245 CA Laren (gld) tel. 0573 - 40 16 59 info@hekkelmanschilders.nl www.hekkelmanschilders.nl

info@kleinvelderman.nl

Banninksweg 6

www.kleinvelderman.nl

7245 BA Laren Gld

KleinVelderman_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1 31-01-20 08:49

22-08-16 08:32


VERENIGINGEN EN STICHTINGEN | 19

Good Goan! komt er aan De voorbereidingen voor het toneelstuk met muziek en zang over de reis van je leven zijn in volle gang. De toneelspelers, allemaal uit Laren, zijn vanaf

bijzondere manier vanuit de vier windrich-

januari wekelijks aan het oefenen en het koor

tingen. De bezoekers verzamelen zich bij

studeert op donderdagavond de liedjes in.

Bloemsierkunst Wijnbergen, Deventerweg

Kaartverkoop

Verder wordt er door een ploeg mensen

(noord), de Brandweerkazerne, Zutphenseweg

Voorverkoop:

gewerkt aan decors, kleding, belichting en

(oost), familie Lans, Lenderinksteeg (zuid) en

vrijdag 6 maart van 19.30 tot

allerlei andere praktische zaken.

de PWA school, Verwoldseweg (oost). Daar

20.30 uur bij 't Kulturhus

worden ze ontvangen met koffie/thee en iets Het draait allemaal om twee Larense jongeren

lekkers en begint het verhaal met een inleiding.

Naderhand:

die op reis gaan, de wijde wereld in. Onderweg

Vervolgens lopen de verschillende groepen

Fa. van der Wal (Holterweg)

komen ze van alles tegen: mooie, moeilijke en

naar de Kerkzaal en gaat het verhaal daar

Supermarkt Plus Beuzel

verrassende dingen. Maar uiteindelijk loopt het

verder.

uit op een groot feest waar de bezoekers aan Contact:

mee mogen doen. Om het verhaal over een reis

Uitvoeringen:

goodgoan2020@gmail.com

te ondersteunen, start Good Goan! op een

Vrijdag 27 maart 2020

f goodgoan2020

Zaterdag 28 maart 2020

Buurt-AED bij het Ruempol Wow! Binnen een relatief korte tijd is het samen met de buurten rondom het Ruempol gelukt om het bedrag voor aanschaf van een AED-apparaat binnen te halen. Inmiddels is het AED-apparaat

Daarom zullen we een beroep blijven

bevestigd op de muur bij de ingang

doen op de buurtbewoners en willen we

van het Ruempol en hebben bijna dertig

een reservepotje opzetten. Daarnaast is

buurtbewoners uit de wijken rondom

er doorlopend de mogelijkheid om geld

Heeft u daarvoor belangstelling,

het Ruempol de cursus ‘Gebruik AED’

te doneren. U kunt het bedrag in een

vertel het ons of mail naar:

gevolgd bij MynBHV.

enveloppe inleveren bij de heer W.

AED.ruempol@gmail.com.

Hekkelman, De Kotten 9 in Laren. Een AED-apparaat heeft echter ook

Alle donateurs èn alle AED-cursisten

onderhoud nodig. Zo kost het vervangen

Ons doel is behaald en daarmee is de

van een batterij en elektroden rond de

missie geslaagd. Deze commissie zal

€ 320,- . Daarnaast is het belangrijk dat

daarom worden ontbonden. Dit betekent

Henk Rekers, Wilma Platerink,

er een potje is voor onvoorziene kosten.

echter dat we mensen nodig hebben die

Wim Hekkelman, Wilma Kuiper en

zorg willen dragen voor continuïteit.

Ria Langeler.

hartelijk dank voor jullie bijdrage!


20 | TOERISTENBEL ANG L AREN

ZONDAG 29 MAART:

Plattelandswandeling Van alle evenementen die Toeristenbelang organiseert, heeft dit evenement de grootste deelname. Dat zal beslist deels aan de gunstige weersomstandigheden hebben gelegen, maar het is ook zeker te danken aan de bijzondere routes die al vijf jaren opeen zijn uitgezet. Ruim 1100 deelnemers hebben

Na een inleidend praatje over het

mogelijk verharde en doorgaande

vorig jaar genoten van de tocht die

weer, de koeien, et cetera, zien ze

wegen. Al zeggen we het zelf,

door een deel van Verwolde ging.

de ander al denken: 'gezellig praat-

ook dit jaar is het beslist weer

Ook als je de omgeving heel goed

volk, maar wat doen die heren hier

verrassend!

kent, kom je toch nog op plekken

eigenlijk?'. Gelukkig zijn de reacties

waar je beslist nooit bent geweest.

altijd bijzonder positief en krijgen

Deze unieke, eenmalige route zal

ze elke keer veel medewerking en

ongeveer 9 à 10 km zijn. Ook voor

Voor de vrijwilligers van Toeristen-

toestemming om over privé-

kinderen is dit beslist een leuke

belang Laren is het best een klus,

terreinen te mogen; door een

tocht. Onderweg zijn er 2 pauze-

elk jaar weer een nieuw traject

bouw- of weiland, bos, stal,

plekken met toiletgelegenheid en

organiseren. Met name Martie

over een kavelpad en over

de mogelijkheid om wat te eten

Fleerkate is al heel snel na een

erven. Dankzij die geweldige

en/of te drinken. We adviseren

tocht weer bezig met de voor-

bereidwilligheid van al deze

waterdichte schoenen of laarzen

bereidingen voor een volgende

buurtbewoners zetten wij weer

te dragen. Honden mogen helaas

editie. Tijdens een vergadering

een klein deel van onze platte-

niet mee.

meldt hij dan dat de route in zijn

landsomgeving op een unieke

hoofd alweer klaar is en dat alleen

manier op de kaart. Als startplek

de grondeigenaren nog gevraagd

zijn we dit jaar welkom op het

moeten worden. Daarvoor gaat

terrein van de familie Welbergen,

HANDIGE INFORMATIE

Martie dan met Gerrit Schoneveld

Camping Lieftink. De route zelf

Startplaats: Camping Lieftink,

de fiets op. Zie je hen dus samen

is weer geheel anders, voert

Bouwhuisweg 6,

ergens fietsen, dan is bij deze

weer over nieuwe, grotendeels

7245 VK LarenGld

bekend waar ze voor op pad zijn.

onbekende paden, met zo min

Parkeerplaats wordt aangegeven. Starttijd:

van 09:30

tot 13:00 uur.

Kosten:

€ 3,00 p.p.

basisschool

leerlingen mogen

gratis meelopen.

Informatie: Gerda Enderink

T.. 0573 - 40 17 95


TOERISTENBEL ANG L AREN | 21

ZONDAG 12 APRIL:

Fakkel-/lampionoptocht en paasvuur

Snoeihout voor het paasvuur Op het terrein aan de Lenderinkstege kan uitsluitend snoeihout gebracht worden dat niet dikker is dan 15 cm

Vorig jaar werden i.v.m. de droogte de paasvuren afgelast. Gelukkig is het in Laren al de gewoonte om pas op de laatste dagen voor Pasen hout in te kunnen brengen, dus was er geen “boake” die nog weer afgebroken moest worden.

doorsnee en géén stronken. Door de toenemende onkosten om een paasvuur te organiseren, vragen wij u om een vrijwillige bijdrage. Een collectebus staat bij de brandstapel. Wie beroepsmatig snoeihout af komt leveren moet rekenen op € 20,-

We hopen dat deze traditie, in optocht naar het paasvuur met de

stortingskosten.

muziek van Apollo voorop, dit jaar weer kan worden voortgezet. We gaan hier in het dorp niet voor het hoogste paasvuur, maar wel voor een mooie

Vrijdag 10 april van 08:00 - 18:00 uur

brandstapel die veilig te benaderen is. Dit paasvuur is mogelijk door het

Zaterdag 11 april van 08:00 - 16:00 uur

werk van vele vrijwilligers die vooraf druk zijn met de opbouw, maar ook de nacht na het ontsteken blijven waken. Tijdens het ontsteken staat altijd de

Informatie:

Larense brandweer stand-by.

Teun Schutte (0573 - 401970)

De start van de fakkel- en lampionoptocht is rond 20:30 uur vanaf ‘t Langenbaergh, Deventerweg 1. Daar vertrekt de optocht onder begeleiding van de Larense muziekvereniging Apollo naar de brandstapel aan de Lenderinkstege. Wanneer de optocht en het vuur op de Lenderinkstege zijn aangekomen wordt het Larense paasvuur aangestoken. Vooraf, vanaf 20.00 uur, zijn fakkels en lampions te koop.

AGENDA 29 MAART Plattelandswandeling 10 EN 11 APRIL Aanleveren snoeihout voor het paasvuur 12 APRIL HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1998 • Website: www.toeristenbelanglaren.nl

Fakkel- /lampionoptocht en paasvuur


“Meer tijd overhouden voor ondernemen? Ik help je graag!”

‘Echt iets voor de mensen betekenen in een kwetsbare tijd’

- gosmart.nl

06 43 21 53 85 (24/7 bereikbaar) rene@renemeutstegeuitvaartzorg.nl www.renemeutstegeuitvaartzorg.nl

Bezoekadres: Dorpsstraat 5 7245 AK Laren (Gld)

GoSmartbv

Magazine_NR15_GoSmart_Adv.indd 1

Contact:

M. 06 - 22 73 54 16

E-mail:

info@gosmart.nl

Website:

www.gosmart.nl

ReneMeutstege_Adv_¼-2.indd 1 05-11-19 08:01

05-02-20 13:18

Schildersbedrijf van der Wal Schilderwerk // Advies Wand- en plafondafwerking Spuiten // Glas Holterweg 44 7245 SC Laren gld T. 0573 - 401370 info@schildersbedrijfvanderwal.nl www.schildersbedrijfvanderwal.nl


HAMAC | 23

ZONDAG 29 MAART 2020 SPEKTAKEL IN HARFSEN:

Openingswedstrijd Dutch Masters of Motocross Waarom een bericht uit buurdorp Harfsen in Laren! Magazine zult u denken? Nou, omdat motorcross-vereniging Hamac uit Harfsen veel Larense leden heeft en het bestuur van de club voor

Hamac bestuur: Staand: Han Kuiper, Rian Stegeman. Zittend: Johan Zomer, Wouter Dijkman

meer dan 50% uit Larenaren bestaat. Hamac staat voor Harfsense Motor-

Dutch Masters of Motocross

Uitgebreid randprogramma

en Autoclub en is opgericht in 1952.

De Dutch Masters of Motocross

met volop vertier voor de kids

Momenteel telt de club zo’n 620 leden.

kun je het beste omschrijven als de

Al jaren organiseren we onder de

Gezien de verdeling van de bestuurs-

Eredivisie/Champignons League van

slogan “Een dagje uit, een dagje

posities zou de naam ‘Lamac’ een

de motocross. Alleen voor de crème

Peppelenbos”. Hiermee doelen we op

serieuze afweging kunnen zijn.

de la crème van de Nederlandse en

het feit dat we een evenement bieden

Larenaren Han Kuiper, Rian Stegeman

internationale top is ruimte achter het

voor jong en oud, met voor ieder

en Johan Zomer (penningmeester)

starthek. In Harfsen is op 29 maart de

wat wils. Mochten de kids toch even

maken deel uit van het Hamac bestuur.

openingswedstrijd. De vierde wedstrijd

genoeg krijgen van al het spektakel op

Wouter Dijkman, ook woonachtig in

en daarmee afsluitende finale wordt,

de baan, dan hebben we voldoende

Laren, is voorzitter van Stichting

net als voorgaande jaren, verreden op

alternatieven. Zo hebben we ook dit

Motorsport Harfsen (SMH).

de Zwarte Cross in Lichtenvoorde.

jaar een speciaal afgeschermd deel speciaal ingericht voor kinderen. Via

Al jaren organiseren SMH en MC

Mini Grand Prix

onze partner Reesink Groep hebben

Hamac gezamenlijk grote (inter-

De motocross leeft in Nederland

we de beschikking over minitrekkers

nationale) evenementen op en

als nooit tevoren! De successen van

en -shovels voor de kleine boeren en

rondom ’t Peppelenbos circuit aan

Jeffrey Herlings (5-voudig wereld-

wegenbouwers in spé. Daarnaast zijn

de Deventerdijk in Harfsen. Zo ook op

kampioen), maar ook het Nederlandse

er stormbanen en tal van andere

zondag 29 maart aanstaande, want

landenteam (wereldkampioen 2019),

attracties. Genoeg vertier voor de kids

dan vindt in Harfsen de openings-

zijn een bevestiging van het huidige

en aangezien Stegeman Catering voor

wedstrijd van de Dutch Masters of

niveau in ons land. De top 15 van de

de inwendige mens zal zorgen, hebben

Motocross plaats. Het is voor de club

klassen van de Dutch Masters wordt

wij alle vertrouwen in een gezellige dag

een eer wederom het vertrouwen van

gedomineerd door rijders vanuit de

uit.

de KNMV (landelijke motorrijders-

hele wereld. Het deelnemersveld

bond) te krijgen en dit soort grote

kenmerkt zich door een groot aanbod

We hopen u te zien op 29 maart! Meer

evenementen te mogen organiseren.

van Grand Prix-rijders. Hierdoor

informatie over MC Hamac en/of de

Op weg naar dit mooie evenement,

durven we zondag 29 maart over een

Dutch Masters of Motocross is te

hebben bovengenoemde Larenaren al

mini Grand Prix te spreken.

vinden op www.hamac.nl

heel wat werk verzet. Ieder vrij uurtje wordt besteed aan de organisatie van deze Dutch Masters of Motocross.

Noteer in uw agenda: 29 maart a.s. Dutch Masters of Motocross, Locatie: ’t Peppelenbos circuit, Deventerdijk - Harfsen


24 | L AREN 75 JAAR VRIJHEIDSK ATERN

Tekst: Bert Gotink

Heel Laren zingt voor de vrijheid Zingen in vrijheid is dit jaar het thema in de kerk na het dodenherdenkingsuur bij het monument naast de kerk in Laren. Hiervoor is er een herdenkingsdienst onder leiding van ds. J. Jonk. Hiermee wordt door Laren & Oranje herdenken en het vieren van 75 jaar leven in vrijheid aan elkaar gekoppeld. Het is de bedoeling dat een Project-

Maar het belangrijkste moet nog

Voor het Projectkoor zijn vier

koor in samenwerking met popkoor

gebeuren: het vormen van een koor

oefenmomenten gepland:

La Poko een aantal toepasselijke

uit alle geledingen van de Larense

maandag 30 maart, 6 en 20 april

liederen gaat zingen die 75 jaar in

bevolking. “We willen verbinding slaan

bij Cafe Stegeman van 20.00 tot

vrijheid leven moeten symboliseren.

tussen jong en oud. Om ons er van

21.00 uur en op zaterdag 2 mei

De term Projectkoor betekent eigen-

bewust te zijn dat we leven in vrijheid.

van 10.00 tot 11.00 uur in de kerk.

lijk een eenmalig koor bestaande uit

En je hoeft echt niet het grootste

zoveel mogelijk inwoners uit Laren

zangtalent te hebben, maar het

“We willen het echt heel laag-

die zich hiervoor kunnen aanmelden.

gewoon leuk vinden om te zingen,”

drempelig houden,” vertelt Joke

Maar ook enthousiaste zangers en

aldus Joke Brummelman. La Poko

Brummelman. “En heel Laren mee

zangeressen uit omliggende plaatsen

was ook direct enthousiast: “Een

laten vieren en zingen voor 75 jaar

kunnen meedoen.

bestuurslid van Laren & Oranje zingt

vrijheid. Hoe mooi kan het zijn om

in ons koor,” vertelt Ineke Jansen. “Zo

dit samen te doen met meerdere

Het initiatief komt van Laren en

is het balletje eigenlijk gaan rollen. Het

generaties vaders/moeders/kinderen

Oranje dat de activiteiten rond de

is een leuk idee om hier meer mensen

en kleinkinderen.”

4 mei herdenking organiseert. Hier-

bij te betrekken. Onze dirigent en

voor is contact gezocht met La Poko,

pianist zijn wel gewend om ook met

Iedereen die belangstelling heeft

dat graag haar medewerking hieraan

grotere koren te werken, dus dat komt

kan zich aanmelden via

verleent. Een werkgroep bestaande

wel goed. De arrangementen voor

zingeninvrijheid@gmail.com

uit Jolande Slot, Joke Woestenenk en

de liedjes kunnen aangepast worden

Bij opgave kun je vermelden welke

Joke Brummelman, namens Laren &

aan bijvoorbeeld mannenstemmen.

stemsoort je zingt (als je dat weet)

Oranje en Ineke Jansen en Mia Aal-

En wie weet vinden mensen het wel

Sopraan, Alt, Tenor of Bas.

derink namens La Poko timmert hard

zo leuk dat ze zich aan gaan sluiten bij

aan de weg.

een koor.”

Iedereen die belangstelling heeft kan zich aanmelden via zingeninvrijheid@gmail.com


L AREN 75 JAAR VRIJHEIDSK ATERN | 25

Onderduiken, vechten, vluchten, oftewel oorlog. Een woord dat velen van ons gelukkig alleen maar kennen vanuit het nieuws. Dat was ruim 75 jaar geleden wel anders, de Duitsers hadden ‘ons land’ en ‘ons Laren’ bezet. Er werd hier in de

Opdat wij niet vergeten

omgeving flink gevochten om onze vrijheid terug te winnen. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat wij, in Laren, onze vrijheid terugkregen.

“We liepen de vrijheid tegemoet” - Willemien Bielderman

Een moment waarvan wij, van Laren! Magazine, het ook erg belangrijk vinden dat hierbij wordt stilgestaan. In samenwerking met Laren & Oranje hebben wij een prachtige krant uit mogen geven en

“We zongen eerst het Wilhelmus” - Hendrik Jan & Dina Eggink

daarnaast hebben wij dit katern toegevoegd aan Laren! Magazine. Want onze vrijheid is niet vanzelf-

De gedenksteen in Laren

sprekend!

- Bertus & Dineke Koeslag

Tekst: Astrid van der Weg Fotografie: archief Christiaan Harkink


26 |

L AREN 75 JAAR VRIJHEIDSK ATERN

We liepen de vrijheid tegemoet - Willemien Bielderman "We zaten al dagenlang in de schuilkelder. Op

In het begin van de oorlog gingen we nog wel

5 april 1945 kwamen de Duitsers bij ons en zeiden

naar school. Later werd ook de school bezet

dat we een kwartier hadden om weg te gaan.

door de Duitsers. We hebben toen nog een

Alles moesten we achterlaten, de boerderij en

noodschooltje gehad; we kregen les in het

de dieren. We liepen richting Laren en ik heb nog

kippenhok van de heer Teenstra.

nooit zoveel rook gezien. Die geur raak ik nooit meer kwijt.

Aan de Ooldselaan stond al het gevechtsmateriaal van de Duitsers. Het was gevaarlijk.

Ik denk dat het wel 70 jaar later was, het was

Mijn vader moest elke dag met paard en wagen

oudejaarsnacht en ik dommelde even weg. Ik

naar Laren om eten te halen voor de Duitsers.

rook de geur van het carbid schieten en ik was

De Duitsers haalden het dan bij ons thuis op.

weer terug in 1945. Toen, op 5 april, liepen we

Wij mochten natuurlijk nooit bij het kasteel

met witte vlaggen richting Laren, we liepen de

komen. We moesten ook veel geheim houden.

vrijheid tegemoet."

Je kon nergens over praten. Ik wist bijvoorbeeld wel waar de onderduikers zaten maar je moest

Willemien Bielderman was 10 jaar toen de oorlog

altijd je mond houden. Ik liep de hele oorlog in

ten einde kwam, maar ze kan zich de oorlogstijd

dezelfde kleren. Je had verder ook niks, niemand

goed herinneren. “Op een gegeven moment

niet.

in de oorlog werden alle buren in één dag weggestuurd. Met vee en al moesten ze weg.

Vlak voor de oorlog kreeg ik een nieuwe fiets en

De Duitsers hadden Kasteel Oolde en het koets-

daar heb ik wel 10 jaar op gefietst. Kinderfietsen

huis ingenomen en gebruikten het terrein als

werden gelukkig niet afgepakt. Speelgoed was

V1-baan. Daar werden de raketten afgeschoten.

niet te koop, dat maakten we zelf. We hebben

De buurt werd eenzaam, mijn vriendinnen waren

geen honger gehad, we waren zelfvoorzienend.

weg, er was weinig vertier.


L AREN 75 JAAR VRIJHEIDSK ATERN | 27

We hadden melk, eigen boter en

mijn ouders, mijn broer en ik.

bijen en dus honing. Dat konden

En de familie Kappert met hun

we goed ruilen. Die bijenkasten

dochter Johanna en de familie

kon je trouwens mooi gebruiken

Rietman met hun dochter Alie.

om spullen in te bewaren, zoals

Zo nu en dan werd er in huis pap

het koper en de radio. Daar kwam

gemaakt en dan weer snel naar

niemand bij.

beneden. De mannen hebben nog wel de koe van de familie Kappert

Omdat wij zo dicht op die

opgehaald, die werd bij ons op stal

Duitsers woonden, durfden we

gezet. Als het veilig was, werden

bijvoorbeeld geen onderduikers

de koeien gemolken en de drink-

in huis te nemen. In de honger-

waterbak gevuld. Die dagen in de

winter is er wel een tijdje een

schuilkelder waren beangstigend

jongen geweest uit Vlaardingen.

en maakten veel indruk. Toen

Kapitein Emile Chevrier en Luitenant Marcel Bissonnette van de Les Fusiliers Mont-Royal Regiment ten noorden van Laren (vermoedelijk langs de Holterweg), 6 April 1945.

we op 5 april naar Laren gingen,

De laatste dagen van de oorlog is er vreselijk gevochten in en rondom Laren.

hebben we daar de nacht doorgebracht. De volgende dag konden we terug naar huis. Al het vee was er nog en we waren zo verschrikkelijk blij. De oorlog was voorbij. Vanaf 1946 vieren wij samen de bevrijding, de mensen uit de schuilkelder. Op 5 april komen we

Een Canadese soldaat van The South Saskatchewan Regiment raakte gewond door een kogel van een Duitse scherpschutter toen zij de Schipbeek overstaken nabij de Wippert op 7 april 1945.

bij elkaar, een hele middag met Maar de landmacht kwam direct

een broodmaaltijd en een goede

om te vragen of die jongen familie

borrel. We vieren de vrijheid met

was. Het was te gevaarlijk.

elkaar. We delen een oorlogs-

Overigens waren niet alle Duitsers

verleden, we praten ook altijd

slecht. Ik kan me nog zo goed een

even over de tijd in de schuil-

Duitse soldaat herinneren die zo

kelder. Vroeger bracht oom Frits

vreselijk bang was in die laatste

(Kappert) altijd een serenade

dagen van de oorlog. Hij stond

aan mijn oma. Dat was toch zo

trillend in ons huis, kon van angst

bijzonder.

bijna niet meer praten en lopen. Ja, dat beeld zie ik ook zo voor me.

Wij zijn natuurlijk de kinderen van die tijd en we worden ook oud.

In de laatste dagen van de oorlog

Maar zo lang het kan zullen we

is er vreselijk gevochten in en

altijd 5 april, de bevrijding, samen

rondom Laren. Wij zaten dus in de

vieren.�

schuilkelder. Mijn grootouders,

Medisch personeel van The South Saskatchewan Regiment rusten uit langs de Schipbeek, 7 april 1945.


28 |

L AREN 75 JAAR VRIJHEIDSK ATERN

We zongen eerst het Wilhelmus - Hendrik Jan en Dina Eggink “Om half vier ’s middag kwamen de Canadezen,

beneden. Dat gebeurde ook boven de

wij zaten bij opa en oma in de schuilkelder.

Katgershoek, daar is de raket neergestort

Dominee Noordmans zat ook bij ons. We

bij Koerselman.”

begrepen dat we bevrijd waren, liepen de kelder uit en toen zei de dominee: 'nu gaan

De laatste dagen voor de bevrijding werd

we eerst het Wilhelmus zingen,' en dat

er hevig gevochten in en rondom Laren.

hebben we gedaan, alle mensen uit de schuil-

De Duitsers wilden dat de vader van Hendrik

kelder samen met een paar Canadezen.”

Jan met paard en wagen munitie zou wegbrengen. Maar dat wilde vader niet doen.

Dat was een bijzonder moment voor Hendrik Jan

Een Duitser heeft het toen zelf gedaan en

Eggink. Hij was een jongetje van zes jaar toen de

bracht zowaar het paard met wagen netjes

oorlog begon. De familie Eggink woonde op de

terug. Later werd het paard alsnog uit het

boerderij aan de Sportparkweg. Hendrik Jan:

weiland in het Larense Broek weggehaald.

“De oorlogsjaren beleef je als kind anders dan

Lady werd naar Duitsland gebracht, de

volwassenen. Je ging naar school in het kippen-

familie zag haar nooit meer terug.

hok van De heer Teenstra. De jongens zaten aan de ene kant van het gaas, de meisjes aan de

Na een spannende nacht met een hevig

andere kant. Je doet gewoon je ding en je speelt.

granaatvuur was het op Bevrijdingsdag

Niet eens altijd bewust van het gevaar. ’s Nachts

om 5 uur ’s ochtends helemaal stil. En juist

kwamen de V1-raketten, dan moesten we het bed

de stilte kan Hendrik Jan Eggink zich zo goed

uit. Op de Bakkerij is een raket ingeslagen, daar

herinneren. En de schuur van de buurman,

zijn mensen bij omgekomen. Als zo’n V1-raket

geraakt door een voltreffer. Het beeld van de

ging cirkelen dan wist je het, die viel naar

dode paarden vergeet Hendrik Jan nooit meer.


L AREN 75 JAAR VRIJHEIDSK ATERN | 29

Na de bevrijding van Laren trokken de Canadezen verder. En ineens waren er veel mensen onderweg. Mensen die weer naar

’s Nachts kwamen de V1-raketten, dan moesten we het bed uit.

huis kwamen, mensen die op de vlucht waren. Zo kwamen er ook vijf Tsjechen bij de familie Eggink overnachten. Maar ze werden

Hij bleef een maand in Duitsland

herkend door iemand uit Laren.

maar dat duurde een eeuwigheid,

Het bleken dus Duitsers te zijn,

ook omdat je totaal niet wist wat

hadden ook nog een lange dolk bij

er aan de hand was.

Soldaat Romeo Charette, Luitenant Ray Savoie en soldaat Walter deRoy van de Les Fusiliers Mont-Royal Regiment ten noorden van Laren, 6 April 1945. Het bord aan de boom geeft aan dat de weg en berm veilig zijn voor mijnen.

zich. Ze zijn toen wel opgepakt. Daarna kwamen er nog vier

Na de oorlog werd er niet veel

Russen om te overnachten maar

gepraat over de oorlogstijd, de

die waren zo eigenwijs, die

mensen waren vooral bezig met

werden weggestuurd door vader

de wederopbouw en de toekomst.

Eggink.

De herinneringen zijn altijd gebleven. Op sommige momenten

Tijdens en na de oorlog was het

wordt het aangewakkerd. Vorig

armoedig. Textiel bijvoorbeeld

jaar vlogen er bijvoorbeeld

bleef tot de jaren 50 op de bon. Je

militaire vliegtuigen boven Laren.

kon niet alles makkelijk kopen.

Dat geluid, dan doet wel denken

Een onschadelijk gemaakte tank die door de Canadezen gebruikt is bij de bevrijding van Laren wordt nader bekeken nabij de Dochterense School, april 1945.

aan de oorlog. Ook de beelden De oorlog leek niet als een

van de oorlogen van deze tijd, het

verrassing te komen voor de

raakt ze. Dat mensen en kinderen

Nederlandse overheid. Al in

moeten leven in een oorlogs-

1939 moesten veel jongens in

situatie is moeilijk om te zien.

militaire dienst (algemene mobi-

En dat mensen vluchten en

lisatie in augustus 1939 die leidde

elders een veilig en menswaardig

tot 280.000 soldaten op een post).

bestaan op willen bouwen, dat

De vader van Dina Eggink moest

begrijpen Hendrik Jan en Dina

bijvoorbeeld naar een post bij de

heel goed.

Moerdijkbrug. Daar werd hij op een gegeven moment als krijgsgevangene meegenomen naar Duitsland.

Vernielde Dochterense brug


30 |

L AREN 75 JAAR VRIJHEIDSK ATERN

De gedenksteen in Laren - Bertus en Dineke Koeslag In 1945 trokken de Canadezen via de Zutphense-

Bertus en Dineke Koeslag waren hierbij en

weg naar Laren en werd er hevig gevochten. De

vertelden mij er graag meer over. Bertus:

Duitsers boden enorme tegenstand en het gevolg

“De gedenksteen is bedoeld voor de Canadese

was dat de Canadezen de boerderijen in brand

soldaten die zijn omgekomen in Laren. Bij de

staken en de geallieerde vliegtuigen raket-

gedenksteen hebben we ook een bijzondere boom

bommen afvuurden. De pastorie van het dorp

geplant. Een maple leaf, een esdoorn, die zie je

werd opgeblazen en ook de kerk werd flink

ook in de Canadese vlag. Het mooie is dat we de

beschadigd. Door het granaatvuur van de

boom hebben geplant samen met Canadese

Canadezen werden huizen kapot geschoten.

veteranen. Vanuit Laren & Oranje hebben we in

Uiteindelijke trok de bezetter zich terug maar

1995 het comité 'Welcome Again Veterans'

bij de Wippert laaide het gevecht weer op. Er bleef

opgericht en hebben we 46 veteranen en hun

maar weinig over van de huizen op de Wippert

echtgenotes uitgenodigd. We hebben een paar

en de Duitsers trokken zich verder terug richting

mooie dagen met elkaar gehad, het was gezellig

Holten. Op 6 april 1945 was Laren bevrijd, maar

in de speciaal ingerichte 'Canada Bar' bij

er was zoveel verlies en verdriet.

Witkamp, maar het was ook vaak indrukwekkend.

Bijna 75 jaar later rij ik vaak langs de voormalige vlindertuin aan de

Het planten van de boom was ook zo’n moment maar toen hebben we ook weer veel gelachen. Een

Oosterenkweg. Hier is in 1995

veteraan verloor namelijk zijn balk met linten en

een gedenksteen geplaatst,

medailles en toen riepen de andere veteranen dat

dit was een gezamenlijk initiatief van Jan Hijink, Laren & Oranje en de Black Watch of Canada, het Canadese legeronderdeel dat Laren heeft bevrijd.

het niet nodig was om de boom te versieren.”


L AREN 75 JAAR VRIJHEIDSK ATERN | 31

Herdenken blijft belangrijk. The Black Watch of Canada: De gedenksteen en de bevrijdingsboom in

James George Todd (36)

Laren zijn geplaatst ter ere van de Cana-

Gerald Paul Mackenzie (28)

dese militairen die hier zijn gesneuveld.

Michael Peter Brown (31)

De jongste soldaat was nog maar 17 jaar.

Frederick Taylor Forbes (31)

Omdat wij hun nooit willen vergeten,

Leslie Williams (leeftijd onbekend)

noemen we hiernaast de namen van de

Jean Baptist Turcotte (19)

gesneuvelde soldaten.

Gordon Hume Hand (19) Howard Hector Muirhead (20)

Dineke: “De Canadese soldaten die zijn

Chesley Edwin Nightingale (30)

omgekomen in Laren liggen begraven

Marcel Martin (leeftijd onbekend)

op de Canadese Militaire Begraafplaats

Ralph Piercey (17)

in Holten. Je kan alle graven bezoeken. En natuurlijk zijn er de verhalen in het

8th Reconnaissance Regiment:

informatiecentrum. Herdenken is belang-

Allan Donald Morrison (22)

rijk, stilstaan bij die mensen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.”

Les Fusiliers Mont Royal:

Bertus: “De gedenksteen in Laren hebben

Jean Marie Dube (leeftijd onbekend)

we in 1995 geplaatst. Gelukkig zie je de

Maurice Paquette (24)

laatste tijd steeds meer aandacht voor de

Joseph Olivier B. Poulin (leeftijd onbekend)

herdenking. Zo zijn er in Almen en bij de

Joseph A.M. Lessard (leeftijd onbekend)

Wippert ook gedenkstenen geplaatst. In de

Jean Paul Bergeron (25)

jaren 70 hebben we een tijd lang om de vijf jaar een herdenking gehouden maar sinds 1995 doen we dat weer elk jaar. Het is mooi om te zien dat er steeds meer mensen samenkomen. Herdenken blijft belangrijk.”

De 'bakkerije' door oorlogshandelingen verwoest.

'Lensink'. Ook verwoest door oorlogshandelingen.


32 |

L AREN 75 JAAR VRIJHEIDSK ATERN

Opdat wij niet vergeten Soldaten Hector en Bertrand Viens van de Les Fusiliers Mont-Royal, twee broers die dienden in dezelfde Universal Carrier (een licht bepantserd rupsvoertuig) ten noorden van Laren, 6 april 1945.

Witkamp te Laren. Vernield door oorlogshandelingen.

Programma Laren & Oranje Vlaggenlijn door heel Laren

4 apr 2020

Begin maart 2020 ontvangt iedereen in het postcodegebied 7245 een 10 meter lange vlaggenlijn. We willen iedereen vragen deze vlaggenlijn vanaf 4 april aan de woning of in de tuin te bevestigen en indien mogelijk met de buren te verbinden.

Vrienden van Het Larense verzet. Staand vlnr: A. Schouten, E. Westendorp, H. Altena, A. Koeslag jr, B.J. Altena, H.A. Schouten sr, J. Koeslag, A. Koeslag sr, W. Koeslag, H.J. Teenstra. Zittend: B. Schouten, H. Schierholz, H. Broekhof, J. Dinius, P. Straatsma en O. Spijkerman

Laren Live! Meer informatie op de

5 apr 2020

pagina hiernaast.

Muzikale seniorenmiddag

6 apr 2020

Samen met het Golden Oldies Duo en Witkamp nodigen wij u uit voor deze speciale middag van 15.00 uur tot ongeveer17.00 uur bij Witkamp om 75 jaar vrijheid te vieren.

Herdenkingsdient en landelijke herdenking Meer informatie op pagina 24 van deze uitgave.

Samen op de foto met onze bevrijders. Vermoedelijk in de omgeving van Verwolde. Bron: Bram Loman

4 mei 2020


L AREN 75 JAAR VRIJHEIDSK ATERN | 33

Koningsdag 2020 De opening van Koningsdag is om 10.00 uur op het terras voor ’t Langenbaergh (en bij Wereldbakker Wijnand voor).

75 jaar vrijheid, dat moet gevierd worden! Op zondag 5 april 2020 ben je vanaf 14.30 uur welkom bij Witkamp,

Daarna gaan we met Apollo voorop richting de Braninkhal, waar wij ook dit jaar weer een weersonafhankelijke spelletjesochtend organiseren voor de basisschoolkinderen van Laren. Ook buiten rondom de Braninkhal zullen de nodige spelletjes

voor de Vrienden van Laren Live!

worden georganiseerd.

Witkamp zal worden omgetoverd tot de grootste kroeg van Nederland en muzikanten uit Laren en omstreken zullen op dit

Fietstocht

evenement met elkaar samenwerken om er een fantastisch

Dit jaar is er een zeer speciale fietstocht. Deze route is te down-

vrijheidsfeest van te maken.

loaden bij Routabel. Namens Laren & Oranje hebben wij de nodige input aangeleverd voor de Larense route in de gemeente Lochem.

Zaal open: 14.30 uur

De routes zijn allemaal opgesteld in het kader van 75 jaar bevrijding.

Start:

Op 27 april nodigen wij u uit het Larense gedeelte te fietsen.

15.00 uur tot +- 20.00 uur

Kaartverkoop:

De route zal u leiden langs diverse plekken waar in Laren tijdens

Voorverkoop via witkamp.com - € 10,-

de oorlog het nodige heeft afgespeeld. Tijdens de route wordt u

Aan de zaal (indien mogelijk) - € 12,50

door de route-app begeleid met informatie en beeld- en geluidsfragmenten en zal Christiaan Harkink speciale objecten uit de tweede wereldoorlog tonen. U kunt ook een geprinte versie van de route meenemen. Het startpunt is vanaf 't Langenbaergh tussen 11.30 uur tot 13.00 uur,

Livin' Room

u kunt daar dan de route-informatie verkrijgen, of hulp krijgen bij het installeren van de app op uw telefoon. Vrijmarkt

Apollo

Vanaf 13.00 uur start de opbouw van de vrijmarkt aan de Huenderstraat. Op de parkeerplaats bij Bakker Wijnand voor zal er (als het weer het toe laat) een open podium zijn voor iedereen die zijn of haar muzikale talent wil laten horen. Ook zullen hier de kandidaten

Sing it

van de playbackshow, die 9 februari niet door kon gaan, laten zien wat ze in huis hebben. Ook andere muzikale talenten zijn welkom

Weekendkrachten

Filmmateriaal

Terug voor een middagje:

Kilkenny Cats & The Nades

op het open podium.

Op verschillende momenten deze dag wordt er filmmateriaal getoond van Laren in het verleden in de Oranjezaal van 't Langenbaergh. Om 16:30 sluiten we Koningsdag 2020 af.

Last Exit


34 | 34 | VERENIGINGEN EN STICHTINGEN

Mooi jaar voor de speel-o-theek Wat een mooi jaar heeft de speel-o-theek gehad, de speel-o-theek is prachtig vernieuwd en we hadden een gezellige beurs. Elk jaar komen er veel inbrengers speelgoed verkopen. Een reactie van een inbrenger: “De kinderen

Dit levert hilarische

mochten zelf het speelgoed uitzoeken dat ze

momenten en veel plezier

wilden verkopen en van de opbrengst mogen ze

op. Hierbij een kleine

dan iets nieuws kopen. Nou dat hoefde ik maar

impressie van ons nieuwe

één keer te zeggen, er werd opgeruimd en ook

assortiment.

direct uitgezocht wat er gekocht moest worden.” Kom gerust eens kijken in de Dat gaat bij de vrijwilligers van de speel-o-theek

speel-o-theek. Voor maar

niet anders. Van de opbrengsten van de beurs

€ 12,- per jaar ben je al lid en

kopen wij elk jaar nieuw speelgoed. De leden van de

mag je elke drie weken je

speelgoedgroep gaan dan als blije kinderen nieuw

speelgoed komen ruilen.

speelgoed inkopen, waarna het uiteraard ook getest moet worden. Speelotheek de Speella

Openingstijden:

Kidshuus

Woensdag: van 8.45 uur tot 9.45 uur

Verwoldseweg 12B

tel: 06-21488977

Donderdag: van 18.30 uur tot 19.30 uur

7245 AH Laren gld

email: sotdespeella@versatel.nl

Vrijdag: van 8.45 uur tot 9.45 uur

Succes Albert Nijhof en nieuwe Bixie & Kids lessen Albert Nijhof succesvol bij

Met zijn paard MVH Easington

Nieuwe serie Bixie en Kids lessen

Jumping de Achterhoek

behaalde hij in het 1.35 mtr een

Voor de allerkleinsten starten er

Albert Nijhof, lid

mooie 8 plaats. Hiermee had

op 8 februari weer Bixie en Kids

bij de Meiden

hij zich geplaatst voor de grote

lessen. Zo leer je op een leuke en

van Haarman,

prijs, 1.45 meter op zaterdagavond.

veilige manier omgaan met pony's

heeft zijn

Tijdens de grote prijs bleef hij knap

en ponyrijden. De lessen zijn op

internationale

foutloos en werd hij uiteindelijk 7 .

zaterdagmiddag 8 februari, 7 en

debuut

Een prestatie om trots op te zijn.

28 maart, 4 en 18 april van 14.30

gemaakt tijdens Jumping de Achterhoek.

e

e

uur tot 16.00 uur.


| 35 PWA | 35

Onderzoeken en ontdekken op de PWA Op de Prins Willem Alexander werken we sinds twee jaar met een nieuw model voor de vakken geschiedenis, natuur, aardrijkskunde en topografie (wereldoriëntatie): VierKeerWijzer. VierKeerWijzer is een organisatiemodel, waarbij we de

Binnen VierKeerWijzer werken we met vier stappen:

theorie over meervoudige intelligentie van professor

• De V van Vragen: De leerkracht selecteert de

Howard Gardner toepassen. We leren allemaal op

vragen waaraan we werken en bespreekt deze aan

verschillende manieren. Howard Gardner onderscheidt

het begin van een thema. Zo weet iedereen wat er

8 verschillende manieren, ofwel 'intelligenties'. Wij

verwacht wordt.

werken met periodes waarin we thematisch werken aan geschiedenis-, aardrijkskunde- of natuuronderwerpen.

• De I van Ik: kinderen stellen zichzelf de vragen: wat weet ik al? Wat zou ik willen weten? Welke vragen heb ik zelf?

In januari en februari is er in de onder- en middenbouw

• De E van Experimenteren en Ervaren: er wordt

gewerkt aan “ridders en kastelen” en in de bovenbouw

ruimte gegeven aan de talenten van de kinderen,

aan de 80-jarige oorlog. In de onderbouw was de

zodat zij op hun eigen manier kunnen ervaren en

huishoek omgetoverd tot een echt kasteel en leerlingen

experimenteren. Dit gebeurt aan de hand van

konden verkleed als ridder of jonkvrouw intrekken in het

16 kaarten, 2 per intelligentie.

imposante gebouw. Tijdens deze activiteiten werd de

• De R van Resultaat: aan het einde van het thema

woordenschat van de leerlingen behoorlijk uitgedaagd.

wordt het resultaat gemeten. Dit bestaat uit de

Ook werd er veel voorgelezen over het thema en

antwoorden op de in het begin van het thema

ontstonden er ware ridderkunstwerken. In de mid-

geselecteerde vragen en de uitgewerkte opdrachten.

denbouw stapte je binnen via een zelfgemaakte loopbrug en op de ramen ontstond een

De kinderen kunnen hier ook een presentatie over geven.

middeleeuws groepswerk. In de bovenbouw leerden de leerlingen over de beeldenstorm, maakten ze vragen bij een spel en maakten ze kennis met een historisch figuur: Willem van Oranje.

Jaarlijks werken we ook aan een schoolbreed thema. De afsluiting vindt, samen met ouders, op een bijzondere manier plaats. Bijvoorbeeld door een speurtocht door alle groepen op zoek naar de antwoorden op alle onderzochte vragen. Leerlingen kunnen zo op hun eigen manier groeien en kennis op doen. Leerlingen passen de geleerde vaardigheden gedurende alle activiteiten die op school plaatsvinden

Prins Willem Alexanderschool   Verwoldseweg 18, Laren Tel. 0573 - 40 1 8 56 www.schoolpwa.nl

toe.


36 | 36 | AARDGASVRIJ L AREN

Update Project Aardgasvrij Laren van Wakker Laorne In Laren!Magazine nr. 12 van februari 2019 ben je geïnformeerd over het initiatief “Op weg naar een gasvrij Laren”. Ondertussen zijn de voorbereidingen voor een nader onderzoek naar de mogelijkheden, de meerwaarde en de betaalbaarheid van het aardgasvrij maken van Laren in gang gezet. Laren Wijk van de Toekomst

Plan van Aanpak. Om de kennis van de Warmte-

Vorig jaar tijdens de informatieavond heeft de

transitie bij de projectgroepleden en andere

projectgroep zich gepresenteerd en verteld wat

belanghebbenden op een gelijker niveau te

ze reeds heeft gedaan en een doorkijk gegeven

brengen, heeft de procesbegeleider een

naar wat ze vervolgens gaat doen. Laren is Wijk

Masterclass gegeven. De procesbegeleider

van de Toekomst geworden binnen het Gelders

heeft een aantal werksessies met de project-

Energie Akkoord. Het programma Wijk van de

groep georganiseerd en interviews met

Toekomst kent een aantal fasen in het proces.

belanghebbende partijen gehouden. Aan de

Het opstellen van het Plan van Aanpak is fase 1 en

hand van de hieruit verkregen informatie is het

is de leidraad voor fase 2: Het opstellen van het

Plan van Aanpak (fase 1) opgesteld. Het Plan van

Warmtetransitieplan. Fase 3 omvat de feitelijke

Aanpak is eind november 2019 gereedgekomen.

uitvoering van dit plan. Intentieovereenkomst Financiële ondersteuning

Vervolgens hebben we een Intentieovereenkomst

Het onderzoek naar de mogelijkheden en de

opgesteld, die ondertekend is door acht belang-

betaalbaarheid om de gebouwde omgeving van

hebbende partijen, te weten: Belangenvereniging

Laren aardgasvrij te maken is een ingewikkeld

Wakker Laorne, Ondernemersvereniging Laren,

proces. Dat willen we zorgvuldig uitvoeren en

Gemeente Lochem, Woningstichting Viverion,

daarvoor hebben we deskundige onder-

Vereniging Land- en tuinbouworganisatie

steuning nodig. Hiervoor hebben we financiële

Noord, Coöperatie LochemEnergie, Stichting

ondersteuning aangevraagd en gekregen van

Zwembad Laren en Netwerkbedrijf Alliander.

de provincie en de gemeente. Plan van Aanpak Via een onderhandse aanbesteding hebben we adviesbureau Over Morgen geselecteerd voor de procesbegeleiding en het opstellen van het


| 37 AARDGASVRIJ L AREN | 37| 37

De betrokken partijen hebben in deze Intentieovereenkomst vastgelegd, dat zij de haalbaarheid van het aardgasvrij maken van Laren gaan onderzoeken en de route naar een aardgasvrij Laren zullen uitwerken in een Warmtetransitieplan Laren. Organisatiestructuur Voor fase 2 hebben we de organisatiestructuur vormgegeven. Er zijn drie Werkgroepen gevormd, te weten: Communicatie & Participatie, FinanciĂŤn & Juridische zaken en Techniek. Ook zijn er Ambassadeurs. Gemeente Lochem is opdrachtgever en budgethouder. Er is een Stuurgroep gevormd, die bestaat uit vertegenwoordigers van de Gemeente Lochem, Wakker Laorne en de voorzitters van de Werkgroepen. De procesbegeleider begeleidt het proces om te komen tot een Warmtetransitieplan Laren. Warmtetransitieplan Voor het opstellen van een Warmtetransitieplan (fase 2) komen geheel andere aspecten aan de orde. Daarvoor hebben we andere professionele en deskundige ondersteuning nodig. Via een onderhandse aanbesteding hebben we adviesbureau Witteveen+Bos geselecteerd voor de procesbegeleiding van het onderzoek en het opstellen van het Warmtetransitieplan Laren. In het Warmtetransitieplan wordt beschreven op welke wijze Laren aardgasvrij gemaakt kan worden. Hierbij wordt aandacht gegeven aan bewoners en andere belanghebbenden, woningen, gebouwen en openbare ruimte. Met een interactief proces worden de haalbaarheid van technische oplossingen, financieringsconstructies en de praktische uitvoerbaarheid uitgewerkt. Vrijwilligers Voor de werkgroep Communicatie & Participatie zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om aan dit zeer interessante en uitdagende project mee te werken. Heb je belangstelling, neem dan contact op met Cor Oonk, e mail: Cor197@outlook.com.


38 | ALGEMENE AGENDA

Algemene agenda De leukste activiteiten, evenementen en toernooien van maart tot en met mei!

Mrt

>> 14 MAART

>> 23 T/M 28

>> 4 APRIL

Potgrondactie

MAART

Bixie en

Badmintonclub

Berkel-B open

Kidslessen

>> 6 MAART

Aanvang: tussen

toernooi

>> 29 MAART

Locatie: Meiden van

Voorverkoop

09:30 en 16:00 uur

Locatie: 't Laerveld

Plattelands-

Haarman

wandeling

Aanvang: 14:30 uur

Good Goan Locatie: Kulturhus

>> 14 MAART

>> 25 MAART

Locatie:

Aanvang: 19:20 uur

Repair Café

Kick-off

Camping Lieftink

>> 5 APRIL

Locatie: Kulturhus

competitie

Aanvang: 09:30 uur

Witkampers DA1 -

>> 7 MAART

Aanvang: 09:30 -

Woensdagavond

OJWL Diner &

12:30 uur

toss

>> 29 MAART

Locatie:

Locatie: 't Laerveld

Dutch Masters of

Leussinkpark

Motocross

Aanvang: 12:00 uur

Feest

SV Someren DA1

Locatie: Stegeman

>> 14 MAART

Aanvang: 18:00 uur

Bixie en Kidsles-

>> 27 MAART

Locatie: ’t Peppelen-

diner, 20:30 uur feest.

sen

V.V. Forza Heren 1 -

bos circuit, Harfsen

Locatie: Meiden van

Aastad 1

>> 8 MAART

Haarman

Locatie: Braninkhal

>>29 MAART

Witkampers DA1 -

Aanvang: 14:30 tot

Aanvang: 21:00 uur

Witkampers 1 -

SC 't Zand DA1

16:00 uur

Locatie:

SP Lochem 1 >> 27 EN 28

Locatie: Leussin-

>> 5 APRIL

Leussinkpark

>> 15 MAART

MAART

kpark

Vrienden van

Aanvang: 12:00 uur

Jaarlijks concert

Good Goan

Aanvang: 14:00 uur

Laren Live!

Larense Accorde-

Locatie: Kulturhus

>> 12 MAART

on Vereniging

Aanvang: 20:00 uur

Samen op de koffie

Locatie: Kulturhus

Locatie: Kulturhus

Aanvang: 14:00 uur

Locatie:Witkamp

>>30 MAART

Aanvang: 14:30 uur

Oefenmoment

>> 27 MAART

Projectkoor

>> 6 APRIL

Schuif Maar An:

Locatie: Cafe

Muzikale

>>15 MAART

samen eten

Stegeman

seniorenmiddag

Witkampers 1 -

Locatie: Kulturhus

Aanvang: 20:00 uur

Locatie: Witkamp

VVG'25 1

Aanvang: 17:00 uur

Aanvang: 10:00 uur

Locatie: Leussinkpark

>> 28 MAART

Aanvang: 14:00 uur

Oudpapier

>> 13 MAART V.V. Forza Heren 1 -

>> 28 MAART

DeVoKo 1

Bixie en Kidsles-

Apr

Aanvang: 15:00 tot 17:00 uur

>> 6 APRIL

>> 3 & 4 APRIL

Oefenmoment

Apollo eieractie

Projectkoor Locatie: Café

V.V. Forza Dames

>> 20 MAART

sen

>> 4 APRIL

Stegeman

1 - VCV 2

V.V. Forza Dames 1 -

Locatie: Meiden van

De vlaggenlijn

Aanvang: 20:00 uur

Locatie: Braninkhal

Longa 2

Haarman

door heel Laren

Aanvang: 21:00 uur

Locatie: Braninkhal

Aanvang: 14:30uur

mag uit!

Aanvang: 21:00 uur


ALGEMENE AGENDA | 39

>> 6 APRIL

>> 18 APRIL

>> 26 APRIL

>> 14 MEI

Vriendjes- en

Bixie en Kidslessen

Witkampers 1 -

Samen op de koffie

vriendinnetjesmiddag

Locatie: Meiden van

Pax 1

Locatie: Kulturhus

Locatie: 't Laerveld

Haarman

Locatie:Leussinkpark

Aanvang: 10:00 - 11:30 uur

Aanvang: 14:30 tot 16:00 uur

Aanvang: 14:00 uur

Samen op de koffie

>> 19 APRIL

>> 27 APRIL T/M 10 MEI

Locatie: Kulturhus

Witkampers DA1 - SVO

Dagjes ponykamp, geen

Aanvang: 10:00 - 11:30 uur

Fortuna '54 DA1

ervaring vereist.

Locatie:Leussinkpark

Locatie: Meiden van

>> 15 MEI

Aanvang: 12:00 uur

Haarman

Larense Dorpskwis

>> 9 APRIL

>> 9 APRIL Vriendjes- en

Locatie: Kulturhus

vriendinnetjesmiddag

>> 19 APRIL

>> 29 APRIL

Locatie: 't Laerveld

Tripalon

Koningsdag

Locatie: Meiden van

Locatie: Start bij

>> 17 MEI

Haarman

't Langenbaergh en

Witkampers DA1 -

Wereldbakker Wijnand

Maarsen DA1

Aanvang: 10:00 uur

Locatie:Leussinkpark

>> 10,11 & 13 APRIL Paasritten Locatie: Meiden van

>> 19 APRIL

Haarman

Bevrijdingsconcert

Aanvang: 19:00 uur

Aanvang: 12:00 uur

Locatie: Gudula Kerk

>> 29 APRIL

>> 10 APRIL

Lochem

Woensdagavond Toss

>> 24 MEI

V.V. Forza Dames 1 -

Aanvang: 15:00 uur

Locatie: 't Laerveld

Witkampers 1 - OBW 1

WSV 1 Locatie:Braninkhal

>> 20 APRIL

Aanvang: 21:00 uur

Oefenmoment Projectkoor

Mei

Locatie:Leussinkpark Aanvang: 14:00 uur

>> 25 T/M 28 MEI

>> 10 APRIL

Locatie: Cafe

>> 2 MEI

Larense Wandel4Daagse

V.V. Forza Heren 1 -

Stegeman

Locatie: Larense

Rivo 1

Aanvang: 20:00 uur

Voorverkoop 'Hoezo Familie' Locatie: Witkamp

Aanvang: 18:30 uur

Locatie:Braninkhal Aanvang: 21:00 uur

>> 22 APRIL

Basisscholen

Aanvang: 10:00 tot 12:00 uur

Scholentoernooi

>> 10 EN 11 APRIL

gemeente Lochem

>> 4 MEI

Aanleveren snoeihout

Locatie:Leussinkpark

Herdenkingsdienst en landelijke herdenking

>> 24 APRIL

Locatie: Oorlogsmonument

voor het paasvuur >> 11 APRIL

>> 28T/M 31 MEI

Oudpapier

Repair Café

>> 9 MEI

Loarnse Spöllers: Hoezo

Locatie: Kulturhus

>> 24 APRIL

Repair Café

Familie

Aanvang: 09:30 - 12:30 uur

Roon Staal

Locatie: Kulturhus

Locatie: Huis Verwolde

Locatie: Kulturhus

Aanvang: 09:30 - 12:30 uur

Aanvang:

>> 10 MEI

>> 29 MEI

>> 12 APRIL

Aanvang: 20:00 uur

Fakkel- en lampionoptocht en paasvuur

>> 24 APRIL

Witkampers 1 - DVV 1

Schuif Maar An:

Locatie: start bij

Schuif Maar An:

Locatie:Leussinkpark

samen eten

't Langenbaergh

samen eten

Aanvang: 14:00 uur

Locatie: Kulturhus

Aanvang: 20:30 uur

Locatie: Kulturhus Aanvang: 17:00 - 18:30 uur

Aanvang: 17:00 - 18:30 uur


STURRIS BV LAREN (GLD)

Een betrokken partner voor uw financiële en fiscale zaken

AFVALBRENGPUNT

Wij bieden u onze ondernemersservice aan!

Voor zowel zakelijk als particuliere klanten.

Voor een vast maandbedrag,

LEVERING VAN DIVERSE MATERIALEN

dat wij in overleg met u

Bijv. vulzand, houtsnippers, compost en diverse soorten split, grond en bestratingsmaterialen.

bepalen, regelen wij al uw financiële zaken.

STRAATWERK GRONDWERK RIOLERING

Gecertificeerd in het saneren van asbest.

SLOOPWERK Blauwhand 1 7245 BV Laren GLD Tel. 0573 40 13 03

WWW.STURRISLAREN.NL WWW.GRONDWEG.NL

Bezoekadres: Dorpsstraat 5, Laren (Gld) Contact: T. 0573 - 43 22 30 • E. info@financeconsult.nl Domotica #01 095x141 170723www.financeconsult.nl Vs 01.ai 1 23-7-2017 14:33:29 Website:

Meer genieten van thuis met Hestia Domotica

eConsult_LarenMagazineNR15_Adve kopie.indd 1

Voor meer informatie neem contact met ons op.

NIEUW!

Laren!Magazine_NR12_Advertenties_Sturris.indd 1 05-11-19 07:53

ZWANGERSCHAPSYOGA Zwangerschapsyoga in het kort: • • • • •

Starten kan vanaf je 13e week; Meedoen kan tot aan de bevalling; In- en uitstromen kan op ieder moment; Geen abonnement nodig bij Sjàhto Laren; Elke 4e les van de maand komt de partner mee.

YOGA BY GOM Gerdien Oudenampsen - Makkink Dwarsdijk 3 7245 TV Laren Gld T: 0573 42 10 66 App: 06 26 65 42 98 yogabygom.sjahto@gmail.com MEER INFORMATIE: f yogasjahtolarengelderland yogabygom

I: www.hestiadomotica.nl E: info@hestiadomotica.nl

sjahto.nl/hatha-yogazwangerschapsyoga/

06-02-19 14:15


ALPE D'HUZES | 41

Tekst: Bert Gotink

Het licht uit Laren gaat schijnen tijdens Alpe d’ Huzes Op 4 juni doen Bennie en Joke Brummelman voor de tweede keer mee aan de Alpe d’Huzes. In 2018 zijn ze gegrepen door de enorme sfeer, saamhorigheid en verbondenheid tussen deelnemers met allemaal hun eigen verhaal over die vreselijke ziekte. Twee jaar geleden gingen Bennie en Joke met Team

de Alpe d’Huzes zijn de duizenden kaarsen die op de

Femmi, vier fietsers en 7 lopers, de berg op. Nu fietsen

berg branden tijdens de beklimmingen. Al deze kaarsen

ze met z’n tweeën en is de naam omgedoopt in '2 of

bevatten persoonlijke boodschappen en branden de

Femmi'. Ze worden hierbij ondersteund door Ester

hele dag. Elke kaars is een lichtje voor een dierbare

Huurnink, destijds één van de lopers. Zij neemt de

die tegen kanker vecht of die er

verzorging op zich. En niet te vergeten: Ester gaat in het

van genezen is. Of voor

kader van de zogenaamde Zussendag voor familie en

een dierbare die er

vrijwilligers een dag eerder met de fiets naar de top.

aan overleden is; de lichtjes brengen

Dochter Mirte kreeg in 2017 de diagnose Hodgkin,

hen heel dichtbij.

gelukkig kon zij behandeld worden en gaat het inmiddels goed met haar. Wat drijft ze in 2020 om nogmaals deel

Dit inspireerde

te nemen aan de Alpe d’ Huzes? “De sfeer is echt uniek,

Bennie en Joke

dat kun je je niet voorstellen. Het lijkt alsof je in één keer

om met een

allemaal familie bent van elkaar. Als je naar boven fietst

kaarsenactie geld

voelt het ook als een stukje verwerking”, begint Bennie

op te halen voor Alpe

hun verhaal. “Het is gewoon een Nederlands dorp die

d’ Huzes. “We willen in Laren

dagen. De saamhorigheid is enorm en iedereen heeft

deze kaarsen gaan verkopen voor

zijn eigen verhaal. Kanker moet de wereld uit, maar

€ 7,50. Op de kaars kunnen de mensen dan de naam

uit ervaring weten we dat het ook enorm belangrijk is

van iemand zetten die kanker heeft (gehad) of helaas

dat er geld vrijkomt

overleden is aan de ziekte. We nemen deze kaarsen mee

voor onderzoeken

en hun namen zullen schijnen op de Alpe d’Huez”, vertelt

naar de verschillende

Joke.

bijwerkingen die een chemobehandeling

Wie een kaars wil kopen kan contact opnemen via

ook op latere leeftijd

jokebrummelman@gmail.com, ook is er in het Kulturhus

kan veroorzaken”, zo

een plek waar mensen zich kunnen inschrijven om

klinkt het strijdbaar uit

een kaars te kopen. Uiteraard is het ook mogelijk

de mond van Joke.

om op een andere manier geld te doneren, kijk

Eén van de mooiste

hiervoor op de facebookpagina Team Femmi of via

herinneringen aan

opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/2offemmi


42 | RENÉ MEUTSTEGE UITVAARTZORG

“Echt iets betekenen voor mensen in een kwetsbare tijd.”

- René Meutstege


RENÉ MEUTSTEGE UITVAARTZORG | 43

Tekst: Rens Kruiper - Hanneke Janssen Tekst & Communicatie

René Meutstege gaat verder als zelfstandig uitvaartverzorger "Toen ik begon met mijn opleiding bij Monuta merkte ik pas echt hoe mooi het vak is. En helemaal toen ik met de families ging werken en hoe zij het ervaarden. Daar doe je het allemaal voor. Als zelfstandige denk ik dat ik uitvaartzorg op een nog mooiere en betere manier kan verlenen.” “Iets voor mensen kunnen betekenen in een kwets-

Op eigen benen staan

bare tijd; dat vind ik heel erg bijzonder”, vertelt

"Nu ik met René Meutstege Uitvaartzorg op

René Meutstege van René Meutstege Uitvaarzorg.

eigen benen sta kan ik zelf bepalen hoeveel tijd

“Afscheid nemen van een dierbaar persoon is ont-

ik aan een familie besteed, mijn eigen tarieven

zettend verdrietig. Ik zie het als een belangrijke taak

bepalen en zelf mijn agenda invullen. Dit is een

om nabestaanden tijd te geven om op een goede

fijnere manier van werken dan wanneer er een

manier afscheid te nemen van hun dierbare familie-

manager op een hoofdkantoor bepaalt hoeveel

lid, vriend of kennis".

tijd ik aan een familie mag besteden. Ik ben geboren en getogen in Laren en weet hoe het er in deze

‘Voel me goed bij persoonlijk contact'

regio aan toe gaat. De uitvaarten hier zijn niet te

René is geboren en getogen in Laren en is pas in 2017

vergelijken met een uitvaart in de stad. De grote

in het uitvaartvak terecht gekomen. Het was een

hoeveelheid persoonlijke aandacht die we hier aan

flinke switch om in dit vak te stappen, want hiervoor

elkaar geven vind ik iets heel moois. Dit is ook

werkte hij in de reisbranche. “Mijn vader is op jonge

mogelijk om te geven nu ik op eigen benen sta.”

leeftijd overleden. Ik denk dat zijn uitvaart zoveel indruk op me heeft gemaakt, dat ik nu zelf in deze

Uitvaarten worden steeds persoonlijker

wereld zit. Ik heb de stap gewaagd en kwam erachter

In en rondom Laren kent René de mensen, de

dat het heel goed voelt om echt iets te kunnen

tradities en de naoberplicht. “Naast de traditionele

betekenen voor mensen. Ik vind het belangrijk dat

uitvaarten ben ik ook een uitvaartverzorger van de

mensen een goede klik hebben met degene die

nieuwe generatie. Ik denk dat deze nieuwe generatie

betrokken is bij een uitvaart. Ik denk dat ik die

wat meer open staat voor nóg persoonlijkere uit-

persoon voor veel mensen kan zijn.”

vaarten. Alles mag of kan. Wat ik bijvoorbeeld steeds vaker zie, zijn uitvaarten op het eigen erf, op de deel of in de boomgaard om van daaruit de overledene

"Naast de traditionele uitvaarten ben ik ook een uitvaartverzorger van de nieuwe generatie."

te begeleiden naar de (natuur)begraafplaats of het crematorium. Maar ook uitvaarten in kleine kringen worden steeds populairder.


VOOR AL UW VOORKOMENDE RIETDEKKERS WERKZAAMHEDEN

KOOKWORKSHOPS BIJ

• KOKEN ONDER BEGELEIDING VAN ONZE KOKS; Tijdens de workshops worden uiteenlopende onderwerpen besproken: van snijtechnieken tot presentatie en het combineren van smaken en ingrediënten.

• TOTALE PROGRAMMA DUURT ONGEVEER 5 UUR; • INCLUSIEF SCHORT;

BELEVEN & GENIETEN BIJ STEGEMAN Markeloseweg 35 7245 TP Laren (Gld) Tel. Mob.

SFEERVOL DINEREN

0573 - 22 12 55 06 - 22 79 24 01

COMPLETE CATERING KOOKWORKSHOPS

info@rietdekkersbedrijf-overmeen.nl www.rietdekkersbedrijf-overmeen.nl

BRUILOFT & FEEST

Erkend lid van de vakfederatie rietdekkers

iets kopen.com

een_Adv_A6_staand_OKT19.indd 1

0573 - 40 12 21 info@stegemanlaren.nl www.stegemanlaren.nl

WEET U EIGENLIJK WAT U MOET DOEN IN GEVAL VAN NOOD?

06-11-19 14:42 Laren!MagazineNR7_Adv_Stegeman.indd 1

Kwaliteit begint bij deze vakmannen

14-11-17 11:32

HET VERLENEN VAN DE JUISTE (EERSTE) HULP KAN LEVENS REDDEN. Weet u eigenlijk wel of er iemand in uw naaste omgeving hiervoor gekwalificeerd is? Of wilt u zelf misschien wel een cursus volgen? MynBHV biedt de mogelijkheid om diverse cursussen met betrekking tot bedrijfshulpverlening te volgen. De cursus is te volgen in één dag en wordt gegeven door een ervaren trainer.

Stegink Tweewielers • Rengersweg 18, Laren GLd. Tel. 0573 - 40 12 82 • info@stegink-bike.nl

www.stegink-bike.nl

www.fietskopen.com

Huurne 6 • 7245 VP Laren (Gld) • t. 06 504 16 338 info@mynbhv.nl • www.mynbhv.nl


RENÉ MEUTSTEGE UITVAARTZORG | 45

Ook wordt er steeds meer gebruik

Zo kunnen zij alle tijd steken

gemaakt van filmpjes, muziek en

in het afscheid nemen,

foto’s. Ik ondersteun nabestaanden

herinneringen ophalen,

hier graag in. Hoe de uitvaart ook

eventuele toespraken

wordt georganiseerd, het gebeurt

voorbereiden en om te

altijd met warmte, respect, vanuit

rouwen.”

het hart en naar wens van de Met mensen het gesprek aangaan

overledene en nabestaanden.”

"Wat veel mensen denken, is dat je

Ik kom graag langs, om eens door

Het afscheid samen organiseren

met een Dela of Monuta verzekering

te nemen wat zoal mogelijk is. Dit

Iedere uitvaart is anders, stelt

vast zit aan die uitvaartbedrijven,

kan in grote lijnen, maar ook tot

René. “Afhankelijk van wat de

maar dat is niet het geval. Ik ga graag

in detail met een begroting erbij.”

nabestaanden willen, organiseren

het gesprek aan met mensen om

we de uitvaart. Het kan zijn dat de

het te hebben over onduidelijkheden

“Een speciaal woord van dank

nabestaanden veel zelf willen regelen

omtrent de uitvaart. Veel mensen

heb ik voor ‘collega’ Henk Klein

en alleen mijn hulp nodig hebben

vinden het prettig om de uitvaart-

Ovink en koster Derk Woestenenk.

voor ruggenspraak en formaliteiten.

verzorger te kennen, anderen maakt

Zij hebben me mede gemotiveerd

Maar ook is het mogelijk dat ik meer

dat minder uit. Ook praat ik graag

om deze stap als zelfstandig

de regie neem. Het is maar net wat

met mensen over uitvaartwensen.

ondernemer te zetten.”

mensen willen. Wat ik belangrijk vind

Mijn ervaring is dat het voor

is dat mensen zich in ieder geval geen

nabestaanden veel rust geeft als

zorgen hoeven te maken over of de

in ieder geval de hoofdzaken van

uitvaart wel goed geregeld is.

het gewenste afscheid bekend zijn.

Rene Meutstege De Bakkerij 13 7245 AN Laren (Gld)

rene@renemeutstegeuitvaartzorg.nl

Tel. 06 43 21 53 85 (24/7 bereikbaar)

www.renemeutstegeuitvaartzorg.nl


46 | TENNISVERENIGING 'T L AERVELD

'T LAERVELD

Berkel-B Open dubbeltoernooi Van maandag 23 tot en met zondag 29 maart AGENDA 23 T/M 28 MAART

Berkel-B open toernooi

organiseert tennisvereniging ’t Laerveld het Berkel-B Open Dubbeltoernooi 2020. Dit is alweer de 26ste keer dat het toernooi wordt georganiseerd.

25 MAART

Kick-off competitie Woensdagavond toss 6 EN 9 APRIL

Vriendjes- en vriendinnetjesmiddag 29 APRIL

Woensdagavond toss

Wij willen je graag uitnodigen om aan

Kom ook de tennissport uitproberen!

ons toernooi deel te nemen. Je kunt je

Je kunt al voor maar € 25, - deze heerlijke

inschrijven voor de onderdelen GD, HD

buitensport uitproberen op ons prachtige

en DD in de speelsterkte 3 t/m 8.

tennispark. Je mag dan drie maanden onbeperkt tennissen. Vind je het tennissen

Om deel te nemen aan dit toernooi, dien

zo leuk dat je lid wilt worden, dan worden

je minimaal 17 jaar te zijn en lid te zijn van de

de kosten van het proefabonnement in

KNLTB. Wil je deelnemen aan dit toernooi,

mindering gebracht op je contributie. De

dan kun je jezelf (en je partner) opgeven via

laatste weken komen er veel aanmeldingen

www.toernooi.nl (toernooi-nr.: 2000295).

binnen van jonge Larenaren. Wil je daar ook bij horen en gezellig tennissen met je

ELKE MAANDAG EN WOENSDAG

Jeu de boule: 13:00 uur ELKE MAANDAG

Tossen dames: 10:00 uur

Aanmelden kan t/m zondag 15 maart 2020,

vrienden en vriendinnen? Meld je dan nu

of zodra het aantal van 120 partijen is

aan voor een proefabonnement. Je kunt

bereikt. Ook zonder partner kun je je

je inschrijven op het mailadres:

gewoon aanmelden; wij zullen proberen

laerveld@hetnet.nl.

er één voor je te vinden. Graag tot ziens ELKE MAANDAG

op de tennisbanen van TC ’t Laerveld.

Tossen heren: 14:00 uur

Meer informatie kun je vinden op de website: laerveld.nl. Daar kun je ook het inschrijfformulier downloaden.

ELKE VRIJDAG

Tossen mix: 20:00 uur

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1988 • Locatie: Holterweg 66A, Laren (Gld) • Aantal leden: 220 • Contact: laerveld@hetnet.nl • Facebook: Laerveld • Website: www.laerveld.nl • Tennisleraar: Tom Klein Luchtenbeld: Tom_tennis@hotmail.com • tel. 06 - 27 59 20 63


KONINKLIJKE MUZIEKVERENIGING APOLLO | 47

Jeugd Muziekfestival van de MuziekGoLf In februari deed ons leerlingenorkest mee met het Jeugd Muziekfestival van de MuziekGoLf. Het was een gezellige dag waarbij natuurlijk het samen muziek maken centraal stond. Niet alleen lieten de jeugdige muzikanten

Bevrijdingsconcert

van de verschillende muziekverenigingen

Diverse leden van Apollo zullen plaatsnemen

van zich horen tijdens hun eigen optredens,

in het orkest voor het Bevrijdingsconcert op

ook het gezamenlijke optreden als één

zondag 19 april. Het orkest wordt voor deze

orkest was een groot succes.

gelegenheid geleid door Carl Wittrock. Hij heeft destijds het muziekstuk “Van Oranje”

AGENDA

In april staan er voor het orkest en de

gecomponeerd voor het 200-jarig bestaan

28 MAART

drumband verschillende optredens en

van ons Koninkrijk. Het concert vindt plaats

Oud papier

activiteiten gepland.

in de Gudula Kerk in Lochem en begint om 15.00 uur.

3 EN 4 APRIL

Vrienden van Laren Live! Op zondag 5 april zullen zij hun bijdrage

Eieractie

leveren aan Vrienden van Laren Live! Op

Tussen alle repetities en optredens door

5 APRIL

deze dag is het precies 75 jaar geleden dat

zullen onze leden op vrijdagavond 3 april

Vrienden van Laren Live!

Laren bevrijd werd en daarom heeft Laren

en zaterdagochtend 4 april weer bij u langs

& Oranje besloten om een minifestival te

komen voor onze eieractie, zodat u met

organiseren om samen de vrijheid te vieren.

Pasen weer kunt genieten van onze

Een uniek muzikaal spektakel dat u niet mag

bekende verse eieren.

Eieractie

Medewerking aan Palmpasenoptocht (onder voorbehoud) 12 APRIL

missen. Voor onze muziekvereniging is dit

Medewerking aan Paasvuur

een mooie gelegenheid om weer eens op

(onder voorbehoud)

een andere manier van ons te laten horen. De voorverkoop is reeds op 2 december

19 APRIL Bevrijdingsconcert

gestart, dus wees er snel bij want vol=vol! Kaarten zijn te bestellen via witkamp.com.

Locatie: Gudula Kerk Lochem 24 APRIL Oud papier 27 APRIL Medewerking aan Koningsdag

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1879 • Correspondentie adres: Pastorielaan 3, 7245 WE Laren Gld.

4 MEI Medewerking aan Dodenherdenking

Aantal leden: 56

• Contact: info@apollolaren.nl • Facebook: apollolaren

Website: www.apollolaren.nl


Naamloos-1 1

17-11-16 11:53

Vertrouwd onderhoud bij Autovakmeester Slettenhaar

• 24 maanden garantie op onderdelen en reparaties • APK-keuringen • Onderhoud en reparatie van alle merken • 24/7 Europese pechhulp • Schadeherstel • Bandenservice • Uitleesapparatuur • Gratis leenauto

SLETTENHAAR

Lochemseweg 161c, Harfsen, 0573-431704 harfsen@garageslettenhaar.nl www.garageslettenhaar.nl


IK GEEF DE PEN DOOR... | | 4949

Beste allemaal, en Laren! Magazine. Wat komt er zoal boven borrelen? Ik heb de eer om deze keer de pen te hanteren in het onvolprez de koning jarig zeggen ze dan. Maar het is natuurlijk met ijk tegel je ben Dan . 1955 l apri 27 op ren gebo ben ik : Het begin derij Klunegoor in Verwolde met twee jongere boer op id groe opge ben Ik . jarig mij met ijk tegel is r ande andersom, Willem Alex en de ene op de andere dag van je vrijheid beroofd. Ik ging sam van dan werd Je ol. scho naar je t moes ijd leeft rige zesja Op broers. de Verwoldse school. Mijn moeder zei nog dat ik naar gen onha Scho van ie Will en tje Hun van a Gerd o.l.v. met Gerrit Mombarg r. ik heette. Ik wist niet anders of het was Anton van Klunegoo Anton Paalman moest zeggen als de juffrouw zou vragen hoe m tot 4. Na de lagere school ging ik naar Lochem. Op het RSG kwa Ik . tellen 10 tot was , doen ten moes ol scho op we dat e Het eerst zei mijn moeder: “Dan mo’j an ’t wark”. Dus ik solliciteerde , leren zou er verd ik of wist niet ik at omd en rond afge o heb ik de Hav den had gesproken: “de olde leu liekt wel goed”, werd ik daar bij de Rabobank Laren en nadat kassier Beltman de wijze woor ik, maar de afkeuring voor militaire dienstplicht was een denk deel voor geen toen was haar e lang hele Mijn en. enom aang de bank. Vele miljoenen guldens zijn door mijn op d getel veel m enor werd er t wan , men geko goed nog toch pluspunt. Het tellen is de allen en allen voor één”. Veel later moest ook de Rabobank op handen gegaan. Een mooie tijd met de instelling van “één voor n. Dat luidde na 33 jaren mijn vertrek bij de bank in. roke geld top de aan ens jong ige ucht hebz e snell t nada toer, commerciële in de optredens van de Dizzy Man’s Band. Ook het popfestival en war lijk rgete Onve . fsen Har in st enlu Buit naar uit en We ging Dinie Eggink vele concerten bezocht, waarbij de optredens en Jan met r Late ldig. gewe altijd was ter tthea luch open het Lochemse e had een eigen tweewekelijks magazine, Gelr Jong gen. tijda hoog toen e kend e Gelr Jong en. rong uitsp van Eric Clapton er echt “In Eigen Hand”. Daarin stond elke 14 dagen o.a. “De Koeien , toen van dje blaa en gelez t mees het van l rdee onde del”, “Poe ald om zitting te nemen in de redactie en geha over mij heeft g nber Ligte ny John k”. Wee de van el “Eik Top-40” en de rubriek doniemen Palmansky en Van der Paal. ik heb dat werk jaren met veel plezier gedaan, onder de pseu drika van de Bellevue. Onze 3 kinderen zijn Hen met uwd getro ik ben en derij boer de bij uwd gebo je In 1982 heb ik een huis we GDDH* Rudy. De kinderen hebben er ook al voor gezorgd dat het huis alweer uit. Gelukkig hebben we gezelschap van onze als ze je vertellen dat je opa wordt (oeps, oud!) maar het ikken schr het is t Eers . eren kind klein 4 van zijn oma en inmiddels opa n. Als boer kan ik me hevig opwinden over de zgn. koeie melk 70 ik melk a drik Hen met en Sam tjes. klein de is echt genieten van dwillig) gebrek aan kennis in de (s)linkse politiek. Over de rug (moe het is rend ijste verb en nd utse Onth . atiek oblem tofpr stiks t, Ouwehand en ga zo maar door, ik kan ze niet Groo De n, Jette er, Klav en. word lost opge ’ leem ‘prob het van de boeren moet n Deal. Overal in de wereld wordt de Nederlandse landbouw luchten of zien. En dan ene Frans Timmermans met zijn Gree en moeten veranderen. Ik voorspel nog veel meer boerenacties, boer dse erlan Ned de dat leuk dood zegt sje Fran r maa , emd gero d. Over strijd gesproken, 75 jaar geleden werden we elan platt het van e eind het ent betek Dat r. onde ten dend strij dan maar sers aandacht aan geeft. Ik zou het zelf goed vinden dat ook Duit bevrijd van het nazi-juk. Mooi dat Laren & Oranje daar veel i en vochten ze tot de totale ondergang omdat ze niet anders Naz ze en war aal allem Niet n. okke betr en word en zoud in daar in Duitsland. konden. Nergens zijn ze zich zo bewust van hun verleden als ampers Op sportief vlak heb ik als (on)passeerbare back bij de Witk hoog over gevoetbald. Hoogtepunt was een doelpunt vanaf de middellijn 33 jaar ben eigen keeper Henk Bouman die het er nu nog over heeft. Na bij Forza is ik weer actief gaan volleyballen. Een van mijn teamgenoten Dick Jansen, “Snippe”, aan wie ik de pen nu doorgeef. Groeten uut Verwoolde, Anton Paalman “Klunegoor” *GDDH = Grote Dappere Duitse Herder.


50 | V.V. SCHUIF WITKMAAR AMPERS AN

IN HET ZONNETJE:

Jan Henk Wink

Jan Henk Wink, voor intimi

Witkampers gaat voor groene en duurzame toekomst

beter bekend

Met ongeveer 700 leden is Witkampers een stabiele

als “Bart” heeft

tot licht groeiende voetbalvereniging. Verder zijn

aangegeven dat hij na zeker 10

200 vrijwilligers wekelijks op allerlei manieren in

jaar stopt als

touw. De club heeft hierdoor een belangrijke plaats

trainer van Heren 3. Altijd stond en staat hij voor

in de Larense samenleving.

andere elftallen klaar als er spelers

Het bestuur voelt een stukje maat-

De nieuwe velden, één trainingsveld en

nodig zijn. Ieder jaar weet Jan Henk

schappelijke verantwoordelijkheid

veld 2, worden niet van kunstgras, met

een representatief elftal op de been

en zet in op een groene en duurzame

alle milieutechnische nadelen, maar

te brengen. Met als uitschieter het

toekomst.

er is gekozen voor een oplossing

kampioenschap naar de derde klasse en tevens A-categorie.

die uitgaat van natuurgras. Beoogd Ook over 10 jaar en veel langer moet

wordt deze zogenaamde O2-velden

de club nog letterlijk en figuurlijk in

te laten voorzien van een zgn. NL

Voor de Witkampers is Jan Henk

goede gezondheid bestaan. Het

Greenlabel. Een korte uitleg over de

echter buitencategorie. Voordat hij

gedachtegoed duurzaamheid in

aanleg: de toplaag van de velden wordt

trainer was van Heren 3 was hij ook al

denken en handelen is hiervoor

opgewaardeerd met Lava, een 100%

trainer van de dames en zien we hem

ontwikkeld. Veel investeringen die de

natuurlijk materiaal. Deze toplaag bevat

ook wekelijks in het zwarte tenue om

afgelopen jaren zijn gedaan hebben

veel bodemlucht en voert overtollig

een wedstrijd te fluiten. Daarnaast

hier al mee te maken: zonnepanelen,

regenwater sneller af. Door een Drain

heeft hij een aantal jaren mee-

dakisolatie, waterbesparende douche-

Talent drainagesysteem wordt regen-

gedraaid in de kantinediensten. Een

koppen en een nieuwe energiezuinige

water afgepompt en het kan door dit

multi-inzetbaar en zeker ook zo

condenserende boiler. Dit seizoen wordt

systeem hergebruikt worden om water

betrokken lid van onze vereniging.

de bestaande veldverlichting op alle

toe te dienen. Verder worden de velden

velden vervangen door energiezuinige

gemaaid met robotmaaiers, wat de

LED-verlichting.

kwaliteit van het gras ten goede komt.

gespeeld, maar wie goed graaft in

De voetbalwereld is de afgelopen jaren

Met de aanleg van deze twee O2-velden

de archieven, vindt ook enkele

overspoeld met kunstgrasvelden, vooral

komen de beschikbare gebruiksuren

wedstrijden/ invalbeurten bij de

om de trainingsintensiteit te verhogen

op 800 uur voor twee velden, wat in de

hoofdmacht.

en het aantal afgelastingen te

buurt komt van kunstgrasvelden. Door

verminderen. Uiteraard kwam deze

deze investering kan er in het volgende

Jan Henk bedankt voor alle inzet die

discussie ook bij Witkampers op gang.

seizoen optimaal gebruik worden

je voor de Witkampers hebt getoond

Een speciale ‘Grascommissie’ heeft zich

gemaakt van de velden en wordt er

en veel plezier en succes met de

verdiept in de mogelijkheden om dit ook

bij Witkampers net als altijd ook in de

zaken die er binnen de vereniging

in Laren te realiseren. Met trots kan het

toekomst op echt natuurgras gespeeld,

nog op jouw pad komen.

bestuur nu melden dat de groene en

zoals voetbal bedoeld is!

Als actief speler heeft hij zijn wedstrijden vooral in het 2 en 3 e

e

duurzame visie hier ook tot uiting komt. HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1929 • Locatie: Holterweg 47, Laren (Gld) • Aantal leden: circa 700 • Contact: info@witkampers.nl • Website: www.witkampers.nl


VV WITK AMPERS | 51

VOETBALVERENIGING

Witkampers AGENDA 8 MRT • 12:00 UUR

Witkampers DA1 SC 't Zand DA1 15 MRT • 14:00 UUR

Witkampers 1 VVG'25 1 29 MRT • 14:00 UUR

Plus Schoolvoetbaltoernooi op woensdag 22 april Op woensdagmiddag 22 april wordt op de velden van de

Witkampers 1 SP Lochem 1 5 APR • 12:00 UUR

Witkampers DA1 ST SV Someren DA1

Witkampers voor de tweede keer het Plus Schoolvoetbaltoernooi gehouden voor kinderen van de groepen 3, 4, 5 en 6 van de basisscholen uit Almen, Barchem, Lochem, Laren en Nettelhorst. Vorig jaar werd het stokje van dit toernooi

van Witkampers en elk team moet een leider

overgenomen van voetbalvereniging Klein

hebben namens de school.

19 APR • 12:00 UUR

Witkampers DA1 SVO Fortuna '54 DA1 22 APR

Scholentoernooi gemeente Lochem

Dochteren. Het was even afwachten of de scholen ook de weg naar Laren wisten te

De activiteitencommissie is al druk met de

26 APR • 14:00 UUR

vinden. Maar met bijna 500 spelers verdeeld

voorbereidingen en is blij met de vele vrij-

over 64 teams werd dit een groot succes! Een

willigers. Zonder hen is het onmogelijk zo’n

Witkampers 1 Pax 1

zonovergoten middag met veel publiek langs

groot evenement te organiseren. Ook de

de velden maakte dit plaatje compleet.

inbreng van hoofdsponsor Plus Beuzel wordt

10 MEI • 14:00 UUR

enorm op prijs gesteld, net als de mooie

Witkampers 1 DVV 1

Begin maart zullen alle scholen worden

chocolademedailles gemaakt door Bakker

benaderd voor hun deelname, maar gezien

Wijnand. 17 MEI • 12:00 UUR

het enthousiasme van vorig jaar is het de verwachting dat iedereen weer mee gaat

De aanvang van het toernooi is nog

doen. Er wordt 6 tegen 6 gespeeld, inclusief

afhankelijk van het aantal deelnemende

een keeper, en in ieder team mogen zowel

teams. We hopen op 22 april weer te

jongens als meisjes meespelen. De

kunnen genieten van een mooi school-

wedstrijden worden begeleid door mensen

voetbaltoernooi met veel deelname.

Witkampers DA1 Maarssen DA1 24 MEI • 14:00 UUR

Witkampers 1 OBW 1


52 |

In het kader van Laren 75 jaar vr캐 hebben w캐 voor Laren & Oranje een jubileumkrant ontworpen. Wil j캐 ook een eigen krant of magazine? W캐 regelen het graag voor je. Bel, mail of app Tel. 06 16 46 55 33 info@ovii.nl

www.ovii.nl

Magazine_NR16_Adv1/4_Ovii.indd 1

05-02-20 13:49

Nieuwsgierig naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kom dan eens bij ons langs in Holten! Hanneke

Esperanza

Simone

Elise

www.hannekejanssen.nl

Rens

Marije


DE DAG VAN... | 53

Nieuw deze editie is 'De dag van...' een kijkje in het leven van een Larenaar. En net als 'de pen doorgeven' zal ook 'De dag van...' doorgegeven worden door de schrijver van het artikel. Deze eerste keer is de eer aan...

De dag van...

CARMEN WIJNBERGEN Velen zullen mij herkennen van Plus Beuzel, waar ik acht jaar met veel plezier gewerkt heb. Sinds 1 augustus ben ik werkzaam als Docent Nederlands in Hengelo (ov) op het SvPO. Het SvPO (School voor

Mijn werkweek

Persoonlijk Onderwijs) is een

Mijn werkweek begint op maandag en de lessen

school voor het voortgezet

starten om 08:50 uur, dus om 08:00 uur stap ik mijn

onderwijs, maar net even anders dan het reguliere onderwijs. Op het SvPO bestaan de klassen uit maximaal zestien leerlingen, de vierdaagse

autootje in om naar Hengelo te gaan. De eerste twee lessen duren tot 11:40 uur, die gevolgd wordt door een pauze van een half uur. Daarna heb ik weer twee lesuren en het laatste blok duurt 105 minuten. Zo

lesweek is elke dag van 9 tot 5, ze zijn huiswerkarm én

eindig ik mijn dag dus om 16:55 uur. Elke les laat ik mijn

mogen anderhalve week verlof opnemen. Dit onderwijs

leerlingen vijftien minuten uit jeugdliteratuur lezen,

is nog nieuw in Nederland en het SvPO telt op dit

vervolgens geef ik een korte instructie over het onder-

moment acht locaties. Sinds dit schooljaar is Hengelo

werp dat we aan het behandelen zijn, dan kunnen de

een nieuwe vestiging, waar ik, met zes andere

leerlingen de opdrachten gaan maken en ik loop veel

docenten, ben gestart. Het rooster is zo gemaakt dat

rond om de leerlingen te ondersteunen wanneer ze

elke docent iedere dag een blok ‘vrij’ heeft. Het kan

iets niet begrijpen (en af en toe om een gezellig praatje

zo zijn dat een docent ziek is of wegens andere

te maken). Vergaderen met het

omstandigheden niet aanwezig kan zijn. Op het

docententeam doen wij

reguliere onderwijs vallen deze lessen dan vaak uit,

elke woensdagochtend,

maar omdat wij elk blok een docent als achtervang

zodat we geen

beschikbaar hebben, valt er nooit een les uit voor

vergaderingen

de leerlingen. Mijn werkweek eindigt op donderdag

hebben die onze

waardoor ik lekker drie dagen kan genieten van het

avond ook nog in

weekend!

beslag nemen.

Omdat we per 1 augustus zijn gestart in Hengelo, heb

Wat mijn werk op

ik alleen eerste klassers aan wie ik lesgeef. Onder mijn

deze school zo leuk

hoede heb ik vijf klassen die allemaal het niveau havo/

maakt?

vwo volgen. Deze klassen zie ik drie blokken per week.

Niet alleen het zien van de

Normaalgesproken bestaat een lesuur uit 50 minuten.

persoonlijke groei die de leerlingen

Ook dit is op het SvPO anders; een blok bestaat name-

doormaken, maar ook de mogelijkheid om een

lijk uit 85 minuten. Op deze manier krijgen de leerlingen

oprechte band met de leerlingen op te bouwen maakt

voldoende persoonlijke aandacht, want de docenten

het onderwijs hier zo leuk en dat is de reden dat ik elke

zijn altijd dichtbij wanneer er vragen zijn en daarom

ochtend met plezier naar mijn werk toe ga!

hoeven zij dus geen huiswerk mee naar huis te nemen. De volgende editie geef ik hem door aan Linda Harkink.


54 | HET GEZIN ACHTER

Tekst: Nena Keessen

“Het gezin achter... Ron van den Aakster & Marion van Beek Als je Ron niet van de dierenartsenpraktijk kent, dan ken je hem misschien wel van de Larense band waar hij al jaren in speelt. De voormalige ‘Bakery Houseband’ heet nu ‘Final Squad’. Sinds 1998 woont familie van den Aakster in Laren. We brachten een bezoek aan Ron, Marion en hun drie kinderen: Maeve, Finn en Aine. Van Den Helder naar Laren

fusie werd dit Hogeschool Saxion. “Maar de Larenaar

“Oorspronkelijk komen wij uit Den Helder. Op de

kent mij misschien van iets anders. Nadat ik in de

middelbare school kregen we verkering en daarna

avonduren de PABO had gedaan heb ik zes jaar lang,

hebben we allebei in Groningen gestudeerd”, vertelt

vanaf 2005, de Plusklas gedraaid op de Branink.”

Marion. Marion studeerde Engelse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en

Mee op pad

ICT/programmeur bij Ordina. Ron studeerde

“Als kind gingen wij wel eens met papa mee op pad”,

Rundveehouderij aan de Hogere Landbouwschool.

vertelt Finn. “Ik was een keer mee en toen kreeg hij

“In augustus 1989 verhuisden we naar Deventer,

onverwachts een spoedoproep. Hij had geen tijd meer

omdat ik daar bij Rijkshogeschool IJsselland ging

om mij naar huis te brengen. Dus ik moest mee naar

lesgeven”, vertelt Marion. “Ik ben toen begonnen

een spoedkeizersnede bij een koe”. “Gelukkig was

met de opleiding Diergeneeskunde en reisde elke dag

daar een lieve boerin die hem op wilde vangen”, vertelt

heen en weer naar Utrecht”, vertelt Ron.

Ron. Helaas bleken Maeve en Finn erg allergisch te zijn voor dieren. “Maeve heeft wel eens in de kleuterklas

Toen Ron in 1997 kon beginnen als dierenarts in Laren

gezegd: ‘wij houden helemaal niet van dieren!’, wat

bij Dierenartsencombinatie Zutphen-Laren, verhuisde

natuurlijk voor de nodige hilariteit zorgde”, vertelt

het gezin al snel naar Laren. Ze streken neer op de

Marion.

Bakkerij. Inmiddels waren oudste dochter Maeve en zoon Finn al geboren. In Laren werd Aine op de wereld gebracht.

Muziek & dansen Ron heeft een grote hobby aan muziek: “elke maandagavond oefenen we met de band.” Daarnaast geeft

Inmiddels geeft Marion les aan de

hij, als dierenarts, lezingen door het hele land en geeft

studierichting International Business

hij les. Marion houdt van lezen en musea bezoeken,

& Management Studies, waar ze

heeft een grote moestuin en zit bij een filmclub.

Business Communication geeft. Nog steeds bij dezelfde werkgever, maar na een

“We hebben trouwens als gezin twee grote hobby’s”, vertelt Maeve. “We bezoeken veel concerten en festivals en houden heel erg van dansen.” Ron vult aan: “Het is wel mooi dat we allemaal een beetje dezelfde muzieksmaak hebben. En met de Larense Kermis gaan we ook altijd een avond samen uit.” Maeve vertelt: “De meeste mensen van onze leeftijd gaan met vrienden naar festivals. Wij gaan met het gezin!”


HET GEZIN ACHTER | 55

Maeve (24)

Finn (21)

Aine (19)

woont op kamers in Rotterdam. Ze heeft

woont op kamers in Enschede.

woont op kamers in Enschede en is

haar bachelor Geneeskunde afgerond en

Hij is vierdejaars student Verpleegkunde.

tweedejaars student aan de Universiteit

daarna een master gedaan in Infection

Binnen deze opleiding op het Saxion in

van Twente. Ze studeert daar Creative

and Immunity. Op het moment van het

Enschede volgt hij de richting Gezond-

Technology. Aine is een echte creatieveling

interview is ze net terug uit Australië, waar

heid en Technologie. Afgelopen semester

en houdt van muziek maken en kunst-

ze samen met haar vriend Rogier drie

liep hij stage bij het MST op de afdeling

schaatsen. Ze speelt sinds een half jaar

maanden heeft rondgereisd. Na afronding

Orthopedie. Momenteel loopt hij stage bij

keyboard in een band. Daarnaast houdt ze

van haar master heeft ze de Professor

OsAsense waar hij zich bezighoudt met een

heel erg van bakken. “Dat is trouwens echt

Bruins Prijs in ontvangst mogen nemen

screeningstool voor slaapapneu. Naast dat

een hobby van ons hele gezin. Mijn vader

voor een test die ze tijdens haar master

hij van het studentenleven geniet, gaat hij

houdt heel erg van koken en bakken. Hij

ontwikkeld heeft. Momenteel is ze bezig

regelmatig naar de sportschool en speelt

maakt de taartbodems en mijn moeder

met de master Geneeskunde waarvoor

hij gitaar en drums.

en ik decoreren ze dan”, vertelt Aine.

ze haar coschappen bij verschillende

“En als er iemand jarig is, dan

ziekenhuizen rond Rotterdam loopt.

pakken we extra groot uit”.

“We bezoeken samen vaak concerten en festivals” - Maeve


IN ONDERNEMERSL AND 56 | ONT HOE WIKKELINGEN WAS HET VROEGER

Ontwikkelingen in Ondernemersland Laren heeft een bloeiende ondernemersvereniging. Iedere editie krijgen deze ondernemers de mogelijkheid om informatie aan te leveren voor de "ontwikkelingen in ondernemersland".

Libra Leisure Concepts levert nu ook tenten aan festivals Henk Pasman is eigenaar van Libra Leisure

Nieuwe producten, innovaties en interessante ontwikkelingen kunnen

Concepts. Hij werkt vanuit een kantoor in

hier (gratis) gedeeld worden! Tevens heeft in iedere editie een ondernemer

het pand bij DieComputer in Laren. Libra

de mogelijkheid een column te schrijven over een van zijn of haar

Leisure Concepts fabriceert diverse soorten

producten. Wilt u hier informatie voor aanleveren?

verhuurtenten. Naast luxe safaritenten voor

Mail dan naar info@larenmagazine.nl

touroperators en campings, heeft Libra nu ook een nieuwe range slaapaccommodaties voor festivalcampingbouwers. De zogenaamde Tip-Up tent is een eenvoudig opzetbare tent met een leuke uitstraling. De tenten worden vanaf nu ook gemaakt uit speciaal ontwikkeld fireproof tentdoek. Daarnaast levert Libra ook kant-en-klare inrichtingen voor safaritenten en festivaltenten.

MEER INFORMATIE: LIBRALEISURECONCEPTS.NL

Aanpak speelplein Nieuwe aanwinst voor EMB Metaalbewerking EMB Metaalbewerking heeft eind vorig jaar een nieuwe draaibank in bedrijf genomen! Gedurende afgelopen jaar bleek dat men continue een

Vrijdag 13 Maart doet Kinderopvang Kiddies mee aan NLdoet. Er wordt een start gemaakt met

draaibank tekortkwam, er was erg veel vraag naar specifiek draaiwerk.

het vergroenen van het speelplein door het aan-

Daardoor heeft EMB een CNC-draaibank, STYLE 510, met automatische

leggen van een beukenhaag en blotevoetenpad.

gereedschap wisselaar aangeschaft. Deze maakt dat het werk sneller en

We willen in 2020 het plein omtoveren tot een

nauwkeuriger uitgevoerd kan worden. Hiermee is de capaciteit voor draaiwerkzaamheden bij EMB verdubbeld. Om plek te maken voor deze nieuwe machine is de werkplaats heringericht en de vloer voorzien van een nieuwe coating.

plek waar kinderen kunnen ontdekken, bewegen en avonturen beleven in een groene omgeving. Voor NLdoet op 13 maart zoeken we nog vrijwilligers. Wil je helpen stuur dan een mail naar planningkiddies@gmail.com.


ONT WIKKELINGEN IN ONDERNEMERSL AND | 57

Richard Buitink brengt onderneming onder bij Credion

Nieuwe vrachtwagen voor Lavarko Op vrijdag 19 januari heeft Lavarko B.V. een nieuwe vrachtwagen in ontvangst

Richard Buitink heeft recent zijn onderneming

genomen. De Scania R450

ingebracht in de vestiging Deventer-Zutphen

met trailer is voorzien van dwars-

van de landelijke adviesorganisatie Credion. Credion

ventilatie, voor het geconditioneerde

is de grootste landelijke intermediair voor

vervoer van varkens en biggen.

bedrijfsfinancieringen. Richard is afwisselend te vinden in Deventer, Zutphen en Holten. Hij komt graag bij ondernemers langs om de haalbaarheid van investeringen te beoordelen en de best passende financiering te regelen!

MEER INFORMATIE: CREDION.NL

Overname Weekblad De Gids door Artzet Media, samenwerking met Laren! Magazine.

Aris Frieterie winnaar beste ijssalon & start verbouwing!

Weekblad De Gids is sinds 1 januari 2020 in andere handen.

Op 20 januari 2020 zijn Aris en Gerda Dijks feestelijk

de deadline van Laren! Magazine vallen kunnen geplaatst

gehuldigd en onderscheiden door de Nederlandse Horeca

worden in de Gids. Daarnaast zal ook de algemene agenda

Prijzen voor de beste IJssalon van Gelderland. Een mooie

van Laren! Magazine standaard overgenomen worden door

prijs omdat zij dit dankzij stemmers hebben gewonnen.

De Gids. Ook zal er vanaf heden in de Gids een aankondiging

Daarnaast is het dit jaar alweer 10 jaar geleden dat Aris

verschijnen voor copy voor Laren! Magazine. In de week van

en Gerda Dijks gestart zijn met Aris Frieterie! Tijd voor

verspreiding wordt er ook een korte aankondiging geplaatst.

vernieuwing! Na een verbouwing zullen de deuren

Door deze samenwerking wordt De Gids hopelijk ook een

op 27 februari weer open gaan met een totaal

‘stukje’ van Laren. Voor vragen kunt u vanaf heden ook

vernieuwde Frieterie! In het feestelijke weekend zal ook

terecht bij Laren! Magazine aan de Dorpsstraat 5.

Artzet Media, uitgever van onder andere de Bathmense Krant en de Holten­extra, heeft de exploitatie van Jannie Besselink over­genomen. Daarnaast gaat Artzet Media een samenwerking aan met Laren! Magazine. Artikelen welke net buiten

de nieuwe huisgemaakte Achterhoekburger worden geïntroduceerd en krijgen alle klanten 10% korting! Dit

Mocht u dus input hebben voor Laren! Magazine, maar

weekend zal er ook een reischeque t.w.v. € 100,- worden

valt dit net buiten de deadline, stuur het gerust door naar

verloot onder de stemmers van de Facebookactie.

laren@weekbladdegids.nl. Op deze manier hopen De Gids

Na de verbouwing binnen zal eind februari ook gestart

en Laren! Magazine u nog beter te kunnen bedienen.

worden met de aanpak van het terras. Meer hierover leest u in de volgende editie van Laren! Magazine!


Enkel-stuks is onze specialiteit, maar daarnaast hebben wij ook voldoende capaciteit om uw product in serie te produceren. Meedenken om samen met de klant tot een nieuw product te komen, dat is de uitdaging van ons vak.

PROTOTYPES MACHINEBOUW CNC DRAAIEN CNC FREZEN CONVENTIONEEL DRAAIEN AUTOMATISCH ZAGEN LASSEN KNIPPEN & LASSEN

Wie schilt de aardappelen met uw vader als u een keer verhinderd bent?

CONSTRUCTIE

Wij zijn er voor die momenten dat er zorg of ondersteuning nodig is voor je naaste en je zelf helaas niet in de gelegenheid bent. Bel of mail ons voor vrijblijvende informatie over de mogelijkheden van ondersteuning en de manieren waarop die hulp gefinancierd kan worden.

Deventerweg 14, Laren Gld Tel. 0573 45 95 47 info@homeinstead.nl www.homeinstead.nl/dlz

Molenveld 34

HOME INSTEAD THUISSERVICE

Magazine_NR7_Advertenties1/4_HomeInstead.indd 1

VOEDZAAM,

BOORDEVOL VEZELS

EN ERG LEKKER

7245 CA Laren Gld

info@emb.nu

Tel. +31 573 401 190

www.emb.nu

06-11-17 12:41 Laren!Magazine_NR7_Advertenties1/4_EMB.indd 1

16-11-17 07:51

Nieuw!

Extra grote 100% volkoren beschuit...

“VOOR AL UW BOUW WERKZAAMHEDEN” Verbouw, nieuwbouw, tekenwerk, bouwaanvraag en/of begeleiding van de gehele bouw: wij staan graag voor u klaar.

Lindenbergsdijk 5a 7245 PD Laren (gld) tel: 0573-401670 meutstegebouw@planet.nl


ONT WIKKELINGEN IN ONDERNEMERSL AND | 59

Ontwikkelingen in Ondernemersland (2) Solis biedt cursus valpreventie aan Onze collega Eline is bezig met de specialisatie fysiotherapie bij ouderen en heeft samen met collega Marloes een valpreventiecursus opgezet. Hier leert u om de kans op vallen te verkleinen of de gevolgen te beperken.

MEER INFO: 0570-685899 ZORGGROEPSOLIS.NL

Vijfjarig bestaan en milieuvriendelijke E-Choppers bij Unieke Uitjes Vijf jaar geleden begon het avontuur voor Unieke Uitjes, dat betekent feest! Ondertussen weten steeds meer mensen het mooie Laren en omgeving te vinden en komen ze terug. Nieuw in 2020 bij Unieke Uitjes is de E-Chopper. Deze elektrische snorfiets (dus geen helmplicht) gaat 25 km per uur en is een lust voor het oog met zijn stoere uiterlijk en coole dikke banden. Er zijn 35 E-Choppers toegevoegd aan het al ruime

Open Dag Die Computer

assortiment van Unieke Uitjes. Nieuwsgierig?

KIJK EENS OP WWW.UNIEKEUITJES.NL

Op zaterdag 2 mei 2020 is het zover! De open dag van het vernieuwde kantoor van DieComputer in Laren. Van augustus tot november heeft het

ingreep is er ook volop aandacht besteed aan duurzaamheid. Nieuwsgierig

Verruimde openingstijden kantoor Lochem

geworden? Kom gerust op zaterdag 2 mei een kijkje nemen,

Per 1 januari 2020 zijn de openingstijden van het

AANMELDEN KAN VIA DIECOMPUTER.NL/OPENDAG

kantoor van de Rabobank in Lochem verruimd van

pand een grondige verbouwing ondergaan. Er zijn meer werkplekken gecreëerd en de entree is warmer en gastvrijer ingericht. Tijdens de

09:00 uur tot 17:00 uur. Het kantoor is van maandag tot Naast DieComputer heeft eigenaar Gert-Jan Aaltink een bedrijf samen

en met vrijdag geopend. In dit kantoor kan je terecht

met oud-Larenaar Mark Biesterbosch. Dit bedrijf levert camera`s en

met vragen over dagelijkse bankzaken zoals betalen,

alarmsystemen. Beide bedrijven zijn op zoek naar personeel.

sparen en verzekeren. Maar ook voor gesprekken met

MEER INFORMATIE: DEMEESTERSINTECHNIEK.NL

zakelijke of financiële adviseurs ben je hier op het juiste adres. Maak van tevoren wel een afspraak met de

Jazzmiddag bij Stegeman

zakelijk of financieel adviseurs via

Zondag 8 maart is er bij Stegeman wederom

Dan komen wij naar je toe!

in de kelder een gezellige Jazzmiddag met het

Maak dan een afspraak

Mellow Swing Jazzkwartet. Een gezellige middag

met ons via (0544) 47 47 47

met goede muziek, een hapje en een drankje en

(particulier) of (0544) 47 47 44

na afloop de mogelijkheid om te blijven eten in het restaurant. Het

(zakelijk).

Mellow Swing Jazzkwartet speelt jazz uit de vijftiger en zestiger jaren en wordt gevormd door saxofonist, gitarist, bassist en drummer. Aanvang 15.00 uur, kosten € 7,-. Reserveren is niet nodig.

onderstaand telefoonnummer. Heb je onze hulp nodig en kan je niet naar kantoor komen?


Knippen zonder afspraak? Loop op woensdagavond binnen! Woensdagavond geopend van 17:30 uur tot 19:30 uur knippen zonder afspraak Deventerweg 6, Laren (Gld) Tel. 0573 - 401498 www.leoslook.nl

Magazine_NR15_Adv_LeosLook.indd 1

06-11-19 14:44 Braakman.indd 1

16-11-17 09:03

DE VOORDELEN VAN AUTOVAKMEESTER •

Onderhoud/reparatie van alle merken (nieuw en gebruikt)

Twee jaar Internationale onderhouds- en reparatiegarantie

Betaalbaar onderhoud/reparatie met behoud van fabrieksgarantie

Goed opgeleide en servicegerichte technici

Reparaties met uitsluitend originele onderdelen

Voordelige en snelle pechservice

Tel. 0573 40 22 79 • www.autobedrijfmarcelhut.nl

MarcelHut.indd 1

03-05-19 08:27

Warmte, liefde en aandacht voor elk kind! Tel 06 42719819

agazine_NR7_Advertenties1/8_Kiddies.indd 1

Welkoop Laren (Gld) , Rengersweg 4, T 0573 401544

16-11-17 12:57

• Gecertificeerd mobiel puinbreken • Inzamelen en transport van sloop-en bouwafval • Verhuren en plaatsen van containers van 5 tot 30 kuub • Sloop van gebouwen en woningen • Levering van verschillende granulaten • Grondverzet

WWW.ATOPRECYCLING.NL Levenkamp 5, Laren (Gld.) • T. 0573-402586


KULT URHUS | 61

Het Kulturhus is op zoek naar een nieuwe beheerder Per 1 augustus 2020 zoekt het Kulturhus een enthousiaste beheerder m/v voor 32-36 uur per week.

AGENDA 15 MAART

Jaarlijks concert Larense Accordeon Vereniging Aanvang: 14.00 uur

Beheerder m/v voor 32-36 uur per week

In het theater van Laren: Roon Staal

Bent u ondernemend, klantvriendelijk en

met zijn Lentetour op 24 april

praktisch ingesteld? Heeft u horecaervaring,

Zanger – pianist Roon Staal speelt tijdens

leidinggevende capaciteiten en affiniteit

zijn Lentetour o.a. het bekendere werk van

met cultuur? Kunt u goed plannen en

zijn elf albums. Tijdens deze tour van 2 april

schrikken administratieve processen u niet

t/m 26 april 2020 doet hij in totaal veertien

af? Dan kunt u de spin in het web worden

locaties in Nederland aan. Roon Staal is ook

van het Kulturhus in Laren!

bekend als acteur in de musicals 'Rembrandt’ en ‘Petticoat’. Alle informatie over de tour en

Het is een functie waarin verantwoordelijk-

het concert kunt u vinden op roonstaal.com.

Good Goan

heid voor verhuur, exploitatie en professiona-

Reserveringen kunnen daar worden gemaakt

Aanvang: 20:00 uur

lisering van de dienstverlening centraal staan.

of via 06-30025992. Ook zijn er kaarten

Heeft u belangstelling? Bekijk de uitgebreide

(à € 17,50) verkrijgbaar aan de balie van

functieomschrijving op kulturhuslaren.nl

het Kulturhus. Aanvang 20.00 uur.

27 EN 28 MAART

24 APRIL

Roon Staal Aanvang: 20:00 uur ELKE TWEEDE DONDERDAG VAN DE MAAND

(Kulturhus Nieuws). Meer informatie is verkrijgbaar bij Ankie Saaltink (voorzitter

Volg ons!

bestuur) 06 54 31 12 20. Uw sollicitatie

Meer informatie over de activiteiten en

inclusief CV kunt u vóór 16 maart a.s. richten

accommodatiemogelijkheden van het

aan: kulturhusbestuur@gmail.com.

Kulturhus zijn te vinden op kulturhuslaren.nl.

Samen op de koffie: koffiemoment met leuke activiteit

In het theater van Laren: jaarlijks concert

10:00 - 11:30 uur

Op zondagmiddag 15 maart verzorgen het

Volg het Kulturhus op Facebook en ‘like’ de pagina www.facebook.com/kulturhuslaren.

van LAV op 15 maart A-orkest en het Recreantenorkest van de

ELKE TWEEDE ZATERDAG VAN DE MAAND

Larense Accordeonvereniging weer hun jaarlijkse uitvoering. Aanvang 14.00 uur.

Repair Café 09:30 - 12:30 uur ELKE LAATSTE VRIJDAG VAN DE MAAND

Schuif Maar An: Samen eten 17:00 - 18:30 uur

Roon Staal


ARENSE DORPSK WIS A 62 | LLOUK

Tekst: Nena Keessen - Van Kees

Laren bereidt zich voor op tweede Dorpskwis Oma’s werden ingezet om haakwerkjes te maken. Bruiden en bruidegoms kwamen van alle kanten om op de foto gezet te worden in HANDIGE INFORMATIE Wanneer is de Dorpskwis? Vrijdagavond 15 mei - 19.00 uur Wanneer is de prijsuitreiking?

de kerk. Ruzie werd er gemaakt over memory kaartjes. In kelders en voorraadkasten werd er gezocht naar het product met de oudste houdbaarheidsdatum.

Vrijdagavond 5 juni- 20.00 uur

Maar bovenal werd er heel veel plezier gemaakt door de ruim 700 deelnemers

Locatie: Kulturhus Laren

aan de Dorpskwis in 2018.

Heb je je nog niet opgegeven voor

Dat de eerste dorpskwis op vrijdagavond 25 mei 2018 een succes was, staat als

de dorpskwis? Wees er snel bij,

een paal boven water. 71 teams namen deel aan het jubileumevenement van

want vol = vol! Inschrijven kan via:

Kulturhus ’t Kruispunt. Het mysterie van de oranje kist die telkens ergens opdook,

www.delaornsedorpskwis.nl.

was een mooie warmdraaier voor de kwisavond.

Contact/volgen via:

Maak je op voor de 2e editie!

f

Op vrijdagavond 15 mei om 19:00 vindt de tweede Dorpskwis plaats. Dit jaar is

DeLaornseDorpskwis

er plek voor 100 teams. Ook bij deze editie vindt er een feestelijke prijsuitreiking info@delaornsedorpskwis.nl www.delaornsedorpskwis.nl

plaats op vrijdagavond 5 juni. Dus durf jij de strijd aan te gaan met de nummer 1 van vorig jaar, team Groot Dochteren? Ze hebben zich alweer

Organisatie Dorpskwis:

ingeschreven, dus maak je borst maar nat!

Harriet Bloem Dea Dijkman

Begin van dit jaar stonden alle

Harm Dijkman

vragen en opdrachten al vast. Voor

Roel Wesseldijk

de organisatie weer een hele klus!

Richard Paalman

“Tijdens onze brainstorm komen de

Ans Roekevisch

gekste en leukste ideeën naar voren.

Erica Schoneveld Gemma van Schooten Alette Woestenenk Henk Wolters

Erica is meestal degene die de boel een beetje in toom houdt”, vertelt Harm Dijkman, organisator van de Dorpskwis.


L ARENSE DORPSK WIS | 63

“We hebben van vorig jaar wel geleerd

Hoe werkt het?

kwisboeken na te kijken. Op vrijdag 5

dat we zeker moeten weten dat voor

Je geeft je team van tevoren op

juni vindt de feestavond plaats. Tijdens

alle vragen een eenduidig antwoord is.

en stelt een teamcaptain aan via

deze avond wordt de winnaar bekend

Daar liepen we vorig jaar tegen aan, dat

delaornsedorpskwis.nl, let op: vol

gemaakt.

er soms meerdere antwoorden mogelijk

= vol! Op 15 mei om 18:30 wordt de

waren.”

teamcaptain bij het Kulturhus verwacht.

Tactisch spelen

Stipt 19:00 worden de kwisboeken

Bij het samenstellen van je team is

Nieuw dit jaar: jokers

uitgereikt, waar 100 vragen en

het goed om tactisch na te denken.

Nieuw dit jaar is de inzet van jokers.

opdrachten in staan. Vervolgens gaan

“De vragen zijn net als de vorige keer

“Deze kunnen verdiend worden in de

de teamcaptains naar de locatie waar

ingedeeld in categorieën. Het is tactisch

aanloop naar de Kwis. Elke joker krijgt

het hele team zich verzameld heeft,

om een team samen te stellen met

een waarde. Wat ze waard zijn, wordt

bijvoorbeeld bij iemand thuis. Het team

diverse leeftijden. Een te groot team kan

later dit jaar pas duidelijk. De eerste

heeft dan tot 23:00 de tijd om zoveel

onhandig zijn, maar een te klein team

jokers zijn overigens al bemachtigd

mogelijk vragen en opdrachten uit te

kan ook tegen je werken”, vertelt Harm.

tijdens de Larense Kermis, maar

voeren.

“Zorg dat je een divers team hebt met

er volgen meer! Teams die nu al

verschillende specialismes: sportiviteit,

ingeschreven staan krijgen tips,

Voor 23:00 dient de teamcaptain terug

handigheid, kennis en verschillende

als ze opletten”, vertelt Harm.

te komen bij het Kulturhus om het

leeftijden.” Maar wat je vooral nodig

kwisboek met antwoorden in te leveren.

hebt is Laorns boerenverstand en

Dan is het aan de organisatie om alle

improvisatievermogen!

"Hou vanaf nu je oren en ogen open, want nieuw dit jaar zijn de jokers."

Heb je je nog niet opgegeven voor de dorpskwis? Wees er snel bij, want vol = vol!


! g n i n e p o r e H VERENIGING

• Tot wel 150 km op een volle accu • Volledig opgeladen in 6 uur • 990 kg / 6.6 m3 laadruimte

De afgelopen weken is ons pand van binnen volledig vernieuwd! Donderdag

27 februari

gaan onze deuren weer open! Tijd om dit te vieren...

Vrijdag 28 februari Zaterdag 29 februari & Zondag 1 maart:

10% korting op alle bestellingen!

Magazine_NR16_Advertenties1/4_Aris.indd 1

De nieuwe eVito;

de eerste elektrische bestelwagen in zijn klasse! Mercedes-Benz Vans. Born to run.

Deventer Dortmundstraat 8, 7418 BH, 0570 - 634 569. www.mb-wensink.nl, info@wensink.nl

31-01-20 10:20

TESTDAGEN April 2020

VAN BILLERBECK TOT ZUTPHEN

4 APRIL 2020 MOUNTAINBIKE TEST EVENT BORCULO 11 + 13 APRIL 2020 E-BIKE asen TEST EVENT P LOCHEM

3 APRIL - 1 NOVEMBER 2020

Mee weten? HH dan ze website in de gaten!

WWW.GOOSSENSBORCULO.NL

DORPSSTRAAT 39 ALMEN WWW.MUSEUMSTAAL.NL DI- ZO 11.OO - 17.00 UUR


L ARENSE WANDEL4DAAGSE | 65

Larense Wandel4daagse staat in de startblokken De derde editie van de Larense avondwandel4daagse staat weer in de startblokken. Alhoewel het nog drie maanden duurt voor het officiële startschot klinkt, zijn de voorbereidingen in volle gang voor het evenement dat van maandag 25 tot en met donderdag 28 mei wordt gehouden. De start is weer vanaf het terrein van de Larense basisscholen. In de gehele opzet van vierdaagse is vergeleken

Ook gaat WDL verenigingen in Laren aanschrijven

met het afgelopen jaar weinig veranderd. Wel kan er

om het evenement te promoten. De lopers voor de

gemeld worden dat de routecommissie druk bezig

tien km gaan ’s avonds vanaf 18.30 uur van start. In

is om de route van 2,5 kilometer, die vorig jaar werd

tegenstelling tot de twee eerdere edities, toen er

geïntroduceerd, vijfhonderd meter langer te maken.

een kwartier gewacht moest worden voor de andere

Zodoende kan de commissie wellicht nog mooiere

afstanden, mogen die nu om 18.35 uur al weg. Op de

routes uitzetten. Ook voor de vijf en tien kilometer

laatste avond wordt er een half uur eerder begonnen,

wordt getracht om nieuwe routes in de vierdaagse

in verband met het randgebeuren na de intocht.

op te nemen. Wat betreft de tien kilometer, hoopt

Dit jaar wordt er vanuit basisschool De Branink

de organisatie Wandel

gestart. De feestelijke intocht op de slotavond is weer

Dorp Laren dat zich meer

via de Laarkamp en De Bakkerij en de wandelaars

wandelaars gaan melden

worden dan weer muzikaal onthaald door Ap

om hier aan mee te doen.

Braakman van discoteam Bracula. Wanneer er ondernemers zijn in Laren en omgeving die het leuk

Verheugend was het dat

vinden om de wandelvierdaagse, op welke manier

jongstleden november

dan ook te sponsoren, laat dat dan even weten aan

toen WDL voor het

Jan Eggink, 06 10 550 220. Verdere informatie is te

eerst een ééndaagse wandeltocht hield, er zo veel

vinden op de website van Wandel Dorp Laren.

mensen uit Laren en omgeving aan met name de tien kilometer tocht meededen. Nu hoopt de organisatie

Natuurlijk kan de organisatie ook nog een aantal

dat deze wandelaars door de tocht enthousiast zijn

vrijwilligers gebruiken. Belangstellenden kunnen

geworden en ook één of twee of zelfs de gehele

zich aanmelden bij Marjan Zomer:

vierdaagse mee gaan lopen.

m.mzomer@kpnmail.nl.

Wandelvierdaagse Laren

Kosten 4 dagen:

€ 5,00

Start:

Maandag 25 mei

Kosten per avond:

Vanaf 18:30 uur

Volwassenen

€ 3,00

Terrein bassischolen Kinderen groep 1 + 2

Routes: 3, 5 en 10 KM

€ 3,00

(inclusief kinderdagspeld) Begeleiders:

€ 1,00


66 | OJWL

Tekst: Nena Keessen - Van Kees

OJWL viert twintigjarig jubileum met streekdiner en feestavond Op zaterdagavond 7 maart wordt het jubileum van OJWL uitgebreid gevierd bij Stegeman. Om 18:00 uur kunnen alle leden aansluiten voor een viergangendiner, gemaakt met producten uit de streek. Om 20:30 uur is iedereen die ooit betrokken is geweest bij OJWL welkom voor een feest in de zaal. Een viergangendiner 100% uit de streek

OJWL besloot het idee van het streekdiner te

We spraken initiatiefnemers Laurens Woestenenk

gebruiken om hun jubileum te vieren. “De koks van

(voorzitter OJWL) en Edward Nijk over het idee en

Stegeman gaan een heerlijk viergangendiner op

de organisatie ervan. Sanne Nieuwenhave is ook

tafel zetten. Alle leden mogen aanschuiven, de eigen

medeorganisator, maar was niet aanwezig bij het

bijdrage is € 35,-. Om 18:00 uur wordt de eerste gang

gesprek. “Eigenlijk had ik het idee voor een diner met

geserveerd”, vertelt Laurens. “Bij elke gang worden

streekproducten al een tijd geleden bedacht”, vertelt

bijpassende wijnen en bieren geserveerd. Uiteraard

Laurens. “Edward en ik dronken samen een biertje en

ook uit de streek”, vult Edward aan.

kwamen zo in gesprek over streekproducten.” Edward was ook direct enthousiast. Zowel Edward (kippen,

Feest met de band Greenlight

wijn en walnoten) als Laurens (aardappels) zijn

Vanaf 20:30 uur barst in de zaal het feest los.

betrokken bij een agrarisch bedrijf. “Hoe mooi is het

“Onder muzikale begeleiding van de band Greenlight

als je een diner kan organiseren waar bijna 100% van

proosten we, met iedereen die op welke wijze dan

de producten uit de streek komt?” zegt Edward. “Ik

ook een bijdrage heeft geleverd aan OJWL, op het

heb zelf een biologisch kippenbedrijf, we verbouwen

20-jarig jubileum”, zegt Laurens. Dus ben jij lid,

druiven, groenten en walnoten. We hebben een kleine

sponsor, donateur, vrijwilliger of ben je dit ooit

winkel aan huis waar we deze producten verkopen.”

geweest? Dan ben je van harte welkom op

Ook Laurens staat dagelijks met zijn laarzen in het

zaterdag 7 maart in de zaal bij Stegeman. “Voor

zand tussen de aardappels.

het kopen van consumpties zijn de gewone Stegeman

"Proosten, met iedereen die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan OJWL!"

munten geldig.”


OJWL | 67

Waar kan je OJWL van kennen?

cursussen en themadagen. Daarnaast

OJWL is een vereniging met leden. “Als

is er OJWL Jeugd en Jeugd 2.0 voor

je onder de 35 jaar oud bent, kan je lid

jongeren van 12 tot 16 jaar oud.

worden. Je profiteert dan van bijvoor-

Noteer in de agenda: zaterdag 7 maart: OJWL diner & feest!

beeld kortingen op de entree van onze

Vrijwilligers en bestuur

evenementen”, vertelt Laurens. “Als je

OJWL heeft een algemeen bestuur,

36 jaar wordt, wordt je lidmaatschap

bestaande uit :

automatisch omgezet in donateurschap.”

Laurens Woestenenk (voorzitter)

Je kan OJWL kennen van de verschillende

Bianca Wielens (secretaris)

evenementen die gedurende het jaar

Peter Keppels (penningmeester)

Wil je aansluiten met het streekdiner?

georganiseerd worden. Op de eerste

Selma van Os (algemeen bestuurslid)

Geef je dan op voor 5 maart

zondag van augustus vindt de Trekkertrek

Roy Schilderink (algemeen bestuurslid)

via info@ojwl.nl. Het diner is

plaats. In september is de Brommercross.

Silvie Bruns (algemeen bestuurslid)

uitsluitend voor leden van OJWL. Inloop diner: 17:30 uur

Dit najaar kan je weer meedoen met de

Kosten: €35,-

Pubquiz. Op 31 december knallen we

Daarnaast hebben alle evenementen

samen het jaar uit bij het Carbid Knapp’n.

een eigen commissie. “Wij ondersteunen

In januari houdt OJWL de Oudijzer-actie

de commissies waar nodig”, vertelt

Feestavond

om de kas te spekken. Gedurende het

Laurens. “Bij elk evenement is een groep

Start feest: 20:30 uur

hele jaar kan je meerijden met de ‘Blij

vrijwilligers betrokken. Voor al die

Locatie: Zaal Stegeman

dat ik niet hoef te rijden bus’, die je veilig

vrijwilligers organiseren wij elk jaar een

Entree: vrij

naar verschillende evenementen brengt.

nafeest, dit jaar in het café van Stegeman.

Consumpties: betalen met

Tijdens Koningsdag wordt het Beach

Daar wordt ook de ‘Vrijwilliger van het

Stegeman munten

voet-volleybaltoernooi georganiseerd.

jaar Bokaal’ uitgereikt. In de 20 jaar dat

Daarnaast is er het AJK, het Agrarisch

OJWL nu bestaat, zijn er zoveel mensen

Het feest is vrij toegankelijk

Jongeren Kontakt, voor iedereen die

betrokken geweest bij de organisatie.

voor iedereen die op welke manier

interesse heeft in de agrarische sector.

We nodigen iedereen van harte uit op

dan ook in de afgelopen 20 jaar

Zij organiseren diverse excursies,

ons jubileumfeest!”, sluit Laurens af.

betrokken is geweest bij OJWL.


WEEKBLAD DE GIDS ZET ÓÓK LAREN OP DE KAART! Wilt u genieten van de zon, wanneer het u uit komt?

De Gids Nieuwsblad voor gemeente Lochem

Buiten in de zon zitten is natuurlijk heerlijk, maar zodra de temperaturen oplopen is het ook prettig om schaduw te kunnen creëren. Met de juiste buitenzonwering houdt u controle over het zonlicht en de temperatuur.

www.weekbladdegids.nl

- vhlgroep.nl Wilt u meer weten? Wij komen graag vrijblijvend bij u langs!

n!Magazine_NR16_Adv_VHL2.indd 1

Persbericht of advertentie? Stuur het naar: laren@weekbladdegids.nl

31-01-20 16:57

Thuis in huis aan huis


VERENIGINGEN | 69

St. Steffenrijders huldigt 5 ereleden Op 8 januari 2020 heeft PSV St. Steffenrijders tijdens het nieuwjaarspringen vijf ereleden gehuldigd. Na het springen was er in de kantine een gezellig

Hiervoor kregen ze een

samen zijn. De leden waarom het ging waren

mooie oorkonde en bos

verbaasd dat er veel van hun familieleden aanwezig

bloemen aangeboden.

waren. Tot aan het moment van huldigen hadden ze nog niets in de gaten. Op het moment dat hun

Het zijn stuk voor stuk heren die veel voor de

namen werden omgeroepen ging bij sommigen

vereniging hebben gedaan en nog steeds doen,

een lichtje branden.

als vereniging hopen wij dat ze nog lang van hun erelidmaatschap mogen genieten.

Hennie Hoffman, Bert Haijtink, Gerrit Wilgenhof, Rene Woestenenk en Bennie Kapper werden na 40

HANDIGE INFORMATIE:

jaar lid te zijn geweest benoemd tot erelid.

Opgericht: 1929 • Locatie: Verwoldseweg 26, Laren (Gld) Aantal leden: circa 120 • Contact: info@ststeffenrijders.nl Facebook: StSteffenrijders • Website: ststeffenrijders.nl

Nieuw bestuur Badmintonclub Laren Eind 2019 hebben we onze jaarvergadering

Potgrondactie

met bestuursverkiezingen gehouden.

Om de kas van de vereniging wat te

Ons vorige bestuur vervulde hun rol al jaren

spekken, wordt jaarlijks een potgrondactie

en waren er aan toe om hun taak over

georganiseerd. Samen met vrienden en

te dragen. We bedanken Jolande Beumer en

familie zorgen de badmintonners ervoor

Gerda Dijks voor hun jarenlange inzet.

dat de kern van Laren voorzien wordt van potgrond. Dit jaar is de potgrondactie op

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

zaterdag 14 maart. Tussen 9:30 en 16:00

Voorzitter: Mariska Visscher - Penning-

uur komen ze langs bij alle inwoners van de

meester: Harry Hagen - Secretaris: Theo

bebouwde kom.

Potgrondactie zaterdag 14 maart

Krans. Het nieuwe bestuur heeft per 1 januari

40 liter voor € 6,-

de taken overgenomen.

70 liter voor € 8,HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: september 1981 • Locatie: Braninkhal, Verwoldseweg 16 Contributie: € 9,- per maand • Contact: bcllaren@outlook.com • Facebook: bcllaren


70 | MIJN LEVEN ALS VRIJWILLIGER

Een bloeiende vereniging leunt sterk op vrijwilligers. Velen zetten zich met ziel en zaligheid in. In deze editie weer 'mijn leven als vrijwilliger', geschreven door de vrijwilliger zelf.

MIJN LEVEN ALS VRIJWILLIGER

Alette Woestenenk Als dochter van Derk & Joke Woestenenk is het vrijwilligerswerk mij met de paplepel ingegoten. Beiden zijn zij op veel verschillende plekken altijd al actief als vrijwilliger. Als kind vonden wij het dan ook normaal dat onze

enkele andere vrijwilligers. Vorig jaar ben ik gestopt als

ouders met regelmaat ’s avonds een vergadering

leidster bij de kinderkerk, het werd tijd voor iets anders.

hadden. Het vrijwilligerswerk hoort gewoon bij ons

Bovendien was ik moeder geworden; dan breekt er

leven. Hoe mooi is het om samen met andere mensen

toch wel een andere tijd aan. Maar het kinderkerst-

iets voor het dorp te kunnen betekenen?

feest kon ik niet loslaten, dat blijft iets wat ik erg leuk vind. Wat geeft het dan een ontzettend voldaan gevoel

Op jonge leeftijd hielp ik vaak met mijn ouders mee.

als de kerk op 24 december helemaal vol zit!

Toen ik een jaar of 15 was begon ik mijn eigen kringetje op te bouwen. Zo zamelde ik met een groep uit Laren

OJWL, daar kom je als jongere in Laren toch al snel

en Lochem geld in om vrijwilligerswerk in het buiten-

mee in aanraking als je een jaar of 16 bent. Ik dus ook.

land te kunnen doen. Acties bedenken, voorbereiden

Ik begon als vrijwilliger, maar belandde in 2009 in het

en uitvoeren, om vervolgens in 2009 een mooie en

bestuur als algemeen lid. Enkele jaren later werd ik

indrukwekkende reis te maken naar Ghana. Daar

voorzitter. Wat een ontzettend leerzame tijd is dit

hebben we ons drie weken lang in het zweet gewerkt

geweest. Ik kan het alle jongeren aanraden om bij deze

om lerarenwoningen te kunnen bouwen. Een hele

vereniging vrijwilligerswerk te gaan doen. Ik zat in het

bijzondere ervaring.

dagelijks bestuur, maar vond het ook erg leuk om overal bij te helpen en betrokken te zijn. Mensen

Rond die tijd begon ik ook als vrijwillige ‘oppas’ bij de

ontmoeten en samen iets moois neer zetten, daar

kerk hier in Laren. Tijdens de kerkdienst konden de

doe je het voor. Jaren zat ik in de organisatie van de

kinderen van 0 t/m 4 jaar daar komen spelen. Dit heb

traptrekker- en skelterrace bij de Trekkertrek. Kinderen

ik een jaar of drie gedaan, tot ik werd gevraagd om

van 3 t/m 12 jaar oud, die met hun traptrekker of

leidster te worden bij de kinderkerk. En tja, dat trok

skelter op de grote trekkertrekbaan een race houden

mij ook wel. Dus heb ik die overstap gemaakt. Bij de

wie het snelste is. En dan die gespannen koppies! Tja,

kinderkerk heb ik bijna tien jaar met veel plezier de

daar word je als grote kindervriend gelukkig van! Na

kinderkerkochtenden gedraaid en gezinsdiensten

acht jaar in het bestuur van OJWL te hebben gezeten,

georganiseerd. Vele mooie ervaringen en samenwer-

heb ik de voorzittershamer overgedragen en nu kijk

kingen zijn er in die tijd op mijn pad gekomen. Zo ook

ik van de zijlijn toe hoe deze vereniging de (oudere)

de organisatie van het kinderkerstfeest, die wordt

jongeren in Laren bezig blijft houden.

georganiseerd door de leiding van de kinderkerk en


MIJN LEVEN ALS VRIJWILLIGER | 71 Alette Woestenenk, 29 jaar, woonachtig in Laren, samenwonend met Frits Enserink. Trotse moeder van dochter Isa (bijna 2 jaar) en in verwachting van een zoon, die rondom de uitgave van deze editie hopelijk gezond ter wereld zal komen! En in het dagelijks leven werkzaam bij Kinderopvang Kiddies.

Ook zat ik in het jeugdbestuur van Pels & Pluim. Wij organiseerden jaarlijks de landelijke Jeugdshow. Tijdens deze show werden de dieren van kinderen t/m 18 jaar gekeurd en de kampioenen gingen met mooie prijzen naar huis. Mijn taak was vooral het bezighouden van de kinderen met elk jaar weer een variërend programma. Daarnaast zocht ik samen met anderen de prijzen uit, zodat iedereen met de juiste medaille naar huis kon gaan. Ook weer een mooie tijd, die ik na zes jaar in 2015 heb afgesloten. Tussendoor kwamen er nog veel andere soorten vrijwilligerswerk op mijn pad. Toen ik zelf nog volleybalde ben ik ook meerdere jaren scheidsrechter geweest en even later ook nog coach van een ander damesteam. Meerdere jaren heb ik geholpen met de spelletjes tijdens Koninginnedag en bij de Palmpasenoptocht ben ik een paar keer verkeersleider geweest. In 2017 werd er een grote donateursactie gehouden in het dorp voor het zwembad, ook daar heb ik toen mijn steentje aan bij gedragen door te helpen met het organiseren van deze mooie dag! En soms is het dan tijd om eventjes gas terug te nemen en je weer te focussen op iets anders. Dat heb ik enkele jaren geleden dan ook gedaan, ik had even de behoefte aan totaal iets anders. In 2017 kwam de vraag of het mij leuk leek om in de organisatie van de Laornse Dorpskwis te komen. Daar heb ik geen moment over getwijfeld. Zoiets leek me altijd al mooi om te organiseren en nu kwam het op mijn pad. Compleet iets anders, daar gaan we voor! En met succes. Ons harde werken werd beloond met een grote deelname en veel reuring in het dorp. Inmiddels hebben we de vragen voor 2020 ook al zo goed als klaar en hoop ik op wederom een geslaagde editie! Verder is het nu even rustig op vrijwilligersgebied, sinds de geboorte van Isa in april 2018 zijn mijn prioriteiten even ergens anders komen te liggen en vind ik twee organisaties en wat extra’s wel even voldoende. De tijd van vrijwilligerswerk komt wel weer, want een leven zonder vrijwilligerswerk? Nee, dat is voor mij niet weggelegd. Ik hoop dan ook ontzettend dat de jeugd van nu ook de motivatie heeft, en blijft houden, om vrijwilligerswerk te gaan doen, zodat we met z’n allen kunnen blijven genieten van al dat moois wat in Laren georganiseerd wordt, en vooral, KAN worden georganiseerd. Want wat we blijven zeggen: ‘In Laren kan alles!’


72 |

HANDIGE INFORMATIE

Handige informatie Het nummer van de dokter, de openingstijden van de bibliotheek, de bustijden, ga zo maar door! Op deze twee pagina’s hebben wij handige informatie over Laren geplaatst. Medisch Centrum

Gelre Ziekenhuis

De Braninkhal

Westermark (AHOED)

Den Elterweg 79

Verwoldseweg 16

Westermark 2

7207 AE Zutphen

7245 AH Laren (Gld)

7245 DC Laren (Gld)

Tel. 0900 - 20 09 00

Tel. 0573 - 40 18 86

Openingstijden

info@braninkhal.nl

Maandag t/m vrijdag

Politie:

08:00 - 17:00 uur

Tel. 0900 - 8844 Dierenartsen Zutphen-Laren

Pauze: 12:15 - 13:30 uur Huisarts R.A. de Vries

www.braninkhal.nl

GGD Gelre-IJssel:

Rengersweg 2a

Tel. 0570 - 66 46 64

7245 AC Laren (Gld)

Tel. 0573 - 40 12 17

Tel. 0573 - 40 12 43

Telefonisch spreekuur:

Brandweer Laren

info@daczl.nl

Maandag, dinsdag, woensdag en

Zutphenseweg 22

www.dierenartsenlarenlochem.nl

vrijdag van 10:30 - 11:00 uur

7245 BL Laren (Gld)

Openingstijden praktijk Maandag t/m vrijdag

Huisarts M. Schaap

Postkantoor Laren

08:00 – 17:30 uur

Tel. 0573 - 40 12 17

Holterweg 10

Dinsdagavond: spreekuur, zonder

Telefonisch spreekuur:

7245 AN Laren (Gld)

afspraak: van 18:30 – 19:00 uur

maandag, woensdag en

Tel. 0573 - 40 17 15

Altijd bereikbaar (24/7)

Kerk Laren

Solis Paramedisch Centrum

Huisarts D. de Iongh

Dorpstraat 2

Rengersweg 2

Tel. 0573 - 40 12 60

7245 AK Laren (Gld)

7245 AC Laren

Telefonisch spreekuur:

info@kerklaren.nl

Tel: 0573-40 19 84

Werkdagen van 10:00 - 10:30 uur

www.kerklaren.nl

afsprakenbureau@zorggroepsolis.nl

donderdag van 10:30 - 11:00 uur

De apotheek is van maandag

www.zorggroepsolis.nl

t/m vrijdag geopend

Voor openingstijden verwijzen wij u

van 08:00 uur tot 12:15 uur en

door naar de website.

van 13:30 uur tot 17:00 uur. Huisartsenpost De waarneming voor spoedgevallen 's avonds, 's nachts en in het weekend wordt verzorgd door de Huisartsenpost Zutphen (ook wanneer u in Deventer ziekenhuis bekend bent).


HANDIGE INFORMATIE | 73

Bibliotheek Laren | Openingstijden: Maandag

14:30 - 16:00 uur

Donderdag

10:00 -11:00 uur

Vrijdag

19:30 - 20:30 uur

Zondag

11:00 - 12:30 uur

Vertrektijden bus vanaf Halte Dorpsstraat LIJN 54: LAREN NAAR ZUTPHEN

De bibliotheek bevindt zich in

Maandag t/m vrijdag: rijdt NIET op zondag

Kulturhus ‘t Kruispunt.

06:55

07:55

08:56

09:56

10:56

11:56

13:05

14:05

15:05

16:05

17:05

18:05

19:05

20:04

21:04

Activiteiten in De Vonkert

Zaterdag

Koeslagstraat 10A, Laren (Gld)

08:57

09:57

10:57

11:57

13:04

14:04

Maandag

15:04

16:04

17:04

18:04

19:04

20:04

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

21:04

14:00 – 16:00 uur Sjoelen

LIJN 56: LAREN NAAR DEVENTER

19:00 – 22:00 uur

Maandag t/m vrijdag:

Biljarten

Dinsdag

06:00

06:30

07:09

07:39

08:09

08:39

09:07

09:37

10:07

10:37

11:07

11:37

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

12:07

12:37

13:07

13:37

14:07

14:37

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

15:07

15:39

16:09

16:39

17:09

17:39

12:00 – 13:00 uur

Open Tafel

18:09

19:06

20:00

21:05

22:05

23:05

14:00 – 16:00 uur 14:00 – 17:00 uur

Gezelschap-

Donderdag

spelen

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

08:06

09:06

10:06

11:06

12:06

13:06

Biljarten

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

14:06

15:06

16:06

17:06

18:06

19:06

14:00 – 17:00 uur

Biljarten

20:06

21:06

22:06

23:06

Zaterdag

Woensdag

Zon- en feestdagen Gymnastiek en

Vrijdag

10:06

11:06

12:06

13:06

14:06

15:06

koffie drinken

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

16:06

17:06

18:06

19:06

20:06

21:06

Één keer in de 4 weken activiteit

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

22:06

georganiseerd door stichting

14:00 – 16:00 uur

Koersbal

Vrienden van Ruempol/Vonkert

1 keer in de 14 dagen (oneven weken)

09:30 – 11:00 uur

LIJN 56: LAREN NAAR BORCULO Maandag t/m vrijdag:

Contactpersonen activiteiten:

07:15

07:42

08:12

08:42

09:15

09:45

Biljarten & spelletjes:

Herman Rouwenhorst - Tel. 06 12 42 90 46

10:15

10:45

11:15

11:45

12:15

12:45

Sjoelen:

Hendrika Zomer - Tel. 0573 - 40 16 57

13:15

13:45

14:15

14:45

15:12

15:42

Koersbal:

Familie Eggink - Tel. 0573 - 40 14 44

16:12

16:42

17:17

17:47

18:12

18:42

Open tafel:

Dini Hoentjen - Tel. 0573 - 40 13 11

19:24

20:24

21:24

22:24

23:24

Gymnastiek:

Hiltje Aaftink - Tel. 0573 - 43 19 94

Zaterdag 09:15

10:15

11:15

12:15

13:15

14:15

19:16

20:16

Gemeente Lochem

Openingstijden publieksbalie

15:15

16:15

17:15

18:15

Bezoekadres:

Alleen op afspraak

21:16

22:16

23:16

0:16

Hanzeweg 8

Maandag t/m woensdag:

7241 CR Lochem

08:30 - 12:30 uur en 13:30 - 17:00 uur

Zon- en feestdagen

Donderdag:

11:16

12:16

13:16

14:16

15:16

16:16

Contact:

08:30 - 12:30 uur en 13:30-20:00 uur

17:16

18:16

19:16

20:16

21:16

22:16

Tel 0573 - 28 92 22

Vrijdag: 08:30 -12:30 uur

23:16

info@lochem.nl

Vrije inloop

www.lochem.nl

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 10.30 uur (zorgloket tot 12:30 uur)


BESTRIJDEN EIKENPROCESSIERUPS

VEEG-/ZUIGEN

ONKRUIDBESTRIJDING

Wij zijn 24/7 bereikbaar!

Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 17:30 uur (op afspraak) Dinsdagavond van 18:30 uur tot 19:00 uur (zonder afspraak) Rengersweg 2a 7245 AC Laren Gld Tel. 0573 - 40 12 43 info@daczl.nl

Lindeboomsweg 5, Lochem | Tel. 0573 - 44 17 77 info@hoftijzerlochem.nl | www.hoftijzerlochem.nl

INSTALLATIEBEDRIJF

WWW.DIERENARTSENLARENLOCHEM.NL

agazine_NR16_Advertenties1/4_Hoftijzer.indd 1

03-02-20 07:47 Laren!Magazine_NR16_Dierenarts_V01.indd 1

WITTENBERG V.O.F. •

Elektrische huishoudelijke artikelen

Radio - T.V. en Witgoed

Elektra - Gas - C.V.- Waterinstallatie

Materialen voor de doe het zelver

Propaan en campingaz (ook na sluitingstijd)

Molenveld 8 7245 CA Laren Gld Tel. 0573 401939 info@kluswolters.nl www.kluswolters.nl

31-01-20 08:56





Zutphenseweg 6, 7245 BL Laren (GLD) Tel.0573-401421

agazine_NR11_Advertenties1/8_Wittenberg.indd 1

Boomkampsweg 6a, Laren (gld) Tel 06 - 51 96 32 82

08-11-18 16:41 Laren!Magazine_KlusWolters.indd 1

• Huisairco • Autoairco • Bedrijvenairco Voor verkoop, onderhoud en reparatie van airco’s:

info@aircoharkink.nl www.aircoharkink.nl

 

“Een afspraak waar iets moois uit groeit” Holterweg 56 7245 SC Laren (Gld.) Tel. 0573 - 401387

05-11-19 07:55


L AREN! MAGA ZINE | 75

Schenking Laren! Magazine Laren! Magazine is er vóór en door de Larense verenigingen, stichtingen en ondernemers. We willen de lokale verenigingen en stichtingen graag ondersteunen bij het organiseren van hun activiteiten. Dit initatief hebben wij de afgelopen editie gesteund door middel van een gift. Op 21 december organiseerden de vriendinnen Miranda Bron, Andrea Wuestman, Leonie Wuestman en Bianca Spierenburg een prachtige middag voor senioren. De jongste helpende hand was drie jaar en de oudste gast 95 jaar. Totaal hadden 15 senioren zich opgegeven. Breng jong en oud samen en de rest gaat vanzelf. Koffie, een spelletje en samen een broodje smeren zorgde voor een hoop gezelligheid. Derk Beltman en Linie Esselink zorgden met hun accordeon voor de muziek. De vriendinnen hadden de middag ook hulp van nog drie hele fijne vrijwilligers (o.a. voor het vervoer) Harmke Oudenampsen, Gerdien Dekker en Floor Slauerhoff. Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door: Bloemsierkunst Wijnbergen, Wereldbakker Wijnand, Witkamp Laren, Stegeman Laren, Grand Café Bistro-rant 't Langenbaergh, Aris Frieterie, Wijngoed Gelders Laren, Unieke Uitjes, Beltman Makelaars, Ovii - Laren! Magazine en Schilders- en afwerkingsbedrijf Hekkelman. Het was een zeer geslaagde middag!

Volgende editie! De volgende editie van Laren! Magazine zal uitkomen in week 22

(25 - 29 mei 2020)

Deadline copy/advertenties: 23 april 2020 - 12:00 uur

Mocht u het als vereniging/stichting lastig vinden om zelf iets te schrijven, neem dan gerust contact op met een van onze vrijwillige schrijvers:

NUMMER 18:

Luuk Oortgiesen

luuk.oortgiesen10@gmail.com

Deadline copy/advertenties: 9 juli 2020 - 12:00 uur

Bert Gotink

bmgotink@gmail.com

Jan Eggink

janendinie@kpnmail.nl

NUMMER 17:

Mail of bel met: Ovii / Laren! Magazine info@larenmagazine.nl - tel. 06 16 46 55 33


76 |

margaklompe.nl

voor het moment ... ‌dat u wel wat extra hulp kunt gebruiken Wanneer we ouder worden, ervaren we dat onze gezondheid daarmee vaak achteruitgaat. Het leven blijven leiden op eigen kracht wordt dan steeds moeilijker. Dan is het fijn om mensen om ons heen te hebben die ons helpen om zo lang mogelijk het leven te blijven leiden zoals we dat graag willen. Samen met vrijwilligers, mantelzorgers en samenwerkingspartners zetten wij er ons elke dag voor in om het beste uit elk moment te halen. Dat doen we met een nuchtere mentaliteit die bij deze regio past.

Zorg | Wonen | Thuiszorg | Behandeling

Met elkaar realiseren we het vertrouwde leven zoals u dat wilt. We willen van ieder moment, hoe speciaal of moeilijk ook, samen het beste maken. Kijk voor meer informatie op margaklompe.nl of bel ons op 0544 47 41 00.

Profile for Ovii

Laren! Magazine NR16  

In Laren! Magazine staan de Larense bewoners centraal. De bijzondere en mooie verhalen achter de bewoners is wat Laren zo uniek maakt. In La...

Laren! Magazine NR16  

In Laren! Magazine staan de Larense bewoners centraal. De bijzondere en mooie verhalen achter de bewoners is wat Laren zo uniek maakt. In La...

Advertisement