Page 1

KUNDTJÄNST Tel. (+46) 8 598 999 30 Fax (+46) 8 598 999 40 E-mail: order@hitachi-powertools.se

DIN HITACHIÅTERFÖRSÄLJARE

Produktkatalog 2011 - 2012

KONTAKTA OSS:

Grafisk produktion av katalog: Osigraf (20090), Kristiansand, Norge. Kopiering/eftertryck endast efter avtal. Osigraf ansvarar inte för tryck-/faktafel.December 2010.

Rotebergsvägen 2B, 192 78 Sollentuna Tel. (+46) 8 598 999 00 Fax (+46) 8 598 999 40 E-mail: info@hitachi-powertools.se www.hitachi-powertools.se

Produktkatalog

2011 - 2012


HITACHI POWER TOOLS SWEDEN AB Sedan 1948 har Hitachi Koki Co. Ltd. varit ett oberoende företag i den världsomspännande Hitachikoncernen Japans största industrikoncern och bland de 10 största i världen. Hitachi Koki har tillverkat elverktyg i mer än 60 år, och har under dessa år utvecklats till en erkänd leverantör av högteknologiska kvalitetsprodukter. Filosofin har hela tiden varit:

verksamhet i Norden med dotterbolaget i Sverige: Hitachi Power Tools Sweden AB. Med en kraftfull organisation, anpassat sortiment, nybyggda lagerbyggnader utanför Oslo för rationell distribution, samt en seriös målsättning att tillgodose våra kunders behov, gör oss till en mycket stark leverantör av professionella verktygsprodukter.

”ATT TILLVERKA ELVERKTYG SOM INTE BARA ÄR SÅ BRA SOM NÖDVÄNDIGT, UTAN SÅ BRA SOM MÖJLIGT” Inom Hitachi Koki Co Ltd. finns ett genomarbetat kvalitets- och miljöprogram enligt ISO 9001/14001. Programmen är långtgående och ständigt pågående processer. Alla egna tillverkningsenheter och försäljningskontor följer dessa riktlinjer, världen över! Med förvärvet av Markt & Co A/S, Norge bedriver nu Hitachi Power Tools sedan 1 januari 2005 egen,

Rotebergsvägen 2B, 192 78 Sollentuna Tel. (+46) 8 598 999 00 Fax (+46) 8 598 999 40 E-mail: info@hitachi-powertools.se www.hitachi-powertools.se

REGIONSINDELNING Region Norra Norrland Magnus Wennberg Mobil: 070-257 03 01 Region Södra Norrland Göte Eriksson Mobil: 070-327 74 75 Region Mellan Mats Jonsson Mobil: 070-566 32 50 Region Sthlm Norr Joakim Westin Mobil: 070-564 13 50

Region Sthlm Syd (inkl. Gotland) Mattias Lundin Mobil: 070-564 13 21 Region Mellan Park- & trädgård Pär Bergman Mobil: 070-657 00 15 Region Öst Tobias Åsenhed Mobil: 070-222 23 03 Region Väst Claes Larsson Mobil: 070-848 18 90

Region Sydväst Roger Kullenberg Mobil: 070-558 62 30 Region Göteborg Jan Arkhede Mobil: 070-890 12 75 Region Syd Anders Eriksson Mobil: 070-609 33 19 Region Syd Park- & trädgård Jan Johansson Mobil: 073-321 51 66

Försäljningschef Kjell Johansson Tel. 0370-72033 Mobil: 070-549 70 30 Försäljningschef Affärsområde Bendof Pär Bergman Tel. 08-598 999 00 Mobil: 070-657 00 15 Kundtjänst Tel. 08-598 999 30 Fax. 08-598 999 40 Maskinsupport/Service Tel. 08-598 999 20


HITACHI ELVERKTYG sid 9-114

HITACHI TILLBEHÖR sid 115-198

HITACHI PARK & TRÄDGÅRD sid 199-242

NIKO ELVERKTYG sid 243-256

BENDOF ARMERINGSKLIPP- OCH BOCKMASKINER sid 257-280

MFT SPIKNING MFT KOMPRESSORER MFT SKJUTMONTAGE

sid 281-322

MFT INFÄSTNING sid 323-354

MFT SKRUV sid 355-380

MFT INFÄSTNING, KONSUMENTFÖRPACKNINGAR sid 381-408

KONGSBERG HANDVERKTYG sid 409-444

OLFA KNIVAR sid 445-458


4

GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER vid användning av elverktyg Säkerhetsföreskrifterna bör följas för att undvika personskador, brand och andra materiella skador. Studera bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan verktyget tas i bruk. Kontakta tillverkaren/leverantören om du är osäker på handhavandet av maskinen. Ren och städad arbetsplats • Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Röriga och mörka arbetsplatser inbjuder till olyckor. • Ta bort andra verktyg etc. innan du använder maskinen. Arbetsförhållanden • Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller väta. Om vatten kommer in i ett elektriskt verktyg ökar risken för elstötar. • Använd alltid jordad kontakt. • Se till att arbetsplatsen har tillräcklig belysning. • Använd inte elektriska verktyg i explosiva omgivningar, som t.ex. i närvaro av antändliga vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg bildar gnistor som kan antända dammet från ångorna. • Vid arbete utomhus ska maskinen ha nätkabel som är godkänd och märkt för dessa förhållanden. Barn och obehöriga • Tillse att barn och obehöriga är utom räckhåll när maskinen används. • När verktygen inte används ska de förvaras utom räckhåll för barn och obehöriga personer. Använd riktiga verktyg – på rätt sätt! • Tvinga inte det elektriska verktyget. Använd korrekt verktyg för det du ska göra. • Korrekt verktyg gör arbetet bättre och säkrare med den hastighet/belastning som det är avsett för. Rätt klädsel • Klä dig korrekt. Ha inte på dig vida, lösa kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna borta från rörliga delar. Skyddsutrustning • Använd säkerhetsutrustning. Ha alltid ögonskydd. Säkerhetsutrustning som t.ex. ansiktsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd för tillämpliga förhållanden minskar personskadorna. Strömkabeln • Koppla aldrig ifrån en stickkontakt genom att dra i kabeln. • Lyft aldrig maskinen i strömkabeln. • Utsätt aldrig strömkabeln för hög värme, skarpa kanter eller olja och kemikalier etc. Fäst arbetsmaterialet • Spänn fast arbetsmaterialet med klämmor, skruvtvingar eller andra anordningar för att frigöra båda händerna.

Ofrivillig start av verktyget • Bär aldrig verktyget med fingret på strömbrytaren. • Kontrollera att strömbrytaren är frånslagen när du kopplar in kontakten. • Dra alltid ur sladden när verktyget inte är i bruk. Detta gäller även vid service och underhåll. Var uppmärksam • Var vaksam, se upp med vad du gör och använd sunt förnuft när du arbetar med ett elektriskt verktyg. Ett ögonblicks ouppmärksamhet under arbetet kan resultera i allvarliga personskador. • Använd inte elektriska verktyg när du är trött, drog- eller alkoholpåverkad eller när du tagit mediciner. Verktygets kondition • Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera om rörliga delar kärvar, om delar har spruckit samt alla andra tillstånd som kan påverka verktygets drift. • Om verktyget är skadat se till att det repareras innan du använder det. Många olyckor förorsakas av dåligt underhållna verktyg. Låt en kvalificerad reparatör utföra service på ditt elektriska verktyg. Använd endast original reservdelar • Använd bara original reservdelar. Detta garanterar att det elektriska verktyget alltid är säkert och fungerar som det ska. • Andra reservdelar kan medföra maskinhaveri eller personskador. Elektriska stötar • Undvik beröring och kroppskontakt med jordade ytor som vattenrör, kylskåp, element etc. i samband med arbete med elektriska verktyg. Korrekt spänning • Kontrollera att datan på maskinskylten på verktyget/laddaren överensstämmer med den faktiska spänningen, dvs 230V i Sverige/Norge. • Att koppla in verktyget mot högre spänning än angivet kan medföra personskador. • Att koppla in verktyget mot lägre spänning kan medföra skada på maskinens motor. Underhåll • Smörj verktyget med jämna mellanrum enligt instruktion. • Kontrollera och rengör verktyget efter behov. Håll handtag och greppytor rena, torra och fria från olja. Undvik att rengöra verktyget med lösningsmedel såsom benzen, thinner, ammoniak, alkohol etc. Detta kan orsaka skador på plastkonstruktionen. Rengöring görs med en mjuk torr trasa.

Korrekt arbetsställning • Var noga med att du står stadigt och med god balans för att undvika skador på rygg, nacke, skuldror och armar.

Hitachi Power Tools Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer, standardutrustning, delar etc. utan föregående meddelande.


SYMBOLFÖRKLARING

SP

Hög- och lågväxel

Spindellås

19

1/4”

0,8 - 10 mm

UNF 1/4” x 28

19 mm sexkant verktygsfäste 1/4" sexkant verktygsfäste 0,8-10 mm chuck 1/4" spindelgänga

28

1/2”

1,0 - 10 mm

UNF 3/8” x 24

24V

Inställbar pendelfunktion

Levereras med låda

28 mm sexkant verktygsfäste 1/2" hylstapp verktygsfäste 1,0-10 mm chuck 3/8" spindelgänga

hi

spline

30

3/4”

1,0 - 13 mm

UNF 1/2” x 20

2,6 ampere 80 min laddtid

3.0 Ah

3.6V

3,6 volt batterispänning

10,8 volt batterispänning

12V

24 volt batterispänning

25.2V

(80 min)

165

165 mm klingdiameter

254

254 mm klingdiameter

BiM

Självbrytande kolborstar

T R ON EC

1.5 Ah

150

5”

Elektronisk konstant varvtalskontroll

"Feed back" varvtalskontroll

1,5 ampere 30 min laddtid

(30 min)

125 mm skivdiameter

125

Mjukstart

SDS-max verktygsfäste

max

10.8V

(70 min)

Clutchkoppling

SDS

3,0 ampere 70 min laddtid

3.0 Ah

Säkerhetskoppling

SDS-plus verktygsfäste

2.6 Ah

(60 min)

Borrning med slag

Excenterroterande "Random Orbital Action"

2,0 ampere 60 min laddtid

2.0 Ah

Slag

R.O

1.5 Ah

(60 min)

Motorbroms

Integrerat utsug

1,4 ampere 60 min laddtid

1.4 Ah

Variabel hastighet

IC

plus

C T R ON LE

IC

Lågvibrerande handtag

SDS

STOP

E

HIGH LOW

Dubbelisolerad

EL

Uppfyller normer för CE-godkännande

R

Höger-/vänstergång

Spline verktygsfäste

13

13 mm sexkant verktygsfäste

30 mm sexkant verktygsfäste

32

32 mm sexkant verktygsfäste

3/4" hylstapp verktygsfäste 1,0-13 mm chuck 1/2" spindelgänga

0,8 - 6,5 mm

1,5 - 13 mm

UNF 5/8” x 16

0,8-6,5 mm chuck 1,5-13 mm chuck 5/16" spindelgänga

1,5 ampere 40 min laddtid

1.5 Ah

3,0 ampere 45 min laddtid

3.0 Ah

7.2V

7,2 volt batterispänning

9.6V

9,6 volt batterispänning

12 volt batterispänning

14.4V

14,4 volt batterispänning

18V

18 volt batterispänning

25,2 volt batterispänning

36V

36 volt batterispänning

(40 min)

(45 min)

150 mm skivdiameter

180

190

190 mm klingdiameter

305

305 mm klingdiameter

6”

L

(60 min)

(60 min)

115 4,5”

1,5 ampere 60 min laddtid 3,0 ampere 60 min laddtid

115 mm skivdiameter

180 mm skivdiameter

230

216

216 mm klingdiameter

235

235 mm klingdiameter

335

335 mm klingdiameter

355

355 mm klingdiameter

7”

9”

230 mm skivdiameter

Spår

Phillips

Pozidriv®

Torx®

Torx® med hål

Insex

Robertson fyrkant

Magnetiskt fäste

Höghastighetsstål

Diamantgranulat

Bi-Metall

HM/TC

Hårdmetall Tungsten Carbide

HSS

5


6

NOTERINGAR

Vad är en Ecoprodukt? Hitachi utvecklar sina produkter baserat på principen om att minimera miljöpåverkningen i alla led för hela produktens livslängd. Genom stränga krav på allt från val av materialkomponenter, produktionsprocess, reell användning, möjlighet till demontering och återanvändning till ansvarsfull avfallshantering, har Hitachi förpliktat sig till kontinuerlig anpassning i takt med att ny teknologi och kunskap presenteras.

Produkter som tillfredställer stränga miljökriterier är märkt med Ecosymbol

Miljöstrategi > Produkter och tjänster ska levereras med minimal miljöpåverkan > Minimera avfallsmängd genom källsortering och materialåtervinning > Undvika användning av icke förnyelsebara resurser > Aktivt påverka samarbetspartners för en miljövänlig produkthantering

Miljö och energieffektivitet i fokus - från produktion till avfallshantering Materialkomponenter

Produktion

Användning

Återanvändning Återvinning

Demontering

Ansvarsfull avfallshantering


REGISTER

MODELL

SID

A

A 25EB(N)

225

C

C 6BU2 C 6BU2K C 6BUY C 6BUYK C 6SS C 7BU2 C 7BUY C 7SS C 8FSE C 8FSHE C 9U2 C 10FSH C 12LSH C 13U C 18DSL CC 14SF CD 7SA CE 16SA CG 22EAB(LP) CG 22EAS(SLP) CG 22EAS(SP) CG 24EKB(SL) CG 24EKS(S) CG 24EKS(SL) CG 25EUS CG 25EUS(L) CG 27EJ(SLDP) CG 27EJ(SLNP) CG 27EJ(SLP) CG 27EJ(SP) CG 33EJ(S) CG 40EYA(TP) CG 47EY(T) CH 55EB3(ST) CH 55EPA(S) CH 55EPA(SM) CH 55EPC(S) CH 55EPC(SM) CH 62EA3(ST) CH 66EB3(ST) CH 78ED(CP) CH 78EC3(ST) CH 105EC(C) CJ 10DL CJ 14DSL CJ 18DSL CJ 90VST CJ 110MVA CJ 120VA CL 10D2 CM 5SB CM 9UBY CM 12Y

71 71 72 72 73 74 74 73 78 78 75 79 79 75 29 / 37 104 76 109 198 199 201 198 201 199 202 200 206 206 200 203 203 204 204 213 216 216 217 217 213 214 215 214 215 30 30 31 / 37 82 82 83 35 106 106 108

MODELL C

D

MODELL

SID

CN 16SA CNF 45U CNF 65U CR 10DL CR 13V2 CR 13VBY CR 18DSL CS 25EC(S) CS 25EPB(S) CS 33EA(30S) CS 33EB CS 33EL CS 33ET(30S) CS 40EA(33SP)

109 107 107 32 85 85 32 / 37 220 221 218 218 219 220 219

D 6SH D 10VF D 10YB D 13 D 13VB3 D 13VF D 13VG DA 200E(SP) DA 300E DB 3DL2 DB 10DL DH 14DSL DH 18DSL DH 22PG DH 24PB3 DH 24PC3 DH 24PD3 DH 24PM DH 25DAL DH 28PC DH 28PD DH 36DAL DH 40MRY DH 50MRY DM 20V DN 12DY DS 10DFL DS 12DVF3 DS 14DBL DS 14DSAL DS 14DSFL DS 14DSL DS 18DBL DS 18DSAL DS 18DSFL DS 18DSL DV 14DSL DV 16VSS DV 18DSL DV 18V

50 51 50 52 53 51 52 228 228 11 11 26 26 / 36 57 57 59 58 59 27 60 60 27 61 61 55 12 12 13 15 14 13 14 / 36 17 16 15 16 / 36 18 54 18 54

D

F G

DV 20VB2 DV 24DV DW 25EA(S) DW 25EF(SKP) DW 25EF(SRP) DW 25EG(SKPN) F 30A

SID 55 19 226 226 227 227

98 97 97 96 96 99 98 33 99 105 33 / 37 101 100 100 102 101 102 95 34

H

H 25PV H 45MRY H 60MR H 60MRV H 65SB2 H 65SD2 H 90SE

64 64 65 65 66 66 67

M

M 8V2 M 12V2

88 88

N

NC 40G NR 90AD NR 90AE NR 90GC2 NR 90GR2 NT 50AE2 NT 50GS NT 65GS NT 65M2 NV 45AE NV 90AB

P

P 20SA2

MODELL

SID

R

RB 24E RB 24EAP RB 65EF RB 100EF

223 223 224 224

S

SB 8V2 SB 10V2 SP 18VA SV 12SG SV 12SH SV 12V SV 13YA

92 92 94 90 90 91 91

U

UB 10DL UB 12D UB 12DL UB 18D UB 18DAL UB 18DL UB 18DSL UG 50Y UR 10DL UR 18DSL

38 38 39 38 38 39 39 40 10 10

V

VB 16Y

W

W 4YD W 6V4 W 6VA4 W 6VB3 WDE 1200 WDE 5000 WH 10DCL WH 10DL WH 14DBDL WH 14DCAL WH 18DBDL WP 14DSL WR 14DBDL WR 16SA(S) WR 18DBDL WR 18DSHL WR 22SA

X

X 100

86

G 13SB3 G 13SD G 13SE2 G 13SR3 G 13SS G 13VA G 13YC G 14DSL G 15YC G 15YCG G 18DSL G 18MRU G 18SCY G 18SS G 23MRU G 23SS G 23UBY GP 2S2 GP 10DL

317 286 286 281 281 294 282 282 296 292 290

7

104 / 265 48 47 47 48 110 110 20 20 21 21 23 22 24 68 24 25 68 95

86

Stickordsregister...............................................................................................................................................................................................................459-461


8

HITACHI ELVERKTYG

Kompromisslös kvalitet I Hitachis verktygsprogram förekommer inga kompromisser. Varje maskin är utvecklad för professionellt användande. Hitachi arbetar kontinuerligt med att utveckla tekniska funktioner och ergonomi ner till minsta detalj. Hitachi bygger ELVERKTYG FÖR PROFFS. Samtliga Hitachi maskiner är utvecklade för att tåla stor belastning i en professionell miljö, och dom är driftsäkra - år efter år.

Modern teknik Hitachi tillhör en av de ledande tillverkarna i världen inom flertalet av teknologiska områden och utvecklingen av nya produkter pågår ständigt samtidigt som man bibehåller den patentskyddade teknologin på allra högsta internationella nivå. Det gäller naturligtvis även också elverktyg från Hitachi. Några exempel: > Motorer: alla lindningar är epoxybelagda, statorförbindelserna är svetsade och mycket tåliga och värmebeständiga. > Motorhus: glasfiberförstärkt och härdat hölje anpassat för krävande användning. > Lager: Hitachi använder dammtäta kullager som är underhållsfria, vilket ger en lång livslängd. Kvalité är källan för fortsatt succé Hitachi elverktyg har mycket hög kvalitetskontroll genom hela produktionen. Enbart komponenter och material av högsta kvalitet används i tillverkningen. I december 1998 stod Hitachis testcenter för elverktyg klart. Här testas maskinerna innan de lämnar fabriken för att kontrollera om verktyget, dess effektivitet och maskinprestanda uppfyller kraven. Ce-märkning Alla elektriska maskiner i denna katalog uppfyller gällande normer. Produkterna överensstämmer med standard eller standardiserade dokument. Iso-certifiering Alla maskiner i denna katalog tillverkas på fabriker som är certifierade i gällande kategori under ISO 9001- och 14001-serien - den internationella kvalitetssäkringen. Garanti i 2 år Som en följd av Hitachis genomgående höga produktkvalitet, ger vi 24 månaders garanti på Hitachi el-, bensin- och batteridrivna verktyg. För Hitachi batterier och laddare gäller två års garanti för produkter inköpta efter 1/1 2010. Om eventuella fel upptäcks, repareras dessa kostnadsfritt - förutsatt att maskinen använts enligt bruksanvisningen och inte är att betrakta som normalt slitage eller på felaktig användning. Om olyckan ändå är framme, finns ett stort antal auktoriserade verkstäder runt om i landet som reparerar ditt verktyg på kortast möjligaste tid. För övriga el- och batteridrivna verktyg samt tillbehör gäller 1 års garanti. Reparation/Service All reparation och service ska ske hos auktoriserad Hitachi verkstad. Miljö i fokus Hitachi miljöklassificerar sina verktyg som också är godkända enligt Rohs-WEE och EPTAs* direktiv om förbud av kvicksilver, kadmium, bly och flamskyddsmedel PBB samt PBDE. Detta gäller alla Hitachis elverktyg släppta på marknaden efter 1/7 2006. Reservdelar för maskiner som redan finns på marknaden är undantagna från direktivet. *European Power Tool Association


HITACHI ELVERKTYG kvalitet rakt igenom Hitachi Koki är känt över hela världen som en leverantör av säkra och användarvänliga produkter inom professionella elverktyg. Företaget har över 90 års erfarenhet av forskning och tillverkning av elektromekaniska produkter. Därför kan vi erbjuda våra kunder det senaste inom metallurgi, motorteknik och elektronik. MODERN TEKNIK Hitachi tillhör en av de ledande tillverkarna i världen inom flertalet av teknologiska områden och utvecklingen av nya produkter pågår ständigt samtidigt som man bibehåller den patentskyddade teknologin på allra högsta internationella nivå. Det gäller naturligtvis även också elverktyg från Hitachi. Några exempel: Motorer: Alla lindningar är epoxybelagda, statorförbindelserna är svetsade och mycket tåliga och värmebeständiga. Motorhus: Glasfiberförstärkt och härdat hölje anpassat för krävande användning. Lager: Hitachi använder dammtäta kullager som är underhållsfria, vilket ger en lång livslängd. KVALITÉ ÄR KÄLLAN FÖR FORTSATT SUCCÉ Hitachi elverktyg har mycket hög kvalitetskontroll genom hela produktionen. Enbart komponenter och material av högsta kvalitet används i tillverkningen. I december 1998 stod Hitachis testcenter för elverktyg klart. Här testas maskinerna innan de lämnar fabriken för att kontrollera om verktyget, dess effektivitet och maskinprestanda uppfyller kraven. CE-MÄRKNING Alla elektriska maskiner i denna katalog uppfyller gällande normer. Produkterna överensstämmer med standard eller standardiserade dokument. ISO-CERTIFIERING Alla maskiner i denna katalog tillverkas på fabriker som är certifierade i gällande kategori under ISO 9001- och 14001-serien - den internationella kvalitetssäkringen. GARANTI I 2 ÅR Som en följd av Hitachis genomgående höga produktkvalitet, ger vi 24 månaders garanti på alla elektriska och batteridrivna verktyg, inköpta från och med 1 januari 2005. Om eventuella fel upptäcks, repareras dessa kostnadsfritt - förutsatt att maskinen använts enligt bruksanvisningen och inte är att betrakta som normalt slitage eller på felaktig användning. Om olyckan ändå är framme, finns ett stort antal auktoriserade verkstäder runt om i landet som reparerar ditt verktyg på kortast möjligaste tid. Den utökade garantin omfattar även Hitachi Li-ion batterier samt laddare, köpta fr o m 1/1 2010. För övrigt sortiment av el- och batteridrivna verktyg gäller 1 års garanti.

Filosofin har hela tiden varit:

"Att tillverka elverktyg som inte bara är så bra som nödvändigt, utan så bra som möjligt" Kvalitet, design, ergonomi, säkerhet och användarvänlighet i kombination med genomgripande miljötänkande har belönats med "IF Design Award" - priset fem av de sista sju åren.


10

RADIO

Radio UR 10DL > > > > >

Se info sid 41

Liten, lätt radio Både AM och FM radiofrekvens LED belysning Drivs med 10,8V batteri Idealisk för hantverkaren

Radio 10,8V UR 10DL Levereras utan batteri och laddare 10.8V

Se batterier och laddare sid 42

Radio UR 18DSL

Radio 9,6V - 18V UR 18DSL 9.6V

12V

14.4V

18V

Levereras med AC adapter men utan batteri och laddare

> Robust och allsidig radio med många funktioner och bra ljud > USB- port för laddning av mobiltelefon, AUX-port för anslutning till externa enheter, som mobil, iPod, CD-spelare mm. Anslutning för hörlurar. > Både AM och FM radiofrekvens > LCD-display med bakgrundsbelysning > Alarmfunktion > Kompakt och lätt transportabel > Kompatibel för batterier med både insticks och slide infästning med voltstyrka på 9,6V -18V > För batterier med NiCd, NiMH, Super NiMH och Li-ion cellteknologi > Drivs med batteri eller medföljande AC nätadapter > Utrustad med praktiskt bärhandtag och solida vältbyglar > Idealisk för användning på byggarbetsplatsen! Se batterier och laddare sid 42

SPECIFIKATIONER UR 10DL Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Strömkälla: Batterifäste: Voltstyrka: Cellteknologi: Frekvens (FM): Frekvens (AM): Högtalare: Mått (L x B x H): Vikt u/batteri:

60015003 4966376182145 Batteri Instick 10,8V Li-ion 87,5 - 108 MHz 522 - 1.620 kHz 40 mm / 1 1/2” 48 x 95 x 146 mm 0,2 kg

UR 18DSL Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Strömkälla: Batterifäste: Voltstyrka: Cellteknologi: Frekvens (FM): Frekvens (AM): Högtalare: Ljudeffekt:

Anslutningar: Mått (L x B x H): Vikt u/batteri:

60015001 4966376174539 Batteri / AC nätadapter Slide / Instick 9,6V - 18V NiCd / NiMH / Super NiMH / Li-ion 87,5 - 108 MHz 522 - 1.620 kHz 2 x 76 mm / 3" 9,6V = 2 x 1,4W 12V = 2 x 2,2W 14,4V = 2 x 3,2W 18V = 2 x 5W 2 x 3,5 mm AUX mini-jack 231 x 184 x 281 mm 3,3 kg


SKRUVDRAGARE

Semipower Se info sid 41

11

Skruvdragare DB 3DL2 > > > > > > > > > > > >

Mycket lätt och kompakt (endast 0,4 kg) Låg bygghöjd (endast 44 - 135 mm) Ergonomiskt gummibelagt grepp 1/4” inv. sexkant verktygsfäste Hög- och lågväxel Automatiskt spindellås Momentinställningar i 21 steg HPS batteriskyddssystem LED belysning Konverteras enkelt från rak till pistolform Max moment på 5 Nm (mjukt förband) Låg ljud- och vibrationsnivå

Se info sid 6

Skruvdragare 3,6V DB 3DL2 3.6V

(30 min)

Levereras med 2 st. 1,5Ah Li-ion batterier, batteriladdare, bits och förvaringsväska

HIGH

1.5 Ah L

R

1/4”

LOW

Skruvdragare DB 10DL > > > >

Se info sid 41

> > > > >

Mycket lätt och kompakt (endast 0,8 kg) Ergonomiskt gummibelagt grepp 1/4” inv. sexkant verktygsfäste Steglös höger- /vänstergång med konstant kraft Automatiskt spindellås Momentinställningar i 21 steg Inbyggd LED-belysning Varningslampa för låg batterinivå Max moment på 10 Nm (mjukt förband)

Se info sid 6

Skruvdragare 10,8V DB 10DL 10.8V

1.5 Ah (40 min)

L

R

STOP

Levereras med 2 st, 1,5Ah Li-ion batterier, batteriladdare, bits och förvaringsväska

1/4”

SPECIFIKATIONER DB 3DL2 Artikelnr.: GTIN-nr (EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Verktygsfäste: Kapacitet i trä/stål/aluminium: Kapacitet maskinskruv/träskruv: Momentinställningar: Varvtal obelastad (Lågväxel): Varvtal obelastad (Högväxel): Max moment (Mjukt förband): Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H x B): Vikt inkl. batteri:

60010608 4966376185900 EBM 315 / UC 3SFL Instick 30 min 1/4” inv. sexkant -/2/2 mm 5 / 3,5 x 20 mm 21 200 /min 600 /min 5 Nm <2,5 57,0 68,0 210 x 268 x 45 mm 0,4 kg

DB 10DL Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Verktygsfäste: Kapacitet i trä/stål/aluminium: Kapacitet maskinskruv/träskruv: Momentinställningar: Varvtal obelastad: Max moment (Mjukt förband): Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt inkl. batteri:

60010604 4966376161089 BCL 1015 / UC 10SFL Instick 40 min 1/4” inv. sexkant 18/-/- mm 6 / 6 x 38 mm 21 0 - 400 /min 10 Nm 0,7 70,0 81,0 147 x 197 mm 0,8 kg


12

BORRSKRUVDRAGARE

Borrskruvdragare DS 10DFL > Mycket kompakt, välbalanserad och lätt (endast 1,0 kg) > Ergonomiskt gummibelagt grepp (endast 130 mm greppomkrets) > 10 mm snabbchuck > Hög- och lågväxel > Steglös höger- vänstergång med konstant kraft > Elektronisk ”Feed Back” kraftkontroll > Momentinställningar i 21 steg > LED belysning > Max moment på hela 22 Nm (Mjukt förband)

Se info sid 41

Se info sid 6

Borrskruvdragare 10,8V DS 10DFL 10.8V

HIGH

1.5 Ah L

(40 min)

R

LOW

Levereras med 2 st, 1,5Ah Li-ion batterier, laddare och förvaringsväska

UNF

STOP

3/8” x 24

0,8 - 10 mm

Vinkelborrskruvdragare DN 12DY > Låg bygghöjd (endast 95 mm) gör maskinen idealisk för användning på otillgängliga ställen > 10 mm snabbchuck > Konstant kraftkontroll > Steglös höger- vänstergång > Motorbroms > Kan användas med både 9,6V och 12V batterier > Försedd med handledsrem > Max moment på 9 Nm (Mjukt förband)

Vinkelborrskruvdragare 12V DN 12DY 9.6V

12V

3.0 Ah

LE

UNF

IC

STOP

E

(70 min)

CT R ON

3/8” x 24

0,8 - 10 mm

L

R

Levereras med 2 st, 3,0Ah Ni-MH batterier, laddare, bits och förvaringsväska

SPECIFIKATIONER DN 12DY

DS 10DFL Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Chuckkapacitet: Spindelgänga: Kapacitet i trä/stål/aluminium: Kapacitet maskinskruv/träskruv: Momentinställningar: Varvtal obelastad (Lågväxel): Varvtal obelastad (Högväxel): Max moment (Mjukt förband): Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt inkl. batteri:

60010288 4966376175628 BCL 1015 / UC 10SFL Instick 40 min 0,8 - 10 mm 3/8” x 24 UNF 21/10/12 mm 6 / 5,5 x 63 mm 21 0 - 300 /min 0 - 1.300 /min 22 Nm 5,6 84,0 95,0 188 x 208 mm 1,0 kg

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Chuckkapacitet: Spindelgänga: Kapacitet i trä/stål/aluminium: Kapacitet maskinskruv/träskruv: Varvtal obelastad: Max moment (Mjukt förband): Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt inkl. batteri:

60010229 4966376114948 EB 1230HL / UC 14YFA Instick 70 min 0,8 - 10 mm 3/8” x 24 UNF 18/10/10 mm - / 5,1 x 40 mm 0 - 800 /min 9 Nm 1,2 65,0 76,0 305 x 95 mm 1,4 kg


BORRSKRUVDRAGARE

Semipower

13

Borrskruvdragare DS 12DVF3 > > > > > > > > >

Lätt och kompakt (endast 1,5 kg) Ergonomiskt gummibelagt grepp 10 mm snabbchuck Hög- och lågväxel Steglös höger- vänstergång Elektronisk ”Feed Back” kraftkontroll Momentinställningar i 22 steg Motorbroms Justerbar bälteskrok (5 steg) med plats för bits > Försedd med handledsrem > Max moment på hela 26 Nm > Levereras med lampa (UB 12D)

Borrskruvdragare 12V DS 12DVF3 12V

HIGH

1.5 Ah L

CT R ON LE

R

LOW

Levereras med 2 st, 1,5Ah NiMH batterier, laddare, bitsbox, lampa (UB12D) och förvaringsväska

UNF

IC

STOP

E

(30 min)

3/8” x 24

0,8 - 10 mm

Semipower Se info sid 41

Se info sid 17

Se info sid 6

Borrskruvdragare 14,4V DS 14DSFL 14.4V

L

R

UNF

IC

E

CT R ON LE

> Mycket lätt och kompakt (endast 1,6 kg) > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Slide-batteri infästning ger reducerad greppomkrets > 10 mm snabbchuck > Hög- och lågväxel > Steglös höger- vänstergång > Elektronisk ”Feed Back” kraftkontroll > Momentinställningar i 22 steg > Motorbroms > HPS batteriskyddssystem > Försedd med handledsrem och bälteskrok > Kraftig motor med max moment på 34 Nm (mjukt förband)

HIGH

1.5 Ah (40 min)

STOP

Borrskruvdragare DS 14DSFL

1/2” x 20

LOW

Levereras med 2 st 1,5Ah Li-ion slide batterier, snabbladdare och förvaringsväska

0,8 - 10 mm

SPECIFIKATIONER DS 12DVF3 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Chuckkapacitet: Spindelgänga: Kapacitet i trä/stål/aluminium: Kapacitet maskinskruv/träskruv: Momentinställningar: Varvtal obelastad (Lågväxel): Varvtal obelastad (Högväxel): Max moment (Mjukt förband): Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt inkl. batteri:

60010309 4966376182299 BCH 1215 / UC 18YGH Instick 30 min 0,8 - 10 mm 3/8” x 24 UNF 25/12/15 mm 6 / 5,8 x 63 mm 22 0 - 350 /min 0 - 1.050 /min 26 Nm 1,5 63,0 74,0 198 x 221 mm 1,5 kg

DS 14DSFL Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Chuckkapacitet: Spindelgänga: Kapacitet i trä/stål/aluminium: Kapacitet maskinskruv/träskruv: Momentinställningar: Varvtal obelastad (Lågväxel): Varvtal obelastad (Högväxel): Max moment (Mjukt förband): Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt inkl. batteri:

60010317 4966376188338 BSL 1415X / UC 18YGSL Slide 40 min 0,8 - 10 mm 3/8” x 24 UNF 32/13/13 6 / 6,0 x 75 mm 22 0 - 400 /min 0 - 1.400 /min 34 Nm <2,5 73,0 84,0 219 x 226 mm 1,6 kg


14

BORRSKRUVDRAGARE

Borrskruvdragare DS 14DSAL > Mycket lätt och kompakt (endast 1,4 kg) > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Slide-batteri infästning ger reducerad greppomkrets > 13 mm snabbchuck > Spindellås för enkelt verktygsfäste > Hög- och lågväxel > Steglös höger- vänstergång med konstant kraft > Elektronisk ”Feed Back” kraftkontroll > Momentinställningar i 22 steg > Motorbroms > HPS batteriskyddssystem > LED belysning > Försedd med handledsrem och bälteskrok > Mycket kraftig motor med max moment på hela 45 Nm (mjukt förband)

Se info sid 41

Se info sid 17

Se info sid 6

Borrskruvdragare 14,4V DS 14DSAL 14.4V

HIGH

1.5 Ah L

CT R ON LE

R

LOW

Levereras med 2 st 1,5Ah Li-ion slide batterier, snabbladdare, bits och förvaringsväska

UNF

IC

STOP

E

(40 min)

1/2” x 20 1,5 - 13 mm

Bäst i test!

enligt norska "TV2 Hjelper deg” 29/1-09

Se info sid 41

Testvinnare i den svenska tidningen "Den Moderna Hantverkaren" nr 4 -09.

Se info sid 17

Borrskruvdragare 14,4V DS 14DSL 14.4V

HIGH

3.0 Ah L

CT R ON LE

R

UNF

IC

STOP

E

(45 min)

1/2” x 20

LOW

Levereras med 2 st 3,0Ah Li-ion slide batterier, snabbladdare med kylfläkt AC/DC (230V/12V), bits och förvaringsväska

Borrskruvdragare DS 14DSL > Kompakt, välbalanserad och lätt(endast 1,7 kg) > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Slide-batteri infästning ger reducerad greppomkrets > 13 mm snabbchuck > Spindellås för enkelt verktygsbyte > Hög- och lågväxel > Steglös höger- vänstergång med konstant kraft > Elektronisk ”Feed Back” kraftkontroll > Momentinställningar i 22 steg > Motorbroms > HPS batteriskyddssystem > Batteriindikator med information om batterinivå > Försedd med handledsrem och bälteskrok > Mycket kraftig motor med max moment på hela 40 Nm (mjukt förband) > Laddare med AC/DC anslutning

1,5 - 13 mm

SPECIFIKATIONER DS 14DSAL Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Chuckkapacitet: Spindelgänga: Kapacitet i trä/stål/aluminium: Kapacitet maskinskruv/träskruv: Momentinställningar: Varvtal obelastad (Lågväxel): Varvtal obelastad (Högväxel): Max moment (Mjukt förband): Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt inkl. batteri:

60010307 4966376170135 BSL 1415X / UC 18YGSL Slide 40 min 1,5 - 13 mm 1/2” x 20 UNF 38/13/13 mm 6 / 8,0 x 75 mm 22 0 - 300 /min 0 - 1.500 /min 45 Nm 5,9 88,0 99,0 196 x 231 mm 1,4 kg

DS 14DSL Artikelnr. GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare Batterifäste Laddtid Chuckkapacitet Spindelgänga Kapacitet i trä/stål/aluminium Kapacitet maskinskruv/träskruv Momentinställningar: Varvtal obelastad (Lågväxel): Varvtal obelastad (Högväxel): Max moment (Mjukt förband): Vibrationsnivå m/s2 (3D) Ljudtrycksnivå dB (A) Ljudeffekt dB (A) Mått (L x H) Vikt inkl. batteri

60010319 4966376193417 BSL 1430 / UC 18YML2 Slide 45/120 min 1,5 - 13 mm 1/2” x 20 UNF 36/13/13 mm 6 / 6,8 x 50 mm 22 0 - 400 /min 0 - 1.400 /min 40 Nm <2,5 73,0 84,0 199 x 242 mm 1,7 kg


BORRSKRUVDRAGARE

Kolborstfri motor! Se info sid 28

Se info sid 41

Se info sid 17

Se info sid 6

Borrskruvdragare 14,4V DS 14DBL 14.4V

HIGH

3.0 Ah L

CT R ON LE

R

LOW

Levereras med 2 st 3,0Ah Li-ion slide batterier, snabbladdare med kylfläkt AC/DC (230V/12V), bits, stödhandtag och förvaringsväska

UNF

IC

STOP

E

(45 min)

1/2” x 20 1,5 - 13 mm

Semipower Se info sid 41

Se info sid 17

Borrskruvdragare 18V DS 18DSFL 18V

L

R

UNF

IC

E

CT R ON LE

Borrskruvdragare DS 14DBL > Kolborstfri motor ger 30% längre effektiv driftstid mellan laddningarna och 100 % längre livslängd > Kompakt, välbalanserad och lätt (endast 1,9 kg) > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Slide-batteri infästning ger reducerad greppomkrets > 13 mm snabbchuck > Spindellås för enkelt verktygsbyte > Hög- och lågväxel > Steglös höger- vänstergång med konstant kraft och motorbroms > Elektronisk ”Feed Back” kraftkontroll > Momentinställningar i 22 steg > HPS batteriskyddssystem > Integrerad LED-belysning > Batteriindikator med information om batterinivå > Försedd med handledsrem och bälteskrok > Mycket kraftig motor med max moment på hela 54 Nm (mjukt förband)

Borrskruvdragare DS 18DSFL > Mycket lätt och kompakt (endast 1,7 kg) > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Slide-batteri infästning ger reducerad greppomkrets > 13 mm snabbchuck > Hög- och lågväxel > Steglös höger- vänstergång > Elektronisk ”Feed Back” kraftkontroll > Momentinställningar i 22 steg > Motorbroms > HPS batteriskyddssystem > Försedd med handledsrem och bälteskrok > Kraftig motor med max moment på 41 Nm (mjukt förband)

HIGH

1.5 Ah (40 min)

STOP

15

1/2” x 20

LOW

Levereras med 2 st 1,5Ah Li-ion slide batterier, snabbladdare och förvaringsväska

1,5 - 13 mm

SPECIFIKATIONER DS 14DBL Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Chuckkapacitet: Spindelgänga: Kapacitet i trä/stål/aluminium: Kapacitet maskinskruv/träskruv: Momentinställningar: Varvtal obelastad (Lågväxel): Varvtal obelastad (Högväxel): Max moment (Mjukt förband): Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt inkl. batteri:

60010321 4966376193462 BSL 1430 / UC 18YML2 Slide 45 min 1,5 - 13 mm 1/2” x 20 UNF 50/13/13 mm 6 / 8,0 x 75 mm 22 0 - 200, 300, 350, 400 /min 0 - 900, 1.200, 1.400, 1.700 /min 54 Nm 7,0 90,0 101,0 206 x 248 mm 1,9 kg

DS 18DSFL Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Chuckkapacitet: Spindelgänga: Kapacitet i trä/stål/aluminium: Kapacitet maskinskruv/träskruv: Momentinställningar: Varvtal obelastad (Lågväxel): Varvtal obelastad (Högväxel): Max moment (Mjukt förband): Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt inkl. batteri:

60010318 4966376188376 BSL 1815X / UC 18YGSL Slide 40 min 1,5 - 13 mm 1/2” x 20 UNF 38/13/13 mm 6 / 7,0 x 50 mm 22 0 - 450 /min 0 - 1.250 /min 41 Nm <2,5 74,0 85,0 228 x 227 mm 1,7 kg


16

BORRSKRUVDRAGARE

Borrskruvdragare DS 18DSAL > Mycket lätt och kompakt (endast 1,5 kg) > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Slide-batteri infästning ger reducerad greppomkrets > 13 mm snabbchuck > Spindellås för enkelt verktygsfäste > Hög- och lågväxel > Steglös höger- vänstergång med konstant kraft > Elektronisk ”Feed Back” kraftkontroll > Momentinställningar i 22 steg > Motorbroms > HPS batteriskyddssystem > LED belysning > Försedd med handledsrem och bälteskrok > Mycket kraftig motor med max moment på hela 52 Nm (mjukt förband)

Se info sid 41

Se info sid 17

Se info sid 6

Borrskruvdragare 18V DS 18DSAL 18V

HIGH

1.5 Ah L

CT R ON LE

R

LOW

Levereras med 2 st 1,5Ah Li-ion slide batterier, snabbladdare, bits och förvaringsväska

UNF

IC

STOP

E

(40 min)

1/2” x 20 1,5 - 13 mm

Borrskruvdragare DS 18DSL Se info sid 41

Se info sid 17

Se info sid 6

Borrskruvdragare 18V DS 18DSL 18V

HIGH

3.0 Ah L

CT R ON LE

R

UNF

IC

STOP

E

(45 min)

1/2” x 20 1,5 - 13 mm

LOW

Levereras med 2 st 3,0Ah Li-ion slide batterier, snabbladdare med kylfläkt AC/DC (230V/12V), bits och förvaringsväska

> Kompakt, välbalanserad och lätt (endast 1,8 kg) > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Slide-batteri infästning ger reducerad greppomkrets > 13 mm snabbchuck > Spindellås för enkelt verktygsbyte > Hög- och lågväxel > Steglös höger- vänstergång med konstant kraft > Elektronisk ”Feed Back” kraftkontroll > Momentinställningar i 22 steg > Motorbroms > HPS batteriskyddssystem > Integrerad LED-belysning > Batteriindikator med information om batterinivå > Försedd med handledsrem och bälteskrok > Mycket kraftig motor med max moment på hela 45 Nm (mjukt förband) > Laddare med AC/DC anslutning

SPECIFIKATIONER DS 18DSAL Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Chuckkapacitet: Spindelgänga: Kapacitet i trä/stål/aluminium: Kapacitet maskinskruv/träskruv: Momentinställningar: Varvtal obelastad (Lågväxel): Varvtal obelastad (Högväxel): Max moment (Mjukt förband): Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt inkl. batteri:

60010308 4966376170227 BSL 1815X / UC 18YGSL Slide 40 min 1,5 - 13 mm 1/2” x 20 UNF 45/13/16 mm 6 / 8,0 x 100 mm 22 0 - 350 /min 0 - 1.500 /min 52 Nm 5,9 88,0 99,0 196 x 231 mm 1,5 kg

DS 18DSL Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Chuckkapacitet: Spindelgänga: Kapacitet i trä/stål/aluminium: Kapacitet maskinskruv/träskruv: Momentinställningar: Varvtal obelastad (Lågväxel): Varvtal obelastad (Högväxel): Max moment (Mjukt förband): Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt inkl. batteri:

60010320 4966376193431 BSL 1830 / UC 18YML2 Slide 45 min 1,5 - 13 mm 1/2” x 20 UNF 36/13/13 mm 6 / 8,0 x 75 mm 22 0 - 400 /min 0 - 1.400 /min 45 Nm 0,9 74,0 85,0 199 x 242 mm 1,8 kg


BORRSKRUVDRAGARE

Kolborstfri motor! Se info sid 28

Se info sid 41

Se info sid 17

Borrskruvdragare 18V DS 18DBL 18V

HIGH

3.0 Ah L

CT R ON LE

R

LOW

Levereras med 2 st 3,0Ah Li-ion slide batterier, snabbladdare med kylfläkt AC/DC (230V/12V), bits, stödhandtag och förvaringsväska

UNF

IC

STOP

E

(45 min)

1/2” x 20 1,5 - 13 mm

Borrskruvdragare DS 18DBL > Kolborstfri motor ger 30% längre effektiv driftstid mellan laddningarna och 100 % längre livslängd > Kompakt, välbalanserad och lätt (endast 2,0 kg) > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Slide-batteri infästning ger reducerad greppomkrets > 13 mm snabbchuck > Spindellås för enkelt verktygsbyte > Hög- och lågväxel > Steglös höger- vänstergång med konstant kraft > Elektronisk ”Feed Back” kraftkontroll > Momentinställningar i 22 steg > Motorbroms > HPS batteriskyddssystem > Integrerad LED-belysning > Batteriindikator med information om batterinivå > Försedd med handledsrem och bälteskrok > Mycket kraftig motor med max moment på hela 67 Nm (mjukt förband) > Laddare med AC/DC anslutning

Batterikretssäkring som skyddar batteri och maskin från överbelastning, urladdning, överladdning samt laddar varje cell separat, vilket väsentligt ökar livslängden.

HPS - HITACHI PROTECTION SYSTEM SPECIFIKATIONER DS 18DBL Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Chuckkapacitet: Spindelgänga: Kapacitet i trä/stål/aluminium: Kapacitet maskinskruv/träskruv: Momentinställningar: Varvtal obelastad (Lågväxel): Varvtal obelastad (Högväxel): Max moment (Mjukt förband): Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt inkl. batteri:

60010322 4966376193448 BSL 1830 / UC 18YML2 Slide 45 min 1,5 - 13 mm 1/2” x 20 UNF 65/13/13 mm 6 / 8,0 x 100 mm 22 0 - 200, 300, 350, 400 /min 0 - 1.000, 1.300, 1.500, 1.800 /min 67 Nm 7,0 90,0 101,0 206 x 248 mm 2,0 kg

17


18

SLAGBORRMASKIN

Slagborrmaskin DV 14DSL > Kompakt, välbalanserad och lätt (endast 1,7 kg) > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Slide-batteri infästning ger reducerad greppomkrets > 13 mm snabbchuck > Spindellås för enkelt verktygsbyte > Hög- och lågväxel > Steglös höger- vänstergång med konstant kraft > Elektronisk ”Feed Back” kraftkontroll > Urkopplingsbart slag för borrning i trä, stål, keramik etc. > Momentinställningar i 22 steg > Motorbroms > HPS batteriskyddssystem > Integrerad LED-belysning > Batteriindikator med information om batterinivå > Försedd med handledsrem och bälteskrok > Mycket kraftig motor med max moment 40 Nm (mjukt förband)

Se info sid 41

Se info sid 17

Slagborrmaskin 14,4V DV 14DSL 14.4V

HIGH

3.0 Ah L

STOP

CT R ON LE

R

LOW

Levereras med 2 st 3,0Ah Li-ion slide batterier, snabbladdare med kylfläkt, bits och förvaringsväska

UNF

IC

E

(45 min)

1/2” x 20 1,5 - 13 mm

Slagborrmaskin DV 18DSL > Kompakt, välbalanserad och lätt (endast 1,8 kg) > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Slide-batteri infästning ger reducerad greppomkrets > 13 mm snabbchuck > Spindellås för enkelt verktygsbyte > Hög- och lågväxel > Steglös höger- vänstergång med konstant kraft > Elektronisk ”Feed Back” kraftkontroll > Urkopplingsbart slag för borrning i trä, stål, keramik etc. > Momentinställningar i 22 steg > Motorbroms > HPS batteriskyddssystem > Integrerad LED-belysning > Batteriindikator med information om batterinivå > Försedd med handledsrem och bälteskrok > Mycket kraftig motor med max moment 45 Nm (mjukt förband)

Se info sid 41

Se info sid 17

Slagborrmaskin 18V DV 18DSL 18V

HIGH

3.0 Ah L

CT R ON LE

R

LOW

UNF

IC

STOP

E

(45 min)

1/2” x 20 1,5 - 13 mm

Levereras med 2 st 3,0Ah Li-ion slide batterier, snabbladdare med kylfläkt, bits och förvaringsväska

SPECIFIKATIONER DV 14DSL Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Chuckkapacitet: Spindelgänga: Kapacitet i trä/stål/aluminium/betong: Kapacitet maskinskruv/träskruv: Momentinställningar: Varvtal obelastad (Lågväxel): Varvtal obelastad (Högväxel): Slagtal obelastad (Lågväxel): Slagtal obelastad (Högväxel): Max moment (Mjukt förband): Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt inkl. batteri:

60010713 4966376164943 BSL 1430 / UC 18YRSL Slide 45 min 1,5 - 13 mm 1/2” x 20 UNF 36/13/13/14 mm 6 / 6,8 x 75 mm 22 0 - 400 /min 0 - 1.400 /min 0 - 5.600 /min 0 - 19.600 /min 40 Nm 7,8 85,0 96,0 207 x 248 mm 1,7 kg

DV 18DSL Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Chuckkapacitet: Spindelgänga: Kapacitet i trä/stål/aluminium/betong: Kapacitet maskinskruv/träskruv: Momentinställningar: Varvtal obelastad (Lågväxel): Varvtal obelastad (Högväxel): Slagtal obelastad (Lågväxel): Slagtal obelastad (Högväxel): Max moment (Mjukt förband): Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt inkl. batteri:

60010714 4966376166602 BSL 1830 / UC 18YRSL Slide 45 min 1,5 - 13 mm 1/2” x 20 UNF 36/13/13/16 mm 6 / 8,0 x 75 mm 22 0 - 400 /min 0 - 1.400 /min 0 - 5.600 /min 0 - 19.600 /min 45 Nm 14,4 89,0 100,0 207 x 248 mm 1,8 kg


SLAGBORRMASKIN

19

Slagborrmaskin DV 24DV > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Slide-batteri infästning ger reducerad greppomkrets > 13 mm snabbchuck > Hög- och lågväxel > Steglös höger- vänstergång med konstant kraft > Elektronisk ”Feed Back” kraftkontroll > Urkopplingsbart slag för borrning i trä, stål, keramik etc. > Motorbroms > Växelhus av aluminium > Mycket kraftig motor med max moment 65 Nm (mjukt förband)

Slagborrmaskin 24V DV 24DV 24V

HIGH

3.0 Ah L

CT R ON LE

R

LOW

UNF

IC

STOP

E

(70 min)

1/2” x 20 1,5 - 13 mm

Levereras med 2 st 3,0Ah slide batterier, laddare, bits, stödhandtag och förvaringsväska

SPECIFIKATIONER DV 24DV Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Chuckkapacitet: Spindelgänga: Kapacitet i trä/stål/aluminium/betong: Kapacitet maskinskruv/träskruv: Varvtal obelastad: Slagtal obelastad: Max moment (Mjukt förband): Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt inkl. batteri:

60010702 4966376098477 EB 2430HA / UC 24YFB Slide 70 min 1,5 - 13 mm 1/2” x 20 UNF 50/13/13/20 mm 8 / 8,0 x 100 mm 0 - 400, 1.750 /min 0 - 7.200, 31.500 /min 65 Nm 15,2 101,0 114,0 408 x 222 mm 4,0 kg


20

SLAGSKRUVDRAGARE

Vinkelslagskruvdragare WH 10DCL > Låg bygghöjd (endast 53 mm) gör maskinen idealisk för användning på otillgängliga ställen > Mycket lätt och kompakt (endast 1,0 kg) > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Ingen vridbelastning i hand eller underarm vid fastkörning > 1/4” inv. sexkant verktygsfäste > Steglös höger- /vänstergång med konstant kraft > Elektronisk ”Feed Back” kraftkontroll > Motorbroms > Inbyggt LED ljus > Varningslampa för låg batterinivå > Försedd med handledsrem > Max moment på 30 Nm (Hårt förband)

Se info sid 41

Se info sid 6

Vinkelslagskruvdragare 10,8V WH 10DCL 10.8V

1.5 Ah L

R

Levereras med 1 st. 1,5Ah Li-ion batteri, batteriladdare, bits och förvaringsväska

STOP

CT R ON LE

IC

E

(40 min)

1/4”

Slagskruvdragare WH 10DL > Mycket lätt och kompakt (endast 0,9 kg) > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Ingen vridbelastning i hand eller underarm vid fastkörning > 1/4” inv. sexkant verktygsfäste > Steglös höger- /vänstergång med konstant kraft > Elektronisk ”Feed Back” kraftkontroll > Motorbroms > Inbyggt LED ljus > Varningslampa för låg batterinivå > Försedd med handledsrem > Max moment på hela 105 Nm (Hårt förband)

Se info sid 41

Se info sid 6

Slagskruvdragare 10,8V WH 10DL 10.8V

1.5 Ah L

CT R ON LE

IC

E

(40 min)

1/4”

R

STOP

Levereras med 2 st. 1,5Ah Li-ion batterier, batteriladdare, bits och förvaringsväska

SPECIFIKATIONER WH 10DCL Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Verktygsfäste: Kapacitet standardbult: Kapacitet specialbult: Skruvkapacitet: Varvtal obelastad: Slagtal obelastad: Max moment (Hårt förband): Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt inkl. batteri:

60010821 4966376161867 BCL 1015 / UC 10SFL Instick 40 min 1/4” inv. sexkant M4 - M10 M4 - M8 4 - 8 mm 0 - 2.100 /min 0 - 3.000 /min 30 Nm 12,3 92,0 103,0 280 x 90 mm 1,0 kg

WH 10DL Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Verktygsfäste: Kapacitet standardbult: Kapacitet specialbult: Skruvkapacitet: Varvtal obelastad: Slagtal obelastad: Max moment (Hårt förband): Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt inkl. batteri:

60010822 4966376161416 BCL 1015 / UC 10SFL Instick 40 min 1/4” inv. sexkant M5 - M12 M5 - M10 4 - 8 mm 0 - 2.300 /min 0 - 3.000 /min 105 Nm 8,1 87,0 98,0 139 x 205 mm 0,9 kg


SLAGSKRUVDRAGARE

21

Vinkelslagskruvdragare WH 14DCAL > Låg bygghöjd (endast 95 mm) gör maskinen idealisk för användning på otilllgängliga ställen > Lätt och kompakt (endast 1,5 kg) > Ingen vridbelastning i hand eller underarm vid fastkörning > 1/4” inv. sexkant verktygsfäste > Steglös höger- /vänstergång med konstant kraft > Elektronisk ”Feed Back” kraftkontroll > Konstant varvtal > Motorbroms > HPS batteriskyddssystem > Försedd med handledsrem > Max moment på 50 Nm (Hårt förband)

Se info sid 41

Se info sid 17

Se info sid 6

Vinkelslagskruvdragare 14,4V WH 14DCAL 14.4V

3.0 Ah L

R

STOP

Levereras med 2 st 3,0Ah Li-ion batterier, snabbladdare med kylfläkt, bits och förvaringsväska

CT R ON LE

IC

E

(45 min)

1/4”

Kolborstfri motor! Se info sid 28

Se info sid 41

Se info sid 17

Slagskruvdragare 14,4V WH 14DBDL 14.4V

3.0 Ah L

CT R ON LE

IC

E

(45 min)

1/4”

R

STOP

Slagskruvdragare WH 14DBDL > Kolborstfri motor ger 30% längre effektiv driftstid mellan laddningarna och 100 % längre livslängd > Kompakt, välbalanserad och lätt (endast 1,6 kg) > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Slide-batteri infästning ger reducerad greppomkrets > Ingen vridbelastning i hand eller underarm vid fastkörning > 1/4” inv. sexkant verktygsfäste > Steglös höger- vänstergång med konstant kraft > Elektronisk ”Feed Back” kraftkontroll > Fyra inställbara varvtal/slagtal > Motorbroms > HPS batteriskyddssystem > LED belysning > Batteriindikator med information om batterinivå > Försedd med handledsrem och bälteskrok > Max moment på hela 160 Nm (hårt förband) > Laddare med AC/DC anslutning

Levereras med 2 st 3,0Ah Li-ion slide batterier, snabbladdare med kylfläkt AC/DC (230V/12V), bits, stödhandtag och förvaringsväska

SPECIFIKATIONER WH 14DCAL Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Verktygsfäste: Kapacitet standardbult: Kapacitet specialbult: Skruvkapacitet: Varvtal obelastad: Slagtal obelastad: Max moment (Hårt förband): Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt inkl. batteri:

60010820 4966376158256 BCL 1430 / UC 18YRL Instick 45 min 1/4” inv. sexkant M4 - M10 M4 - M8 4 - 8 mm 0 - 2.100 /min 0 - 3.200 /min 50 Nm 20,7 92,0 103,0 392 x 115 mm 1,6 kg

WH 14DBDL Artikelnr.: GTIN-nr (EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Verktygsfäste: Kapacitet standardbult: Kapacitet specialbult: Skruvkapacitet: Varvtal obelastad: Slagtal obelastad: Max moment (Hårt förband): Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt inkl. batteri:

60010841 4966376194544 BSL 1430 / UC 18YML2 Slide 45 min 1/4” inv. sexkant M6 - M14 M6 - M12 4 - 8 mm 0 - 500, 1.200, 2.000, 2.600 /min 0 - 3.200 /min 160 Nm 15,0 90,0 101,0 155 x 243 mm 1,6 kg


22

SLAGSKRUVDRAGARE

Se info sid 41

Se info sid 17

Slagskruvdragare 14,4V WP 14DSL (oil pulse) 14.4V

3.0 Ah

CT R ON LE

IC

E

(45 min)

1/4”

L

R

STOP

Levereras med 2 st 3,0Ah Li-ion slide batteri, snabbladdare med kylfläkt och förvaringsväska WP 14DSL är anpassad för arbeten i trä

Slagskruvdragare WP 14DSL (oil pulse) > Bästa prestandan i sin klass! > Ny oljedämpad slagmekanism > Kompakt, välbalanserad och lätt (endast 1,6 kg) > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Slide batteri-infästning ger väsentligt reducerad greppomkrets > Ingen vridbelastning i hand eller underarm vid fastkörning > Steglös höger- /vänstergång med konstant kraft och motorbroms > HPS batteriskyddssystem > Praktisk ”Save Mode” / ”Power Mode” Inställning för ”Safe mode” som ger reducerad slagstyrka (1/2 varvtalet mot normalt) och ”Power mode” som ger kraftfullare slagstyrka > Inbyggt LED ljus > Batteriindikator med information om batterinivå i tre steg som visar kvarvarande ström i batteriet > Praktisk bälteskrok > Försedd med handledsrem > Mycket kraftig motor med max moment på 30 Nm (Hårt förband)

OIL PULSE Den nya teknologin ger en kraftig reduktion av ljudnivån än hos konventionella motorer och medför också längre serviceintervaller. Den oljedämpade slagmekanismen som medför en låg ljudnivå, gör maskinen perfekt lämpad för arbeten i skolor, sjukhus, kontorslandskap etc. där hårda bullerkrav ställs

MYCKET TYSTGÅENDE MED OLJEDÄMPAD SLAGMEKANISM SPECIFIKATIONER WP 14DSL (oil pulse) Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Verktygsfäste: Kapacitet standardbult: Kapacitet specialbult: Skruvkapacitet: Varvtal obelastad: Slagtal obelastad: Max moment (Hårt förband): Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt inkl. batteri:

60010840 4966376191468 BSL 1430 / UC 18YRSL Slide 45 min 1/4” inv. sexkant M6 - M14 M6 - M12 4 - 10 mm 0 - 2.000, 2.600 /min 0 - 1.200, 1.600 /min 30 Nm 16,5 75,0 81,0 169 x 236 mm 1,6 kg


SLAGSKRUVDRAGARE

Kolborstfri motor! Se info sid 28

Se info sid 41

Se info sid 17

Slagskruvdragare 18V WH 18DBDL 18V

3.0 Ah

CT R ON LE

IC

E

(45 min)

1/4”

L

R

STOP

Levereras med 2 st 3,0Ah Li-ion slide batterier, snabbladdare med kylfläkt AC/DC (230V/12V), bits, stödhandtag och förvaringsväska

SPECIFIKATIONER WH 18DBDL Artikelnr.: GTIN-nr (EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Verktygsfäste: Kapacitet standardbult: Kapacitet specialbult: Skruvkapacitet: Varvtal obelastad: Slagtal obelastad: Max moment (Hårt förband): Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt inkl. batteri:

60010842 4966376194520 BSL 1830 / UC 18YML2 Slide 45 min 1/4” inv. sexkant M6 - M14 M6 - M12 4 - 8 mm 0 - 500, 1.200, 2.000, 2.600 /min 0 - 3.200 /min 165 Nm 15,1 91,0 102,0 155 x 243 mm 1,7 kg

23

Slagskruvdragare WH 18DBDL > Kolborstfri motor ger 30% längre effektiv driftstid mellan laddningarna och 100 % längre livslängd > Kompakt, välbalanserad och lätt (endast 1,7 kg) > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Slide-batteri infästning ger reducerad greppomkrets > Ingen vridbelastning i hand eller underarm vid fastkörning > 1/4” inv. sexkant verktygsfäste > Steglös höger- vänstergång med konstant kraft > Elektronisk ”Feed Back” kraftkontroll > Fyra inställbara varvtal/slagtal > Motorbroms > HPS batteriskyddssystem > LED belysning > Batteriindikator med information om batterinivå > Försedd med handledsrem och bälteskrok > Max moment på hela 165 Nm (hårt förband) > Laddare med AC/DC anslutning


24

MUTTERDRAGARE

Kolborstfri motor! Se info sid 28

Se info sid 41

Se info sid 17

Mutterdragare 14,4V WR 14DBDL 14.4V

3.0 Ah L

R

STOP

Levereras med 2 st 3,0Ah Li-ion slide batterier, snabbladdare med kylfläkt AC/DC (230V/12V), bits, stödhandtag och förvaringsväska

CT R ON LE

IC

E

(45 min)

1/2”

Kolborstfri motor! Se info sid 28

Se info sid 41

Se info sid 17

Mutterdragare 18V WR 18DBDL 18V

3.0 Ah L

CT R ON LE

IC

E

(45 min)

1/2”

R

STOP

Levereras med 2 st 3,0Ah Li-ion slide batterier, snabbladdare med kylfläkt AC/DC (230V/12V), bits, stödhandtag och förvaringsväska

Mutterdragare WR 14DBDL > Kolborstfri motor ger 30% längre effektiv driftstid mellan laddningarna och 100 % längre livslängd > Kompakt, välbalanserad och lätt(endast 1,6 kg) > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Slide-batteri infästning ger reducerad greppomkrets > Ingen vridbelastning i hand eller underarm vid fastkörning > 1/2” fyrkant verktygsfäste > Steglös höger- vänstergång med konstant kraft > Elektronisk ”Feed Back” kraftkontroll > Fyra inställbara varvtal/slagtal > Motorbroms > HPS batteriskyddssystem > LED belysning > Batteriindikator med information om batterinivå > Försedd med handledsrem och bälteskrok > Max moment på hela 230 Nm (hårt förband) > Laddare med AC/DC anslutning

Mutterdragare WR 18DBDL > Kolborstfri motor ger 30% längre effektiv driftstid mellan laddningarna och 100 % längre livslängd > Kompakt, välbalanserad och lätt (endast 1,7 kg) > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Slide-batteri infästning ger reducerad greppomkrets > Ingen vridbelastning i hand eller underarm vid fastkörning > 1/2” fyrkant verktygsfäste > Steglös höger- vänstergång med konstant kraft > Elektronisk ”Feed Back” kraftkontroll > Fyra inställbara varvtal/slagtal > Motorbroms > HPS batteriskyddssystem > LED belysning > Batteriindikator med information om batterinivå > Försedd med handledsrem och bälteskrok > Max moment på hela 250 Nm (hårt förband) > Laddare med AC/DC anslutning

SPECIFIKATIONER WR 14DBDL Artikelnr.: GTIN-nr (EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Verktygsfäste: Kapacitet standardbult: Kapacitet specialbult: Varvtal obelastad: Slagtal obelastad: Max moment (Hårt förband): Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt inkl. batteri:

60010525 4966376194551 BSL 1430 / UC 18YML2 Slide 45 min 1/2” fyrkant M10 - M16 M8 - M14 0 - 500, 1.200, 2.000, 2.600 /min 0 - 3.200 /min 230 Nm 17,0 94,0 105,0 160 x 243 mm 1,6 kg

WR 18DBDL Artikelnr.: GTIN-nr (EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Verktygsfäste: Kapacitet standardbult: Kapacitet specialbult: Varvtal obelastad: Slagtal obelastad: Max moment (Hårt förband): Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt inkl. batteri:

60010526 4966376194537 BSL 1830 / UC 18YML2 Slide 45 min 1/2” fyrkant M10 - M18 M8 - M14 0 - 500, 1.200, 2.000, 2.600 /min 0 - 3.200 /min 250 Nm 17,1 95,0 106,0 160 x 243 mm 1,7 kg


MUTTERDRAGARE

25

Mutterdragare WR 18DSHL > Mycket stark maskin i tungviktssegmentet med max moment på hela 480 Nm (hårt förband)! > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Slide-batteri infästning ger reducerad greppomkrets > Stor, lätt tillgänglig brytare > Ingen vridbelastning i hand eller underarm vid fastkörning > 1/2” fyrkant verktygsfäste > Höger- vänstergång med konstant kraft > HPS batteriskyddssystem > Batteriindikator med information om batterinivå > Laddare med AC/DC anslutning

Se info sid 41

Se info sid 17

Mutterdragare 18V WR 18DSHL 18V

3.0 Ah

CT R ON LE

IC

E

(45 min)

1/2”

L

R

STOP

Levereras med 2 st 3,0Ah Li-ion slide batterier, snabbladdare med kylfläkt AC/DC (230V/12V), bits, stödhandtag och förvaringsväska

SPECIFIKATIONER WR 18DSHL Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Verktygsfäste: Varvtal obelastad: Slagtal obelastad: Max moment (Hårt förband): Mått (L x H): Vikt inkl. batteri:

60010527 4966376195121 BSL 1830 / UC 18YML2 Slide 45 min 1/2” fyrkant 1.500 /min 2.000 /min 480 Nm 263 x 295 mm 3,4 kg

Se krafthylsor sid 150 - 153


26

BORRHAMMARE

Borrhammare DH 14DSL Se info sid 41

Se info sid 17

Se info sid 6

Borrhammare 14,4V DH 14DSL 14.4V

3.0 Ah (45 min)

L

R

STOP

SDS plus

Levereras med 2 st 3,0AH Li-ion slide batterier, snabbladdare med kylfläkt, djupstopp, stödhandtag och förvaringsväska

> Mycket kompakt, välbalanserad och stark (endast 2,1 kg) > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Slide-batteri infästning ger reducerad greppomkrets > SDS-plus verktygsfäste > Steglös höger- vänstergång med konstant kraft > Elektronisk ”Feed Back” kraftkontroll > Elektroniskt konstant varvtal > Motorbroms > Urkopplingsbart slag för borrning i trä, stål, keramik etc > HPS batteriskyddssystem > Praktisk ”Save Mode” / ”Power Mode” Inställning för ”Save mode” som ger reducerad slagstyrka (1/2 varvtalet mot normalt) och ”Power mode” som ger kraftfullare slagstyrka > LED belysning > Batteriindikator med information om batterinivå > Försedd med handledsrem > Kraftig motor med slagenergi på hela 1,4 Joule

Borrhammare DH 18DSL Se info sid 41

Se info sid 17

Se info sid 6

Borrhammare 18V DH 18DSL 18V

3.0 Ah (45 min)

SDS plus

SPECIFIKATIONER

L

R

STOP

Levereras med 2 st 3,0AH Li-ion slide batterier, snabbladdare med kylfläkt, djupstopp, stödhandtag och förvaringsväska

> Mycket kompakt, välbalanserad och stark (endast 2,2 kg) > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Slide-batteri infästning ger reducerad greppomkrets > SDS-plus verktygsfäste > Steglös höger- vänstergång med konstant kraft > Elektronisk ”Feed Back” kraftkontroll > Elektroniskt konstant varvtal > Motorbroms > Urkopplingsbart slag för borrning i trä, stål, keramik etc. > HPS batteriskyddssystem > Praktisk ”Save Mode” / ”Power Mode” Inställning för ”Save mode” som ger reducerad slagstyrka (1/2 varvtalet mot normalt) och ”Power mode” som ger kraftfullare slagstyrka > LED belysning > Batteriindikator med information om batterinivå > Försedd med handledsrem > Kraftig motor med slagenergi på hela 1,4 Joule

DH 14DSL Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Verktygsfäste: Kapacitet i trä/stål/betong: Varvtal obelastad: Slagtal obelastad: Slagenergi: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt inkl. batteri:

60010123 4966376165162 BSL 1430 / UC 18YRSL Slide 45 min SDS-plus 18/13/16 mm 0 - 750, 1.500 /min 0 - 3.100, 6.200 /min 1,4 Joule 10,8 86,0 97,0 276 x 263 mm 2,1 kg

Se hammarborr sid 137 - 143

DH 18DSL Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Verktygsfäste: Kapacitet i trä/stål/betong: Varvtal obelastad: Slagtal obelastad: Slagenergi: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt inkl. batteri:

60010124 4966376166015 BSL 1830 / UC 18YRSL Slide 45 min SDS-plus 18/13/16 mm 0 - 750, 1.500 /min 0 - 3.100, 6.200 /min 1,4 Joule 10,8 86,0 97,0 276 x 263 mm 2,2 kg


KOMBIHAMMARE

27

Kombihammare DH 25DAL Se info sid 41

Se info sid 17

Se info sid 6

Kombihammare 25,2V DH 25DAL 25.2V

3.0 Ah L

(60 min)

R

Levereras med 2 st. 3,0Ah Li-ion slide batterier, fläktkyld snabbladdare, djupanhåll, stödhandtag och förvaringsväska

STOP

SDS plus

> Högsta borrsjunkhastighet och avverkningskapacitet i sin klass! > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Slide-batteri infästning > SDS-plus verktygsfäste > Snabbfäste för borr och mejslar > Steglös höger- vänstergång med konstant kraft > Elektronisk ”Feed Back” kraftkontroll > Motorbroms > ”3-mode” funktion (borrning, borrning med slag samt mejsling) > Urkopplingsbart slag för borrning i trä, stål, keramik etc. > HPS batteriskyddssystem > Praktisk ”Save Mode” / ”Power Mode” inställning för ”Save mode” som ger reducerad slagstyrka (1/2 varvtalet mot normalt) och ”Power mode” som ger kraftfullare slagstyrka > Borrar upp till 30% fler hål per laddning än motsvarande modeller > Kraftig motor med slagenergi på hela 2,8 Joule

Kombihammare DH 36DAL Se info sid 41

Se info sid 17

Se info sid 6

Kombihammare 36V DH 36DAL 36V

2.6 Ah L

(80 min)

SDS plus

R

STOP

Levereras med 2 st. 2,6Ah Li-ion slide batterier, snabbladdare med kylfläkt, djupanhåll, stödhandtag och förvaringsväska

> Högsta borrsjunkhastighet och avverkningskapacitet i sin klass! > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Slide-batteri infästning > SDS-plus verktygsfäste > Snabbfäste för borr och mejslar > Steglös höger- vänstergång med konstant kraft > Elektronisk ”Feed Back” kraftkontroll > Motorbroms > ”3-mode” funktion (borrning, borrning med slag samt mejsling) > Urkopplingsbart slag för borrning i trä, stål, keramik etc. > HPS batteriskyddssystem > Praktisk ”Save Mode” / ”Power Mode” inställning för ”Save mode” som ger reducerad slagstyrka (1/2 varvtalet mot normalt) och ”Power mode” som ger kraftfullare slagstyrka > Borrar upp till 30% fler hål per laddning än motsvarande modeller > Kraftig motor med slagenergi på hela 2,8 Joule Se hammarborr och mejslar sid 137 - 149

SPECIFIKATIONER DH 25DAL Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Verktygsfäste: Kapacitet i trä/stål/betong: Varvtal obelastad: Slagtal obelastad: Slagenergi: Urkopplingsbart slag/rotation: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt inkl. batteri:

60010117 4966376153244 BSL 2530 / UC 36YRL Slide 60 min SDS-plus 30/13/26 mm 0 - 550, 1.100 /min 0 - 2.250, 4.500 /min 2,8 Joule Ja/Ja 16,7 92,0 103,0 322 x 192 mm 3,6 kg

DH 36DAL Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Verktygsfäste: Kapacitet i trä/stål/betong: Varvtal obelastad: Slagtal obelastad: Slagenergi: Urkopplingsbart slag/rotation: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt inkl. batteri:

60010115 4966376153244 BSL 2530 / UC 36YRL Slide 80 min SDS-plus 30/13/26 mm 0 - 550, 1.100 /min 0 - 2.250, 4.500 /min 2,8 Joule Ja/Ja 18,6 92,0 103,0 322 x 214 mm 4,0 kg


28

KOLBORSTFRI MOTOR = INTELLIGENT ELEKTRONISK TEKNOLOGI

Hitachi har marknadens bredaste verktygssortiment med kolborstfria motorer!

Hitachi har utvecklat en ny generation verktyg med intelligent elektronisk teknologi. Nu kan du arbeta kontinuerligt med färre tidsavbrott för batteribyte och laddning. Den kolborstfria motorn reducerar elektrisk förlust, är mer dammtålig och har längre serviceintervaller. Detta ger dubbelt så lång livslängd för motorn och upp till 30% längre gångtid per laddning.

KOLBORSTFRI MOTOR = INTELLIGENT ELEKTRONISK TEKNOLOGI


CIRKELSÅG

29

Cirkelsåg C 18DSL > Välbalancerad cirkelsåg med hög sågkapacitet (57/40 mm) > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Slide-batteri infästning > 165 mm klingdiameter (30 mm håldiameter) > Spindellås för enklare klingbyte > Elektrisk motorbroms för säkrare användning > Säkerhetsbrytare > Sågbord av stål > Växelhus/övre klingskydd i magnesium > Enkel justering av gervinkel (0 - 45°) > LED belysning > HPS batteriskyddssystem > Batteriindikator med information om batterinivå

Se info sid 41

Se info sid 17

Se info sid 6

Cirkelsåg 18V C 18DSL 18V

3.0 Ah

STOP

SP

(45 min)

165

Levereras med 2 st 3,0Ah Li-ion slide batterier, snabbladdare med kylfläkt, sågklinga(24T), nyckel, parallellanslag och förvaringsväska Se sågklingor sid 154 - 155

TILLBEHÖR CIRKELSÅG Parallellanslag Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120145

4966375178651

C18DSL

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

66330274

4966375697848

C18DSL

Förvaringsväska

SPECIFIKATIONER C 18DSL Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Klingdiameter: Håldiameter klinga Sågdjup vid 90°: Sågdjup vid 45°: Varvtal obelastad: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt inkl. batteri:

60010907 4966376167715 BSL 1830 / UC 18YRSL Slide 45 min 165 mm 30 mm 57 mm 40 mm 3. 400 /min 2,0 92,0 103,0 365 x 202 mm 3,2 kg


30

STICKSÅG

Sticksåg CJ 10DL > Låg bygghöjd gör maskinen idealisk för användning på otillgängliga ställen > Mycket lätt och kompakt (endast 1,2 kg) > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Snabbfäste (standardfäste) för blad enkelt och snabbt byte utan verktyg > Steglöst variabelt slagtal > Motorbroms för säkrare användning > Försedd med startspärrsknapp > LED belysning > Varningslampa för låg batterinivå

Se info sid 41

Se info sid 6

Sticksåg 10,8V CJ 10DL 10.8V

1.5 Ah

Levereras med 2 st. 1,5Ah Li-ion batterier, batteriladdare, sticksågblad och förvaringsväska

STOP

(40 min)

Sticksåg CJ 14DSL > > > > >

Se info sid 41

Se info sid 17

Se info sid 6

Sticksåg 14,4V CJ 14DSL 14.4V

3.0 Ah (45 min)

STOP

Levereras med 2 st 3,0Ah Li-ion slide batterier, fläktkyld batteriladdare, sticksågblad, splitterskydd, säkerhetsskydd, nyckel och förvaringsväska

> > > > > > > > > > > >

Kompakt, välbalanserad och lätt (endast 2,3 kg) Ergonomiskt gummibelagt grepp Slide-batteri infästning Stark motor och hög sågkapacitet Snabbfäste (standardfäste) för blad enkelt och snabbt byte utan verktyg Elektronisk ”Feed Back” kraftkontroll Steglöst variabelt slagtal Motorbroms för säkrare användning Försedd med startspärrsknapp Transparent skydd i framkant 4 pendelinställningar Sågbord i gjuten aluminium Enkel justering av gervinkel (0 - 45°) LED belysning HPS batteriskyddssystem Mycket effektivt spånblås Batteriindikator med information om batterinivå

SPECIFIKATIONER CJ 10DL Artikelnr. GTIN-nr.(EAN) Batteri / laddare Batterifäste Laddtid Kapacitet i trä/stål Minsta kapradie Slagtal obelastad Slaglängd Snabbfäste för blad Vibrationsnivå m/s2 (3D) Ljudtrycksnivå dB (A) Ljudeffekt dB (A) Mått (L x H) Vikt inkl. batteri

60011109 4966376181247 BCL 1015 / UC 10SFL Instick 40 min 50/4 mm 25 mm 0 - 2.700 /min 13 mm Ja 8,7 78,0 89,0 197 x 349 mm 1,2 kg

CJ 14DSL Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Kapacitet i trä/stål: Max geringsvinkel: Minsta kapradie: Slagtal obelastad: Slaglängd: Snabbfäste för blad: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt inkl. batteri:

60011105 4966376164844 BSL 1430 / UC 18YRSL Slide 45 min 135/10 mm 0 - 45° höger/vänster 25 mm 0 - 2.400 /min 26 mm Ja 8,0 84,0 95,0 268 x 213 mm 2,3 kg


STICKSÅG

31

Sticksåg CJ 18DSL > > > > >

Se info sid 41

Se info sid 17

Se info sid 6

Sticksåg 18V CJ 18DSL 18V

3.0 Ah (45 min)

STOP

Levereras med 2 st 3,0Ah Li-ion slide batterier, fläktkyld batteriladdare, sticksågblad, splitterskydd, säkerhetsskydd, nyckel och förvaringsväska

> > > > > > > > > > > >

Kompakt, välbalanserad och lätt (endast 2,4 kg) Ergonomiskt gummibelagt grepp Slide-batteri infästning Stark motor och hög sågkapacitet Snabbfäste (standardfäste) för blad enkelt och snabbt byte utan verktyg Elektronisk ”Feed Back” kraftkontroll Steglöst variabelt slagtal Motorbroms för säkrare användning Försedd med startspärrsknapp Transparent skydd i framkant 4 pendelinställningar Sågbord i gjuten aluminium Enkel justering av gervinkel (0 - 45°) LED belysning HPS batteriskyddssystem Mycket effektivt spånblås Batteriindikator med information om batterinivå

Se sticksågblad sid 158 - 167

TILLBEHÖR STICKSÅG Parallellanslag

Artikelnr.:

60120668 4966375135586 Levereras med fästskruv

CJ14DSL / CJ18DSL

Sula

Artikelnr.:

Passar till:

GTIN-nr.(EAN):

GTIN-nr.(EAN):

60120671

Sula

Artikelnr.:

CJ14DSL / CJ18DSL GTIN-nr.(EAN):

60120670 Artikelnr.:

Spånskydd

Passar till:

Passar till: CJ14DSL / CJ18DSL

GTIN-nr.(EAN):

95328347

Passar till: CJ14DSL / CJ18DSL

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120664

4966375317425

CJ14DSL / CJ18DSL

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120666

4966375317432

CJ14DSL / CJ18DSL

Splitterskydd

Spånsugsadapter

SPECIFIKATIONER CJ 18DSL Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Kapacitet i trä/stål: Max geringsvinkel: Minsta kapradie: Slagtal obelastad: Slaglängd: Snabbfäste för blad: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt inkl. batteri:

60011107 4966376165780 BSL 1830 / UC 18YRSL Slide 45 min 135/10 mm 0 - 45° höger/vänster 25 mm 0 - 2.400 /min 26 mm Ja 8,0 84,0 95,0 277 x 213 mm 2,4 kg


32

TIGERSÅG

Tigersåg CR 10DL > > > >

Se info sid 41

> > > > >

Låg bygghöjd (endast 70 mm) Mycket lätt och kompakt (endast 1,2 kg) Ergonomiskt gummibelagt grepp Enkelt och snabbt bladbyte med snabbfäste Steglöst variabelt slagtal för sågning i olika material Motorbroms för säkrare användning Försedd med startspärrsknapp LED belysning Varningslampa för låg batterinivå

Se info sid 6

Tigersåg 10,8V CR 10DL 10.8V

1.5 Ah

STOP

(40 min)

Levereras med 2 st. 1,5Ah Li-ion batterier, batteriladdare, tigersågblad och förvaringsväska

Tigersåg CR 18DSL > > > > >

Se info sid 41

Se info sid 17

> > > > > Se info sid 6

Kompakt och välbalanserad Ergonomiskt gummibelagt grepp Slide-batteri infästning Stark motor och hög sågkapacitet Steglöst variabelt slagtal för sågning i olika material Enkelt och snabbt bladbyte med snabbfäste 180° vändbart blad Motorbroms för säkrare användning HPS batteriskyddssystem Batteriindikator med information om batterinivå

Tigersåg 18V CR 18DSL 18V

3.0 Ah (45 min)

STOP

Levereras med 2 st 3,0Ah Li-ion slide batterier, fläktkyld batteriladdare, tigersågblad, nyckel och förvaringsväska Se tigersågblad sid 168 - 176

SPECIFIKATIONER CR 10DL Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Kapacitet i trä/stål: Kapacitet i stålrör: Slagtal obelastad: Slaglängd: Snabbfäste för blad: Vändbart blad: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt inkl. batteri:

60011007 4966376167104 BCL 1015 / UC 10SFL Instick 40 min 50/4 mm 25 mm 0 - 2.700 /min 13 mm Ja 180° 8,7 78,0 89,0 197 x 349 mm 1,2 kg

CR 18DSL Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Kapacitet i trä/stål: Kapacitet i stålrör Slagtal obelastad: Slaglängd: Snabbfäste för blad: Vändbart blad: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt inkl. batteri:

60011009 4966376167487 BSL 1830 / UC 18YRSL Slide 45 min 90/10 mm 90 mm 0 - 2.100 /min 28 mm Ja 180° 13,0 82,0 93,0 434 x 221 mm 3,4 kg


VINKELSLIP

33

Vinkelslip G 14DSL > Kompakt, välbalanserad och lätt (endast 1,8 kg) > Ergonomiskt gummibelagt grepp (greppomkrets endast 182 mm) > Slide-batteri infästning > 115 mm skivdiameter > Spindellås för enkelt skivbyte > Justerbart sprängskydd > Lågt växelhus för optimal åtkomst > Stödhandtag kan placeras både på vänster och höger sida > HPS batteriskyddssystem > Batteriindikator med information om batterinivå

Se info sid 41

Se info sid 17

Se info sid 6

Vinkelslip 14,4V G 14DSL 14.4V

3.0 Ah

SP

115 4,5”

(45 min)

Levereras med 2 st 3,0Ah Li-ion slide batterier, fläktkyld batteriladdare, slipskiva, stödhandtag, haknyckel och förvaringsväska

Vinkelslip G 18DSL > Kompakt, välbalanserad och lätt (endast 1,9 kg) > Ergonomiskt gummibelagt grepp (greppomkrets endast 182 mm) > Slide-batteri infästning > 115 mm skivdiameter > Spindellås för enkelt skivbyte > Justerbart sprängskydd > Lågt växelhus för optimal åtkomst > Stödhandtag kan placeras både på vänster och höger sida > HPS batteriskyddssystem > Batteriindikator med information om batterinivå

Se info sid 41

Se info sid 17

Se info sid 6

Vinkelslip 18V G 18DSL 18V

3.0 Ah

SP

(45 min)

115 4,5”

Levereras med 2 st 3,0Ah Li-ion slide batterier, fläktkyld batteriladdare, slipskiva, stödhandtag, haknyckel och förvaringsväska Se diamantkapskiva, kap- och slipskiva sid 189 - 195

SPECIFIKATIONER G 14DSL Artikelnr. GTIN-nr (EAN) Batteri / laddare Batterifäste Laddtid Skivdiameter Håldiameter Spindelgänga Max moment (Mjukt förband) Varvtal obelastad Vibrationsnivå m/s2 (3D) Ljudtrycksnivå dB (A) Ljudeffekt dB (A) Greppomkrets Mått (L x H) Vikt inkl. batteri

60016005 4966376165056 BSL 1430 / UC 18YRSL Slide 45 min 115 mm 22,2 mm M14 1,06 Nm 9.300 /min 5,0 81,0 92,0 182 mm 293 x 129 mm 1,8 kg

G 18DSL Artikelnr. GTIN-nr (EAN) Batteri / laddare Batterifäste Laddtid Skivdiameter Håldiameter Spindelgänga Max moment (Mjukt förband) Varvtal obelastad Vibrationsnivå m/s2 (3D) Ljudtrycksnivå dB (A) Ljudeffekt dB (A) Greppomkrets Mått (L x H) Vikt inkl. batteri

60016008 4966376165902 BSL 1830 / UC 18YRSL Slide 45 min 115 mm 22,2 mm M14 1,06 Nm 9.100 /min 5,0 81,0 92,0 182 mm 296 x 129 mm 1,9 kg


34

RAKSLIP

Semipower Se info sid 41

Rakslip GP 10DL > Mycket funktionell rakslip med många användningsområden > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Låg bygghöjd för optimal åtkomst (endast 48 mm) > Spindellås > Variabelt varvtal för optimal användning i olika material > Inbyggd LED-belysning > Mycket hög sliphastighet > Försedd med 3,2 mm spännhylsa > Låg ljud- och vibrationsnivå > Levereras med tillbehörssats i 40 delar

Rakslip 10,8V GP 10DL 10.8V

1.5 Ah (40 min)

SP

Levereras med 1 st. 1,5Ah Li-ion batteri, batteriladdare, tillbehörssats (40 delar) och förvaringsväska

TILLBEHÖR RAKSLIP Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Antal delar:

Passar till:

66753948 66753949

8717574023015 8717574023039

220 397

GP10DL GP10DL

SPECIFIKATIONER GP 10DL Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Verktygsfäste (spännhylsa): Varvtal obelastad: Mått (L x H): Vikt inkl. batteri:

60016011 4966376181063 BCL 1015 / UC 10SFL Instick 40 min 3,2 mm 5.000 - 35.000 /min 208 x 90 mm 0,46 kg


GÄNGSTÅNGSKAP

35

Gängstångskap CL 10D2 > Specialmaskin för kapning av gängstång mm utan att deformera gängorna > Snabba och rena kap (M6-M10) utan gnistor, spån eller ljud > Auto-return av kapmekanism förhindrar att kniven blockeras och därmed inte går i retur > Ca. 620 kap pr. batteriladdning (M10) > Kaptid M10 endast 2,3 sek > Fäste för parallellanslag > Vändbara skär > Upphängningsbygel > Kapskären är tillverkade av specialstål för lång livslängd > Säkerhetsbrytare

Gängstångskap 12V CL 10D2 12V

3.0 Ah (70 min)

L

R

Levereras med 1 st. 3,0Ah NiMH batteri, batteriladdare, kapskär, gängsnitt (M8), nyckel och förvaringsväska

STOP

TILLBEHÖR GÄNGSTÅNGSKAP Gängsnitt

Knivsats

Förvaringslåda

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Passar till:

60120070 60120071 60120069

4966375215165 4966375215172 4966375215189

M6 M8 M10

CL10D2 / CL14DSL CL10D2 / CL14DSL CL10D2 / CL14DSL

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Passar till:

60120110 60120111 60120109

26267005 26266999 26266981

M6 M8 M10

CL10D2 CL10D2 CL10D2

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Material:

Passar till:

60120672

27149665

Hårdplast

CL10D2

SPECIFIKATIONER CL 10D2 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Kapkapacitet: Varvtal obelastad: Kaphastighet: Antal kap per. laddning: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt inkl. batteri:

60012001 4966376099597 EB 1230H / UC 14YFA Instick 70 min M6, M8 och M10 30 /min ca. 2,3 sek (M10) ca. 620 (M10) 0,4 66,0 77,0 172 x 281 mm 3,2 kg

4966375215110 4966375215127 4966375215134

4966375303787


36

TOOL ONLY

TOOL ONLY Idealiskt för dig som redan har ett batteridrivet komplett Hitachiverktyg.

Utvidga din maskinpark VI HAR VERKTYGEN – DU VET DITT BEHOV Olika maskiner, samma batteri och laddare

KOMPABILITET*

Levereras utan batteri, laddare och förvaringsväska

ETT PRISVÄRT ALTERNATIV!

TOOL ONLY – FÖR FLER ALTERNATIV *Gäller endast maskiner med slide-batteri infästning

Borrskruvdragare 14,4V DS 14DSL (Endast maskin)

Borrskruvdragare 18V DS 18DSL (Endast maskin)

Slagskruvdragare 18V WH 18DBDL (Endast maskin)

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batterifäste:

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batterifäste:

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batterifäste:

60010296 4966376164752 Slide

DS 14DSL - Se sid 14 för mer information

60010301 4966376166855 Slide

DS 18DSL - Se sid 16 för mer information

60010844 4966376184361 Slide

WH 18DBDL - Se sid 23 för mer information


TOOL ONLY

Mutterdragare 18V WR 18DBDL (Endast maskin)

Borrhammare 18V DH 18DSL (Endast maskin)

Cirkelsåg 18V C 18DSL (Endast maskin)

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batterifäste:

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batterifäste:

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batterifäste:

60010528 4966376184507 Slide

60010126 4966376165957 Slide

37

60010908 4966376167722 Slide

WR 18DBDL - Se sid 24 för mer information

DH 18DSL - Se sid 26 för mer information

C 18DSL - Se sid 29 för mer information

Sticksåg 18V CJ 18DSL (Endast maskin)

Tigersåg 18V CR 18DSL (Endast maskin)

Vinkelslip 18V G 18DSL (Endast maskin)

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batterifäste:

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batterifäste:

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batterifäste:

60011108 4966376165728 Slide

CJ 18DSL - Se sid 31 för mer information

60011010 4966376167470 Slide

CR 18DSL - Se sid 32 för mer information

60016007 4966376165834 Slide

G 18DSL - Se sid 33 för mer information


LAMPA

38

Lampa 10,8V UB 10DL 10.8V

Lampa 14,4V / 18V UB 18D

Lampa 9,6V / 12V UB 12D 9.6V

12V

14.4V

18V

Lampa 14,4V / 18V UB 18DAL 14.4V

18V

Lampa UB 10DL

Lampa UB 12D

Lampa UB 18D

Lampa UB 18DAL

> Ljusstark och lätt (endast 170 g) > Står stadigt på plant underlag > Justerbart huvud (180°) > Brinntid på hela 4,5 timmar (med 3,0Ah batteri) pr. laddning > Varningslampa för låg batterinivå > Försedd med bärrem > Kan drivas med 10,8V batterier > Batteri och laddare säljes separat

> Ljusstark och lätt (endast 280 g) > Står stadigt på plant underlag > Justerbart huvud (110°) i 5 positioner > Brinntid på hela 3 timmar (med 3,0Ah batteri) pr. laddning > Försedd med bärrem > Kan drivas med både 9,6V och 12V batterier > Batteri och laddare säljes separat > Levereras med extra glödlampa

> Ljusstark och lätt (endast 300 g) > Står stadigt på plant underlag > Justerbart huvud (110˚) i 5 positioner > Brinntid på hela 4,5 timmar (med 3,0Ah batteri) pr. laddning > Försedd med bärrem > Kan drivas med både 14,4V och 18V batterier > Batteri och laddare säljes separat > Levereras med extra glödlampa

> Ljusstark och lätt (endast 350 g) > Står stadigt på plant underlag > Justerbart huvud (110°) i 5 positioner > ”Slide” batterifäste > Brinntid på hela 4,5 timmar (med 3,0Ah batteri) pr. laddning > Försedd med bärrem > Kan drivas med både 14,4V och18V batterier > Batteri och laddare säljes separat > Levereras med extra glödlampa

SPECIFIKATIONER Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batterifäste: Batterikompatibel: Justerbart huvud: Användartid per. laddning: Mått (L x B x H): Vikt u/batteri:

UB 10DL

UB 12D

UB 18D

UB 18DAL

60010408 4966376170838 Instick 10,8V 180° 4,5 timmar 58 x 50 x 182 mm 0,17 kg

60010403 4966376139569 Instick 9,6V / 12V 110° 3 timmar 89 x 80 x 252 mm 0,28 kg

60010402 4966376139583 Instick 14,4V / 18V 110° (5 positioner) 4,5 timmar 85 x 80 x 252 mm 0,30 kg

60010407 4966376165292 Slide 14,4V / 18V 110° (5 positioner) 4,5 timmar 85 x 82 x 274 mm 0,35 kg


LAMPA

Lysrörslampa 14,4V / 18V UB 18DL

Lysrörslampa 9,6V / 12V UB 12DL 9.6V

12V

14.4V

39

Lysrörslampa 14,4V / 18V UB 18DSL

18V

14.4V

18V

Lysrörslampa UB 12DL

Lysrörslampa UB 18DL

Lysrörslampa UB 18DSL

> Praktisk och smidig lysrörslampa (endast 400 g) > Står stadigt på plant underlag > Kombinerad med både fluoriserande ljus och LED ljus > Kopplar automatiskt om till LED ljus vid låg batterinivå > Brinntid på hela 3,5 timmar (med 3,0Ah batteri) pr. laddning med fluorescerande ljus > Brinntid för LED ljus på hela 150 timmar med 3,0Ah batteri > 360° ljusspridning > Vridbart handtag (180°) som kan användas även för upphängning > Kan drivas med både 9,6V och12V batterier > Batteri och laddare säljes separat

> Praktisk och smidig lysrörslampa (endast 400 g) > Står stadigt på plant underlag > Kombinerad med både fluoriserande ljus och LED ljus > Kopplar automatiskt om till LED ljus vid låg batterinivå > Brinntid på hela 5 timmar (med 3,0Ah batteri) pr. laddning med fluorescerande ljus > Brinntid för LED ljus på hela 150 timmar med 3,0Ah batteri > 360° ljusspridning > Vridbart handtag (180°) som kan användas även för upphängning > Kan drivas med både 14,4V och18V batterier > Batteri och laddare säljes separat

> Praktisk och smidig lysrörslampa (endast 500 g) > Står stadigt på plant underlag > Slide-batteri infästning > Kombinerad med både fluoriserande ljus och LED ljus > Kopplar automatiskt om till LED ljus vid låg batterinivå > Brinntid på hela 5 timmar (med 3,0Ah batteri) pr. laddning med fluorescerande ljus > Brinntid för LED ljus på hela 150 timmar med 3,0Ah batteri > 180° ljusspridning > Vridbart handtag (180°) som kan användas även för upphängning > Kan drivas med både 14,4V och18V batterier > Batteri och laddare säljes separat

TILLBEHÖR LAMPA Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Produkttyp:

60280016 66330267 60280028 60120696 60120697 60120698

7034354706434 4966375699248 7034354706458 7034354707585 7034354707592 7034354707608

Glödlampa Glödlampa Glödlampa Lysrör 9W Skyddskåpa Reflektor lysrör

Antal /förp.:

2 2 2

Passar till:

UB3D / UB12D UB10DL UB18D / UB18DAL UB12DL / UB18DL / UB18DSL UB12DL / UB18DL / UB18DSL UB12DL / UB18DL / UB18DSL

SPECIFIKATIONER Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN) Batterifäste: Batterikompatibel: Justerbart huvud: Användartid per. laddning: Mått (L x B x H): Vikt u/batteri:

UB 12DL

UB 18DL

UB 18DSL

60010404 4966376126354 Instick 9,6V / 12V Nej 3,5 / 150 timmar 98 x 97 x 300 mm 0,40 kg

60010405 4966376121779 Instick 14,4V / 18V Nej 5 / 150 timmar 106 x 97 x 299 mm 0,40 kg

60010406 4966376165247 Slide 14,4V / 18V Nej 5 / 150 timmar 96 x 95 x 305 mm 0,50 kg


40

AVSTÅNDSMÄTARE

Avståndsmätare UG 50Y

Avståndsmätare UG 50Y Levereras med 9V batteri, handledsrem och etui

SPECIFIKATIONER UG 50Y Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Räckvidd: Noggrannhet: Mättid: Måttenhet: Lasermarkör: Mätfunktioner: Batteriindikator: Omgivningstemperatur: Lagringstemperatur: Mått (L x B x H): Vikt inkl. batteri:

60018501 4966376178742 0,5 - 50 m ± 1,5 mm (30 m) 0,5 - 3,0 sek Metrisk / Fot / Tum Avstånd / Areal / Volum/Sida Ja (4 steg) 0 - 40°C -20 - 60°C 111 x 58 x 32 mm 0,135 kg

> Noggrann och lätt enhands avståndsmätare med lång räckvidd > LCD-display med grön bakgrundsbelysning för synlighet i både totalt mörker och i direkt solljus > Automatisk avstängning på både laser, bakgrundsbelysning av display > Väljbar måttenhet (metrisk/fot/tum) > Kontinuerlig mätning och minnesfunktion > Sidoplacerad mätknapp för bästa tillgänglighet vid trånga ställen i vertikal position > Möjlighet för montering på stativ > Utrustad med vattenlibell för optimal precision > Stänk- och dammskyddad konstruktion (IP-klass 54) Användningsområde > Precisionsmätning av avstånd, areal och volym


LITIUM BATTERITEKNOLOGI

Hitachi lämnar 2 års garanti på Li-ion batterier och laddare!

EN NY GENERATION BATTERIER ETT MILJÖVÄNLIGARE ALTERNATIV Litium är ingen tungmetall och därmed miljövänligare

VÄGER MINDRE 40% lägre vikt än standard batterier

LEVER LÄNGRE

EN NY GENERATION LADDARE KYLFLÄKT Hindrar temperaturstigning i batteriet vid laddning

SNABBARE LADDNING Väsentligt reducerad laddtid

260% längre livslängd än NiMH batterier

SPÄNNINGSSKYDD

MINDRE SJÄLVURLADDNING

Skyddar mot överladdning

endast ca 5% på 40 dagar

BATTERISKYDDSSYSTEM I 4 NIVÅER: Överladdningsskydd – förhindrar överladdning Urladdningsskydd – förhindrar tömning av batteriet Överbelastningsskydd – hindrar temperaturstigning Laddar varje cell separat – förhindrar överladdning av cell

EN NY GENERATION BATTERIER OCH LADDARE

41


42

BATTERIER / LADDARE

BATTERIER Artikelnr.: EAN-nr.:

Benämning:

Voltstyrka:

Ampere:

Cellteknologi:

Batteri fäste:

Mått (L x B x H):

60020100 4966375647355

EBM 315

3,6V

1,5Ah

Li-ion

Instick

48 x 46 x 85 mm

60020303 4966375598688

EB 714S

7,2V

1,4Ah

NiCd

Instick

70 x 55 x 95 mm

60020408 4966375598473 60020403 4966375125990

EB 914S EB 930H

9,6V 9,6V

1,4Ah 3,0Ah

NiCd NiMH

Instick Instick

75 x 70 x 108 mm 71 x 76 x 105 mm

60020451 4966375713234

BCL 1015

10,8V (12V Peak)

1,5Ah

Li-ion

Instick

110 x 95 x 50 mm

60020511 60020506 60020509 60020503 60020510

EB 1214S EB 1220BL EB 1226HL EB 1230H EB 1233X

12V 12V 12V 12V 12V

1,4Ah 2,0Ah 2,6Ah 3,0Ah 3,3Ah

NiCd NiCd NiMH NiMH NiMH

Instick Instick Instick Instick Instick

150 x 76 x 110 mm 110 x 80 x 110 mm 110 x 80 x 110 mm 75 x 75 x 130 mm 105 x 75 x 105 mm

4966375137993 4966375130154 4966375138365 966375126010 4966375640608

60020610 4966375663980

BCL 1415

14,4V

1,5Ah

Li-ion

Instick

110 x 86 x 98 mm

60020661 60020608 60020609 60020611 60020606

4966375699583 4966375653042 4966375653585 4966375683919 966375640615

BSL 1415X EBM 1430R BCL 1430 BSL 1430 EB 1433X

14,4V 14,4V 14,4V 14,4V 14,4V

1,5Ah 3,0Ah 3,0Ah 3,0Ah 3,3Ah

Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion NiMH

Slide Instick Instick Slide Instick

110 x 86 x 98 mm 130 x 120 x 80 mm 100 x 80 x 80 mm 120 x 85 x 76 mm 105 x 82 x 114 mm

60020658 60020660 60020651 60020656 60020659 60020655

4966375664000 4966375699576 4966375129578 4966375646570 4966375696490 4966375640622

BCL 1815 BSL 1815X EB 1830H EBM 1830 BSL 1830 EB 1833X

18V 18V 18V 18V 18V 18V

1,5Ah 1,5Ah 3,0Ah 3,0Ah 3,0Ah 3,3Ah

Li-ion Li-ion NiMH Li-ion Li-ion NiMH

Instick Slide Instick Instick Slide Instick

130 x 88 x 100 mm 110 x 50 x 80 mm 130 x 96 x 127 mm 132 x 85 x 120 mm 124 x 84 x 77 mm 132 x 85 x 120 mm

60020702 4966375127475 60020705 4966375640639

EB 2430H EB 2433X

24V 24V

3,0Ah 3,3Ah

NiMH NiMH

Instick Instick

124 x 106 x 120 mm 113 x 113 x 100 mm

60020801 4966375666608

BSL 2530

25,2V

3,0Ah

Li-ion

Slide

140 x 100 x 105 mm

60020901 4966375666639

BSL 3626

36V

2,6Ah

Li-ion

Slide

135 x 130 x 130 mm

LADDARE Artikelnr.:

EAN-nr.:

Benämning:

För voltstyrka:

60030110 60030115 60030350 60030504 60030608 60030550 60030551 60030553 60030552 60030609 60030604 60030606

4966376162277 4966376162284 4966376115396 4966376162949 4966376147755 4966376161256 4966376171736 4966376191314 4966376166954 4966376101542

UC 3SFL 3,6V UC 3SML (AC/DC) 3,6V UC 10SFL 10,8V UC 14YFA 7,2V - 14,4V UC 18YGL2 7,2V - 18V UC 18YRL 7,2V - 18V UC 18YRSL 14,4V - 18V UC 18YGH 12V - 18V UC 18YML2 (AC/DC) 14,4V - 18V UC 18YGSL 14,4V - 18V UC 24YFB 24V UC 36YRL 25,2V - 36V

För cellteknologi:

För batterifäste:

Luftkylningssystem:

Li-ion Li-ion Li-ion NiCd / NiMH NiCd / NiMH/ Super NiMH / Li-ion NiCd / NiMH / Super NiMH / Li-ion Li-ion NiCd / NiMH Li-ion Li-ion NiCd / NiMH / Super NiMH Li-ion

Instick Instick Instick Instick Instick Instick Slide Instick Slide Slide Slide Slide

Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Nej Nej Ja


LADDTID

43

BATTERIER / LADDTID Volt

Modell

Ampere

UC3SFL

UC 3SML (AC/DC)

UC10SFL

3,6V

EBM315

1,5Ah

30 min

30/60 min

-

-

-

-

-

-

-

-

7,2V

EB714S

1,4Ah

-

-

30 min

30 min

20 min

-

-

-

-

10,8V BCL1015

1,5Ah

-

50 min

-

-

-

-

-

-

-

12V

BCH1215 EB1230H EB1230HL

1,5Ah 3,0Ah 3,0Ah

-

-

70 min 70 min

90 min 90 min

45 min 45 min

-

-

-

-

-

14,4V BCL1415 BSL1415X BCL1430 BSL1430

1,5Ah 1,5Ah 3,0Ah 3,0Ah

-

-

-

40 min 90 min -

20 min 45 min -

20 min 45 min

20/60 min 45/120 min

40 min 90 min

-

-

18V

BCL1815 BSL1815X BSL1830

1,5Ah 1,5Ah 3,0Ah

-

-

-

40 min -

20 min -

20 min 45 min

20/60 min 45/120 min

40 min 90 min

-

-

24V

EB2430HA

3,0Ah

-

-

-

-

-

-

-

-

70 min

-

25,2V BSL2530

3,0Ah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60 min

36V

2,6Ah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80 min

BSL3626

UC14YFA UC18YGL2

UC18YRL

UC18YRSL (AC/DC)

UC18YML2 UC18YGSL UC24YFB

UC36YRL


44

TILLBEHÖR BATTERIVERKTYG

TILLBEHÖR BATTERIVERKTYG Djupanhåll

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120054

4966375185277

DH14DSL / DH14DL / DH18DSL / DH18DL / DH25DAL / DH36DAL

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120375

4966375202288

DH14DSL / DH14DL / DH18DSL / DH18DL / DH25DAL / DH36DAL

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120692 66331906 60120706 60120756

4966375328506 4966375832850 4966375619758 4966375329893

DS14DL / DV14DL / DS18DL / DV18DL DS14DBL / DS18DBL DH14DSL / DH14DL / DH18DSL / DH18DL DH25DAL / DH36DAL

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

66329585 66321941 60120704 66328467 66323230 66329848 60120765 66328703 66329317 60120766 60120761 60120757 60120763

4966375687252 4966375320074 4966375617303 4966375671763 4966375330547 4966375689171 4966375619239 4966375676157 4966375680499 4966375680512 4966375621751 4966375677291 4966375671756

DB10DL DN12DY DS14DVF3 DS14DSL DS14DSAL / DS18DSAL DS18DSL / DV14DSL / DV18DSL DV24DV DH18DSL / DH18DL DH24DVA / DH25DAL DH36DL / DH36DAL C18DSL / C18DL CJ14DSL / CJ14DL / CJ18DSL / CJ18DL G14DSL / G14DL / G18DSL / G18DL

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Material:

Mått:

60130007 60130008

7034354709350 7034354720003

Stål Stål

570 X 280 X 270 mm 495 X 255 X 222 mm

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Material:

Mått:

Trä

720 X 375 X 335 mm

Dammuppsamlare

Stödhandtag

FÖRVARING Förvaringsväska

Universalväska

60230005

Snickarlåda (Levereras utan verktyg)


RESERVDELAR BATTERIVERKTYG

45

RESERVDELAR BATTERIVERKTYG Modell

C

Ankare/Motor

Hus

Brytare

Kol

95999068 95999068 95999068

C 18DL C 18DSL CJ 10DL CJ 14DL CJ 14DSL CJ 18DL CJ 18DSL CL 10D2 CR 10DL CR 14DSL CR 18DL CR 18DSL

95324572 95324572 95329988 95328333 95328333 95328361 95328361 95319413 95329988 95360855 95360703 95360703

95329994 95328350 95329899 95328362 95330071 95319416 95329987 95330155 95324475 95330159

95319825 95319825 95329987 95328335 95328335 95328335 95328335 95303988 95329994 95319861 95319861 95319861

DB 10DL DH 14DL DH 14DSL DH 18DL DH 18DSL DH 25DAL DH 36DAL DS 10DFL DS 12DVF3 DS 14DBL DS 14DFL DS 14DL DS 14DSAL DS 14DSFL DS 14DSL DS 14DVF3 DS 18DBL DS 18DFL DS 18DL DS 18DSAL DS 18DSFL DS 18DSL DV 14DCL2 DV 14DSL DV 18DSL DV 24DV

95329582 95360808 95360808 95360809 95360809 95360814 95360801 95331333 95318244 95331710 95324483 95360658 95360865

95329556 95328491 95329892 95328492 95330075 95328514 95328067 95331326 95324363 95331718 95324482 95326280 95330585

95329581 95328484 95328484 95328484 95328484 95328058 95328058 95331330 95324119 95331715 95324498 95322994 95330590

95360820 95324483 95331710 95324497 95360657 95360866

95329084 95324482 95331711 95324496 95326278 95330594

95329173 95324498 95331715 95324498 95322994 95330596

95360860 95332021 95360820 95360860 95360553

95330090 95332042 95329084 95330090

95329173 95332842 95329173 95329173 95319811

95999054

G

G 14DL G 14DSL G 18DL G 18DSL GP 10DL

95360803 95360803 95360804 95360804 95331973

95329059 95329902 95329060 95330073 95332519

95329057 95329057 95329057 95329057 95331977

95999054 95999054 95999054 95999054

W

WH 10DCL WH 10DL WH 14DBDL WH 14DBL WH 14DCAL WH 14DL WH 18DBDL WH 18DL WP 14DSL WR 14DBDL WR 14DL WR 14DSL WR 18DBDL WR 18DL WR 18DSHL

95329629 95360842

95329631 95329589

95329628 95331856

95328651

95329721

95328645

95360712

95324237

95321533

95999054

95360713 95360752

95324240 95329710

95321533 95326784

95999054 95999054

95360712 95360752

95324237 95329710

95321533 95326784

95999054 95999054

95360713

95324240

95321533

95999054

D

Sj채lvbrytande kol

95999100 95999100 95999100 95999100 95999090 95999090

95999054 95999054 95999054

95999054 95999054

95999054 95999054 95999068

95999054


46

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN BATTERIMASKINER

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Skruvdragare

Mutterdragare

> Åtdragning och lossning av skruvar i gips och i olika trämaterial > Borrning i stål och aluminium

> Åtdragning och lossning av bultar och muttrar i olika material > Service och underhåll av fordon och maskiner

Slagskruvdragare

Cirkelsåg

> Åtdragning och lossning av skruvar och bultar i olika material

> Kapning och skråsågning i olika material

Borrskruvdragare

Sticksåg

> Åtdragning och lossning av träskruvar, maskinskruvar etc. > Borrning i trä, stål och aluminium etc.

Slagborrmaskin

> Kapning av olika material som trä, stål, aluminium, plast, rostfritt stål etc. > Figursågning och utskärning i olika material

Tigersåg

> Lättare borrning med slagfunktion i hårda material som betong och stenmaterial etc. > Borrning utan slagfunktion i trä, stål och aluminium etc. > Åtdragning och lossning av träskruvar, maskinskruvar etc. utan slagfunktion

> Kapning av olika material som trä, stål, aluminium och plast etc. > Kapning av stålrör och profiler > Grov- och ursågning för dörrar och fönster etc.

Borrhammare

> Kapning, slipning och polering av olika metaller, stål och stenmaterial

> Borrning med slagfunktion i hårda material som betong och olika stenmaterial etc. > Borrning utan slagfunktion i trä, stål och aluminium etc.

Kombihammare > Borrning med slagfunktion i hårda material som betong och stenmaterial etc. > Borrning utan slagfunktion i trä, stål och aluminium etc. > Mejselarbeten i betong och olika stenmaterial med rotationsstopp

Vinkelslip

Multiverktyg > Kapning, putsning, slipning, polering och urfräsning i alla typer av material

Gängstångskap > Kapning och bockning av armeringsstål


SKRUVDRAGARE

47

Skruvdragare W 6V4 > Kraftig motor (620W) med vridmoment på 9 Nm (Mjukt förband) > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Höger-/vänstergång > Stor, lättillgänglig brytare med steglöst variabelt varvtal > Växelhus i aluminium > Demonterbar nosdel utan att inställningen förändras > Gummerad maskinkropp för bästa grepp och säkerhet > Bälteskrok > 7,5 meter gummikabel

Se info sid 6

Skruvdragare 620W W 6V4 L

R

1/4”

Levereras med magnetisk bitshållare och bits

Skruvdragare W 6VA4 > Kraftig motor (620W) med vridmoment på 12 Nm (Mjukt förband) > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Höger-/vänstergång > Stor, lättillgänglig brytare med steglöst variabelt varvtal > Växelhus i aluminium > Demonterbar nosdel utan att inställningen förändras > Gummerad maskinkropp för bästa grepp och säkerhet > Bälteskrok > 7,5 meter gummikabel

Se info sid 6

Skruvdragare 620W W 6VA4 L

R

1/4”

Levereras med magnetisk bitshållare och bits

SPECIFIKATIONER W 6V4 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Verktygsfäste: Kapacitet i trä: Kapacitet i gips: Kapacitet självborrande skruv: Varvtal obelastad: Max moment (Mjukt förband): Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60102409 4966376123711 620W 1/4” inv. sexkant 6 x 25 - 42 mm 6 x 25 - 42 mm 6 x 25 - 42 mm 0 - 4.500 /min 9 Nm <2,5 85,0 294 x 175 mm 1,4 kg

W 6VA4 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Verktygsfäste: Kapacitet i trä: Kapacitet i gips: Kapacitet självborrande skruv: Varvtal obelastad: Max moment (Mjukt förband): Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60102410 4966376123896 620W 1/4” inv. sexkant 6 x 25 - 75 mm 6 x 25 - 75 mm 6 x 25 - 75 mm 0 - 3.000 /min 12 Nm <2,5 85,0 294 x 175 mm 1,4 kg


48

SKRUVDRAGARE

Skruvdragare W 6VB3 > Kraftig motor (620W) med vridmoment på hela 18 Nm (Mjukt förband) > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Höger-/vänstergång > Stor, lättillgänglig brytare med steglöst variabelt varvtal > Växelhus i aluminium > Demonterbar nosdel utan att inställningen förändras > Gummerad maskinkropp för bästa grepp och säkerhet > Bälteskrok > Utmärkt för staps och självborrande skruv > 7,5 meter gummikabel

Se info sid 6

Skruvdragare 620W W 6VB3 Levereras med bitshylsa L

R

1/4”

Skruvautomat 470 W > Mycket välbalanserad skruvautomat med hög kapacitet > Automatisk frammatningsmekanism (kan backas manuellt) > Funktionellt utförande med låg vikt, endast 1,7 kg > Kraftig motor (470W) med vridmoment på 10 Nm (Mjukt förband) > Ergonomiskt gummibelagt grepp (D-handtag) > Mycket effektivt clutchsystem med låga ljud- och vibrationsvärden > Justerbar bälteskrok i fem lägen > Idealisk för bandad gips-/kombiskruv

Se info sid 6

Skruvautomat 470 W W 4YD L

R

Levereras med bits, och förvaringsväska

1/4”

SPECIFIKATIONER W 6VB3 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Verktygsfäste: Kapacitet i trä: Kapacitet i gips: Kapacitet självborrande skruv: Varvtal obelastad: Max moment (Mjukt förband): Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60102411 4966376123858 620W 1/4” inv. sexkant 6 x 25 - 75 mm 6 x 25 - 75 mm 6 x 25 - 75 mm 0 - 2.600 /min 18 Nm <2,5 85,0 312 x 185 mm 1,5 kg

W 4YD Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Verktygsfäste: Kapacitet i trä: Kapacitet i gips: Kapacitet självborrande skruv: Varvtal obelastad: Max moment (Mjukt förband): Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60102302 4966376144662 470W 1/4” inv. sexkant 4 x 25 - 41 mm 4 x 25 - 41 mm 4,0 mm 0 - 4.700 /min 10 Nm 1,7 82,0 93,0 335 x 198 mm 1,7 kg


TILLBEHÖR SKRUVDRAGARE

49

TILLBEHÖR SKRUVDRAGARE Skruvautomat 25 - 55 mm

Komplett skruvautomat

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Skruvkap.:

Benämning:

60140008

7034354704058

25 - 55 mm

MSV7

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Längd:

Benämning:

60120740

4966375671787

220 mm

W4YD

Marknadsföres ej i Sverige

Adapter Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

60140019 60120029 60120009

Övergång till:

Passar till:

MSV7

W6V4 / W6VA4

W4YF

60140019 Marknadsföres ej i Sverige

Bits

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Spårtyp:

Benämning:

Längd:

Material:

60120729 60120727 60140002 60120015

1/4” inv. sexkant 1/4” inv. sexkant 1/4” inv. sexkant 1/4” inv. sexkant

Pozidriv Phillips Phillips Phillips

PZ2 PH2 PH2 PH2

137 mm 137 mm 120 mm 109 mm

Krom vanad. stål Krom vanad. stål Krom vanad. stål Krom vanad. stål

8717574001211 8717574001204 Marknadsföres ej i Sverige 8717472810151

Antal /förp.: 2 2 1 2

Passar till: W4YD W4YD MSV7

Fronthylsa Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Passar till:

60120061 60120062 60120689

4966375287308 4966375331629

5/16” 5/16”

W6VB2 W6V4 / W6VA4 / W6VB3 / W6VM W6V4 / W6VA4 / W6VB3 / W6VM

Artikelnr.

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60140016

7034354705277

MSV7

Djupanhåll

Marknadsföres ej i Sverige

Förlängare

Artikelnr.

GTIN-nr.(EAN):

60140009 60140010

7034354704065 7034354704072

Längd: 520 mm 1000 mm

Material:

Passar till:

Aluminium Aluminium

MSV7 MSV7

Marknadsföres ej i Sverige

Förlängareskena / bandguide

Artikelnr.

GTIN-nr.(EAN):

Material:

Passar till:

60140011

7034354704089

Stål

MSV7

Marknadsföres ej i Sverige

Stödhantag Artikelnr.

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60140012

7034354704096

MSV7

Marknadsföres ej i Sverige


50

BORRMASKIN

Borrmaskin D 6SH > Kompakt, smidig och lätt borrmaskin med vridmoment på 3,6 Nm (endast 0,9 kg) > Ergonomiskt grepp > 6,5 mm kuggkranschuck > Högt varvtal > Möjlighet att montera djupanhållet på både höger och vänster sida > Bälteskrok > Idealisk för popnitborrning

Borrmaskin 240W D 6SH Levereras med chucknyckel

UNF 3/8” x 24

0,8 - 6,5 mm

Vinkelborrmaskin D 10YB > Kraftig motor (500W) med vridmoment på 12 Nm (Mjukt förband) > Låg bygghöjd (endast 74 mm) gör maskinen idealisk för svårtillgängliga ställen > Ergonomiskt grepp (endast 184 mm greppomkrets) > 10 mm kuggkranschuck > Höger-/vänstergång > Elektronisk ”Feed Back” kraftkontroll > Stor, lättillgänglig glidbrytare > Steglöst variabelt varvtal > Växelhus i aluminium > Stödhandtag

Vinkelborrmaskin 500W D 10YB UNF L

3/8” x 24

R

0,8 - 10 mm

Levereras med chucknyckel, djupanhåll och stödhandtag

SPECIFIKATIONER D 6SH Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Chuckkapacitet: Spindelgänga: Kapacitet i trä/stål: Varvtal obelastad: Max moment (Mjukt förband): Ljudtrycksnivå dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60100406 4966376074280 240W 0,5 - 6,5 mm 1/4” x 28 UNF 9/6,5 mm 4.500 /min 3,6 Nm 76,0 206 x 62 mm 0,9 kg

D 10YB Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Chuckkapacitet: Spindelgänga: Kapacitet i trä/stål: Varvtal obelastad: Max moment (Mjukt förband): Ljudtrycksnivå dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60100408 4966376099665 500W 0,8 - 10 mm 3/8” x 24 UNF 22/10 mm 500 - 2.300 /min 12 Nm 78,0 290 x 83 mm 1,5 kg


BORRMASKIN

51

Borrmaskin D 10VF > Mycket användarvänlig > Kraftig motor (710W) med vridmoment på 17 Nm (Mjukt förband) > Ergonomiskt gummibelagt grepp > 10 mm snabbchuck > Högt varvtal > Höger-/vänstergång > Stor, lättillgänglig brytare > Steglöst variabelt varvtal > Växelhus i metall

Borrmaskin 710W D 10VF UNF L

Levereras med förvaringsväska

3/8” x 24

R

0,8 - 10 mm

Borrmaskin D 13VF > Kraftig motor (710W) med vridmoment på hela 50 Nm (Mjukt förband) > Ergonomiskt gummibelagt grepp > 13 mm snabbchuck > Höger-/vänstergång > Stor, lättillgänglig brytare > Steglöst variabelt varvtal > Växelhus i metall > Mycket användarvänlig maskin med många användarområden (kan också användas till hålsågning i trä/stål)

Borrmaskin 710W D 13VF UNF L

1/2” x 20

R

1,5 - 13 mm

Levereras med stödhandtag och förvaringsväska

SPECIFIKATIONER D 10VF Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Chuckkapacitet: Spindelgänga: Kapacitet i trä/stål: Kapacitet hålsåg i trä/stål: Varvtal obelastad: Max moment (Mjukt förband): Ljudtrycksnivå dB (A): Mått: (L x H): Vikt:

60100410 4966376103249 710W 0,8 - 10 mm 3/8” x 24 UNF 25/10 mm 29/- mm 0 - 3.000 /min 17 Nm 84,0 265 x 185 mm 1,8 kg

D 13VF Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Chuckkapacitet: Spindelgänga: Kapacitet i trä/stål: Kapacitet hålsåg i trä/stål: Varvtal obelastad: Max moment (Mjukt förband): Ljudtrycksnivå dB (A): Mått: (L x H): Vikt:

60100412 4966376103140 710W 1,5 - 13 mm 1/2” x 20 UNF 32/13 mm 102/51 mm 0 - 950 /min 50 Nm 84,0 290 x 185 mm 2,0 kg


52

BORRMASKIN

Borrmaskin D 13VG > Mycket användarvänlig > Kraftig motor (710W) med vridmoment på hela 78 Nm (Mjukt förband) > Ergonomiskt gummibelagt grepp > 13 mm snabbchuck > Höger-/vänstergång > Stor, lättillgänglig brytare > Steglöst variabelt varvtal > Elektronisk broms > Växelhus i metall > Sidohandtag > Mycket användarvänlig maskin med många användarområden (idealisk för hålsågning i trä/stål och för montering av karmskruv)

Borrmaskin 710W D 13VG UNF L

1/2” x 20

R

1,5 - 13 mm

Levereras med stödhandtag, handtagsförlängare och förvaringsväska

Borrmaskin D 13 > Kraftig motor (720W) med vridmoment på hela 55 Nm (Mjukt förband) > Användarvänligt D-håndtak > 13 mm nyckelchuck > Höger-/vänstergång > Växelhus i aluminium > Stödhandtag med möjlighet till placering i tre olika positioner > Mycket användarvänlig maskin med många användarområden (idealisk för hålsågning i trä/stål och blandning av trögflytande massor)

Borrmaskin 720W D 13 Levereras med chucknyckel och stödhandtag

UNF L

1/2” x 20

R

1,5 - 13 mm

SPECIFIKATIONER D 13VG Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Chuckkapacitet: Spindelgänga: Kapacitet i trä/stål: Kapacitet hålsåg i trä/stål: Varvtal obelastad: Max moment (Mjukt förband): Ljudtrycksnivå dB (A): Mått: (L x H): Vikt:

60100413 4966376103072 710W 1,5 - 13 mm 1/2” x 20 UNF 38/13 mm 114/70 mm 0 - 600 /min 78 Nm 84,0 290 x 185 mm 2,0 kg

D 13 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Chuckkapacitet: Spindelgänga: Kapacitet i trä/stål: Kapacitet hålsåg i trä/stål: Varvtal obelastad: Max moment (Mjukt förband): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått: (L x H): Vikt:

60100403 4966376099856 720W 1,5 - 13 mm 1/2” x 20 UNF 40/13 mm 120/-mm 550 /min 55 Nm 86,0 97,0 378 x 380 mm 3,0 kg


BORRMASKIN

53

Borrmaskin D 13VB3 > Mycket kompakt och välbalanserad borrmaskin > Kraftig motor (790W) med vridmoment på hela 54 Nm (Mjukt förband) > Ergonomiskt gummibelagt grepp > 13 mm snabbchuck > Högt varvtal > Hög- och lågväxel > Höger-/vänstergång > Steglös elektronisk varvtalsreglering > Säkerhetskoppling > Växelhus i aluminium > Låg ljud- och vibrationsnivå

Borrmaskin 790W D 13VB3 HIGH L

R

Levereras med djupanhåll och stödhandtag

LOW

UNF 1/2” x 20 1,5 - 13 mm

SPECIFIKATIONER D 13VB3 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Chuckkapacitet: Spindelgänga: Kapacitet i trä/stål: Varvtal obelastad (Lågväxel): Varvtal obelastad (Högväxel): Max moment (Mjukt förband): Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Mått: (L x H): Vikt:

60100417 4966376130351 790W 1,5 - 13 mm 1/2” x 20 UNF 40/13 mm 0 - 1,000 /min 0 - 3,000 /min 54 Nm 4,8 80,0 339 x 196 mm 2,0 kg


54

SLAGBORRMASKIN

Slagborrmaskin DV 16VSS

Semipower

> Smidig och funktionell slagborrmaskin med vridmoment på 13 Nm (Mjukt förband) > Ergonomiskt grepp > 13 mm snabbchuck > Höger-/vänstergång > Lättåtkomlig funktionsväljare > Steglöst variabelt varvtal > Högt varvtal > Urkopplingsbart slag för borrning i trä, stål och keramik etc.

Slagborrmaskin 600W DV 16VSS L

R

1,5 - 13 mm

Levereras med djupanhåll, stödhandtag och förvaringsväska

UNF 5/8” x 16

Slagborrmaskin DV 18V > Smidig och funktionell slagborrmaskin med vridmoment på hela 53 Nm (Mjukt förband) > Ergonomiskt gummibelagt grepp > 13 mm snabbchuck > Lättåtkomlig funktionsväljare > Hög- och lågväxel > Höger-/vänstergång > Steglöst variabelt varvtal > Växelhus i aluminium > Urkopplingsbart slag för borrning i trä, stål och keramik etc.

Slagborrmaskin 690W DV 18V HIGH L

R

LOW

Levereras med djupanhåll, stödhandtag och förvaringsväska

UNF 1/2” x 20 1,5 - 13 mm

SPECIFIKATIONER DV 16VSS Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Chuckkapacitet: Spindelgänga: Kapacitet i trä/stål/betong: Varvtal obelastad: Slagtal obelastad: Max moment (Mjukt förband): Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått: (L x H): Vikt:

60102516 4966376169030 600W 1,5 - 13 mm 5/8” x 16 UNF 25/13/16 mm 0 - 2.900 /min 0 - 46.400 /min 13 Nm 19,9 92,0 102,0 270 x 181 mm 1,5 kg

DV 18V Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Chuckkapacitet: Spindelgänga: Kapacitet i trä/stål/betong (Lågväxel): Kapacitet i trä/stål/betong (Högväxel): Varvtal obelastad (Lågväxel): Varvtal obelastad (Högväxel): Slagtal obelastad (Lågväxel): Slagtal obelastad (Högväxel): Max moment (Lågväxel) (Mjukt förband): Max moment (Högväxel) (Mjukt förband): Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått: (L x H): Vikt:

60102511 4966376134786 690W 1,5 - 13 mm 1/2” x 20 UNF 40/13/18 mm 25/8/13 mm 0 - 1.200 /min 0 - 3.300 /min 0 - 13.000 /min 0 - 39.000 /min 53 Nm 19 Nm 16,0 99,0 110,0 333 x 198 mm 2,0 kg


SLAGBORRMASKIN

55

Slagborrmaskin DV 20VB2 > Smidig och funktionell slagborrmaskin med vridmoment på hela 54 Nm (Mjukt förband) > Ergonomiskt gummibelagt grepp > 13 mm snabbchuck > Lättåtkomlig funktionsväljare > Hög- och lågväxel > Höger-/vänstergång > Steglöst variabelt varvtal > Växelhus i aluminium > Säkerhetskoppling > Urkopplingsbart slag för borrning i trä, stål och keramik etc.

Slagborrmaskin 790W DV 20VB2 L

R

Levereras med djupanhåll, stödhandtag och förvaringsväska

UNF 5/8” x 16 1,5 - 13 mm

Slagborrmaskin DM 20V > Smidig och funktionell slagborrmaskin med vridmoment på hela 50 Nm (Mjukt förband) > UVP- User Vibration Protection > Den senaste tekniken för att reducera vibrationer > Lägsta vibrationsvärdena i sin klass! > Ergonomiskt gummibelagt grepp > 13 mm snabbchuck > Lättåtkomlig funktionsväljare > Hög- och lågväxel > Höger-/vänstergång > Steglöst variabelt varvtal > Säkerhetskoppling > Växelhus i aluminium > Urkopplingsbart slag för borrning i trä, stål och keramik etc.

Se info sid 70

Se info sid 6

Slagborrmaskin 790W DM 20V L

R

Levereras med djupanhåll, stödhandtag och förvaringsväska

UNF 5/8” x 16 1,5 - 13 mm

SPECIFIKATIONER DV 20VB2 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Chuckkapacitet: Spindelgänga: Kapacitet i trä/stål/betong (Lågväxel): Kapacitet i trä/stål/betong (Högväxel): Varvtal obelastad (Lågväxel): Varvtal obelastad (Högväxel): Slagtal obelastad (Lågväxel): Slagtal obelastad (Högväxel): Max moment (Lågväxel) (Mjukt förband): Max moment (Högväxel) (Mjukt förband): Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått: (L x H): Vikt:

60102510 4966376133673 790W 1,5 - 13 mm 1/2” x 20 UNF 40/13/20 mm 25/8/13 mm 0 - 1.000 /min 0 - 3.000 /min 0 - 13.000 /min 0 - 39.000 /min 54 Nm 19 Nm 27,8 99,0 110,0 333 x 198 mm 2,2 kg

DM 20V Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Chuckkapacitet: Spindelgänga: Kapacitet i trä/stål/betong (Lågväxel): Kapacitet i trä/stål/betong (Högväxel): Varvtal obelastad (Lågväxel): Varvtal obelastad (Högväxel): Slagtal obelastad (Lågväxel): Slagtal obelastad (Högväxel): Max moment (Lågväxel) (Mjukt förband): Max moment (Högväxel) (Mjukt förband): Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått: (L x H): Vikt:

60102512 4966376141319 790W 1,5 - 13 mm 1/2” x 20 UNF 40/13/20 mm 25/8/13 mm 0 - 1.300 /min 0 - 3.300 /min 0 - 9.000 /min 0 - 27.000 /min 50 Nm 21 Nm 8,7 96,0 107,0 390 x 195 mm 2,5 kg


56

TILLBEHÖR BORRMASKIN

TILLBEHÖR BORRMASKIN Djupanhåll

Stödhandtag

Förvaringsväska

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120054

4966375185277

D13VB3 / DV16VSS / DV18V / DV20VB2 / DM20V

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120691 60110011 60120206

4966375328872 7034354700142 4966375184812

D13VB3 / DV18V / DV20VB2 / DM20V D10VC2 / D10VF / D13VF / D13VG / D13 FDV16VB2 / DV16VSS

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120177 60120631 60120643 60120678 60120686 60120722

4966375249191 4966375302001 4966375317777 4966375636748

W4YD / W6V4 / W6VA4 / W6VB3 / W6VM DC120VA D10VF / D13VF / D13VG D10VC2 / DV16V / DV16VSS DV20VB2 / DV18V DM20V


BORRHAMMARE

57

Borrhammare DH 22PG

Semipower

> Lätt och funktionell borrhammare med slagenergi på 1,4 Joule > Ergonomiskt gummibelagt grepp > SDS-plus verktygsfäste > Enkelt verktygsbyte > Höger-/vänstergång > Steglös elektronisk varvtalsreglering > Säkerhetskoppling > Urkopplingsbart slag för borrning i trä, stål och keramik etc.

Se info sid 6

Borrhammare 620W DH 22PG L

Levereras med djupanhåll, stödhandtag och förvaringsväska

R

SDS plus

Borrhammare DH 24PB3 > Kompakt och stark. Slagenergi på hela 3,2 Joule > Högsta borrsjunkhastigheten i sin klass! > Ergonomiskt gummibelagt grepp > SDS-plus verktygsfäste > Enkelt verktygsbyte > Enkel funktionsväljare för slag eller utan slag > Höger-/vänstergång > Steglös elektronisk varvtalsreglering > Säkerhetskoppling > Urkopplingsbart slag för borrning i trä, stål och keramik etc.

Se info sid 6

Borrhammare 800W DH 24PB3 L

Levereras med djupanhåll, stödhandtag och förvaringsväska

R

SDS plus

SPECIFIKATIONER DH 22PG Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Verktygsfäste: Kapacitet i trä/stål/betong: Varvtal obelastad: Slagtal obelastad: Slagenergi: Urkopplingsbart slag: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått: (L x H): Vikt:

60100514 4966376157969 620W SDS-plus 24/13/22 mm 0 - 1.500 /min (0 - 980 /min i revers) 0 - 6.200 /min 1,4 Joule Ja 11,1 89,0 100,0 289 x 175 mm 1,9 kg

DH 24PB3 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Verktygsfäste: Kapacitet i trä/stål/betong: Kapacitet borrkrona: Varvtal obelastad: Slagtal obelastad: Slagenergi: Urkopplingsbart slag: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått: (L x H): Vikt:

60100511 4966376131242 800W SDS-plus 32/13/24 mm 50 mm 0 - 1.050 /min 0 - 4.600 /min 3,2 Joule Ja 16,0 93,0 106,0 351 x 198 mm 2,3 kg


58

BORRHAMMARE

Borrhammare DH 24PD3 > Kompakt och stark. Slagenergi på hela 3,2 Joule > Levereras med komplett integrerat dammuppsamlingssystem > Högsta borrsjunkhastigheten i sin klass! > Ergonomiskt gummibelagt grepp > SDS-plus verktygsfäste > Enkelt verktygsbyte > Enkel funktionsväljare för slag eller utan slag > Höger-/vänstergång > Steglös elektronisk varvtalsreglering > Säkerhetskoppling > Urkopplingsbart slag för borrning i trä, stål och keramik etc.

Se info sid 6

Borrhammare 800W DH 24PD3 m/integrerat dammutsug L

Levereras med djupanhåll, stödhandtag, dammsugaradapter, dammpåse och förvaringsväska

R

SDS plus

Se hammarborr sid 135 - 141

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120354

4966375174127

DH24PD3

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120232

4966375174141

DH24PD3

Dammpåse tyg > Solid och slitstark tygpåse > Töms manuellt

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120370

4966375173908

DH24PD3

Dammpåse papper > Engångspåse i förstärkt pappersmaterial > Levereras i förpackning om 10 st

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

60300003

7034354706465

Sugstos

Slang

SPECIFIKATIONER DH 24PD3 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Verktygsfäste: Kapacitet i trä/stål/betong: Kapacitet borrkrona: Varvtal obelastad: Slagtal obelastad: Slagenergi: Urkopplingsbart slag: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått: (L x H): Vikt:

60100513 4966376131730 800W SDS-plus 32/13/24 mm 50 mm 0 - 1.050 /min 0 - 4.600 /min 3,2 Joule Ja 16,0 93,0 104,0 408 x 198 mm 2,8 kg

Antal /förp.: 10

Passar till: DH24PD3


KOMBIHAMMARE

59

Kombihammare DH 24PC3 > Smidig och lätt kombihammare med slagenergi på hela 3,2 Joule Högsta borr- och mejslingshastigheten i sin klass! > Ergonomiskt gummibelagt grepp > SDS-plus verktygsfäste > Lättillgänglig funktionsväljare > Höger-/vänstergång > Steglös elektronisk varvtalsreglering > Säkerhetskoppling > Urkopplingsbart slag för borrning i trä, stål, keramik etc. > Urkopplingsbar rotation för lättare mejslingsarbeten > Justerbar mejselvinkel (36 fasta mejselpositioner)

Se info sid 6

Kombihammare 800W DH 24PC3 L

Levereras med djupanhåll, stödhandtag och förvaringsväska

R

SDS plus

Kombihammare DH 24PM > Smidig och lätt kombihammare med slagenergi på hela 3,2 Joule > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Utbytbart verktygsfäste från SDS-Plus till 13 mm snabbchuck > Enkel "2-action Quick Release" chuck > Lättillgänglig funktionsväljare > Höger-/vänstergång > Steglös elektronisk varvtalsreglering > Säkerhetskoppling > Urkopplingsbart slag för borrning i trä, stål, keramik etc. > Urkopplingsbar rotation för lättare mejslingsarbeten > Justerbar mejselvinkel (36 fasta mejselpositioner)

Se info sid 6

Kombihammare 800W DH 24PM L

Levereras med 13 mm utbytbar snabbchuck, adapter SDS-plus, djupanhåll, stödhandtag och förvaringsväska

R

SDS

UNF

plus

1/2” x 20 1,5 - 13 mm

SPECIFIKATIONER DH 24PC3 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Verktygsfäste: Kapacitet i trä/stål/betong: Kapacitet borrkrona: Varvtal obelastad: Slagtal obelastad: Slagenergi: Urkopplingsbart slag/rotation: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått: (L x H): Vikt:

60100512 4966376131426 800W SDS-plus 32/13/24 mm 50 mm 0 - 1.150 /min 0 - 4.600 /min 3,2 Joule Ja / Ja 16,0 93,0 106,0 351 x 198 mm 2,4 kg

DH 24PM Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Verktygsfäste: Chuckkapacitet: Kapacitet i trä/stål/betong: Kapacitet borrkrona: Varvtal obelastad: Slagtal obelastad: Slagenergi: Urkopplingsbart slag/rotation: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått: (L x H): Vikt:

60101312 4966376143948 800W SDS-plus / 13 mm chuck 1,5 - 13 mm 32/13/24 mm 50 mm 0 - 1.150 /min 0 - 4.600 /min 3,2 Joule Ja / Ja 16,0 90,0 103,0 384 x 198 mm (430 x 198 mm m/chuck) 2,6 kg


60

KOMBIHAMMARE

Kombihammare DH 28PC > Klassens mest kompakta borr- och mejselhammare > Kraftig motor med slagenergi på hela 3,5 Joule > Ny innovativ design > Ergonomiskt gummibelagt D-handtag > SDS-plus verktygsfäste > Höger-/vänstergång > Steglös elektronisk varvtalsreglering > Säkerhetskoppling > Urkopplingsbart slag för borrning i trä, stål, keramik etc. > Urkopplingsbar rotation för lättare mejslingsarbeten

Se info sid 6

Kombihammare 720W DH 28PC SDS plus L

R

Levereras med djupanhåll, stödhandtag och förvaringsväska

Kombihammare DH 28PD > Klassens mest kompakta borr- och mejselhammare > Kraftig motor med slagenergi på hela 3,5 Joule > Leverereras med komplett integrerat dammutsug > Enkel demontering av dammutsuget för rengöring etc. > Ny innovativ design > Ergonomiskt gummibelagt D-handtag > SDS-plus verktygsfäste > Höger-/vänstergång > Steglös elektronisk varvtalsreglering > Säkerhetskoppling > Urkopplingsbart slag för borrning i trä, stål, keramik etc. > Urkopplingsbar rotation för lättare mejslingsarbeten

Se info sid 6

Kombihammare 720W DH 28PD SDS plus L

R

Levereras med djupanhåll, stödhandtag, komplett integrerat dammutsug och förvaringsväska Artikelnr.:

Dammlåda

GTIN-nr.(EAN):

66330228

Artikelnr.:

Dammskydd

Passar till: DH28PD

GTIN-nr.(EAN):

66331730

Passar till: DH28PD

SPECIFIKATIONER DH 28PC Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Verktygsfäste: Kapacitet i trä/stål/betong: Kapacitet borrkrona: Varvtal obelastad: Slagtal obelastad: Slagenergi: Urkopplingsbart slag/rotation: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått: (L x H): Vikt:

60101314 4966376170005 720W SDS-plus 32/13/28 mm 80 mm 0 - 1.050 /min 0 - 4.000 /min 3,5 Joule Ja / Ja 16,8 81,8 100,0 316 x 222 mm 3,5 kg

DH 28PD Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Verktygsfäste: Kapacitet i trä/stål/betong: Kapacitet borrkrona: Varvtal obelastad: Slagtal obelastad: Slagenergi: Urkopplingsbart slag/rotation: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått: (L x H): Vikt:

60101315 4966376169900 720W SDS-plus 32/13/28 mm 80 mm 0 - 1.050 /min 0 - 4.000 /min 3,5 Joule Ja / Ja 16,8 81,8 100,0 458 x 238 mm 4,3 kg


KOMBIHAMMARE

61

Kombihammare DH 40MRY Se info sida 70

Se info sid 6

Kombihammare 950W DH 40MRY Levereras med djupanhåll, stödhandtag, smörjfett och förvaringsväska

> Välbalanserad och stark kombihammare med slagenergi på hela 10,5 Joule > Avancerad antivibrationsteknologi, UVP (User Vibration protection) > Lägsta ljud- och vibrationsvärdena i sin klass! > Innovativ och funktionell design > Stort vibrationsdämpat D-handtag med lättillgänglig brytare (reducerar vibrationerna med upp till 50%) > SDS-max verktygsfäste > Enkelt verktygsbyte > Variabel varvtalsreglering med konstant kraft > Säkerhetskoppling > Urkopplingsbar rotation för mejslingsarbeten > Justerbar meiselvinkel (12 fasta mejselpositioner)

Kombihammare DH 50MRY Se info sid 70

Se info sid 6

Kombihammare 1.400 DH 50MRY

EC

T R ON

hi

IC

EL

Levereras med djupanhåll, stödhandtag, smörjfett och förvaringsväska SDS max

> Välbalanserad och stark kombihammare med slagenergi på hela 20,0 Joule > Avancerad antivibrationsteknologi, UVP (User Vibration protection) > Lägsta ljud- och vibrationsvärdena i sin klass! > Innovativ och funktionell design > Stort vibrationsdämpat D-handtag med lättillgänglig brytare (reducerar vibrationerna med upp till 50%) > SDS-max verktygsfäste > Enkelt verktygsbyte > Variabel varvtalsreglering med konstant kraft > Säkerhetskoppling > Urkopplingsbar rotation för mejslingsarbeten > Justerbar mejselvinkel (12 fasta positioner) > Praktisk centreringsfunktion Se hammarborr och mejslar sid 135 - 147

SPECIFIKATIONER DH 50MRY

DH 40MRY Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Verktygsfäste: Kapacitet i trä/stål/betong: Kapacitet borrkrona: Varvtal obelastad: Slagtal obelastad: Slagenergi: Urkopplingsbart slag/rotation: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått: (L x H x B): Vikt:

60101311 4966376149162 950W SDS-max 32/13/40 mm 105 mm 240 - 480 /min 1.320 - 2.650 /min 10,5 Joule Ja / Ja 8,3 82,0 104,0 480 x 260 x 104 mm 6,8 kg

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Verktygsfäste: Kapacitet i trä/stål/betong: Kapacitet borrkrona: Varvtal obelastad: Slagtal obelastad: Slagenergi: Urkopplingsbart slag/rotation: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått: (L x H x B): Vikt:

60101313 4966376159048 1.400W SDS-max 32/13/50 mm 160 mm 110 - 230 /min 1.050 - 2.150 /min 20,0 Joule Ja / Ja 12,0 83,0 107,0 570 x 285 x 120 mm 10,5 kg


62

TILLBEHÖR KOMBIHAMMARE

TILLBEHÖR KOMBIHAMMARE

Djupanhåll

Artikelnr.: 60120054

Dammuppsamlare

Damm-manchett

Stödhandtag

Borrhammarfett

GTIN-nr.(EAN): 4966375185277

Passar till: DH14DSL / DH14DL / DH18DSL / DH18DL / DH25DAL / DH36DAL / DH22PG / DH 24PB3 / DH24PC3 / DH24PD3 / DH24PM

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120375

4966375202288

DH14DSL / DH14DL / DH18DSL / DH18DL / DH25DAL / DH36DAL / DH22PG / DH 24PB3 / DH24PC3 / DH24PD3 / DH24PM

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120363

4966375503576

DH22PG / DH24PB3 / DH24PC3 / DH24PD3 / DH24PM / DH30PC2

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120706

4966375619758

60120206

4966375184812

DH14DSL / DH14DL / DH18DSL / DH18DL / DH22PG / DH24PB3 / DH24PC3 / DH24PD3 / DH24PM DH22PB

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Volym:

60120078 60120079 60270001

4966375124375 4966375124368 7034354700890

30 gr. 70 gr. 500 gr.


TILLBEHÖR KOMBIHAMMARE

63

TILLBEHÖR KOMBIHAMMARE

Takstativ > Takstativ för enkel och belastningsfri borrning i tak > Mycket solid och funktionell konstruktion > Max höjd på 340 cm > Max borrdjup på 150 mm

Förvaringsväska

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Längd:

Passar till:

60210005

7034354704607

Max 340 cm

DH24PB3 / DH24PC3 / DH24PD3 / DH24PM

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120686 60120705 60120725 66326525 60120658 66326489 66328921

4966375329657 4966375621744 4966375629146 4966375652977 4966375302544 4966375650164 4966375679912

DH22PB DH24PB3 / DH24PC3 DH24PD3 DH24PM DH30PC2 DH40MRY DH50MRY


64

MEJSELHAMMARE

Mejselhammare H 25PV

Se info sid 87

> Kompakt, välbalanserad och lätt mejselhammare (3,2 kg) med slagenergi på 4,0 Joule > Ergonomiskt gummibelagt D-handtag med stor, låsbar brytare > SDS-verktygsfäste > Enkelt verktygsbyte > Mycket driftsäker slagmekanism > Steglöst varvtal/slagtal > Justerbar mejselvinkel (8 fasta positioner) > För mindre mejselarbeten > Vinnare av iF Design Award 2005

Se info sid 6

Mejselhammare 500W H 25PV Levereras med förvaringsväska SDS plus

Mejselhammare H 45MRY > Välbalanserad och stark elektropneumatisk mejselhammare med slagenergi på hela 12,7 Joule > Avancerad antivibrationsteknologi, UVP (User Vibration protection) > Lägsta ljud- och vibrationsvärdena i sin klass! > Innovativ och funktionell design > Stort vibrationsdämpat D-handtag med stor, låsbar brytare (reducerar vibrationer med upp till 50%) > SDS-max verktygsfäste > Enkelt verktygsbyte > Mycket driftsäker slagmekanism > Justerbar mejselvinkel (12 fasta mejselpositioner) > För mindre och mellanstora mejselarbeten

Se info sid 70

Se info sid 6

Mejselhammare 950W H 45MRY SDS max

Levereras med spetsmejsel, stödhandtag och förvaringsväska

SPECIFIKATIONER H 25PV Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Verktygsfäste: Slagtal obelastad: Slagenergi: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Mått (L x H x B): Vikt:

60101406 4966376131792 500W SDS-plus 0 - 3.200 /min 0 - 4,0 Joule 9,7 80,0 320 x 195 x 102 mm 3,2 kg

H 45MRY Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Verktygsfäste: Slagtal obelastad: Slagenergi: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Mått (L x H x B): Vikt:

60101409 4966376149100 950W SDS-max 3.000 /min 12,7 Joule 8,9 83,0 475 x 230 x 104 mm 5,9 kg


MEJSELHAMMARE

65

65

Mejselhammare H 60MR > Stark mejselhammare med slagenergi på hela 26,0 Joule > Ergonomiskt vibrationsdämpat D-handtag med stor, låsbar brytare (reducerar vibrationerna med upp till 50%) > Innovativ och funktionell design > SDS-max verktygsfäste > Enkelt verktygsbyte > Patenterat stötabsorberande mejselfäste > Mycket driftsäker slagmekanism > Dubbelisolerat aluminiumhus > Justerbar mejselvinkel (12 fasta mejselpositioner) > För medel och större mejslingsarbeten

Se info sid 6

Mejselhammare 1.350W H 60MR Levereras med spetsmejsel, stödhandtag, nyckel och förvaringsväska

SDS max

Mejselhammare H 60MRV

Se info sid 6

EC

Levereras med spetsmejsel, stödhandtag, nyckel och förvaringsväska

T R ON

hi

IC

EL

Mejselhammare 1.350W H 60MRV

> Stark mejselhammare med slagenergi på hela 26,0 Joule > Ergonomiskt vibrationsdämpat D-handtag med stor, låsbar brytare (reducerar vibrationerna med upp till 50%) > Innovativ och funktionell design > SDS-max verktygsfäste > Enkelt verktygsbyte > Variabelt varvtal/slagtal > Elektronisk konstant hastighetskontroll > Patenterat stötabsorberande mejselfäste > Mycket driftsäker slagmekanism > Dubbelisolerat aluminiumhus > Justerbar mejselvinkel (12 fasta mejselpositioner) > För medel och större mejslingsarbeten

SDS max

Se mejslar sid 145 - 149

TILLBEHÖR MEJSELHAMMARE Artikelnr.: 95317103 60120702 60120687 60120707

GTIN-nr.(EAN):

Produkttyp:

Passar till:

4966375603634

Stödhandtag Förvaringsväska Förvaringsväska Förvaringsväska

H45MR / H45MRY / H60MR / H60MRV H25PV H45MR H60MR / H60MRV

SPECIFIKATIONER H 60MR Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Verktygsfäste: Slagtal obelastad: Slagenergi: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60101408 4966376126651 1.350W SDS-max 1.650 /min 26,0 Joule 16,9 83,0 576 x 290 mm 10,5 kg

H 60MRV Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Verktygsfäste: Slagtal obelastad: Slagenergi: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60101407 4966376126767 1.350W SDS-max 930 - 1.650 /min 7,6 - 26,0 Joule 16,9 83,0 576 x 290 mm 10,5 kg


66

BILHAMMARE

Bilhammare H 65SD2

Se info sid 87

> Högsta slagenergin i sin klass (hela 42 Joule) > Ergonomiskt vibrationsdämpat D-handtag med stor, låsbar brytare > Innovativ och funktionell design > 28 mm sexkant verktygsfäste för tre typer av mejslar (med eller utan krage samt samma verktyg som till luftdrivna verktyg) > Enkelt verktygsbyte > Mycket driftsäker slagmekanism > Dubbelisolerat aluminiumhus > 360° vridbart stödhandtag > För tyngre mejslingsarbeten i bland annat betong och asfalt

Se info sid 6

Bilhammare 1.340W H 65SD2 28

Levereras med 360° vridbart stödhandtag och förvaringsväska

Bilhammare H 65SB2

Se info sid 87

> Högsta slagenergin i sin klass (hela 42 Joule) > Ergonomiskt vibrationsdämpat D-handtag med stor, låsbar brytare > Innovativ och funktionell design > 30 mm sexkant verktygsfäste > Enkelt verktygsbyte > Mycket driftsäker slagmekanism > Dubbelisolerat aluminiumhus > 360° vridbart stödhandtag > För tyngre mejslingsarbeten i bland annat betong och asfalt

Se info sid 6

Bilhammare 1.340W H 65SB2 30

Levereras med spetsmejsel, 360° vridbart stödhandtag, nycklar (M4/M8) och förvaringsväska

SPECIFIKATIONER H 65SD2 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Verktygsfäste: Slagtal obelastad: Slagenergi: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått L x H x B): Vikt:

60100708 4966376132775 1.340W 28 mm sexkant 1.400 /min 42,0 Joule 19,9 93,0 104,0 823 x 246 x 118 mm 18,5 kg

H 65SB2 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Verktygsfäste: Slagtal obelastad: Slagenergi: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H x B): Vikt:

60100707 4966376124602 1.340W 30 mm sexkant 1.400 /min 42,0 Joule 19,9 92,0 103,0 726 x 246 x 118 mm 16,5 kg


BILHAMMARE

67

Bilhammare H 90SE > Kraftig bilhammare med slagenergi på hela 55 Joule > Vibrationsabsorberande handtag > 28 mm sexkant verktygsfäste för tre typer av mejslar (med eller utan krage samt samma verktyg som till luftdrivna verktyg) > Enkelt verktygsbyte > Mycket driftsäker slagmekanism > Dubbelisolerat aluminiumhus > För tyngre och krävande mejslingsarbeten i bland annat golv, vägar, betong etc

Bilhammare 1.450W H 90SE 28

Levereras med nycklar

Se mejslar sid 143 - 147

TILLBEHÖR BILHAMMARE Stödhandtag

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

95306165

Passar till: H65SB2 / H65SD2

Förvaringsväska

SPECIFIKATIONER H 90SE Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Verktygsfäste: Slagtal obelastad: Slagenergi: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60100704 4966376096213 1.450W 28 mm sexkant 850 /min 55,0 Joule 16,8 85,0 97,0 859 x 622 mm 32,0 kg

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120659

4966375259749

H65SB2 / H65SD2


68

MUTTERDRAGARE

Mutterdragare WR 16SA(S) > Kompakt, välbalanserad och lätt mutterdragare (endast 2,8 kg) > Hög slageffekt, 300 Nm (Hårt förband) > Ergonomiskt gummibelagt grepp med användarvänlig vippströmbrytare > Hylsfäste 1/2” fyrkant > Höger-/vänstergång med konstant kraft

Se info sid 6

Mutterdragare 450W WR 16SA(S) Levereras med stödhandtag L

R

1/2”

Mutterdragare WR 22SA > Kompakt och stark mutterdragare > Högsta slageffekten i sin klass (610 Nm) (Hårt förband) > Ergonomiskt gummibelagt grepp med användarvänlig vippströmbrytare > Hylsfäste 3/4” fyrkant > Höger-/vänstergång med konstant kraft > Motorhus i aluminium

Se info sid 6

Mutterdragare 850W WR 22SA L

R

3/4”

Levereras med stödhandtag och förvaringsväska

Se krafthylsor sid 150 - 153

SPECIFIKATIONER WR 16SA(S) Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Verktygsfäste: Kapacitet standardbult: Kapacitet specialbult: Varvtal obelastad: Slagtal obelastad: Max moment (Hårt förband): Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60101505 4966376169764 450W 1/2” fyrkant M12 - M22 M12 - M16 1.900 /min 2.100 /min 300 Nm 19,4 92,0 103,0 258 x 225 mm 2,8 kg

WR 22SA Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Verktygsfäste: Kapacitet standardbult: Kapacitet specialbult: Varvtal obelastad: Slagtal obelastad: Max moment (Hårt förband): Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60101504 4966376126545 850W 3/4” fyrkant M14 - M24 M16 - M22 1.800 /min 2.000 /min 610 Nm 23,9 99,0 110,0 302 x 236 mm 4,8 kg


TILLBEHÖR MUTTERDRAGARE

69

TILLBEHÖR MUTTERDRAGARE Låspinne

Låsring

Stödhandtag

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120089

4966375404453

WH22 / WR22SA

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120090 60120091

4966375404170 4966375404446

WH16 / WR16SA(S) WH22 / WR22SA

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120203 60120710

Förvaringsväska

WH16 / WH22 / WR16SA(S) / WR22SA WR22SA (komplett)

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120699 60120709

4966375601401

WR16SA(S) WR22SA


70

UVP – AVANCERAD ANTIVIBRATIONSTEKNIK

UVP – AVANCERAD ANTIVIBRATIONSTEKNIK AVANCERAD ANTIVIBRATIONSTEKNIK Reducerade vibrationer genom svängningar i bladfjäder och motvikt

VIBRATIONSDÄMPANDE HANDTAG Reducerar vibrationerna med upp till 50 %

REDUCERAD SKADERISK Färre skador relaterade till vibrationer

ÖKAD ANVÄNDARTID OCH EFFEKTIVITET Upp till 300 % längre effektiv användartid per dag enligt föreskrifter på EU direktiv

BÄTTRE EKONOMI Ökad användartid ger bättre ekonomi

HÖG PRESTANDA Verktygen i UVP-serien har lägre vibrationer och samtidigt högre avverkningstakt

HITACHI POWER TOOLS SORTIMENT AV LÅGVIBRERANDE VERKTYG Läs mer om vibrationer och exponeringstider på Hitachis sida www.lowvibration.com


CIRKELSÅG

71

Cirkelsåg C 6BU2

Se info sid 6

Cirkelsåg 1.100W C 6BU2 STOP

SP

165

Levereras med sågklinga, parallellanslag och nyckel

> Mycket välbalanserad och stark cirkelsåg med hög kapkapacitet > Hela 54/39 mm sågdjup > Ergonomiskt gummibelagt grepp > 165 mm klingdiameter (30 mm håldiameter) > Innovativ och funktionell design > Spindellås för enkelt klingbyte > Elektronisk motorbroms för säker användning > Integrerad säkerhetsbrytare > Med klyvkniv > Kraftigt teflonbelagt sågbord av aluminium > Enkel justering av sågdjup > Enkel justering av sågvinkel (0-45°) > Justerbar sågindikator > Låg ljud- och vibrationsnivå > Kan utrustas med spånutsugsadapter

Cirkelsåg C 6BU2K m/förvaringsväska

Se info sid 6

Cirkelsåg 1.100W C 6BU2K m/förvaringsväska STOP

SP

165

Levereras med sågklinga, parallellanslag, nyckel och förvaringsväska

> Mycket välbalanserad och stark cirkelsåg med hög kapkapacitet > Hela 54/39 mm sågdjup > Ergonomiskt gummibelagt grepp > 165 mm klingdiameter (30 mm håldiameter) > Innovativ och funktionell design > Spindellås för enkelt klingbyte > Elektronisk motorbroms för säker användning > Integrerad säkerhetsbrytare > Med klyvkniv > Kraftigt teflonbelagt sågbord av aluminium > Enkel justering av sågdjup > Enkel justering av sågvinkel (0-45°) > Justerbar sågindikator > Låg ljud- och vibrationsnivå > Kan utrustas med spånutsugsadapter > Levereras med förvaringsväska

SPECIFIKATIONER C 6BU2 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Klingdiameter: Håldiameter: Sågdjup v/90°: Sågdjup v/45°: Max geringsvinkel: Varvtal obelastad: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H x B): Vikt:

60102208 4966376130498 1.100W 165 mm 30 mm 0 - 54 mm 0 - 39 mm 0 - 45° 5.500 /min 2,1 85,0 96,0 293 x 240 x 222 mm 3,5 kg

C 6BU2K förvaringsväska Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Klingdiameter: Håldiameter: Sågdjup v/90°: Sågdjup v/45°: Max geringsvinkel: Varvtal obelastad: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H x B): Vikt:

60102213 4966376134182 1.100W 165 mm 30 mm 0 - 54 mm 0 - 39 mm 0 - 45° 5.500 /min 2,1 85,0 96,0 293 x 240 x 222 mm 3,5 kg


72

CIRKELSÅG

Cirkelsåg C 6BUY

Sågdjup motsvarar sågar med klingdiameter på 190 mm

Se info sid 6

Cirkelsåg 1.300W C 6BUY STOP

SP

165

Levereras med sågklinga, parallellanslag, spånutsugsadapter, stödhandtag och nyckel

Cirkelsåg C 6BUYK m/förvaringsväska

Sågdjup motsvarar sågar med klingdiameter på 190 mm

Se info sid 6

Cirkelsåg 1.300W C 6BUYK m/förvaringsväska STOP

SP

> Välbalanserad och stark cirkelsåg med hög kapkapacitet > Ny patenterad teknologi från Hitachi ger hela 66/46 mm sågdjup (motsvarar sågar med klingdiameter på 190 mm) > Ergonomiskt gummibelagt grepp > 165 mm Klingdiameter (20 mm Håldiameter) > Spindellås för enkelt klingbyte > Elektronisk motorbroms för säker användning > Integrerad säkerhetsbrytare > Kraftigt teflonbelagt sågbord av aluminium > Adapter för sågskena ingår > Enkel justering av sågdjup > Enkel justering av sågvinkel (0-45°) > Justerbar sågindikator > Spånsugsadapter ingår

165

Levereras med sågklinga, parallellanslag, spånutsugsadapter, stödhandtag, nyckel och förvaringsväska

> Välbalanserad och stark cirkelsåg med hög kapkapacitet > Ny patenterad teknologi från Hitachi ger hela 66/46 mm sågdjup (motsvarar sågar med klingdiameter på 190 mm) > Ergonomiskt gummibelagt grepp > 165 mm Klingdiameter (20 mm Håldiameter) > Spindellås för enkelt klingbyte > Elektronisk motorbroms för säker användning > Integrerad säkerhetsbrytare > Kraftigt teflonbelagt sågbord av aluminium > Adapter för sågskena ingår > Enkel justering av sågdjup > Enkel justering av sågvinkel (0-45°) > Justerbar sågindikator > Spånsugsadapter ingår > Levereras med förvaringsväska

SPECIFIKATIONER C 6BUY Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Klingdiameter: Håldiameter: Sågdjup v/90°: Sågdjup v/45°: Max geringsvinkel: Varvtal obelastad: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60102215 4966376175819 1.300W 165 mm 20 mm 0 - 66 mm 0 - 46 mm 0 - 45° 5.500 /min 2,4 90,0 101,0 310 x 180 mm 3,8 kg

C 6BUYK m/förvaringsväska Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Klingdiameter: Håldiameter: Sågdjup v/90°: Sågdjup v/45°: Max geringsvinkel: Varvtal obelastad: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60102220 4966376175949 1.300W 165 mm 20 mm 0 - 66 mm 0 - 46 mm 0 - 45° 5.500 /min 2,4 90,0 101,0 310 x 180 mm 3,8 kg


CIRKELSÅG

Semipower

Cirkelsåg C 6SS > Lätt och kompakt cirkelsåg med hög kapkapacitet (endast 3,2 kg) > Hela 57/38 mm sågdjup > 165 mm klingdiameter (30 mm håldiameter) > Spindellås för enkelt klingbyte > Säkerhetsbrytare > Kraftigt sågbord av aluminium > Enkel justering av sågvinkel (0-45°) > Kan förses med spånsugsadapter (ingår ej)

Se info sid 6

Cirkelsåg 1.050W C 6SS SP

Levereras med sågklinga, parallellanslag och nyckel

165

Semipower

Cirkelsåg C 7SS > Lätt och kompakt cirkelsåg med hög kapkapacitet > Hela 68/46 mm sågdjup > 190 mm klingdiameter (30 mm håldiameter) > Spindellås för enkelt klingbyte > Säkerhetsbrytare > Kraftigt sågbord av aluminium > Enkel justering av sågvinkel (0-45°) > Kan förses med spånsugsadapter (ingår ej)

Se info sid 6

Cirkelsåg 1.050W C 7SS SP

190

Levereras med sågklinga, parallellanslag och nyckel

SPECIFIKATIONER C 7SS

C 6SS Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Klingdiameter: Håldiameter: Sågdjup v/90°: Sågdjup v/45°: Max geringsvinkel: Varvtal obelastad: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60102218 4966376172825 1.050W 165 mm 30 mm 0 - 57 mm 0 - 38 mm 0 - 45° 5.500 /min 2,4 95,0 106,0 276 x 174 mm 3,2 kg

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Klingdiameter: Håldiameter: Sågdjup v/90°: Sågdjup v/45°: Max geringsvinkel: Varvtal obelastad: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H x B ): Vikt:

60102219 4966376172962 1.050W 190mm 30 mm 0 - 68 mm 0 - 46 mm 0 - 45° 5.500 /min 5,9 95,0 106,0 291 x 174 x 210 mm 3,4 kg

73


74

CIRKELSÅG

Cirkelsåg C 7BU2

Se info sid 6

Cirkelsåg 1.200W C 7BU2 STOP

SP

190

Levereras med sågklinga, parallellanslag, stödhandtag och nyckel

> Mycket välbalanserad och stark cirkelsåg med hög kapkapacitet > Hela 66/48 mm sågdjup > Ergonomiskt gummibelagt grepp > 190 mm klingdiameter (30 mm håldiameter) > Innovativ och funktionell design > Spindellås för enkelt klingbyte > Elektronisk motorbroms för säker användning > Säkerhetsbrytare > Med klyvkniv > Kraftigt teflonbelagt sågbord av aluminium > Kan förses med spånsugsadapter (ingår ej) > Enkel justering av sågdjup > Enkel justering av sågvinkel (0-45°) > Justerbar sågindikator > Låg ljud- och vibrationsnivå

Cirkelsåg C 7BUY Sågdjupet motsvarar sågar med klingdiameter på 210 mm

Se info sid 6

Cirkelsåg 1.300W C 7BUY STOP

SP

190

Levereras med sågklinga, parallellanslag, spånutsugsadapter, stödhandtag, nyckel och förvaringsväska

> Mycket välbalanserad och kraftfull cirkelsåg med förbättrad kapkapacitet > Ny patenterad teknologi från Hitachi ger hela 78/55 mm sågdjup (motsvarar sågar med klingdiameter på 210 mm) > Ergonomiskt gummibelagt grepp med stödhandtag > 190 mm klingdiameter (20 mm håldiameter) > Spindellås för enkelt klingbyte > Elektronisk motorbroms för säker användning > Säkerhetsbrytare > Adapter för sågskena ingår > Kraftigt teflonbelagt sågbord av aluminium > Klingskydd > Enkel justering av sågdjup > Enkel justering av sågvinkel (0-45°) > Justerbar sågindikator > Spånsugsadapter ingår

SPECIFIKATIONER C 7BU2 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Klingdiameter: Håldiameter: Sågdjup v/90°: Sågdjup v/45°: Max geringsvinkel: Varvtal obelastad: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H x B): Vikt:

60102209 4966376130559 1.200W 190mm 30 mm 0 - 66 mm 0 - 48 mm 0 - 45° 5.500 /min 4,2 86,0 97,0 296 x 250 x 229 mm 4,0 kg

C 7BUY Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Klingdiameter: Håldiameter: Sågdjup v/90°: Sågdjup v/45°: Max geringsvinkel: Varvtal obelastad: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H x B ): Vikt:

60102217 4966376176076 1.300W 190mm 20 mm 0 - 78 mm 0 - 55 mm 0 - 45° 5.500 /min 2,2 95,0 106,0 333 x 180 x 236 mm 4,2 kg


CIRKELSÅG

75

Cirkelsåg C 9U2 > > > > > > > > > > > > >

Se info sid 6

Cirkelsåg 2.000W C 9U2

>

SP

235

Kompakt cirkelsåg med hög kapkapacitet Hela 86/65 mm sågdjup Ergonomiskt gummibelagt grepp 235 mm klingdiameter (30 mm håldiameter) Innovativ och funktionell design Spindellås för enkelt klingbyte Säkerhetsbrytare Med klyvkniv Kraftigt sågbord av aluminium Enkel justering av sågdjup Enkel justering av sågvinkel (0-45°) Justerbar sågindikator Lägsta ljud- och vibrationsnivåerna i sin klass Kan förses med spånsugsadapter (ingår ej)

Levereras med sågklinga, parallellanslag och nyckel

Cirkelsåg C 13U > Mycket kraftig cirkelsåg med hög kapkapacitet > Hela 128/85 mm sågdjup > 335 mm klingdiameter (25,4 mm håldiameter) > Spindellås för enkelt klingbyte > Med klyvkniv > Extra brett sågbord för optimal stabilitet > Enkel justering av sågdjup > Enkel justering av sågvinkel (0-45°)

Cirkelsåg 2.000W C 13U SP

335

Levereras med sågklinga, parallellanslag, stödhandtag och nyckel

SPECIFIKATIONER C 9U2 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Klingdiameter: Håldiameter: Sågdjup v/90°: Sågdjup v/45°: Max geringsvinkel: Varvtal obelastad: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H x B): Vikt:

60102212 4966376134038 2.000W 235 mm 30 mm 0 - 86 mm 0 - 65 mm 0 - 45° 5.000 /min 2,5 99,0 110,0 397 x 291 x 272 mm 6,8 kg

C 13U Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Klingdiameter: Håldiameter: Sågdjup v/90°: Sågdjup v/45°: Max geringsvinkel: Varvtal obelastad: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60102201 4966376075683 2.000W 335 mm 25,4 mm 0 - 128 mm 0 - 85 mm 0 - 45° 3.400 /min 4,2 90,0 101,0 567 x 420 mm 13,0 kg


76

CIRKELSÅG

Cirkelsåg CD 7SA (metall) > Klassens lättaste och mest kompakta cirkelsåg för metallkapning (endast 4,0 kg) > Mycket välbalanserad för optimal användbarhet > Hela 63 mm sågdjup > Ergonomiskt gummibelagt grepp > 185 mm Klingdiameter (30 mm Håldiameter) > Innovativ och funktionell design > Spindellås för enkelt klingbyte > Elektronisk motorbroms för säker användning > Kraftigt heltäckande klingskydd > Integrerat LED-ljus > Låg ljud- och vibrationsnivå > Effektiv spånuppsamlare

Cirkelsåg 1.140W CD 7SA (metall) STOP

SP

190

Levereras med sågklinga (för metall), parallellanslag, skyddsglasögon och nyckel Se sågklingor sid 154 - 155

SPECIFIKATIONER CD 7SA (metall) Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Klingdiameter: Håldiameter: Sågdjup v/90°: Varvtal obelastad: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H x B): Vikt:

60102290 4966376171507 1.140W 185 mm 30 mm 0 - 63 mm 3.700 /min 3,7 105,0 116,0 324 x 267 x 254 mm 4,0 kg


TILLBEHÖR CIRKELSÅG

77

TILLBEHÖR CIRKELSÅG Styrskena

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Längd:

Passar till:

66744198 66744199

8717472818690 8717472818706

800 mm 1400 mm

C6BU2* / C6BUY / C7BU2* / C7BUY C6BU2* / C6BUY / C7BU2* / C7BUY

* Adapter levereras separat

Gummilist för styrskena

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

95710198 95710199

Längd: 800 mm 1400 mm

Adapter för styrskena Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

66317848

4966375288862

Styrskena

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

66744200

8717472818713

Styrskena

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

66744202

8717472818720

Tving för styrskena

Kopplingsstycke för styrskena

Styrskena (Adaptern passar C6BU2 / C6BUY / C7BU2 / C7BUY)

Spånsugsadapter

Parallellanslag

Stödhandtag

Förvaringsväska

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

66997247 60120323 60120712 60120324 60120322

4966375579076 4966375180319 4966375628361 4966375186717 4966375255031

C6SS / C6BUY / C7SS / C7BUY C6U / C7U / C6BU / C7BU C6BU2 / C7BU2 C8U / C9U C13U

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120145

4966375178651

60120147 60120148 60120198

4966375186359 4966375186366 4966375355830

C18DSL / C6SS / C6BU2 / C6BUY / C7SS / C7BU2 / C7BUY / CD7SA C8U C9U C13U

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60110011

7034354700142

C13U

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120718 66331497

4966375830337

C6BU2 C6BUY


78

KAP- & GERSÅG

Kap- & gersåg C 8FSE > Mycket användarvänlig och lätt kap- & gersåg med hög kapkapacitet (endast 14 kg) > 216 mm klingdiameter (30 mm håldiameter) > Spindellås för enkelt byte av sågklinga > Kullagrad radialföring > Lätt avläsbar mätskala > Snabb vinkelinställning med fasta positioner (0°/15°/22,5°/30°/45°) > Vibrationsdämpat gummibelagt handtag/grepp > Enkel justering av skärdjup > Transparent klingskydd > Mycket effektiv spånuppsamlare samt kan förses med spånsugsadapter

Se info sid 6

Kap- & gersåg 1.050W C 8FSE SP

216

Levereras med sågklinga, dammpåse, stödanhåll och nyckel

Kap- & gersåg C 8FSHE

Se info sid 6

Kap- & gersåg 1.050W C 8FSHE SP

216

Levereras med sågklinga, dammpåse, stödanhåll och nyckel

> Mycket användarvänlig och lätt kap- & gersåg med hög kapkapacitet (endast 14 kg) > 216 mm klingdiameter (30 mm håldiameter) > Spindellås för enkelt byte av sågklinga > Linjelaser med enkel kalibrering för precis sågning > Arbetslampa på flexibel arm > Kullagrad radialföring > Lätt avläsbar mätskala > Snabb vinkelinställning med fasta positioner (0°/15°/22,5°/30°/45°) > Vibrationsdämpat gummibelagt handtag/grepp > Enkel justering av skärdjup > Transparent klingskydd > Mycket effektiv spånuppsamlare samt kan förses med spånsugsadapter

SPECIFIKATIONER C 8FSE Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Klingdiameter: Håldiameter: Svängplatta: Max geringsvinkel: Varvtal obelastad: Max kap. tvärsnitt v/90° (H x B): Max kap. tvärsnitt v/45° (H x B): Max kap. gersnitt v/45° (H x B): Max kap kombisnitt v/45° V (H x B): Max kap kombisnitt v/45° H (H x B): Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

60100909 4966376161607 1.050W 216 mm 30 mm 0 - 57° (höger) / 0 - 45° (vänster) 0 - 5° (höger) / 0 - 48° (vänster) 5.500 /min 70 x 312 mm 70 x 220 mm 45 x 312 mm 45 x 220 mm 45 x 220 mm <2,5 96,0 105,0 790 x 555 x 485 mm 14,0 kg

C 8FSHE Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Klingdiameter: Håldiameter: Svängplatta: Max geringsvinkel: Varvtal obelastad: Max kap. tvärsnitt v/90° (H x B): Max kap. tvärsnitt v/45° (H x B): Max kap. gersnitt v/45° (H x B): Max kap. kombisnitt v/45° V (H x B): Max kap. kombisnitt v/45° H (H x B): Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

60100911 4966376161485 1.050W 216 mm 30 mm 0 - 57° (höger) / 0 - 45° (vänster) 0 - 5° (höger) / 0 - 48° (vänster) 5.500 /min 70 x 312 mm 70 x 220 mm 45 x 312 mm 45 x 220 mm 45 x 220 mm <2,5 96,0 105,0 790 x 555 x 485 mm 14,5 kg


KAP- & GERSÅG

79

Kap- & gersåg C 10FSH

Se info sid 6

EC

T R ON

hi

IC

SP

EL

Kap- & gersåg 1.090W C 10FSH Levereras med sågklinga, dammpåse, stödanhåll och nyckel

> Mycket användarvänlig kap- & gersåg med hög kapkapacitet > 255 mm klingdiameter (30 mm håldiameter) > Spindellås för enkelt byte av sågklinga > Med elektronisk konstant varvtalskontroll > Mjukstart (startströmsbegränsning) > Linjelaser med enkel kalibrering för precis sågning > Kullagrad radialföring > Lätt avläsbar mätskala > Snabb vinkelinställning med fasta positioner (0°/15°/22,5°/30°/45°) > Enkel justering av skärdjup > Transparent klingskydd > Mycket effektiv spånuppsamlare samt kan förses med spånsugsadapter

254

Kap- & gersåg C 12LSH

Se info sid 6

Kap- & gersåg 1.520W C 12LSH SP

305

Levereras med Sågklinga, dammpåse, stödanhåll och nyckel

Se sågklingor och tillbehör sid 154 - 157

SPECIFIKATIONER C 10FSH Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Klingdiameter: Håldiameter: Svängplatta: Max geringsvinkel: Varvtal obelastad: Max kap. tvärsnitt v/90° (H x B): Max kap. tvärsnitt v/45? (H x B): Max kap. gersnitt v/45? (H x B): Max kap. kombisnitt v/45? V (H x B): Max kap. kombisnitt v/45? H (H x B): Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

> Mycket användarvänlig kap- & gersåg med hög kapkapacitet > 305 mm klingdiameter (30 mm håldiameter) > Vibrationsdämpat gummibelagt handtag/grepp (reducerar vibrationerna med upp till 50 %) > Spindellås för enkelt byte av sågklinga > Justerbart stödanhåll underlättar kapning av höga arbetsstycken > Linjelaser med enkel kalibrering för precis sågning > Kullagrad radialföring > Digital display med noggrann information om kap- och gervinkel > Enkel och precis skruvfunktion för optimal finjustering av kap- & gervinkel > Lätt avläsbar mätskala > Snabb vinkelinställning med fasta positioner (0°/15°/22,5°/30°/45?) > Gummibelagt handtag/grepp > Enkel justering av skärdjup > Justerbar materialstöd > Mycket effektiv spånuppsamlare samt kan förses med spånsugsadapter

60100906 4966376118014 1.090W 255 mm 30 mm 0 - 57° (höger) / 0 - 45° (vänster) 0 - 45° (höger) / 0 - 45° (vänster) 3.800 /min 85 x 312 mm 85 x 218 mm 55 x 305 mm 55 x 218 mm 30 x 218 mm <2,5 93,0 106,0 1.050 x 520 x 615 mm 19,5 kg

C 12LSH Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Klingdiameter: Håldiameter: Svängplatta: Max geringsvinkel: Varvtal obelastad: Max kap. tvärsnitt v/90° (H x B): Max kap. tvärsnitt v/45° (H x B): Max kap. gersnitt v/45° (H x B): Max kap. kombisnitt v/45° V (H x B): Max kap. kombisnitt v/45° H (H x B): Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

60100908 4966376141449 1.520W 305 mm 30 mm 0 - 57° (höger) / 0 - 45° (vänster) 0 - 45° (höger) / 0 - 45° (vänster) 3.800 /min 107 x 312 mm 107 x 220 mm 70 x 312 mm 70 x 220 mm 45 x 220 mm <2,5 92,0 105,0 930 x 595 x 710 mm 30,0 kg


80

TILLBEHÖR KAP- & GERSÅG

TILLBEHÖR KAP- & GERSÅG

Sugstosadapter med klämma Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120376 4966375214717

Hitachi kap & gersågar

Tving Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120677 4966375316176

C10FSB / C10FSH

Parallellanhåll/stöd i bakkant Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120768 4966375621683

C12LSH

Dammpåse Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120369 4902530120110

C8FSHE / C10FSH / C12LSH

Sågbord > Mycket användarvänligt och smidigt sågbord av stål/aluminium > Universalfästen som passar de flesta på marknaden förekommande kap- och gersågar > Funktionell design och hög kapacitet (hela 150 kg totalvikt) > Justerbara förlängnings delar (133 - 290 cm) > Kullagrade stödrullar > Hopfällbart för lätt transport. > Kan förses med extra sidstöd (säljes separat)

Sågbord 015 Sågbord 010

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning

Material

Total höjd utfälld:

Höjd:

Kapacitet:

83010050 83010051

015 010

Stål Aluminium

133 - 290 cm 174 - 375 cm

89 cm 93 cm

150 kg 180 kg

7034354708421 7034354708438

Användningsområde: > Universalfästen som passar de flesta på marknaden förekommande kap- och gersågar för sågning av längre arbetsmaterial i korrekt arbetshöjd


TILLBEHÖR KAP- & GERSÅG

81

Parasoll > Användarvänlig och lätt transportabelt parasoll > Mycket enkelt att montera och tar liten plats > Kraftig, väderbestandigt material > Mycket solid konstruktion med fjädring som tål vind och regn > Effektivt skydd mot solljus (speciellt praktisk vid användning av laser) > Håller arbetsområdet torrt och skyddar verktyg och maskiner mot fukt Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Total höjd utfälld:

Höjd i hoppfälld:

Diameter:

Vikt:

Passar till:

60120775

Max 255 cm

155 cm

Ø235 cm

3,7 kg

Sågbord 015 / 010

7034354709923

Levereras med fästadapter för sågbord 010

Fästadapter Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Längd:

Antal i förpackning

Anpassad för

Passar till:

83010053 83010052

42 cm 42 cm

2 (höger/vänster) 2 (höger/vänster)

Sågbord 015 Sågbord 010

C8FSE* / C8FSHE* / C10FSH / C12LSH C8FSE* / C8FSHE* / C10FSH / C12LSH

7034354709046

* = För sågar med tre fästpukter

Tvärstag > För sågar med tre fästpunkter Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

83010054

C8FSE / C8FSHE

7034354709114

Extra stödben Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Höjd:

Passar till:

83010056

55 - 88 cm

Sågbord 015 / 010

7034354620532


82

STICKSÅG

Semipower

Sticksåg CJ 90VST > Användarvänlig och prisvärd sticksåg med funktionell design > Bygelhandtag med ergonomiskt gummibelagt grepp > Standard bladfäste > Med snabbfäste, vilket medför ett enkelt och snabbt bladbyte utan verktyg > Elektronisk varvtalsreglering i 5 steg och konstant kraftkontroll > 4 pendelinställningar > Kraftigt sågbord i gjuten aluminium > Effektivt spånblås och bra placering av utsugsadapter (ingår)

EC

T R ON

hi

IC

EL

Sticksåg 705W CJ 90VST Levereras med sticksågblad, nyckel och förvaringsväska

Semipower

Se info sid 6

EC

T R ON

hi

IC

EL

Sticksåg 720W CJ 110MVA

Sticksåg CJ 110MVA > Mycket kompakt och välbalanserad sticksåg med stark motor och hög sågkapacitet > Ergonomiskt gummerat handtag för bättre grepp och komfort > Innovativ och funktionell design > Standard bladfäste > Med snabbfäste, vilket medför ett enkelt och snabbt bladbyte utan verktyg > Elektronisk varvtalsreglering i 5 steg och konstant kraftkontroll > 4 pendelinställningar > Inbyggt LED ljus > Kraftigt sågbord i gjuten aluminium > Transparent skydd i framkant > Effektivt spånblås och bra placering av utsugsadapter (ingår) > Mycket effektivt spånblås

Levereras med sticksågblad, splitterskydd, utsugsadapter, nyckel och förvaringsväska

SPECIFIKATIONER CJ 90VST Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Kapacitet i trä/stål/aluminium: Max geringsvinkel: Minsta kapradie: Slagtal obelastad: Slaglängd: Pendelrörelse: Snabbfäste för blad: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt: dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60102619 4966376184859 705W 90/8/16 mm 0 - 45° höger/vänster 25 mm 850 - 3.000 /min 20 mm Ja Ja 14,8 85,0 96,0 228 x 202 mm 2,2 kg

CJ 110MVA Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Kapacitet i trä/stål/aluminium: Max geringsvinkel: Minsta kapradie: Slagtal obelastad: Slaglängd: Pendelrörelse: Snabbfäste för blad: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60102612 4966376139101 720W 110/10/20 mm 0 - 45° höger/vänster 25 mm 850 - 3.000 /min 26 mm Ja Ja 11,6 86,0 97,0 264 x 195 mm 2,2 kg


STICKSÅG

83

Sticksåg CJ 120VA > Mycket kompakt och välbalanserad sticksåg med stark motor och hög sågkapacitet > Gummibelagt grepp med stor vänsterplacerad strömbrytare > Standard bladfäste > Med snabbfäste, vilket medför ett enkelt och snabbt bladbyte utan verktyg > Elektronisk varvtalsreglering i 5 steg och konstant kraftkontroll > 4 pendelinställningar > Kraftigt sågbord i gjuten aluminium > Transparent skydd i framkant > Mycket effektivt spånblås

Se info sid 6

EC

T R ON

hi

IC

EL

Sticksåg 740W CJ 120VA Levereras med sticksågblad, splitterskydd, utsugsadapter, nyckel och förvaringsväska Se sticksågblad sid 158 - 167

SPECIFIKATIONER CJ 120VA Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Kapacitet i trä/stål/aluminium: Max geringsvinkel: Minsta kapradie: Slagtal obelastad: Slaglängd: Pendelrörelse: Snabbfäste för blad: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60102608 4966376110230 740W 120/10/20 mm 0 - 45° höger/vänster 25 mm 850 - 3.000 /min 26 mm Ja Ja 15,5 85,0 98,0 258 x 173 mm 2,3 kg


84

TILLBEHÖR STICKSÅG

TILLBEHÖR STICKSÅG Parallellanslag inklusive fästskruv

Artikelnr.:

60120668 4966375135586 Levereras med fästskruv

Alla Hitachi sticksågar

Sula

Artikelnr.:

Passar till:

GTIN-nr.(EAN):

GTIN-nr.(EAN):

60120671

Sula

Artikelnr.:

Alla Hitachi sticksågar

GTIN-nr.(EAN):

60120670

Spånskydd

Splitterskydd

Blåsstopp

Spånsugsadapter

Passar till:

Passar till: Alla Hitachi sticksågar

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120713 95321583

4966375632184

CJ110MVA CJ120V / CJ120VA

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120664

4966375317425

Alla Hitachi sticksågar

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120665

4966375317388

CJ120V / CJ120VA

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120666

4966375317432

Alla Hitachi sticksågar

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120714 60120667

4966375632689

CJ110MVA CJ120V / CJ120VA

Förvaringsväska


TIGERSÅG

85

Tigersåg CR 13V2 > Mycket hög sågkapacitet > Snabbfäste för blad - enkelt och snabbt byte utan verktyg > Standardfäste för sågbladet > Gummibeklädd frontdel > Steglöst variabelt varvtal > Lätt och kompakt > Sågbladet kan monteras med tänderna uppåt eller nedåt > Stor lättåtkomlig strömbrytare > Ledad stödfot

EC

T R ON

hi

IC

EL

Tigersåg 1.010W CR 13V2 Levereras med tigersågblad, nyckel och förvaringsväska

Tigersåg CR 13VBY Se info sid 70

EC

T R ON

hi

IC

EL

Tigersåg 1.150W CR 13VBY Levereras med tigersågblad och förvaringsväska

> UVP- User Vibration Protection > Den senaste tekniken för att reducera vibrationer > Ny design med gummibeklätt ergonomiskt grepp > Mycket hög avverkningskapacitet > Gummibeklädd motorkropp och frontdel > Standardfäste för sågbladet > Steglös variabel varvtalsreglering i 5 steg för precis sågning i olika material > Försedd med en urkopplingsbar sving funktion som ger klassens högsta kaphastighet > Stor lättåtkomling strömbrytare > Sågbladet kan monteras med tänderna uppåt eller nedåt > Stödsko justerbar i 3 lägen utan verktyg

Se tigersågblad sid 168 - 176

SPECIFIKATIONER CR 13V2 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Kapacitet i trä/stål: Kapacitet i stålrör: Slagtal obelastad: Slaglängd: Pendelrörelse: Snabbfäste för blad: Vändbart blad: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60102617 4966376174331 1.010W 300/19 mm 130 mm 0 - 2.800 /min 29 mm Nei Ja Ja (180°) 21,1 91,0 102,0 435 x 165 mm 3,2 kg

CR 13VBY Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Kapacitet i trä/stål: Kapacitet i stålrör: Slagtal obelastad: Slaglängd: Pendelrörelse: Snabbfäste för blad: Vändbart blad: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60102616 4966376151073 1.150W 300/19 mm 130 mm 0 - 3.000 /min 32 mm Ja Ja Ja (180°) 7,5 93,0 104,0 465 x 167 mm 4,4 kg


86

HYVEL

Hyvel P 20SA2 > > > > > > >

Användarvänlig hyvel med hög arbetseffekt Smidig och kompakt Kan användas med HM alt HSS skär Enkelt och snabbt byte av skär Steglös justering av spån- och falsdjup V-spår för falsning Aluminiumsula för optimala glidegenskaper och minimalt slitage på arbetsmaterialet

Hyvel 720W P 20SA2 Levereras med nyckel, parallellanslag, inställningsmall och HM-skär

Hyvel F 30A > > > > > >

Användravänlig hyvel med hög arbetseffekt Smidig och kompakt Kan användas med HM alt HSS skär Enkelt och snabbt byte av skär Steglös justering av spån- och falsdjup Aluminiumsula för optimala glidegenskaper och minimalt slitage på arbetsmaterialet

Hyvel 900W F 30A Levereras med nyckel, parallellanslag, inställningsmall, HM-skär och förvaringsväska

Se tillbehör sid 177

SPECIFIKATIONER Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Kapbredd: Max kapdjup (spåntjocklek): Falsdjup: Varvtal obelastad: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

P 20SA2 60101001 4966376083411 720W 82 mm 3 mm 25 mm 14.000 /min 89,0 100,0 309 x 200 mm 3,0 kg

F 30A Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Kapbredd: Max kapdjup (spåntjocklek): Falsdjup: Varvtal obelastad: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60101004 4966376078325 900W 92 mm 3 mm 25 mm 12.000 /min 89,0 102,0 410 x 150 mm 4,0 kg


IF DESIGN AWARD

IF DESIGN AWARD I Hitachis Verktygsprogram förekommer inga kompromisser. Varje maskin är utvecklad för professionellt användande. Hitachi arbetar kontinuerligt med att utveckla utseende, ergonomi och tekniska funktioner ner till minsta detalj. Samtliga maskiner är utvecklade för att tåla stor belastning i en professionell miljö och dom är driftsäkra år efter år. Kvalitet, design, ergonomi, säkerhet och användarvänlighet i kombination med genomgripande miljötänkande har belönats med ”iF Design Award” fem gånger.

iF Design Award delades för första gången ut 1954. I dag, över 50 år senare, är detta pris ansett som värdens största och viktigaste samt prestigefullaste designutmärkelser. Tävlingen lockar till sig över 2.000 bidrag från över 40 länder varje år, något som visar på ett internationellt ökat intresse för produktdesign. Det exklusiva priset delas årligen ut på Hannover Exhibition centre. Juryn består av internationellt kända designers. Vinnaren koras på grundlag av en rad kriterier som design, kvalité, utformning, material, nytänkande och funktionalitet.

VINNANDE PRODUKTER: 2003: WH 12DAF, H45MR 2004: WH 12DM2, DH 40MR 2005: H 25PV, WH 12DMR 2006: H 65SB2, H 65SD2 2009: WH 14DBL, CS 33ET

87


HANDÖVERFRÄS

88

Handöverfräs M 8V2 > Kompakt och användarvänlig handöverfräs med hög arbetseffekt > Elektroniskt variabel varvtalskontroll i 6 steg placerad i handtaget > Lätt tillgänglig brytare > Elektronisk ”Feed Back” kraftkontroll > Mjukstart (startströmsbegränsning) > Spindellås för enkelt byte av frässtål > Graderad djupinställning > Trestegs djupstopp med fasta inställningsmöjligheter > Styrpelare skyddade av gummibälgar > Kan förses med spånsugsadapter (säljes separat)

Se info sid 6

Handöverfräs 1.150W M 8V2

EC

Levereras med parallellanhåll, kopierfläns, nyckel och förvaringsväskal

T R ON

hi

IC

EL

SP

Handöverfräs M 12V2 > Kompakt och användarvänlig handöverfräs med hög arbetseffekt > Ergonomiskt gummibelagt grepp för optimal kontroll och stabilitet > Elektroniskt variabel varvtalskontroll i 6 steg placerad i handtaget > Lätt tillgänglig brytare > Elektronisk ”Feed Back” kraftkontroll > Mjukstart (startströmsbegränsning) > Spindellås för enkelt byte av frässtål > Graderad djupinställning > Trestegs djupstopp med fasta inställningsmöjligheter > Styrpelare skyddade av gummibälgar > Kan förses med spånsugsadapter (säljes separat)

Se info sid 6

Handöverfräs 2.000W M 12V2

EC

Levereras med parallellanhåll, kopierfläns, spännhylsa 8mm, sugstos, nyckel och förvaringsväska

T R ON

hi

IC

EL

SP

Se frässtål sid 178 - 182

Förvaringsväska Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120764 66325222

4966375641667 4966375635130

M8V2 M12V2

SPECIFIKATIONER M 8V2 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Spännhylsa (verktygsfäste): Max fräsdjup: Spindelgänga: Varvtal obelastad: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Höjd: Vikt:

60101704 4966376135752 1.150W 8 mm 60 mm M14 11.000 - 25.000 /min 4,7 79,0 90,0 232 - 292 mm 3,6 kg

M 12V2 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Spännhylsa (verktygsfäste): Max fräsdjup: Spindelgänga: Varvtal obelastad: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Höjd: Vikt:

60101703 4966376135493 2.000W 12 mm 65 mm M14 8.000 - 22.000 /min 6,4 83,0 96,0 255 - 320 mm 6,3 kg


TILLBEHÖR HANDÖVERFRÄS

89

TILLBEHÖR HANDÖVERFRÄS

<

Spännchuck

>

d

Spännhylsa

Kopierfläns >D<

Parallellanslag

Nyckel

Spånsugsadapter

Rullanslag

Skruvmatningsenhet

Justerskruv

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

60120317 60120728 60120312 60120732 60120306 60120737 60120300 60120733

4966375635116 4966375172406 4966375635109 4966375174837 4966375331063 4966375172413 4966375332220

8 mm 8 mm 12 mm 12 mm 1/4" 1/4" 1/2" 1/2"

M8V M8V2/M12V2 M12V M12V2 M8V M8V2 M12V M12V2

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Övergång till:

60120316 60120315 60120310 60120311 60120305 60120303 60120304

4966375503859 966375503873 4966375474944 4966375474951 4966375474661

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension (D):

Passar till:

4966375182634 4966375115830 4966375182641 4966375182658 4966375115861 4966375115878 4966375182665 4966375115885 4966375115892 4966375182672

10,0 mm 11,1 mm 12,0 mm 14,0 mm 18,0 mm 20,0 mm 24,0 mm 27,0 mm 30,0 mm 40,0 mm

M8V / M8V2 / M12V / M12V2 M8V / M8V2 / M12V / M12V2 M8V / M8V2 / M12V / M12V2 M8V / M8V2 / M12V / M12V2 M8V / M8V2 / M12V / M12V2 M12V / M12V2 M8V / M8V2 / M12V / M12V2 M8V / M8V2 / M12V / M12V2 M12V / M12V2 M8V / M8V2 / M12V / M12V2

60120335 60120336 60120337 60120338 60120339 60120340 60120341 60120342 60120343 60120344

8 mm 8 mm 12 mm 12 mm 1/2" 1/2" 1/2"

Passar till:

6 mm 1/4" 6 mm 8 mm 8 mm 10 mm 3/8"

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120201 60120152 95971622 60120736 60120151 95325217 60120735 60120011

4966375502913 4966375503842

M8V M8V2 (m/styrning) M8V2 M8V2 (komplett) M12V M12V2 M12V2 (komplett) M12V

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Passar till:

60120129 60120738

4966375331087

21 mm 23 mm

M8V / M12V M12V2

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120008

4966375580430

M8V / M12V

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120097 60120096

4966375503927 4966375474906

M8V M12V

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120120

4966375503910

M8V

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120398

7034354708902 4966375474937 7034354708896

M8V / M12V

Passar till: M8V M8V M12V M12V M12V M12V M12V


90

PLANSLIP

Planslip SV 12SG > Lätt och kompakt användarvänlig planslip > Ergonomiskt gummibelagt enhandsgrepp med frontplacerad brytare > Slipsula med sex hål och försedd med kardborrfäste och klämfäste > Mycket effektivt spånutsug > För fina sliparbeten

Se info sid 6

Planslip 200W SV 12SG Levereras med slippapper och dammpåse

Planslip SV 12SH > Lätt och kompakt användarvänlig planslip > För både plan- / och hörnslipning > Ergonomiskt gummibelagt enhandsgrepp med frontplacerad brytare > Slipsula med sex hål och försedd med kardborrfäste > Mycket effektivt spånutsug > För fina sliparbeten

Se info sid 6

Planslip 200W SV 12SH Levereras med slippapper och dammpåse

SPECIFIKATIONER Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Dimension slipsula: Dimension slippapper: Varvtal obelastad: Svängningar: Svängningscirkel: Ljudtrycksnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

SV 12SG 60101804 4966376127481 200W 110 x 100 mm 114 x 104 mm (114 x 140 mm u/kardborr) 14.000 /min 28.000 /min 1,5 mm 83,0 130 x 110 x 137 mm 1,1 kg

SV 12SH Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Dimension slipsula: Dimension slippapper: Varvtal obelastad: Svängningar: Svängningscirkel: Ljudtrycksnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

60101805 4966376129904 200W 110 x 100 mm / 96 x 96 x 96 mm 114 x 104 mm / 94 x 94 x 94 mm 14.000 /min 28.000 /min 1,5 mm 83,0 194 x 110 x 137 mm 1,1 kg


PLANSLIP / EXCENTERSLIP

91

Planslip SV 12V > Stark maskin med hög avverkning > Ergonomiskt tvåhandsgrepp för maximal kraft > Elektronisk varvtalsreglering i 5 steg > Låsbar brytare för längre arbetsintervaller > 114 x 228 mm slipsula med 10 hål > Mycket effektivt spånutsug > Idealisk för fina och mellanstora sliparbeten > Slipsula med klämfäste

EC

Levereras med slippapper och dammpåse

T R ON

hi

IC

EL

Planslip 300W SV 12V

Excenterslip SV 13YA > Liten, lätt och kompakt excenterslip > Bästa slip-/ putseffekt i sin klass > Ergonomiskt gummibelagt enhandsgrepp med frontplacerad brytare > Elektroniskt variabelt varvtal i 5 steg med konstant kraft > Slipsula med 8 hål > Mycket effektivt spånutsug > ”Pad Control System” - kontrollerat varvtal vid uppstart minimerar oavsiktlig avverkning > Slipsula med kardborrfäste > För finare sliparbeten

Se info sid 6

EC

Levereras med slippapper, dammpåse och förvaringsväska

T R ON

hi

IC

EL

Excenterslip 230W SV 13YA R.O

Se slippapper sid 183 - 184

SPECIFIKATIONER SV 12V Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Dimension slipsula: Dimension slippapper: Varvtal obelastad: Svängningar: Svängningscirkel: Ljudtrycksnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

60101802 4966376052295 300W 114 x 228 mm 115 x 280 mm 4.000 - 10.000 /min 8.000 - 20.000 /min 2,4 mm 73,4 296 x 122 x 187 mm 2,8 kg

SV 13YA Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Dimension slipsula: Dimension slippapper: Rotationshastighet obelastad: Svängningscirkel: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

60101806 4966376131020 230W Ø 125 mm Ø 125 mm 7.000 - 12.000 /min 3,2 mm 7,0 79,0 156 x 125 x 145 mm 1,4 kg


92

BANDSLIP

Bandslip SB 8V2 > Mycket kraftig och kompakt bandslip > Ergonomiskt gummibelagt tvåhandsgrepp med stor, lättillgänglig brytare > Elektronisk variabel varvkontroll (5 steg) med konstant kraft > Praktisk låsfunktion av brytaren för längre arbetsintervaller > Vänsterplacerad dammpåse för bättre åtkomst i hörn > Mycket effektivt dammutsug > Enkelt byte av slipband Se info sid 6

Bandslip 1.020W SB 8V2 Levereras med slipband och dammpåse

Bandslip SB 10V2 > Mycket kraftig och kompakt bandslip > Ergonomiskt gummibelagt tvåhandsgrepp med stor, lättillgänglig brytare > Elektronisk variabel varvkontroll (5 steg) med konstant kraft > Praktisk låsfunktion av brytaren för längre arbetsintervaller > Vänsterplacerad dammpåse för bättre åtkomst i hörn > Mycket effektivt dammutsug > Enkelt byte av slipband Se info sid 6

Bandslip 1.020W SB 10V2 Levereras med slipband och dammpåse

Se slipband sid 185

SPECIFIKATIONER Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Dimension slipband: Bandhastighet obelastad: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

SB 8V2 60100804 4966376152292 1.020W 76 x 533 mm 250 - 450 m/min <2,5 90,0 101,0 318 x 171 mm 4,3 kg

SB 10V2 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Dimension slipband: Bandhastighet obelastad: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60100805 4966376152452 1.020W 100 x 610 mm 240 - 420 m/min <2,5 88,0 99,0 363 x 189 mm 5,2 kg


TILLBEHÖR SLIPMASKINER

93

TILLBEHÖR SLIPMASKINER Slipsula m/hål

Hålmall

Dammpåse

Förvaringsväska

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

60120298 60120720 60120726 60120739 60120294 60120295

4966375229469 4966375242680 4966375604006 7034354708933 4966375102014 4966375164470

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120083 60120084

4966375229452 4966375173199

SV12SF SV12V

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120716 60120374 60120372

4966375229445 4966375165149 4966375467748

SV13YA SV12V SB10T / SB75 / SB8V2 / SB10V2

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

60120708

Dimension:

Ø125 mm

Passar till: SV12SF SV12SG med kardborresula/hål SV12SH med kardborresula/hål SV13YA med kardborresula/hål SV12V (med hål) SV12V (med hål

Material:

Passar till:

Hårdplast

SV13YA


94

POLER- /SLIPMASKIN

Poler- /slipmaskin SP 18VA > Mycket funktionell och välbalanserad poler- /slipmaskin > Kraftigt D-handtag för maximal kontroll och stabilitet under drift > Elektronisk variabel varvtalskontroll (6 steg) > Konstant kraftkontroll för optimal slipning och polering > Varvtal för slipning: 0 - 3.400 /min > Varvtal för polering: 0 - 1.100 /min > Mjukstart (startströmsbegränsning) > Överbelastningsskydd > Spindellås för enkelt skivbyte > Låg ljud- och vibrationsnivå

EC

Levereras med gummirondell, polerhätta (ull), slipskiva, stödhandtag och haknyckel

T R ON

hi

IC

SP

EL

Poler- /slipmaskin 1.250W SP 18VA

TILLBEHÖR POLER- /SLIPMASKIN Stödrondell

Låsmutter M14 f/SP18VA

Polerhätta m/knytband

Haknyckel

Stödhandtag

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

60120076

4966375468653

Ø180 mm

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120125

4966375468646

SP18VA

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Material:

Dimension:

60120186

4966375107057

Ull

Ø180 mm

Artikelnr.

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60110004

7034354700098

SP18VA

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60110014

7034354700418

SP18VA

SPECIFIKATIONER SP 18VA Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Skivdiameter: Spindelgänga: Varvtal obelastad: Varvtal för polering: Varvtal för slipning: Vibrationsnivå m/s2 (3D) Ljudtrycksnivå dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60102003 4966376107087 1.250W 180 mm M14 0 - 600, 1.100, 1.700, 2.300, 2.900, 3.400 /min 0 - 1.100 /min 0 - 3.400 /min 3,5 84,0 415 x 126 mm 2,8 kg


RAKSLIP

95

Rakslip X 100 > Lång greppvänlig slipspindel > Låg bygghöjd för optimal åtkomst endast 90/37mm > Vibrationsfri gång > Låg ljudnivå > För spännhylsor 6mm > Speciallagrad för höga varvtal

Rakslip 480W X 100 Levereras med nyckel

Rakslip GP 2S2 > Lång greppvänlig slipspindel > Egonomisk design med gummibelagt grepp > Låg bygghöjd för optimal åtkomst endast 75/35mm > Vibrationsfri gång > Låg ljudnivå > För spännhylsor 3, 6 och 8 mm > Speciallagrad för höga varvtal

Rakslip 520W GP 2S2 Levereras med nyckel

TILLBEHÖR RAKSLIP Spännhylsa

Artikelnr.:

EAN-nr.:

Dimension

60280023 60110018 60110020 60110019

4966375442424 7034354700050 7034354700166 7034354700173

Artikelnr.:

EAN-nr.:

Passar till:

60120706

4966375619758

GP2S2

3 mm 6 mm 8 mm 6 mm

Passar till: GP2S2 GP2S2 GP2S2 X100

Stödhandtag

SPECIFIKATIONER X 100 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Verktygsfäste (spännhylsa): Kapacitet slipstål: Varvtal obelastad: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60102102 4966376076024 480W 6 mm Ø 32 mm 10.000 /min 2,6 88,0 99,0 392 x 94 mm 1,9 kg

GP 2S2 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Verktygsfäste (spännhylsa): Kapacitet slipstål: Varvtal obelastad: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60102105 4966376178193 520W 3, 6 och 8 mm Ø 25 mm 25.000 /min 2,6 83,0 94,0 359 x 79 mm 1,7 kg


96

VINKELSLIP

Semipower

Vinkelslip G 13SS > Lätt och kompakt (endast1,4 kg) > 125 mm skivdiameter > Vinklat stödhandtag för arbetsriktigt grepp, kan placeras på höger- eller vänster sida > Spindellås för enkelt skivbyte > Överbelastningståligaste i sin klass

Vinkelslip 580W G 13SS SP

Levereras med stödhandtag och haknyckel

Vinkelslip G 13SR3 > > > >

Lätt och kompakt (endast1,4 kg) 125 mm skivdiameter Greppomkrets endast 200mm Power Plus motor på 730W med låg ljud och vibrationsnivå > Lågt växelhus för bättre åtkomst > Spindellås för enkelt skivbyte > Överbelastningståligaste i sin klass

Se info sid 6

Vinkelslip 730W G 13SR3 SP

Levereras med stödhandtag och haknyckel

SPECIFIKATIONER G 13SS Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Skivdiameter: Håldiameter: Spindelgänga: Varvtal obelastad: Skivans periferihastighet: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60102733 4966376171149 580W 125 mm 22,2 mm M14 10.000 /min 80 m/sek 5,4 86,0 97,0 254 x 60 mm 1,4 kg

G 13SR3 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):: Märkeffekt: Skivdiameter: Håldiameter: Spindelgänga: Varvtal obelastad: Skivans periferihastighet: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60102782 4966376155460 730W 125 mm 22,2 mm M14 10.000 /min 80 m/sek 6,1 83,0 94,0 254 x 60 mm 1,4 kg


VINKELSLIP

97

Vinkelslip G 13SD > Lätt och kompakt (endast1,6 kg) > 125 mm skivdiameter > Vinklat stödhandtag för arbetsriktigt grepp, kan placeras på höger- eller vänster sida > Spindellås för enkelt skivbyte > Epoxyskyddade lindningar som gör maskinen betydligt mer tålig mot slipdamm > Överbelastningståligaste i sin klass > Låg ljud- och vibrationsnivå

Vinkelslip 800W G 13SD SP

Levereras med slipskiva, stödhandtag och haknyckel

Vinkelslip G 13SE2 > Mycket kraftfull motor på 1200W och max belastning på 1900W > 125 mm skivdiameter > Vinklat stödhandtag för arbetsriktigt grepp, kan placeras på höger- eller vänster sida > Sprängskydd med snabbspänne > Lågt växelhus för bättre åtkomst > Spindellås för enkelt skivbyte > Epoxyskyddade lindningar som gör maskinen betydligt mer tålig mot slipdamm > Överbelastningståligaste i sin klass > Låg ljud- och vibrationsnivå

Vinkelslip 1.200W G 13SE2 SP

Levereras med stödhandtag, slipskiva och haknyckel

SPECIFIKATIONER G 13SD Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Skivdiameter: Håldiameter: Spindelgänga: Varvtal obelastad: Skivans periferihastighet: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60102703 4966376102624 800W 125 mm 22,2 mm M14 10.000 /min 80 m/sek 6,1 85,0 98,0 250 x 63 mm 1,6 kg

G 13SE2 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Skivdiameter: Håldiameter: Spindelgänga: Varvtal obelastad: Skivans periferihastighet: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60102777 4966376113002 1.200W 125 mm 22,2 mm M14 11.000 /min 80 m/sek 5,5 84,0 95,0 321 x 70 mm 1,9 kg


98

VINKELSLIP

Vinkelslip G 13SB3 > Mycket kraftfull motor på 1.300W och max belastning på 1.900W > 125 mm skivdiameter > Vibrationsdämpat vinklat stödhandtag för arbetsriktigt grepp (vibrationerna reduceras med ca 50%) > Sprängskydd med snabbspänne > Lågt växelhus för bättre åtkomst > Spindellås för enkelt skivbyte > Epoxyskyddade lindningar som gör maskinen betydligt mer tålig mot slipdamm > Överbelastningståligaste i sin klass

Se info sid 6

Vinkelslip 1.300W G 13SB3 SP

125 5”

Levereras med slipskiva, vibrationsdämpat stödhandtag och haknyckel

Vinkelslip G 13YC > Mycket kraftig elektronisk vinkelslip på 1.500W > 125 mm skivdiameter > Vinklat stödhandtag för arbetsriktigt grepp, kan placeras på höger- eller vänster sida > Mjukstart (startströmsbegränsning) > Överbelastningsskydd > Lågt växelhus för bättre åtkomst > Spindellås för enkelt skivbyte > Epoxyskyddade lindningar som gör maskinen betydligt mer tålig mot slipdamm > Överbelastningståligaste i sin klass > Elektronisk varvtalskontroll

EC

T R ON

hi

IC

SP

EL

Vinkelslip 1.500W G 13YC Levereras med slipskiva, stödhandtag och haknyckel

125 5”

SPECIFIKATIONER G 13SB3 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Skivdiameter: Håldiameter: Spindelgänga: Varvtal obelastad: Skivans periferihastighet: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60102781 4966376146949 1.300W 125 mm 22,2 mm M14 11.000 /min 80 m/sek 4,3 85,0 96,0 283 x 70 mm 1,9 kg

G 13YC Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Skivdiameter: Håldiameter: Spindelgänga: Varvtal obelastad: Skivans periferihastighet: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60102705 4966376103966 1.500W 125 mm 22,2 mm M14 10.000 /min 80 m/sek 4,4 84,0 95,0 321 x 70 mm 1,9 kg


VINKELSLIP

99

Vinkelslip G 13VA

Se info sid 6

Vinkelslip 1.500W G 13VA EL

EC

T R ON

hi

IC

SP

Levereras med slipskiva, vibrationsdämpat stödhandtag och haknyckel

> Mycket kraftig elektronisk vinkelslip > 125 mm skivdiameter > Vibrationsdämpat vinklat stödhandtag för arbetsriktigt grepp (vibrationerna reduceras med ca 50%) > Variabelt varvtal > Mjukstart (startströmsbegränsning) > Överbelastningsskydd > Elektronisk konstant varvtalskontroll > Med återstartsskydd och fastkörningsskydd > Sprängskydd med snabbspänne > Lågt växelhus för bättre åtkomst > Spindellås för enkelt skivbyte > Epoxyskyddade lindningar som gör maskinen betydligt mer tålig mot slipdamm > Dammskyddade lager > Överbelastningståligaste i sin klass

125 5”

Vinkelslip G 15YC > Mycket kraftig elektronisk vinkelslip på hela 1.500W > 150 mm skivdiameter > Vinklat stödhandtag för arbetsriktigt grepp, kan placeras på höger- eller vänster sida > Elektronisk konstant varvtalskontroll > Mjukstart (startströmsbegränsning) > Överbelstningsskydd > Sprängskydd med snabbspänne > Lågt växelhus för bättre åtkomst > Spindellås för enkelt skivbyte > Epoxyskyddade lindningar som gör maskinen betydligt mer tålig mot slipdamm > Dammskyddade lager > Överbelastningståligaste i sin klass > Låg ljud- och vibrationsnivå EC

T R ON

hi

IC

SP

EL

Vinkelslip 1.500W G 15YC Levereras med slipskiva, stödhandtag och haknyckel

150 6”

SPECIFIKATIONER G 13VA Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Skivdiameter: Håldiameter: Spindelgänga: Varvtal obelastad: Skivans periferihastighet: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60102734 4966376169252 1.500W 125 mm 22,2 mm M14 2.800 - 10.500 /min 80 m/sek 6,0 86,0 97,0 297 x 70 mm 2,0 kg

G 15YC Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Skivdiameter: Håldiameter: Spindelgänga: Varvtal obelastad: Skivans periferihastighet: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60102708 4966376103935 1.500W 150 mm 22,2 mm M14 8.500 /min 80 m/sek 5,0 89,0 100,0 321 x 70 mm 2,0 kg


100

VINKELSLIP

Semipower

Vinkelslip G 18SS > Lätt och kompakt (endast 4,3 kg) > 180 mm skivdiameter > Stödhandtag kan placeras i tre olika positioner för arbetsriktigt grepp > Spindellås för enkelt skivbyte > Överbelastningståligaste i sin klass

Vinkelslip 1.900W G 18SS SP

Levereras med stödhandtag och haknyckel

180 7”

Vinkelslip G 18SCY > Mycket kraftfull och kompakt med stark motor- märkeffekt 2,400W > UVP (User Vibration Protection) ny teknologi för låga vibrationer > Med säkerhetsbrytare > 180 mm skivdiameter > Vibrationsdämpat stödhandtag som kan placeras i tre olika positioner för arbetsriktigt grepp ( vibrationerna reduceras med ca 50%) > Sprängskydd med snabbspänne > Spindellås för enkelt skivbyte > Epoxyskyddade lindningar som gör maskinen betydligt mer tålig mot slipdamm > Överbelastningståligaste i sin klass (10-30% bättre än jämförande modeller) > Lägsta ljud- och vibrationsnivå i sin klass!

Se info sid 70

Se info sid 6

Vinkelslip 2.400W G 18SCY SP

Levereras med vibrationsdämpat stödhandtag och haknyckel

180 7”

SPECIFIKATIONER G 18SS Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Skivdiameter: Håldiameter: Spindelgänga: Varvtal obelastad: Skivans periferihastighet: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60102739 4966376163687 1.900W 180 mm 22,2 mm M14 8.500 /min 80 m/sek 5,1 87,0 98,0 463 x 83 mm 4,3 kg

G 18SCY Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Skivdiameter: Håldiameter: Spindelgänga: Varvtal obelastad: Skivans periferihastighet: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60102728 4966376149599 2.400W 180 mm 22,2 mm M14 8.500 /min 80 m/sek 6,2 89,0 100,0 500 x 83 mm 5,1 kg


VINKELSLIP

101

Vinkelslip G 18MRU > Mycket kraftfull och kompakt med stark motor- märkeffekt 2.500W > 180 mm skivdiameter > Vibrationsdämpat stödhandtag som kan placeras i tre olika positioner för arbetsriktigt grepp (vibrationerna reduceras med ca 50%) > Mjukstart (startströmsbegränsning) > Sprängskydd med snabbspänne > Stöttålig, dubbelisolerad med aluminiumhus, är 3,5 gånger mer värmeresistent än vinkelslipar med ordinära plasthus > Spindellås för enkelt skivbyte > Epoxyskyddade lindningar som gör maskinen betydligt mer tålig mot slipdamm > Överbelastningståligaste i sin klass

Se info sid 6

Vinkelslip 2.500W G 18MRU Levereras med vibrationsdämpat stödhandtag och haknyckel

SP 180 7”

Semipower

Vinkelslip G 23SS > Lätt och kompakt (endast 4,3 kg) > 230 mm skivdiameter > Stödhandtag kan placeras i tre olika positioner för arbetsriktigt grepp > Spindellås för enkelt skivbyte > Överbelastningståligaste i sin klass

Vinkelslip 1.900W G 23SS SP

Levereras med stödhandtag och haknyckel 230 9”

SPECIFIKATIONER G 18MRU Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Produkttyp: Typbetäckning: Märkeffekt: Skivdiameter: Håldiameter: Spindelgänga: Varvtal obelastad: Skivans periferihastighet: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60102721 4966376125326 Vinkelslip 2.500W G 18MRU 2.500W 180 mm 22,2 mm M14 8.500 /min 80 m/sek 5,3 87,0 98,0 492 x 83 mm 5,4 kg

G 23SS Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Skivdiameter: Håldiameter: Spindelgänga: Varvtal obelastad: Skivans periferihastighet: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60102732 4966376163793 1.900W 230 mm 22,2 mm M14 6.600 /min 80 m/sek 4,8 88,0 99,0 463 x 83 mm 4,3 kg


102

VINKELSLIP

Vinkelslip G 23MRU > Mycket kraftfull och kompakt med stark motor- märkeffekt 2.500W > 230 mm skivdiameter > Vibrationsdämpat stödhandtag som kan placeras i tre olika positioner för arbetsriktigt grepp (vibrationerna reduceras med ca 50%) > Mjukstart (startströmsbegränsning) > Sprängskydd med snabbspänne > Stöttålig, dubbelisolerad med aluminiumhus, är 3,5 gånger mer värmeresistent än vinkelslipar med ordinära plasthus > Spindellås för enkelt skivbyte > Epoxyskyddade lindningar som gör maskinen betydligt mer tålig mot slipdamm > Överbelastningståligaste i sin klass

Se info sid 6

Vinkelslip 2.500W G 23MRU SP

Levereras med Vibrationsdämpat stödhandtag och haknyckel

230 9”

Vinkelslip G 23UBY Se info sid 70

Se info sid 6

Vinkelslip 2.600W G 23UBY SP

Levereras med vibrationsdämpat stödhandtag och haknyckel

> Mycket kraftfull och kompakt med stark motor- märkeffekt 2,600W > UVP (User Vibration Protection) ny teknologi för låga vibrationer > Med säkerhetsbrytare > 230 mm skivdiameter > Vibrationsdämpat stödhandtag som kan placeras i tre olika positioner för arbetsriktigt grepp (vibrationerna reduceras med ca 50%) > Mjukstart (startströmsbegränsning) > Sprängskydd med snabbspänne > Spindellås för enkelt skivbyte > Epoxyskyddade lindningar som gör maskinen betydligt mer tålig mot slipdamm > Överbelastningståligaste i sin klass (10 - 30% bättre än jämförande modeller) > Lägsta ljud- och vibrationsnivå i sin klass!

230 9”

Se diamantkapskiva och kap- /slipskiva sid 189 - 195

SPECIFIKATIONER G 23MRU Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Skivdiameter: Håldiameter: Spindelgänga: Varvtal obelastad: Skivans periferihastighet: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60102722 4966376116751 2.500W 230 mm 22,2 mm M14 6.600 /min 80 m/sek 7,1 89,0 100,0 492 x 83 mm 5,4 kg

G23 UBY Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Skivdiameter: Håldiameter: Spindelgänga: Varvtal obelastad: Skivans periferihastighet: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60102726 4966376149520 2.600W 230 mm 22,2 mm M14 6.600 /min 80 m/sek 4,9 90,0 101,0 500 x 83 mm 5,1 kg


TILLBEHÖR VINKELSLIP

103

TILLBEHÖR VINKELSLIP Snabbricka

Flänsbricka

Flänsmutter

Haknyckel

Sprängskydd

Fogfrässtål

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

För dimension:

60110006 60110007

7034354700043 7034354700036

115 - 150 mm 180 - 230 mm

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

För dimension:

60110002 60110003

7034354700067 7034354700074

115 - 150 mm 180 - 230 mm

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

För dimension:

60110017 60110016

7034354700180 7034354700081

125 mm 150 - 230 mm

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

För dimension:

60110005 60110004

7034354700128 7034354700098

115 - 125 mm 150 - 230 mm

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Infästning:

För dimension:

60120222 60120227 60120674 60120651 60120224 60120225

4966375240648 4966375238171 4966375317005 4966375307051 4966375196389 4966375196341

Snabbfäste (komplett) Snabbfäste (komplett) Snabbfäste (komplett) Skruvfäste Skruvfäste Skruvfäste

125 mm 150 mm 230 mm 125 mm 180 mm 230 mm

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Antal skär:

8 mm 10 mm 12 mm

3 3 3

60360111 60360112 60360113

Fogfräsadapter

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Artikelnr.:

3 3 3 Infästning:

60360402

Sugstos fogfräs

Antal /förp.:

6KT

GTIN-nr.(EAN):

60360401 Artikelnr.:

Utsug

Stödhandtag

GTIN-nr.(EAN):

60250001 60250002 60250006 60250005 60250008 Artikelnr.:

Utsug f/fiberrondell Utsug f/fiberrondell Utsug f/navrondell Utsug f/kapskivor Utsug f/slipskålar GTIN-nr.(EAN):

60120212

Förvaringsväska

Produkttyp:

Vibrationsdämpning: Nej

60110014 60110015

7034354700418 7034354700425

Nej Nej

60120717 60120682

4966375637073 4966375323549

Ja Ja

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

60120719 66326175 60230001 60230002

4966375645962

För skivdiameter: 125 mm 180 - 230 mm 125 mm 125 - 230 mm 125 mm Passar till: G13SR2 / G13SD / G13YD / G13V G13SE2 / G13SB3 G18SS / G23SS / G23SR / G23SF2 G13SB3 G18MRU / G23MRU

Material:

Passar till:

Hårdplast Hårdplast Hårdplast Hårdplast

G13SE2 / G13SB3 / G13YC G23SR / G23SCY 125 mm vinkelslipar 180-230 mm vinkelslipar


104

KAPMASKIN / ARMERINGSKAP- OCH BOCKMASKIN

Kapmaskin CC 14SF > Kraftfull och stabil torrkapmaskin med hög kapacitet och kraftig motor > 355 mm skivdiameter > Gummibelagt D-handtag > Kan lätt förankras för stationär användning > Säkerhetsbrytare för att undvika oavsiktlig start > Spindellås för enkelt skivbyte > Kapvinkel inställbar från 0° - 45° > Snabbfäste för enkel fixering av arbetsstycke > Nyutvecklat gnistskydd

Se info sid 6

Kapmaskin 2.000W CC 14SF SP

Levereras med kapskiva och nyckel 355

TILLBEHÖR KAPMASKIN Kapskiva

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Passar till:

60120098

8717472814920

355 mm

CC14SF

Armeringskap- och bockmaskin 530W VB 16Y > Klipper och bockar upp till 16 mm armeringsstål på under 6 sekunder > Med kardan- och kuggdriven mekanism > Vinkelkontroll 0° - 180° > Fasta gradinställningar för (45°, 90°, 135° och 180°) > Överbelastningsskydd > Säkerhetsbrytare > Dorndiameter 62mm > Transportabel, men kan enkelt fastmonteras för stationärt bruk

EC

T R ON

hi

IC

STOP

EL

Armeringskap- och bockmaskin 530W VB 16Y Levereras med nyckel

SPECIFIKATIONER CC 14SF Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Skivdiameter: Håldiameter: Svängplatta: Max kapacitet i stålrör v/90°/45°: Max kapacitet i fyrkantsrör v/90°/45°: Max kapacitet i stålprofiler v/90°/45°: Varvtal obelastad: Skivans periferihastighet: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60101103 4966376135929 2.000W 355 mm 25,4 mm 0 - 45° (höger) 0 - 45° (vänster) Ø 130/120 mm Ø 130/115 mm 194 x 100 mm / 130 x 115 mm 3.800 /min 80 m/sek 97,0 109,0 633 x 367 mm 16,5 kg

VB 16Y Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Kapacitet kapning: Kapacitet bockning: Kaptid: Bockningstid: Dorndiameter: Bockkapacitet: Bockradie: Max kapantal (10/12/16 mm): Max bockantal (10/12/16 mm): Ljudtrycksnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

60100102 4966376101047 530W 16 mm 16 mm 3,1 sek 5,1 sek 62 mm 0 - 180° 31 mm 2/1/1 st. pr. operation 3/2/1 st. pr. operation 80,0 466 x 231 x 212 mm 17,0 kg


BETONGSLIP

105

Betongslip G 15YCG > Specialmaskin för t.ex. sliping av betongskägg och ojämnheter på sten, tegel, betong, marmor, klinker > Byggd på kraftig elektronisk vinkelslip på 1.500W > Försedd med bygelhandtag för optimal arbetskomfort > Mjukstart (startströmbegränsning) > Överbelastningsskydd > Spindellås för enkelt byte av slipskål > Epoxybelagda lindningar som ger lång livslängd > Försedd med sugstos och slang för anslutning till dammsugare > Levereras med 115 mm diamantslipskål

EC

T R ON

hi

IC

SP

EL

Betongslip 1.500W G 15YCG Levereras med diamantslipskål, stödhandtag, utsugsanordning, slang, nyckel och förvaringsväska

115 4,5”

Se diamantslipskål sid 189 - 192

TILLBEHÖR BETONGSLIP Utsug (komplett)

Slang

Distansbricka

Insatskåpa m/borste

Borst (tandad)

Universalväska

Artikelnr.:

Produkttyp:

Passar till:

60250003

Utsug (komplett)

G15YC

Artikelnr.:

Produkttyp:

Dimension:

60250017

Slang

Ø38 mm 0,5 m

Artikelnr.:

Produkttyp:

Dimension:

Passar till:

60250011

Distansbricka

4 mm

G15YCG

Artikelnr.:

Produkttyp:

Dimension:

Passar till:

60250013 60250022

Insatskåpa m/borste Insatskåpa m/borste (hel)

Ø125 mm Ø125 mm

G15YCG G15YCG

Artikelnr.:

Produkttyp:

Dimension:

Passar till:

60250019

Borst / tandad

Ø125 mm

G15YCG

Artikelnr.:

Produkttyp:

Dimension:

Passar till:

60130002

Universalväska

620 x 320 x 165 mm

G15YCG

SPECIFIKATIONER G 15YCG Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Skivdiameter: Håldiameter: Slangdiameter: Sugbehov: Spindelgänga: Varvtal obelastad: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

60100301 7034354730200 1.500W 115 mm 22,2 mm Ø 38 mm 250 m3/h M14 8.500 /min 5,0 89,0 100,0 355 x 120 x 137 mm 3,8 kg (m/diamantslipskål)


106

BETONGKAP

Betongkap CM 5SB > För sågning eller spårning i betong, kakel, marmor, sten, tegel eller skiffer > 125 mm skivdiameter > Ergonomiskt vinklat stödhandtag > Mycket välbalanserad > Kraftfull motor på 1.300W > Spindellås för enkelt skivbyte > Låg ljud- pch vibrationsnivå > Försedd med sugstos för anslutning till dammsugare > Levereras utan diamantkapskiva

Betongkap 1.300W CM 5SB SP

125 5”

Levereras med utsugsanordning, nyckel och förvaringsväska

Betongkap CM 9UBY > UVP (User Vibration Protection) ny teknologi för låga vibrationer > Innovativ och funktionell design > 230 mm skivdiameter > Försedd bygelhandtag för optimalt arbetsgrepp > Mjukstart ( startströmsbegränsning) > Spindellås för enkelt skivbyte > Stödbord (80 mm) för optimal stabilitet > Patenterad nosdel som tidigt suger upp dammet > Försedd med sugstos för anslutning till dammsugare > Låg ljud- pch vibrationsnivå > Levereras utan diamantkapskiva

Se info sid 70

Betongkap 2.600W CM 9UBY SP

Levereras med utsugsanordning, nyckel och förvaringsväska

230 9”

SPECIFIKATIONER CM 5SB Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Skivdiameter: Håldiameter: Skärdjup: Varvtal obelastad: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60100206 4966376158652 1.300W 125 mm 22,2 mm 33 mm 11.000 /min 4,5 99,0 110,0 314 x 134 mm 2,9 kg

CM 9UBY Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Skivdiameter: Håldiameter: Skärdjup: Varvtal obelastad: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60100207 4966376158775 2.600W 230 mm 22,2 mm 60 mm 6.600 /min 5,1 95,0 106,0 652 x 286 mm 8,1 kg


BETONGKAP

107

Betongkap CNF 45U > Kraftig spårfräs på 1.500W med konstant kraft > 150 mm skivdiameter > Mjukstart (startströmsbegränsning) > Säkerhetsbrytare för undvikande av oavsiktlig start > Överbelastningsskydd > Spindellås för enkelt skivbyte > Dammskyddade epoxybelagda lindningar > Justerbar spårbredd och spårdjup > Försedd med sugstos för anslutning till dammsugare > Försedd med stödhandtag > Levereras utan diamantkapskivor

EC

T R ON

hi

IC

SP

EL

Betongkap 1.500W CNF 45U Levereras med avståndsbrickor, utsugsanordning, nyckel och förvaringsväska

150 6”

Betongkap CNF 65U > Kraftig spårfräs på 2.400W med konstant kraft > 230 mm skivdiameter > Mjukstart (startströmsbegränsning) > Säkerhetsbrytare för undvikande av oavsiktlig start > Stödsläde med hjul > Spindellås för enkelt skivbyte > Dammskyddade epoxybelagda lindningar > Justerbar spårbredd och spårdjup > Försedd med sugstos för anslutning till dammsugare > Försedd med stödhandtag > Levereras utan diamantkapskivor

Betongkap 2.500W CNF 65U SP

Levereras med avståndsbrickor, utsugsanordning, nyckel och förvaringsväska

230

Se diamantkapskiva sid 189 - 191

9”

TILLBEHÖR BETONGKAP Haknyckel Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60260005 60260006

CNF45U CNF65U

SPECIFIKATIONER CNF 45U Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Skivdiameter: Håldiameter: Fräsdjup: Spårbredd: Sugstosadapter: Varvtal obelastad: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60100204 7034354702757 1.500W 150 mm - 2 st. 22,2 mm Max 40 mm Max 30 mm Ø 40 mm 8.500 /min 5,0 89,0 100,0 400 x 260 mm 3,9 kg

CNF 65U Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Skivdiameter: Håldiameter: Fräsdjup: Spårbredd: Sugstosadapter: Varvtal obelastad: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60100205 7034354702764 2.500W 230 mm - 2 st. 22,2 mm Max 65 mm Max 40 mm Ø 40 mm 6.600 /min 7,1 89,0 100,0 600 x 420 mm 10,5 kg


108

BETONGKAP

Betongkap CM 12Y > Mycket kraftfull välbalanserad betongkap för krävande arbeten > 305 mm skivdiameter > Stort gummibelagt bygelhandtag för optimalt arbetsgrepp > Mjukstart (startströmsbegränsning) > Spindellås för enkelt skivbyte > Justerbart sprängskydd > Försedd med sugstos för anslutning till dammsugare > Låg ljud- pch vibrationsnivå > Levereras med diamantkapskiva för kapning av betong och stenmaterial

Levereras ochså utan diamantkapskiva (Se info nederst på sidan)

Betongkap 2.400W CM 12Y m/diamantkapskiva SP

305

Levereras med diamantkapskiva, sugstos och nycklar

Se diamantkapskiva sid 189 - 191

TILLBEHÖR BETONGKAP Låsbricka

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120113

Skruv f/låsbricka

Artikelnr.:

CM12Y

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60280020

Stödbricka

Artikelnr.:

CM12Y

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120349 60120351

Kapskiva

CM12Y (ytter) CM12Y (inner)

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Skivdiameter:

60120100 60120099

4966375546801 4966375546788

305 mm 305 mm

Användningsområde: Betong Metall

Passar till: CM12Y CM12Y

SPECIFIKATIONER CM 12Y m/diamantkapskiva Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Skivdiameter: Håldiameter: Skärdjup: Max skärdjup per. kap: Sugbehov: Sugstosadapter: Varvtal obelastad: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60100202 7034354730019 2.400W 305 mm 22,2 mm 0 - 100 mm 50 mm 250 m3/h Ø 35 mm 5.000 /min 93,0 106,0 633 x 394 mm 12,0 kg

CM 12Y u/diamantkapskiva Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Skivdiameter: Håldiameter: Skärdjup: Max skärdjup per. kap: Sugbehov: Sugstosadapter: Varvtal obelastad: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60100201 4966376072743 2.400W 305 mm 22,2 mm 0 - 100 mm 50 mm 250 m3/h Ø 35 mm 5.000 /min 93,0 106,0 633 x 394 mm 11,5 kg


PLÅTSAX / NIBBLER

Plåtsax CE 16SA > Kort och kompakt maskinkropp (endast 1,7 kg) > Greppvänlig design, omkrets endast 187 mm > Hög klipphastiget (6,8 m/min) > Snabba och rena skär > Enkelt vändbara HM knivar med 8 skärsidor > Ren och gradfri klippning i stålplåt > Säkerhetsskydd för handen

Plåtsax 400W CE 16SA Levereras med bladmått, arbetsguide och sexkantnyckel

Nibbler CN 16SA > Kort och kompakt maskinkropp (endast 1,6 kg) > Greppvänlig design, omkrets endast 187 mm > Hög klipphastiget (1,7 m/min) > Snabba och rena skär > Klippriktning inställbar i tre olika lägen > Ren och gradfri klippning > Utmärkt för all slags plåt, även korrugerad

Nibbler 400W CN 16SA Levereras med 2 st sexkantnycklar

TILLBEHÖR PLÅTSAX / NIBBLER

3 2

1

6 4

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Produkttyp

Fig. nr.

Passar till:

60110001 60110021 60110010

7034354700234 7034354700210 7034354700227

Dyna Stans Matris

1 2 3

CN16SA CN16SA CN16SA

60110009 60110008 60120384

7034354700203 7034354700197

Kniv (fast) över Kniv (under) Bladmått

4 5 6

CE16SA CE16SA CE16SA

5

SPECIFIKATIONER CE 16SA Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Kapacitet i stål: Kapacitet i rostfritt stål: Kapacitet i aluminium: Minsta skärradie: Slagtal obelastad: Klipphastighet: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60101902 4966376117765 400W 1,6 mm (400 Nm /mm2) 1,2 mm (600 Nm /mm2) 2,3 mm (200 Nm /mm2) 25 mm 4.700 /min 6,8 m/min 7,2 79,0 90,0 258 x 146 mm 1,7 kg

CN 16SA Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Kapacitet i stål: Kapacitet i rostfritt stål: Kapacitet i aluminium: Minsta skärradie: Skärbredd: Slagtal obelastad: Klipphastighet: Vibrationsnivå m/s2 (3D): Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Mått (L x H): Vikt:

60101602 4966376117840 400W 1,6 mm (400 Nm /mm2) 1,2 mm (600 Nm /mm2) 2,3 mm (200 Nm /mm2) 40 mm 5 mm 2.300 /min 1,7 m/min 7,2 79,0 90,0 250 x 176 mm 1,6 kg

109


110

INDUSTRIDAMMSUGARE

Industridammsugare WDE 1200 > Mycket effektiv industridammsugare med stort urval tillbehör > Kan användas både som våt- och torrdammsugare > Automatisk start- /stoppfunktion vid användning av elverktyg > Kan användas för elverktyg mellan (40W - 2.000W) > Sugeffekt luft: 55 l/sek > Försedd med bärhandtag och hjul

Industridammsugare 1.200W WDE 1200

Levereras med BIA filter, slanghandtag med sugreglage, munstycke för golv och mattor, munstycke för vätskor, möbelborste, litet munstycke, fogmunstycke (för springor), 1,7m slang, 2 förlängningsrör och reduceringsadapter för elverktyg

Industridammsugare WDE 5000 > Mycket effektiv industridammsugare med stort urval tillbehör > Kan användas både som våt- och torrdammsugare > Automatisk start- /stoppfunktion vid användning av elverktyg > Kan användas för elverktyg mellan (40W - 2.000W) > BIA filter klass C (99,93% filtrering) > Enkel, snabb manuell rengörning av filter > Sugeffekt luft 64 l/sek > Försedd med bärhandtag och hjul

Industridammsugare 1.600W WDE 5000

Levereras med BIA filter, slanghandtag med sugreglage, munstycke för golv och mattor, munstycke för vätskor, möbelborste, litet munstycke, fogmunstycke (för springor), 1,7m slang, 2 förlängningsrör och reduceringsadapter för elverktyg

SPECIFIKATIONER WDE 1200 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Kompatibilitet Elverktyg: Automatisk start/stopp: vid användning av elverktyg: Behållarvolym:: Kapacitet damm: Kapacitet vätska: Sugeffekt (luft): Mått (L x B x H): Vikt:

60102801 7034354702771 1.200W 40W - 2.000W Ja 24 liter 11 liter 14 liter 55 l/sek (3.300 l/min) 400 x 400 x 630 mm 9,0 kg

WDE 5000 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Produkttyp: Typbetäckning: Märkeffekt: Kompatibilitet Elverktyg: Automatisk start/stopp : vid användning av elverktyg: Behållarvolym:: Kapacitet damm: Kapacitet vätska: Sugeffekt (luft): Mått (L x B x H): Vikt:

60102803 7034354707882 Industridammsugare 1.600W WDE 5000 1.600W 40W - 2.000W Ja 35 liter 20 liter 25 liter 64 l/sek (3.840 l/min) 380 x 380 x 600 mm 11,5 kg


TILLBEHÖR INDUSTRIDAMMSUGARE

111

TILLBEHÖR INDUSTRIDAMMSUGARE Dammsugarslang

Filter

Dammpåse

Övergång

Handtag

Förlängningsrör

Artikelnr.:

Produkttyp:

Längd:

60240018 60240011 60240012

Dammsugarslang Dammsugarslang Dammsugarslang

Artikelnr.:

Produkttyp:

Passar till:

60240003 60240017 60240015

Specialfilter Specialfilter Filter (antiskum)

WDE1200 WDE5000

Artikelnr.:

Produkttyp:

Material:

Passar till:

60240014 60240013 60240016

Dammpåse Dammpåse Dammpåse

Tyg Papper / (BIA) Papper / (BIA)

WDE1200 / WDE5000 WDE1200 WDE5000

Artikelnr.:

Produkttyp:

Dimension:

60240010 60240019

Övergång Övergång

36-36 mm

Artikelnr.:

Produkttyp:

60240020

Handtag

Artikelnr.:

Produkttyp:

Material:

60240021

Förlängningsrör

Stål

Artikelnr.:

Produkttyp:

60240022 60240023 60240024

Munstycke avsmalnande Munstycke textil (universal) Munstycke med borste (rund)

Artikelnr.:

Produkttyp:

60240025

Golvmunstycke med borste

Artikelnr.:

Produkttyp:

60240026

Våtmunstycke

Artikelnr.:

Produkttyp:

60240027

Gummilist för våtmunstycke

Artikelnr.:

Produkttyp:

Dimension:

60240028 60240029

Övergång Övergång

Ø36 mm Ø36-45 mm

1,7 m 3,0 m 5,0 m

Passar till: WDE1200 / WDE5000 WDE1200 / WDE5000 WDE1200 / WDE5000

Dimension: 500 mm

Munstycke

Golvmunstycke

Våtmunstycke

Gummilist

Övergång

Dimension: Ø36 mm Ø36 mm Ø36 mm


112

RESERVDELAR ELEKTRISKA VERKTYG

RESERVDELAR ELEKTRISKA VERKTYG Modell CC

D

Ankare

Hus

Brytare

C 6BU2 (K)

95360728

95340424

95316445

Kolborstar Sj채lvbrytande kolborstar 95999056

Kabel

C 6BUY (K)

95360882

95340763

95316445

95999056

C 6MFA

95360694

95340614

95963756

95999043

95999073

95980339

C 6SS

95360883

95340756

95331259

95999043

95999073

95980339

C 7BU2

95360726

95340425

95316445

95999056

C 7BUY

95360882

95340763

95316445

95999056

C 7MFA

95360694

95340614

95963756

95999043

95999073

95980339

C 7SS

95360883

95340756

95331259

95999043

95999073

95980339

C 8FSE

95360839

95340729

95324424

95999001

C 8FSHE

95360839

95340729

95324424

95999001

C 9U2

95360759

95340660

95325357

95999046

95999071

95980339

95999073

95980339

95980339 95980339

95980339 95980339

95980339 95980339

C 10FSH

95360588

95340555

95998869

95999043

C 12LSH

95360790

95340703

95324424

95999065

C 13U

95360406

95340369

95313523

95999044

95999074

95980339

CC 14SF

95360732

95340643

95976825

95999044

95999074

95980339

CD 7SA

95360829

95340715

95324424

95999056

CE 16SA

95360622

95340567

95314603

95999070

95980339

CJ 110MVA

95360764

95340666

95955509

95999041

95999072

95980339

CJ 120VA

95360593

95340545

95955509

95999041

95999072

95980339

CJ 90VST

95360893

95340774

95325085

95999041

95999072

95980339

CM 5SB

95360734

95340645

95328808

95999088

95999076

95980339

CM 9UBY

95360777

95340682

95320371

95999061

95999089

95980339

CM 12Y

95360287

95340349

95307650

95999044

95999074

95980339

CN 16SA

95360622

95340567

95314603

95999070

95980339

CNF 45U

Se maskintyp

Se maskintyp

Se maskintyp

Se maskintyp

Se maskintyp

95980339

CNF 65U

95980339

95980339

Se maskintyp

Se maskintyp

Se maskintyp

Se maskintyp

Se maskintyp

95980339

CR 13V

95360616

95340563

95323520

95999043

95999073

95980339

CR 13V2

95360872

95340751

95330838

95999043

95999073

95980339

CR 13VA

95360514

95340479

95318505

95999043

95999073

95980339

CR 13VBY

95360795

95340698

95318505

95999043

95999073

95980339

D 6SH

95360439

95340391

95994734

95999041

95999072

95980339

D 10VC2

95360596

95340547

95321632

95999041

95999072

95980339

D 10VF

95360543

95340504

95320195

95999041

95999072

95980339

D 10YB

95360528

95340469

95314603

95999070

95980339

D 13

95981657

95982797

95971667

95999043

95999073

95980339

D 13VB3

95360652

95340587

95322854

95999041

95999072

95980339

D 13VF

95360543

95340504

95320195

95999041

95999072

95980339

D 13VG

95360543

95340504

95320195

95999041

95999072

95980339

DC 120VA

95360524

95340465

95318730

95999043

95999073

95980339

DH 22PG

95360798

95340701

95331454

95999041

95999072

95980339

DH 24PB3

95360720

95340635

95331454

95999041

95999072

95980339

DH 24PC3

95360720

95340635

95331454

95999041

95999072

95980339

DH 24PD3

95360746

95340635

95331454

95999041

95999072

95980339

DH 24PM

95360720

95340635

95331454

95999041

95999072

95980339

DH 28PC

95360857

95340739

95331677

95999043

95999073

95980339

DH 28PD

95360859

95340739

95331677

95999043

95999073

95980339

DH 30PC2

95360768

95340672

95325675

95999043

95999073

95980339

DH 40MRY

95360591

95340680

95990941

95999043

95999073

95980339

DH 45MR

95360737

95340646

95313093

95999046

95999071

95980339

DH 50MRY

95360819

95340712

95990941

95999044

95999074

95980339

DM 20V

95360652

95340650

95325337

95999041

95999072

95980339

DV 16SS

95360863

95340744

95330727

95999041

95999072

95980339

DV 16V

95360626

95340573

95321632

95999041

95999072

95980339

DV 16VSS

95360863

95340742

95330716

95999041

95999072

95980339

DV 18V

95360655

95340589

95322854

95999041

95999072

95980339

DV 20VB2

95360781

95340587

95322854

95999041

95999072

95980339


RESERVDELAR ELEKTRISKA VERKTYG

F

G

Kolborstar Sj채lvbrytande kolborstar

113

Modell

Ankare

Hus

Brytare

F 30A

95958864

95958905

95931573

95999043

95999073

95980339

Kabel

FDV 16VB2

95360207

95340222

95321632

95999041

95999072

95980339

G 13SB3

95360734

95340645

95319319

95999088

95999076

95980339

G 13SD

95360497

95340441

95980778

9599088

95999076

95980339

G 13SD2

95360541

95340485

95319319

95999088

95999076

95980339

G 13SE2

95360603

95340551

95311739

95999088

9599076

G 13SR3

95360799

95340702

95314603

95999005

G 13SS

95360802

95340705

95330713

G 13V

95360540

95340484

95314603

95999088

95999076

95980339

G 13VA

95360869

95340749

95314603

95999088

95999076

95980339

G 13YC

95360333

95340296

95308400

95999088

95999076

95980339

G 13YD

95360540

95340484

95314603

95999088

95999076

95980339

G 15YC (G)

95360373

95340296

95308400

95999088

95999076

95980339

G 15YCG

95360373

95340296

95308400

95999088

G 18MRU

95360594

95340546

95320371

95980339 95980339

95999070

95980339

95999076

95980339

95999089

95980339

G 18SCY

95360594

95340682

95320238

95999061

95999089

95980339

G 18SS

95360852

95340737

95320238

95999046

95999071

95980339

G 18UBY

95360777

95340682

95320235

95999064

G 23MRU

95360594

95340546

95320371

G 23SS

95360852

95340737

95320238

G 23UBY

95360594

95340682

95320371

GP 2S2

95360879

95340758

H 25PV

95360660

H 45MRY H 60MR

95999089

95980339

95999089

95980339

95999046

95999071

95980339

95999061

95999089

95980339

95332805

95999088

95999076

95980339

95340593

95323086

95999056

95360571

95340681

95306143

95999043

95999073

95980339

95360691

95340608

95306143

95999044

95999074

95980339

H 60MRV

95360691

95340610

95306143

95999044

95999074

95980339

H 65SB2

95360286

95340259

95306143

95999044

95999074

95980339

H 65SD2

95360286

95340259

95306143

95999044

95999074

95980339

H 90SE

95360262

95340238

95992891

95999044

95999074

95980339

M 8V2

95360773

95340675

95314603

95999043

95999073

95980339

M 12V2

95360748

95340659

95301821

95999044

95999074

95980339

P

P 20SA2

95990652

95990651

95963756

95999041

95999072

95980339

S

SB 8V2

95360797

95340700

95325085

95999043

95999073

95980339

SB 10V2

95360797

95340700

95325085

95999043

95999073

95980339

SP 18VA

95360576

95340526

95320941

95999043

95999073

95980339

SV 12SG

95360637

95340578

95311948

95999041

95999072

95980339

SV 12SH

95360637

95340578

95311948

95999041

95999072

95980339

SV 12V

95360124

95340156

95971667

95999041

95999072

95980339

SV 13YA

95360696

95340616

95311948

95999041

95999072

95980339

V

VB 16Y

95360552

95340500

95319716

95999043

95999073

95980339

W

W 4YD

95360707

95340623

95324864

95999070

95980339

W 6V4

95360673

95340559

95323479

95999091

95980339

W 6VA4

95360671

95340599

95323479

95999091

95980339

W 6VB3

95360675

95340599

95323479

95999091

95980339

W 6VM

95360677

95340599

95323479

95999091

95980339

H

M

X

WDE 1200

95080005

WDE 5000

95080083

WR 16SA(S)

95360850

95340735

95985103

WR 22SA

95360700

95340620

95985103

95999043

X 100

95360110

95340144

95980778

95999070

95980339

95980339 95980339 95999070

95980339

95999073

95980339 95980339


114

ANVÄNDNINGSOMRÅDE ELEKTRISKA VERKTYG

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Borr- och skruvdragare

Hyvel

> Åtdragning och lossning av skruvar i gips och i olika trämaterial > Borrning i stål och i aluminium

> Hyvling och planbearbetning av trämaterial

Skruvautomat

Handöverfräs > Träbearbetning, spår- och kantfräsning

> Åtdragning av bandad skruv i gips och i olika trämaterial

Borrmaskin > Åtdragning och lossning av skruvar (även självborrande)i gips och i olika trämaterial > Montering av gips mot stålreglar > Montering med staps etc.

Slagborrmaskin > Borrning med slagfunktion i betong och stenmaterial etc. > Borrning utan slagfunktion i trä, stål och aluminium etc. > Åtdragning och lossning av träskruv maskinskruv etc. utan slag.

Borrhammare > Borrning med slagfunktion i hårda material som betong och olika stenmaterial etc. > Borrning utan slagfunktion i trä, stål och aluminium etc.

Kombihammare

Planslip / Excenterslip > Putsning, slipning och polering av trämaterial och metallytor

Bandslip > > > >

Putsning, slipning, och polering av trämaterial Putsning och slipning av olika metallytor Borttagning av rost och målarfärg etc. Polering av betong, skiffer och olika stenmaterial

Poler- och slipmaskin > > > >

Putsning och slipning av trämaterial och metallytor Borttagning av rost, målarfärg etc. Ytslipning och mattslipning av trämaterial innan målning Putsning och polering av lackerade metallytor t ex bilar, båtar och vitvaror etc

Rakslip > Polering och slutbearbetning av svetsfogar > Polering av verktyg etc. > Invändig slipning av verktyg och maskindelar

> Borrning med slagfunktion i hårda material som betong och sten etc. > Borrning med slagfunktion i trä, stål och aluminium etc. > Mejselarbeten i betong och sten etc. med rotationsstopp > Spårning och kantarbeten

> Kapning, slipning och ytbehandling av olika metaller, ståloch stenmaterial. > Borttagning av änddelar och fogar.

Mejselhammare

Kapmaskin

> Mejselarbeten i betongfundament, asfalt, sten etc.

Bilhammare > Mejselarbeten i bland annat betongfundament och i sten etc.

Mutterdragare > Åtdragning och lossning av bultar och muttrar i olika material > Service och underhåll av maskiner och fordon

Cirkelsåg

Vinkelslip

> Kapning av olika metall- och stålmaterial som rör och balkar etc.

Betongslip > Slipning av betong och olika stenmaterial som natursten, tegel, marmor och klinker etc.

Betongkap > Kapning och spårning i betong och i olika stenmaterial > Kapning i stål

> Kapning och skråsågning i olika material

Plåtsax / plåtnibbler

Kap & gersåg > Kapning och skråsågning i olika material

> Klippning i olika metallmaterial som stål, rotsfritt stål, mässing, koppar och aluminium etc. > Tillskärning av läder och fiberplattor

Sticksåg

Kap- och bockmaskin

> Sågarbeten i olika material som trä, stål, aluminium och plast etc. > Figursågning i olika material

Tigersåg > Sågarbeten i trä, stål, aluminium och plast etc. > Sågarbeten av stålrör och profiler > Grovsågning som håltagning för dörr och fönstermontage etc.

> Kapning och bockning av armeringsstål av olika kvaliteter

Industridammsugare > Rengöring och uppsugning av damm, kaprester och spån > Rengöring och uppsugning av vätskor


HITACHI TILLBEHÖR gör jobbet lättare med riktiga tillbehör Hitachi har byggt upp ett Europeiskt centrallager i Holland (Hitachi EPC – European Part Center) för tillbehör och reservdelar. Hitachi Power Tools Norway AS, som är moderbolag till Hitachi Power Tools Sweden AB, har också det mesta av sortimentet på eget lager, något som gynnar våra kunder i form av snabb orderhantering och leverans. Beställer du hos Hitachi under förmiddagen finns varorna i butik inom 2 arbetsdagar. Tillbehörssortimentet är mycket brett och framtaget för att tillgodose de flesta arbetssituationer och behov.


116

BITS

HITACHI BITS Hitachis sortiment av bits omfattar många användningsområden och för en mängd vanliga skruvspår.

Komplett sortiment Sortimentet av bits är framtaget med A DIN / ISO 9001 certifierat kvalitetssäkringssystem för att säkerställa så god kvalitet och livslängd som möjligt.

Ny serie bits Hitachi har en ny serie bits, Impact, speciellt framtaget för användning med slående verktyg. Studier har visat att den optimalaste längden för bits som utsätts för slag är 35 mm

Hård beläggning Bitset härdas enligt en kombination av seghet och hårdhet. Ett för hårt bits splittras lätt och ett för mjukt blir deformerat efter en tids användning.

OBS: Alla våra 25 mm bits ska användas tillsammans med bitshållare.

Spår – bits för spårskruv Spårskruv är fortsatt mycket använd trots att den enkla konstruktionen inte ger den optimala kraftöverföringen

Torx med hål (T) – bits för torxskruv Torxspåret säkrar överföring av skruvmomentet utan axial belastning. Spåret har en rundtandad sexkantutformning med centerförhöjning för optimal kraftöverföring.

Phillips (PH) – bits för stjärnskruv Phillips är världens mest använda spårtyp. Stjärnspåret var revolutionerande då den lanserades tack vare den goda kraftöverföringen.

Sexkant – bits för invändig sexkantskruv Sexkantspåret med metrisk gänga är lätt att placera i skruvhuvudet. Lite tryckkraft ger mindre belastning för användaren vid manuell åtdragning.

Pozidriv® (PZ) – bits för stjärnskruv Pozidriv är en vidareutveckling av Phillips spår. Fyra extra vingar säkrar en jämn kraftöverföring och högre moment.

Robertson (R) – bits för invändig fyrkantskruv Robertson - det kvadratiska fyrkantspåret med metrisk gänga – är inte så utbrett men används ännu på diverse linsskruv.

Torx (T) – bits för torxskruv Torxspåret säkrar överföring av skruvmomentet utan axial belastning. Spåret har en rundtandad sexkantutformning för optimal kraftöverföring.


BITS

117

BITS Bits Impact 35 mm > Bits av högkvalitativt härdat krommolybdenstål > Mycket robust bits konstruerad för hög påfrestning > Lämplig för användning med slående verktyg 1/4”

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Spårtyp:

66752298 66752299 66752283 66752284 66752314 66752315 66752316 66752317

1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant

Phillips Phillips Pozidriv Pozidriv Torx Torx Torx Torx

8717472816221 8717472816238 8717472810304 8717472810311 8717472810564 8717472810571 8717472810588 8717472810595

Benämning: PH2 PH3 PZ2 PZ3 T25 T30 T40 T45

Längd:

Antal /förp.:

35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm

3 3 3 3 3 3 3 1

Bits 25 mm > Bits av högkvalitativt kromvanadiumstål 1/4”

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Spårtyp:

Benämning:

Längd:

Antal /förp.:

66752291 66752292 66752293 66752294 66752295

1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant

Spår Spår Spår Spår Spår

4,0 x 0,5 mm 4,5 x 0,6 mm 5,5 x 0,8 mm 6,0 x 1,0 mm 6,5 x 1,2 mm

25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

3 3 3 3 3

8717472810380 8717472810397 8717472810403 8717472810410 8717472810427

Bits 25 mm > Bits av högkvalitativt kromvanadiumstål 1/4”

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Spårtyp:

Benämning:

Längd:

66752252 66752253 66752259 66752254 66752257

1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant

Phillips Phillips Phillips Phillips Phillips

PH1 PH2 PH2 (reducerad) PH3 PH2

25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

8717472810014 8717472810021 8717472810083 8717472810038 8717472810069

Antal /förp.: 3 3 3 3 25

Bits 50 mm > Bits av högkvalitativt kromvanadiumstål 1/4”

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Spårtyp:

Benämning:

Längd:

Antal /förp.:

66752263 66752264 66752265

1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant

Phillips Phillips Phillips

PH1 PH2 PH3

50 mm 50 mm 50 mm

3 3 3

8717472810120 8717472810137 8717472810144


118

BITS

Bits 152 mm > Bits av högkvalitativt kromvanadiumstål 1/4”

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Spårtyp:

66752267

1/4” utv. sexkant

Phillips

8717472810168

Benämning: PH2

Längd:

Antal /förp.:

152 mm

2

Längd:

Antal /förp.:

Bits 25 mm > Bits av högkvalitativt kromvanadiumstål 1/4”

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Spårtyp:

66752272 66752273 66752274 66752277

1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant

Pozidriv Pozidriv Pozidriv Pozidriv

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Spårtyp:

66752285 66752286 66752287

1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant

Pozidriv Pozidriv Pozidriv

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Spårtyp:

66752289

1/4” utv. sexkant

Pozidriv

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Spårtyp:

66752304 66752305 66752306 66752307 66752308 66752309 66752310 66752311 66752312 66752313 66752243 66752244

1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant

8717472810199 8717472810205 8717472810212 8717472810243

Benämning: PZ1 PZ2 PZ3 PZ2

25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

3 3 3 25

Bits 50 mm > Bits av högkvalitativt kromvanadiumstål 1/4”

8717472810328 8717472810335 8717472810342

Benämning: PZ1 PZ2 PZ3

Längd:

Antal /förp.:

50 mm 50 mm 50 mm

3 3 3

Längd:

Antal /förp.:

152 mm

3

Längd:

Antal /förp.:

25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 25 25

Bits 152 mm > Bits av högkvalitativt kromvanadiumstål 1/4”

8717472810366

Benämning: PZ2

Bits 25 mm > Bits av högkvalitativt kromvanadiumstål 1/4”

8717472810465 8717472810472 8717472810489 8717472810496 8717472810502 8717472810519 8717472810526 8717472810533 8717472810540 8717472810557 8717574000481 8717574000498

Torx Torx Torx Torx Torx Torx Torx Torx Torx Torx Torx Torx

Benämning: T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T30 T20 T25


BITS

119

Bits 25 mm > Bits av högkvalitativt kromvanadiumstål 1/4”

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Spårtyp:

66752331 66752332 66752333 66752334 66752335 66752336 66752337 66752338

1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant

Torx m/hål Torx m/hål Torx m/hål Torx m/hål Torx m/hål Torx m/hål Torx m/hål Torx m/hål

8717472810670 8717472810687 8717472810694 8717472810700 8717472810717 8717472810724 8717472810731 8717472810748

Benämning:

Längd:

Antal /förp.:

T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

3 3 3 3 3 3 3 3

Benämning:

Längd:

Antal /förp.:

50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm

3 3 3 3 3 3 3

Längd:

Antal /förp.:

25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

3 3 3 3

Längd:

Antal /förp.:

25 mm 25 mm

3 3

Bits 50 mm > Bits av högkvalitativt kromvanadiumstål 1/4”

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Spårtyp:

66752318 66752319 66752320 66752321 66752322 66752323 66752324

1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant

Torx Torx Torx Torx Torx Torx Torx

8717472810601 8717472810618 8717472810625 8717472810632 8717472810649 8717472810656 8717472810663

T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

Bits 25 mm > Bits av högkvalitativt kromvanadiumstål 1/4”

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Spårtyp:

66752344 66752345 66752346 66752347

1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant

Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant

8717472810786 8717472810793 8717472810809 8717472810816

Benämning: H3 H4 H5 H6

Bits 25 mm > Bits av högkvalitativt kromvanadiumstål 1/4”

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Spårtyp:

66752366 66752367

1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant

Robertson Robertson

8717472810960 8717472810977

Benämning: R1 R2


120

BITS

BITSSATS Bitsklips > Praktisk och funktionell bitssats > Innehåller dom vanligaste bitsdimensionerna > Försedd med nyckelring Satsen innehåller: 10 st. bits (50 mm): Phillips: PH1 / PH2 / PH3, Pozidriv: PZ1 / PZ2 / PZ3, Torx: T15 / T20 / T25 / T30 1/4”

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

60120774

1/4” utv. sexkant

7034354709879

Antal delar: 10

Bitsbox > Kompakt och smidig bitsbox > Innehåller de flesta bitsdimensionerna > Bältesclips > Transparent lock Satsen innehåller: 1 st. bitshållare m/snabbfäste 30 st. bits: Phillips: PH0 / PH1 / PH2 / PH3, Pozidriv: PZ1 / PZ2 / PZ3, Spår: 3,5 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6,5 mm Torx: T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40, Robertson (fyrkant): R1 / R2 / R3, Sexkant: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm 1/4”

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Längd:

Antal delar:

Antal /förp.:

Minsta säljantal:

61050501

7034354700814

1/4” utv. sexkant

25 mm

31

12

12

Bits- och borrsats > Mycket innehållsrik och användarvänlig bits- och borrsats > Innehåller de flesta bitsdimensionerna och praktisk flexibel förlängare > Innehåller skruvmejselhandtag med spärrfunktion > Levereras i en box av slagfast plast Satsen innehåller: 1 st. skruvmejselhandtag, 1 st. magnetisk bitshållare, 1 st. bitshållare med (bajonettfattning), 1 st. flexibel förlängare (280 mm) 1 st. försänkningsborr (13 mm), 4 st. skruvhållare, 9 st. hylsbits: 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm, 9 st. hylsbits: 3/16" / 7/32" / 1/4" / 9/32" / 5/16" / 11/32" / 3/8" / 7/16" / 1/2", 13 st. HSS borr: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 mm, 13 st. träborr: 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 mm, 3 st. flata träborr: 10 / 12 / 20 mm, 6 st. installationsborr: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm 30 st. bits (25 mm): Phillips: PH0 / PH1 / PH2 / PH3, Pozidriv: PZ1 / PZ2 / PZ3, Spår: 3 / 4 / 5 / 6 (2 stk.) / 7 / 8 mm, Torx: T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40, Sexkant: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 mm Robertson (fyrkant): R1 / R2 / R3 20 st. bits (50 mm): Phillips: PH0 / PH1 / PH2 (2 stk.) / PH3, Spår: 6-8 / 8-10 (2 stk.) / 10-12 mm, Torx: T10 / T15 / T20, Sexkant: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm, Robertson (fyrkant): R1 / R2 / R3 1/4”

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

60120771

1/4” utv. sexkant

7034354709251

Antal delar: 112


BITS

TILLBEHÖR BITS

Magnetisk bitshållare (komplett m/bits PZ2) 1/4”

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Verktygsfäste:

Längd:

60120114

1/4” utv. sexkant

1/4” inv. sexkant

41 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Verktygsfäste:

Längd:

66752394

1/4” utv. sexkant

1/4” inv. sexkant

60 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Verktygsfäste:

Längd:

60120115 66752392 66752393

1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant

1/4” inv. sexkant 1/4” inv. sexkant 1/4” inv. sexkant

75 mm 150 mm 200 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Verktygsfäste:

Längd:

66752390

1/4” utv. sexkant

1/4” inv. sexkant

60 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Verktygsfäste:

Längd:

66752396

1/4” utv. sexkant

1/4” inv. sexkant

60 mm

8717472814098

Magnetisk bitshållare 1/4”

8717472811134

Magnetisk bitshållare m/ring 1/4”

8717472811103 8717472811110 8717472811127

Magnetisk bitshållare m/djupstopp 1/4”

8717574009996

Magnetisk bitshållare m/snabbfäste 1/4”

8717472811158

121


122

BITS

Magnetisk bitshållare SDS plus

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Verktygsfäste:

Längd:

66752395

SDS-plus

1/4” inv. sexkant

75 mm

8717472811141

Hylsbits 45 mm > Hylsbits av högkvalitativt kromvanadiumstål 1/4”

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

66752352 66752353 66752354 66752356 66752357 66752358 66752359 60120116 60120119 60120118

1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant

8717472810830 8717472810847 8717472810854 8717472810878 8717472810885 8717472810892 8717472810908 8717472810939 8717472810953 8717472810946

Dimension:

Längd:

6 mm 7 mm 8 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 1/4” 5/16” 3/8”

45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm

Hylsbits 65 mm > Hylsbits av högkvalitativt kromvanadiumstål 1/4”

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

60120734 60120755

1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant

4966375545125 4966375115793

Dimension: 10 mm 8 mm (5/16” )

Längd:

Passar till:

65 mm 65 mm

W6V4 / W6VA4 / W6VB3 / W6VM W6V4 / W6VA4 / W6VB3 / W6VM

Hylsbits m/kula och fjäder (för sexkanthuvud) > Hylsbits av högkvalitativt kromvanadiumstål > För rostfri skruv med 8 mm sexkanthuvud 1/4”

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Dimension:

Längd:

66750555

1/4” utv. sexkant

8 mm

45 mm

8717472817471


CHUCK

CHUCK Kuggkranschuck Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 66314679 66318835 66752072 66752058 66321816

4966375263340 4966375296720 8717472814012 8717472813848 4966375134794

Benämning:

RÖHM RÖHM

Chuckkapacitet:

Chuckgänga:

Passar till:

0,8 - 6,5 mm 1,0 - 10 mm 1,0 - 10 mm 1,5 - 13 mm 1,5 - 13 mm

3/8” x 24 UNF 3/8” x 24 UNF 3/8” x 24 UNF 1/2” x 20 UNF 5/8” x 16 UNF

D6SH D10YB DC120VA

Chucknyckel Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

66319070 66930119 66930515 66930730 66752051 66752052

D10YB

4966375298304 4966375115816 4966375124382 4966375124405 8717472813770 8717472813787

D13 / DC120VA

Snabbchuck > Snabbchuck av hög kvalitet från Röhm Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Chuckkapacitet:

Chuckgänga:

Passar till:

66321870 66752078 66752062 66752068 66752063 66752064 66752065 66752067 66326271

RÖHM* RÖHM RÖHM RÖHM “Supra”*/** RÖHM RÖHM* RÖHM* RÖHM* RÖHM

1,0 - 10 mm 1,0 - 10 mm 1,0 - 10 mm 1,0 - 13 mm 1,5 - 13 mm 1,5 - 13 mm 1,5 - 13 mm 1,5 - 13 mm 1,5 - 13 mm

3/8” x 24 UNF 3/8” x 24 UNF 1/2” x 20 UNF 1/2” x 20 UNF 1/2” x 20 UNF 1/2” x 20 UNF 1/2” x 20 UNF 1/2” x 20 UNF 1/2” x 20 UNF

DN12DY

4966375134893 8717472814043 8717472813886 8717472813947 8717472813893 8717472813909 8717472813916 4966375128984 4966375652953

* För slagborrmaskiner ** Solid chuck som tål tuff användning

Snabbchuck m/adapter > Snabbchuck av hög kvalitet från Röhm Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Chuckkapacitet:

Chuckgänga:

Skaft:

66752083 66752099

RÖHM RÖHM*

1,0 - 10 mm 1,5 - 13 mm

1/4” inv. sexkant SDS-plus

3/8” x 24 UNF 1/2” x 20 UNF

8717472814029 8717472818645

* För borrning med slag

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Övergång till:

60280015 60300001

SDS-plus SDS-plus

1/2” x 20 UNF 1/2” x 20 UNF

7034354700012

DH24PM

123


124

HÅLSÅG

124

HITACHI HÅLSÅGAR Hitachis nya sortiment av hålsågar är effektiva, säkra och användarvänliga. Tillverkningen är av högkvalitativt stål vilket resulterar i styrka och hållbarhet. Det nyaste tillskottet är Hitachi Quick Power Lock System, som är utvecklat speciellt för snabbt verktygsbyte och frigöring av restmaterial med ett enkelt tryck.

Hålsåg Bi-metall Hålsågarna är producerade av laserslipad HSS Bi-metall med koboltlegering. Samtliga hålsågar är utformade med variabel/progressiv tandning som säkrar för snabbare och finare skär än vid vanlig tandning. Med M3 tandspetsar behålls skäregenskaperna och ger hålsågen längre livslängd. Påsvetsad kraftig bakplatta (4,75 mm) på alla hålsågar upp t o m 76 mm för ett stabilare fäste vid t ex höga belastningar. Alla hålsågar har ett skärdjup på 44,5 mm. I förpackningen finner du en tabellöversikt med rekommenderade varvtal beroende på arbetsmaterial. De multifunktionella hålsågarna kan användas i material som massivt trä, rostfritt stål (även syrafast), gjutjärn, stål, legerad/olegerad aluminium, koppar, gips, PVC och olika plastmaterial.

Hålsåg HM/TC – Karbidstål Hålsågarna är producerade av HSS karbidstål, också kallad HM/TC, för optimalt resultat och livslängd. Den unika tandgeometrin ger snabba, fina och flisfria skär. Tandningen är lasersvetsad och varmhärdad med tennlödda översidor för extrema påkänningar. Extra tjock och förstärkt bottenplatta ger optimal stabilitet. I förpackningen finner du en tabellöversikt med rekommenderade varvtal beroende på arbetsmaterial. Sortimentet är speciellt framtaget för användning i varierade byggmaterial, såsom laminerat trä, kryssfanér, MDF, spånskivor, PVC, lättbetong, Leca, gips, tegel, flis, tegelsten, marmor, akrylglas etc. OBS: Använd endast med vanlig borrfunktion. Se till att slagfunktion är avslagen.

OBS: Använd endast med vanlig borrfunktion. Se till att slagfunktion är avslagen. Hålsåg Diamant Hålsågarna är producerade av härdat kvalitetsstål med C4 lödning och diamantkorning av hög kvalitet. Godset är perforerat för enkel borttagning av restmaterial. Hålsågarna används på hårda material som tegel, marmor, klinker, flis, och olika stenmaterial etc. OBS: Använd endast med vanlig borrfunktion. Se till att slagfunktion är avslagen. Vid behov av vattenkylning bör inte elektriska verktyg användas.


HÅLSÅG

HÅLSÅG BiM

> Mycket funktionell hålsåg med många användningsområden > Producerad av laserslipad HSS Bi-metall med koboltlegering för stora påfrestningar. > Variabel tandning 4/6 tum, för snabbare, finare skär med mindre vibrationer. > Med M3 tandspetsar behålls skäregenskaperna och ger hålsågen längre livslängd. > Påsvetsad kraftig bottenplatta (4,75mm) på alla hålsågar upp t.o.m. 76 mm (3”) för ett säkert och solitt fäste vid t.ex. höga belastningar. > 44,5 mm 1 3/4” skärdjup BiM

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 60310102 60310103 60310104 60310105 60310106 60310107 60310108 60310109 60310110 60310111 60310112 60310113 60310115 60310117 60310118 60310119 60310121 60310122 60310123 60310124 60310126 60310127 60310129 60310130 60310131 60310132 60310133 60310134 60310135 60310136 60310137 60310138 60310139 60310140 60310141 60310142 60310143 60310144 60310145 60310146 60310147 60310148 60310149 60310150 60310151 60310152 60310178 60310179

7034354710028 7034354710035 7034354710042 7034354710059 7034354710066 7034354710073 7034354710080 7034354710097 7034354710103 7034354710110 7034354710127 7034354710134 7034354710158 7034354710172 7034354710189 7034354710196 7034354710219 7034354710226 7034354710233 7034354710240 7034354710264 7034354710271 7034354710295 7034354710301 7034354710318 7034354710325 7034354710332 7034354710349 7034354710356 7034354710363 7034354710370 7034354710387 7034354710394 7034354710400 7034354710417 7034354710424 7034354710431 7034354710448 7034354710455 7034354710462 7034354710479 7034354710486 7034354710493 7034354710509 7034354710516 7034354710523 7034354708919 7034354708926

Dimension: 16 mm 17 mm 19 mm 20 mm 21 mm 22 mm 24 mm 25 mm 27 mm 29 mm 30 mm 32 mm 35 mm 38 mm 40 mm 41 mm 44 mm 46 mm 48 mm 51 mm 54 mm 57 mm 60 mm 64 mm 65 mm 67 mm 70 mm 73 mm 76 mm 79 mm 83 mm 86 mm 89 mm 92 mm 95 mm 98 mm 102 mm 105 mm 108 mm 111 mm 114 mm 121 mm 127 mm 140 mm 146 mm 152 mm 175 mm 215 mm

(PG 9) (PG 11) (PG 13,5) (PG 16)

(PG 21) (Signallampa) (PG 29)

(PG 36) (Väggbox)

(PG 48)

(Väggbox) (Väggbox) (Takbox)

Användningsområde Trämaterial som massivt trävirke etc., rostfritt stål (även syrafast), gjutjärn, konstruktionsstål etc., legerad och olegerad aluminium, koppar, gips, PVC och olika plastmaterial Obs: Endast för användning med vanlig borrfunktion! Se till att slagfunktionen är frånkopplad innan användning

Sågdjup:

Material:

44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”) 44,5 mm (1 3/4”)

Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall Bi-metall

125


126

HÅLSÅG

HÅLSÅG HM/TC

> Hitachis breda hålsågssortiment har satt en ny standard inom användarvänlighet, effektivitet och säkerhet. Hålsågarna är tillverkade i karbidstål för bästa prestanda och ökad livslängd > Sortimentet täcker ett brett urval användningsområden som t.ex. laminerat trä, spånskivor, kryssfanèr, leca, PVC etc. > Den unika tandgeometrin ger snabba, fina och flisfria skär i olika material. > Tandningen är lasersvetsad och varmhärdad med tennlödda översidor för extrema påfrestningar. > Extra tjock och förstärkt bottenplatta ger optimal stabilitet. I förpackningen finner du en tabellöversikt med rekommenderade varvtal beroende på arbetsmaterial > 65 mm skärdjup HM/TC

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 66754201 66754202 66754203 66754204 66754205 66754206 66754207 66754208 66754209 66754210 66754211 66754212 66754213 66754214 66754215 66754216 66754217 66754218 66754219 66754220 66754221 66754222 66754223 66754224 66754225 66754226 66754227 66754228 66754229 66754230 66754231 66754232 66754233 66754234 66754235

8717574002706 8717574002713 8717574002720 8717574002737 8717574002744 8717574002751 8717574002768 8717574002775 8717574002782 8717574002799 8717574002805 8717574002812 8717574002829 8717574002836 8717574002843 8717574002850 8717574002867 8717574002874 8717574002881 8717574002898 8717574002904 8717574002911 8717574002928 8717574002935 8717574002942 8717574002959 8717574002966 8717574002973 8717574002980 8717574002997 717574003000 8717574003017 8717574003024 8717574003031 8717574003048

Dimension: 16 mm 19 mm 20 mm 22 mm 25 mm 27 mm 29 mm 32 mm 35 mm 38 mm 40 mm 44 mm 50 mm 51 mm 54 mm 57 mm 60 mm 63 mm 64 mm 65 mm 67 mm 68 mm 71 mm 73 mm 76 mm 79 mm 80 mm 82 mm 92 mm 102 mm 105 mm 111 mm 125 mm 133 mm 152 mm

Användningsområde: Kryssfanèr, MDF och spånskivor etc., gips, PVC och diverse plastmaterial, lättbetong och Leca etc., tegl, kakel, kalksandsten, taktegel och klinkers Obs: Endast för användning med vanlig borrfunktion! Se till att slagfunktionen är frånkopplad innan användning

(PG 11)

(PG 21) (Signallampa) (PG 29)

(Väggbox)

(PG 48)

(Väggbox) (Väggbox)

Sågdjup:

Material:

65 mm (2 1/2”) 65 mm (2 1/2”) 65 mm (2 1/2”) 65 mm (2 1/2”) 65 mm (2 1/2”) 65 mm (2 1/2”) 65 mm (2 1/2”) 65 mm (2 1/2”) 65 mm (2 1/2”) 65 mm (2 1/2”) 65 mm (2 1/2”) 65 mm (2 1/2”) 65 mm (2 1/2”) 65 mm (2 1/2”) 65 mm (2 1/2”) 65 mm (2 1/2”) 65 mm (2 1/2”) 65 mm (2 1/2”) 65 mm (2 1/2”) 65 mm (2 1/2”) 65 mm (2 1/2”) 65 mm (2 1/2”) 65 mm (2 1/2”) 65 mm (2 1/2”) 65 mm (2 1/2”) 65 mm (2 1/2”) 65 mm (2 1/2”) 65 mm (2 1/2”) 65 mm (2 1/2”) 65 mm (2 1/2”) 65 mm (2 1/2”) 65 mm (2 1/2”) 65 mm (2 1/2”) 65 mm (2 1/2”) 65 mm (2 1/2”)

HSS Carbide (HM/TC) HSS Carbide (HM/TC) HSS Carbide (HM/TC) HSS Carbide (HM/TC) HSS Carbide (HM/TC) HSS Carbide (HM/TC) HSS Carbide (HM/TC) HSS Carbide (HM/TC) HSS Carbide (HM/TC) HSS Carbide (HM/TC) HSS Carbide (HM/TC) HSS Carbide (HM/TC) HSS Carbide (HM/TC) HSS Carbide (HM/TC) HSS Carbide (HM/TC) HSS Carbide (HM/TC) HSS Carbide (HM/TC) HSS Carbide (HM/TC) HSS Carbide (HM/TC) HSS Carbide (HM/TC) HSS Carbide (HM/TC) HSS Carbide (HM/TC) HSS Carbide (HM/TC) HSS Carbide (HM/TC) HSS Carbide (HM/TC) HSS Carbide (HM/TC) HSS Carbide (HM/TC) HSS Carbide (HM/TC) HSS Carbide (HM/TC) HSS Carbide (HM/TC) HSS Carbide (HM/TC) HSS Carbide (HM/TC) HSS Carbide (HM/TC) HSS Carbide (HM/TC) HSS Carbide (HM/TC)


HÅLSÅG

127

HÅLSÅG DIAMANT (KAKEL)

> Perfekta hål med Hitachi diamant hålsågar av mycket hög kvalitet för användning på kakel, porslin (klass 5), hård sten, glaserat stengods, terrakotta och glas utan risk för sprickbildning. > Tillverkad av härdat stål med C4 lödning för optimal styrka och hållbarhet. > Enkel centrering. > Lätt att ta bort kärnan tack vare öppningen på sidan av hålsågen. > Spiral på utsidan som transporterar kylvattnet till diamanterna.

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Dimension:

Total längd:

Sågdjup:

Material:

66780701 66780702 66780703 66780704 66780705 66780706 66780707 66780708 66780709 66780710 66780711

10 mm (rund) 10 mm (rund) 10 mm (rund) 10 mm (rund) 10 mm (rund) 10 mm (rund) 10 mm (rund) 10 mm (rund) 10 mm (rund) 10 mm (rund) 10 mm (rund)

5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm

56 mm 56 mm 56 mm 56 mm 56 mm 56 mm 56 mm 56 mm 56 mm 56 mm 56 mm

25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

Härdat stål Härdat stål Härdat stål Härdat stål Härdat stål Härdat stål Härdat stål Härdat stål Härdat stål Härdat stål Härdat stål

8717574019964 8717574019971 8717574019988 8717574019995 8717574020007 8717574020014 8717574020021 8717574020038 8717574020045 8717574020052 8717574020069

Användningsområde: Håltagning i kakel och liknade material i badrum och kök etc. Obs ! Kylning är viktigt vid användning av diamant borr/hålsågar, använd Hitachis vattenkylsats. Använd batteridrivna maskiner med minst 1400 v/min utan slag. Högre varvtal har en positiv effekt på resultat och livstid på hålsågen.

VATTENKYLSATS > > > > >

Effektiv vattenkylsats för diamanthålsågar upp till 35mm Försedd med sugkoppar för fastsättning på kakel. Mycket enkel att använda (tydligt illustrerad instruktion) Visuell översikt för enkel centrering. Skall ej användas tillsammans med 230V maskiner.

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Fästanordning:

Dimension (L x B):

Material:

66780715

Sugpropp

152 x 58 mm

Plast

8717574020083


128

HÅLSÅG

HÅLSÅGSATS Hålsågsats “Snickar” > 5 speciellt utvalda dimensioner för snickare > Levereras i en praktisk förvaringsväska av slagfast plast Satsen innehåller: 1 st. hålsågshållare 5 st. hålsågar: 51 / 57 / 76 / 86 / 114 mm

BiM

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

60311003

“Snickar”

7034354703143

Material:

Antal delar:

BiM

Setet består av:

6

51 - 114 mm

Hålsågsats “Rörläggar” > 6 speciellt utvalda dimensioner för rörläggare > Levereras i en praktisk förvaringsväska av slagfast plast Satsen innehåller: 1 st. hålsågshållare, 1 st. förlängare (305 mm) 6 st. hålsågar: 32 / 54 / 64 / 79 / 92 / 114 mm

BiM

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Material:

Antal delar:

60311004

“Rörläggar”

BiM

8

7034354703150

Setet består av: 32 - 114 mm

Hålsågsats “Industri” > 15 speciellt utvalda dimensioner för industriell användning > Levereras i en praktisk förvaringsväska av slagfast plast Satsen innehåller: 2 st. hålsågshållare, 1 st. borr 15 st. hålsågar: 19 / 22 / 29 / 35 / 38 / 44 / 51 / 57 / 64 / 76 / 83 / 92 / 95 / 105 / 114 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

60311001

“Industri”

25786724

7034354703129

BiM

Material:

Antal delar:

BiM

Setet består av:

18

19 - 114 mm

Hålsågsats “Elektriker” > 15 speciellt utvalda dimensioner för elektriker > Levereras i en praktisk förvaringsväska av slagfast plast Satsen innehåller: 2 st. hålsågshållare, 1 st. förlängare (305 mm), 1 st. borr 15 st. hålsågar: 16 (PG9) / 19 (PG11) / 21 (PG13,5) / 24 (PG16) / 25 / 29 (PG21) / 32 (signallampa) / 37 (PG29) / 40 / 48 (PG36) / 51 (väggbox, lampett) / 54 (PG42) / 60 (PG48) / 76 (väggbox) / 86 mm (takbox)

BiM

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Material:

Antal delar:

Setet består av:

60311005

“Elektriker”

BiM

19

16 - 86 mm

7034354703167

Hålsågsats “Ventilation” > 6 speciellt utvalda dimensioner för ventilationsmontörer > Levereras i praktisk aluminiumväska Satsen innehåller: 1 st. hålsågshållare, 2 st. borr 6 st. hålsågar: 57 / 86 / 111 / 140 / 175 / 215 mm

BiM

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

60311006

“Ventilation”

7034354707547

Material: BiM

Antal delar: 9

Setet består av: 57 - 215 mm


HÅLSÅG

129

TILLBEHÖR HÅLSÅG

Hålsågshållare Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Verktygsskaft:

60310208 60310209 66754243 66754244 66752184 66752189

9006 9002

11 mm sexkant 11 mm sexkant 11 mm sexkant 11 mm sexkant SDS-plus* SDS-plus*

7034354710615 7034354710646 8717574003079 8717574003086

Passar hålsågsdimension: 14 31 14 31 14 31

-

30 mm 152 mm 30 mm 152 mm 30 mm 152 mm

Passar till: Hålsåg BiM Hålsåg BiM Hålsåg HM/TC Hålsåg HM/TC Hålsåg BiM Hålsåg BiM

* Ska användas utan slag

Hållarskruv Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Passar till:

60310214

SS2

9006 / 9002 / 9091

7034354710738

Centrumborr Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Längd:

Passar till:

60310202 60310201 66754245

9083 9084

83 mm 104 mm 90 mm

9006 / 9002 9006 / 9002 Hålsåg HM/TC

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Verktygsskaft:

Längd:

Passar till:

60310203

9091

11 mm sexkant

305 mm

9006 / 9002

7034354710677 7034354710684 8717574003093

Förlängare

7034354710691


130

HÅLSÅG

Hålsågshållare (system) > Praktisk, användarvänlig och tidsbesparande ”Quick Power Lock” hållarsystem > Mycket enkelt byte av hålsåg med klicksystem för frigörning av adapter Satsen innehåller: Hålsågshållare, centrumborr, utdrivarpinne

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Verktygsskaft:

66752165

Quick Power Lock System

11 mm sexkant

8717154659115

Hålsågsadapter > Hålsågadapter ”Quick Power Lock System” för hålsågar upp till 30 mm > Mycket enkelt byte av hålsåg med klicksystem för frigörning av adapter Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

66752166 66752167

Quick Power Lock System Quick Power Lock System

8717154659122 8717154659139

Passar hålsågsdimension: 14 - 30 mm 31 - 152 mm

Centrumborr

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Längd:

66752169

Quick Power Lock System

100 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Längd:

66752168

Quick Power Lock System

90 mm

8717472817617

Utdrivare

8717154659146

Montera hålsågshållaren i verktyget

Montera hålsågsadaptern på hålsågen och fäst på hålsågshållaren (fästes med ett "klick")

Vrid hålsågsadaptern ett kvarts varv för att lossa hålsågen från hållaren


TRÄBORR

131

TRÄBORR Träborr m/borrspets > > > >

Träborr av härdat högkvalitetsstål Försedd med gängad borrspets för enklare centrering Precisionslipad spiral för dimensionstabil borrning och optimal transport av spån Unik spiralgeometri för hög borrsjunkhastighet

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Borrdimension:

Total längd:

Antal /förp.:

Minsta säljantal:

411254 411255 411256 411257 411258 411259 411260 411261 411262 411263 411264 411265 411266 411267 411268 411270 411271 411272 411273 411274 411276 411278 411280 411282 411284 411286

7034354112549 7034354112556 7034354112563 7034354112570 7034354112587 7034354112594 7034354112600 7034354112617 7034354112624 7034354112631 7034354112648 7034354112655 7034354112662 7034354112679 7034354112686 7034354112709 7034354112716 7034354112723 7034354112730 7034354112747 7034354112761 7034354112785 7034354112808 7034354112822 7034354112846 7034354112860

8,6 mm (sexkant) 8,6 mm (sexkant) 8,6 mm (sexkant) 8,6 mm (sexkant) 8,6 mm (sexkant) 8,6 mm (sexkant) 8,6 mm (sexkant) 8,6 mm (sexkant) 8,6 mm (sexkant) 8,6 mm (sexkant) 8,6 mm (sexkant) 8,6 mm (sexkant) 8,6 mm (sexkant) 8,6 mm (sexkant) 8,6 mm (sexkant) 8,6 mm (sexkant) 8,6 mm (sexkant) 8,6 mm (sexkant) 8,6 mm (sexkant) 8,6 mm (sexkant) 8,6 mm (sexkant) 8,6 mm (sexkant) 8,6 mm (sexkant) 8,6 mm (sexkant) 8,6 mm (sexkant) 8,6 mm (sexkant)

4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 20 mm 21 mm 22 mm 23 mm 24 mm 26 mm 28 mm 30 mm 32 mm 34 mm 36 mm

200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

411340

7034354113409

8,6 mm (sexkant)

22 mm

300 mm

1

1

411350 411352 411353 411354 411355 411356 411357 411358 411359 411360 411362 411363 411364 411365 411366 411367 411368 411370 411372 411374 411376 411377 411378

7034354113508 7034354113522 7034354113539 7034354113546 7034354113553 7034354113560 7034354113577 7034354113584 7034354113591 7034354113607 7034354113621 7034354113638 7034354113645 7034354113652 7034354113669 7034354113676 7034354113683 7034354113706 7034354113720 7034354113744 7034354113768 7034354113775 7034354113782

7 mm (sexkant) 9 mm (sexkant) 10 mm (sexkant) 11 mm (sexkant) 12 mm (sexkant) 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant)

8 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 20 mm 21 mm 22 mm 23 mm 24 mm 25 mm 26 mm 28 mm 30 mm 32 mm 34 mm 35 mm 36 mm

450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

411520 411522 411524 411526

7034354115205 7034354115229 7034354115243 7034354115267

13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant)

28 mm 30 mm 32 mm 36 mm

600 mm 600 mm 600 mm 600 mm

1 1 1 1

1 1 1 1

411291

7034354112914

13 mm (sexkant)

24 mm

900 mm

1

1

Användningsområde: Borrning i både hårda och mjuka trämaterial utan användning av slag


132

TRÄBORR

Träborrsats m/borrspets > > > > > >

Praktiskt träborrsats i härdat högkvalitetsstål Satsen innehåller ett urval av de mest använda dimensionerna Försedd med gängad borrspets för enklare centrering Precisionsslipad spiral för optimal transport av spån Unik spiralgeometri för hög borrsjunkhastighet Levereras i praktisk låda av trä

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 411388

Verktygsskaft:

7034354113881

Sekskant

Borrdimension:

Total längd:

Antal delar:

Minsta säljantal:

10 - 30 mm

300 mm

8

1

Borrdimension:

Total längd:

Antal /förp.:

Minsta säljantal:

6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 13 mm 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 22 mm 24 mm 25 mm 30 mm 35 mm

150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 160 mm 160 mm

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Satsen består av: · 8 st. träborr m/borrspets: 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 23 / 30 mm

Centrumborr > Centrumborr för trä i härdat högkvalitetsstål > Försedd med borrspets för enklare centrering och minimalt slitage på underlaget > Precisionsslipade skär för dimensionsstabil borrning Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

411306 411308 411310 411312 411313 411314 411316 411318 411320 411322 411324 411325 411330 411335

3,5 mm (sexkant) 4 mm (sexkant) 5 mm (sexkant) 5 mm (sexkant) 5 mm (sexkant) 5 mm (sexkant) 5 mm (sexkant) 5 mm (sexkant) 5 mm (sexkant) 5 mm (sexkant) 5 mm (sexkant) 5 mm (sexkant) 6 mm (sexkant) 6 mm (sexkant)

7034354113065 7034354113089 7034354113102 7034354113126 7034354113133 7034354113140 7034354113164 7034354113188 7034354113201 7034354113225 7034354113249 7034354113256 7034354113300 7034354113355

TILLBEHÖR TRÄBORR

Borrförlängare för centrumborr

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 411390

7034354113904

Verktygsskaft: 5,5 mm (sexkant)

Total längd: 300 mm

Minsta säljantal: 1


TRÄBORR

133

INSTALLATIONSBORR Installationsborr > HSS Installationsborr i härdat högkvalitetsstål > Konslipad borrspets för enklare centrering > Extra långt skaft gör borret idealiskt för genomborrning > Kan användas i borrmaskiner med 13 mm chuck > För borrning i trä, gipsskivor, sandwichmaterial, aluminium, profilplåt och lätta byggmaterial etc.

HSS

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 411184 411185 411189 411186 411187 411188

7034354111849 7034354111856 7034354111894 7034354111863 7034354111870 7034354111887

Verktygsskaft:

Borrdimension:

10 mm 10 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm

14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 22 mm 26 mm

Total längd: 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm

Antal /förp.:

Minsta säljantal:

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

Antal /förp.:

Minsta säljantal:

Installationsborr m/hål > HSS Installationsborr i härdat högkvalitetsstål > Konslipad borrstpets för enklare centrering > Extra långt skaft gör borret idealiskt för genomborrning > Kan användas i borrmaskiner med 13 mm chuck > För borrning i trä, gipsskivor, sandwichmaterial, aluminium, profilplåt och lätta byggmaterial etc. > Försedd med hål för kabeldragning HSS

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Borrdimension:

Total längd:

411401 411402 411403 411404

7034354114017 7034354114024 7034354114031 7034354114048

6 mm 6 mm 7 mm 10 mm

6 mm 8 mm 10 mm 12 mm

400 mm 400 mm 400 mm 400 mm

1 1 1 1

1 1 1 1

411412 411413 411414 411415

7034354114123 7034354114130 7034354114147 7034354114154

6 mm 6 mm 7 mm 10 mm

6 mm 8 mm 10 mm 12 mm

600 mm 600 mm 600 mm 600 mm

1 1 1 1

1 1 1 1

BETONGBORR Betongborr > Betongborr av härdat högkvalitetsstål > Cylinderskaft för slagborrmaskiner med chuck > Hårdmetallskär för snabb, exakt och säker borrning Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 411103 411104 411100 411105 411101 411106 411107 411108 411110 411111 411112

7034354111030 7034354111047 7034354111009 7034354111054 7034354111016 7034354111061 7034354111078 7034354111085 7034354111108 7034354111115 7034354111122

Verktygsskaft:

Borrdimension:

Total längd:

Antal /förp.:

Minsta säljantal:

3,0 mm 4,0mm 4,5 mm 5,0 mm 5,5 mm 6,0 mm 7,0 mm 8,0 mm 10,0 mm 11,0 mm 12,0 mm

3,0 mm 4,0 mm 4,5 mm 5,0 mm 5,5 mm 6,0 mm 7,0 mm 8,0 mm 10,0 mm 11,0 mm 12,0 mm

65 mm 70 mm 70 mm 80 mm 80 mm 95 mm 100 mm 100 mm 120 mm 120 mm 120 mm

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


134

METALLBORR

HITACHI METALLBORR För att tillmötesgå den professionella användarens krav på kvalité och hållbarhet, tillverkas alla Hitachi metallborr i enlighet med DIN 338 standard.

Borrgeometri Geometrin på Hitachis borr är optimerad för hög borrsjunkhastighet, fina hål och lång livslängd. Borret har en härdningsprocess som ger borrskaftet en mjukare härdning för en solid infästning i maskinens chuck. Borrspiralen har en kraftig kärna och hårdhet för att minska brottrisken på små borrdimensioner. Borrets spiralvinkel är konstruerad för snabbare transport av metallspån

Borrspets Borren är utformad med slipad centreringsspets i enlighet med DIN 1412. Förborrning eller slag med centreringsspets är inte längre nödvändigt. Den förenklade borrningen kortar ner borrtiden, förlänger borrets livslängd och resulterar i en mer ekonomisk borrprocess.

METALLBORR

HSS Metallborr (DIN 338) > HSS metallborr i härdat högkvalitetsstål > Försedd med borrspets för enklare centrering > Avancerad borrgeometri optimerar hög borrsjunkhastighet, fina hål och lång livstid > Godkänd för standard DIN 338 HSS

1/4”

Artikelnr.: EAN-nr.:

Verktygsskaft:

Borrdimension:

Total längd:

Arbetslängd:

Antal / förp.:

66780441 66780442 66780443 66780444 66780445 66780446 66780447 66780448 66780449 66780450

1/4” sexkant 1/4” sexkant 1/4” sexkant 1/4” sexkant 1/4” sexkant 1/4” sexkant 1/4” sexkant 1/4” sexkant 1/4” sexkant 1/4” sexkant

3,0 mm 3,2 mm 4,0 mm 4,2 mm 5,0 mm 6,0 mm 8,0 mm 10,0 mm 12,0 mm 13,0 mm

76 mm 80 mm 90 mm 90 mm 101 mm 108 mm 117 mm 133 mm 151 mm 151 mm

33 mm 36 mm 43 mm 43 mm 52 mm 57 mm 75 mm 87 mm 101 mm 101 mm

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8717574006803 8717574006810 8717574006827 8717574006834 8717574006841 8717574006858 8717574006865 8717574006872 8717574006889 8717574006896

Minsta säljantal: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


METALLBORR

135

HSS Metallborr (DIN 338) > HSS metallborr i härdat högkvalitetsstål > Försedd med borrspets för enklare centrering > Avancerad borrgeometri optimerar hög borrsjunkhastighet, fina hål och lång livstid > Godkänd för standard DIN 338 HSS

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

66780201 66780202 66780203 66780204 66780205 66780206 66780207 66780208 66780209 66780210 66780211 66780212 66780213 66780214 66780215 66780216 66780217 66780218 66780219 66780220 66780221 66780222 66780223 66780224 66780225 66780226 66780227 66780228 66780229 66780230 66780231 66780232 66780233 66780234 66780235 66780236 66780237 66780238 66780239 66780240 66780241 66780242 66780243 66780244 66780245 66780246 66780247 66780248 66780249 66780250 66780251 66780252 66780420 66780421 66780422 66780423 66780424 66780425 66780426 66780427 66780428 66780429 66780430 66780431 66780432 66780433

8717574004632 8717574004649 8717574004656 8717574004663 8717574004670 8717574004687 8717574004694 8717574004700 8717574004717 8717574004724 8717574004731 8717574004748 8717574004755 8717574004762 8717574004779 8717574004786 8717574004793 8717574004809 8717574004816 8717574004823 8717574004830 8717574004847 8717574004854 8717574004861 8717574004878 8717574004885 8717574004892 8717574004908 8717574004915 8717574004922 8717574004939 8717574004946 8717574004953 8717574004960 8717574004977 8717574004984 8717574004991 8717574005004 8717574005011 8717574005028 8717574005035 8717574005042 8717574005059 8717574005066 8717574005073 8717574005080 8717574005097 8717574005103 8717574005110 8717574005127 8717574005134 8717574005141 8717574006667 8717574006674 8717574006681 8717574006698 8717574006704 8717574006711 8717574006728 8717574006735 8717574006742 8717574006759 8717574006766 8717574006773 8717574006780 8717574006797

Verktygsskaft:

1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,2 mm 2,25 mm 2,5 mm 2,6 mm 2,75 mm 2,8 mm 3,0 mm 3,2 mm 3,25 mm 3,3 mm 3,5 mm 3,75 mm 3,8 mm 4,0 mm 4,1 mm 4,2 mm 4,25 mm 4,3 mm 4,5 mm 4,75 mm 4,8 mm 5,0 mm 5,1 mm 5,2 mm 5,25 mm 5,5 mm 5,75 mm 5,8 mm 6,0 mm 6,2 mm 6,25 mm 6,5 mm 6,75 mm 6,8 mm 7,0 mm 7,5 mm 7,8 mm 8,0 mm 8,5 mm 9,0 mm 9,5 mm 10,0 mm 10,2 mm 10,5 mm 11,0 mm 11,5 mm 12,0 mm 12,5 mm 13,0 mm 13,0 mm 13,0 mm 13,0 mm 13,0 mm 13,0 mm 13,0 mm 13,0 mm 13,0 mm 13,0 mm 13,0 mm 13,0 mm 13,0 mm 13,0 mm 13,0 mm

Borrdimension:

1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,2 mm 2,25 mm 2,5 mm 2,6 mm 2,75 mm 2,8 mm 3,0 mm 3,2 mm 3,25 mm 3,3 mm 3,5 mm 3,75 mm 3,8 mm 4,0 mm 4,1 mm 4,2 mm 4,25 mm 4,3 mm 4,5 mm 4,75 mm 4,8 mm 5,0 mm 5,1 mm 5,2 mm 5,25 mm 5,5 mm 5,75 mm 5,8 mm 6,0 mm 6,2 mm 6,25 mm 6,5 mm 6,75 mm 6,8 mm 7,0 mm 7,5 mm 7,8 mm 8,0 mm 8,5 mm 9,0 mm 9,5 mm 10,0 mm 10,2 mm 10,5 mm 11,0 mm 11,5 mm 12,0 mm 12,5 mm 13,0 mm 13,5 mm 14,0 mm 14,5 mm 15,0 mm 15,5 mm 16,0 mm 16,5 mm 17,0 mm 17,5 mm 18,0 mm 18,5 mm 19,0 mm 19,5 mm 20,0 mm

Total längd:

Arbetslängd:

Antal / förp.:

34 mm 40 mm 49 mm 53 mm 53 mm 57 mm 57 mm 61 mm 61 mm 61 mm 65 mm 65 mm 65 mm 70 mm 70 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 80 mm 80 mm 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm 101 mm 101 mm 101 mm 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm 117 mm 117 mm 117 mm 125 mm 125 mm 133 mm 133 mm 133 mm 142 mm 142 mm 151 mm 151 mm 151 mm 160 mm 160 mm 169 mm 169 mm 178 mm 178 mm 184 mm 184 mm 191 mm 191 mm 198 mm 198 mm 205 mm 205 mm

12 mm 18 mm 24 mm 27 mm 27 mm 30 mm 30 mm 33 mm 33 mm 33 mm 36 mm 36 mm 36 mm 39 mm 39 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 47 mm 47 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 63 mm 63 mm 63 mm 69 mm 69 mm 69 mm 69 mm 75 mm 75 mm 75 mm 81 mm 81 mm 87 mm 87 mm 87 mm 94 mm 94 mm 101 mm 101 mm 101 mm 108 mm 108 mm 114 mm 114 mm 120 mm 120 mm 125 mm 125 mm 130 mm 130 mm 135 mm 135 mm 140 mm 140 mm

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Minsta säljantal: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


136

METALLBORR

METALLBORRSATS

Metallborrsats > Praktisk HSS metallborrsats i härdat högkvalitetsstål > Satsen innehåller ett sortiment av de vanligaste dimensionerna > Avancerad borrgeometri för hög borrsjunkhastighet, fina hål och lång livstid > Levereras i box av slagfast plast Satsen består av: 19 st. metallborr: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Borrdimension:

60120773

1 - 10 mm

7034354709343

Antal delar: 19

Minsta säljantal: 1

Metallborrsats > Praktisk HSS metallborrsats > Satsen innehåller ett sortiment av de vanligaste dimensionerna > Levereras i box av metall Satsen består av: 19 st. metallborr: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Borrdimension:

411385

1 - 10 mm

7034354113850

Antal delar: 19

Minsta säljantal: 1

Metallborrsats > Praktisk HSS metallborrsats > Satsen innehåller ett sortiment av de vanligaste dimensionerna > Levereras i box av plast Satsen består av: 19 st. metallborr: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Borrdimension:

411386

1 - 10 mm

7034354113867

Antal delar: 19

Minsta säljantal: 1


HAMMARBORR

137

HITACHI HAMMARBORR Hitachi har utvecklat sina borr för att ge mindre slitage på maskinen, snabb borrsjunkhastighet och minimalt slitage på borren. En effektiv kvalitetsborr med hög precision, låga vibrationer och lång livslängd.

Borrskaft: Hitachis borr finns med fem olika verktygsinfästningar, varav SDS-plus och SDS-max är de vanligaste förekommande. SDS-plus används på mindre borrhammare och SDS-max på de större. Bägge systemen är byggda på nya standarder som är kostnadseffektivare per hål genom effektivare borrsjunkhastighet och längre livslängd på borret. I tillägg till de båda systemen finns också Spline och två typer av sexkantinfästning (13 och 19 mm). Brett sortiment: I tillägg till hammarborr kan Hitachi även erbjuda genombrottsborr, borrkronor med tillbehör, förlängare, övergångar och adapter för snabbt byte mellan olika verktyg.

SDS-plus / 4-plus (för betong och sten): Hitachis nyutvecklade Zentro plus teknologi har gjort det möjligt att utvidga sortimentet med SDS-plus skaft ytterligare. De nya borrarna har 4 HM skär och finns i dimensionerna 5-16 mm i en rad olika längder. Speciella egenskaper: > Den solida centreringsspetsen av förstärkt karbidstål underlättar centrering och precisionsborrning i både mjuka och hårda material. > Den dynamiska mejselformen på borrspetsen bryter snabbt genom materialet och transporterar borrmjölet snabbare in i borrets stora spiral. > Den patenterade KVS-spiralen består av fler djupare kanaler som leder borrmjölet snabbt från hålet. Geometrin reducerar vibrationer och friktion samt ökar kraftöverföringen från maskinen till borrspetsen. Något som resulterar i en väsentlig ökning av både borrsjunkhastighet och livslängd. SDS-max (för betong och sten): Hitachis hammarborr SDS-max Zentro har utvecklats för längre livslängd, snabbare borrning plus att den gör jobbet mer behagligt för maskinoperatören till en lägre kostnad per hål. Speciella egenskaper: > Centreringsspetsen med fyra symetriska skär ger enkel centrering och bättre styregenskaper under borrning. De två extra skären förebygger brott på borr och skär i både mjuka och hårda material. > Den patenterade KVS-spiralen består av fler djupare kanaler som leder borrmjölet snabbt från hålet. > Vibrationer och friktion reduceras samt ökar kraftöverföringen från maskinen till borrspetsen. Något som resulterar i en väsentlig ökning av både borrsjunkhastighet och livslängd.


138

HAMMARBORR

HAMMARBORR SDS-PLUS > Hammarborr med SDS-plus skaft för snabb och enkel borrning i betong (även i armerad betong) > 4Plus är försedd med två skär > Härdad och ytbehandlad för mindre slitage som ökar borrets livslängd > Patenterad KVS spiral för mindre vibrationer, friktion samt att slagenergin centreras bättre genom borret som medför högre borrsjunkhastighet > Hårdmetallskär med centreringsspets av karbidstål som underlättar centrering i mjuka och hårda material samt borren mer motsåndskraftig i armerad betong SDS plus

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

60330101 60330102 60330201 60330100 60330202 60330203 60330204 60330205 60330268 60330206 60330207 60330266 60330267 60330208 60330209 60330210 60330211 60330212 60330213 60330263 60330264 60330214 60330215 60330216 60330217 60330218 60330219 60330220 60330221 60330222 60330223 60330224 60330225 60330226 60330227 60330228 60330229 60330230 60330231 60330232 60330132 60330233 60330234 60330235 60330236 60330237 60330238 60330239 60330240 60330141 60330241 60330242 60330243 60330244 60330245

SDS-plus SDS-plus 4Plus SDS-plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus SDS-plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus SDS-plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus

7034354619185 7034354619086 7034354619703 7034354611110 7034354619314 7034354619710 7034354619321 7034354619727 7034354619802 7034354619338 7034354619345 7034354618348 7034354618355 7034354619352 7034354619369 7034354619376 7034354618263 7034354619383 7034354619390 7034354619833 7034354618324 7034354619406 7034354619413 7034354619420 7034354619437 7034354619444 7034354619765 7034354619857 7034354619956 7034354619963 7034354619451 7034354619468 7034354619475 7034354619482 7034354619499 7034354619505 7034354619512 7034354619987 7034354619994 7034354618102 7034354619062 7034354619529 7034354619536 7034354619543 7034354619550 7034354619567 7034354618119 7034354618126 7034354618133 7034354619079 7034354619574 7034354619895 7034354619581 7034354619598 7034354619604

Borrdimension: 3 mm 3,5 mm 4 mm 4 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 7 mm 7 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 9 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 11 mm 11 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 14 mm

Total längd: 110 mm 110 mm 110 mm 160 mm 110 mm 140 mm 160 mm 210 mm 310 mm 110 mm 160 mm 210 mm 260 mm 110 mm 160 mm 210 mm 310 mm 110 mm 160 mm 210 mm 310 mm 110 mm 160 mm 110 mm 160 mm 210 mm 260 mm 310 mm 400 mm 460 mm 210 mm 110 mm 160 mm 210 mm 260 mm 310 mm 350 mm 450 mm 600 mm 1 000 mm 1 500 mm 160 mm 260 mm 166 mm 210 mm 260 mm 450 mm 600 mm 1 000 mm 1 500 mm 160 mm 210 mm 260 mm 310 mm 160 mm

Arbetslängd: 50 mm 50 mm 50 mm 100 mm 50 mm 80 mm 100 mm 150 mm 250 mm 50 mm 100 mm 160 mm 200 mm 50 mm 100 mm 150 mm 250 mm 50 mm 100 mm 150 mm 250 mm 50 mm 100 mm 50 mm 100 mm 150 mm 210 mm 300 mm 350 mm 400 mm 150 mm 50 mm 100 mm 160 mm 200 mm 250 mm 300 mm 400 mm 550 mm 950 mm 1 400 mm 100 mm 200 mm 100 mm 150 mm 200 mm 400 mm 550 mm 950 mm 1 400 mm 100 mm 150 mm 210 mm 250 mm 100 mm

Antal skär: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2


HAMMARBORR

Borrets livslängd

Borrsjunkhastighet

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Borrdimension:

60330246 60330247 60330248 60330249 60330250 60330251 60330252 60330253 60330254 60330255 60330256 60330257 60330258 60330259 60330260 60330261 60330262 60330161 60330162 60330163 60330190 60330164 60330165 60330166 60330167 60330168 60330169 60330187 60330170 60330171 60330172 60330173 60330174 60330175 60330176 60330177 60330178 60330179 60330191 60330180 60330181 60330182 60330189 60330183 60330184 60330188

4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus 4Plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus

14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 15 mm 15 mm 15 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 17 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 19 mm 19 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 22 mm 22 mm 22 mm 23 mm 23 mm 24 mm 24 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 26 mm 26 mm 26 mm 28 mm 28 mm 30 mm

7034354619611 7034354619628 7034354619635 7034354618140 7034354618157 7034354618164 7034354619642 7034354619659 7034354618171 7034354619666 7034354619673 7034354619680 7034354618188 7034354618195 7034354618201 7034354618218 7034354619697 7034354610557 7034354610564 7034354610571 7034354610755 7034354619246 7034354610588 7034354610595 7034354610601 7034354610618 7034354610625 7034354610762 7034354619253 7034354610632 7034354610649 7034354619260 7034354610656 7034354610663 7034354610670 7034354610687 7034354610694 7034354610700 7034354618300 7034354619277 7034354610717 7034354610724 7034354610779 7034354610731 7034354610748 7034354610786

Total längd: 210 mm 260 mm 310 mm 450 mm 600 mm 1 000 mm 160 mm 260 mm 450 mm 160 mm 210 mm 310 mm 450 mm 600 mm 800 mm 1 000 mm 210 mm 200 mm 300 mm 450 mm 600 mm 1 000 mm 200 mm 450 mm 200 mm 300 mm 450 mm 600 mm 1 000 mm 250 mm 450 mm 1 000 mm 250 mm 450 mm 250 mm 450 mm 250 mm 450 mm 600 mm 1 000 mm 250 mm 450 mm 1 000 mm 250 mm 450 mm 450 mm

139

Kostnad Kostnad/hål pr. hull

Arbetslängd: 150 mm 200 mm 250 mm 400 mm 550 mm 950 mm 100 mm 200 mm 400 mm 100 mm 150 mm 250 mm 400 mm 550 mm 750 mm 950 mm 150 mm 150 mm 250 mm 400 mm 550 mm 950 mm 150 mm 400 mm 150 mm 250 mm 400 mm 550 mm 950 mm 200 mm 400 mm 950 mm 200 mm 400 mm 200 mm 400 mm 200 mm 400 mm 550 mm 950 mm 200 mm 400 mm 950 mm 200 mm 400 mm 400 mm

Antal skär: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2


140

HAMMARBORR

HAMMARBORR ZENTRO PLUS > Hammarborr med SDS-plus skaft, en kvalitesborr för alla som skall borra i betong/armerad betong, tegel, murverk och natursten > Zentro Plus 4-skärs borr kan borra i den hårdaste natursten utan problem. > Upp till 50% fler hål än andra SDS-plus borr > Patenterad konisk KVS spiralkonstruktion för effektiv transport av borrmjöl, mer vridstyv tack vare 4 räfflor, minimal friktion och optimal kraftöverföring, lägre vibrationer > Hårdmetallskär med centreringsspets av förstärkt karbidstål för enkel centrering och precisionsborrning > Det symetriska huvudet resulterar i rundare hål för optimal förankring av infästningar > Passar alla verktyg med SDS-plus verktygsfäste

SDS plus

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

60331301 60331302 60331303 60331304 60331305 60331306 60331307 60331308 60331309 60331310 60331311 60331312 60331313 60331314 60331315 60331316 60331317 60331318 60331319 60331336 60331337 60331320 60331321 60331322 60331323 60331324 60331325 60331338 60331339 60331326 60331327 60331328 60331329 60331330 60331340 60331341 60331331 60331332 60331333 60331334 60331335 60331342 60331343 60331344 60331345 60331346 60331347 60331348 60331349 60331350 60331351 60331352 60331353 60331354

Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus Zentro Plus

7034354611370 7034354611387 7034354611394 7034354611400 7034354611417 7034354611424 7034354611431 7034354611448 7034354611455 7034354611462 7034354611479 7034354611486 7034354611493 7034354611509 7034354611516 7034354611523 7034354611530 7034354611547 7034354611554 7034354620006 7034354620013 7034354611561 7034354611578 7034354611585 7034354611592 7034354611608 7034354611615 7034354620020 7034354620037 7034354611622 7034354611639 7034354611646 7034354611653 7034354611660 7034354620044 7034354620051 7034354611677 7034354611684 7034354611691 7034354611707 7034354611714 7034354620068 7034354620075 7034354620082 7034354620099 7034354620105 7034354620112 7034354620129 7034354620136 7034354620143 7034354620150 7034354620167 7034354620174 7034354620181

Borrdimension: 5 mm 5 mm 5,5 mm 5,5 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 7 mm 7 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm

Total längd: 110 mm 160 mm 110 mm 160 mm 110 mm 160 mm 210 mm 260 mm 310 mm 160 mm 210 mm 260 mm 310 mm 110 mm 160 mm 110 mm 160 mm 210 mm 260 mm 310 mm 460 mm 110 mm 160 mm 210 mm 260 mm 310 mm 450 mm 600 mm 1 000 mm 160 mm 210 mm 260 mm 310 mm 450 mm 600 mm 1 000 mm 160 mm 210 mm 260 mm 310 mm 450 mm 600 mm 1 000 mm 160 mm 210 mm 260 mm 450 mm 160 mm 210 mm 260 mm 310 mm 450 mm 600 mm 1 000 mm

Arbetslängd: 50 mm 100 mm 50 mm 100 mm 50 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 50 mm 100 mm 50 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 400 mm 50 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 400 mm 550 mm 950 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 400 mm 550 mm 950 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 400 mm 550 mm 950 mm 100 mm 150 mm 200 mm 400 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 400 mm 550 mm 950 mm

Antal skär: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4


HAMMARBORR

141

HAMMARBORR SDS-MAX > Hitachis nyutvecklade hammarborr SDS-Max Zentro har resulterat i längre livsläng, snabbare borrning samt att den gör jobbet mer behagligt för maskinoperatören till en lägre kostnad per hål. > Alla dimensioner över 16 mm är försedd med fyra skär > Hårdmetallskär med centreringsspets, underlättar centrering i mjuka och hårda material, gör borret mer motståndskraftigt i armerad betong, 20% längre livslängd > Ny patenterad KVS-spiral, mindre vibrationer, slagenergin centreras bättre genom borret, mindre friktion och högre borrsjunkhastighet > Ny djupare borrmjölskanal som transporterar borrmjölet snabbare in i borrets stora spiral. Detta ökar borrets livslängd betydligt > Passar alla verktyg med SDS-max verktygsfäste

SDS max

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

60330301 60330302 60330303 60330304 60330305 60330306 60330401 60330402 60330403 60330404 60330405 60330406 60330407 60330408 60330409 60330411 60330412 60330413 60330414 60330415 60330416 60330417 60330418 60330419 60330420 60330421 60330440 60330422 60330423 60330424 60330425 60330426 60330427 60330428 60330429 60330441 60330430 60330431 60330432 60330433 60330434 60330435 60330436 60330437 60330438 60330439

SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max

7034354616016 7034354616023 7034354616030 7034354616047 7034354616054 7034354616061 7034354616078 7034354617013 7034354617020 7034354617341 7034354617327 7034354619284 7034354617037 7034354617044 7034354617334 7034354617051 7034354617068 7034354617075 7034354617082 7034354617099 7034354617105 7034354617112 7034354617129 7034354617136 7034354617143 7034354617150 7034354617167 7034354617174 7034354617181 7034354617198 7034354617204 7034354617211 7034354617228 7034354617235 7034354709916 7034354617242 7034354617259 7034354617266 7034354617273 7034354617280 7034354617297 7034354617303 7034354617310 7034354617358 7034354617365

Borrdimension: 12 mm 12 mm 12 mm 14 mm 14 mm 15 mm 15 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 18 mm 18 mm 18 mm 20 mm 20 mm 20 mm 22 mm 22 mm 22 mm 24 mm 24 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 28 mm 28 mm 28 mm 30 mm 30 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 35 mm 35 mm 35 mm 38 mm 38 mm 40 mm 40 mm 40 mm 45 mm 52 mm

Total längd: 340 mm 540 mm 690 mm 340 mm 540 mm 340 mm 540 mm 340 mm 540 mm 720 mm 920 mm 1 200 mm 340 mm 540 mm 920 mm 320 mm 520 mm 920 mm 320 mm 520 mm 920 mm 320 mm 520 mm 320 mm 520 mm 920 mm 1 800 mm 370 mm 570 mm 670 mm 370 mm 570 mm 370 mm 570 mm 920 mm 1 320 mm 370 mm 570 mm 670 mm 370 mm 570 mm 370 mm 570 mm 920 mm 570 mm 570 mm

Arbetslängd: 200 mm 400 mm 550 mm 200 mm 400 mm 200 mm 400 mm 200 mm 400 mm 580 mm 800 mm 1 060 mm 200 mm 400 mm 800 mm 200 mm 400 mm 800 mm 200 mm 400 mm 800 mm 200 mm 400 mm 200 mm 400 mm 800 mm 1 450 mm 250 mm 450 mm 550 mm 250 mm 450 mm 250 mm 450 mm 800 mm 1 100 mm 250 mm 450 mm 550 mm 250 mm 450 mm 250 mm 450 mm 800 mm 450 mm 450 mm

Antal skär: 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4


142

HAMMARBORR

HAMMARBORR SPLINE > Hammarborr med Spline verktygsskaft > De flesta dimensionerna är försedda med fyra skär > Passar alla verktyg med Spline verktygsfäste spline

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

60330501 60330502 60330503 60330504 60330601 60330602 60330603 60330604 60330605 60330607 60330608 60330609 60330610 60330611 60330612 60330613 60330614 60330615 60330616 60330617 60330618 60330619 60330620 60330621 60330622 60330623 60330624 60330625 60330626 60330627 60330628 60330505 60330506 60330508 60330509 60330510

7034354611011 7034354611028 7034354611035 7034354611042 7034354612018 7034354612025 7034354611073 7034354612032 7034354618317 7034354612056 7034354612063 7034354612070 7034354612087 7034354612094 7034354612100 7034354612117 7034354612124 7034354612131 7034354612148 7034354612155 7034354612162 7034354612179 7034354612186 7034354612193 7034354612209 7034354612216 7034354612223 7034354612230 7034354612247 7034354612254 7034354619055 7034354611318 7034354611325 7034354611349 7034354611356 7034354611363

Benämning:

Spline Spline Spline Spline Spline Spline Spline Spline Spline Spline Spline Spline Spline Spline Spline Spline Spline Spline Spline Spline Spline Spline Spline Spline Spline Spline Spline Spline Spline Spline Spline Spline Spline Spline Spline Spline

Borrdimension:

12 mm 12 mm 14 mm 15 mm 16 mm 16 mm 16 mm 18 mm 18 mm 20 mm 20 mm 20 mm 22 mm 22 mm 24 mm 24 mm 25 mm 25 mm 28 mm 28 mm 28 mm 30 mm 30 mm 32 mm 32 mm 35 mm 35 mm 35 mm 38 mm 38 mm 38 mm 40 mm 40 mm 45 mm 52 mm 52 mm

Total längd:

Arbetslängd:

Antal skär:

330 mm 530 mm 380 mm 330 mm 380 mm 530 mm 720 mm 380 mm 530 mm 380 mm 530 mm 680 mm 330 mm 530 mm 330 mm 530 mm 330 mm 530 mm 380 mm 530 mm 680 mm 380 mm 530 mm 380 mm 530 mm 380 mm 530 mm 680 mm 380 mm 530 mm 900 mm 380 mm 530 mm 530 mm 380 mm 530 mm

200 mm 400 mm 250 mm 200 mm 250 mm 400 mm 580 mm 250 mm 400 mm 250 mm 400 mm 550 mm 200 mm 400 mm 200 mm 400 mm 200 mm 400 mm 250 mm 400 mm 550 mm 250 mm 400 mm 250 mm 400 mm 250 mm 400 mm 550 mm 250 mm 400 mm 870 mm 250 mm 400 mm 400 mm 250 mm 400 mm

2 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2

Passar till:

DH38YA / DH38YF / DH50SB DH38YA / DH38YF / DH50SB DH38YA / DH38YF / DH50SB DH38YA / DH38YF / DH50SB DH38YA / DH38YF / DH50SB DH38YA / DH38YF / DH50SB DH38YA / DH38YF / DH50SB DH38YA / DH38YF / DH50SB DH38YA / DH38YF / DH50SB DH38YA / DH38YF / DH50SB DH38YA / DH38YF / DH50SB DH38YA / DH38YF / DH50SB DH38YA / DH38YF / DH50SB DH38YA / DH38YF / DH50SB DH38YA / DH38YF / DH50SB DH38YA / DH38YF / DH50SB DH38YA / DH38YF / DH50SB DH38YA / DH38YF / DH50SB DH38YA / DH38YF / DH50SB DH38YA / DH38YF / DH50SB DH38YA / DH38YF / DH50SB DH38YA / DH38YF / DH50SB DH38YA / DH38YF / DH50SB DH38YA / DH38YF / DH50SB DH38YA / DH38YF / DH50SB DH38YA / DH38YF / DH50SB DH38YA / DH38YF / DH50SB DH38YA / DH38YF / DH50SB DH38YA / DH38YF / DH50SB DH38YA / DH38YF / DH50SB DH38YA / DH38YF / DH50SB DH38YA / DH38YF / DH50SB DH38YA / DH38YF / DH50SB DH38YA / DH38YF / DH50SB DH38YA / DH38YF / DH50SB DH38YA / DH38YF / DH50SB


HAMMARBORR

143

HAMMARBORR 13-6KT > Hammarborr med 13 mm (sexkant) verktygsskaft > De flesta dimensioner är försedda med fyra skär > Passar alla verktyg med 13 mm (sexkant) verktygsskaft 13

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

60330702 60330703 60330704 60330705 60330706 60330707 60330708 60330709 60330710 60330711 60330712 60330713 60330714 60330715 60330716 60330717

13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant)

7034354613022 7034354613039 7034354613046 7034354613053 7034354613060 7034354613091 7034354613138 7034354613152 7034354613176 7034354613183 7034354613213 7034354613244 7034354613275 7034354613305 7034354613336 7034354613367

Borrdimension:

14 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 18 mm 20 mm 20 mm 22 mm 22 mm 25 mm 28 mm 30 mm 32 mm 35 mm 38 mm

Total längd:

Arbetslängd:

Antal skär:

280 mm 280 mm 400 mm 550 mm 720 mm 550 mm 280 mm 550 mm 400 mm 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm

130 mm 130 mm 250 mm 400 mm 570 mm 400 mm 130 mm 400 mm 280 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm

2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Passar till:

DH38YB / DH38YB1 DH38YB / DH38YB1 DH38YB / DH38YB1 DH38YB / DH38YB1 DH38YB / DH38YB1 DH38YB / DH38YB1 DH38YB / DH38YB1 DH38YB / DH38YB1 DH38YB / DH38YB1 DH38YB / DH38YB1 DH38YB / DH38YB1 DH38YB / DH38YB1 DH38YB / DH38YB1 DH38YB / DH38YB1 DH38YB / DH38YB1 DH38YB / DH38YB1

HAMMARBORR 19-6KT > Hammarborr med 19 mm (sexkant) verktygsskaft > De flesta dimensionerna är försedda med fyra skär > Passar alla verktyg med 19 mm (sexkant) verktygsfäste 19

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

60330801 60330802 60330803 60330804 60330805 60330806 60330807 60330808 60330809 60330810 60330811 60330812 60330813

19 mm (sexkant) 19 mm (sexkant) 19 mm (sexkant) 19 mm (sexkant) 19 mm (sexkant) 19 mm (sexkant) 19 mm (sexkant) 19 mm (sexkant) 19 mm (sexkant) 19 mm (sexkant) 19 mm (sexkant) 19 mm (sexkant) 19 mm (sexkant)

7034354615026 7034354615040 7034354615064 7034354615088 7034354615125 7034354615149 7034354615163 7034354615187 7034354615200 7034354615224 7034354615248 7034354615262 7034354615286

Borrdimension:

16 mm 18 mm 20 mm 22 mm 25 mm 28 mm 30 mm 32 mm 35 mm 38 mm 40 mm 44 mm 50 mm

Total längd:

Arbetslängd:

Antal skär:

570 mm 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm

400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4

Passar till:

DH50SA / DH50SA1 DH50SA / DH50SA1 DH50SA / DH50SA1 DH50SA / DH50SA1 DH50SA / DH50SA1 DH50SA / DH50SA1 DH50SA / DH50SA1 DH50SA / DH50SA1 DH50SA / DH50SA1 DH50SA / DH50SA1 DH50SA / DH50SA1 DH50SA / DH50SA1 DH50SA / DH50SA1


144

GENOMBROTTSBORR / BORRKRONA

Genombrottsborr SDS-max SDS max

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Dimension:

Längd:

60331001 60331002 60331003 60331004

SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max

45 mm 55 mm 65 mm 80 mm

550 mm 550 mm 550 mm 550 mm

7034354618225 7034354618232 7034354618249 7034354618256

Borrkrona SDS-max > Borrkrona för användning med borrhållare (säljes separat) > Nyutvecklad konstruktion med ca: 30% högre avverkning > Härdad och ytbehandald för mindre slitage, längre livslängd och förbättrad resistens mot yttre påverkan > Asymetrisk placering av hårdmetall tänderna för bättre genomträngning av armeringsjärn > Utvändig spiral för effektiv transport av borrmjöl som begränsar friktionen > För användning tillsammans med borrkronehållare SDS-Max Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Dimension:

Arbetslängd:

60331101 60331102 60331103 60331104 60331105 60331106 60331107

SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max

40 mm 50 mm 65 mm 80 mm 90 mm 100 mm 125 mm

100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

7034354618362 7034354618379 7034354618386 7034354618393 7034354618409 7034354618416 7034354618423

Borrkronehållare SDS-max > För användning med borrkrona > Passar alla verktyg med SDS-max verktygsfäste SDS max

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Längd:

60331201

SDS-max

1450 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft

Längd:

60331202

Koniskt

120 mm

7034354618430

Centerborr för borrkrona

7034354618447

Utdrivare för borrkrona Artikelnr.: EAN-nr.:

Verktygsskaft

60331203

Koniskt

7034354618454


MEJSEL

145

HITACHI MEJSLAR Hitachis mejslar har hög kvalité och optimal skärgeometri vilket resulterar i effektivt arbete och lång livslängd. Med ett brett sortiment av olika typer av mejslar och verktygsinfästningar samt dimensioner, hittar du verktyg för de flesta användningsområden.

Mejselskaft Hitachis mejslar finns med åtta olika verktygsinfästningar, varav SDS-plus och SDS-max är de vanligaste förekommande. SDS-plus används på mindre borr-/mejselhammare och SDS-max på de större. I tillägg till de båda SDS-infästningarna finns också mejslar med Spline och fem typer av sexkantinfästning (13, 19, 28,5, 30 och 32 mm).

Slitage Den speciella värmehärdningen och ytbehandlingen på borret reducerar slitage och förbättrar mejselns resistens mot yttre påverkan. Borrets förstärkta kärna reducerar vibration och friktion samt ökar kraftöverföringen från maskinen till mejselspetsen.

Mejsel SDS-plus

Mejsel 19mm - 6kt 105 65 18.7

37

21

10

14

24.5

59.5

Mejsel 28mm - 6kt

Mejsel SDS-max

138

62 58

28

18

85

66

Mejsel 30mm - 6kt

Mejsel Spline

110

75.5

30

21 26

55

24

45

35

16.5

37

63

Mejsel 32mm - 6kt

Mejsel 13mm - 6kt 109

12

152

31.8

O46

32

48 12.6

17

32


146

MEJSEL

MEJSEL

1

2

Mejsel SDS-plus > Passar alla verktyg med SDS-plus verktygsskaft > Härdad och ytbehandlad för mindre slitage och ökad livslängd

3

SDS

4

plus

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Produkttyp:

60180086 60180074 60180075 60180068 60180076

Spetsmejsel Flatmejsel Flatmejsel Flatmejsel (böjd) Hålkilsmejsel

7034354701330 7034354701217 7034354701224 7034354701156 7034354701231

Fig.: 1 2 2 3 4

Verktygsskaft:

Dimension:

Längd:

SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus

20 mm 40 mm 40 mm 22 mm

250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm

10

14

24.5

59.5

1

2

3

4

Mejsel SDS-max > Passar alla verktyg med SDS-max verktygsskaft > Härdad och ytbehandlad för mindre slitage och ökad livslängd 5

SDS max

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Produkttyp:

60180083 60180085 60180084 60180071 60180072 60180073 60180066 60180067 60180077 60180041 60180080

Spetsmejsel Spetsmejsel Spetsmejsel Flatmejsel Flatmejsel Flatmejsel Asfaltmejsel Asfaltmejsel Hålkilsmejsel Spadmejsel Spadmejsel

7034354701309 7034354701323 7034354701316 7034354701187 7034354701194 7034354701200 7034354701132 7034354701149 7034354701248 8717154652789 7034354701279

Fig.: 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 5

Verktygsskaft: SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max

Dimension:

Längd:

25 mm 25 mm 25 mm 50 mm 73 mm 33 mm 110 mm 135 mm

280 mm 400 mm 600 mm 280 mm 400 mm 600 mm 400 mm 300 mm 300 mm 400 mm 550 mm

18

62 58

66

1

Mejsel Spline > Passar alla verktyg med Spline verktygsskaft > Härdad och ytbehandlad för mindre slitage och ökad livslängd

2

3

spline

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Produkttyp:

Fig.:

60180044 60180048 60180017 60180021 60180001

Spetsmejsel Spetsmejsel Flatmejsel Flatmejsel Asfaltmejsel

1 1 2 2 3

8717154653311 8717154653328 8717154653335 8717154653342 8717154653359 75.5 35

16.5

37

63

Verktygsskaft: Spline Spline Spline Spline Spline

Dimension:

Längd:

Passar till:

25 mm 25 mm 50 mm

300 mm 460 mm 300 mm 460 mm 300 mm

DH50SB DH50SB DH50SB DH50SB DH50SB


MEJSEL

147

1

2

3

Mejsel 13mm - 6kt > Passar alla verktyg med 13 mm (sexkant) verktygsskaft > Härdad och ytbehandlad för mindre slitage och ökad livslängd 4 13

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Produkttyp:

Fig.:

60180042 60180046 60180015 60180019 60180003 60180002 60180037

Spetsmejsel Spetsmejsel Flatmejsel Flatmejsel Asfaltmejsel Asfaltmejsel Spadmejsel

1 1 2 2 3 3 4

8717472818416 8717154653557 8717154653588 8717154653595 8717154653601 8717472818461 8717154653625

Verktygsskaft: 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant) 13 mm (sexkant)

Dimension:

Längd:

Passar till:

25 mm 25 mm 50 mm 50 mm 105 mm

280 mm 450 mm 280 mm 450 mm 280 mm 450 mm 405 mm

H41SA / H45SR H41SA / H45SR H41SA / H45SR H41SA / H45SR H41SA / H45SR H41SA / H45SR H41SA / H45SR

Dimension:

Längd:

Passar till:

25 mm 25 mm 50 mm 75 mm

300 mm 450 mm 300 mm 450 mm 400 mm 400 mm

DH50SA / H55SA DH50SA / H55SA DH50SA / H55SA DH50SA / H55SA DH50SA / H55SA DH50SA / H55SA

Dimension:

Längd:

Passar till:

33 mm 75 mm 110 mm

500 mm 500 mm 500 mm 500 mm

H65SD / H65SD2 / H90SE H65SD / H65SD2 / H90SE H65SD / H65SD2 / H90SE H65SD / H65SD2 / H90SE

109 48

17

12.6

32

1

Mejsel 19mm - 6kt > Passar alla verktyg med 19 mm (sexkant) verktygsskaft > Härdad och ytbehandlad för mindre slitage och ökad livslängd

2

3 19

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Produkttyp:

Fig.:

60180043 60180047 60180016 60180020 60180004 60180005

Spetsmejsel Spetsmejsel Flatmejsel Flatmejsel Asfaltmejsel Asfaltmejsel

1 1 2 2 3 3

8717154653366 8717154653380 8717154653403 8717154653434 8717154653441

Verktygsskaft: 19 mm (sexkant) 19 mm (sexkant) 19 mm (sexkant) 19 mm (sexkant) 19 mm (sexkant) 19 mm (sexkant)

105 65

21

18.7

37

1

2

3

Mejsel 28mm - 6kt > Passar alla verktyg med 28 mm (sexkant) verktygsskaft > Härdad och ytbehandlad för mindre slitage och ökad livslängd

4 28

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Produkttyp:

Fig.:

60180081 60180069 60180064 60180078

Spetsmejsel Flatmejsel Asfaltmejsel Spadmejsel

1 2 3 4

7034354701286 7034354701163 7034354701118 7034354701255 138

28

85

Verktygsskaft: 28 mm (sexkant) 28 mm (sexkant) 28 mm (sexkant) 28 mm (sexkant)


148

MEJSEL

1

2

3

4

Mejsel 30mm - 6kt > Passar alla verktyg med 30 mm (sexkant) verktygsskaft > Härdad och ytbehandlad för mindre slitage och ökad livslängd

5

30

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Produkttyp:

60180082 60180070 60180065 60180091 60180079 60180060

Spetsmejsel Flatmejsel Asfaltmejsel Spadmejsel Spadmejsel Stampplatta (rund)

7034354701293 7034354701170 7034354701125 4966375128540 7034354701262 4966375108337

Fig.: 1 2 3 4 4 5

Verktygsskaft:

Dimension:

30 mm (sexkant) 30 mm (sexkant) 30 mm (sexkant) 30 mm (sexkant) 30 mm (sexkant) 30 mm (sexkant)

30 mm 75 mm 115 mm 135 mm Ø200 mm

Längd:

Passar till:

410 mm 410 mm 410 mm 380 mm 550 mm

H65SB / H65SB2 H65SB / H65SB2 H65SB / H65SB2 H65SB / H65SB2 H65SB / H65SB2 H65SB / H65SB2

110

24

55

30

21 26

45

1

2

3

Mejsel 32mm - 6kt > Passar alla verktyg med 32 mm (sexkant) verktygsskaft > Härdad och ytbehandlad för mindre slitage och ökad livslängd

4

32

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Produkttyp:

60180049 60180022 60180007 60180039

Spetsmejsel Flatmejsel Asfaltmejsel Spadmejsel

8717472818584 8717472818591 8717472818607 4966375566717 152

31.8

O46

32

12

Fig.: 1 2 3 4

Verktygsskaft:

Dimension:

Längd:

Passar till:

32 mm (sexkant) m/krage 32 mm (sexkant) m/krage 32 mm (sexkant) m/krage 32 mm (sexkant) m/krage

33 mm 75 mm 115 mm

520 mm 520 mm 520 mm 546 mm

H90SA / H90SC H90SA / H90SC H90SA / H90SC H90SA / H90SC


TILLBEHÖR BORR / MEJSEL

149

TILLBEHÖR BORR / MEJSEL HAMMARBORRSATS > Praktisk hammarborrsats med SDS-plus skaft > Passar alla verktyg med SDS-plus verktygsskaft > Levereras med kvalitets snabbchuck från Röhm och chuckadapter (SDS-plus) SDS plus

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Verktygsskaft:

60330041

8717472816580

Promo Pack

SDS-plus

Antal delar:

Borrdimension:

Antal skär:

5

5 / 6 / 8 mm

2

Satsen innehåller: 1 st. 13 mm snabbchuck, 1 st. chuckadapter (SDS-plus), 5 st. hammarborr: 1 st. 5 x 110 mm, 1 st. 6 x 110 mm, 1 st. 8 x 110 mm, 1 st. 6 x 160 mm, 1 st. 8 x 160 mm

1

3

5

2

4

6

Chuckadapter Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 60280015 60300001 60330905 60330904 60330906 60330903

7034354700012 7034354619123 7034354619031 7034354619024 7034354619116

Fig.:

Verktygsskaft:

Övergång till:

Passar till:

1 2 3 4 5 6

SDS-plus 1/2” x 20 UNF SDS-max 13 mm - 6 kant Spline Spline

1/2” x 20 UNF SDS-plus SDS-plus SDS-plus (chuck) SDS-plus SDS-max

DH38YB(1) / H41SA / H45SA / H45SR DH50SB DH50SB

Förlängare SDS-max SDS max

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

60330909 60330910 60330911

SDS-max SDS-max SDS-max

8717472817990 8717472818003 8717472818010

Längd: 320 mm 750 mm 1100 mm

Adapter till förlängare > Patenterad "DreConnect" teknologi > Mycket enkel att använda (två-klicksfunktion) > Möjlighet för seriekoppling av förlängare > Passar alla verktyg med SDS-max verktygsskaft SDS max

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Övergång till:

Dimension:

Längd:

60330907

SDS-max

SDS-max

30 mm

190 mm

8717472818102


150

HYLSVERKTYG

HITACHI KRAFTHYLSOR Hitachis krafthylsor är tillverkade i krommolybden för lång livslängd. Hylsorna är av hög kvalité för optimal kraft och precision. I sortimentet finns hylsset, som består av 10 olika bashylsor från 12-24 mm, samt lösa hylsor.

Utformning Den koniska formen ger en bra placering på bult eller mutter och de avrundade hörnen i hylsan ger bra kraftöverföring och minimalt slitage. Krafthylsorna, som finns med infästning 1/2” och 1/4”, kan användas för system både med pinne/o-ring samt till verktygstapp med kula. Slitage Hitachis krafthylsor är tillverkade i krommolybden (Cr-Mo) som är en mycket solid legering, för att klara stora påfrestningar och lång livslängd. Produktionen är enligt DIN 3121 och 3129 standard.

Flexibla hylsor Otillgängliga utrymmen, som t ex. trånga motorrum, hörn eller skyddade muttrar, kan lätt nås med ledad krafthylsa. Hylsorna har ett långt 1/4” sexkantfäste som kan vridas upp till 15° runt sin egen axel alternativt användas som en lång, rak hylsa och finns i dimensioner mellan 8-22 mm.


HYLSVERKTYG

151

KRAFTHYLSA Krafthylsa > Kvalitetshylsa i härdat krommolybdenstål > Mycket solid legering konstruerad för hög påfrestning > Uppfyller kraven för standard DIN 3129 och DIN3121 > ”PowerDrive” infattning (avrundade hörn) för optimal kraftöverföring och minimalt slitage på bultar/muttrar 1/2”

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 66751801 66751802 66751803 66751804 66751805 66751806 66751807 66751808 66751809 66751810 66751811 66751812 66751813 66751814 66751815 66751816 66751817 66751818 66751819 66751820 66751821 66751822 66751823

8717154654516 8717154654523 8717154654530 8717154654547 8717154654554 8717154654561 8717154654578 8717154654585 8717154654592 8717154654608 8717154654615 8717154654622 8717154654639 8717154654646 8717154654653 8717154654660 8717154654677 8717154654684 8717154654691 8717154654707 8717154654714 8717154654721 8717154654738

Benämning:

Verktygsfäste:

Infattning:

Hylsdim.:

Längd:

Material:

Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact

1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2”inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant

Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant

8 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm 20 mm 21 mm 22 mm 23 mm 24 mm 25 mm 26 mm 27 mm 28 mm 29 mm 30 mm 32 mm

38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm

Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo

Minsta säljantal: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Krafthylsa (lång) > Kvalitetshylsa i härdat krommolybdenstål > Uppfyller kraven för standard DIN 3129 och DIN3121 > ”PowerDrive” innfattning (avrundade hörn) för optimal kraftöverföring och minimalt slitage på bultar/muttrar > 85 mm längd för bättre åtkomst 1/2”

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 66751825 66751826 66751827 66751828 66751829 66751830 66751831 66751832 66751833 66751834 66751835 66751836 66751837 66751838 66751839 66751840 66751842 66751843 66751846 66751847

8717154655261 8717154655278 8717154655285 8717154655292 8717154655308 8717154655315 8717154655322 8717154655339 8717154655346 8717154655353 8717154655360 8717154655377 8717154655384 8717154655391 8717154655407 8717154655414 8717154655438 8717154655445 8717154655476 8717154655483

Benämning:

Verktygsfäste:

Infattning:

Hylsdim.:

Längd:

Material:

Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact

1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant

Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant

8 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm 20 mm 21 mm 22 mm 23 mm 24 mm 26 mm 27 mm 30 mm 32 mm

85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm

Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo

Minsta säljantal: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


152

HYLSVERKTYG

Krafthylsa (flexibel) > Kvalitetshylsa i härdat krommolybdenstål > Uppfyller kraven för standard DIN 3129 och DIN3121 > ”PowerDrive” infattning (avrundade hörn) för optimal kraftöverföring och minimalt slitage på bultar/muttrar > Kan vinklas upp till 15° runt sin egen axel eller användas som lång hylsa (112 mm) 1/2”

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 66751975 66751976 66751978 66751979 66751980 66751981 66751982 66751983 66751984 66751985 66751986 66751987 66751988

8717154658965 8717154658972 8717154658989 8717154658996 8717154655995 8717154659016 8717154659023 8717154659030 8717154659047 8717154659054 8717154659061 8717154659078 8717154659085

Benämning: Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact

Verktygsfäste:

Infattning:

Hylsdim.:

Längd:

Material:

1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant 1/4” utv. sexkant

Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant

8 mm 10 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm 20 mm 21 mm 22 mm

112 mm 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm

Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo

Minsta säljantal: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Krafthylssats > Kvalitetshylsa i härdat krommolybdenstål > Innehåller de vanligaste dimensionerna > Uppfyller kraven för standard DIN 3129 och DIN3121 1/2”

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 66751879

8717154655056

Benämning:

Verktygsfäste:

Infattning:

Hylsdim.:

Material:

Impact

1/2” inv. fyrkant

Sexkant

10 - 24 mm

Cr-Mo

Antal delar: 10

Minsta säljantal: 1


HYLSVERKTYG

153

TILLBEHÖR KRAFTHYLSA Adapter för krafthylsa > Adapter för krafthylsa i härdat krommolybdenstål > Mycket stark i förhållande till sin vikt som tål hög påfrestning > Uppfyller kraven för standard DIN 3129 och DIN3121 1/2”

3/4”

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsfäste:

Övergång till:

Längd:

Material:

66751872 66751878 66751874 66751875 66751947

1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 3/4” inv. fyrkant

1/2” fyrkant 3/8” fyrkant 1/4” sexkant m/kula 1/4” sexkant m/magnet 1/2” fyrkant

50 mm 36 mm 38 mm 38 mm 58 mm

Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo

8717154654981 8717154655049 8717154655001 8717154655018

Minsta säljantal: 1 1 1 1 1

Universalled för krafthylsa > Universalled i härdat krommolybdenstål > Mycket stark i förhållande till sin vikt som tål hög påfrestning > Uppfyller kraven för standard DIN 3129 och DIN3121 1/2”

3/4”

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsfäste:

Längd:

Material:

66751873 66751964

1/2” inv. fyrkant 3/4” inv. fyrkant

65 mm 105 mm

Cr-Mo Cr-Mo

8717154654998

Minsta säljantal: 1 1

Förlängare för krafthylsa > Förlängare för krafthylsa i härdat krommolybdenstål > Mycket stark i förhållande till sin vikt som tål hög påfrestning > Uppfyller kraven DIN 3129 och DIN3121 1/2”

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsfäste:

Längd:

Material:

66751869 66751870 66751871

1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant 1/2” inv. fyrkant

50 mm 125 mm 250 mm

Cr-Mo Cr-Mo Cr-Mo

8717154654950 8717154654967 8717154654974

Minsta säljantal: 1 1 1

Ring- och låspinnsats Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Dimension ring:

Dimension pinne:

Passar till:

Antal /förp.:

66751876 66751877 66751948

Ø 19 mm Ø 24 mm Ø 36 mm

3 x 20 mm 3 x 25 mm 4 x 35 mm

1/2” krafthylsor upp till 14 mm 1/2” krafthylsor från 14 mm 3/4” krafthylsor

3 st. av varje 3 st. av varje 3 st. av varje

8717154655025 8717154655032

Minsta säljantal: 1 1 1


154

SÅGKLINGA

HITACHI SÅGKLINGOR Tandning och slipgeometri Kvalitén och hastigheten på ett snitt är beroende av klingans tandantal och utförande. Klingor med få antal tänder har snabb avverkning men ger en grov snittyta. Används vid klyvsågning eller grovkapning. Klingor med många antal tänder har långsam avverkning men ger en fin snittyta. Används i huvudsak för t ex. tunna lister, hårt trä, hård plast och tunna material.

Växelvis slipning (atb) Tandvinkelns utformning varierar växelvis från vänster till höger. Vinkeln kan variera mellan 100 till 250. Denna utformning är avsedd för de vanligaste typer av arbeten i hårt/mjukt trä.

Trapets/raktandad slipning (TCG) Tändernas utformning växlar mellan en rakslipad och en trapets-slipad, något högre, tand. Den trapets-slipade tanden kapar materialet smalare än den raktandade. Detta eliminerar flisning i material som t. ex. laminat och hårt trävirke. Kan även användas för aluminium.

Laserskurna expansionsslitsar som förhindrar att klingan deformeras vid uppvärmning. Balanserad och med stabil laserslipad kärna för bibehållande av bra snitt genom klingans hela livslängd. Unikt designade laserspår. Minimerar ljudnivån och vibrationer i klingan samt ger ett renare snitt.

Precisionsslipat centrumhål för optimal passform till spindeln.

Kraftiga carbidtänder med microkorning, håller skärpan längre. Precisionsslipade HM tänder för optimal användning. Detta förlänger livslängden vid sågning i hårt trävirke eller aluminium och ger längre intervaller mellan omslipningarna.


SÅGKLINGA

155

SÅGKLINGA > Sågklinga av härdat korrosionsbeständigt stål > Balanserad och med stabil laserslipad kärna för bibehållande av bra snitt genom klingans hela livslängd > Klingan är försedd med 30C-belägg för optimalt skydd mot rost och yttre påverkan > Precisionsslipat centrumlhål för optimal passform till spindel > Laserskurna expansionsslitsar som förhindrar att klingan deformeras vid uppvärmning > Unikt designade laserspår. Minimerar ljudnivån och vibrationerna i klingan > Titanförstärkta precisionsslipade HM tänder för optimal användning. Detta förlänger livslängden vid sågning i hårt trävirke eller aluminium och ger längre intervaller mellan omslipningarna.

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Kling diameter:

Hål diameter:

Tjocklek:

Antal tänder:

Tand slipning:

60350053 60350054 60350055 60350056 60355001 60355005 60355002 60355006 60355003 77040001 60355007 60355004 66752434 66752435 77040002 60355011 60355008 60355012 60355009 60355013 60355010 60350067 60350068 60355014 60355015 60355016 60350071 60355017 60350084 60355018 60355019 60350078 60355020 60350103 60355021

152 mm 152 mm 160 mm 160 mm 165 mm 165 mm 165 mm 165 mm 165 mm 165 mm**** 165 mm 165 mm 185 mm**** 185 mm***** 185 mm**** 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 210 mm 210 mm 216 mm 216 mm 216 mm 216 mm */** 235 mm 235 mm *** 254 mm 254 mm 254 mm */** 305 mm 305 mm * 335 mm

20,0 mm 20,0 mm 20,0 mm 20,0 mm 30,0 mm 20,0 mm 30,0 mm 20,0 mm 30,0 mm 30,0 mm 20,0 mm 30,0 mm 20,0 mm 20,0 mm 30,0 mm 20,0 mm 30,0 mm 20,0 mm 30,0 mm 20,0 mm 30,0 mm 30,0 mm 30,0 mm 30,0 mm 30,0 mm 30,0 mm 30,0 mm 30,0 mm 30,0 mm 30,0 mm 30,0 mm 30,0 mm 30,0 mm 30,0 mm 25,4 mm

2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm 1,6 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 1,6 mm 1,6 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,4 mm 2,4 mm 2,3 mm 2,3 mm 2,3 mm 2,8 mm 2,1 mm 2,6 mm 2,3 mm 2,3 mm 2,6 mm 2,3 mm 2,8 mm 3,0 mm

24 40 24 40 24 16 16 24 24 30 40 40 48 48 48 18 18 24 24 40 40 30 50 24 48 60 60 20 18 40 60 80 60 96 40

ATB ATB ATB ATB ATB ATB ATB ATB ATB

7034354701606 7034354701613 7034354701620 7034354701637 7034354709381 7034354709428 7034354709398 7034354709435 7034354709404 7034354722090 7034354709442 7034354709411 8717574011951 8717574011968 7034354722106 7034354709480 7034354709459 7034354709497 7034354709466 7034354709503 7034354709473 7034354701743 7034354701750 7034354709510 7034354709527 7034354709534 7034354701781 7034354709541 7034354702399 7034354709558 7034354709565 7034354701859 7034354709572 8717472819789 7034354709589

ATB ATB TCG TCG ATB ATB ATB ATB ATB ATB ATB ATB ATB ATB ATB TCG ATB ATB ATB ATB TCG ATB TCG ATB

Passar till:

C18DSL / C6SS / C6BU2 / C6BU2K C6BUY C18DSL / C6SS / C6BU2 / C6BU2K C6BUY C18DSL / C6SS / C6BU2 / C6BU2K C18DSL / C6SS / C6BU2 / C6BU2K C6BUY C18DSL / C6SS / C6BU2 / C6BU2K CD7SA CD7SA C7SS / C7BU2 C7BUY C7SS / C7BU2 C7BUY C7SS / C7BU2 C7BUY C7SS / C7BU2

C8FSE / C8FSHE C8FSE / C8FSHE C8FSE / C8FSHE C8FSE / C8FSHE C9U2 C9U2 C10FSH / MS305 / TS10 / KS70 C10FSH / MS305 / TS10 / KS70 C10FSH / MS305 / TS10 / KS70 C12LSH C12LSH C13U

Användningsområde * = Aluminium ** = Negativ tandning *** = Specialklinga för lafting **** = MFT torrkapklinga för användning i metall ***** = MFT klinga för användning i rostfritt

SÅGKLINGSATS > Praktisk sats med 3 st. klingor av härdat korrosionsbeständigt stål > Levereras i praktisk aluminiumbox Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 60350092 60355022 60350093 60350098 60355023 60350094 60350095

7034354706014 7034354709596 7034354706021 7034354707813 7034354709602 7034354706038 7034354706045

Antal delar: 3 3 3 3 3 3 3

Klingdiameter:

Håldiameter:

Antal tänder:

Passar till:

165 mm 165 mm 185 mm 190 mm 190 mm 216 mm 254 mm

30 mm 20 mm 30 mm 30 mm 20 mm 30 mm 30 mm

14 / 24 / 40 16 / 24 / 40 14 / 24 / 40 24 / 48 / 60 16 / 24 / 40 24 / 48 / 60 24 / 48 / 60

C18DSL / C6SS / C6BU2 / C6BU2K C6BUY C8U C7SS / C7BU2 C7BUY C8FSE / C8FSHE C10FSH


156

TILLBEHÖR KAP- OCH GERSÅG

Sågbord > Mycket användarvänligt och smidigt sågbord av stål/aluminium > Universalfästen som passar de flesta på marknaden förekommande kap- och gersågar > Funktionell design och hög kapacitet > Justerbara förlängnings delar > Kullagrade stödrullar > Hopfällbart för lätt transport. > Kan förses med extra sidstöd (säljes separat)

Sågbord 015 Sågbord 010

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Material:

Total längd utfälld:

Höjd:

Kapacitet:

83010050 83010051

015 010

Stål Aluminium

133 - 290 cm 174 - 375 cm

89 cm 93 cm

150 kg 180 kg

7034354708421 7034354708438

Parasoll > Användarvänligt och lätt transportabelt parasoll > Mycket enkelt att montera och tar liten plats (hopfälld) > Kraftigt, väderbeständigt material > Mycket solid konstruktion med fjädring som tål vind och regn > Effektivt skydd mot solljus (speciellt praktisk vid användning av laser) > Håller arbetsområdet torrt och skyddar verktyg och maskiner mot fukt Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Total höjd utfälld:

Höjd ihopfälld:

Diameter:

Vikt:

Passar till:

60120775

Max 255 cm

155 cm

Ø235 cm

3,7 kg

Sågbord 015 / 010

7034354709923

Levereras med fästadapter


TILLBEHÖR KAP- OCH GERSÅG

157

Fästadapter Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Längd:

Antal i förpackning

Används för:

Passar till:

83010053 83010052

42 cm 42 cm

2 (höger/vänster) 2 (höger/vänster)

Sågbord 015 Sågbord 010

C8FSE* / C8FSHE* / C10FSH / C12LSH C8FSE* / C8FSHE* / C10FSH / C12LSH

7034354709046

* Används tillsammans med tvärstag

Tvärstag > För sågar med tre fästpunkter Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

83010054

Sågbord 015 / 010

7034354709114

Extra stödben Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Höjd:

Passar till:

83010056

55 - 88 cm

Sågbord 015 / 010

7034354620532


158

HITACHI STICK-/TIGERSÅGBLAD Hitachi har ett brett sortiment av stick- och tigersågblad, anpassat för att täcka de flesta behov och arbetsmaterial. Bladen är försedda med marknadens vanligaste bladinfästning (T-fäste), vilket betyder att bladen även passar andra fabrikat av stick- och tigersågar. En översikt med information och användningsområde finner du på förpackningen.

MATERIALFÖRKLARING HCS Sågblad producerat av kolstål. Speciellt utvecklat för sågning i mjuka material såsom trä, laminat och plast. HAS Sågblad producerat av höglegerat industristål. Avsett för sågning i trävirke och gipsskivor. HSS Sågblad producerat av helhärdat snabbstål. För arbete i hårdare material som trä med spik, metall, aluminium, icke-järnmetaller.

SPECIALFUNKTIONER Progressiv Bladet har små tänder vid skaftet, stora tänder i spetsen vilket möjliggör bästa såghastighet och lång livslängd. Tandningen är speciellt utvecklad för fina, raka splitterfria och precisa snitt. Hm-belagt Kolstålblad belagt med hårdmetallkorn av olika storlek. För sträva material såsom keramik, rör, glas och glasfiberförstärkta plastmaterial.

BiM (Bi-metall) Sågblad producerat av HCS stål i ryggen och HSS stål i tanddelen. Extremt brottsäkert och slitstarkt blad. Försett med "Matrix II" tandning för snabbaste skärhastighet och längsta drifttid. För arbete i trä, trä med spik, rör, profiler, metall legeringar och aluminium. HM/TC Extra slitstarkt blad för användning i glasfiberarmerad plast, keramik, kakel, skifferplattor och glas.

Skränkt - fräst tandning Sticksågblad med snabba, medelgrova till grova snitt. Speciellt lämpligt i hårt och mjukt trä, aluminium, plast och legeringar.

Skränkt - slipad tandning - skärpt konisk rygg Sticksågblad speciellt lämplig för rena snabba snitt i trä och plast.

Vågformat - fräst tandning Sticksågblad med fina snitt. Speciellt lämpligt för raka snitt i kryssfaner, mjukt stål, aluminium, legeringar och plast.

Frivinkelslipad – slipad tandning – skärpt konisk rygg Sticksågblad med exakta fina och rena snitt i trä och plast.


STICK-/TIGERSÅGBLAD

PIKTOGRAMFÖRKLARING Träskivor

Massivt trä

Trälaminat

Fanér

Spånskiva

Grenar/ kvistar

Sandwich material

Trä med spik

Metallrör

Gjutjärn

Plywood

STAINLESS

METAL

METAL

Cu Ni Ms Zn

ALUMINIUM

Metallplåt

Metallprofil

Icke järn haltiga metaller

Profiler

Plexiglas

Konst material

Glasfiber armerat material

Gipsskivor

PVC/Plast material

Tegel, glas, keramik

Mursten

Kalksten

Poroton

Lättbetong

Kött

Snabba snitt

Tjocka material

Tunna material

Fina raka snitt

Grova raka snitt

Fina kurvsnitt

Grova kurvsnitt

BiM

Bi-metall

Höglegerat industristål

RVS

Rostfritt

PLASTER

HCS

METAL

Rostfritt stål/INOX

PICT_211

PLEXI

PVC

Karbonstål

HAS

EPOXY

HM/TC

2 TPI

Aluminium

FIBERGLAS

Hårdmetall (Tungsten Carbide)

Tänder per tum Tandavstånd 12,7 (mm)

HSS

Fullhärdat stål (Hög hastighet)

K50 Korning

159


160

STICKSÅGBLAD

STICKSÅGBLAD

Benämning:

Trä

JW10C JW30 JPW30 JW10R JW10 JW20 JW40 JW50 JW40L JW11 JW60 JW10F

Benämning:

Metall

JM18I JM10 JM10B JM40 JPM20 JM11 JM11B JM41 JM41B JM20

Benämning:

Universal JPU10

Benämning:

Special

JC20 JC10 JA10

Total längd:

Tandad längd:

Höjd:

Tjocklek:

Tandavstånd:

76,6 mm 91,5 mm 116,5 mm 100,4 mm 100,4 mm 100,4 mm 100,4 mm 100,4 mm 132,0 mm 100,4 mm 116,5 mm 100,4 mm

54 mm 65 mm 90 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 90 mm 74 mm

4,7 mm 7,5 mm 9,2 mm 7,2 mm 7,2 mm 9,5 mm 7,2 mm 6,0 mm 7,2 mm 7,2 mm 7,2 mm 7,5 mm

1,3 mm 1,0 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,3 mm 1,3 mm 1,3 mm 1,7 mm 7,2 mm 1,5 mm 1,3 mm

1,4 mm Progressiv Progressiv 2,5 mm 2,7 mm 3,0 mm Progressiv Progressiv 4,0 mm Progressiv 3,0 mm 1,7 mm

Total längd:

Tandad längd:

Höjd:

Tjocklek:

Tandavstånd:

9,3 mm 7,5 mm 7,5 mm 9,5 mm 8,6 mm 7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm

1,0 mm 1,0 mm 1,0 mm 1,0 mm 1,0 mm 1,0 mm 1,0 mm 1,3 mm 1,0 mm 1,0 mm

1,4 mm Progressiv Progressiv 1,0 mm Progressiv Progressiv Progressiv 1,8 mm 1,8 mm 3,0 mm

Höjd:

Tjocklek:

Tandavstånd:

10,0 mm

1,3 mm

Progressiv

82,6 mm 91,5 mm 91,5 mm 132,0 mm 100,4 mm 91,5 mm 91,5 mm 132,0 mm 132,0 mm 100,4 mm

Total längd: 132,0 mm

56 mm 65 mm 65 mm 105 mm 75 mm 65 mm 65 mm 105 mm 105 mm 75 mm

Tandad längd: 105 mm

Total längd:

Tandad längd:

Höjd:

Tjocklek:

Tandavstånd:

82,6 mm 82,6 mm 100,4 mm

56 mm 56 mm 75 mm

8,0 mm 8,0 mm 8,2 mm

0,8 mm 0,8 mm 1,3 mm

Korning K50 Korning K30 4,0 mm

TPI:

Tandslipning:

Material:

Skränkt / Fräst Vågformat / Fräst Frivinkel / Slipat Frivinkel / Slipat Frivinkel / Slipat Skränkt / Fräst Skränkt / Slipat Skränkt / Slipat Skränkt / Slipat Frivinkel / Slipat Frivinkel / Slipat Skränkt / Fräst

HCS HCS HCS HCS HCS HCS HCS HCS HCS HCS HCS BiM

Tandslipning:

Material:

Skränkt / Belagt Vågformat / Fräst Vågformat / Fräst Vågformat / Fräst Skränkt / Fräst Vågformat / Fräst Vågformat / Fräst Vågformat / Fräst Skränkt / Fräst Skränkt / Fräst

HM/TC HSS BiM HSS HSS HSS BiM HSS BiM HSS

TPI:

Tandslipning:

Material:

5-10

Skränkt / Fräst

BiM

18 11-14 8-12 10 10 8 5-8 5-8 6 5-8 8 15

TPI:

18 17-24 17-24 24 10-20 11-14 11-13 14 14 8

TPI:

Tandslipning:

Material:

6

Carbide belagt (fin) Carbide belagt (grov) Skränkt / Fräst

HM/TC HM/TC HM/TC


STICKSÅGBLAD

PLEXI

• • • • •

° • • • • • • ° • • • •

• • • • •

• • •

• • • •

• • • • • • • • • • •

STAINLESS

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

° °

°

° • °

° • °

° ° ° •

METAL

• • • • • • • • • •

° •

ALUMINIUM

°

EPOXY

• • • • °

Mycket bra Bra

• •

° ° °

° °

° ° °

• ° • •

• • •

• °

PLEXI

Cu Ni Ms Zn

EPOXY

PVC

FIBERGLAS

° • •

• •

• • •

• •

METAL

• • • • °

PVC

FIBERGLAS

° •

ALUMINIUM

Cu Ni Ms Zn

°

PLASTER

• •

°

° °

EPOXY

• •

PVC

°

° ° •

°

161


STICKSÅGBLAD

162

STICKSÅGBLAD (TRÄ) JW10C HCS

PVC

18 TPI 1,4

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66750036

JW10C

76,6 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66750042

JW30

91,5 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66750029

JPW30

116,5 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66750019

JW10R

100,4 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66750044

JW10

100,4 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66750021

JW20

100,4 mm

8717154659153

Tandad längd: 54 mm

Höjd:

Tjocklek:

4,7 mm

1,3 mm

Höjd:

Tjocklek:

7,5 mm

1,0 mm

Höjd:

Tjocklek:

9,2 mm

1,5 mm

Höjd:

Tjocklek:

7,2 mm

1,5 mm

Höjd:

Tjocklek:

7,2 mm

1,5 mm

Höjd:

Tjocklek:

9,5 mm

1,3 mm

Antal /förp.: 5

JW30 HCS

PLEXI

11-14 TPI PRO

8717472816122

Tandad längd: 65 mm

Antal /förp.: 5

JPW30 HCS

8-12 TPI PRO

8717154653915

Tandad längd: 90 mm

Antal /förp.: 5

JW10R HCS

10 TPI 2,5

8717154653885

Tandad längd: 75 mm

Antal /förp.: 5

JW10 HCS

PVC

10 TPI 2,7

8717472816160

Tandad längd: 75 mm

Antal /förp.: 5

JW20 HCS

PVC

8 TPI 3,0

8717154653830

Tandad längd: 75 mm

Antal /förp.: 5


STICKSÅGBLAD

163

JW40 HCS

5-8 TPI PRO

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66750043

JW40

100,4 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66750046

JW50

100,4 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66750028

JW40L

132,0 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66750045

JW11

100,4 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66750027

JW60

116,5 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66750037

JW10F

100,4 mm

8717472816146

Tandad längd: 75 mm

Höjd:

Tjocklek:

7,2 mm

1,3 mm

Höjd:

Tjocklek:

6,0 mm

1,3 mm

Höjd:

Tjocklek:

7,2 mm

1,7 mm

Höjd:

Tjocklek:

7,2 mm

1,5 mm

Höjd:

Tjocklek:

7,2 mm

1,5 mm

Höjd:

Tjocklek:

7,5 mm

1,3 mm

Antal /förp.: 5

JW50 HCS

11-14 TPI PRO

8717472816207

Tandad längd: 75 mm

Antal /förp.: 5

JW40L HCS

6 TPI 4,0

8717154653861

Tandad längd: 75 mm

Antal /förp.: 5

JW11 HCS

PVC

5-8 TPI PRO

8717472816184

Tandad längd: 75 mm

Antal /förp.: 5

JW60 HCS

8 TPI 3,0

8717154653908

Tandad längd: 90 mm

Antal /förp.: 5

JW10F BiM

15 TPI 1,7

8717154659160

Tandad längd: 74 mm

Antal /förp.: 5


STICKSÅGBLAD

164

STICKSÅGBLAD (METALL) JM18I HM/TC

STAINLESS

18 TPI

METAL

1,4

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66750011

JM18I

82,6 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66750038

JM10

91,5 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66750039

JM10B

91,5 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66750014

JM40

132,0 mm

8717472818119

Tandad längd: 56 mm

Höjd:

Tjocklek:

9,3 mm

1,0 mm

Höjd:

Tjocklek:

7,5 mm

1,0 mm

Höjd:

Tjocklek:

7,5 mm

1,0 mm

Höjd:

Tjocklek:

9,5 mm

1,0 mm

Höjd:

Tjocklek:

8,6 mm

1,0 mm

Höjd:

Tjocklek:

7,5 mm

1,0 mm

Antal /förp.: 2

JM10 HSS

METAL

17-24 TPI PRO

8717472816047

Tandad längd: 65 mm

Antal /förp.: 5

JM10B BiM

METAL

17-24 TPI PRO

8717472816061

Tandad längd: 65 mm

Antal /förp.: 5

JM40 HSS

METAL

24 TPI

ALUMINIUM

1,0

8717154653984

Tandad längd: 105 mm

Antal/förp.: 5

JPM20 HSS

METAL

10-20 TPI

ALUMINIUM

PVC

PRO

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66750033

JPM20

100,4 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66750040

JM11

91,5 mm

8717154654028

Tandad längd: 75 mm

Antal /förp.: 5

JM11 HSS

METAL

11-14 TPI PRO

8717472816085

Tandad längd: 65 mm

Antal /förp.: 5


STICKSÅGBLAD

165

JM11B BiM

METAL

11-13 TPI PRO

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66750041

JM11B

91,5 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66750015

JM41

132,0 mm

8717472816108

Tandad längd: 65 mm

Höjd:

Tjocklek:

7,5 mm

1,0 mm

Höjd:

Tjocklek:

7,5 mm

1,3 mm

Höjd:

Tjocklek:

7,5 mm

1,0 mm

Höjd:

Tjocklek:

7,5 mm

1,0 mm

Antal /förp.: 5

JM41 HSS

METAL

14 TPI

ALUMINIUM

1,8

8717472815484

Tandad längd: 105 mm

Antal /förp.: 5

JM41B BiM

METAL

14 TPI

ALUMINIUM

EPOXY

1,8

Artikelnr.: EAN-nr.:

Benämning:

Total längd:

66750032

JM41B

132,0 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66750012

JM20

100,4 mm

8717154654011

Tandad längd: 105 mm

Antal /förp.: 5

JM20 HSS

METAL

8 TPI

ALUMINIUM

EPOXY

3,0

8717154654004

Tandad längd: 75 mm

Antal /förp.: 5


STICKSÅGBLAD

166

STICKSÅGBLAD (UNIVERSAL) JPU10 BiM

METAL

5-10 TPI

ALUMINIUM

PRO

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66750031

JPU10

132,0 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66750048

JC20

82,6 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66750047

JC10

82,6 mm

8717154653939

Tandad längd: 105 mm

Höjd:

Tjocklek:

10,0 mm

1,3 mm

Höjd:

Tjocklek:

8,0 mm

0,8 mm

Höjd:

Tjocklek:

8,0 mm

0,8 mm

Höjd:

Tjocklek:

8,2 mm

1,3 mm

Antal /förp.: 5

STICKSÅGBLAD (SPECIAL) JC20 K50 HM/TC

8717472817945

Tandad längd: 56 mm

Antal /förp.: 2

JC10 K30 HM/TC

8717472817938

Tandad längd: 56 mm

Antal /förp.: 2

JA10 HM/TC

EPOXY

6 TPI

FIBERGLAS

PLASTER

4,0

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66750030

JA10

100,4 mm

8717154653922

Tandad längd: 75 mm

Antal /förp.: 2


STICKSÅGBLAD

167

STICKSÅGBLADSATS > Sorterad sticksågbladsats i 10 delar > Innehåller sticksågblad för de flesta arbetsområden > Levereras i praktiskt plastetui Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 66750049

8717154659177

Satsen innehåller: 1 st. JW10C (trä), 1 st. JW10R (trä), 2 st. JW10 (trä) 2 st. JW20 (trä), 2 st. JW40 (trä), 2 st. JM10 (metall)

Antal delar: 10


168

TIGERSÅGBLAD

TIGERSÅGBLAD

Trä

Metall

Sten

Universal

Special

Benämning:

Total längd:

Tandad längd:

Höjd:

Tjocklek:

Tandavstånd:

TPI:

RW10 RW70 RPW80 RW60 RW30

150 mm 305 mm 200 mm 225 mm 240 mm

128,5 mm 283,5 mm 178,5 mm 203,5 mm 218,5 mm

19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

1,25 mm 1,25 mm 1,25 mm 1,25 mm 1,25 mm

4,3 mm 4,3 mm Progressiv 8,5 mm 5,0 mm

Benämning:

Total längd:

Tandad längd:

Höjd:

Tjocklek:

Tandavstånd:

TPI:

RCM30B RCM40B RCM50B RS10 RM30B RM31B RM34B RM42B RM36B RM11B RPM30B RM43B RM35B RM44B RM44B RM37B

150 mm 200 mm 250 mm 115 mm 150 mm 150 mm 150 mm 225 mm 225 mm 100 mm 150 mm 225 mm 150 mm 225 mm 200 mm 150 mm

128,5 mm 178,5 mm 228,5 mm 93,5 mm 128,5 mm 128,5 mm 128,5 mm 203,5 mm 128,5 mm 78,5 mm 128,5 mm 203,5 mm 128,5 mm 203,5 mm 178,5 mm 128,5 mm

19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 16 mm 16 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 22 mm 19 mm 22 mm

0,90 mm 0,90 mm 0,90 mm 1,25 mm 0,90 mm 0,90 mm 0,90 mm 0,90 mm 0,90 mm 0,90 mm 0,90 mm 0,90 mm 0,90 mm 1,60 mm 1,25 mm 1,60 mm

1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm 1,4 mm 1,0 mm 1,8 mm 1,0 mm 1,4 mm 1,8 mm 1,8 mm Progressiv 1,8 mm 1,4 mm 2,5 - 3,0 mm 1,8 - 2,6 mm 2,5 - 3,0 mm

14 14 14 18 24 14 24 18 14 14 8 - 14 14 18 8 - 10 10 - 14 8 - 10

Benämning:

Total längd:

Tandad längd:

Höjd:

Tjocklek:

Tandavstånd:

TPI:

RB50 RB70 RB90

240 mm 305 mm 455 mm

193,5 mm 283,5 mm 432,2 mm

22 mm 50 mm 50 mm

1,50 mm 1,50 mm 1,50 mm

12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm

Benämning:

Total längd:

Tandad längd:

Höjd:

Tjocklek:

Tandavstånd:

TPI:

RD30B RD70B RPD40B RD50B RD32B RW50B RD31B

150 mm 305 mm 200 mm 225 mm 150 mm 305 mm 150 mm

128,5 mm 283,5 mm 178,5 mm 203,5 mm 128,5 mm 283,5 mm 128,5 mm

19 mm 19 mm 19 mm 22 mm 19 mm 19 mm 19 mm

0,90 mm 0,90 mm 1,25 mm 1,60 mm 1,25 mm 1,25 mm 1,25 mm

1,8 - 2,6 mm 1,8 - 2,6 mm Progressiv 4,3 mm 4,3 mm 4,3 mm 4,3 mm

10 - 14 10 - 14 6 - 12 6 6 6 6

Benämning:

Total längd:

Tandad längd:

Höjd:

Tjocklek:

Tandavstånd:

RW20 RC10 RS20 RS70 RS80 8980

150 mm 225 mm 150 mm 305 mm 400 mm 400 mm

128,5 mm 203,5 mm 128,5 mm 128,5 mm 378,5 mm 378,5 mm

19 mm 19 mm 19 mm 22 mm 22 mm 25 mm

1,00 mm 1,25 mm 1,25 mm 1,50 mm 1,50 mm 1,40 mm

4,3 mm Korning K30 4,3 mm 8,5 mm 12,7 mm 8,5 mm

6 6 6 - 10 3 5

2 2 2

Tandslipning:

Material:

Skränkt / Fräst Skränkt / Fräst Skränkt / Slipat Skränkt / Fräst Skränkt / Slipat

HCS HCS HCS HCS HCS

Tandslipning:

Material:

Skränkt / Fräst Skränkt / Fräst Skränkt / Fräst Skränkt / Fräst Skränkt / Fräst Vågformat / Fräst Vågformat / Fräst Vågformat / Fräst Skränkt / Fräst Skränkt / Fräst Skränkt / Fräst Skränkt / Fräst Skränkt / Fräst Skränkt / Fräst Skränkt / Fräst Skränkt / Fräst

BiM BiM BiM HM/TC BiM BiM BiM BiM BiM BiM BiM BiM BiM BiM BiM BiM

Tandslipning:

Material:

Skränkt / Slipat Skränkt / Slipat Skränkt / Slipat

HM/TC HM/TC HM/TC

Tandslipning:

Material:

Skränkt / Fräst Skränkt / Fräst Skränkt / Fräst Skränkt / Fräst Skränkt / Fräst Skränkt / Fräst Skränkt / Fräst

BiM BiM BiM BiM BiM BiM BiM

TPI:

Tandslipning:

Material:

6

Skränkt / Fräst Carbide belagt Skränkt / Fräst Skränkt / Fräst Skränkt / Slipat Vågformat / Fräst

HAS HM/TC HM/TC HM/TC HM/TC Rostfritt stål

6 3 2 3


TIGERSÅGBLAD

169

PVC

• • • •

• • • •

• • •

• • • °

• •

• • • °

° ° •

°

STAINLESS

• •

METAL

METAL

• • °

METAL

ALUMINIUM

Cu Ni Ms Zn

PVC

FIBERGLAS

PICT_211

• • •

• •

• • •

• • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

• • •

• • •

• • • •

• • • ° • • • • • • • • • • • °

° •

°

°

• • •

• • •

• • •

° ° • • •

° ° ° ° °

° ° °

° • • • • •

°

° ° °

• ° °

° ° ° • • • •

° ° • °

° ° ° •

° ° ° °

°

°

° ° °

METAL

METAL

METAL

ALUMINIUM

Cu Ni Ms Zn

FIBERGLAS

PVC

PICT_211

• • • • •

• • • •

• • •

• •

• • • •

° • ° • •

• • •

° • ° • •

° ° °

FIBERGLAS

• • • • °

Mycket bra Bra

°

• • • • •

• •

• • • •

° ° °

• • • °

° ° • • • • •

° • • •

• •

°

°

° ° °

°

° °

PLASTER

• ° ° ° °

PVC

° • •

°

° • ° °

• • • •

° ° ° • • •

°


TIGERSÅGBLAD

170

TIGERSÅGBLAD (TRÄ) RW10 HCS

PVC

6 TPI 4,3

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66752030

5017658054038

RW10

150 mm

Tandad längd: 128,5 mm

Höjd:

Tjocklek:

Antal /förp.:

19 mm

1,25 mm

5

Höjd:

Tjocklek:

Antal /förp.:

19 mm

1,25 mm

5

RW70 HCS

PVC

6 TPI 4,3

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66752031

5017658054182

RW70

305 mm

Tandad längd: 283,5 mm

RPW80 HCS

6-10 TPI PRO

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

Tandad längd:

Höjd:

Tjocklek:

Antal /förp.:

66752033

5017658057626

RPW80

200 mm

178,5 mm

19 mm

1,25 mm

5

Tandad längd:

Höjd:

Tjocklek:

Antal /förp.:

19 mm

1,25 mm

5

Höjd:

Tjocklek:

Antal /förp.:

19 mm

1,50 mm

5

RW60 HCS

3 TPI 8,5

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66752029

5017658054175

RW60

225 mm

203,5 mm

RW30 HCS

5 TPI 5,0

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66752032

5017658054052

RW30

240 mm

Tandad längd: 218,5 mm


TIGERSÅGBLAD

171

TIGERSÅGBLAD (METALL) RCM30B BiM

STAINLESS

14 TPI

METAL

1,8

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66752043

8717574003505

RCM30B

150 mm

Tandad längd: 128,5 mm

Höjd:

Tjocklek:

Antal /förp.:

19 mm

0,90 mm

3

Höjd:

Tjocklek:

Antal /förp.:

19 mm

0,90 mm

3

Höjd:

Tjocklek:

Antal /förp.:

19 mm

0,90 mm

3

RCM40B BiM

STAINLESS

14 TPI

METAL

1,8

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66752044

8717574003512

RCM40B

200 mm

Tandad längd: 178,5 mm

RCM50B BiM

STAINLESS

14 TPI

METAL

1,8

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66752045

8717574003529

RCM50B

250 mm

Tandad längd: 228,5 mm

RS10 HM/TC

STAINLESS

18 TPI

FIBERGLAS

1,4

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

Tandad längd:

Höjd:

Tjocklek:

Antal /förp.:

66752035

5017658057633

RS10

115 mm

93,5 mm

19 mm

1,25 mm

2

Tandad längd:

Höjd:

Tjocklek:

Antal /förp.:

16 mm

0,90 mm

5

Höjd:

Tjocklek:

Antal /förp.:

16 mm

0,90 mm

5

RM30B BiM

METAL

24 TPI 1,0

Artikelnr.:

EAN-nr.:

Benämning:

Total längd:

66752008

8717574003642

RM30B

150 mm

128,5 mm

RM31B BiM

METAL

14 TPI 1,8

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66752009

8717574003666

RM31B

150 mm

Tandad längd: 128,5 mm


TIGERSÅGBLAD

172

RM34B BiM

METAL

24 TPI

METAL

1,0

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66752012

5017658057466

RM34B

150 mm

Tandad längd: 128,5 mm

Höjd:

Tjocklek:

Antal /förp.:

19 mm

0,90 mm

5

Höjd:

Tjocklek:

Antal /förp.:

19 mm

0,90 mm

5

Höjd:

Tjocklek:

Antal /förp.:

19 mm

0,90 mm

5

Höjd:

Tjocklek:

Antal /förp.:

19 mm

0,90 mm

5

Höjd:

Tjocklek:

Antal /förp.:

16 mm

0,90 mm

5

Höjd:

Tjocklek:

Antal /förp.:

19 mm

0,90 mm

5

RM42B BiM

METAL

18 TPI

METAL

1,4

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66752014

5017658057480

RM42B

225 mm

Tandad längd: 203,5 mm

RM36B BiM

METAL

14 TPI

METAL

Cu Ni Ms Zn

1,8

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66752016

5017658057503

RM36B

150 mm

Tandad längd: 128,5 mm

RM11B BiM

METAL

14 TPI

Cu Ni Ms Zn

1,8

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66752015

5017658057497

RM11B

100 mm

Tandad längd: 78,5 mm

RPM30B BiM

METAL

8-14 TPI

ALUMINIUM

Cu Ni Ms Zn

PRO

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66752018

5017658057527

RPM30B

150 mm

Tandad längd: 128,5 mm

RM43B BiM

METAL

14 TPI

METAL

Cu Ni Ms Zn

PICT_211 1,8

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66752017

5017658057510

RM43B

225 mm

Tandad längd: 203,5 mm


TIGERSÅGBLAD

173

RM35B BiM

METAL

18 TPI

METAL

PICT_211 1,4

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66752013

5017658057473

RM35B

150 mm

Tandad längd: 128,5 mm

Höjd:

Tjocklek:

Antal /förp.:

19 mm

0,90 mm

5

Höjd:

Tjocklek:

Antal /förp.:

19 mm

0,90 mm

3

Höjd:

Tjocklek:

Antal /förp.:

19 mm

1,25 mm

5

Höjd:

Tjocklek:

Antal /förp.:

22 mm

1,60 mm

3

Höjd:

Tjocklek:

Antal /förp.:

19 mm

0,90 mm

5

RM44B BiM

METAL

8-10 TPI

METAL

PICT_211 2,5-3,0

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66752021

5017658057473

RM44B

150 mm

Tandad längd: 128,5 mm

RM50B BiM

METAL

10-14 TPI

METAL

PICT_211 1,8-2,6

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66752019

5017658057534

RM50B

200 mm

Tandad längd: 178,5 mm

RM37B BiM

METAL

8-10 TPI

PICT_211 2,5-3,0

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66752020

5017658057541

RM37B

150 mm

Tandad längd: 128,5 mm

TIGERSÅGBLAD (UNIVERSAL) RD30B BiM

METAL

10-14 TPI

METAL

PICT_211 1,8-2,6

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66752022

5017658057565

RD30B

150 mm

Tandad längd: 128,5 mm


TIGERSÅGBLAD

174

RD70B BiM

METAL

10-14 TPI

METAL

PICT_211 1,8-2,6

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66752023

5017658057572

RD70B

305 mm

Tandad längd: 283,5 mm

Höjd:

Tjocklek:

Antal /förp.:

19 mm

0,90 mm

5

Höjd:

Tjocklek:

Antal /förp.:

19 mm

1,25 mm

5

Höjd:

Tjocklek:

Antal /förp.:

19 mm

1,25 mm

3

Höjd:

Tjocklek:

Antal /förp.:

19 mm

1,25 mm

5

Höjd:

Tjocklek:

Antal /förp.:

19 mm

1,25 mm

5

Höjd:

Tjocklek:

Antal /förp.:

19 mm

1,25 mm

5

RPD40B BiM

METAL

6-12 TPI PRO

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66752024

5017658057589

RPD40B

200 mm

Tandad längd: 178,5 mm

RD50B BiM

6 TPI 4,3

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66752028

5017658057619

RD50B

200 mm

Tandad längd: 178,5 mm

RD32B BiM

PVC

6 TPI 4,3

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66752026

5017658057602

RD32B

150 mm

Tandad längd: 128,5 mm

RW50B BiM

PVC

6 TPI 4,3

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66752027

5017658054076

RW50B

305 mm

Tandad längd: 283,5 mm

RD31B BiM

PVC

6 TPI 4,3

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66752025

5017658057596

RD31B

150 mm

Tandad längd: 128,5 mm


TIGERSÅGBLAD

175

TIGERSÅGBLAD (SPECIAL)

RW20 HAS

PLASTER

6 TPI 4,3

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66752034

5017658054045

RW20

150 mm

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66752039

5017658057671

RC10

225 mm

Tandad längd: 128,5 mm

Höjd:

Tjocklek:

Antal /förp.:

19 mm

1,00 mm

5

Höjd:

Tjocklek:

Antal /förp.:

19 mm

1,25 mm

2

Höjd:

Tjocklek:

Antal /förp.:

19 mm

1,25 mm

2

Höjd:

Tjocklek:

Antal /förp.:

22 mm

1,50 mm

2

Höjd:

Tjocklek:

Antal /förp.:

22 mm

1,50 mm

2

Höjd:

Tjocklek:

Antal /förp.:

25 mm

1,40 mm

1

RC10 K30 HM/TC

Tandad längd: 203,5 mm

RS20 HM/TC

FIBERGLAS

6 TPI 4,3

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66752036

5017658057640

RS20

150 mm

Tandad längd: 128,5 mm

RS70 HM/TC

FIBERGLAS

3 TPI

PVC

8,5

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66752037

5017658057657

RS70

305 mm

Tandad längd: 283,5 mm

RS80 HM/TC

FIBERGLAS

2 TPI

PVC

12,7

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66752038

5017658057664

RS80

400 mm

Benämning:

Total längd:

8980

400 mm

Tandad längd: 378,5 mm

8980 RVS

3 TPI 8,5

Artikelnr.: 60370066

GTIN-nr.(EAN):

Tandad längd: 378,5 mm


TIGERSÅGBLAD

176

TIGERSÅGBLAD (LECA/LÄTTBETONG) RB50 HM/TC

2 TPI 12,7

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66752040

8717574000122

RB50

240 mm

Tandad längd: 193,5 mm

Höjd:

Tjocklek:

Antal /förp.:

22 mm

1,50 mm

1

Höjd:

Tjocklek:

Antal /förp.:

50 mm

1,50 mm

1

Höjd:

Tjocklek:

Antal /förp.:

50 mm

1,50 mm

1

RB70 HM/TC

2 TPI 12,7

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66752041

8717574000146

RB70

305 mm

Tandad längd: 283,5 mm

RB90 HM/TC

2 TPI 12,7

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

66752042

8717574000160

RB90

455 mm

Tandad längd: 432,2 mm

TIGERSÅGBLADSATS > Sorterad tigersågbladsats i 12 delar > Innehåller tigersågblad för dom vanligaste arbetsområdena > Levereras i en praktisk och slitstark nylonmapp Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 66752049

8717574004557

Satsen innehåller: 1 st. RW10 (trä), 2 st. RPW80 (trä), 1 st. RM42B (metall), 1 st. RM36B (metall) 2 st. RPM30B (metall), 2 st.RM43B (metall), 1 st. RM50B (metall), 2 st. RPD40B (universal)

Antal delar: 12


TILLBEHÖR HYVEL

177

HYVELSKÄR Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Längd:

Material:

Passar till:

66750470 66750471 66750472 66750475 66750476 66750477 60120754

Vändbart hyvelblad (dubbel egg) Vändbart hyvelblad (dubbel egg) Vändbart hyvelblad (dubbel egg) Vändbart hyvelblad (dubbel egg) Vändbart hyvelblad (dubbel egg) Vändbart hyvelblad (dubbel egg) Hyvelblad (enkel egg)

82 mm 82 mm 82 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm

TC HM TC TC HM TC TC

P20SA2 P20SA2 P20SA2 F30A F30A F30A F30A

8717472818812 8717472818829 8717472818836 8717472818850 8717472818867 8717472818874 8717472818881

Antal /förp.: 2 10 1 2 10 1 2

TILLBEHÖR HYVEL Parallellanslag Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120153

P20SA2

4966375479352

Spånsugsadapter Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120396

P20SA2

4966375284291


178

FRÄSSTÅL

FRÄSSTÅL

Notfräs > Frässtål med hårdmetall skär > 8 mm skaft Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

66754051 66754052 66754053 66754054 66754055 66754056 66754057 66754058 66754059 66754060 66754061 66754062 66754063 66754064 66754065 66754066 66754067 66754068 66754069 66754070 66754071 66754072 66754073 66754074 66754075

8 mm (rund) 8 mm (rund) 8 mm (rund) 8 mm (rund) 8 mm (rund) 8 mm (rund) 8 mm (rund) 8 mm (rund) 8 mm (rund) 8 mm (rund) 8 mm (rund) 8 mm (rund) 8 mm (rund) 8 mm (rund) 8 mm (rund) 8 mm (rund) 8 mm (rund) 8 mm (rund) 8 mm (rund) 8 mm (rund) 8 mm (rund) 8 mm (rund) 8 mm (rund) 8 mm (rund) 8 mm (rund)

8717574013504 8717574013511 8717574013528 8717574013535 8717574013542 8717574013559 8717574013566 8717574013573 8717574013580 8717574013597 8717574013603 8717574013610 8717574013627 8717574013634 8717574013641 8717574013658 8717574013665 8717574013672 8717574013689 8717574013696 8717574013702 8717574013719 8717574013726 8717574013733 8717574013740

Antal skär: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Dimension (D x B): 3 x 11 mm 4 x 11 mm 5 x 11 mm 6 x 19 mm 6 x 25 mm 8 x 19 mm 8 x 25 mm 8 x 25 mm 10 x 19 mm 10 x 32 mm 10 x 32 mm 12 x 19 mm 12 x 32 mm 12 x 32 mm 14 x 19 mm 14 x 19 mm 15 x 19 mm 16 x 25 mm 16 x 25 mm 18 x 19 mm 18 x 19 mm 20 x 19 mm 20 x 19 mm 22 x 19 mm 25 x 19 mm

Total längd (L): 51 mm 51 mm 51 mm 57 mm 63 mm 57 mm 63 mm 80 mm 51 mm 64 mm 80 mm 51 mm 63 mm 90 mm 51 mm 70 mm 51 mm 57 mm 85 mm 51 mm 70 mm 51 mm 71 mm 51 mm 51 mm

Användningsområde: Spårfräsning i hårda material som massivt trä, plywood, spånskivor, plast etc.

V - Notfräs > Frässtål med hårdmetall skär > 8 mm skaft Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Dimension (D x B):

66754087 66754088

8 mm (rund) 8 mm (rund)

12,7 x 16,0 mm 12,7 x 12,7 mm

8717574013818 8717574013825

Total längd (L): 47 mm 44 mm

Vinkel (A): 60° 90°

Användningsområde: Dekor- textfräsning i hårda material som massivt trä, plywood, spånskivor, plast etc.

Kantfräs m/styrlager > Frässtål med hårdmetall skär > 8 mm skaft > Styrkullager för enkel styrning mot materialet och optimalt resultat Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

66754109 66754110

8 mm (rund) 8 mm (rund)

8717574014020 8717574014037

Antal skär: 2 2

Användningsområde : Kantfräsning av skivor, inredningar m.m. i hårda material som massivt trä, plywood, spånskivor, plast etc.

Dimension (D x B): 12,7 x 25,4 mm 16,0 x 15,9 mm

Total längd (L): 63 mm 50 mm

Vinkel (A): 90° 90°


FRÄSSTÅL

179

Avrundningsfräs m/styrlager > Frässtål med hårdmetall skär > 8 mm skaft > Styrkullager för enkel styrning mot materialet och optimalt resultat Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Dimension (D x B):

Total längd (L):

Radie (R):

66754101 66754102 66754103 66754104 66754105 66754106 66754107 66754108

8 mm (rund) 8 mm (rund) 8 mm (rund) 8 mm (rund) 8 mm (rund) 8 mm (rund) 8 mm (rund) 8 mm (rund)

15,9 x 7,9 mm 19,1 x 9,5 mm 22,2 x 12,7 mm 25,4 x 12,7 mm 28,6 x 12,7 mm 31,8 x 15,9 mm 38,1 x 19,1 mm 44,5 x 22,2 mm

46 mm 49 mm 49 mm 49 mm 49 mm 52 mm 55 mm 61 mm

1,6 mm 3,2 mm 4,8 mm 6,3 mm 7,9 mm 9,5 mm 12,7 mm 15,9 mm

8717574013948 8717574013955 8717574013962 8717574013979 8717574013986 8717574013993 8717574014006 8717574014013

Användningsområde: Avrundningsfräsning av kanter på bordskivor, skåp, hyllor m.m. i hårda material som massivt trä, plywood, spånskivor, plast etc

Kvartstavfräs m/styrlager > Frässtål med hårdmetall skär > 8 mm skaft > Styrkullager för enkel styrning mot materialet och optimalt resultat Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Dimension (D x B):

66754091 66754092 66754093 66754094 66754095

8 mm (rund) 8 mm (rund) 8 mm (rund) 8 mm (rund) 8 mm (rund)

22,2 x 12,7 mm 25,4 x 12,7 mm 28,6 x 12,7 mm 31,8 x 15,9 mm 38,1 x 19,1 mm

8717574013856 8717574013863 8717574013870 8717574013887 8717574013894

Total längd (L):

Radie (R):

49 mm 49 mm 49 mm 52 mm 55 mm

4,8 mm 6,3 mm 7,9 mm 9,5 mm 12,7 mm

Användningsområde: Fräsning för dekorativ utformning av inredningsnickerier, dörrspeglar, möbeltillverkning m.m. i hårda material som massivt trä, plywood, spånskivor, plast etc

Profilfräs > Frässtål med hårdmetall skär > 8 mm skaft Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Dimension (D x B):

Total längd (L):

Radie (R):

66754090

8 mm (rund)

12,7 x 9,5 mm

50 mm

2,0 mm

8717574013849

Användningsområde: Profilfräsning på ramar, hyllplan, stommar m.m. i hårda material som massivt trä, plywood, spånskivor, plast etc.

Profilfräs m/styrlager > Frässtål med hårdmetall skär > 8 mm skaft > Styrkullager för enkel styrning mot materialet och optimalt resultat Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Dimension (D x B):

Total längd (L):

Radie (R):

66754096 66754097

8 mm (rund) 8 mm (rund)

25,4 x 15,9 mm 34,9 x 22,2 mm

52 mm 57 mm

4,0 mm 6,3 mm

8717574013900 8717574013917

Användningsområde: Profilfräsning på ramar, hyllplan, stommar m.m. i hårda material som massivt trä, plywood, spånskivor, plast etc.


180

FRÄSSTÅL

Profilfräs m/styrlager (två steg) > Frässtål med hårdmetall skär > 8 mm skaft > Styrkullager för enkel styrning mot materialet och optimalt resultat Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Dimension (D x B):

66754114

8 mm (rund)

34,9 x 13,5 mm

8717574014075

Total längd (L): 52 mm

Radie (R): 4,8 mm

Användningsområde: Profilfräsning på ramar, hyllplan, stommar m.m. i hårda material som massivt trä, plywood, spånskivor, plast etc.

Hålkälsfräs > Frässtål med hårdmetall skär > 8 mm skaft Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Dimension (D x B):

66754081 66754082 66754083

8 mm (rund) 8 mm (rund) 8 mm (rund)

6,3 x 4,8 mm 9,5 x 6,3 mm 12,7 x 7,9 mm

8717574013757 8717574013764 8717574013771

Total längd (L): 44 mm 38 mm 38 mm

Radie (R): 3,2 mm 4,8 mm 6,3 mm

Användningsområde: Fräsning för ytstrukturer, dekorspår, hålkälsprofiler i hårda material som massivt trä, plywood, spånskivor, plast etc.

Hålkälsfräs m/styrlager > Frässtål med hårdmetall skär > 8 mm skaft > Styrkullager för enkel styrning mot materialet och optimalt resultat Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Dimension (D x B):

66754084 66754085 66754086

8 mm (rund) 8 mm (rund) 8 mm (rund)

22,2 x 14,3 mm 25,4 x 14,3 mm 28,6 x 14,3 mm

8717574013788 8717574013795 8717574013801

Total längd (L): 52 mm 52 mm 52 mm

Radie (R): 6,3 mm 7,9 mm 9,5 mm

Användningsområde: Fräsning för ytstrukturer, dekorspår, hålkälsprofiler i hårda material som massivt trä, plywood, spånskivor, plast etc.

Fasfräs m/styrlager > Frässtål med hårdmetall skär > 8 mm skaft > Styrkullager för enkel styrning mot materialet och optimalt resultat Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Dimension (D x B):

66754113

8 mm (rund)

31,8 x 12,7 mm

8717574014068

Användningsområde: Falsfräsning i dörrar, fönster tavelramar m.m. i hårda material som massivt trä, plywood, spånskivor plast etc.

Antal skär:

Total längd (L):

Vinkel (A):

2

50 mm

45°


FRÄSSTÅL

181

Fasfräs m/styrlager > Frässtål med hårdmetall skär > 8 mm skaft > Styrkullager för enkel styrning mot materialet och optimalt resultat Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

66754111 66754112

8 mm (rund) 8 mm (rund)

8717574014044 8717574014051

Antal skär:

Dimension (D x B):

3 3

23,8 x 9,5 mm 36,5 x 9,5 mm

Total längd (L):

Vinkel (A):

47 mm 47 mm

22° 45°

Användningsområde: Falsfräsning i dörrar, fönster tavelramar m.m. i hårda material som massivt trä, plywood, spånskivor, plast etc.

Falsfräs m/styrlager > Frässtål med hårdmetall skär > 8 mm skaft > Styrkullager för enkel styrning mot materialet och optimalt resultat Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Dimension (D x B):

66754098 66754099

8 mm (rund) 9 mm (rund)

31,7 x 12,7 mm 35,0 x 13,0 mm

8717574013924 8717574013931

Total längd (L): 50 mm 55 mm

Användningsområde: Falsfräsning i dörrar, fönster tavelramar m.m. i hårda material som massivt trä, plywood, spånskivor, plast etc.

Sinkfräs > Frässtål med hårdmetall skär > 8 mm skaft Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Dimension (D x B):

66754089

8 mm (rund)

12,7 x 12,7 mm

8717574013832

Användningsområde: Fräsning av lister och sammanförningsspår i möbelproduktion och dekorativ utformning på ramar etc.

Total längd (L):

Vinkel (A):

49 mm

104°


182

FRÄSSTÅL

FRÄSSTÅLSATS

Frässtålsats > Innehåller 12 st olika frässtål i en praktisk aluminiumväska Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 60340035

7034354706052

Antal delar: 12

Verktygsskaft: 8 mm (rund)

Frässtålsats > Innehåller 30 st olika frässtål i en praktisk aluminiumväska Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 60340036

7034354706069

Antal delar: 30

Verktygsskaft: 8 mm (rund)


SLIPPAPPER

183

SLIPPAPPER

Slippapper 94 x 94 x 94 mm (Kardborre) > Mycket slitstarkt slippapper > ”Delta-format” (idealiskt för slipning i hörn) > Finns i korn K40 - K320 > Försedd med praktisk kardborrfäste för enkelt byte av papper > Papper försedd med hål för effektivt dammutsug Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

66753401 66753402 66753403 66753404 66753405 66753406 66753407 66753408 66753409

94 x 94 x 94 mm 94 x 94 x 94 mm 94 x 94 x 94 mm 94 x 94 x 94 mm 94 x 94 x 94 mm 94 x 94 x 94 mm 94 x 94 x 94 mm 94 x 94 x 94 mm 94 x 94 x 94 mm

8717472811509 8717472811516 8717472811523 8717472811530 8717472811547 8717472811554 8717472811561 8717472811578 8717472811585

Korn: K40 K60 K80 K100 K120 K150 K180 K240 K320

Antal /förp.: 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Passar till: SV12SH SV12SH SV12SH SV12SH SV12SH SV12SH SV12SH SV12SH SV12SH

Slippapper 114 x 104 mm (Kardborre) > Mycket slitstarkt slippapper > Finns i korn K40 - K320 > Försedd med praktisk kardborrfäste för enkelt byte av papper > Papper försedd med hål för effektivt dammutsug Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

66753041 66753042 66753043 66753044 66753045 66753046 66753047 66753048 66753049

114 x 104 mm 114 x 104 mm 114 x 104 mm 114 x 104 mm 114 x 104 mm 114 x 104 mm 114 x 104 mm 114 x 104 mm 114 x 104 mm

8717154659573 8717154659580 8717154659597 8717154659603 8717154659610 8717154659627 8717154659634 8717154659641 8717154659658

Korn: K40 K60 K80 K100 K120 K150 K180 K240 K320

Antal /förp.: 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Passar till: SV12SG / SV12SH SV12SG / SV12SH SV12SG / SV12SH SV12SG / SV12SH SV12SG / SV12SH SV12SG / SV12SH SV12SG / SV12SH SV12SG / SV12SH SV12SG / SV12SH

Slippapper 114 x 140 mm > Mycket slitstarkt slippapper > Finns i korn K40 - K320 > För maskiner med klämfäste > Papper försedd med hål för effektivt dammutsug Artikelnr.

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

66753051 66753052 66753053 66753054 66753055 66753056 66753057 66753058 66753059

8717154659665 8717154659672 8717154659689 8717154659696 8717154659702 8717154659719 8717154659726 8717154659733 8717154659740

114 x 140 mm 114 x 140 mm 114 x 140 mm 114 x 140 mm 114 x 140 mm 114 x 140 mm 114 x 140 mm 114 x 140 mm 114 x 140 mm

Korn: K40 K60 K80 K100 K120 K150 K180 K240 K320

Antal /förp.: 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Passar till: SV12SF / SV12SG / SV12SH SV12SF / SV12SG / SV12SH SV12SF / SV12SG / SV12SH SV12SF / SV12SG / SV12SH SV12SF / SV12SG / SV12SH SV12SF / SV12SG / SV12SH SV12SF / SV12SG / SV12SH SV12SF / SV12SG / SV12SH SV12SF / SV12SG / SV12SH


184

SLIPPAPPER

Slippapper 115 x 280 mm (Kardborre) > Mycket slitstarkt slippapper > Finns i korn K40 - K320 > Försedd med praktiskt kardborrfäste för enkelt byte av papper > Papper försett med hål för effektivt dammutsug Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

66753071 66753072 66753073 66753074 66753075 66753076 66753077 66753078 66753079

115 x 280 mm 115 x 280 mm 115 x 280 mm 115 x 280 mm 115 x 280 mm 115 x 280 mm 115 x 280 mm 115 x 280 mm 115 x 280 mm

8717154659849 8717154659856 8717154659863 8717154659870 8717154659887 8717154659894 8717154659900 8717154659917 8717154659924

Korn: K40 K60 K80 K100 K120 K150 K180 K240 K320

Antal /förp.: 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Passar till: SV12V SV12V SV12V SV12V SV12V SV12V SV12V SV12V SV12V

Slippapperset > Set innehållande 45 st slippapper Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Korn:

66753450

114 x 104 mm / 94 x 94 x 94 mm

K60 / K80 / K120

8717472818133

Antal /förp.: 45

Passar till: SV12SH

Satsen innehåller:: 10 st. 94 x 94 x 94 mm: K60, 10 st. 94 x 94 x 94 mm: K80, 10 st. 94 x 94 x 94 mm: K120, 5 st. 114 x 104 mm: K60, 5 st. 114 x 104 mm: K80, 5 st. 114 x 104 mm: K120

Excenterslip Ø125 mm (Kardborre) > Mycket slitstarkt slippapper > Finns i korn K40 - K400 > Försedd med praktiskt kardborrfäste för enkelt byte av papper > Papper försett med hål för effektivt dammutsug Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

66753101 66753102 66753103 66753104 66753105 66753106 66753107 66753108 66753109 66753110

Ø 125 mm Ø 125 mm Ø 125 mm Ø 125 mm Ø 125 mm Ø 125 mm Ø 125 mm Ø 125 mm Ø 125 mm Ø 125 mm

8717154659931 8717154659948 8717154659955 8717154659962 8717154659979 8717154659986 8717154659993 8717472811172 8717472811189 8717472811196

Korn: K40 K60 K80 K100 K120 K150 K180 K240 K320 K400

Antal /förp.: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Passar till: SV13YA SV13YA SV13YA SV13YA SV13YA SV13YA SV13YA SV13YA SV13YA SV13YA


SLIPPAPPER

SLIPBAND

Slipband 76 x 533 mm > Mycket slitstarkt slipband > Svetsad skarv > Finns i korn K40 - K120 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

66753241 66753242 66753243 66753244 66753245

76 x 533 mm 76 x 533 mm 76 x 533 mm 76 x 533 mm 76 x 533 mm

8717472811974 8717472811981 8717472811998 8717472812001 8717472812018

Korn: K40 K60 K80 K100 K120

Antal /fรถrp.: 5 5 5 5 5

Passar till: SB8V2 SB8V2 SB8V2 SB8V2 SB8V2

Slipband 100 x 610 mm > Mycket slitstarkt slipband > Svetsad skarv > Finns i korn K40 - K120 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

66753261 66753262 66753263 66753264 66753265

100 x 610 mm 100 x 610 mm 100 x 610 mm 100 x 610 mm 100 x 610 mm

8717472812070 8717472812087 8717472812094 8717472812100 8717472812117

Korn: K40 K60 K80 K100 K120

Antal /fรถrp.: 5 5 5 5 5

Passar till: SB10V2 SB10V2 SB10V2 SB10V2 SB10V2

185


186

HITACHI SLIPBORSTAR Slipborstarna i Hitachis sortiment är tillverkade för att klara olika typer av ytbearbetning, vare sig det gäller krävande rengöring eller mer findetaljerad slipning. Sortimentet är störst med 1/4” sexkant verktygsskaft, vissa modeller finns även med rund 6 mm, och passar alla Hitachi borrmaskiner. Borstarna finns i en mängd utförande för olika arbetsområden, till exempel slipning av aluminium, rengöring, borttagning av rost och grader, uppruggning, putsning etc.

SLIPBORSTAR Cirkulärborste (Stål) > För varvtal upp till 10.000 /min Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Dimension:

Tråddimension:

Trådmaterial:

66751327

6 mm (rund)

Ø50 mm

0,2 mm

Stål (vågig tråd)

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Dimension:

Tråddimension:

Trådmaterial:

66751326

6 mm (rund)

Ø75 mm

0,5 mm

Stål (spunnen tråd)

8717154657357

Användningsområde: För lättare färg- och rostborttagning, gradning, svetsarbeten, uppruggning, rengöring och putsning

Cirkulärborste (Stål) > För varvtal upp till 20.000 /min

8717154657340

Användningsområde: För krävande rengöringsarbeten och ytarbeten. Används vid gradning, uppruggning, skalning, svetsfogar m.m.

Cirkulärborste (Stål) Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Dimension:

Tråddimension:

Trådmaterial:

66751319 66751320 66751321

1/4” sexkant 1/4” sexkant 1/4” sexkant

Ø50 mm Ø75 mm Ø100 mm

0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm

Stål (vågig tråd) Stål (vågig tråd) Stål (vågig tråd)

8717154657272 8717154657289 8717154657296

Användningsområde: För lättare färg- och rostborttagning, gradning, svetsarbeten, uppruggning, rengöring och putsning.

Cirkulärborste (Nylon) > Effektiv konstant avverkning med kontinuerlig frigörning av slipkorn. > Flexibelt material för opitmala konturslipande egenskaper Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Dimension:

Tråddimension:

Trådmaterial:

66751328 66751329

1/4” sexkant 1/4” sexkant

Ø75 mm Ø75 mm

Grov (röd) Fin (blå)

Nylon m/slipande egenskaper Nylon m/slipande egenskaper

8717154657364 8717154657371

Användningsområde: Nylonborstar är speciellt lämpliga för gradning, uppruggning, mattering och finslipning av rostfritt material samt koppar, mässing m.m.


SLIPBORSTAR

187

FORTS. SLIPBORSTAR

Koppborste (Stål) Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Dimension:

Tråddimension:

Trådmaterial:

66751322 66751323

1/4” sexkant 1/4” sexkant

Ø50 mm Ø75 mm

0,3 mm 0,3 mm

Stål (vågig tråd) Stål (vågig tråd)

Användningsområde: Effektiv rengöring och borttagning av färg, rost, slagg, gradning vid svetsarbeten och putsning m.m

Koppborste (Nylon) > Effektiv konstant avverkning med kontinuerlig frigörning av slipkorn. > Flexibelt material med konturslipande egenskaper Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Dimension:

Tråddimension:

Trådmaterial:

66751330 66751331

1/4” sexkant 1/4” sexkant

Ø75 mm Ø75 mm

Grov (röd) Fin (blå)

Nylon m/slipande egenskaper Nylon m/slipande egenskaper

Användningsområde: Slipning av aluminium, koppar, mässing, plast, stål och rostfritt stål

Penselborste > För varvtal upp till 22.000 /min Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Dimension:

Tråddimension:

Trådmaterial:

66751340 66751342

6 mm (rund) 6 mm (rund)

Ø20 mm Ø30 mm

0,26 mm 0,26 mm

Stål (spunnen tråd) Stål (spunnen tråd)

Användningsområde: För borttagning av grader, slagg, färg, rost, överskottsgummi m.m.

Penselborste > För varvtal upp till 20.000 /min Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsskaft:

Dimension:

Tråddimension:

Trådmaterial:

66751324

1/4” sexkant

Ø25 mm

0,3 mm

Stål (vågig tråd)

Verktygsskaft:

Dimension:

Tråddimension:

Trådmaterial:

6 mm (rund)

Ø100 mm

0,3 mm

Mässingbelagt

Användningsområde: För borttagning av grader, rost, glödskal, färg, överskottsgummi, förbränningsrester m.m.

Skivborste > Korossionsbeständigt mässingsbelägg. Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 66751325

Användningsområde: För polering och gradning av mjuka metaller såsom mässing, koppar, tenn, nysilver. Kan även användas på vissa trämaterial.


188

DIAMANTKAPSKIVA


DIAMANTKAPSKIVA

189

HITACHI DIAMANTSKIVOR Hitachis breda sortiment täcker de allra flesta behov, speciellt inom bygg- och anläggningssektorn. Skivorna är tydligt märkta med nödvändig information om användningsområde samt annan teknisk information, allt för att säkerhetsställa så bladet monteras och används på rätt och säkert sätt. Informationen är tryckt både på skivan samt förpackningen. Hitachis diamantskivor passar lika bra för större betongbearbetande maskiner som till vinkelslipar.

Segmenten Under tillverkningsprocessen blir en mix av diamantkorn och kobolt (bindningen) sammanpressad vid mycket hög temperatur och högt tryck för att forma ett solitt metallsegment som håller samman diamanterna. Segmenten blir därefter sinterpressade eller lasersvetsade på stammen. Lasersvetsade segment är extremt starka, något som gör att skivan klarar intensiva och kraftfulla applikationer. Bindning Typ av bindning som används är avhängt materialet som ska kapas. Snabba applikationer i hårt material gör diamanterna slöa eller att de släpper, bindemedlet är då av mjukare typ som

kontinuerligt frilägger nya skarpa diamantkorn. För mjuka material är en hårdare legering att föredra då den håller diamanterna på plats till de är nedslitna eller är slöa. Skivans stam Stammen på Hitachis diamantskivor är av högkvalitativt kolstål. Kolstålet reducerar stammens reaktion på höga temperaturer och ger bättre kvalitet på kapen och längre livslängd för skivan. På stammen finns försänkta spår som kyler skivan optimalt. Luft eller vatten kan cirkulera fritt mellan segmenten och föra bort partiklarna under avverkningen.

Segmenten

Bindning

Skivans stam


190

DIAMANTKAPSKIVA

DIAMANTKAPSKIVA Diamantkapskiva standard > Härdad och värmebeständig bindning bestående av diamantkorn och kobolt > Kärna av högkvalitets kolstål > Försänkta spår som kyler skivan optimalt. > Torrkapskiva utan behov av vattenkylning.

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 60320101 60320102 60320103 60320104 60320105

7034354720010 7034354720027 7034354720232 7034354720034 7034354720041

Benämning:

Skivdiameter:

Standard Standard Standard Standard Standard

115 mm 125 mm 150 mm 180 mm 230 mm

Håldiameter:

Kapbredd:

22,2 mm 22,2 mm 22,2 mm 22,2 mm 22,2 mm

2,0 mm 2,0 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm

Segmenthöjd: 7 mm 7 mm 8 mm 8 mm 8 mm

Användningsområde: Bra allroundskiva för kapning av: Betong, med eller utan armering, tegel, taksten, leca, betongplattor, lättbetong och olika bergarter.

Diamantkapskiva Long Life > Hitachi Long Life är en professionell allround skiva för kapning av alla hårda material > Innovativ segmentdesign med högre segment och längre livslängd > Härdad och värmebeständig bindning bestående av diamantkorn och kobolt > Kärna av högkvalitets kolstål > Försänkta spår som kyler skivan optimalt. > Torrkapskiva utan behov av vattenkylning.

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 60320310 60320311 60320314 60320312 60320313

7034354706861 7034354706878 7034354707158 7034354706885 7034354706892

Benämning: Long Life Long Life Long Life Long Life Long Life

Skivdiameter: 115 mm 125 mm 150 mm 180 mm 230 mm

Håldiameter: 22,2 mm 22,2 mm 22,2 mm 22,2 mm 22,2 mm

Kapbredd: 2,6 mm 2,6 mm 2,6 mm 2,8 mm 3,0 mm

Segmenthöjd: 7 mm 7 mm 8 mm 8 mm 8 mm

Användningsområde: Kapning av alla hårda material som skiffer, eldfast sten, granit, natursten och olika bergarter etc. Kapning av spännbetong, mursten, tegel och kakel etc

Diamantkapskiva Laser > Hitachi Laser är en professionell lasersvetsad skiva med många användningsområden > Extremt starka lasersvetsade segment anpassade för tuffa påfrestningar > Härdad och värmebeständig bindning bestående av diamantkorn och kobolt > Kärna av högkvalitets kolstål > Försänkta spår som kyler skivan optimalt. > Torrkapskiva utan behov av vattenkylning.

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 60320301 60320302 60320303 60320304 60320305 60320306

7034354720133 7034354720089 7034354720096 7034354720102 7034354720119 5706671001487

Benämning: Laser Laser Laser Laser Laser Laser

Användningsområde: Kapning av betong (med eller utan armering), lättbetong, leca etc. Kapning av mursten, tegel, kakel, taksten, natursten och olika bergarter etc

Skivdiameter: 115 mm 125 mm 180 mm 230 mm 305 mm 355 mm

Håldiameter: 22,2 mm 22,2 mm 22,2 mm 22,2 mm 22,2 mm 25,4 mm

Kapbredd: 2,0 mm 2,2 mm 2,6 mm 2,7 mm 2,7 mm 3,0 mm

Segmenthöjd: 7 mm 7 mm 8 mm 8 mm 8 mm 9 mm


DIAMANTKAPSKIVA

191

Diamantkapskiva Kakel > Professionell skiva avsedd för kapning av tegel och kakel. > Härdad och värmebeständig bindning bestående av diamantkorn och kobolt > Kärna av högkvalitets kolstål > Försänkta spår som kyler skivan optimalt. > Torrkapskiva utan behov av vattenkylning.

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 66752887

8717574002003

Benämning:

Skivdiameter:

Kakel

125 mm

Håldiameter:

Kapbredd:

Segmenthöjd:

22,2 mm

1,5 mm

5 mm

Håldiameter:

Kapbredd:

22,2 mm 22,2 mm 22,2 mm

2,3 mm 2,6 mm 2,7 mm

Håldiameter:

Kapbredd:

Segmenthöjd:

22,2 mm 22,2 mm 22,2 mm

2,3 mm 2,6 mm 2,7 mm

10 mm 10 mm 10 mm

Användningsområde: Kapning av tegel och kakel etc.

Diamantkapskiva Universal > Universalskiva speciellt bra för kapning i sten och porösa material > Härdad och värmebeständig bindning bestående av diamantkorn och kobolt > Kärna av högkvalitets kolstål > Försänkta spår som kyler skivan optimalt. > Torrkapskiva utan behov av vattenkylning.

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 66752802 66752804 66752805

8717574001549 8717574001563 8717574001570

Benämning:

Skivdiameter:

Universal Universal Universal

125 mm 180 mm 230 mm

Segmenthöjd: 7 mm 7 mm 7 mm

Användningsområde: Kapning av stenmaterial som skiffer, eldfast sten, granit, natursten och olika bergarter. Kapning av betong (med eller utan armering), lättbetong, leca etc.

Diamantkapskiva Universal (Laser) > Professionell skiva speciellt bra för kapning i sten och porösa material > Härdad och värmebeständig bindning bestående av diamantkorn och kobolt > Extremt starka lasersvetsade segment > Kärna av högkvalitets kolstål > Försänkta spår som kyler skivan optimalt. > Torrkapskiva utan behov av vattenkylning.

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 66752812 66752814 66752815

8717574001594 8717574001617 8717574001624

Benämning: Universal Universal Universal

Skivdiameter: 125 mm 180 mm 230 mm

Användningsområde: Kapning av stenmaterial som skiffer, eldfast sten, granit, natursten och olika bergarter. Kapning av betong (med eller utan armering), lättbetong, leca etc.


192

DIAMANTKAPSKIVA

DIAMANT SLIPSKÅL

Diamant slipskål > Diamant slipskål för användning till betongslipmaskin G15YCG > Fläktformad segmentfördelning > Bra slipegenskaper på betong och epoxy 115 4,5”

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Skivdiameter:

Håldiameter:

Passar till:

60160001

115 mm

22,2 mm

G15YCG

7034354720126

Användningsområde : Slipning av betong, sten och epoxy

Diamant slipskål > Diamant slipskål för användning till betongslipmaskin G15YCG > Stora hål för optimala kylegenskaper. > Solid konstruktion för lång livslängd > Mycket snabba slipegenskaper på sten- och betongmaterial 115 4,5”

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Skivdiameter:

Håldiameter:

Passar till:

60160004

Typhoon

115 mm

22,2 mm

G15YCG

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Skivdiameter:

Håldiameter:

Passar till:

66752876

115 mm

22,2 mm

G15YCG

7034354709152

Användningsområde : Slipning av betong, sten och epoxy

Diamant slipskål (dubbla segmentrader) > Diamant slipskål för användning till betongslipmaskin G15YCG > Solid konstruktion > Försedd med dubbla segment rader > Bra slipegenskaper på omålad betong 115 4,5”

8717574001945

Användningsområde : Slipning av betong, sten och epoxy


KAPSKIVA / SLIPSKIVA

193

HITACHI KAP- OCH SLIPSKIVOR Hitachis Kap- och slipskivor tillgodoser kundens krav på bästa kvalitet och tillverkningsmaterial för att uppnå optimal ekonomi och produktivitet. Tillverkningsprocessen är baserad på kvalitetsstandard enligt ISO 9001, EN 12 413 och VBG 49. Lång erfarenhet, modern teknologi, grundlig kvalitetssäkran och pålitlig leveranssäkerhet är ledord vid tillverkning. Skivorna är tydligt märkta med nödvändig information om användningsområden samt annan teknisk information, allt för att säkerhetsställa så bladet monteras och används på rätt och säkert sätt. Skivorna passar lika bra för större betongbearbetande maskiner som till vinkelslipar. Ett enkelt val Vårt sortiment av armerade kap- och slipskivor består i huvudsak av fyra olika produktkategorier. För att göra det så enkelt som möjligt för användaren, har vi sorterat de olika kategorierna/användningsområdena efter färgkoder:

Blå etikett Metall: Visar att skivan är till för användning i stål, järn osv.

METALL STÅL OG JERN

Gul etikett Metall Inox: Visar att skivan är till för användning i rostfritt stål och andra svavel-, klor- och järnfria metaller.

RUSTFRITT STÅL OG INOX

ALUMINIUM

Grå etikett Metall Aluminium: Visar att skivan är till för användning i olika aluminiumlegeringar.

ALUMINIUMSLEGERINGER

STEIN STEINMATERIALER OG BETONG

Grön etikett Stenämnen: Visar att skivan är till för användning i sten, betong etc.


194

KAPSKIVA / SLIPSKIVA

KAPSKIVA Kapskiva stål/metall > Allsidig och solid kapskiva för användning i stål och hårda metaller > Fiberarmering av hög kvalitet > Produktionsprocessen möter kvalitetsstandard ISO 9001, EN 12413 och VBG 49 och gällande DIN standard Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Skivdiameter:

Håldiameter:

Tjocklek:

79403303 79403313 79403513

125 mm 125 mm 180 mm

22,2 mm 22,2 mm 22,2 mm

1,0 mm 1,6 mm 1,6 mm

7034354709152

METALL STÅL OG JERN

Max periferihastighet: 80 m /sek 80 m /sek 80 m /sek

Antal /förp.: 50 50 50

Användningsområde: Kapning av tunna material t.ex rör och profiler, kapning av kolstål, kapning av stål och hårda metaller

Kapskiva stål/metall > Allsidig och solid kapskiva för användning i stål och hårda metaller > Fiberarmering av hög kvalitet > Produktionsprocessen möter kvalitetsstandard ISO 9001, EN 12413 och VBG 49 och gällande DIN standard Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Skivdiameter:

Håldiameter:

Tjocklek:

79401223 79401323 79401513 79401613

115 mm 125 mm 180 mm 230 mm

22,2 mm 22,2 mm 22,2 mm 22,2 mm

2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm

METALL STÅL OG JERN

Max periferihastighet: 80 m /sek 80 m /sek 80 m /sek 80 m /sek

Antal /förp.: 50 50 50 50

Användningsområde: · Kapning av tunna material t.ex rör och profiler, kapning av kolstål, kapning av stål och hårda metaller

Kapskiva stål/metall > Allsidig och solid kapskiva för användning i stål och hårda metaller > Fiberarmering av hög kvalitet > Produktionsprocessen möter kvalitetsstandard ISO 9001, EN 12413 och VBG 49 och gällande DIN standard Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Skivdiameter:

Håldiameter:

Tjocklek:

79400323 79400533 79400633

125 mm 180 mm 230 mm

22,2 mm 22,2 mm 22,2 mm

2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm

METALL STÅL OG JERN

Max periferihastighet: 80 m /sek 80 m /sek 80 m /sek

Antal /förp.: 50 50 50

Användningsområde: Kapning av tunna material t.ex rör och profiler, kapning av kolstål, kapning av stål och hårda metaller

Kapskiva rostfritt stål > Allsidig och solid kapskiva för användning i inox, rostfritt stål och järnfri metall > Fiberarmering av hög kvalitet > Produktionsprocessen möter kvalitetsstandard ISO 9001, EN 12413 och VBG 49 och gällande DIN standard Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Skivdiameter:

Håldiameter:

Tjocklek:

79404303 79404323 79404513 79404613

125 mm 125 mm 180 mm 230 mm

22,2 mm 22,2 mm 22,2 mm 22,2 mm

1,6 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm

Användningsområde: Kapning av inox (järn och svavelfri), rostfritt stål, gjutjärn och järnfri metall, kapning av stålvajer, tunnväggiga profiler och rör av rostfritt stål, kapning av rost- och syrafast stål

RUSTFRITT STÅL OG INOX

Max periferihastighet: 80 m /sek 80 m /sek 80 m /sek 80 m /sek

Antal /förp.: 50 50 50 50


KAPSKIVA / SLIPSKIVA

Kapskiva sten > Allsidig och solid kapskiva för användning i betong, Leca och olika stenmaterial > Fiberarmering av hög kvalitet > Produktionsprocessen möter kvalitetsstandard ISO 9001, EN 12413 och VBG 49 och gällande DIN standard Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Skivdiameter:

Håldiameter:

Tjocklek:

79406233 79406333 79406533 79406633

115 mm 125 mm 180 mm 230 mm

22,2 mm 22,2 mm 22,2 mm 22,2 mm

2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm

195

STEIN STEINMATERIALER OG BETONG

Max periferihastighet: 80 m /sek 80 m /sek 80 m /sek 80 m /sek

Antal /förp.: 50 50 50 50

Användningsområde: Kapning av betong, lättbetong och leca etc., kapning av mursten, tegl, kakel, kapning av natursten, mineraler och olika stenmaterial

SLIPSKIVA Slipskiva (försänkt) stål/metall > Allsidig och solid slipskiva för användning med lågt tryck i kolstål och hårda metaller > Fiberarmering av hög kvalitet > Produktionsprocessen möter kvalitetsstandard ISO 9001, EN 12413 och VBG 49 och gällande DIN standard Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Skivdiameter:

Håldiameter:

Tjocklek:

79432283 79432383 79432583 79432683

115 mm 125 mm 180 mm 230 mm

22,2 mm 22,2 mm 22,2 mm 22,2 mm

6,0 mm 6,0 mm 6,0 mm 6,0 mm

METALL STÅL OG JERN

Max periferihastighet: 80 m /sek 80 m /sek 80 m /sek 80 m /sek

Antal /förp.: 25 25 25 25

Användningsområde: Slipning av konstruktionsstål, gjutjärn och kolstål etc., generell slipning i stål och olika metaller med lågt tryck

Slipskiva (V-form) > Allsidig och solid lamellslipskiva med vinklat utförande för slipning av olika material > Stödrondell av glasfiber > Lameller av mycket hög kvalitet för lång livslängd > Produktionsprocessen möter kvalitetsstandad ISO 9001, EN 12413 och VBG 49 och gällande DIN standard Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Skivdiameter:

Håldiameter:

Korning:

79457243 79457263 79457343 79457363 79457383

115 mm 115 mm 125 mm 125 mm 125 mm

22,2 mm 22,2 mm 22,2 mm 22,2 mm 22,2 mm

K40 K60 K40 K60 K80

Användningsområde: Krävande slipbearbetningar,rengörning, kantslipning, ytslipning, svetsfogsbearbetning etc., slipning av olika material (speciellt lämplig för rostfritt stål, kolstål och järnfria metaller)

Max periferihastighet: 80 m /sek 80 m /sek 80 m /sek 80 m /sek 80 m /sek

Antal /förp.: 10 10 10 10 10


196

SMÖRJMEDEL

SMÖRJMEDEL

Borrhammarfett Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Volym:

60120078

30 gr

4966375124375

Borrhammarfett Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Volym:

60120079

70 gr

4966375124368

Borrhammarfett Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Volym:

60270001

500 gr

7034354700890

Universalfett (ProLong) Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Volym:

60270002

400 gr

Universalspray (ProLong) Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Volym:

60270004

200 ml

7034358397102


SKYDDSUTRUSTNING

ARBETSHANDSKE > > > >

Slitstarka och komfortabla arbetshandskar av mjukt oxskinn Starka sömmar och bra grepp Kardborrelåsning vid handleden Vattenavstötande konstruktion Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Material:

Storlek:

Färg:

62999602

7034354620198

RG-01

Nylon/oxskinn

One size

Svart/vit

SKYDDSGLASÖGON SPORT > > > > >

Skyddsglasögon i modern och sportig design Glaset är extremt tåligt mot repor och har en imfri insida Skalmarna är justerbara i höjd- och längsled Enkelt glasbyte Uppfyller EN 166

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning

Storlek:

Färg:

66713502 66713503 66713504

8717574017809 8717574017816 8717574017823

Uvex Uvex Uvex

One size One size One size

Svart/klart glas Svart/mörkt glas Svart/gult glas

SKYDDSGLASÖGON SPORT SET > > > > > >

Skyddsglasögon i modern och sportig design Glaset är extremt tåligt mot repor och har en imfri insida Skalmarna justerbara i höjd- och längsled Levereras i fodral med bälteshållare och tre olika glas Enkelt glasbyte Uppfyller EN 166

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Storlek:

Färg:

66713505

8717574017830

Uvex

One size

Svart/mörkt, gult och klart glas

SKYDDSGLASÖGON BASIC > > > > > >

Skyddsglasögon med flexibla skalmar Kan användas över de flesta glasögon Skalmarna justerbara i längsled Imfritt glas Ventilerade sidor Uppfyller EN 166

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Storlek:

Färg:

66713501

8717574017793

Uvex

One size

Klart glas

SKYDDSGLASÖGON GOGGLES > > > > >

Skyddsglasögon av goggles modell med hög komfort och god ventilation Glaset är extremt tåligt mot repor och har en imfri insida Fullt sidoskydd Kan användas över de flesta glasögon Uppfyller EN 166

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Storlek:

Färg:

66713506

8717574017847

Uvex

One size

Svart/grå/klart glas

197


198

NOTERINGAR


HITACHI PARK & TRÄDGÅRD År 2007 förvärvades Tanaka Kogyo Co., Ltd av Hitachi Koki Co., Ltd. Det innebär att Hitachi nu även har ett brett program av park- och trädgårdsprodukter såsom kedjesågar, trimmers, röjsågar, häcksaxar, blåsaggregat och jordborrmaskiner etc. Tanaka har varit en känd leverantör av kvalitetsprodukter inom parkoch trädgårdsprodukter i årtionden. Hitachi/Tanaka har nu tagit ytterligare ett steg i rätt riktning när det gäller att möta de nya lagar och krav som ställs på förbränningsmotorer gällande utsläpp och miljö och sortimentet innehåller produkter för alla fyra årstider och möter upp till de nordiska kvalitetskraven.

PureFire PureFire motorer har upp till 70% lägre kolväte/kväveoxid utsläpp, upp till 60% lägre kolmonoxid och 30% lägre bränsleförbrukning än konventionella motorer. Det miljövänligare alternativet!

S-start S-startfunktionen ger upp till 30-50% lättare och smidigare start. Dekompressionsventil Dekompressionsventil ger upp till 70% lättare start. Quick-Twist 180° vridbart handtag med 5 lägen som gör klippningen bekväm. Quick Twist tillsammans med låg vikt, bra balans och låg ljudnivå ger Hitachi häckklippare svårslagna egenskaper. SRS (Sound Reduction System) Minskad ljudnivå genom förbättrad design på både insug- och avgassidan. Autohuvud Med Helautomatiskt trimmerhuvud behöver du inte tänka på utmatningen av trimmertråden. Det sköts helt automatiskt. Hitachi autohuvud är helt inkapslad och klarar därför smuts och väta samt behöver ingen smörjning eller justering. Tap’N’Go Halvautomatiskt trimmerhuvud som ger en enkel och smidig frammatning av trimmertråden.


200

GRÄSTRIMMER

Grästrimmer CG 22EAB(LP) > Miljömotor PureFire med låg bränsleförbrukning och låga emissioner > Uppfyller EPA2, EU Stage 2 avgaskrav > Primerpump > Justerbart främre handtag > Halvautomatisk trådmatning (Tap'N'Go) Användningsområde: > Grästrimning

Grästrimmer 21,1 cm3 CG 22EAB(LP) Levereras med trimmerhuvuvd Tap'N Go m/tråd och skyddsglasögon

Grästrimmer CG 24EKB(SL) > Miljömotor PureFire med låg bränsleförbrukning och låga emissioner > Uppfyller EPA2, EU Stage 2 avgaskrav > "S-Start" för 30-50% lättare start > Primerpump > Justerbart främre handtag > Halvautomatisk trådmatning (Tap'N'Go) > Kan utrustas med slyklinga i nylon Användningsområde: > Grästrimning > Lättare slyröjning

Grästrimmer 23,9 cm3 CG 24EKB(SL) Levereras med trimmerhuvud Tap'N Go m/tråd och skyddsglasögon

SPECIFIKATIONER CG 22EAB(LP) Artikelnr.: GTIN-nr(EAN): Effekt: Cylindervolym: Varvtal obelastad: Tomgångsvarvtal: Tankvolym (bränsle): Bränsleförbrukning: Riggrör diameter: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62040207 4966376185245 0,85 Hk (0,63 kW) 21,1 cm2 13.000 /min 3.000 /min 430 ml 417 g/kWh Ø24 mm 5,5/6,6 främre/bakre handtag 90,0 112,0 1.545 x 295 x 516 mm 4,0 kg

CG 24EKB(SL) Artikelnr.: GTIN-nr(EAN): Effekt: Cylindervolym: Varvtal obelastad: Tomgångsvarvtal: Tankvolym (bränsle): Bränsleförbrukning: Riggrör diameter: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62050154 4934528871735 0,88 Hk (0,65 kW) 23,9 cm2 11.000 /min 2.800 - 3.200 /min 520 ml 421 g/kWh Ø22 mm 6,8/4,1 främre/bakre handtag 96,0 112,0 1.523 x 330 x 546 mm 4,8 kg


GRÄSTRIMMER

201

Grästrimmer CG 22EAS(SLP) > Miljömotor PureFire med låg bränsleförbrukning och låga emissioner > Uppfyller avgaskraven EPA2, EU Stage2 > "S-Start" för 30 - 50% lättare start > Primerpump > Justerbart främre handtag > Halvautomatisk trådmatning (Tap'N'Go) > Kan utrustas med slyklinga i metall > Kan utrustas med häcksax, kvistsåg och kultivator Användningsområde: > Grästrimning > Slyröjning

Grästrimmer 21,1 cm3 CG 22EAS(SLP) Levereras med trimmerhuvud Tap'N Go m/tråd, sele och skyddsglasögon

Grästrimmer CG 24EKS(SL) > Miljömotor PureFire med låg bränsleförbrukning och låga emissioner > Uppfyller avgaskraven EPA2, EU Stage2 > "S-Start" för 30 - 50% lättare start > Primerpump > Justerbart främre handtag > Halvautomatisk trådmatning (Tap'N'Go) > Kan utrustas med slyklinga i metall > Kan utrustas med häcksax, kvistsåg och kultivator Användningsområde: > Grästrimning > Slyröjning

Grästrimmer 23,9 cm3 CG 24EKS(SL) Levereras med trimmerhuvud Tap'N Go m/tråd, sele och skyddsglasögon

SPECIFIKATIONER CG 24EKS(SL)

CG 22EAS(SLP) Artikelnr.: GTIN-nr(EAN): Effekt: Cylindervolym: Varvtal obelastad: Tomgångsvarvtal: Tankvolym (bränsle): Bränsleförbrukning: Riggrör diameter: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62040205 4966376184958 0,85 Hk (0,63 kW) 21,1 cm3 13.000 /min 3.000 /min 430 ml 417 g/kWh Ø24 mm 6,7/4,1 främre/bakre handtag 90,0 112,0 1.745 x 410 x 335 mm 4,4 kg

Artikelnr.: GTIN-nr(EAN): Effekt: Cylindervolym: Varvtal obelastad: Tomgångsvarvtal: Tankvolym (bränsle): Bränsleförbrukning: Riggrör diameter: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62050156 4934528871742 0,88 Hk (0,65 kW) 23,9 cm3 11.000 /min 2.800 - 3.200 /min 520 ml 421 g/kWh Ø24 mm 5,3/3,2 främre/bakre handtag 95,2 112,0 1.790 x 397 x 325 mm 5,1 kg


202

GRÄSTRIMMER

Grästrimmer CG 25EUS(L) > 4-takts miljömotor med låg bränsleförbrukning och låg ljudnivå > Uppfyller avgaskraven EPA2, EU Stage2 > Primerpump > Justerbart främre handtag > Halvautomatisk trådmatning (Tap'N'Go) > Slyklinga 3T i metall > Kan utrustas med häcksax, kvistsåg och kultivator Användningsområde: > Grästrimning > Slyröjning

Grästrimmer 25,0 cm3 CG 25EUS(L) Levereras med trimmerhuvud Tap'N Go m/tråd, 3T slyklinga, sele och skyddsglasögon

Grästrimmer CG 27EJ(SLP) > Miljömotor PureFire med låg bränsleförbrukning och låga emissioner > Uppfyller avgaskraven EPA2, EU Stage2 > "S-Start" för 30 - 50% lättare start > Primerpump > SRS för lägre ljudnivå > Justerbart vibrationsdämpat främre handtag > Halvautomatisk trådmatning (Tap'N'Go) > Kan utrustas med slyklinga i metall > Kan utrustas med häcksax, kvistsåg och kultivator Användningsområde: > Grästrimning > Slyröjning

Grästrimmer 26,9 cm CG 27EJ(SLP)

3

Levereras med trimmerhuvud Tap'N Go m/tråd, sele och skyddsglasögon

SPECIFIKATIONER CG 25EUS(L) Artikelnr.: GTIN-nr(EAN): Effekt: Cylindervolym: Varvtal obelastad: Tomgångsvarvtal: Tankvolym (bränsle): Bränsleförbrukning: Riggrör diameter: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62040701 4966376181643 1,1 Hk (0,81 kW) 25,0 cm3 11.500 /min 3.000 /min 550 ml 450 g/kWh Ø24 mm 4,8/3,2 främre/bakre handtag 81,8 104,0 1.790 x 393 x 296 mm 5,0 kg

CG 27EJ(SLP) Artikelnr.: GTIN-nr(EAN): Effekt: Cylindervolym: Varvtal obelastad: Tomgångsvarvtal: Tankvolym (bränsle): Bränsleförbrukning: Riggrör diameter: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62040302 4934528485512 1,3 Hk (0,95 kW) 26,9 cm3 11.000 /min 2.800 - 3.200 /min 670 ml 566 g/kWh Ø24 mm 6,9/3,88 främre/bakre handtag 98,3 116,0 1.726 x 392 x 342 mm 5,2 kg


GRÄSTRIMMER

Grästrimmer CG 22EAS(SP) > Miljömotor PureFire med låg bränsleförbrukning och låga emissioner > Uppfyller avgaskraven EPA2, EU Stage2 > "S-Start" för 30 - 50% lättare start > Primerpump > Justerbart dubbel handtag > Halvautomatisk trådmatning (Tap'N'Go) > Slyklinga 4T i metall Användningsområde: > Grästrimning > Slyröjning

Grästrimmer 21,1 cm3 CG 22EAS(SP) Levereras med trimmerhuvud Tap'N Go m/tråd, 4T slyklinga, röjsågsele och skyddsglasögon

Grästrimmer CG 24EKS(S) > Miljömotor PureFire med låg bränsleförbrukning och låga emissioner > Uppfyller avgaskraven EPA2, EU Stage2 > "S-Start" för 30 - 50% lättare start > Primerpump > Justerbart dubbel handtag > Halvautomatisk trådmatning (Tap'N'Go) > Slyklinga 4T i metall Användningsområde: > Grästrimning > Slyröjning

Grästrimmer 23,9 cm3 CG 24EKS(S) Levereras med trimmerhuvud Tap'N Go m/tråd, 4T slyklinga, röjsågsele och skyddsglasögon

SPECIFIKATIONER CG 22EAS(SP) Artikelnr.: GTIN-nr(EAN): Effekt: Cylindervolym: Varvtal obelastad: Tomgångsvarvtal: Tankvolym (bränsle): Bränsleförbrukning: Riggrör diameter: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62040204 4966376185054 0,85 Hk (0,63 kW) 21,1 cm2 13.000 /min 3.000 /min 430 ml 417 g/kWh Ø24 mm 4,5/4,8 vänster/höger handtag 89,0 112,0 1.745 x 730 x 525 mm 4,7 kg

CG 24EKS(S) Artikelnr.: GTIN-nr(EAN): Effekt: Cylindervolym: Varvtal obelastad: Tomgångsvarvtal: Tankvolym (bränsle): Bränsleförbrukning: Riggrör diameter: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62050155 4934528871759 0,88 Hk (0,65 kW) 23,9 cm3 11.000 /min 2.800 - 3.200 /min 520 ml 421 g/kWh Ø24 mm 2,9/2,1 vänster/höger handtag 95,2 112,0 1.790 x 634 x 587 mm 5,8 kg

203


204

GRÄSTRIMMER

Grästrimmer CG 25EUS > 4-takts miljömotor med låg bränsleförbrukning och låg ljudnivå > Uppfyller avgaskraven EPA2, EU Stage2 > Primerpump > Justerbart dubbel handtag > Halvautomatisk trådmatning (Tap'N'Go) > Slyklinga 3T i metall Användningsområde: > Grästrimning > Slyröjning

Grästrimmer CG 25EUS Levereras med trimmerhuvud Tap'N Go m/tråd, 3T slyklinga, sele och skyddsglasögon

SPECIFIKATIONER CG 25EUS Artikelnr.: GTIN-nr(EAN): Effekt: Cylindervolym:: Varvtal obelastad: Tomgångsvarvtal: Tankvolym (bränsle): Bränsleförbrukning: Riggrör diameter: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62040702 4966376188963 1,1 Hk (0,81 kW 25,0 cm3 11.500 /min 3.000 /min 550 ml 450 g/kWh Ø24 mm 4,8/4,7 vänster/höger handtag 81,8 104,0 1.790 x 393 x 296 mm 5,2 kg


RÖJSÅG

205

Röjsåg CG 27EJ(SP) > Miljömotor PureFire med låg bränsleförbrukning och låga emissioner > Uppfyller avgaskraven EPA Phase2, EU Stage2 > "S-Start" för 30 - 50% lättare start > Primerpump > SRS för lägre ljudnivå > Justerbart dubbel handtag > Halvautomatisk trådmatning (Tap'N'Go) > Slyklinga 4T i metall > Kan utrustas med röjsågsklinga och klingskydd i aluminium Användningsområde: > Grästrimning > Slyröjning > Röjning av vedartad sly

Röjsåg 26,9 cm CG 27EJ(SP)

3

Levereras med trimmerhuvud Tap'N Go m/tråd, 4T slyklinga, röjsågsele och skyddsglasögon

Röjsåg CG 33EJ(S) > > > > > > > > >

En komplett röjsåg med tre olika verktyg "S-Start" för 30 - 50% lättare start Primerpump SRS för lägre ljudnivå Justerbart dubbel handtag Röjsågsele med vadderad höftkudde Halvautomatisk trådmatning (Tap'N'Go) Slyklinga 3T i metall Röjsågsklinga och klingskydd i aluminium

Användningsområde: > Grästrimning > Slyröjning > Röjning av vedartad sly

Röjsåg 32,2 cm3 CG 33EJ(S) Levereras med trimmerhuvud Tap´N Go m/tråd, 3T slyklinga, röjsågsklinga, klingskydd i aluminium, röjsågsele och skyddsglasögon

SPECIFIKATIONER CG 27EJ(SP) Artikelnr.: GTIN-nr(EAN): Effekt: Cylindervolym: Max varvtal obelastad: Tomgångsvarvtal: Tankvolym (bränsle): Bränsleförbrukning: Riggrör diameter: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62050203 4934528485529 1,3 Hk (0,95 kW) 26,9 cm3 11.000 /min 2.800 - 3.200 /min 670 ml 566 g/kWh Ø24 mm 5,48/6,44 vänster/höger handtag 92,0 116,0 1.726 x 650 x 600 mm 6,1 kg

CG 33EJ(S) Artikelnr.: GTIN-nr(EAN): Effekt: Cylindervolym: Max varvtal obelastad: Tomgångsvarvtal: Tankvolym (bränsle): Bränsleförbrukning: Riggrör diameter: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62050402 4934528483488 1,6 Hk (1,17 kW) 32,2 cm3 11.000 /min 2.800 - 3.200 /min 700 ml 576 g/kWh Ø26 mm 1,82/2,54 vänster/höger handtag 94,5 116,0 1.774 x 650 x 600 mm 6,5 kg


206

RÖJSÅG

Röjsåg CG 40EYA(TP) > Miljömotor PureFire med låg bränsleförbrukning och låga emissioner > Utrustad med vibrationsdämpare > Primerpump > Vadderad röjsågsele med ryggplatta > Justerbart dubbel handtag, ställbart 90° för enkel transport och förvaring > Automatisk trådmatning > Slyklinga 3T i metall > Röjsågsklinga och klingskydd i aluminium Användningsområde: > Grästrimning > Slyröjning > Gallring

Röjsåg 39,8 cm3 CG 40EYA(TP) Levereras med automatiskt trimmerhuvud m/tråd, 3T slyklinga, röjsågsklinga, klingskydd i aluminium, röjsågsele och skyddsglasögon

Röjsåg CG 47EY(T) > Kraftfull röjsåg för yrkesanvändning vid arbete i skogen och slyröjning > Utrustad med vibrationsdämpare > Primerpump > Vadderad röjsågsele med ryggplatta > Justerbart dubbel handtag, ställbart 90° för enkel transport och förvaring > Slyklinga 3T i metall > Röjsågsklinga och klingskydd i aluminium > Kan utrustas med automatiskt trimmerhuvud Användningsområde: > Grästrimning > Slyröjning > Gallring

Röjsåg 46,5 cm3 CG 47EY(T) Levereras med 3T slyklinga, röjsågsklinga, klingskydd i aluminium, röjsågsele och skyddsglasögon

SPECIFIKATIONER CG 47EY(T)

CG 40EYA(TP) Artikelnr..: GTIN-nr(EAN): Effekt: Cylindervolym: Max varvtal obelastad: Tomgångsvarvtal:: Tankvolym (bränsle): Bränsleförbrukning: Riggrör diameter: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudefektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62051102 4934528481118 1,7 Hk (1,25 kW) 39,8 cm3 11.500 /min 2.600 - 3.000 /min 1.000 ml 469 g/kWh Ø30 mm 2,7/1,4 vänster/höger handtag 101,5 116,0 1.780 x 640 x 620 mm 8,3 kg

Varenr: GTIN-nr(EAN): Effekt: Cylindervolym: Max varvtal obelastad: Tomgångsvarvtal:: Tankvolym (bränsle): Bränsleförbrukning: Riggrör diameter: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt :

62050901 4934528471850 2,4 Hk (1,75 kW) 46,5 cm3 11.500 /min 2.600 - 3.000 /min 1.000 ml 527 g/kWh Ø30 mm 1,56/2,25 vänster/höger handtag 101,2 116,0 1.805 x 630 x 640 mm 8,7 kg


TILLBEHÖR GRÄSTRIMMER / RÖJSÅG

Förlängare CS-EX (600 mm) / CS-EXB (900 mm)

207

CS-EX (600 mm) Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Riggrör diameter: Vikt:

62012001 4934528723034 Ø24 mm 0,6 kg

CS-EXB (900 mm) Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Riggrör diameter: Vikt:

62012002 4934528723041 Ø24 mm 0,9 kg

> Passar grästrimmer/röjsågar med 24-26 mm rakt riggrör > Splines axel

Häcksax CG-HTB

CG-HTB Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Riggrör diameter: Svärdlängd/effektiv klipplängd: Svärdtyp: Klipphastighet: Tandavstånd: Mått (L x B x H): Vikt:

62040901 4934528739011 Ø24 mm 550 mm / 480 mm Dubbelt skär 0,74 m/sek (7.000 /min) 35 mm 792 x 128 x 120 mm 1,5 kg

> Passar grästrimmer med 24-26 mm rakt riggrör

Stångsåg CG-PSB

CG-PSB Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Riggrör diameter: Svärdlängd: Mått (L x B x H): Vikt:

62040902 4934528723003 Ø24 mm 250 mm (10") 879 x 82 x 116 mm 1,2 kg

> Passar grästrimmer med 24-26 mm rakt riggrör

Kultivator CG-MCB

CG-MCB Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Riggrör diameter: Mått (L x B x H): Vikt:

62040903 4934528331383 Ø24 mm 235 x 165 x 260 mm 2,3 kg

> Passar grästrimmer med 24-26 mm rakt riggrör > Kan utrustas med Piassava borstar, 62991720

TILLBEHÖR KULTIVATOR Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

62991720

Piassava borstar

7034354730958

Material: Nylon

Diameter:

Färg:

180 mm (7")

Vit

Antal / förp.: 2

Passar till: CG-MC / CG-MCB


208

MULTITRIMMER

Multitrimmer CG 27EJ(SLNP) > Endast motordel > Miljömotor PureFire med låg bränsleförbrukning och låga emissioner > Uppfyller avgaskraven EPA Phase2, EU Stage2 > "S-Start" för 30 - 50% lättare start > Primerpump > SRS för lägre ljudnivå > Justerbart vibrationsdämpat främre handtag > Snabbkoppling med vridhandtag > Möjlighet till 5 olika verktyg med samma motordel > Kan utrustas med slyklinga i metall

Multitrimmer 26,9 cm3 CG 27EJ(SLNP) Levereras med sele och skyddsglasögon

Användningsområde: > Grästrimning > Kvistsågning > Trimning av häck > Kantskärning > Uppluckring och kultivering av jord

Multitrimmer CG 27EJ(SLDP) > Komplett med grästrimmer CG-GT > Miljömotor PureFire med låg bränsleförbrukning och låga emissioner > Uppfyller avgaskraven EPA Phase2, EU Stage2 > "S-Start" för 30 - 50% lättare start > Primerpump > SRS för lägre ljudnivå > Justerbart vibrationsdämpat främre handtag > Snabbkoppling med vridhandtag > Möjlighet till 5 olika verktyg med samma motordel > Kan utrustas med slyklinga i metall

Multitrimmer 26,9 cm3 CG 27EJ(SLDP) Levereras med sele och skyddsglasögon

Användningsområde > Grästrimning > Kvistsågning > Trimning av häck > Kantskärning > Uppluckring och kultivering av jord

SPECIFIKATIONER CG 27EJ(SLNP) Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Effekt: Cylindervolym: Max varvtal obelastad: Tomgångsvarvtal: Tankvolym (bränsle): Bränsleförbrukning: Riggrör diameter: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62050204 4934528485543 1,3 Hk (0,95 kW) 26,9 cm3 11.000 /min 2.800 - 3.200 /min 670 ml 566 g/kWh Ø24 mm 11,2/4,4 främre/bakre handtag 92,0 116,0 997 x 349 x 250 mm 4,3 kg

CG 27EJ(SLDP) Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Effekt: Cylindervolym: Max varvtal obelastad: Tomgångsvarvtal: Tankvolym (bränsle): Bränsleförbrukning: Riggrör diameter: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62041150 4966376183241 1,3 Hk (0,95 kW) 26,9 cm3 11.000 /min 2.800 - 3.200 /min 670 ml 566 g/kWh Ø24 mm 11,2/4,4 främre/bakre handtag 92,0 116,0 1.794 x 392 x 342 mm 5,1 kg


TILLBEHÖR MULTITRIMMER

Förlängare CG-EX (900 mm)

209

CG-EX (900 mm) Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Drivaxel: Längd: Riggrör diameter: Vikt:

62042001 4934528723058 Fyrkant 900 mm Ø24 mm 0,9 kg

> Endast för multitrimmer

Grästrimmer CG-GT

CG-GT Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Riggrör diameter: Längd: Mått (L x B x H): Vikt:

62040901 4934528739011 Ø24 mm 850 mm 850 x 300 x 180 mm 1,7 kg

> Endast för multitrimmer > Levereras med trimmerhuvud Tap'N'Go m/tråd

Häcksax CG-HT

CG-HT Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Riggrör diameter: Svärdlängd/effektiv klipplängd: Svärdtyp: Klipphastighet: Tandavstånd: Klippvinkel: Mått (L x B x H): Vikt:

62042005 4934528739028 Ø24 mm 550 mm / 480 mm Dubbelt skär 0,83 m/sek (7.000 /min) 35 mm 135° (45° / 90°) 1.426 x 132 x 115 mm 2,3 kg

> Endast för multitrimmer

Stångsåg CG-PS

CG-PS Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Riggrör diameter: Svärdlängd: Svärdtyp: Tankvolym (olja): Kedjesmörjning: Kedjedelning: Mått (L x B x H): Vikt: > Endast för multitrimmer

62042006 4934528723010 Ø24 mm 250 mm (10") Kedjehjul (6T) 160 ml Automatisk 9,52 mm (3/8") 1.179 x 82 x 116 mm 1,7 kg


210

TILLBEHÖR MULTITRIMMER

Kantskärare CG-PE

CG-PE Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Riggrör diameter: Vikt:

62042004 4934528373444 Ø24 mm 0,6 kg

> Endast för multitrimmer

Kultivator CG-MC

CG-MC Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Riggrör diameter: Max arbetsbredd: Max arbetsdjup: Mått (L x B x H): Vikt:

62042003 4934528331390 Ø24 mm 150 mm 67 mm 869 x 160 x 248 mm 2,8 kg

> Endast för multitrimmer > Kan utrustas med Piassava borstar, 62991720

TILLBEHÖR KULTIVATOR Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

62991720

Piassava borstar

7034354730958

Material: Nylon

Diameter:

Färg:

180 mm (7")

Vit

Antal / förp.: 2

Passar till: CG-MC / CG-MCB


TILLBEHÖR GRÄSTRIMMER / RÖJSÅG

211

TRIMMERHUVUD HALVAUTOMATISKT > Slå trimmerhuvudet mot marken för trådmatning Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Material:

Diameter:

62991500 62991505 62991506

Tap’N’Go BF-4 Tap’N’Go BF-5 Tap’N’Go

Plast Plast Plast

100 mm (4") 125 mm (5") 100 mm (4")

7034354730514 7034354730521 4966375841920

Antal trådar: 2 2 2

Passar till: Maskiner med böjt riggrör Maskiner med rakt riggrör upp till 39 cm3 Maskiner med rakt riggrör över 40 cm3

TRIMMERHUVUD AUTOMATISKT > Helautomatiskt trådmatning > Inkapslad konstruktion skyddad från gräs och smuts Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Material:

Diameter:

62991510 62991515 62991520

TH-97RBY TH-97U2 TH-97LU

Plast Plast Plast

130 mm (5") 130 mm (5") 150 mm (6")

7034354730538 7034354730545 7034354730552

Antal trådar: 2 2 2

Passar till: Maskiner med böjt riggrör Maskiner med rakt riggrör upp till 39 cm3 Maskiner med rakt riggrör över 40 cm3

GRÄSKLINGA > Slyklingor av nylon för lättare sly Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Material:

Bladdiameter:

Håldiameter:

Bladtjock.:

62991590 62991595 62991600

Nylon Nylon Nylon

254 mm (10") 254 mm (10") 254 mm (10")

25,4 mm (1") 25,4 mm (1") 25,4 mm (1")

3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm

7034354730699 7034354730705 7034354730712

Antal tänder: 2 3 4

Passar till: Alla maskiner utom CG 22EAB(LP) Alla maskiner utom CG 22EAB(LP) Alla maskiner utom CG 22EAB(LP)

SLYKLINGA Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Material:

Bladdiameter:

Håldiameter:

Bladtjock.:

62991620 62991615

Stål Stål

230 mm (9") 254 mm (10")

25,4 mm (1") 25,4 mm (1")

1,5 mm 2,5 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Material:

Bladdiameter:

Håldiameter:

Bladtjock.:

62991605

Stål

200 mm (8")

25,4 mm (1")

1,5 mm

7034354730750 7034354730743

Antal tänder: 4 3

Passar till: Alla maskiner med rakt riggrör Maskiner med rakt riggrör över 30 cm3

RÖJSÅGSKLINGA

7034354730729

Rekommenderas till maskiner med dubbel handtag. Klingskydd i aluminium (62991721) skall alltid användas tillsammans med röjsågsklinga.

Antal tänder: 24

Passar till: Maskiner med rakt riggrör från 27 cm3


212

TRIMMERTRÅD

TRIMMERTRÅD Den högkvalitativa polyamid tråden från Hitachi är stark med hög motståndskraft mot nötning och kan användas vid tuff vegetation av sly och ogräs. Material sammansättningen i tråden övervinner två av de vanligaste problemen vid kontinuerlig användning, brott vid trådöglor och ihopsmältning inne i trimmerhuvudet. Den aerodynamiska formen på den tvinnade tråden ger ett markant lägre ljud, och beroende på tjocklek och hastighet är ljudreduceringen upp till 15%. Tvinnad tråd reducerar även vibrationer.

Färgkod:

2,00 mm

2,40 mm

2,65 mm

3,00 mm

3,30 mm

TRIMMERTRÅD (RUND) Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Material:

Längd:

Tjocklek:

Färg:

Vikt:

66781001 8717574018899 66781002 8717574018905 66781003 8717574018912

Polyamid Polyamid Polyamid

15 m 63 m 126 m

2,00 mm 2,00 mm 2,00 mm

Grön Grön Grön

54 g 226 g 453 g

66781004 8717574018929 66781005 8717574018936 66781006 8717574018943

Polyamid Polyamid Polyamid

15 m 44 m 88 m

2,40 mm 2,40 mm 2,40 mm

Orange Orange Orange

77 g 226 g 453 g

66781007 8717574018950 66781008 8717574018967 66781009 8717574018974

Polyamid Polyamid Polyamid

15 m 36 m 72 m

2,65 mm 2,65 mm 2,65 mm

Röd Röd Röd

94 g 226 g 453 g

66781010 8717574018981 66781011 8717574018998 66781012 8717574019001

Polyamid Polyamid Polyamid

15 m 28 m 56 m

3,00 mm 3,00 mm 3,00 mm

Gul Gul Gul

121 g 226 g 453 g

66781013 8717574021189 66781014 8717574021196

Polyamid Polyamid

23 m 46 m

3,30 mm 3,30 mm

Svart Svart

226 g 453 g

Tjocklek:

Färg:

Vikt:

TRIMMERTRÅD (FYRKANT) Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Material:

Längd:

66781021 66781022 66781023

8717574019018 8717574019025 8717574019032

Polyamid Polyamid Polyamid

15 m 50 m 99 m

2,00 mm 2,00 mm 2,00 mm

Grön Grön Grön

68 g 226 g 453 g

66781024 66781025 66781026

8717574019049 8717574019056 8717574019063

Polyamid Polyamid Polyamid

15 m 34 m 69 m

2,40 mm 2,40 mm 2,40 mm

Orange Orange Orange

98 g 226 g 453 g

66781027 66781028 66781029

8717574019070 8717574019087 8717574019094

Polyamid Polyamid Polyamid

15 m 28 m 56 m

2,65 mm 2,65 mm 2,65 mm

Röd Röd Röd

120 g 226 g 453 g

66781030 66781031 66781032

8717574019100 8717574019117 8717574019124

Polyamid Polyamid Polyamid

15 m 22 m 44 m

3,00 mm 3,00 mm 3,00 mm

Svart Svart Svart

154 g 226 g 453 g

TRIMMERTRÅD (TVINNAD) Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Material:

Längd:

Tjocklek:

Färg:

Vikt:

66781041 66781042 66781043

8717574019131 8717574019148 8717574019155

Polyamid Polyamid Polyamid

15 m 63 m 126 m

2,00 mm 2,00 mm 2,00 mm

Grön Grön Grön

50 g 185 g 370 g

66781044 66781045 66781046

8717574019162 8717574019179 8717574019186

Polyamid Polyamid Polyamid

15 m 44 m 88 m

2,40 mm 2,40 mm 2,40 mm

Orange Orange Orange

65 g 185 g 370 g

66781047 66781048 66781049

8717574019193 8717574019209 8717574019216

Polyamid Polyamid Polyamid

15 m 36 m 72 m

2,65 mm 2,65 mm 2,65 mm

Röd Röd Röd

75 g 185 g 370 g

66781050 66781051 66781052

8717574019223 8717574019230 8717574019247

Polyamid Polyamid Polyamid

15 m 28 m 56 m

3,00 mm 3,00 mm 3,00 mm

Gul Gul Gul

96 g 185 g 370 g

66781053 66781054

8717574021202 8717574021219

Polyamid Polyamid

23 m 46 m

3,30 mm 3,30 mm

Svart Svart

185 g 370 g


TILLBEHÖR GRÄSTRIMMER / RÖJSÅG

213

MOSSRIVARE > > > >

Armigo mossrivare arbetar effektivt bort mossa och ogräs utan användning av kemikalier. Ett miljövänligt alternativ. Mycket lämplig för stensättningar och andra hårda ytor med beväxtlighet Eloxerad och NITUFF® behandlad för god motståndskraft mot korrosion och självsmörjande funktion. Verktygslöst borstbyte

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Material:

Passar till:

62991665

Armigo 2

Aluminium

Maskiner med dubbel handtag från 27 cm3

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Material:

Verktygsfäste:

Passar till:

62991670

Stål

Trekant

Armigo2 mossrivare

7034354730842

BORSTE 7034354730859

STÄNKSKYDD > Stänkskydd i slagfast plast Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Material:

Färg:

Passar till:

62991722 62991630 62991635

Plast Plast Plast

Orange Orange Orange

Maskiner med böjt riggrör 22 mm Maskiner med rakt riggrör 24-26 mm Maskiner med rakt riggrör 30 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Material:

Färg:

Passar till:

62991721

MGB-08

Aluminium

Orange

Maskiner med rakt riggrör från 27 cm3

4966375711001 7034354730774 7034354730781

KLINGSKYDD

7034354709947

Klingskydd i aluminium (62991721) skall alltid användas tillsammans med röjsågsklinga


214

TILLBEHÖR GRÄSTRIMMER / RÖJSÅG

TRIMMERSELE (ENKEL) Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Material:

Färg:

Används till:

Passar till:

62991661

Nylon/Plast

Svart

Grästrimmer / stångsax / stångsåg

Alla modeller med enkelhandtag

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Material:

Färg:

Används till:

Passar till:

62991662

Nylon/plast

Svart

Grästrimmer

Alla modeller med enkelhandtag

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Material:

Färg:

Används till:

Passar till:

62991655

Nylon/plast

Svart/orange

Röjsåg

Alla modeller med dubbelhandtag

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Material:

Färg:

Används till:

Passar till:

62991656

Nylon/plast

Svart/orange

Röjsåg

Alla modeller med dubbelhandtag

TRIMMERSELE (ENKEL) > Med höftkudde

RÖJSÅGSELE (DUBBEL)

7034354730828

RÖJSÅGSELE (DUBBEL) > Med höftkudde

4966375838128

RÖJSÅGSELE (DUBBEL) PROFESSIONELL > Med höftkudde och ryggplatta Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Material:

Färg:

Används till:

Passar till:

62991645

Nylon/plast

Svart

Röjsåg

Alla modeller med dubbelhandtag

7034354730804


HÄCKSAX

215

Häcksax CH 62EA3(ST) > Välbalanserad och lätt häcksax > "S-Start" för 30-50% lättare start > "QuickTwist" handtag ställbart i 5 positioner, 0°, 45°, 90° höger- och vänsterläge > Skär med skärskydd > Primerpump Användningsområde: > Beskäring och trimning av häckar och buskar

Häcksax 21,1 cm3 CH 62EA3(ST) Levereras med svärdskydd

Häcksax CH 55EB3(ST) > Välbalanserad och lätt häcksax med kraftigt växelhus och skär > “S-Start" för 30-50% lättare start > "QuickTwist" handtag ställbart i 5 positioner, 0°, 45°, 90° höger- och vänsterläge > Skärskydd och skydd för skärspetsen > Primerpump > SRS för lägre ljudnivå Användningsområde: > Beskäring och trimning av häckar och buskar

Häcksax 21,1 cm3 CH 55EB3(ST) Levereras med svärdskydd

SPECIFIKATIONER CH 62EA3(ST) Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Effekt: Cylindervolym: Max varvtal obelastad: Tomgångsvarvtal: Tankvolym (bränsle): Bränsleförbrukning: Svärdlängd / effektiv klipplängd: Svärdtyp: Klipphastighet: Tandavstånd: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffetksnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62020106 4966376183111 1,0 Hk (0,74 kW) 21,1 cm3 11.000 /min 3.000 /min 350 ml 554 g/kWh 620 mm / 564 mm Dubbelt skär 3.752 klipp /min 30 mm 8,3/10,8 främre/bakre handtag 89,0 107,0 1.049 x 238 x 214 mm 4,5 kg

CH 55EB3(ST) Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Effekt: Cylindervolym: Max varvtal obelastad: Tomgångsvarvtal: Tankvolym (bränsle): Bränsleförbrukning: Svärdlängd / effektiv klipplängd: Svärdtyp: Klipphastighet: Tandavstånd: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffetksnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62020203 4966376183166 1,0 Hk (0,74 kW) 21,1 cm3 11.000 /min 3.000 /min 350 ml 554 g/kWh 550 mm / 467 mm Dubbelt skär 3.752 klipp /min 35 mm 8,0/9,7 främre/bakre handtag 85,0 103,0 972 x 238 x 214 mm 4,6 kg


216

HÄCKSAX

Häcksax CH 66EB3(ST) > Välbalanserad och lätt häcksax med kraftigt växelhus och skär > "S-Start" för 30-50% lättare start > "QuickTwist" handtag ställbart i 5 positioner, 0°, 45°, 90° höger- och vänsterläge > Vibrationsdämpare > Skärskydd och skydd för skärspetsen > SRS för lägre ljudnivå > Primerpump Användningsområde: > Beskäring och trimning av häckar och buskar

Häcksax 21,1 cm3 CH 66EB3(ST) Levereras med svärdskydd

Häcksax CH 78EC3(ST) > Välbalanserad och lätt häcksax med kraftigt växelhus och skär > "S-Start" för 30-50% lättare start > "QuickTwist" handtag ställbart i 5 positioner, 0°, 45°, 90° höger- och vänsterläge > Vibrationsdämpare > Skärskydd och skydd för skärspetsen > SRS för lägre ljudnivå > Primerpump Användningsområde: > Beskäring och trimning av häckar och buskar

Häcksax 23,9 cm3 CH 78EC3(ST) Levereras med svärdskydd

SPECIFIKATIONER CH 78EC3(ST)

CH 66EB3(ST) Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Effekt: Cylindervolym: Max varvtal obelastad: Tomgångsvarvtal: Tankvolym (bränsle): Bränsleförbrukning: Svärdlängd / effektiv klipplängd: Svärdtyp: Klipphastighet: Tandavstånd: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62020303 4966376183043 1,0 Hk (0,74 kW) 21,1 cm3 11.000 /min 3.000 /min 350 ml 554 g/kWh 660 mm / 571 mm Dubbelt skär 3.752 klipp /min 35 mm 8,8/11,1 främre/bakre handtag 81,0 99,0 1.086 x 234 x 225 mm 5,1 kg

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Effekt: Cylindervolym: Max varvtal obelastad: Tomgångsvarvtal: Tankvolym (bränsle): Svärdlängd / effektiv klipplängd: Svärdtyp: Klipphastighet: Tandavstånd: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62020403 4966376183241 1,1 Hk (0,81 kW) 23,9 cm3 11.000 /min 3.000 /min 350 ml 780 mm / 693 mm Dubbelt skär 3.752 klipp /min 35 mm 7,6/12,4 främre/bakre handtag 83,0 102,0 1.192 x 234 x 225 mm 5,4 kg


HÄCKSAX

217

Häcksax CH 78EC(SC) > Gummerat främre handtag med skydd mot grenar > "S-Start" för 30-50% lättare start > SRS för lägre ljudnivå > Primerpump Användningsområde: > Beskäring och trimning av häckar och buskar

Häcksax 23,9 cm3 CH 78EC(SC) Levereras med svärdskydd

Häcksax CH 105EC(C) > Häcksax med effektiv klipplängd på hela 1009 mm! > Gummerat främre handtag med skydd mot grenar > SRS för lägre ljudnivå > Primerpump > Uppsamlingsplåt medföljer Användningsområde: > Beskäring och trimning av häckar och buskar

Uppsamlingsplåt

Häcksax 23,9 cm3 CH 105EC(C)

Levereras med svärdskydd och uppsamlingsplåt

QUICK-TWIST

90° (Vänster)

45° (Vänster)

45° (Höger)

90° (Höger)

Det ställbara handtaget har en låsknapp för att stoppa på 0°, 45° och 90° både mot höger och vänster. Detta gör det enkelt att klippa vertikalt för både höger- och vänsterhänta användare.

SPECIFIKATIONER CH 105EC(C)

CH 78EC(SC) Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Effekt: Cylindervolym: Max varvtal obelastad: Tomgångsvarvtal: Tankvolym (bränsle): Svärdlängd / effektiv klipplängd: Svärdtyp: Klipphastighet: Tandavstånd: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62020601 4934528830701 1,1 Hk (0,81 kW) 23,9 cm3 10.000 /min 2.800 - 3.200 /min 350 ml 780 mm / 729 mm Enkelt skär 3.752 klipp /min 35 mm 4,7/6,4 främre/bakre handtag 93,9 104,0 1.129 x 271 x 214 mm 5,0 kg

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Effekt: Cylindervolym: Max varvtal obelastad: Tomgångsvarvtal: Tankvolym (bränsle): Svärdlängd / effektiv klipplängd: Svärdtyp: Klipphastighet: Tandavstånd: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62020702 4934528830336 1,1 Hk (0,81 kW) 23,9 cm3 10.000 /min 2.800 - 3.200 /min 350 ml 1.055 mm / 1.009 mm Enkelt skär 4.902 klipp /min 35 mm 6,8/5,6 främre/bakre handtag 96,7 104,0 1.356 x 271 x 228 mm 5,8 kg


218

STÅNGSAX

Stångsax CH 55EPA(S) > Stångsax med bra arbetsergonomi för beskäring av både höga och låga häckar > Steglöst ställbart klippaggregat för optimal arbetsställning > "S-Start" för 30-50% lättare start > Justerbart gummerat främre handtag > Primerpump > Sele Användningsområde: > Beskäring och trimning av häckar, höga och låga

Stångsax 21,1 cm3 CH 55EPA(S) Levereras med sele

Stångsax CH 55EPA(SM) > Stångsax med bra arbetsergonomi för beskäring av både höga och låga häckar > Steglöst ställbart klippaggregat för optimal arbetsställning > "S-Start" för 30-50% lättare start > Justerbart främre handtag med skyddsplåt > Skärskydd > Primerpump > Sele Användningsområde: > Beskäring och trimning av häckar, höga och låga

Stångsax 21,1 cm3 CH 55EPA(SM) Levereras med sele

SPECIFIKATIONER CH 55EPA(S) Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Effekt: Cylindervolym: Max varvtal obelastad: Tomgångsvarvtal: Tankvolym (bränsle): Bränsleförbrukning: Utväxling: Längd riggrör: Svärdlängd / effektiv längd: Svärdtyp: Klipphastighet: Klippaggregat justerbart: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62030101 4934528838035 0,8 Hk (0,63 kW) 21,1 cm3 11.000 /min 2.800 - 3.200 /min 430 ml 549 g/kWh 4,78:1 900 mm 550 mm / 480 mm Dubbelt skär 0,83 m/sek (7.000 /min) 90° ned / 45° upp 2,7/2,7 främre/bakre handtag 93,2 112,0 1.790 x 240 x 240 mm 5,4 kg

CH 55EPA(SM) Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Effekt: Cylindervolym: Max varvtal obelastad: Tomgångsvarvtal: Tankvolym (bränsle): Bränsleförbrukning: Utväxling: Längd riggrör: Svärdlängd / effektiv längd: Svärdtyp: Klipphastighet: Klippaggregat justerbart: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62030201 4934528838004 0,8 Hk (0,63 kW) 21,1 cm3 11.000 /min 2.800 - 3.200 /min 430 ml 549 g/kWh 4,78:1 600 mm 550 mm / 480 mm Dubbelt skär 0,83 m/sek (7.000 /min) 45° ned / 20° upp 3,5/7,9 främre/bakre handtag 96,5 112,0 1.480 x 230 x 305 mm 5,2 kg


STÅNGSAX

219

Stångsax CH 55EPC(S) > Stångsax med bra arbetsergonomi för beskäring av höga häckar > Steglöst ställbart klippaggregat för optimal arbetsställning > Justerbart gummerat främre handtag > "S-Start" för 30-50% lättare start > SRS för lägre ljudnivå > Primerpump > Sele Användningsområde: > Beskäring och trimning av höga häckar

Stångsax 26,9 cm3 CH 55EPC(S) Levereras med sele

Stångsax CH 55EPC(SM) > Stångsax med bra arbetsergonomi för beskäring av både höga och låga häckar > Steglöst ställbart klippaggregat för optimal arbetsställning > "S-Start" för 30-50% lättare start > SRS för lägre ljudnivå > Justerbart främre handtag med skyddsplåt > Skärskydd > Primerpump > Sele Användningsområde: > Beskäring och trimning av häckar, höga och låga

Stångsax 26,9 cm3 CH 55EPC(SM) Levereras med sele

SPECIFIKATIONER CH 55EPC(S) Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Effekt: Cylindervolym: Max varvtal obelastad: Tomgångsvarvtal: Tankvolym (bränsle): Bränsleförbrukning: Utväxling: Längd riggrör: Svärdlängd / effektiv längd: Svärdtyp: Klipphastighet: Klippaggregat justerbart: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62030301 4934528838011 1,2 Hk (0,92 kW) 26,9 cm3 11.000 /min 2.800 - 3.200 /min 670 ml 620 g/kWh 4,78:1 1.500 mm 550 mm / 480 mm Dubbelt skär 0,83 m/sek (7.000 /min) 90° ned / 45° upp 4,4/4,6 främre/bakre handtag 88,1 116,0 2.325 x 250 x 250 mm 6,2 kg

CH 55EPC(SM) Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Effekt: Cylindervolym: Max varvtal obelastad: Tomgångsvarvtal: Tankvolym (bränsle): Bränsleförbrukning: Utväxling: Längd riggrör: Svärdlängd / effektiv längd: Svärdtyp: Klipphastighet: Klippaggregat justerbart: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62030401 4934528838028 1,2 Hk (0,92 kW) 26,9 cm3 11.000 /min 2.800 - 3.200 /min 670 ml 620 g/kWh 4,78:1 600 mm 550 mm / 480 mm Dubbelt skär 0,83 m/sek (7.000 /min) 45° ned / 20° upp 4,4/4,6 främre/bakre handtag 88,1 116,0 1.480 x 240 x 250 mm 6,0 kg


220

MOTORSÅG

Motorsåg CS 33EB > Lätt och smidig motorsåg för arbete i trädgården > Miljömotor PureFire med låg bränsleförbrukning och låga emissioner > Uppfyller avgaskraven EPA2, EU Stage2 > Kedjespänning från sidan Användningsområde: > Enstaka fällning > Lättare kapning > Kvistning

Motorsåg 32,3 cm3 CS 33EB

Motorsåg CS 33EA(30S) > Kompakt motorsåg idealisk för arbete i trädgård, lättare kapning och enstaka fällning > Miljömotor PureFire med låg bränsleförbrukning och låga emissioner > Uppfyller avgaskraven EPA2, EU Stage2 > "S-Start" för 30 - 50% lättare start > Justerbar kedjesmörjning > Kedjespänning från sidan > Primerpump > Automatisk retur av choke Användningsområde: > Enstaka fällning > Lättare kapning > Kvistning

Motorsåg 32,3 cm3 CS 33EA(30S)

SPECIFIKATIONER CS 33EA(30S)

CS 33EB Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Effekt: Cylindervolym: Max varvtal obelastad: Kedjehastighet obelastad: Tomgångsvarvtal: Tankvolym (bränsle): Bränsleförbrukning: Tankvolym (olja): Handtag: Svärdlängd: Rekommenderad svärdlängd (min/max) Svärdtyp: Kedjesmörjning: Kedjedelning: Drivlänk tjocklek: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62010827 4966376177967 1,7 Hk (1,25 kW) 32,3 cm3 12.500 /min 23,8 m/sek 3.100 /min 350 ml 500 g/kWh 250 ml Standard 300 mm (12") 300 - 350 mm (12" - 14") Kedjehjul Automatisk 9,52 mm (3/8") 1,3 mm / 0,050" 8,5/8,0 främre/bakre handtag 92,0 110,0 389 x 226 x 280 mm 3,8 kg

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Effekt: Cylindervolym: Max varvtal obelastad Kedjehastighet obelastad: Tomgångsvarvtal: Tankvolym (bränsle): Bränsleförbrukning: Tankvolym (olja): Handtag: Svärdlängd: Rekommenderad svärdlängd (min/max): Svärdtyp: Kedjesmörjning: Kedjedelning: Drivlänk tjocklek: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62010825 4934528829637 1,6 Hk (1,20 kW) 32,3 cm3 12.000 /min 22,9 m/sek 3.000 /min 300 ml 575 g/kWh 190 ml Standard 300 mm (12") 300 - 350 mm (12" - 14") Kedjehjul Automatisk 9,52 mm (3/8") 1,3 mm / 0,050" 6,9/4,5 främre/bakre handtag 99,2 109,0 396 x 262 x 238 mm 4,2 kg


MOTORSÅG

221

Motorsåg CS 40EA(33SP) > Motorsågen för fritidsanvändare med höga krav > Miljömotor PureFire med låg bränsleförbrukning och låga emissioner > Uppfyller avgaskraven EPA2, EU Stage2 > "S-Start" för 30 - 50% lättare start > Justerbar kedjesmörjning > Kedjespänning från sidan > Primerpump > Automatisk retur av choke > Vinter- och sommardrift > Luftfilter av nylon Användningsområde: > Fällning > Kapning > Kvistning

Motorsåg 39,6 cm3 CS 40EA(33SP)

Motorsåg CS 33EL > Stark och lätt motorsåg med vikt/effekt förhållandet 1,9kg/kW > Robust vevhus av magnesium-aluminium > Dekompressionsventil - 70% lättare start > Justerbar kedjesmörjning > Turboluftrening > Automatisk retur av choke > Vinter- och sommardrift Användningsområde: > Fällning > Kvistning > Vedkapning

Motorsåg 43,0 cm3 CS 33EL

SPECIFIKATIONER CS 33EL

CS 40EA(33SP) Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Effekt: Cylindervolym: Max varvtal obelastad: Kedjehastighet obelastad: Tomgångsvarvtal: Tankvolym (bränsle): Bränsleförbrukning: Tankvolym (olja): Handtag: Svärdlängd: Rekommenderad svärdlängd (min/max): Svärdtyp: Kedjesmörjning: Kedjedelning: Drivlänk tjocklek: Vibrationsnivå m/s3: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62010829 4966376182695 2,4 Hk (1,8 kW) 39,6 cm3 13.000 /min 23,1 m/sek 3.000 /min 380 ml 480 g/kWh 240 ml Standard 330 mm (13”) 330 - 380 mm (13” - 15”) Kedjehjul Automatisk 0,325” 1,3 mm / 0,050” 2,2/3,2 främre/bakre handtag 103,0 113,0 381 x 229 x 283 mm 4,4 kg

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Effekt: Cylindervolym: Max varvtal obelastad: Kedjehastighet obelastad: Tomgångsvarvtal: Tankvolym (bränsle): Tankvolym (olja): Handtag: Svärdlängd: Rekommenderad svärdlängd (min/max): Svärdtyp: Kedjesmörjning: Kedjedelning: Drivlänk tjocklek: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62010701 4934528828227 2,8 Hk (2,09 kW) 43,0 cm3 14.500 /min 22,9 m/sek 2.600 - 3.000 /min 400 ml 245 ml Standard 330 mm (13") 330 - 380 mm (13" - 15") Kedjehjul Automatisk 0,325" 1,3 mm / 0,050" 8,0/8,6 främre/bakre handtag 100,3 108,0 379 x 239 x 269 mm 4,0 kg


222

MOTORSÅG (TOPPHANDTAG)

Motorsåg CS 25EC(S) > Motorsåg med topphandtag anpassad för trädbeskärning. > Avsedd för arborister > Repögla i bakre motorkroppen > "S-Start" för 30 - 50% lättare start > Justerbar kedjesmörjning > Kedjespänning från sidan > Primerpump > Automatisk retur av choke > Tumstöd Användningsområde: > Beskäring av träd > Trädvårdsarbete

Motorsåg 28,5 cm3 CS 25EC(S)

Motorsåg CS 33ET(30S) > Motorsåg med topphandtag anpassad för trädbeskärning. > Avsedd för arborister > Repögla i bakre motorkroppen > Miljömotor PureFire med låg bränsleförbrukning och låga emissioner > "S-Start" för 30 - 50% lättare start > Justerbar kedjesmörjning > Kedjespänning från sidan > Primerpump > Automatisk retur av choke > Tumstöd Användningsområde: > Beskäring av träd > Trädvårdsarbete

Motorsåg 32,3 cm3 CS 33ET(30S)

SPECIFIKATIONER CS 25EC(S) Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Effekt: Cylindervolym: Max varvtal obelastad: Kedjehastighet obelastad: Tomgångsvarvtal: Tankvolym (bränsle): Tankvolym (olja): Handtag: Svärdlängd: Rekommenderad svärdlängd (min/max): Svärdtyp: Kedjesmörjning: Kedjedelning: Drivlänk tjocklek: Vibrationsnivå m/s*: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62010001 4934528820047 1,4 Hk (1,00 kW) 28,5 cm3 11.500 /min 21,9 m/sek 2.800 /min 250 ml 180 ml Topphandtag 250 mm (10") 250 - 300 mm (10" - 12") Kedjehjul Automatisk 9,52 mm (3/8") 1,27 mm / 0,050" 6,48/7,43 främre/bakre handtag 96,6 105,0 268 x 235 x 220 mm 2,9 kg

CS 33ET(30S) Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Effekt: Cylindervolym: Max varvtal obelastad: Kedjehastighet obelastad: Tomgångsvarvtal: Tankvolym (bränsle): Bränsleförbrukning: Tankvolym (olja): Handtag: Svärdlängd: Rekommenderad svärdlängd (min/max): Svärdtyp: Kedjesmörjning: Kedjedelning: Drivlänk tjocklek: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62010425 4934528829538 1,6 Hk (1,20 kW) 32,3 cm3 12.000 /min 22,9 m/sek 3.000 /min 300 ml 575 g/kWh 190 ml Topphandtag 300 mm (12") 300 - 350 mm (12" - 14") Kedjehjul Automatisk 9,52 mm (3/8") 1,3 mm / 0,050" 4,0/6,0 främre/bakre handtag 97,7 111,0 278 x 264 x 220 mm 4,1 kg


STÅNGSÅG

223

Stångsåg CS 25EPB(S) > En säker och effektiv såg för beskäring och underkvistning från marken eller skylift > Mycket lång räckvidd tack vare möjligheten med förlängare CS-EX/CS-EXB > "S-Start" för 30 - 50% lättare start > Primerpump > SRS för lägre ljudnivå > Justerbart vibrationsdämpat främre handtag > Sågdelen försedd med oljetank och justerbar automatisk kedjesmörjning > Sele Användningsområde: > Beskäring och underkvistning från mark eller skylift

Stångsåg 26,9 cm CS 25EPB(S)

3

Levereras med sele

TILLBEHÖR STÅNGSÅG Förlängare CS-EX (600 mm) / CS-EXB (900 mm)

CS-EX (600 mm) Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Riggrör diameter: Vikt:

62012001 4934528723034 Ø24 mm 0,6 kg

CS-EXB (900 mm) Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Riggrör diameter: Vikt: > Splines axel

SPECIFIKATIONER CS 25EPB(S) Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Effekt: Cylindervolym: Max varvtal obelastad: Kedjehastighet obelastad: Tomgångsvarvtal: Tankvolym (bränsle): Bränsleförbrukning: Tankvolym (olja): Svärdlängd: Svärdtyp: Kedjedelning: Drivlänk tjocklek: Riggrör dimension (D x L): Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62010901 4934528823024 1,2 Hk (0,92 kW) 26,9 cm3 11.000 /min 21,9 m/sek 2.800 - 3.200 /min 670 ml 620 g/kWh 160 ml 250 mm (10") Kedjehjul 9,52 mm (3/8") 1,1 mm / 0,04" Ø24 x 1.800 mm 2,4/4,5 främre/bakre handtag 89,0 116,0 2.100 x 250 x 250 mm 4,8 kg

62012002 4934528723041 Ø24 mm 0,9 kg


224

TILLBEHÖR MOTORSÅG / STÅNGSÅG

SÅGKEDJOR Alla Hitachi sågkedjor är tillverkade av special stållegering som ger kedjan ökad seghet och motståndskraft mot mekanisk nötning. Alla skär på Hitachi sågkedjor är hårdförkromade. Denna typ av plätering bibehåller skäreggens skärpa överlägset andra pläteringar. Varje Hitachi sågkedja är eggslipad efter montering för att få en vass kedja vid leverans. Hitachi sågkedjor är injicerade med en hypoid olja vid nitarnas lagring för att minska lager slitage vid "inkörning" av kedjan.

SÅGKEDJOR Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Svärdlängd:

Kedjedelning:

Drivlänks tjocklek:

Antal drivlänkar:

Passar till:

62991060 66781120 66781122 66781124 66781126

7034354730422 8717574021301 8717574021318 8717574021325 8717574021332

250 mm (10") 250 mm (10") 300 mm (12") 350 mm (14") 400 mm (16")

9,52 mm (3/8") LP 9,52 mm (3/8") LP 9,52 mm (3/8") LP 9,52 mm (3/8") LP 9,52 mm (3/8") LP

1,1 mm (0,043") 1,3 mm (0,050") 1,3 mm (0,050") 1,3 mm (0,050") 1,3 mm (0,050")

40 40 45 52 57

CS25EPB, CG-PS, CG-PSB CS25EC(S) CS30EG/EC, CS33EA/EB/ET CS35EG, CS33EA/EB/ET CS33EB

66781133 66781135 66781136 66781138

8717574021349 8717574021356 8717574021363 8717574021370

330 mm (13") 380 mm (15") 400 mm (16") 450 mm (18")

0,325" NK 0,325" NK 0,325" NK 0,325" NK

1,3 mm (0,050") 1,3 mm (0,050") 1,3 mm (0,050") 1,3 mm (0,050")

56 64 66 72

CS33EL CS38EK/EL CS40EK/EL CS45EK/EL

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Längd:

Kedjedelning:

Drivlänks tjocklek:

66781192 66781193

30 m 30 m

9,52 mm (3/8") LP 0,325" NK

1,3 mm (0,050") 1,3 mm (0,050")

SÅGKEDJA PÅ RULLE 8717574021455 8717574021462

Antal drivlänkar: 1 632 1 848

SÅGSVÄRD PAKET (SVÄRD + KEDJA) Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Svärdtyp:

Svärdlängd:

Kedjedelning:

Drivlänks tjocklek:

Antal drivlänkar:

Passar till:

66781232 66781234

8717574021387 8717574021394

Kedjehjul Kedjehjul

300 mm (12") 350 mm (14")

9,52 mm (3/8") LP 9,52 mm (3/8") LP

1,3 mm (0,050") 1,3 mm (0,050")

45 52

CS30EG/EC/EH/EJ CS35EG/EH/EJ

66781243 66781245 66781246 66781248

8717574021417 8717574021424 8717574021431 8717574021448

Kedjehjul Kedjehjul Kedjehjul Kedjehjul

330 mm (13") 380 mm (15") 400 mm (16") 450 mm (18")

0,325" NK 0,325" NK 0,325" NK 0,325" NK

1,3 mm (0,050") 1,3 mm (0,050") 1,3 mm (0,050") 1,3 mm (0,050")

56 64 66 72

CS33EL CS38EK/EL CS40EK/EL CS45EL

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Svärdtyp:

Svärdlängd:

Kedjedelning:

Drivlänks tjocklek:

Passar till:

62991005 62991010

Kedjehjul Kedjehjul

250 mm (10") 250 mm (10")

9,52 mm (3/8") LP 9,52 mm (3/8") LP

1,1 mm (0,043") 1,3 mm (0,050")

CS25EPB, CG-PS, CG-PSB CS25EC(S)

SÅGSVÄRD (OREGON)

7034354730316 7034354730323

MOTORSÅGSVÄSKA > Funktionell motorsågsväska med flera förvaringsfack för verktyg och tillbehör > Handtag och axelrem Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Material:

För svärdlängd:

Passar till:

62000001

Nylon

250 - 450 mm (10" - 18")

Alla motorsågar

7034354618577


BLÅSAGGREGAT

225

Blåsaggregat RB 24EAP > Kraftfull och lätt blås med bra blåskapacitet > Utrustad med miljömotor PureFire > Uppfyller avgaskraven EU Stage2 och EPA Phase2 > ”S-Start” för 30-50% lättare start > Primerpump Användningsområde: > Renblåsning av löv, grus, skräp och lätt snö > Lämplig för renhållning av mindre ytor såsom gångar, rabatter, buskar och uteplatser

Blåsaggregat 23,9 cm3 RB 24EAP

Blåsaggregat RB 24E > Handburet blåsaggregat med uppsamlingsfunktion > Miljömotor PureFire med låg bränsleförbrukning och låga emissioner > Uppfyller avgaskraven EU Stage2 och EPA Phase2 > Ställbart gasreglage > Lövkvarn > Primerpump

Användningsområde: > Renblåsning av löv, grus, skräp och lätt snö > Uppsamling av löv och skräp > Lämplig för renhållning av mindre ytor såsom gångar, rabatter, buskar och uteplatser

Blåsaggregat 23,9 cm3 RB 24E

TILLBEHÖR BLÅSAGGREGAT RB24E Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Produkttyp:

Benämning:

Passar till:

62992711 62990023

4934528318216 4966375711384

Uppsamlingsset Uppsamlingssäck

RB-HVA

RB 24E RB 24E

SPECIFIKATIONER RB 24EAP Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Effekt: Cylindervolym: Max varvtal obelastad: Tomgångsvarvtal: Tankvolym (bränsle): Luftvolym: Blåshastighet: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62060104 4966376189465 1,2 Hk (0,89 kW) 23,9 cm3 7.000 /min 2.800 - 3.200 /min 520 ml 12,5 m3 /min 76,0 m/sek 12,0 87,0 109,0 354 x 205 x 335 mm 3,9 kg

RB 24E Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Effekt: Cylindervolym: Max varvtal obelastad: Tomgångsvarvtal: Tankvolym (bränsle): Bränsleförbrukning: Luftvolym: Blåshastighet: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62060103 4934528418787 1,1 Hk (0,84 kW) 23,9 cm3 7.000 /min 2.600 - 3.000 /min 600 ml 488 g/kWh 10,3 m3 /min 48,6 m/sek 11,2 81,0 104,0 365 x 269 x 360 mm 4,6 kg


226

BLÅSAGGREGAT

Blåsaggregat RB 100EF > Ryggburet blåsaggregat i kompakt format med vadderad ryggplatta > Ställbart gasreglage > Delbart blåsrör för optimal längd > Runt böjt slutrör > Primerpump

Användningsområde: > Renblåsning av löv, grus, skräp och lätt snö > Lämplig för renhållning av större ytor som parker, parkeringsplatser och sportarenor

Blåsaggregat 43,1 cm3 RB 100EF

Blåseaggregat RB 65EF > Kraftfullt ryggburet blåsaggregat med vadderad ryggplatta och midjebälte > Miljömotor PureFire med låg bränsleförbrukning och låga emissioner > Uppfyller avgaskraven EPA Phase2, EU Stage2 > Hög blåshastighet och hög luftvolym > Ställbart gasreglage > Primerpump

Användningsområde: > Renblåsning av löv, grus, skräp och lätt snö > Lämplig för renhållning av större ytor som parker, parkeringsplatser och sportarenor

Blåsaggregat 64,7 cm3 RB 65EF

SPECIFIKATIONER RB 65EF

RB 100EF Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Effekt: Cylindervolym: Max varvtal obelastad: Tomgångsvarvtal: Tankvolym (bränsle): Bränsleförbrukning: Luftvolym: Blåshastighet: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62070101 4934528813001 2,7 Hk (2,00 kW) 43,1 cm3 7.300 /min 2.300 - 2.700 /min 2.000 ml 580 g/kWh 10,2 m3 /min 74,1 m/sek 1,1 93,3 107,0 322 x 552 x 516 mm 9,5 kg

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Effekt: Cylindervolym: Max varvtal obelastad: Tomgångsvarvtal: Tankvolym (bränsle): Luftvolym: Blåshastighet: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62060105 4934528419104 4,08 Hk (3,0 kW) 64,7 cm3 7.000 /min 2.500 /min 2.000 ml 15,5 m3 /min 87,0 m/sek <1,2 97,0 105,0 350 x 480 x 490 mm 9,9 kg


VATTENPUMP

227

Vattenpump A 25EB(N) > Liten driftsäker centrifugalpump med pumphus i aluminium och pumphjul i gjutjärn > Lägre ljudnivå med SRS > Tryckslang och sugslang säljes separat Användningsområde: > Tömma dammar och bassänger > Tvätt av fordon > Bevattning av växtlighet > Vattna djur > Vatten till sommarstuga

Vattenpump 21,1 cm3 A 25EB(N)

SUGSLANG 1" Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Produkttyp:

Material:

Längd:

Dimension:

Används till:

Passar till:

62992000

7034354730965

Sugslang

PVC

Metervara

25,4 mm (1")

Vattenpump

A 25EB(N)

TRYCKSLANG 1" Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Produkttyp:

Material:

Längd:

Dimension:

Används till:

Passar till:

62992015

7034354730996

Tryckslang

Polyuretan (PU)

Metervara

25,4 mm (1")

Vattenpump

A 25EB(N)

BOTTENVENTIL Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Produkttyp:

Dimension:

Används till:

Passar till:

62992030

7034354731023

Bottenventil

25,4 mm (1")

Vattenpump

A 25EB(N)

SPECIFIKATIONER A 25EB(N) Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Effekt: Cylindervolym: Tankvolym (bränsle): Bränsleförbrukning: Max kapacitet: Max sughöjd: Max tryckhöjd: Anslutningsdiameter: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62090101 4934528816002 1,0 Hk (0,74 kW) 21,1 cm3 750 ml 554 g/kWh 120 l/min 8m 35 m 25,4 mm (1") 85,1 104,0 287 x 219 x 288 mm 5,1 kg


228

MOTORBORR

Motorborr DW 25EA(S) > En stark motorborr med kompakta mått för trä- och stålborrning samt isborrning > Lätt att packa på snöskoter eller i ryggsäck vid fiske > “S-Start" för 30 - 50% lättare start > Lägre ljudnivå med SRS > Avtagbart stödhandtag > Levereras utan chuck Användningsområde: > Borrning i trä och stål > Borrning i is upp till 130 mm

Motorborr 21,1 cm3 DW 25EA(S)

Motorborr DW 25EF(SKP) > En stark motorborr för trä- och stålborrning samt isborrning > Miljömotor PureFire med låg bränsleförbrukning och låga emissioner > "S-Start" för 30 - 50% lättare start > Lägre ljudnivå med SRS > Friktionsbroms för motoraxel > Avtagbart stödhandtag gör maskinen kompakt för transport i ryggsäck eller snöskoter > Levereras utan chuck Användningsområde: > Borrning i trä och stål > Borrning i is upp till 150 mm

Motorborr 26,9 cm3 DW 25EF(SKP)

SPECIFIKATIONER DW 25EF(SKP)

DW 25EA(S) Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Effekt: Cylindervolym: Max varvtal obelastad: Tomgångsvarvtal: Spindelhastighet: Tankvolym (bränsle): Bränsleförbrukning: Utväxling: Backfunktion: Verktygsfäste: Chuckkapacitet: Borrkapacitet i trä: Borrkapacitet i is: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62100101 4934528421589 1,0 Hk (0,74 kW) 21,1 cm3 10.000 /min 2.800 - 3.200 /min 390 /min 350 ml 410 g/kWh 20,5:1 Nej 1/2 - 20 UNF 13 mm 25 mm (1") 130 mm (5") 2,7/3,9 främre/bakre handtag 91,9 104,0 366 x 220 x 258 mm 4,0 kg

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Effekt: Cylindervolym: Max varvtal obelastad: Tomgångsvarvtal: Spindelhastighet: Tankvolym (bränsle): Bränsleförbrukning: Utväxling: Backfunktion: Verktygsfäste: Chuckkapacitet: Borrkapacitet i trä: Borrkapacitet i is: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62100203 4934528810284 1,3 Hk (0,95 kW) 26,9 cm3 11.000 /min 2.800 - 3.200 /min 330 /min 670 ml 563 g/kWh 24,3:1 Nej 1/2 - 20 UNF 13 mm 25 mm (1") 150 mm (6") 7,1/7,2 främre/bakre handtag 95,1 116,0 412 x 247 x 281 mm 5,1 kg


MOTORBORR

229

Motorborr DW 25EF(SRP) > En stark motorborr för trä- och stålborrning samt isborrning > Miljömotor PureFire med låg bränsleförbrukning och låga emissioner > “S-Start" för 30 - 50% lättare start > Lägre ljudnivå med SRS > Backväxel, höger - vänstergång > Avtagbart stödhandtag gör maskinen kompakt för transport i ryggsäck eller snöskoter > Levereras utan chuck Användningsområde: > Borrning i trä och stål > Borrning i is upp till 150 mm

Motorborr 26,9 cm3 DW 25EF(SRP)

Motorborr DW 25EG(SKPN) > En robust motorborr utvecklad för isfiske > Trä- och stålborrning samt isborrning > Miljömotor PureFire med låg bränsleförbrukning och låga emissioner > "S-Start" för 30 - 50% lättare start > Lägre ljudnivå med SRS > Friktionsbroms för motoraxel > Komfortabelt dubbelhandtag som även skyddar motorns vitala delar från slag > Levereras utan chuck Användningsområde: > Borrning i trä och stål > Borrning i is upp till 200 mm

Motorborr 26,9 cm3 DW 25EG(SKPN)

SPECIFIKATIONER DW 25EG(SKPN)

DW 25EF(SRP) Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Effekt: Cylindervolym: Max varvtal obelastad: Tomgångsvarvtal: Spindelhastighet: Tankvolym (bränsle): Bränsleförbrukning: Utväxling: Backfunktion: Verktygsfäste: Chuckkapacitet: Borrkapacitet i trä: Borrkapacitet i is: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62100303 4934528810291 1,3 Hk (0,95 kW) 26,9 cm3 11.000 /min 2.800 - 3.200 /min 406 /min (Back: 390 /min) 670 ml 563 g/kWh 19,7:1 (Back: 20,5:1) Ja 1/2 - 20 UNF 13 mm 25 mm (1") 150 mm (6") 7,1/7,2 främre/bakre handtag 95,1 116,0 433 x 247 x 281 mm 5,6 kg

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Effekt: Cylindervolym: Max varvtal obelastad: Tomgångsvarvtal: Spindelhastighet: Tankvolym (bränsle): Bränsleförbrukning: Utväxling: Backfunktion: Verktygsfäste: Chuckkapacitet: Borrkapacitet i trä: Borrkapacitet i is: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62100304 4934528810390 1,3 Hk (0,95 kW) 26,9 cm3 11.000 /min 2.800 - 3.200 /min 330 /min 670 ml 563 g/kWh 24,3:1 Nej 1/2 - 20 UNF 13 mm 25 mm (1") 200 mm (6") 7,1/7,2 vänster/höger handtag 95,1 116,0 285 x 373 x 334 mm 6,2 kg


230

MOTORBORR

Motorborr DA 200E(SP) > Motorborr för borrning i jord och is > Miljömotor PureFire med låg bränsleförbrukning och låga emissioner > "S-Start" för 30 - 50% lättare start > Lägre ljudnivå med SRS > Komfortabelt dubbelhandtag som även skyddar motorns vitala delar från slag > Levereras utan borrspiral Användningsområde: > Borrning i jord upp till 200 mm > Borrning i is upp till 250 mm

Motorborr 32,2 cm3 DA 200E(SP)

Motorborr DA 300E > En stark motorborr för borrning i jord upp till hela 300 mm > Tvåmans motorborr > Dubbelhandtag med säkerhetsreglage > Fällbara handtag för smidig transport och förvaring > Levereras utan borrspiral Användningsområde: > Borrning i jord upp till 300 mm

Motorborr 50,2 cm3 DA 300E

SPECIFIKATIONER DA 200E(SP) Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Effekt: Cylindervolym: Max varvtal obelastad: Tomgångsvarvtal: Spindelhastighet: Tankvolym (bränsle): Bränsleförbrukning: Utväxling: Backfunktion: Verktygsfäste: Borrkapacitet i jord: Borrkapacitet i is: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62080102 4934528818020 1,6 Hk (1,17 kW) 32,2 cm3 11.000 /min 2.500 - 2.900 /min 190 /min 700 ml 387 g/kWh 42,3:1 Nej 25,4 mm (1") 200 mm 250 mm 12,7/10,4 vänster/höger handtag 97,0 116,0 442 x 286 x 315 mm 7,9 kg

DA 300E Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Effekt: Cylindervolym: Max varvtal obelastad: Tomgångsvarvtal: Spindelhastighet: Tankvolym (bränsle): Bränsleförbrukning: Utväxling: Backfunktion: Verktygsfäste: Borrkapacitet i jord: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffektsnivå dB (A): Mått (L x B x H): Vikt:

62080201 4934528422555 2,1 Hk (1,54 kW) 50,2 cm3 6.500 /min 2.300 - 2.700 /min 165 /min 1.000 ml 573 g/kWh 33,0:1 Nej 25,4 mm (1") 300 mm 5,8/5,1 vänster/höger handtag 100,4 112,0 1.200 x 600 x 490 mm 17,0 kg


TILLBEHÖR MOTORBORR

231

SNABBCHUCK Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Chuckkapacitet:

Fäste:

66752063

8717472813893

1,5 - 13 mm

1/2" x 20 UNF

NYCKELCHUCK Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Chuckkapacitet:

Fäste:

66752058

8717472813848

1,5 - 13 mm

1/2" x 20 UNF

JORDBORR > Jordborr med kraftig konstruktion för håltagning i jord 55-300 mm. > Kan användas med förlängare 66714026 > Levereras komplett med borrspets och skär Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

66714001 66714002 66714003 66714004 66714005 66714006 66714007 66714008

8717574017892 8717574017908 8717574017915 8717574017922 8717574017939 8717574017946 8717574017953 8717574017960

HD-55 HD-80 HD-100 HD-120 HD-150 HD-200 HD-250 HD-300

Borrdimension: 55 mm 80 mm 100 mm 120 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Längd:

Passar till:

1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm

DA 200E(SP) / DA 300E DA 200E(SP) / DA 300E DA 200E(SP) / DA 300E DA 200E(SP) / DA 300E DA 200E(SP) / DA 300E DA 200E(SP) / DA 300E DA 200E(SP) / DA 300E DA 200E(SP) / DA 300E

BORRSPETS Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

66714021 66714022 66714023

8717574018059 8717574018066 8717574018073

Benämning: QC-25 QC-40 QC-60

Dimension: Ø55 mm Ø80 - 150 mm Ø200 - 300 mm

Används till: Jordborr Jordborr Jordborr

Passar till: HD-55 HD-80 / HD-100 / HD-120 / HD-150 HD-200 / HD-250 / HD-300


232

TILLBEHÖR MOTORBORR

JORDBORRFÖRLÄNGARE Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Total längd:

Effektiv längd:

Används till:

Passar till:

66714026

8717574018097

BF-500

600 mm

500 mm

Jordborr

Alla jordborrar

SKÄR Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Dimension:

Används till:

Passar till:

66714012 66714013 66714014 66714015 66714016 66714017 66714018

8717574017984 8717574017991 8717574018004 8717574018011 8717574018028 8717574018035 8717574018042

BC-55/80 BC-100 BC-120 BC-150 BC-200 BC-250 BC-300

Ø55-80 mm Ø100 mm Ø120 mm Ø150 mm Ø200 mm Ø250 mm Ø300 mm

Jordborr Jordborr Jordborr Jordborr Jordborr Jordborr Jordborr

HD-55/80 HD-100 HD-120 HD-150 HD-200 HD-250 HD-300

LÅSSPRINT (PAR) Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Total längd:

Sprint längd:

Används till:

66714025

8717574018080

Ø8 mm

52 mm

45 mm

Jordborr

Antal / förp.: 2

Passar till: Alla jordborr


TILLBEHÖR MOTORBORR

233

ISBORRADAPTER Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

62992520 62992530

Verktygsfäste:

Övergång till:

Passar till:

1/2" x 20 UNF 25,4 mm / 1"

22 mm 22 mm

DW25-Serien DA200E(SP)

ISBORR > > > >

Tandade skär för maximal avverkning Specialslipad centrumspets för säker centrering Förlängare som tillbehör Levereras komplett med skär och eggskydd Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Borrdimension:

Total längd:

Spriallängd:

Passar till:

62992545 62992550 62992555 62992560

7034354731146 7034354731153 7034354731160 7034354731177

Mora Mora Mora Mora

Ø130 mm Ø150 mm Ø200 mm Ø250 mm

1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm

800 mm 800 mm 700 mm 700 mm

DW25-Serien / DA200E(SP) DW25-Serien / DA200E(SP) DW25-Serien / DA200E(SP) DW25-Serien / DA200E(SP)

CENTRUMSPETS Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Passar till:

62992605

7034354731269

Mora

Alla isborrar

ISBORRFÖRLÄNGARE Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Längd:

Används till:

Passar till:

62992535

7034354731122

Mora

275 mm

Isborr

Alla isborrar

Antal / förp.:

Passar till:

SKÄR > Levereras med skruv Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Dimension:

62992565 62992570 62992575 62992580

7034354731184 7034354731191 7034354731207 7034354731214

Mora Mora Mora Mora

130 mm 150 mm 200 mm 250 mm

2 2 2 2

130 mm Isborr 150 mm Isborr 200 mm Isborr 250 mm Isborr

EGGSKYDD Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Dimension:

Passar till:

62992585 62992590 62992595 62992600

7034354731221 7034354731238 7034354731245 7034354731252

Mora Mora Mora Mora

130 mm 150 mm 200 mm 250 mm

130 mm Isborr 150 mm Isborr 200 mm Isborr 250 mm Isborr

RESERVSKRUV Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Används till:

62992540

7034354731139

Mora

Isborrspiral


234

SMÖRJMEDEL

SÅGKEDJEOLJA > Smörjer och motverkar överhettning av sågkedjan > Mycket god vidhäftning Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Volym:

66714814 66714815

8717574021677 8717574021684

1 liter 5 liter

SÅGKEDJEOLJA (BIO) > Biologiskt nedbrytbar sågkedjeolja > Smörjer och motverkar överhettning av sågkedjan > Mycket god vidhäftning Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Volym:

66714816 66714817

8717574017878 8717574017885

1 liter 5 liter

Praktisk hällpip inbyggd i 1 liters flaska

DELSYNTETISKT 2-TAKTS OLJA > > > >

Delsyntetisk olja för luftkylda 2-takts motorer för utmärkt prestanda och motorskydd Minimerar avgasrök Förhindrar igensättning av avgassystem Levereras i flaskor 100 ml och 1 liter

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Volym:

66714811 66714813

8717574017854 8717574023640

100 ml 1 liter

DELSYNTETISK MOTOROLJA 4-TAKT > Delsyntetisk 10W-40 motorolja med mycket goda smörjegenskaper > Inbyggd praktisk hällpip Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Volym:

66714818

8717574021691

1 liter


PÅFYLLNINGSSYSTEM

HÄLLPIP MED ÖVERFYLLNINGSSKYDD Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Färg:

Används till:

Passar till:

66714826 66714827

8717574019391 8717574019407

Svart Grön

Bensin Olja

Bensindunk / Kombidunk Bensindunk / Kombidunk

BENSINDUNK > UN/BAM och TÜV godkänd > Levereras med standard hällpip Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Material:

Volym:

66714821

8717574019377

HDPE (High Denity Polyethelene)

5 liter

KOMBIDUNK > Kombidunk med dubbla behållare för bensin och sågkedjeolja > UN/BAM och TÜV godkänd > Levereras med standard hällpip Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Material:

Volym:

66714822

8717574019384

HDPE (High Denity Polyethelene)

5 liter / 3 liter

235


236

SKYDDSUTRUSTNING

HITACHI SKYDDSUTRUSTNING Säkerhet i fokus Hitachi sågskyddskläder är utvecklade för personer inom skogsbruk och grönyteskötsel. Stor vikt har lagts på att få lätta, komfortabla och funktionella kläder. Alla kläder uppfyller gällande Europeiska standarder.

Er säkerhet - vår prioritet! Hitachi sågskyddskläder består av 9-lagers sågskydd med goda andnings egenskaper. När kedjan tränger igenom ytterlagret trasas fibertrådarna i sågskyddet sönder, de transporteras med kedjan in i kedjedrevet och stoppar upp sågen. Risken för personskador reduceras avsevärt. Sågskyddskläderna uppfyller den gällande Europeiska standarden EN 381. Dom olika nivåerna av skyddsklass är angiven i pictogram tillsammans med standard EN 381. Användaranpassat sortiment De välutrustade testlaboratorierna erbjuder Hitachi möjligheten att finna lösningar på specifika krav ställt av motorsågs användare.

Fram

Kläderna testas i praktiken utifrån kriterier såsom ergonomi, kvalitet, slitstyrka och komfort. Resultaten ligger till grund för utvecklingen av kläder för att få en optimal balans mellan skydd, säkerhet och komfort.Hitachi sågskyddskläder är tillverkade av bävernylon bestående av 49% bomull och 51% polyester. Ytterlagret är slitstarkt och vattentätt. Underhåll Kläderna är lätta, komfortabla och enkla att underhålla. Yttermaterialet är slitstarkt, vattentätt och smuts avvisande. Alla skyddskläder från Hitachi kan maskintvättas upp till 60°, men bör inte torktumlas.

Bak

Hitachi sågskyddskläder har sågskydd av Typ-A, se bild. Typ-A erbjuder sågskydd fram i 180° plus 5 cm på insidan på höger ben samt 5 cm på utsidan på vänster ben. Sågskyddet börjar 5 cm upp på benen och fortsätter till minst 20 cm över grenen. Storlek: S M L Xl XXL XXXL

Storlek: 46 - 48 50 - 52 54 - 56 58 - 60 62 - 64 66 - 68

Längd (A): 164 - 182 164 - 182 170 - 188 170 - 188 176 - 194 176 - 194

Bröstomfång (B): 88 - 96 96 - 104 104 - 112 112 - 120 120 - 128 128 - 139

Midjeomfång (C): 76 - 84 84 - 92 92 - 100 100 - 108 108 - 116 116 - 124

Säkerhets notering: Det finns inga skyddskläder som ger ett 100% skydd, därför är det viktigt med rätt utbildning och rätt arbetsmetod.

B

C

A


SKYDDSUTRUSTNING

JACKA MED SÅGSKYDD > > > > > > > > >

Komfortabel jacka med resår på båda sidorna om ryggen för smidig rörlighet 9-lagers sågskydd Skydd för axlar och armar Vattentätt yttermaterial Ventilation vid ryggen och under armar Fluorescerande överdel för god synbarhet Utrustad med fyra praktiska fickor, framsidan, bröstet och armen Uppfyller EN 381-11, Typ-A EJ LAGERVARA Finns i storlek S - XXXL

Class 0

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Skyddsklass:

Storlek:

Material:

Färg:

66713632 66713633 66713634 66713635 66713636 66713637

8717574022315 8717574022322 8717574022339 8717574022346 8717574022353 8717574022360

0^ = 16 m/sek 0^ = 16 m/sek 0^ = 16 m/sek 0^ = 16 m/sek 0^ = 16 m/sek 0^ = 16 m/sek

S M L XL XXL XXXL

Polyester/bomull Polyester/bomull Polyester/bomull Polyester/bomull Polyester/bomull Polyester/bomull

Orange/grön/svart Orange/grön/svart Orange/grön/svart Orange/grön/svart Orange/grön/svart Orange/grön/svart

JACKA UTAN SÅGSKYDD > Komfortabel jacka med resår på båda sidorna om ryggen för smidig rörlighet > Vattentätt yttermaterial > Ventilation vid ryggen och under armar > Fluorescerande överdel för god synbarhet > Utrustad med fyra praktiska fickor, framsidan, bröstet och armen EJ > Finns i storlek S - XXXL

LAGERVARA

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Storlek:

Material:

Färg:

66713642 66713643 66713644 66713645 66713646 66713647

8717574022377 8717574022384 8717574022339 8717574022346 8717574022353 8717574022360

S M L XL XXL XXXL

Polyester/bomull Polyester/bomull Polyester/bomull Polyester/bomull Polyester/bomull Polyester/bomull

Orange/grön/svart Orange/grön/svart Orange/grön/svart Orange/grön/svart Orange/grön/svart Orange/grön/svart

237


238

SKYDDSUTRUSTNING

MIDJEBYXA MED SÅGSKYDD > > > > > > >

Komfortabel midjebyxa med förhöjd rygg i vattentätt yttermaterial 9-lagers sågskydd Utrustad med 2 snedfickor, en benficka och överlocksbakficka Fästknappar för hängslen Fluorescerande detaljer Uppfyller EN 381-5 och 340:2003, Typ-A Finns i storlek S - XXXL

EJ LAGERVARA

Class 1

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Skyddsklass:

Storlek:

Material:

Färg:

66713602 66713603 66713604 66713605 66713606 66713607

8717574022186 8717574022193 8717574022209 8717574022216 8717574022223 8717574022230

1^ = 20 m/sek 1^ = 20 m/sek 1^ = 20 m/sek 1^ = 20 m/sek 1^ = 20 m/sek 1^ = 20 m/sek

S M L XL XXL XXXL

Polyamid/elastan Polyamid/elastan Polyamid/elastan Polyamid/elastan Polyamid/elastan Polyamid/elastan

Orange/grön/svart Orange/grön/svart Orange/grön/svart Orange/grön/svart Orange/grön/svart Orange/grön/svart

HÄNGSELBYXA MED SÅGSKYDD > > > > > > >

Komfortabel hängselbyxa med bröstficka och förhöjd rygg i vattentätt yttermaterial 9-lagers sågskydd Justerbara hängslen och resår i midja Utrustad med 2 snedfickor, en benficka och överlocksbakficka Fluorescerande detaljer Uppfyller EN 381-5 och 340:2003, Typ-A Finns i storlek S - XXXL

EJ LAGERVARA

Class 1

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Skyddsklass:

Storlek:

Material:

Färg:

66713612 66713613 66713614 66713615 66713616 66713617

8717574022247 8717574022254 8717574022261 8717574022278 8717574022285 8717574022292

1^ = 20 m/sek 1^ = 20 m/sek 1^ = 20 m/sek 1^ = 20 m/sek 1^ = 20 m/sek 1^ = 20 m/sek

S M L XL XXL XXXL

Polyamid/elastan Polyamid/elastan Polyamid/elastan Polyamid/elastan Polyamid/elastan Polyamid/elastan

Orange/grön/svart Orange/grön/svart Orange/grön/svart Orange/grön/svart Orange/grön/svart Orange/grön/svart

BYXHOLKAR MED SÅGSKYDD > > > > > > >

Byxholkar med sågskydd för användning utanpå vanlig byxa 9-lagers sågskydd Vattentätt yttermaterial Resårband med clips vid ryggen Framficka med överlock Blixtlås på insidan av benen Uppfyller EN 381-5, Typ-A

EJ LAGERVARA

Class 1

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Skyddsklass:

Storlek:

Material:

Färg:

66713621

8717574022308

1^ = 20 m/sek

One size

Polyamid/elastan

Orange/grön/svart


SKYDDSUTRUSTNING

239

SKYDDSKÄNGA I LÄDER > > > > > > > > >

En lätt och bekväm känga i mjukt vattenavstötande läder Stötabsorberande hälklack (20 Joule) Extra skydd för hälen, 9-10 mm Gummiförstärkt tåhätta Stålhätta (200 Joule) Halksäker sula Kemikalie resistent Uppfyller EN ISO 17249:2004 och EN 381, klass 2 Finns i storlek 39-48

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

66714039 66714040 66714041 66714042 66714043 66714044 66714045 66714046 66714047 66714048

8717574019254 8717574019261 8717574019278 8717574019285 8717574019292 8717574019308 8717574019315 8717574019322 8717574019339 8717574019346

Cofra Cofra Cofra Cofra Cofra Cofra Cofra Cofra Cofra Cofra

Storlek:

Material

Färg:

39 (UK 6) 40 (UK 6,5) 41 (UK 7) 42 (UK 8) 43 (UK 9) 44 (UK 10) 45 (UK 10,5) 46 (UK 11) 47 (UK 12) 48 (UK 13)

Läder Läder Läder Läder Läder Läder Läder Läder Läder Läder

Svart/grön Svart/grön Svart/grön Svart/grön Svart/grön Svart/grön Svart/grön Svart/grön Svart/grön Svart/grön

Storlek:

Material

Färg:

37 (UK 4) 38 (UK 5) 39 (UK 6) 40 (UK 6,5) 41 (UK 7) 42 (UK 8) 43 (UK 9) 44 (UK 10) 45 (UK 10,5) 46 (UK 11) 47 (UK 12) 48 (UK 13) 49 (UK 14) 50 (UK 14,5)

Gummi Gummi Gummi Gummi Gummi Gummi Gummi Gummi Gummi Gummi Gummi Gummi Gummi Gummi

Orange/svart Orange/svart Orange/svart Orange/svart Orange/svart Orange/svart Orange/svart Orange/svart Orange/svart Orange/svart Orange/svart Orange/svart Orange/svart Orange/svart

SKYDDSSTÖVEL > > > > > > > > > >

Stadig och bekväm sågskyddsstövel med halksäker sula Häl- och ankelskydd Stålhätta (200 Joule) Reflexband på stövelskaft Stötabsorberande hälklack (20 Joule) Grovmönstrad sula förberedd för dubbar Stålinlägg vid hålfot Kemikalie resistent Uppfyller EN ISO 20345.SB.E och EN ISO 17249:2004, klass 2 Finns i storlek 37-50

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

66713537 66713538 66713539 66713540 66713541 66713542 66713543 66713544 66713545 66713546 66713547 66713548 66713549 66713550

8717574018615 8717574018639 8717574018653 8717574018677 8717574018691 8717574018714 8717574018738 8717574018752 8717574018783 8717574018790 8717574018813 8717574018837 8717574018851 8717574018875

Dunlop Dunlop Dunlop Dunlop Dunlop Dunlop Dunlop Dunlop Dunlop Dunlop Dunlop Dunlop Dunlop Dunlop


240

SKYDDSUTRUSTNING

SKOGSHJÄLM MED NÄTVISIR > > > > > > > >

Skoshjälm i slimmad design och hög finish. Tillverkad i ABS-plast Hjälminredet är vändbart 180° och av 4-punkts modell Utrustad med ventilationshål på båda sidor över stor yta för bibehållen hållfasthet UV indikator som visar när det är dags att byta ut hjälmen Visir av stål med matt yta och flip-up funktion Kort skärm för bättre sikt Uppvikbara hörselkåpor med mjuka tätningsringar och hörselskydd SNR 28 Uppfyller EN 397 (hjälmskydd), EN 1731 (visir), EN 352-3 (hörselkåpor)

EJ LAGERVARA

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Storlek:

Material:

Färg:

66713511

8717574025842

One size

ABS plast

Orange/svart

RÖJVISIR MED STÅLNÄT > Röjvisir med hörselkåpor och visir med inbyggt pannskydd. Visiret ger ett mycket gott skydd för ansiktet mot stänk tack vare sin utformning > Utrustad med skärm mot solljus och regn > Visir av stål med matt yta och flip-up funktion > Hörselkåpor med mjuka tätningsringar och hörselskydd SNR 28 > Uppfyller EN 1731 (visir), EN 352-3 (hörselkåpor)

EJ LAGERVARA

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Storlek:

Material:

Färg:

66713512

8717574025859

One size

ABS/metall

Orange/svart

VISIR MED HÖRSELSKYDD > Röjvisir med många inställnings möjligheter för bästa passform > Uppfällbart visir av polykarbonat > Hörselkåpor med mjuka tätningsringar > Vadderad huvudbygel > Uppfyller EN 352-1 (hörselkåpor), EN 166 (visir) Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Storlek:

Material:

Färg:

62990024

7034354617389

One size

Plast/PVC/plexiglas

Svart


SKYDDSUTRUSTNING

ARBETSHANDSKE > > > >

Slitstarka och komfortabla arbetshandskar av mjukt oxskinn Starka sömmar och bra grepp Kardborrelåsning vid handleden Vattenavstötande konstruktion Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Material:

Storlek:

Färg:

62999602

7034354620198

RG-01

Nylon/Oxskinn

One size

Svart/Vit

SKYDDSGLASÖGON SPORT > > > > >

Skyddsglasögon i modern och sportig design Glaset är extremt tåligt mot repor och har en imfri insida Skalmarna är justerbara i höjd- och längsled Enkelt glasbyte Uppfyller EN 166

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning

Storlek:

Färg:

66713502 66713503 66713504

8717574017809 8717574017816 8717574017823

Uvex Uvex Uvex

One size One size One size

Svart/klart glas Svart/mörkt glas Svart/gult glas

SKYDDSGLASÖGON SPORT SET > > > > > >

Skyddsglasögon i modern och sportig design Glaset är extremt tåligt mot repor och har en imfri insida Skalmarna justerbara i höjd- och längsled Levereras i fodral med bälteshållare och tre olika glas Enkelt glasbyte Uppfyller EN 166

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Storlek:

Färg:

66713505

8717574017830

Uvex

One size

Svart/mörkt, gult och klart glas

SKYDDSGLASÖGON BASIC > > > > > >

Skyddsglasögon med flexibla skalmar Kan användas över de flesta glasögon Skalmarna justerbara i längsled Imfritt glas Ventilerade sidor Uppfyller EN 166

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Storlek:

Färg:

66713501

8717574017793

Uvex

One size

Klart glas

SKYDDSGLASÖGON GOGGLES > > > > >

Skyddsglasögon av goggles modell med hög komfort och god ventilation Glaset är extremt tåligt mot repor och har en imfri insida Fullt sidoskydd Kan användas över de flesta glasögon Uppfyller EN 166

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Storlek:

Färg:

66713506

8717574017847

Uvex

One size

Svart/grå/klart glas

241


242

SKYDDSUTRUSTNING

SKYDDSPAKET FÖR MOTORSÅG Skogshjälm med hörselkåpor > Vadderad hjälminredning för bra komfort > Hörselkåpor med bra ljuddämpning och mjuka tätningsringar > Enkel justering av hörselkåpor och visir Arbetshandske > Slitstarka och komfortabla arbetshandskar av mjukt oxskinn > Starka sömmar och bra grepp > Vattenavstötande konstruktion Sågskyddsbyxa > Bekväma sågbyxor i slitstarkt stretchmaterial > Nylonfiberförstärkta slitytor > Godkänd sågskyddsklass 1 (20 m/s), EN 352-1 och EN 166 Skyddsglasögon > Reptåligt glas med imfri insida > Skalmar justerbara i höjd- och längsled > Individuell justering av glas Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Storlek:

Skyddspaket består av:

62999604

7034354620679

One size

Skogshjälm med hörselkåpor, arbetshandskar, sågskyddsbyxa och skyddsglasögon

Class 1


NIKO ELVERKTYG


244

FOGPISTOL

Fogpistol FP 310 > Välbalanserad och användarvänlig fogpistol med hög kapacitet och lång driftstid > För användning med 310 ml. patroner > Greppvänligt handtag med en tillgänglig brytare > Utrustad med reverseringsmekanism som förhindrar efterdropp > Separat steglös hastighetskontroll för optimalt resultat > Tryckkraft på hela 500 kg > Autostopp vid tömd patron > Ca. 45 patroner pr. laddning

Se info sid 41

Fogpistol 10,8V FP 310 10.8V

1.5 Ah (60 min)

Levereras med 2 st 1,5 Ah Li-ion batterier, laddare, 230 mm aluminiumrör och förvaringsväska

Användningsområde: > Alla typer av fogning och limning inom industri, bygg och anläggning (akryl, silikon lim etc.) > Typiska användare: plattsättare, bygg- och anläggare, snickare, glasmästare, båt- och karosseribyggare, VVS-montörer etc

Fogpistol FP 600 > Välbalanserad och användarvänlig fogpistol med hög kapacitet och lång driftstid > För användning med 600 ml. påsar > Greppvänligt handtag med en tillgänglig brytare > Utrustad med reverseringsmekanism som förhindrar efterdropp > Separat steglös hastighetskontroll för optimalt resultat > Tryckkraft på hela 500 kg > Autostopp när påsen är slut > Ca. 30 påsar pr. laddning

Se info sid 41

Fogpistol 10,8V FP 600 10.8V

1.5 Ah (60 min)

Levereras med 2 st 1,5 Ah Li-ion batterier, laddare, 230 mm och 400 mm aluminiumrör och förvaringsväska

Användningsområde: > Alla typer av fogning och limning inom industri, bygg och anläggning (akryl, silikon lim etc.) > Typiska användare: plattsättare, bygg- och anläggare, snickare, glasmästare, båt- och karosseribyggare, VVS-montörer etc

SPECIFIKATIONER FP 310 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Kapacitet: Tryckkraft: Varvtal obelastad: Dimension (L x B x H): Vikt inkl. batteri:

83010728 7034354620723 B303138 / C1031038 Instick 60 min Ca. 45 patroner pr. laddning 500 kg 5,5 mm/sek 405 x 140 x 260 mm 2,1 kg

FP 600 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Kapacitet: Tryckkraft: Varvtal obelastad: Dimension (L x B x H): Vikt inkl. batteri:

83010729 7034354620730 B303138 / C1031038 Instick 60 min Ca. 30 påsar pr. laddning 500 kg 5,5 mm/sek 575 x 140 x 260 mm 2,3 kg


TILLBEHÖR FOGPISTOL

245

TILLBEHÖR FOGPISTOL

Batteri Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

83010726 83010730

7034354709121 7034354620747

BG-6 B303138

Voltstyrka:

Ampere:

Cellteknologi:

Batterifäste:

Passar till:

7,2V 10,8V

2,0Ah 1,5Ah

NiMH Li-ion

Instick Instick

FP31 / FP72 FP310 / FP600

För voltstyrka:

För cellteknologi:

För batterifäste:

Fläktkyld:

Passar till:

7,2V 10,8V

NiMH Li-ion

Instick Instick

Nej Nej

FP31 / FP72 FP310 / FP600

Batteriladdare Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

83010726 83010731

7034354709121 7034354620754

CGN721G C1031038

Patronhållare Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

83080002 83080003

Kapacitet: 310 ml patron 600 ml påse

Material:

Passar till:

Aluminium Aluminium

FP31 / FP310 FP72 / FP600

Material:

Passar till:

Stål

FP72 / FP600

Material:

Passar till:

Matarskena Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

83080005

Matarskiva Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

83080004

Plast

FP31 / FP310 / FP72 / FP600

Nosrör Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Material:

83080006

7034354708483

Plast

GTIN-nr.(EAN):

Material:

Passar till: FP31 / FP310 / FP72 / FP600

Frontring Artikelnr.: 83080001

Aluminium

Passar till: FP31 / FP310 / FP72 / FP600


246

KOMBISÅG

Kombisåg KS 70

Användningsområde: > Kapning, klyvning och skråsågning i olika material som aluminium och olika trämaterial etc. > Idealisk för användning på längre arbetsstycken

EC

T R ON

hi

IC

SP

EL

Kombisåg 1.800W KS 70 254

Levereras med sågklinga, linjal och monteringsverktyg

> Mycket praktisk och allsidig kombisåg (kombinerad bordsåg och kap- gersåg i en och samma maskin) > Snabb, enkel och verktygsfri ändring av sågfunktion > 254 mm klingdiameter (30 mm håldiameter) > Spindellås för enkelt klingbyte > Konstant hastighetskontroll för raka och noggranna kapsnitt > Överbelastningskydd > Gjutet aluminiumbord för optimal precision > Lätt avläsbar mätskala > Snabb och enkel vinkelinställning > Justerbart anhåll med låsning i både fram- och bakkant > Snabblås för enkel inställning > Enkel justering av sågdjup > Kraftigt transparent klingskydd som automatiskt dras tillbaka vid sågning > Lätt transportabel med infällbara ben och stora gummihjul > Levereras med golvstativ Se sågklingor sid 152 - 153

SPECIFIKATIONER KS 70 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Klingdiameter: Håldiameter: Svängplatta: Max geringsvinkel: Varvtal obelastad: Max kapacitet tvärsnitt v/90° (H x B): Max kapacitet tvärsnitt v/45° (H x B): Max kapacitet gersnitt v/45° (H x B): Max kapacitet kombisnitt v/45° V (H x B): Max kapdjup v/90° (som bordsåg): Max kaphöjd/45° (som bordssåg): Dimension (L x B): Vikt:

83010450 7034354709091 1.800W 254 mm 30 mm 0 - 45° (vänster) 0 - 45° (höger) 4.200 /min 65 x 155 mm 40 x 155 mm 65 x 105 mm 40 x 105 mm 70 mm 50 mm 700 x 680 mm 32,0 kg


TORRKAPMASKIN

247

Torrkapmaskin DC 14 > Transportabel kap- och gersåg för stål, koppar och PVC > 355 mm klingdiameter > Kapar snabbt och effektivt utan värmeutveckling > Germöjlighet upp till 45˚ > Heltäckande klingskydd > Spindellås för enkelt klingbyte > Stabil bottenplatta > Säkerhetsbrytare > Spånuppsamlare > Djupinställning Användningsområde: > För kapning av olika metaller- och stålmaterial som rör, stänger, profiler och vinklar etc.

Torrkapmaskin 2.200W DC 14

SP

355

Levereras med HM klinga 70T och nyckel

TORRKAPKLINGA

Torrkapklinga Dry Cut > Slipat axelhål för optimal passform på spindeln > Laserskurna spår som reducerar värmeutveckling och expansion av klingan

Artikelnr.:

EAN-nr.:

Klingdiameter:

Håldiameter:

Antal tänder:

77030001 7034354722106 77030004 7034354722069 Användningsområde > För torrkapning i metall och hårda plaster

305 mm (12”) 355 mm (14”)

25,4 mm 25,4 mm

56 66

77030002 7034354722052 77030007 7034354702719 Användningsområde > För torrkapning i MA rör

305 mm (12”) 355 mm (14”)

25,4 mm 25,4 mm

60 66

77030006 7034354722076 77030005 7034354722083 Användningsområde > För torrkapning i rostfritt stål

305 mm (12”) 355 mm (14”)

25,4 mm 25,4 mm

80 90

SPECIFIKATIONER DC 14 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Klingdiameter: Håldiameter: Varvtal obelastad: Max kapacitet i stålrör v/90°/45°: Max kapacitet i fyrkantsrör v/90°/45°: Max kapacitet i stålprofiler v/90°/45°: Dimension (L x B x H): Vikt:

83010101 7034354703631 2.200W 355 mm 25,4 mm 1.300 /min Ø130/150 mm Ø120/90 mm 185 x 95 mm / 110 x 80 mm 500 x 290 x 600 mm 23,0 kg


248

BANDSÅG

Bandsåg BS 12B > Mycket tystgående bandsåg med gjuten aluminiumram och kraftig motor > Stora, välbalanserade och gummibelagda bandhjul för lägre ljudnivå > Hög sågkapacitet > Två hastigheter (hög- och lågväxel) > Stort och slitstarkt sågbord som kan vinklas från 0 - 45˚ > Justerbara parallellanlägg på bägge sidor > Lätt avläsbara mätskalor > Snabb och enkel vinkelinställning > 4-sidig bladstyrning med kullager > Levereras med golvstativ

Bandsåg 550W BS 12B

Användningsområde: > Sågning, skråsågning, klyvning av olika trämaterial

Levereras med bandsågblad, geringslinjal, klyvlinjal och golvstativ

HIGH LOW

BANDSÅGBLAD

Bandsågblad Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Bladlängd:

Bladbredd:

Tjocklek:

Antal tänder per. tum:

83030001 83030002 83030003 83030004

7318721489473 7318721489503 7318721489480 7318721489497

2.240 mm 2.240 mm 2.240 mm 2.240 mm

6 mm 6 mm 10 mm 16 mm

0,53 mm 0,53 mm 0,53 mm 0,53 mm

6 14 6 6

Användningsområde > Sågning och klyvning av olika trämaterial

SPECIFIKATIONER BS 12B Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Banddimension: Max geringsvinkel på sågbord: Varvtal obelastad (hög och lågväxel): Max såghöjd: Max sågdjup: Bordstorlek: Anslutning för dammsugare: Dimension (L x B x H): Vikt:

83010201 7034354705895 550W 2.240 x 13 x 0,53 mm 0 - 45° 6 och 12 m/sek 160 mm 300 mm 500 x 400 mm 100 mm 700 x 600 x 1.070 mm 77,0 kg


KEDJESÅG

249

Kedjesåg KS 14 > > > > > > > >

Kraftig elektrisk kedjesåg. Säkerhetskedja från Oregon Automatisk kedjesmörjning Kastskydd Dubbel kedjebroms för optimal säkerhet Säkerhetsbrytare Praktiskt sidoplacerat oljenivåglas Levereras med kedjeskydd

Användningsområde: > Kapning av trä, kvistar > Trimning av träd och buskar > Fällning av mindre träd

Kedjesåg 1.800W KS 14 Levereras med kedja, svärd, kedjeskydd och nyckel

Se tillbehör sid 222

TILLBEHÖR KEDJESÅG

Sågkedja > Sågkedja av hög kvalitet från Oregon. Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

83050001

7034354707875

KS14

SÅGKEDJEOLJA (BIO) > Biologiskt nedbrytbar sågkedjeolja > Smörjer och motverkar överhettning av sågkedjan > Mycket god vidhäftning Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Volym:

66714816 66714817

8717574017878 8717574017885

1 liter 5 liter

Praktisk hällpip inbyggd i 1 liters flaska

SPECIFIKATIONER KS 14 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Svärdlängd: Varvtal obelastad (sågkedja): Dimension (L x B x H) inkl. svärd: Vikt:

83010401 7034354707172 1.800W 350 mm 400 /min 810 x 260 x 220 mm 5,4 kg


250

OMRÖRARE

Omrörare BM 1600 > Mycket användarvänlig omrörare med kraftig motor för större volymer (upp till 200 liter) > M14 verktygsfäste > Låsbar brytare > Mjukstart (startströmbegränsning) > Variabel elektronisk varvtalsreglering > Elektronisk ”Feed Back” kraftkontroll > Överbelastningsskydd > Låg ljud- och vibrationsnivå > Försedd med skyddsbyglar > Kan monteras på stativ (säljes separat) Användningsområde: > Blandning av trögflytande material som bygglim, fogmassa, snigamit, spackelmassa, puts etc.

C T R ON LE

IC

HIGH

E

Omrörare 1.600W BM 1600 Levereras med maskinvisp 160 x 600 mm

LOW

SPECIFIKATIONER BM 1600 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Spindelgänga: Varvtal obelastad (Lågväxel): Varvtal obelastad (Högväxel): Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Dimension (L x B x H): Vikt:

83010501 7034354707653 1.600W M14 150 - 300 /min 300 - 600 /min 93,0 106,0 350 x 220 x 330 mm 5,6 kg


TILLBEHÖR OMRÖRARE

251

TILLBEHÖR OMRÖRARE

Stativ för omrörare > Professionellt stativ för omrörare > Förkromad finish > Perfekt hjälpmedel som underlättar blandning utan ansträngning > Justerbar i höjd och i sidled > Enkel montering/demontering > Försedd med hjul för lättare förflyttning

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension uppsatt (L x B x H):

Passar till:

83041001

7034354707950

940 x 600 x 1.365 mm

BM1200 / BM1600

Maskinvisp > Spiralvisp för sega och trögflytande material som bygglim, puts, bruk, spackelmassa etc. > Lyfter massan uppåt > Volym kapacitet upp till 10 - 15 kg Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Dimension:

Spindelgänga:

Kapacitet:

Passar till:

83040006 83040000 83040001

7034354707851 7034354707691 7034354707660

H2-WK H2-WK H2-WK

120 x 600 mm 140 x 600 mm 160 x 600 mm

M14 M14 M14

10 - 15 kg 15 - 30 kg 30 - 50 kg

BM1200 / BM1600 BM1200 / BM1600 BM1200 / BM1600

Användningsområde > Blandning av sega och trögflytande material som bygglim, puts, bruk, spackelmassa etc.

Maskinvisp > Spiralvisp för större volym av absorberande material som färg, lack, laseringsfärg, cement, betong, spackelmassa > Lyfter massan uppåt > Volym kapacitet mellan 25 - 45 kg Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Dimension:

Spindelgänga:

Kapacitet:

Passar till:

83040002 83040003

7034354707677 7034354707684

H3-MK H3-MK

120 x 600 mm 140 x 600 mm

M14 M14

25 - 40 kg 30 - 60 kg

BM1200 / BM1600 BM1200 / BM1600

Användningsområde > Blandning av större volymer av absorberande material som färg, lack, lasyrfärg, cement, betong, spackelmassa etc.

Maskinvisp > Skivvisp för lättflytande material som färg, lack, lim, tapteklister, fogmassor etc > Lyfter massan uppåt och nedåt > Volym kapacitet mellan 5 - 30 kg Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Dimension:

Spindelgänga:

Kapacitet:

Passar till:

83040005

7034354707714

H4-LXX

140 x 600 mm

M14

5 - 30 kg

BM1200 / BM1600

Användningsområde > Blandning av lättflytande material som färg, lack, lim, tapteklister, fogmassor etc.


252

VARMLUFTPISTOL / VARMLUFTFLÄKT

Varmluftpistol VP 2000 > Praktisk varmluftpistol med kraftigt värmeelement på 2.000W > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Lätt åtkomlig brytare med 2 hastigheter > Hög konstant arbetstemperatur (80 - 600°C) > Steglös temperaturinställning > Digital temperaturdisplay > Överbelastningsskydd > Levereras med tillbehörsset om 9 delar (div. munstycken och skrapor) Användningsområde: > Dammfri bortagning av lim, färg, lack, färgrester, självklistrande folie etc. > Snabbtorkning av spackel, målning och lack etc. > Tining > Krympning av plast

Varmluftpistol 2.000W VP 2000 Levereras med tålig aluminiumväska med flera munstycken, skrapor samt krympslang

Varmluftfläkt R 3 > Justerbar termostat i 3 steg (30W / 1,500W / 3,000W) vid 16Ah säkring, också med kallfunktion > Kraftigt element för snabb och effektiv uppvärmning av mindre rum > Justerbar vinkelinställning > Rostfritt spiralelement > Automatiskt överhettningsskydd > Försedd med bärhandtag Användningsområde: > Effektiv uppvärmning av torra rum inomhus som garage, torrkällare, hobbyrum och lager etc. som skall värmas upp för permanent eller kortare perioder

Varmluftfläkt 3.000W R3

SPECIFIKATIONER VP 2000 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Luftförbrukning: Temperatur: Dimension (L x B x H): Vikt:

83010710 7034354708797 2.000W 480 l/min 80 - 600°C 260 x 85 x 215 mm 0,9 kg

R3 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Märkeffekt: Temperatur: IP-klass: Dimension (L x B x H): Vikt:

83090002 7034358341013 3.000W 0 - 40°C 24 360 x 390 x 435 mm 7,4 kg


MINIDYCKERTVERKTYG / KLAMMERVERKTYG

253

Minidyckertverktyg F 50D > Ergonomiskt gummibelagt grepp för bästa komfort > Mycket lätt (endast 1,8 kg) > Justerbart inslagsdjup > Serieskottsbrytare > Justerbart returluftutsläpp > Levereras med panelfot och extra drivare Användningsområde: > Invändiga dörr- och fönsterlister, tak- och golvlister etc. > Vägg- och takpanel

Minidyckertverktyg F 50D Levereras med panelfot, drivare och förvaringsväska

Se minidyckertspik sid 299

Klammerverktyg 9040E > Ergonomiskt gummibelagt grepp för bästa komfort > Mycket allsidigt klammerverktyg för 90-klammer > Låg vikt (endast 1,8 kg) > Justerbart inslagsdjup > Serieskottsbrytare > Justerbart returluftutsläpp > Levereras med panelfot och extra drivare Användningsområde: > Spånskivor, tak- och väggskivor > Asfaboard, folie, takpapp. > Diverse möbelreparationer

Klammerverktyg 9040E Levereras med panelfot, drivare och förvaringsväska

Se klammer sid 302

SPECIFIKATIONER F 50D Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Magasinkapacitet: Avtryckarfunktion: Hastighet: Luftförbrukning: Lufttryck: Luftintag: Dyckertlängd: Tråddimension: Dimension (L x B x H): Vikt:

83610002 7034358391681 110 minidyckert Serieskott 3 dyckert /sek 0,52 liter 4 - 7 bar NPT 1/4” 20 - 50 mm 1,25 x 1,0 mm 260 x 65 x 255 mm 1,8 kg

9040E Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Magasinkapacitet: Avtryckarfunktion: Hastighet: Luftförbrukning: Lufttryck: Luftintag: Klammerlängd: Tråddimension: Dimension (L x B x H): Vikt:

83610101 7034358391698 100 klammer Serieskott 5 klammer /sek 0,90 liter 4 - 7 bar NPT 1/4” 25 - 40 mm 1,25 x 1,0 mm 260 x 65 x 255 mm 1,8 kg


254

KOMPRESSOR

Kompressor K2/24 (oljesmord) > En smidig kompressor för semiproffsbehov > 24 liters tank > Max lufttryck på 8 bar > Manometer för både avgiven luft och tanktryck > Påmonterad reglerventil > Lätt transportabel med bärhandtag och gummihjul Användningsområde: > För drift av luftverktyg som bl a dyckert- och klammerverktyg vid t ex spikning av lister, panel och foder mm.

Kompressor K2/24 (oljesmord)

SPECIFIKATIONER K2/24 (oljesmord) Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Motoreffekt: Spänning: Tankvolym: Antal cylindrar: Smörjning: Varvtal: Avgiven luft: Luftuttag: Max lufttryck: Ljudeffekt dB (A): Vikt:

83510001 7034359200166 2,0 Hk (1,5 Kw) 230V (1 Fas) 24 liter 1 Oljesmord 2.800 /min 180 l/min Euro 8 bar (116 psi) 97,0 27,0 kg


KOMPRESSORPAKET

255

Kompressorpaket K2/24-F 50D > En smidig oljesmord kompressor för semiproffsbehov > 24 liters tank > Max lufttryck på 8 bar > Manometer för både avgiven luft och tanktryck > Lätt transportabel med bärhandtag och gummihjul > Levereras med minidyckertverktyg (F 50D) Användningsområde: > För drift av luftverktyg som bl a dyckert- och klammerverktyg vid t ex spikning av lister, panel och foder mm.

Kompressorpaket K2/24-F 50D Levereras med minidyckertverktyg F 50D och PU kompressorslang (5m)

Kompressorpaket K1/4-F 50D > En smidig kompressor för semiproffsbehov > 4 liters tank > Max lufttryck på 8 bar > Manometer för både avgiven luft och tanktryck > Lätt transportabel med bärhandtag och gummihjul > Mycket låg ljudnivå > Levereras med minidyckertverktyg (F 50D) Användningsområde: > För drift av mindre luftverktyg som bl a dyckert- och klammerverktyg vid t ex spikning av lister, panel och foder mm.

Kompressorpaket K1/4-F 50D Levereras med minidyckertverktyg F 50D och PU kompressorslang (5m)

SPECIFIKATIONER K2/24-F 50D Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Motoreffekt: Spänning: Tankvolym: Antal cylindrar: Smörjning: Varvtal: Avgiven luft: och: Max lufttryck: Ljudeffekt dB (A): Vikt:

83500001 7034359203204 2,0 Hk (1,5 Kw) 230V (1 Fas) 24 liter 1 Oljesmord 2.800 /min 180 l/min Euro 8 bar (116 psi) 97,0 27,0 kg

K1/4-F 50D Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Motoreffekt: Spänning: Tankvolym: Antal cylindrar: Smörjning: Varvtal: Avgiven luft: Luftutag: Max lufttryck: Ljudeffekt dB (A): Vikt:

83500003 7034359203228 1,0 Hk (0,75 Kw) 230V (1 Fas) 4 liter 1 Oljefri 3.400 /min 70 l/min Euro 8 bar (116 psi) 58,0 8,0 kg


256

NOTERINGAR


BENDOF KLIPP- OCH BOCKMASKINER kvalitetsmaskiner för byggindustrin Varumärket BENDOF uppkom 1977. Armeringsklipparna, även kallade "papegojor", blev snabbt populära inom byggindustrin i Norden och nya produkter utvecklas kontinuerligt. I dag har vi ett komplett sortiment av maskiner, specialiserade för bearbetning av armeringsstål. Med det här varumärket kan vi tillgodose byggindustrin med speciella maskiner och produkter som uppfyller branschens och myndigheternas högsta krav sett ur teknisk och miljömässig synvinkel. Med över 25 år i branschen vågar vi påstå att vi kan det här med armering! Hitachi Power Tools kan erbjuda en mängd olika lösningar inom klippning och bockning mm. från verktyg till större stationära klippoch bockmaskiner. I sortimentet finns även välkända produkter för spräckning av sten berg och betong.


258

ARMERINGSKLIPP

Batteridriven armeringsklipp DC-16MB2 > Mycket kraftfull och snabb batteriklipp > Ny starkare motor, 18V batteri > Klipper snabbare - fler klipp per laddning i jämförelse med tidigare modeller > Vridbart klipphuvud > Extra returventil för säkrare klippning > Vändbara skär > Splitterskydd > Dubbla högkapacitets batterier

Batteridriven armeringsklipp 18V DC-16MB2 18V

3.0 Ah (70 min)

Levereras med 2 st 3,0 Ah batterier, laddare, sidohandtag, verktygssats samt förvaringslåda i plast Se batterier och laddare sid 42

Armeringsklipp DC-16M > > > > > >

Nordens mest köpta papegoja Lätt och stark Klipper upp till 16 mm Vändbara skär Extra returventil för säkrare klippning Splitterskydd

Armeringsklipp 720W DC-16M Levereras med förvaringslåda i plast och verktygssats.

SPECIFIKATIONER DC-16MB2 Artikelnr: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Laddningstid: Klippkapacitet/laddning: Klipphastighet: Kapacitet i stål: Dimension (L x B x H): Vikt:

10100011 7392699000434 EB 1830H / UC 18YRL 70 min 100 - 150 ca. 5 sek. Ø6 - Ø20 mm / KS 500 469 x 93 x 238 mm 7,0 kg

DC-16M Artikelnr: GTIN-nr.(EAN): Motoreffekt: Hydraulisk klippkraft: Klipphastighet: Kapacitet i stål: Dimension (L x B x H): Vikt:

10100005 7392699000021 720W / 230V / 3,5A 13 ton ca. 2 sek. Ø16 mm / KS 500 460 x 150 x 115 mm 7,0 kg


ARMERINGSKLIPP

259

Armeringsklipp DC-13LV > Marknadens snabbaste, starkaste och lättaste armeringsklipp! > Klipper upp till 12 mm > Klipphastighet 1,5 sek! > Klippkraft hela 7 ton > Vändbara skär > Splitterskydd > Levereras med stödklack för bänkarbete

Armeringsklipp 1.020W DC-13LV Levereras med metallåda och verktygssats

Armeringsklipp DC-20HL > > > > > >

Metallkonstruktion Robust och slitstark trotjänare Klipper upp till 20 mm Vändbara skär Extra returventil för säkrare klippning Splitterskydd

Artikelnr: GTIN-nr.(EAN): Motoreffekt: Hydraulisk klippkraft: Klipphastighet: Kapacitet i stål: Dimension (L x B x H): Vikt:

10090009 7392699000366 1.050W / 230V / 4,8A 15 ton ca. 3 sek. Ø6 - Ø20 mm / KS 500 410 x 110 x 212 mm 11,0 kg

Armeringsklipp 1.050W DC-20HL Levereras med metallåda och verktygssats

SPECIFIKATIONER DC-13LV Artikelnr: GTIN-nr.(EAN): Motoreffekt: Hydraulisk klippkraft: Klipphastighet: Kapacitet i stål: Dimension (L x B x H): Vikt:

10100016 7392699000359 1.020W / 230V / 4,2A 7 ton ca. 1,5 sek. Ø12 mm / KS 500 370 x 175 x 110 mm 6,0 kg

DC-20HL


260

ARMERINGSKLIPP

Armeringsklipp MU-16 > Bultsaxhuvud för smidigare klippning > Klipper upp till 16 mm > Lätt att komma nära vägg och golv > Extra returventil för säkrare klippning > Vändbara skär tre sidor

Armeringsklipp 1.100W MU-16

Armeringsklipp DC-20MX > Effektiv motor som gör den starkast i sin klass > Klipper upp till 20 mm > Vändbara skär > Extra returventil för säkrare klippning > Splitterskydd

Armeringsklipp 1.140W DC-20MX Levereras med förvaringslåda i plast och verktygssats.

SPECIFIKATIONER MU-16 Artikelnr: GTIN-nr.(EAN): Motoreffekt: Hydraulisk klippkraft: Klipphastighet: Kapacitet i stål: Dimension (L x B x H): Vikt:

10090006 7392699000458 1.100W / 230V / 6,0A 11 ton ca. 3 sek. Ø16 mm / KS 500 525 x 130 x 140 mm 9,0 kg

DC-20MX Artikelnr: GTIN-nr.(EAN): Motoreffekt: Hydraulisk klippkraft: Klipphastighet: Kapacitet i stål: Dimension (L x B x H): Vikt:

10100020 7392699000052 1.140W / 230V / 5,2A 15 ton ca. 3 sek. Ø20 mm / KS 500 500 x 150 x 135 mm 10,0 kg


ARMERINGSKLIPP

261

Armeringsklipp DC-25W > Metallkonstruktion > Robust och slitstark trotjänare > Stödklack för bänkarbete > Klipper upp till 25 mm > Vändbara skär > Extra returventil för säkrare klippning > Splitterskydd

Armeringsklipp 1.330W DC-25W Levereras med metallåda och verktygssats

SPECIFIKATIONER DC-25W Artikelnr: GTIN-nr.(EAN): Motoreffekt: Hydraulisk klippkraft: Klipphastighet: Kapacitet i stål: Dimension (L x B x H): Vikt:

10090010 7392699000373 1.330W / 230V / 6,1A 30 ton ca. 4 sek. Ø6 - Ø25 mm / KS 500 515 x 150 x 250 mm 22,0 kg


262

NÄT- & ARMERINGSKLIPP

Batteridriven armeringsklipp NB 12

Se info sid 41

> > > > > >

Lätt och stark nät- och armeringsklipp Bultsaxhuvud för smidigare klippning. Klipper upp till 12 mm. 100 – 150 klipp pr. laddning. Extra returventil för säkrare klippning. Lätt att komma nära vägg och golv

Batteridriven armeringsklipp 18V NB 12 18V

Levereras med 2 st 3,0Ah Li-ion batterier, snabbladdare med kylfläkt och förvaringsväska

3.0 Ah (45 min)

Se batterier och laddare sid 42

Bild visar maskin inkl. förlängningshandtag, som levereras separat. Se sid. 274, artikelnr. 13114697

Armeringsklipp för nät 10N > Lätt, snabb och enkel att använda > Klipper upp till 10 mm > Utmärkt för klippning av armeringsnät > Skärens placering möjliggör klippning av stål mot fasta underlag > Ergonomisk arbetsställning med förlängningshandtaget (levereras separat)

Armeringsklipp för nät EMC-10 Samma maskin som 10N med försedd med vridbart klipphuvud

Armeringsklipp för nät 380W 10N Levereras med metallåda och verktygssats

Artikelnr: GTIN-nr.(EAN):

13100010

SPECIFIKATIONER NB 12 Artikelnr: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Laddningstid: Klippkapacitet/laddning: Klipphastighet Kapacitet i stål: Dimension (L x B x H): Vikt:

10100012 7034354709138 EBM 1830 / UC 18YRL 45 min 100 - 150 ca. 5 sek. Ø6 – Ø12 mm / KS 500 400 x 105 x 260 mm 5,6 kg

10N Artikelnr: GTIN-nr.(EAN): Motoreffekt: Klipphastighet: Kapacitet i stål: Dimension (L x B x H): Vikt:

13100000 7392699000274 380W / 230V / 1-fas ca. 1 sek. Ø10 / Ø8 mm (enkla / dubbla stål) KS 500 460 x 65 x 200 mm 4,0 kg


NÄT- & ARMERINGSKLIPP

Bild visar maskin inkl. förlängningshandtag, som levereras separat. Se sid. 274, artikelnr. 13110000

Armeringsklipp 1.100W DC-12N

SPECIFIKATIONER DC-12N Artikelnr: GTIN-nr.(EAN): Motoreffekt: Hydraulisk klippkraft: Klipphastighet: Kapacitet i stål: Dimension (l x b x h): Vikt:

13100020 7392699000441 1.100W / 230V / 6,0A 11 ton ca. 3 sek. Ø14 mm / KS 500 525 x 140 x 130 mm 6,0 kg

263

Armeringsklipp DC-12N > Utmärkt för klippning av armeringsnät > Bultsaxhuvud för smidigare klippning > Lätt att komma nära vägg och golv > Klipper upp till 14 mm > Extra returventil för säkrare klippning


264

ARMERINGSBOCKMASKIN

Handhållen bockmaskin HB-16 > Elhydraulisk bygelbockmaskin för armeringsstål 16 mm > Bockar smidigt vinklar upp till 135º > Enkelt byte av tillbehören

Handhållen bockmaskin 720W HB-16 Levereras med metallåda, 1 st. bockdorn A, r=24 mm

Handhållen bock-/riktmaskin DBR-32H > Elhydraulisk armeringsbock- & riktmaskin > Speciellt anpassad för riktning av armeringsjärn > Utför även enklare bockningsarbeten > Bockar upp till 32 mm

Handhållen bock-/riktmaskin 1.050W DBR-32H

Riktvinkel Tryck Armering, diam. 12 mm 125 Armering, diam. 16 mm 128 Armering, diam. 20 mm 130 Armering, diam. 25 mm 132 Armering, diam. 32 mm 144 Max. pistongkraft, ton 11

Max. grader Drag 121 124 126 124 138 8,5

Bockvinkel Tryck 94 90 90 90 90 11

Max. grader Drag 92 90 90 90 90 8,5

SPECIFIKATIONER HB-16 Artikelnr: GTIN-nr.(EAN): Motoreffekt: Bockkapacitet: Kapacitet i stål: Dimension (L x B x H): Vikt:

10200015 7392699000137 720W / 230V / 3,5A 3 st 10 mm / 2 st 12 mm / 1 st 16 mm Ø16 mm / KS 500 585 x 195 x 205 mm 15,0 kg

DBR-32H Artikelnr: GTIN-nr.(EAN): Motoreffekt : Kapacitet i stål: Dimension (L x B x H): Vikt :

10200010 7392699000120 1.050W / 230V / 4,8A Ø12 - Ø32 mm / KS 500 660 x 270 x 200 mm 22,0 kg


ARMERINGSBOCKMASKIN

265

Armeringsbockmaskin Micro > > > >

Liten, lätt och snabb Bärbar Två bockningsvinklar kan förinställas Bockar upp till 12 mm

Armeringsbockmaskin 1.100W Micro Levereras med metallåda med 3 st. bockdorn (diam. 30, 52, 70 mm), fotpedal, förlängningsbord & verktyg

Bild visar maskin inkl. stativ, som säljs separat. Se sid. 275, artikelnr. 10210000

Armeringsbockmaskin DBD-25

Bild visar maskin med bygelbocktillsats.

> Nordens mest köpta lilla bockmaskin > Snabb, lätt, stationär bockmaskin för armeringsstål > Två bockvinklar kan förinställas Bygelbocktillsats finns som extra tillbehör. Se sid. 275, artikelnr. 10210010.

Armeringsbockmaskin 1.140W DBD-25 Levereras med metallåda med sju st. bock- dorn (diam. 49-160 mm), fotpedal, plastkapell

SPECIFIKATIONER Micro Artikelnr: GTIN-nr.(EAN): Motoreffekt: Hastighet 180°: Kapacitet i stål: Dimension (L x B x H): Vikt:

10200000 7392699000106 1.100W / 230V / 3,5A 1,5 sek. Ø6 - Ø12 mm / KS 500 320 x 350 x 245 mm 23,0 kg

DBD-25 Artikelnr: GTIN-nr.(EAN): Motoreffekt: Hastighet 180°: Kapacitet i stål: Dimension (L x B x H): Vikt:

10200005 7392699000113 1.140W / 230V / 5,3A 6 sek. Ø6 - Ø12 mm (20) / KS 500 490 x 550 x 440 mm 86,0 kg


266

UNIVERSALMASKIN

Universalmaskin DBC-16H > Klipp och bockning av armeringsstål upp till 16 mm > Max bockvinkel 180° > Kan användas för bockning/kapning av armeringsjärn på plats, utstickande från t.ex. vägg, golv eller pelare. > Närmaste bockning 115 mm / kapning 44 mm från ytan.

Universalmaskin 1.050W DBC-16H Levereras med 1 st. bockdorn (r = 31 mm) och metallåda

SPECIFIKATIONER DBC-16H Artikelnr: GTIN-nr.(EAN): Motoreffekt: Kapkapacitet: Klipphastighet: För kap- & bockningar upp till: Bockhastighet: Max bockvinkel: Bockningsradie: Dorndiameter: Dimension (L x B x H): Vikt:

10090007 1.050W / 230V / 3,5A Ø16 mm / KS 500 3 sek. Ø16 mm 7 sek. 0 - 180° 31 mm 62 mm 645 x 170 x 230 mm 17,0 kg


KLIPP- OCH BOCKMASKIN

267

Klipp- & bockmaskin VB16Y > > > > > > > >

EC

Levereras med klippverktyg och nyckel

T R ON

hi

IC

STOP

EL

Klipp- & bockmaskin 530W VB 16Y

SPECIFIKATIONER VB 16Y Artikelnr: GTIN-nr.(EAN): Effekt: För kap- & bockningar upp till: Dorndiameter: Bockningsradie: Max bockvinkel: : Klipphastighet: Bockhastighet: Max kapantal (10/12/16 mm): Max bockningar (10/12/16 mm): Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Dimension (LxBxH): Vikt:

60100102 4966376101047 530W 16 mm 62 mm 31 mm 0 - 180° 3,1 sek. 5,1 sek. 2/1/1 st per gång 3/2/1 st per gång <2,5 80,0 466 x 235 x 214 mm 17,0 kg

Klipper och bockar på under 6 sekunder Med kardan- och kuggdriven mekanism Variabel varvtalskontroll Vinkelkontroll 0-180°, med fast gradinställning för 45, 90, 135 och 180° Dorndiameter 62 mm Överbelastningsskydd Kan förankras för stationärt bruk Klipper och bockar upp till 16 mm


STÅLSAXAR

268

6

Stålsax C32-2

2 7 5

> Hydraulisk stålsax för klippning av armeringsjärn upp till diameter 32 mm. och med klippkraft upp till ca 60 ton > Uppfyller alla krav på hög kapacitet, låg ljudnivå, säkerhetsskydd, litetunderhåll och ekonomisk - såväl i drift som inköp > Ställbara mothåll monterade på vardera sida om hävarmen för att fånga upp sidokraft > Med smörjbara infästningar och öppna kulleder underlättas rengöring och underhåll

3

1 8 4

Vändbart 8-livsskär

Klippkapacitet

Stålsax 4kW C32-2 Utrustad med 2 st vändbara 8-livskär. De båda skärstålen kan mycket lätt justeras eller bytas vid behov.

Antal stål pr klipp

Ø12 mm Ø16 mm Ø20 mm Ø25 mm Ø32 mm

8 (KS 40) / 7 (KS 60) 5 (KS 40) / 4 (KS 60) 3 (KS 40) / 2 (KS 60) 2 (KS 40) / 1 (KS 60) 1 (KS 40) / 1 (KS 60)

Stålsax 60/25-2

6

> Hydraulisk stålsax för klippning av armeringsjärn upp till diameter 32 mm. och med klippkraft upp till ca 60 ton > Uppfyller alla krav på hög kapacitet, låg ljudnivå, säkerhetsskydd, litetunderhåll och ekonomisk - såväl i drift som inköp > Ställbara mothåll monterade på vardera sida om hävarmen för att fånga upp sidokraft > Klippbord och skärstål är placerade i arbetshöjd 90 cm från marken, och manövreras med fotpedal > Automatisk återgång efter varje klipp

2 7 5

Dimension

3

1 8 4

Vändbart 8-livsskär

Klippkapacitet

Stålsax 4kW 60/25-2

Utrustad med 2 st vändbara 8-livskär. De båda skärstålen kan mycket lätt justeras eller bytas vid behov.

Dimension

Antal stål pr klipp

Ø12 mm Ø16 mm Ø20 mm Ø25 mm Ø32 mm

10 (KS 40) / 6 (KS 60) 6 (KS 40) / 5 (KS 60) 3 (KS 40) / 3 (KS 60) 2 (KS 40) / 2 (KS 60) 1 (KS 40) / 1 (KS 60)

TILLBEHÖR STÅLSAXAR Artikelnr:

Benämning

Passar till

12701001

Skär

C32-2 / 60/25-2

SPECIFIKATIONER C32-2 Artikelnr: GTIN-nr.(EAN): Motoreffekt: Spänning: Klippkapacitet : Ställbart klippgap: Skärets höjd över marken u/hjul: Skärets höjd över marken m/hjul: Dimension u/hjul (L x B x H): Dimension m/hjul (L x B x H): Vikt u/hjul: Vikt m/hjul:

12400000 4 kW / 50 Hz 400/230V (3-fas) Ø12 - Ø32 mm 25 / 32 / 40 mm 200 mm 320 mm 1.280 x 530 x 720 mm 1.560 x 780 x 720 mm 360 kg 380 kg

60/25-2 Artikelnr: GTIN-nr.(EAN): Motoreffekt: Spänning: Klippkapacitet (KS 40): Klippkapacitet (KS 60): Skärets höjd över marken: Dimension (L x B x H): Vikt :

12400005 5,5 kW / 50 Hz 400/230V (3-fas) Ø12 - Ø40 mm Ø12 - Ø32 mm 900 mm 1.200 x 600 x 1.430 mm 550 kg


STATIONÄR BOCKMASKIN

269

Bocksmaskin B32PC-2 > Hydraulisk bockmaskin för armeringsjärn upp till diameter 32 mm i kvalitet KS50 > Maskinens olika funktioner styrs av ett elektroniskt styrsystem med hög driftsäkerhet. > Med tre hastigheter och sex lagringsbara bockningsvinklar i totalt 180 program. Det går även att sekvensbocka och vinkelkorrigera > Lättåtkomlig manöverpanel som skyddas av stålram försedd med låsbar skyddslucka > Manövreras med fotpedal eller handmanöverdon, vilket ger operatören möjlighet arbeta ett stycke från maskinen > Tillbehörssats rikligt tilltagen, kan även kompletteras efter egna önskemål

Bocksmaskin 4kW B32PC-2 Levereras med tillbehörslåda i galvaniserad plåt inkl. nedan tillbehör.

Antal stänger Material (ReL) 450 MPa (KS 40) 550 MPA (KS 500) 650 MPa (KS 60)

1

2 3 Dimension Ø35 mm Ø27 mm Ø24 mm Ø32 mm Ø25 mm Ø22 mm Ø30 mm Ø24 mm Ø21 mm

MEDFÖLJANDE STANDARDTILLBEHÖR TILL B32PC-2: Artikelnr:

Benämning:

12700001 12700002 12700003 12700004 12700005 12700006 12700009 12700008 12700007 12700010

Skyddsplåt för medbringare Bockningsskivor Bockningsskivor Bockningsskivor Bockningsskivor hylsa hylsa hylsa Fotpedal Mothåll för bockning av stål upp till Ø12 mm Medbringare för bockning av stål upp till Ø12 mm Skyddshylsa Tapp Bastapp Armtapp

12700011 12700012 12700013 12700014 12700017

Antal 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

Dimension

200 mm 250 mm 320 mm 64 x 100 mm 80 x 100 mm 128 x 100 mm

1 1 1 4 1

För övriga tillbehör, se sid 275

SPECIFIKATIONER B32PC-2 Artikelnr: GTIN-nr.(EAN): Motoreffekt: Spänning:: Antal förinställbara bockvinklar: Bockningsskivans hastighet: Kraftöverföring: Styrsystem: Manövrering: Dimensjon (L x B x H): Vikt: Vikt tillbehör:

12500000 4 kW / 50 Hz 400V (3-fas) 6 (i 180° program) 6,5/15,5/22 rpm Hydraulik Elektronik Fotpedal alt. handmanöverdon 800 x 780 x 900 mm 400 kg 70 kg

Passar till B32PC-2 B32PC-2 B32PC-2 B32PC-2 B32PC-2 B32PC-2 B32PC-2 B32PC-2 B32PC-2 B32PC-2 B32PC-2

50 x 100 mm 30 x 100 mm 45 x 100 mm 45 x 100 mm

B32PC-2 B32PC-2 B32PC-2 B32PC-2


270

BOCKVERKTYG

Bocknyckel (rak) A-12 > >

Bockhuvud med ett spår Bockar upp till 12 mm

Bocknyckel (rak) A-12 Bocknyckel (rak) A-16 > >

Bockhuvud med ett spår Bockar upp till 16 mm

Bocknyckel (rak) A-16 Bocknyckel (böjd) B-12 > >

Bockhuvud med ett spår Bockar upp till 12 mm

Bocknyckel (böjd) B-12 Bocknyckel (böjd) B-16 > >

Bockhuvud med ett spår Bockar upp till 16 mm

Bocknyckel (böjd) B-16 SPECIFIKATIONER A-12

A-16

B-12

B-16

Artikelnr: GTIN-nr.(EAN): Kapacitet i stål: Längd: Vikt:

10400005 7392699000168 Ø16 mm / KS 500 950 mm 2,0 kg

10400010 7392699000175 Ø12 mm / KS 500 605 mm 1,0 kg

10400015 7392699000182 Ø16 mm / KS 500 950 mm 2,0 kg

10400000 7392699000151 Ø12 mm / KS 500 620 mm 1,0 kg


BOCKNYCKEL

Bocknyckel (dubbel) C-12 > Dubbla bockhuvuden med ett spår > 45 graders vinkel > Förkromad > Bockar upp till 12 resp. 16 mm

Bocknyckel (dubbel) C-12 Bocknyckel (dubbel) C-16 > Dubbla bockhuvuden med ett spår > 45 graders vinkel > Förkromad > Bockar upp till 12 resp. 16 mm

Bocknyckel (dubbel) C-16 Bocknyckel CR-12 > > > >

Bockhuvuden med två spår 45 graders vinkel Förkromad Bockar upp till 12 mm

Bocknyckel CR-12 Bocknyckel CR-16 > > > >

Bockhuvuden med två spår 45 graders vinkel Förkromad Bockar upp till 16 mm

Bocknyckel CR-16 SPECIFIKATIONER C-12 Artikelnr: 10400020 GTIN-nr.(EAN): 7392699000199 Kapacitet i stål: Ø12/16 mm / KS 500 Längd: 620 mm Vikt: 1,7 kg

C-16

CR-12

CR-16

10400025 7392699000205 Ø12/16 mm / KS 500 875 mm 2,8 kg

10400045 7392699000229 Ø12 mm / KS 500 600 mm 1,2 kg

10400050 7392699000236 Ø16 mm / KS 500 970 mm 2,6 kg

271


272

BOCKVERKTYG

Bocknyckel CR-12/16 > Kombinationsnyckel - bockar upp till 12 mm ena ändan resp. 16 mm i den andra > Bockhuvud i 45 graders vinkel - med 2 spår

Bocknyckel CR-12/16 Bockningsverktyg > Bockningsverktyg för armeringsstål upp till 12 mm > Gulkromatiserad

Bockningsverktyg Bockningsverktyg IB-12 > Verktyg för bockning av inspänningsjärn upp till 12 mm > Steglöst justerbar i höjdled 100-350 mm > Stödklack > Galvaniserad

Bockningsverktyg IB-12

SPECIFIKATIONER CR-12/16 Artikelnr: GTIN-nr.(EAN): Kapacitet i stål: Längd: Vikt:

10400053 Ø12 mm - Ø16 mm / KS 500 1000 mm 3,4 kg

Bockningsverktyg Artikelnr: GTIN-nr.(EAN): Kapacitet i stål: Bottenplatta (L x B): Längd: Vikt:

10400030 7392699000212 Ø12 mm / KS 500 200 x 200 mm 600 mm 6,0 kg

IB-12 Artikelnr: GTIN-nr.(EAN): Kapacitet i stål: Längd: Vikt:

10400055 7392699000243 Ø12 mm / KS 500 1.115 mm 5,0 kg


273


274

TILLBEHÖR

BATTERI / BATTERILADDARE Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Produkttyp:

Benämning:

Volt:

Ampere:

Passar till

60020651 60020656

4966375129578 4966375646570

Batteri Batteri

EB 1830H EBM 1830

18V 18V

3,0Ah 3,0Ah

DC-16MB2 NB 12

60030550

4966376147755

Batteriladdare

UC 18YRL

DC-16MB2 / NB 12

TILLBEHÖR ARMERINGSKLIPPAR Kh = Klipphuvud P = Pistong

Bult med bricka Artikelnr.: Dimension:

Skär Artikelnr.:

Mått (L x B x H):

Passar till

Kh P Kh Kh P Kh P Kh P Kh P

95140105 95140103 95140104 95140213 95140213 95140213 95140213 95140103 95140213 95140055 95140055

M5 x M25 M5 x M20 M5 x M22 M5 x M16 M5 x M16 M5 x M16 M5 x M16 M5 x M20 M5 x M16 M8 x M25 M8 x M25

10110011 10110011 10110011 10110012 10110012 10110013 10110013 10110010 10110010 10110015 10110015

26x26x12 mm 26x26x12 mm 26x26x12 mm 23x15x9,0 mm 23x15x9,0 mm 20x15x8,5 mm 20x15x8,5 mm 26x20x9,5 mm 26x20x9,5 mm 32x28x16 mm 32x28x16 mm

DC-20 / DC-25W DC-20 / DC-20MX / DC-20L DC-20 / DC-20MX / DC-20L DC-16MBY / DC-16MB2 DC-16PLY / DC-13LV DC-16MB / DC-16PL DC-16MB / DC-16PL DC-16M DC-16M DC-25 / DC-25W DC-25 / DC-25W

95140823 95140828

M6 x M20* M6 x M16*

13110002 13110001 10110006 10110007

12N / NB12 12N / NB12 DC-14 / MU-16 DC-14 / MU-16

Kh P Kh

95140103 95140105

M5 x M20 M5 x M25

10110022 10110021 10110023

DBC-16 DBC-16 DBC-16H

Kh P

95140213 95140007

M5 x M16* M5 x M12*

13113186 13113186

10N 10N

Fast del Rörlig del Fast del Rörlig del

* = 1 hål Antal bultar per skär är 2 st. där inget annat anges

TILLBEHÖR ARMERINGSKLIPP Artikelnr.

Benämning

Passar till

13114697 13110000

Förlängningshandtag Förlängningshandtag

10N DC-12N

13114560

Vridbart klipphuvud 180°

10N

Artikelnr.

Benämning

Passar till

10110063 10110070 10110071 10110064 10110066 10110069 10110068 13116479 10110067 10310010 10210052

Förvaringslåda Förvaringslåda Förvaringslåda Förvaringslåda Förvaringslåda Förvaringslåda Förvaringslåda Förvaringslåda Förvaringslåda Förvaringslåda Förvaringslåda

DC-16MB DC-16MB2 DC-13LV DC-16PL DC-20 DC-25 DC-32 10N DBC-16 / DBC-16H DS-230M HB-16

FÖRVARINGSLÅDA


TILLBEHÖR

TILLBEHÖR ARMERINGSBOCKMASKINER Artikelnr.

Benämning

Dimension

Passar till

10110500 10110501 10110502

Dorn Dorn Dorn

Radie 16 mm Radie 24 mm Radie 32 mm

DBC-16H DBC-16H DBC-16H

10210040 10210041 10210045 10210044 10210042 10210043

Dorn (A) Dorn (B) Riktdon (fast) Riktdon (rörligt) Dornklyka (A) Dornklyka (B)

Radie 24 mm Radie 32 mm

HB-16 HB-16 HB-16 HB-16 HB-16 HB-16

10210000 10210020 10210021 10210039 10210022 10210023 10210050

Stativ Dorn Dorn Dorn Dorn Dorn Låda för dorn till Micro

Radie 25 mm Radie 30 mm Radie 32 mm Radie 52 mm Radie 70 mm

Micro Micro Micro Micro Micro Micro Micro

10210010 10210030 10210031 10210032 10210033 10210034 10210035 10210036 10210051

Bygelbocktillsats Dorn (1) Dorn (2s) Dorn (2) Dorn (3) Dorn (4) Dorn (5) Dorn (6) Låda för dorn till DBD-25

Radie 50 mm Radie 62 mm Radie 70 mm Radie 79 mm Radie 96 mm Radie 120 mm Radie 156 mm

DBD-25 DBD-25 DBD-25 DBD-25 DBD-25 DBD-25 DBD-25 DBD-25 DBD-25

12700050 12700051 12700052 12700053 12700054 12700055 12700056 12700057 12700058

Klämskydd (standard) Klämskydd (upp till Ø12 mm klenstål) Tapp 16 mm Tapp 24 mm Bockningsskivor 400 mm Bockningsskivor 500 mm Bockningsskivor 640 mm Mothåll för bockning av stål upp till Ø12 mm Utrustning för slingbockning (Bestående av mothåll, medbringare och tapp) Spiral- och radiebockningsutrustning (Bestående av stigningsverktyg, drivskiva, spännverktyg, radieverktyg och ställtapp.) Radiebockningsutrustning för Ø 20-32 mm Handmanöverdon Skyddsöverdrag För fler tillbehör till B32PC, se sid. 269

B32PC-2 B32PC-2 B32PC-2 B32PC-2 B32PC-2 B32PC-2 B32PC-2 B32PC-2 B32PC-2

Artikelnr:

Benämning

Passar till

15110000

Plastfilmslang

SNIGAMIT

10310001 10310002 10310003 10310004 10310005

Kil Motkil Lösbleck (A) Lösbleck (B) Lösbleck (C)

DS-230M DS-230M DS-230M DS-230M DS-230M

Dorn till DBC-16

Dorn till HB-16

Stativ till Micro

Bygelbocktillsats till DBD-25

12700059 12700063 12700060 12700062

B32PC-2 B32PC-2 B32PC-2 B32PC-2

TILLBEHÖR SPRÄCKNING

Lösbleck används om sprickan blivit för liten

275


276

SPRÄCKNING AV STEN, BERG OCH BETONG

Expansivcement Snigamit > Tonvis med spräckkraft i en enda burk! > Spräckning med plastfilmslang gör det möjligt att spräcka under vatten > Miljötestad. Ofarliga restprodukter, Svelab nr. 199-02188-01 > Inga tillstånd eller besiktning av omkringliggande byggnader behövs

Expansivcement Snigamit Levereras med detaljerad bruksanvisning

SPECIFIKATIONER Snigamit 2 kg Artikelnr: GTIN-nr.(EAN): Förpackning: Vikt:

15100002 7392699151020 Diffusionstät burk 2,0 kg

Snigamit 4 kg Artikelnr: GTIN-nr.(EAN): Förpackning: Vikt:

15100004 7392699151044 Diffusionstät burk 4,0 kg

Snigamit 10 kg Artikelnr: GTIN-nr.(EAN): Förpackning: Vikt:

15100010 7392699151006 Diffusionstät burk 10,0 kg


BENDOF

Spr채ckning av sten, berg & betong

277


278

BENDOF

Bruksanvisningen Är till stor del baserat på erfarenheter och är därför bara riktvärden, ingen garanti för varje enskilt fall. Vi förbehåller oss därför rätten för ev. ändringar. Skulle något vara oklart angående användningen av SNIGAMIT; kontakta oss gärna för ytterligare information.

Tunnel

1 = Dessa hål fylls först med SNIGAMIT-massa.

3 = Borrning i mittlinjen för expansion.

2 = Dessa hål fylls efter 6-20 timmar.

Betong Rivning av vägg

Håltagning i vägg/ kryssborrning

När spricka vinkelrätt mot väggytan önskas:

Extra hål borras med c/c 100-200 mm

Säkerhetszon (min. 300 mm)

Alternativ: Grövre hål kan användas

Brottområde A = Säkerhetszon till bjälklag min. 300 mm. B = Dubbla hålrader vid mycket tjocka väggar. C = Placera hålen innanför armering. D = Håldjup min. 300 mm

Kapning eller rivning av pelare eller pålar

Säkerhetszon (min. 300 mm)

Säkerhetszon (min. 300 mm)

Rivning av betongkonstruktion, exempel

D = Håldjup

Borrplanen utformas enligt de krav och förhållanden som gäller.


BENDOF

Borrplaner S = Hålavstånd H = Håldiameter K = Spräckningskoefficient

Hålavstånd: Formel S = HxK

Borrhål

Försättning = 0,5 - 1S

Spräckningskoefficient Kvaliteten på betong, berg och sten samt armeringstäthet påverkar spräckningskoefficienten. Kalksten Betong Skiffer Sandsten Berg Granit Armerad betong Rörgrav i berg

Spräckningskoefficient

Spräckningskoefficienten minskas om kortare spräckningstid eller mindre styckefall önskas. Vid längre spräckningstid kan koefficienten ökas. Spräckningstiden är 10-24 timmar beroende på temperaturer.

Säkerhetsföreskrifter De skyddsåtgärder som fordras vid t ex sprängningsarbeten är inte nödvändiga när SNIGAMIT används. Området måste emellertid avspärras för obehöriga eftersom späckningstrycket kan lösgöra bitar av stenen. Följande måste under alla omständigheter beaktas:: 1. Fyll inte glas-, metallflaskor eller kärl med avsmalnande öppning. 2. VARNING! Titta inte ner i hål som nyligen fyllts. Vänta minst 6-8 timmar. Fara för s.k. ”Blow out” är stor vid hög ytter- och objekttemperatur. Täck väl vid sådana omständigheter. Håll barn, djur och obehöriga borta från området. Se varning nedan. 3. Beakta föreskrivna vattentemperaturer. Täck hålen och skydda mot sol och regn. 4. SNIGAMIT® innehåller cement och kalk. Undvik kontakt med huden. Tvätta med vatten. Använd skyddsglasögon, gummihandskar, skyddskor och hjälm. SNIGAMIT skall förvaras oåtkomligt för barn. VARNING! Om temperaturen i blandningen ökar för snabbt är risken stor att massan blåser ur borrhålet. Detta fenomen kallas ”Blow out”. Använd alltid kallast möjliga vatten. Häll aldrig färdigblandad SNIGAMIT i objekt som värmts upp av t.ex. solen. Under heta somrar bör ifyllningen göras tidigt på morgonen när temperaturen är gynnsammare. En ”Blow out” ger alltid dammspridning. Täck därför hålen med våt jutesäck eller annat mjukt material för säkerhets skull. TITTA ALDRIG RAKT NER MOT BORRHÅLET! (VÄNTA 6-8 timmar) Ovanstående uppgifter är vägledande och då bl.a. arbetsutförandet ligger utanför vår kontroll är vårt ansvar begränsat till kvaliteten hos levererad vara.

279


280

BENDOF

Spräckkil (20 x 145 mm) > Spräck sten enkelt själv > Benämning anger kildiameter = minsta diameter på borrhålet.

Satsen består av: Kil, 2 st. motkil samt gummibygel

Spräckkil

Spräckkil (28 x 200) > Spräck sten enkelt själv > Benämning anger kildiameter = minsta diameter på borrhålet.

Satsen består av: Kil, 2 st. motkil samt gummibygel

Spräckkil

Spräckkil (34 x 280 mm) > Spräck sten enkelt själv > Benämning anger kildiameter = minsta diameter på borrhålet.

Satsen består av: Kil, 2 st. motkil samt gummibygel

Spräckkil

Spräckkil (34 x 380 mm) > Spräck sten enkelt själv > Benämning anger kildiameter = minsta diameter på borrhålet.

Satsen består av: Kil, 2 st. motkil samt gummibygel

Spräckkil SPECIFIKATIONER Spräckkil Artikelnr: GTIN-nr.(EAN): Kildiameter: Killängd:

15200000 7392699000304 20 mm 145 mm

15200005 7392699000311 28 mm 200 mm

15200015 7392699000328 34 mm 280 mm

15200020 7392699000335 34 mm 380 mm


MFT SPIK OCH KOMPRESSOR MFT Spikning Sortimentet är ett väl sammansatt program, utvecklat för den skandinaviska marknaden, där stor vikt är lagd på ergonomi, hälsa, miljö och säkerhet. Produkterna består av professionella 17° 21°och 34° stavspikverktyg, rundmagasinerade verktyg för trådsvetsad spik, pappspikverktyg, dyckert- och klammerverktyg. Dessa tillsammans med ett brett sortiment av spik, dyckert och klammer uppfyller de flesta behov. MFT spiken är typgodkänd och tillfredsställer dagens och morgondagens krav till dokumentation och kvalitetssäkring. MFT Kompressor MFTs kompressorer är anpassade till sortimentet MFT spikning och den professionella användaren av spikmaskiner. Kompressorerna levereras både som oljesmorda och oljefria. Oljefria kompressorer har mindre startproblem under vintern, ingen koll av oljan eller oljebyte krävs."Greenline" serien sätter miljön i fokus, med oljefria och direktdrivna kompressorer med lång livslängd och låg ljudnivå. Serien omfattar både mindre allroundmodeller som större byggplatsmodeller. Med enkelt underhåll som kontroll av oljenivå och dränering av tanken, ger kompressorn lång livslängd och verktyget får ren och kondensfri luft. MFT Skjutmontage Programmet består av ammunition och skjutspik till MFT bultpistol, som uppfyller Arbetarskyddsstyrelsens normer och krav.

Typgodkännande (0145/06) • MFT Stavspik • MFT Wire Coilspik (Kammad 17/21 och 34° stav- och wirecoilspik) MFT spiken är testad hos SP och SITAC och uppfyller norsk standard NS3470 samt övriga nordiska länders och EU standard. Typgodkännandet hittar du på vår hemsida: www.hitachi-powertools.se


282

ANVÄNDNING AV SPIKVERKTYG

ANVÄNDNING AV SPIKVERKTYG Rundspik:

RN från 55-90 mm i blank- och varmförzinkat utförande. Blank, ring, kammad och skruvad. Trådtjocklek 2.5, 2.8 och 3.1 mm.

Spik Pkt. 1 1 1 2 2 3 4 5 5 6 7 7 7 7 8 9 10 11

Användningsområde

=

Rekommenderas

Alternativ

Bjälklag Regelverk Trossbotten Tak- och tegelläkt Skråspikning Golv (undergolv) golvspån 22 mm Utvändig panel (liggande/stående) Dörrar/fönster Lister/invändig panel Reglar Takfot Reglar Takutsprång/vindskivor Balkonggolv etc. Lättväggar/skråspikning Papp/shingel Boardtak och spånskivor Fanérskivor

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

RN 31/90 VG.K.CC RN 31/90 VG.K.CC RN 31/90 VG.K.CC RN 31/90 VG.K.CC RN 31/90 VG.K.CC RN 31/65 Z.R.CC RN 31/90 VG.K.CC / RN 28/75 VG.K.CC Dyckert 50mm Dyckert 50mm RN 31/90 VG.K.CC RN 28/65 VG.K.CC RN 28/65 VG.K.CC RN 28/65 VG.K.CC RN 28/75 VG.K.CC RN 28/75 VG.K.CC RF Coil 31/25 RN 28/65 BL.K.CC RN 28/55 VG.K.CC

RN 31/90 BL.K.CC RN 31/90 BL.K.CC RN 31/90 BL.K.CC RN 28/75 VG.K.CC RN 31/90 BL.K.CC Skruv RN 28/65 VG.K.CC Dyckert 40mm Dyckert 40mm RN 28/75 VG.K.CC RN 28/55 VG.K.CC RN 28/65 VG.K.CC RN 28/75 BL.K.CC RF Coil 31/22 RN 28/65 VG.K.CC

1 2 2

3 6

10

11

11

7 7

7

2

6

8 2 2

2

11

5

8

5

3 9

4

4

11 3 2

1

5


GASDRIVET STAVSPIKVERKTYG

283

Gasdrivet stavspikverktyg NR 90GR2 > Gasdrivet stavspikverktyg för professionell användning utan behov av kompressor, slang eller ström > 21° vinklat magasin > Välbalanserad med ergonomiskt gummibelagt grepp > Innovativ och funktionell design > Enkelskottsavtryckare för säker användning > Enkel laddning av spik > Justebart inslagsdjup > Försedd med en praktisk bälteskrok > Standard gaspatron > Ca 1200 spik per patron > Levereras med panelfot

Gasdrivet stavspikverktyg 7,2V Hitachi NR 90GR2 7.2V

1.4 Ah (60 min)

Levereras med 2 st. 1,4Ah NiCd batterier, batteriladdare, panelfot, skyddsglasögon, nyckel och förvaringsväska

Användningsområde: > Bjälklag, regelverk, skråspikning, emballage och pallspikning m.m.

Gasdrivet stavspikverktyg NR 90GC2 > Gasdrivet stavspikverktyg för professionell användning utan behov av kompressor, slang eller ström > 34° vinklat magasin > Välbalanserad med ergonomiskt gummibelagt grepp > Innovativ och funktionell design > Enkelskottsavtryckare för säker användning > Enkel laddning av spik > Justerbart inslagsdjup > Försedd med en praktisk bälteskrok > Standard gaspatron > Ca 1200 spik per patron > Levereras med panelfot

Gasdrivet stavspikverktyg 7,2V Hitachi NR 90GC2 7.2V

1.4 Ah (60 min)

Levereras med 2 st. 1,4Ah NiCd batterier, batteriladdare, panelfot, skyddsglasögon, nyckel och förvaringsväska

Användningsområde: > Bjälklag, regelverk, skråspikning, emballage och pallspikning m.m.

SPECIFIKATIONER Hitachi NR 90GR2 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Antal avtryck per. laddning: Magasinvinkel: Magasinkapacitet: Avtryckarfunktion: Hastighet: Spiklängd: Tråddimension: Slagenergi: Dimension (L x H): Vikt:

50010913 4966376162727 EB 714S / UC 7SD Kassett 60 min ca. 4.000 21° 32 - 35 spik Enkelskott 2 - 3 spik /sek 50 - 90 mm 2,80 - 3,30 mm 100 Joule 362 x 353 mm 3,6 kg

Hitachi NR 90GC2 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Antal avtryck per. laddning: Magasinvinkel: Magasinkapacitet: Avtryckarfunktion: Hastighet: Spiklängd: Tråddimension: Slagenergi: Dimension (L x H): Vikt:

50010912 4966376162710 EB 714S / UC 7SD Kassett 60 min ca. 4.000 34° 37 spik Enkelskott 2 - 3 spik /sek 50 - 90 mm 2,80 - 3,30 mm 100 Joule 347 x 353 mm 3,5 kg


GASDRIVET DYCKERTVERKTYG

284

Gasdrivet minidyckertverktyg NT 50GS > Gasdrivet minidyckertverktyg för professionell användning utan behov av kompressor, slang eller ström > Mycket lätt och kompakt (endast 1,8kg) > Välbalanserad med ergonomiskt gummibelagt grepp > Innovativ och funktionell design > Enkelskottsavtryckare för säker användning > Enkel djupjustering utan verktyg > Försedd med en praktisk bälteskrok > Standard gaspatron > Ca.1.200 avfyrningar per patron > Levereras med panelfot och adapter med möjlighet för laddning i bil

Se info sid 41

Se info sid 6

Gasdrivet minidyckertverktyg 3,6V Hitachi NT 50GS 3.6V

Levereras med 1 st. 1,5Ah Li-ion batteri, batteriladdare, adapter för laddning i bil, panelfot, skyddsglasögon, nyckel och förvaringsväska

1.5 Ah (30 min)

Användningsområde: Invändiga dörr- och fönsterlister, taklister, golvlister, väggpanel, undertak och vindskivor m.m.

Gasdrivet dyckertverktyg NT 65GS > Gasdrivet dyckertverktyg för professionell användning utan behov av kompressor, slang eller ström > Mycket lätt och kompakt (endast 1,8kg) > Välbalanserad med ergonomiskt gummibelagt grepp > Innovativ och funktionell design > Enkelskottsavtryckare för säker användning > Försedd med en praktisk bälteskrok > Enkel djupjustering utan verktyg > Standard gaspatron > Ca 1.200 avfyrningar per patron > Levereras med panelfot och adapter med möjlighet för laddning i bil

Se info sid 41

Se info sid 6

Gasdrivet dyckertverktyg 3,6V Hitachi NT 65GS 3.6V

1.5 Ah (30 min)

Levereras med 1 st. 1,5Ah Li-ion batteri, batteriladdare, adapter för laddning i bil, panelfot, skyddsglasögon, nyckel och förvaringsväska

Användningsområde: Invändiga dörr- och fönsterlister, taklister, golvlister, väggpanel, undertak och vindskivor m.m.

SPECIFIKATIONER Hitachi NT 65GS

Hitachi NT 50GS Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Antal avtryck per. laddning: Magasinkapacitet: Avtryckarfunktion: Hastighet: Dyckertlängd: Tråddimension: Dimension (L x H): Vikt:

50010952 4966376172603 EBM 315 / UC 3SML Kassett 60 min ca. 1.200 100 minidyckert Enkelskott 2 spik /sek 16 - 50 mm 1,25 x 1,00 mm 270 x 281 mm 1,8 kg

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Antal avtryck per. laddning: Magasinkapacitet: Avtryckarfunktion: Hastighet: Dyckertlängd: Tråddimension: Dimension (L x H): Vikt:

50010950 4966376159826 EBM 315 / UC 3SML Kassett 60 min ca. 2.000 100 dyckert Enkelskott 2 spik /sek 25 - 65 mm 1,60 x 1,40 mm 260 x 278 mm 1,8 kg


TILLBEHÖR GASDRIVET STAVSPIKVERKTYG

285

Gaspatron > Standardiserad 30 ml gaspatron > Smörjande egenskaper > Propan/butan = ren förbränning > Levereras i 2 pack Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Volym:

Antal /förp.:

50750030 50750026

8717574011838 8717472813695

30 ml 80 ml

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Volym:

Passar till:

66714810

8717574001129

100 ml

NR90GR2 / NR90GC2 / N 50GS / NT65GS / NC40G

2 2

Passar till: N 50GS / NT65GS NR90GR2 / NR90GC2 / NC40G

O-ringolja

Rengöringssats Satsen består av: Olja, rengöringsborste, rengöringsspray, nyckel och förvaringsväska

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

66714800

8717574001105

NR90GR2 / NR90GC2 / NT50GS / NT65GS / NC40G

Förvaringsväska > Förvaringsväska för gasspikverktyg Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

60120767

4966375691549

NT50GS / NT65GS


286

STAVSPIKVERKTYG

Stavspikverktyg A17/90-F1 > Kompakt , välbalanserat och lätt stavspikverktyg för professionell användning > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Maskinkropp i magnesium > 17° vinklat magasin med enkel bakmatning av spik > Automatiskt stopp när 3 spikar återstår > Enkel eller serieskottsfunktion > Justerbart inslagsdjup > Justerbart returluftutsläpp > Justerbar bälteskrok > Mycket driftsäker > Levereras med panelfot för märkfri spikning

Stavspikverktyg 17° BASSO A17/90-F1

Användningsområde: Bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage och pallspikning m.m.

Levereras med panelfot, skyddsglasögon, smörjolja, nycklar och förvaringsväska

Stavspikverktyg A22/90-F1 > Kompakt, välbalanserat och lätt stavspikverktyg för professionell användning > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Maskinkropp i magnesium > 21° vinklat magasin med enkel bakmatning av spik > Automatiskt stopp när 3 spikar återstår > Enkel eller serieskottsfunktion > Justerbart inslagsdjup > Justerbart returluftutsläpp > Justerbar bälteskrok > Mycket driftsäker > Levereras med panelfot för märkfri spikning Användningsområde: Bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage och pallspikning m.m.

Stavspikverktyg 21° Basso A22/90-F1 Levereras med panelfot, skyddsglasögon, smörjolja, nycklar och förvaringsväska

SPECIFIKATIONER Basso A22/90-F1

Basso A17/90-F1 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Magasinvinkel: Magasinkapacitet: Avtryckarfunktion: Hastighet: Luftförbrukning: Lufttryck: Luftintag: Spiklängd: Tråddimension: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Dimension (L x B x H): Vikt:

50010608 7034358391636 17° 50 Spik Kombi 3 Spik /sek 4,10 liter 5,0 - 8,0 bar 1/4" invändig gänga 50 - 90 mm 2,80 - 3,80 mm <4,5 92,0 105,0 460 x 125 x 335 mm 3,1 kg

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Magasinvinkel: Magasinkapacitet: Avtryckarfunktion: Hastighet: Luftförbrukning: Lufttryck: Luftintag: Spiklängd: Tråddimension: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Dimension (L x B x H): Vikt:

50010609 7034358391643 21° 50 Spik Kombi 3 Spik /sek 2,66 liter 5,0 - 8,0 bar 1/4" invändig gänga 50 - 90 mm 2,80 - 3,80 mm <4,5 87,4 100,4 540 x 125 x 335 mm 3,2 kg


STAVSPIKVERKTYG

287

Stavspikverktyg A34/90-F1 > Kompakt, välbalanserat och lätt stavspikverktyg för professionell användning > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Maskinkropp i magnesium > 34° vinklat magasin med enkel bakmatning av spik > Automatiskt stopp när 3 spikar återstår > Enkel eller serieskottsfunktion > Justerbart inslagsdjup > Justerbart returluftutsläpp > Justerbar bälteskrok > Mycket driftsäker > Levereras med panelfot för märkfri spikning Användningsområde: Bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage och pallspikning m.m.

Stavspikverktyg 34° Basso A34/90-F1 Levereras med panelfot, skyddsglasögon, smörjolja, nycklar o förvaringsväska

Stavspikverktyg A34/100-A2 > Välbalanserat stavspikverktyg för professionell användning > Ergonomiskt gummibelagt grepp > 34° vinklat magasin med kapacitet på upp till 100 mm spik > Serieskottsfunktion > Justerbart inslagsdjup > Justerbart returluftutsläpp > Mycket driftsäker > Levereras med panelfot för märkfri spikning Användningsområde: Bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage och pallspikning m.m.

Stavspikverktyg 34° Basso A34/100-A2 Levereras med panelfot, skyddsglasögon, smörjolja, nycklar o förvaringsväska

SPECIFIKATIONER Basso A34/90-F1 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Magasinvinkel: Magasinkapacitet: Avtryckarfunktion: Hastighet: Luftförbrukning: Lufttryck: Luftintag: Spiklängd: Tråddimension: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Dimension (L x B x H): Vikt:

50010610 7034358391773 34° 90 Spik Kombi 3 Spik /sek 3,87 liter 5,0 - 8,0 bar 1/4" invändig gänga 50 - 90 mm 2,80 - 3,80 mm <4,3 90,3 103,3 480 x 125 x 340 mm 3,2 kg

Basso A34/100-A2 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Magasinvinkel: Magasinkapacitet: Avtryckarfunktion: Hastighet: Luftförbrukning: Lufttryck: Luftintag: Spiklängd: Tråddimension: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Dimension (L x B x H): Vikt:

50010607 7034358391605 34° 90 Spik Serieskott 3 Spik /sek 2,25 liter 5,0 - 8,0 bar 1/4" invändig gänga 50 - 100 mm 2,90 - 3,30 mm <5,7 88,3 101,3 507 x 154 x 373 mm 3,9 kg


288

STAVSPIKVERKTYG

Stavspikverktyg NR 90AE > Välbalanserat stavspikverktyg från Hitachi för professionell användning > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Innovativ och funktionell design > 21° vinklat magasin med enkel bakmatning av spik > Enkel eller serieskottsfunktion > Justerbart inslagsdjup > Mycket driftsäker > Levereras med panelfot för märkfri spikning Användningsområde: Bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage och pallspikning m.m.

Stavspikverktyg 21° Hitachi NR 90AE Levereras med panelfot, skyddsglasögon, smörjolja och nycklar

Stavspikverktyg NR 90AD > Välbalanserat stavspikverktyg från Hitachi för professionell användning > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Innovativ och funktionell design > 34° vinklat magasin med enkel bakmatning av spik > Enkel eller serieskottsfunktion > Justerbart inslagsdjup > Mycket driftsäker > Levereras med panelfot för märkfri spikning Användningsområde: Bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage och pallspikning m.m.

Stavspikverktyg 34° Hitachi NR 90AD Levereras med panelfot, skyddsglasögon, smörjolja och nycklar

SPECIFIKATIONER Hitachi NR 90AE Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Magasinvinkel: Magasinkapacitet: Avtryckarfunktion: Hastighet: Luftförbrukning: Lufttryck: Luftintag: Spiklängd: Tråddimension: Dimension (L x H): Vikt:

50010611 4966376156801 21° 64 Spik Kombi 3 Spik /sek 2,50 liter 4,9 - 8,3 bar 3/8" invändig gänga 50 - 90 mm 2,90 - 3,80 mm 527 x 322 mm 3,4 kg

Hitachi NR 90AD Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Magasinvinkel: Magasinkapacitet: Avtryckarfunktion: Hastighet: Luftförbrukning: Lufttryck: Luftintag: Spiklängd: Tråddimension: Dimension (L x H): Vikt:

50010612 4966376156207 34° 86 Spik Kombi 3 Spik /sek 2,50 liter 5,0 - 8,5 bar 3/8" invändig gänga 50 - 90 mm 2,90 - 3,80 mm 462 x 322 mm 3,2 kg


STAVSPIK

289

Stavspik 17° > Typgodkänd stavspik (SP SITAC 1002 - 0145/06). För användning i 17° stavspikverktyg > Användningsområde: bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage och pallspikning m.m. Artikelnr.:

50100401 50100402 50100403 50100101 50100102 50100103 50100104 50100301 50100302 50100303 50100201

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Tråddimension:

Längd:

Spiktyp:

Ytbehandling:

Antal / förp.:

Antal förp. kartong:

Antal förp. / pall:

Minsta säljantal:

7034358311115 7034358311122 7034358311139 7034358311146 7034358311153 7034358311160 7034358311177 7034358311221 7034358311238 7034358311245 7034358311573

BLKCC BLKCC BLKCC VGKCC VGKCC VGKCC VGKCC VGSCC VGSCC VGSCC ZRCC

2,8 mm 2,8 mm 3,1 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 3,1 mm 2,8 mm 2,8 mm 3,1 mm 3,1 mm

65 mm 75 mm 90 mm 55 mm 65 mm 75 mm 90 mm 65 mm 75 mm 90 mm 65 mm

Kammad Kammad Kammad Kammad Kammad Kammad Kammad Skruvad Skruvad Skruvad Ringet

Blank Blank Blank Galvaniserad Galvaniserad Galvaniserad Galvaniserad Galvaniserad Galvaniserad Galvaniserad El. Förzinkad

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Stavspik 21° > Typgodkänd stavspik (SP SITAC 1002 - 0145/06). För användning i 21° stavspikverktyg > Användningsområde: Bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage och pallspikning m.m. Artikelnr.:

50110401 50110402 50110403 50110100 50110101 50110102 50110103 50110301 50110302 50110303

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Tråddimension:

Längd:

Spiktyp:

Ytbehandling:

Antal / förp.:

Antal förp. kartong:

Antal förp. / pall:

Minsta säljantal:

7034358311276 7034358311283 7034358311290 7034358311382 7034358311313 7034358311320 7034358311337 7034358311399 7034358311405 7034358311412

BLKCC BLKCC BLKCC VGKCC VGKCC VGKCC VGKCC VGSCC VGSCC VGSCC

2,8 mm 2,8 mm 3,1 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 3,1 mm 2,8 mm 2,8 mm 3,1 mm

65 mm 75 mm 90 mm 55 mm 65 mm 75 mm 90 mm 65 mm 75 mm 90 mm

Kammad Kammad Kammad Kammad Kammad Kammad Kammad Skruvad Skruvad Skruvad

Blank Blank Blank Galvaniserad Galvaniserad Galvaniserad Galvaniserad Galvaniserad Galvaniserad Galvaniserad

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

320 320 320 320 320 320 320 320 320 320

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Stavspik 34° > Typgodkänd stavspik (SP SITAC 1002 - 0145/06). För användning i 34° stavspikverktyg > Användningsområde: Bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage och pallspikning m.m. Artikelnr.:

50070100 50070101 50070102 50070103 50070200 50070201 50070202 50070203 50070704 50070705

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Tråddimension:

Längd:

Spiktyp:

Ytbehandling:

Antal / förp.:

Antal förp. kartong:

Antal förp. / pall:

Minsta säljantal:

7034358311993 7034358311429 7034358311436 7034358311443 7034358311467 7034358311474 7034358311481 7034358311498 7034358311757 7034358311764

BLCC BLCC BLCC BLCC VGKCC VGKCC VGKCC VGKCC VGRCC VGRCC

2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 3,1 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 3,1 mm 3,1 mm 3,1 mm

50 mm 65 mm 75 mm 90 mm 50 mm 65 mm 75 mm 90 mm 90 mm 98 mm

Rund Rund Rund Rund Kammad Kammad Kammad Kammad Ringad Ringad

Blank Blank Blank Blank Galvaniserad Galvaniserad Galvaniserad Galvaniserad Galvaniserad Galvaniserad

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

96 96 96 96 96 96 96 96 96 96

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


290

WIRE COIL SPIKVERKTYG

Wire Coil Spikverktyg C21/50-B1C > Spikverktyg med rundmagasin för professionell användning > Mycket kompakt och lätt (endast 1,5 kg) > Ergonomiskt gummiklätt grepp och justerbar bälteskrok > Transparent magasin > Inställbar för enkel eller serieskott > Justerbart inslagsdjup > Justerbart returluftutsläpp > Mycket underhållsvänlig > Levereras med panelfot Användningsområde: > Trälådor, pallspikning, emballage, panelspikning och småspikning i hus m.m.

Wire Coil Spikverktyg 16° Basso C21/50-B1C Levereras med panelfot, skyddsglasögon, olja, nycklar och förvaringsväska

Wire Coil Spikverktyg C28/65-A1C > Spikverktyg med rundmagasin för professionell användning > Mycket kompakt och lätt (endast 2,0 kg) > Ergonomiskt gummiklätt grepp och justerbar bälteskrok > Transparent magasin > Inställbar för enkel eller serieskott > Justerbart inslagsdjup > Justerbart returluftutsläpp > Mycket underhållsvänlig > Levereras med panelfot Användningsområde: Trälådor, pallspikning, emballage, panelspikning och småspikning i hus m.m.

Wire Coil Spikverktyg 16° Basso C28/65-A1C Levereras med panelfot, skyddsglasögon, olja, nycklar och förvaringsväska

SPECIFIKATIONER Basso C21/50-B1C Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Magasinvinkel: Magasinkapacitet: Avtryckarfunktion: Hastighet: Luftförbrukning: Lufttryck: Luftintag: Spiklängd: Tråddimension: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Dimension (L x B x H): Vikt:

50010106 7034358391650 16° 200 - 300 spik Kombi 3 spik /sek 0,73 liter 5,0 - 8,0 bar 1/4" invändig gänga 27 - 50 mm 1,47 - 2,10 mm <3,2 83,0 89,0 258 x 108 x 284 mm 1,5 kg

Basso C28/65-A1C Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Magasinvinkel: Magasinkapacitet: Avtryckarfunktion: Hastighet: Luftförbrukning: Lufttryck: Luftintag: Spiklängd: Tråddimension: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Dimension (L x B x H): Vikt:

50010108 7034358391797 16° 200 - 300 spik Kombi 3 spik /sek 1,75 liter 5,0 - 8,0 bar 1/4" invändig gänga 28 - 65 mm 2,10 - 2,90 mm <4,2 85,2 98,2 268 x 128 x 306 mm 2,0 kg


WIRE COIL SPIKVERKTYG

291

Wire Coil Spikverktyg C31/65-B1C > Spikverktyg med rundmagasin för professionell användning > För både plastbandad och trådsvetsad 16° spik > Mycket kompakt och lätt (endast 2,0 kg) > Ergonomiskt gummiklätt grepp och justerbar bälteskrok > Transparent magasin > Inställbar för enkel eller serieskott > Justerbart inslagsdjup > Justerbart returluftutsläpp > Mycket underhållsvänlig > Levereras med panelfot Användningsområde: Trälådor, pallspikning, emballage, panelspikning, tak- och golvspikning och småspikning i hus m.m.

Wire Coil Spikverktyg 16° Basso C31/65-B1C Levereras med panelfot, skyddsglasögon, olja, nycklar och förvaringsväska

Wire Coil Spikverktyg C33/75-A1 > Spikverktyg med rundmagasin för professionell användning > För både plastbandad och trådsvetsad 16° spik > Ergonomiskt gummiklätt grepp och justerbar bälteskrok > Maskinkropp i magnesium > Transparent magasin > Inställbar för enkel eller serieskott > Justerbart inslagsdjup > Justerbart returluftutsläpp > Mycket underhållsvänlig > Levereras med panelfot Användningsområde: Trälådor, pallspikning, emballage, invändig och utvändig panelspikning, tak- och golvspikning och småspikning i hus m.m.

Wire Coil Spikverktyg 16° Basso C33/75-A1 Levereras med panelfot, skyddsglasögon, olja, nycklar och förvaringsväska

SPECIFIKATIONER Basso C31/65-B1C Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Magasinvinkel: Magasinkapacitet: Avtryckarfunktion: Hastighet: Luftförbrukning: Lufttryck: Luftintag: Spiklängd: Tråddimension: Vibrationsnivå m/s2 Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Dimension (L x B x H): Vikt:

50010105 7034358391629 16° 200 - 300 spik Kombi 3 spik /sek 1,75 liter 5,0 - 8,0 bar 1/4" invändig gänga 32 - 65 mm (plastbandad) 38 - 65 mm (trådsvetsad) 2,10 - 2,90 mm <4,2 85,2 98,2 268 x 128 x 306 mm 2,0 kg

Basso C33/75-A1 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Magasinvinkel: Magasinkapacitet: Avtryckarfunktion: Hastighet: Luftförbrukning: Lufttryck: Luftintag: Spiklängd: Tråddimension: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Dimension (L x B x H): Vikt:

50010110 7034358391803 16° 200 - 300 spik Kombi 3 spik /sek 2,82 liter 5,0 - 8,0 bar 1/4" invändig gänga 45 - 57 mm (plastbandad) 45 - 75 mm (trådsvetsad) 2,50 - 3,30 mm <3,4 87,3 100,3 313 x 132 x 315 mm 2,9 kg


292

WIRE COIL SPIKVERKTYG

Wire Coil Spikverktyg C38/90-A1 > Spikverktyg med rundmagasin för professionell användning > För både plastbandad och trådsvetsad 16° spik > Ergonomiskt gummiklätt grepp och justerbar bälteskrok > Maskinkropp i magnesium > Transparent magasin > Inställbar för enkel eller serieskott > Justerbart inslagsdjup > Justerbart returluftutsläpp > Mycket underhållsvänlig > Levereras med panelfot Användningsområde: Bjälklag, regelverk, skråspikning, tak och golvspikning, emballage och pallspikning m.m.

Wire Coil Spikverktyg 16° Basso C38/90-A1 Levereras med panelfot, skyddsglasögon, olja, nycklar och förvaringsväska

Wire Coil Spikverktyg NV 90AB > Spikverktyg med rundmagasin för professionell användning > Ergonomiskt gummiklätt grepp > Transparent magasin > Inställbar för enkel eller serieskott > Justerbart inslagsdjup > Justerbart returluftutsläpp > Levereras med panelfot Användningsområde: Bjälklag, regelverk, skråspikning, tak och golvspikning, emballage och pallspikning m.m.

Wire Coil Spikverktyg 16° Hitachi NV 90AB Levereras med panelfot, skyddsglasögon, olja, nycklar och förvaringsväska

SPECIFIKATIONER Basso C38/90-A1 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Magasinvinkel: Magasinkapacitet: Avtryckarfunktion: Hastighet: Luftförbrukning: Lufttryck: Luftintag: Spiklängd: Tråddimension: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Dimension (L x B x H): Vikt:

50010107 7034358391780 16° 250 spik Kombi 3 spik /sek 3,23 liter 5,0 - 8,0 bar 1/4" invändig gänga 45 - 75 mm (plastbandad) 45 - 90 mm (trådsvetsad) 2,50 - 3,80 mm <4,0 94,5 107,5 310 x 132 x 352 m 3,0 kg

Hitachi NV 90AB Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Magasinvinkel: Magasinkapacitet: Avtryckarfunktion: Hastighet: Luftförbrukning: Lufttryck: Luftintag: Spiklängd: Tråddimension: Dimension (L x H): Vikt:

50010104 4966376084357 16° 150 - 300 spik Kombi 3 spik /sek 2,00 liter 5,0 - 8,0 bar 1/4" invändig gänga 45 - 90 mm 2,50 - 3,80 mm 292 x 389 mm 3,0 kg


WIRE COIL SPIK

293

Wire Coil spik 16° > Typgodkänd trådsvetsad Wire Coil spik (SP SITAC 1002 - 0145/06) > För användning i 16° rundmagasinerad Wire Coil spikverktyg > Användningsområde: Bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage och pallspikning m.m. Artikelnr.

50050111 50050112 50050113 50050114 50050411 50050412 50050413 50050311 50050211 50050212 50050214 50050215 50050405

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

7034358313362 7034358313379 7034358313386 7034358313393 7034358313416 7034358313423 7034358313447 7034358313508 7034358313133 7034358313461 7034358313485 7034358313140 7034358313409

BLCC BLCC BLCC BLCC VGKCC VGKCC VGKCC ZSCC BLRCC BLRCC BLRCC BLRCC VGRCC

Tråddimension

Längd:

Spiktyp:

Ytbehandling:

2,1 mm 2,1 mm 2,8 mm 3,1 mm 2,8 mm 2,8 mm 3,1 mm 2,8 mm 2,1 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,8 mm 2,3 mm

45 mm 50 mm 75 mm 90 mm 65 mm 75 mm 90 mm 75 mm 50 mm 50 mm 65 mm 75 mm 50 mm

Rund Rund Rund Rund Kammad Kammad Kammad Skruvad Ringad Ringad Ringad Ringad Ringad

Blank Blank Blank Blank Varmgalvaniserad Varmgalvaniserad Varmgalvaniserad El. Förzinkad Blank Blank Blank Blank Varmgalvaniserad

Typgodkännande (0145/06) • MFT Wire Coilspik MFT spiken är testad hos SP och SITAC och uppfyller norsk standard NS3470 samt övriga nordiska länders och EU standard. Typgodkännandet hittar du på vår hemsida: www.hitachi-powertools.se

Antal / förp.: 4.000 4.000 3.000 3.000 4.000 3.000 3.000 3.000 4.000 4.000 4.000 3.000 4.000

Antal förp. kartong:

Antal förp. / pall:

Minsta säljantal:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

50 50 50 50 50 50 45 50 50 50 50 50 50

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


294

PAPPSPIKVERKTYG

Pappspikverktyg C31/45-F1 > Pappspikverktyg med rundmagasin för professionell användning > Mycket kompakt och lätt(endast 2,3 kg) > Ergonomiskt gummiklätt grepp > Maskinkropp i magnesium > Smidig och lättanvänd > Inställbar för enkel eller serieskott > Justerbart inslagdjup > Justerbart returluftutsläpp > Mycket underhållsvänlig > Passar mycket bra för även kort pappspik Användningsområde: Shingel, takpapp, gipsskivor m.m.

Pappspikverktyg 16° Basso C31/45-F1 Levereras med skyddsglasögon, olja och förvaringsväska

Pappspikverktyg NV 45AE > Pappspikverktyg med rundmagasin för professionell användning > Ergonomiskt gummiklätt grepp > Justerbart inslagdjup > Mycket driftsäker och underhållsvänlig Användningsområde: Shingel, takpapp, gipsskivor m.m.

Se info sid 6

Pappspikverktyg 16° Hitachi NV 45AE Levereras med skyddsglasögon, olja och förvaringsväska

SPECIFIKATIONER Basso C31/45-F1 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Magasinvinkel: Magasinkapacitet: Avtryckarfunktion: Hastighet: Luftförbrukning: Lufttryck: Luftintag: Spiklängd: Tråddimension: Vibrationsnivå m/s2 Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Dimension (L x B x H): Vikt:

50010403 7034358391841 16° 120 spik Kombi 3 Spik /sek 1,72 liter 5,0 - 8,0 bar 1/4" invändig gänga 19 - 45 mm Ø 3,10 mm <3,5 96,4 83,4 295 x 115 x 275 mm 2,3 kg

Hitachi NV 45AE Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Magasinvinkel: Magasinkapacitet: Avtryckarfunktion: Hastighet: Luftförbrukning: Lufttryck: Luftintag: Spiklängd: Tråddimension: Dimension (L x H): Vikt:

50010405 4966376159659 16° 120 spik Kombi 3 Spik /sek 1,06 liter 5,0 - 8,5 bar 1/4" invändig gänga 22 - 45 mm Ø 3,10 mm 250 x 264 mm 2,5 kg


PAPPSPIK

295

Pappspik 16°

Artikelnr.

50080101 50080102 50080105 50080106 50080103 50080104 50080109

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Tråddimension:

Längd:

Spiktyp:

Ytbehandling:

7034358314109 7034358314116 7034358314147 7034358314154 7034358314123 7034358314130 7034354617372

VG VG VG VG VG VG VG

3,1 mm 3,1 mm 3,1 mm 3,1 mm 3,1 mm 3,1 mm 3,1 mm

19 mm 22 mm 25 mm 32 mm 35 mm 38 mm 45 mm

Rund Rund Rund Rund Rund Rund Rund

Varmgalvaniserad Varmgalvaniserad Varmgalvaniserad Varmgalvaniserad Varmgalvaniserad Varmgalvaniserad Varmgalvaniserad

Antal / förp.: 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200

Antal förp. kartong:

Antal förp. / pall:

Minsta säljantal:

1 1 1 1 1 1 1

48 42 42 36 30 30 30

1 1 1 1 1 1 1


296

DYCKERTVERKTYG

Dyckertverktyg NT 50AE2 > Kompakt utförande med bra balans och låg vikt endast 1,0 kg, för professionell användning > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Innovativ och funktionell design > Enkel matning av spik > Enkelskottsavtryckare > Justerbart inslagdjup > Justerbart returluftutsläpp > Mycket underhållsvänlig > Levereras med panelfot Användningsområde: Invändiga dörr- och fönster, taklister, golv- och tak, väggpanel

Se info sid 6

Dyckertverktyg Hitachi NT 50AE2 Levereras med nyckel, olja och förvaringsväska

Dyckertverktyg B18/55-F1 > Kompakt minidyckertverktyg med bra balans och låg vikt för professionell användning > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Maskinkropp av magnesium > Inställbar för enkel eller serieskott > Justerbart inslagsdjup > Justerbart returluftutsläpp > Mycket underhållsvänlig > Levereras med panelfot Användningsområde: Invändiga dörr- och fönster, taklister, golv- och tak, väggpanel, utvändig panel och foder

Dyckertverktyg Basso B18/55-F1 Levereras med panelfot, nyckel, olja och förvaringsväska

SPECIFIKATIONER Hitachi NT 50AE2 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Magasinkapacitet: Avtryckarfunktion: Hastighet:: Luftförbrukning: Lufttryck: Luftintag: Dyckertlängd: Tråddimension: Dimension (L x H): Vikt:

50010209 4966376154654 100 minidyckert Enkelskott 3 Spik /sek 0,52 liter 5,0 - 8,5 bar 1/4" invändig gänga 16 - 50 mm 1,25 x 1,00 mm 254 x 233 mm 1,0 kg

Basso B18/55-F1 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Magasinkapacitet: Avtryckarfunktion: Hastighet:: Luftförbrukning: Lufttryck: Luftintag: Dyckertlängd: Tråddimension: Vibrationsnivå m/s2 Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Dimension (L x B x H): Vikt:

50010212 7034358391230 100 dyckert Kombi 3 spik /sek 0,61 liter 5,0 - 8,0 bar 1/4" invändig gänga 20 - 50 mm 1,60 x 1,40 mm <2,5 86,0 99,0 300 x 60 x 256 mm 1,5 kg


DYCKERTVERKTYG

297

Dyckertverktyg B16/50L-A1S > Kompakt minidyckertverktyg med bra balans och låg vikt för professionell användning > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Maskinkropp av magnesium > Inställbar för enkel eller serieskott > Justerbart inslagsdjup > Justerbart returluftutsläpp > Mycket underhållsvänlig > Levereras med panelfot Användningsområde: Invändiga dörr- och fönster, taklister, golv- och tak, väggpanel, utvändig panel och foder

Dyckertverktyg Basso B16/50L-A1S Levereras med panelfot, nyckel, olja och förvaringsväska

Dyckertverktyg A34/64-A1S > Välbalanserat dyckertverktyg för professionell användning > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Vinklat magasin för bättre åtkomst > Enkelskottsavtryckare > Justerbart inslagsdjup > Justerbart returluftutsläpp > Mycket underhållsvänlig > Levereras med panelfot Användningsområde: Invändiga dörr- och fönster, taklister, golv- och tak, väggpanel, utvändig panel och foder

Dyckertverktyg Basso A34/64-A1S Levereras med panelfot, nyckel, olja och förvaringsväska

SPECIFIKATIONER Basso B16/50L-A1S Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Magasinkapacitet: Avtryckarfunktion: Hastighet: Luftförbrukning: Lufttryck: Luftintag: Dyckertlängd: Tråddimension: Vibrationsnivå m/s2 Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Dimension (L x B x H): Vikt:

50010202 7034358391230 100 dyckert Kombi 3 spik /sek 0,61 liter 5,0 - 8,0 bar 1/4" invändig gänga 20 - 50 mm 1,60 x 1,40 mm <2,5 86,0 99,0 300 x 60 x 256 mm 1,5 kg

Basso A34/64-A1S Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Magasinvinkel: Magasinkapacitet: Avtryckarfunktion: Hastighet: Luftförbrukning: Lufttryck: Luftintag: Dyckertlängd: Tråddimension: Vibrationsnivå m/s2 Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Dimension (L x B x H): Vikt:

50010204 7034358391209 34° 100 dyckert Enkelskott 3 spik /sek 1,44 liter 5,0 - 8,0 bar 1/4" invändig gänga 25 - 64 mm 1,80 mm <5,4 93,0 101,0 348 x 85 x 313 mm 1,9 kg


298

DYCKERTVERKTYG / BETONGDYCKERTVERKTYG

Dyckertverktyg NT 65M2 > Kompakt och lätt dyckertverktyg från Hitachi för professionell användning > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Innovativ och funktionell design > Enkelskottavtryckare > Justerbart inslagsdjup > Justerbart returluftutsläpp > Inbyggt blåsmunstycke för rensning av spån > Mycket underhållsvänlig > Levereras med panelfot Användningsområde: Invändiga dörr- och fönster, taklister, golv- och tak, väggpanel. Utvändig panel och foder. Extra god åtkomst tack vare det snedställda magasinet

Se info sid 6

Dyckertverktyg Hitachi NT 65M2 Levereras med panelfot, nyckel, olja och förvaringsväska

Betongdyckertverktyg B16/50-C1S > Kompakt, välbalanserad och lätt betongdyckertverktyg för professionell användning för spikning av 1,8 mm T-dyckertspik i betong eller 1,6 mm dyckert i trä. > Gummerat handtag reducerar vibrationer och ger god greppkomfort vid skiftande temperaturer. > Utmärkt för användning i hårda trämaterial > Justerbart returluftutsläpp > Enkel matning av spik > Singelskottsbrytare för säker användning. > Justerbart returluftutsläpp > Levereras med panelfot

Betongdyckertverktyg Basso B16/50-C1S Levereras med panelfot, skyddsglasögon, nycklar, olja och förvaringsväska

Användningsområde: Invändiga dörr- och fönster, taklister, golv- och tak, väggpanel (även mot betong). Utvändig panel och foder

SPECIFIKATIONER Hitachi NT 65M2 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Magasinkapacitet: Avtryckarfunktion: Hastighet: Luftförbrukning: Lufttryck: Luftintag: Dyckertlängd: Tråddimension: Dimension (L x H): Vikt:

50010210 4966376156085 100 dyckert Enkelskott 3 spik /sek 1,22 liter 5,0 - 8,5 bar 1/4" invändig gänga 25 - 65 mm 1,60 x 1,40 mm 295 x 285 mm 1,7 kg

Basso B16/50-C1S Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Magasinkapacitet: Avtryckarfunktion: Hastighet: Luftförbrukning: Lufttryck: Luftintag: Dyckertlängd: Tråddimension Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Dimension (L x B x H): Vikt:

50010208 7034358391667 100 T-dyckert Enkelskott 3 spik /sek 0,94 liter 5,0 - 8,5 bar 1/4" invändig gänga 18 - 50 mm 1,80 mm (för betong) / 1,6 x 1,4 mm (för trä): <2,6 89,9 95,9 295 x 76 x 278 mm 1,9 kg


DYCKERTSPIK

299

Minidyckertspik > För användning i minidyckertverktyg med rakt magasin > Användningsområde: Invändiga dörr- och fönster, taklister, golv- och tak, väggpanel Artikelnr.

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Tråddimension:

Längd:

Spiktyp:

Ytbehandling:

50060201 50060202 50060204 50060205 50060206 50060305 50060306

7034358316233 7034358316240 7034358316264 7034358316288 7034358316295 7034354709855 7034354709862

CNK CNK CNK CNK CNK CNK (hvit) CNK (hvit)

1,25 x 1,00 mm 1,25 x 1,00 mm 1,25 x 1,00 mm 1,25 x 1,00 mm 1,25 x 1,00 mm 1,25 x 1,00 mm 1,25 x 1,00 mm

15 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 40 mm 50 mm

Dyckert Dyckert Dyckert Dyckert Dyckert Dyckert Dyckert

El. Förzinkad El. Förzinkad El. Förzinkad El. Förzinkad El. Förzinkad El. Förzinkad El. Förzinkad

Antal /förp.: Antal förp. /kartong: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

20 20 20 12 12 12 12

Minsta säljantal: 1 1 1 1 1 1 1

Minidyckertspik > För användning i minidyckertverktyg med rakt magasin > Användningsområde: Invändiga dörr- och fönster, taklister, golv- och tak, väggpanel Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

50060301 50060302 50060303 50060304

5018505016209 5018505028721 5018505028738 5018505028769

Benämning: Tråddimension: Tacwise Tacwise Tacwise Tacwise

1,25 x 1,00 mm 1,25 x 1,00 mm 1,25 x 1,00 mm 1,25 x 1,00 mm

Längd:

Spiktyp:

Ytbehandling:

Antal /förp.:

Minsta säljantal:

15 mm 20 mm 25 mm 35 mm

Dyckert Dyckert Dyckert Dyckert

El. Förzinkad El. Förzinkad El. Förzinkad El. Förzinkad

2.000 1.000 1.000 1.000

1 1 1 1

Dyckertspik > Dyckertspik 1,6 x 1,4 mm > För användning i dyckerverktyg med rakt magasin Artikelnr.

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Tråddimension:

Längd:

Spiktyp:

Ytbehandling:

50060101 50060102 50060104 50060106 50060107 50060109 50060111 50060190 50060191

7034358316110 7034358316127 7034358316134 7034358316141 7034358316158 7034358316165 7034358316172 7034354709831 7034354709848

CNK CNK CNK CNK CNK CNK CNK CNK (hvit) CNK (hvit)

1,60 x 1,40 mm 1,60 x 1,40 mm 1,60 x 1,40 mm 1,60 x 1,40 mm 1,60 x 1,40 mm 1,60 x 1,40 mm 1,60 x 1,40 mm 1,60 x 1,40 mm 1,60 x 1,40 mm

30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 60 mm 65 mm 40 mm 50 mm

Dyckert Dyckert Dyckert Dyckert Dyckert Dyckert Dyckert Dyckert Dyckert

El. Förzinkad El. Förzinkad El. Förzinkad El. Förzinkad El. Förzinkad El. Förzinkad El. Förzinkad El. Förzinkad El. Förzinkad

Antal /förp.: Antal förp. /kartong: 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

12 12 12 12 12 12 12 12 12

Minsta säljantal: 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dyckertspik 34° > För användning i dyckerverktyg med 34° magasin > Användningsområde: Invändiga dörr- och fönster, taklister, golv- och tak, väggpanel Artikelnr.

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Tråddimension:

Längd:

Spiktyp:

Ytbehandling:

50060103 50060105 50060108 50060110

7034358316301 7034358316202 7034358316219 7034358316226

CNK CNK CNK CNK

1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm

38 mm 44 mm 50 mm 63 mm

Dyckert (rund) Dyckert (rund) Dyckert (rund) Dyckert (rund)

El. Förzinkad El. Förzinkad El. Förzinkad El. Förzinkad

Antal /förp.: Antal förp. /kartong: 4.000 4.000 4.000 4.000

4 4 4 4

Minsta säljantal: 1 1 1 1

Dyckerspik (rostfri) > För användning i dyckertverktyg med rakt magasin > Användningsområde: Invändiga dörr- och fönster, taklister, golv- och tak, väggpanel. Utvändig panel och vindskivor Artikelnr.

GTIN-nr.(EAN):

Tråddimension:

Längd:

Spiktyp:

50060402 50060403 50060404 50060405 50060406

7034358316318 7034358316325 7034358316332 7034358316349 7034358316356

1,60 x 1,40 mm 1,60 x 1,40 mm 1,60 x 1,40 mm 1,60 x 1,40 mm 1,60 x 1,40 mm

30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm

Dyckert Dyckert Dyckert Dyckert Dyckert

Ytbehandling: Rostfri Rostfri Rostfri Rostfri Rostfri

A2 A2 A2 A2 A2

Antal /förp.: Antal förp. /kartong: 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

12 12 12 12 12

Minsta säljantal: 1 1 1 1 1

T-Dyckertspik (för betong) > För användning av betongdyckertverktyg med rakt magasin > Användningsområde: Invändiga dörr- och fönster, taklister, golv- och tak, väggpanel (även mot betong). Utvändig panel, vindskivor, möbelsnickeri. Artikelnr.

GTIN-nr.(EAN):

50060501 50060502 50060503 50060504 50060505 50060506

7034358316400 7034358316417 7034358316424 7034358316431 7034358316448 7034358316455

Tråddimension: 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm

Längd: 18 mm 25 mm 32 mm 38 mm 45 mm 50 mm

Spiktyp: Härdad Dyckert Härdad Dyckert Härdad Dyckert Härdad Dyckert Härdad Dyckert Härdad Dyckert

Ytbehandling: Gulkromatiserad Gulkromatiserad Gulkromatiserad Gulkromatiserad Gulkromatiserad Gulkromatiserad

Antal /förp.: Antal förp. /kartong: Minsta säljantal: 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

10 10 10 10 10 10

1 1 1 1 1 1


300

KLAMMERVERKTYG

12,7 6810 12 14 16 -

0,95 x 0,85

Klammerverktyg S80/16-A3 > Klammerverktyg för användning av 8-klammer > Mycket lätt och kompakt (endast 0,9 kg) > Ergonomiskt gummerat grepp > Enkel matning av klammer > Försedd med dubbelbrytare för säker användning Användningsområde: > För mjuka material t.ex. papper, plast och grövre material t.ex. skinn, tyg, skai och fanèr > Möbelbeklädning och diverse möbelreparationer

Klammerverktyg Basso S80/16-A3 Levereras med skyddsglasögon, nycklar, olja och förvaringsväska

10,6

Klammerverktyg 16/851-A1 > Kraftfullt klammerverktyg för användning av 100-klammer > Ergonomiskt gummerat grepp > Enkel matning av klammer > Serieskottsbrytare > Justerbart inslagsdjup > Justerbart frånluftutsläpp

25 -

Användningsområde: Avsedd för hårda material som träfiber, tak- vägg- och golvskivor. Dörr- och fönsterlister, tak- och golvlister.. Falsade tak- och väggskivor.. Trämaterial utan krav på korrosionsskydd. Shingel, takpapp, asfaboard etc. Diverse möbelreparationer. För emballage

30 35 40 45 -

Klammerverktyg Basso 16/851-A1

50 mm

1,4 x 1,5

Levereras med skyddsglasögon, nycklar, olja och förvaringsväska

SPECIFIKATIONER Basso S80/16-A3 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Magasinkapacitet: Avtryckarfunktion: Hastighet: Luftförbrukning: Lufttryck: Luftintag: Klammerlängd: Tråddimension: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Dimension (L x B x H): Vikt:

50010304 7034358391551 100 Klammer Enkelskottsbrytare (dubbelbrytare för säker användning) 7 Klammer /sek 0,34 liter 4,0 - 7,0 bar 1/4" invändig gänga 6 - 16 mm 0,95 x 0,65 mm <1,6 75,5 86,5 238 x 42 x 151 mm 0,9 kg

Basso 16/851-A1 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Magasinkapacitet: Avtryckarfunktion: Hastighet: Luftförbrukning: Lufttryck: Luftintag: Klammerlängd: Tråddimension: Vibrationsnivå m/s2 Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Dimension (L x B x H): Vikt:

50010301 7034358391506 140 Klammer Serieskottsbrytare 5 Klammer /sek 1,34 liter 5,0 - 8,0 bar 1/4" invändig gänga 19 - 51 mm 1,60 x 1,40 mm <4,0 86,0 99,0 369 x 93 x 286 mm 2,5 kg


KLAMMERVERKTYG

8,5

25 -

Klammerverktyg för användning av 92-klammer Ergonomiskt gummerat grepp Enkel matning av klammer Enkelskottsbrytare för säker användning Justerbart inslagsdjup Justerbart frånluftutsläpp Levereras med panelfot

Användningsområde: Avsedd för hårda material som träfiber, tak- vägg- och golvskivor. Dörr- och fönsterlister. Trämaterial utan krav på korrosionsskydd. Shingel, takpapp, asfaboard etc. Diverse möbelreparationer. För emballage

30 35 40 mm

Klammerverktyg S92/40-A1S > > > > > > >

20 -

1,25 x1,0

Klammerverktyg Basso S92/40-A1S Levereras med panelfot, skyddsglasögon, nycklar, olja och förvaringsväska

11,0

Klammerverktyg S500/40-A1S > Klammerverktyg för användning av 500-klammer > Ergonomiskt gummerat grepp > Enkel matning av klammer > Enkelskottsbrytare > Justerbart inslagsdjup > Justerbart frånluftutsläpp > Levereras med panelfot

20 25 30 35 40 mm

1,05 x1,3

Användningsområde: Avsedd för hårda material som träfiber, tak- vägg- och golvskivor. Dörr- och fönsterlister, tak- och golvlister.. Falsade tak- och väggskivor. Trämaterial utan krav på korrosionsskydd. Shingel, takpapp, asfaboard etc. Diverse möbelreparationer. För emballage

Klammerverktyg Basso S500/40-A1S Levereras med panelfot, skyddsglasögon, nycklar, olja och förvaringsväska

SPECIFIKATIONER Basso S92/40-A1S Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Magasinkapacitet: Avtryckarfunktion: Hastighet: Luftförbrukning: Lufttryck: Luftintag: Klammerlängd: Tråddimension: Vibrationsnivå m/s2 Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Dimension (L x B x H): Vikt:

50010305 7034358391537 160 Klammer Enkelskottsbrytare 5 Klammer /sek 0,93 liter 5,0 - 8,0 bar 1/4" invändig gänga 16 - 40 mm 1,25 x 1,00 mm <2,6 89,9 102,9 310 x 76 x 274 mm 1,9 kg

301

Basso S500/40-A1S Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Magasinkapacitet: Avtryckarfunktion: Hastighet: Luftförbrukning: Lufttryck: Luftintag: Klammerlängd: Tråddimension: Vibrationsnivå m/s2 Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Dimension (L x B x H): Vikt:

50010306 7034358391568 100 Klammer Enkelskottsbrytare 5 Klammer /sek 0,93 liter 5,0 - 8,0 bar 1/4" invändig gänga 16 - 40 mm 1,30 x 1,05 mm <2,6 89,9 102,9 324 x 76 x 275 mm 2,0 kg


302

KLAMMER

Klammer (8) > För användning i klammerverktyg med rakt magasin > Användningsområde: För papp, plast och grövre material, skinn, tyg och fanèr. Möbeltapetsering och diverse möbelreparationer Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

50020302 50020303 50020304 50020305 50020306

7034358317414 7034358317421 7034358317438 7034358317445 7034358317452

Benämning:

Tråddimension:

Längd:

Bredd:

Ytbehandling:

8/8 CNK 8/10 CNK 8/12 CNK 8/14 CNK 8/16 CNK

0,95 x 0,85 mm 0,95 x 0,85 mm 0,95 x 0,85 mm 0,95 x 0,85 mm 0,95 x 0,85 mm

8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm

12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm

El. Förzinkad El. Förzinkad El. Förzinkad El. Förzinkad El. Förzinkad

Antal /förp.: Antal förp. /kartong: Minsta säljantal: 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

30 30 20 16 20

1 1 1 1 1

Klammer (90) > För användning i klammerpistoler med rakt magasin > Användningsområde: Hårda material som spånskivor, tak- och väggpanel, golvskivor etc. Trämaterial utan krav på korrosionsskydd. Shingel, takpapp, asfaboard. Diverse möbelreparationer. Emballage och träindustri. Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

50020401 50020402 50020403 50020404

7034358317315 7034358317322 7034358317339 7034358317346

Benämning:

Tråddimension:

Längd:

Bredd:

Ytbehandling:

90/25 CNK 90/30 CNK 90/35 CNK 90/40 CNK

1,25 x 1,00 mm 1,25 x 1,00 mm 1,25 x 1,00 mm 1,25 x 1,00 mm

25 mm 30 mm 35 mm 40 mm

5,6 mm 5,6 mm 5,6 mm 5,6 mm

El. Förzinkad El. Förzinkad El. Förzinkad El. Förzinkad

Antal /förp.: Antal förp. /kartong:

5.000 5.000 5.000 5.000

8 8 8 8

Minsta säljantal: 1 1 1 1

Klammer (92) > För användning i klammerpistoler med rakt magasin Användningsområde: Hårda material som spånskivor, tak- och väggpanel, golvskivor etc. Trämaterial utan krav på korrosionsskydd. Shingel, takpapp, asfaboard. Diverse möbelreparationer. Emballage och träindustri. Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

50020405 50020406 50020407

7034358317278 7034358317285 7034358317292)

Benämning:

Tråddimension:

Längd:

Bredd:

Ytbehandling:

92/30 CNK 92/35 CNK 92/40 CNK

1,25 x 1,00 mm 1,25 x 1,00 mm 1,25 x 1,00 mm

30 mm 35 mm 40 mm

8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm

El. Förzinkad El. Förzinkad El. Förzinkad

Antal /förp.: Antal förp. /kartong:

2.500 2.500 2.500

Minsta säljantal:

8 8 8

1 1 1

Klammer (100) > För användning i klammerverktyg med rakt magasin > Användningsområde: Hårda material som spånskivor, tak- och väggpanel, golvskivor etc. Trämaterial utan krav på korrosionsskydd. Shingel, takpapp, asfaboard. Diverse möbelreparationer. Emballage och träindustri. Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

50020101 50020102 50020103 50020104 50020105

7034358317100 7034358317117 7034358317124 7034358317131 7034358317155

Benämning:

Tråddimension:

Längd:

Bredd:

Ytbehandling.:

Antal /förp.:

Minsta säljantal:

100/25 CNK 100/30 CNK 100/35 CNK 100/40 CNK 100/50 CNK

1,40 x 1,50 mm 1,40 x 1,50 mm 1,40 x 1,50 mm 1,40 x 1,50 mm 1,40 x 1,50 mm

25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 50 mm

10,6 mm 10,6 mm 10,6 mm 10,6 mm 10,6 mm

El. Förzinkad El. Förzinkad El. Förzinkad El. Förzinkad El. Förzinkad

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

1 1 1 1 1

Klammer (140) > För användning i klammerverktyg med rakt magasin > Användningsområde: Folie, underlagspapp, plakat, emballage, märkning, möbler, affischer, dekoration m.m. Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

50020002 50020003 50020004

5018505555104 5018505555128 5018505555142

Benämning:

140/6 Tacwise 140/8 Tacwise 140/10 Tacwise

Tråddimension:

1,25 x 0,45 mm 1,25 x 0,45 mm 1,25 x 0,45 mm

Längd:

Bredd:

6 mm 8 mm 10 mm

10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

Ytbehandling:

El. Förzinkad El. Förzinkad El. Förzinkad

Antal /förp.:

Antal förp. / kartong:

Minsta säljantal:

5.000 5.000 5.000

20 20 20

1 1 1

Klammer (500) > För användning i klammerverktyg med rakt magasin > Användningsområde: Hårda material som spånskivor, tak- och väggpanel, golvskivor etc. Trämaterial utan krav på korrosionsskydd. Shingel, takpapp, asfaboard. Diverse möbelreparationer. Emballage och träindustri. Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

50020201 50020202 50020203 50020204 50020205

7034358317209 7034358317216 7034358317223 7034358317230 7034358317247

Benämning:

Tråddim.:

Längd:

Bredd:

Ytbehandling.:

Antal /förp.:

Antal förp.: kartong:

Minsta säljantal:

520 CNK 525 CNK 530 CNK 535 CNK 540 CNK

1,05 x 1,30 mm 1,05 x 1,30 mm 1,05 x 1,30 mm 1,05 x 1,30 mm 1,05 x 1,30 mm

20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm

11,0 mm 11,0 mm 11,0 mm 11,0 mm 11,0 mm

El .Förzinkad El .Förzinkad El .Förzinkad El .Förzinkad El .Förzinkad

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

10 12 8 8 6

1 1 1 1 1


BESLAGSPIKVERKTYG

303

Beslagspikverktyg > Kompakt beslagspikverktyg för professionell användning för 34° beslagspik > Innovativ och funktionell design > Ergonomiskt gummerat grepp > Vinklat magasin för bättre åtkomst > Singelskottsbrytare för säker användning > Justerbart frånluftutsläpp Användningsområde: Montering av byggbeslag, vinklar och spikplåt etc.

Beslagspikverktyg Basso A34/50MC-A2S Levereras med skyddglasögon, nycklar, olja och förvaringsväska

Beslagspikverktyg / slaghammare > Kompakt beslagspikverktyg för professionell användning för 34° beslagspik > Slaghammare med magasin > Ergonomisk utformning med låg vikt, endast 1,9 kg > Halksäkert gummibelagt grepp > Magasin med enkel matning av spik i bakkant > Kontaktutlösare, verktyget måste pressas ned mot spikens huvud > Mycket underhållsvänlig

Beslagspikverktyg/ slaghammare PN34/50-F1

Användningsområde: > Montering av byggbeslag, spikplåt och byggvinklar etc

Levereras med nyckel skyddsglasögon, smörjolja och förvaringslåda

Varmgalvaniserad beslagspik 34° > För användning i beslagspikverktyg med 34° magasin > Användningsområde: Montering av byggbeslag, spikplåtar och byggvinklar etc. Artikelnr.:

50110801 50110802

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Tråddimension:

Längd:

Spiktyp:

Ytbehandling:

Antal /förp.:

Antal förp. kartong:

Minsta säljantal:

7034358313560 7034358313577

VGR VGR

4,0 mm 4,0 mm

40 mm 50 mm

Ringad Ringad

Varmgalvaniserad Varmgalvaniserad

3.000 3.000

40 40

1 1

SPECIFIKATIONER Basso A34/50MC-A2S Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Magasinvinkel: Magasinkapacitet: Avtryckarfunktion: Varvtal: Luftförbrukning: Lufttryck: Luftintag: Spiklängd: Tråddimension: Vibrationsnivå m/s2 Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Dimension (L x B x H): Vikt:

50010651 7034354617464 34° 25 spik Singelskott 3 spik /sek 1,75 liter 5,0 - 8,0 bar 1/4" invändig gänga 42 - 52 mm 4,00 mm <4,4 86,5 99,5 335 x 114 x 310 mm 2,2 kg

PN34/50-F1 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Magasinvinkel: Magasinkapacitet: Avtryckarfunktion: Luftförbrukning: Lufttryck: Luftintag: Spiklängd: Tråddimension: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Dimension (L x B x H): Vikt:

50010503 7034354620587 34° 25 spik Kontaktutlösare 3,31 liter 7,0 - 8,0 bar 1/4" invändig gänga 42 - 52 mm 4,00 mm <6,9 87,9 100,9 277 x 112 x 254 mm 1,9 kg


304

SLAGHAMMARE

Slaghammare PN-F1 > Slaghammare för professionell användning av lös rundhuvud spik > Mycket lätt och kompakt (endast 0,5 kg) > Kontaktutlösare (verktyget måste pressas mot spikens huvud) > Använbar vid t.ex. trånga utrymmen Användningsområde: Montering av byggbeslag, spikplåtar och byggvinklar etc. Diverse spikning i trånga utrymmen etc.

Slaghammare Basso PN-F1 Levereras med nyckel

Slaghammare PN-C2 > Slaghammare för professionell användning av lös rundhuvud spik > Gummibelagt grepp som absorberar vibrationer > Kontaktutlösare (verktyget måste pressas mot spikens huvud) > Försedd med bälteskrok Användningsområde: Montering av byggbeslag, spikplåtar och byggvinklar etc. Diverse spikning i trånga utrymmen etc.

Slaghammare Basso PN-C2 Levereras med nyckel

SPECIFIKATIONER Basso PN-F1 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN).: Magasinkapacitet: Avtryckarfunktion: Luftförbrukning: Lufttryck: Luftintag: Spiklängd: Max spikdimension: Max huvuddimension: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Dimension (L x B x H): Vikt:

50010502 7034358391827 Lös spik Kontaktutlösare 3,66 liter 5,0 - 8,0 bar 1/4" invändig gänga 50 - 90 mm Ø 4,10 mm Ø 8,8 mm <27,0 94,7 107,7 69 x 56 x 103 mm 0,5 kg

Basso PN-C2 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Magasinkapacitet: Avtryckarfunktion: Luftförbrukning: Lufttryck: Luftintag: Spiklängd: Max spikdimension: Max huvuddimension: Vibrationsnivå m/s2: Ljudtrycksnivå dB (A): Ljudeffekt dB (A): Dimension (L x B x H): Vikt:

50010501 7034358391582 Lös spik Kontaktutlösare 0,22 liter 5,0 - 8,0 bar 1/4" invändig gänga 50 - 150 mm Ø 4,60 mm Ø 15,2 mm <23,0 91,3 104,3 248 x 82 x 124 mm 1,1 kg


TILLBEHÖR SPIKVERKTYG

Panelfot Artikelnr. 50750039 50750040 66886401 66880132 50750035 50750043 50750041 50750033 50750032 50750038 50750034 50750046 50750042 66885887 66881751 50750045 50750036 50750037 50750044 66885788 66886349 66885692

GTIN-nr.(EAN):

4966375713050 4966375415336

7034354709954

4966375650591 4966375422334

4966375637707 4966375690399 4966375684022

Passar till: A17/90-A1 / N90PH-A1 A17/90-F1 / A22/90-F1 / A34/90-F1 NR90AE / NR90AD NV90AB C21/50-B1C C31/65-B1C / C38/90-A1 B16/50LW-A1S B16/50L-A1S / B18/50S-A1 B18/55-A1 A34/64-A1S B16/50-C1S B16/64-A1 B16/64-C1S NT50AE2 NT65M2 S90/40-A1 S92/40-A1S S500/40-A1S FN64-S2 NR90GR2 / NR90GC2 NT65GS NC40G

Universalolja Artikelnr.

GTIN-nr.(EAN):

Volym:

50750021

7034358397126

250 ml

305


306

KLAMMERHAMMARE / KLAMMERVERKTYG

Klammerhammare (manuell) Tacwise A-11 > > > >

Kraftig klammerhammare av stål För klammer (140) Ergonomiskt gummibelagt grepp Tråddimension 1,2 x 0,45 mm. längd 6 - 14 mm

Användningsområde: Folie, underlagspapp, plakat, emballage, märkning, möbler, dekoration och affischer m.m.

Klammerhammare (manuell) Tacwise A-11

Klammerverktyg (manuell) Tacwise Z-140 > > > > > >

Kraftfullt och lätt klammerverktyg För klammer (140) Tråddimension 1,2 x 0,45 mm Klammerlängd 6 - 14 mm Bälteskrok Justerbart inslagsdjup

Användningsområde: Folie, underlagspapp, plakat, emballage, märkning, möbler, dekoration och affischer m.m.

Klammerverktyg (manuell) Tacwise Z-140

SPECIFIKATIONER Tacwise A-11 Artikelnr. GTIN-nr.(EAN) Avtryckarfunktion Klammerlängd Tråddimension Dimension (L x H) Vikt

50010801 5018505010924 Manuell 6 - 10 mm 1,20 x 0,45 mm 305 x 60 mm 0,9 kg

Tacwise Z-140 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):. Magasinkapacitet: Avtryckarfunktion: Klammerlängd: Tråddimension: Dimension (L x H): Vikt:

50010850 5018505017381 90 klammer Manuell 6 - 14 mm 1,20 x 0,45 mm 185 x 117 mm 0,9 kg


307 ÖVERGÅNGSTABELL

HITACHI POWER TOOLS HITACHI / BASSO Stavspikverktyg BASSO A17/90-F1 (17°) BASSO A22/90-F1 (21°) BASSO A34/90-F1 (34°)

MOTEK ATRO / BOSTITCH

R90-845C Kombi R90-946 Kombi

BEA BEA

CN90

KARTRO DUO-FAST

PRO 602 PRO 702

SENCO SENCO

AN 17°

CHR. SPIGERVERK WORKMAN

ESSVE PASLODE

N89 MCN Bostitch

HAUBOLD / KIHLBERG HAUBOLD

SCN 49

SCN 48

CN 3890

CN 2765

RNC 45W

RNC 90

RNC 65 S/WII

RN90B

SCN 65XP

CN 3516

SKN50L/16

AN 21°

NSP350 F2

PRO 602 PRO 702

DC566

DC556

ROOF PRO 455XP

NT 50

AN 34°

R90-845C Kombi R90-946 Kombi

N58C-1-E Bostitch

RNC 45-R

PRO 32

DA 64

PRO 601 SN 951XP

N64084-1-E Bostitch

DC900/DC901

KN15W45 KN15WASF

FN 1650

FP 42XP

PF90S

N89C-2P-E Bostitch

DC554 (NG)

SS 764

3250/65

F33PT Bostitch

BASSO C28/65-A1C (Tråd 2,5)

BASSO C21/50-B1C (Tråd 2,1)

RN 46

SK 464 - 343C

DAA B15

Wire Coil 16°

HITACHI NV90AB (Tråd 3,1)

FN 1650 Bostitch

SKDA 664 - 770

BASSO NR31/45

Dyckert

RNC50 W/MS

BASSO B16/50L-A1S (Tråd 1,6x1,4)

N 62FN Bostitch

Papp (rundbandad)

BASSO A34/64-A1S 34° (Tråd 1,8)

SKN50L/12

MB 18

783

FP 18

CS14B

FN 1850

Klammer N

FN 4455

I-16

KL500 KL6000

SK 355 - 222

76

CS500

BT 1855 Bostitch

155

500

KL781

Klammer L

Klammer P

Klammer AT

Klammer IB

CS17

784

671

KL680

FD3000 KL800

CS695

DP

664

CS6000

BASSO 18/50S-A1 Mini (Tråd 1,2x1,0)

500

Klammer

500

18

MFT 100 MFT 500

90

92

6000

92

W-50

W-16

MFT 90 MFT 92

80

17 BKDP 380

A11

42

MFT DP

800

A11

MFT H

MFT 80

H1000

MFT Stifthammare A11


308

NOTERINGAR


MFT Kompressor En kompressor består av en elektrisk motor, kompressorenhet, tryckluftstank, start-/stoppbrytare med inbyggd tryckvakt (pressostat), säkerhetsventil, tryckregulator, returventil och dräneringsventil för kondensvatten. Normalt sitter det också ett motorskydd på motorn, MFT kompressorer är utrustade med ”Direct Drive” (vevstakar monterade direkt på motoraxeln). Kompressorenheten kan vara med en eller två cylindrar, beroende på luftmängden den ska avge. Varvtalet och cylinderns slagvolym bestämmer hur mycket luft en kompressor ska avge. Luftmängden på en kompressor ska enligt internationella regler alltid uppges i avgiven luftmängd vid 6 bar. Tryckluftstanken Tryckluftstanken(-arna) ska alltid vara märkt från tillverkaren med tillåtet maxtryck. Som leverantör måste du kunna visa ett tankcertifikat. I Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om Tryckluftsanläggningar, best.nr. 192, kapitel 11.1, står att säkerhetskrav ställs på alla tryckluftstankar. Alla kompressorer Hitachi Power Tools Sweden AB levererar, är i enlighet med kravet från Arbetarskyddsstyrelsen. Säkerhetsventil Alla tryckluftstankar ska ha påmonterad säkerhetsventil. Säkerhetsventilen har som uppgift att säkra tanken från att sprängas vid för högt tryck. Denna säkerhetsventil ska, i enlighet med Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift för Tryckluftsanläggningar, best.nr. 192, kapitel 11.3, testas en gång per månad. Om kompressorn står i särskilt utsatta områden, ska säkerhetsventilen testas en gång per vecka. Detta krav från Arbetarskyddsstyrelsen ligger på användaren/ägaren av kompressorn och inte återförsäljare eller leverantör. Säkerhetsventilen ska vara plomberad och bytas till ny vid fel. Tryckvakt/Tryckregulator En inbyggd tryckvakt finns i start/stoppbrytaren, för att stanna kompressorn vid 8 eller 10 bar – beroende på kompressormodell. Tryckvakten har ett fast differenstryck på 2,2 bar. Det betyder att kompressorerna ger ett jämt tryck ut till spikverktyget på 5,8 eller 7,8 bar. Tryckregulatorn reglerar trycket ut till slangen och spikverktyget och ska alltid regleras på ett tryck som ligger lägre än starttrycket på kompressorn. Kom ihåg att man alltid justerar ner trycket till det tryck man behöver för att slå in spiken/klammern. För högt tryck sliter på verktyget och förstör packningar mm. – då gäller inte garantin. Kom ihåg att kompressorn inte ger mer luft i l/min. även om regulatorn är justerad på max tryck. Luftfiltret En mycket viktig del på alla kompressorer är insugsfiltret, som måste hållas rent då det annars kan komma in partiklar i cylindern/cylindrarna och resultera i bl a. otäta ventiler. Det medför att kompressorn i värsta fall inte klarar att bygga upp ett tryck vilket i sin tur medför att motorn blir varm och motorskyddet slår ut. Partiklarna kan också sugas genom systemet och fastna i returventilen på kompressorn, vilken kan medföra att motorn skär. Oljan För kompressorer som är oljesmorda rekommenderas oljebyte efter ca. 100 driftstimmar för nya kompressorer och för äldre en till två gånger per år. Ca 2,5-3 dl olja åtgår per oljebyte – kom ihåg att kontrollera oljenivån minst två gånger i veckan. Använd olja som är framtagen för kolvkompressorer. Kondens Temperaturen på den komprimerade luften, för kompressor i drift, kommer upp till ca +1000°C och luftfuktigheten förvandlas till kondensvatten i lufttankarna. Tankarna töms en till två gånger per dag med hjälp av den dräneringsventil som finns på resp. tank. Om detta inte görs följer vattnet med ut i luftslangen och vidare till spikverktyget, vilket medför att verktyget inte fungerar som det ska då fettet i maskinen blir utblandat med vatten. Vid kyla är risken att vattnet i verktyget och slangen fryser vilket resulterar i reducerad luftgenomströmning och tryckfall. Strömförbrukning-startström Kompressorer har en mycket hög startström (3-4 gånger högre än förbrukningen i drift). Alla MFT kompressorer startar med 10A säkring. I startögonblicket kan en kompressor behöva upp till 50A. Detta är grunden till att elaggregat ofta har problem med att driva en kompressor. Vid användning av skarvkabel för kompressor rekommenderas användning av kabel med tvärsnitt på 2,5 mm2 och max längd på 2 meter. Säkerhetsregler Före användning av tryckluft, kontrollera följande på kompressorn: • oljenivå (om kompressorn är oljesmord) • att lufttrycket kan justeras ner med tryckregulatorn • att manometern fungerar • att tryckluftsslangen inte kan skadas av yttre påverkningar • att kopplingen på slangen är ren när spikverktyget tillkopplas Dränera alltid kompressorn vid längre pauser och vid arbetets slut. En kompressor levererar ca. 100 liter luft per Hk. (1 Hk = 736W)


310

OLJESMORD KOMPRESSOR

Oljesmord

Kompressor Diamond > Oljesmord kompressor för den professionella användaren > Kraftig konstruktion > Mycket kompakt och lätt (28,0 kg) > Låg ljudnivå (98,0 dB) > Gjutjärnscylinder > Max tryck på 8 bar (116 psi) > 24 liters tank med påmonterad reduktionsventil > Lätt transportabel med påmonterade bärhandtag och stora hjul Användningsområde: > För bl a tryckluftdrivna verktyg > Anpassad för drift av dyckert, klammeroch stavspikverktyg etc.

Kompressor 2,5 Hk MFT Diamond

Oljesmord

Kompressor 30-20/OS > Oljesmord byggplatskompressor för den professionella användaren > Kompakt och stark konstruktion (46,0 kg) > Mycket låg ljudnivå (75,0 dB) > Gjutjärnscylinder och V-block > 2 separata uttag > Max tryck på 10 bar (145 psi) > 20 liters tank (2 x 10 liter) med påmonterad reduktionsventil > Transportabel med gummibelagt teleskophandtag och stora luftfyllda hjul Användningsområde: > För bl a tryckluftdrivna verktyg > Anpassad för drift av dyckert, klammeroch stavspikverktyg etc.

Kompressor 3,0 Hk MFT 30-20/OS

SPECIFIKATIONER MFT Diamond Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Motoreffekt: Spänning: Tankvolym: Antal cylindrar: Smörjning: Varvtal: Avgiven luft: Luftuttag: Max lufttryck: Ljudeffekt dB (A): Vikt:

53010024 8016738515909 2,5 Hk (1,9 Kw) 230V (1 Fas) 24 liter 1 Oljesmord 2.800 /min 240 liter /min Kombi 8 bar (116 psi) 98,0 28,0 kg

MFT 30-20/OS Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Motoreffekt: Spänning: Tankvolym: Smörjning: Antal cylindrar: Varvtal: Avgiven luft: Luftuttag: Max lufttryck: Ljudeffekt dB (A): Vikt:

53010033 7034359203525 3,0 Hk (2,2 Kw) 230V (1 Fas) 20 liter (2 x 10 liter) Oljesmord 2 1.400 /min 260 liter /min Kombi 10 bar (145 psi) 75,0 46,0 kg


OLJEFRI KOMPRESSOR

Oljefri

Kompressor 1,0 Hk MFT 750/OF

Se info sid 313

Oljefri

311

Kompressor 750/OF > Oljefri” GreenLine” kompressor för den professionella användaren > Ett miljövänligt alternativ med låg energiförbrukning och hög prestanda > Kompakt och lätt (endast 22 kg) > Mycket låg ljud- och vibrationsnivå (63 dB) gör kompressorn idealisk för inomhusanvändning > Teflonbelagda cylindrar för minimalt slitage och längre driftstid mellan varje service (upp till 4000 timmar) > Induktionsmotor med kort slaglängd och lågt varvtal. > 2 separata uttag > Maxtryck på 9 bar (130 psi) > 10 liters tank med påmonterad reduktionsventil > Lätt att transportera med integrerat bärhandtag Användningsområde: > För drift av bl a tryckluftsdrivna verktyg > Anpassad för drift av tryckluftsdrivna dyckertoch klammerverktyg

Kompressor Mizar > Oljefri kompressor för den professionella användaren > Mycket kompakt och lätt (endast 12 kg) > Låg ljudnivå (97 dB) > Max tryck på 8 bar (116 psi) > 6 liters tank med påmonterad reduktionsventil > Lätt att transportera med integrerat bärhandtag Användningsområde: > För drift av bl a tryckluftsdrivna dyckert- och klammerverktyg

Kompressor 2,0 Hk MFT Mizar

Se info sid 313

SPECIFIKATIONER MFT 750/OF Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Motoreffekt: Spänning: Tankvolym: Antal cylindrar: Smörjning: Varvtal: Avgiven luft: Luftuttag: Max lufttryck: Ljudeffekt dB (A): Vikt:

53010034 7034359203556 1,0 Hk (0,75 Kw) 230V (1 Fas) 10 liter 1 Oljefri 1.440 /min 90 liter /min Euro 9 bar (130 psi) 63,0 22,0 kg

MFT Mizar Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Motoreffekt: Spänning: Tankvolym: Antal cylindrar: Smörjning: Varvtal: Avgiven luft: Luftuttag: Max lufttryck: Ljudeffekt dB (A): Vikt:

53010023 8024900515596 2,0 Hk (1,5 Kw) 230V (1 Fas) 6 liter 1 Oljefri 2.800 /min 190 liter /min Euro 8 bar (116 psi) 97,0 12,0 kg


312

OLJEFRI KOMPRESSOR

Oljefri

Kompressor Karat > Kompakt oljefri kompressor för den professionella användaren (35,0 kg) > Låg ljudnivå (97 dB) > Max tryck på 8 bar (116 psi) > 40 liters tank med påmonterad reduktionsventil > Lätt att transportera med bärhandtag och hjul Användningsområde: > För drift av bl a tryckluftsdrivna verktyg > Anpassad för drift av dyckert-, klammer- och stavspikverktyg.

Kompressor 2,0 Hk MFT Karat

Oljefri

Kompressor 15212/OF

Se info sid 313

Användningsområde: > För drift av bl a tryckluftsdrivna verktyg > Anpassad för drift av dyckert-, klammer- och stavspikverktyg

Kompressor 3,0 Hk MFT 15212/OF

> Oljefri ”GreenLine” byggplatskompressor för den professionella användaren > Ett miljövänligt alternativ med låg energiförbrukning och mycket hög prestanda > Stark konstruktion (74 kg) > Mycket låg ljud- och vibrationsnivå (68 dB) gör kompressorn idealisk för inomhusanvändning > Teflonbelagda cylindrar för minimalt slitage och längre driftstid mellan varje service (upp till 4000 timmar) > Induktionsmotor med kort slaglängd och lågt varvtal. > 2 separata uttag > Maxtryck på 9 bar (130 psi) > 24 liters tank (2 x 12 liter) med påmonterad reduktionsventil > Lätt transportabel med gummibelagt teleskophandtag och stora luftfyllda gummihjul

SPECIFIKATIONER MFT 15212/OF

MFT Karat Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Motoreffekt: Spänning: Tankvolym: Antal cylindrar: Smörjning: Varvtal: Avgiven luft: Luftuttag: Max lufttryck: Ljudeffekt dB (A): Vikt:

53010026 8016738515589 2,0 Hk (1,5 Kw) 230V (1 Fas) 40 liter 1 Oljefri 2.800 /min 190 liter /min Euro 8 bar (116 psi) 97,0 35,0 kg

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Motoreffekt: Spänning: Tankvolym: Antal cylindrar: Smörjning: Varvtal: Avgiven luft: Luftuttag: Max lufttryck: Ljudeffekt dB (A): Vikt:

53010032 7034359203495 3,0 Hk (2,2 Kw) 230V (1 Fas) 24 liter (2 x 12 liter) 4 Oljefri 1.400 /min 280 liter /min Euro 9 bar (130 psi) 68,0 74,0 kg


OLJEFRI KOMPRESSOR

Oljefri

Kompressor 2,0 Hk MFT 2020/OF

313

Kompressor 2020/OF > Oljefri” GreenLine” kompressor för den professionella användaren > Ett miljövänligt alternativ med låg energiförbrukning och hög prestanda > Kompakt och lätt (endast 36 kg) > Mycket låg ljud- och vibrationsnivå (68 dB) gör kompressorn idealisk för inomhusanvändning > Teflonbelagda cylindrar för minimalt slitage och längre driftstid mellan varje service (upp till 4000 timmar) > Induktionsmotor med kort slaglängd och lågt varvtal. > 2 separata uttag > Maxtryck på 9 bar (130 psi) > 20 liters tank (2 x 10 liter) med påmonterad reduktionsventil > Lätt att transportera med handtag och stora luftfyllda hjul Användningsområde: > För drift av bl a tryckluftsdrivna verktyg > Anpassad för drift av dyckert-, klammer- och stavspikverktyg

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Motoreffekt: Spänning: Tankvolym: Antal cylindrar: Smörjning: Varvtal: Avgiven luft: Luftuttag: Max lufttryck: Ljudeffekt dB (A): Vikt:

53010036 7034354709978 2,0 Hk (1,5 Kw) 230V (1 Fas) 20 liter (2 x 10 liter) 2 Oljefri 1.400 /min 190 liter /min Euro 9 bar (130 psi) 68,0 46,0 kg

dB 13

0 l6 tg rä n

s

ta ts

är

am Sm

lig Va n

0

dB

dB

40 åp

30 ng

Vi

sk

ni

te ys äk

ts

MFT 2020/OF

sk

na st ty al To t

SPECIFIKATIONER

Fl

ENERGIBESPARANDE • TYSTGÅENDE • LÄTTSTARTADE VID KALL VÄDERLEK • MILJÖVÄNLIGA • TRANSPORTVÄNLIGA, LÄCKER EJ • LITET BEHOV AV UNDERHÅLL • LÅGA VIBRATIONER • FÖRHINDRAR FEL OLJA I VERKTYGET

dB

d

Kompressorn har induktionsmotor och är direktdriven. Kolvarnas korta slaglängd tillsammans med motorns låga varvtal ger mycket tyst ljudnivå och låga vibrationer.

22

• • • • •

Vevstakar monterade direkt på motoraxel Magnetventil ger lättare start och snabbare fyllning av tanken Hög effektivitet och låg energiförbrukning Stor diameter på kolvar Korta kolvslag Lågt motorvarv Låg ljudnivå

m

Varför tystgående?

• •

dB

Exempel på LJUDNIVÅER

Vad betyder direct drive?

Ky l

Varför lång livslängd? Kompressorn är oljefri, har lågt varvtal och en teflonbelagd cylinder vilket innebär mindre slitage. Kompressorn kan köras 4.000 timmar innan cylindern måste få service – vilket innebär 8 timmar om dagen under 2 års tid!


314

TILLBEHÖR KOMPRESSOR

TILLBEHÖR MFT KOMPRESSORER

Kompressorslang > Påmonterad koppling > God räckvidd

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Profil:

Längd:

Material:

53020004 53020013* 53020014 53030007 53030006* 53020015 53020009 53020008 53020010

7034354702016 7034359201033 7034359201125 7034359201071 7034359201064 7034359201132 7034359201002 7034354702054 7034359201019

1/4” (6,5 x 10 mm) 1/4” (6,5 x 10 mm) 1/4” (6,5 x 10 mm) 3/8” (9,5 x 13 mm) 3/8” (9,5 x 13 mm) 3/8” (9,5 x 13 mm) 3/8” (9,5 x 13 mm) 3/8” (9,5 x 13 mm) 3/8” (9,5 x 13 mm)

Euro Hansen Kombi (Euro/Hansen) Euro Hansen Kombi (Euro/Hansen) Utan nippel/koppling Euro Utan nippel/koppling

15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 20 m 30 m

PVC PVC Polyuretan (PU) Polyuretan (PU) Polyuretan (PU) Gummi Gummi Gummi Gummi

* = markerade artiklar marknadsförs ej i Sverige

Tryckluftslang på trumma > Armerad tryckluftslang i lätt PU-material (Polyuretan) > Mycket praktisk trumma med automatisk upprullning (medbringare ger jämnare upprullning av slangen) > Möjlighet till golv-, vägg och takmontering > Påmonterad kombikoppling (Euro/Hansen) > 15 meters slanglängd Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Profil:

Längd:

Material:

53030010

7034359201118

8 / 12 mm

Kombi (Euro/Hansen)

15 m

Polyuretan (PU)

Tryckluftslang på trumma > Armerad tryckluftslang i flexibel PU-material (Polyuretan) > Praktisk och lätt trumma med automatisk upprullning > Med kraftiga stålrör för optimalt skydd mot slag och stötar > Vridbar bottenplatta 360° > Påmonterad kombikoppling (Euro/Hansen) > God räckvidd med slanglängd på hela 30 meter Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Profil:

Längd:

Material:

53030004

7034359201040

8 / 12 mm

Kombi (Euro/Hansen)

30 m

Polyuretan (PU)

Tvärsnitt::

Kabeltyp:

2 x 1,5 mm (m/jord)

H05VV-F

Elkabelvinda > Praktisk och behändig elkabelvinda godkänd för utomhusbruk > Automatisk upprullning (medbringare ger jämn upprullning) > Kan monteras på vägg, golv och i tak > Oljebeständig gummikabel (typ H05VV-F) > 1 uttag > Med termosäkring > Slanglängd på 15 meter Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Längd:

53030012

7034354700005

15 m

Effekt: 800 - 2.300W (10A)

IP-klass: 24

Material: Oljebeständig gummi


TILLBEHÖR KOMPRESSOR

315

Elkabelvinda > Praktisk och behändig elkabelvinda godkänd för utomhusbruk > Oljebeständig gummikabel (typ H07RN-F) > 4 uttag med lock > Med termosäkring > Manuell upprullning > Stativ av hårdplast med gummerat handtag > Med slanglängd på hela 25 meter Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Längd:

53030011

7034359201149

25 m

Effekt: 800 - 3.600W (16A)

Tvärsnitt:

Kabeltyp:

2 x 2,5 mm2 (m/jord)

H07RN-F

IP-klass: 54

Material: Oljebeständig gummi

Koppling med gängor > Levereras i blisterförpackning Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

För slangdimension:

För slangprofil:

Antal i förpackningen:

53020716 53020715* 53020749 53020714 53020713* 53020748 53020754 53020753 53020712 53020711*

7034359202054 7034359202047 7034354620662 7034359202030 7034359202023 7034354620624

1/4” (invändig gänga) 1/4” (invändig gänga) 1/4” (invändig gänga) 1/4” (utvändig gänga) 1/4” (utvändig gänga) 1/4” (utvändig gänga) 3/8” (invändig gänga) 3/8” (utvändig gänga) 1/2” (utvändig gänga) 1/2” (utvändig gänga)

Euro Hansen Euro Euro Hansen Euro Euro Euro Euro Hansen

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

För slangprofil:

Antal i förpackningen:

7034359202016 7034359202009

* = markerade artiklar marknadsförs ej i Sverige

Koppling med slanganslutning > Levereras i blisterförpackning Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

För slangdimension:

53020726 53020725* 53020745 53020732 53020731* 53020747 53020734 53020733* 53020746

7034359202238 7034359202221 7034354620594 7034359202115 7034359202108 7034354620617 7034359202139 7034359202122 7034354620600

1/4” 1/4” 1/4” 5/16” 5/16” 5/16” 3/8” 3/8” 3/8”

Euro Hansen Euro Euro Hansen Euro Euro Hansen Euro

1 1 1 1 1 1 1 1 1

* = markerade artiklar marknadsförs ej i Sverige

Nippel med gängor > Levereras i blisterförpackning Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

För slangdimension:

53020315 53020314* 53020722 53020721* 53020724 53020723*

7034359202313 7034359202306 7034359202078 7034359202061 7034359202092 7034359202085

1/4” (invändig gänga) 1/4” (invändig gänga) 1/4” (utvändig gänga) 1/4” (utvändig gänga) 3/8” (utvändig gänga) 3/8” (utvändig gänga)

* = markerade artiklar marknadsförs ej i Sverige

För slangprofil: Euro Hansen Euro Hansen Euro Hansen

Antal i förpackningen: 1 1 1 1 1 1


316

TILLBEHÖR KOMPRESSOR

Nippel med slanganslutning > Levereras i blisterförpackning

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

53020736 53020735* 53020742 53020741* 53020744 53020743*

7034359202252 7034359202245 7034359202153 7034359202146 7034359202177 7034359202160

För slangdimension:

För slangprofil:

1/4” 1/4” 5/16” 5/16” 3/8” 3/8”

Antal i förpackningen:

Euro Hansen Euro Hansen Euro Hansen

1 1 1 1 1 1

* = markerade artiklar marknadsförs ej i Sverige

Slangklämma > Levereras i blisterförpackning

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

För slangdimension:

Antal i förpackningen:

53020701 53020702

7034359202207 7034359202214

1/4” (9,5 - 12 mm) 3/8” (11 - 16 mm)

2 2

För slangdimension:

Antal i förpackningen:

Y-rör > Levereras i blisterförpackning

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

53020751 53020752

7034359202184 7034359202191

1/4” (2 x invändig gänga / 1 x utvändig gänga) 1/4” (3 x invändig gänga)

1 1

Tappkran > Levereras i blisterförpackning

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

För slangdimension:

Antal i förpackningen:

53020828 53020825

7034359202290 7034359202283

1/4” (utvändig gänga) 3/8” (utvändig gänga)

1 1

Svivel > Levereras i blisterförpackning

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

För slangdimension:

Antal i förpackningen:

53020827

7034359202276

1/4” (invändig gänga / utvändig gänga)

1


TILLBEHÖR KOMPRESSOR

Kryss > Levereras i blisterförpackning

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

För slangdimension:

Antal i förpackningen:

53020826

7034359202269

1/4” (4 x invändig gänga)

1

Blåspistol > Praktisk blåspistol med eurokoppling > Greppvänligt handtag > Mycket funktionell med många användningsområden > För rengöring av verktyg etc. > Levereras utan nippel, 1/4" invändig gänga Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

53020102

7034359201101

Benämning: BL-1

Tryckluftsats > Komplett tryckluftsats (8 delar) med eurokopplingar > Funktionell sats med brett användningsområde > Levereras i praktisk papplåda med innehållsöversikt Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Antal delar:

För slangprofil:

53030005

7034359201057

8

Euro

Helsyntetisk motorolja

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Volym:

Passar till:

53020821

5706227026292

1 ltr

Oljesmorda kompressorer

Kompressorolja (Special)

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Volym:

Passar till:

53020820

5706227052673

1 ltr

Silent

317


318

TILLBEHÖR KOMPRESSOR

TILLBEHÖR KOMPRESSOR Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Produkttyp:

53020808 53020819 53020814 53020606 53020607 53020810 53020605 53020801 53020829 53020815 53020809 53020604 53020807 53020813 53020816 53020818 53020812 53020817 53020811

7034354618850 7034354618966 7034354618911 7034359201262 7034359201279 7034354618874 7034359201255 7034359201309

Komplett regulator Komplett regulator Komplett regulator Manometer Manometer Pressostat Pressostat m/tryckbrytare Lock för pressostat Luftfilter Luftfilter Säkerhetsventil Säkerhetsventil Avtappningsventil Avtappningsventil Gummifot Gummifot Gummifot Hjul Hjul

7034354618928 7034354618867 7034359201248 7034354618843 7034354618904 7034354618935 7034354618959 7034354618898 7034354618942 7034354618881

Benämning:

Verktygsfäste:

1/8” 1/4”

Dimension:

Ø40 mm Ø50 mm

Condor MDR 1 Condor MDR 2/11 Condor MDR 2/11

1/4” 1/4”

Ø170 x 40 mm Ø150 x 30 mm

Passar till: Mizar Karat Diamond Alla kompressorer Alla kompressorer Alla kompressorer Alla kompressorer Condor MDR pressostater Mizar / Karat Diamond Mizar / Karat / Diamond Alla kompressorer Mizar Karat / Diamond Mizar Karat Diamond Karat Diamond


SKJUTMONTAGE

319

Gasdrivet betongspikverktyg NC 40G > Gasdrivet betongspikverktyg för professionell användning utan behov av kompressor, slang eller ström > Välbalanserad med ergonomiskt gummibelagt grepp > Innovativ och funktionell design > Slagenergi på hela 100 Joule > Enkelskottsavtryckare för säker användning > Enkel laddning av spik > Standard gaspatron > Ca 1200 spik per patron > Levereras med panelfot Användningsområde: > · Montering av stål- och träreglar m.m. mot betong.

Gasdrivet betongspikverktyg 7,2V Hitachi NC 40G 7.2V

1.4 Ah (60 min)

2 st. 1,4Ah NiCd batterier, batteriladdare, panelfot, skyddsglasögon, nyckel och förvaringsväska

Se tillbehör sid 283 Se skjutspik sid 320

Gaspatron > Standardiserad 80 ml gaspatron > Smörjande egenskaper > Propan/butan = ren förbränning > Levereras i 2 pack

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Volym:

50750026

8717472813695

80 ml

Antal i förpackningen: 2

Passar till: NC40G

Magasindämpare

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

50750028

4966375684039

NC40G

SPECIFIKATIONER Hitachi NC 40G Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Batteri / laddare: Batterifäste: Laddtid: Antal avtryck per. laddning: Magasinkapacitet: Avtryckarfunktion: Hastighet: Spiklängd: Tråddimension: Slagenergi: Mått (L x H): Vikt:

50010914 4966376145454 EB 714S / UC 7SD Kassett 60 min ca. 4.000 42 betongspik Enkelskott 2 - 3 spik /sek 15 - 40 mm 2,80 - 3,30 mm 100 Joule 420 x 352 mm 3,7 kg


320

SKJUTMONTAGE

Bultpistol TS 750P > Kompakt och användarvänlig bultpistol med steglös styrkejustering > 10 skotts patronstripsmagasin med semiautomatisk laddmekanism > Snabb och enkel laddning > Mycket säker att använda (Låg inskjutningshastighet närmast utesluter rikoschetter och farlig genomskjutning) > Drivstämpelverktyg (typ B) > För användning med röd drivpatron och DN-spik > Mycket enkelt underhåll med enkel montering/demontering

Bultpistol TS 750P Levereras med splitterskydd, skyddsglasögon, varningsskylt och förvaringsväska

Användningsområde: > Montering av medeltunga material mot stål och betong (spik: 22 - 72 mm) > Fastsättning av gängbultar mot stål och betong > Fastsättning av stålreglar mot betong

Tillbehör bultpistol Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

51030106 51030102 51030113 51030117 51030108 51030109

Produkttyp:

Benämning:

Munstycke Låsring för munstycke Drivare Drivare Splitterskydd Splitterskydd

JR75 LG 65.3 KK LG65.2 SM 6/8 LG65.3 JR 75 LG 65.3

Passar till: TS750P TS750P TS750P TS750P TS750P TS750P

Förvaringslåda Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Produkttyp:

51030118

Förvaringslåda

SPECIFIKATIONER TS 750P Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): Kaliber: Laddmekanism: Magasinkapacitet: Spik: Mått (L x H): Vikt:

51010101 7034358391001 6,8/11M Semiautomatisk 1 strips (10 skott) DN (22 - 72 mm) 380 x 160 mm 2,4 kg

Passar till: TS750P


TILLBEHÖR SKJUTMONTAGE

321

DRIVPATRONER

Drivpatron (gul) > Medel stark drivpatron(gul) > 6,8/11M kaliber > Strips med 10 skott Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Kaliber:

Skjutstyrka:

Magasinstrips:

Ant. per. enhet:

51020102

3439519201320

DX 6,8/11 (gul)

6,8/11M

Medel

10 skott

100

Ant enheter per. frp:

10

Drivpatron (röd) > Stark drivpatron (röd) > 6,8/11M kaliber > Strips med 10 skott Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Kaliber:

Skjutstyrka:

Magasinstrips:

Ant. per. enhet:

51020103

3439519201313

DX 6,8/11 (röd)

6,8/11M

Stark

10 skott

100

Ant enheter per. frp:

10

Drivpatron (svart) > Extra stark drivpatron (svart) > 6,8/11M kaliber > Strips med 10 skott Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Kaliber:

Skjutstyrka:

Magasinstrips:

Ant. per. enhet:

51020104

3439510116579

DX 6,8/11 (svart)

6,8/11M

Mycket stark

10 skott

100

Ant enheter per. frp:

10


322

TILLBEHÖR SKJUTMONTAGE

SKJUTSPIK Skjutspik Passar till: NC40G > > > >

Bandad skjutspik med 3,0 mm stamdiameter För användning i gasdrivna betongspikverktyg med rakt magasin Strips med 10 skott Levereras med gaspatron Artikelnr.:

50110701 50110702 50110703 50110704 50110705 50110706

GTIN-nr.(EAN):

Längd:

4250155810061 4250155810078 4250155810085 4250155810092 4250155810108 4250155810115

15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm

Stamdiameter:

Huvud diameter:

Antal /förp.:

Antal förp. /kartong:

Minsta säljantal

6,25 mm 6,25 mm 6,25 mm 6,25 mm 6,25 mm 6,25 mm

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

10 10 10 10 10 10

1 1 1 1 1 1

3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm

Skjutspik (DN) Passar till: TS 750P, Hilti DX36M/DX350 Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Produkttyp:

Längd:

Stamdia:

Huvud dia.:

51040501 51040503 51040504 51040505 51040506 51040507 51040508 51040509

7034358318015 7034358318039 7034358318046 7034358318053 7034358318060 7034358318077 7034358318084 7034358318091

DN 22 DN 32 DN 37 DN 42 DN 47 DN 52 DN 62 DN 72

22 mm 32 mm 37 mm 42 mm 47 mm 52 mm 62 mm 72 mm

3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm

8,0 mm 8,0 mm 8,0 mm 8,0 mm 8,0 mm 8,0 mm 8,0 mm 8,0 mm

Skivdia. (plast):

8,0 mm 8,0 mm 8,0 mm 8,0 mm 8,0 mm 8,0 mm 8,0 mm 8,0 mm

Antal /förp.:

100 100 100 100 100 100 100 100

Antal förp. /kartong:

20 20 20 20 20 20 20 20

Minsta säljantal: 1 1 1 1 1 1 1 1

Användningsområde: > Montering av medel tunga material mot stål och betong (spik: 22 - 72 mm) > Fastsättning av gängbultar mot stål och betong > Fastsättning av stålreglar mot betong

Skjutspik (NK) Passar till: Hilti DX450 Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Produkttyp:

Längd:

Stamdia:

Huvud dia.:

51040411 51040412 51040413 51040414 51040415 51040416 51040417 51040418 51040419

9310535070357 9310535069382 9310535079886 9310535080387 9310535081223 9310535069351 7034358381361 9310535081926 9310535079282

NK 22 NK 27 NK 32 NK 37 NK 42 NK 47 NK 54 NK 62 NK 72

22 mm 27 mm 32 mm 37 mm 42 mm 47 mm 54 mm 62 mm 72 mm

3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm

5,6 mm 5,6 mm 5,6 mm 5,6 mm 5,6 mm 5,6 mm 5,6 mm 5,6 mm 5,6 mm

Användningsområde: > Montering av medeltunga material mot stål och betong (spik: 22 - 72 mm) > Fastsättning av gängbultar mot stål och betong > Fastsättning av stålreglar mot betong

Skivdia. (plast):

12,0 mm 12,0 mm 12,0 mm 12,0 mm 12,0 mm 12,0 mm 12,0 mm 12,0 mm 12,0 mm

Antal /förp.:

Antal förp. /kartong:

Minsta säljantal:

100 100 100 100 100 100 100 100 100

20 20 20 20 20 20 20 20 20

1 1 1 1 1 1 1 1 1


MFT INFÄSTNINGAR Programmet består av ett eget specificerat sortiment av expanderande infästningar för professionell användning, anpassat för den skandinaviska marknaden. Sortimentet omfattar produkter för betong, tegel, leca och gips. Alla produkter är noga utvalda för en effektiv och ekonomisk infästning, med tanke på hållbarhet, säkerhet och gällande krav på typgodkännande. MFT infästning delas in i nylonprodukter, stålprodukter, expander, karminfästning och kemisk infästning. Nylonprodukter består av nylonplugg, spikplugg och fasadplugg tillverkat av en värmebeständig nylon (-40ºC - +80ºC). Stålprodukter består av expanderspik, splittankare, betongskruv och diverse specialinfästning till gips. Expanderbult Expanderbult finns i 3 olika kvaliteter: Elförzinkad, varmförzinkad och syrafast A4 kvalitet. Karminfästning består av karmskruv och tillbehör. Kemisk infästning består av 150 ml och 380 ml patron med tvåkomponents kemiskt lim, kemampull och hammarampull med tillbehör.


324

MFT INFÄSTNINGAR

Betong

Kompakt tegel Mursten

Leca Hålsten

Lättbetong

Nylonplugg Skiv/väggfäste (nylon) Spikplugg Fasadplugg, kombi Fasadplugg, betong Fasadplugg, lättbetong Lättbetongplugg Gummiexpander Lättbetongfäste Universalplugg m/krage Gipsplugg/T-plugg Skivexpander Gipsfäste Smartfix/Lettfix/Gipsfix Expanderspik/Splittankare Slagplugg/Kilspik Splittankare tak-/Nyckelspik Takfäste Karmfäste/-ankare Träskruv f/karmhylsa Betongskruv f/karmhylsa Karmskruv Justerskruv

*

*

Distansskruv

*

*

Expanderbult Betongskruv Betongskruv m/sexkanthuvud Slagankare Kemankarmassa Kemampull Bra

Mycket bra

* Med nylonplugg 8 x 40

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.

Gips

Trä


MFT INFÄSTNINGAR - NYLONPRODUKTER

NYLONPLUGG

Fakta

325

Tillåten belastning: Lätt/medel

Förmonteras. Värmebeständig -40° - +80°.

Utdragsvärde kN Betong C20/25 Håltegel

Dim. 4 5 6 8 10 12 14 16

Monteringstips: Riktig skruvlängd: Plugglängd + godstjocklek + pluggdimension = Optimalt fäste

Bruksanvisning Användningsområde: Lätt och medeltungt montage i betong, lättbetong och tegel.

0,2 0,4 0,5 0,8 1,6 2,5 5,5 6,5

0,1 0,3 0,4 0,5 1,0 1,3 -

1kN = 100 kg

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

542010 542011 542012 542013 542014 542015 542016 542017

7034355420100 7034355420117 7034355420124 7034355420131 7034355420148 7034355420155 7034355420162 7034355420179

Dimension: 4 5 6 8 10 12 14 16

Längd:

Skruvdimension:

Borrdimension:

Borr. djup:

Benämning:

Antal/ förp.:

20 25 30 40 50 60 80 80

2,0 - 3,0 2,5 - 4,0 3,5 - 5,0 4,5 - 6,0 6,0 - 8,0 8,0 - 10,0 10,0 - 12,0 12,0 - 14,0

4 5 6 8 10 12 14 16

25 35 40 55 70 80 100 100

Nylon Nylon Nylon Nylon Nylon Nylon Nylon Nylon

100 100 100 100 50 25 20 10

> För andra förpackningsstorlekar. Se sida 389/402

SKIV/VÄGGFÄSTE (NYLON)

Fakta

Tillåten belastning: Lätt/medel

Förmonteras. Värmebeständig -40° - +80° Kan användas i många byggmaterial

5 6 8 10

Bruksanvisning Användningsområde: Lätt och medeltungt montage i betong, lättbetong och tegel och skivor. Borrdim. = Pluggdim.

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dim:

Plugg dim:

Plugg längd:

809100 809102 809104 809106

7034358091000 7034358091024 7034358091048 7034358091062

M5x24 M6x28 M8x32 M10x36

5,0 6,0 8,0 10,0

24 28 32 36

Utdragsvärde kN Betong C30/35 Håltegel Gips

Dim.

0,33 0,47 0,55 0,75

0,21 0,28 0,45 0,53

0,09 0,09 0,11 0,11

1kN = 100 kg

Skruvdimension: 3,5 - 4,5 4,0 - 5,0 5,0 - 6,0 6,0 - 8,0

Borr. djup:

Benämning:

Antal/ förp.:

24 28 32 36

Nylon Nylon Nylon Nylon

100 100 100 100

FÖRPACKNINGAR FÖRPACKNINGAR – För– andra För andra förpackningsstorlekar, förpackningsstorlekar, se hänvisning se hänvisning under under aktuell aktuell produkt. produkt.


326

MFT INFÄSTNINGAR - NYLONPRODUKTER

SPIKPLUGG

Fakta

Tillåten belastning: Lätt/medel

Genomgående montage, du behöver endast hammare och borr. Försänkes i materialet.

Obs! Krysspåret på spikens huvud är ENDAST till för att pluggen skall kunna demonteras.

Bruksanvisning Användningsområde: Träverk mot betong, tegel och andra material av god kvalitet. Används ej i Leca eller Siporex.

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dim.:

Dimension

Längd:

(d x max fäste x L):

Max fäste:

Dim.

Utdragsvärde kN Betong C20/25

4 5 6 8 10

0,3 0,5 0,6 0,8 1,0

Typgodkännande: Burau Veritas 1828

Borr dim.:

Borr djup:

Spår typ:

Benämning:

Antal/ förp.:

821402 821404 821406 821410 821412 821414 821420 821422 821424 821430 821432 821434 821435 821437

7034358214027 7034358214041 7034358214065 7034358214102 7034358214126 7034358214140 7034358214201 7034358214225 7034358214249 7034358214300 7034358214324 7034358214348 7034358214355 7034358214379

4 5 5 5 5 6 6 6 8 8 8 8 10 10

4x10/30 5x6/30 5x10/50 5x10/40 5x20/50 6x10/40 6x30/60 6x50/80 8x25/60 8x40/80 8x60/100 8x80/120 10x50/100 10x85/135

30 30 50 40 50 40 60 80 60 80 100 120 100 135

10 5 10 10 20 10 30 50 25 40 60 80 50 85

4 5 5 5 5 6 6 6 8 8 8 8 10 10

40 40 55 50 60 50 70 90 70 90 110 130 115 150

PZ1 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2

Nylon/bronse Nylon/Fzb Nylon/vit Nylon/Fzb Nylon/Fzb Nylon/Fzb Nylon/Fzb Nylon/Fzb Nylon/Fzb Nylon/Fzb Nylon/Fzb Nylon/Fzb Nylon/Fzb Nylon/Fzb

200 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50

821441

7034358214416

5

5x20/40

40

20

5

50

PZ2

Nylon/A2

200

> För andra förpackningsstorlekar. Se sida 389/402

SPIKPLUGG MED STOR KRAGE

Art.nr.: 821450

GTIN-nr.(EAN): 7034358214508

Dim.: 6

Dimension

Max fäste:

Borr dim.:

Borr djup:

Spår typ:

Benämning:

(d x max fäste x L):

Längd:

Antal/ förp.:

6x10/40

10

6

50

PZ2

Nylon/Fzb

100

40

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.


MFT INFÄSTNINGAR - NYLONPRODUKTER

FASADPLUGG KOMBI INKL. SKRUV

Fakta Genomgående montage. Ger högt utdragsvärde och djup förankring. Försänkes i materialet och ger god ekonomi. Stort användningsområde och ger kontrollerad expansion.

Obs: Fasadplugg-skruven SKALL skruvas in i pluggen!

327

Tillåten belastning: Lätt/medel/tung Dim. 8 10

Utdragsvärde kN Leca/Lättbetong Betong B20/25 0,3 0,5

1,0 1,4

1kN = 100 kg

Bruksanvisning Användningsområde: Träverk mot leca, lättbetong och full tegel.

Levereras med 1 st. Torx bits Art.nr.: 821000 821001 821002 821003 821004 821005

GTIN-nr.(EAN): 7034358210005 7034358210012 7034358210029 7034358210036 7034358210043 7034358210050

Dimension Spår:

(d x max fäste x L):

T30 T30 T40 T40 T40 T40

8x30/100 8x50/120 10x30/100 10x45/115 10x65/135 10x90/160

Dim: 8 8 10 10 10 10

Max fäste:

Borr djup:

Skruvdim.:

Benämning:

Längd:

30 50 30 45 65 90

100 120 100 115 135 160

110 130 115 130 150 175

6x105 6x125 7x105 7x120 7x140 7x165

Nylon/Fzb Nylon/Fzb Nylon/Fzb Nylon/Fzb Nylon/Fzb Nylon/Fzb

FÖRPACKNINGAR FÖRPACKNINGAR – För– andra För andra förpackningsstorlekar, förpackningsstorlekar, se hänvisning se hänvisning under under aktuell aktuell produkt. produkt.

Antal/ förp. 100 100 50 50 50 50


328

MFT INFÄSTNINGAR - NYLONPRODUKTER

FASADPLUGG INKL. SKRUV FÖR BETONG/TEGEL

Fakta

Tillåten belastning: Lätt/medel/tung

Genomgående montage. Ger högt utdragsvärde och djup förankring. Försänkes i materialet och ger god ekonomi. Stort användningsområde och ger kontrollerad expansion.

Dim.

Utdragsvärde kN Betong C20/25

10

1,4

1kN = 100 kg

Obs: Fasadplugg-skruven SKALL skruvas in i pluggen! Bruksanvisning Användningsområde: Träverk mot betong, tegel och andra material av god kvalitet.

Levereras med 1 st. Torx bits Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dim.:

Dimension

Längd:

(d x max fäste x L):

821038 821040 821044 821047

7034358210388 7034358210401 7034358210449 7034358210470

10 10 10 10

10x50/100 10x70/115 10x85/135 10x110/160

100 115 135 160

Max. fäste:

Skruv- Borr dim.: dim.:

50 70 85 110

7x105 7x120 7x140 7x165

Fakta FASADPLUGG INKL. Genomgående montage, Ger högt värde och SKRUV FÖR djup förankring. Försänkes i materialet och LÄTTBETONG/HÅLSTEN skapar god ekonomi. Stort användnings-

10 10 10 10

in i pluggen!

Spår- Benämning: typ:

115 130 150 175

T40 T40 T40 T40

Antal/ förp.:

Nylon/Fzb Nylon/Fzb Nylon/Fzb Nylon/Fzb

50 50 50 50

Tillåten belastning: Lätt/medel/tung

område och ger kontrollerad expansion.

Obs: Fasadplugg-skruven SKALL skruvas

Borr djup:

Dim.

Utdragsvärde kN Leca/Lättbetong

8 10

0,3 0,5

1kN = 100 kg

Bruksanvisning Användningsområde: Träverk mot leca/lättbetong.

Levereras med 1 st. Torx bits Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dim.:

Dimension

Längd:

(d x max fäste x L):

896448 896449 896291 896296 896292 896293

7034358964489 7034358964496 7034358962911 7034358962966 7034358962928 7034358962935

8 8 10 10 10 10

8x10/80 8x30/100 10x20/100 10x35/115 10x55/135 10x80/160

80 100 100 115 135 160

Max. fäste: 10 30 20 35 55 80

Skruv- Borr dim.: dim.: 6x85 6x105 7x105 7x120 7x140 7x165

8 8 10 10 10 10

Borr djup: 90 110 115 130 150 175

Spår- Benämning: typ:

Antal/ förp.:

T30 T30 T40 T40 T40 T40

100 100 50 50 50 50

Nylon/Fzb Nylon/Fzb Nylon/Fzb Nylon/Fzb Nylon/Fzb Nylon/Fzb

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 389

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.


MFT INFÄSTNINGAR - NYLONPRODUKTER LÄTTBETONGPLUGG

Fakta

329

Belastning: Medel/tung

Genomgående montage, stort användningsområde och ger kontrollerad expansion.

Obs:

Dim.

Utdragsvärde kN Leca/Lättbetong

8

0,4

1kN = 100 kg

Borra hålet 10 mm djupare än plugglängden för att ge plats till ev. borrmjöl.

Bruksanvisning Användningsområde: Träverk/ramverk mot leca/lättbetong och tegel.

Levereras med 1 st Torx 25 bits Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dim.:

Dimension

Längd:

Max. fäste:

Borr dim.:

Borr djup:

Spårtyp:

Benämning:

80 100

30 50

8 8

90 110

T25 T25

Plast Plast

(d x max fäste x L):

896020 896022

7034358960207 7034358960221

8 8

GUMMIEXPANDER

8x30/80 8x50/100

Fakta

Bruksanvisning Användningsområde: Enkel och dubbel gipsskiva, hålsten, leca, spånskivor etc.

GTIN-nr.(EAN):

Dim.:

Dimension

7034354809029 7034354809050 7034354809067 7034354809098 7034354809111 7034354809135 7034354809166 7034354809180 7034354809203

4 5 5 5 6 6 8 10 12

M4x14/25 M5x14/25 M5x24/38 M5x27/45 M6x23/35 M6x28/50 M8x35/50 M10x35/55 M12x45/75

Dim.

Åtdragning ant. varv.

M4 M5 M6 M8 M10 M12

9 8 - 10 12 12 14 17

Längd:

Max fäste:

Skruvdim.:

25 25 38 45 35 50 50 55 75

14 14 24 27 23 28 35 35 45

M4 M5 M5 M5 M6 M6 M8 M10 M12

(d x max fäste x L):

809000 809002 809004 809006 809008 809010 809012 809014 809016

50 50

Tillåten belastning: Lätt/medel/tung

Förmonteras, enkel montering utan specialverktyg. Mycket stort användningsområde och ger kontrollerad expansion. Vibrationsdämpande och hindrar fuktgenomträngning.

Art.nr.:

Antal/ förp.:

Benämning:

För skivtjocklek

Gummi Gummi Gummi Gummi Gummi Gummi Gummi Gummi Gummi

6-14 6-14 18-24 24-27 13-23 24-38 25-35 25-35 33-45

Antal/ förp.: 50 50 50 50 50 50 50 25 20

Teknisk data: Vid utförda prover i gips är följande resultat uppnådda.

Typ/dim. M4 x 25 M5 x 25 M5 x 38 M5 x 45 M6 x 35 M6 x 50 M8 x 50 M10 x 55 M12 x 75

Tvärkraft/kN Väggar Väggar Väggar 1 x 13 mm 2 x 13 mm 3 x 13 mm 0,4 0,6 0,6

0,2 0,3 0,3 0,4 0,3

0,9 0,7 1,1 1,2 1,2

Utdragsvärde/kN Tak Tak 1 x 13 mm 2 x 13 mm

1,2 1,2 1,3

0,5 0,5

0,4 0,5 0,6

Anv.Borrdim. område mm mm 6-14 6-14 18-24 24-27 13-23 24-28 25-35 25-35 33-45

8 10 10 10 13 13 18 20 24

Plugglängd mm 25 25 38 45 35 50 50 55 75

> Belastningen i tabellen är angiven med säkerhetsfaktor 3.

FÖRPACKNINGAR FÖRPACKNINGAR – För– andra För andra förpackningsstorlekar, förpackningsstorlekar, se hänvisning se hänvisning under under aktuell aktuell produkt. produkt.

Skruv typ M4 M5 M5 M5 M6 M6 M8 M10 M12

Åtdr. varv. 9 8 10 12 12 12 12 14 17


330

MFT INFÄSTNINGAR - NYLONPRODUKTER

LÄTTBETONGFÄSTE

Tillåten belastning: Medel/tung Dim.

Åtdragning ant. varv.

Leca/Lättbetong Utdragsvärde kN

Leca/Lättbetong Tvärkraft kN

5–7 5–7 4–5 7 – 10 7 – 10 10 – 12

0,2 0,2 0,3 0,3 0,8 0,9

0,3 0,3 0,4 0,4 0,9 0,9

M5x80 M5x100 M6x80 M6x100 M8x130 M10x160

Fakta Genomgående montage. Stort användningsområde och ger kontrollerad expansion. Vibrationsdämpande med högt utdragsvärde.

OBS: 1kN = 100 kg

Skall skruvas in med RÄTT ANTAL åtdragningsvarv – se information i tabellen för tillåten belastning!

Bruksanvisning Användningsområde: Träverk/konsoler och stålkonstruktioner mot leca/lättbetong.

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dim.:

Dimension

Längd:

Max fäste:

Borr dim.:

Borr djup:

Dist. rör längd:

Benämning:

Antal/ förp.:

80 100 80 100

10 25 25 25

10 10 13 13

85 105 85 105

42 62 45 65

Polypropylene/Fzb Polypropylene/Fzb Polypropylene/Fzb Polypropylene/Fzb

100 100 50 50

(d x max fäste x L):

819001 819002 819003 819004

7034358190017 034358190024 7034358190031 7034358190048

5 5 6 6

M5x10/80 M5x25/100 M6x25/80 M6x25/100

13 mm Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dim.:

Dimension

Längd:

Max fäste:

Borr dim.:

Borr djup:

130

50

18

135

(d x max fäste x L):

819010

7034358190109

8

M8x50/130

Dist. rör längd: 90

Benämning:

Antal/ förp.:

Polypropylene/Fzb

25

17 mm Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dim.:

Dimension

Längd:

Max fäste:

Borr dim.:

Borr djup:

160

70

20

165

(d x max fäste x L):

819011

7034358190116

10

M10x70/160

Dist. rör längd: 105

Benämning: Polypropylene/Fzb

Antal/ förp.: 25

> För andra förpackningstorlekar. Se sida 404

DISTANSRÖR

Bruksanvisning Användningsområde:

Fakta Värmebeständig -15º till +90º

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

868041 868004 868009 868014 868018 868020 868054 868055 868056 868058 868060 868062

7034358680419 7034358680044 7034358680099 7034358680143 7034358680181 7034358680204 7034358680549 7034358680556 7034358680563 7034358680587 7034358680600 7034358680624

4 5 6 8 10 12 4 5 6 8 10 12

Dimension (d x l): 4x25 5x25 6x25 8x25 10x25 12x25 4x1000 5x1000 6x1000 8x1000 10x1000 12x1000

Längd:

Diameter utvändig:

Diameter invändig:

Benämning:

Antal/ förp.:

25 25 25 25 25 25 1000 1000 1000 1000 1000 1000

8 10 13 18 20 24 8 10 13 18 20 24

4,5 5,3 6,7 8,4 10,5 13,5 4,5 5,3 6,7 8,4 10,5 13,5

Polypropylen Polypropylen Polypropylen Polypropylen Polypropylen Polypropylen Polypropylen Polypropylen Polypropylen Polypropylen Polypropylen Polypropylen

100 100 100 50 25 25 1 1 1 1 1 1

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.


MFT INFÄSTNINGAR - NYLONPRODUKTER UNIVERSALPLUGG MED KRAGE

Fakta

331

Tillåten belastning: Lätt

Förmonteras. Mycket stort användningsområde med kontrollerad expansion.

Dim.

Poz. nr.

Min. skruvlängd

6 8 10

2 2 3

45 50 65

Bruksanvisning Användningsområde: Diverse lätta upphäng i alla byggmaterial.

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dim:

809500 809502 809503

7034358095008 7034358095022 7034358095039

6 8 10

Dimension (d x l):

Längd:

6x45 8x50 10x65

45 50 65

Skruvdimension: 4 5 6

Borrdimension: 6 8 10

Borrdjup: 55 60 75

Benämning:

Antal/ förp.:

Polypropylen, grå Polypropylen, grå Polypropylen, grå

100 50 50

Inklusive elförzinkad försänkt skruv Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dim:

Dimension (d x l):

Längd:

Skruvdimension:

809504 809505 809506

7034358095046 7034358095053 7034358095060

6 8 10

6x45 8x50 10x65

45 50 65

4x60 5x80 6x80

Borrdimension:

Borrdjup:

6 8 10

55 60 75

Benämning:

Antal/ förp.:

Polypropylen, grå Polypropylen, grå Polypropylen, grå

100 50 50

> För andra förpackningstorlekar. Se sida 389

SKIVTOGGLER

Fakta

Tillåten belastning: Lätt

Förmonteras. Enkelt och lätt fäste. Skruvlängden kan varieras.

Dim.

Passar för skivtjocklek

Enkel Dubbel

9,0 - 13,0 24,0 - 28,0

Bruksanvisning Användningsområde: Lätta upphäng i gips och andra typer av skivor.

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

542020 542021

7034355420209 7034355420216

Enkel Dubbel

Skruvdimension:

Min. skruvlängd:

Borrdimension:

4,0 - 5,0 4,0 - 5,0

25 40

8 8

Benämning:

Antal/ förp.:

Plast Plast

100 100

FÖRPACKNINGAR FÖRPACKNINGAR – För– andra För andra förpackningsstorlekar, förpackningsstorlekar, se hänvisning se hänvisning under under aktuell aktuell produkt. produkt.


332

MFT INFÄSTNINGAR - NYLONPRODUKTER/STÅLPRODUKTER

T-PLUGG - EN PLUGG TILL ALLA TYPER AV SKIVOR! Fakta

Tillåten belastning: Lätt

Förmonteras. Enkelt och lätt fäste. Skruvlängden kan varieras.

Passar för skivtjocklek

Dim. T-plugg

9,0 - 38,0

Bruksanvisning Användningsområde: Lätta upphäng i gips och andra typer av skivor.

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

542019

7034355420193

Skruvdimension: 4

Min skruvlängd:

Borrdimension:

50

10

Benämning:

Antal/ förp.:

Plast

100

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 390

SKIVEXPANDER

Fakta

Tillåten belastning: Lätt/medel

Förmonteras. Stort användningsområde ger starkt fäste. Specialfäste för gips. Tång bör användas för snabbt montage.

Dim. 4 6 8

Krage

Hylstjocklek

13,5 16,0 17,5

6,8 9,0 10,5

Bruksanvisning Användningsområde: Träverk och annat mot gips.

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

541510 541512 541513 541519 541514 541515 541516 541517 541518

7034355415106 7034355415120 7034355415137 7034355415199 7034355415144 7034355415151 7034355415168 7034355415175 7034355415182

4XS 4S 4SL 4L 4XL 6S 6L 8S 8L

Dimension (d x l):

Skruvdimension:

M4x25 M4x38 M4x52 M4x52 M4x65 M5x58 M5x71 M6x58 M6x71

M4x25 M4x38 M4x52 M4x52 M4x65 M5x58 M5x71 M6x58 M6x71

Borrdimension: 8 8 8 8 8 11 11 13 13

Benämning: Elförzinkad/Fzb Elförzinkad/Fzb Elförzinkad/Fzb Elförzinkad/Fzb Elförzinkad/Fzb Elförzinkad/Fzb Elförzinkad/Fzb Elförzinkad/Fzb Elförzinkad/Fzb

För skivtjocklek: 0-5 5 - 13 3 - 20 18 - 26 32 - 39 3 - 16 14 - 32 3 - 16 14 - 32

Expanderlängd: 21 32 46 45 59 52 65 52 65

Antal/ förp.: 100 100 100 100 100 100 100 100 50

> För andra förpackningsstorlekar. Se sida 390/402

Tång för montering av skivexpander Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Antal/ förp.:

541531 541530

7034355415311 7034355415304

1 1

Teknisk data: Vid utförda prover i gips är följande resultat uppnådda. Tvärkraft/kN Väggar Väggar 1 x 13 mm 2 x 13 mm

Art.nr.: 541510 541512 541513 541519 541514 541515 541516 541517 541518

4XS 4S 4SL 4L 4XL 6S 6L 8S 8L

0,3 0,3

Utdragsvärde/kN Tak Tak 1 x 13 mm 2 x 13 mm 0,2 0,2

0,4 0,6 0,4

0,3 0,4 0,3

0,5 0,5

0,4 0,4

0,6

0,5

Vägg tjocklek mm 0-5 5 – 13 3 – 20 18 – 26 32 – 39 3 – 16 14 – 32 3 – 16 14 – 32

Borr Ø 8 8 8 8 8 11 11 13 13

Expanderlängd mm 21 32 46 45 59 52 65 52 65

Typgodkänd : 1kN = 100 kg

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.

Skruv dim.

Skruv längd

M4 M4 M4 M4 M4 M5 M5 M6 M6

25 38 52 52 65 58 71 58 71


MFT INFÄSTNINGAR - STÅLPRODUKTER GIPSFÄSTE

Fakta

333

Tillåten belastning: Lätt

Förmonteras, snabbt montage. Specialfäste för gips. Ekonomiskt fäste. Skruvmejsel är enda verktyget.

Utdragsvärde kN Gipsfäste Metall Gipsfäste Nylon Gipsfäste Mini

Tvärkraft kN

0,08 0,08 0,05

0,27 0,27 0,15

1kN =100kg Bruksanvisning Användningsområde: Endast gips!

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Max fäste:

Skruvdimension:

Benämning:

Huvudtyp:

Spår typ

Antal/ förp.:

811110 811111 811120 811121

7034358111104 7034358111111 7034358111203 7034358111210

1 - 12 1 - 27 1 - 12 1-5

4,2x38 4,2x45 4,2x38 4,0x30

Metall, zink Metall, zink Nylon Nylon, mini

Kullrig Försänkt Kullrig Kullrig

PZ2 PZ2 PZ2 PZ2

100 100 100 250

> För andra förpackningsstorlekar. Se sida 390/402

LÄTTFIX - ETT LAG GIPS

Fakta

Tillåten belastning: Lätt

Använd 3,0-5,0 mm träskruv. Min. skruvlängd 30 mm.

Utdragsvärde kN

Tvärkraft kN

0,2

0,15

Lättfix

Rätt skruvlängd: Bruksanvisning Användningsområde: Endast gips - för ett lag gips.

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dim.:

811131

7034358111319

12,2

Min. 30 mm + fästobjektets. godstjocklek = Optimalt fäste.

1kN =100kg

Dimension (d x l):

Längd:

Skruvdimension:

Minimum Skruvlängd :

12,2x29,9

29,9

3 ,0- 5,0

30 mm

Benämning:

För skivtjocklek:

Antal/ förp.:

Gulkrom

Enkel gips

100

> För andra förpackningsstolekar. Se sida 390

GIPSFIX - TVÅ LAG GIPS

Fakta

Tillåten belastning: Lätt

Använd 3,0-5,0 mm träskruv. Min. skruvlängd 30 mm. Gipsfix

Rätt skruvlängd: Bruksanvisning Användningsområde: Endast gips - för två lag gips.

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dim.:

811130

7034358111302

16,5

Min. 30 mm + fästobjektets. godstjocklek = Optimalt fäste.

Utdragsvärde kN

Tvärkraft kN

0,25

0,25

1kN =100kg

Dimension (d x l):

Längd:

Skruvdimension:

Minimum Skruvlängd :

16,5x42,5

42,5

3 ,0- 5,0

30 mm

Benämning:

För skivtjocklek:

Antal/ förp.:

Elförzinkad/Fzb

Dubbel gips

100

> För andra förpackningsstorlekar. Se sida 390 FÖRPACKNINGAR FÖRPACKNINGAR – För– andra För andra förpackningsstorlekar, förpackningsstorlekar, se hänvisning se hänvisning under under aktuell aktuell produkt. produkt.


334

MFT INFÄSTNINGAR - STÅLPRODUKTER

MULTISKRUV, KULLRIG

Fakta

Bruksanvisning Användningsområde: För montering i gips, trä, leca, lättbetong, tegel, mursten och betong.

Genomgående och för montage. En skruv för “allt”. Ingen förborrning i gips, trä, leca och lättbetong.

Belastning gips: Lätt Belastning betong: Medel Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dim.:

540005 540010

7034355400058 7034355400102

6,5 6,5

Dimension (d x l): 6,5 x 32 6,5 x 51

Längd

Gängdiam:

32 51

6,5 6,5

Stamdiam:

Benämning:

3,3 3,3

MULTISKRUV, LINSHUVUD

Fzb Fzb

Borr Ø i betong: 5 5

Antal/ förp.: 100 100

Fakta

Bruksanvisning Användningsområde: För montering i gips, trä, leca, lättbetong, tegel, mursten och betong.

Genomgående och för montage. En skruv för “allt”. Ingen förborrning i gips, trä, leca och lättbetong.

Belastning gips: Lätt Belastning betong: Medel Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dim.:

540015 540020

7034355400157 7034355400201

6,5 6,5

Dimension (d x l): 6,5 x 32 6,5 x 51

Längd

Gäng diam:

32 51

6,5 6,5

Stamdiam: 3,3 3,3

Benämning: Fzb Fzb

Borr Ø i betong: 5 5

Antal/ förp.: 100 100

Tillåten belastning vid olika monteringsdjup: Gips 13mm Träverk Betong Mursten/tegel Utdragsvärde Tvärkraft Utdragsvärde Tvärkraft Utdragsvärde Tvärkraft Utdragsvärde Tvärkraft Mont.djup Längd - 32 Längd - 51

0,05 0,05

25mm 0,05 0,05

0,25 0,25

25mm 0,50 0,50

0,50 0,50

1,20 1,20

29mm 0,15 0,15

0,70 0,70

1kN = 100kg

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.

Leca Utdragsvärde Tvärkraft 40mm 0,150,15


MFT INFÄSTNINGAR - STÅLPRODUKTER EXPANDERSPIK

Fakta

335

Tillåten belastning: Lätt/medel

Genomgående montage. Försänks i materialet. Expanderspik ger högt utdragsvärde. Fungerar även om borret är slitet.

Monteringstips:

Dim.

Utdragsvärde kN Betong C20/25

6 8

0,7 1,4

1kN = 100 kg

Vid hårdare material, använd kortare och grövre spik! Bruksanvisning Användningsområde: Träverk mot betong/tegel

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dim.:

Dimension

Längd:

Max. fäste:

Borrdimension:

Borrdjup:

50 60 80 70 90 110 130

20 30 50 30 50 70 90

6 6 6 8 8 8 8

50 60 80 70 90 110 130

(d x Max fäste x L):

879605 879606 879608 879807 879809 879811 879813

7034358796059 7034358796066 7034358796080 7034358798077 7034358798091 7034358798114 7034358798138

6 6 6 8 8 8 8

6x20/50 6x30/60 6x50/80 8x30/70 8x50/90 8x70/110 8x90/130

Benämning

Antal/ förp.:

Fjäderstål, gulkrom. Fjäderstål, gulkrom. Fjäderstål, gulkrom. Fjäderstål, gulkrom. Fjäderstål, gulkrom. Fjäderstål, gulkrom. Fjäderstål, gulkrom.

200 200 200 100 100 100 100

> För andra förpackningsstorlekar. Se sida 391

SPLITTANKARE

Fakta

Tillåten belastning: Lätt/medel

Genomgående montage. Försänks i materialet. Expanderspik ger högt utdragsvärde. Fungerar även om borret är slitet.

Utdragsvärde kN Betong C20/25

Dim. 6

1,0

1kN = 100 kg Bruksanvisning Användningsområde: Ventilation och undertak. Träverk mot betong/mursten.

Levereras med 1 st 6,5 mm SDS+ borr Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dim.:

Dimension

Längd:

Max. fäste:

Borrdimension:

Borrdjup:

Benämning

Antal/ förp.:

50 75 100

20 40 60

6,5 6,5 6,5

55 80 105

Fzb Fzb Fzb

100 100 100

(d x Max fäste x L):

830060 830062 830064

7034358300607 7034358300621 7034358300645

6 6 6

6x20/50 6x40/75 6x60/100

FÖRPACKNINGAR FÖRPACKNINGAR – För– andra För andra förpackningsstorlekar, förpackningsstorlekar, se hänvisning se hänvisning under under aktuell aktuell produkt. produkt.


336

MFT INFÄSTNINGAR - STÅLPRODUKTER

BETONGSPIK

Tillåten belastning: Lätt/medel

Fakta: Härdad stålspik

Monteringstips:

Bruksanvisning Användningsområde: Div. fästen mot betong

Vid hårt material, använd kortare och grövre spik

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Dimension (d x l):

Längd:

Benämning:

Antal/ förp.:

804004 804020 804024 804026 804038 804040 804042

7034358040046 7034358040206 7034358040244 7034358040268 7034358040381 7034358040404 7034358040428

2,5 3 3 3 3,5 3,5 3,6

2,5x30 3,0x40 3,0x50 3,0x60 3,5x70 3,5x85 3,6x100

30 40 50 60 70 85 100

Fzb, härdad Fzb, härdad Fzb, härdad Fzb, härdad Fzb, härdad Fzb, härdad Fzb, härdad

100 100 100 100 100 100 100

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 395

MÄSSINGSANKARE

Fakta

Tillåten belastning: Lätt/medel

Förmonteras. Stor expansion i många material. Kräver C10 betong eller bättre. Demonterbar.

Dim.

Utdragsvärde kN Betong C20/25

M4 M6 M8 M12

0,25 0,65 1,10 2,20

Bruksanvisning Användningsområde: Elarmaturer, fasad-, gatuskyltar, butiksinredningar.

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

844004 844006 844008 844012

7034358440044 7034358440068 7034358440082 7034358440129

Dimension:

Längd:

M4 M6 M8 M12

SPIKPLUGG

1kN =100kg

Borrdimension:

15 23 28 38

5 8 10 16

GTIN-nr.(EAN): 7034358270504 7034358270757 7034358271006 7034358271259

Dim.

Utdragsvärde kN Betong C20/25

5 6

0,7 0,9

Dimension 5,0x5/20 6,0x5/20 6,0x10/30 6,0x20/40

Antal/ förp.: 100 100 100 50

Tillåten belastning: Lätt/medel

Dim.: 5 6 6 6

Mässing Mässing Mässing Mässing

Genomgående montage. Kräver C20/25 betong eller bättre. Snabbt montage och starkt fäste.

1kN =100kg

Längd:

Max. fäste:

Borrdimension:

Borrdjup:

Benämning:

Antal/ förp.:

20 20 30 40

5 5 10 20

5 6 6 6

25 25 35 45

Zink belagd Zink belagd Zink belagd Zink belagd

100 100 100 100

(d x Max fäste x L):

827050 827075 827100 827125

18 28 33 46

Benämning:

Fakta

Bruksanvisning Användningsområde: Fastspikning av stålprofiler, upplagsreglar på vägg och undertak. Ersätter eller kompletterar skjutspik.

Art.nr.:

Borrdjup:

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.


MFT INFÄSTNINGAR - STÅLPRODUKTER KILSPIK

Fakta

Tillåten belastning: Lätt/medel

Genomgående montage. Kräver C20/25 betong eller bättre. Snabbt och starkt fäste.

Dim.

Utdragsvärde kN Betong C20/25

6

1,0

1kN =100kg

Bruksanvisning Användningsområde: Fastspikning av stålprofiler, upplagsreglar på vägg och undertak. Ersätter eller kompletterar skjutspik.

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dim.:

Dimension

Längd:

Max. fäste:

Borrdimension:

Borrdjup:

35

5

6

40

(d x Max fäste x L):

879860

7034358798602

6

SPLITTANKARE TAK

6x5/35

Fakta

Benämning: Gulkrom.

Antal/ förp.: 100

Tillåten belastning: Lätt/medel

Genomgående montage. Försänks i materialet. Expanderspik ger högt utdragsvärde. Fungerar även om borret är slitet. Bruksanvisning Användningsområde: Ventilation och undertak. Invändig ögla 4 mm.

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

830010 830012

7034358300102 7034358300126

5 6

NYCKELSPIK

337

Dim.

Total längd

Inv. ögla

Utdragsvärde kN Betong C20/25

5 6

40 40

4 5,4

0,8 1,0

1kN = 100 kg

Dimension (d x l):

Längd:

Borrdimension:

Borrdjup:

Benämning:

Antal/ förp.:

32 32

6 7

32 32

Elförzinkad Elförzinkad

200 200

5x32 6x32

Fakta

Tillåten belastning: Lätt/medel

Genomgående montage. Försänks i materialet. Expanderspik ger högt utdragsvärde. Fungerar även om borret är slitet.

GTIN-nr.(EAN):

Dim.:

Dimension (d x l):

830008

7034358300089

8

8x32

Längd: 55

Utdragsvärde kN Betong C20/25

8

2,3

1kN = 100 kg

Bruksanvisning Användningsområde: Ventilation och undertak. Invändig ögla 8x21 mm.

Art.nr.:

Dim.

Borrdimension:

Borrdjup:

8

32

Benämning: Fjäderstål, gulkrom.

FÖRPACKNINGAR FÖRPACKNINGAR – För– andra För andra förpackningsstorlekar, förpackningsstorlekar, se hänvisning se hänvisning under under aktuell aktuell produkt. produkt.

Antal/ förp.: 100


338

MFT INFÄSTNINGAR - STÅLPRODUKTER

NYCKELSPIK TYP RH

Fakta

Tillåten belastning: Lätt/medel

Genomgående montage. Högt utdragsvärde. Fungerar även om borret är slitet.

Dim.

Utdragsvärde kN Betong C20/25

8

2,0

1kN = 100 kg Bruksanvisning Användningsområde: Ventilation och undertak. Invändig ögla 5,2 mm.

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dim.:

Dimension (d x l):

830007

7034358300072

8

8x30

TAKFÄSTE

Längd:

Borrdimension:

Borrdjup:

8

30

47

Fakta

Antal/ förp.:

Fjäderstål, gulkrom.

100

Tillåten belastning: Lätt/medel

Genomgående montage. Högt utdragsvärde. Fungerar även om borret är slitet.

Dim. 8

Borr Ø

Utdragsvärde kN Betong C20/25

8,0

1,0

Borrdjup:

Antal/ förp.:

Min. 30 mm

200

1kN = 100 kg

Bruksanvisning Användningsområde: Ventilation och undertak.

Levereras med monteringsverktyg

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension: DxL

830070

7034358300706

8 x 50

ÖGLE-TRÄSKRUV, SVETSAD

Benämning:

Dim.

Total längd:

8

50

Fakta

Tråddim: 20

Tillåten belastning: Medel/tung

Helsvetsad ögla

Utdragsvärde kN Betong C20/25

Nylonplugg

Obs!

10

Utdragsprov vid fäste av ställningsförankring och upphängning.

1,6

Utdragsvärde kN Hultegl 1,0

1kN =100kg

Bruksanvisning Användningsområde: Ställningsförankring och diverse upphängning. Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Dimension (d x l):

Längd:

Inv. ögla:

825110 825112

7034358251107 7034358251121

8 8

8x80 8x120

80 120

15 20

Benämning: Gulkrom. Gulkrom.

Antal/ förp.: 50 50

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 391

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.


MFT INFÄSTNINGAR – STÅLPRODUKTER/KARMMONTAGE UPPHÄNGNINGSBAND

339

Fakta Varmgalvanizerat band med ytbehandling av termoplastiskt material. Skyddar mot havsvatten, salthaltigt och klorerade vätskor, syror, fetter och petroleumvätskor etc. Ytbehandlingen är UV beständig och har goda elektriska isolationsegenskaper. Tål temperaturer mellan +60 C och -10C. Max +50 C vid konstant hög temperatur.

Bruksanvisning Användningsområde: För ventilations/VVS rör etc.

Tillåten belastning: Medel

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

865000 865002 865003

7034358650009 7034358650023 7034358650030

12x0,80 17x0,80 26x1,00

5 7 8,6

Fzv Fzv Fzv

59 84 183

10 m 10 m 10 m

865005 865007

7034358650054 7034358650078

12x0,80 17x0,80

4,3 6,3

Vit Vit

59 84

10 m 10 m

865020 865022

7034358650207 7034358650221

12x0,90 17x0,90

5 7

Koppar Koppar

43 66

10 m 10 m

KARMSKRUV

Hål:

Benämning:

Belastning kg:

Antal/ förp.:

> För andra förpackningsstorlekar. Se sida 391

Tillåten belastning: Medel

Fakta Genomgående montering. Stabilt och säkert fäste. Efterjustering ger hög kvalitet på arbetet. Bruksanvisning Användningsområde: Dörr och fönster mot träverk och betong.

Inv. sexkant Art.nr.: GTIN-nr.(EAN): 516635 516636 516637 516638

Dimension:

Dimension (d x l):

Längd:

Borrdim. hylsa:

7 7 7 7

7x50 7x70 7x90 7x140

50 70 90 140

14 14 14 14

7034355166350 7034355166367 7034355166374 7034355166381

Benämning:

Antal/ förp.:

Fzb Fzb Fzb Fzb

100 100 100 100

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 391

KARMHYLSA

Tillåten belastning: Medel

Fakta Montering av karmar utan kilar. Stabil och stark infästning. Efterjusteringen ger exakt inpassning. Bruksanvisning Användningsområde: Dörr och fönster mot träverk och betong.

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Dimension (d x l):

Längd:

821100 821102

7034358211002 7034358211026

14 14

14x28 14x40

28 40

Borrdimension: 14 14

Benämning:

Antal/ förp.:

Zinklegering Zinklegering

100 100

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 392 FÖRPACKNINGAR FÖRPACKNINGAR – För– andra För andra förpackningsstorlekar, förpackningsstorlekar, se hänvisning se hänvisning under under aktuell aktuell produkt. produkt.


340

MFT INFÄSTNINGAR – KARMMONTAGE

TRÄSKRUV FÖR KARMHYLSA

Fakta Används med karmhylsor. Montering av karmar utan kilar. Stabil och stark infästning. Efterjustering ger exakt inpassning.

Bruksanvisning Användningsområde: Dörr och fönster mot betong.

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

821104

7034358211040

Dimension:

Dimension (d x l):

Längd:

Spårtyp:

Benämning:

Antal/ förp.:

7,5x65

65

T30

Gulkrom.

100

7,5

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 392

BETONGSKRUV FÖR KARMHYLSA Fakta Används med karmhylsor. Montering av karmar utan kilar. Stabil och stark infästning. Efterjustering ger exakt inpassning.

Bruksanvisning Användningsområde: Dörr och fönster mot träverk.

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Dimension (d x l):

Längd:

821106

7034358211064

7,5

7,5x65

65

BorrSpårtyp: dimension: 6

Benämning:

T30

Antal/ förp.:

Gulkrom.

100

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 392

KARMEXPANDER

Fakta

Tillåten belastning: Lätt/medel

Genomgående montering. Kräver K25 betong eller bättre. Kontrollerad expansion.

Dim.

Utdragsvärde kN Betong C20/25 Leca/Lättbetong

10

1,5

0,4

1kN =100kg

Bruksanvisning Användningsområde: Dörr och fönster mot betong och tegel.

Metall - Pozidriv Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dim:

Dimension

Längd:

Max. fäste:

72 92 112 132

40 60 80 100

(d x Max fäste x L):

821176 821178 821180 821182

7034358211767 7034358211781 7034358211804 7034358211828

10 10 10 10

M10x40/72 M10x60/92 M10x80/112 M10x100/132

BorrBorrdimension: djup: 10 10 10 10

90 110 130 150

Spårtyp: PZ3 PZ3 PZ3 PZ3

Benämning: Metall Metall Metall Metall

Antal/ förp.: 50 50 50 50

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 392

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.


MFT INFÄSTNINGAR – KARMMONTAGE JUSTERSKRUV

341

Tillåten belastning: Lätt

Fakta Genomgående montage. Snabb ekonomisk och kräver inga specialverktyg. Efterjustering ger hög kvalitet på resultatet. Vid behov av förborrning, använd 4 mm borr.

Bruksanvisning Användningsområde: Dörr-/ och fönsterkarmar mot träverk och justering av väggar/golv

Monteringstips Använd hjälpkilarna för bästa resultat.

Levereras med 1 st. Torx 25 bits Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dim.:

Dimension

Längd:

Max. fäste:

(d x Max fäste x L):

516623 516625 516624

7034355166237 7034355166251 7034355166244

6 6 6

6x30/80 6x40/90 6x60/110

80 90 110

Borrdimension:

Spårtyp:

4 4 4

T25 T25 T25

30 40 60

Benämning:

Antal/ förp.:

Gulkrom. Gulkrom. Gulkrom.

100 100 100

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 392

DISTANSSKRUV

Tillåten belastning: Lätt

Fakta Genomgående montage. Stabil och stark infästning. Snabb montering med god ekonomi. Använd 8 mm nylonplugg.

Bruksanvisning Användningsområde: Fönsterkarmar och efterisolering. Justering av innertak.

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dim.:

Dimension (d x l):

Längd:

Max. fäste:

Borrdiam.:

Spårtyp:

516601 516602 516604 516606

7034355166015 7034355166022 7034355166046 7034355166060

6 6 6 6

6x80 6x100 6x120 6x150

80 100 120 150

0 - 10 10 - 30 30 - 50 50 - 80

8 8 8 8

T25 T25 T25 T25

Benämning:

Antal/ förp.:

Fzb Fzb Fzb Fzb

100 100 100 100

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 392

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.


342

MFT INFÄSTNINGAR – KARMMONTAGE

TILLBEHÖR TILL KARMSKRUV/KARMHYLSA TÄCKBRICKA

Fakta

Bruksanvisning Användningsområde: Dörr/fönsterkarmar efter montering.

Täckbricka till att täta hålet efter karmskruven.

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Benämning:

Antal/ förp.:

820120 820122

7034358201201 7034358201225

14 mm 14 mm

Plast, vit Plast, beige

300 300

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 391 Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Nylonplugg 542013 11133345 542014 11133352

7034355420131 7034355420148

Kombiborr 829910 21107818

7034358299109

Nylon Nylon

Dimension (d x l):

8x40 10x50

Dim.:

8 10

Längd:

40 50

5 - 14 mm

Centrumborr för Kombiborr 829915 21662762 7034358299154

Antal/ förp.:

100 50

1

5 mm

Nylonplugg

Kombiborr

1 Centrumborr för Kombiborr

Monteringsverktyg m/inv. sexkant 829913 21107842 7034358299130 T-nyckel 829911 21107826

M/inv. sexkant

1 Monteringsverktyg m/inv. sexkant

7034358299116

1

T-nyckel m/fyrkant för dörröppning 829912 21107834 7034358299123

1

T-nyckel

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.

T-nyckel m/fyrkant för dörröppning


MFT INFÄSTNINGAR – EXPANDERBULT EXPANDERBULT

Tillåten belastning: Medel/tung

Typgodkänd Användningsområde. Träverk, konsoler m.m. i betong. Avstånd =

Fakta • Genomgående montage ger snabb montering • Kräver K25 eller bättre • Typgodkänd • Stort spektra och många kvalitéer

Klipsets egenskaper • Ökar expanderns kapacitet • Kallvalsat råmaterial, varmförzinkad stål • Klipsets övre kant är räfflat, för bättre fäste i betongen • Klipsets nedre kant är fasat, garanterar en säker expansion • Utstående hullingar på klipset ger fast grepp i underlaget och hindrar klipset från att glida vid åtdragning • Klipset är av ett material som är anpassat till bulten. Detta förhindrar galvaniska spänningar

Amin = 20 x Ø Bmin = 10 x Ø (C1+C2)min = 20 x Ø Smin = 1,5 x mont.djup Ex. 10 mm expander Inbördes avstånd 200 mm Kantavstånd 100 mm Hörnavstånd 200 mm

Ökad gänglängd • Ökar expanderns kapacitet

Bruksanvisning

Borra hålet med diameter = expanderdiameter. Monteringsdjup i följande tabeller.

343

Slå in expanderbulten med lätta slag. Observera mutterställningen så att den skyddar gängorna när expandern slås in.

Dra åt muttern så att ankaret expanderar och kilas fast. Kontrollera det riktiga åtdragningsmoment i tabellen.

Färdigt fäste.

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.


344

MFT INFÄSTNINGAR – EXPANDERBULT

EXPANDERBULT - EL.FÖRZINKAD

Tillåten belastning: Medel/tung Dim. M6 M6 M8 M8 M10 M10 M12 M12 M16 M16 M20

Typgodkännande enkel clips: ETA-01/0004 S-KA

Fakta Genomgående montage ger snabb montering. Kräver C20/25 betong eller bättre.

Bruksanvisning Användningsområde: Träverk, konsoler m.m. i betong.

Art.nr.: GTIN-nr.(EAN):

Dim.:

Dimension

7034358560025 7034358560087 7034358560124 7034358560148 7034358560155 7034358560209 7034358560216 7034358560261 7034358560292 7034358560285 7034358560322 7034358560384 7034358560513 7034358560391 7034358560407 7034358560445 7034358560483 7034358560506 7034358560704 7034358560537 7034358560520 7034358560568 7034358560575 7034358560605 7034358560629

6 6 6 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 16 16 16 20 20 20

6x3/45 6x15/65 6x50/100 8x5/50 8x7/65 8x15/75 8x30/90 8x55/115 10x5/60 10x20/90 10x30/100 10x50/120 10x75/145 12x7/80 12x20/110 12x48/135 12x70/160 12x100/185 12x150/240 16x10/125 16x60/175 16x100/215 20x5/120 20x30/170 20x75/215

10 13 17 19 24 30

Utdragsv kN B20/25 B30/35 B40/50

30 35 30 40 35 50 45 60 65 85 95

1,3 2,4 1,4 3,6 2,5 4,8 3,5 9,5 6,0 16,7 17,0

1,5 2,8 1,6 4,2 2,9 5,6 4,3 11,6 7,3 20,4 20,7

Tvärkraft Åtdragn. B20/25-B50/60 Nm

1,7 3,2 1,8 4,8 3,3 6,3 4,9 13,4 8,5 23,5 24,0

1,6 2,8 1,9 4,4 2,2 6,5 3,0 10,5 13,7 19,3 19,3

6 15 25 50 100 100

1kN =100 kg

Längd:

Max fäste:

Borrdim.:

Borrdjup:

Gänglängd:

45 65 100 50 65 75 90 115 60 90 100 120 145 80 110 135 160 185 240 125 175 215 120 170 215

3 15 50 5 7 15 30 55 5 20 30 50 75 7 20 48 70 100 150 10 60 100 5 30 75

6 6 6 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 16 16 16 20 20 20

45 65 100 50 65 75 90 115 60 90 100 120 145 80 110 135 160 180 240 125 175 215 120 170 215

20 40 60 23 38 48 63 83 28 55 60 85 85 40 68 93 93 93 93 68 88 88 60 60 60

(d x Max fäste x L):

856002 856008 856012 856014 856015 856020 856021 856026 856029 856028 856032 856038 856051 856039 856040 856044 856048 856050 856070 856053 856052 856056 856057 856060 856062

Mont. djup

Benämning:

Antal/ förp.:

Fzb Fzb Fzb Fzb Fzb Fzb Fzb Fzb Fzb Fzb Fzb Fzb Fzb Fzb Fzb Fzb Fzb Fzb Fzb Fzb Fzb Fzb Fzb Fzb Fzb

100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 20 20 20 10 10 10

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 404

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.


MFT INFÄSTNINGAR – EXPANDERBULT Tillåten belastning: Medel/tung

EXPANDERBULT - VARMFÖRZINKAD

Dim. M6 M6 M8 M8 M10 M10 M12 M12 M16 M16 M20

Fakta Genomgående montage ger snabb montering Kräver C20/25 betong eller bättre.

Dim.:

Dimension

7034358569028 7034358569080 7034358569127 7034358569141 7034358569158 7034358569165 7034358569202 7034358569257 7034358569264 7034358569295 7034358569288 7034358569370 7034358569387 7034358569394 7034358569400 7034358569486 7034358569707 7034358569493 7034358569509 7034358569530 7034358569523 7034358569561 7034358569608 7034358569622 7034358569660

6 6 6 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 16 16 16 20 20 20

6x3/45 6x15/65 6x50/100 8x5/50 8x7/65 8x15/75 8x30/90 8x55/115 8x105/165 10x5/60 10x20/90 10x50/120 10x75/145 12x7/80 12x20/110 12x48/135 12x70/160 12x100/185 12x150/240 16x10/125 16x60/175 16x100/215 20x30/170 20x75/215 20x130/280

10 13 17 19 24 30

30 35 30 40 35 50 45 60 65 85 95

Utdragsv kN C20/25 C30/35 C40/50 1,3 2,4 1,4 3,6 2,5 4,8 3,5 9,5 6,0 16,7 17,0

1,5 2,8 1,6 4,2 2,9 5,6 4,3 11,6 7,3 20,4 20,7

Längd:

Max fäste:

Borrdim.:

Borrdjup:

Gänglängd:

45 65 100 50 65 75 90 115 165 60 90 120 145 80 110 135 160 185 240 125 175 215 170 215 280

3 15 50 5 7 15 30 55 105 5 20 50 75 7 20 48 70 100 150 10 60 100 30 75 130

6 6 6 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 16 16 16 20 20 20

45 65 100 50 65 75 90 115 165 60 90 120 145 80 110 135 160 185 240 125 175 215 170 215 280

20 40 60 23 38 48 63 83 88 28 55 85 85 40 68 93 93 93 115 68 88 88 55 60 55

(d x Max fäste x L):

856902 856908 856912 856914 856915 856916 856920 856925 856926 856929 856928 856937 856938 856939 856940 856948 856970 856949 856950 856953 856952 856956 856960 856962 856966

Mont. djup

1,7 3,2 1,8 4,8 3,3 6,3 4,9 13,4 8,5 23,5 24,0

Tvärkraft Åtdragn. C20/25-C50/60 Nm 1,6 2,8 1,9 4,4 2,2 6,5 3,0 10,5 13,7 19,3 19,3

6 15 25 50 100 100

1kN =100 kg

Bruksanvisning Användningsområde: Träverk, konsoler m.m. i betong.

Art.nr.: GTIN-nr.(EAN):

345

Benämning:

Antal/ förp.:

Fzv Fzv Fzv Fzv Fzv Fzv Fzv Fzv Fzv Fzv Fzv Fzv Fzv Fzv Fzv Fzv Fzv Fzv Fzv Fzv Fzv Fzv Fzv Fzv Fzv

100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 20 20 20 10 10 10

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 392/404

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.


346

MFT INFÄSTNINGAR – EXPANDERBULT

EXPANDERBULT - SYRAFAST

Tillåten belastning: Medel/tung Dim. M6 M6 M8 M8 M10 M10 M12 M12 M16 M16

Typgodkänd: ETA-01/0009

Fakta Genomgående montage ger snabb montering. Kräver C20/25 betong eller bättre.

Mont. djup 10 13 17 19 24

30 35 30 40 35 50 45 60 65 85

Utdragsv kN C20/25 C30/35 C40/50 1,3 1,6 1,4 3,6 2,5 5,7 3,5 11,1 6,0 16,7

1,5 1,9 1,6 4,2 3,1 7,0 4,3 13,5 7,3 20,4

1,7 2,1 1,8 4,8 3,5 8,0 4,9 15,7 8,5 23,5

Tvärkraft Åtdragn. C20/25-C50/60 Nm 1,3 2,5 1,4 6,4 2,5 10,1 3,5 14,8 6,0 27,5

6 15 25 50 100

1kN =100 kg Bruksanvisning Användningsområde: Träverk, konsoler m.m. i betong.

Art.nr.: GTIN-nr.(EAN):

Dim.:

Dimension

Längd:

Max fäste:

Borrdim.:

Borrdjup:

Gänglängd:

65 50 75 90 115 60 75 90 120 80 100 135 160 125 145

15 5 15 30 55 5 5 20 50 7 10 45 70 10 30

6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 16 16

65 50 75 90 115 60 75 90 120 80 100 135 160 125 145

40 23 48 63 83 28 43 55 85 40 58 93 93 68 88

(d x Max fäste x L):

856608 856610 856618 856619 856620 856621 856628 856629 856638 856639 856640 856645 856650 856651 856652

7034358566089 7034358566102 7034358566188 7034358566195 7034358566201 7034358566218 7034358566287 7034358566294 7034358566386 7034358566393 7034358566409 7034358566454 7034358566508 7034358566515 7034358566522

6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 16 16

6x15/65 8x5/50 8x15/75 8x30/90 8x55/115 10x5/60 10x5/75 10x20/90 10x50/120 12x7/80 12x10/100 12x45/135 12x70/160 16x10/125 16x30/145

Benämning:

Antal/ förp.:

A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4

100 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 20 20

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.


MFT INFÄSTNINGAR – EXPANDERBULT MONTAGEBULT

Fakta

Tillåten belastning: Medel/tung

Genomgående montage ger snabb montering. Kräver K15 betong eller bättre.

Dim.

Dim.: Dimension 10 16

BETONGSKRUV

17 24

2,2 9,4

3,1 13,4

1,6 12,3

2,2 13,7

30,0 120,0

1kN =100 kg

Längd:

(d x Max fäste x L):

857020 7034358570208 857040 7034358570406

Utdragsv kN Tvärkraft kN Åtdragn C20/25 C30/35 C20/25 C30/35 Nm

M10 M16

Bruksanvisning Användningsområde: Träverk, konsoler m.m. i betong.

Art.nr.: GTIN-nr.(EAN):

347

10x55/115 16x15/100

115 100

Max. Borr- Borrfäste: dim.: djup: 55 15

10 16

115 100

Fakta

Gänglängd:

Benämning:

30 60

Gulkrom. Gulkrom.

Monteringsdjup: 40 100

Antal/ förp.: 100 50

Tillåten belastning: Lätt/medel

Genomgående montage. Försänks i materialet. Betongskruv ger högt utdragsvärde i betong. Bruksanvisning Användningsområde: Betongskruv för montering av karmar mm. mot betong, Leca, tegel och lättbetong. Vid djupare montering i betong, använd 6,5 mm borr.

Mont.djup mm

Utdragsvärde kN Betong C20/25

30 50

1,3 1,9

1kN = 100 kg

Levereras med 1 st. Torx 30 bits Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dim.:

Dimension

Längd:

Max. fäste:

72 92 112 132

52 62 82 102

(d x Max fäste x L):

541110 541111 541112 541113

7034355411108 7034355411115 7034355411122 7034355411139

7,5 7,5 7,5 7,5

7,5x52/72 7,5x62/92 7,5x82/112 7,5x102/132

BorrBorrdimension: djup: 6 6 6 6

75 95 115 135

Spårtyp: T30 T30 T30 T30

Benämning: Gulkrom. Gulkrom. Gulkrom. Gulkrom.

Antal/ förp.: 100 100 100 100

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 392

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.


348

MFT INFÄSTNINGAR – EXPANDERBULT

BETONGSKRUV M/SEXKANTHUVUD

Fakta

Tillåten belastning: Medel/tung

Genomgående montage. Betongskruv ger högt utdragsvärde i betong. Utmärkt vid begränsat monteringsdjup.

Dim. M6 M6 M8 M8 M10 M10 M12 M12

Bruksanvisning Användningsområde: För montering i betong och tegel.

Utdragsvär kN C20/25 8 10 15 17

Tvärkr. kN C20/25

1 2,4 2 4 3 6 4,5 9

2,6 2,9 2,5 3,5 6 7,5 10 12,5

Åtdrag. Nm 15 15 25 25 40 40 40 50

1kN = 100kg Typgodkänd : ETAG No. 001/1997 Belastningen i tabellen är angiven med säkerhetsfaktor 4.

Med fast bricka Art.nr.: GTIN-nr.(EAN):

Dim.: Dimension

Längd:

(d x Max fäste x L):

Max. Borrdim. Borrfäste betong Leca djup

Max moment

Benämning:

Mont.djup:

Antal/ förp.:

840001 840002 840003 840004 840005

7034358400017 7034358400024 7034358400031 7034358400048 7034358400055

6 6 6 6 6

6,0x5/30 6,0x10/40 6,0x20/50 6,0x45/75 6,0x70/100

30 40 50 75 100

5 10 20 45 70

5 5 5 5 5

4 4 4 4 4

40 50 60 85 110

15 15 15 15 15

Elförzinkad/Fzb Elförzinkad/Fzb Elförzinkad/Fzb Elförzinkad/Fzb Elförzinkad/Fzb

37 37 37 37 37

100 100 100 100 100

840006 840007 840008 840009 840010

7034358400062 7034358400079 7034358400086 7034358400093 7034358400109

8 8 8 8 8

8,0x5/30 8,0x20/50 8,0x45/75 8,0x55/100 8,0x75/120

30 50 75 100 120

5 20 45 55 75

6 6 6 6 6

5 5 5 5 5

40 60 85 110 130

25 25 25 25 25

Elförzinkad/Fzb Elförzinkad/Fzb Elförzinkad/Fzb Elförzinkad/Fzb Elförzinkad/Fzb

45 45 45 45 45

100 100 100 100 100

840013* 7034358400130 840014* 7034358400147

10 10

10,0x20/60 10,0x35/75

60 75

20 35

8 8

6 6

75 90

40 40

Elförzinkad/Fzb Elförzinkad/Fzb

60 60

100 100

841002 841004

7034358410023 7034358410047

6 6

6,0x10/40 6,0x45/75

40 75

10 45

5 5

4 4

50 85

15 15

Mek. galv. Mek. galv.

37 37

100 100

841007 841008 841011

7034358410078 7034358410085 7034358410115

8 8 8

8,0x20/50 50 8,0x45/75 75 8,0x105/150 150

20 45 105

6 6 6

5 5 5

60 85 160

25 25 25

Mek. galv. Mek. galv. Mek. galv.

45 45 45

100 100 100

841013* 7034358410139

10

10,0x20/60

60

20

8

6

75

40

Mek. galv.

60

100

841019* 7034358410191

12

12,0x50/100

100

50

10

8

120

50

Mek. galv.

70

100

* = 10 mm u/fast bricka

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.


MFT INFÄSTNINGAR – EXPANDERBULT SLAGANKARE

Fakta

Tillåten belastning: Medel/tung

Det idealiska ankaret vid begränsat monteringsdjup. Kräver K20 betong eller bättre.

Dim. M6 M8 M10 M12 M16 M20

Monteringstips Skruvlängd = Gänglängd + godstjocklek. Bruksanvisning Användningsområde: montage av lagerinredningar, diamantsågutrustningar, undertak och ventilationskanaler.

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Längd:

877108 877120 877132 877141 877150 877162

7034358771087 7034358771209 7034358771322 7034358771414 7034358771506 7034358771629

M6 M8 M10 M12 M16 M20

25 30 40 50 60 80

Borrdimension: 8 10 12 15 20 25

Utdragsvärde kN C20/25 C30/35 2,0 2,7 4,0 6,0 8,0 13,3

Tvärkraft kN C20/25 C30/35

2,7 3,3 6,0 8,0 10,7 18,7

Typgodkänd: Boverkets nr. 2177/83

Borrdjup:

Gänglängd:

25 30 40 50 60 80

11 13 15 19 25 33

Benämning:

349

0,9 3,3 4,7 6,0 8,0 13,3

1,3 4,0 5,3 6,7 9,3 16,0

1kN =100kg

Antal/ förp.:

Fzb Fzb Fzb Fzb Fzb Fzb

100 100 50 50 25 25

Dorn för slagankare Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension

Antal/ förp.:

877208 877220 877232 877241 877250 877262

7034358772084 7034358772206 7034358772329 7034358772411 7034358772503 7034358772626

6 8 10 12 16 20

1 1 1 1 1 1

Avstånd:= A min = 16 x D B min = 8 x D (C1 + C2) min = 24 x D S min = 1,5 x D

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.


350

MFT INFÄSTNINGAR – EXPANDERBULT

SLAGANKARE

Fakta

Tillåten belastning: Medel/tung

Det idealiska ankaret vid begränsat monteringsdjup. Kräver K20 betong eller bättre.

Dim.

Tvärkraft kN C20/25 C30/35

M12

Monteringstips

6,0

8,0

Utdragsvärde kN C20/25 C30/35 6,0

6,7

1kN =100kg

Skruvlängd = Gänglängd + godstjocklek. Bruksanvisning Användningsområde: montage av lagerinredningar, diamantsågutrustningar, undertak och ventilationskanaler.

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Längd:

Borrdimension:

Borrdjup:

Gänglängd:

877180

7034358771803

M12

50

15

50

19

Benämning: Gulkrom.

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.

Antal/ förp. 50


MFT INFÄSTNINGAR – KEMINFÄSTNING KEMANKARMASSA

Fakta

Tillåten belastning: Medel/tung

• Ger stabilt fäste i många byggmaterial • Expanderar ej • Datumstämplat • 150 ml Använd vanlig skelettpistol! • 380 ml Använd specialpistol!

Användningstid 5 min. 10 min. 15 min. 20 min. 30 min.

Bruksanvisning Användningsområde: Förankring av gängstång, pinnskruv och armeringsjärn i betong, tegel, hålstensmaterial, leca och lättbetong.

351

Vid temp.

Härdningstid

+ 35º C + 30º C + 20º C + 10º C + 5º C

40 min. 50 min. 60 min. 90 min. 150 min.

Obs! Rengör hålet med borste och luftpump

Bruksanvisning i kompakta material: Pistol FO

Bruksanvisning i hålsten

Nosrör

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

860202 860200 860203 860232 860222 860490

7034358602022 7034358602008 7034358602039 7034358602329 7034358602220 7034358604903

Kemtub Kemtub, styrenfri Kemtub Pistol FO for 380ml Nosrör Luftpump

Antal/ förp.: 380 ml 380 ml 150 ml

inkl. 1 st. nosrör inkl. 1 st. nosrör inkl. 1 st. nosrör

1 1 1 1 1 1

Plast 10-35 mm

PROBLEMLÖSAREN FÖR ALLA BYGGNADSMATERIAL Bruksanvisning: Skruva av locket och sätt på nosröret. Ta bort locket från undersidan och sätt tuben i specialpistolen. Använd inte de första 10 cm av massan. Vid avbrott kan nosröret sitta kvar.

Obs! Håldiametern skall vara minst 2 mm större än pinnskruven som skall förankras. Blås hålet rent innan förankring sker. Perfohylsan skall användas i hålmaterial. Observera att härdningstiden följs.

Vid andra gångs användning, skruvas nosröret av och hålet på tuben rengöres genom att sätta rengöringsskrapan i hålet och skruva runt. Sätt därefter på nytt nosrör.

Viktig: Används vid temp. över +5°C. Lagras i rumstemperatur. Undvik direkt solljus.

Betong/kompakt tegel Minimum 50% fyllning av borrhål M10 (borrhål dia. Ø12 mm)

M8 (borrhål dia. Ø10 mm) Borrdjup Borrdjup Borrdjup

80 mm 90 mm 100 mm

= = =

3,2 ml 4,0 ml 5,0 ml

Borrdjup Borrdjup Borrdjup

110 mm 120 mm 130 mm

= = =

9,0 ml 10,0 ml 11,0 ml

= = =

31,0 ml 34,0 ml 36,0 ml

Borrdjup Borrdjup Borrdjup

5,6 ml 6,5 ml 7,0 ml

130 mm 140 mm 150 mm

= = =

16,5 ml 17,8 ml 20,0 ml

= = =

68,0 ml 69,0 ml 70,0 ml

M24 (borrhål dia. Ø27 mm)

M20 (borrhål dia. Ø22 mm) Borrdjup Borrdjup Borrdjup

= = =

M16 (borrhål dia. Ø18 mm)

M12 (borrhål dia. Ø14 mm) Borrdjup Borrdjup Borrdjup

90 mm 100 mm 110 mm

160 mm 170 mm 190 mm

Borrdjup Borrdjup Borrdjup

210 mm 220 mm 230 mm

Tillåten belastning i betong K20

Borrhål (mm) Borrdjup (mm) Tillåten belastning

M8

M10

M12

M16

M20

10 80 3,4

12 90 4,9

14 110 6,8

18 125 9,8

22 170 14,8

1kN = 100 kg

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.


352

MFT INFÄSTNINGAR – KEMINFÄSTNING

PERFOHYLSA

Fakta

Åtgångstabell, 100% fyllning av hylsan

Perforerad och fyller ut hålrum

12 15 15 20

x 50 mm x 85 mm x 130 mm x 85 mm

(borrhål dia. Ø15 mm) (borrhål dia. Ø15 mm) (borrhål dia. Ø15 mm) (borrhål dia. Ø15 mm)

= = = =

4,0 ml 13,0 ml 19,0 ml 23,0 ml

Bruksanvisning Användningsområde: Hålsten och leca

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

860210 860204 860206 860208

7034358602107 7034358602046 7034358602060 7034358602084

Dimension: (d x l):

Dimension:

Längd:

12x50 15x85 15x130 20x85

50 85 130 85

12 15 15 20

Borrdimension:

Passar för dim. intill:

12 15 15 20

Benämning:

M8 M9 M10 M11

Antal/ förp.:

Plast Plast Plast Plast

1 1 1 1

KEMAMPULL Tillåten belastning: Medel/tung Dim.

Borr Ø

Borrdjup

Max.fäste

M8 M10 M12 M16 M20

10 12 14 18 25

80 90 110 125 170

20 30 35 45 65

Utdragsvärde kN Utdragsvärde kN Betong B20/25 Betong B10 4 7 10 15 27

Kantavstånd

3 5 7 10 19

100 110 135 155 420

Inbördes avstånd

Åtdragningsmoment Nm

200 220 270 310 150

10 20 40 80 150

Härdningstid: Temperatur: Tid: Bruksanvisning Användningsområde: Kräver K15 betong eller bättre. Sten. Tyngre konstruktioner/ balkonger/stationära maskiner och där det är litet avstånd till kant eller mellan bultar.

20º

10º

10 min.

20 min.

-5º

1 timme 5 timme

Fakta Den starka förankringen i betong och sten med tillåten belastning upp till 60 kN! Expanderar ej.

OBS! Rengör hålet med borste och luftpump.

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Längd:

860408 860410 860412 860416 860420

7034358604088 7034358604101 7034358604125 7034358604163 7034358604200

M8 M10 M12 M16 M20

80 85 95 95 105

Benämning: Glas Glas Glas Glas Glas

Antal/. förp.: 10 10 10 10 5

Den starka förankringen med tillåten belastning upp till 60 kN Optimal lösning där det är ett litet kantavstånd eller kort avstånd mellan förankringarna. Användningsområde kräver K15 betong eller bättre. Bruksanvisning: 1. Borra hål och rengör hålet med pump eller borste. 2. Stick in ampullen i hålet. 3. Rotera pinnskruven sakta in i hålet med t.ex. borrmaskin, se till att massan blandas runt bulten. 4. När ankarmassan syns är fästet korrekt. OBS! Att härdningstiden följs. Man kan med fördel använda helgängad stång, men då måste spetsen vara snedskuren. (se vårt sortiment i kapitel ”skruv”)

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.


MFT INFÄSTNINGAR – KEMINFÄSTNING

353

HAMMARAMPULL Tillåten belastning: Medel/tung Gängat stål Dim. Borr Ø

Dim. M12 M12 M16 M16 M16 M16

12 12 16 16

14 14 18 18

Arm.järn Dim. Borr Ø 12 12 14 14 16 16

15 15 18 18 20 20

Borr djup

Antal patroner

110 220 125 250 125 250

Kantampuller

1 2 1 2 1 2

135 135 155 155 155 155

Inbördesavstånd

Åtdragningsmoment Nm

270 270 310 310 310 310

8,0 18,0 10,0 18,0 13,0 20,0

1kN=100kg

Härdningstid : Temperatur: Bruksanvisning Användningsområde: kräver K15 betong eller bättre. Sten. Tyngre konstruktioner/ balkonger/stationära maskiner och där det är litet avstånd till kant eller mellan bultar.

Tid:

20º

10º

-5º

1 timme 2 timme 3 timme 5 timme

Fakta Det enkla och snabba alternativet! Starkt fäste i betong och sten. Expanderar ej. Inget specialverktyg – endast hammare

OBS! Rengör hålet med borste och luftpump.

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Längd:

Max fäste:

Borrdimension:

860441 860442

7034358604415 7034358604422

M12 M16

110 125

65 65

14 18

Benämning: Glas Glas

Antal/ förp.: 10 10

Luftpump 860490

7034358604903

10 - 25 mm

Hammarpatron - Det enkla och snabba alternativet. Bruksanvisning; 1. Borra hål och rengör hålet med pump eller borste. 2. Stick in hammarampullen. 3. Slå in ankarbulten/armeringsjärnet med hammare. 4. OBS! Att härdningstiden följs Tips Det är ej nödvändigt att spetsa ankarbulten/armeringsjärnet innan användning.

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.

1


354

MFT INFÄSTNINGAR – KEMINFÄSTNING

PINNSKRUV Tillåten belastning: Dim.

Borrdjup

Max. fäste

M8 M10 M12 M16 M20 M24

80 90 110 125 170 210

20 30 35 45 65 60

Utdragsvärde kN Betong B20/25 4 7 10 15 27 37

Utdragsvärde kN Betong B10 3 5 7 10 19 26

Kantavstånd 100 110 135 155 210 260

Inbördes avstånd 200 220 270 310 420 520

Åtdragnings.mom. Nm 10 20 40 80 150 200

1kN = 100kg

Bruksanvisning Användningsområde: Används med keminfästning

Art.nr.: GTIN-nr.(EAN): 860448 860454 860460 860472 860478

7034358604484 7034358604545 7034358604606 7034358604729 7034358604781

Dimension:

Längd:

Borrdimension:

Nyckel/ hylsa:

M8 M10 M12 M16 M20

110 130 160 190 260

10 12 14 18 25

13 17 19 24 30

Ytbehandling: Fzb Fzb Fzb Fzb Fzb

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.

Antal/ förp.: 10 10 10 10


MFT SKRUV MFT Skruv är ett anpassat sortiment för bygg och industri. Byggskruven finns i flera förpackningsstorlekar som passar de flesta behov. MFT skruv är ett naturligt val inom varuhandeln. VAL AV SKRUVLÄNGD: I trä: Dubbel längd mot den tjocklek du ska skruva fast I stål: Skruven bör gå genom stålet med minst 5 mm Miljöklass

Användningsområde

Beläggning/legering

Invändigt i torr miljö

Elförzinkad - Gulkromatiserad Elförzinkad/blå. - Svartfosfaterad

Utvändigt i torr miljö / invändigt i fuktig miljö

Elförzinkad/lackerad - Mässing - Vit epoxy

Utvändigt i inlandsklimat

Ruspert - Varmförzinkad Förnicklad mässing - Varmgalvaniserad

M4

Utvändigt i kustmiljö

Rostfri A2 - Koppar

M5

Utvändigt och invändigt i aggressiv kustmiljö/ lantbruk/industrimiljö

Syrafast A4

M1 M2 M3


356

MFT SKRUV – SKRUV / BULT

SEXKANTBULT

DIN931/933h (ISO4014/4017h) Gänga M5 M6 M8 M10 M12 M16

E

K

b

b1

b2

8 10 13 17 19 24

8,79 11,05 14,38 17,77 20,03 26,75

3,5 4,0 5,3 6,4 7,5 10,0

16 18 22 26 30 38

22 24 28 32 36 44

45 49 57

1kN=100kg b=<125 mm b1=125-200 mm b2=>200 mm

Kvalitet 8.8 Delgängad h = helgängad Elförzinkad Kv. 8.8 Brottsvärde kN Sträckvärde kN M5 M6 M8 M10 M12 M16

S

16,10 29,30 46,40 67,40 126,00

Varmförzinkad Kv. 8.8 Brottsvärde kN Sträckvärde kN

12,90 23,40 37,10 54,00 100,00

13,10 25,00 40,70 60,10 115,00

Syrafast A4 - 70 Brottsvärde kN Sträckvärde kN

-

9,94 14,07 25,62 40,60 59,01 -

6,39 9,04 16,47 26,10 37,93 -

Brottsvärde – Max kraft som kan användas innan brott sker. Sträckvärde – Max kraft som kan användas innan produkten sträcks. Elförzinkad - Sexkant Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

530041 h 530042 h 530043 h 530044 h 530045 530047 530051 530054 530055 530057 530058 530059 530060 530061 530067 h 530068 h 530070 h 530071 h 530072 530074 h 530077 h 530080 530081 530082 530083 530084 530085 530086 530088 530089 530090 530091 530096 h 530098 h 530099 h

7034355300419 7034355300426 7034355300433 7034355300440 7034355300457 7034355300471 7034355300518 7034355300549 7034355300556 7034355300570 7034355300587 7034355300594 7034355300600 7034355300617 7034355300679 7034355300686 7034355300709 7034355300716 7034355300723 7034355300747 7034355300778 7034355300808 7034355300815 7034355300822 7034355300839 7034355300846 7034355300853 7034355300860 7034355300884 7034355300891 7034355300907 7034355300914 7034355300969 7034355300983 7034355300990

Miljöklass M1 Dimension (d x l):

Antal / förp.:

M6 x 16 M6 x 20 M6 x 25 M6 x 30 M6 x 35 M6 x 40 M6 x 50 M6 x 60 M6 x 65 M6 x 75 M6 x 80 M6 x 90 M6 x 100 M6 x 120 M8 x 16 M8 x 20 M8 x 25 M8 x 30 M8 x 35 M8 x 40 M8 x 50 M8 x 60 M8 x 65 M8 x 70 M8 x 75 M8 x 80 M8 x 90 M8 x 100 M8 x 120 M8 x 130 M8 x 140 M8 x 150 M10 x 20 M10 x 25 M10 x 30

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

Dimension (d x l):

Antal/ förp.:

530100 h 530101 h 530105 h 530107 530108 530109 530110 530111 530112 530113 530116 530117 530118 530124 h 530125 h 530127 h 530129 530132 530133 531280 531281 531282 531283 531284 531286 531287 531288 531289 530162 h 530164 h 530165 530167 530170 530173 530175

7034355301003 7034355301010 7034355301058 7034355301072 7034355301089 7034355301096 7034355301102 7034355301119 7034355301126 7034355301133 7034355301164 7034355301171 7034355301188 7034355301249 7034355301256 7034355301270 7034355301294 7034355301324 7034355301331 7034355312801 7034355312818 7034355312825 7034355312832 7034355312849 7034355312863 7034355312870 7034355312887 7034355312894 7034355301621 7034355301645 7034355301652 7034355301676 7034355301706 7034355301737 7034355301751

M10 x 35 M10 x 40 M10 x 50 M10 x 60 M10 x 65 M10 x 70 M10 x 75 M10 x 80 M10 x 90 M10 x 100 M10 x 130 M10 x 140 M10 x 150 M12 x 25 M12 x 30 M12 x 40 M12 x 50 M12 x 60 M12 x 65 M12 x 70 M12 x 75 M12 x 80 M12 x 90 M12 x 100 M12 x 120 M12 x 130 M12 x 140 M12 x 150 M16 x 40 M16 x 50 M16 x 65 M16 x 75 M16 x 100 M16 x 130 M16 x 150

100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 387/404 ESKER - FÖRPACKNINGAR For andre pakningsstørrelser – För andrader förpackningsstorlekar, dette er tilgjengelig,se sehänvisning referanse til under sidenr. aktuell underprodukt. aktuelt produkt.


MFT SKRUV – SKRUV / BULT

SEXKANTBULT

DIN931/933h (ISO4014/4017h) Gänga M5 M6 M8 M10 M12 M16

Varmförzinkad - Sexkant GTIN-nr. (EAN):

530242 530244 530245 530249 h 530250 h 530252 h 530255 530258 530259 530261 530262 530263 530264 530266 530267 530269 530215 h 530217 h 530218 h 530281 530283 530284 530285 530286 530287 530289 530290 530291 530292 530294 530295 530296 530297 530298 530309 h 530311 530313 530316 530319 530321 530322 530323 530324 530326 530327 530328

S

E

K

b

b1

b2

8 10 13 17 19 24

8,79 11,05 14,38 17,77 20,03 26,75

3,5 4,0 5,3 6,4 7,5 10,0

16 18 22 26 30 38

22 24 28 32 36 44

45 49 57

1kN=100kg b=<125 mm b1=125-200 mm b2=>200 mm

Kvalitet 8.8 Delgängad h = helgängad

Art.nr.:

357

Miljöklass M3 Dimension (d x l):

Antal / förp.:

7034355302420

M8 x 100

100

7034355302444 7034355302451 7034355302499 7034355302505 7034355302529 7034355302550 7034355302581 7034355302598 7034355302611 7034355302628 7034355302635 7034355302642 7034355302666 7034355302673 7034355302697 7034355302154 7034355302178 7034355302185 7034355302819 7034355302833 7034355302840 7034355302857 7034355302864 7034355302871 7034355302895 7034355302901 7034355302918 7034355302925 7034355302949 7034355302956 7034355302963 7034355302970 7034355302987 7034355303090 7034355303113 7034355303137 7034355303168 7034355303199 7034355303212 7034355303229 7034355303236 7034355303243 7034355303267 7034355303274 7034355303281

M8 x 120 M8 x 130 M10 x 25 M10 x 30 M10 x 40 M10 x 50 M10 x 60 M10 x 65 M10 x 75 M10 x 80 M10 x 90 M10 x100 M10 x 120 M10 x 130 M10 x 150 M12 x 30 M12 x 40 M12 x 50 M12 x 60 M12 x 70 M12 x 75 M12 x 80 M12 x 90 M12 x 100 M12 x 120 M12 x 130 M12 x 140 M12 x 150 M12 x 180 M12 x 200 M12 x 220 M12 x 240 M12 x 260 M16 x 50 M16 x 65 M16 x 75 M16 x 100 M16 x 130 M16 x 150 M16 x 160 M16 x 180 M16 x 200 M16 x 240 M16 x 260 M16 x 300

100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1 1 50 25 25 25 25 25 25 25 25 1 1 1

Syrafast /A4-70 - Sexkant Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

534510 h 534512 534514 534516 534518 h 534520 h 534522 h 534524 h 534526 h 534528 534530 534532 534534 h 534536 h 534538 h 534540 h 534542 534544 534546 534548 534550 534552 h 534554 h 534556 h 534558 534560 534562 534564 534566 534568 534570 534572 h 534574 h 534576 h 534578 534580 534582 534584 534586

7034355345106 7034355345120 7034355345144 7034355345168 7034355345182 7034355345205 7034355345229 7034355345243 7034355345267 7034355345281 7034355345304 7034355345328 7034355345342 7034355345366 7034355345380 7034355345403 7034355345427 7034355345441 7034355345465 7034355345489 7034355345502 7034355345526 7034355345540 7034355345564 7034355345588 7034355345601 7034355345625 7034355345649 7034355345663 7034355345687 7034355345700 7034355345724 7034355345748 7034355345762 7034355345786 7034355345809 7034355345823 7034355345847 7034355345861

Miljöklass M5 Dimension (d x l):

Antal/ förp.:

M5 x 25 M5 x 35 M5 x 40 M5 x 50 M6 x 16 M6 x 20 M6 x 30 M6 x 40 M6 x 50 M6 x 60 M6 x 70 M6 x 75 M8 x 20 M8 x 30 M8 x 40 M8 x 50 M8 x 60 M8 x 70 M8 x 80 M8 x 90 M8 x 100 M10 x 30 M10 x 40 M10 x 50 M10 x 60 M10 x 70 M10 x 80 M10 x 90 M10 x 100 M10 x 110 M10 x 120 M12 x 30 M12 x 40 M12 x 50 M12 x 60 M12 x 80 M12 x 100 M12 x 120 M12 x 140

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 10 10 10 25 25 25 25 25 10 10 10

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 393 ESKER - FÖRPACKNINGAR For andre pakningsstørrelser – För andrader förpackningsstorlekar, dette er tilgjengelig,se sehänvisning referanse til under sidenr. aktuell underprodukt. aktuelt produkt.


358

MFT SKRUV – SKRUV / BULT

MASKINSKRUV - LINSHUVUD

DIN964 (ISO2010) Gänga D M4 M5 M6

dk

K

Brottsvärde kN

7,50 9,20 11,00

1,00 1,25 1,50

7,02 11,36 16,08

Brottsvärde - Max kraft som kan användas innan brott sker

Helgängad

1kN=100kg Syrafast/A4-70-Spår

Miljöklass M5

Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

534710 534711 534712 534713 534714 534715 534716

7034355347100 7034355347117 7034355347124 7034355347131 7034355347148 7034355347155 7034355347162

Dimension (d x l):

Antal/ förp.:

M4 x 20 M4 x 30 M5 x 20 M5 x 40 M6 x 30 M6 x 50 M6 x 70

100 100 100 100 100 100 100

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 393

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.


MFT SKRUV – SKRUV / BULT

VAGNSBULT INKL. MUTTER

359

DIN603/934 Gänga D M6 M8 M10 M12

Kvalitet 4.6 Delgängad

K

d1

V

f

Åtdragn. Nm

3,88 4,88 5,38 6,95

16,55 20,65 24,65 30,65

6,48 8,58 10,58 12,70

4,60 5,60 6,60 8,75

3,7 9,0 18,0 31,0

1kN=100kg

Elförzinkad Kv. 4.6 Brottsvärde kN Sträckvärde kN M6 M8 M10 M12

8,04 14,60 23,20 33,70

Varmförzinkad Kv. 8.8 Brottsvärde kN Sträckvärde kN

4,82 8,78 13,90 20,20

25,00 40,70 60,10

-

Brottsvärde – Max kraft som kan användas innan brott sker. Sträckvärde – Max kraft som kan användas innan produkten sträcks. Elförzinkad Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

518280 518210 518211 518212 518251 518213 518252 518214 518253 518254 518215 518283 518216 518255 518256 518257 518220 518258 518221 518259 518260 518222 518261 518223 518262 518224 518263 518225 518264 518265

7034355182800 7034355182107 7034355182114 7034355182121 7034355182510 7034355182138 7034355182527 7034355182145 7034355182534 7034355182541 7034355182152 7034355182831 7034355182169 7034355182558 7034355182565 7034355182572 7034355182206 7034355182589 7034355182213 7034355182596 7034355182602 7034355182220 7034355182619 7034355182237 7034355182626 7034355182244 7034355182633 7034355182251 7034355182640 7034355182657

Miljöklass M1 Dimension (d x l):

Antal/ förp.:

Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

Dimension (d x l):

Antal/ förp.:

M6 x 20 M6 x 25 M6 x 30 M6 x 40 M6 x 45 M6 x 50 M6 x 60 M6 x 65 M6 x 70 M6 x 75 M6 x 80 M6 x 90 M6 x 100 M8 x 30 M8 x 40 M8 x 45 M8 x 50 M8 x 60 M8 x 65 M8 x 70 M8 x 75 M8 x 80 M8 x 90 M8 x 100 M8 x 110 M8 x 120 M8 x 130 M8 x 140 M8 x 150 M10 x 45

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

518266 518267 518230 518268 518287 518231 518269 518232 518270 518233 518271 518234 518235 518236 518237 518238 518239 518272 518273 518274 518240 518241 518242 518243 518244 518245 518246 518247 518248

7034355182664 7034355182671 7034355182305 7034355182688 7034355182879 7034355182312 7034355182695 7034355182329 7034355182701 7034355182336 7034355182718 7034355182343 7034355182350 7034355182367 7034355182374 7034355182381 7034355182398 7034355182725 7034355182732 7034355182749 7034355182404 7034355182411 7034355182428 7034355182435 7034355182442 7034355182459 7034355182466 7034355182473 7034355182480

M10 x 50 M10 x 60 M10 x 65 M10 x 70 M10 x 75 M10 x 80 M10 x 90 M10 x 100 M10 x 110 M10 x 120 M10 x 130 M10 x 140 M10 x 150 M10 x 180 M10 x 200 M10 x 240 M10 x 260 M12 x 65 M12 x 75 M12 x 90 M12 x 100 M12 x 120 M12 x 130 M12 x 150 M12 x 180 M12 x 200 M12 x 240 M12 x 260 M12 x 300

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 403

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.


360

MFT SKRUV – SKRUV / BULT

VAGNSBULT INKL. MUTTER

DIN603/934 Gänga D M6 M8 M10 M12

Kvalitet 4.6

Kvalitet 4.6 Delgängad

K

d1

V

f

Åtdragn. Nm

3,88 4,88 5,38 6,95

16,55 20,65 24,65 30,65

6,48 8,58 10,58 12,70

4,60 5,60 6,60 8,75

3,7 9,0 18,0 31,0

Delgjenget 1kN=100kg

Varmförzinkad Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

518401 518402 518403 518404 518405 518406 518407 518408 518409 518410 518411 518412 518413 518414 518415 518416 518417 518418 518419 518420 518421

7034355184019 7034355184026 7034355184033 7034355184040 7034355184057 7034355184064 7034355184071 7034355184088 7034355184095 7034355184101 7034355184118 7034355184125 7034355184132 7034355184149 7034355184156 7034355184163 7034355184170 7034355184187 7034355184194 7034355184200 7034355184217

Miljöklass M3 Dimension (d x l): M8 x 40 M8 x 50 M8 x 60 M8 x 70 M8 x 80 M8 x 90 M8 x 100 M8 x 120 M8 x 140 M10 x 40 M10 x 50 M10 x 60 M10 x 70 M10 x 75 M10 x 80 M10 x 90 M10 x 100 M10 x 110 M10 x 120 M10 x 130 M10 x 140

Antal/ förp.:

Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

Dimension (d x l):

Antal/ förp.:

50 50 50 50 50 50 50 25 25 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25

518422 518423 518424 518425 518426 518427 518430 518431 518432 518433 518434 518435 518436 518437 518438 518439 518440 518441 518442 518443

7034355184224 7034355184231 7034355184248 7034355184255 7034355184262 7034355184279 7034355184309 7034355184316 7034355184323 7034355184330 7034355184347 7034355184354 7034355184361 7034355184378 7034355184385 7034355184392 7034355184408 7034355184415 7034355184422 7034355184439

M10 x 160 M10 x 180 M10 x 200 M10 x 220 M10 x 240 M10 x 260 M12 x 50 M12 x 60 M12 x 70 M12 x 80 M12 x 90 M12 x 100 M12 x 120 M12 x 130 M12 x 150 M12 x 180 M12 x 200 M12 x 240 M12 x 260 M12 x 300

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 403

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.


MFT SKRUV – SKRUV / BULT

HELGÄNGAD STÅNG

361

DIN975 kN=100kg

Längd 1 meter

Helgängad

Elförzinkad Kv. 8.8 Brottsvärde kN Sträckvärde kN

M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

16,10 29,30 46,40 67,40 126,00 196,00 282,00

12,90 23,40 37,10 54,00 100,00 157,00 226,00

Varmförzinkad Kv. 8.8 Brottsvärde kN Sträckvärde kN

40,70 60,10 115,00 188,00 273,00

-

Elförzinkad Kv. 4.6 Brottsvärde kN Sträckvärde kN

2,01 3,51 5,68 8,04 14,60 23,20 33,70 62,80 98,00 141,00

1,21 2,11 3,41 4,82 8,78 13,90 20,20 37,70 58,80 84,40

Syrafast A4 Brottsvärde kN Sträckvärde kN

16,08 29,28 46,40 67,44 125,60 196,00 176,50

12,06 21,96 34,80 50,58 94,20 147,00 74,13

Brottsvärde – Max kraft som kan användas innan brott sker. Sträckvärde – Max kraft som kan användas innan produkten sträcks.

Elförzinkad - Kvalitet 8.8 Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

522041 522042 522043 522044 522046 522048 522050

7034355220410 7034355220427 7034355220434 7034355220441 7034355220465 7034355220489 7034355220502

Miljöklass M1 Dimension (d x l): M6 x 1000 M8 x 1000 M10 x 1000 M12 x 1000 M16 x 1000 M20 x 1000 M24 x 1000

Elförzinkad - Kvalitet 4.6 Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

521040 521041 521042 521043 521044 521045 521046 521048 521050 521052

7034355210404 7034355210411 7034355210428 7034355210435 7034355210442 7034355210459 7034355210466 7034355210480 7034355210503 7034355210527

M3 x 1000 M4 x 1000 M5 x 1000 M6 x 1000 M8 x 1000 M10 x 1000 M12 x 1000 M16 x 1000 M20 x 1000 M24 x 1000

Miljöklass M3

Antal/ förp.:

Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

Dimension (d x l):

Antal/ förp.:

1 1 1 1 1 1 1

524067 524060 524061 524063 524064

7034355240678 7034355240609 7034355240616 7034355240630 7034355240647

M10 x 1000 M12 x 1000 M16 x 1000 M20 x 1000 M24 x 1000

1 1 1 1 1

Miljöklass M1 Dimension (d x l):

Varmförzinkad - Kvalitet 8.8

Syrafast - A4

Antal pr. förp.:

Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

523043 523044 523045 523046 523048 523050

7034355230433 7034355230440 7034355230457 7034355230464 7034355230488 7034355230501

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 403

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.

Miljöklass M5 Dimension (d x l): M6 x 1000 M8 x 1000 M10 x 1000 M12 x 1000 M16 x 1000 M20 x 1000

Antal/ förp.: 1 1 1 1 1 1


362

MFT SKRUV – MUTTER / BRICKA

SEXKANTMUTTER DIN934 (ISO4032) Gänga

Kvalitet 8 * = Kvalitet 6

Elförzinkad

Miljöklass M1

Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

531300* 531301* 531302* 531303 531304 531305 531306 531307 531308 531309

7034355313006 7034355313013 7034355313020 7034355313037 7034355313044 7034355313051 7034355313068 7034355313075 7034355313082 7034355313099

Dimension

Antal/ förp.:

M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

200 200 200 200 200 100 100 50 50 50

M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

S

E

H

5,5 7,0 8,0 10,0 13,0 17,0 19,0 24,0 30,0 36,0

6,01 7,66 8,79 11,05 14,38 17,77 20,03 26,75 32,95 39,55

2,4 3,2 4,0 5,0 6,5 8,0 10,0 13,0 16,0 19,0

1kN=100kg

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 388 Syrafast/A4-80 Varmförzinkad Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

531315 531316 531317 531318 531319 531320

7034355313150 7034355313167 7034355313174 7034355313181 7034355313198 7034355313204

VINGMUTTER

Miljöklass M3 Dimension

Antal/ förp.:

M8 M10 M12 M16 M20 M24

200 100 100 100 50 25

Miljöklass M5

Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

Dimension

534331 534332 534333 534334 534335 534336 534337 534338

7034355343317 7034355343324 7034355343331 7034355343348 7034355343355 7034355343362 7034355343379 7034355343386

M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20

50 50 50 50 50 50 25 25

Amerikansk modell Elförzinkad Gänga M5 M6 M8 M10 M12

Kvalitet 6

Antal/ förp.:

H

E

11,0 13,6 14,8 17,7 24,1

22,5 27,8 30,3 36,2 49,4

Miljøklasse M1

Varenr.

GTIN-nr. (EAN):

531332 531333 531334 531335 531336

7034355313327 7034355313334 7034355313341 7034355313358 7034355313365

Dimension

Antal/ förp.:

M5 M6 M8 M10 M12

200 200 200 100 50

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 388

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.


MFT SKRUV – MUTTER / BRICKA

LÅSMUTTER MED NYLONRING

363

DIN985 Gänga M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Kvalitet 6

S

E

H

5,5 7,0 8,0 10,0 13,0 17,0 19,0 24,0 30,0 36,0

6,01 7,66 8,79 11,05 14,38 18,90 21,10 26,75 32,95 39,55

4,0 5,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0 24,0

1kN=100kg

Elförzinkad

Miljöklass M1

Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

531340 531341 531342 531343 531344 531345 531346 531347 531348 531349

7034355313402 7034355313419 7034355313426 7034355313433 7034355313440 7034355313457 7034355313464 7034355313471 7034355313488 7034355313495

Syrafast/A4

Miljöklass M5

Dimension

Antal/ förp.:

Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

Dimension

M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

500 200 200 200 200 100 100 50 50 50

525531 525532 525533 525534 525535 525536

7034355255313 7034355255320 7034355255337 7034355255344 7034355255351 7034355255368

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 388

RINGMUTTER

M4 M5 M6 M8 M10 M12

Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

836006 836008 836010 836012 836016 836020

7034358360069 7034358360083 7034358360106 7034358360120 7034358360168 7034358360205

50 50 50 50 50 50

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 394

DIN582 Gänga D

d2

d3

H

Åtdrag. Kn/ Drag-/tvärkraft kN

M6 M8 M10 M12 M16 M20

20 20 25 30 35 40

36 36 45 54 63 72

36 36 45 53 62 71

1,4 2,3 3,4 7,0 12,0

1 kN = 100 kg Elförzinkad

Antal/ förp.:

Miljöklass M1 Dimension M6 M8 M10 M12 M16 M20

Antal/ förp.: 50 50 25 20 10 10

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.


364

MFT SKRUV – MUTTER / BRICKA

BRICKA

DIN125

Elförzinkad

M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Miljöklass M1

Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

531400 531401 531402 531403 531404 531405 531406 531407 531408 531409

7034355314003 7034355314010 7034355314027 7034355314034 7034355314041 7034355314058 7034355314065 7034355314072 7034355314089 7034355314096

Dimension

Antal/ förp.:

M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

1000 1000 500 200 200 200 200 100 100 100

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 388 Varmförzinkad Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

531415 531416 531417 531418 531419 531420

7034355314157 7034355314164 7034355314171 7034355314188 7034355314195 7034355314201

Antal/ förp.:

M8 M10 M12 M16 M20 M24

200 200 200 100 100 100

d2

s

3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13,0 17,0 21,0 25,0

7,0 9,0 10,0 12,5 17,0 21,0 24,0 30,0 37,0 44,0

0,5 0,8 1,0 1,6 1,6 2,0 2,5 3,0 3,0 4,0

Syrafast/A4

Miljöklass M5

Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

525541 525542 525543 524544 524545 524546 524547 524548

7034355255412 7034355255429 7034355255436 7034355245444 7034355245451 7034355245468 7034355245475 7034354245483

Miljöklass M3 Dimension

d1

Dimension

Antal/ förp.:

M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20

100 100 100 100 100 100 50 50

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 394

BRICKA

DIN9021 d1 M6 M8 M10 M12 M16 M20

Elförzinkad Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

525550 525551 525552 525553 525555 525557

7034355255504 7034355255511 7034355255528 7034355255535 7034355255559 7034355255573

Miljöklass M1

6,4 8,4 10,5 13,0 17,0 21,0

d2 18 25 30 40 50 60

Syrafast/A4

Dimension

Antal/ förp.:

Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

M6 M8 M10 M12 M16 M20

200 200 200 200 100 100

524550 524551 524552 524553

7034355245505 7034355245512 7034355245529 7034355245536

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.

s 1,6 2,0 2,5 3,0 3,0 4,0

Miljöklass M5 Dimension M6 M8 M10 M12

Antal/ förp.: 50 50 50 50


MFT SKRUV – MUTTER / BRICKA

365

KAROSSERIBRICKA d2

S

32 32 32 32

1,25 1,25 1,25 1,25

M6 M8 M10 M12

Elförzinkad

Miljöklass M1

Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

525544 525545 525546 525547

7034355255443 7034355255450 7034355255467 7034355255474

Dimension

Antal/ förp.:

M6 M8 M10 M12

100 100 100 100

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 388

FYRKANTBRICKA

DIN436 Varmförzinkad

M8 M10 M12 M16 M20 M24

d1

a

s

9,0 11,0 13,5 18,0 22,0 26,0

25 30 40 50 60 80

3 3 4 5 5 6

Miljöklass M3

Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

525620 525621 525622 525623 525624 525625

7034355256204 7034355256211 7034355256228 7034355256235 7034355256242 7034355256259

Dimension

Antal/ förp.:

M8 M10 M12 M16 M20 M24

100 100 50 25 10 10

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 388

FJÄDERBRICKA

DIN127

M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 Elförzinkad Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

531370 531371 531372 531373 531374 531375 531376 531377

7034355313709 7034355313716 7034355313723 7034355313730 7034355313747 7034355313754 7034355313761 7034355313778

d1

d2

H

4,1 5,1 6,1 8,2 10,2 12,2 16,2 20,2

7,6 9,2 11,8 14,8 18,2 21,4 27,6 33,6

0,8 1,0 1,3 1,6 1,8 2,1 2,8 3,2

Miljöklass M1 Dimension

Antal/ förp.:

M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20

1000 500 200 200 100 100 100 50

Syrafast/A4 Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

534383 534384 534385 534386

7034355343836 7034355343843 7034355343850 7034355343867

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.

Miljöklass M5 Dimension

Antal/ förp.:

M6 M8 M10 M12

100 100 100 100


366

MFT SKRUV – PLÅTSKRUV

PLÅTSKRUV - KULLRIG

DIN7981 (ISO7049)

Syrafast - Pozidrive Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

514059 514060 514061 514062 514063 514064 514065 514066 514067

7034355140596 7034355140602 7034355140619 7034355140626 7034355140633 7034355140640 7034355140657 7034355140664 7034355140671

d1

d2

K

Pozidrive nr.

3,5 4,2 4,8 5,5 6,3

6,9 8,2 9,5 10,8 12,5

2,60 3,05 3,55 3,95 4,55

2 2 2 3 3

Miljöklass M5 Dimension

Antal/ förp.:

Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

3,5 x 13 3,5 x 19 3,5 x 32 4,2 x 13 4,2 x 19 4,2 x 32 4,2 x 50 4,8 x 13 4,8 x 19

100 100 100 100 100 100 100 100 100

514068 514069 514070 514071 514072 514073 514074 514075 514076

7034355140688 7034355140695 7034355140701 7034355140718 7034355140725 7034355140732 7034355140749 7034355140756 7034355140763

Dimension

Antal/ förp.:

4,8 x 32 4,8 x 50 5,5 x 16 5,5 x 25 5,5 x 38 5,5 x 50 6,3 x 25 6,3 x 38 6,3 x 50

100 100 100 100 100 100 100 100 100

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 393

DIN7983 (ISO7051)

PLÅTSKRUV - LINSHUVUD

Syrafast - Pozidrive Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

514159 514160 514161 514162 514163 514164 514165 514166 514167 514168

7034355141593 7034355141609 7034355141616 7034355141623 7034355141630 7034355141647 7034355141654 7034355141661 7034355141678 7034355141685

d1

d2

K

Pozidrive nr.

3,5 4,2 4,8 5,5 6,3

6,8 8,1 9,5 10,8 12,4

2,5 2,5 3,0 3,4 3,8

2 2 2 3 3

Miljöklass M5 Dimension (d x l):

Antal/ förp.:

Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

3,5 x 13 3,5 x 16 3,5 x 19 3,5 x 25 3,5 x 32 4,2 x 13 4,2 x 19 4,2 x 25 4,2 x 38 4,2 x 45

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

514169 514170 514171 514172 514173 514174 514175 514176 514177 514178

7034355141692 7034355141708 7034355141715 7034355141722 7034355141739 7034355141746 7034355141753 7034355141760 7034355141777 7034355141784

Dimension (d x l):

Antal/ förp.:

4,8 x 19 4,8 x 32 4,8 x 50 5,5 x 16 5,5 x 25 5,5 x 38 5,5 x 50 6,3 x 25 6,3 x 38 6,3 x 50

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 393

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.


MFT SKRUV – TRÄSKRUV

FRANSK TRÄSKRUV SEXKANTHUVUD

367

DIN571

6,0 8,0 10,0 12,0

K

S

e

4,0 5,5 7,0 8,0

10 13 17 19

10,89 14,20 18,72 20,88

Kvalitet 4.6 Delgängad

Varmförzinkad - Sexkant

Miljöklass M3

Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

Dimension (d x l):

Antal/ förp.:

Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

Dimension (d x l):

518110 518111 518112 518113 518114 518151 518116 518152 518117 518118 518153 518154 518120 518155 518121 518122 518123 518124 518125 518126 518128

7034355181100 7034355181117 7034355181124 7034355181131 7034355181148 7034355181513 7034355181162 7034355181520 7034355181179 7034355181186 7034355181537 7034355181544 7034355181209 7034355181551 7034355181216 7034355181223 7034355181230 7034355181247 7034355181254 7034355181261 7034355181285

6,0 x 25 6,0 x 30 6,0 x 40 6,0 x 50 6,0 x 65 6,0 x 75 6,0 x 80 6,0 x 90 6,0 x 100 6,0 x 120 8,0 x 30 8,0 x 35 8,0 x 40 8,0 x 45 8,0 x 50 8,0 x 65 8,0 x 75 8,0 x 90 8,0 x 100 8,0 x 130 10,0 x 40

100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50

518130 518131 518175 518132 518156 518133 518134 518135 518136 518157 518160 518161 518158 518159 518140 518141 518142 518143 518144 518145 518146

7034355181308 7034355181315 7034355181759 7034355181322 7034355181568 7034355181339 7034355181346 7034355181353 7034355181360 7034355181575 7034355181605 7034355181612 7034355181582 7034355181599 7034355181407 7034355181414 7034355181421 7034355181438 7034355181445 7034355181452 7034355181469

10,0 x 50 10,0 x 65 10,0 x 75 10,0 x 80 10,0 x 90 10,0 x 100 10,0 x 120 10,0 x 130 10,0 x 150 10,0 x 160 12,0 x 50 12,0 x 65 12,0 x 75 12,0 x 90 12,0 x 100 12,0 x 130 12,0 x 150 12,0 x 180 12,0 x 200 12,0 x 240 12,0 x 260

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 403

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.

Antal/ förp.: 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1 1


368

MFT SKRUV – TRÄSKRUV

TRÄSKRUV FÖRSÄNKT HUVUD

All skruv över 45 mm blir delgängad. Gänglängd = 60% av total längd, max 72 mm. * = Fiberskärande Fiberskärande förhindrar sprickbildning. 5 och 6 mm Pozidrive och alla Torx skruv har skärande rillor under huvudet som bidrar till en perfekt försänkning.

d1

d2 d2 d3 d3 Spor nr. Poz Torx Poz Torx Poz Torx

2,5 5 3,0 6 3,5 7 4,0 8 4,5 9 5,0 10 6,0 12

5,8 6,7 7,7 8,5 9,5 11,4

1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,2 3,9

2,0 2,25 2,5 2,7 3,1 3,8

1 2 2 2 2 3

10 10 20 20 25 30

Stålkvalitet: SAE-1022 Helgängad, härdad d = delgängad

Elförzinkad - Torx Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

510920 510921 510922 510923 510924 510919 510925 510926 510927 510928 510929 510930 510931 510932 510933 510934 510935 510936 510937 510938 d 510939 d 510940 510941 510942 510943 510944 510945 510946 d 510947 d 510948 d 510949 d 510950 d 510918 510900 510901 510902 510903 d 510904 d 510905 d 510906 d 510907 d 510908 d 510909 510910 d 510911 d 510912 d 510913 d 510914 d 510915 d 510916 d 510917 d

7034355109203 7034355109210 7034355109227 7034355109234 7034355109241 7034355109197 7034355109258 7034355109265 7034355109272 7034355109289 7034355109296 7034355109302 7034355109319 7034355109326 7034355109333 7034355109340 7034355109357 7034355109364 7034355109371 7034355109388 7034355109395 7034355109401 7034355109418 7034355109425 7034355109432 7034355109449 7034355109456 7034355109463 7034355109470 7034355109487 7034355109494 7034355109500 7034355109180 7034355109005 7034355109012 7034355109029 7034355109036 7034355109043 7034355109050 7034355109067 7034355109074 7034355109081 7034355109098 7034355109104 7034355109111 7034355109128 7034355109135 7034355109142 7034355109159 7034355109166 7034355109173

Miljöklass M1 Dimension (d x l): 3,0 x 12 3,0 x 16 3,0 x 20 3,0 x 25 * 3,0 x 30 * 3,0 x 12 3,5 x 16 3,5 x 20 3,5 x 25 * 3,5 x 30 * 3,5 x 35 * 3,5 x 40 * 4,0 x 16 4,0 x 20 4,0 x 25 * 4,0 x 30 * 4,0 x 35 * 4,0 x 40 * 4,0 x 45 * 4,0 x 50 * 4,0 x 60 * 4,5 x 20 4,5 x 25 * 4,5 x 30 * 4,5 x 35 * 4,5 x 40 * 4,5 x 45 * 4,5 x 50 * 4,5 x 60 * 4,5 x 70 * 4,5 x 80 * 4,5 x 90 * 5,0 x 30 * 5,0 x 35 * 5,0 x 40 * 5,0 x 45 * 5,0 x 50 * 5,0 x 60 * 5,0 x 70 * 5,0 x 80 * 5,0 x 90 * 5,0 x 100 * 6,0 x 40 * 6,0 x 50 * 6,0 x 60 * 6,0 x 70 * 6,0 x 80 * 6,0 x 90 * 6,0 x 100 * 6,0 x 120 * 6,0 x 150 *

Antal/ förp.: 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100 100 200 200 200 200 200 200 200 100 100 100 200 200 200 200 100 100 100 100 100

Elförzinkad - Pozidrive

Miljöklass M1

Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

Dimension (d x l):

511101 511103 511122 511123 d 511129 511130 511131 d 511136 511139 511141 511152 d 511153 d 511154 d 511155 d

7034355111015 7034355111039 7034355111220 7034355111237 7034355111299 7034355111305 7034355111312 7034355111367 7034355111398 7034355111411 7034355111527 7034355111534 7034355111541 7034355111558

2,5 x 12 2,5 x 20 4,0 x 45 4,0 x 50 4,5 x 40 4,5 x 45 4,5 x 50 5,0 x 20 5,0 x 35 * 5,0 x 45 * 6,0 x 90 * 6,0 x 100 * 6,0 x 120 * 6,0 x 150 *

Antal/ förp.: 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100 100 100 100

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 382/401 FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.


MFT SKRUV – TRÄSKRUV

TRÄSKRUV - KULLRIG

All skruv över 45 mm blir delgängad. Gänglängd = 60% av total längd, max 72 mm. * = Fiberskärande Fiberskärande förhindrar sprickbildning.

d1

d2 Torx

d3 Torx

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0

6 7 8 9 10 12

1,9 2,2 2,5 2,8 3,2 3,9

369

Spor nr. Poz Torx 1 2 3

10 15 20 20 25 30

Stålkvalitet: SAE-1022 Helgängad, härdad d = delgängad Elförzinkad - Torx Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

511630 511631 511632 511600 511601 511602 511603 511604 511605 511606 511607 511608 511609 511610 511611 511612 d 511613 511614 511615 511616 d 511617 d 511618 d 511619 d 511620 d 511621 d

7034355116300 7034355116317 7034355116324 7034355116003 7034355116010 7034355116027 7034355116034 7034355116041 7034355116058 7034355116065 7034355116072 7034355116089 7034355116096 7034355116102 7034355116119 7034355116126 7034355116133 7034355116140 7034355116157 7034355116164 7034355116171 7034355116188 7034355116195 7034355116201 7034355116218

Miljöklass M1 Dimension (d x l): 3,0 x 12 3,0 x 16 3,0 x 20 3,5 x 16 3,5 x 20 3,5 x 25 * 4,0 x 16 4,0 x 20 4,0 x 25 * 4,0 x 30 * 4,0 x 40 * 4,5 x 20 4,5 x 25 * 4,5 x 30 * 4,5 x 40 * 4,5 x 50 * 5,0 x 25 * 5,0 x 30 * 5,0 x 40 * 5,0 x 50 * 5,0 x 60 * 6,0 x 50 * 6,0 x 60 * 6,0 x 80 * 6,0 x 100 *

Antal/ förp.: 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Elförzinkad - Pozidrive Art.nr.:.

GTIN-nr. (EAN):

511506 511510 511551 d 511553 d

7034355115068 7034355115105 7034355115518 7034355115532

Miljöklass M1 Dimension (d x l): 3,0 x 20 3,5 x 16 6,0 x 80 6,0 x 100

> För andra förpackningsstorlekar se sid 382/401 FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.

Antal/ förp.: 200 200 200 200


370

MFT SKRUV – TRÄSKRUV

TRÄSKRUVAR - SORTIMENT I STÅLLÅDA

> > > > >

Försänkt huvud 3,0 x 25 (510923) 3,0 x 20 (510926) 3,0 x 30 (510928) 4,0 x 30 (510934) 4,0 x 40 (510936) 4,0 x 50 (510946) 5,0 x 40 (510901) 5,0 x 50 (510903) 5,0 x 60 (510904) 5,0 x 70 (510905) 5,0 x 90 (510907) 6,0 x 80 (510913) 6,0 x 100 (510915) Kullrig 4,0 x 20 (510604) 4,0 x 25 (510604) 4,0 x 30 (510610) 5,0 x 40 (510615) 5,0 x 50 (510616)

Sortiment med 1.510 fiberskärande träskruv El.förzinkad Försänkt samt kullrigt huvud Torx spår Levereras i solid stållåda Elförzinkad - Torx Art.nr.:.

GTIN-nr. (EAN):

500000

7034355000005

För påfyllning av skruvar

Miljöklass M5 Dimension (d x l):

Antal/ förp.:

Sortiment

1510

Gänga

Torx nr.

Antal

Helg. Helg. Helg. Helg. Helg. Delg. Helg. Delg. Delg. Delg. Delg. Delg. Delg.

10 10 10 20 20 20 25 25 25 25 25 30 30

150 150 150 100 70 50 50 70 50 50 50 60 60

Helg. Helg. Helg. Helg. Helg.

20 20 20 25 25

150 150 50 50 50

För påfyllning av bits 66752307 66752309 66752310 66752312 66752394

Bits T10 Bits T20 Bits T25 Bits T30 Bitshållare

1BK (3 stk) 1BK (3 stk) 1BK (3 stk) 1BK (3 stk) 1BK (3 stk)

TRÄSKRUVAR - SORTIMENT I STÅLLÅDA

För påfyllning av skruvar

> > > > >

Försänkt huvud 4,2 x 35 (516440) 4,2 x 45 (516441) 4,2 x 55 (516442) 4,2 x 75 (516443) 5,0 x 40 (511040) 5,0 x 50 (511041) 5,0 x 60 (511042) 5,0 x 70 (511043) 5,0 x 80 (511044) 5,0 x 90 (511045) 5,0 x 100 (511046) 6,0 x 80 (511048) 6,0 x 100 (511049)

840 st träskruv i 13 dimensioner Syrafast A4 Försänkt huvud Fiberskärande Torx spår Syrafast A4 - Torx Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

500001

7034355000012

Sortiment

Torx nr.

Antal

Delg. Delg. Delg. Delg. Helg. Helg. Delg. Delg. Delg. Delg. Delg. Delg. Delg.

20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 30 30

50 80 70 50 80 70 60 100 50 80 50 50 50

För påfyllning av bits

Miljöklass M5 Dimension (d x l):

Gänga

Antal/ förp.: 840

66752309 66752310 66752312 66752394

Bits T20 Bits T25 Bits T30 Bitshållare

1BK (3 stk) 1BK (3 stk) 1BK (3 stk) 1BK (3 stk)

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.


MFT SKRUV – BYGGSKRUV

TRÄSKRUV FÖR UTVÄNDIGT BRUK FÖRSÄNKT HUVUD Delgängad, härdad och vaxad h = helgängad Skruv upp till 50 mm är helgängad. Skruv från 60 mm är delgängad. 1 st bits är inkluderad. °= 2 st bits är inkluderade. Ruspert belägg: Keramisk lag - Kemisk beläggning - Zink lag. Ruspert belägg är testad 1000 timmar i saltkammare. Använd inte starkt basiska rengöringsmedel eller medel med starkt syrainnehåll, då dessa kan angripa ytan på skruven. Rekommenderas inte till hårda trämaterial som t ex ek, sibirisk lärkträ etc. Stålkvalitet: SAE-1022 Ruspert, brons - Torx

Miljöklass M3

Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

Dim. (d x l):

Antal/ förp.:

511001 h 511002 h 511003 h 511004 h 511005 511006 h 511007 h 511008 511016 511009 ° 511030 511010 511031 ° 511017 511018 511011 511012 511013 511032 511014 511033 511015

7034355110018 7034355110025 7034355110032 7034355110049 7034355110056 7034355110063 7034355110070 7034355110087 7034355110162 7034355110094 7034355110308 7034355110100 7034355110315 7034355110179 7034355110186 7034355110117 7034355110124 7034355110131 7034355110322 7034355110148 7034355110339 7034355110155

4,0 x 30 4,0 x 35 4,0 x 40 4,0 x 50 4,0 x 60 5,0 x 40 5,0 x 50 5,0 x 60 5,0 x 70 5,0 x 80 5,0 x 80 5,0 x 90 5,0 x 90 5,0 x 100 5,0 x 120 6,0 x 80 6,0 x 90 6,0 x 100 6,0 x 100 6,0 x 120 6,0 x 120 6,0 x 140

200 200 200 200 200 200 200 200 100 100 1000 S 100 800 S 100 100 100 100 100 500 S 100 400 S 100

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 385

2000 2000 1000 1000 1000 1000 600 600 600 600 54 600 54 600 600 600 600 600 54 600 54 600

Ruspert, grå - Torx

Miljöklass M3 Dim. (d x l):

511400 511401 511402

7034355114009 7034355114016 7034355114023

5,0 x 30 5,0 x 35 5,0 x 45

d3

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4

2,2/2,5 2,2/2,5 2,2/2,5 2,2/2,5 2,2/2,5 2,8/3,1 2,8/3,1 2,8/3,1 2,8/3,1 2,8/3,1 2,8/3,1 2,8/3,1 3,5/3,8 3,5/3,8 3,5/3,8 3,5/3,8 3,5/3,8

L 30 35 40 50 60 40 50 60 70 80 90 100 80 90 100 120 140

L2

Torx nr.

28,6 33,5 38,5 48,5 36,0 38,5 48,5 36,0 42,0 48,0 54,0 60,0 48,0 54,0 60,0 72,0 84,0

20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 30 30 30 30 30

Härdade och vaxade. Alla dimensioner har fiberskärande spets som förhindrar sprickbildning vid inskruvning. Huvudets utformning underlättar en perfekt försänkning.

Syrafast/A4 - Torx

Miljöklass M5

Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

Dim. (d x l):

511040 h 511041 h 511042 511043 511044 511045 511046 511047 511048 511049 511050 511051

7034355110407 7034355110414 7034355110421 7034355110438 7034355110445 7034355110452 7034355110469 7034355110476 7034355110483 7034355110490 7034355110506 7034355110513

5,0 x 40 5,0 x 50 5,0 x 60 5,0 x 70 5,0 x 80 5,0 x 90 5,0 x 100 5,0 x 120 6,0 x 80 6,0 x 100 6,0 x 120 6,0 x 140

Antal/ förp.:

Antal förp/ pall:

200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100

1000 600 600 600 1000 1000 600 600 600 600 600 600

S=Storförpackning, hink

Helgängad, härdad och vaxad Inkluderat 1 st. bits

GTIN-nr. (EAN):

d2

Antal förp/ pall:

TRÄSKRUV FÖR UTVÄNDIGT BRUK UNIVERSALSKRUV

Art.nr.:

d1

371

Antal/ förp.:

Antal förp/ pall:

200 200 200

1000 1000 600

d1

L

L2

d2

Torx nr.

5,0 5,0 5,0

30 35 45

27 32 42

9,5 9,5 9,5

25 25 25

Skruven är helgängad och har fiberskärande spets som förhindrar sprickbildning vid skruvning. Till byggnationer utvändigt och invändigt. Utmärkt till bl a montering av rännkrokar. Rundformat huvud med flat undersida. Ruspert belägg: Keramisk lag - Kemisk beläggning - Zink lag Ruspert belägg är testad 1000 timmar i saltkammare. Använd inte starkt basiska rengöringsmedel eller medel med starkt syrainnehåll, då dessa kan angripa ytan på skruven. Stålkvalitet: SAE 1018

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.


372

MFT SKRUV – BYGGSKRUV

TRÄSKRUV FÖR UTVÄNDIGT BRUK FÖRSÄNKT HUVUD

d1

d2

d3

Phillips nr.

Torx nr.

4,2

7,2

2,8

2

20

Självförsänkande skruv för montering av spån/fanér mot trä. • Härdad och vaxad. • Fiberskärande förhindrar sprickbildning. • Ruspert belägg är testad 1000 timmar i saltkammare. Ruspert belägg: Keramisk lag - Kemisk beläggning - Zink lag.

Rek. antal skruv - 35-40 st/m2.

Använd inte starkt basiska rengöringsmedel eller medel med starkt syrainnehåll, då dessa kan angripa ytan på skruven.

Rekommenderas inte till hårda träslag t ex Sibirisk lärk etc.

Stålkvalitet: SAE-1022

Ruspert, brons - Torx Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

516410 516430 516412 516432 516411 516431 516433

7034355164103 7034355164301 7034355164127 7034355164325 7034355164110 7034355164318 7034355164332

Miljöklass M3 Dim. (d x l):

Antal/ förp.:

Antal förp./ pall:

4,2 x 35 4,2 x 35 4,2 x 45 4,2 x 45 4,2 x 55 4,2 x 55 4,2 x 75

1000P 200 1000P 200 500P 200 200

280 1000 280 1000 280 1000 600

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 384

BANDAD SKRUV Á 50 ST

Ruspert, brons - Torx Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

516470 516471 516472

7034355164707 7034355164714 7034355164721

Miljöklass M3 Dim. (d x l): 4,2 x 35 4,2 x 45 4,2 x 55

Ruspert, brons - Phillips Rostfri/A2 - Torx Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

516420 516425 516421 516423 516426 516422 516427 516428

7034355164202 7034355164257 7034355164219 7034355164233 7034355164264 7034355164226 7034355164271 7034355164288

Miljöklass M4 Dim. (d x l):

Antal/ förp.:

Antal förp./ pall:

4,2 x 35 4,2 x 35 4,2 x 45 4,2 x 45 4,2 x 45 4,2 x 55 4,2 x 55 4,2 x 75

1000P 200 1000P 500P 200 500P 200 200

280 1000 280 320 1000 280 1000 600

516460 516461 516462

7034355164608 7034355164615 7034355164622

Antal/ förp.:

Antal förp./ pr.pall

20 x 50 20 x 50 20 x 50

120 120 96

Miljöklass M3 4,2 x 35 4,2 x 45 4,2 x 55

20 x 50 20 x 50 20 x 50

120 120 96

BANDAD SKRUV Á 50 ST Syrafast/A4 - Phillips

Syrafast/A4 - Torx

Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

516450 516451 516452

7034355164509 7034355164516 7034355164523

Miljöklass M5

Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

Dim. (d x l):

516440 516441 516442 516443

7034355164400 7034355164417 7034355164424 7034355164431

4,2 x 35 4,2 x 45 4,2 x 55 4,2 x 75

Antal Ant./F-pak pr. förp.: pr.pall 200 200 200 200

Miljöklass M3 Dim. (d x l):

Antal förp.:

Antal förp./ pr.pall

4,2 x 35 4,2 x 45 4,2 x 55

20 x 50 20 x 50 20 x 50

120 120 96

1000 1000 1000 600

P = Plastask

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.


MFT SKRUV – BYGGSKRUV

373

KAMPANJPAKET Ruspert, brons - Torx Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

Dim. (d x l):

516493 516494 516495 516497

7034355164936 7034355164943 7034355164950 7034355164974

4,2 x 45 4,2 x 55 4,2 x 75 4,2 x 55

* **

= 516432 = 516431

Miljöklass M3

Rostfri/A2 - Torx

Antal Antal förp./ pr.display pall:

Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

Dim. (d x l):

516491 516492 516496 516498

7034355164912 7034355164929 7034355164967 7034355164981

4,2 x 45 4,2 x 55 4,2 x 75 4,2 x 55

48 48 24 162

* ** *** ****

24 24 -

*** = 516433 **** = 516411

* **

> Ytterligere info. Se sid 372

Miljöklass M4

= 516426 = 516427

Antal Antal förp./ pr.display pall: 48 48 24 162

* ** *** ****

24 24 -

*** = 516428 **** = 516422

> Ytterligere info. Se sid 372

SPÅNSKIVESKRUV - FÖRSÄNKT HUVUD

d1

d2

d3

Phillips nr.

Torx nr.

4,2

7,2

2,8

2

20

Självförsänkande skruv för montering av spån/fanér mot trä.

Rek. antal skruv - 20 st/m2.

• Litet huvud. • Härdad och vaxad. • Fiberskärande förhindrar sprickbildning. Elförzinkad - Torx

Miljöklass M1

Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

516311 516331 516312 516332 516314 516313 516333

7034355163113 7034355163311 7034355163120 7034355163328 7034355163144 7034355163137 7034355163335

P = Plastförp

Dim. (d x l):

Antal/ förp.:

Esker pr.pall

4,2 x 35 4,2 x 35 4,2 x 45 4,2 x 45 4,2 x 55 4,2 x 55 4,2 x 55

1000P 200 1000P 200 2500S 500P 200

280 1000 280 1000 54 320 1000

S = Storförpackning, hink

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 384

BANDAD SKRUV Á 50 ST Elförzinkad - Phillips Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

516360 516361 516362

7034355163601 7034355163618 7034355163625

Miljöklass M1 Dim. (d x l):

Antal/ förp.:

Paket pr.pall

4,2 x 35 4,2 x 45 4,2 x 55

20 x 50 20 x 50 20 x 50

120 120 96

Elförzinkad - Torx

Miljöklass M1

Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

Dim. (d x l):

Antal/ förp.:

Paket pr.pall

516370 516371 516372

7034355163700 7034355163717 7034355163724

4,2 x 35 4,2 x 45 4,2 x 55

20 x 50 20 x 50 20 x 50

120 120 96

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.


374

MFT SKRUV – BYGGSKRUV

LISTSKRUV - FÖRSÄNKT HUVUD

d1

d2

Phillips nr.

3,9

5,7

2

Självförsänkande skruv med vass spets som penetrerar mycket snabbt, för montering av lister i trä och stål upp till 1 mm. • Litet huvud. • Testad 48 timmar i saltkammare. • Härdad och vaxad. • Fiberskärande förhindrar sprickbildning. Rek. antal skruv - 20 st/m Avstånd mellan skruvar 20 cm

• Stålkvalitet: SAE 1018

2

Gulkromatiserad - Phillips Art.nr.: 516210 516230 516211 516231

GTIN-nr. (EAN): 7034355162109 7034355162307 7034355162116 7034355162314

P = Plastförp

Miljöklass M1 Dim. (d x l):

Antal/ förp.:

Antal förp./ pall:

3,9 x 42 3,9 x 42 3,9 x 57 3,9 x 57

1000P 200 500P 200

280 1000 280 1000

Gulkromatiserad, vit - Phillips Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

516233 7034355162338

Miljöklass M1 Dim. (d x l):

Antal förp.:

Antal förp./ pall:

3,9 x 42

200

1000

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 384

GOLV OCH LISTSKRUV FÖRSÄNKT HUVUD

d1

d2

Robertson nr.

3,9 4,2

6,0 7,2

1 2

Självförsänkande skruv med vass spets som penetrerar mycket snabbt, för montering av golvskivor och lister i trä mot trä, stålprofiler upp till 1 mm. Gulkromatiserad - Robertson (inv. fyrkant)

Miljöklass M1

• Utformningen under huvudet förhindrar golvknarr.

Art.nr.:

Dim. (d x l):

Antal förp.:

Antal förp./ pall:

• Fiberskärande förhindrar sprickbildning.

3,9 x 41 3,9 x 57 4,2 x 75

200 200 200

2000 1000 600

GTIN-nr. (EAN):

516250 7034355162505 516251 7034355162512 516252 7034355162529

• Stålkvalitet: 1018

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.


MFT SKRUV – BYGGSKRUV

LAMINAT-/FIBERSKRUV FÖRSÄNKT HUVUD

375

d1

d2

Phillips nr.

3,9

8,5

2

Härdad skruv för montering av laminat/fiber mot trä och stål upp till 1 mm. Fiberskärande. Gulkromatiserad- Phillips

Skruven är avsedd för montering av tak- och väggplåt mot trä och stål.

Miljöklass M1

Art.nr.: GTIN-nr. (EAN):

Dim. (d x l):

Antal/ förp.:

516260 7034355162604 516261 7034355162611

3,9x25 3,9x35

200 200

Antal förp./ pall:

Stålkvalitet: SAE 1018

2000 1000

GIPSSKIVESKRUV FÖR ROBUST GIPS/STÅL FÖRSÄNKT HUVUD

d1

d2

d3

Phillips nr.

3,9

6,5

2,6

2

För montering av robust gipsskivor mot stålreglar, upp till 1 mm stålprofil. Rekommenderat antal skruv - 15 st/m2

• Fosfaterad beläggning i saltkammare

Svartfosfaterad - Phillips

• Reverserande gängor underlättar försänkning av huvudet i hård gips

Miljöklass M1

Art.nr.: GTIN-nr. (EAN):

Dim. Gips (d x l): lag

Antal/ förp.:

Antal förp./ pall:

516700 516703 516701 516704 516702 516705

3,9x25 3,9x25 3,9x32 3,9x32 3,9x42 3,9x42

2500S 1000P 2500S 1000P 2500S 500P

120 320 120 320 54 320

7034355167005 7034355167036 7034355167012 7034355167043 7034355167029 7034355167050

1 1 1 1 2 2

• Härdad • Stålkvalitet: SAE 1018

BANDAD SKRUV Á 50 ST Svartfosfaterad - Phillips

P = Plasteske

S = Spann

Miljöklass M1

Art.nr.: GTIN-nr. (EAN):

Dim. Gips (d x l): lag

Antal/ förp.:

Antal förp./ pall:

516790 7034355167906 516791 7034355167913 516792 7034355167920

3,9x25 3,9x32 3,9x42

20x50 20x50 20x50

120 120 120

1 1 2

BANDAD Á 50 SKRUV Ruspert silverfärgad - Phillips

Miljöklass M3

Ruspert silverfärgad - Phillips

Art.nr.: GTIN-nr. (EAN):

Dim. Gips (d x l): lag

Antal förp.:

Antal förp./ pall:

516730 7034355167302 516731 7034355167319 516732 7034355167326

3,9x25 3,9x32 3,9x41

1000P 1000P 500P

320 320 320

1 1 2

Miljöklass M3

Art.nr.: GTIN-nr. (EAN):

Dim. Gips (d x l): lag

Antal förp.:

Antal förp./ pall:

516740 7034355167401 516741 7034355167418 516742 7034355167425

3,9x25 3,9x32 3,9x41

20x50 20x50 20x50

120 120 120

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.

1 1 2


376

MFT SKRUV – BYGGSKRUV

GIPSSKIVESKRUV FÖR GIPS/TRÄ FÖRSÄNKT HUVUD

d1

d2

d3

Phillips nr.

3,9

8,4

2,6

2

För montering av gipsskivor mot trä. Rek. antal skruv - 20 st/m2

• Testad 24 timmar i saltkammare

Elförzinkad - Phillips

Miljöklass M1

Art.nr.: GTIN-nr. (EAN):

Dim. Gips (d x l): lag

Antal/ förp.:

Antal förp./ pall:

516140 516120 516165 516142 516123 516166 516124 516167 516125

3,9x32 3,9x32 3,9x32 3,9x41 3,9x41 3,9x41 3,9x55 3,9x55 3,9x65

2500S 1000P 200 2500S 1000P 200 500P 200 500P

120 280 2000 54 280 1000 280 1000 280

7034355161409 7034355161201 7034355161652 7034355161423 7034355161232 7034355161669 7034355161249 7034355161676 7034355161256

P = Plastförp S=Storförpackning, hink

1 1 1 2 2 2 3 3 3/4

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 384

GIPSSKIVESKRUV FÖR GIPS/STÅL FÖRSÄNKT HUVUD

• Med vass spets penetrerar skruven mycket snabbt • Dubbelhuvud förhindrar skada på pappskiktet • Stålkvalitet: SAE 1018

BANDAD SKRUV Á 50 ST Elförzinkad - Phillips

Miljöklass M1

Art.nr.: GTIN-nr. (EAN):

Dim. Gips (d x l): lag

Antal/ förp.:

Antal förp./ pall:

516170 7034355161706 516171 7034355161713 516172 7034355161720

3,9x32 1 3,9x41 2 3,9x55 3

20x50 20x50 20x50

120 120 96

d1

d2

d3

Phillips nr.

3,5

8,4

2,4

2

Självgängande skruv med härdad spets för montage av gipsskivor etc. upp till 1,2 mm och stålregel i 1-2-3 lag gips.

Rek. antal skruv - 20 st/m

2

• Dubbelhuvud förhindrar skada på pappskiktet

Svartfosfaterad - Phillips

Miljöklass M1

Art.nr.: GTIN-nr. (EAN):

Dim. Gips (d x l): lag

Antal/ förp.:

Antal förp./ pall:

516015 516010 516030 516016 516011 516031 516012 516032 516014

3,5x25 3,5x25 3,5x25 3,5x38 3,5x38 3,5x38 3,5x51 3,5x51 3,5x75

2500S 1000P 200 2500S 1000P 200 500P 200 500S

120 320 2000 54 280 1000 320 1000 120

7034355160150 7034355160105 7034355160303 7034355160167 7034355160112 7034355160310 7034355160129 7034355160327 7034355160143

P = Plastförp

S = Storförpackning, hink

1 1 1 2 2 2 3 3 4/5

Fosfaterad: Testad 96 timmar i saltkammare. Fosfaterad skruv har ca 3 gånger snabbare inskruvning än elförzinkad. Stålkvalitet: SAE 1018

BANDAD SKRUV Á 50 ST Svartfosfaterad - Phillips

Miljöklass M1

Art.nr.: GTIN-nr. (EAN):

Dim. Gips (d x l): lag

Antal/ förp.:

Antal förp./ pall:

516070 7034355160709 516071 7034355160716 516072 7034355160723

3,5x25 1 3,5x38 2 3,5x51 3

1000 1000 1000

120 120 96

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.


MFT SKRUV – BYGGSKRUV

GIPSSKIVESKRUV KOMBI FÖRSÄNKT HUVUD

377

d1

d2

d3

Phillips nr.

3,9

8,4

2,8

2

Kombiskruv för montering av gipsskivor i trä och stålprofiler max 1 mm. Hi-Low. • Dubbelhuvud förhindrar skada på pappskiktet • Testad 24 timmar i saltkammare • Stålkvalitet: SAE 1018

Rek. antal skruv - 20 st/m2 Elförzinkad - Phillips

Miljöklass M1

Art.nr.: GTIN-nr. (EAN):

Dim. Gips (d x l): lag

Antal/ förp.:

Antal förp./ pall:

516003 516000 516004 516001 516005 516002

3,9x30 3,9x30 3,9x40 3,9x40 3,9x51 3,9x51

1000P 200 1000P 200 500P 200

320 1000 280 1000 320 1000

7034355160037 7034355160006 7034355160044 7034355160013 7034355160051 7034355160020

1 1 2 2 3 3

BANDAD SKRUV Á 50 ST Elförzinkad - Phillips

P = Plastförp

GIPSSKIVESKRUV MED BORRSPETS FÖR GIPS/STÅL - FÖRSÄNKT HUVUD

Miljöklass M1

Art.nr.: GTIN-nr. (EAN):

Dim. Gips (d x l): lag

Antal/ förp.:

Antal förp./ pall:

516090 7034355160907 516091 7034355160914

3,9x30 3,9x40

20x50 20x50

120 120

1 2

d1

d2

Phillips nr.

3,5

8,4

2

Härdad självborrande skruv för montering av gipsskivor mot förstärkningsregel i stål upp till 2,3 mm. • Dubbelhuvud förhindrar skada på pappskiktet • Testad 24 timmar i saltkammare • Stålkvalitet: SAE 1022

Rek. antal skruv - 20 st/m2 Elförzinkad - Phillips

Miljöklass M1

Art.nr.: GTIN-nr. (EAN):

Dim. Gips (d x l): lag

Antal/ förp.:

Antal förp./ pall:

516540 7034355165407 516542 7034355165421 516546 7034355165469

3,5x25 1 3,5x42 2 3,5x51 3

1000P 1000P 500P

320 280 280

BANDAD SKRUV Á 50 ST Elförzinkad - Phillips

P = Plastförp

Miljöklass M1

Art.nr.: GTIN-nr. (EAN):

Dim. Gips (d x l): lag

Antal/ förp.:

Antal förp./ pall:

516570 7034355165704 516571 7034355165711

3,5x25 1 3,5x41 2

20x50 20x50

120 120

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.


378

MFT SKRUV – BYGGSKRUV

PLÅT OCH MONTAGESKRUV SJÄLVGÄNGANDE SKRUV PH KRYSS SPÅR

d1

d2

Phillips nr.

4,2

11,0

2

Självgängande skruv för montering av stål mot stål. • Även för montering av träregel, men öka då skruvlängden så min. 25 mm sitter i regeln För plåttjocklek upp till 1,2 mm Elförzinkad - Phillips

Miljöklass M1

Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

Dim. (d x l):

Antal/ förp.:

Antal förp./ pall:

516640 515810 515809 516644 515811 515812 515813 515814 515815

7034355166404 7034355158102 7034355158096 7034355166442 7034355158119 7034355158126 7034355158133 7034355158140 7034355158157

4,2 x 13 4,2 x 13 4,2 x 16 4,2 x 25 4,2 x 25 4,2 x 32 4,2 x 45 4,2 x 65 4,2 x 85

1000 P 250 250 1000 P 250 250 250 250 150

320 2000 2000 280 1000 600 600 300 600

Ruspert silverfärgad - Phillips

Miljöklass M3

Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

Dim. (d x l):

515840 515841 515842

7034355158409 7034355158416 7034355158423

4,2 x 13 4,2 x 25 4,2 x 32

Antal/ förp.::

Esker pr.pall

250 250 250

2000 1000 600

P = Plastförp

MONTAGESKRUV - SJÄLVGÄNGANDE SKRUV PH KRYSS SPÅR

d1

d2

Phillips nr.

4,2

11,0

2

Självgängande skruv för montering av stål mot stål. Istället för nitning. Rekommenderad inskruvningshastighet 2500 v/min Ruspert beläggning: Keramisk lag - Kemisk beläggning - Zink lag Ruspertbeläggningen testad 500 timmar i saltkammare

Med borrspets. För plåttjocklek upp till 2,3 mm

Stålkvalitet: SAE 1022 Elförzinkad - Phillips

Miljöklass M1

Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

Dim. (d x l):

Antal/ förp.:

Antal förp./ pall:

516660 515914 515915 515916 516664 515913 515917

7034355166602 7034355159147 7034355159154 7034355159161 7034355166640 7034355159130 7034355159178

4,2 x 13 4,2 x 13 4,2 x 16 4,2 x 19 4,2 x 25 4,2 x 25 4,2 x 32

1000 P 250 250 250 1000 P 250 250

320 2000 2000 1000 280 1000 600

Ruspert silverfärgad - Phillips

Miljöklass M3

Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

Dim. (d x l):

515940 515941 515942 515942

7034355159406 7034355159413 7034355159420 7034355159437

4,2 x 13 4,2 x 25 4,2 x 32 4,2 x 65

P = Plastförp

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.

Antal/ förp.:

Antal förp./ pall:

250 250 250 250

2000 1000 600 600


MFT SKRUV – BYGGSKRUV

MONTERINGSSKRUV MED VINGAR FÖR TRÄ MOT STÅLREGEL 515740

515741

515742

515743

515744

515745

515746

515747

Rekommenderat antal varv vid skruvdragning: 1500 - 2000 rpm Ruspert, silverfärgad - Torx Art.nr.: 515740 515741 515742 515743 515744 515745 515746 515747

Miljöklass M3

GTIN-nr. (EAN):

Dim. (d x l):

Antal/ förp.:

7034355157402 7034355157419 7034355157426 7034355157433 7034355157440 7034355157457 7034355157464 7034355157471

4,2 x 45/1 4,8 x 50/2 4,8 x 85/1 5,5 x 65/2 5,5 x 65/3 5,5 x 85/2 5,5 x 90/3 5,5 x 115/3

Antal förp./ pall:

d1

Huvud mm diam.

Torx nr.

4,2 x 45/1

8,1

25

6 - 30

1-2

4,8 x 50/2 4,8 x 85/1

9,5 9,5

25 25

10 - 38 10 - 60

2-4 1-2

5,5 x 65/2 5,5 x 65/3 5,5 x 85/2 5,5 x 90/2 5,5 x 115/3

10,8 10,8 10,8 10,8 10,8

30 30 30 30 30

10 - 40 10 - 36 25 - 60 25 - 55 40 - 80

2-4 4 - 12 2-4 4 - 12 4 - 12

Vingarna motverkar att gängorna får grepp i virket. Vingarna bryts loss när de får kontakt med stålregeln bakom virket. Se tabell för trä och ståltjocklek. Ruspert beläggning är testad 500 timmar i saltkammare

100 100 100 100 100 100 100 100

MONTERINGSSKRUV - FÖRSÄNKT

Dim.

Huvud mm diam.

Phillips nr.

3,9

6

2

Skruv för montering av stål mot stål. Litet huvud. Elförzinkad

Miljöklass M1

Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

Dim. (d x l):

516670

7034355166701

3,9 x 14

Tjocklek Trä/mm Stål/mm

Antal/ förp.:

Antal förp./ pall:

500

2000

Stålkvalitet: SAE 1022

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.

379


380

MFT SKRUV – BYGGSKRUV

MONTAGESKRUV - SKIVHUVUD

d1

d2

Phillips nr.

4,2

8

2

Skruv för montering av stål mot stål

Härdad

Svartfosfaterad, testad 96 timmar i saltkammare.

Svartfosfaterad - Phillips

Miljöklass M1

Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

Dim. (d x l):

516680

7034355166800

4,2 x 13

Antal/ förp.:

Antal förp./ pall:

500

2000

Svartfosfaterade skruvar har ca 3 gånger snabbare inskruvningshastighet än elförzinkad.

SKIVHUVUDSKRUV - MED BORRSPETS

d1

d2

Phillips nr.

4,2

8

2

Skruv för montering av stål mot stål upp till 1 mm Testad 96 timmar i saltkammare.

Herdet

Stålkvalitet: SAE 1022

Svartfosfaterad - Phillips

Miljöklass M1

Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

Dim. (d x l):

516685

7034355166855

4,2 x 13

Antal/ förp.:

Antal förp./ pall:

500

2000

PLÅTSKRUV/FARMARSKRUV SEXKANTHUVUD

Pulverlackerat huvud. Mjuk 14 mm EPDM gummi tätningsbricka. Härdad skruv med självborrande spets. 8 mm nyckelvidd. RAL nr: 9010 Vit – 9011 Svart – 8004 Tegelröd Rostfri skruv bör användas där hårt klimat förekommer, vid t ex kustmiljö. Rekommenderat elverktyg: Skruvdragare med djupanhåll, 8 mm hylsa med magnethållare. Varvtal 1800-2500/min. Art.nr. 61059025

Elförzinkad, hvit

Miljöklass M2

Art.nr.:

GTIN-nr. (EAN):

Belegg

510001 510002 510003 510010 510011 510012

7034355100019 7034355100026 7034355100033 7034355100101 7034355100118 7034355100125

Elförzinkad, vit Elförzinkad, svart Elförzinkad, tegelröd Elförzinkad, vit Elförzinkad, svart Elförzinkad, tegelröd

Dimension (d x l):

Nyckel/ hylsa:

Antal/ förp.:

Antal förp./ pall:

4,8 x 20 4,8 x 20 4,8 x 20 4,8 x 35 4,8 x 35 4,8 x 35

8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm

250P 250P 250P 250P 250P 250P

320 320 320 320 320 320

Borrskruv för fastsättning av utvändig stålplåt max 2x1 mm, mot trä. P = Plastförp

> För andra förpackningsstorlekar. Se sid 385

FÖRPACKNINGAR – För andra förpackningsstorlekar, se hänvisning under aktuell produkt.


MFT KONSUMENTFÖRPACKNING MFT KONSUMENTFÖRPACKNING är ett sortiment som täcker de flesta behov inom skruv, upphängning samt beslag. Sortimentet är förpackat för att täcka volymbehoven hos GDS.

GJØR DET SELV PAKNINGER - For andre pakningsstørrelser og teknisk informasjon der dette er tilgjengelig, se referanse til sidenr. under aktuelt produkt.


382

MFT KONSUMENTFÖRPACKNING

TRÄSKRUV

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

TRÄSKRUV

Dimension:

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

Försänkt huvud, elförzinkad, härdad d=delgängad *= fiberskärande 211012 7034352110127 3,0 x 12 25 10 211013 7034352110134 3,0 x 16 25 10 211014 7034352110141 3,0 x 20 25 10 211030 7034352110301 3,0 x 25 * 25 10 211031 7034352110318 3,0 x 30 * 25 10 211015 7034352110158 3,5 x 12 25 10 211016 7034352110165 3,5 x 16 25 10 211017 7034352110172 3,5 x 20 25 10 211018 7034352110189 3,5 x 25 * 25 10 211019 7034352110196 3,5 x 30 * 25 10 211032 7034352110325 3,5 x 40 * 12 10 211020 7034352110202 4,0 x 16 25 10 211021 7034352110219 4,0 x 20 25 10 211022 7034352110226 4,0 x 25 * 25 10 211023 7034352110233 4,0 x 30 * 25 10 211027 7034352110271 4,0 x 35 * 12 10 211033 7034352110332 4,0 x 40 12 10 211028 7034352110288 4,0 x 50 d* 12 10 211029 7034352110295 4,0 x 60 d* 12 10 211024 7034352110240 4,5 x 20 25 10 211025 7034352110257 4,5 x 25 25 10 211026 7034352110264 4,5 x 30 * 25 10 211210 7034352112107 4,5 x 40 * 12 10 211211 7034352112114 4,5 x 45 * 12 10 211212 7034352112121 4,5 x 50 d * 12 10 211213 7034352112138 4,5 x 60 d * 12 10 211214 7034352112145 4,5 x 70 d * 8 10 211226 7034352112268 4,5 x 80 d * 8 10 211227 7034352112275 4,5 x 90 d * 8 10 211215 7034352112152 5,0 x 40 * 8 10 211216 7034352112169 5,0 x 50 d * 8 10 211217 7034352112176 5,0 x 60 d * 8 10 211240 7034352112404 5,0 x 70 d * 8 10 211228 7034352112282 5,0 x 80 d * 8 10 211229 7034352112299 5,0 x 100 d* 8 10 211218 7034352112183 6,0 x 40 * 8 10 211219 7034352112190 6,0 x 50 d * 8 10 211220 7034352112206 6,0 x 60 d * 8 10 211221 7034352112213 6,0 x 70 d * 8 10 211222 7034352112220 6,0 x 80 d * 8 10 211223 7034352112237 6,0 x 90 d * 8 10 211224 7034352112244 6,0 x 100 d* 8 10 211230 7034352112305 6,0 x 120 d* 6 10 211231 7034352112312 6,0 x 150 d* 6 10 > Ytterligare info. Se sid 368

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

Kullrigt huvud, elförzinkad, härdad, helgängad d=delgängad 211410 7034352114101 3,0 x 12 25 10 211411 7034352114118 3,0 x 16 25 10 211412 7034352114125 3,0 x 20 25 10 211413 7034352114132 3,5 x 16 25 10 211414 7034352114149 3,5 x 20 25 10 211415 7034352114156 3,5 x 25 * 25 10 211416 7034352114163 4,0 x 20 25 10 211417 7034352114170 4,0 x 25 * 25 10 211418 7034352114187 4,0 x 30 * 25 10 211425 7034352114255 4,0 x 40 * 25 10 211419 7034352114194 4,5 x 20 25 10 211420 7034352114200 4,5 x 25 * 25 10 211421 7034352114217 4,5 x 30 * 25 10 212810 7034352128108 4,5 x 40 * 12 10 212811 7034352128115 4,5 x 50 d* 12 10 212820 7034352128207 5,0 x 25 * 12 10 212812 7034352128122 5,0 x 30 * 12 10 212813 7034352128139 5,0 x 40 * 8 10 212814 7034352128146 5,0 x 50 d* 8 10 212815 7034352128153 6,0 x 50 d* 8 10 212816 7034352128160 6,0 x 60 d* 8 10 212817 7034352128177 6,0 x 80 d* 8 10 212818 7034352128184 6,0 x 100 d* 8 10 > Ytterligare info. Se sid 369

TRÄSKRUV – DIN7997

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Antal/ förp.:

Försänkt huvud, delgängad, mässing d=delgängad 212010 7034352120102 2,5 x 12 12 212011 7034352120119 2,5 x 16 10 212012 7034352120126 3,0 x 16 12 212013 7034352120133 3,0 x 20 12 212014 7034352120140 3,0 x 25 10 212015 7034352120157 3,5 x 16 10 212016 7034352120164 3,5 x 20 10 212017 7034352120171 3,5 x 25 8 212018 7034352120188 3,5 x 30 6 212019 7034352120195 4,0 x 20 8 212020 7034352120201 4,0 x 25 6 212021 7034352120218 4,0 x 30 6 212022 7034352120225 4,0 x 40 6 212023 7034352120232 5,0 x 50 4

FÖRPACKNINGAR - För andra förpackningsstorlekar och teknisk information, se hänvisning under aktuell produkt.

Minsta säljantal: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


MFT KONSUMENTFÖRPACKNING

TRÄSKRUV - DIN7995

TRÄSKRUV - DIN96

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Rundhuvud, delgängad, mässing 212409 7034352124094 3,0 x 16 212412 7034352124124 3,0 x 20 212414 7034352124148 3,5 x 25 212416 7034352124162 4,0 x 25 212417 7034352124179 4,0 x 30 212418 7034352124186 4,0 x 40 212419 7034352124193 5,0 x 50

Antal/ förp.: 10 10 8 8 6 6 4

Minsta säljantal: 10 10 10 10 10 10 10

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Linshuvud, delgängad, mässing 212200 7034352122007 3,0 x 12 212201 7034352122014 3,0 x 16 212206 7034352122069 3,0 x 30 212207 7034352122076 3,0 x 40 212208 7034352122083 3,0 x 50 212210 7034352122106 3,5 x 16 212211 7034352122113 3,5 x 20 212212 7034352122120 3,5 x 25 212213 7034352122137 3,5 x 30 212214 7034352122144 4,0 x 20 212215 7034352122151 4,0 x 25 212216 7034352122168 4,0 x 30 212217 7034352122175 4,0 x 40 212218 7034352122182 4,5 x 25 212219 7034352122199 4,5 x 30 212220 7034352122205 4,5 x 40 212221 7034352122212 5,0 x 50 212222 7034352122229 5,0 x 60

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Linshuvud, delgängad, förnicklad mässing 213410 7034352134109 2,5 x 12 213413 7034352134130 3,0 x 20 213414 7034352134147 3,0 x 25 213415 7034352134154 3,5 x 16 213416 7034352134161 3,5 x 20 213417 7034352134178 3,5 x 25 213418 7034352134185 3,5 x 30 213419 7034352134192 4,0 x 20 213420 7034352134208 4,0 x 25 213422 7034352134222 4,0 x 40 213423 7034352134239 5,0 x 50 213424 7034352134246 6,0 x 60 213425 7034352134253 6,0 x 80

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

12 10 8 8 8 8 8 8 8 6 4 4 4

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

TRÄSKRUV - VVS

TRÄSKRUV - DIN7995

Art.nr.:

383

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

12 12 10 6 6 12 12 12 12 12 12 10 10 10 8 8 6 5

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Rostfri/A2, helgängad, härdad, polerad 212100 7034352121000 4,0 x 40 212101 7034352121017 5,0 x 50 212102 7034352121024 5,5 x 50 212103 7034352121031 5,5 x 75 212104 7034352121048 6,0 x 75 212105 7034352121055 6,0 x 100

FÖRPACKNINGAR - För andra förpackningsstorlekar och teknisk information, se hänvisning under aktuell produkt.

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

8 6 6 6 4 4

10 10 10 10 10 10


384

MFT KONSUMENTFÖRPACKNING

GIPSSKIVESKRUV FÖR GIPS/TRÄ

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Elförzinkad , dubbelhuvud 147010 7034351470109 147011 7034351470116 147012 7034351470123

3,9 x 32 3,9 x 41 3,9 x 55

Antal/ förp.: 125 100 75

LISTSKRUV

Minsta säljantal: 10 10 10

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Antal/ förp.:

Gulkromatiserad, härdad, vaxad och fiberskärande 147510 7034351475104 3,9 x 42 100 147511 7034351475111 3,9 x 57 75

Minsta säljantal: 10 10

> Ytterligare info. Se sid 374 > Ytterligare info. Se sid 376

TRÄSKRUV FÖR UTVÄNDIGT BRUK

SPÅNSKIVESKRUV

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Antal/ förp.:

Elförzinkad, härdad, vaxad och fiberskärande 147209 7034351472097 4,2 x 35 115 147210 7034351472103 4,2 x 45 110 147211 7034351472110 4,2 x 55 75

Minsta säljantal: 10 10 10

> Ytterligare info. Se sid 373

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Antal/ förp.:

Ruspert, brons, härdad, vaxad och fiberskärande 147310 7034351473100 4,2 x 35 125 147312 7034351473124 4,2 x 45 100 147311 7034351473117 4,2 x 55 75 147313 7034351473131 4,2 x 75 50

Minsta säljantal: 10 10 10 10

> Ytterligare info. Se sid 372

FÖRPACKNINGAR - För andra förpackningsstorlekar och teknisk information, se hänvisning under aktuell produkt.


MFT KONSUMENTFÖRPACKNING

385

ÖGLESKRUV

TRÄSKRUV FÖR UTVÄNDIGT BRUK

d = delgängad Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

Ruspert, brons, härdad, vaxad och fiberskärande 147401 7034351474015 4,0 x 30 100 147402 7034351474022 4,0 x 35 100 147403 7034351474039 4,0 x 40 100 147404 7034351474046 4,0 x 50 75 147405 7034351474053 4,0 x 60d 75 147406 7034351474060 5,0 x 40 75 147407 7034351474077 5,0 x 50 50 147408 7034351474084 5,0 x 60d 50 147409 7034351474091 5,0 x 80d 25 147410 7034351474107 5,0 x 90d 25 147411 7034351474114 6,0 x 80d 25 147412 7034351474121 6,0 x 90d 25 147413 7034351474138 6,0 x 100d 25 147414 7034351474145 6,0 x 120d 25 147415 7034351474152 6,0 x 140d 25

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Antal/ förp.:

Elförzinkad 217010 7034352170107 217012 7034352170121 217013 7034352170138 217014 7034352170145 217015 7034352170152 217016 7034352170169 217017 7034352170176 217018 7034352170183

17,0x5x2,05 25,0 x6x2,55 30,0x10x2,50 35,0x 11x3,05 35,0x10x3,35 47,0x13x4,05 53,0x13x4,05 64,0x15x4,05

10 10 10 10 8 8 8 8

10 10 10 10 10 10 10 10

Mässing 217110 217111 217112 217113 217115

17,0x5x2,05 25,0x6x2,55 30,0x10x2,50 35,0x11x3,05 53,0x13x4,05

8 6 4 4 4

10 10 10 10 10

7034352171104 7034352171111 7034352171128 7034352171135 7034352171159

> Ytterligare info. Se sid 406

> Ytterligare info. Se sid 371

SKRUVKROK

PLÅTSKRUV/FARMARSKRUV

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

Elförzinkad, sexkanthuvud, pulverlackerat huvud/bricka 147600 7034351476002 4,8x20 vit 50 147601 7034351476019 4,8x20 tegelröd 50 147602 7034351476026 4,8x20 svart 50 147603 7034351476033 4,8x35 vit 50 147604 7034351476040 4,8x35 tegelröd 50 147605 7034351476057 4,8x35 svart 50

10 10 10 10 10 10

> Ytterligare info. Se sid 380

KOPPLINGSSKRUV

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Med MS-topp och mutter komplett, stål 275040 7034352750408 6,0 x 70

Minsta säljantal:

Antal/ förp.: 4

Minsta säljantal: 10

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

Elförzinkad 217213 7034352172132 217214 7034352172149 217215 7034352172156 217216 7034352172163 217217 7034352172170

25 40 50 60 75

10 10 10 8 4

10 10 10 10 10

Elförzinkad, extra tjock 217210 7034352172101 217211 7034352172118 217212 7034352172125

50 65 80

8 8 4

10 10 10

Mässing 217310 217311 217312 217313 217314

7034352173108 7034352173115 7034352173122 7034352173139 7034352173146

25 30 40 50 60

4 4 4 4 4

10 10 10 10 10

Vit epoxy 217232 7034352172323 217234 7034352172347 217236 7034352172361 217238 7034352172385

25 30 40 50

5 5 5 4

10 10 10 10

> Ytterligare info. Se sid 406

FÖRPACKNINGAR - För andra förpackningsstorlekar och teknisk information, se hänvisning under aktuell produkt.


386

MFT KONSUMENTFÖRPACKNING

S-KROK

SKRUVKROK M/KRAGE

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Mässing 217412 7034352174129 217413 7034352174136

Dimension:

20 25

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

4 4

10 10

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Elförzinkad 218010 7034352180106 218011 7034352180113 218012 7034352180120

Dimension:

25 30 40

Antal/ förp.: 12 12 8

Minsta säljantal: 10 10 10

> Ytterligare info. Se sid 406

VINKELSKRUV

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

SPIRALKROK / ÖGLESKRUV

Dimension:

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

Elförzinkad 217510 7034352175102 217509 7034352175096 217511 7034352175119 217512 7034352175126 217513 7034352175133 217514 7034352175140

25 30 40 50 60 70

10 10 0 8 8 8

10 10 10 10 10 10

Mässing 217610 217611 217612 217613

7034352176109 7034352176116 7034352176123 7034352176130

25 30 40 50

4 4 4 4

10 10 10 10

Vit epoxy 217532 7034352175324 217534 7034352175348 217536 7034352175362 217538 7034352175386

25 30 40 50

5 5 5 4

10 10 10 10

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Elförzinkad 218110 7034352181103

Dimension:

22

Antal/ förp.: 10+10

> Ytterligare info. Se sid 406

VINKELSKRUV M/KRAGE

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Mässing 217710 7034352177106 217711 7034352177113 217712 7034352177120

Dimension:

13 16 20

Antal/ förp.: 4 4 4

Minsta säljantal: 10 10 10

> Ytterligare info. Se sid 406

FÖRPACKNINGAR - För andra förpackningsstorlekar och teknisk information, se hänvisning under aktuell produkt.

Minsta säljantal: 10


MFT KONSUMENTFÖRPACKNING

MASKINSKRUV DIN84 M/MUTTER OCH BRICKA

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

387

MASKINSKRUV DIN963 M/MUTTER OCH BRICKA

Antal/ förp.:

Cylinderhuvud, elförzinkad, helgängad Kv. 4.8 221411 7034352214115 3,0 x 12 10 221412 7034352214122 3,0 x 20 8 221413 7034352214139 3,0 x 25 8 221428 7034352214283 3,0 x 35 6 221429 7034352214290 3,0 x 40 6 221430 7034352214306 3,0 x 50 6 221414 7034352214146 4,0 x 10 10 221415 7034352214153 4,0 x 16 10 221416 7034352214160 4,0 x 25 8 221417 7034352214177 4,0 x 30 8 221431 7034352214313 4,0 x 40 6 221432 7034352214320 4,0 x 50 6 221433 7034352214337 4,0 x 60 6 221419 7034352214191 5,0 x 20 6 221420 7034352214207 5,0 x 30 6 221421 7034352214214 5,0 x 40 6 221434 7034352214344 5,0 x 50 6 221435 7034352214351 5,0 x 60 6 221436 7034352214368 5,0 x 70 6 221422 7034352214221 6,0 x 16 6 221423 7034352214238 6,0 x 20 6 221439 7034352214399 6,0 x 25 6 221424 7034352214245 6,0 x 30 6 221425 7034352214252 6,0 x 40 4 221426 7034352214269 6,0 x 50 4 221427 7034352214276 6,0 x 70 4 221437 7034352214375 6,0 x 80 4 221438 7034352214382 6,0 x 100 4

Minsta säljantal: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Antal/ förp.:

Försänkt huvud, elförzinkad, helgängad Kv. 4.8 221510 7034352215105 3,0 x 16 6 221511 7034352215112 3,0 x 25 6 221520 7034352215204 3,0 x 40 4 221521 7034352215211 3,0 x 50 4 221512 7034352215129 4,0 x 20 6 221513 7034352215136 4,0 x 30 6 221522 7034352215228 4,0 x 40 6 221523 7034352215235 4,0 x 50 6 221524 7034352215242 4,0 x 60 6 221514 7034352215143 5,0 x 30 6 221515 7034352215150 5,0 x 40 6 221516 7034352215167 5,0 x 50 6 221525 7034352215259 5,0 x 60 6 221526 7034352215266 5,0 x 70 4 221517 7034352215174 6,0 x 30 6 221518 7034352215181 6,0 x 50 6 221519 7034352215198 6,0 x 70 4 221527 7034352215273 6,0 x 100 4

Minsta säljantal: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

SEXKANTSKRUV DIN933/931 M/MUTTER OCH BRICKA

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

El.forsinket Kv. 8.8 221609 7034352216096 221610 7034352216102 221611 7034352216119 221612 7034352216126 221613 7034352216133 221619 7034352216195 221620 7034352216201 221614 7034352216140 221615 7034352216157 221616 7034352216164 221617 7034352216171 221621 7034352216218 221622 7034352216225 221623 7034352216232 221600 7034352216003 221601 7034352216010 221624 7034352216249 221625 7034352216256 221602 7034352216027

6,0 x 16 h 6,0 x 20 h 6,0 x 25 h 6,0 x 30 h 6,0 x 40 d 6,0 x 50 d 6,0 x 80 d 8,0 x 25 h 8,0 x 40 h 8,0 x 50 h 8,0 x 65 d 8,0 x 80 d 8,0 x 100 d 8,0 x 130 d 10,0 x 65 d 10,0 x 75 d 10,0 x 100d 10,0 x 130d 10,0 x 150d

h = DIN933 d = DIN931

Antal/ förp.: 6 6 6 5 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Minsta säljantal: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

> Ytterligare info. Se sid 356

FÖRPACKNINGAR - För andra förpackningsstorlekar och teknisk information, se hänvisning under aktuell produkt.


388

MFT KONSUMENTFÖRPACKNING

SEXKANTMUTTER - DIN934

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Elförzinkad Kv. 8 222213 7034352222134 222214 7034352222141 222215 7034352222158 222216 7034352222165 222217 7034352222172 222218 7034352222189

M6 M8 M10 M12 M16 M20

BRICKA RUND - DIN125

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

25 14 7 5 4 2

10 10 10 10 10 10

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Elförzinkad 222011 7034352220116 222012 7034352220123 222013 7034352220130 222014 7034352220147 222015 7034352220154 222016 7034352220161

> Ytterligare info. Se sid 362

Dimension:

M4 M5 M6 M8 M10 M12

Antal/ förp.: 20 20 20 20 10 10

Minsta säljantal: 10 10 10 10 10 10

> Ytterligare info. Se sid 364

VINGMUTTER – AMERIKANSK MODELL FYRKANTBRICKA - DIN436

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Elförzinkad Kv. 6 222412 7034352224121 222413 7034352224138

M6 M8

Antal/ förp.: 8 5

Minsta säljantal: 10 10

> Ytterligare info. Se sid 362

LÅSMUTTER MED NYLONRING – DIN985

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Varmförzinkad 223108 7034352231082 223110 7034352231105 223112 7034352231129 223116 7034352231167 223120 7034352231204

Dimension:

M8 M10 M12 M16 M20

Antal/ förp.: 4 4 4 2 2

Minsta säljantal: 10 10 10 10 10

> Ytterligare info. Se sid 365

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Elförzinkad Kv. 6 222100 7034352221007 222101 7034352221014 222102 7034352221021 222103 7034352221038

M6 M8 M10 M12

Antal/ förp.: 25 14 7 5

Minsta säljantal:

UNDERLAGSBRICKA F/ FÖRSÄNKT HUVUD

10 10 10 10

> Ytterligare info. Se sid 363

KAROSSERIBRICKA

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Elförzinkad 222810 7034352228105 222811 7034352228112 222812 7034352228129 222813 7034352228136

Art.nr.:

Dimension:

M6x32 M8x32 M10x32 M12x32

Antal/ förp.: 4 4 4 4

Minsta säljantal:

GTIN-nr.(EAN):

Förnicklad mässing 214010 7034352140100 214011 7034352140117 214012 7034352140124 214013 7034352140131

Dimension:

M4 M5 M6 M8

Antal/ förp.: 20 20 15 10

10 10 10 10

> Ytterligare info. Se sid 365

FÖRPACKNINGAR - För andra förpackningsstorlekar och teknisk information, se hänvisning under aktuell produkt.

Minsta säljantal: 10 10 10 10


MFT KONSUMENTFÖRPACKNING

389

SPIKPLUGG M/SKRUV

NYLONPLUGG

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Nylon 242210 242211 242212 242214 242215 242216

7034352422107 7034352422114 7034352422121 7034352422145 7034352422152 7034352422169

4,0 x 20 5,0 x 25 6,0 x 30 8,0 x 40 10,0 x 50 12,0 x 60

Antal/ förp.: 15 15 15 10 8 6

Minsta säljantal: 10 10 10 10 10 10

>Ytterligare info. Se sid 325

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Antal/ förp.:

Nylon 244016 244011 244010 244012 244017 244014 244018 244015

7034352440163 7034352440118 7034352440101 7034352440125 7034352440170 7034352440149 7034352440187 7034352440156

4x10/30 bronse 5x10/45 hvit 5x20/50 el.forsinket 6x30/60 el.forsinket 6x50/80 el.forsinket 8x40/80 el.forsinket 8x60/100 el.forsinket 8x80/120 el.forsinket

10 10 10 10 10 10 10 6

Minsta säljantal: 10 10 10 10 10 10 10 10

> Ytterligare info. Se sid 326

FASADPLUGG FÖR LÄTTBETONG/HÅLSTEN M/SKRUV

NYLONPLUGG M/SKRUV

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Nylon - inkl. skruv, elförzinkad 242218 7034352422183 5,0x25 242219 7034352422190 6,0x30 242220 7034352422206 8,0x40

Antal/ förp.: 20 12 8

Minsta säljantal: 10 10 10

> Ytterligare info. Se sid 325

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Nylon/ elförzinkad 244020 7034352440200 244021 7034352440217 244030 7034352440309 244032 7034352440323 244031 7034352440316 244033 7034352440330

Dimension:

8x10/80 8x30/100 10x20/100 10x35/115 10x55/135 10x80/160

Antal/ förp.: 6 6 4 4 4 4

Minsta säljantal: 10 10 10 10 10 10

> Ytterligare info. Se sid 328

UNIVERSALPLUGG M/KRAGE

NYLONPLUGG M/SKRUVKROK

Nylonplugg 8 x 40 Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Nylon - inkl, skruvkrok, elförzinkad 242230 7034352422305 65x4,8

Antal/ förp.: 2

Minsta säljantal: 10

> Ytterligare info. Se sid 325

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Polypropylen 243812 7034352438122 243813 7034352438139 243814 7034352438146

Dimension:

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

6 x 45 8 x 50 10 x 65

10 8 6

10 10 10

Polypropylen m/krage och Torx skruv 243815 7034352438153 6 x 45 243816 7034352438160 8 x 50 243817 7034352438177 10 x 65

6 4 4

10 10 10

> Ytterligare info. Se sid 331

FÖRPACKNINGAR - För andra förpackningsstorlekar och teknisk information, se hänvisning under aktuell produkt.


390

MFT KONSUMENTFÖRPACKNING

T-PLUGG

Art.nr.:

TAKANKARE M/KROK OCH BRICKA

GTIN-nr.(EAN):

Antal/ förp.:

Plast 242040 7034352420400

6

Minsta säljantal: 10

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Elförzinkad 241300 7034352413006

Dimension:

Antal/ förp.:

M6x75

2

Minsta säljantal: 10

> Ytterligare info. Se sid 332

SKIVEXPANDER

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Elförzinkad 241015 7034352410159 241011 7034352410111 241012 7034352410128 241010 7034352410104 241017 7034352410173 241016 7034352410166 241018 7034352410180 241014 7034352410142 241013 7034352410135

GIPSFÄSTE INKL SKRUV

Dimension:

4XS 4S 4SL 4L 6S 6L 8S 4SV 4SS

M4x25 M4x38 M4x52 M4x52 M5x58 M5x71 M6x58 M4x38 M4x38

Antal/ förp.: 6 6 6 6 4 4 4 3 3

Minsta säljantal: 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Metall, zink 241710 7034352417103 241711 7034352417110

Pan 4,2x38 Senk 4,2x45

4 4

10 10

Nylon, Mini 241715 7034352417158

Pan 4,5x45

4

10

Nylon 241719 7034352417196

Pan 4,2x38

4

10

> Ytterligare info. Se sid 332

MASKINSKRUV DIN84 FÖR SKIVEXPANDER

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Antal/ förp.:

Cylinderhuvud, elförzinkad, helgängad Kv. 4,8 220001 7034352200019 4x70 6 220002 7034352200026 5x90 6 220003 7034352200033 6x100 4

Minsta säljantal: 10 10 10

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

> Ytterligare info. Se sid 333

LÄTTFIX - FÖR ETT LAG GIPS

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Gulkromatiserad 241717 7034352417171

Dimension:

Antal/ förp.:

12,2x29,9

4

Minsta säljantal: 10

> Ytterligare info. Se sid 333

GIPSFIX - FÖR TVÅ LAG GIPS

KROK FÖR SKIVEXPANDER

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Elförzinkad 241210 7034352412108

Dimension:

75

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

4

10

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Elförzinkad 241718 7034352417189

Dimension:

Antal/ förp.:

16,5x42,5

4

Minsta säljantal: 10

> Ytterligare info. Se sid 333

FÖRPACKNINGAR - För andra förpackningsstorlekar och teknisk information, se hänvisning under aktuell produkt.


MFT KONSUMENTFÖRPACKNING

KARMSKRUV FAST

EKSPANDERSPIK

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Antal/ förp.:

Gulkromatiserad 241733 7034352417332 241734 7034352417349 241735 7034352417356

8 x 30/70 8 x 50/90 8 x 70/110

4 4 4

Minsta säljantal: 10 10 10

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Elförzinkad 241700 7034352417004 241701 7034352417011

> Ytterligere info. Se side 335

GTIN-nr.(EAN):

Gulkromatiserad 241731 7034352417318 241732 7034352417325

Dimension:

Dimension:

7 x 70 7 x 90

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

6 6

10 10

> Ytterligare info. Se sid 339

KARMSKRUV FAST INKL TÄCKBRICKOR

ÖGLESKRUV M/SVETSAD ÖGLA

Art.nr.:

391

Antal/ förp.:

8 x 80 8 x 120

2 2

Minsta säljantal: 10 10

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

Elförzinkad, Inkluderat 4 st vita och 4 st beige täckbrickor 241722 7034352417226 7 x 70 4 10 241723 7034352417233 7 x 90 4 10

> Ytterligere info. Se sid 338

> Ytterligare info. Se sid 355

UPPHÄNGNINGSBAND TÄCKBRICKOR

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Hål Ø

Antal/ Minsta förp.: säljantal:

Varmförzinkad 245000 7034352450001 245001 7034352450018 245002 7034352450025

12x0,8 16x0,8 17x0,8

5 3,3/6,4 7

3m 3m 3m

10 10 10

Vit 245005 7034352450056 245007 7034352450070

12x0,8 17x0,8

4,3 6,3

3m 3m

10 10

Grå 245010 7034352450100 245011 7034352450117

12x0,8 16x0,8

4,3 2,4/5,7

3m 3m

10 10

Svart 245015 7034352450155

12x0,8

4,3

3m

10

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Plast 241705 7034352417059 241706 7034352417066

Dimension:

Antal/ förp.:

14 hvit 14 beige

20 20

Minsta säljantal: 10 10

> Ytterligare info. Se sid 342

> Ytterligare info. Se sid 339

FÖRPACKNINGAR - För andra förpackningsstorlekar och teknisk information, se hänvisning under aktuell produkt.


392

MFT KONSUMENTFÖRPACKNING

KARMSKRUV

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Zinklegering 241780 7034352417806 241781 7034352417813

JUSTERSKRUV

Dimension:

14x28 14x40

Antal/ förp.: 8 8

Minsta säljantal: 10 10

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Gulkromatiserad 241724 7034352417240 241729 7034352417295

> Ytterligare info. Se sid 339

TRÄSKRUV FÖR KARMHYLSA

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Gulkromatiserad 241782 7034352417820

Dimension:

7,5x65

Gulkromatiserad 241783 7034352417837

Dimension:

7,5x65

6x30/80 6x60/110

Minsta säljantal:

6 6

10 10

DISTANSSKRUV

Antal/ förp.: 8

Minsta säljantal: 10

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Elförzinkad 241784 7034352417844 241785 7034352417868

Antal/ förp.: 8

Dimension:

Antal/ förp.:

6x80 6x120

6 6

Minsta säljantal: 10 10

> Ytterligare info. Se sid 341

EXPANDERBULT

BETONGSKRUV FÖR KARMHYLSA

GTIN-nr.(EAN):

Antal/ förp.:

> Ytterligare info. Se sid 341

> Ytterligare info. Se sid 340

Art.nr.:

Dimension:

Minsta säljantal: 10

> Ytterligare info. Se sid 340

KARMSKRUV

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Varmförzinkad d = dubbel clips 241762 7034352417622 6 x 50/100 241765 7034352417653 8 x 30/95 241766 7034352417660 8 x 55/120 241767 7034352417677 8 x 85/150 241768 7034352417684 10 x 5/60 241771 7034352417714 10 x 55/125 241772 7034352417721 10 x 80/150d 241775 7034352417752 12 x 65/145d

Antal/ förp.: 6 6 6 4 4 4 4 2

Minsta säljantal: 10 10 10 10 10 10 10 10

> Ytterligare info. Se sid 345

BETONGSKRUV Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Antal/ förp.:

Metall 241750 7034352417509 241751 7034352417516 241752 7034352417523

10x60/92 10x80/112 10x100/132

4 4 4

Minsta säljantal: 10 10 10

> Ytterligare info. Se sid 340

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Gulkromatiserad 241725 7034352417257 241726 7034352417264 241727 7034352417271 241728 7034352417288

Dimension:

7,5 x 52/72 7,5 x 62/92 7,5 x 82/112 7,5 x 102/132

Antal/ förp.: 10 10 10 10

Minsta säljantal: 10 10 10 10

> Ytterligare info. Se sid 347

FÖRPACKNINGAR - För andra förpackningsstorlekar och teknisk information, se hänvisning under aktuell produkt.


MFT KONSUMENTFÖRPACKNING

MASKINSKRUV – DIN964, M/MUTTER OCH BRICKA

PLÅTSKRUV - DIN7983

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Linshuvud, syrafast/A4 614110 7034356141103 614111 7034356141110 614112 7034356141127 614113 7034356141134 614114 7034356141141 614117 7034356141172 614119 7034356141196 614120 7034356141202 614122 7034356141226 614123 7034356141233 614126 7034356141264 614128 7034356141288 614130 7034356141301 614132 7034356141325 614133 7034356141332 614135 7034356141356 614136 7034356141363 614139 7034356141394 614141 7034356141417 614142 7034356141424

Dimension:

3,5 x 13 3,5 x 16 3,5 x 19 3,5 x 25 3,5 x 32 4,2 x 13 4,2 x 19 4,2 x 25 4,2 x 38 4,2 x 45 4,8 x 19 4,8 x 32 4,8 x 50 5,5 x 16 5,5 x 25 5,5 x 38 5,5 x 50 6,3 x 25 6,3 x 38 6,3 x 50

Antal/ förp.: 15 15 15 15 12 15 15 12 10 6 10 8 5 8 6 6 4 5 4 3

Minsta säljantal: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

> Ytterligare info. Se sid 366

GTIN-nr.(EAN):

Kullrig, syrafast/A4 614410 7034356144104 614412 7034356144128 614414 7034356144142 614417 7034356144173 614419 7034356144197 614421 7034356144210 614423 7034356144234 614426 7034356144265 614428 7034356144289 614430 7034356144302 614432 7034356144326 614435 7034356144357 614437 7034356144371 614439 7034356144395 614440 7034356144401 614443 7034356144432 614445 7034356144456 614446 7034356144463

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Antal/ förp.:

Linshuvud, helgjängad, syrafast/A4-70 621010 7034356210106 4,0 x 20 621012 7034356210120 4,0 x 30 621015 7034356210151 5,0 x 20 621018 7034356210182 5,0 x 40 621021 7034356210212 6,0 x 30 621023 7034356210236 6,0 x 50 621025 7034356210250 6,0 x 70

8 6 6 4 3 2 2

Dimension:

3,5 x 13 3,5 x 19 3,5 x 32 4,2 x 13 4,2 x 19 4,2 x 32 4,2 x 50 4,8 x 13 4,8 x 19 4,8 x 32 4,8 x 50 5,5 x 16 5,5 x 25 5,5 x 38 5,5 x 50 6,3 x 25 6,3 x 38 6,3 x 50

Antal/ förp.: 15 15 10 15 12 8 6 10 10 6 5 8 6 5 4 4 3 3

Minsta säljantal: 10 10 10 10 10 10 10

> Ytterligare info. Se sid 358

MASKINSKRUV – DIN84, M/MUTTER OCH BRICKA

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Antal/ förp.:

Cylinderhuvud, helgängad, syrafast/A4 621110 7034356211103 4,0 x 20 621112 7034356211127 4,0 x 30 621115 7034356211158 5,0 x 20 621117 7034356211172 5,0 x 40 621120 7034356211202 6,0 x 30 621122 7034356211226 6,0 x 50 621124 7034356211240 6,0 x 70

PLÅTSKRUV - DIN7981

Art.nr.:

393

8 6 6 4 3 2 2

Minsta säljantal: 10 10 10 10 10 10 10

Minsta säljantal: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

> Ytterligare info. Se sid 366

SEXKANTSKRUV – DIN933, M/MUTTER OCH BRICKA

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Antal/ förp.:

Sexkanthuvud, helgängad, syrafast/A4 /A4-70 621210 7034356212100 6,0 x 40 621212 7034356212124 6,0 x 60 d 621215 7034356212155 8,0 x 35 621217 7034356212179 8,0 x 45

Minsta säljantal:

d=delgängad 3 10 2 10 2 10 2 10

> Ytterligare info. Se sid 357

FÖRPACKNINGAR - För andra förpackningsstorlekar och teknisk information, se hänvisning under aktuell produkt.


394

MFT KONSUMENTFÖRPACKNING

LÅSMUTTER - DIN985

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Syrafast/A4 620810 7034356208103 620811 7034356208110 620812 7034356208127 620813 7034356208134

DYCKERT

Dimension:

4 5 6 8

Antal/ förp.: 6 6 6 4

Minsta säljantal: 10 10 10 10

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Antal/ förp.:

14-25 17-30 17-40 20-50

200 135 100 70

Dimension:

Antal/ förp.:

Stål, härdad, blå 231810 7034352318103 231811 7034352318110 231812 7034352318127

15-25 15-35 15-45

150 100 75

10 10 10

Elförzinkad 233225 7034352332253 233226 7034352332260 233228 7034352332284

15-25 15-35 15-45

150 100 75

10 10 10

Dimension:

Antal/ förp.:

19-25 19-30 19-35 23-45

150 130 110 65

Elförzinkad 231210 7034352312101 231211 7034352312118 231212 7034352312125 231213 7034352312132

Minsta säljantal: 10 10 10 10

> Ytterligare info. Se sid 363

BRICKA RUND - DIN125

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Syrafast/A4 620910 7034356209100 620911 7034356209117 620912 7034356209124 620913 7034356209131

DYCKERT RUND

Dimension:

4 5 6 8

Antal/ förp.: 30 30 20 12

Minsta säljantal: 10 10 10 10

> Ytterligare info. Se sid 364

GTIN-nr.(EAN):

GTIN-nr.(EAN):

Minsta säljantal:

PLÅTSPIK

SPIK FYRKANT

Art.nr.:

Art.nr.:

Dimension:

Varmförzinkad * = Elförzinkad 231010* 7034352310107 14-25 231011* 7034352310114 17-30 231012 7034352310121 20-40 231013 7034352310138 22-55 231014 7034352310145 25-65 231015 7034352310152 28-75 231017 7034352310176 28-90 231016 7034352310169 34-100

Antal/ förp.: 200 135 100 70 45 30 20 15

Minsta säljantal: 10 10 10 10 10 10 10 10

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Elförzinkad 232010 7034352320106 232011 7034352320113 232012 7034352320120 232013 7034352320137

FÖRPACKNINGAR - För andra förpackningsstorlekar och teknisk information, se hänvisning under aktuell produkt.

Minsta säljantal: 10 10 10 10


MFT KONSUMENTFÖRPACKNING

PLÅTSTIFT LIST

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Stål, härdad 233911 7034352339115 233912 7034352339122 233913 7034352339139 233915 7034352339153 233917 7034352339177

395

BETONGSPIK

Dimension:

1,75x25 Mørk Eik 1,75x25 Lys Eik 1,75x25 Bøk/Bjørk 1,75x25 Hvit 1,75x32 Lys Eik

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

150 150 150 150 100

10 10 10 10 10

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Elförzinkad, härdad 233210 7034352332109 233211 7034352332116 233212 7034352332123 233213 7034352332130 233216 7034352332161 233214 7034352332147 233215 7034352332154

Dimension:

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

20-20 20-25 25-30 25-40 30-50 30-60 35-70

40 30 30 25 20 15 12

10 10 10 10 10 10 10

> Ytterligare info. Se sid 336

PAPPSPIK

Art.nr.:

NÄTKLAMMER

GTIN-nr.(EAN):

Varmförzinkad 231410 7034352314105 231411 7034352314112

Dimension:

20-20 25-25

Antal/ förp.: 150 75

Minsta säljantal: 10 10

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Varmförzinkad 231611 7034352316116

Dimension:

20

MÄSSINGSTIFT

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Mässing, rund, rundhuvud 233010 7034352330105 233011 7034352330112 233012 7034352330129 233013 7034352330136 233014 7034352330143 233015 7034352330150 233016 7034352330167

Dimension:

10-13 12-15 12-20 12-25 17-30 17-35 20-40

Antal/ förp.: 250 220 180 130 55 50 40

Minsta säljantal: 10 10 10 10 10 10 10

FÖRPACKNINGAR - För andra förpackningsstorlekar och teknisk information, se hänvisning under aktuell produkt.

Antal/ förp.: 100

Minsta säljantal: 10


396

MFT KONSUMENTFÖRPACKNING

X-KROK

NUBB

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

12,5 16 19

200 150 150

10 10 10

Blå 232210 7034352322100 232211 7034352322117 232212 7034352322124

> Ytterligare info. Se sid 407

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Mässingsbelagd m/stift 261010 7034352610108 261011 7034352610115 261012 7034352610122 261013 7034352610139 261014 7034352610146

Dimension:

0 1 2 3 Ass. 1-2-3

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

12 12 10 6 13

10 10 10 10 10

> Ytterligare info. Se sid 407

MÖBELSTIFT

X-KROK PLAST

1=slätt huvud 4=mönstrat huvud Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

233610 233611 233612 233614

7034352336107 7034352336114 7034352336121 7034352336145

10 Koppar 1 10 Mässingsbelagd 1 10 Förnicklad 1 12 Bronspläterad 4

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

35 40 40 30

10 10 10 10

X-KROKSTIFT

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Plast m/stift 261110 7034352611105

Dimension:

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

1

8

10

GIPSKROK

Dimension:

Härdad, stål blå m/mässinghuvud 261210 7034352612102 1,4x26 261212 7034352612126 2,0x40

Antal/ förp.: 25 20

Minsta säljantal: 10 10

> Ytterligare info. Se sid 407

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

Mässingsbelagd 242014 7034352420141

20kg 10x22

6

10

Elförzinkad, vitlackerad 242015 7034352420158

20kg 10x22

6

10

FÖRPACKNINGAR - För andra förpackningsstorlekar och teknisk information, se hänvisning under aktuell produkt.


MFT KONSUMENTFÖRPACKNING

LISTKROK

Art.nr.:

TAVELHÄNGARE

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Antal/ förp.:

Mässingsbelagd 271030 7034352710303

3

Minsta säljantal: 10

TAVELKROK

Art.nr.:

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Mässing m/stift 272410 7034352724102 272412 7034352724126

Dimension:

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

10x10 14x14

10 10

10 10

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

5

10

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

TAVELKROK

GTIN-nr.(EAN):

Plast 261410 7034352614106

Dimension:

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

1

6

10

TAVELKROK

Art.nr.:

397

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Mässingsbelagd m/stift 272414 7034352724140

TAVELSKRUV MED RING

GTIN-nr.(EAN):

Plast m/x-krokstift 261411 7034352614113 261412 7034352614120

Dimension:

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

2 3

6 3

10 10

TAVELHÄNGARE

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Mässing 272810 7034352728100

Dimension:

19x2,5x10

10

10

DÖRRDÄMPARE - PLATTA

H = 1,6 B = 8 Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Självhäftande 272610 7034352726106

Dimension:

30

Antal/ förp.: 10

Minsta säljantal: 10

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Transparent, självhäftande 201001 7034352010014

Dimension:

Antal/ förp.:

8x1,6 Flat

FÖRPACKNINGAR - För andra förpackningsstorlekar och teknisk information, se hänvisning under aktuell produkt.

50

Minsta säljantal: 10


398

MFT KONSUMENTFÖRPACKNING

DÖRRDÄMPARE - RUNDA

MÖBELFILT, SJÄLVHÄFTANDE

H = 3 B = 10 Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Transparent, självhäftande 201011 7034352010113

10x3 Rund

Antal/ förp.: 50

Minsta säljantal: 10

DÖRRDÄMPARE / LINS - CYLINDERFORMAD

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

Vit 262030 7034352620305 262031 7034352620312 262032 7034352620329

22x22 24x34 80x90

12 8 1

10 10 10

Brun 262230 7034352622309 262231 7034352622316 262232 7034352622323

22x22 24x34 80x90

12 8 1

10 10 10

MÖBELFILT MED HYLSFÄSTE F / TRÄMATERIAL

H = 4 B = 13 Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Transparent, självhäftande 201021 7034352010212 13x4 Sylindrisk

Antal/ förp.: 40

Minsta säljantal: 10

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Vit 200010 7034352000107 200011 7034352000114 200012 7034352000121

Dimension:

18 22 26

Antal/ förp.: 16 16 12

Minsta säljantal: 10 10 10

MÖBELFILT, SJÄLVHÄFTANDE

MÖBELFILT

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

Vit 262020 262021 262022 262023

7034352620206 7034352620213 7034352620220 7034352620237

17 22 25 38

20 16 9 4

10 10 10 10

Brun 262220 262221 262222 262223

7034352622200 7034352622217 7034352622224 7034352622231

17 22 25 38

20 16 9 4

10 10 10 10

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Vit m/stift 200000 7034352000008 200001 7034352000015 200002 7034352000022 200003 7034352000039

Dimension:

18 22 26 37

Antal/ förp.: 16 16 12 8

FÖRPACKNINGAR - För andra förpackningsstorlekar och teknisk information, se hänvisning under aktuell produkt.

Minsta säljantal: 10 10 10 10


MFT KONSUMENTFÖRPACKNING

NYCKELBRICKA

MÖBELTASS

Art.nr.:

399

GTIN-nr.(EAN):

Vit plast m/stift 200020 7034352000206 200021 7034352000213 200022 7034352000220

Dimension:

18 22 26

Antal/ förp.: 16 16 16

Minsta säljantal: 10 10 10

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

4

10

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

5

10

Plast 263010 7034352630106

NYCKELRING RÖRSTOLSHYLSA

Art.nr.:

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Plast vit 262847 7034352628479 262848 7034352628486 262849 7034352628493

Dimension:

19 22 25

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

8 8 8

10 10 10

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Härdat stål, förnicklat 250910 7034352509105

25

MAGNETLÅS

HYLLBÄRARE

Art.nr.:

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Antal/ förp.:

Vit plast m/stift 261611 7034352616117

12

Minsta säljantal: 10

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

Vit plast m/skruv 265510 7034352655109

4 kg

2

5

Brun plast m/skruv 265512 7034352655123

4 kg

2

5

Tan plast m/skruv 265514 7034352655147

6 kg

2

5

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

1 1

5 5

MÄRKNÅL KULLÅS, JUSTERBART

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Blandade färger 261810 7034352618104

Antal/ förp.: 10

Minsta säljantal: 10

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Mässing m/skruv 265810 7034352658100 265812 7034352658124

Dimension:

44 49

FÖRPACKNINGAR - För andra förpackningsstorlekar och teknisk information, se hänvisning under aktuell produkt.


400

MFT KONSUMENTFÖRPACKNING

MÖBELVINKEL

DÖRRHASP

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

Elförzinkad 217810 7034352178103 217811 7034352178110 217812 7034352178127 217813 7034352178134 217814 7034352178141 217815 7034352178158 217816 7034352178165

50 60 75 100 160 200 250

2 2 2 2 2 2 2

5 5 5 5 5 5 5

Mässing 217910 7034352179100 217911 7034352179117 217912 7034352179124

50 60 75

2 2 2

5 5 5

MÖBELHASP INKL. SKRUVÖGLA

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Mässing m/skruv och skruvögla 267510 7034352675107 30

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Elförzinkad m/skruv 271010 7034352710105 271012 7034352710129

Dimension:

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

27x39 25x25

4 4

5 5

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

8 4 4

5 5 5

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

4

5

MÖBELVINKEL

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

1

5

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Vit nylon m/skruv 271610 7034352716107 271612 7034352716121 271614 7034352716145

Dimension:

23 35 52

VINKELJÄRN

SPEGELBESLAG

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Elförzinkad m/skruv 274020 7034352740201 274021 7034352740218 274022 7034352740225 274023 7034352740232 274024 7034352740249 274025 7034352740256

Dimension:

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

25 x 13 40 x 13 50 x 16 65 x 19 75 x 19 100 x 22

4 4 4 4 2 2

5 5 5 5 5 5

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Förnicklad m/skruv 273210 7034352732107

Dimension:

20 x 30

FÖRPACKNINGAR - För andra förpackningsstorlekar och teknisk information, se hänvisning under aktuell produkt.


MFT KONSUMENTFÖRPACKNING

TRÄSKRUV

Art.nr.:

401

TRÄSKRUV

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Antal/ förp.:

Försänkt huvud, elförzinkad, helgängad d=delgängad *=Fiberskärande 111010 7034351110104 3,0 x12 100 111011 7034351110111 3,0 x16 100 111012 7034351110128 3,0 x 20 100 111110 7034351111101 3,0 x 25 * 100 111111 7034351111118 3,0 x 30 * 100 111014 7034351110142 3,5 x 16 100 111015 7034351110159 3,5 x 20 100 111016 7034351110166 3,5 x 25 * 100 111017 7034351110173 3,5 x 30 * 100 111112 7034351111125 3,5 x 40 * 100 111018 7034351110180 4,0 x 16 100 111019 7034351110197 4,0 x 20 100 111020 7034351110203 4,0 x 25 * 50 111021 7034351110210 4,0 x 30 * 50 111113 7034351111132 4,0 x 40 * 50 111022 7034351110227 4,5 x 20 50 111023 7034351110234 4,5 x 25 * 50 111024 7034351110241 4,5 x 30 * 50 111230 7034351112306 4,5 x 40 * 50 111232 7034351112320 4,5 x 50 d* 50 111233 7034351112337 4,5 x 60 d* 50 111234 7034351112344 4,5 x 70 d* 50 111235 7034351112351 4,5 x 80 d* 50 111114 7034351111149 4,5 x 90 d* 50 111117 7034351111170 5,0 x 30 * 50 111236 7034351112368 5,0 x 40 * 50 111237 7034351112375 5,0 x 50 d * 50 111238 7034351112382 5,0 x 60 d * 50 111118 7034351111187 5,0 x 70 d * 50 111119 7034351111194 5,0 x 80 d * 25 111120 7034351111200 5,0 x100 d* 25 111239 7034351112399 6,0 x 40 * 50 111240 7034351112405 6,0 x 50 d * 25 111241 7034351112412 6,0 x 60 d * 25 111121 7034351111217 6,0 x 70 d * 25 111242 7034351112429 6,0 x 80 d * 25 111122 7034351111224 6,0 x 90 d * 25 111243 7034351112436 6,0 x 100 d* 25

Minsta säljantal:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Kullrig, elförzinkad, helgängad 111411 7034351114119 111412 7034351114126 111413 7034351114133 111402 7034351114027 111414 7034351114140 111415 7034351114157 111416 7034351114164 111403 7034351114034 111417 7034351114171 111418 7034351114188 111419 7034351114195 111610 7034351116106 111611 7034351116113 111404 7034351114041 111612 7034351116120 111613 7034351116137 111614 7034351116144 111615 7034351116151 111616 7034351116168 111617 7034351116175 111618 7034351116182

P = Pozidrive

Antal/ förp.:

d=delgängad 3,5 x 16 100 3,5 x 20 100 3,5 x 25 * 100 4,0 x 16 100 4,0 x 20 100 4,0 x 25 * 50 4,0 x 30 * 50 4,0 x 40 50 4,5 x 20 50 4,5 x 25 * 50 4,5 x 30 * 50 4,5 x 40 * 50 4,5 x 50 d* 50 5,0 x 25 * 50 5,0 x 30 * 50 5,0 x 40 * 50 5,0 x 50 d* 50 6,0 x 50 d* 25 6,0 x 60 d* 25 6,0 x 80 d* 25 6,0 x 100 d* 25

Minsta säljantal: 5 5 5P 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

> Ytterligare info. Se sid 369

> Ytterligare info. Se sid 368

FÖRPACKNINGAR--För Förandra andraförpackningsstorlekar förpackningsstorlekar och och teknisk teknisk information, information, se FÖRPACKNINGAR se hänvisning hänvisning under under aktuell aktuell produkt. produkt.


402

MFT KONSUMENTFÖRPACKNING

NYLONPLUGG

Art.nr.:

SKIVEXPANDER

GTIN-nr.(EAN):

Nylon 143110 7034351431100 143111 7034351431117 143112 7034351431124

Dimension:

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

5,0 x 25 6,0 x 30 8,0 x 40

50 50 40

5 5 5

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Elförzinkad 142410 7034351424102 142411 7034351424119 142400 7034351424003 142412 7034351424126

> Ytterligare info. Se sid 325

GTIN-nr.(EAN):

Nylon/elförzinkad 144020 7034351440201 144024 7034351440249

4S M4x38 4SL M4x52 4L M4x52 6S M5x58

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

15 12 12 10

5 5 5 5

> Ytterligare info. Se sid 332

GIPSFÄSTE INKL. SKRUV

SPIKPLUGG INKL. SKRUV

Art.nr.:

Dimension:

Dimension:

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

5x10/40 6x30/60

60 50

5 5

> Ytterligare info. Se sid 326

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Metall, zink 142610 7034351426106 m/Panskrue

Dimension:

13x26 4,5x35

Antal/ förp.: 10

Minsta säljantal: 5

> Ytterligare info. Se sid 333

FÖRPACKNINGAR För andra förpackningsstorlekar och teknisk information, se hänvisning under aktuell produkt. FÖRPACKNINGAR - För -andra förpackningsstorlekar och teknisk information, se hänvisning under aktuell produkt.


MFT KONSUMENTFÖRPACKNING / FLAGGMÄRKT

VAGNSBULT - DIN 603 M/MUTTER DIN 934 M/FLAGGMÄRKNING

TRÄSKRUV M/SEXKANTHUVUD DIN571 M/FLAGG

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Antal/ förp.:

Varmförzinkad, sexkanthuvud, delgängad 721504 7034357215049 6 x 25 721505 7034357215056 6 x 30 721506 7034357215063 6 x 40 721507 7034357215070 6 x 50 721508 7034357215087 6 x 65 721509 7034357215094 6 x 80 721510 7034357215100 6 x 100 721511 7034357215117 8 x 40 721512 7034357215124 8 x 50 721513 7034357215131 8 x 65 721514 7034357215148 8 x 75 721515 7034357215155 8 x 90 721516 7034357215162 8 x 100 721517 7034357215179 8 x 130 721520 7034357215209 10 x 50 721521 7034357215216 10 x 65 721522 7034357215223 10 x 80 721523 7034357215230 10 x 100 721524 7034357215247 10 x 120 721525 7034357215254 10 x 130 721526 7034357215261 10 x 150 721527 7034357215278 12 x 100 721529 7034357215292 12 x 150 721531 7034357215315 12 x 200

403

Minsta säljantal: 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25

> Ytterligare info. Se sid 367

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Elförzinkad, delgängad Kv. 4.6 721604 7034357216046 721605 7034357216053 721606 7034357216060 721607 7034357216077 721608 7034357216084 721609 7034357216091 721615 7034357216152 721610 7034357216107 721611 7034357216114 721616 7034357216169 721617 7034357216176 721618 7034357216183 721619 7034357216190 721620 7034357216206 721621 7034357216213 721622 7034357216220 721623 7034357216237 721624 7034357216244 721625 7034357216251 721626 7034357216268 721627 7034357216275 721628 7034357216282 721630 7034357216305 721631 7034357216312 721632 7034357216329 721633 7034357216336 721634 7034357216343 721635 7034357216350 721636 7034357216367 721637 7034357216374

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

6 x 25 6 x 30 6 x 40 6 x 50 6 x 65 6 x 80 6 x 100 8 x 50 8 x 65 8 x 80 8 x 100 8 x 120 8 x 150 10 x 65 10 x 80 10 x 100 10 x 120 10 x 140 10 x 150 10 x 180 10 x 200 10 x 240 12 x 100 12 x 120 12 x 130 12 x 150 12 x 180 12 x 200 12 x 240 12 x 260

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 50 50 50 50 25 25 25 25

8 x 40 8 x 50 8 x 60 8 x 70 8 x 80 8 x 100 8 x 120 10 x 60 10 x 70 10 x 90 10 x 100 10 x 120 10 x 160 10 x 180 12 x 70 12 x 100 12 x 120 12 x 150 12 x 180 12 x 200

50 50 50 50 50 50 25 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Värmörzinkad, delgängad Kv. 8.8

GÄNGAD STÅNG - DIN 975 1 M LÄNGDER M/FLAGG

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Elförzinkad Kval. 4.6 721810 7034357218101 721811 7034357218118 721812 7034357218125 721813 7034357218132 721814 7034357218149 721815 7034357218156 721817 7034357218170 721819 7034357218194

Antal/ förp.: 4 x 1m 5 x 1m 6 x 1m 8 x 1m 10 x 1m 12 x 1m 16 x 1m 20 x 1m

Minsta säljantal: 10 10 10 10 5 5 5 3

721900 721901 721902 721903 721904 721905 721906 721907 721908 721909 721910 721911 721912 721913 721914 721915 721916 721917 721918 721919

7034357219009 7034357219016 7034357219023 7034357219030 7034357219047 7034357219054 7034357219061 7034357219078 7034357219085 7034357219092 7034357219108 7034357219108 7034357219122 7034357219139 7034357219146 7034357219153 7034357219160 7034357219177 7034357219184 7034357219191

> Ytterligare info. Se sid 359/360

> Ytterligare info. Se sid 361

FÖRPACKNINGAR--För Förandra andraförpackningsstorlekar förpackningsstorlekar och och teknisk teknisk information, information, se FÖRPACKNINGAR se hänvisning hänvisning under under aktuell aktuell produkt. produkt.


404

MFT KONSUMENTFÖRPACKNING / FLAGGMÄRKT

LÄTTBETONGFÄSTE M/ FLAGG

SEXKANTBULT - DIN 931, M/MUTTER DIN 934 M/FLAGGMÄRKT

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Elförzinkad, delgängad Kv. 8.8 721725 7034357217258 721726 7034357217265 721727 7034357217272 721729 7034357217296 721730 7034357217302 721731 7034357217319 721732 7034357217326 721733 7034357217333 721735 7034357217357 721736 7034357217364 721737 7034357217371

Minsta säljantal:

*=Varmförzinkad 10 x 65 10 x 80 10 x 100 10 x 130 10 x 150 12 x 100 12 x 120 12 x 130 12 x 150 12 x 180 * 12 x 200 *

50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Polypropylen/gummi/ elförzinkad 743720 7034357437205 743722 7034357437229 743724 7034357437243

Dimension:

Minsta säljantal:

*=Varmförzinkad 5 x 25/100 6 x 25/100 8 x 50/130*

25 25 25

> Ytterligare info. Se sid 330

> Ytterligare info. Se sid 356

EXPANDERBULT M/FLAGG

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Minsta säljantal:

Varmförzinkad 743500 7034357435003 743501 7034357435010 743502 7034357435027 743503 7034357435034 743504 7034357435041 743505 7034357435058 743506 7034357435065 743507 7034357435072 743508 7034357435089 743509 7034357435096 743511 7034357435119 743512 7034357435126 743513 7034357435133 743514 7034357435140 743515 7034357435157 743516 7034357435164 743517 7034357435171

6 x 3/45 6 x 15/65 6 x 50/100 8 x 5/50 8 x 15/75 8 x 30/90 8 x 55/115 8 x 105/165 10 x 5/60 10 x 20/90 10 x 50/120 10 x 75/145 12 x 7/80 12 x 20/110 12 x 48/135 12 x 100/185 12 x 150/240

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Elförzinkad 743620 7034357436208 743622 7034357436222 743626 7034357436260 743628 7034357436284 743630 7034357436307 743632 7034357436321

6 x 15/65 6 x 50/100 8 x 55/120 10 x 10/80 10 x 30/100 12 x 20/100

25 25 25 25 25 25

> Ytterligare info. Se sid 344

GJØR DET SELVFÖRPACKNINGAR PAKNINGER FÖRPACKNINGAR - For- andre För -andra För pakningsstørrelser andra förpackningsstorlekar förpackningsstorlekar og teknisk ochinformasjon teknisk och teknisk information, der information, dette se er hänvisning tilgjengelig, se hänvisning under se referanse under aktuell aktuell til produkt. sidenr. produkt. under aktuelt produkt.


MFT KONSUMENTFÖRPACKNING - BUTIKSUTRUSTNING

PAPPLÅDA

Art.nr.:

405

PAPPLÅDA

Benämning:

Dimension:

900030 Papplåda f/ löspack 2,7 liter röd, stor

196x171x82 mm

PAPPLÅDA

Art.nr.:

Benämning:

900034 Papplåda f/ askar 2,9 liter röd, lång

Dimension: 396x88x82 mm

PAPPLÅDA

Art.nr.:

Benämning:

900031

Papplåda f/ löspack 1,3 liter röd, mellanstor

Dimension:

Art.nr.:

192x95x82 mm

900035

PAPPLÅDA

Benämning: Papplåda f/ askar 1,4 liter röd, kort

Dimension: 196x88x82 mm

PAPPLÅDA

Art.nr.:

Benämning:

900032

Papplåda f/ löspack 0,6 liter röd, liten

Dimension:

Art.nr.:

Benämning:

96x81x82 mm

900036

Papplåda f/ askar 3,5 liter röd, extra lång

TILLBEHÖR BUTIKSUTRUSTNING Art.nr.:

Benämning

900010

Spjut dubbel

900016 900018 900019

Plastlåda f/Löspack, 3,0l. blå Plastlåda f/Löspack, 0,8l. röd Plastlåda f/Löspack, 3,0l. röd

Dimension:

150x225x130 mm 105x175x75 mm 150x225x130 mm

FÖRPACKNINGAR FÖRPACKNINGAR--För Förandra andraförpackningsstorlekar förpackningsstorlekar och och teknisk teknisk information, information, se se hänvisning hänvisning under under aktuell aktuell produkt. produkt.

Dimension: 496x88x83 mm


406

MFT KONSUMENTFÖRPACKNING

SKRUVÖGLA

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

SKRUVKROK

Dimension:

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

Elförzinkad 517926 7034355179268 517010 7034355170104

11,0 x 5,5 x 1,80 17,0 x 5,0 x 2,05

200 100

1 1

Mässing 517110 7034355171101

17,0 x 5,0 x 2,05

100

1

> Ytterligare info. Se sid 385

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

Elförzinkad 517210 7034355172108 517211 7034355172115 517215 7034355172153

25x2,50 30x2,50 75x4,80

100 100 100

1 1 1

Elförzinkad, extra kraftig 517221 7034355172214

65x4,80

100

1

Mässing 517310 7034355173105 517311 7034355173112 517312 7034355173129

25x2,50 30x2,50 40x3,00

100 100 100

1 1 1

> Ytterligare info. Se sid 385

VINKELSKRUV

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

S-KROK

Dimension:

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

Elförzinkad 517513 7034355175130 517514 7034355175147

50 x 3,45 60 x 4,00

100 100

1 1

Mässing 517611 7034355176113

30 x 2,75

100

1

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Elförzinkad 517920 7034355179206

Dimension:

25x3,00

Antal/ förp.: 100

Minsta säljantal: 1

> Ytterligare info. Se sid 386

> Ytterligare info. Se sid 386

VINKELSKRUV M/KRAGE

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Mässing 517710 7034355177103

TRAPETSSKRUV

Dimension:

13 x 2,00

Antal/ förp.: 100

Minsta säljantal: 1

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Elförzinkad, extra kraftig 517930 7034355179305 517931 7034355179312

Dimension:

120 x 8,85 140 x 8,85

Antal/ förp.:

Minsta säljantal:

10 10

1 1

> Ytterligare info. Se sid 386

FÖRPACKNINGAR - För andra förpackningsstorlekar och teknisk information, se hänvisning under aktuell produkt.


MFT KONSUMENTFÖRPACKNING - BÅTPRODUKTER

KOPPARSPIK

X-KROK UTAN SPIK

Vare-nr. GTIN-nr.(EAN): Koppar 571101 571102 571112 571115 571128

407

7034355711017 7034355711024 7034355711123 7034355711154 7034355711284

Dim. mm 2,0x19 2,0x25 3,00x32 3,00x50 5,00x125

Dim. tum 3/4 1 1 1/4 2 5

Antal/ förp.: 1400 1070 350 235 35

Minsta säljantal: 1 1 1 1 1

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Mässingsbelagd 571011 7034355710119 571012 7034355710126 571013 7034355710133

Antal/ förp.: 1 2 3

100 100 100

Minsta säljantal: 1 1 1

> Ytterligare info. Se sid 396

BRICKA - TUNN

Vare-nr. GTIN-nr.(EAN): Koppar 571303 7034355713035

SPIK TILL X-KROK

Dim. mm

Dim tum

16

5/8

Antal/ Minsta förp.: säljantal: 500

1

Art.nr.:

GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Blå härdad, med mässing huvud 571210 7034355712106 1,4 x 26

Antal/ förp.: 100

Minsta säljantal: 1

> Ytterligare info. Se sid 396

NUBB

Vare-nr. GTIN-nr.(EAN):

Dim. mm

Blånerad 570410 7034355704101

6

Koppar 570514 7034355705146

25

Leveranstid 3-4 veckor

Dim tum

Antal/ Minsta förp.: säljantal:

1/4

6600

1

1

1163

1

> Ytterligare info. Se sid 396

FÖRPACKNINGAR FÖRPACKNINGAR--För Förandra andraförpackningsstorlekar förpackningsstorlekar och och teknisk teknisk information, information, se se hänvisning hänvisning under under aktuell aktuell produkt. produkt.


408

NOTERINGAR


KONGSBERG TOOLS handverktyg med långa och stolta traditioner Kongsberg verktyg har lång tradition i Norge. Produktionen av skiftnycklar och rörtänger startade redan 1924. I dag har Kongsberg ett stort sortiment av kvalitetsverktyg – verktyg som är anpassade för den professionella användarens krav på funktion, precision och hållbarhet. Efter många års erfarenhet av material, bearbetning och avancerad design, ger vi därför livstidsgaranti på material – och produktionsfel.


410

HAMMARE

Snickarhammare > > > > >

Snickarhammare för den professionella användaren Helsmitt ”One Piece” stålskaft Patenterat DVS-dämpat handtag Ergonomiskt utformat handtag med halksäkert gummibelagt grepp Härdade slagytor och huvud i polerat stål Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61060103 61060104

7034354702498 7034354702504

Benämning: HD2606 HD2606

Vikt: 16 Oz (453 g) 20 Oz (567 g)

Antal förp./kartong: 6 6

Minsta säljantal: 1 1

Snickarhammare > > > >

Snickarhammare för den professionella användaren Härdat stålskaft Ergonomiskt utformat handtag med halksäkert gummibelagt grepp Härdade slagytor och huvud i polerat stål Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61060302

7034354703624

Benämning: HS2606

Vikt: 16 Oz (453 g)

Antal förp./kartong: 6

Minsta säljantal: 1

Snickarhammare > > > >

Snickarhammare för den professionella användaren Stötabsorberande homogent glasfiberskaft Ergonomiskt utformat handtag med halksäkert gummibelagt grepp Härdade slagytor och huvud i polerat stål Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61060201

7034354707042

Benämning: HF2606

Vikt: 16 Oz (453 g)

Antal förp./kartong: 6

Minsta säljantal: 1

Kulhammare > Välbalanserad kulhammare med skaft av Hickory > Härdade slagytor och huvud i polerat stål > Infästning med dubbel stålkil Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61060402 61060403

Benämning: NW2608 NW2608

Vikt: 12 Oz (340 g) 16 Oz (453 g)

Antal förp./kartong: 6 6

Minsta säljantal: 1 1

Penhammare > Penhammare med skaft av Hickory > Härdade slagytor och huvud i polerat stål > Infästning med dubbel stålkil Artikelnr.: EAN-nr.: 61060502 61060504

7034354707080 7034354707097

Benämning: NW2618 NW2618

Vikt: 8 Oz (225 g) 12 Oz (340 g)

Antal förp./kartong: 12 6

Minsta säljantal: 1 1

Mejselhammare > > > >

Mejselhammare på hela 44 Oz för den professionella användaren Härdat stålskaft med två-komponent gummibelagt grepp Härdade slagytor och huvud i polerat stål Infästning med dubbel stålkil och skyddsring Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61060702

7034354707103

Benämning: NW2616

Vikt: 44 Oz (1.250 g)

Antal förp./kartong: 4

Minsta säljantal: 1


HANDSÅGAR

411

Handsåg > > > >

22” universaltandad handsåg med svärd av härdat stål Ugnshärdade tänder Greppvänligt handtag med praktiskt integrerad vinkelmall (45˚ och 90˚) Perfekt för kap- och klyvsågning i trä, spån och andra byggmaterial

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Antal tänder:

Material:

61045003

22” (550 mm)

150 (universaltandning)

Härdat stål

7034354702467

Antal förp./kartong: 10

Minsta säljantal: 1

Handsåg SuperTef > > > > >

18” universaltandad handsåg Teflonbelagt svärd som reducerar friktion och skyddar mot rost Ugnshärdade tänder Greppvänligt handtag med praktiskt integrerad vinkelmall (45˚ och 90˚) Perfekt för kap- och klyvsågning i trä, spån och andra byggmaterial Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Antal tänder:

Material:

61045032 61045031

18” (450 mm) 22” (550 mm)

160 (universaltandning) 150 (universaltandning)

Teflonbelagt stål Teflonbelagt stål

7034354706595 7034354706588

Antal förp./kartong: 10 10

Minsta säljantal: 1 1

Bågfil Junior > Liten och mycket lätt bågfilshållare med fastmonterat blad > Gummibelagt grepp > Enkelt bladbyte Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Material:

61045502

6” (150 mm)

HSS Bi-metall

7034354707202

Minsta säljantal: 1

Bågfilblad Junior > 6” bågfilblad av HSS Bi-metall > Passar bågfilshållare Junior > Anpassat för trä > Enkelt bladbyte Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Antal tänder:

Material:

61045553 61045554

6” (150 mm) 6” (150 mm)

18 / tum (trä)

HSS Bi-metall HSS Bi-metall

7034354707240 7034354707257

32 / tum (metall)

Antal /förp.:

Minsta säljantal:

10 10

1 1

Bågfil Senior > > > >

Kompakt och robust bågfilshållare med fastmonterat blad Ergonomiskt gummibelagt två-komponentsgrepp med integrerad spännmekanism Kraftig bladspänning för exakt kapning Enkelt bladbyte Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Material:

61045501

12” (300 mm)

HSS Bi-metall

7034354707196

Minsta säljantal: 1

Bågfilblad Senior > 12” bågfilblad av HSS Bi-metall > Passar bågfilshållare Senior > Enkelt bladbyte Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Antal tänder:

Material:

61045550 61045551 61045552

12” (300 mm) 12” (300 mm) 12” (300 mm)

18 / tum 24 / tum 32 / tum

HSS Bi-metall HSS Bi-metall HSS Bi-metall

7034354707219 7034354707226 7034354707233

Antal /förp.:

Minsta säljantal:

2 2 2

1 1 1


412

STÄMJÄRN

Stämjärnsats > > > >

Stämjärnsats av hög kvalitet bestående av de vanligast förekommande storlekarna Helsmitt stämjärn med förstärkt topp som tål slag Tvåkomponent halksäkert grepp Levereras i praktisk koffert med transparent lock

Innehåller: 1 st. 6 mm, 1 st. 12 mm, 1 st. 18 mm, 1 st. 26 mm, 1 st. 32 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Antal delar:

61046020

6 - 32 mm

5

7034354707035

Antal förp./kartong: 6

Minsta säljantal: 1

Stämjärnsats > > > >

Stämjärnsats av hög kvalitet bestående av de vanligast förekommande storlekarna Helsmitt stämjärn i manganstål med förstärkt topp som tål slagverktyg Halksäkert grepp Levereras i praktisk låda med transparent lock

Innehåller: 1 st. 6 mm, 1 st. 12 mm, 1 st. 20 mm, 1 st. 26 mm, 1 st. 32 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Antal delar:

61045002

6 - 32 mm

5

7034354702443

Antal förp./kartong: 10

Minsta säljantal: 1


MÄRKVERKTYG

413

Kritsnöre > > > >

Stötsäkert hus av slagtålig plast ”Quick Rewind” med trippel utväxling på sviveln Enkelt byte av kritsnöre 30 meters kritsnöre medföljer Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Längd:

61040310

Quick Rewind

30 m

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Längd:

61040301

Quick Rewind

30 m

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Färg:

Volym:

61040203

Blå

400 gr

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Färg:

Volym:

61040204

Rød

400 gr

7034354704560

Antal förp./kartong: 10

Minsta säljantal: 1

Reservsnöre > Reservekritsnöre på 30 meter > Enkelt snörbyte

7034354704584

Antal förp./kartong: 10

Minsta säljantal: 1

Märkkrita (blå) > Märkkrita med djup blå färg > Levereras i behållare på 400 g

7034354701095

Antal förp./kartong: 12

Minsta säljantal: 1

Märkkrita (röd) > Märkkrita med signalröd färg > Levereras i behållare på 400 g

7034354701101

Antal förp./kartong: 12

Minsta säljantal: 1

Timmermanspenna Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Längd:

Minsta säljantal:

820250

250 mm

144

7034358202505


414

LASERVERKTYG

Krysslaser

> Levereras med RTA-adapter för stativ, 3 st. AA batterier Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61030710

7034354708759

Benämning: M-1

Batteriindikator: Ja

Dimension (LxBxH): 120 x 80 x 108 mm

Antal förp./kartong:

Minsta säljantal:

8

1

Noggrannhet ± 1 mm / 5 m Räckvidd ± 10 m (± 50 m v/med detektor) Projektion 1 x horisontal / 1 x vertikal Användningsområde: > Installationer, uppmätning och justering av dörrar, fönster, kakelsättning etc. > Raka linjer vid golv- och takarbeten > Räta vinklar vid fundamentsarbeten > Uppmätning av vinklar > Ventilation, rör- och kabeldragning.

Krysslaser

䠟䟿

䊘㻶

> Användarvänlig och noggrann krysslaser med många funktioner för professionell användning > Projicerar både horisontellt och vertikala laserlinjer på alla underlag > Anpassad för både inom- och utomhusanvändning med upp till 50 meters räckvidd med detektor (även i dagsljus). > Självjusterande lasermodul med magnetisk dämpning > Låsbar pendelfunktion för optimal justering > Snabbinställningsfunktion > Tilt-funktion för användning på lutande underlag (när lasern inte är i våg) > Automatisk avstängning vid onormala vinklar/positioner > Indikator för låg batterispänning > Brett mätområde > Roterbar 360° > Levereras med laserdetektor > Levereras med laserdetektor, fästbricka, RTA-adapter Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61030711

7034354708766

Benämning:

Batteriindikator:

Dimension (LxBxH):

Antal förp./kartong:

Minsta säljantal:

M-2S

Ja

120 x 108 x 125 mm

6

1

Noggrannhet ± 1 mm / 5 m Räckvidd ± 10 m (± 50 m v/med detektor) Projektion 1 x horisontal / 2 x vertikal Användningsområde: > Installationer, uppmätning och justering av dörrar, fönster, kakelsättning etc. > Raka linjer vid golv- och takarbeten > Räta vinklar vid fundamentsarbeten > Uppmätning av vinklar > Ventilation, rör- och kabeldragning.

䠟䟿 䊘

> Användarvänlig och noggrann krysslaser med många funktioner för professionell användning > Projicerar både horisontellt och vertikala laserlinjer på alla underlag > Anpassad för både inom- och utomhusanvändning med upp till 50 meters räckvidd med detektor (även i dagsljus). > Självjusterande lasermodul med magnetisk dämpning > Låsbar pendelfunktion för optimal justering > Snabbinställningsfunktion > Tilt-funktion för användning på lutande underlag (när lasern inte är i våg) > Automatisk avstängning vid onormala vinklar/positioner > Indikator för låg batterispänning > Brett mätområde > Roterbar 360°


LASERVERKTYG

415

Laserdetektor > > > > > > >

Laserdetektor till krysslaser M-1 eller M-2S Enkel att använda Avläsbar räckvidd på upp till hela 50 meter Kan också användas i fullt dagsljus Läser både horisontella och vertikala laserlinjer Indikator för låg batterispänning Justerbar volym Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

61030712

TL-RE

7034354708780

Batteriindikator: Ja

Dimension (LxBxH):

Antal förp./kartong:

Minsta säljantal:

10

1

150 x 52 x 27 mm

Noggrannhet± 1 mm / 5 m Räckvidd ± 50 m

Laserstativ > > > > >

Laserstativ i aluminium för krysslaser M-1 eller M-2S Höjdjusterbar plattform med manuell svivelfunktion för optimal inställning Justerindikator Tre ben med låsbar steglös teleskopfunktion Max höjd på hela 255 cm Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Material:

Höjd:

61030752

LET-B

Aluminium

83 - 255 cm

7034354708773

Minsta säljantal: 1

Teleskopstång > > > > > >

Lätt och användarvänlig teleskopstång för användning med krysslaser M-1 eller M-2S Mycket enkel montering Enkel verktygsfri justering Justerbar 360˚ roterande bas Snabbfäste Sulor av hårdplast som inte ger märken vid fastspänning mellan tak och golv

Består av: · 1 st. teleskopstång, 4 st. förlängningsstänger, 2 st. ändstycken, 1 st. hållare med snabbfästen

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Material:

Höjd:

61030753

HAP-360

Lackerad aluminium

118 - 360 cm

7034354709039

Minsta säljantal: 1


416

MÄTVERKTYG

Måttband m/magnet > > > > >

Nylonbelagt måttband i stål Magnetisk änddel ”Auto Lock” med positionslåsning av måttbandet Halksäker gummibelagd design för säkert grepp på ojämnt underlag. Med bältesclips och handledsrem

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61021001 61021002 61021004 61021005

7034354706908 7034354706915 7034354706939 7034354707868

Benämning:

Längd:

Bredd:

Material:

G-27 G-27 G-27 G-32

2m 3m 5m 8m

16 mm 19 mm 25 mm 25 mm

Nylonbelagt stål Nylonbelagt stål Nylonbelagt stål Nylonbelagt stål

Måttangivelse:

Antal förp./kartong:

mm mm mm mm

Minsta säljantal:

12 6 6 6

1 1 1 1

Vinkel > > > >

Kraftig stålvinkel Lätt avläsbar mätskala Både invändig och utvändig mätangivelse Hål i framkant för upphängning Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Längd:

Material:

Måttangivelse:

61045001

250 mm

Stål

Millimeter

7034354702450

Antal förp./kartong: 10

Minsta säljantal: 1


MÄTVERKTYG

417

Meterstock (Trä) > > > >

Meterstock av trä Låg bygghöjd Nu med förstärkta leder Mätangivelse i millimeter Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Längd:

Bredd:

Måttangivelse:

61010201 61010301

1m 2m

15 mm 15 mm

Millimeter Millimeter

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Längd:

Bredd:

Måttangivelse:

61010202 61010303

1m 2m

15 mm 15 mm

Millimeter / tum Millimeter / tum

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Längd:

Bredd:

Måttangivelse:

61010101 61010102

1m 2m

15 mm 15 mm

Millimeter Millimeter

7034354370116 7034354370123

Minsta säljantal: 20 10

Meterstock (Trä) > > > >

Meterstock av trä Låg bygghöjd Nu med förstärkta leder Mätangivelser i både millimeter och tum

7034354370215 7034354370222

Minsta säljantal: 20 10

Meterstock (Glasfiber) > > > >

Meterstock av Glasfiber Låg bygghöjd Nu med förstärkta leder Mätangivelse i millimeter

7034354370017 7034354370024

Minsta säljantal: 20 10


418

MÄTVERKTYG

Vinkelmätare D40 > > > > > >

Mångsidig digital vinkelmätare i aluminium med hög precision Mäter vinklar från 0 - 225˚ med visning av vinkel med 0,1˚ noggrannhet LCD-display för exakt angivelse av mätvinkel Digital batteriindikator Automatisk strömsparläge (slår av efter 5 min om det inte används) 2 libeller för både horisontell och vertikal avläsning Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Längd:

Bredd:

Material:

61030650

40 cm

50 mm

Aluminium

7034354709060

Ant. libeller: 2

Måttangivelse:

Antal förp./kartong:

Grader

20

Minsta säljantal: 1

Vattenpass > Vattenpass i aluminiumprofil > 3 libeller för både horisontell och vertikal avläsning > Hål för enkel upphängning Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61030110 61030111 61030112 61030113 61030114 61030115 61030116 61030117

7034354704249 7034354704256 7034354704263 7034354704270 7034354704287 7034354704294 7034354704300 7034354704317

Benämning:

Längd:

Bredd:

Material:

A40 A60 A80 A100 A120 A150 A180 A200

40 cm 60 cm 80 cm 100 cm 120 cm 150 cm 180 cm 200 cm

50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm

Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Ant. libeller: 3 3 3 3 3 3 3 3

Antal förp./kartong:

Minsta säljantal:

10 10 10 10 10 10 10 10

1 1 1 1 1 1 1 1

Vattenpass > Vattenpass i stark aluminiumprofil > 2 libeller för både horisontell och vertikal avläsning > Hål för enkel upphängning Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Längd:

Bredd:

Material:

61030210 7034354704324

AG60

60 cm

50 mm

Aluminium

Ant. libeller:

Antal förp./kartong:

2

10

Minsta säljantal: 1

Vattenpass > > > >

Vattenpass i stark aluminiumprofil Kraftiga magneter på anläggningsytan 2 libeller för både horisontell och vertikal avläsning Hål för enkel upphängning

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61030310 7034354704331 61030311 7034354704348

Benämning: MG40 MG60

Längd:

Bredd:

Material:

40 cm 60 cm

50 mm 50 mm

Aluminium Aluminium

Ant. libeller: 2 2

Antal förp./kartong: 5 5

Minsta säljantal: 1 1


MÄTVERKTYG

419

Vattenpass > > > >

Vattenpass av slagtålig plast Mycket lätt 2 libeller för både horisontell och vertikal avläsning Hål för enkel upphängning Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61030601 61030602

7034354704478 7034354704485

Benämning: P40 P60

Längd:

Bredd:

Material:

40 cm 60 cm

50 mm 50 mm

Plast Plast

Ant. libeller: 2 2

Antal förp./kartong: 5 5

Minsta säljantal: 1 1

Vattenpass > > > > >

Vattenpass i slagtålig plast Mycket lätt Kraftiga magneter på anläggningsytan 3 libeller för både horisontell, vertikal och 45° avläsning Hål för enkel upphängning

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61045005

7034354702436

Benämning:

Längd:

Bredd:

Material:

Torpedo

23 cm

40 mm

Plast

Ant. libeller: 3

Antal förp./kartong: 20

Minsta säljantal: 1

Rätskiva > Rätskiva i stark maskinbearbetad aluminiumprofil (100 x 18 mm) > Låg vikt > Utrustad med ändstycken i plast Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61030501 61030502 61030503 61030504 61030505 61030506 61030507

7034354704409 7034354704416 7034354704423 7034354704430 7034354704447 7034354704454 7034354704461

Benämning: R200 R235 R250 R300 R400 R500 R600

Längd:

Bredd:

Material:

Antal förp./kartong:

200 cm 235 cm 250 cm 300 cm 400 cm 500 cm 600 cm

100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

10 10 10 10 5 5 5

Minsta säljantal: 1 1 1 1 1 1 1

Rätskiva med handtag > > > >

Rätskiva i stark maskinbearbetad aluminiumprofil (100 x 18 mm) Låg vikt 2 libeller för både horisontell och vertikal avläsning Utrustad med handtag och ändstycken i plast Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61030401 61030402 61030403 61030404 61030405

7034354704355 7034354704362 7034354704379 7034354704386 7034354704393

Benämning:

Längd

Bredd

Material:

RH180 RH200 RH235 RH250 RH300

180 cm 200 cm 235 cm 250 cm 300 cm

100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Ant. libeller: 2 2 2 2 2

Antal förp./kartong: 10 10 10 10 10

Minsta säljantal: 1 1 1 1 1


420

NYCKELVERKTYG

Kombinationsnyckel > > > >

Helsmidd kombinationsnyckel i högglanspolerat kromvanadiumstål Samma dimension i båda ändar Tolvkantat ringhuvud för optimalt grepp 15˚ vinkel på ringhuvudet Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

61050201 61050202 61050203 61050204 61050205 61050206 61050207 61050208 61050209 61050210 61050211 61050212 61050213 61050214 61050215 61050216 61050217 61050218 61050219 61050220

6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm 21 mm 22 mm 24 mm 27 mm 30 mm 32 mm

7034354320067 7034354320074 7034354320081 7034354320098 7034354320104 7034354320111 7034354320128 7034354320135 7034354320142 7034354320159 7034354320166 7034354320173 7034354320180 7034354320197 7034354320210 7034354320227 7034354320241 7034354320272 7034354320302 7034354320326

Material: Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål

Antal förp./kartong: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5

Minsta säljantal: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kombinationsnyckelset > > > > > >

Helsmidda kombinationsnycklar i set bestående av 9 delar (10-19mm) Levereras i praktisk display med transparent front Högglanspolerat kromvanadiumstål Samma dimensioner i bägge ändar Tolvkants ringhuvud för optimalt grepp 15˚ vinkel på ringhuvudet

Innehåller: 1 st. 10 mm, 1 st. 11 mm, 1 st. 12 mm, 1 st. 13 mm, 1 st. 14 mm, 1 st. 15 mm, 1 st. 16 mm, 1 st. 17 mm, 1 st. 19 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61050250

7034354706007

Dimension:

Material:

10 - 19 mm

Stål

Antal förp./kartong: 20

Minsta säljantal: 1


NYCKELVERKTYG

421

Skiftnyckel > > > > > >

Stark helsmidd konstruktion i kromvanadiumstål Ergonomiskt utformat handtag Samma styrka i bägge riktningarna Smala och smidiga käftar med stor greppvidd Med lätt avläsbara mätskalor Hål för enkel upphängning Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61050101 61050102 61050103 61050104 61050105 61050106

7034354310044 7034354310068 7034354310082 7034354310105 7034354310129 7034354310150

Dimension:

Greppomkrets:

4” (100 mm) 6” (150 mm) 8” (200 mm) 10” (250 mm) 12” (300 mm) 15” (380 mm)

0 - 16 mm 0 - 19 mm 0 - 24 mm 0 - 30 mm 0 - 38 mm 0 - 44 mm

Måttskala: mm mm mm mm mm mm

Material: Stål Stål Stål Stål Stål Stål

Antal förp./kartong: 12 10 10 10 10 5

Minsta säljantal: 1 1 1 1 1 1

Skiftnyckel ExtraGrip > > > > > > >

Stark helsmidd konstruktion i kromvanadiumstål Ergonomiskt utformat handtag med gummibelagt grepp Tandade käftar (”ExtraGrip”) för bättre ingrepp på skadade bultar och muttrar Samma styrka i bägge dragriktningarna Smala och smidiga käftar med stor greppvidd Med lätt avläsbar mätskala Hål för enkel upphängning Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Dimension:

Greppomkrets:

Måttskala:

Material:

Antal förp./kartong:

Minsta säljantal:

61050114 61050107 61050108 61050109 61050110

4” (100 mm) 6” (150 mm) 8” (200 mm) 10” (250 mm) 12” (300 mm)

0 - 17 mm 0 - 24 mm 0 - 29 mm 0 - 33 mm 0 - 39 mm

mm mm mm mm mm

Stål Stål Stål Stål Stål

6 6 6 6 6

1 1 1 1 1

7034354702603 7034354702085 7034354702092 7034354702108 7034354702115


422

HYLSVERKTYG

Hylsa 1/2” > Kvalitetshylsa i högglanspolerad kromvanadiumstål > ”PowerDrive” infattning (avrundade tänder) för minimalt slitage på bultar och muttrar > Optimalt grepp och moment

“PowerDrive”

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsfäste:

Infattning:

Hylsdim.:

Längd:

Material:

Minsta säljantal:

61052001 61052002 61052003 61052004 61052005 61052006 61052007 61052008 61052009 61052010 61052011 61052012 61052013 61052014 61052015 61052016 61052017 61052018 61052022 61052019 61052020 61052021

1/2” fyrkant 1/2” fyrkant 1/2” fyrkant 1/2” fyrkant 1/2” fyrkant 1/2” fyrkant 1/2” fyrkant 1/2” fyrkant 1/2” fyrkant 1/2” fyrkant 1/2” fyrkant 1/2” fyrkant 1/2” fyrkant 1/2” fyrkant 1/2” fyrkant 1/2” fyrkant 1/2” fyrkant 1/2” fyrkant 1/2” fyrkant 1/2” fyrkant 1/2” fyrkant 1/2” fyrkant

Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant

8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm 20 mm 21 mm 22 mm 23 mm 24 mm 26 mm 27 mm 28 mm 30 mm 32 mm

37 mm 37 mm 37 mm 37 mm 37 mm 37 mm 37 mm 37 mm 37 mm 37 mm 37 mm 37 mm 37 mm 37 mm 37 mm 37 mm 37 mm 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm

Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7034354703716 7034354703723 7034354703730 7034354703747 7034354703754 7034354703761 7034354703778 7034354703785 7034354703792 7034354703808 7034354703815 7034354703822 7034354703839 7034354703846 7034354703853 7034354703860 7034354703877 7034354703884 7034354704157 7034354703891 7034354703907 7034354703914

Hylsa (lång) 1/2” > Kvalitetshylsa i högglanspolerat kromvanadiumstål > 75 mm längd (perfekt för användning på svåråtkomliga platser) > ”PowerDrive” infattning (avrundade tänder) för minimalt slitage på bultar och muttrar > Optimalt grepp och moment

“PowerDrive”

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsfäste:

Infattning:

Hylsdim.:

Längd:

61052025 61052026 61052027 61052028 61052029 61052030 61052031 61052032

1/2” fyrkant 1/2” fyrkant 1/2” fyrkant 1/2” fyrkant 1/2” fyrkant 1/2” fyrkant 1/2” fyrkant 1/2” fyrkant

Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant Sexkant

10 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 19 mm

75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm

7034354704164 7034354704171 7034354704188 7034354704195 7034354704201 7034354704218 7034354704225 7034354704232

Material:

Minsta säljantal:

Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål

1 1 1 1 1 1 1 1

Ledhandtag 1/2” > Ledhandtag i högglanspolerat kromvanadiumstål > 190˚ svängbar led Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsfäste:

Längd:

Material:

61052050

1/2” fyrkant

380 mm

Stål

7034354703921

Minsta säljantal: 1

Förlängare 1/2” > Förlängare i högglanspolerat kromvanadiumstål > Kan användas i serie med flera förlängare Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsfäste:

Längd:

Material:

Minsta säljantal:

61052055 61052056 61052057

1/2” fyrkant 1/2” fyrkant 1/2” fyrkant

75 mm 125 mm 250 mm

Stål Stål Stål

1 1 1

7034354703938 7034354703945 7034354703952


HYLSVERKTYG

423

Universalknut 1/2” > Universalknut i högglanspolerat kromvanadiumstål > Ökar tillgängligheten i svåråtkomliga utrymmen Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsfäste:

Material:

61052058

1/2” fyrkant

Stål

7034354703969

Minsta säljantal: 1

Övergång 1/2” > Övergång i högglanspolerat kromvanadiumstål > Övergång från 1/2” inv. fyrkant till 3/8” utv. fyrkant Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsfäste:

Övergång till:

Material:

61052059

1/2” fyrkant

3/8” fyrkant

Stål

7034354703990

Minsta säljantal: 1

Bitsadapter 1/2” - 1/4” > Bitsadapter i högglanspolerat kromvanadiumstål > Övergång från 1/2” inv. fyrkant till 1/4” inv. sexkant Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsfäste:

Övergång till:

Material:

61052061

1/2” fyrkant

1/4” sexkant

Stål

7034354704010

Minsta säljantal: 1

Tändstiftshylsa 1/2” > Tändstiftshylsa i högglanspolerat kromvanadiumstål > Invändig gummerad insats för minimalt slitage Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsfäste:

Infattning:

Hylsdim.:

61052035 61052036

1/2” fyrkant 1/2” fyrkant

Tolvkant Tolvkant

16 mm 21 mm

7034354703976 7034354703983

Material: Stål Stål

Minsta säljantal: 1 1

Spärrskaft 1/2” > > > >

Helsmitt spärrskaft med 72 tänder i högglanspolerat kromvanadiumstål Ergonomiskt utformat gummibelagt spärrskafthandtag Hela 17 tänder har grepp samtidigt ”Quick Release” håller hylsan på plats under arbetet. Hylsan lossar med ett tryck på spärrskaftets huvud. > Reversibel med kraftigt reglage > 5˚ arbetsvinkel Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsfäste:

Material:

61050406

1/2” fyrkant

Stål

7034354701927

Minsta säljantal: 1


424

HYLSVERKTYG

Hylsnyckelsats 1/4” > > > >

Omfattande 35 delars 1/4” hylsnyckelsats Delar i högglanspolerat kromvanadiumstål Mycket kraftig och hög kvalitet Levereras i låda av slagtålig plast med innehållsförteckning i locket

Innehåller: 13 st. hylsor: 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm, 1 st. Universalknut, 2 st. Förlängare: 50 / 100 mm 1 st. T-handtag, 1 st. Bitsskruvdragare, 1 st. Spärrskaft: 1/4", 16 st. hylsbits: Phillips: PH1 / PH2 / PH3, Spår: 5,5 / 7,5 mm Torx: T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40, Sexkant: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61050601

7034354701088

Verktygsfäste: 1/4”

Hylsdim.:

Material:

4 - 14 mm

Stål

Antal delar:

Minsta säljantal:

35

1

Hylsnyckelsats 1/4” > > > >

Mycket omfattande 36 delars 1/4” hylsnyckelsats Delar i högglanspolerat kromvanadiumstål Mycket kraftig och hög kvalitet Levereras i låda av slagtålig plast med innehållsförteckning i locket

Innehåller: 12 st. hylsor: 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm, 6 st. långa hylsor: 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm, 1 st. Universalknut, 2 st. Förlängare: 50 / 100 mm, 1 st. Övergång: 3/8" - 1/4", 1 st. Bitsadapter, 1 st. Spärrskaft: 1/4", 11 st. bits: Phillips: PH1 / PH2 Pozidrive: PZ1 / PZ2, Spår: 4 / 5,5 mm, Torx: T10 / T20 / T25 / T30, Sexkant: 5 / 6 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61050602

7034354701019

Verktygsfäste: 1/4”

Hylsdim.:

Material:

Antal delar:

Minsta säljantal:

4 - 14 mm

Stål

36

1

Minsta säljantal:

Hyls-bitssats 1/4” och 3/8” > > > >

Mycket omfattande 76 delars 1/4” 3/8” hyls- bitssats Delar i högglanspolerat kromvanadiumstål Mycket kraftig och hög kvalitet Levereras i låda av slagtålig plast

Innehåller: 9 st. 1/4" hylsor: 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm, 9 st. 1/4" långa hylsor: 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm 10 st. 3/8" hylsor: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 mm, 1 st. 3/8" Universalknut, 1 st. 3/8" Tändstiftshylsa: 16 mm 1 st. 1/4" Förlängare: 100 mm, 2 st. 3/8" Förlängare: 75 / 150 mm, 1 st. Övergång: 3/8" - 1/4", 1 st. 1/4" Skruvdragarhandtag 1 st. 3/8" Spärrskaft, 1 st. 1/4" T-håndtak, 1 st. bitsadapter: 1/4" inv. fyrkant - 1/4" inv.sexkant, 1 st Magnethållare 9 st. Kombinationsnycklar: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 mm, 4 st. Lednycklar: 10x11 / 12x13 / 14x15 / 18x19 mm 24 st. bits: Phillips: PH1 / PH2 / PH3, Pozidrive: PZ1 / PZ2 / PZ3, Spår: 3,5 / 4,5 / 5,5 / 6,5 mm, Torx: T8 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40, Sexkant: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsfäste:

Hylsdim.:

Material:

Antal delar:

61050611

1/4” og 3/8”

5 - 24 mm

Stål

76

7034354703327

1


HYLSVERKTYG

425

Hylsnyckelsats 1/4” och 1/2” > > > >

Mycket omfattande 59 delars 1/4” och 1/2” hylsnyckelsats Delar i högglanspolerat kromvanadiumstål Mycket kraftig och hög kvalitet Levereras i låda av slagtålig plast med innehållsförteckning i locket

Innehåller: 8 st. 1/4" hylsor: 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm, 2 st. 1/4" långa hylsor: 8 / 10 mm, 12 st. 1/2" hylsor: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 / 30 / 32 mm, 3 st. 1/2" långa hylsor: 12 / 13 / 17 mm, 2 st. Universalknut: 1/4" och 1/2", 2 st. 1/2" Tändstiftshylsor: 16 / 21 mm, 2 st. 1/4" Förlängare: 50 / 100 mm, 1 st. 1/2" Förlängare: 125 mm 1 st. 1/2" Förlängare/T-håndtak: 150 mm, 1 st. 1/4" skruvdragarhandtag, 2 st. Spärrskaft: 1/4" och 1/2", 4 st. sexkantnycklar 11 st. 1/4" hylsbits: Phillips: PH1 / PH2, Spår: 4 / 5,5 mm, Torx: T10 / T20 / T25 / T30, Sexkant: 4 / 5 / 6 mm 8 st. 1/2" hylsbits: Phillips: PH3, Spår: 8 mm, Torx: T40 / T45 / T50, Sexkant: 7 / 8 / 10 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygsfäste:

Hylsdim.:

61050612

1/4” og 1/2”

4 - 32 mm

7034354703334

Material:

Antal delar:

Minsta säljantal:

59

1

Stål

Hylsnyckelsats 3/8” > > > >

Mycket omfattande 40 delars 3/8” hylsnyckelsats Delar i högglanspolerat kromvanadiumstål Mycket kraftig och hög kvalitet Levereras i låda av slagtålig plast med innehållsförteckning i locket

Innehåller: 14 st. hylsor: 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 mm, 6 st. långa hylsor: 8 / 10 / 12 / 13 / 17 / 19 mm 2 st. Tändstiftshylsor: 16 / 25 mm, 1 st. Universalknut, 2 st. Förlängare: 75 / 150 mm, 1 st. Övergång: 1/2" - 3/8", 1 st. Bitsadapter, 1 st. Spärrskaft: 3/8", 12 st. bits: Phillips: PH1 / PH2, Pozidrive: PZ1 / PZ2, Spår: 4 / 5,5 mm, Torx: T10 / T15 / T20 / T25, Sexkant: 5 / 6 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61050603

7034354701026

Verktygsfäste: 3/8”

Hylsdim.:

Material:

Antal delar:

Minsta säljantal:

8 - 22 mm

Stål

40

1

Material:

Antal delar:

Minsta säljantal:

Stål

23

1

Hylsnyckelsats 1/2” > > > >

Mycket omfattande 23 delars 1/2” hylsnyckelsats Delar i högglanspolerat kromvanadiumstål Mycket kraftig och hög kvalitet Levereras i låda av slagtålig plast med innehållsförteckning i locket

Innehåller: 18 st. hylsor: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 27 / 30 / 32 mm, 1 st. Universalknut, 2 st. Förlängare: 125 / 250 mm, 1 st. Ledhandtag: 380 mm, 1 st. Spärrskaft: 1/2"

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61050604

7034354701033

Verktygsfäste: 1/2”

Hylsdim.: 10 - 32 mm


426

HYLSVERKTYG

Hylsnyckelsats, genomgående hylsor 1/2” > > > > >

Mycket omfattande 19 delars 1/2” hylsnyckelsats Genomgångshylsor för optimal tillgänglighet Delar i högglanspolerat kromvanadiumstål Mycket kraftig och hög kvalitet Levereras i låda av slagtålig plast

Innehåller: 17 st. hylsor: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm, 1 st. Förlängare: 75 mm, 1 st. Genomgångsspärrskaft: 1/2"

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61050617

7034354707523

Verktygsfäste: 1/2”

Hylsdim.:

Material:

10 - 32 mm

Stål

Antal delar:

Minsta säljantal:

19

1

Antal delar:

Minsta säljantal:

20

1

Antal delar:

Minsta säljantal:

5

1

Hylsnyckelsats 3/4” > > > >

Mycket omfattande 20 delars 3/4” hylsnyckelsats Delar i högglanspolerat kromvanadiumstål Mycket kraftig och hög kvalitet Levereras i låda av slagtålig plast

Innehåller: 16 st. hylsor: 19 / 21 / 22 / 23 / 24 / 26 / 27 / 29 / 30 / 32 / 35 / 36 / 38 / 41 / 46 / 50 mm,, 2 st. Förlängare: 75 / 150 mm, 1 st. T-handtag: 450 mm, 1 st. Spärrskaft: 3/4"

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61050607

7034354701897

Verktygsfäste: 3/4”

Hylsdim.:

Material:

19 - 50 mm

Stål

Hylsdim.:

Material:

15 - 22 mm

Stål

Krafthylsnyckelsats 1/2” > > > > >

Krafthylsnyckelsats i 5 delar Delar i högglanspolerat kromvanadiumstål Mycket kraftig och hög kvalitet Färgkodade dimensioner Gummerade ändstycken för minimalt slitage på underlaget, perfekt vid byte av hjul med aluminiumfälg > Levereras i låda av slagtålig plast Innehåller: 5 st. långa hylsor: 15 / 17 / 19 / 21 / 22 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61050620

7034354708810

Verktygsfäste: 1/2”


MOMENTVERKTYG

427

Momentnyckel > > > > > > >

Momentnyckel kalibrerad efter gällande ISO-standard Ergonomiskt utformat handtag med låsfunktion för fasta inställningar Noggrannhet ± 4% Display med tydlig och lätt avläsbar mätskala 32 tänders spärrhuvud med låsmekanism för hylsor Reversibel med kraftigt reglage Momentmätning från 6 - 30 Nm Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61054001

Verktygsfäste:

7034354705758

1/4”

Noggrannhet: ± 4%

Moment:

Antal förp./kartong:

6 - 30 Nm

Minsta säljantal:

12

1

Momentmejselsats > > > > > > > >

11 delars momentnyckelsats kalibrerad efter gällande ISO-standard Ergonomiskt utformat handtag med låsfunktion för fasta inställningar Noggrannhet ± 4% Display med tydlig och lätt avläsbar mätskala 32 tänders spärrhuvud med låsmekanism för hylsor Reversibel med kraftigt reglage Momentmätning från 20 - 100 Nm Levereras med hylsor och hylsbits

61054010 Innehåller: 1 st. Momentnyckel, 6 st. hylsor: 10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 21 mm, 4 st. hylsor: Sexkant 4 / 5 / 6 / 8 mm 61054015 Innehåller: · 1 st. Momentnyckel, 6 st. hylsor: 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 mm, 4 st. hylsor: Sexkant 6 / 8 / 10 / 12 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61054010 61054015

7034354705765 7034354705772

Verktygsfäste: Noggrannhet: 3/8” 1/2”

± 4% ± 4%

Hylsdim.:

Moment:

10 - 21 mm 17 - 27 mm

20 - 100 Nm 40 - 200 Nm

Antal delar: 11 11

Antal förp./kartong: 12 12

Minsta säljantal: 1 1

Momentmejselsats > > > > > > >

28 delars momentnyckelsats kalibrerad efter gällande ISO-standard Handtag med låsfunktion för fasta inställningar Löser ut vid övermoment Noggrannhet ± 6% Display med tydlig och lätt avläsbar mätskala Momentmätning från 0,5 - 5 Nm Levereras med hylsor och hylsbits

Innehåller: 1 st. momentmejsel, 8 st. hylsor: 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm, 2 st. förlängare: 100 / 150 mm 1 st. bitsadapter: 1/4" inv. fyrkant - 1/4" inv.sexkant, 16 st. hylsbits: Phillips: PH1 / PH2 / PH3, Pozidrive: PZ1 / PZ2 / PZ3, Spår: 4,5 / 5,5 / 6,5 / 8 mm, Sexkant 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61054020 61054022

7034354705789 7034354705796

Verktygsfäste: Noggrannhet: 1/4” 1/4”

± 6% ± 6%

Hylsdim.: 4 - 10 mm 4 - 10 mm

Moment: 0,5 - 5 Nm 1 - 8 Nm

Antal delar: 28 28

Antal förp./kartong: 12 12

Minsta säljantal: 1 1


428

TÄNGER

Kongsberg Tools har lång erfarenhet av tillverkning av tänger. Detta ser vi resultatet av idag i ett professionellt tångsortiment anpassat för den kvalitetsmedvetna användaren. Tängerna tillverkas i huvudsak i avancerade maskinprocesser för hög och jämn kvalitet. Värmebehandlat kvalitetstål och noggranna toleranser ger tängerna dess hård- och seghet samt slitstyrka som den professionella användaren kräver. Ergonomiska 2-komponentshandtag är utvecklade tillsammans med hantverkare, ergonomer och industridesigners.

Sidavbitare > Speciellt konstruerad för lättare arbeten och mindre handkraft > Patenterat ergonomiskt och halksäkert tvåkomponentsgrepp > Fosfaterad med slipade käftar Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Dimension:

61051250

DDP-61E

160 mm

7034354703471

Antal förp./kartong: 10

Minsta säljantal: 1

Spetstång (rak) > Speciellt konstruerad för lättare arbeten och mindre handkraft > Patenterat ergonomiskt och halksäkert tvåkomponentsgrepp > Fosfaterad med slipade käftar Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Dimension:

61051101

DLN-81E

200 mm

7034354703440

Antal förp./kartong: 10

Minsta säljantal: 1

Spetstång (böjd) > Speciellt konstruerad för lättare arbeten och mindre handkraft > Patenterat ergonomiskt och halksäkert tvåkomponentsgrepp > Fosfaterad med slipade käftar Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Dimension:

61051150

DBN-81E

200 mm

7034354703457

Antal förp./kartong: 10

Minsta säljantal: 1

Flacktång > Speciellt konstruerad för lättare arbeten och mindre handkraft > Patenterat ergonomiskt och halksäkert tvåkomponentsgrepp > Fosfaterad med slipade käftar Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61051201

25786435

7034354703464

Benämning:

Dimension:

DFN-61E

160 mm

Antal förp./kartong: 10

Minsta säljantal: 1

Kombinationstång > Speciellt konstruerad för lättare arbeten och mindre handkraft > Patenterat ergonomiskt och halksäkert tvåkomponentsgrepp > Fosfaterad med slipade käftar Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Dimension:

61051001

DCP-71E

180 mm

7034354703433

Antal förp./kartong: 6

Minsta säljantal: 1


TÄNGER

Krymptång > Speciellt konstruerad för lättare arbeten och mindre handkraft > Patenterat ergonomiskt och halksäkert tvåkomponentsgrepp > Fosfaterad med slipade käftar Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Dimension:

61051300

DEP-61 PHO

160 mm

7034354703495

Antal förp./kartong: 12

Minsta säljantal: 1

Polygrip > Speciellt konstruerad för lättare arbeten och mindre handkraft > Patenterat ergonomiskt och halksäkert tvåkomponentsgrepp > Fosfaterad med slipade käftar Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Dimension:

61051275

DWP-10E

250 mm

7034354703488

Antal förp./kartong: 6

Minsta säljantal: 1

Kabelsax > Speciellt konstruerad för lättare arbeten och mindre handkraft > Patenterat ergonomiskt och halksäkert tvåkomponentsgrepp > Fosfaterad med slipade käftar Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

61051325

DCC-6A

7034354703556

Dimension: 6”

Antal förp./kartong: 12

Minsta säljantal: 1

Kabelsax > Speciellt konstruerad för lättare arbeten och mindre handkraft > Patenterat ergonomiskt och halksäkert tvåkomponentsgrepp > Fosfaterad med slipade käftar Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

61051326

DCC-8A

7034354703563

Dimension: 8”

Antal förp./kartong: 10

Minsta säljantal: 1

Kabelsax > Speciellt konstruerad för lättare arbeten och mindre handkraft > Patenterat ergonomiskt och halksäkert tvåkomponentsgrepp > Fosfaterad med slipade käftar Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

61051327

DCC-10A

7034354703570

Dimension: 10”

Antal förp./kartong: 10

Minsta säljantal: 1

429


430

TÄNGER

Tångsats Universal > > > >

3 st. kvalitetstänger i sats Speciellt konstruerade för lättare arbeten och mindre handkraft Patenterat ergonomiskt och halksäkert tvåkomponentsgrepp Fosfaterad med slipade käftar

Innehåller: Spetstång: 200 mm, Sidavbitare: 160 mm, Kombinationstång: 180 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

61051351

Universal

7034354703594

Dimension: 3

Antal förp./kartong: 20

Minsta säljantal: 1

Tångsats Proffs > > > >

3 st. kvalitetstänger i sats Speciellt konstruerad för lättare arbeten och mindre handkraft Patenterat ergonomiskt och halksäkert tvåkomponentsgrepp Fosfaterad med slipade käftar

Innehåller: Spetstång: 200 mm, Sidavbitare: 160 mm, Polygrip: 250 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

61051352

Proff

7034354705932

Dimension: 3

Antal förp./kartong: 20

Minsta säljantal: 1

Tångsats Industri > 4 st. kvalitetstänger i sats > Speciellt konstruerad för lättare arbeten och mindre handkraft > Patenterat ergonomiskt och halksäkert tvåkomponentsgrepp > Fosfaterad med slipade käftar Innehåller: Spetstång: 200 mm, Sidavbitare: 160 mm, Kombinationstång: 180 mm, Polygrip: 250 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

61051350

Industri

7034354703587

Dimension: 4

Antal förp./kartong: 20

Minsta säljantal: 1


TÄNGER / BULTSAXAR

Rörtång > Mycket kraftig rörtång av helsmitt svartoxiderat stål för bästa rostskydd > Helsmidda och härdade käftar med vinklad tandning för optimalt grepp och maxiaml glappfri kraft > Mycket kraftig konstruktion för hög avverkning med mindre kraft Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61050701 61050702 61050703 61050704

7034354702153 7034354702160 7034354702177 7034354702184

Benämning: NR90 NR91 NR92 NR93

Dimension: 1/2” 3/4” 1” 1 1/2”

Antal förp./kartong: 6 6 4 4

Minsta säljantal: 1 1 1 1

Hörnrörtång > Kraftig hörnrörtång av helsmidd svartoxiderat stål för maximalt rostskydd > Helsmidda och härdade käftar med vinklad tandning för optimalt grepp och maximal glappfri kraft > Konstruktion ger högre avverkning med mindre ansträngning Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61050801 61050802 61050803 61050804

Dimension:

7034354702191 7034354702207 7034354702214 7034354702221

1/2” 1” 1 1/2” 2”

Antal förp./kartong: 4 6 4 2

Minsta säljantal: 1 1 1 1

Bultsax > Kraftig bultsax med helsmidda och härdade käftar i specialstål > Gummibelagt grepp > Hög utväxling för större avverkning med mindre ansträngning Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

61045020

Kombi (3 i 1)

7034354702740

Dimension: 18”

Antal förp./kartong: 12

Minsta säljantal: 1

Bultsax > Kraftig bultsax med helsmidda och härdade käftar i fosfaterat slipat specialstål > Lackerade handtag och förkromade käftar > Gummibelagt grepp > Hög utväxling för större avverkning med mindre ansträngning Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61051901 61051902 61051903 61051904

7034354708162 7034354708179 7034354708186 7034354708193

Benämning: NR1 NR1 NR1 NR1

Dimension: 18” 24” 30” 36”

Antal förp./kartong: 10 8 5 3

Minsta säljantal: 1 1 1 1

Bultsaxkäft > Helsmidd och härdad käft i fosfaterat och slipat specialstål > Förkromad > Passar för bultsax Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Passar till:

61050920 61050921 61050922 61050923

7034354708209 7034354708216 7034354708223 7034354708230

NR1 NR1 NR1 NR1

Dimension: 18” 24” 30” 36”

Antal förp./kartong: 20 20 8 8

Minsta säljantal: 1 1 1 1

431


432

BORR / BITS

Stegborr > > > >

Stegborr av snabbstål (HSS) 8 mm verktygsfäste Centreringsspets för optimal precision 9 stegs dimensionsskala (4 - 20 mm) Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61057101

Verktygstapp:

7034354707295

Borrdimension:

8 mm

4 - 20 mm (9 steg)

Total längd: 75 mm

Arbetslängd: 25 mm

Antal delar: 50 mm

Minsta säljantal: 1

Stegborr > > > >

Stegborr av snabbstål (HSS) 10 mm verktygsfäste Centreringsspets för optimal precision 13 stegs dimensionsskala (4 - 37 mm) Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61057102

7034354707301

Verktygstapp: 10 mm

Borrdimension:

Total längd:

4 - 37 mm (13 steg)

105 mm

Arbetslängd: 30 mm

Antal delar: 75 mm

Minsta säljantal: 1

Nyckelsats Torx > Dimensioner från T7 - T40 > El. förzinkad och förkromad Innehåller: 10 st. Torxnycklar: T8 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61059028

7034354705246

Benämning: Torx

Verktygstapp: Torx

Dimensioner:

Längd:

Antal delar:

T7 - T40

25 mm

Dimensioner:

Längd:

Antal delar:

1,5 - 10 mm

25 mm

10

10

Antal förp./kartong: 30

Minsta säljantal: 1

Nyckelsats Insex > > > >

Nyckelsats för invändig sexkant Med kula i ena änden som ger en arbetsvinkel på upp till 30° Dimensioner från 1,5 - 10 mm El. förzinkad och förkromad Innehåller: 10 st. Sexkantnycklar: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 8 / 10 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

61059027

Insex m/kula

7034354705239

Verktygstapp: Sexkant

Antal förp./kartong: 30

Minsta säljantal: 1


BITS

433

Bitsbox > > > >

Kompakt och smidig bitsbox Innehåller de flesta bitsdimensionerna Bältesklips Transparent lock

Innehåller: 1 st. bitshållare m/snabbfäste 30 st. bits: Phillips: PH1 / PH2 / PH3, Pozidrive: PZ1 / PZ2 / PZ3, Spår: 3,5 / 4,5 / 5,5 / 6,5 / 8 mm, Torx: T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40, Robertson (fyrkant): R1 / R2, Sexkant: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygstapp:

Längd:

425050

1/4” inv. sexkant

25 mm

7034354250500

Antal delar:

Minsta säljantal:

31

12

Minsta säljantal:

Bitssats med spärrskaft > > > >

Mycket praktisk bitssats/spärrskaft Innehåller de flesta bitsdimensionerna Medföljande spärrskaft med låg bygghöjd Levereras i låda av slagtålig plast med transparent lock

Innehåller: 1 st. spärrskaft: 100 mm, 1 st. bitshållare m/snabbfäste, 30 st. bits: Phillips: PH1 / PH2 / PH3, Pozidrive: PZ1 / PZ2 / PZ3, Spår: 3,5 / 4,5 / 5,5 / 6,5 / 8 mm, Torx m/hull: T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 Robertson (fyrkant): R1 / R2, Sexkant: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygstapp:

Längd:

Antal delar:

61059026

1/4” inv. sexkant

25 mm

32

7034354704492

12

Bitssats med spärrskaft > > > > >

Mycket praktisk bitssats med spärrskaft Innehåller de flesta bitsdimensionerna Ergonomiskt spärrskaft med reverseringsfunktion Flexibel teleskopfunktion för svåråtkomliga ställen Levereras i låda av slagtålig plast med transparent lock

Innehåller: 1 st. spärrskaft: 115 mm, 1 st. bitshållare m/snabbfäste, 1 st. flexibel teleskopförlängare: 140 - 220 mm 29 st. bits: Phillips: PH1 / PH2 (2 st.) / PH3, Pozidrive: PZ1 / PZ2 (2 st.) / PZ3, Spår: 5,5 / 6,5 / 8 mm Torx: T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40, Robertson (fyrkant): R1 / R2, Sexkant: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygstapp:

Längd:

61050622

1/4” inv. sexkant

25 mm

7034354709190

Antal delar:

Antal förp./kartong:

32

24

Minsta säljantal: 1

Bits- /hylssats med spärrskaft > > > >

Mycket praktisk bits- och hylssats Innehåller ett urval av de vanligaste bitsdimensionerna Spärrskaft med låg bygghöjd (perfekt vid svåråtkomliga ställen) Levereras i låda av slagtålig plast med transparent lock

Innehåller: 1 st. spärrskaft: 90 mm, 1 st. förlängare: 75 mm, 1 st. bitsadapter: 1/4" inv. fyrkant - 1/4" inv. sexkant 8 st. hylsor: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm, 8 st. bits: Phillips: PH1 / PH2 (2 st.), Pozidrive: PZ1 / PZ2 (2 st.), Torx: T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61050614

7034354705994

Verktygstapp: 1/4”

Hylsdim.:

Längd:

4 - 13 mm

25 mm

Antal delar: 23

Minsta säljantal: 12


434

BITS

Bits- /hylssats med spärrskaft > > > >

Mycket praktisk bits- och hylssats Innehåller de flesta bitsdimensionerna och praktisk flexibel förlängare Medföljande spärrskaft av hög kvalitet Levereras i låda av slagtålig plast med transparent lock Innehåller: 1 st. spärrskaft, 1 st. bitshållare m/snabbfäste, 1 st. förlängare: 75 mm, 1 st. flexibel förlängare: 150 mm 10 st. hylsor: 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm, 27 st. bits: Phillips: PH1 / PH2 / PH3 Pozidrive: PZ1 / PZ2 / PZ3, Spår: 5,5 / 6,5 mm, Torx: T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 Robertson (fyrkant): R1 / R2, Sexkant: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61050618

Verktygstapp:

7034354707646

1/4”

Hylsdim.:

Längd:

Antal delar:

Antal förp./kartong:

Minsta säljantal:

5 - 13 mm

25 mm

41

6

1

Bits -/magnethylssats > > > >

Mycket praktisk bits- /magnethylssats Innehåller de flesta bitsdimensionerna Skruvdragare med gummibelagt grepp Levereras i låda i slagtålig plast Innehåller: 1 st. skruvdragarhandtag, 1 st. bitshållare m/snabbfäste, 1 st. Adapter: 1/4" Sexkant - 1/2"fyrkant, 7 st. magnethylsor: 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 mm, 26 st. bits (50 mm): Phillips: PH1 / PH2 (2 st.) / PH3 Pozidrive: PZ1 / PZ2 (2 st.) / PZ3, Spår: 3,5 / 4 / 5,5 / 6,5 mm, Torx: T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 Sexkant: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm, 6 st. bits (100 mm): Phillips: PH1 / PH2 (2 st.), Pozidrive: PZ1 / PZ2 (2 st.)

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygstapp:

Hylsdim.:

Längd:

61050619

1/4” inv. sexkant

6 - 13 mm

50 / 100 mm

7034354708513

Antal delar:

Antal förp./kartong:

Minsta säljantal:

42

20

1

Bits- /hylssats med borr > Mycket omfattande bits- och hylssats med borr > Innehåller de flesta bitsdimensionerna > Levereras i låda i slagtålig plast Innehåller: 1 st. bitshållare m/snabbfäste, 1 st. Adapter: 1/4" Sexkant - 1/4"fyrkant, 1 st. bitsadapter: 1/2"fyrkant - 1/4" Sexkant, 6 st. magnethylsor: 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm 5 st. HSS borr: 1,5 / 2,5 / 3 / 4 / 5 mm, 25 st. bits (50 mm): Phillips: PH1 / PH2 (4 st.) / PH3 Pozidrive: PZ1 / PZ2 (2 st.) / PZ3, Spår: 4 / 5,5 / 7 mm, Torx: T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 Sexkant: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm, · 10 st. bits (100 mm): Phillips: PH1 / PH2 (4 st.) / PH3 Pozidrive: PZ1 / PZ2 (2 st.) / PZ

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygstapp:

Hylsdim.:

Längd:

61045022 7034354702801

1/4” inv. sexkant

6 - 13 mm

50 / 100 mm

Antal delar: 49

Antal förp./kartong: 20

Minsta säljantal: 1


BITS

435

Bits- /krafthylssats > Bits- /krafthylssats av hög kvalitet > Kraftiga bits och hylsor för krävande arbeten > Levereras i låda i slagtålig plast Innehåller: 1 st. magnetisk bitshållare, 1 st. Adapter: 1/4" Sexkant - 1/2"fyrkant, · 1 st. bitsadapter: 1/2"fyrkant - 5/16 " Sexkant 10 st.krafthylsor: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 mm, 28 st. kraftbits (5/16"): Phillips: PH1 / PH2 (2 st.) / PH3 Pozidrive: PZ1 / PZ2 (2 st.) / PZ3, Spår: 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 mm, Torx: T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 Sexkant: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygstapp:

Hylsdim.:

Längd:

Antal delar:

61050615

5/16” (bits) 1/2” (hylsa)

8 - 22 mm

25 mm

41

7034354706090

Antal förp./kartong: 20

Minsta säljantal: 1

Bitssats Multi > Mycket praktisk bitssats > Innehåller de flesta bitsdimensionerna > Ergonomiskt handtag av aluminium med halkskydd > Innovativ design > 3 olika placeringar av bitshållaren för bästa tillgänglighet vid svåra arbetsförhållanden > Levereras i låda av slagtålig plast med transparent lock Innehåller: 1 st. handtag: 115 mm, 1 st. bitshållare m/snabbfäste, 1 st. bitsadapter: 1/4" inv. fyrkant - 1/4" inv. Sexkant, 1 st. adapter: 1/4" inv. fyrkant - 1/4" utv. sexkant, 38 st. bits: Phillips: PH1 / PH2 / PH3 (3 st. av varje) Pozidrive: PZ1 / PZ2 / PZ3 (3 st. av varje), Spår: 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 8 mm, Torx: T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40, Sexkant: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Hylsdim.:

Längd:

61050621

1/4” inv. sexkant

25 mm

7034354708995

Antal delar: 42

Antal förp./kartong: 6

Minsta säljantal: 1


436

BITS

Magnethylssats > Praktisk magnethylssats bestående av 4 hylsor av kromvanadiumstål > Levereras i låda av slagtålig plast med transparent lock Innehåller: 4 st. magnethylsor: 8 / 10 / 11 / 13 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygstapp:

Hylsdim.:

Längd:

61059063 7034354708131

1/4” inv. sexkant

8 - 13 mm

65 mm

Antal delar:

Minsta säljantal:

4

12

Adapter Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Verktygstapp:

Övergång till:

Längd:

Antal förp./kartong:

Minsta säljantal:

61059054 61059055 61059056

1/4” inv. sexkant 1/4” inv. sexkant 1/4” inv. sexkant

1/4” utv.fyrkant 3/8” utv.fyrkant 1/2” utv.fyrkant

50 mm 50 mm 50 mm

50 50 50

1 1 1

7034354706786 7034354706793 7034354706809


SKRUVMEJSLAR

437

Skruvmejselsats Electron > Praktisk skruvmejselsats för mindre skruv (perfekt för elektrikern) > Tvåkomponents grepp för maximal komfort och vridmoment > Mattförkromat vanadiumstål Innehåller: 7 st. skruvmejslar: Phillips: PH00 / PH0 / PH1, Spår: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 mm

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Spårtyp:

Material:

Längd:

61048002

PH / Spår

Kromvanadiumstål

160 mm

7034354708148

Antal delar:

7

Antal förp./kartong:

Minsta säljantal:

30

1


438

LAMPOR

LED lampa > > > > > >

Mycket kompakt lampa med energibesparande LED-teknik 5 LED-dioder Tillverkad i ytbehandlad aluminium Patenterad ”AntiRoll” design för enkel placering på olika underlag Vattentät ned till 10 meters djup Medföljande lithium batterier ger upp till 50 timmars konstant ljus Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61047602

Benämning:

7034354707448

Ljusstyrka Material Batteriteknologi Antal batterier

SU5

Ljuskälla:

Antal lysdioder:

LED

5

Vikt u/batteri: 72 gr

Antal förp./kartong: 6

Minsta säljantal: 1

55.000 MCD Aluminium Lithium 2 st..

Xenon lampa 6V > > > > > >

Mycket kraftig lampa för krävande ändamål Ljusstark Xenon ljuskälla med styrka på hela 80 lumens Tillverkad i ytbehandlad aluminium Patenterad ”AntiRoll” design för enkel placering på olika underlag Vattentät ned till 10 meters djup Medföljande lithium batterier ger upp till 60 minuters konstant ljus Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61047604

Benämning:

7034354707493

Ljusstyrka Ljuslängd Material Batteriteknologi Antal batterier

T6

Ljuskälla: Xenon

Antal lysdioder: 1

Vikt u/batteri: 115 gr

Antal förp./kartong: 6

Minsta säljantal: 1

80 lumens 144 m Aluminium Lithium 2 st.

Xenon lampa 9V > > > > > >

Mycket kraftig lampa för krävande ändamål Ljusstark Xenon ljuskälla med styrka på hela 110 lumens Tillverkad i ytbehandlad aluminium Patenterad ”AntiRoll” design för enkel placering på olika underlag Vattentät ned till 10 meters djup Medföljande lithium batterier ger upp till 90 minuters konstant ljus Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61047610

Benämning:

7034354709237

Ljusstyrka Ljuslängd Material Batteriteknologi Antal batterier

T9 110 lumens 140 m Aluminium Lithium 3 st.

Ljuskälla: Xenon

Antal lysdioder: 1

Vikt u/batteri: 167 gr

Antal förp./kartong: 6

Minsta säljantal: 1


TILLBEHÖR LYKTOR

439

Handledsrem > Handledsrem av nylon > Passar samtliga lampor Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Material:

Passar till:

61047605

Nylon

SU5 / T6 / T9

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Material:

Passar till:

61047606

Nylon

SU5 / T6 / T9

7034354707455

Antal förp./kartong:

Minsta säljantal:

6

1

Bälteshållare > Kraftig bälteshållare av nylon > Passar samtliga lampor

7034354707462

Antal förp./kartong: 6

Minsta säljantal: 1

Glödlampesats 6V > Ljusstark Xenon ljuskälla med styrka på hela 80 lumens > Linsmaterial av repfri polykarbonat > Passar till modell T6 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Ljuskälla:

61047607

7034354707479

Xenon

Ljusstyrka Ljuslängd Material

80 lumens 144 m Polykarbonat

Antal lysdioder: 1

Passar till:

Antal förp./kartong:

T6

6

Minsta säljantal: 1

Glödlampesats 9V > Mycket kraftig Xenon ljuskälla med lysstyrka på hela 110 lumens > Linsmaterial av repfri polykarbonat och klart glas > Passar till modell T9 Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Ljuskälla:

61047611

7034354709367

Xenon

Ljusstyrka Ljuslängd Material

110 lumens 140 m Polykarbonat

Antal lysdioder: 1

Passar till:

Antal förp./kartong:

T9

Minsta säljantal:

6

1

Batteri 3V > > > >

Lithium batterier med lång driftstid (batterierna är inte uppladdningsbara) Innehåller inte kvicksilver eller cadmium Levereras i förpackning A2 st. Passar samtliga lampor Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61047609

7034354707516

Benämning: NT123A

Batteriteknologi: Lithium

Passar till: SU5 / T6 / T9

Antal /förp: 2

Antal förp./kartong: 6

Minste salgsant.: 1


440

KNIVAR

Slidkniv > > > > > >

Greppvänlig helsmidd slidkniv i rostfritt stål Halksäker tvåkomponents handtag i slagtålig plast Med fingerskyddsring 100 mm knivblad 2 mm bladtjocklek Praktisk slida med bältesklips Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Längd:

Material:

61045023 7034354703709 61045024 7034354704508

Rostfri (S) Carbon (C)

210 mm 210 mm

Rostfritt stål Karbonstål

Minsta säljantal: 30 30

Slidkniv Extra > > > > > >

Greppvänlig helsmidd slidkniv i rostfritt stål Förlängt halksäkert tvåkomponents handtag i slagtålig plast Med fingerskyddsring 95 mm knivblad Extra kraftigt blad med 3 mm bladtjocklek för tyngre arbeten Praktisk slida med bältesklips Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Längd:

Material:

61045045 61045046

Rostfri (S) Carbon (C)

230 mm 230 mm

Rostfritt stål Karbonstål

7034354708971 7034354708988

Minsta säljantal: 30 30

Kabelkniv > > > >

Kabelkniv med unikt utformat handtag i slagtålig plast Specialslipat HCR 58 blad Knivegg med krok Praktisk slida med bältesklips Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Längd:

Minsta säljantal:

61045050 61045051

Kabelkniv (höger) Kabelkniv (vänster)

140 mm 140 mm

12 12

7034354709664 7034354709671

Stämjärnskniv > > > > > > >

Helsmidd stämjärnskniv med många användningsområden Halksäker tvåkomponents handtag i slagtålig plast Med fingerskyddsring 75 mm knivblad med slipning på båda sidor för användning som både kniv och stämjärn Förstärkt handtag och knivrygg som tål slagverktyg Extra kraftigt blad med 3 mm bladtjocklek för tyngre arbeten Praktisk slida med bältesklips Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Längd:

Minsta säljantal:

61045047 7034354709169

205 mm

30

Språrkniv > Spårkniv med ergonomiskt handtag av plast > Utspårningssblad av härdat specialstål HCR 60 > Praktiskt läderhölster med bältesklips Artikelnr.: 0GTIN-nr.(EAN):

Längd:

Minsta säljantal:

61045052

130 mm

12

7034354709688


KNIVAR

441

Universalkniv > > > > >

Kompakt, kraftig och greppvänlig universalkniv Utskjutbart blad med låsfunktion Enkelt bladbyte Perfekt för tyg, golvmaterial och tapet Levereras med 5 st. reservblad Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61045014

7034354702665

Benämning:

Längd:

K110

150 mm

Antal förp./kartong: 12

Minsta säljantal: 10

Knivblad Universal > Levereras i förpackning om A10 st. Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61045015 61045019

7034354702689 7034354702696

Benämning: K1100 (rak) K1200 (krok)

Passar till:

Antal pr. enhet:

K110 / K200 K110 / K200

10 10

Antal förp./kartong: 24 24

Minsta säljantal: 1 1

Brytbladskniv > > > > > >

Mycket kraftig ”Allround” brytbladskniv Ergonomiskt gummibelagt grepp Blad med rostbeständig zinklegering ”AutoLock” funktion för optimal säkerhet Enkelt bladbyte Levereras med 5 st. reservblad Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61045039

7034354707936

Benämning: K180 AutoLock

Längd:

Minsta säljantal:

170 mm

12

Knivblad (avbrytbart) > Brytbart reservblad med rostbeständig zinklegering > Levereras i förpackning A10 st. Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61045040

7034354707943

Benämning: K180

Passar till: K180 AutoLock

Antal pr. enhet: 10

Antal förp./kartong: 20

Minsta säljantal: 1


442

KNIVAR

Fällkniv > > > >

Kompakt fällkniv med blad av rostfritt stål Trähandtag i polerad Pakawood Enkel ihopfällning Med kedja för t ex nyckelknippan Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Längd:

Material:

66 mm

Rostfritt stål

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Längd:

Material:

61045029

190 mm

Rostfritt stål

Längd:

Material:

180 mm

Rostfritt stål

Längd:

Material:

225 mm

Rostfritt stål

Längd:

Material:

200 mm

Rostfritt stål

61045033

7034354706601

Benämning: LK66

Minsta säljantal: 12

Turkniv > > > >

Elegant turkniv med blad av rostfritt laminerat specialstål Trähandtag i polerad Pakawood 85 mm knivblad Slida av kraftigt naturfärgat läder med bältesstropp och knapplås

7034354706359

Minsta säljantal: 6

Jaktkniv > > > >

Elegant turkniv med blad av rostfritt laminerat specialstål Trähandtag i polerad Rosewood 75 mm knivblad Slida av kraftigt naturfärgat läder med bältesstropp och knapplås Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61045038

7034354707288

Benämning: JK180

Minsta säljantal: 6

Storviltkniv > > > > >

Mycket elegant turkniv med blad av rostfritt laminerat specialstål Trähandtag i polerad Pakawood Med fingerskyddsring 100 mm knivblad Slida av kraftigt naturfärgat läder med bältesstropp och knapplås Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61045043

7034354708490

Benämning: SK225

Minsta säljantal: 6

Pälsjägarkniv > > > > >

Solid Pälsjägarkniv med kraftigt blad av rostfritt laminerat stål Trähandtag i polerad Redwood Med fingerskyddsring 85 mm knivblad Slida av kraftigt naturfärgat läder med bältesstropp Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61045049

7034354709657

Benämning: PK200

Minsta säljantal: 6


KNIVAR

443

Jaktkniv > > > > >

Kraftig jägarkniv med blad av rostfritt laminerat specialstål Greppvänligt handtag i äkta läder Med fingerskyddsring 115 mm knivblad Slida av kraftigt naturfärgat läder med bältesstropp och knapplås Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61045042

7034354708254

Benämning: Senior

Längd:

Material:

233 mm

Rostfritt stål

Längd:

Material:

250 mm

Rostfritt stål

Minsta säljantal: 6

Fiskekniv > > > > > >

Smidig och lätt fiskekniv med blad av rostfritt laminerat specialstål Knivblad med tandad rygg och hake Greppvänligt handtag med fingerskyddsring Kniven flyter på vattnet 120 mm knivblad Slida av kraftig slagtålig plast Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN): 61045034

7034354706618

Benämning: FK250

Minsta säljantal: 6

Skogskniv > > > > >

Kraftig skogskniv med blad av rostfritt laminerat specialstål Trähandtag i polerad Redwood Med fingerskyddsring 120 mm knivblad Slida av kraftigt naturfärgat läder

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN)

61045053

7034354618584

Benämning: SK235

Längd:

Material:

235 mm

Rostfritt stål

Längd:

Material:

250 mm

Rostfritt stål

Minsta säljenhet: 6

Fjällkniv > > > > >

Kraftig fjällkniv med blad av laminerat specialstål Trähandtag i polerad Pakawood Med fingerskyddsring 130 mm knivblad Slida av kraftigt naturfärgat läder

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN)

61045054

7034354618591

Benämning: FK250

Minsta säljenhet: 6


444

SPETT / FÖRVARING

Stålspett > Kraftigt stålspett på hela 150 cm > Helsmidd konstruktion Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Material:

Längd:

Minsta säljantal:

61045007

Stål

150 cm

1

Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Material:

Dimension (L x B x H):

61047527

Nylon / polyester

500 x 250 x 260 mm

7034354702481

Verktygslåda > > > > > >

Verktygslåda av nylon/ polyester Stålbeslag för mindre slitage Invändiga stroppar för verktyg Invändiga verktygsfickor Praktisk låsfunktion (nyckel medföljer) Levereras med axelrem och bärhandtag

7034354708667

Verktygslåda > > > > >

Verktygslåda i lackerat stål med praktisk fackinredning 5 delar 3 våningar Påmonterat bärhandtag Mycket kraftig konstruktion Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

Material:

Dimension (L x B x H):

61045025

Stål

550 x 205 x 205 mm

7034354704577


OLFA KNIVAR Pionjär och en av världens ledande tillverkare av skärverktyg, knivar och blad. Sedan 1956, när Olfa introducerade världens första brytbladskniv med den unika bladkonstruktionen, har dessa kvalitetsprodukter spridit sig och är idag en standard för knivar världen över. Olfa har nu över 100 skärverktyg i sitt sortiment som alla är utvecklade med god design, bra ergonomi, hög kvalitet och säkerhet som riktmärke. Det finns med andra ord en Olfaprodukt för alla typer av arbeten där du behöver en kniv eller annat skärverktyg!

®


446

KNIVAR

®

Kniv (standard) > > > > > >

Olfas mest sålda standardkniv Kraftig frammatningsmekanism Greppvänlig Bältesclips Enkelt bladbyte Avbrytbart blad

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Material:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

440014

091511100181

180 Black

9 x 80 mm

Metall

1

6

6

Avbrytbart blad Reservblad Antal reservblad i förpackningen

Ja AB-10B / AB-10S / AB-50S / ABB-10B / AB-50 -

Kniv (standard) > > > > > > >

Smidig och lätt i rostfritt stål Grafiska branschens favorit Kraftig frammatningsmekanism Komfortabelt grepp Bältesclips Enkelt bladbyte Avbrytbart blad

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Material:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

440018

091511100143

SVR-1 Silver

9 x 80 mm

Rostfritt stål

1

6

6

Avbrytbart blad Reservblad Antal reservblad i förpackningen

Ja AB-10B / AB-10S / AB-50S / ABB-10B / AB-50 2

Kniv (standard) > > > > > > >

Kniven för många behov Kraftig frammatningsmekanism Komfortabelt grepp Bältesclips För både höger- och vänsterhänta Enkelt bladbyte Avbrytbart blad

EJ LAGERVARA

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Material:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

440020

091511100198

A

9 x 80 mm

Plast

1

6

240

Avbrytbart blad Reservblad Antal reservblad i förpackningen

Ja AB-10B / AB-10S / AB-50S / ABB-10B / AB-50 -

Kniv (standard) > > > > > > >

Användarvänlig kniv med många användningsområden Kraftig frammatningsmekanism Automatiskt bladlås Komfortabelt antiglidbehandlat grepp Olja- och syraresistent Enkelt bladbyte Avbrytbart blad

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Material:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

440022

091511100389

NA-1

9 x 80 mm

Plast

1

6

6

Avbrytbart blad Reservblad Antal reservblad i förpackningen

Ja AB-10B / AB-10S / AB-50S / ABB-10B / AB-50 -


KNIVAR

®

Kniv (Heavy Duty) > > > >

Olfas mest populära ”Heavy Duty” modell Skruvfäste för säkring av blad Enkelt bladbyte Avbrytbart blad

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Material:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

441010

091511200195

L-1

18 x 100 mm

Plast

1

6

6

Avbrytbart blad Reservblad Antal reservblad i förpackningen

Ja LB-10B / LBB-10B / LBB-50B / LB-50 / LSOL-10 -

Kniv (Heavy Duty) > > > > > >

Användarvänlig kniv med många användningsområden Skruvfäste för säkring av blad Komfortabelt antiglidbehandlat grepp Olja- och syraresistent Enkelt bladbyte Avbrytbart blad

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Material:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

441012

091511200379

NOL-1

18 x 100 mm

Plast

1

6

6

Avbrytbart blad Reservblad Antal reservblad i förpackningen

Ja LB-10B / LBB-10B / LBB-50B / LB-50 / LSOL-10 -

Kniv (Heavy Duty) > > > > >

Prisvärd kniv Solid frammatningsmekanism Automatiskt bladlås Enkelt bladbyte Avbrytbart blad

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Material:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

441013

091511200300

EXL

18 x 100 mm

Plast

1

6

6

Avbrytbart blad Reservblad Antal reservblad i förpackningen

Ja LB-10B / LBB-10B / LBB-50B / LB-50 / LSOL-10 -

Kniv (Heavy Duty) > > > >

Kraftig kniv för kapning av tapeter och golvmattor Extra lång bladstyrning för kapning av varierande tjocklekar Skruvfäste för säkring av blad Metallförlängt handtag för tillpassning mot vägg och öppning av färgburkar etc. > Komfortabelt grepp > Enkelt bladbyte > Avbrytbart blad Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Material:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

441016

091511200157

OL

18 x 100 mm

Plast

1

6

6

Avbrytbart blad Reservblad Antal reservblad i förpackningen

Ja LB-10B / LBB-10B / LBB-50B / LB-50 / LSOL-10 -

447


448

KNIVAR

®

Kniv med fodral (Heavy duty) > Kraftig kniv anpassad för tapet- och golvmaterial. > Extra lång bladstyrning för kapning av varierande tjocklekar. > Skruvfäste för säkring av bladet. > Kraftigt metallbeslag på handtaget för tillpassning mot vägg och för öppning av färgburkar mm. > Enkelt bladbyte. > Avbrytbart blad > Slitstark nylonfodral med bältesfäste. Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Material:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

441006

091511900057

OL

18 x 100 mm

Plast

1

6

6

Avbrytbart blad Reservblad Antal reservblad i förpackningen

Ja LB-10B / LBB-10B / LBB-50B / LB-50 / LSOL-10 -

EJ LAGERVARA

Kniv (Heavy Duty) > > > > > > >

Kniv för professionell användning. Kraftig frammatningsmekanism. Automatiskt bladlås Automatisk laddning och lagring av upp till 6 st. reservblad Komfortabelt grepp Enkelt bladbyte Avbrytbart blad

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Material:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

441018

091511100341

PL-1

18 x 100 mm

Plast

1

6

120

Avbrytbart blad Reservblad Antal reservblad i förpackningen

Ja LB-10B / LBB-10B / LBB-50B / LB-50 / LSOL-10 2

Kniv (Heavy Duty) > > > > > >

Kniv för professionell användning Mycket kraftig konstruktion Automatiskt bladlås Ergonomiskt komfortabelt grepp Enkelt bladbyte Avbrytbart blad

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Material:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

441022

091511100334

BN-AL

18 x 100 mm

Plast

1

6

6

Avbrytbart blad Reservblad Antal reservblad i förpackningen

Ja LB-10B / LBB-10B / LBB-50B / LB-50 / LSOL-10 -

Kniv (Heavy Duty) > > > >

Kniv för professionell användning Kraftig frammatningsmekanism. Automatiskt bladlås Metallförlängt handtag för tillpassning mot vägg och öppning av färgburkar etc. > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Enkelt bladbyte > Avbrytbart blad Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Material:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

441017

091511200447

L5-AL

18 x 100 mm

Plast

1

6

6

Avbrytbart blad Reservblad Antal reservblad i förpackningen

Ja LB-10B / LBB-10B / LBB-50B / LB-50 / LSOL-10 -


KNIVAR

®

Kniv (Heavy Duty) > Kniv för professionell användning > Skruvfäste för säkring av blad > Metallförlängt handtag för tillpassning mot vägg och öppning av färgburkar etc. > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Olja- och syraresistent > Enkelt bladbyte > Avbrytbart blad Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Material:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

441019

091511200461

L-5

18 x 100 mm

Plast

1

6

6

Avbrytbart blad Reservblad Antal reservblad i förpackningen

Ja LB-10B / LBB-10B / LBB-50B / LB-50 / LSOL-10 -

Kniv (Heavy Duty) > Mycket kraftig kniv för professionell användning > Tål tryck upp till 42 kg > Kraftig frammatningsmekanism. > Automatiskt bladlås > Ergonomiskt gummibelagt grepp > Enkelt bladbyte > Fastmonterat blad (vändbart) Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Material:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

441025

091511400694

UTC-1

17,5 x 72mm

Plast

1

6

6

Avbrytbart blad Reservblad Antal reservblad i förpackningen

Nej SKB-2/5B -

Kniv (Heavy Duty) > Praktisk kniv med extra lång bladmatning för lång räckvidd > Låg bygghöjd för optimal tillgänglighet > Skruvfäste för säkring av blad > Komfortabelt grepp > Enkelt bladbyte > Avbrytbart blad Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Material:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

441026

091511200331

XL-2

18 x 100 mm

Plast

1

6

6

Avbrytbart blad Reservblad Antal reservblad i förpackningen

Ja LB-10B / LBB-10B / LBB-50B / LB-50 / LSOL-10 -

Kniv (Extra Heavy Duty) > > > > > >

Kniv för professionell användning Skruvfäste för säkring av blad Ergonomiskt gummibelagt grepp Olja- och syraresistent Enkelt bladbytte Avbrytbart blad

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Material:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

441027

091511200478

XH-1

25 x 126 mm

Plast

1

6

6

Avbrytbart blad Reservblad Antal reservblad i förpackningen

Ja HB-5B / HBB-5B -

449


450

KNIVAR

®

Kniv (Special) > > > >

Designkniv av hög kvalitet Smalt ergonomiskt utformat skaft Enkelt bladbyte Vinklat fast monterat knivblad

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Material:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

442014

091511400953

AK-1

6 mm

Plast

1

6

6

Avbrytbart blad Reservblad Antal reservblad i förpackningen

Nej KB 25

Kniv (Säkerhet) > > > >

Säkerhetskniv med returfjäder för säkrare användning För höger- och vänsterhänta Enkelt bladbyte Fastmonterat blad

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Material:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

441024

091511400625

SK-4

17,5 x 72mm

Plast

1

6

6

Avbrytbart blad Reservblad Antal reservblad i förpackningen

Nej SKB-2/5B -

Kniv (Säkerhet) > > > >

Säkerhetskniv med returfjäder för säkrare användning För höger- och vänsterhänta Enkelt bladbyte Fastmonterat blad

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Material:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

441028

091511400847

SK-7

12,5 x 50 mm

Plast

1

6

6

Avbrytbart blad Reservblad Antal reservblad i förpackningen

Nej SKB-7/10B -


RESERVBLAD

®

451

9 mm

Reservblad (Standard)

80 mm

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Tjocklek:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

445010

091511500370

AB-10B

9 x 80 mm

0,38 mm

10

6

6

Avbrytbart blad Antal bryt Utförande Passar till

Ja 13 Stål 180 / SVR-1 / A / NA-1

9 mm 80 mm

Reservblad (Standard) Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Tjocklek:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

445012

091511500349

AB-10S

9 x 80 mm

0,38 mm

10

6

6

Avbrytbart blad Antal bryt Utförande Passar till

Ja 13 Rostfritt stål 180 / SVR-1 / A / NA-1

9 mm

Reservblad (Standard)

80 mm

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Tjocklek:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

445013

091511500431

AB-50S

9 x 80 mm

0,38 mm

50

6

6

Avbrytbart blad Antal bryt Utförande Passar till

Ja 13 Rostfritt stål 180 / SVR-1 / A / NA-1

9 mm

Reservblad (Standard)

80 mm

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Tjocklek:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

445009

091511501117

ABB-10B

9 x 80 mm

0,38 mm

10

6

6

Avbrytbart blad Antal bryt Utförande Passar till

Ja 13 Stål (svart) extra skarpt 180 / SVR-1 / A / NA-1

9 mm 80 mm

Reservblad (Standard) Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Tjocklek:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

445011

091511501063

ABSOL-50

9 x 80 mm

0,38 mm

50

6

6

Avbrytbart blad Antal bryt Utförande Passar till

Nei Stål 180 / SVR-1 / A / NA-1


452

RESERVBLAD

®

18 mm

Reservblad (Heavy Duty)

100 mm

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Tjocklek:

Antal/ förp.:

445014

091511500394

LB-10B

18 x 100 mm

0,50 mm

10

Avbrytbart blad Antal bryt Utförande Passar till

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

6

6

Ja 8 Stål L-1 / NOL-1 / EXL / OL / PL-1 / BN-AL / L5-AL / L-5 / XL-2 / SL-1

18 mm

Reservblad (Heavy Duty)

100 mm

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Tjocklek:

Antal/ förp.:

445015 445017

091511500714 091511500721

LBB-10B LBB-50B

18 x 100 mm 18 x 100 mm

0,50 mm 0,50 mm

10 50

Avbrytbart blad Antal bryt Utförande Passar till

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

6 6

6 6

Ja 8 Stål (svart) extra skarpt L-1 / NOL-1 / EXL / OL / PL-1 / BN-AL / L5-AL / L-5 / XL-2 / SL-1

18 mm

Reservblad (Heavy Duty)

100 mm

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Tjocklek:

Antal/ förp.:

445031

091511501056

LSOL-10

18 x 100 mm

0,50 mm

10

Avbrytbart blad Antal bryt Utförande Passar till

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

6

6

Nej Stål L-1 / NOL-1 / EXL / OL / PL-1 / BN-AL / L5-AL / L-5 / XL-2 / SL-1

25 mm

Reservblad (Extra Heavy Duty)

126 mm

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Tjocklek:

Antal/ förp.:

445032

091511500301

HB-5B

25 x 126 mm

0,70 mm

5

Avbrytbart blad Antal bryt Utförande Passar till

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

6

6

Ja 7 Stål XH-1 / H-1

25 mm

126 mm

Reservblad (Extra Heavy Duty) Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Tjocklek:

Antal/ förp.:

445033

091511501261

HBB-5B

25 x 126 mm

0,70 mm

5

Avbrytbart blad Antal bryt Utförande Passar till

Ja 7 Stål (svart) extra skarpt XH-1 / H-1

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

6

6


RESERVBLAD

®

453 6 mm

11 mm 32,5°

18 mm

Reservblad (Special) Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Tjocklek:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

445016

091511500134

KB

6 mm

0,45 mm

25

6

6

Avbrytbart blad Antal bryt Utförande Passar till

Nej Stål AK-1

12,5 mm

Reservblad (Säkerhet)

50 mm

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Tjocklek:

Antal/ förp.:

445021

091511500226

SKB-7

12,5 x 50 mm

0,40 mm

10

Avbrytbart blad Antal bryt Utförande Passar till

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

6

6

Nej Stål SK-7

17,5 mm

72 mm

Reservblad (Säkerhet / Heavy Duty) Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Tjocklek:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

445020

091511501247

SKB-2

17,5 x 72mm

0,60 mm

2

6

6

Avbrytbart blad Antal bryt Utförande Passar till

Nej Stål SK-4 / UTC-1


454

ROTERANDE KNIVAR

®

EJ LAGERVARA Kniv (Roterande) > Roterande kniv med 28 mm blad > Anpassad för skärmatta Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Material:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

443010

091511300178

RTY-1/G

Ø28 mm

Plast

1

6

120

Avbrytbart blad Reservblad Antal reservblad i förpackningen

Nej RB28-2 / RB28-10 -

Kniv (Roterande) > Olfas mest populära roterande kniv med 45 mm blad > Anpassad för skärmatta Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Material:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

443012

091511300185

RTY-2/G

Ø45 mm

Plast

1

6

6

Avbrytbart blad Reservblad Antal reservblad i förpackningen

Nej RB45-1 / RB45-10 -

Kniv (Roterande) > Roterande kniv med 60 mm blad > Anpassad för skärmatta Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Material:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

443014

091511300376

RTY-3/G

Ø60 mm

Plast

1

6

6

Avbrytbart blad Reservblad Antal reservblad i förpackningen

Nej RB60-1 -

Kniv (Roterande) > Roterande kniv med 45 mm blad > Anpassad för skärmatta > Låsknapp och ergonomiskt 2-komponents handtag Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Material:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

443016

091511300628

RTY-2/DX

Ø45 mm

Plast

1

6

6

Avbrytbart blad Reservblad Antal reservblad i förpackningen

Nej RB45-1 / RB45-10 -


RESERVBLAD / SKÄRMATTA

®

455

28 mm

Reservblad (Roterande) Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Klingdiameter:

Tjocklek:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

445022 445023

091511500417 091511500523

RB28-2 RB28-10

Ø28 mm Ø28 mm

0,30 mm 0,30 mm

2 10

6 6

480 6

Avbrytbart blad Antal bryt Utförande Passar till

Nej Stål RTY-1/G

45 mm

Reservblad (Roterande) Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Klingdiameter:

Tjocklek:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

445024 445025

091511500424 091511500462

RB45-1 RB45-10

Ø45 mm Ø45 mm

0,30 mm 0,30 mm

1 10

6 6

480 6

Avbrytbart blad Antal bryt Utförande Passar till

Nej Stål RTY-2/G / RTY-2/DX

60 mm

Reservblad (Roterande) Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Klingdiameter:

Tjocklek:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

445026

091511500622

RB60-1

Ø60 mm

0,35 mm

1

6

6

Avbrytbart blad Antal bryt Utförande Passar till

Nej Stål RTY-3/G

Skärmatta > > > > > >

Praktisk och användarvänlig skärmatta med många funktioner Självreparerande material Måttangivelser på bägge sidor av mattan (mm/tum) Praktiskt rutmönster för precisionskapning Användarvänlig vinkel- och gradangivelse Särskilt bra vid användning av roterande knivar Artikelnr.: GTIN-nr.(EAN):

444010 444012 444014

091511300512 091511300505 091511300703

EJ LAGERVARA

Benämning:

Material:

Dimension (L x B):

Tjocklek:

Måttangivelse:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

RM-IC-S RM-IC-M CM-A1

Självreparerande Självreparerande Självreparerande

600 x 450 mm 900 x 600 mm 920 x 610 mm

1,6 mm 1,6 mm 2,0 mm

mm / tum mm / tum mm

1 1 1

5 5 5

20 10 10


456

SAX

®

Sax > > > >

Mycket solid och användarvänlig sax för många användningsområden Av slipat rostfritt stål, idealisk för precisionsklippning i olika material Tandade skär för bästa klippförmåga Komfortabelt grepp för både höger- och vänsterhänta

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Längd:

Material:

442510

091511400403

SCS-1

140 mm

Rostfritt stål

Antal /förp.: 1

Antal förp./kartong: 6

Minsta säljantal: 6

Sax > > > >

Mycket solid och användarvänlig sax för många användningsområden Av slipat rostfritt stål, idealisk för precisionsklippning i olika material Tandade skär för bästa klippförmåga Komfortabelt grepp för både höger- och vänsterhänta

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Längd:

Material:

442512

091511400410

SCS-2

170 mm

Rostfritt stål

Antal /förp.: 1

Antal förp./kartong: 6

Minsta säljantal: 6

Sax > > > >

Mycket solid och användarvänlig sax för många användningsområden Av slipat rostfritt stål, idealisk för precisionsklippning i olika material Tandade skär för bästa klippförmåga Komfortabelt grepp för både höger- och vänsterhänta

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Längd:

Material:

442514

091511100396

SCS-3

160 mm

Rostfritt stål

Antal /förp.: 1

Antal förp./kartong: 6

Minsta säljantal: 6


®

SKRAPA

457

Skrapa > > > > > > >

Mycket användarvänlig och kraftig allroundskrapa Ergonomiskt gummibelagt grepp Härdat slagfast handtag (200 mm) för mejselfuntion Vändbart blad, slipad alternativt oslipad Enkelt verktygsfritt bladbyte Kan användas med flexibelt blad (BSF-10B) Idealisk för användning på golv- och väggmaterial etc.

Artikelnr.

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Längd:

Material:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

447010

091511400755

BSR-200

18 x 100 mm

200 mm

Stål

1

5

5

Reservblad Antal reservblad i förpackningen

BS-10B / BSF-10B -

Skrapa > > > > > > >

Mycket användarvänlig och kraftig allroundskrapa Ergonomiskt gummibelagt grepp Härdat slagfast handtag (300 mm) för mejselfuntion Vändbart blad, slipad alternativt oslipad Enkelt verktygsfritt bladbyte Kan användas med flexibelt blad (BSF-10B) Idealisk för användning på golv- och väggmaterial etc.

Artikelnr.

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Längd:

Material:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

447014

091511400762

BSR-300

18 x 100 mm

300 mm

Stål

1

5

5

Reservblad Antal reservblad i förpackningen

BS-10B / BSF-10B -

Skrapa > > > > > > >

Mycket användarvänlig och kraftig allroundskrapa Ergonomiskt gummibelagt grepp Härdat slagfast handtag (600 mm) för mejselfuntion Vändbart blad, slipad alternativt oslipad Enkelt verktygsfritt bladbyte Kan användas med flexibelt blad (BSF-10B) Idealisk för användning på golv- och väggmaterial etc.

Artikelnr.

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Längd:

Material:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

447018

091511400779

BSR-600

18 x 100 mm

600 mm

Stål

1

5

5

Reservblad Antal reservblad i förpackningen

BS-10B / BSF-10B -

Skrapa > > > >

Mycket användarvänlig skrapa Komfortabelt grepp Ej utbytbart skärblad Idealisk för användning på glas, fönster, golv- och väggmaterial etc.

Artikelnr.

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Längd:

Material:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

447020

091511400717

SCR-S

35 x 25 mm

130 mm

Plast

1

6

6

Antal reservblad i förpackningen

-


458

SKRAPA / RESERVBLAD

®

Skrapa > > > > > > >

Mycket användarvänlig skrapa Förstärkt handtag med ergonomiskt grepp Olja- och syraresistent konstruktion Skruvfäste för säkring av blad Enkelt verktygsfritt bladbyte Levereras med blad som kan monteras i fyra riktningar Idealisk för användning på glas, golv- och väggmaterial etc

Artikelnr.

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Längd:

Material:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

447024

091511400915

T-45

45 x 45 mm

150 mm

Plast

1

3

3

Reservblad Antal reservblad i förpackningen

TB-45 -

18 mm

Reservblad

100 mm

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Tjocklek:

Antal/ förp.:

445035

091511501162

BS-10B

18 x 100 mm

0,50 mm

10

Avbrytbart blad Antal bryt Utförande Passar till

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

10

10

Nej Stål BSR-200 / BSR-300 / BSR-600

45 mm

Reservblad

100 mm

Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Tjocklek:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

445036

091511501179

BSF-10B

45 x 100 mm

0,45 mm

10

10

10

Avbrytbart blad Antal bryt Utförande Passar till

Nej Stål BSR-200 / BSR-300 / BSR-600

45 mm

45 mm

Reservblad Artikelnr.:

GTIN-nr.(EAN):

Benämning:

Mått knivblad:

Tjocklek:

Antal/ förp.:

Antal förp./ kartong:

Minsta säljantal:

445038

091511501339

TB-45

45 x 45 mm

0,45 mm

10

10

10

Avbrytbart blad Antal bryt Utförande Passar till

Nej Stål T-45


SÖKORDSREGISTER Adapter f/skruvautomat . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Adapter för krafthylsa . . . . . . . . . . . . . . . . . .153 Adapter till borrförlängare . . . . . . . . . . . . .149 Ankare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45, 112-113 Anslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 Användningsområden . . . . . . . . . . . . . . .46, 114 Arbetsbord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80,156 Arbetsbyxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 Arbetshandske . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197, 241 Arbetsjacka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237 Arbetskniv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440-441 Armeringsbockmaskin . . . . . . . . . . . . .264-265 Armeringsklipp . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258-261 Avståndsmätare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Bandslip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 Bandsåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248 Bandsågblad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248 Batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42, 245, 274, 439 Batteriladdare . . . . . . . . . . . . . . . . .42, 245, 274 Batterimaskiner .10-42, 258, 262, 283-284, 319 Bensindunk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235 Beslagspik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303 Beslagspikverktyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303 Betongborr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 Betongkap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106-107 Betongskruv . . . . . . . . . . . . . . . . .340, 347, 392 Betongslip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 Betongspik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336, 395 Betongspikverktyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319 Bilhammare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66-67 Bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49, 117-119 Bitsadapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .423 Bitshållare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 Bitssats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120, 433-435 Bladmått . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 Blåsaggregat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225-226 Blåspistol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317 Bockmaskin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269 Bocknyckel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270-272 Bockverktyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272 Bordsåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246 Borr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31-143, 231, 233 Borr- och mejselhammare . . . . . . . . .27, 59-61 Borrförlängare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 Borrhammare . . . . . . . . . . . . . . . .26, 37, 57-58 Borrhammarfett . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62, 196 Borrkrona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Borrkronehållare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Borrmaskin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50-53 Borrsats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120, 132 Borrskruvdragare . . . . . . . . . . . . . . . .12-17, 36 Borrspets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 Borstar . . . . . . . . . . . . . . . . . .105, 207, 210, 213 Bottenventil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227 Bricka . . . . . . . . . . . . . . . . . .364-365, 388, 394, Bricka, koppar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .407 Brytare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45, 112-113 Bultpistol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320 Bultsax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431 Bultsaxkäft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431 Byxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 Bågfil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .411 Bågfilblad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .411 Bälteshållare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .439 Centrumborr . . . . . . . . . . . . . . . . .129, 132, 144 Centrumspets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 Chuck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123, 23 Chuckadapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123, 149 Chucknyckel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123, 231 Cirkelsåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29, 37, 71-76 Cirkelsågklinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155 Dammlåda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Damm-manchett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Dammpåse . . . . . . . . . . . . . . . . .58, 80, 93, 111

Dammpåse papper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 Dammskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Dammsugare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Dammsugarslang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 Dammsugspåse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 Dammuppsamlare . . . . . . . . . . . . . . . . . .44, 62 Delsyntetisk motorolja . . . . . . . . . . . . . . . . .234 Diamant slipskål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192 Diamantkapskiva . . . . . . . . . . . . . . . . .190-191 Distansbricka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 Distansrör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330 Distansskruv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341, 392 Djupanhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . .44, 49, 56 ,62 Drivpatron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321 Dry Cutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 Dyckertspik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299, 394 Dyckertverktyg . . . . . . . . . . . . . . . .284, 297-298 Dörrdämpare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .397 Dörrhasp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Eggskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 Elkabelvinda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314-315 Elverktyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-114 Excenterslip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 Expanderbult . . . . . . . . . . . . . . . . .343, 392, 404 Expanderspik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335, 391 Farmarskuv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380, 385 Fasadplugg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327, 389 Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 Fjäderbricka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365 Flacktång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .428 Flänsbricka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 Flänsmutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 Fogfräs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 Fogfräsadapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 Fogpistol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244 Fritidskniv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .442-443 Fronthylsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Frontring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 Fräs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178-181 Frässtål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178-181 Frässtålsats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 Fästadapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..81,157 Förlängare . . .49, 111, 129, 149, 153, 207, 209, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223, 232-233, 422 Förlängarhandtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Förlängarskena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Förvaringsväska . .29, 35, 44, 56, 63, 65, 67, 69, . . . . . . . . . . . . . . .77, 88, 93, 103, 105, 285, 320 Förvaringsväska stål. . . . . . . . . . . . .44, 67, 105 Gasdrivet spikverktyg . . . . . . . . . .283-284, 319 Gaspatron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285, 319 Genombrottsborr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Gersåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78-79 Gipsfix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333, 390 Gipsfäste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333, 390, 402 Gipskrok, konsumentförp. . . . . . . . . . . . . . .396 Gipsplugg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331 Gipsskiveskruv . . . . . . . . . . . . . . .375-377, 384 Glödlampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39, 439 Golvskruv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374 Gräsklinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211 Grästrimmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200-204 Grästrimmertillsats . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 Gummilist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 Gummilist f/styrskena . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Gummiplugg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329 Gängad stång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361, 403 Gängstångskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Gängtrimmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Haknyckel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94, 103, 107 Hammarborr . . . . . . . . . . . . . . . . .138-143, 149 Hammare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410 Hammarpatron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .353 Handledsrem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .439

459

Handskar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197, 241 Handsåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .411 Handverktyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410-444 Handöverfräs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 Hitachi batterimaskiner . . . . . . . . . . . . . .10-42 Hitachi elverktyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-114 Hitachi tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115-197 HPS (Batteriskyddssystem) . . . . . . . . . . . . . .17 Hus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45, 112-113 Hyllbärare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 Hylsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122, 422 Hylsadapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .436 Hylsnyckelsats . . . . . . . . . . . . . . . .152, 424-426 Hylsnyckelsats, genomgående hylsor . . . .426 Hylsverktyg . . . . . . . . . . . . . . .151-152, 422-426 Hyvel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 Hyvelskär . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 Hållarskruv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 Hålmall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 Hålsåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125-127 Hålsågsadapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 Hålsågsats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Hålsågshållare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 Häcksax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215-217 Häcksaxtillsats . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207, 209 Hällpip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235 Hörnrörtång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431 Hörselskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 iF Design Award . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Industridammsugare . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Insatskåpa m/borste . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 Installationsborr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 Isborr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 Isborradapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 Isborrförlängare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 Jacka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237 Jordborr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 Jordborrförlängare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 Jordborrmaskin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 Justerskruv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89, 341, 392 Kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112-113 Kabelkniv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440 Kabelsax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .429 Kantskärartillsats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 Kap-/bockmaskin . . . . . . . . . . . . . . . . .104, 267 Kap-/gersåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78-79 Kapmaskin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 Kapskiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104, 108, 194 Kapskär . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Karmhylsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..339, 392 Karmskruv . . . . . . . . . . . . . . .339-340, 391-392 Karosseribricka . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365, 388 Kedja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224 Kedjesåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249 Keminfästning, ampull . . . . . . . . . . . . . . . . .352 Keminfästning, patron . . . . . . . . . . . . . . . . .351 Kilspik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337 Klammer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302 Klammerverktyg . . . . . . . . . .253, 300-301, 306 Klammerverktyg (manuell) . . . . . . . . . . . . .306 Klingskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213 Kniv . . . . . . . . . . . . . . . . .109, 440-443, 446-450 Knivblad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .441 Kolborste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45, 112-113 Kolborstfri motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Kombidunk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235 Kombihammare . . . . . . . . . . . . . . . . .27, 59-61 Kombinationsnyckel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420 Kombinationstång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .428 Kombisåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246 Kompressor . . . . . . . . . . . . . . . . . .254, 310-313 Kompressorolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317 Kompressorpaket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255 Kompressorslang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314


460

SÖKORDSREGISTER

Kopierfläns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 Kopparspik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .407 Koppling, svivel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316 Kopplingar, tryckluft . . . . . . . . . . . . . . . . . .315 Kopplingsstycke f/styrskena . . . . . . . . . . . . .77 Kopplingsskruv, konsumentförp . . . . . . . . .385 Krafthylsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151-152 Krafthylssats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152, 426 Kritsnöre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413 Krok för skivexpander . . . . . . . . . . . . . . . . .390 Krymptång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .429 Kryss, tryckluft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317 Krysslaser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .414 Kulhammare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410 Kullås, konsumentförp . . . . . . . . . . . . . . . . .399 Kultivatortillsats . . . . . . . . . . . . . . . . . .207, 210 Laddtid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Laminatskruv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375 Lampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38-39, 438 Laserdetektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .415 Laserstativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .415 Laserverktyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .414 LED lampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .438 Ledhandtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .422 Listkrok, konsumentförp . . . . . . . . . . . . . . .397 Listskruv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374, 384 Litium batteriteknologi . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Lysrör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Låsbricka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 Låsmutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .363, 388, 394 Låsmutter f/slip-/polérmaskin . . . . . . . . . . .94 Låspinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69, 153 Låsring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69, 153 Låssprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 Lättbetongfäste . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330, 404 Lättbetongplugg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329 Lättfix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333, 390 Lövblås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225-226 Magasindämpare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319 Magnethylsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122, 436 Magnetlås, konsumentförp . . . . . . . . . . . . .399 Maskinskruv . . . . . . . . . . . . . . . . .358, 387, 393 Maskinvisp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251 Matarskena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 Matarskiva fogpistol . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 Matris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 Mejsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146-148 Mejselhammare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64-65 Metallborr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134-136 Meterstock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .417 Minidyckertspik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299 Minidyckertverktyg . . . . . . . . . . . .253, 284, 296 Modellöversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Momentmejsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .427 Momentnyckel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .427 Montagebult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347 Montageskruv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .378-379 Monteringsskruv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380 Mossrivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213 Motkil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275 Motorborr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228-230 Motorisborr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229 Motorolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234 Motorsåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220-222 Motorsågsväska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224 Multiskruv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334 Multitrimmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 Munstycke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 Mutterdragare. . . . . . . . . . . . . . . . .24-25, 37, 68 Måttband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .416 Märkkrita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413 Märknål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 Märkverktyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413 Mässingsankare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336

Mässingsstift, konsumentförp . . . . . . . . . . .395 Möbelfilt med stift, konsumentförp . . . . . . .396 Möbelfilt, konsumentförp . . . . . . . . . . . . . . .398 Möbelhasp, konsumentförp . . . . . . . . . . . . .400 Möbelmunstycke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 Möbeltass, konsumentförp . . . . . . . . . . . . . .99 Möbelvinkel, konsumentförp . . . . . . . . . . . .400 Nibbler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 Nipplar, tryckluft . . . . . . . . . . . . . . . . . .315-316 Nosrör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 Nubb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396, 407 Nyckel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 Nyckelbricka, konsumentförp . . . . . . . . . . .399 Nyckelchuck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123, 231 Nyckelring, komsumentförp . . . . . . . . . . . .399 Nyckelsats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .432 Nyckelspik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337 Nylonplugg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .325, 389, 402 Nät- & armeringsklipp . . . . . . . . . . . .262-263 Nätklammer, konsumentförp . . . . . . . . . . .395 Oil Pulse slagskruvdragare . . . . . . . . . . . . . .22 Olfa kniv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .446-450 Olfa reservblad . . . . . . . . . . .451-453, 455, 458 Oljefri kompressor . . . . . . . . . . . . . . . .311-313 Oljekanna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235 Oljesmord kompressor . . . . . . . . . . . . .254, 310 Omrörare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 O-ringolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285 Panelfot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305 Papplåda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405 Pappspik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295, 395 Pappspikverktyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294 Parallellanslag . . . . . . . .29, 31, 77, 84, 89, 177 Parasoll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81, 156 Patronhållare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 Pedalmunstycke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 Penhammare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410 Perfohylsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .352 Piktogramförklaring . . . . . . . . . . . . . . . . .5, 159 Pinnskruv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354 Planslip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90-91 Plastfilmslang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275 Plåtsax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 Plåtskruv . . . . . . . . . . . . . . . .366, 380, 385, 393 Plåtspik, konsumentförp. . . . . . . . . . . . . . . .394 Plåtstift list, konsumentförp . . . . . . . . . . . .395 Poler-/slipmaskin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Polerhätta ull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Polygrip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .429 Quick Power Lock System (hålsåg) . . . . . . .130 Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Rakslip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Rengörningssats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285 Reservblad . . . . . . . . . . .441, 451-453, 455, 458 Reservblad skrapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .458 Reservdelar batterimaskiner . . . . . . . . . . . . .45 Reservdelar batteriverktyg . . . . . . . . . . . . . . .45 Reservdelar elektriska maskiner . . . . .112-113 Reservdelar elektriska verktyg . . . . . .112-113 Reservdelar kompressorer . . . . . . . . . . . . .318 Reservskruv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 Ringmutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .363 Roterande kniv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .454 Roterande reservblad . . . . . . . . . . . . . . . . .455 Rullanslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 Rätskiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .419 Röjsåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205-206 Röjsågsele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 Röjvisir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 Rörstolshylsa, konsumentförp . . . . . . . . . . .399 Rörtång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431 Sax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .456 Sele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 Sexkantsmutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .362, 388

Sexkantsskruv . . . . . . . .356-357, 387, 393, 404 Sidavbitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .428 Sidostöd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80-81, 157 Självbrytande kolborstar . . . . . . . . .45, 112-113 Skiftnyckel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421 Skiv/väggfäste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .325 Skivexpander . . . . . . . . . . . . . . . .332, 390, 402 Skjutmontage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319-322 Skjutspik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322 Skogshjälm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 Skrapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .457-458 S-krok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .386, 406 Skruv f/låsbricka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 Skruvautomat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Skruvkrok, konsumentförp . . . . . . . . . .385, 406 Skruvmatningsenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 Skruvmejsel . . . . . . . . . . . . . . . .11, 47-48, 437 Skyddsglasögon . . . . . . . . . . . . . . . . . .197, 241 Skyddsglasögon goggles . . . . . . . . . . .197, 241 Skyddshjälm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 Skyddskåpa för lampa . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Skyddskänga i läder . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 Skyddspaket motorsåg . . . . . . . . . . . . . . . . .242 Skyddstövel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 Skyddsutrustning . . . . . . . . . . . . . .197, 237-242 Skär . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232-233, 268 Skärmatta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .455 Slagankare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .349, 350 Slagborrmaskin . . . . . . . . . . . . . .18-19, 54-55 Slaghammare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303-304 Slagskruvdragare . . . . . . . . . . . . . . . .20-23, 36 Slang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58, 105, 11 Slangklämma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316 Slidkniv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440 Slipband. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185 Slipborste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186-187 Slippapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183-184 Slipskiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195 Slipskål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192 Slipskål diamant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192 Slipsula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 Slipverktyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35, 95 Slyklinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211 Slägga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410 Snabbchuck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123, 231 Snabbricka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 Snickarhammare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410 Snickarlåda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Snigamit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276 Specialbeslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Specialfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 Spetstång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .428 Spett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .444 Spik, konsumentförp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .394 Spikplugg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326, 389, 402 Spikplugg, metall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336 Spikverktyg rundmagasin . . . . . . .290-292, 294 Spiralkrok, konsumentförp. . . . . . . . . . . . . .386 Splittankare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335, 337 Splitterskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31, 84 Spräckkil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280 Spräckmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276 Sprängskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 Spånskiveskruv . . . . . . . . . . . . . . . . . . .373, 384 Spånskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31, 84 Spånsugsadapter . . . . . . . . .31, 77, 84, 89, 177 Spårkniv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440 Spännchuck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 Spännhylsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89, 95 Spärrskaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .423 Stans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 Stationär bockmaskin . . . . . . . . . . . . . . . . .269 Stationär stålsax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268 Stativ för omrörare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251


SÖKORDSREGISTER Stavspik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289 Stavspikverktyg . . . . . . . . . . . . . . .283, 286-288 Stegborr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .432 Sticksåg . . . . . . . . . . . . . . . . . .30-31, 37, 82-83 Sticksågblad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160, 167 Stift, konsumentförp . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395 Stifthammare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306 Strömkabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112-113 Styrskena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Styrskeneadapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Stålborste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213 Stålsax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268 Stålspett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .444 Stålsula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31, 84 Stångsax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218-219 Stångsåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223 Stångsågtillsats . . . . . . . . . . . . . . . . . ..207, 209 Stämjärn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .412 Stämjärnskniv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440 Stänkskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213 Stödbricka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 Stödhandtag . . . . . . . .11, 44, 56, 62, 67, 69, 77, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94, 95, 103 Stödrondell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Stövlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 Sugslang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227 Sugstosadapter . . . . . . . . . . . . . . . . .58, 80, 103 Sula till sticksåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Symbolförklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5, 159 Såg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .411 Sågbord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80,156 Sågkedja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224, 249 Sågkedjeolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234, 249 Sågklinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155, 211 Sågskyddsbyxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 Sågskyddsjacka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237 Sågsvärd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224 Takankare m/krok och bricka . . . . . . . . . . .390 Takfäste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .338 Takstativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Tappkran, kompressor . . . . . . . . . . . . . . . . .316 Tavelhängare, konsumentförp . . . . . . . . . . .397 Tavelkrok, konsumentförp . . . . . . . . . . . . . .397 Tavelskruv, konsumentförp . . . . . . . . . . . . .397 Teleskopstång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .415 Tigersåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32, 37, 85 Tigersågblad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168-176 Tillbehör armeringsbockmaskiner . . . . . . .275 Tillbehör armeringsklippar . . . . . . . . . . . . .274 Tillbehör batteriverktyg . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Tillbehör Bendof . . . . . . . . . . . . . . . . . .274-275 Tillbehör betongkap . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 Tillbehör betongslip . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 Tillbehör bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121-122 Tillbehör blåsaggregat . . . . . . . . . . . . . . . . .225 Tillbehör bockmaskin . . . . . . . . . . . . . .269, 275 Tillbehör borr och mejsel . . . . . . . . . . . . . . .149 Tillbehör borrhammare . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Tillbehör borrmaskin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Tillbehör bultpistol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320 Tillbehör cirkelsåg . . . . . . . . . . . . . . . . . .29, 77 Tillbehör fogpistol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 Tillbehör gasdrivet spikverktyg . . . . . .285, 319 Tillbehör grästrimmer . . . . . . . . . . . . . . . . .207 Tillbehör gängstångskap . . . . . . . . . . . . . . . .35 Tillbehör hammarborr . . . . . . . . . . . . . . . . .149 Tillbehör handöverfräs . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 Tillbehör hylsverktyg . . . . . . . . . . .153, 422-423 Tillbehör hålsåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129-130 Tillbehör industridammsugare . . . . . . . . . .111 Tillbehör kap-/gersåg . . . . . . . .80-81, 156-157 Tillbehör kedjesåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249 Tillbehör kombihammare . . . . . . . . . . . . . . . .62 Tillbehör kompressorer . . . . . . . . . . . .314-317

Tillbehör lampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39, 439 Tillbehör laserverktyg . . . . . . . . . . . . . . . . .415 Tillbehör mejselhammare . . . . . . . . . . . . . . .62 Tillbehör motorborr . . . . . . . . . . . . . . .231-233 Tillbehör motorsåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224 Tillbehör multitrimmer . . . . . . . . . . . . . . . . .209 Tillbehör mutterdragare . . . . . . . . . . . . . . . . .69 Tillbehör nät- & armeringsklipp . . . . . . . . .274 Tillbehör omrörare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251 Tillbehör plåtsax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 Tillbehör rakslip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34, 95 Tillbehör röjsåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207 Tillbehör skruvdragare . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Tillbehör slipmaskin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 Tillbehör spikverktyg . . . . . . . . . . . . . . . . . .305 Tillbehör spräckning . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275 Tillbehör sticksåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31, 84 Tillbehör stångsåg . . . . . . . . . . . . . . . . .223-224 Tillbehör vattenpump . . . . . . . . . . . . . . . . . .227 Tillbehör vinkelslip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 Timmermanspenna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413 Tool Only . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36-37 Torrkapklinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 Torrkapmaskin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104, 247 T-plugg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .332, 390 Trapetsskruv, konsumentförp . . . . . . . . . . .406 Trimmerhuvud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211 Trimmersele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 Trimmertråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212 Tryckluftsats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317 Tryckluftslang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227 Tryckluftslang på trumma . . . . . . . . . . . . . .314 Träborr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131-132 Träborr med borrspets . . . . . . . . . . . . .131-132 Träskruv . . . . .340, 367-373, 382-385, 401, 403 Tumstock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .417 Tving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Tving f/sågbord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Tvärstag kap & gersåg . . . . . . . . . . . . . .81, 157 Tång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .428-431 Tångsats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430 Täckbricka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .342, 391 Tändstiftshylsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .423 Tänger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .428-431 Underlagsbricka, konsumentförp . . . . . . . .388 Universalfett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196 Universalkniv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .441 Universalknut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153, 423 Universalolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305 Universalplugg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331, 389 Universalskruv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371 Universalspray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196 Universalmaskin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266 Upphängningsband . . . . . . . . . . . . . . . .339, 391 Uppsamlingsset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 Uppsamlingssäck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 Utdrivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Utdrivarpinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 Utsug (komplett) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 Utsug fogfräs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 UVP (User Vibration Protection) . . . . . . . . . . .70 Vagnsbult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .359-360, 403 Varmluftfläkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252 Varmluftpistol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252 Vattenkylsats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 Vattenpass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .418-419 Vattenpump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227 Verktygslåda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .444 Vingmutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .362, 388 Vinkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .416 Vinkeljärn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Vinkelmätare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .418 Vinkelskruv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .386, 406 Vinkelslip . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33, 37, 96-102

461

Wire coil spik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293 Wire coil spikverktyg . . . . . . . . . . . . . . .290-292 Visp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251 Våtmunstycke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 Xenonlampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .438 X-krok, konsumentförp . . . . . . . . . . . . .396, 407 X-krokstift, konsumentförp . . . . . . . . .396, 407 Y-rör, luft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316 Öglekrok, konsumentförp . . . . . . . . . . . . . . .386 Ögleskruv . . . . . . . . . . . . . . . .338, 385, 391, 406 Övergång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111, 423 Övergångstabell spikverktyg . . . . . . . . . . . .307


462

SERVICEVERKSTÄDER

SERVICEVERKSTÄDER HITACHI ELVERKTYG Service eller reparation av Hitachi elverktyg, ska ske hos auktoriserad Hitachi verkstad eller Maskinsupport hos Hitachi Power Tools Sweden AB. Service/reparation av Bendof sker enbart av Hitachi Power Tools utsedd verkstad eller Maskinsupport hos Hitachi Power Tools Sweden AB. Service/reparation av Tanaka/Hitachi Outdoor Power Equipment (Park-/trädgårdsverktyg) sker enbart av Hitachi Power Tools utsedd verkstad.

Ort BOLLNÄS BORLÄNGE BORÅS ESKILSTUNA GÄVLE GÖTEBORG

JÖNKÖPING KALMAR KARLSKRONA KARLSTAD KATRINEHOLM KÖPING LINKÖPING MALMÖ PITEÅ STOCKHOLM

SUNDSVALL UDDEVALLA UPPSALA VÅRGÅRDA VÄSTERÅS VÄXJÖ ÖREBRO

Göteborg Hisings Backa Hisings Backa Västra Frölunda

Bandhagen Bromma Haninge Sollentuna Solna

Företagsnamn Kennas rep & försäljning Elverktyg Specialisten AB Sällfors Service Pro AB Elmotor i Eskilstuna AB Pettersson AB Halex Maskinservice Ribas Maskinservice Småmaskins-service i Göteborg AB Småmaskins-service i Mölndal AB Elverktygsservice AB AGB Service AB Industriprodukter HB Österbergs Industrihandel AB Katrineholms Hyrmaskiner AB Rörick El-verkstad AB Special Mecano Verktyg AB Industriboden AB Svetsreparatörerna I Piteå AB Elektrolindning K. Johansson AB Elektrolindning Norr AB Chino Elmaskiner AB Stimus Elverktyg AB Stimus Elverktyg AB Handmaskinservice AB Maskinservice Joacim Larsson AB Gränby Maskinservice AB Vårgårda Maskinservice AB Sjödins Elmekaniska I Västerås AB Sjölins Elektro-Diesel AB Motor Wallin AB

Telefon 0278-36357 0243-85980 033-480630 016-512320 026-105295 031-199545 031-221331 031-522323 031-878385 036-187080 0480-28122 0455-29208 054-852500 0150-349999 0221-457500 013-129870 040-214721 0911-211445 08-6735655 08-6340019 08-7454562 08-359190 08-277780 060-153190 0522-34750 018-693391 0322-625161 021-383675 0470-23090 019-206880


NOTERINGAR

463


464

NOTERINGAR


NOTERINGAR

465


466

NOTERINGAR


ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR Allmänna bestämmelser för leveranser av byggmaterial ABM 92, med följande tillägg: Gällande fr. o. m. 1 januari 2011 LEVERANSVILLKOR Fritt kundens leveransadress inom Sverige från Hitachi Power Tools AB centrallager, undantaget Bendof stationära armeringsmaskiner, vid ordervärde 5.000 kr netto per leveranstillfälle. Understiger order detta belopp debiteras gällande frakt, och vid ordervärde under 1.000 kr netto debiteras även exp. avgift om 100 kr. Normalt emballage debiteras ej, EUR lastpall debiteras 100 kr. Restorder levereras fraktfritt men sampackas om möjligt med annan order. Hitachi Power Tools AB väljer distributör för leveranser från vårt centrallager och tillämpar ej mottagarfrakt. DISTRIBUTIONSTID Normalorder distribueras normalt inom två arbetsdagar från ordermottagande och s.k. ”snabborder” normalt inom 1 arbetsdag. Snabborder måste läggas före kl. 09.30 på orderdagen och avgift om 100 kr debiteras. FORCE MAJEURE Hitachi Power Tools AB ansvarar inte för följderna av utebliven eller försenad leverans som beror på omständigheter utanför Hitachi Power Tools AB’s påverkan eller kontroll. Exempel är mobilisering, konflikter på arbetsmarknaden, konkurser, myndighetsbeslut etc. BETALNINGSVILLKOR 30 dagar netto från fakturadatum. Dröjsmålsränta utgår fr om första dagen efter förfallodagen med diskonto +12,70%. ÅTERTAGANDEFÖRBEHÅLL Produkter förblir Hitachi Power Tools Sweden ABs egendom till full betalning erlagts. RETURER Alla returer skall vara förhandsgodkända av Hitachi Power Tools och märkas med returnummer som lämnats av kontaktperson hos Hitachi Power Tools AB. Retur godkänns ej om varan är specialbeställd, datummärkt, eller om varan vid returtillfället ej lagerförs av Hitachi Power Tools AB. Full kreditering sker i de fall Hitachi Power Tools AB kan ställas till ansvar. Returer understigande 300 kr netto eller varor äldre än sex månader godkänns ej. Endast produkter i obrutna, oskadade och omärkta originalförpackningar godkänns. Returavdrag med 15% av nettofakturerat belopp vid leveranstillfället utgår vid retur efter 10 dagar. Ifylld retursedel ska alltid medfölja returnerad vara. Returfrakt betalas alltid av godsavsändaren utom i de fall Hitachi Power Tools AB kan ställas till ansvar då Hitachi Power Tools AB betalar frakten. REKLAMATION Reklamation skall ske inom 8 dagar efter varumottagande. GARANTI Hitachi Power Tools AB tillämpar två års garanti på Hitachi el-, bensin- och batteridrivna verktyg. För Hitachi batterier och laddare, gäller två års garanti för produkter inköpta efter 1/1 2010. För övriga tillbehör och el- samt batteridrivna verktyg gäller 1 års garanti. Garantin gäller under förutsättning att verktyget används enligt bruksanvisningen. REPARATION/SERVICE Service eller reparation av Hitachi elverktyg, ska ske hos auktoriserad Hitachi verkstad eller Maskinsupport hos Hitachi Power Tools AB. Service/reparation av Bendof sker enbart av Hitachi Power Tools utsedd serviceverkstad eller Maskinsupport hos Hitachi Power Tools. All reparation, service, modifiering eller inspektion får endast utföras av godkänd serviceverkstad, om så ej sker avsäger sig Hitachi Power Tools AB allt ansvar för ev. garantiåtaganden. . PRODUCENTANSVAR Hitachi Power Tools AB är anslutna till El-kretsen och betalar lagstadgade avgifter till Naturvårdsverket samt uppfyller kraven för RoHS och REACH direktiven. Avgifterna för el-retur samt miljövårdsavgift är exkluderat i angivna listpriser för elektriska verktyg. PRISER Priser i gällande prislista är angivna exkl. moms och övriga skatter/avgifter, dock gäller leveransdagens priser. Hitachi Power Tools AB förbehåller sig rätten att ändra produkter eller priser utan föregående meddelande samt reserverar sig för eventuella tryckfel.

TILLKOMMANDE AVGIFTER, EXKL. MOMS: Producentansvarsavgift: 1:- per elektriskt verktyg Miljövårdsavgift, NiCd: 7,2V 9,6V 12V 115:150:195:-

14,4V 250:-

18V 300:-

24V 390:-

Rotebergsvägen 2B, 192 78 Sollentuna, Tel. (+46) 8 598 999 00, Fax (+46) 8 598 999 40, E-mail: info@hitachi-powertools.se, www.hitachi-powertools.se


KUNDTJÄNST Tel. (+46) 8 598 999 30 Fax (+46) 8 598 999 40 E-mail: order@hitachi-powertools.se

DIN HITACHIÅTERFÖRSÄLJARE

Produktkatalog 2011 - 2012

KONTAKTA OSS:

Grafisk produktion av katalog: Osigraf (20090), Kristiansand, Norge. Kopiering/eftertryck endast efter avtal. Osigraf ansvarar inte för tryck-/faktafel.December 2010.

Rotebergsvägen 2B, 192 78 Sollentuna Tel. (+46) 8 598 999 00 Fax (+46) 8 598 999 40 E-mail: info@hitachi-powertools.se www.hitachi-powertools.se

Produktkatalog

2011 - 2012