Page 1

“Haluamme olla ihmisten lähellä toteuttamassa yhteiskunnallisesti merkittävää tehtävää”

1


Nro 1 Oulun Seudun Setlementti - Ihmisten keskellä ihmisten kesken Sisällysluettelo 2 Pääkirjoitus 3 Oulun Seudun Setlementti ry

4 Jäsenyhdistys esittäytyy; OIY

5 Irtiotto arjesta 5 Henkilökuva; Anne Mustakangas-Mäkelä

6 Oulun kansalaisopisto – Koko perheen liikuttaja

8 KASPERI kiinnostaa ja innostaa

10 Naisten Koulu -hanke 11 Via Vis -väkivaltatyön hanke

12 Pikku-Syötteestä vapaa-ajankeskus myös erityisryhmille

Setlementti….. mikä ihmeen setlementti? Setlementtityön alkujuuret löytyvät 1800-luvun loppupuolen Itä-Lontoosta, jonne perustetun historian ensimmäisen setlementin toimintaohjeessa kirjoitetaan muun muassa seuraavasti; ”Setlementti tahtoo valmistaa sivistystilaisuuksia ja virkistyskeinoja sekä lisätä viihtyisyyttä Lontoon ja muiden kaupunkien kortteleissa. Se tahtoo tutkia olosuhteita, miettiä ja laatia suunnitelmia, jotka voisivat edistää väestön hyvinvointia.” Työntekijä asettui asumaan (to settle) palvelun tarpeessa olevien keskuuteen ja työ olikin oppimista yhtä paljon kuin opettamista, saamista yhtä paljon kuin antamista. Työmme vahvana perustana on Itä-Lontoon ajoista saakka säilynyt usko yhteisöllisyyden voimistavaan vaikutukseen. Yhteisöllisyys ja harmiksemme usein sen puute on teema, joka puhuttaa laajasti tämän päivän yhteiskunnassa. Yhteisöllisyys luo turvallisuutta, positiivista vuorovaikutusta, sillä voidaan ehkäistä syrjäytymistä ja se lisää vastuunkantoa alueesta. Ei ihme että yhteisöllisyyttä ja osallisuutta yhteiskunnassamme on viimeisen vuosikymmenen aikana pyritty edistämään monin eri keinoin. Me Oulun Seudun Setlementtiläiset haluamme tarjota mahdollisuuksia oman elämän ja yhteisön rikastuttamiseen erilaisten harrastus- ja opintotoimintojen kautta sekä tukea vaikeisiin elämäntilanteisiin niille, joilla siihen on tarvetta. Laaja-alaisten opinto-, koulutus-, sosiaali- ja vapaa-ajan palveluidemme kautta kohtaamme vuosittain yli kymmenentuhatta toiminta-alueemme ihmistä vauvasta vaariin. Silmiesi edessä on historiamme ensimmäinen sidosryhmä julkaisu. Haluamme osaltamme luoda kanavan entistäkin aktiivisempaan kanssakäymiseen niin kumppaniemme kuin palveluidemme käyttäjienkin kanssa. Yhteistyö on avainsana varmasti yhteisiksi kokemiemme tavoitteiden saavuttamisessa. Viihtyisiä lukuhetkiä ja aurinkoista kesän odotusta kaikille! Jussi Kemppainen toiminnanjohtaja OSS ry

2


Oulun Seudun Setlementti ry Oulun Seudun Setlementti ry:n (OSS ry) toimintaperiaatteena on tarjota itseään kehittäville, muutoksessa eläville ja tukea tarvitseville mahdollisuuksia tulla siksi, mitä he parhaimmillaan voivat yksilöinä ja yhteisön jäseninä olla. Haluamme olla ihmisten lähellä toteuttamassa yhteiskunnallisesti merkittävää tehtävää. Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattoman toimintamme kivijalkana ovat koulutustoiminta, sosiaalipalvelut sekä nuorisokeskus- ja matkailupalvelut.

Koulutuspalvelumme tarjoavat monipuolisia opiskeluvaihtoehtoja kaikenikäisille Oulun kansalaisopistossa ja kansanopisto Pohjola-opistossa. Oulun kansalaisopisto on kaikille avoin, yleissivistävää koulutusta sekä kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia tarjoava oppilaitos. Kansanopisto Pohjola-opistossa toteutetaan pääosin lukuvuoden mittaisia opintolinjoja. Sosiaalipalvelut -yksikkömme tarjoaa laaja-alaista tukea yksilöiden erilaisiin elämäntilantei-

siin. Koko OSS ry:n toiminnan lähtökohtien tavoin, sen pyrkimyksenä on edistää yksilöiden elämänlaatua ja avointa vuorovaikutusta, kansalais- ja vapaaehtoistoimintaan, kriiseihin ja vaikeisiin elämäntilanteisiin, lapsi- ja nuorisotyöhön, monikulttuuriseen toimintaan sekä senioritoimintaan keskittyen. Nuorisokeskus- ja matkailupalvelumme täydentävät palveluvalikoimaamme ja toimivat jatkuvasti tiiviissä yhteistyössä muiden yksiköidemme kanssa.

Oulun Seudun Setlementti ry Koulutuspalvelut

Sosiaalipalvelut

OULUN KANSALAISOPISTO lasten, nuorten ja aikuisten musiikkikasvatus, liikunta, tanssi ja terveyskasvatus, kielet, taitoaineet, taidekasvatus, tieto- ja viestintätekniikka, senioritoiminta.

ASUNTOLATOIMINTA

POHJOLA-OPISTO Perusopetus Ammatillinen lisäopetus Vapaan sivistystyön opinnot Avoin yliopisto

KANSALAISJA VAPAAEHTOISTOIMINTA KRIISIT JA VAIKEAT ELÄMÄNTILANTEET LAPSI- JA NUORISOTOIMINTA

Nuorisokeskusja matkailupalvelut NUORISOKESKUSTOIMINTA Nuorisokeskus Syöte Nuorisokeskus Hailuoto MATKAILUTOIMINTA Hotelli Pikku-Syöte Hiihtokeskus Pikku-Syöte Luotokeskus, Hailuoto

MONIKULTTUURINEN TOIMINTA SENIORITOIMINTA

3


Jäsenyhdistys esittäytyy; Oulun Invalidien Yhdistys Oulun Invalidien yhdistys ry (OIY) on 76-vuotias vammaisyhdistys, johon kuuluu noin 1000 jäsentä, lähinnä Oulun talousalueelta. Yhdistyksellä on koko historiansa ajan ollut toimisto ja päätoimisia työntekijöitä, jotka ovat palvelleet ja tukeneet jäsenistöä liikuntavammaisuuteen liittyvissä asioissa. Nykyisellään yhdistys työllistää ympärivuotisesti, yhdessä projektien kautta, noin 20 työntekijää.

Toimintamme tavoitteena on pyrkiä verkostoitumaan ja tekemään yhteistyötä. Pyrimme tehostamaan sekä vaikuttamistoimintaa - että edunvalvontaa alueellamme. Toimimme vammaisten ihmisten yhdyssiteenä ja teemme työtä yhteiskunnassa niin, että sujuva arki mahdollistaa tuki- ja liikuntaelinvammaiselle ihmiselle itsenäisen ja hyvän elämän.

Haastattelussa toiminnanjohtaja Jussi Lotvonen.

tä. Jäsenyydellä haluamme myös tukea heidän toimintaansa.”

OIY on ollut jo pitkään OSS ry:n jäsenyhdistys. Minkälainen merkitys jäsenyydellä on teille?

”Olemme tehneet erittäin laajaalaisesti yhteistyötä vuosien saatossa. Yhdistyksemme johtoa on ollut pitkään OSS ry:n hallituksessa. Lisäksi olemme järjestäneet useita suuria tapahtumia PikkuSyötteellä. Viimeisimpänä viime syksynä järjestetty aluetoritapahtuma, johon osallistui yli 230 ihmistä Oulu-Kainuun ja Lapin alueelta.”

Suomen Vammaisurheilu -ja liikunta ry:n talviliikuntapäivä Pikku-Syötteellä. Lisäksi tulemme järjestämään laajoja koulutuksia jäsenistöllemme yhteistyössä Setlementin kanssa.”

”Vammaistyö on jokapäiväistä työtä vammaisten ihmisten tasa-arvon saavuttamiseksi. Voima työhön tulee jäsenistä.”

”Jäsenyydellä on yhdistyksellemme suuri merkitys. Me järjestönä haluamme tehdä töitä luotettavien ja ammattitaitoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. OSS ry:n laaja-alainen osaaminen ja ammattitaito ovat meille hyvä tuki- ja kivijalka omassa toiminnassamme. Lisäksi Setlementin arvot ovat lähellä myös meidän arvojamme, juuri tällaisten kumppaneiden kanssa haluame tehdä yhteistyö-

4

Minkälaista yhteistyötä olette tehneet OSS ry:n kanssa?

Aiotteko tiivistää yhteistyötänne tulevaisuudessa? ”Kyllä. Ensi talvena järjestetään

Haluaisitteko kehittää yhteistyötä muiden OSS ry:n jäsenyritysten tai -yhdistysten kanssa? Millaista? ”Toivon muitakin järjestöjä ja yrityksiä mukaan yhteistyöhön meidän ja OSS ry:n kanssa. Meidän molempien sosiaalipalveluosaaminen ja järjestökentän laaja tuntemus voisivat tuoda hyvin monelle yritykselle uusia yhteistyömahdollisuuksia kanssamme. Koen, että laaja-alaisen yhteistyön kautta vain taivas on rajana.”


Irtiotto arjesta perheleirillä Nuorisokeskus Syötteellä toteutetut perheleirit ovat perinteikäs osa Oulun Seudun Setlementin toimintaa. Helmikuun alussa kahdeksan setlementtitoiminnassa mukana olevaa perhettä ympäri Suomen saapui PikkuSyötteen lumisiin maisemiin viettämään ainutlaatuista viikonloppua. Ruokatalo Atria mahdollisti Setlementtiliiton avulla vähävaraisille perheille ruoanlaittoon keskittyvän perheleirin Pikku-Syötteellä. Viikonlopun kohokohta oli Atrian kokin Jyri Hännisen johdolla tapahtuva kokkaustuokio. Perheet laittoivat yhdessä ruokaa ja nauttivat

aterian upeasti katetun pöydän äärellä. Viikonlopun aikana perheet pääsivät kokeilemaan monia elämyksellisiä aktiviteetteja niin ulko-, kuin sisätiloissa. Erityisesti jousiammunta, laskettelu, pulkkamäki ja taikametsään

tutustuminen olivat perheiden mieleen. Perheet kokivat, että viikonlopun tarjoama irtiotto arjesta ja yhdessäolo olivat leirin parhainta antia. Anna-Stiina Effe

”Mukavia, välittömiä ihmisiä, täällä olisi viihtynyt pidempäänkin.” ”Kaikki ohjatut toiminnot oli tosi kivoja.” ”Mukavaa, kun pääsi kokeilemaan uusia asioita.”

Henkilökuva; Anne Mustakangas-Mäkelä Pohjois-Pohjanmaalle. Olen tutustunut upeaan joukkoon osaavia ja sitoutuneita ihmisiä sekä setlementtiliikkeeseen, jolla on vahvat historialliset juuret. Kuvassa vasemmalta lukien Anne MM, Hyvän mielen talolta Päivi Isojärvi ja Oulun ensi- ja turvakodilta Timo Peltovuori.

Olen toiminut Oulun Seudun Setlementissä sosiaalipalvelujohtajana syksystä 2012 lähtien. Hakeuduin Setlementtiin töihin siksi, että halusin olla mukana luomassa uudistuvaa, vahvaa ja monipuolista alueellista sosiaali- ja sivistysalan järjestötoimijaa

Henkilönä olen positiivinen, mutta en toivottavasti ”tyhjän nauraja” kuten suomalaisessa sananlaskussa varoitetaan. Asun perheeni kanssa uuden Oulun laitamilla Haukiputaan Halosenniemessä. Lapset ovat jo nuoria aikuisia, kuopus vielä kotona. Rentoudun parhaiten liikkumalla luonnossa ja istumalla tulen tai veden äärellä. Nuotiopaikat siis saavat sydämeni hypähtä-

mään ilosta. Lisäksi ehdottomia suosikkejani ovat sauna, muurikkapannu ja piha, josta voi yrittää saada esiin puutarhaa. Töissä arvostan pitkäjänteistä ja joustavaa työskentelyä. Parhaita hetkiä ovat ne, joissa yhteisesti, useampien tahojen ja ihmisten osaamista yhdistäen, suunnitellaan tai toteutetaan meille kuuluvaa perustehtävää. Yritän myös muistaa, että vain harvat asiat ovat mahdottomia. Ja niin – olen sitä mieltä, että töissä saa nauraa. Anne MM

5


Oulun kansalaisopisto – koko perheen liikuttaja Oulun kansalaisopisto on alueen vahva liikuttaja ja terveyden tukija. Liikunnan lisäksi kansalaisopistomme toimii myös vahvana alueellisena musiikkikasvattajana, luovuuden tukijana, käden taitojen vaalijana sekä kielten oppimisympäristönä.

dessä harrastaa ja joissa toiminta tukee lapsen motorista kehitystä ja ryhmätoimintaan sopeutumista. Nuorten liikunnan teemat vaihtuvat ajan mukaan. Tällä hetkellä on ajankohtaista oppia mm. parkourin saloja ohjaajan opastamana.

Oulun kansalaisopisto tuottaa matalan kynnyksen terveysliikuntapalveluja oululaisten tarpeisiin. Vuosittain opistomme järjestää yli 6000 tuntia ohjattuja liikuntapalveluja asiantuntevien opettajien ohjauksessa. Näille tunneille osallistuu lukukausittain 3500 innokasta kurssilaista ja terveytensä vaalijaa. Valinnanvara riittää lukukausittain 170 kurssin verran.

Vuosien saatossa nimeään vaihtavat jumpat ovat tavallisen kansan terveysliikuntaa parhaimmillaan. Kuntojumpasta on aerobicin kautta edetty kiinteytys- ja bodyjumppiin ja nyt villitsevään Zumbaan® , jossa musiikin ja liikunnan riemu herättää rankankin työpäivän jälkeen uuteen elämään. Myös tanssin lajikirjo on kasvanut yhdistelmälajeilla kuten esim. Rumbita®, jossa espanjalaiseen flamencoon yhdistyy itämaista tanssia ja salsaa.

Liikunnan monet kasvot Liikunta ja tanssi kokoaa ryhmiin eri ikäisiä harrastajia. Lapsille opisto järjestää yhdessä Setlementtinuorten kanssa leikkiliikuntaa ja lastentanssia. Ryhmäkoot ovat rajatut osallistujien turvallisuuden vuoksi ja ryhmät ovatkin vuodesta toiseen täynnä. Tarjolla on myös ryhmiä, joissa aikuinen ja lapsi voivat yh-

6

Vastapainoa kuntoa kohottavaan harjoitteluun tuovat pilates-, jooga-, taiji-, asahi-, shindo- ja monet muut hyvänolonryhmät. Kiireisessä arjessa hiljentyminen, down shiftaaminen, tuo ylellisyyden tunteen elämään. Näillä tunneilla päästetään irti suorituspaineista; jokainen etenee harjoituksessaan oman tilanteensa mukaan. Mielen rauhoittuessa kokemus omasta kehosta vahvistuu ja

elämän kokonaisvaltaisuus paljastuu. Nämä kokemukset ovat ainutlaatuisia.

Kansalaisopisto on senioreiden oma liikuttaja Seniorit ovat löytäneet Oulun kansalaisopiston laadukkaat ohjatut liikuntapalvelut. Aktiivista senioriteettia tuetaan opistossamme senioreiden yleismaksulla (SYM), joka oikeuttaa osallistumaan kaikkiin senioriliikunnan ryhmiin lukuun ottamatta kuntosaliryhmiä. Liikunnanohjaajan tai fysioterapeutin ammattitaidolla ohjaamat kuntosaliryhmät ovat niin suosittuja, että niiden ryhmäkokoa on jouduttu rajamaan. Ohjatussa ryhmässä ja rennossa ilmapiirissä lihaskunto kohoaa turvallisesti. Opistomme senioriliikunta tarjoaa paljon vaihtoehtoja ukkojumpasta ja varttuneiden naisten jumpasta aina Zumba Gold®(senioreille suunniteltu oma zumbatunti) ja muihin senioreita tanssittaviin ryhmiin. Erityisen tärkeitä ovat alueelliset voimatasapainoryhmät, jotka ovat vaikkapa rollator-kävelymatkan


päässä kotoa. Näissä ryhmissä jokainen toimii omien voimavarojensa mukaan. Vähitellen lisääntyvät tasapaino, lihasvoima ja ketteryys tuovat iloa ja onnistumisen kokemuksia myös kotija arkielämään. Unohtaa ei sovi ryhmän voimaannuttavaa vaikutusta; yhdessä tekemisellä ja toisten tukemisella on eheyttävä ja virkistävä vaikutus erityisesti yksin asuville senioreille. Näitä voima-tasapainoryhmiä toteutamme yhteistyössä Oulun kaupungin liikuntaviraston kanssa. Yhteistoiminta mahdollistaa palvelun oikean paikallistamisen ja jakaa toiminnan taloudellista vastuutakin - osallistuvan asiakkaan parhaaksi.

Lähtökohtana terveys Opiston tarkoitus ja tavoite on olla kaikkien saavutettavissa ja tarjota kohtuuhintaiset palvelut terveysliikunnan tavoittein. Huomattavaa on myös, että tunneille jokainen voi tulla omana itsenään, ilman varuste- tai ulkonäköpaineita.

tuun kuntosaliharjoitteluun yhteistyössä liikuntaviraston kanssa. Avustuksen turvin olemme voineet tarjota myös maahanmuuttajille suomalaiseen liikuntakulttuuriin opastavan ryhmätoiminnon. Liikunnan iloa – iloliikuntaa meille kaikille! Liisa Hänninen koulutusjohtaja

Oulun kansalaisopisto ohjaa opetushallitukselta saatua avustusta työttömien kurssimaksujen alentamiseen kulloinkin saadun avustuksen rajoissa. Lisäksi olemme tarjonneet työttömille edullisen mahdollisuuden ohjat-

Seniorikerhossa on tunnelmaa Seniorikerhot kokoontuvat viikoittain keskustelemaan, jakamaan, oppiman ja harrastamaan. Nuoriso- ja palvelutaloissa, seurakunnan tai muun lähellä olevan toimijan tiloissa viikoittain kokoontuvat seniorikerhot ovat osallistujilleen sosiaalisia henkireikiä. Onhan myös yksinäisellä seniorilla on oikeudet nähdä ja kuulla, tulla nähdyksi ja kuulluksi. Olla yhdessä ja jakaa. Olla osallinen. Lähellä oleva palvelu mahdollistaa osallistumisen; paikalle pääsee omin voimin. Mielenkiintoinen ohjelma, jo-

hon voi itse vaikuttaa, kiinnittää mukaan toimintaan. Ammattilaisen ohjaama toiminta on suunnitelmallisuudessaan luotettava ja monimuotoisuudessaan toimintakykyä ylläpitävä palvelu, joka näin toteutettuna tarjoaa yhteiskunnalle erittäin halvan tavan ennaltaehkäistä iäkkäimpien kansalaisten syrjäytymistä ja ongelmien kasautumista. Seniorikerhot ovat osa kansalaisopiston opinnollista toimintaa ja ne toteutetaan yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa. Seniorikerhot kokoontuvat tämän lukuvuo-

den aikana Tuirassa, Koskelassa, Pateniemessä, Kuivasjärvellä, Puolivälinkankaalla, Myllyojalla, Laanilassa, Kaukovainiolla ja keskustassa. Erillisellä hankeavustuksella on toteutettu mm. puhelinrinkitoimintaa, jossa ohjaaja puhelimen välityksellä ohjaa pienryhmää keskustelemaan ajankohtaisista/teemoitetuista asioista. Näin virkistävä palvelu tulee niiden luo, jotka eivät pääse palvelun luo. Liisa Hänninen ja Saara Haajanen

7


KASPERI kiinnostaa ja innostaa

Elokuussa 2012 KASPERI-linja kokosi yhteen 16 eri-ikäistä miestä ja naista kasvatustieteen opintojen äärelle Pohjolaopistoon. Lukuvuoden kestävän kansanopistolinjan tarkoituksena on tarjota väylä tieteellisten opintojen pariin.

KASPERI-linja toi oululaisille ja pohjois-suomalaisille uuden mahdollisuuden tutustua asiantuntevan lähiopetuksen avulla kasvatusalaan monipuolisesti ja saada näin valmiuksia hakea jatkossa opiskelupaikkaa yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta. Kansanopistovuosi tarjoaa vielä paikkaansa hakevalle nuorelle aikuiselle mielekkään tavan viettää välivuotta ennen tutkintoon johtavien opintojen aloittamista, mutta se tarjoaa myös työssäkäyvälle konkarille mahdollisuuden päivittää ja täydentää osaamistaan. Osa opiskelijoista tulikin hakemaan lisäeväitä työelämään saaden

8

samalla irtioton ehkä pitkästäkin työputkesta. Kaikkia heitä, elokuussa opintonsa aloittaneita, on yhdistänyt vahva kiinnostus kasvatusalan kenttää kohtaan ja into opiskeluun. Pohjola-opiston KASPERI-linja kestää yhden lukuvuoden eli 35 opintoviikkoa, jona aikana opiskelija suorittaa 25 op:n laajuiset perusopinnot sekä kasvatustieteestä ja aikuiskasvatustieteestä että erityispedagogiikasta Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Opiskelijan työviikko muodostuu lähiopetuksesta, ryhmätyöskentelystä sekä oppimistehtävien kirjoit-

tamisesta ja tenttiin valmistautumisesta. Kasvatustieteen ja erityispedagogiikan opiskelun lisäksi linjalla opiskellaan yleisiä aineita, kuten ilmaisutaitoa, kirjallista viestintää ja akateemisia opiskelutaitoja. Lisäksi opiskelijat tutustuvat eri tavoin kasvatusalan työkenttään, esim. asiantuntijoiden tapaamisten, vierailukäyntien ja työelämäkontaktien avulla. Opintopolulla etenemistä tukee yhteinen valmistautuminen kasvatusalan pääsykokeisiin. Vakava-kokeeseen kasperilaiset valmistautuvat opettajan ja ryhmän tuella loppukeväästä.


Tavalliseen avoimen yliopiston opiskeluun verrattuna suurin ero ja etu on se, että KASPERI-linjalla opiskelija saa tukea koko ajan muulta ryhmältä niin opintojen suunnitteluun kuin itse opiskeluunkin. Tämän lisäksi opiskelijan käsitys itsestään opiskelijana vahvistuu. Samalla opiskelija saa varmuuden siitä, onko kasvatustieteen ala juuri se, mille hän haluaa tulevaisuudessa suuntautua. Pieni porukka ja tiivis lukuvuosi on tarjonnut myös uusia ihmissuhteita sekä

mukavaa yhdessäoloa koulupäivien ulkopuolellakin. Ensimmäisen lukuvuoden kokemukset ovat vakuuttaneet koulutuksen järjestäjän linjan tarpeellisuudesta ja toimivuudesta. Opiskelijat ovat olleet hyvin motivoituneita ja he ovat saavuttaneet erittäin hyviä oppimistuloksia. Niinpä haku seuraavan lukuvuoden 2013-14 opintoihin on alkanut. Sari Toppila, ryhmänohjaaja ja Liisa Hänninen, koulutusjohtaja

Pohjola-opiston monet mahdollisuudet Kasvatusala: KASPERI-kasvatustieteen linja 19.8.2013 - 2.5.2014, hakuaika 2.4. – 31.7.2013 KAITO-linja – koulunkäynnin, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto 12.8.2013-30.5.2014, hakuaika 2.4.–30.4.2013 Perusopetus: Kymppi-linja – korota peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja 12.8.2013-30.5.2014, hakuaika 2.4.–19.6.2013 Mape-linja – maahanmuuttajien perusopetus 12.8.2013– 30.5.2015, hakuaika 25.2.–30.4.2013 Muu opetus: Numa-linja – Nuoret maahanmuuttajat kansanopistossa 12.8.2013–30.5.2014, jatkuva haku Seniorilinja – varttuneille tai vuorotteluvapaata viettäville 17.9.-28.11.2013, ilmoittautuminen 6.9.2013 mennessä Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (Jyväskylän avoin yo). Ennakkoilmoittautuminen 28.8.2013 mennessä: erkka@pohjolaopisto.fi. Kansanopisto on ketterä vastaamaan muuttuviin tarpeisiin. Tulevana lukuvuonna järjestämme mm. lyhyempikestoista suomen kielen koulutusta maahanmuuttajanuorille (rahoituksen järjestyessä).

VaReskeskus Kumppanuuskeskukseen Yhteistyöllä on vapaaehtoistoiminnassa tärkeä rooli. Oulun Seudun Setlementti ry:n hallinnoiman vapaaehtoistoiminnan keskuksen siirtyminen Kumppanuuskeskukseen luo puitteet yhä tiiviimmälle kehittämistyölle alueen eri toimijoiden kesken. Auttamishalun ja avuntarpeen yhteen saattaminen ovat keskiössä vapaaehtoistoimintaa kehitettäessä. VaReskeskus sijaitsee Kumppanuuskeskuksessa, Isokatu 47 (5. krs), 90100 Oulu.

Lasitaidetta lasten iloksi Perjantaina 12.4.2013 Oulun kansalaisopiston lasityökurssilaiset luovuttivat LASITILKKUTÄKKI –lasitaideteoksen OYS lastenosastojen 60 ja 65 aulatilaan kaikkien talossa liikkuvien ihailtavaksi. Työt ovat nähtävissä sisätiloissa, mutta näkyvät hyvin myös ulospäin. Työtä on ideoinut ja ohjannut laityöryhmien opettaja Jaana Teeri.

Kuvassa osa taiteilijoista opettajansa kanssa. Lahjoituksen vastaanottajina lasten osastojen osastonhoitajat.

9


Naisten koulu -hanke 2009 - 2013

Oulun Seudun Setlementti ry.ssä toteutetaan vuosina 2009 - 2013 Naisten koulu – integraatiota ja arjen taitoja maahanmuuttajanaisille –hanketta, jota rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) ja Oulun kaupunki. Naisten koulu on osa Manner-Suomen ESR -ohjelmasta rahoitettua Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen (VALTAVA) -ohjelmaa. Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät ja peruskoulutusta tai ammatillista koulutusta vailla olevat maahanmuuttajanaiset, joiden työllistyminen on erittäin vaikeaa. Naisten koulu

10

–hankkeessa on luotu uudentyyppinen valmennusohjelma, jossa yhdistyvät luokkamuotoinen opetus ja kuntouttava työtoiminta. Lisäksi kehitetään muita tukirakenteita, joiden avulla maahanmuuttajanaiset pääsevät nykyistä paremmin suomalaisen yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi oman kulttuurinsa arvoja unohtamatta. Lukuvuoden kestävälle Naisten koulu –valmennusjaksolle valitaan vuosittain 12 naista. Valmennuksen tavoitteena on muun muassa naisten voimaantuminen, vertaistuen saaminen, kielen oppiminen toiminnan kautta, arjentaitojen kehittäminen sekä oman (ura) po-

lun löytäminen Naisten koulun jälkeen. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää oululaisia työorganisaatioita maahanmuuttajille myönteisemmiksi. Tärkeän elementin Naisten koulu –valmennukseen tuo maahanmuuttajataustainen kotoutumisohjaaja eli Kulttuurimentori. Kulttuurimentori on merkittävässä ja kokonaisvaltaisessa roolissa Naisten koulun opiskelijoiden arjessa. Hän on naisten tukena jokaisella oppitunnilla ja auttaa tarvittaessa myös koulun ulkopuolella arjen ongelmiin liittyvissä asioissa.


Naisten koulu toimii tiiviissä yhteistyössä Oulun Työvoiman palvelukeskuksen kanssa. Naisille tehdään aktivointisuunnitelmat, jotka auttavat rakentamaan jokaiselle yksilöllisen jatkopolun Naisten koulun päätyttyä. Tavoitteena on, että Naisten koulun jälkeen kaikki naiset sijoittuisivat joko kuntouttavaan

työtoimintaan, työkokeiluun, suomen kielen kursseille, opiskelemaan tai työelämään. Syksyn 2012 tilanne oli positiivinen. Naisten koulu-hankkeeseen osallistuneesta 49 naisesta vain 6 oli työttömänä. Naisten koulu tekee yhteistyötä monen eri toimijan kanssa Oulun seudulla sekä valtakun-

nallisesti. Yhteistyökumppanit ovat hankkeelle erittäin tärkeitä ja yhteistyötä tehdään sekä oppituntien sisältöihin että hankkeen toimintaan ja markkinointiin liittyen. Erja Stolt Monikulttuurisuustyön johtaja

Yhteystiedot Naisten koulu – Kirkkokatu 54, 90120 Oulu – sähköpostit; etunimi.sukunimi@oulunsetlementti.fi Erja Stolt projektipäällikkö p. 044 786 8897

Maija Ranta projektikoordinaattori p. 044 786 1608

Luz Peltoniemi kulttuurimentori p. 044 786 708

Via Vis -väkivaltatyön hanke on RAY:n rahoittama, kolmivuotinen väkivaltatyön hanke, joka on aloittanut toimintansa Oulussa 5/2012. Via Vis tarjoaa yksilöllistä tukea väkivaltaa käyttäneille 18-39 -vuotiaille naisille ja miehille haluamansa elämänmuutoksen toteuttamisessa. Via Vis työskentelee vakaviin, kodin ulkopuolisiin väkivaltarikoksiin syyllistyneiden sekä vakavasti väkivallalla oireilevien nuorten aikuisten kanssa, jotta heidän väkivaltainen käyttäytyminen vähenisi tai loppuisi kokonaan. Asiakastyön lisäksi Via Vis kehit-

tää yhteistyökumppaneidensa kanssa väkivaltatyötä sekä luo toimintamallia, jolla väkivallalla oireilevat nuoret saadaan hoidollisen tuen piiriin. Via Vis ottaa yksilöllisen työskentelyn piiriin myös nuoria, joiden kohdalla on ollut pelko, että he voisivat syyllistyä koulu- tai joukkosurmaan Oulun alueella. Via Vis:n asiakkaaksi voi tulla itse, ottamalla yhteyttä suoraan Via Vis:n työntekijöihin. Asiakkaaksi ohjautuminen voi tapahtua myös yhteistyökumppanei-

den kautta. Yhteyden ottaminen ei sido asiakasta mihinkään, vaan Via Vis:n toimintaan voi käydä tutustumassa 1-3 kertaa, jonka jälkeen arvioidaan, puolin ja toisin, onko palvelu asiakkaalle paras mahdollinen. Via Vis -työskentely on asiakkaalle maksutonta. Yhteystiedot: Kati Kaarlejärvi Projektipäällikkö p. 044 786 1631 www.oulunsetlementti.fi/viavis

11


Pikku-Syötteestä vapaa-ajankeskus myös erityisryhmille

Pikku-Syötteestä kehitetään esteetön vapaa-ajankeskus jossa liikuntaesteiset, vaikeavammaiset ja muutoinkin erityistä tukea tarvitsevat lapset, nuoret ja aikuiset pääsevät osalliseksi samanlaisista aktiviteeteista ja elämyksistä, jotka ovat ns. tavallisille yhteiskuntamme jäsenille automaattisesti mahdollisia. Toiminnan perustaksi on viimeisen vuoden aikana tehty vahvaa kehitystyötä sekä tilojen esteettömyyden että aktiviteettipalveluiden räätälöinnin osalla. Kehitystyötä on tehty vahvassa yhteistyössä Oululaisen Terva-

12

väylän erityiskoulun, Saksalaisen Lebenshilfe –yhdistyksen ja Oulun Invalidien Yhdistys ry:n kanssa. Yhteistyössä tuotetaan ja kehitetään Pikku-Syötteelle ja Luotokeskukseen Hailuotoon erityisryhmille suunnattuja vapaaajan palveluita ja tapahtumia. Samalla kehitetään koulutukseen, ammatilliseen osaamis- ja opiskelijavaihtoon, kulttuuriin ja matkailupalvelutuotantoon liittyviä yhteistyömuotoja. Laajan yhteistyön tavoitteena on mahdollistaa tasavertaisten mahdollisuuksien tarjoaminen erityisryhmille leiritoiminnan ja myös vapaa-ajan matkailupalveluiden saroilla. Samalla luodaan uusia

mahdollisuuksia myös kansainväliseen yhteistyöhön ja kohtaamisiin erityisnuorille ja –aikuisille. Toiminnan avulla pyritään löytämään uusia keinoja erityisryhmien hyvinvoinnin tukemiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Tervaväylän koulu on valtion ylläpitämä erityiskoulu sekä oppimis- ja ohjauskeskus, joka sijaitsee Oulussa. Toiminnan painopiste on erityisopetuksessa ja sitä tukevissa kuntoutus-, hoitoja tukipalveluissa pohjoisen Suomen alueella. Tervaväylän koulu toteutti yhteensä 140 oppilaan ja heidän ohjaajien talviliikuntapäivän Pikku-Syötteellä 27.3.2012.


Päivän ohjelmaan kuului mm. laskettelua, lumikenkäilyä, murtomaahiihtoa, mäenlaskua, koiravaljakkoajelua, moottorikelkka-ajelua, tutustuminen igluun ja paitapaja sisätiloissa. Kaikissa aktiviteeteissä huomioitiin osallistujien vaatimat yksiölliset tukija ohjaustarpeet. Lebenshilfe on itsenäinen ja yleishyödyllinen, kehitysvammaisille, heidän perheilleen, asiantuntijoille ja ystäville tarkoitettu yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on rikastuttaa kehitysvammaisten ja heidän perheidensä elämää ja luoda heille mahdollisuuksia normaaliin elämään yhteiskunnan jäseninä. Lebenshilfe yhdistyksellä on 514:ssä paikallisessa jäsenyhdistyksessään 135 000 jäsentä. Pikku-Syötteen ja Lebenshilfen välinen yhteistyö käynnistyi jo vuoden 2011 aikana, jonka jälkeen on yhteistyössä edetty nyt siihen vaiheeseen että, ensimmäinen vammaisryhmä Saksasta Waltropin alueelta saapuu 12 päivän mittaiselle leirille PikkuSyötteelle syyskuussa 2013.

Oulun Invalidien yhdistys ry on 76-vuotias vammaisyhdistys, johon kuuluu lähes 1000 jäsentä Oulun seudulta. Yhdistys on tehnyt jo pitkään yhteistyötä Oulun Seudun Setlementin ja myös Pikku-Syötteen kanssa mm. vammaislaskettelun tiimoilta. Ensimmäinen suurempi yli 200 osallistujan tapahtumaviikonloppu järjestettiin yhteistyössä Pikku-Syötteellä syksyllä 2012.

Nuorisokeskus Syöte Pikku-Syötteellä toimiva Nuorisokeskus Syöte on yksi Suomen kymmenestä opetusministeriön hyväksymästä nuorisokeskuksesta, jossa on järjestetty monenlaista toimintaa eri-ikäisille ja -maalaisille lapsille, nuorille ja perheille yli parinkymmenen vuoden ajan. Valtakunnallisilla nuorisokeskuksilla on yleishyödyllinen ja yhteiskunnallinen tehtävä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. Tarjoamme turvallisen toimintaympäristön sekä asian-

tuntevaa palvelua nuorille ja kasvattajille. Monipuolisuutensa ja kauniin luontonsa ansiosta Nuorisokeskus Syöte on loma- ja koulutuskeskus, laskettelu-, hiihto- ja vaelluspaikka. Hotelli Pikku-Syöte tarjoaa laadukasta majoituspalvelua 240 henkilölle.

13


www.oulunsetlementti.fi

Jäsenistö Oulu ICT Oy

Eka Synthomer Oy

Nordic Lan&Wan Communication Oy

Elbit Oy

Osuuskauppa Arina

Hammarin Sähkö Oy

Oulun Diakonissalaitos

Pohjois-Suomen Pesis ry

Herman Andersson Oy

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä

Pörhön Autoliike Oy

Katri Antell Oy

Oulun Invalidien yhdistys ry

Kemira Chemicals Oy

Stora Enso Oyj Oulun tehdas

Oulun Kauppakamari

Kotivara Oy

Suomen Työkalu Oy

Oulun Koru Oy

Kymppi-Eristys Oy Lavis Con Oy

Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry

Suomenmaan Kustannus Oy

MLL Oulun yhdistys

Oulun NMKY ry

Nestor Cables Oy

Oulun Osuuspankki

Draka NK Cables Oy

Kaleva Oy

Oy Hartwall Ab

Ruokakesko Oyj

Wetteri Oy Vähälä Logistics Oy

Oulun Seudun Setlementti ry:n tiedotuslehti  

Oulun Seudun Setlementti ry:n tiedotuslehti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you