__MAIN_TEXT__

Page 1

DRIEMAANDELIJKS - JRG.10 - NR.40 -JUNI 2019

MAGAZINE

VOOR WIE WERKT IN DE VASTGOEDSECTOR


PC 323 Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden: het overlegorgaan met werkgeversorganisaties en vakbonden voor: • huisbewaarders en onderhoudspersoneel in dienst van een vereniging van mede-eigenaars • vastgoedmakelaars en hun personeel • vastgoedbeheerders en hun personeel • dienstboden

SOCIAAL FONDS 323 opgericht door Paritair Comité 323

WAT DOEN WE ? • eigen aanbod aan gratis opleidingen • leerkrediet • opleidingsprogramma’s-naar-maat • coaching en begeleiding • competentiemanagement • lerende netwerken • eindejaarspremie arbeiders • syndicale premie • SWT (brugpensioen) • outplacement • 2de pensioenpijler


NR.40 – JUNI 2019

IN DIT NUMMER

2 4 6 8

VAKANTIEVERHUUR

Vakantie is hard werken

VIJF VRAGEN

Verhuur pop-upstores

BINNENKIJKEN

Broer, zus en dwergkees

OPLEIDING

Bewegen op de werkvloer

+ OPLEIDINGENKALENDER

20afiek:

r infog ingen i ople d

LOON VOLGENS FUNCTIE

W

at je verdient, hangt af van je functie, net als je takenpakket. Klinkt logisch, maar hoe zet je dat om in de praktijk? Om ­duidelijkheid te scheppen heeft het Sociaal Fonds in de afgelopen jaren de verschillende jobs in de vastgoedsector onder de loep genomen. Op basis daarvan zijn in totaal 22 referentiefuncties vastgelegd, waarvan een functiebeschrijving opgesteld werd: 19 vastgoed­ functies en 3 dienstbodenfuncties. Dat proces nam wat tijd in beslag, omdat elke stap door de werkgevers- en werknemersorganisaties gevalideerd moest worden. Elk van de 22 functiebeschrijvingen somt op welke ­taken een werknemer in die specifieke functie v­ erricht. Daarbij zijn enkele ‘oude beroepen’ geschrapt – of kent u nog veel mensen die zich klasseerder, opsteller of dactylograaf noemen? Tezelfdertijd zijn er enkele nieuwe bij gekomen, die vroeger niet bestonden. Denk maar aan de propertymanager, die de financiële, administratieve en juridische beslommeringen van een eigenaar voor zijn rekening neemt. De functiebeschrijvingen zijn belangrijk omdat ze mee bepalen hoeveel de werknemers in onze sector verdienen. Ze zullen immers de basis vormen voor nieuwe loonbarema’s. Barema’s zijn de minimumlonen die per sector afgesproken worden tussen werk­gevers en vakbonden. Minder kan je dus niet verdienen, meer wel, als de werk­gever het daarmee eens is. Deze nieuwe functie­ beschrijvingen maken een modern humanresourcesbeleid in de vastgoedsector mogelijk. De werkgevers hebben nu een houvast om een correct loon te bepalen, de werknemers een transparant en eerlijk systeem dat loon naar werken ­garandeert. – FRANS DIRIX ONDERVOORZITTER

“Minder dan het barema kun je niet verdienen, meer wel” SF323 IS HET MAGAZINE VAN HET SOCIAAL FONDS 323, KORTRIJKSESTEENWEG 1005 – 9000 GENT – TEL 09 371 41 37 – WWW.SF323.BE – V.U.: JAN JASSOGNE – REALISATIE: F-TWEE, WWW.F-TWEE.BE – VRAGEN OVER UW PRIVACY? WWW.SF323.BE/PRIVACY

1


VAKANTIEVERHUUR

Vakantie is hard werken

Š Peter Goes

Een appartementje met zicht op zee of een vakantiewoning in de Ardense bossen? Voor de toerist zijn het twee compleet verschillende dingen, maar de vakantieverhuurverhalen van makelaars Kris Reyntens uit Oostduinkerke en Etienne Bricheux uit Durbuy lopen opvallend gelijk.

2


I

mmo Plaza bestaat 27 jaar en verhuurt een 120-tal panden, vooral appartementen. Oostduinkerke trekt vooral volk van de paasvakantie tot en met oktober, aldus Kris Reyntens. “Daarom vragen we eigenaars om hun woning in de zomer minstens één aaneensluitende maand vrij te houden voor verhuur.” In de Ardennen duurt het seizoen bijna het hele jaar, vertelt Etienne Bricheux van Ardenne Résidences. Dat bestaat 20 jaar en verhuurt 200 vakantiewoningen, verspreid over de Ardennen. “Alleen januari en februari zijn zwakke maanden. Daardoor hoeven we onze eigenaars geen voorwaarden op te leggen zoals aan de kust.”

Netjes en in orde

Zowel aan zee als in de Ardennen zijn de meeste eigenaars privé-eigenaars. Ze zoeken hun vakantiewoning geregeld zelf op. Zijn ze er niet, dan mag de woning verhuurd worden. Wat verwachten ze van hun verhuurkantoor? Etienne Bricheux: “Dat we voor huurders zorgen, natuurlijk. Vakantieverhuur kan veel meer opbrengen dan een woning of appartement in jaarverhuur. We nemen de eigenaars ook veel administratieve en financiële rompslomp uit handen en geven advies over regelgeving en fiscaliteit. We kunnen bijspringen in het beheer van het gebouw,

“Vakantieverhuur kan veel meer opbrengen dan jaarverhuur” ETIENNE BRICHEUX ARDENNE RÉSIDENCES

“Wij zorgen ervoor dat de eigenaars geen kopzorgen hebben” KRIS REYNTENS IMMO PL A Z A

en bij conflicten tussen eigenaars en huurders treden we op als bemiddelaar.” Kris Reyntens: “Wij zorgen ervoor dat de eigenaars geen kopzorgen hebben. Zo sturen we poetspersoneel en controleren we of alles netjes is en goed functioneert. Zij hoeven alleen hun bed op te maken, en de vakantie kan beginnen. Hetzelfde doen we voor de huurders. We aanvaarden trouwens alleen recente of perfect onderhouden appartementen.” Etienne Bricheux: “Ook onze vakantiewoningen moeten perfect in orde en rustig gelegen zijn. Het gebeurt vaker dat we woningen weigeren dan dat we ze in ons aanbod opnemen.”

Oneerlijke concurrentie

Wat met de concurrentie van spelers zoals Airbnb? Etienne Bricheux. “Airbnb is niet meer dan een reservatieplatform, terwijl wij een zeer brede service aanbieden. Toch zijn de tarieven vaak vergelijkbaar. Alleen zijn de onze wel doorzichtig.” Kris Reyntens: “Ook wij zijn vaak niet duurder. Toch kunnen huurders de klok rond en alle dagen van de week bij ons terecht met vragen of problemen. Bovendien voldoen al onze appartementen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Die regels zijn nodig, maar dan moeten ze wel voor iedereen gelden, ook voor Airbnb.” Etiennen Bricheux: “Helemaal akkoord. Wij volgen de voorschriften, anderen niet. Dat is oneerlijke concurrentie. De overheid controleert dat niet voldoende.”

3


5 VRAGEN AAN ...

PATRICIA VERHOEVEN SHOPPINGCENTERMANAGER

HUUR VAN KORTE DUUR In een pop-upshop kunnen ondernemers een concept uittesten, zonder dat daar meteen een zwaar huurcontract aan vasthangt. “Ook voor verhuurders zijn er voordelen”, weet shoppingcentermanager Patricia Verhoeven van Ceusters. “Liever winkelruimte die gebruikt en geherwaardeerd wordt dan een leegstaand pand.” 1

Verhuren jullie veel pop-upshops? PATRICIA VERHOEVEN: “Ik ben shoppingcentermanager in twee winkelcentra met in totaal tachtig winkels. Gemiddeld worden er een stuk of vijf als pop-up verhuurd. We houden die panden niet bewust vrij voor dat doel. Het gaat om winkelruimtes die tijdelijk leegstaan.” 2

Welke winkeliers kiezen voor pop-up? PATRICIA: “Veel mensen associëren pop-up met outlet of stockverkoop, maar het is meer dan dat. Popupwinkeliers kunnen evengoed starters of creatieve mensen zijn. Soms hebben ze al een webwinkel, maar valt een echte winkel nog te duur uit. In een pop-upshop kunnen ze uittesten of hun producten aanslaan. Pop-upshops lenen zich ook voor seizoensgebonden verkoop.”

4

3

Hoe reageren de klanten? PATRICIA: “Die vinden dat heel tof. Pop-upwinkels zijn een aanvulling op het klassieke aanbod dat je in een winkelstraat of shoppingcenter vindt. Shoppers willen tegenwoordig meer dan alleen maar producten kopen. Ze verwachten een beleving, een persoonlijke ervaring. Pop-ups zijn daar ideaal voor, want de aanpak is er liefst gedurfd of op zijn minst vernieuwend.”

“Shoppers verwachten een beleving. Een pop-upshop kan die geven”

4

Hoe zit de wetgeving in elkaar? PATRICIA: “Elk gewest heeft nieuwe huurdecreten op maat van de pop-upwinkel. Eigenaar en huurder kunnen een huurcontract afsluiten van minstens één maand. Die termijn kan telkens verlengd worden, tot één jaar. De huurder mag de huur vroegtijdig opzeggen, de verhuurder niet. Heeft de pop-upshop succes, dan kan dat huurcontract van korte duur na twaalf maanden omgevormd worden tot een klassieke handelshuurovereenkomst.” 5

Wat vinden verhuurders van het pop-upconcept? PATRICIA: “Onbekend is onbemind: in het begin waren sommige eigenaars wat huiverig. Nu is de meerderheid bijgedraaid. Er komt geld binnen en de pop-upuitbater zorgt er met een lik verf en een leuke inrichting voor dat het pand geherwaardeerd wordt. Zo kan de verhuurder potentiële toekomstige huurders een aantrekkelijke winkel tonen. Dat geeft een veel gunstiger indruk dan een leeg pand.”

Voor de opleiding ‘Handelshuur en verhuur pop-upstores: de praktijk’ zie pagina 16.


ACTUEEL

We betalen Syntra terug Volgt u een ondernemersopleiding vastgoedmakelaar bij Syntra? Dan betaalt het Sociaal Fonds de inschrijvingskost graag terug. U moet die terugbetaling wel zelf aanvragen, binnen de drie maanden na de opleiding. Het formulier vindt u terug op www.sf323.be.

TELEX

De risico’s van het beroep

EÉN WEEK VAKANTIE

In theorie moeten werkgevers voor elk van hun werknemers een inschatting maken van de job-gerelateerde risico’s. In de praktijk gebeurt dat nog niet altijd. In de toekomst zal elke werkgever die analyse makkelijker kunnen maken, met behulp van een OiRA (online interactive risk assessment). Dat is een door de EU gefinancierde interactieve tool. Momenteel brengt het Sociaal Fonds samen met consultants de vastgoedjobs in kaart. Met die info zal de nieuwe tool gestoffeerd worden. Boeiend, want de oefening zal een interessant beeld geven van de fysieke en psychosociale risico’s die medewerkers in de vastgoedsector lopen. Wordt vervolgd…

Aloha! Ook het Sociaal Fonds puft deze zomer even uit. We sluiten van maandag 22 tot en met vrijdag 26 juli. Vanaf 29 juli kunt u ons weer bereiken.

GOEDKEUREN EN TERUGSTUREN

Werkgevers krijgen een compensatie als hun werknemers een opleiding volgen. We hebben u met de post een overzichtje ter goedkeuring gestuurd. Mocht u dat nog niet gedaan hebben: goedkeuren en terugsturen a.u.b.

U WAS WEER FANTASTISCH!

U komt in steeds grotere getale naar onze opleidingen, en daar zijn we u zeer erkentelijk voor. Blader door naar pagina 20 voor de harde cijfers.

KORT 5


EEN BROER, EEN ZUS EN EEN DWERGKEES ‘L’état, c’est moi’, zou Lodewijk XIV ooit gezegd hebben. Alex Severino vindt zichzelf geen Zonnekoning. Toch noemde hij zijn kantoor in Charleroi niet zonder reden Aleximmo. “Ik ben mijn zaak en mijn zaak, dat ben ik.”

MENSEN HELPEN SOCIAL MEDIA

Lisa Severino (21) is een stuk jonger dan haar grote broer, maar ze hebben veel gemeen. “Net als Alex vond ik de school te theoretisch en leer ik voor makelaar via IFAPME. Hij stelde zelf voor dat ik bij hem kwam werken. We zijn allebei geboeid door technologie en nieuwe marketingtechnieken. De job bevalt me goed. Ik hou van het sociale contact en vind het tof dat we mensen aan een woning kunnen helpen.” Lisa Severino werkt sinds september bij Aleximmo. Ze volgt een driejarige makelaarsopleiding via IFAPME.

6


MY WAY MARKETING

Alex Severino (35) is een geboren commerçant met een frisse afkeer van de schoolbanken. “Ik heb de stiel in de praktijk geleerd, via IFAPME-opleiding, de Waalse tegenhanger van Syntra. Mijn strik? Die maakt deel uit van mijn imago. (lacht) Ik ben graag anders. Ooit had ik vijf medewerkers, maar nu is mijn team kleiner, en dat bevalt me best.” Alex Severino is zaakvoerder.

PANTOFFELS EN LAARZEN SOCIAAL CONTACT

Aleximmo verkoopt vooral woningen in en rond Charleroi. Alex: “In mijn auto liggen pantoffels en laarzen, want ik kom zowel in chique herenwoonsten als in verlaten arbeidershuisjes. Deze regio kent een brede sociale en culturele mix. Mijn eigen opa was een Italiaanse mijnwerker die met heel de familie naar hier gekomen is. Mijn vader is hier met een Française, mijn moeder, getrouwd. We komen voortdurend met andere culturen en talen in contact. Dat maakt het uitdagend, maar ook heel leuk.”

7


Minder ruis en “ rommel in je hoofd

REKKEN EN STREKKEN BEWEGING OP DE WERKVLOER

“Yoga is me met de paplepel ingegeven: ik deed mee met mijn mama. Mijn hele leven lang heeft het me geholpen. Door de combinatie met mindfulness voel ik me beter en helderder, met minder ruis en rommel in mijn hoofd.” Om anderen met die voordelen te laten kennismaken liet Ellen Eeckhaut haar carrière als bioingenieur achter zich. Met collegaingenieur Tom Dewettinck ging ze als coach aan de slag. “Tom neemt de mindfulness voor z’n rekening, ik de beweging. Stressklachten zijn universeel, of je nu op de baan werkt of op kantoor, in welke functie dan ook. Maar je kunt er iets aan doen. Een adempauze tussen huisbezoeken in, hier en daar je lichaam strekken: het kan altijd en overal en voorkomt dat je gedachten in cirkeltjes gaan draaien. Lukt het niet meteen? Geen probleem, wees mild voor jezelf en neem de draad weer op.” Ellen Eeckhaut is coach en zaakvoerder bij Opwindvogels in Deinze. Voor de opleiding ‘Mindfulness en beweging op de werkvloer’ zie p. 19.

Stukje van arm over kader detoureren

8


DE KLASSIEKERS

D popul e opleidairste in in on gen gamms a

INKOPEN EN VERKOPEN MET RESULTAAT: DE PRAKTIJK

•  HASSELT:

•  TURNHOUT:

•  GENT:

•  OOSTENDE:

Duur: 13u, telkens van 9u30-17u Waar en wanneer: •  GENT: dinsdagen 10 en 17 september •  ANTWERPEN: donderdagen 26 september en 3 oktober •  LEUVEN: maandagen 7 en 14 oktober •  BRUGGE: woensdagen 16 en 23 oktober •  TURNHOUT: woensdagen 13 en 20 november •  KORTRIJK: donderdagen 5 en 12 december

OPBOUW DIGITAAL VASTGOEDDOSSIER

MEER MANDATEN DOOR DE JUISTE ARGUMENTATIE

Duur: 4u, telkens van 13u30-17u30 Waar en wanneer: •  OOSTENDE: maandag 16 september •  SINT-NIKLAAS: maandag 30 september •  GENK: woensdag 16 oktober •  BRUGGE: maandag 4 november •  LEUVEN: maandag 18 november •  GENT: vrijdag 6 december •  ANTWERPEN: maandag 16 december TELEFONISCHE PROSPECTIE

Duur: 6u, telkens van 10u-17u Waar en wanneer: •  GENK: woensdag 11 september •  ANTWERPEN: vrijdag 20 september •  BRUGGE: maandag 23 september •  TURNHOUT: donderdag 3 oktober •  SINT-NIKLAAS: maandag 4 november •  GENT: donderdag 21 november •  LEUVEN: donderdag 19 december

maandag 21 oktober donderdag 12 december

Duur: 3u, telkens van 14u-17u Waar en wanneer: •  HASSELT: woensdag 18 september •  ANTWERPEN: maandag 23 september •  GENT: woensdag 25 september •  OOSTENDE: maandag 30 september •  BRUGGE: donderdag 17 oktober •  LEUVEN: donderdag 14 november

donderdag 12 september vrijdag 20 september •  LEUVEN: donderdag 26 september •  AFFLIGEM: dinsdag 8 oktober •  GENK: vrijdag 11 oktober •  ANTWERPEN: dinsdag 22 oktober •  SINT-NIKLAAS: vrijdag 25 oktober •  BRUGGE: woensdag 6 november •  KNOKKE: maandag 2 december SAMENSTELLEN VAN EEN WATERDICHT VERHUURDOSSIER: HET HUURCONTRACT

Duur: 3u, telkens van 10u-13u Waar en wanneer: •  ANTWERPEN: dinsdag 1 oktober •  AFFLIGEM: donderdag 3 oktober •  BRUGGE: vrijdag 18 oktober •  GENT: woensdag 13 november •  GENK: maandag 2 december

Duur: 3u, telkens van 14u-17u Waar en wanneer: •  GENT: woensdag 11 september •  TURNHOUT: donderdag 12 september •  OOSTENDE: vrijdag 20 september •  LEUVEN: donderdag 26 september •  AFFLIGEM: dinsdag 8 oktober •  GENK: vrijdag 11 oktober •  ANTWERPEN: dinsdag 22 oktober •  SINT-NIKLAAS: vrijdag 25 oktober •  BRUGGE: woensdag 6 november •  KNOKKE: maandag 2 december

SAMENSTELLEN VAN EEN WATERDICHT VERKOOPDOSSIER

DE VASTGOEDMAKELAAR EN ZIJN DEONTOLOGIE

SAMENSTELLEN VAN EEN WATERDICHT VERKOOPDOSSIER DEEL 1 *

DEEL 2 *

Duur: 3u, telkens van 14u-17u Waar en wanneer: •  ANTWERPEN: dinsdag 1 oktober •  AFFLIGEM: donderdag 3 oktober •  BRUGGE: vrijdag 18 oktober •  GENT: woensdag 13 november •  GENK: maandag 2 december

DIGITALE TOOLS VOOR DE VASTGOEDSECTOR

SAMENSTELLEN VAN EEN WATERDICHT VERHUURDOSSIER: ESSENTIËLE STUKKEN EN INFORMATIEPLICHTEN

Duur: 3u, telkens van 14u-17u Waar en wanneer: •  ANTWERPEN: woensdag 11 september •  BRUGGE: maandag 16 september

Duur: 3u, telkens van 10u-13u Waar en wanneer: •  GENT: woensdag 11 september

Duur: 3u, telkens van 14u-17u Waar en wanneer: •  LEUVEN: donderdag 10 oktober •  ANTWERPEN: donderdag 7 november •  GENT: vrijdag 13 december RUIMTELIJKE ORDENING VOOR DE VASTGOEDPROFESSIONAL: BASIS EN PRAKTIJK – UPDATE 2019

Duur: 18u, telkens van 10u-16u30 Waar en wanneer: •  GENT: maandagen 9, 16, en 23 september •  LEUVEN: vrijdag 25 oktober, vrijdagen 8 en 15 november

* Inschrijven kan enkel voor beide delen samen AGENDA

9


DE KLASSIEKERS FINANCIERINGSAANVRAGEN VOOR VASTGOEDINVESTERINGEN

Duur: 12u, telkens van 10u-17u Waar en wanneer: •  GENT: donderdagen 19 en 26 september •  LEUVEN: donderdagen 17 en 24 oktober •  ANTWERPEN: donderdagen 14 en 21 november ANTIWITWAS EN UBO-REGISTER: IS UW KANTOOR VOORBEREID?

Duur: 3u, telkens van 14u-17u Waar en wanneer: •  LEUVEN: vrijdag 20 september •  OOSTENDE: vrijdag 27 september •  GENT: maandag 18 november •  ANTWERPEN: maandag 9 december REGISTRATIEBELASTINGEN: UPDATE EN ACTUELE STANDPUNTEN VLABEL

Duur: 3u, telkens van 14u-17u Waar en wanneer: •  LEUVEN: maandag 9 september •  GENT: dinsdag 24 september •  TURNHOUT: donderdag 10 oktober •  ANTWERPEN: dinsdag 15 oktober •  BRUGGE: donderdag 24 oktober •  AFFLIGEM: maandag 18 november •  OUDENAARDE: maandag 2 december •  GENK: maandag 16 december GDPR VOOR DE VASTGOEDMAKELAAR

Duur: 3u, telkens van 14u-17u Waar en wanneer: •  GENT: vrijdag 11 oktober •  BRUGGE: donderdag 7 november •  LEUVEN: dinsdag 19 november •  ANTWERPEN: donderdag 5 december

BASISOPLEIDING MEDE-EIGENDOM VOLGENS DE HERVORMDE WET OP DE MEDE-EIGENDOM

Duur: 30u, telkens van 10u-17u Waar en wanneer: •  BRUGGE: donderdagen 12, 19 en 26 september en 3 en 10 oktober •  ANTWERPEN: dinsdagen 19 en 26 november en dinsdagen 3, 10 en 17 december •  GENT: woensdagen 20 en 27 november en 4, 11 en 18 december BASIS MATERIAALLEER IN FUNCTIE VAN EEN WAARDEBEPALING OF EEN PLAATSBESCHRIJVING

Duur:12u, telkens van 10u-17u Waar en wanneer: •  GENT: woensdagen 18 en 25 september •  AFFLIGEM: vrijdagen 4 en 11 oktober •  GENK: dinsdagen 5 en 12 november •  OOSTENDE: vrijdagen 15 en 22 november •  ANTWERPEN: woensdagen 20 en 27 november •  LEUVEN: woensdagen 11 en 18 december WAARDEBEPALING RESIDENTIEEL VASTGOED: DE PRAKTIJK

Duur: 20u Waar en wanneer: •  GENK: maandagen 9 (9u-13u), 16 en 23 september (9u-17u) •  GENT: vrijdagen 13 (9u-13u), 20 en 27 september (9u-17u) •  AFFLIGEM: woensdag 25 september (9u-13u) en woensdagen 2 en 9 oktober (9u-17u) •  BRUGGE: maandagen 7 (9u-13u), 14 en 21 oktober (9u-17u) •  ANTWERPEN: maandagen 7 (13u-17u), 14 en 21 oktober (9u30-17u30) •  LEUVEN: maandagen 2 (13u-17u), 9 en 16 december (9u30-17u30)

* Inschrijven kan enkel voor beide delen samen

10

PLAATSBESCHRIJVING IN DE PRAKTIJK

Duur: 15u Waar en wanneer: •  LEUVEN: dinsdagen 10 (10u-13u), 17 en 24 september (10u-17u) •  ANTWERPEN: woensdagen 2 (10u-13u), 9 en 16 oktober (10u-17u) •  AFFLIGEM: woensdagen 16 (10u-13u) en 23 oktober en 6 november (10u-17u) •  GENT: donderdagen 17 (10u-13u) en 24 oktober en 7 november (10u-17u) •  OOSTENDE: donderdagen 5 december (10u-13u), 12 en 19 december (10u -17u) BOEKHOUDING IN MEDEEIGENDOM + AANPASSINGEN AAN DE HERVORMDE WET OP MEDE-EIGENDOM DEEL 1 *

Duur: 3u, telkens van 10u-13u Waar en wanneer: •  AFFLIGEM: vrijdag 13 september •  BRUGGE: maandag 30 september •  OOSTENDE: dinsdag 1 oktober •  GENT: woensdag 2 oktober •  SINT-NIKLAAS: donderdag 24 oktober •  ANTWERPEN: vrijdag 25 oktober •  GENK: dinsdag 17 december BOEKHOUDING IN MEDEEIGENDOM + AANPASSINGEN AAN DE HERVORMDE WET OP MEDE-EIGENDOM DEEL 2 *

Duur: 3u, telkens van 14u-17u Waar en wanneer: •  AFFLIGEM: vrijdag 13 september •  BRUGGE: maandag 30 september •  OOSTENDE: dinsdag 1 oktober •  GENT: woensdag 2 oktober •  SINT-NIKLAAS: donderdag 24 oktober •  ANTWERPEN: vrijdag 25 oktober •  GENK: dinsdag 17 december


agenda

ICT Video's maken met uw smartphone Bij uw online zichtbaarheid staat video centraal. Tegenwoordig hebt u geen dure camera of montageprogramma nodig om creatieve video’s te maken. Een smartphone is voldoende. We maken een storyboard geënt op het verhaal van uw kantoor en leren u hoe u uw huizen in de digitale schijnwerpers plaatst. Docent: Wolfram Carlier, I Like Media Duur: 6u, telkens van 10u-16u30 Waar en wanneer: Brugge: vrijdag 27 september Antwerpen: dinsdag 22 oktober Oostende: woensdag 23 oktober Leuven: maandag 18 november Gent: woensdag 20 november Genk: donderdag 21 november

Instagram in vastgoed Instagram is het snelst groeiende sociale netwerk. Het gros van de twintigers en dertigers gebruikt het. Ook voor de vastgoedsector biedt deze app veel mogelijkheden. In deze opleiding brengt u uw smartphone of tablet mee en leert u alle functionaliteiten van Instagram kennen. Docent: Kristof D’hanens, I Like Media Duur: 6u, telkens van 10u-16u30 Waar en wanneer: Brugge: donderdag 12 september Oostende: donderdag 3 oktober Leuven: vrijdag 4 oktober Antwerpen: maandag 14 oktober Gent: woensdag 6 november Genk: donderdag 7 november Turnhout: donderdag 21 november Sint-Niklaas: woensdag 4 december

een Interesse in ce, ffi O opleiding ote? n e n O f Outlook o s Laat het on weten!

Een contentplan opstellen voor sociale media Communiceren via sociale media staat gelijk aan planning. Maar hoe komt u tot een plan dat haalbaar, efficiënt en doeltreffend is? En welke online content zet u in om te scoren? In deze opleiding vertalen we uw communicatiedoelstellingen in creatieve en opvallende content die rendeert. Docent: Brecht Vanderstraeten of Wolfram Calier, I Like Media Duur: 6u, telkens van 10u-16u30 Waar en wanneer: Oostende: woensdag 11 september Genk: dinsdag 24 september Gent: maandag 7 oktober Antwerpen: vrijdag 22 november Leuven: vrijdag 6 december Brugge: woensdag 11 december

Cyberveiligheid voor kmo’s In een interactieve sessie leren we u alles wat u moet weten over cyberveiligheid en privacy. Komen onder andere aan bod: de risico’s, tips en tricks om veiliger te werken, de GDPR, en het nut van een cyberrisicoverzekering. Docent: Jan Guldentops, founding partner, BA N.V. Duur: 3u, telkens van 13u30-16u30 Waar en wanneer: Antwerpen: vrijdag 4 oktober Oostende: vrijdag 11 oktober Leuven: vrijdag 18 oktober Brugge: vrijdag 15 november Genk: vrijdag 22 november Gent: vrijdag 6 december

Digitale marketing: Google Analytics en Google AdWords Google AdWords is een belangrijk kanaal in de digitale marketingmix: het laat u toe om online te adverteren. Met het gratis statistiekenpakket Google Analytics meet u de prestaties van uw website en de bijbehorende marketingcampagnes. Tijdens deze opleiding leert u met beide programma’s werken. Docent: Frederik Delfosse, Yellow Stripes Duur: 18u, telkens van 9u30-16u Waar en wanneer: Genk: maandagen 9, 16 en 23 september Gent: vrijdagen 13, 20 en 27 september

Brugge: dinsdagen 8, 15 en 22 oktober Antwerpen: vrijdagen 18 oktober, 8 november en 15 november

Workshop: zo verbetert u uw website Breng uw laptop mee, zodat we tijdens deze workshop aan de slag kunnen met uw eigen website. Elke deelnemer ontvangt een persoonlijke analyse waarin we onderzoeken we hoe zijn of haar site scoort op een 20-tal punten. Met die informatie gaan we dan aan de slag tijdens de workshop. Docent: Lieven Van De Velde, Youniverse Duur: 6u, telkens van 10u-16u30 Waar en wanneer: Sint-Niklaas: donderdag 12 september Brugge: woensdag 18 september Gent: vrijdag 4 oktober Turnhout: woensdag 16 oktober

Leuven: dinsdag 5 november Antwerpen: maandag 18 november Genk: woensdag 4 december Oostende: dinsdag 10 december AGENDA

11


Specifiek voor Brussel (BHG) Huisvestingscode, conformiteitsattest en leeg standswetgeving in Brussel De Brusselse Huisvestingscode wil voor elke huurder in Brussel een fatsoenlijke, veilige woning garanderen. In deze opleiding krijgt u een duidelijk overzicht van de belangrijkste regels, de normen van bewoonbaarheid, de leegstandtaksen, de sancties bij niet-naleving van de huidige regelgeving en de aansprakelijkheid van de vastgoedmakelaar. Doeltgroep: vastgoedbemiddelaars, -beheerders, -promotoren en bedienden Docenten: Koen De Puydt en Ellyn Lheureux, Orys advocaten Duur: 3u, van 14u-17u Waar en wanneer: Brussel: dinsdag 17 december

Handelshuur en nieuwe ordonnantie voor pop-upstores in Brussel De wetgeving rond handelshuur is een gewestelijke materie. Ze wijkt op een aantal essentiële punten af van de gemene huur en de huur voor hoofdverblijfplaats. Deze opleiding besteedt aandacht aan zowel de dwingende wetgeving als de vastgoedpraktijk. We gaan ook in op de handelshuur van korte duur (pop-upstores) in Brussel. Doelgroep: vastgoedbemiddelaars, -beheerders en bedienden Docent: Jim Bauwens, advocaat K Law Duur: 3u, van 14u-17u Waar en wanneer: Brussel: dinsdag 19 november

Fiscaal en financieel Update kostenaftrek in de (management) vennootschap? Welke kosten zijn vandaag nog fiscaal aftrekbaar in de (management)vennootschap? Voor welke ommezwaai zorgde de (Cassatie)rechtspraak de afgelopen jaren? In deze update krijgt u een toelichting rond de algemene principes, de uitzonderingen, de recente evoluties in de rechtspraak én de standpunten van de fiscus. Doelgroep: vastgoedbemiddelaars, -beheerders en bedienden Duur: 3u, telkens van 13u-17u, tenzij anders vermeld Docent: Tanja De Decker, Baker Tilly of Rosanne Van Gael, Cazimir advocaten Waar en wanneer: Gent: maandag 7 oktober Antwerpen: woensdag 16 oktober Oostende: dinsdag 22 oktober Leuven: donderdag 7 november (19u-22u) Brugge: woensdag 20 november Affligem: maandag 2 december (19u-22u) Genk: donderdag 5 december

Balans lezen en begrijpen Vaak wordt een onroerend goed gekocht door een immobiliën-vennootschap. Als vastgoedmakelaar moet u mee met uw klant de balans van de vennootschap kunnen interpreteren. Deze tweedaagse opleiding wil de deelnemers een duidelijk inzicht geven in de balans en de resultatenrekening van een bedrijf, als koper of verkoper. Docent: Hans Vanroose, Adfin Duur: 12u, telkens van 10u-17u Waar en wanneer: Oostende: donderdagen 19 en 26 september Antwerpen: donderdagen 3 en 10 oktober Genk: vrijdagen 4 en 18 oktober Gent: dinsdagen 15 en 22 oktober Brugge: woensdagen 6 en 13 november Affligem: woensdagen 20 en 27 november Leuven: maandagen 9 en 16 december

12


Communicatie / commercieel

agenda

Overtuigend inkopen met DISC Volgens het DISC-model is iedereen een unieke mix van vier verschillende gedragsstijlen: dominant, invloed, stabiliteit, conformiteit. In deze workshop leert u hoe u zich meer kunt aanpassen aan de stijl van een potentiële verkoper om hem makkelijker te overtuigen. Doelgroep: vastgoedbemiddelaars en bedienden Docent: Stephan Moons, Argus Training Duur: 6u, telkens van 10u-16u30 Waar en wanneer: Oostende: vrijdag 13 september Genk: donderdag 19 september Antwerpen: vrijdag 18 oktober Brugge: vrijdag 25 oktober Gent: vrijdag 8 november Leuven: vrijdag 13 december

Afsluiten met daadkracht en finesse Een essentieel, maar vaak onderschat aspect van in- en verkopen is de klant doelgericht begeleiden bij zijn beslissing. In deze workshop experimenteren we met verschillende afsluittechnieken (hard, zacht, direct, indirect, strategisch, charmant...) en leert u met bezwaren omgaan. Docent: Blinc Doelgroep: vastgoedbemiddelaars en bedienden Duur: 6u, telkens van 10u-16u30 Waar en wanneer: Brugge: maandag 16 september Antwerpen: maandag 23 september Genk: woensdag 25 september Leuven: maandag 21 oktober Gent: maandag 4 november Oostende: woensdag 13 november

Overtuiging en charisma voor commerciële functies Wist u dat u met charisma écht het verschil kunt maken? De standaard verkooptechnieken kent u zeker al, maar deze workshop reikt u handvatten en technieken aan om mensen sneller te overtuigen en tegelijk heel charismatisch over te komen. Doelgroep: vastgoedbemiddelaars en bedienden Docent: Petra Lebeau, Charis Libotton of Valerie Deweirdt, KOS Training Duur: 6u, telkens van 10u-16u30 Waar en wanneer: Leuven: donderdag 26 september Antwerpen: woensdag 13 november Brugge: vrijdag 4 oktober Genk: vrijdag 22 november Gent: woensdag 16 oktober Oostende: vrijdag 6 december

Verbale agressie op Algemene Vergaderingen in mede-eigendom Steeds vaker krijgen syndici het hard te verduren tijdens Algemene Vergaderingen. Ze worden ongemanierd aangesproken of zelfs uitgescholden. In deze communicatieworkshop leert u hoe u met dergelijke situaties omgaat en tot redelijke oplossingen komt. Docent: Willem Meuwissen, advocaat en erkend bemiddelaar Doelgroep: Syndici en bedienden Duur: 3u, telkens van 14u-17u Waar en wanneer: Gent: dinsdag 1 oktober Leuven: woensdag 13 november Oostende: dinsdag 8 oktober Brugge: donderdag 21 november Antwerpen: woensdag 6 november Genk: dinsdag 3 december

Mensen overtuigen? Spreek met impact Moet u soms een project voorstellen, een vergadering leiden of een (ver)koper overtuigen? Dan begrijpt u het belang van goed en overtuigend spreken. Dixit International ontwikkelde een systeem waarmee u in zeven stappen de kunst van het spreken leert en onderhoudt. Met broodjeslunch. Docent: Ronald De Keersmaeker, Dixit International Doelgroep: alle Duur: 6u, telkens van 10u-16u30 Waar en wanneer: Brugge: vrijdag 20 september Gent: maandag 9 december Genk: vrijdag 25 oktober Antwerpen: dinsdag 10 december

AGENDA

13


Mede-eigendom De hervormde Wet op de Mede-eigendom voor vastgoedmakelaars en -beheerders De hervormde Wet op de Mede-eigendom voorziet onder meer in een wijziging van de meerderheden binnen de AV, gewijzigde regels voor syndici en het gebruik van gemeenschappelijke delen, en een aantal nieuwe financiĂŤle regels. Deze opleiding zet de krachtlijnen op een rij. Doelgroep: vastgoedbemiddelaars, -beheerders en bedienden Docent: Steven Bivacco, Ardent advocaten of Thomas Soete, Soete Advocaten of Frank Burssens, Everest Advocaten Duur: 3u, telkens van 14u-17u Waar en wanneer: Leuven: maandag 30 september Gent: donderdag 14 november Brugge: donderdag 3 oktober Genk: donderdag 21 november Affligem: woensdag 16 oktober Oostende: donderdag 19 december Antwerpen: woensdag 13 november

Bepalen van aandelen en kostenverdeling in mede-eigendom Wie moet voor welke kosten tussenkomen? Het is vaak een bron van frustratie bij de VME. Ook de nieuwe regel die bepaalt dat enkel eigenaars die moeten betalen in een bepaalde kost, kunnen beslissen over de uitvoering van de werken, maakt duidelijke verdeelsleutels noodzakelijk. In deze opleiding leert u hoe de bepaling van de aandelen in medeeigendom het best wordt aangepakt. Doelgroep: vastgoedbemiddelaars, -beheerders en bedienden Docent: Jo Franco, vastgoedexpert-syndicus Duur: 3u, telkens van 14u-17u Waar en wanneer: Antwerpen: dinsdag 17 september Affligem: donderdag 7 november Genk: dinsdag 1 oktober Brugge: dinsdag 12 november Oostende: vrijdag 4 oktober Gent: dinsdag 17 december

Appartementen verkopen in mede-eigendom: de valkuilen Bij de verkoop van een appartement valt de vastgoedmakelaar vaak terug op de syndicus. Maar ook voor de vastgoedmakelaar ligt er een rol weggelegd: wat doet u als u merkt dat een gebouw niet conform de huidige regelgeving is opgetrokken? Wat als de koper te kennen geeft dat hij er een handelszaak wenst uit te baten? Wat als de oplevering van het gebouw problematisch is? Doelgroep: vastgoedbemiddelaars, -beheerders en bedienden Docent: Thomas Soete, Soete Advocaten of Deborah Dobson, CLVD Advocaten Duur: 3u, telkens van 14u-17u (tenzij anders vermeld) Waar en wanneer:  Turnhout: dinsdag 1 oktober Oostende: maandag 21 oktober Gent: donderdag 10 oktober Leuven: maandag 4 november Antwerpen: maandag 14 oktober Sint-Niklaas: dinsdag 19 november Roeselare: dinsdag 15 oktober, 14u30Affligem: woensdag 4 december 17u30 Genk: maandag 9 december

14

De AV: het belang van goede dagorde en notulen In deze praktijkgerichte opleiding gaan we dieper in op de inhoudelijke aspecten en de formaliteiten van de Algemene Vergadering in medeeigendom. Welke agendapunten neemt u op in de dagorde? Hoe formuleert u ze? Hoe laat u stemmen? Hoe notuleert u de beslissingen? Docent: Jo Franco, vastgoedexpert-syndicus Doelgroep: vastgoedbeheerders en bedienden Duur: 3u, telkens van 14u-17u Waar en wanneer: Gent: dinsdag 8 oktober Antwerpen: dinsdag 15 oktober Genk: donderdag 24 oktober Oostende: donderdag 21 november Brugge: donderdag 12 december Affligem: donderdag 19 december

Betonrot in appartementsgebouwen Meer dan de helft van onze appartementen dateert uit de jaren 80 of is nog ouder. Veel van die gebouwen hebben met betonschade te kampen. We staan stil bij het beslissingsproces dat binnen de VME wordt gebruikt om tot de noodzakelijke werken te komen, de aansprakelijkheden van alle betrokken partijen en de verzekeringen. Het technische luik wordt door een architect gebracht. Doelgroep: vastgoedbemiddelaars, -beheerders en bedienden Docent: Frank Burssens, Everest Advocaten en Joost Beke, Bureau voor Expertise en Architectuur of Karel Schulpen en Kim De Wilde, Arcas Law en Ann Vandevelde, Archo Architecten Duur: 3u, telkens van 14u-17u Waar en wanneer: Brugge: woensdag 25 september Antwerpen: dinsdag 8 oktober Affligem: donderdag 24 oktober Oostende: donderdag 7 november Genk: woensdag 13 november Gent: donderdag 5 december


agenda Technisch beheer in ME – deel 1: minimale wettelijke eisen en dagelijks beheer U krijgt hier een overzicht van de technische wetgeving omtrent het bouwkundige onderhoud van appartementsgebouwen. Komen aan bod: het onderscheid tussen normen en KB’s, verplichte en aangeraden keuringen, stookolietanks en verwarmingsinstallaties, elektriciteit, bliksemafleiders, asbest, levenslijnen, poorten en liften, brandveiligheid. Volg ook deel 2 na de middag! Doelgroep: vastgoedbeheerders en bedienden Docent: Joris Breugelmans, directeur BTV Doelgroep: Duur: 3u, telkens van 10u-13u Waar en wanneer: Oostende: maandag 16 september Brugge: maandag 21 oktober Antwerpen: maandag 30 september Gent: maandag 18 november Genk: maandag 7 oktober Affligem: maandag 9 december

Onderhoud en modernisering van liften Tijdens deze opleiding gaan we in de juridische en technische aspecten die u als syndicus zeker moet beheersen. Volgende aspecten komen aan bod: soorten liften, de normen en wettelijke verplichtingen, het lezen van offertes en keuringsverslagen en de nieuwe wetgeving rond kostenverdeling. Doelgroep: vastgoedbeheerders en bedienden Docent: Joris Breugelmans, directeur BTV en Koen De Baerdemaeker, Service Director, Coopman Orona Duur: 3u, telkens van 14u-17u Waar en wanneer: Affligem: 9 september Oostende: maandag 23 september Gent: maandag 14 oktober Genk: maandag 4 november Antwerpen: maandag 2 december Brugge: maandag 16 december

fieke Heeft u speci en of g ra opleidingsv het at La voorstellen? ! n te ons we

Technisch beheer in ME – deel 2: EPC mede-eigendom en Vlaamse Wooncode We gaan dieper in op de meerwaarde van de EPC in mede-eigendom (verplicht vanaf 1 januari 2020) voor het beheer van uw VME’s. Daarnaast leert u hoe u opmerkingen op de algemene delen conform de Vlaamse Wooncode (deel 'Gebouw') het beste kunt opvolgen en inschatten. Volg ook deel 1 in de voormiddag! Doelgroep: vastgoedbeheerders en bedienden Docent: Joris Breugelmans, directeur BTV Duur: 3u, telkens van 14u-17u Waar en wanneer: Oostende: maandag 16 september Brugge: maandag 21 oktober Antwerpen: maandag 30 september Gent: maandag 18 november Genk: maandag 7 oktober Affligem: maandag 9 december

Asbestveilig wonen in 2019 Asbest was lange tijd zeer populair: het was een hittebestendig, brandwerend en goedkoop bouwmateriaal. Ondertussen is gebleken dat asbest zeer ongezond is, maar het is nog veel aanwezig in panden voor particulier én professioneel gebruik. U moet dus goed weten wat te doen als u ermee geconfronteerd wordt. Doelgroep: vastgoedbemiddelaars, -beheerders, -promotoren, -experten en bedienden Docent: Peter Nagels, operationeel manager Kiwa Oesterbaai Duur: 3u, telkens van 14u-17u Waar en wanneer: Genk: donderdag 3 oktober Brugge: donderdag 7 november Oostende: donderdag 10 oktober Gent: dinsdag 19 november Antwerpen: maandag 21 oktober Turnhout: dinsdag 10 december Leuven: woensdag 23 oktober Affligem: donderdag 12 december AGENDA

15


Juridisch Burenhinder: gevolgen en oplossingen We wonen steeds dichter bij elkaar. Ook in de vastgoedsector worden we daardoor vaker geconfronteerd met burenhinder. In deze opleiding bekijken we een aantal gevallen, zoals burenhinder en bodemverontreiniging, hinder door openbare werken of bouwwerken, abnormale vatbaarheid voor burenhinder door de slechte staat van het goed, en lastige bewoners in de VME. Doelgroep: vastgoedbemiddelaars, -beheerders en bedienden Docent: Bart Van Baeveghem, advocaat Synergylaw Netwerk van Advocaten Duur: 3u, telkens van 14u-17u, tenzij anders vermeld Waar en wanneer: Oostende: maandag 7 oktober (19u-22u) Antwerpen: woensdag 23 oktober (19u-22u) Genk: dinsdag 8 oktober Brugge: maandag 4 november (19u-22u) Gent: woensdag 16 oktober Leuven: dinsdag 3 december

Handelshuur en verhuur pop-upstores: de praktijk – deel 1 In deze opleiding krijgt u een beeld van alle aspecten van de handelshuur en de afwijkende (korte) verhuur van pop-upstores. Worden behandeld in deel 1: het toepassingsgebied van de handelshuur en het Pop-updecreet, duur en opzeg van een handelshuurovereenkomst, de huurprijs(herziening), werken uitvoeren onder een handelshuurovereenkomst en onderhuur/huuroverdracht. Volg ook deel 2 na de middag! Doelgroep: vastgoedbemiddelaars, -beheerders en bedienden Docent: Willem Meuwissen, advocaat en erkend bemiddelaar of Jim Bauwens, K Law of Kristof Vanhove, Integra Advocaten Duur: 3u, telkens van 10u-13u Waar en wanneer: Antwerpen: woensdag 25 september Genk: maandag 14 oktober Brugge: woensdag 2 oktober Gent: woensdag 23 oktober Leuven: woensdag 2 oktober Oostende: maandag 4 november Sint-Niklaas: maandag 7 oktober Kortrijk: woensdag 13 november Turnhout: donderdag 10 oktober

Handelshuur en verhuur pop-upstores: de praktijk – deel 2 In deel 2 van deze opleiding worden volgende aspecten behandeld: de verkoop van een verhuurd goed onder het handelshuurregime, de hernieuwing van de handelshuur en de uitzettingsvergoeding. Volg ook deel 1! Doelgroep: vastgoedbemiddelaars, -beheerders en bedienden Docent: Willem Meuwissen, advocaat en erkend bemiddelaar of Jim Bauwens, K Law of Kristof Vanhove, Integra Advocaten Duur: 3u, telkens van 14u-17u Waar en wanneer: Antwerpen: woensdag 25 september Genk: maandag 14 oktober Brugge: woensdag 2 oktober Gent: woensdag 23 oktober Leuven: woensdag 2 oktober Oostende: maandag 4 november Sint-Niklaas: maandag 7 oktober Kortrijk: woensdag 13 november Turnhout: donderdag 10 oktober

16

Bemiddelingsopdracht en ereloon van de vastgoedmakelaar Makelaars krijgen dagelijks te maken met problemen rond hun ereloon. In deze opleiding wordt een antwoord gegeven op een aantal prangende vragen. Docent: Rob De Koninck, Ardent Advocaten of Yves Daenen, advocaat of Dominique Matthys, advocaat Doelgroep: vastgoedbemiddelaars, -beheerders en bedienden Duur: 3u, telkens van 14u-17u, tenzij anders vermeld Waar en wanneer: Brugge: vrijdag 13 september Sint-Niklaas: dinsdag 17 september (19u-22u) Genk: dinsdag 24 september Antwerpen: woensdag 9 oktober Gent: maandag 21 oktober Knokke: vrijdag 8 november Turnhout: donderdag 14 november Oostende: dinsdag 3 december (19u-22u) Leuven: donderdag 5 december Affligem: woensdag 11 december

Do’s-and-don’ts van de derdenrekening De Makelaarswet verplicht de vastgoedmakelaar om eigen fondsen te scheiden van de fondsen van derden die hem worden toevertrouwd in de uitoefening van zijn beroep. We bekijken het wettelijke en deontologische kader. Doelgroep: vastgoedmakelaars, rentmeesters en bedienden Docent: Dominique Matthys, advocaat Duur: 3u, telkens van 14u-17u, tenzij anders vermeld Waar en wanneer: Antwerpen: donderdag 19 september (14u30-17u30) Hasselt: woensdag 25 september (14u15-17u15) Gent: donderdag 3 oktober Brugge: woensdag 4 december (19u-22u) Leuven: donderdag 21 november Oostende: donderdag 12 december (19u-22u)


agenda Vlaams Huurdecreet: samenwonen en samen huren Steeds meer mensen wonen samen onder allerlei vormen. Vooral het feitelijk samenwonen is populair, en niet alleen bij koppels. Maar samenwonen heeft gevolgen voor de huur. We bekijken de verschillende vormen van samenleven en hoe ze wettelijk geregeld zijn. Doelgroep: vastgoedbemiddelaars, -beheerders en bedienden Docent: Daily Wuyts, professor privaatrecht UA Duur: 3u, telkens van 14u-17u, tenzij anders vermeld Waar en wanneer: Antwerpen: dinsdag 24 september (19u-22u) Brugge: dinsdag 1 oktober (19u-22u) Leuven: dinsdag 8 oktober Turnhout: dinsdag 15 oktober Genk: dinsdag 22 oktober (19u-22u) Oostende: dinsdag 5 november Gent: dinsdag 12 november

Woonkwaliteitsnormen en conformiteitsattest Woonkwaliteit is geen vaag begrip meer. Voor sommige gemeenten is het conformiteitsattest vandaag al verplicht bij de verhuur van een woning, andere staan op het punt te volgen. Als vastgoedmakelaar kunt u uw klanten hierin advies geven. Tijd dus om u goed te informeren! Doelgroep: vastgoedbemiddelaars, -beheerders en bedienden Docenten: Joris Breugelmans, directeur BTV en Katrien Vergauwen, GSJ Advocaten Duur: 3u, telkens van 10u-13u Waar en wanneer: Affligem: maandag 9 september Oostende: maandag 23 september Gent: maandag 14 oktober Genk: maandag 4 november Antwerpen: maandag 2 december Brugge: maandag 16 december

Vlaams Huurdecreet: krachtlijnen, praktijk en cases – deel 1 In deze opleiding worden de aanpassingen in het nieuw Vlaams Huurdecreet toegelicht met bijzondere aandacht voor de gevolgen op uw vastgoedpraktijk. Komen aan bod in deel 1: de precontractuele fase, vorm en inhoud van de overeenkomst, de registratieverplichting, de woningkwaliteit, renovatiehuur en het einde van de overeenkomst. Schrijf ook in voor deel 2! Doelgroep: vastgoedbemiddelaars, -beheerders en bedienden Docenten: Lee Uyttenhove, GSJ Advocaten of Thomas Soete, Soete Advocaten Duur: 3u, telkens van 10u-13u Waar en wanneer: Leuven: donderdag 19 september Oostende: donderdag 14 november Affligem: dinsdag 24 september Genk: donderdag 14 november Sint-Niklaas: donderdag 26 september Gent: donderdag 21 november Antwerpen: donderdag 17 oktober Turnhout: donderdag 5 december Brugge: dinsdag 5 november

Vlaams Huurdecreet: krachtlijnen, praktijk en cases – deel 2 In deel 2 van deze opleiding komen volgende aspecten aan bod: onderhoud en herstellingen, aansprakelijkheid voor brand en waterschade en verzekeringsplicht, de financiële aspecten, de huurprijs, de verdeling van kosten en lasten en medehuur. Schrijf ook in voor deel 1 om volledig op de hoogte te zijn. Doelgroep: vastgoedbemiddelaars, -beheerders en bedienden Docenten: Lee Uyttenhove, GSJ Advocaten of Thomas Soete, Soete Advocaten Duur: 3u, telkens van 14u-17u Waar en wanneer: Leuven: donderdag 19 september Oostende: donderdag 14 november Affligem: dinsdag 24 september Genk: donderdag 14 november Sint-Niklaas: donderdag 26 september Gent: donderdag 21 november Antwerpen: donderdag 17 oktober Turnhout: donderdag 5 december Brugge: dinsdag 5 november

AGENDA

17


Juridisch Verkavelen van gronden na de omgevingsvergunning U krijgt een duidelijk beeld van de actuele regels inzake verkavelen, na de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning én de recente wijzigingen van de codextrein, onder andere in functie van de zogeheten betonstop. Doelgroep: vastgoedbemiddelaars, -promotoren en bedienden Docent: Mario Deketelaere, Advocaat Baker McKenzie, gastprofessor KU Leuven en docent Karel de Grote Hogeschool Duur: 3u, telkens van 14u-17u Waar en wanneer: Gent: woensdag 9 oktober Affligem: donderdag 21 november Oostende: woensdag 16 oktober Antwerpen: dinsdag 10 december Leuven: woensdag 6 november Genk: donderdag 19 december Brugge: maandag 18 november

Huis te koop onder vermoeden van vergunning Het principe ‘vermoeden van vergunning’ (van toepassing sinds 2009, maar nauwelijks gekend) biedt een aantal regularisatiepistes waarmee u voor oudere, niet-vergunde constructies de status ‘vergund geacht’ kunt afdwingen. Komen aan bod: de aanvraagprocedure, de bewijslast en de regularisatiemogelijkheden achteraf. Doelgroep: vastgoedbemiddelaars, -beheerders en bedienden Docent: Hugo De Cuyper, handhavingscoördinator RO Midden-Limburg Duur: 3u, telkens van 14u-17u Waar en wanneer: Antwerpen: woensdag 2 oktober Leuven: maandag 18 november Brugge: woensdag 9 oktober Gent: vrijdag 22 november Genk: donderdag 17 oktober Turnhout: woensdag 4 december Sint-Niklaas: maandag 21 oktober Oostende: maandag 9 december

Verkoop op plan: juridische aandachtpunten Als u wel eens een huis of appartement ‘op plan’ verkoopt, is het van belang dat u de toepassing kent van de Woningbouwwet, ook wel de wet Breyne. Deze opleiding gaat dieper in op de krachtlijnen, met aandacht voor de actuele toepassingen, de uitzonderingen, de positie van betrokken partijen en de mogelijke aansprakelijkheden. Doelgroep: vastgoedbemiddelaars, -beheerders, -promotoren en bedienden Docenten: Frank Burssens, Everest Advocaten of Stephanie Wernaers, GSJ Advocaten Duur: 3u, telkens van 14u-17u Waar en wanneer: Affligem: dinsdag 1 oktober Genk: woensdag 20 november Leuven: maandag 21 oktober Antwerpen: woensdag 4 december Brugge: dinsdag 22 oktober Gent: donderdag 12 december Oostende: dinsdag 12 november

18

Gedwongen en vrijwillige overdracht van een kantoor Hoe komt men heelhuids uit interne conflicten binnen een vastgoedkantoor? En hoe laat u het best een vastgoedkantoor over, ook als alles goed gaat? In deze opleiding staan we stil bij de samenwerkingsvormen waarin vastgoedmakelaars zich vandaag steeds meer organiseren, het stopzetten van zulke samenwerkingen en het overlaten van een vastgoedkantoor. Duur: 3u, telkens van 14u-17u, tenzij anders vermeld Docenten: Geert Lenssens, founding partner SQ Law en Peter Vermeiren, senior manager, transaction advisory services, Grant Thornton Waar en wanneer: Gent (Zaffelare): dinsdag 3 september (14u30-17u30) Leuven: woensdag 9 oktober Oostende: donderdag 17 oktober Antwerpen: dinsdag 5 november Genk: dinsdag 19 november Brugge: dinsdag 10 december

Hervorming vennootschaps- en isolventierecht Als vastgoedkantoor beheert u uw eigen vennootschap. En als bemiddelaar maakt u weleens een overeenkomst op tussen twee rechtspersonen of een rechtspersoon en een privépersoon. Na deze opleiding bent u helemaal mee met het hervormde vennootschapsrecht en insolventierecht. Docent: Laurens Lodefier, Odigo avocaten Doelgroep: vastgoedbemiddelaars, -beheerders en bedienden Duur: 3u, telkens van 14u-17u, tenzij anders vermeld Waar en wanneer: Gent: donderdag 26 september Brugge: donderdag 10 oktober Grimbergen: donderdag 17 oktober (9u-12u) Oostende: dinsdag 19 november (15u30-18u30) Antwerpen: dinsdag 3 december


HR

Talen

agenda

Stimuleren en motiveren met behulp van mensenkennis U wilt groeien als leidinggevende, maar met sommige medewerkers klikt het beter dan met andere? Soms merkt u dat iemand afhaakt en weet u niet wat te doen? Aan de hand van psychologische inzichten gaan we op zoek naar handvaten om doeltreffender mensen in actie te krijgen. Docent: Petra Neyt, Blinc Duur: 6u, telkens van 10u-16u30 Waar en wanneer: Antwerpen: vrijdag 13 september Gent: vrijdag 18 oktober Genk: maandag 2 december

Mindfulness en beweging op de werkplek In deze training leert u de reactiepatronen kennen die stress veroorzaken. Via mindfulness geven we ruimte aan die stress en leren Ellen Eeckhaut: ÂŤWees we er beter mild voor jezelf.Âť mee omgaan. (pagina 8) Daarnaast gaan we bewegen, met eenvoudige oefeningen die u makkelijk kunt doen op het werk. Docent: Tom Dewettinck en Ellen Eeckhaut, Opwindvogels Duur: 2 x 6u, telkens van 10u-16u30 Waar en wanneer: Leuven: donderdagen 19 september en 3 oktober Brugge: woensdagen 25 september en 9 oktober Antwerpen: maandagen 4 en vrijdag 15 november Gent: maandagen 18 november en 2 december Genk: woensdagen 20 november en 11 december

Juridisch Frans voor de vastgoedbemiddelaar Als u Franstalige kopers of verkopers over de vloer krijgt, moet u ook aan hen de juridische aspecten van een verkoop kunnen toelichten. In deze opleiding bekijken we de Franstalige juridische terminologie van een aantal courante situaties. Duur: 20 uur, telkens van 9u tot 13u Doelgroep: vastgoedbemiddelaars en bedienden Docent: Lerian Nti Waar en wanneer: Gent: donderdagen 12, 19 en 26 september en 3 en 10 oktober Leuven: dinsdagen 1, 8, 15 en 22 oktober en 7 november Antwerpen: dinsdagen 5, 12, 19 en 26 november en 3 december Oostende: vrijdagen 18 en 25 november en 2, 9 en 16 december

Juridisch Frans voor de syndicus Hebt u in de appartementen onder uw beheer ook Franstalige eigenaars? Dan is het van groot belang hen te woord te kunnen staan in het Frans. In deze opleiding bekijken we de Franstalige juridische terminologie van een aantal courante situaties. Duur: 20 uur, telkens van 9u tot 13u Doelgroep: syndici en bedienden Docent: Lerian Nti Waar en wanneer: Gent: donderdagen 12, 19 en 26 september en 3 en 10 oktober Leuven: dinsdagen 1, 8, 15 en 22 oktober en 7 november Antwerpen: dinsdagen 5, 12, 19 en 26 november en 3 december Oostende: vrijdagen 18 en 25 november en 2, 9 en 16 december

Frans voor beginners Aan de hand van praktische oefeningen zoals rollenspel en aangereikte sleutelzinnen leert u uzelf voorstellen, de weg wijzen, bezoekers informeren en begeleiden, reservaties maken... Kortom de basis van communicatie in het Frans. Duur: 20 uur, telkens van 9u tot 13u Gent: donderdagen 12, 19 en 26 september en 3 en 10 oktober Antwerpen: dinsdagen 5, 12, 19 en 26 november en 3 december Oostende: vrijdagen 18 en 25 november en 2, 9 en 16 december

Interesse in ns? ch te nisch Fra aal? th n o Frans voor s n o t e h Laat weten! AGENDA

19


INFOGRAFIEK: OPLEIDINGEN

2014

GEGEVEN OPLEIDINGEN

779

2015

799

2016

918

2017

930

2018

1.085

ONDERNEMERS OPLEIDINGEN 2014 2015

312

2016 2017

INSCHRIJVINGEN

342 360 325

2014 4.143

uit 681 bedrijven

2015 2016 2017 2018

4.435

uit 569 bedrijven

5.477

uit 654 bedrijven

5.286

uit 501 bedrijven

PERSOONLIJKE LEERKREDIETEN 2014 2015 2016 2017 2018

426 voor een totaalbedrag van 355 302 285

62.869 euro

53.546 euro 53.477 euro

333

64.449 euro 44.377 euro

8.001

uit 784 bedrijven


1030

• 3u 9

• • • • • • •

• • •

• • • • • • • • • • •

• • •

• 3u 3u 18u 12u 3u • 3u 3u 30u 12u 20u 15u

• •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• •

• •

• •

• •

• • •

• • •

• •

• •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • •

• • • •

• •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• •

• •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

Turnhout totale duur pagina

Sint-Niklaas

Roeselare

Oostende

• • •

Oudenaarde

Leuven

• • • • • •

• •

• • •

• • • • • •

Kortrijk

• • • • • • • •

Knokke

Hasselt

• •

Grimbergen

Gent

• • • • • •

Genk

Brugge

• • • • • •

Brussel

Affligem

Inkopen en verkopen met resultaat: de praktijk Meer mandaten door de juiste argumentatie Telefonische prospectie Digitale tools voor de vastgoedsector Opbouw digitaal vastgoeddossier Samenstellen van een waterdicht verkoopdossier Samenstellen van een waterdicht verhuurdossier: essentiële stukken en informatieplichten Samenstellen van een waterdicht verhuurdossier: het huurcontract De vastgoedmakelaar en zijn deontologie Ruimtelijke ordening voor de vastgoedprofessional: basis en praktijk - update 2019 Financieringsaanvragen voor vastgoedinvesteringen Antiwitwas en UBO-regsiter: is uw kantoor voorbereid? Registratiebelastingen: update en actuele standpunten VLABEL GDPR voor de vastgoedmakelaar Basisopleiding mede-eigendom volgens de hervormde wet op de mede-eigendom Basis materiaalleer in functie van een waardebepaling of een plaatsbeschrijving Waardebepaling residentieel vastgoed: de praktijk Plaatsbeschrijving in de praktijk Boekhouding in mede-eigendom + aanpassingen aan de hervormde wet op medeeigendom Een contentplan opstellen voor sociale media Instagram in vastgoed Video's maken met uw smartphone Digitale marketing: Google Analytics en Google Adwords Cyberveiligheid voor kmo's Workshop: zo verbetert u uw website Handelshuur en nieuwe ordonnantie voor pop-upstores in Brussel Balansen lezen en begrijpen Huisvestingscode, conformiteitsattest en leegstandswetgeving in Brussel Update kostenaftrek in de (management) vennootschap? DIENSTBODES Overtuigend inkopen met DISC Afsluiten met daadkracht en finesse Overtuiging en charisma voor commerciële functies Mensen overtuigen? Spreek met impact Verbale agressie op Algemene Vergaderingen in mede-eigendom De hervormde wet op de mede-eigendom voor vastgoedmakelaars en -beheerders Bepalen van aandelen en kostenverdeling in mede-eigendom Appartementen verkopen in mede-eigendom: de valkuilen De AV: het belang van goede dagorde en notulen Betonrot in appartementsgebouwen Onderhoud en modernisering van liften Technisch beheer in ME - deel 1: minimale wettelijke eisen en dagelijks beheer Technisch beheer in ME - deel 2: EPC mede-eigendom en Vlaamse Wooncode Asbestveilig wonen Burenhinder: gevolgen en oplossingen Handelshuur en verhuur pop-upstores: de praktijk Bemiddelingsopdracht en ereloon van de vastgoedmakelaar Do's-and-don'ts van de derdenrekening Vlaams Huurdecreet: samenwonen en samen huren Woonkwaliteitsnormen en conformiteitsattest Vlaams Huurdecreet: krachtlijnen, praktijk en cases Verkavelen van gronden na de omgevingsvergunning Vermoeden van vergunning Gedwongen en vrijwillige overdracht van een kantoor Verkoop op plan: juridische aandachtspunten Hervorming vennootschaps- en insolventierecht Juridisch Frans voor de vastgoedprofessional Frans voor beginners Stimuleren en motiveren met behulp van mensenkennis Mindfulness en beweging op de werkplek

Antwerpen

Overzicht opleidingen

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • •

• •

• • •

• • • • • • • • • • • • • •

• •

• •

• •

• 13u 4u • 6u 3u 3u 6u

9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10

6u 10 6u • 6u 6u 18u 3u • 6u 3u 12u 3u 3u 6u 6u 6u 6u 3u 3u 3u • 3u 3u 3u 3u 3u 3u • 3u 3u • 6u • 3u 3u • 3u 3u • 6u 3u • 3u 3u 3u 3u 20u 20u 6u 12u

11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19

GRATIS OPLEIDING VOOR: • alle werknemers van PC 323 • alle werkgevers van PC 323 als minstens één van hun werknemers ook voor een opleiding ingeschreven is INSCHRIJVEN: • via www.sf323.be • vorming@sf323.be • per post met bijgevoegd inschrijvingsformulier CONTACTGEGEVENS: Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector, Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent, tel. 09 371 41 37, fax 09 371 41 38 VOOR WERKGEVERS: mogelijkheid tot vergoeding van gederfde arbeidsuren en verplaatsingsvergoedingen van de werknemers AGENDA

21


Hou uw loopbaan online met SF 323

Eindejaars- en syndicale premies

Aanvullend pensioen

Coaching en loopbaanbegeleiding

Leerkrediet

Uw loopbaan online houden met SF 323? Daarvoor zijn er onze opleidingen. Maar ook eindejaars- en syndicale premies, een aanvullend pensioen, coaching en loopbaanbegeleiding en leerkrediet. Kom er alles over te weten op www.sf323.be

Profile for ORIS NV

Opleidingsmagazine juni 2019  

Opleidingsmagazine

Opleidingsmagazine juni 2019  

Opleidingsmagazine

Profile for orisnv