RONA MEET

Page 1

Attraktive lokaler til leie

BUTIKKER – KONTORER – TRENINGSSENTER – RESTAURANTER - HELSETJENESTER

Et naturlig møtested; urbant og tilgjengelig

I nærmere 5 år har vi jobbet med å utvikle Rona Meet, og nå har vi fått et resultat som vi er stolt av å presentere. Rona Meet er en sentral del av den positive utviklingen som skjer i området som utgjør Rona Bydelssenter.

Vår målsetning har hele tiden vært å skape Ronas samlingspunkt, hvor du kan nyte et herlig måltid både innenog utendørs, eller om du er på farten og velger take-away fra vår helt unike FoodCourt. Coop Extra tilbyr størst utvalg i lavprismarkedet, og sørger for at du kan handle alle nødvendige dagligvarer på Rona Meet.

Ulike aktører innen helserelaterte tjenester er interessert i å etablere seg i bygget. Moderne treningsfasiliteter, med et tilbud som favner bredt, er også under planlegging. Med sentral beliggenhet vil denne type etableringer bidra svært positivt til beboerne i bydelen.

Under samme tak åpner også Europris en ny butikk, og med sitt rikholdige varesortiment blir totalopplevelsen tilnærmet komplett.

TILRETTELAGT FOR FREMTIDENS KRAV Oksøy Eiendom er opptatt av å utvikle bygg i høy kvalitet som skal stå i overskuelig fremtid. Det velges materialer med lang levetid og legges til rette for energieffektive løsninger; til glede for alle leietakere i bygget.

For å møte fremtidens krav og forventninger til el-biler, jobber vi for å etablere effektive hurtiglademuligheter i tilknytting til bygget. Rona Meet har en meget sentral plassering, noe som gir både næringsdrivende og kunder anledning til å benytte seg av kollektiv transport. Vår tilnærming til energieffektive lokaler handler om en bevissthet om fleksible, smarte og arealeffektive flater med redusert avtrykk og smarte planløsninger.

Med attraktive tilbydere og enkel adkomst kommer Rona Meet til å bli et naturlig møtested for både innbyggerne i Randesund og de mange tilreisende.

3
RONA
MEET er bydelens naturlige møteplass.

Kontorene

Et pulserende miljø gir gode arbeidsvilkår

Alle som ønsker å leie kontorlokaler i Rona Meet får, i tillegg til topp moderne fasiliteter, tilgang til de mange tilbudene som det naturlige møtestedet inviterer til. Med fokus på effektive planløsninger, god takhøyde, store vindusflater, pulserende og levende utsikt; fremstår våre kontorlokaler som et smart valg for den kresne leietaker. Våre attraktive

lokaler er tilpasset den moderne leietaker, enten du representerer en kontorbedrift, handelsvirksomhet eller helserelaterte tjenester.

• Store vindusflater og mye lys

• Mulighet for å dele opp lokaler

• Arealeffektivt

• Mulighet for skreddersydde lokaler.

4

Vi tilbyr et rikt handelsliv, med attraktive butikker og et bredt utvalg av spisesteder. Se

5
ledige lokaler til leie: Høvågveien 10 A71-105 Kontor 03 1:200 12 02 2024 Tegningsnavn: Tegn ngsnr : Dato: Pros ekt Må estokk: Atrium Tekn sk rom 35,3 m2 Gang WC WC WC HC BK/ Lager Trapp Disp Trapp / Gang Korridor Heis sjakt Kontor 625,9 m2 Terrasse / rømn ng 70 1 m2
2. etasje

Lett tilgjengelig er nøkkelordet for Rona Meet, og alt ligger til rette for gode opplevelser – både for næringsdrivende og besøkende. Kontorene, butikkene, restaurantene, treningssenteret og ulike helserelaterte tjenester er sentrert rundt et åpent torg.

Fellesarealene, som er tilrettelagt med åpne områder og en urban gatestruktur, inviterer dermed til et yrende liv.

Rona Meet blir det naturlige møtestedet i bydelen. Her kan du nyte et måltid i en av uterestaurantene, etter en hyggelig handletur.

Vi tilbyr rikelig med parkering på området, som naturligvis er tilrettelagt med hurtigladestasjoner.

Rona ligger sentralt plassert, midt i Metroaksen, med enkel tilgang til kollektiv transport – enten man skal østover eller vestover.

Se ledige lokaler til leie:

Nytt treningssenter, i hjertet av Rona!

Vi ser fram til å invitere deg til det nye treningssenteret som er under planlegging.

6

Tilsvarende planløsning i 3. og 4. etasje

Vi tilrettelegger for et bredt utvalg, med ulike treningsmuligheter. Her vil både mosjonisten og den erfarne idrettsutøveren nyte godt av det profesjonelle tilbudet med fokus på trening og velvære.

Med topp moderne utstyr, og et engasjert og serviceinnstilt personale, ser vi fram til å ønske velkommen til et inkluderende miljø.

7
Høvågveien 10 A71-104 Treningssenter/Kontor 02 1:200 12 02 2024 Tegn ngsnavn: Tegningsnr : Dato: Pros ekt: Må estokk Teknisk rom 37 1 m2 WC WC WC Teknisk rom HC BK/ Lager Garderobe / bad H Pauserom HCWC / dusj 6 1 m2 BK bad ansatte Garderobe Trapp / Gang Gang Trapp Trapp / Gang Disp Heis s akt Atr um / ysgård 108 3 m2 Garderobe / bad K sjakt Trapp / Gang Treningssenter 430 3 m2 åpent nede Kontor 780,5 m2 Korridor Fellesarea 17 9 m2

Foodcourt

Vi inviterer til trivelige omgivelser

Velkommen til et rikt utvalg serveringssteder, med smakfulle måltider i en trivelig atmosfære. Her kan du møte venner i uformelle omgivelser, forretningsforbindelser til en hyggelig lunsj, eller et smakelig måltid som du kan ta med deg hjem. Med 4 – 5 ulike matkonsepter er vi sikker på at du kommer til å finne en favoritt. Uansett om du velger å spise her, eller ønsker å benytte deg av våre mange take-away tilbud, er du alltid velkommen til å oppleve byens nye Foodcourt. I

kombinasjon med et rikholdig utvalg av butikker og øvrige tjenestetilbud vil Rona Meet fungere som en naturlig møteplass.

• Fellesfunksjoner etableres for alle restauranter

• Store glassflater og synlighet

• God forbindelse mellom Foodcourt og vei/fortau, samt torget

8
Se ledige lokaler til leie:

Vi gleder oss til å invitere til romslige serveringssteder, med direkte tilknytning til butikker og øvrige tilbud i smakfulle og moderne lokaler.

Den attraktive uteserveringen blir et naturlig treffsted, omkranset av en gatestruktur med rikelig tilgang til sykkelparkering og grøntområde.

9 Høvågveien 10 A71-101 Foodcourt 1:200 12 02 2024 Tegn ngsnavn: Tegningsnr : Dato Pros ekt Må estokk: tForbindelse il Torget 6 sykkelplasser Foodcourt 12 sykkelplasser Forretn ng: sush og burger 392 7 m2 Forretning UA 263 5 m2 Forretning UA 253,4 m2 HCWC Toa etter Toalett og garderobe ansatte Toalett og garderobe ansatte WC WC WC HCWC HCWC WC Bøttekott disp h=2 3m Korr dor He s s akt Fellesareal 140 6 m2 Dusj Dusj

Butikkene

Et bredt og godt utvalg, under samme tak

Rona Meet er ikke bare et sted å handle; det er et levende senter for alle som ønsker å benytte seg av et rikholdig utvalg. Velkommen til ditt nye favorittsted hvor kvalitet, tilgjengelighet og urban livsstil smelter sammen for å skape en god atmosfære for alle besøkende.

• Tilrettelagt for logistikk og varelevering

• Kundeparkering i umiddelbar tilknytning til butikker og restauranter

• Coop Extra og Europris etablerer seg, og tilbyr dermed et rikholdig utvalg

• Vi har et ledig butikklokale i tilknytning til Coop butikken

10
Høvågveien 10 A71-103 Coop 1 200 12 02 2024 Tegn ngsnavn Tegn ngsnr : Da o Pros ek Må es okk:55 5 5 59 60 61 62 3 4 65 6 6 81 6 77 78 74 7 nngang Coop 6 y k e p s s r s y k e p a s e HC Varelever ng Avfa l Sp serom Kontor HWC Garderobe Fryse med grube 24 3 m2 Garderobe WC WC Fokusrom Me er k ø + emba ert kjøt 61 3 m2 BK Gang 120 Salgsarea 1 209 1 m2 Lager 229 9 m2 gruve l frem d g he s gang / fremtidig trapp inngang byggetrinn III Korr dor 121 Sa gsareal 197 8 m2

Se ledige lokaler til leie:

Høvågveien 10 A71-102 Europris 1:200 12 02 2024 T g g T g g D P t Må kk12 13 6 1 17 Torg P rt Po t til Foodcourt HC Nord Avfa l HCWC Garde obe Garderobe Sp serom Kontor WC Ko r dor HWC D BK Korr do T app 25 8 m Fe es inngang 45 1 m2 He s s ak sjakt Trapp Gang 8 3 m Ute age 96 3 m2 Lager 186 6 m Sa gsarea 1 120 3 m P01 1:200
Tegninger og 3D-illustrasjoner i prospektet er veiledende, avvik kan forekomme. Det tas forbehold om trykkeil.

Rona Meet

kort oppsummert

Energieffektive lokaler

Attraktive fellesfunksjoner

Høyt fokus på tilgjengelighet mellom funksjoner og nivåer i bygget

Den nye møteplassen i Randesund

Spennende Foodcourt

Kollektivknutepunkt, med minimum 12 avganger mot sentrum pr. time

Tilknyttet gang- og sykkelveinett fra Strømme og Rona

Sykkelparkering ved inngangene / fellesområdene

Urbant og tilgjengelig

Gode synergier med ulike tjenester og forretninger

Helserelaterte tjenester med enkel adkomst

Parkering- og hurtiglademuligheter på torget

Det arbeides mot oppstart høsten 2024, med ferdigstillelse 2026.

Vårt

13
Se ledige lokaler til leie: mål er å skape en attraktiv arena, med fokus på gode opplevelser.

Drangsvannkanalen

14
E18 Kristiansand E18 Sørlandsparken Ronsbukta Til Strømme / Søm Til Høvåg / Randesund Ronatoppen Strømsdalen Avstander: Kristiansand sentrum - ca 5 km / Sørlandsparken - ca 2 km

Rona

Urbane løsninger i naturskjønne omgivelser

Rona er et satsningsområde for både nærings- og boligutvikling, og utgjør selve inngangsporten til det attraktive området som heter Randesund. Det innebærer at alle som skal til og fra Søm, Dvergsnes, Drangsvann og Høvåg passerer området, og Rona Meet har dermed en meget sentral plassering i det fremtidsrettede knutepunktet med en ÅTD på 14.000 pr. dag.

I umiddelbar tilknytning til Rona Meet er utviklingen av den nye bydelen Drangsvann allerede godt i gang. Her skal det bygges 2000 boliger, med et forventet innbyggertall på 6000. Den nye bydelen skal inneholde alle tjenester som en bydel naturlig

inneholder, og miksen av beboere gir næringsdrivende i området muligheten til å favne en bred målgruppe.

Randesund, som helhet, er en veletablert bydel som scorer best på levekårsundersøkelsene i Kristiansand. Med et rikt utvalg innen handel, effektivt kollektivnettverk samt gode skole- og barnehagetilbud er bydelen et attraktivt område for ny-etablering. Urbane løsninger i naturskjønne omgivelser er vår garanti for at Rona Meet er ettertraktet for næringsdrivende som ønsker tilrettelegging for effektiv forretningsdrift.

15

Ta kontakt for mer informasjon:

+47 911 68 798 camilla@oksoyeiendom.no

ronameet.no

oksoyeiendom.no

16
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.